Tử vi

Luận người làm đạo tặc

Mệnh phùng Phá Hao dữ Tham Liêm,

Thất Sát tam phương chiếu cập Thân,

Vũ khúc canh cư thiên động vị,

Bạn đang xem: Luận người làm đạo tặc

Nhất sinh diện bối thứ ngân tân.

Phá Hao thủ Mệnh với Tham Liêm

Thất Sát tam phương chiếu Thân miền

Vũ Khúc lại cư nơi biến động

Một đời đâm chém sẹo liên miên.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận người làm đạo tặc

Mệnh phùng Phá Hao dữ Tham Liêm,

Thất Sát tam phương chiếu cập Thân,

Vũ khúc canh cư thiên động vị,

Nhất sinh diện bối thứ ngân tân.

Phá Hao thủ Mệnh với Tham Liêm

Thất Sát tam phương chiếu Thân miền

Vũ Khúc lại cư nơi biến động

Một đời đâm chém sẹo liên miên.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button