Tử vi

Luận phúc đức cung

Phúc đức cung để đoán hưởng thụ Tinh thần,tư tưởng hoạt động,

Mệnh cung : suy đoán chủ yếu là hưởng thụ Vật chất. Hưởng thụ vật chất tốt, chưa chắc các hưởng thụ tinh thần cũng tốt. mà nhân sanh thì đâu phải chỉ hạnh phúc vật chất. tinh thần hưởng thụ chiếm một nhân tố rất lớn. Vì thế sự quan trọng của phúc đức cung ở đẩu sổ cũng không ở dưới mệnh cung.

Với Phúc đức cung đối xung là Tài bạch cung, có thể thấy tiền nhân cũng nhận ra là tinh thần hưởng thụ và Tài cung có quan hệ rất lớn, người nghèo chưa chắc đã nhất định thiếu thốn tinh thần hưởng thụ, nhiều người giàu ngược lại có cảm giác buồn rầu tịch mịch. đoán mệnh thời xưa, nếu tài bạch cung không tốt, mà phúc đức cung cát tường thì nên đoán là sinh hoạt tinh thần phong túc .

Bạn đang xem: Luận phúc đức cung

Phúc đức cung cũng có thể dùng để đoán (đương cục)cách cục có thị hiếu đặc biệt nào : thi thư cầm kỳ, tửu sắc tài khí, cờ bạc rượu chè, thậm chí hút sách, đều có thể do Phúc đức cung cung cấp phán đoán.

Phúc đức cung có :

Hỏa tinh : tinh thần nóng nẩy bất an,

Linh tinh : nội tâm lo lắng.

Kình dương : nhiều vất vả,

Đà la : nhiều lo lắng,

duy Không Kiếp: đôi khi là người tư duy độc đáo, chưa chắc đã không tốt .

Xương Khúc : tối hỉ (rất tốt),

Long Phượng,Thiên tài, Hoa cái có thể phụ trợ Mệnh : thông minh tài trí.

Lộc tồn : tốt tuy thiếu tinh thần xung phong, nhưng cũng được yên ổn. (so với Lộc tồn thủ Mệnh cung : quá phần so đo cẩn thận), nếu kiến Sát dễ chủ là người bủn xỉn,.

Khôi Việt : đoán có người chăm sóc, giúp đỡ. [nhưng chung thân tàn tật hoặc đầu óc chậm phát triển (nhược trí) cũng có người chăm sóc], nên phải cẩn thận suy đoán cát hung .

Chỉ số thông minh IQ của người cũng do Mệnh cung suy đoán, nhưng với Phúc đức cung có quan hệ rất lớn,nên bị nhược trí hay không hoặc tự kỷ chứng cũng có thể do đây mà suy đoán .

Phúc đức cung cũng có thể suy đoán biến thái tâm lý .

Phàm các điều thuật ở trên, lúc giảng nghĩa ở Mệnh cung thì, chưa đặc biệt thảo luận những kinh nghiệm về tinh hệ, nên chổ luận của phần này về các tinh hệ như lúc nhập Mệnh cung, cũng từng sao có tính chất đồng nhất, học giả có thễ linh hoạt vận dụng

Các sao Xương Khúc, Long Phượng, đào hoa, Thiên tài, Hỏa Linh có tính phù lộ, hiển hiện dễ thấy.

các sao Khôi Việt,Kình Đà, Khốc Hư, Hình Kị, Âm sát, Cô Quả : dễ ẩn chìm mà không rõ ràng,

những sao trước hướng ngoại, những sao sau hướng nội,cả hai quý ở chỗ trung hòa, nếu Phúc đức cung tập trung thiên về một loại sao,liền dễ sinh vấn đề,

phải lưu ý đại vận lưu niên, xem có tính cách bi kịch đưa đến xuất hiện rắc rối không. Phần này khó thuật đầy đủ.

Nếu như Phúc đức cung không tốt, nhưng tam phương lại tốt, mỗi chỗ có ý nghĩa đặc thù riêng.

Phu thê cung tốt, dựa vào phối ngẫu mà bắt đầu có tinh thần hưởng thụ,

Tài bạch cung tốt, hưởng thụ tất phải vung tiền.

Thiên di cung tốt, ly hương bội cảnh được hưởng thụ khoái lạc, tại nơi sanh mình (chôn nhau cắt rốn) nhiều khổ muộn.

Trên chỉ thuật nguyên tắc, phần này cũng khó thuật đầy đủ . 

blog- ông Hà Uyên

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận phúc đức cung

Phúc đức cung để đoán hưởng thụ Tinh thần,tư tưởng hoạt động,

Mệnh cung : suy đoán chủ yếu là hưởng thụ Vật chất. Hưởng thụ vật chất tốt, chưa chắc các hưởng thụ tinh thần cũng tốt. mà nhân sanh thì đâu phải chỉ hạnh phúc vật chất. tinh thần hưởng thụ chiếm một nhân tố rất lớn. Vì thế sự quan trọng của phúc đức cung ở đẩu sổ cũng không ở dưới mệnh cung.

Với Phúc đức cung đối xung là Tài bạch cung, có thể thấy tiền nhân cũng nhận ra là tinh thần hưởng thụ và Tài cung có quan hệ rất lớn, người nghèo chưa chắc đã nhất định thiếu thốn tinh thần hưởng thụ, nhiều người giàu ngược lại có cảm giác buồn rầu tịch mịch. đoán mệnh thời xưa, nếu tài bạch cung không tốt, mà phúc đức cung cát tường thì nên đoán là sinh hoạt tinh thần phong túc .

Phúc đức cung cũng có thể dùng để đoán (đương cục)cách cục có thị hiếu đặc biệt nào : thi thư cầm kỳ, tửu sắc tài khí, cờ bạc rượu chè, thậm chí hút sách, đều có thể do Phúc đức cung cung cấp phán đoán.

Phúc đức cung có :

Hỏa tinh : tinh thần nóng nẩy bất an,

Linh tinh : nội tâm lo lắng.

Kình dương : nhiều vất vả,

Đà la : nhiều lo lắng,

duy Không Kiếp: đôi khi là người tư duy độc đáo, chưa chắc đã không tốt .

Xương Khúc : tối hỉ (rất tốt),

Long Phượng,Thiên tài, Hoa cái có thể phụ trợ Mệnh : thông minh tài trí.

Lộc tồn : tốt tuy thiếu tinh thần xung phong, nhưng cũng được yên ổn. (so với Lộc tồn thủ Mệnh cung : quá phần so đo cẩn thận), nếu kiến Sát dễ chủ là người bủn xỉn,.

Khôi Việt : đoán có người chăm sóc, giúp đỡ. [nhưng chung thân tàn tật hoặc đầu óc chậm phát triển (nhược trí) cũng có người chăm sóc], nên phải cẩn thận suy đoán cát hung .

Chỉ số thông minh IQ của người cũng do Mệnh cung suy đoán, nhưng với Phúc đức cung có quan hệ rất lớn,nên bị nhược trí hay không hoặc tự kỷ chứng cũng có thể do đây mà suy đoán .

Phúc đức cung cũng có thể suy đoán biến thái tâm lý .

Phàm các điều thuật ở trên, lúc giảng nghĩa ở Mệnh cung thì, chưa đặc biệt thảo luận những kinh nghiệm về tinh hệ, nên chổ luận của phần này về các tinh hệ như lúc nhập Mệnh cung, cũng từng sao có tính chất đồng nhất, học giả có thễ linh hoạt vận dụng

Các sao Xương Khúc, Long Phượng, đào hoa, Thiên tài, Hỏa Linh có tính phù lộ, hiển hiện dễ thấy.

các sao Khôi Việt,Kình Đà, Khốc Hư, Hình Kị, Âm sát, Cô Quả : dễ ẩn chìm mà không rõ ràng,

những sao trước hướng ngoại, những sao sau hướng nội,cả hai quý ở chỗ trung hòa, nếu Phúc đức cung tập trung thiên về một loại sao,liền dễ sinh vấn đề,

phải lưu ý đại vận lưu niên, xem có tính cách bi kịch đưa đến xuất hiện rắc rối không. Phần này khó thuật đầy đủ.

Nếu như Phúc đức cung không tốt, nhưng tam phương lại tốt, mỗi chỗ có ý nghĩa đặc thù riêng.

Phu thê cung tốt, dựa vào phối ngẫu mà bắt đầu có tinh thần hưởng thụ,

Tài bạch cung tốt, hưởng thụ tất phải vung tiền.

Thiên di cung tốt, ly hương bội cảnh được hưởng thụ khoái lạc, tại nơi sanh mình (chôn nhau cắt rốn) nhiều khổ muộn.

Trên chỉ thuật nguyên tắc, phần này cũng khó thuật đầy đủ . 

blog- ông Hà Uyên

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button