Tử vi

Luận sao Kình Dương thủ Mệnh

Luận sao Kình Dương thủ Mệnh p2

Kình Dương thủ Mệnh và tam hợp có tính chất khác với chiếu Mệnh. Nếu gặp trường hợp này tức luận bộ ngoại Kình, nội Đà. Có cả bộ Kình Đà phức tạp hơn một sao. Một số cách cục nhắc đến cả bộ Kình Đà.

” Dương Đà kỵ ngộ Âm Dương, ắt sinh đới tật hình thương nan phòng”.

Bạn đang xem: Luận sao Kình Dương thủ Mệnh

Bộ Kình Đà rất độc cho Âm Dương, với một sao đỡ xấu nhưng vẫn mang đặc tính bộc phát thái quá. Kình Đà khiến Âm Dương trở nên hỗn loạn vì tính chất của hai sao này. Bộ Dương Kình và Âm Đà khiến rối loạn cho cơ thể, thuộc cách dễ gặp hình tật do các yếu tố.

” Dương Hỏa đồng cung oai quyền yểm chúng”.

Bộ Hỏa Kình là bộ sao có hai chiều hướng tích cực hoặc cực đoan rất rõ rệt. Tùy thuộc vào các Chính Tinh hay bàng tinh đi theo.

” Cự Hỏa Kình Dương chung thân ải tử”.

Mệnh có cách Hỏa Tinh ngộ Kình Dương tối kỵ gặp Cự Môn khi tính chất ban đầu của Cự Môn chủ sự phản kháng, bất mãn càng gia tăng tai họa cho cách xông xáo, phản kháng, tranh đoạt Hỏa Kình. Trong trường hợp gặp Tử Vi hoặc Thiên Phủ là cách rất tốt chủ sớm được sự thành công. Kình Dương có tính Dương Kim, chủ sự tiến công, tấn công, gặp sao Linh Tinh chủ tăng sự lạnh, quyết đoán, chống chế của cách Kình Linh. Mệnh có sao này thường khó nắm bắt được tâm lí của người cấp trên, hay chống đối tìm ra lỗi sai nên khó khăn trên con đường quan lộc.

“Dương Linh tọa Mệnh, lưu niên Bạch Hổ tai ương”.

Sao Bạch Hổ có tính Kim, chủ sự mạnh bạo, trong sạch. Khi đi với Kình Linh hình thành cách cục xấu do tính sát phạt lớn, Bạch Hổ tại cung Lưu Niên tính chất hiển hiện rõ ràng. Sao Bạch Hổ chủ sự bộc lộ, khó kiềm chế khi gặp Kình Linh.

” Thốn Kim khuyết Kình Dương phản quyền tao khốn”.

Sao Kình Dương cư cung Dậu rất xấu, thuộc cách tai họa. Tuổi Canh có cách Kình Dương cư Dậu.

” Dương cư Đoài Chấn lục mật lục giáp phúc nan toàn”.

Tuổi Giáp có cách Kình Dương cư Mão. Sao Kình Dương các sách đều luận cư Mão Dậu đều là cách cục xấu. Thực chất do sự tác động của sao Lưu Hà. Sao này có tính Sát, thuộc tính Kim. Lưu Hà có tính dịch chuyển, tuy nhiên cũng là sự hấp thu. Kình Dương ngộ Bạch Hổ xấu vì tăng tính phản kháng, ương ngạnh. Với Lưu Hà ta có cách Kình Dương ngộ Lưu Hà xấu do Lưu Hà chứa đựng tính Sát của sự hấp thụ và chuyển động lưu lại không cho sụ thoát ra. Các sao chủ mưu kế, quyền biến ngộ Lưu Hà như Thanh Long, Cự Môn là cách cục hay. Lưu Hà thường có mặt trong những cách chết đuối, tức chuyển động vùng vẫy bị lưu lại ở dưới nước mà vong mạng. Tuổo Canh có bộ Kình Dương đồng cung với sao Lưu Hà, đây là cách rất độc mang tai họa bộc phát cho Kình Dương. Thường các sách vẫn luận Lưu Hà có tính Sát nhưng không giải thích.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận sao Kình Dương thủ Mệnh

Luận sao Kình Dương thủ Mệnh p2

Kình Dương thủ Mệnh và tam hợp có tính chất khác với chiếu Mệnh. Nếu gặp trường hợp này tức luận bộ ngoại Kình, nội Đà. Có cả bộ Kình Đà phức tạp hơn một sao. Một số cách cục nhắc đến cả bộ Kình Đà.

” Dương Đà kỵ ngộ Âm Dương, ắt sinh đới tật hình thương nan phòng”.

Bộ Kình Đà rất độc cho Âm Dương, với một sao đỡ xấu nhưng vẫn mang đặc tính bộc phát thái quá. Kình Đà khiến Âm Dương trở nên hỗn loạn vì tính chất của hai sao này. Bộ Dương Kình và Âm Đà khiến rối loạn cho cơ thể, thuộc cách dễ gặp hình tật do các yếu tố.

” Dương Hỏa đồng cung oai quyền yểm chúng”.

Bộ Hỏa Kình là bộ sao có hai chiều hướng tích cực hoặc cực đoan rất rõ rệt. Tùy thuộc vào các Chính Tinh hay bàng tinh đi theo.

” Cự Hỏa Kình Dương chung thân ải tử”.

Mệnh có cách Hỏa Tinh ngộ Kình Dương tối kỵ gặp Cự Môn khi tính chất ban đầu của Cự Môn chủ sự phản kháng, bất mãn càng gia tăng tai họa cho cách xông xáo, phản kháng, tranh đoạt Hỏa Kình. Trong trường hợp gặp Tử Vi hoặc Thiên Phủ là cách rất tốt chủ sớm được sự thành công. Kình Dương có tính Dương Kim, chủ sự tiến công, tấn công, gặp sao Linh Tinh chủ tăng sự lạnh, quyết đoán, chống chế của cách Kình Linh. Mệnh có sao này thường khó nắm bắt được tâm lí của người cấp trên, hay chống đối tìm ra lỗi sai nên khó khăn trên con đường quan lộc.

“Dương Linh tọa Mệnh, lưu niên Bạch Hổ tai ương”.

Sao Bạch Hổ có tính Kim, chủ sự mạnh bạo, trong sạch. Khi đi với Kình Linh hình thành cách cục xấu do tính sát phạt lớn, Bạch Hổ tại cung Lưu Niên tính chất hiển hiện rõ ràng. Sao Bạch Hổ chủ sự bộc lộ, khó kiềm chế khi gặp Kình Linh.

” Thốn Kim khuyết Kình Dương phản quyền tao khốn”.

Sao Kình Dương cư cung Dậu rất xấu, thuộc cách tai họa. Tuổi Canh có cách Kình Dương cư Dậu.

” Dương cư Đoài Chấn lục mật lục giáp phúc nan toàn”.

Tuổi Giáp có cách Kình Dương cư Mão. Sao Kình Dương các sách đều luận cư Mão Dậu đều là cách cục xấu. Thực chất do sự tác động của sao Lưu Hà. Sao này có tính Sát, thuộc tính Kim. Lưu Hà có tính dịch chuyển, tuy nhiên cũng là sự hấp thu. Kình Dương ngộ Bạch Hổ xấu vì tăng tính phản kháng, ương ngạnh. Với Lưu Hà ta có cách Kình Dương ngộ Lưu Hà xấu do Lưu Hà chứa đựng tính Sát của sự hấp thụ và chuyển động lưu lại không cho sụ thoát ra. Các sao chủ mưu kế, quyền biến ngộ Lưu Hà như Thanh Long, Cự Môn là cách cục hay. Lưu Hà thường có mặt trong những cách chết đuối, tức chuyển động vùng vẫy bị lưu lại ở dưới nước mà vong mạng. Tuổo Canh có bộ Kình Dương đồng cung với sao Lưu Hà, đây là cách rất độc mang tai họa bộc phát cho Kình Dương. Thường các sách vẫn luận Lưu Hà có tính Sát nhưng không giải thích.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button