Tử vi

Luận sự nghiệp cùng tài lộc cách cùng vận tới hiểu dịch

Luận sự nghiệp cùng tài lộc cách cùng vận

Đầu tiên tu xem bản mạng bàn [ mệnh tài Quan ] sở bày tới tài Quan [ cách ]

Thứ xem đại nạn [ mệnh tài Quan ] sở bày đấy tài Quan [ vận ]

Cùng với năm xưa [ mệnh tài Quan ] sở bày đấy tài Quan [ vận ]

Từ thương lượng hoặc tòng chính tới phỏng đoán

Trước xem tính thứ xem tượng tái xem khí

Bạn đang xem: Luận sự nghiệp cùng tài lộc cách cùng vận tới hiểu dịch

Lộc ngôi sao cùng bẩm sinh tới tài nguyên [ tượng ]

Phá quân lộc năm sinh nhập tật ách ( ất mão ) liêm trinh đồng cung

Phá quân đại biểu chuyến đi nghiệp chợ bách hóa hải dương trang điểm dung nhan trang hoàng các loại

Liêm trinh đại biểu chuyến đi nghiệp mậu dịch gia điện computer quân cảnh cờ bạc tình dục các loại

Phá quân lộc năm sinh rơi tật ách thuộc âm cung thả tham lang sinh kỵ Lạc huynh đệ cũng thuộc âm cung âm cung chủ phú

Lộc kị cùng rơi âm cung biểu hiện cầu tài phú tu vất vả cố gắng

Lộc năm sinh ở tật ách mà sống kị ở huynh đệ

< huynh đệ là tật tới Quan > cầu phú tới quá trình toàn bộ nhờ thân lao lục vất vả đi lấy được cũng sẽ trả ra mất đi khỏe mạnh đại giá

Phá quân lộc năm sinh + liêm trinh tọa tật ách biểu hiện tâm địa thiện lương tài lộc phải lấy thân thể lao lực từng bước kiếm

Nhưng Liêm Phá tổ hợp tính tình khá vội vàng xao động bị xúc động

Lộc năm sinh ở tật ách chiếu cha mẹ tốt nhất ở nhà nước đơn vị nhậm chức

Thứ lấy cung tài bạch hóa lộc tới đối cung tìm lộc tầm tài duyên [ tượng ]

Tái lấy Quan lộc cung hóa lộc hóa kị tầm công tác đặc tính cùng công tác hoàn cảnh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận sự nghiệp cùng tài lộc cách cùng vận tới hiểu dịch

Luận sự nghiệp cùng tài lộc cách cùng vận

Đầu tiên tu xem bản mạng bàn [ mệnh tài Quan ] sở bày tới tài Quan [ cách ]

Thứ xem đại nạn [ mệnh tài Quan ] sở bày đấy tài Quan [ vận ]

Cùng với năm xưa [ mệnh tài Quan ] sở bày đấy tài Quan [ vận ]

Từ thương lượng hoặc tòng chính tới phỏng đoán

Trước xem tính thứ xem tượng tái xem khí

Lộc ngôi sao cùng bẩm sinh tới tài nguyên [ tượng ]

Phá quân lộc năm sinh nhập tật ách ( ất mão ) liêm trinh đồng cung

Phá quân đại biểu chuyến đi nghiệp chợ bách hóa hải dương trang điểm dung nhan trang hoàng các loại

Liêm trinh đại biểu chuyến đi nghiệp mậu dịch gia điện computer quân cảnh cờ bạc tình dục các loại

Phá quân lộc năm sinh rơi tật ách thuộc âm cung thả tham lang sinh kỵ Lạc huynh đệ cũng thuộc âm cung âm cung chủ phú

Lộc kị cùng rơi âm cung biểu hiện cầu tài phú tu vất vả cố gắng

Lộc năm sinh ở tật ách mà sống kị ở huynh đệ

< huynh đệ là tật tới Quan > cầu phú tới quá trình toàn bộ nhờ thân lao lục vất vả đi lấy được cũng sẽ trả ra mất đi khỏe mạnh đại giá

Phá quân lộc năm sinh + liêm trinh tọa tật ách biểu hiện tâm địa thiện lương tài lộc phải lấy thân thể lao lực từng bước kiếm

Nhưng Liêm Phá tổ hợp tính tình khá vội vàng xao động bị xúc động

Lộc năm sinh ở tật ách chiếu cha mẹ tốt nhất ở nhà nước đơn vị nhậm chức

Thứ lấy cung tài bạch hóa lộc tới đối cung tìm lộc tầm tài duyên [ tượng ]

Tái lấy Quan lộc cung hóa lộc hóa kị tầm công tác đặc tính cùng công tác hoàn cảnh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button