Tử vi

Luận thọ yểu, dâm đãng

Tham Lang nhập miếu tối cao cường,

Nam cực tinh đồng thọ mệnh trường,

Bắc đẩu đế tinh vô ác sát,

Bạn đang xem: Luận thọ yểu, dâm đãng

Miên miên lão điệt diễn trinh tường.

Thân Mệnh lưỡng cung câu hữu sát,

Tham hoa luyến tửu họa do thâm,

Bình sinh nhị hạn lai phù hội,

Đắc ý chi trung khước hựu trầm.

Tham Lang nhập miếu rất cao cường,

Cũng như Thiên Phủ thọ mạng trường

Tử Vi nếu chẳng gần ác sát

Triền miên thượng thọ thật cát tường.

Thân Mệnh đôi cung đều có sát

Mê hoa luyến tửu họa thật nhiều

Lúc thường nhị hạn mà phù trợ

Đắc ý xong rồi lại đắm chìm.

Thất Sát lâm Thân chung thị yểu,

Tham Lang nhập Mệnh định vi xướng,

Tiền kỳ tam hợp tương lâm chiếu,

Dã học Hàn quân khứ thiết hương.

Thất Sát thủ Thân dễ chết non

Tham Lang nhập Mệnh kỹ nữ con

Tam hợp sát tinh cùng vây chiếu

Theo Thọ tư thông trộm phấn son.

QNB chú: Hàn Quân, ý nói về Hàn Thọ, vốn là thư lại trong phủ của Giả Sung (đại thần đầu

Tấn triều, hậu Tam Quốc). Do Hàn Thọ đẹp trai nên đã khiến Giả Ngọ (là con gái của Giả

Sung) phải lòng và tư thông lén lút với nhau. Nguyên Giả Sung được Tấn Vũ Đế ban cho 1

loại phấn hương rất đặc biệt, Giả Ngọ đem trộm lấy mà mang cho Hàn Thọ. Sau này lộ

chuyện, Giả Sung buộc phải gả con gái cho Hàn Thọ.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận thọ yểu, dâm đãng

Tham Lang nhập miếu tối cao cường,

Nam cực tinh đồng thọ mệnh trường,

Bắc đẩu đế tinh vô ác sát,

Miên miên lão điệt diễn trinh tường.

Thân Mệnh lưỡng cung câu hữu sát,

Tham hoa luyến tửu họa do thâm,

Bình sinh nhị hạn lai phù hội,

Đắc ý chi trung khước hựu trầm.

Tham Lang nhập miếu rất cao cường,

Cũng như Thiên Phủ thọ mạng trường

Tử Vi nếu chẳng gần ác sát

Triền miên thượng thọ thật cát tường.

Thân Mệnh đôi cung đều có sát

Mê hoa luyến tửu họa thật nhiều

Lúc thường nhị hạn mà phù trợ

Đắc ý xong rồi lại đắm chìm.

Thất Sát lâm Thân chung thị yểu,

Tham Lang nhập Mệnh định vi xướng,

Tiền kỳ tam hợp tương lâm chiếu,

Dã học Hàn quân khứ thiết hương.

Thất Sát thủ Thân dễ chết non

Tham Lang nhập Mệnh kỹ nữ con

Tam hợp sát tinh cùng vây chiếu

Theo Thọ tư thông trộm phấn son.

QNB chú: Hàn Quân, ý nói về Hàn Thọ, vốn là thư lại trong phủ của Giả Sung (đại thần đầu

Tấn triều, hậu Tam Quốc). Do Hàn Thọ đẹp trai nên đã khiến Giả Ngọ (là con gái của Giả

Sung) phải lòng và tư thông lén lút với nhau. Nguyên Giả Sung được Tấn Vũ Đế ban cho 1

loại phấn hương rất đặc biệt, Giả Ngọ đem trộm lấy mà mang cho Hàn Thọ. Sau này lộ

chuyện, Giả Sung buộc phải gả con gái cho Hàn Thọ.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button