Tử vi

Luận tổng quan Phá Quân thủ Mệnh phần 1

Phá Quân tọa thủ cung Mệnh

( Phần 1)

Phá Quân là ngôi sao chỉ huy của nhóm Sát Phá Than, thuộc tính hành Thủy, chủ việc phá cũ xây mới. Phá Quân tính chất cơ bản thay đổi cái cũ bằng cái mới hơn, nhưng lưu ý cái mới chưa hẳn đã hay hơn cái cũ, đa phần hay gặp trường hợp phá hỏng, phá phách mọi việc. Chữ Phá trong từ Phá Quân mang ý nghĩa khá nặng nề do đặc tính của nhóm Sát Phá Tham chủ mạnh bạo, chứa sát khí ít chỗ của tình cảm, tuy nhiên tùy cách mà luận. Phá Quân có tính khai sáng như các sao chủ đứng đầu khác là Cự Môn và Tử Vi. Trong khi Tử Vi hành động, gánh vác trách nhiệm vì lý tưởng nào đó thì Cự Môn nảy sinh bất mãn, khi đó Phá Quân phá bỏ những thứ cũ mà Tử Vi đã xây dựng và thay đổi lại trật tự bằng thứ khác. Nhìn chung với bố cục của ba nhóm sao này khiến mỗi lá số Tử Vi trở nên cân bằng không cho một chiều hướng nào phát triển thái quá, đây cũng là một phần trong tư tưởng con người. Cũng trong Tử Vi, ta có lực lượng mang dương tính là Sát Phá Tham, Tử Vũ Liêm và Cự Nhật. Lực lượng còn lại mang âm tính là nhóm Phủ Tướng, Âm Lương và Cơ Đồng. Các sao Tử Vi, Cự Môn và Phá Quân có khuynh hướng đứng đầu nhưng lại phân bậc thành các cách thành tựu khác nhau, các mức độ to lớn như cả quốc gia hay nhỏ bé như trong gia đình cần xem xét lực lượng bàng tinh gia hội. Phá Quân cần thiết có Hóa Quyền để chuyển tính chất Hung Sát của nhóm sao này, gia tăng tính chất thực hiện được việc thay cũ đổi mới cho nhóm Sát Phá Tham, nhóm sao này thường mang tính phá hoại đối lập với trách nhiệm xây dựng của Tử Vi.

Bạn đang xem: Luận tổng quan Phá Quân thủ Mệnh phần 1

Tuy nhiên các sách thường đề cập tới việc Phá Quân thường có tính bất trung, bất nghĩa là thiếu kiến thức, cách này tùy từng trường hợp của Phá Quân. Phá Quân tốt cần phá bỏ cái gọi là lý tưởng gây ra tai họa của Tử Vi, cũng như vậy được quần chúng ủng hộ là hợp cách. Ví như trường hợp Đế Tinh là Tử Vi thực hiện lý tưởng xây dựng cả một quốc gia, lên ngồi vị trí cao nhất nhưng lại ngộ Không Vong chỉ được hữu danh vô thực, thuộc bị sai khiến cách. Bây giờ Cự Môn cảm thấy bất mãn với Tử Vi và Phá Quân tuy chứa tính sát phạt, phá bỏ và phế truất Tử Vi thì được quần chúng ủng hộ nên thành tựu. Cái thiếu nhất của nhóm Sát Phá Tham là tình cảm, lòng người nên không bao giờ giao hội với nhóm Phủ Tướng và các nhóm khác ngoài Tử Vũ Liêm. Phá Quân luôn có được Thiên Cơ chủ cơ mưu, thời cơ thay đổi ở phía đồng minh nhị hợp. Tất nhiên nếu trường hợp Thiên Cơ xấu cũng xấu lây sang cả Phá Quân, lúc đó thời cơ thay đổi trở thành mối họa phải phá bỏ. Cũng lý do đó Phá Quân không ngại cả bộ Không Kiếp. Với sao Phá Quân và Thất Sát, thế đứng ở trong 12 cung có Phá Quân hội họp với Tử Vi thường là cách xấu bởi đây là cách mâu thuẫn, tạo tranh đấu giữa hai bố cục bạo lực, xấu hơn việc Cự Nhật xung đột với Cơ Nguyệt Đồng Lương khi một bên hiền lành, một bên bất mãn. Tử Vi khi giao hội với Sát Phá Tham do không có bộ Phủ Tướng ủng hộ nên hai thế trở nên cân bằng. Tử Vi và Phá Quân chính xác là một cặp đối ngẫu luôn xung đột lý tưởng với nhau.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận tổng quan Phá Quân thủ Mệnh phần 1

Phá Quân tọa thủ cung Mệnh

( Phần 1)

Phá Quân là ngôi sao chỉ huy của nhóm Sát Phá Than, thuộc tính hành Thủy, chủ việc phá cũ xây mới. Phá Quân tính chất cơ bản thay đổi cái cũ bằng cái mới hơn, nhưng lưu ý cái mới chưa hẳn đã hay hơn cái cũ, đa phần hay gặp trường hợp phá hỏng, phá phách mọi việc. Chữ Phá trong từ Phá Quân mang ý nghĩa khá nặng nề do đặc tính của nhóm Sát Phá Tham chủ mạnh bạo, chứa sát khí ít chỗ của tình cảm, tuy nhiên tùy cách mà luận. Phá Quân có tính khai sáng như các sao chủ đứng đầu khác là Cự Môn và Tử Vi. Trong khi Tử Vi hành động, gánh vác trách nhiệm vì lý tưởng nào đó thì Cự Môn nảy sinh bất mãn, khi đó Phá Quân phá bỏ những thứ cũ mà Tử Vi đã xây dựng và thay đổi lại trật tự bằng thứ khác. Nhìn chung với bố cục của ba nhóm sao này khiến mỗi lá số Tử Vi trở nên cân bằng không cho một chiều hướng nào phát triển thái quá, đây cũng là một phần trong tư tưởng con người. Cũng trong Tử Vi, ta có lực lượng mang dương tính là Sát Phá Tham, Tử Vũ Liêm và Cự Nhật. Lực lượng còn lại mang âm tính là nhóm Phủ Tướng, Âm Lương và Cơ Đồng. Các sao Tử Vi, Cự Môn và Phá Quân có khuynh hướng đứng đầu nhưng lại phân bậc thành các cách thành tựu khác nhau, các mức độ to lớn như cả quốc gia hay nhỏ bé như trong gia đình cần xem xét lực lượng bàng tinh gia hội. Phá Quân cần thiết có Hóa Quyền để chuyển tính chất Hung Sát của nhóm sao này, gia tăng tính chất thực hiện được việc thay cũ đổi mới cho nhóm Sát Phá Tham, nhóm sao này thường mang tính phá hoại đối lập với trách nhiệm xây dựng của Tử Vi.

Tuy nhiên các sách thường đề cập tới việc Phá Quân thường có tính bất trung, bất nghĩa là thiếu kiến thức, cách này tùy từng trường hợp của Phá Quân. Phá Quân tốt cần phá bỏ cái gọi là lý tưởng gây ra tai họa của Tử Vi, cũng như vậy được quần chúng ủng hộ là hợp cách. Ví như trường hợp Đế Tinh là Tử Vi thực hiện lý tưởng xây dựng cả một quốc gia, lên ngồi vị trí cao nhất nhưng lại ngộ Không Vong chỉ được hữu danh vô thực, thuộc bị sai khiến cách. Bây giờ Cự Môn cảm thấy bất mãn với Tử Vi và Phá Quân tuy chứa tính sát phạt, phá bỏ và phế truất Tử Vi thì được quần chúng ủng hộ nên thành tựu. Cái thiếu nhất của nhóm Sát Phá Tham là tình cảm, lòng người nên không bao giờ giao hội với nhóm Phủ Tướng và các nhóm khác ngoài Tử Vũ Liêm. Phá Quân luôn có được Thiên Cơ chủ cơ mưu, thời cơ thay đổi ở phía đồng minh nhị hợp. Tất nhiên nếu trường hợp Thiên Cơ xấu cũng xấu lây sang cả Phá Quân, lúc đó thời cơ thay đổi trở thành mối họa phải phá bỏ. Cũng lý do đó Phá Quân không ngại cả bộ Không Kiếp. Với sao Phá Quân và Thất Sát, thế đứng ở trong 12 cung có Phá Quân hội họp với Tử Vi thường là cách xấu bởi đây là cách mâu thuẫn, tạo tranh đấu giữa hai bố cục bạo lực, xấu hơn việc Cự Nhật xung đột với Cơ Nguyệt Đồng Lương khi một bên hiền lành, một bên bất mãn. Tử Vi khi giao hội với Sát Phá Tham do không có bộ Phủ Tướng ủng hộ nên hai thế trở nên cân bằng. Tử Vi và Phá Quân chính xác là một cặp đối ngẫu luôn xung đột lý tưởng với nhau.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button