Tử vi

Luận tử vi đẩu số các cung vị

Luận tử vi đấu sổ các cung vị

Trần bính húc chỉnh lý

Mệnh bàn tống ra hậu, chúng ta sẽ thấy bàn trung phương cách lý đều có tương ứng cung vị đại diện, đương nhiên mỗi người cung vị nguyên sắp hàng đô hội bất đồng, học tập tử vi đấu sổ, lý giải bài bàn sau đó, muốn xem kỳ nhân tính tình vận thế, đều tiên phải hiểu từng cung vị đại biểu ý tứ.

Bạn đang xem: Luận tử vi đẩu số các cung vị

Cung mệnh: Đại diện tiên thiên vận thế, cả đời lịch trình, do tính cách đáo tài năng khả phủ phát huy cứ thế thành tựu, cũng sẽ ở cung mệnh trung hiện ra.

Thân cung: Ẩn hàm hậu thiên vận thế, hậu thiên nỗ lực thường thường có thể bù đắp tiên thiên của bất túc.

Cung phụ mẫu: Cá nhân và phụ mẫu quan hệ giữa, thậm chí phụ mẫu trong lúc đó các loại trạng huống và cha mẹ phúc duyên độ dày.

Cung phúc đức: Cả đời phúc phận nhiều ít, vất vả cực nhọc hoặc an nhàn.

Cung điền trạch: Hoàn cảnh sinh hoạt mỹ ác, bất động sản tồn tại cùng với có hay không có di sản làm con nuôi.

Sự nghiệp cung: Thích hợp chức nghiệp chủng loại, và thủ trưởng quan hệ, thăng thiên thời cơ, gây dựng sự nghiệp khó dễ, thành công hay không.

Cung Nô bộc: Ám chỉ nhân tế quan hệ thật xấu, và đồng sự, bằng hữu giao tình sâu cạn.

Cung thiên di: Chủ yếu ám chỉ sống động lực mạnh yếu, hội phủ nhân chuyển nhà, chuyển nghề, lữ hành mà được lợi.

Bệnh ách cung: Thân thể khỏe mạnh trạng huống, tiên thiên thể chất mạnh yếu, cùng với hội phủ có ý định ngoại thụ thương.

Cung tài bạch: Chủ cả đời tài vận, kinh tế thật là tốt phôi, sự nghiệp kinh doanh thu lợi hơn ít.

Cung tử nữ: Chủ đời kế tiếp tử nữ tư chất, hiền hiếu cập tương lai phát triển.

Cung phu thê: Chủ hôn nhân sớm muộn, phối ngẫu cá tính cùng với cuộc sống hôn nhân mỹ mãn hay không.

Huynh đệ cung: Chủ cá nhân và huynh đệ tỷ muội quan hệ, cập đối với mình là phủ có trợ lực, vẫn có hình khắc chờ.

Tử vi

Thuộc đất, là trung thiên tôn sư tinh, nam bắc đấu, hóa đế tọa, làm quan lộc chủ.

Tử vi nhập cung mệnh, mặt hình chữ nhật viên, tử sắc hoặc bạch thanh, yêu bối đa thịt, lớp giữa mập mạp. Bề ngoài trung hậu, ổn trọng lão thành, khiêm cung ngay thẳng, có tôn quý khí độ, năng lực lãnh đạo so sánh cường, nhân tế quan hệ rộng khắp, nhưng sau khi thành công đã có nhất định tính trơ. Tử vi nhập mệnh người giai so sánh bác học, ngôn từ đúng trọng tâm, lễ độ có tiết, làm cho một loại đáng giá cảm giác tin cậy. Có mãnh liệt lợi dụng, có điều yêu cầu vu nhân thì đại thể thái độ tích cực nhiệt tình, một ngày đạt được mục đích thì khí của không để ý. Cao ngạo tự đại, giả bộ, cùng lúc quyết giữ ý mình, về phương diện khác vừa dễ đã bị người khác ngôn từ sở động, đây cũng là tử vi tinh sở có đặc biệt trưng. Nữ mệnh tử vi, da trắng noản, hơi béo, bề ngoài đoan trang, thoạt nhìn giống phu nhân.

1, tử vi tinh có giải trừ ách chế hóa công năng, đi hạn năng lực tăng cát giảm hung, và hung tinh cùng cung hoặc gia hội thì cũng có thể yếu bớt hung ý.

2, tử vi tinh là nhất đại cát tinh, giống trưng quân vương, hoàng đế. Quân vương liền cần văn thần võ tướng lai phụ tá. Cố tử vi tu cùng trời phủ, thiên tướng, lộc tồn, thiên mã, tả phụ, bên phải bật, văn khúc, văn xương, thiên khôi, thiên việt, tam thai, bát tọa, long trì, phượng các, dạ quang, thiên đắt, thai phụ, phong cáo chờ tinh cùng cung hoặc gia sẽ có phú quý đáng nói. Cố sách cổ vị: “Tử vi gặp Thiên phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã, tam hợp cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý “. Tử vi vưu hỉ hóa quyền, hội tả hữu hoặc xương khúc, phương chủ quyền đắt, nếu không có chúng cát tương phụ, thì là “Cô quân”, chỉ là giống nhau nhân viên công tác.

3, “Đế gặp hung đồ, mặc dù lấy được cát mà vô nói”, chủ nhân gian trá giả nhân giả nghĩa, suốt đời tất làm chuyện ác. Tức là thuyết tử vi và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp, thiên không chờ chư hung thần cùng cung hoặc gia hội, vô nói của quân “. Không được luận cao thấp giá cả thế nào, thái độ làm người bất nhân bất nghĩa, tâm thuật bất chính, đa dối trá, gian trá, ngạo mạn đồ, nhất là tử vi và dương đà hỏa linh cùng cung càng sâu, và cướp khoảng không cùng cung hơi nhẹ.

4, “Tôn tinh rơi tiện vị, chủ nhân làm phiền”, như tử vi tinh rơi tật ách, huynh đệ, nô bộc, phụ mẫu tứ hãm cung, chủ người này lao lực, làm việc không làm nổi, mặc dù được trợ giúp cũng không là phúc, đến đây cận chỉ giống nhau tình hình mà nói, cung mệnh tam phương tứ đang có cát không làm đến đây luận, nhưng nhưng chủ lao lực.

5, tử vi ở xấu vị cung, và phá quân tinh cùng cung, ở thần tuất cung, phá quân tinh ở đối cung, vô ngôi sao may mắn cùng cung có thể chiếu, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu, tuy rằng vị tất mỗi người như vậy, nhưng nhân tình cảm cường liệt, tịnh có giữ tại phản kháng tâm lý, suốt đời cũng khiếm thuận lợi. Gia cát không làm đến đây luận.

6, tử vi và lộc tồn cùng cung, trời sinh tài vận tràn đầy, mà lại phú quý song toàn, người này có tốt quản lý kinh doanh năng lực, tạm biệt chư cát, tất đại phú đại quý, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, nếu không có quan to lộc hậu, cũng tất là đại phú ông. Thư vị: “Tử vi lộc tồn cùng cung, đắt không thể nói “.

7, tử vi và Địa kiếp, thiên không cùng cung hoặc bị Địa kiếp, thiên không giáp chế, lại thấy tuần khoảng không, chặn khoảng không hoặc mui xe chư tinh, tinh thần trống rỗng có lẽ nội tâm cô đơn, có nghiên cứu triết học, tôn giáo, thần bí học, bói toán học chờ khuynh hướng, một thân đa chú trọng ngoại tại hư danh. Tử vi và khoảng không vong cùng cung, đại thể lục thân duyên mỏng, hôn nhân không đẹp, con nối dõi vô kháo.

8, tử vi và văn khúc, văn xương tinh cùng cung, chủ đắt, xã hội thượng nổi danh thanh, một thân có văn nghệ tài năng, đa tài đa nghệ, phú quý có thể kỳ, danh khí cũng đại, nếu tạm biệt tả hữu, lộc tồn, hoặc cát hóa (hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa), thì chủ đại phú đại quý.

9, tử vi và tả phụ, bên phải bật cùng cung, chủ nhân hành sự có kế hoạch, hùng hồn hảo nghĩa, có đứng đầu mọi người tài, dễ thành là công ty ông chủ, chủ quản, hoặc quan viên chánh phủ, xã hội danh lưu, hội ngôi sao may mắn càng nhiều, việt phú quý. Thư vị: “Tử vi giúp đỡ cùng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm “.

10, tử vi và tham lang tinh ở mão dậu cung cùng cung, là “Đào hoa phạm chủ “. Biểu hiện một thân dễ cận tửu sắc, tính dục tràn đầy. Nếu sẽ cùng đào hoa tinh (Hàm trì, thiên diêu, tắm rửa, văn khúc, hóa khoa), nam là đồ háo sắc, nữ là dâm đãng của phụ. Và dương đà hỏa linh cùng cung hoặc gia hội, dù có phú quý, cũng là nam nữ tà dâm, bất trung bất nghĩa, nữ mệnh diêm dúa lẳng lơ, rơi phong trần.

11, tử vi hỉ hóa quyền hoặc hóa khoa, càng thêm quang huy, cực kỳ may mắn. Hóa quyền nhập mệnh, tất chưởng quyền to, nhập cung Quan lộc cũng thế; hóa khoa, tất có thanh danh, nhưng có lúc là hư danh tại ngoại, hoặc có có hoa không quả vị đạo. Hai người phùng của giai chủ phú quý. Hoặc tử vi hóa quyền hoặc tử vi hóa khoa ở tam phương triêu chiếu cung mệnh, cũng cực cát hiện ra, hội tả hữu xương khúc thần lộc tồn, chủ đại phú đắt.

12, tử vi và dương đà cùng cung, khư khư cố chấp, tính cách ngoan cố, hảo mạo hiểm, suốt đời phần nhiều là phi khúc chiết.

13, tử vi không gặp cát khó có phú quý ngày, như thì vừa không gặp sát tinh, cận được hư danh mà thôi.

14, nữ mệnh tử vi nhập cung mệnh, hội ngôi sao may mắn, thanh tú, vượng phu ích tử, tác phu nhân. Nếu tam phương tứ chính cập cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức gia dương đà hỏa linh cướp khoảng không hình diêu chư sát, trái lại chủ dâm tiện hình khắc, bề ngoài đoan chính cao quý, kỳ thực dâm đãng vô sỉ, hôn nhân không đẹp, tái giá. Suốt đời đời sống tình cảm rất không thuận lợi, có chứa nhiều khốn.

Tử vi ở tử ngọ ngồi một mình. “Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ “. Ngọ cung bỉ tử cung cách điệu cao đa, nhân tử vi ở ngọ cung là nhập miếu, ở tử cung là bình cung, rảnh rang cung của cố. Bất luận tử ngọ, giai cho thấy có độc lập cá tính, tư tưởng nhạy bén siêu thoát, tài cán ưu tú. Ngồi một mình tử vi, do hỉ tả hữu xương khúc khôi việt chư ngôi sao may mắn cùng cung có thể chiếu, tất là nổi danh nhân sĩ. Nếu không có ngôi sao may mắn phụ tá, thì là cô quân, có tốt đẹp vụ xa khuynh hướng, hoặc là nói chuyện người to lớn, hành động chú lùn, vô thực hành khả năng lực, thường tao ngăn trở đả kích, đối hiện thực bất mãn, có tài nhưng không gặp thời. Không được gia ngôi sao may mắn, vừa phùng khoảng không vong, phần nhiều là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Nữ mệnh gia sát cùng thủ, thống trị dục cường, nhưng nhân thất sát thủ cung phu thê, cố khắc phu tái giá.

1, tử vi ở ngọ, mạng người phùng nhiều chủ phú quý, xã hội danh vọng cao. Một thân lý tưởng rộng lớn, hảo ra lệnh. Giáp ất đinh kỷ nhâm năm sinh ra, tam hợp cát chúng, vị chí công khanh. Giáp năm sinh ra “Song lộc triêu viên”, cung tài bạch vũ khúc hóa khoa, lộc tồn cùng cung, cung Quan lộc liêm trinh hóa lộc, đại cát, suốt đời tất phú quý song toàn, địa vị hiển hách. Kỷ năm sinh ra lộc tồn đáo cung mệnh, cung tài bạch vũ khúc hóa lộc cùng “Song lộc triêu viên”, cũng phú quý nhân sĩ. Canh năm sinh ra lộc tồn thủ cung phúc đức, cung tài bạch vũ khúc hóa quyền, xuất thế vinh hoa. Năm đinh sinh ra tử vi và lộc tồn cùng tồn tại cung mệnh, phú quý cũng có. Ất năm sinh ra cung mệnh tử vi hóa khoa, danh khí đại, đà la ở cung tài bạch, nên kinh thương thành phú, nhưng đa tài vụ tranh cãi. Bính mậu năm sinh ra có kình dương ở cung mệnh, thành bại không đồng nhất, mà lại đái tật. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử tương đối, là cự phú.

2, tử vi ở tử, xa thua ở ngọ, giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra có nhiều, tài quan cách.

Tử vi ở xấu vị, phá quân cùng cá tính cứng rắn thẳng độc đoán quả cảm, có sang tân ý thức, khác giới duyên hảo, hai sao cùng cung, đa số sắc dục hạng người.

“Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam, “Tiền có cát diệu lai hô, sẽ làm quyền to của chức “. Vị bỉ xấu cát, nếu tả hữu, xương khúc cùng cung hoặc giáp cung mệnh, hoặc gia hội, hoặc được cát hóa, ngôi sao may mắn gia hội, tất chưởng quyền to, đa sinh công thương, hành chính, bất động sản kiến trúc nghiệp chờ lĩnh vực có kiến thụ, hoặc dĩ chuyên kỹ thuật năng lực mà dương danh sinh thế. Giáp ất mậu kỷ canh nhâm năm sinh ra, phú quý kham kỳ. Quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có nhiều.

Gặp lộc mã, nên kinh thương phát tài. Gặp kình dương, đà la cùng cung có thể chiếu, chích nên kinh thương.

Sẽ không cát mà hội sát, bất trung bất hiếu, đa số địa phương tiểu quan, hung ác quan lại nhỏ, theo tư làm rối kỉ cương, tại ngoại dễ chiêu không phải chê, đại thể xã hội danh tiếng không tốt. Thư vị: “Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ “. Không ít viên cảnh là loại kết cấu này.

Tử vi ở dần thân, Thiên phủ cùng Tử Phủ cùng cung, chung thân phúc hậu”, sẽ phải cát phương tác đến đây luận. “Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào giúp đỡ của, dần thân tử vi nếu có tả phụ hoặc bên phải bật cùng thủ hoặc gia hội, phương sử dụng mỹ luận, may mắn tăng nhiều.

Tử Phủ dần thân, suốt đời có tài sản địa vị cập danh tiếng, tinh thần ngược lại sẽ thì cảm trống rỗng, dĩ cô luận của, và lục thân duyên cạn. Hội dương đà hỏa linh, gian trá, dối trá cực độ. Thất bại vong, cô lập, lục thân duyên mỏng. Phùng giúp đỡ, chính mình bãi đất vị. Phùng xương khúc, danh tiếng đại, rất nhiều của tư. Giúp đỡ xương khúc cùng cung gia hội, cao thứ dạ quang vinh, tất vì quyền quý nhân sĩ, chính giới nhân viên quan trọng, xã hội danh lưu.

Giáp canh đinh kỷ năm sinh ra, hưởng phúc chung thân. Giáp năm sinh ra lộc tồn cùng cung, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, cung Quan lộc vũ khúc hóa khoa, chung thân phú quý, phùng tả hữu xương khúc, đắt đến cực điểm phẩm. Nữ mệnh, sai ai ra trình diện ác sát, tái giá, nhâm giáp năm sinh ra, phú quý.

Tử vi ở mão dậu, tham lang đều là nhân so sánh sáng sủa, phản ứng mẫn tiệp, dùng tiền chuyên gia, am hiểu xã giao, cổ tay linh hoạt, có rất mạnh ngoại giao tài cán và năng lực làm việc.

Tham lang là đại đào hoa tinh, và tử vi cùng cung sinh mão dậu, là “Đào hoa phạm chủ ” cách cục, hảo tửu sắc, thái độ làm người phong lưu, thì có diễm ngộ, gặp Hàm trì, tắm rửa, thiên hỉ, hóa khoa, đại hao tổn chờ tinh, dâm không thể nói.

Có lộc tồn, tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hỏa Tinh, linh tinh ở giữa một sao cùng cung, phương tác cát luận, ngôi sao may mắn càng nhiều, phú quý càng lớn. Vô giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì đào hoa phạm chủ, là người vô dụng, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân, tâm thuật bất chính, thường và không được tam không được tứ người gặp gỡ. Xương khúc cùng cung, có phú quý nắm quyền, có vận làm quan danh tiếng, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực, thích khoe khoang, nói không giữ lời.

Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, là đắt cách, và hỏa linh gia hội cũng đắt cách, nhưng dĩ hỏa linh ở cung mệnh cao hơn, ất mậu kỷ tân nhâm năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, đắt không kiên nhẫn cửu. Hội cướp khoảng không Tứ Sát, có tôn giáo ngưỡng hoặc là tăng là nói, hoặc là thầy bà.

Cướp khoảng không cùng tồn tại cung mệnh, thật là thần tiên thuật, đối tôn giáo, trung y, bói toán, thần học, khí công có nhiều nghiên cứu và ham, làm khí công và pháp thuật tu luyện có thể đạt tới khá cao trình thứ.

Vũ khúc phá quân thủ cung tài bạch, sai ai ra trình diện sát tinh cùng cung, lãng phí thành tính, không được tụ tài, tiền tài tới tay thành khoảng không.

Nữ tính, đa ngày thường gợi cảm, mạo mỹ, hội ngộ đông đảo người theo đuổi, suốt đời đời sống tình cảm bất bình ổn, ái tình không được thuận, tất có nhiều lần luyến ái của kinh lịch. Sai ai ra trình diện dương đà xương khúc thiên diêu chờ tinh, tính nhu cầu cuộc sống đa, dâm dục, suốt đời Hoà Đa người đàn ông phát sinh quan hệ, có lẽ rơi phong trần, tố tam bồi nữ lang, kỹ nữ, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức sai ai ra trình diện hung tinh, canh nghiệm.

Cung mệnh ở mão dậu vô chính diệu, đối cung là tử vi tham lang Bản cung vô chính diệu, đối cung là luận. Thiên phủ, thiên tướng cùng đi hội cung mệnh, vô Tứ Sát cướp khoảng không, món chính đủ y phong, nhân sinh vui sướng. Một thân có tôn giáo ngưỡng hoặc yêu thích thần bí văn hóa, tư tưởng có chút đơn thuần, ôn hòa hướng nội, giỏi đoán ý người, hỉ tịnh mà không hỉ động, ổn trọng kiên định, làm việc hiệu suất không đủ nhanh.

Đây là “Phủ tương triêu viên cách”, suốt đời sự nghiệp tương đối ổn định, đa ở nhà nước cơ cấu nhậm chức, không thích hợp mình làm ông chủ. Ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra, hội tả hữu xương khúc khôi việt, cũng chủ phú quý, có quyền thế. Đối cung tử vi tham lang, có hỏa linh cùng cung chủ may mắn.

Tử vi ở thần tuất, thiên tướng cùng thần là trời la, tuất là địa võng, chủ một đời người có nhiều khúc chiết, sẽ không cát mà hội sát, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, nhân tình mỏng. Hai sao cùng cung gia cát, chủ nhân dũng cảm kiên cường, có tràn đầy sự nghiệp tâm, đa số phú mà không đắt, có hư danh. Gặp tả hữu xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp dương đà, chích nên kinh thương. Hỏa linh phá tan, tàn tật.

Giáp ất kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, cự phú, ở tuất cung cao hơn, nhân hội chiếu dần cung lộc tồn tinh của cố. Ất năm sinh ra, tử vi hóa khoa, được lân cung của thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền lai giáp, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, lập mệnh ở tử gia hội khôi việt, phú quý có thể kỳ. Canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, lập mệnh ở thần, có thân cung của lộc tồn và tử cung của vũ khúc hóa quyền lai triêu, phú quý. Quý năm sinh ra, đối cung phá quân hóa quyền, lập mệnh ở thần, đồng thời gia một chút cung của lộc tồn tinh, song lộc triêu viên, phú quý.

Nữ mệnh mạo mỹ có khí chất, nhưng tham lang tinh thủ cung phu thê, gia sát tất hội tái giá.

Tử vi ở tị hợi, thất sát cùng một tinh kiên cường, cố chấp, có ưu tú kinh doanh, tài quản lý, nhẫn nại tính hảo, sự nghiệp tâm tràn đầy, nhất tâm muốn đi thượng ba. Có nhiều quý nhân tương trợ, bình bộ lên vân.

Tử vi thất sát được lộc tồn cùng cung thì hóa quyền, trái lại tác trinh tường, sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn, tác cự phú đại quý luận của. Cung tài bạch vũ khúc tham lang được nhật nguyệt hai sao giáp, nên tố ông chủ, Hỏa Tinh hoặc linh tinh ở cung tài bạch, hoành phát của cải.

Gia khoảng không vong, hư danh thụ ấm, sau khi có thù quang vinh. Hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương. Hỏa linh ở cung mệnh, gian trá, tung phú quý cũng là lợi thế tiểu nhân, đa dồn chúng bạn xa lánh. Đà la ở cung mệnh, lao ngục không khỏi.

Bính mậu nhâm năm sinh ra, tử vi thất sát hóa thành quyền, phúc hậu, năng lực tay không hưng gia, kinh thương quá, phú quý. Xương khúc hội hợp, đắt hiển. Năm hơn người sống, phú quý giai tiểu.

Nữ mệnh, có việc nghiệp tâm, tịnh hội gả cho kẻ có tiền.

Thiên cơ

Thuộc mộc, sao Nam Đẩu thứ tam tinh, hóa khí là thiện, vì huynh đệ chủ.

Thiên cơ tinh nhập mệnh, vóc người vừa phải, nhập miếu mập mạp, lạc hãm thì so sánh gầy, đa số dưới tình huống là trung đẳng mập mạp thân thể. Ngôi sao may mắn hội hợp, tâm địa thiện lương, hiếu nghĩa lục thân, ngoại tại hình tượng đoan chính ổn trọng, làm việc có cách. Thiên cơ tính cách so sánh cấp, có linh cơ ứng biến của chí, ý nghĩ phản ứng mẫn tiệp, nói tốc độ nhanh, suốt đời phí sức. Tò mò cường, đa học đa năng lực, nhưng nhưng dĩ dốc lòng nhất nghệ là giai. Đối triết học, tôn giáo, thần bí sự vật tương đối có hứng thú và ham. Thiên cơ ở mệnh, chỉ cần không cùng hung tinh cùng cung gia hội, thì trọng tình cảm, nhạc sinh trợ giúp nhân, thích dĩ lý phục nhân, dụng tâm cũng thẳng thắn thẳng thắn.

Thiên cơ tọa mệnh người tương đối am hiểu vu can thiệp, bày ra, phân tích, túc trí đa mưu, hành sự rất có trật tự, có thiết kế sang tân năng lực.

Thiên cơ là khẽ động tinh, thường đứng núi này trông núi nọ, nhất sơn mong rằng nhất núi cao, cố hữu không thiết thực khuynh hướng. Gia ác tinh hảo đổ.

Thiên cơ nhập mệnh nữ tính, tính cương, cầm giữ gia chính. Tâm địa thiện lương, cần lao hiếu thuận, cơ trí khéo léo, suy nghĩ đa, người ngoài nhiệt tình chuyên gia, ngôi sao may mắn củng chiếu, vượng phu ích tử, có quyền lộc thì là phu nhân.

1, thiên cơ cùng trời lương cùng cung, hoặc thiên cơ ở cung mệnh, thiên lương trong người cung, người này tất có cao nghệ tùy thân.

2, thiên cơ cùng trời lương, tả phụ bên phải bật, văn xương văn khúc giao nhau, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, lại thêm hội thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, vị quyền cao cao, hội lộc mã, tài nguyên tươi tốt.

3, thiên cơ nếu cư hãm địa, dương đà hỏa linh phá tan, thì là hạ cục, dù có tài quan hiển quý, cũng không cửu viễn. Nên làm một chút bán lẻ, nhưng hội liên tiếp đổi nghề, không được lại chính là xảo nghệ hạng người, bằng kỹ thuật sống qua.

4, thiên cơ và dương đà hỏa linh cùng cung, dễ phùng huyết quang tai ương, suốt đời thường gặp sợ bóng sợ gió, xử sự xung động, tịnh dễ mù quáng làm ra quyết định, bình thường thoạt nhìn mang mang lục lục. Thiên cơ ở hãm yếu của cung và dương đà hỏa linh cùng cung, suốt đời phần nhiều là phi, ăn trộm cẩu thâu hạng người, cụ phạm tội ý thức, tịnh có lao ngục tai ương. Nếu là thiên cơ ở tị hợi cung và đà la tinh cùng cung, tuyệt đối sẽ ngồi tù.

5, thiên cơ và cướp khoảng không cùng cung, suốt đời đa tao ngăn trở thất bại, do đó đối với xã hội thất vọng, sản sinh trốn tránh thực tế khuynh hướng, tư tưởng siêu thoát, chuyển hướng triết học, tôn giáo, huyền học nghiên cứu.

6, thiên cơ và xương khúc cùng cung, chăm chỉ hiếu học, thiên phú cao, màu sắc đẹp đẽ hảo, thông minh hơn người, trí nhớ cường, phú sinh nghiên cứu tinh thần, dễ ở tài nghệ, học thuật phương diện thành danh.

7, thiên cơ hóa lộc, cụ thông minh tài trí, xã giao quảng, nhân tế quan hệ giai, suốt đời tài vận hảo, biến động đa.

8, thiên cơ hóa quyền, thái độ làm người cố chấp, tính tình cổ quái, năng lực lo liệu quyền bính, tịnh phú trí mưu kỳ kế, suốt đời cũng có nhiều thiên động việc.

9, thiên cơ hóa khoa, thái độ làm người thanh bạch, thông minh cơ trí, nơi có tiếng danh.

10, thiên cơ hóa kị, không thích hợp kinh thương, chích nên nghiên cứu học vấn, cảo phát minh sáng tạo. Tính cách đa hành động theo cảm tình, suốt đời không được thuận, ngăn trở đa, mọi việc dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, đa không tưởng, bi quan, tuyệt vọng, đối tôn giáo, triết học, thầy tướng số chờ có hứng thú. Và hung tinh cùng cung gia hội thì chết sớm, thậm chí có phạm tội bị bắn chết hoặc tự sát khả năng.

11, thiên cơ, thiên lương, kình dương hội, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô, nữ mệnh, nên tác nhà kề hoặc kết hôn muộn.

Thiên cơ ở tử ngọ

Nhập miếu ngồi một mình. Thái độ làm người phúc hậu, có lúc cũng có chút tự phụ, do đó khiến cho người khác không hài lòng.

Đại thể thân thể mập mãn, tịnh có chuyên môn kỹ thuật tài năng, dễ làm kỹ thuật công tác, sẽ ở công chúng cơ cấu nhậm chức, là bác sĩ, kỹ sư, công trình sư, luật sư, xí hoa nhân viên, sáng tác người thiết kế, biên tập chờ.

Ất bính đinh kỷ canh nhâm quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Ất năm sinh ra, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền; năm đinh sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung Quan lộc mặt trăng hóa lộc, cung tài bạch ở đồng hóa quyền, cung mệnh thiên cơ hóa khoa, tạm biệt tả hữu xương khúc, đứng đầu của cách, là bộ trưởng cấp trở lên quan viên; kỷ năm sinh ra ngọ cung có lộc tồn, cung tài bạch thiên lương hóa khoa, thiên khôi cùng cung hoặc đối chiếu; canh năm sinh ra thiên đồng hóa khoa, lộc tồn tại thân, lập mệnh ở tử may mắn; nhâm năm sinh ra thiên lương hóa lộc, nhưng hội kình dương, phúc không được đầy đủ mỹ; quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, mặt trăng hóa khoa, cung thiên di cự môn hóa quyền, phú quý.

Nữ mệnh, công việc quản gia có câu, hội cát, Phúc Thọ song toàn. Duy thiên cơ ở tử, bất lợi hôn nhân.

Thiên cơ ở xấu vị

Lạc hãm ngồi một mình. Tứ Sát phá tan, hạ cục, nên kinh thương hoặc xảo nghệ mưu sinh, gia ác sát đa, ăn trộm cẩu thâu hạng người.

Thiện lương trung hậu hướng nội, trọng tình cảm, minh để ý, không thương cùng người tính toán, đại thể làm không lớn, địa vị không cao.

Bính đinh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm sinh ra lộc tồn tại tị, cung tài bạch thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, lập mệnh ở xấu, là khoa lộc tuần phùng, vừa là lộc hợp cách, mong muốn phú quý, nữ mệnh bất lợi tình cảm; năm đinh sinh ra cung tài bạch thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa; nhâm năm sinh ra đối cung thiên lương hóa lộc, lộc tồn tại hợi, nếu lập mệnh ở vị cát, hội giúp đỡ xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương; ất năm sinh ra, lộc hợp may mắn.

Thiên cơ ở dần thân, mặt trăng cùng

Suốt đời đa đi lại, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, nam nữ giai dễ có đào hoa gặp ở ngoài, cùng người tằng tịu với nhau. Một thân tính tình ôn nhu, thoái thoái bất quyết. Như thiên mã ở cung mệnh hoặc ở thiên di, suốt đời tất đa ra ngoài, đi xa, ly khai sinh trưởng nơi đáo viễn phương định cư, thậm chí lưu lạc thiên nhai, thiên động xuất ngoại. Thiên cơ, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương gia hội, là “Cơ nguyệt cùng lương “Cách, không thích hợp mình làm ông chủ, đa sẽ ở nhà nước cơ cấu phục vụ, làm thiết kế bày ra hoặc xử lý sự vụ công tác, bình thường ra ngoài việc chung.

Đây là tử vi Thiên phủ giáp mệnh, gia cát trời sinh tính lạc quan, hài hước khôi hài, suốt đời vui sướng, sẽ thành đắt cách. Giáp bính kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm đinh sinh ra cát chúng hội hợp, chủ đại quý. Tứ Sát cùng, nam nô bộc, nữ là xướng. Xương khúc cùng cung, nam nữ giai tình cảm phức tạp, chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nếu không gia cát, nam nên làm người ở từ thuộc hạ, giống nhau cán sự; nữ mệnh thì đa làm phục vụ tính chất công tác, dễ hồng hạnh ra tường, thậm chí trở thành kỹ nữ.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, nữ mệnh đẹp đa tình, mặc dù phú quý, không khỏi dâm ẩn, phúc không được đầy đủ mỹ, nên làm đẹp, hộ lý, đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ, hướng dẫn du lịch chờ chức nghiệp. Tứ Sát phá tan, chủ dâm tiện, hoặc thái độ làm người tình phụ, cùng người tư thông, hoặc là kỹ nữ, tịnh hình phạt chính khắc, gia tả hữu xương khúc thiên diêu, cung phu thê, cung phúc đức lại thấy sát, phương tác đến đây luận.

Cung mệnh ở dần thân, vô chính diệu, đối cung là trời cơ mặt trăng Bản cung vô chính diệu, đối cung là luận. Cự môn thái dương củng chiếu, cũng kỳ cách, cung mệnh ở dần bỉ ở thân cát.

Thái độ làm người hào sảng rộng lượng, nhiệt tình, hướng ngoại, ngôn ngữ phong phú hay nói, hung vô lòng dạ, thích vô giúp vui, giao du rộng, suốt đời thường nhận người ngộ giải.

Xương khúc ở cung mệnh, phú sinh văn nghệ tế bào, cũng tài học hơn người, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực. Đà la hỏa linh ở cung mệnh, chủ tàn tật ly hương, suốt đời hình khắc lao ngục. Thiên không Địa kiếp ở cung mệnh và thiên di, chủ nhân đối với mình không hề ước thúc lực, hư danh hư lợi, hội thiên mã chủ phiêu bạt.

Cung mệnh ở dần, thái dương cư ngọ thủ cung Quan lộc, giáp đinh kỷ tân năm sinh ra, hội ngôi sao may mắn chủ có đại phú đắt.

Cung mệnh ở thân, thái dương cự đều là hãm địa, chủ nhân chung thân vất vả cực nhọc, canh quý năm sinh ra may mắn.

Thiên cơ ở mão dậu

Vóc người trung đẳng, không mập. Tư tưởng nhạy cảm, trường sinh phân tích, khẩu tài lưu loát, tài hoa đặc dị.

Nam nữ đều không tổ nghiệp có thể hưởng, thối tổ tự hưng, tay không thành gia. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, hảo lộng thị phi, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Nữ mệnh cự môn thiên cơ cùng cung, thì là phá đãng cách cục, mặc dù phú quý không khỏi dâm ẩn, Tứ Sát xung hợp, dâm tiện hình khắc, sai ai ra trình diện xương khúc, dễ dàng thay đổi, hôn nhân đại thể không đẹp.

“Cự cơ cùng cung, công khanh vị”, dĩ thiên cơ cự môn ở mão cung phương hợp đến đây cách, cũng yếu ất tân bính năm sinh ra gia cát tài đoán, ất tân năm sinh ra nhất thượng cách. Ất năm sinh ra lộc tồn tại mão, thiên cơ hóa lộc; tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, cự môn hóa lộc; bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, khôi việt hội hợp, đã ngoài tam người tịnh hội tả hữu xương khúc, tất là trong triều hiển hoạn, có cực phẩm của đắt.

Dậu cung bỉ mão cung soa, nhân “Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, tung hội cát phú quý cũng hữu hạn, ất tân quý năm sinh ra, tài quan song mỹ, đinh mậu năm sinh ra, thành bại thoái thoái, mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Giúp đỡ xương khúc hóa cát được thông qua, ất bính đinh tân năm sinh ra cũng chủ tài lộc sung túc, gia Tứ Sát, không đẹp.

Cung mệnh ở mão dậu, vô chính diệu, đối cung là cự môn thiên cơ cung mệnh vô chính diệu, đối cung là luận, cát thì giảm phân nửa, hung thì gia hung. Gặp Tứ Sát củng chiếu, suốt đời tao hung. Thiên cơ cự môn ở đối cung, có sát tinh, chủ nhân gian trá hung ác, phú sinh âm mưu.

Ất bính đinh mậu tân nhâm năm sinh ra, hội ngộ ngôi sao may mắn, cũng chủ phú quý.

Thiên cơ ở thần tuất, thiên lương cùng

Tràn ngập trí tuệ, có cao nghệ tùy thân, tức có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc đặc thù tài năng, chủ nhân “Công Hàn Mặc, thiện đàm binh, tất có cao nghệ tùy thân “. Dễ ở chữa bệnh giới, pháp luật giới thành danh, hoặc dĩ nào đó học thuật thành danh. Thái độ làm người háo khách, người ngoài ôn hòa từ tường, nhất phó lòng nhiệt tình. Tâm đa tính toán, đầu óc xoay chuyển đặc biệt khoái, ái biện luận, trường sinh miệng, ngôn ngữ không tầm thường, cao đàm khoát luận, thích đối chính trị phát biểu ý kiến, bình luận thiên hạ đại sự, có lúc nước miếng văng tung tóe, có hoa không quả. Nếu hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, phú quý, người ngoài hiền lành. Nếu có kình dương cùng cung có thể hợp, năm mới có hình khắc lục thân việc, lúc tuổi già cô độc, cốt nhục vô tình, hoặc chia lìa. Gặp dương đà cập khoảng không vong thủ chiếu, lục thân duyên mỏng, nên tăng nói, hoặc nên làm

Học thuật nghiên cứu, như triết học, tôn giáo, bói toán học chờ.

Sai ai ra trình diện hỏa linh, giảo quyệt, kỳ tính cuồng ngạo, Tứ Sát hội hợp, tâm thuật bất chính, gia cát diệu thì là vương, vô cát diệu thì là giặc.

Ất năm sinh ra giả dối, tịnh hình khắc. Mậu năm sinh ra thiên cơ hóa kị, hội dương đà, phiền não đặc biệt nhiều, tâm thần không yên, mê hoặc, nghi thần nghi quỷ, chung thân không được thuận. Nhâm năm sinh ra đa hư ít thực.

Nữ mệnh tâm đa tính toán, người ngoài khách khí được quá mức, có lúc có vẻ lề mề.

Cung mệnh ở thần tuất, vô chính diệu, đối cung là trời cơ thiên lương cung mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Đối cung thiên lương gia ngôi sao may mắn, có thể là cự giả cao giả, tịnh chủ có thọ. Ngôi sao may mắn ít có thể vi nhân sư biểu, đang giáo dục bộ môn công tác, hoặc làm công tác và khẩu tài hữu quan.

Nam trúng mục tiêu chờ vóc dáng hoặc thiên ải, lưng hơi còng, nữ mệnh khá phú khí chất, có cổ điển mỹ. Chủ nhân có cao nghệ tùy thân, công Hàn Mặc, thiện đàm binh, suốt đời thường gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường. Một thân hảo tự cao tự đại, tự cho mình siêu phàm, phú miệng, tối năng lực quỷ biện. Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá, đa thành đa bại, suốt đời hảo đi gian lộng xảo, tịnh chủ có lao ngục tai ương. Sai ai ra trình diện dương đà, niên thiếu hình khắc, lão lai cô độc, và lục thân không được mục. Bất luận phú quý nghèo hèn, đa thuộc ly hôn của mệnh.

Đại thể thông minh cơ trí, thủ đoạn hơn người, năng lực tay không gây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng là danh lớn hơn lợi. Đối tôn giáo, bói toán, thần bí văn hóa có hứng thú, hội ngộ Tứ Sát, chủ là thầy bà, hiệp nhất kỹ mà đi thiên nhai.

Có văn xương, văn khúc cùng cung có thể hợp, là “Đào hoa cổn lãng cách”, nam nữ phùng của, giai chủ dâm loạn.

Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc tịnh cát hóa, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Cung mệnh ở tuất, dần cung thái dương cự nhập miếu vượng, giáp bính đinh kỷ canh năm sinh ra, phú quý.

Cung mệnh ở thần, thân cung thái dương rơi sinh thiên viên, canh quý năm sinh ra hội ngôi sao may mắn, cũng chủ may mắn, nên học vấn hoặc kinh thương.

Thiên cơ ở tị hợi

Ngồi một mình, tị bỉ hợi giai, nhân đối cung mặt trăng nhập miếu của cố.

Sức tưởng tượng phong phú, chỉ số thông minh cao, đặc biệt thông minh, có kinh thương kiếm tiền thiên phú. Không gặp cát mà sai ai ra trình diện sát, công vu tâm kế, thái độ làm người giảo hoạt, rất biết coi bói kế, hảo uống rượu, năm mới rời nhà, suốt đời bôn ba.

Bính mậu nhâm năm sinh ra hợp cục, nhưng phúc không kiên nhẫn cửu. Tả hữu xương khúc khôi việt được thông qua, ất bính năm đinh sinh ra, cũng chủ phú quý.

Đà la Hỏa Tinh cùng cung, hình ngục. Gia dương hỏa kị, hạ cục bần cùng, chích nên tố bán lẻ hoặc hành nghề xảo nghệ mưu sinh, chung thân bất năng phát đạt.

Thái dương

Thuộc hỏa, nam bắc đấu, ở trên trời là nhật của tinh cũng, làm quan lộc chủ.

Thái dương chủ đắt, mà phú so sánh thứ hai. Nam có vi phụ tinh, tử tinh, nữ có vi phụ tinh, phu tinh, tử tinh. Bởi vì thái dương tinh quang mang là tùy mười hai canh giờ mà thay đổi, cố dần cung thái dương tinh tựu giống giờ dần thái dương, mão cung thái dương tinh tựu giống giờ mẹo thái dương, lần lượt loại suy.

Thái dương tinh nhập mệnh, mặt chủ nhân sắc hồng hoặc tử hồng, mặt hình phương viên, vóc người khôi ngô, tướng mạo đường đường, trung thành ngay thẳng, bất kể so sánh thị phi, tâm từ, hảo tế thi, sang sảng chuyên gia, chí cao khí ngạo, thường bị người ngộ giải. Thái dương được ngôi sao may mắn thủ chiếu, canh được mặt trăng cùng chiếu, phú quý toàn bộ mỹ.

Phùng cát tụ tái sinh quý nhân môn hạ khách, vô cát thủ chiếu, thì thuộc công khanh đầy tớ, người bình thường viên.

Thái dương tinh lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng chủ khổ cực dị thường, lạc hãm thái dương nếu nhập cung Quan lộc, địa vị không hiện, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất.

Nữ mệnh thái dương, có trượng phu chí hướng, kết hợp cương nhu, thập phần có khả năng. Cá tính thật mạnh, khác giới duyên phận hảo, nhiệt tình hướng ngoại, giao tế rộng, tịnh đa sinh nam nhân trung chu toàn. Miếu vượng, vượng phu ích tử, gia quyền lộc phong tặng, cung phúc đức có ngôi sao may mắn, chủ chiêu hiền minh của phu.

1, thái dương tinh dĩ miếu vượng là cát, lạc hãm là hung, ban ngày sinh ra vượng, buổi tối sinh ra hãm, dạ sinh ra không thích hợp thái dương rơi vào hãm cung thủ mệnh. Nếu sinh sinh ban ngày (mão thần tị ngọ vị giờ Thân), thái dương mặc dù ở hãm cung tọa mệnh không làm hung luận; nếu sanh ở buổi tối (dậu tuất hợi tử xấu giờ dần), thái dương ở miếu vượng của cung thủ mệnh cũng không toàn bộ mỹ.

2, thái dương tinh cư miếu vượng, hóa lộc hóa quyền, danh lợi song thu vào, nắm quyền, có thể là đắt luận. Nếu được tả hữu, xương khúc, khôi việt tam hợp củng chiếu tài bạch, quan lộc nhị cung, phú quý cực phẩm, gia Tứ Sát, cũng chủ ăn no noãn.

3, thái dương ở dần là sơ thăng, ở thần tị là thăng điện, ở ngọ là nhật lệ trung thiên, chủ đại phú đắt; ở vị thân là thiên viên, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa; ở dậu là tây một, đắt mà không hiển, tú mà không thực; ở tuất hợi tử là thất huy, phùng cự môn ám tinh, suốt đời lao lực bần mang, canh chủ mắt có thương tích, suốt đời quả và chiêu phi.

4, thái dương thủ mệnh, bất luận miếu hãm, và phụ duyên mỏng, và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, hóa kị cùng cung, vị miễn tiên khắc phụ.

5, thái dương hóa kị, thị phi nhật có, lạc hãm, mắt có thương tích hoặc con mắt tật, như cận thị, tản quang chờ. Gia hung thần, có mạn tính tật bệnh hoặc tứ chi mang thương.

6, thái dương và tam thai, bát tọa, dạ quang, thiên đắt cùng cung hoặc gia hội, nổi danh thanh, thụ đặc thù khen ngợi, vinh quang gia thân.

7, thái dương được lộc tồn cùng cung có thể hợp, tác phúc luận, có trác việt tài năng, kinh thương cũng sẽ thành phú.

8, thái dương và văn xương, văn khúc cùng cung, tài hoa sớm hiện, niên thiếu thành danh, phú quý.

9, thái dương và tả phụ, bên phải bật cùng cung, suốt đời thường gặp quý nhân tương trợ, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

10, nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu có thể bằng. Cư mão thần tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm bình địa thường.

11, nữ mệnh thái dương ở vượng địa, đoạt phu quyền, trượng phu úy người tam phân.

12, thái dương hóa lộc, danh lợi song thu vào, tài quan song mỹ, cư miếu vượng Vưu Giai, tất kiêu ngạo quan.

13, thái dương hóa quyền, ác có quyền lực, thái độ làm người cố chấp, tính tình hào, ban ngày sinh ra cư miếu vượng, tất chủ quyền đắt.

14, thái dương hóa kị, có con mắt tật hoặc bệnh tim, thị phi nhật có. Hoặc thái dương tinh ở vượng địa, thượng bất úy của, sự nghiệp nhưng có phát triển, nếu lạc hãm, lãng phí tiền tài, khốn nghèo, nữ mệnh tiên khắc phu, hậu khắc tử. Thái dương ở tuất hợi tử hóa kị, suốt đời cực khổ bần cùng.

15, thái dương vượng cung hội khoa quyền lộc, công danh cái thế, nữ mệnh tất là phu nhân. Hãm cung không kiên nhẫn cửu.

16, thái dương và Tứ Sát cùng cung, bất luận miếu hãm, một thân tính tình cương liệt, dễ đi cực đoan, cùng người đa phân tranh, tịnh có huyết quang tai ương, bản thân mang thương. Nếu là thái dương cư bình hãm nơi, sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh cùng cung, tất nhiên tàn phế.

17, thái dương cùng trời hình cùng tồn tại cung mệnh, hoặc cùng tồn tại cung tài bạch, cung Quan lộc, một thân phần nhiều là tham gia quân ngũ sinh ra, có lẽ làm quân cảnh, tư pháp của chức, miếu vượng hội cát, năng lực chưởng quyền to. Cung mệnh tam phương tứ chính sẽ có thái dương, thiên hình (không nhất định hai sao cùng cung), cũng cùng đến đây luận.

18, thái dương hãm ở thủ mệnh, một thân ban ngày thường xuyên vô tình, buổi tối tinh lực sự dư thừa, điển hình “Con cú “Tật. Phàm mệnh bàn trung thái dương ở hãm cung cũng cùng đến đây luận, không nhất định ở cung mệnh.

19, thái dương nhập mệnh, đa là quân nhân, viên cảnh, kiến trúc thương nhân, tiêu thụ bên ngoài nhân viên, hành chính cán bộ, vận động viên, ngân hàng nhân viên công tác, ký giả, giáo dục người làm việc, du ngoạn người làm việc chờ, hãm địa không được gia cát làm một vậy lao động chân tay người.

Thái dương ở tử

Lạc hãm ngồi một mình.

Trọng tình cảm, suốt đời vất vả cực nhọc, cùng người quả và, tịnh đôi mắt tình bất lợi, sẽ không cát phần nhiều là cận thị hoặc tản quang, đại thể còn nhỏ nhấp nhô, nữ mệnh nên kết hôn muộn.

Thích hợp làm công chức, giáo sư, hoặc giống nhau dân doanh cơ cấu sự vụ công tác. Đinh kỷ năm sinh ra gia lục cát cũng may mắn, tài quan song mỹ. Đối cung thiên lương, gia cát diệu ngồi chung cung thiên di, cự giả cao giả. Thái dương ở tử, chỗ thiếu hụt rất nhiều, suốt đời phúc không được đầy đủ mỹ, gia cướp khoảng không Tứ Sát cập thái dương bản thân hóa kị, lao lực, bôn ba, hèn mọn, đái tật, chung thân bất năng đầy hứa hẹn.

Thái dương ở xấu, mặt trăng cùng cá tính tương đối cẩn thận, tâm tình bất ổn, cũng có hào sảng một mặt. Nhật nguyệt là động tinh, chủ suốt đời có nhiều chuyển biến, hội cát xuất ngoại vận giai.

Bính năm sinh ra, lộc tồn tại tị cung; mậu năm sinh ra, lộc tồn tại tị cung, cung mệnh mặt trăng hóa quyền; năm đinh sinh ra, cung mệnh mặt trăng hóa lộc; tân năm sinh ra, lộc tồn yếu dậu cung, cung mệnh thái dương hóa quyền, giai phú quý. Gia ngôi sao may mắn, tài quan song mỹ. Quý năm sinh ra cung mệnh có mặt trăng hóa khoa, kình dương nhập miếu, gia ngôi sao may mắn hoành phát của cải, nhưng có chứa nhiều không được thuận.

Tị dậu nhị cung xương khúc lai hội, quan cao lộc hậu. Sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại đắt, xương khúc giáp mệnh, đắt mà hiển.

Tam phương vô cát, trái lại là hung; gia cát, suốt đời vui sướng.

Cung mệnh ở vị, vô chính diệu, đối cung là thái dương mặt trăng đối cung nhật nguyệt, Tứ Sát được thông qua, chủ có hình thương. Gia cát hóa cát, chủ phú quý. Bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn, canh năm sinh ra thứ hai, thành công bại. Văn xương văn khúc cùng cung có thể hợp, xuất thế vinh hoa, chung thân phú quý, sai ai ra trình diện giúp đỡ thứ hai.

Thái dương ở dần, cự môn đều là nhân rất có tu dưỡng, vững vàng, hành sự cẩn thận, tịnh có rộng lớn lý tưởng hoài bão. Không gặp lộc tồn, thì kinh thương bất lợi, suốt đời đa cạnh tranh. Nên làm văn nghệ có lẽ học vấn nghiên cứu, cùng với giáo dục sự nghiệp, hành chính quản Lý Công tác chờ, nên được gọi là dự và địa vị.

“Cự nhật cùng cung, quan phong tam đại”, “Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, thực lộc lừng danh”, canh tân quý năm sinh ra gia lục cát, phú quý. Cự nhật ở dần, đa sinh chính giới, tư pháp giới, truyền bá giới, văn nghệ giới, giáo dục giới nhậm chức, hoặc là phiên dịch, bác sĩ, luật sư chờ và miệng có liên quan hành nghiệp.

Cung mệnh ở thân, vô chính diệu, đối cung là cự môn thái dương mệnh vô chính diệu, chủ nhân không tuân thủ tổ nghiệp, xa xứ. Cự thái dương đối chiếu, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, thực lộc lừng danh, đa và văn giáo, nghệ thuật hữu quan. Bính đinh canh quý năm sinh ra may mắn.

Thiên cơ, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương hội chiếu, là “Cơ nguyệt cùng lương cách”, ở nhà nước cơ cấu nhậm chức, hoặc dĩ đặc thù tài nghệ mà lừng danh, hội tả hữu xương khúc khôi việt, hoa hơn người, phú quý có tiếng danh. Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, tái sinh đại chúng gương tốt, xã hội đứng đầu, hội cát danh vọng cao.

Thái dương ở mão, thiên lương cùng

Là “Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, “Mặt trời mọc phù tang “Của cách, chủ thái độ làm người quang minh lỗi lạc, chính trực hào sảng, tư tưởng chính thống, có lúc khô khan, có can đảm cùng ác thế lực tác đấu tranh, đối với người chân thành, nhiệt tình. Ban ngày sinh ra, vinh hoa phú quý, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý. Giáp canh năm sinh ra sai ai ra trình diện kình dương, chủ khốn, và phụ mẫu duyên mỏng, suốt đời không được thuận. Ất tân nhâm năm sinh ra, phú quý song toàn. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, thiên lương tinh hóa quyền, quyền lộc tương phùng; tân năm sinh ra, đối cung có lộc tồn, cung mệnh thái dương tinh hóa quyền; nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi, cung mệnh thiên lương hóa lộc, đều là quốc gia lương đống của tài.

Cát đa thủ chiếu phùng, chủ nhân bình sinh Phúc Thọ. Nếu hội xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí. Xương lộc hội hợp, cái thế văn chương, cuộc thi nổi tiếng, danh vàng thỏi bảng. Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Cung mệnh ở dậu, vô chính diệu, đối cung là thái dương thiên lương đối cung thiên lương, chủ có thọ. Thái độ làm người tính cách ôn hòa, ổn trọng mà có tính nhẫn nại, có thể là cự giả cao giả, hoặc dĩ nghệ dương danh sinh thế, ất bính tân nhâm năm sinh ra phú quý.

Thái dương ở thần

Ngồi một mình, và đối cung mặt trăng, đều vì vượng địa. Thái độ làm người nhiệt tình chính trực hướng ngoại, thông minh chăm học cơ trí, đa ở niên thiếu đắc chí. Nhật thần nguyệt tuất tịnh minh, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý.

Canh năm sinh ra, lộc tồn tại thân, cung mệnh thái dương hóa lộc, phú quý song toàn, phúc đắt không cạn. Tân năm sinh ra, thái dương hóa lộc, cự môn ở tử hóa quyền, thành tựu không nhỏ. Quý năm sinh ra, cung thiên di mặt trăng hóa khoa, lộc tồn tại tử hội chiếu, thiên khôi thiên việt giáp cung mệnh, phú quý. Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở tị

Ngồi một mình, đối cung là cự môn. Chủ nhân chí cao khí ngạo, niên thiếu thành danh. Nhật tị nguyệt dậu tịnh minh, vô Tứ Sát thấu bỏ, tài quan song mỹ, bản tinh thủ thân cung, cũng chủ phúc lộc dầy phong. Bính mậu tân nhâm năm sinh ra phú quý, sai ai ra trình diện chư cát củng chiếu, đại quý. Cự nhật đối chiếu, thực lộc lừng danh, gặp nhau và hoà hợp với nhau xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở ngọ

Ngồi một mình, đối cung là trời lương. Thái dương tinh ánh sáng huy quá cường, chỉ có cô khắc một mặt, kiêm hữu con mắt tật, hoặc có bệnh tim, cao huyết áp. “Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của đắt, địch quốc của phú “. Cự nhật củng chiếu là kỳ cách, sai ai ra trình diện quyền lộc ngôi sao may mắn, cự phú đại quý. Đinh kỷ canh tân quý năm sinh ra, phú quý song toàn, bính mậu nhâm năm sinh ra, tối nghĩa. Vô sát xung, không mắc tất phú. Đối cung thiên lương, gia cát, cự giả cao giả. Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở vị, mặt trăng cùng

Có thể xem thêm nhật nguyệt ở xấu, không có ở xấu cung tổ hợp may mắn, mặt trăng hãm địa bất lợi mẫu thân. Còn trẻ chăm chỉ, vãn vận tiêu cực, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa. Hợi mão nhị cung xương khúc củng chiếu, xuất thế vinh hoa. Tả hữu xương khúc ở thân vị nhị cung lai giáp, hoặc ở cung mệnh, cung thiên di, đắt mà hiển. Bính mậu tân năm sinh ra gặp lục cát, có thể có thành tựu, có thể nhâm chủ quản, trở nên nổi bật.

Tam phương vô cát, kiêm gặp Tứ Sát, trái lại là hung. Đinh kỷ năm sinh ra, kình dương cùng cung, gặp lại hỏa linh, ngay cả phú quý, tất có đại rách nát, chỉ hung chung.

Nhật nguyệt ở vị không thích hợp kinh thương, can công chức so sánh cát.

Cung mệnh ở xấu, vô chính diệu, đối cung là thái dương mặt trăng đối cung nhật nguyệt, Tứ Sát được thông qua, chủ có hình thương. Gia cát hóa cát, chủ phú quý. Bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn, canh năm sinh ra thứ hai, thành công bại. Văn xương văn khúc cùng cung có thể hợp, xuất thế vinh hoa, chung thân phú quý, sai ai ra trình diện giúp đỡ thứ hai.

Thái dương ở thân, cự môn cùng có thể xem thêm cự nhật ở dần. Thái dương ở thân là thiên viên, cố thua ở dần giai, tiên chuyên cần hậu nọa, nên văn hóa, giáo dục sự nghiệp. Giáp canh kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Vô kiếp khoảng không Tứ Sát, thực lộc lừng danh. Sai ai ra trình diện đà la, nam nữ tà dâm, mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách. Nữ mệnh trì hôn, không gặp cát mà sai ai ra trình diện hung, tình cảm tất có khúc chiết, hay là rơi xuống phong trần. Cung mệnh ở dần, vô chính diệu, đối cung là thái dương cự môn cự môn thái dương đối chiếu, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, thực lộc lừng danh, đa và văn giáo, nghệ thuật hữu quan. Bính đinh canh tân quý năm sinh ra may mắn. Thiên cơ, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương hội chiếu, là “Cơ nguyệt cùng lương cách”, ở nhà nước cơ cấu nhậm chức, hoặc dĩ đặc thù tài nghệ mà tài danh, hội tả hữu xương khúc khôi việt, tài hoa hơn người, phú quý có tiếng danh. Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, tái sinh đại chúng gương tốt, xã hội đứng đầu, hội cát danh vọng cao.

Thái dương ở dậu, thiên lương cùng

Có thể xem thêm dương lương ở mão, xa thua ở mão giai. Ất mậu tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp canh sinh ra chủ khốn. Thái dương thiên lương ở dậu, đắt mà không hiển, tú mà không thực, đa số phiêu mui thuyền của khách.

Cung mệnh ở mão, vô chính diệu, đối cung là thái dương thiên lương đối cung thiên lương, chủ có thọ, tính cách ôn hòa, ổn trọng có tính nhẫn nại, có thể là cự giả cao giả, hoặc dĩ nghệ dương danh sinh thế, ất bính tân nhâm năm sinh ra phú quý. Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, có thể là đại theo thầy biểu, xã hội đứng đầu.

Thái dương ở tuất

Là nhật nguyệt trái lại bối cách cục, có cận thị hoặc cái khác mắt tật, thái độ làm người gấp gáp, làm việc lại không quả quyết, suốt đời thất bại thời gian chiếm đa số. Tất nhiên yếu rời nhà ra ngoài, biệt tỉnh ly hương, chung thân phí sức cố sức. Nên phục vụ công chức, thành bại không đồng nhất. Gặp tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, đã có đại phú hoặc đại quý, dĩ phú người chiếm đa số.

Không gặp cát mà sai ai ra trình diện hung, vu phụ thân bất lợi. Sát tinh cùng thủ, chủ nhân tàn tật nghèo hèn.

Thái dương ở hợi

Lạc hãm ngồi một mình. Nhân thái dương ở hãm địa, nên ban ngày sinh ra mà không nên buổi tối sinh ra. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung, khắc phụ, quả và chiêu phi, suốt đời đa gây chuyện, khổ cực lao lực bôn ba. Phùng Tứ Sát, mẹ goá con côi bần cùng, thành bại không đồng nhất, xuất ngoại ly tổ có thể lấy được may mắn. Thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, gia hung thần đái tật, hóa kị con mắt tật.

Thái dương ở hợi, quang mang thu liễm, tam hợp cát chúng vô sát, trái lại có đại người giàu sang, dĩ phú là việc chính. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại mão cung, vị cung thiên lương hóa quyền, gia gặp thiên mã tả hữu hoặc xương khúc, đại cát, không mắc tức đương đại phú, sự nghiệp vận hanh thông. Nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi cung, vị cung thiên lương hóa lộc, thiên khôi thiên việt hội chiếu, gặp tả hữu xương khúc thiên mã, cũng chủ đại phú đắt. Bính mậu năm sinh ra cát, ngôi sao may mắn được thông qua, phú quý không nhỏ.

Vũ khúc

Thuộc kim, bắc đẩu thứ sáu tinh, hóa tài, là tài bạch chủ.

Vũ khúc thủ mệnh, đại thể kiên cường quả đoán, tâm thẳng không độc, hình nhỏ giọng cao mà lượng đại, yêu thích phong trào thể dục thể thao. Nặng nghĩa khí, có kiên cường tinh thần, giảng tín dụng, nhanh mồm nhanh miệng, ngôn ngữ ngay thẳng, mặt hình phương viên.

Nữ mệnh vũ khúc nhập cung mệnh, suốt đời làm phiền, đoạt phu quyền, thích tại gia chỉ thủ hoa, giống nhau không đem lão công ở trong mắt. Hôn hậu khó có thể ngây ngô ở trong nhà, đa yếu ra ngoài công tác. Vũ khúc nhập miếu thì quyền quý, là phu nhân, gia cát quả đoán cương nghị, dễ trở thành nữ cường nhân. Hãm địa giá trị sát cô đơn, hình phu khắc tử, thậm chí trở thành quả phụ. Vừa gia xương khúc thiên diêu Hàm trì hoặc liêm trinh thủ thân, không chỉ hình khắc, hơn nữa dâm loạn.

1, vũ khúc và chư hung tụ mà thành họa, chư cát tập dĩ thành tường. Đây là kiên cường ngôi sao, chủ cô khắc, nên nam mệnh không thích hợp nữ mệnh. Nữ mệnh có là quả ở lại tinh, gặp dương đà hỏa linh, bất lợi hôn nhân, hình khắc cực quá mức.

2, vũ khúc hội lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, phát tài viễn phương.

3, vũ khúc và tham lang cùng cung, niên thiếu bất lợi, vừa là bủn xỉn người, gia sát kị, kỹ thuật nghề nghiệp.

4, vũ khúc và phá quân cùng cung, nan hiển quý, không được tụ tài, gia hung thần, tiền tài tới tay thành khoảng không.

5, vũ khúc và thất sát, Hỏa Tinh đồng vị, nhân tài bị cướp.

6, vũ khúc hỉ tây, phương bắc sinh ra, là phúc, đông, phía nam sinh ra bình thường, giảm phúc.

7, vũ khúc bị dương đà hỏa linh Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên niên.

8, vũ khúc nhập miếu và xương khúc đồng hành, thông minh xảo nghệ, văn tài hảo, thái độ làm người đa học đa năng lực, kinh thương từ công giai cát.

9, vũ khúc và tả phụ bên phải bật cùng cung, lĩnh đạo lực cường, thiên phú rất nặng, dễ lấy được người khác của tín nhiệm.

10, vũ khúc cùng trời phủ cùng cung hoặc gia hội tịnh gặp lộc tồn, suốt đời tài vận hanh thông.

11, vũ khúc đối tứ hóa thập phần mẫn cảm, cát hung của ám chỉ lực nhân. Vũ khúc hóa lộc, tất phú, kinh thương phát đạt, tài vận quá, nữ mệnh là phú.

12, vũ khúc hóa quyền, tính cách độc đoán, cố chấp. Tất chưởng quyền to, quan võ đắt hiển, từ thương tài vận hanh thông.

13, vũ khúc hóa khoa, dễ thành danh, vụ lợi văn chức, tài vận không sai.

14, vũ khúc hóa kị, hung, khi còn bé nan nuôi hoặc đa bệnh. Người này có chút tố chất thần kinh, suốt đời phần nhiều là phi, nhân tài khởi tranh cãi, sự nghiệp, tiền tài phương diện tất có đại rách nát, gặp lại hung thần, có đoản mệnh hiện ra.

15, vũ khúc cùng trời khôi, thiên việt cùng cung hoặc gia hội, là tài phú của quan, đa ở tài chính bộ môn công tác, hoặc làm tài vụ công tác.

16, vũ khúc và kình dương, đà la cùng cung, chủ cô khắc, nam nữ giai cùng.

17, vũ khúc nhập miếu, có uy danh, sai ai ra trình diện quyền, lộc, tả hữu, xương khúc ngôi sao may mắn, thì dựa vào đến đây đoạn. Thần tuất xấu vị năm sinh ra, an mệnh ở thần tuất cư vị cung, gia cát chủ phú quý, như không ở thần tuất xấu vị năm người sống thứ hai.

18, vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề, tức vũ khúc ở tị hợi cung, dần thân, mão dậu cung thủ mệnh, gia sát người, đa tay nghề an thân.

19, vũ khúc gia cát ngồi trên cung thiên di, là cự giả cao giả (cát nhiều mặt luận).

20, vũ khúc thủ mệnh, đa chính giới, công thương giới, tài chính và kinh tế giới, tài chính giới, nghề bảo hiểm, quân đội, bót cảnh sát, thể dục bộ môn công tác.

Vũ khúc ở tử ngọ, Thiên phủ cùng

Vũ khúc cùng trời phủ giai thuộc tài tinh, hai sao cùng cung, đương nhiên may mắn, tịnh chủ có thọ.

Thái độ làm người am hiểu kinh doanh, có ưu tú quản lý xí hoa năng lực, dễ thành đại sự đại nghiệp, tài vận phương diện sẽ rất có phát triển, nhưng nếu Tứ Sát cùng cung, tiền tài tao tổn hại.

Đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Tả phụ cùng cung, tôn cư vạn ngồi, địa vị cao. Gặp tả hữu xương khúc, tất quan to lộc hậu, đắt hiển không thể nghi ngờ, không phải cũng tài vụ chủ quản hoặc đại thương nhân. Gia lộc tồn, chủ phú, hội cát đa, có rất nhiều tài sản. Gia khôi việt, là tài phú của quan.

Canh năm sinh ra, lập mệnh ở tử, lộc tồn tại thân, cung mệnh có vũ khúc hóa lộc, tất thành phú hào. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ, vũ khúc hóa lộc, cự phú. Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, lập mệnh ở tử khoa lộc tuần phùng, lập mệnh ở ngọ song lộc triêu viên, đều là phú quý không nhỏ.

Nữ mệnh có khả năng, chí khí phi phàm, hội lộc tồn là phu nhân. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung tinh, hôn nhân không đẹp, tịnh có hình khắc.

Vũ khúc ở xấu vị, tham lang đều là “Tham vũ đồng hành cách”, vũ khúc là tài tinh, thái dương ở dần thân, mặt trăng ở tử xấu lai giáp, vừa là “Nhật nguyệt giáp tài cách “. Trải qua vân: “Vũ tham không được phát người thiếu niên”, “Tham vũ mộ trung cư, tam thập dĩ mập ra”, “Nhật nguyệt giáp tài gia cát diệu, không được quyền thì phú”, “Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung “.

Loại này cách cục phần lớn là tiên bần hậu phú, lúc còn trẻ lao khổ hoặc hệ bình thường người, tam thập tuổi hậu vận khí hanh thông, tài vận quá mức vượng. Tả hữu xương khúc ở tam hợp phương gia hội hoặc ở lân cung lai giáp mệnh, nhất định là cát cách. Hội Hỏa Tinh linh tinh, thượng cát, nhất định hoành phát, đa số thương nhân, chủ quản nhân viên, ông chủ. Mậu kỷ canh tân năm sinh ra, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung là đắt cách. Quý năm sinh ra bạo phát, không kiên nhẫn cửu. Giáp năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, đà la nhập miếu, khoa quyền lộc gia hội, kinh thương đại phú. Lập mệnh ở vị, canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, tọa đắt hướng đắt, cát cách.

Vũ tham xấu vị, có đào hoa, thái độ làm người bủn xỉn gian giảo, độ lượng nhỏ hẹp, lòng tham không đáy, khẩu thị tâm phi, vì tư lợi, gia hung tinh càng sâu, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý.

Nữ mệnh tố chất thần kinh, keo kiệt keo kiệt, ngôn ngữ hư gạt, lòng tham không đáy.

Cung mệnh ở xấu vị, vô chính diệu, đối cung là vũ khúc tham lang mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, chủ nhân thực lộc sung túc. Cung mệnh ở vị, giáp mậu năm sinh ra phú quý, cung mệnh ở xấu, bính mậu canh năm sinh ra phú quý. Vũ khúc tham lang có hỏa linh cùng cung, chủ quan võ, hội cát chủ chưởng binh.

Xương khúc cùng cung hội hợp, chủ nhân tài nghệ dương danh, tả hữu cùng cung hội hợp, chủ nhân sự nghiệp an ổn, bổng lương dày.

Đà la hỏa linh đáo cung mệnh, không làm việc đàng hoàng, chủ nhân hung ngoan, hình thương, quyết phối thiên lý.

Vũ khúc ở dần thân, thiên tướng cùng

Thái độ làm người tương đối khiêm tốn thành khẩn, khá phú nhân tình vị, thông minh hiếu học, đa tài nghệ, xã giao viên mãn.

Giáp kỷ canh quý năm sinh ra, gia tả hữu xương khúc, không gặp sát tinh xung chiếu, nên tham chánh, quyền cao lộc hậu, có thể đạt tới đáo tỉnh thính cấp địa vị thậm chí càng cao, là tể phụ của tài. Giáp năm sinh ra hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ gia hội, lộc mã cùng bôn ba, đắt đến cực điểm phẩm. Canh năm sinh ra quyền lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, phú quý không nhỏ. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, tài vượng quá.

Vũ tương dần thân, nếu hội lộc mã, phát tài tha hương, đa số là có nhiều thương nhân, suốt đời đa thiên động. Hội cát chúng bôn ba xuất ngoại, sinh ý làm được rất lớn.

Vũ khúc hóa kị, suốt đời khiếm thuận lợi, hoặc là nhân viên kỹ thuật. Tứ Sát cùng cung, tài trên có tranh cãi và rách nát, hoặc bị lừa dối, hoặc là đầu đầu tư đi ra ngoài thu vào không trở lại. Hội kình dương, có quan nhục hình trách. Hỏa linh phá tan, tứ chi tao thương.

Nữ mệnh được vũ khúc thiên tướng thủ mệnh, đa chủ trượng phu phú quý, là phu nhân của mệnh. Gia cát thủ chiếu, vượng phu ích tử. Hoặc có sống ý ý nghĩ, thiện lương thuần khiết, kinh thương cũng phát. Có sát cùng thủ, bởi vì thần kinh hề hề, đà la cùng thủ, chủ nhân giả dối dối trá.

Vũ khúc ở mão dậu, thất sát cùng niên thiếu bất lợi, nên tác kinh thương. Thái độ làm người dã tâm bừng bừng, dục vọng vô chỉ cảnh. Làm việc rõ ràng, có mưu lược, hiệu suất cao, chỉ là chuyên quyền độc đoán, là cầu tài mà dũng cảm tiến tới, tử chiến đấu tới cùng. Tính hảo phẫn tranh, may mắn tâm rất mạnh, đại đô mưu cầu danh lợi mạo hiểm ăn ý. Suốt đời chung quy phập phồng không yên, tịnh đa hình thương, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng tất lịch thụ gian khổ.

Ất tân năm sinh ra lộc tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, phúc hậu, tài quan song mỹ. Tả hữu xương khúc củng chiếu, phú quý. Giáp năm sinh ra ngang dọc phát một thời, cũng là vinh hoa không lâu sau. Nhân cung tài bạch có liêm trinh, suốt đời cũng có rách nát.

Tứ Sát cùng cung, tính bạo, ắt gặp huyết quang tai ương, tàn tật có thương tích, hoặc có họa sát thân, khả năng yểu thọ.

Kình dương cùng cung, nhân tài cầm đao. Hỏa Tinh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ giết mão dậu nên làm quân cảnh, phòng địa sản, ăn ý sinh ý, chứng khoán sao mại, kỹ thuật công tác, kiến trúc nghiệp, hoặc cái khác cụ tính nguy hiểm hành trình nghiệp.

Nữ mệnh tính cương, có nam tử khí, trong nhà hội ức hiếp trượng phu, hôn nhân có nhiều khúc chiết.

Vũ khúc ở thần tuất nhập miếu ngồi một mình, đối cung tham lang, gia cát có uy danh. Niên thiếu bất lợi, tam thập tuổi hậu vận khí giai. Thần tuất xấu vị năm sinh ra, tây, bắc tịch người, tả hữu khôi việt hội chiếu, phú quý. Xương khúc cùng cung, văn võ toàn tài, danh dự lan truyền. Gia hội khôi việt, tài phú của quan, ở tài chính bộ môn công tác, hoặc làm tài vụ công tác.

Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, liêm trinh hóa lộc, lập mệnh ở tuất dần cung có lộc tồn, đại phú đắt. Lập mệnh ở thần, canh năm sinh ra

Vũ khúc hóa quyền, thân cung có lộc tồn, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, đại phú.

Đà la cùng cung, tàn tật, tái kiến hung tinh gia hội, chắc chắn lao ngục tai ương, gặp lại xương khúc linh tinh, ắt gặp thuỷ ách hoặc ngoài ý muốn khác mà chết.

Nữ mệnh, có hình khắc, thất sát ngồi một mình cung phu thê, phu phụ không được hài, thường một mình trông phòng, hoặc phu thê sinh ly tử biệt, sát tinh xung chiếu, nhấp nhô đa, dễ rơi xuống phong trần.

Vũ khúc ở tị hợi, phá quân cùng nên kinh thương, hoặc có chuyên môn kỹ thuật trong người. Thái độ làm người bảo thủ, khư khư cố chấp, thính không được tiến người khác khuyến cáo, đa chiêu tới chúng bạn xa lánh. Làm việc xung động, hảo mạo hiểm, ngôn ngữ khoa, trời sinh quái tính tình, nhất phó dân cờ bạc tính cách, thờ phụng không được lưu danh thiên cổ, liền để tiếng xấu muôn đời người của sinh triết học. Thật mạnh, to gan lớn mật, lãng phí tiền tài, rất có thiên kim tan hết hoàn phục tới ý tứ hàm xúc.

Vũ phá cùng cung, nan hiển quý, không tuân thủ tổ nghiệp, khí tổ ly tông phá gia, thành bại không đồng nhất, thị phi điệt hiện. Vũ khúc hoặc phá quân hóa lộc gia ngôi sao may mắn, sinh phùng loạn thế thì có thể đục nước béo cò, quật khởi sinh lùm cỏ, hoặc kháo đầu cơ trục lợi mà làm giàu dồn đắt, nhiên đại đô kết cục bất lương.

Nhân phá quân không thích xương khúc của cố, sai ai ra trình diện xương khúc cùng cung, hình khắc lao lực, thiên phú thanh cao, là bần sĩ, dù có đắt cũng không phú, kỹ thuật công tác là nên. Mậu nhâm năm sinh ra phúc hậu, tài quan song mỹ. Gia sát, tay nghề an thân. Phùng lộc mã, nam lang thang, nữ đa dâm.

Vũ khúc phá quân nếu thủ cung tài bạch, đông thu vào tây tản, tới tay thành khoảng không.

Đà la cùng cung, tứ chi có thương tích, tất thay đổi rất nhanh, tịnh có lao ngục tai ương.

Hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng.

Vũ phá ở hợi, quý năm sinh ra cũng có kinh thương bạo phát, hoặc tác chính trị ăn ý mà thủ đắt người, nhưng suốt đời tất đa kinh hãi, tịnh quan phi không khỏi, đại thể không được chết già.

Nữ mệnh, có khả năng, sự nghiệp hình người, không quá cố nặng gia đình, ngay cả sự nghiệp thành công, phúc không được đầy đủ mỹ. Tính cương cô khắc, gia hung thần không vì hiền lương, tánh khí nóng nảy, định làm quả phụ.

Thiên đồng

Thuộc thủy, sao Nam Đẩu đệ tứ tinh, hóa phúc, là phúc đức chủ. Thiên đồng là nhất phúc tinh, mười hai cung trung giai tác phúc luận, có giải trừ ách chế hóa công. Thiên đồng tọa mệnh, mặt hình phương viên, lưỡng gò má đầy ắp, bản tính ôn hòa, khiêm tốn lễ độ, nhân từ ngay thẳng, viết văn tinh thông, có kỳ chí, vô hung kích. Nhập miếu thân thể mập mạp, lạc hãm vóc người lớp giữa hoặc ngắn ải. Thiên đồng của phúc, biểu hiện ở thái độ làm người có chút lười nhác, đặc biệt trung ở sinh hoạt hàng ngày trung hội chỗ và hiển hiện ra, mọi việc đều lười động, năng lực tha tựu tha, cái này gọi là người lười có lại phúc, có ngồi mát ăn bát vàng ý tứ hàm xúc ở bên trong. Lý tưởng rất cao, bả thời gian tới cấu rất muốn hảo, nhưng mà phó chư thực hiện hành động lại ít, thậm chí hội trở thành một nói suông người của. Cố thiên đồng hỉ sát tinh xung kích, trái lại kích phát thiên đồng tinh lực lượng làm được có kiến thụ.

Thiên đồng tinh điểm là sống tính lạc quan, không câu nệ tiểu tiết, tại ngoại rất được nhân hoan nghênh. Hứng thú rộng khắp, tri túc thường nhạc, ít phát giận, không được ghi hận, không được gây thù hằn, thái độ làm người hài hước, mình cảm giác khoái trá. Khuyết điểm ngay cả có ta ham ăn biếng làm, hành sự lo lắng nhiều lắm, nhượng cơ hội không công địa từ bên người trốn. Nam mệnh thiên đồng chỉ thủ cung mệnh, có mềm yếu có thể lấn của ngại. Thiên đồng bất luận ở hà cung thủ mệnh, kỳ tính tình đều có ngây thơ một mặt, có lúc tiểu hài tử tính tình mười phần. Thiên đồng nhập mệnh, bất luận nam nữ, đại thể lớn lên mập mạp, mình ước thúc lực độ chênh lệch, dễ thụ ngoại giới mê hoặc. Nữ mệnh thiên đồng tinh nhập cung mệnh, khuôn mặt giảo hảo, hơi béo, da bạch, đối đãi người thân thiết, trung niên hậu mập mạp.

1, thiên đồng thủ mệnh gia cát, thọ nguyên trường, vô cát mà hội sát đa, thọ không dài.

2, nữ mệnh thiên đồng, bề ngoài lạc quan, nội tâm đa sầu đa cảm, ý chí không được kiên, dễ thụ dụ dỗ. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử; thiên lương, mặt trăng phá tan, nên tác nhà kề.

3, nữ mệnh thiên đồng nhập mệnh hội ngôi sao may mắn, tất là hiền phụ. Dần cung tọa mệnh, giáp năm sinh ra hợp cách (lộc tồn tại dần và hợi cung của liêm trinh hóa lộc không bàn mà hợp ý nhau), tử năm sinh ra hiền lương; mão cung tọa mệnh, ất năm sinh ra hợp cách; tị cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra hợp cách; tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra hợp cách; hợi cung tọa mệnh, bính tân hậu sinh nhân hợp cách. Duy tị hợi cung thiên đồng, nhân và lạc hãm thiên lương số tử vi đối, tuy đẹp tất dâm, nên chú ý kỳ khuyết điểm.

4, thiên đồng là phúc tinh, hỉ sát tinh kích phát kỳ lực lượng, dĩ cải biến thiên đồng tinh lười biếng tính tình, nhưng mà sát tinh quá nhiều thì vừa không thích hợp.

5, thiên đồng và kình dương cùng cung, có huyết quang tai ương, tứ chi tao thương.

6, thiên đồng và đà la cùng cung, thân thể mập mãn, vóc người sai xưng, thị lực có tổn thương, mắt ngày thường tiểu mà dài nhỏ, khả năng cận thị, mắt lé, có lẽ mù.

7, thiên đồng và xương khúc cùng cung hoặc gia hội, văn học nghệ thuật của tu dưỡng cực cao, đều xem trọng thị kỳ tinh thần hắn phương diện hưởng thụ, đa kháo thành tài danh.

8, thiên đồng cùng trời lương cùng cung hoặc gia hội gặp lại Địa kiếp thiên không, đối với xã hội bất mãn, trốn tránh hiện thực, chỉ chuyển nhập tôn giáo, thần học, bói toán chờ lĩnh vực nghiên cứu, gia chặn khoảng không cập Tứ Sát, có xuất gia là tăng là nói mới có thể.

9, thiên đồng và tả hữu xương khúc thiên lương gia hội, đắt hiển.

10, thiên đồng tinh không thích hợp lục canh năm sinh ra, cư dậu cung thì chung thân rách nát, có yểu vong của ngu.

Thiên đồng ở tử ngọ, mặt trăng cùng

1, cùng âm ở tử, là “Thủy trừng quế ngạc ” cách cục, nam tử có hình dáng tướng mạo tiêu sái, phong độ chỉ có, tao nhã, là thư sinh hình mỹ nam; nữ tử có ôn nhu tú lệ, rực rỡ chiếu nhân, là một điển hình mỹ nữ.

Nam nữ đều rất có nghệ thuật tế bào, sinh hoạt lạc quan đổng hưởng thụ, có khiết phích, khác giới duyên hậu, tại ngoại có nhiều khác giới bang trợ. Ngay thẳng, hay nói, lòng dạ không sâu, sẽ vì người khác tác tưởng mà hi sinh lợi ích của mình. Sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, phú hơn nữa đắt. Tả hữu xương khúc gia hội, đắt hiển không thể nghi ngờ. Bính đinh kỷ quý năm sinh ra thượng cách. Bính năm đinh dạ sinh ra, phú quý trung lương, nhân bính năm sinh ra cung mệnh thiên đồng hóa lộc, thần cung thiên cơ hóa quyền, không được kị dương đà xung chiếu; năm đinh sinh ra lộc tồn tại ngọ cung đối chiếu, cung mệnh mặt trăng hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thần cung thiên cơ hóa khoa, đã ngoài hai người đều có thể lấy được thanh yếu của chức, là trung gián của tài, đại quý của mệnh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, mặt trăng hóa khoa, giúp đỡ tương phùng, phú quý, danh dương thiên hạ.

Nữ mệnh tính tình ôn nhu, hình tượng khí chất hảo, suốt đời vinh hoa, nên kết hôn muộn. Có một … hai … Sát tinh ở tam phương tứ chính, đa tác nhà kề, hoặc giá đã ly dị lão công. Hỏa linh ở mệnh hoặc thiên di, trái lại là triệu chứng xấu.

2, cùng âm ở ngọ, hai sao câu hãm, là phiêu bạt của mệnh, nam nữ giai tình cảm phong phú, hảo huyễn tưởng, yếu đuối, nam mệnh bất lợi thê nữ, nữ mệnh suốt đời tình cảm không được thuận, nên tác nhà kề. Giáp đinh kỷ quý năm sinh ra gia cát, tài quan song mỹ. Bính mậu năm sinh ra kình dương đáo ngọ cung, trái lại chủ sự nghiệp có đại thành, là “Đầu ngựa đái tiến “Của đắt cách, có thể là trấn ngự biên cương của tướng lĩnh, giống nhau biểu hiện là viễn phó tha hương lập nghiệp, sự nghiệp gian khổ sau đó thành công, khổ tẫn cam lai, cuối thăng chức rất nhanh. Nếu là sát tinh nhiều lắm thì vừa đặc biệt, hội hỏa linh, trái lại hình phạt chính thương chết sớm, có lao ngục tai ương. Phi bính mậu năm sinh ra, gia sát nặng, là bôn ba lao lực người, tài nghệ dựng thân, bản thân gầy yếu đa bệnh.

Cung mệnh ở tử ngọ, vô chính diệu, đối cung là trời cùng mặt trăng

Cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận. Cung mệnh ở ngọ đối cung thiên đồng mặt trăng miếu vượng, là “Nhật nguyệt tịnh minh “Của cách, giáp đinh kỷ canh quý tân năm sinh ra, hội tả hữu xương khúc, phú quý. Cung mệnh ở tử đối cung thiên đồng mặt trăng lạc hãm, đinh kỷ canh quý năm sinh ra may mắn. Nữ mệnh, nên tác nhà kề.

Thiên đồng ở xấu vị, cự môn đồng nghiệp dĩ cùng cự xấu vị là hạ cách, khá thích hợp nghiên cứu học vấn hoặc cảo công việc nghiên cứu. Duyên hai sao chẳng hề được địa, thiên đồng vừa một là phi ngôi sao, hai sao ở chung nhất cung tổ hợp không tốt của cố. Cự môn tinh khuyết điểm dễ dàng nhất biểu hiện ra ngoài. Thái độ làm người lắm mồm, suốt đời thường chiêu khẩu thiệt thị phi. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, bản thân tao thương, mắt cận thị. Hỏa linh cùng cung, tất sinh dị chí. Nếu phùng ác sát đa, chết bởi ngoại đạo.

Giáp canh năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, ất năm sinh ra cung Quan lộc thiên cơ hóa lộc, quý năm sinh ra cự môn hóa quyền, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, gia cát tài quan song mỹ, thế nhưng phi không khỏi. Bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, cung Quan lộc thiên cơ hóa quyền, có thể có phú quý. Năm đinh sinh ra thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn hóa kị, tung phát tài cũng tất không lâu sau xa, thường cùng người khởi xung đột.

Thái độ làm người tâm tư nhẵn nhụi, nhìn rõ mọi việc, ánh mắt độc đáo, nhưng phẩm tính ích kỷ, lời nói và việc làm không đồng nhất, keo kiệt đa nghi. Gia ác sát, ngôn ngữ êm tai, nội nghi ngờ gian trá. Nữ mệnh quật cường, keo kiệt, ái bãi mặt, lòng dạ hẹp hòi, lời nói suông đa, lão công biết sợ người.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị ở mệnh, bất luận nam nữ, suốt đời vất vả cực nhọc, niên thiếu bất lợi, đa cùng người bất hòa, nhân tế quan hệ bất năng viên mãn. Có quyền lộc ở cung mệnh có thể yếu bớt loại này bất túc.

Cung mệnh ở xấu vị, vô chính diệu, đối cung là trời cùng cự môn

Mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Thư vị: “Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh “.

Cung mệnh ở vị, đối cung thiên đồng cự môn, tân nhâm năm sinh ra thượng cách, ất năm sinh ra thứ hai, tam hợp nhật nguyệt miếu địa, là “Minh châu rời bến cách, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc hội hợp hoặc giáp mệnh, chủ đại phú đại quý.

Cung mệnh ở xấu, đối cung thiên đồng cự môn, xương khúc ở cung mệnh, chủ nhân xuất thế vinh hoa, bính mậu tân năm sinh ra thượng cách.

Thiên đồng ở dần thân, thiên lương cùng cung tài bạch, cung Quan lộc hội mặt trăng, thiên cơ, là “Cơ nguyệt cùng lương “Cách, tái sinh lại nhân, mổ chính bút thành danh. Dần thân nhị cung có thiên mã, tất nhiên bình thường dọn nhà, tịnh rời xa cố thổ, khi hắn hương lập nghiệp. Thái độ làm người ổn trọng, nhiệt tình, ngay thẳng, quảng giao du, rất biết làm người xử sự, tinh lực sự dư thừa, tính tình sinh động, hiếu động.

“Phúc ấm tụ, không sợ hung nguy”, hai sao cùng cung, suốt đời phần nhiều là gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, mà lại chủ thọ cao. Giáp ất đinh kỷ canh năm sinh ra, phúc hậu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Gặp giúp đỡ văn xương, chủ đắt hiển.

Cùng lương dần thân, đại thể có nhất nghệ tinh, thanh danh tại ngoại, phục vụ sinh tương đối ổn định cơ cấu, thường thân kiêm sổ chức, hội cát có vận làm quan, danh lợi song thu vào.

Sẽ không cát sai ai ra trình diện sát, phiêu bạt, suốt đời hư danh hư lợi, tính tình gian ngụy. Đà la cùng cung, mập mạp, mắt bất hảo, tính cách cực đoan, vừa là đồi phong bại tục chi lưu.

Cung mệnh ở dần thân, vô chính diệu, đối cung là trời cùng thiên lương

Cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận, đối cung có thiên đồng thiên lương, suốt đời không hãi sợ hung nguy, tịnh chủ có thọ. Có ngôi sao may mắn tọa thủ cung thiên di, có thể là cự giả cao giả. Dương đà hỏa linh hội hợp, bình thường của cách.

Thiên đồng ở mão dậu

Ngồi một mình, đối cung là thái âm tinh. Ất bính đinh tân năm sinh ra, tài quan song mỹ, tả hữu xương khúc khôi việt hội chiếu, người này định vật phi phàm, không mắc tức đương đại phú, hoặc phú quý cùng có đủ cả. Mão dậu thiên đồng thái độ làm người phổ biến trọng tình cảm, thái độ ôn hòa, làm cho một loại an phận thủ kỷ cảm giác, đáng tin cậy. Thụ đối cung thái âm tinh có ảnh hưởng, thích văn học nghệ thuật, nặng tinh thần phương diện hưởng thụ, suốt đời nỗ lực trình độ thiếu, gặp ngăn trở dễ nản lòng thất vọng, có lẽ làm sự nghiệp tác dụng chậm bất túc. Gia sát, suốt đời bất năng tự chủ, do đó bị người ra roi.

Nữ mệnh sự nghiệp tâm không mạnh, khát vọng yên ổn phong phú sinh hoạt cực kỳ nó tinh thần phương diện đông tây, cung mệnh hoặc cung phúc đức gia sát cập đào hoa tinh, dễ cùng người tư thông hoặc làm tình dục hành nghiệp, bính năm đinh sinh ra trái lại đa dâm dục.

Thiên đồng ở thần tuất

Thiên đồng là bình cung, đối cung là cự môn tinh.

Tính tình dịu ngoan, và ai cũng và được lai, ham tự do, hiếu học nghệ mà đa học ít thành. Gặp tả hữu xương khúc có thể đắt hiển. Thích hợp công chức, có thể là giáo sư, học giả, ngoại vụ, hoặc là giống nhau nhân viên công tác.

Dương đà cùng cung, bản thân tao thương, thị lực có tổn hại. Gặp hỏa linh tất sinh dị chí. Bính năm đinh sinh ra lợi đạt, canh quý năm sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu. Thiên đồng ở tuất, là trái lại bối, năm đinh sinh ra dần cung mặt trăng hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, thần cung có cự môn hóa kị lai xung, trái lại là đại quý của cách, nữ mệnh là hiền phụ.

Thiên đồng ở tị hợi nhập miếu ngồi một mình. Biểu hiện nhân tế quan hệ rộng khắp, hảo hưởng lạc, tính cách ôn hòa, làm việc kéo dài, sinh hoạt có chút lười nhác. Gia cát sự nghiệp chắc chắn thành. Thiên mã ở mệnh hoặc thiên di, suốt đời bôn ba.

Thụ đối cung lạc hãm thiên lương tinh ảnh hưởng, Tứ Sát cùng cung hoặc gia hội, có huyết quang tai thương, tàn tật cô khắc, mà lại chủ vất vả cực nhọc hối hả. Đà la cùng cung, thị lực có cản trở. Gặp hỏa linh đương sinh dị chí.

Thiên đồng tị hợi, gặp tả hữu xương khúc, đắt hiển. Ở tị, bính mậu năm sinh ra tài quan song mỹ; ở hợi, bính mậu nhâm năm sinh ra tài quan song mỹ. Nữ mệnh, hiền hoà thảo nhân thích, vừa trải qua chịu không nổi mê hoặc, cố đánh giá không cao, tuy đẹp mà dâm, tình cảm có khúc chiết, gia sát cùng người tư thông không thể nghi ngờ, tịnh đa số chức nghiệp phụ nữ.

Liêm trinh

Liêm trinh thuộc mộc, hỏa, bắc đẩu đệ ngũ tinh, hóa khí là tù tinh, làm quan lộc chủ, hỉ nhập cung Quan lộc, trong người mệnh, là thứ đào hoa. Liêm trinh nhập mệnh người, lớp giữa vóc dáng, trí nhớ tốt, thân thể cường tráng, mắt lộ thần quang, xương gò má cao vót, lông mày rậm mắt to, miệng đại, mặt chữ quốc hoặc là giáp tự kiểm hình. Cá tính cao ngạo sơ cuồng, tính tình cứng rắn thẳng, thái độ làm người cố chấp, phần lớn là tự cho là đúng, không dễ dàng thính tiến người khác khuyến cáo. Cần lao chịu làm, tình cảm cường liệt, ham tự do, công chúng trường hợp thích giảng hai gã công đạo nói. Tính hảo phẫn tranh, cùng người ý kiến không đồng nhất dồn thì sẽ gặp lập tức gia dĩ phản bác. Nhân tế quan hệ có lúc không tốt.

Đã ngoài cận vi sao Liêm trinh một trong vậy đặc biệt trưng, thượng tu phối hợp cái khác tinh diệu mà tối hậu xác định, bởi vì sao Liêm trinh có thể âm nhu cũng có thể dương cương. Và thất sát, phá quân, tham lang cùng cung, hoặc và dương đà hỏa linh Tứ Sát cùng cung, có lẽ và hóa sao Hóa kỵ cùng cung, thì sẽ rõ hiển biểu hiện ra tiền thuật đặc biệt trưng, dụng tâm cứng rắn, trả thù tâm cường, tính tình cấp mà táo bạo, dễ cùng người khởi tranh chấp, dương cương khí mười phần. Nếu là liêm trinh cùng trời tương, Thiên phủ, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn chờ tinh cùng cung hoặc liêm trinh hóa lộc, thì hội biểu hiện ra âm nhu của tính, thái độ làm người chăm chỉ ổn trọng, cảm tác cảm vi, tích cực tiến thủ, người ngoài ôn hòa thân thiết, mặc dù cũng có cao ngạo một mặt, nhưng cũng không nhất định ở ở bề ngoài hội thể hiện ra. Nếu như cát hung tinh hỗn tạp, thì bán âm bán dương, khen chê chưa nói, cũng chính cũng tà, yêu ghét nan định.

Nữ mệnh sao Liêm trinh tọa cung mệnh, khí chất hảo, làm cho cảm thấy rất có nội hàm và mị lực, tứ chi mỹ, ngũ quan đoan chính thanh tú, ngay thẳng, làm việc giỏi giang, tính cách thiên cương.

1, sao Liêm trinh trong người cung mệnh là thứ đào hoa, nếu hội sát, thì hảo đánh bạc, háo sắc, hoặc nhân tài sắc khởi tranh cãi tới quan tụng.

2, liêm trinh gia sát, phần nhiều là ma mặt hoặc có tàn nhang, mặt phương miệng rộng rãi, kỳ tính cuồng, nữ mệnh tính tình nhiệt liệt, hướng ngoại, dễ hồng hạnh ra tường.

3, liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh.

4, liêm trinh và văn xương hoặc văn khúc cùng cung, hảo lễ nhạc, biểu hiện có nghệ thuật phương diện ham, giỏi ca múa, hào hoa phong nhã, biết thư thức lễ. Nữ mệnh có gặp ở ngoài.

5, liêm trinh và Tứ Sát cướp khoảng không cập thiên hình cùng cung gia hội, chủ tàn tật, sẽ gặp ngoài ý muốn của hung tai, như tai nạn xe cộ, điệt thương, sát thương, bệnh hiểm nghèo nan y, khai đao nằm viện. Hoặc là phạm tội tao hình, bị xử bỏ tù, nặng người chỗ dĩ cực hình, không có chết già.

6, liêm trinh thiên hình cùng cung, tất là vũ dũng người, hoặc liêm trinh ở dần thân, đinh quý năm sinh của nam mệnh, chiếu tướng cùng cung, cũng uy mãnh người.

7, nữ mệnh liêm trinh tọa mệnh, tam phương tứ chính hội ngôi sao may mắn, là phu nhân của mệnh. Nhập miếu phùng lộc tồn cập hóa lộc, chủ là trinh liệt của phụ, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, trợ giúp phu ích tử.

8, liêm trinh và hóa kị văn xương hoặc văn khúc cùng cung, bất luận nam nữ, tâm đa tính toán, đều là dối trá người, đồng thời lời nói suông đặc biệt đa.

9, liêm trinh phùng vũ khúc phá quân hội hợp, tổ nghiệp tất phá, hoặc liêm trinh ở mệnh, vũ khúc, phá quân trong người cung cũng thế.

10, liêm trinh gặp phá quân, Hỏa Tinh cư hãm địa tịnh thất bại vong, hành sự ắt gặp trọng đại của thất bại, tịnh chủ tự ải đầu sông.

11, liêm trinh hãm địa gặp văn xương văn khúc, là chết yểu năm người.

12, liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ, hoặc nên kinh thương.

13, liêm trinh gặp lộc tồn, chủ giàu có, liêm trinh hóa lộc, chủ thăng quan, phát tài, hai người giai phùng, chủ đại phú đắt.

14, liêm trinh và kình dương cùng cung, thì có quan phi; và đà la cùng cung, mủ máu không khỏi.

15, liêm trinh ở cung mệnh hóa lộc, sự nghiệp sớm hưng, nắm quyền, tài vượng.

16, liêm trinh ở cung mệnh hóa kị, suốt đời không được thuận, tịnh chủ huyết quang. Thái độ làm người hung tàn, có phạm tội khuynh hướng, tửu sắc tai ương và quan phi tranh đấu, hoặc gặp nạn dĩ trị hết của bệnh dử.

17, liêm trinh gặp bạch hổ, hình trượng khó thoát. (dĩ bản năm sinh chi an tuổi tiền chư tinh, có liêm trinh, bạch hổ cùng tồn tại cung mệnh, chủ nhân có lao ngục tai ương, sát đa canh nghiệm, tung không gặp sát, cũng có quan tòa, tố tụng, bị câu lưu việc. Gặp lưu niên bạch hổ bay đến cung mệnh, phòng hình tụng, không phải hội ngộ tai nạn xe cộ, hoặc nằm viện khai đao. )

Liêm trinh ở tử ngọ, thiên tướng cùng

Thiên tướng thuộc thủy, năng lực khắc chế liêm trinh của hỏa, khiến cho sao Liêm trinh dáng vẻ khí thế độc ác có thể thu liễm. Hai sao cùng cung nhập mệnh, chủ nhân khiêm tốn cẩn thận, làm việc phụ trách, trọng tình cảm, giao du rộng, thái độ làm người thực sự, nhân tế gặp gỡ trung làm cho một loại tin cậy cảm.

Phùng gặp giúp đỡ xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Kình dương cùng cung, suốt đời thị phi không ngừng. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Liêm trinh hóa kị, chủ bị thương tàn phế huyết quang, ở tử cung hóa kị là hỏa vào nước hương, chủ mù. Giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra tam phương tụ họp hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ, đại phú đại quý. Thiên tướng là ấn tinh, năm đinh sinh ra lân cung cự môn hóa kị và thiên lương giáp cung mệnh, là “Hình kị giáp ấn “Của cách, phúc không được đầy đủ mỹ, dễ có hình tụng việc. Tân năm sinh ra lân cung cự hóa lộc và thiên lương lai giáp cung mệnh, là “Tài ấm giáp ấn “Của cách, gia cát chủ phú quý.

An mệnh ở ngọ, bính mậu năm sinh ra kình dương cùng cung, kình dương hóa khí viết hình, liêm trinh hóa kị viết tù, là vì “Hình tù giáp ấn”, thái độ làm người hung ác độc địa, tâm thuật bất chính, mạc thị pháp luật, tất có lao ngục tai ương, tao quan phi, thụ hình trách, chung thân bất năng phát đạt, bính năm sinh ra có đột tử của ngu. Liêm tương đồng cung tọa mệnh, nên đảm nhiệm công chức, hoặc phục vụ tính chất công tác, hoặc là phụ trợ người khác hành nghiệp, nên được khá cao thành tựu.

Nếu làm thương nghiệp cũng dĩ phụ trợ người khác cho thỏa đáng, không thích hợp mình làm ông chủ thủ đỉnh núi, tố đầu bả ghế gập.

Liêm trinh ở xấu vị, thất sát cùng

“Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai”, tất là ra ngoài của mệnh, nên quan võ hoặc kinh thương.

Hai sao cùng cung tọa mệnh, chủ nhân gan lớn, có can đảm mạo hiểm, làm việc dễ khư khư cố chấp, suốt đời cũng có nhiều phập phồng và khúc chiết. Lịch thụ gian khổ, đồng thời khổ cực lao lực, đặc biệt lúc còn trẻ là nhiên.

“Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người “. Thiện quản lý tài sản, giáp năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, cung mệnh liêm trinh hóa lộc, gia hội phá quân hóa quyền cập vũ khúc hóa khoa, gặp lại tả hữu xương khúc, không mắc thì đương đại phú, là vì “Liêm trinh thanh bạch cách “; canh năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, vũ khúc hóa quyền, gia cát cũng có thể phú quý.

Bính năm sinh ra liêm trinh hóa kị, gia sát, tất có mủ máu tai ương, tao bay tới của tai họa bất ngờ, ; trên đường mai thi ” cách cục.

Liêm giết xấu vị, hội hoành phát, hung tinh cùng cung hoặc gia hội không gặp cát, chủ nghèo hèn, ngay cả hoành phát một thời cũng tất đại bại.

Liêm trinh ở dần thân

Nhập miếu ngồi một mình, chủ nhân tài hoa hơn người, tất có làm. Nếu thất sát ở thân thân cung, vô sát có ngôi sao may mắn, tác thượng cách thôi của.

Gặp văn xương, hảo lễ nhạc. Gặp lộc tồn, là “Liêm trinh thanh bạch cách”, chủ phú quý.

Liêm trinh ở dần, tam phương thiên phủ thiên tướng, là “Phủ tương triêu viên cách”, giáp năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, liêm trinh hóa lộc, vũ khúc hóa khoa, là “Song lộc triêu viên”, “Lộc mã cùng bôn ba”, “Khoa lộc tuần phùng “Của đắt cách, chủ vị lớp mười phẩm, là thế gian hi hữu đại phú đắt cách cục. Kỷ canh năm sinh ra, tài quan song mỹ, cũng đắt cách, năm đinh sinh ra thứ hai.

Liêm trinh ở thân, là “Hùng ở lại triêu viên “Của cách, đa số giàu có chi lưu, lúc còn trẻ là được hoành phát của cải, giáp mậu canh năm sinh ra là phú quý của cách, đinh kỷ năm sinh ra thứ hai, quý năm sinh ra chủ dũng mãnh hiếu chiến, đều chủ phát tài.

Liêm trinh ở mão dậu, phá quân cùng

Hai sao câu là hãm địa, tổ nghiệp tất phá, cố gắng thành gia.

Chủ nhân có can đảm mạo hiểm khó khăn, phá hư tính cường, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tính cách quật cường, khư khư cố chấp, nhẫn nại tính cường, phần nhiều là có dốc lòng kỹ thuật hạng người, hoặc là quân nhân sinh ra, hoặc ở nhà nước cơ cấu nhậm chức. Có sát tinh, là thái độ xúc phạm, lãnh khốc bạc tình tiểu quan lại. Ất tân quý năm sinh ra may mắn, gặp giúp đỡ hội hợp, chủ phú quý. Xương khúc lộc tồn cùng thủ, chủ nhân xa xứ, tài nghệ hơn người, phú quý. Hội Tứ Sát, quan phi, đánh nhau vì thể diện, tật bệnh triền miên. Giáp bính canh năm sinh ra, hoành nổi giận phá, phúc không kiên nhẫn cửu. Kình dương cùng cung, tàn tật huyết quang, suốt đời đa yếu gây chuyện thị phi. Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, lang tâm cẩu phế, hung tàn gian giảo. Phá quân không thích xương khúc, cố văn xương hoặc văn khúc cùng cung, suốt đời bần sĩ, hình khắc lao lực, nếu là văn xương cùng cung tịnh sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể có phú quý. Nếu vũ khúc tham lang ở xấu vị thủ thân cung, phần lớn là kháo kỹ thuật mưu sinh.

Giờ Tỵ sinh ra thiên hình cùng tồn tại cung mệnh, nên làm tư pháp công tác, nhưng có mộc áp lôi kinh của ách, dễ phùng tai nạn xe cộ, phòng ốc sập, áp thương, sét đánh, điện giật, xà chó cắn bị thương chờ hung.

Liêm trinh ở thần tuất, Thiên phủ cùng

Thích hợp tham chánh, hoặc làm tài chính, tài chính, phòng địa sản khai phá cùng với văn nghệ sự nghiệp các loại.

Đại thể sinh sinh phú quý hoặc thường thường bậc trung nhà, mập mạp vóc người, thái độ làm người dày rộng, khẩu tài hảo, khéo đưa đẩy thiện giao tế, làm việc chăm chú phụ trách, năng lực lấy được mọi người của tín nhiệm, dễ nắm quyền, suốt đời đa lấy được thân hữu trợ giúp tới thành công, thanh danh tại ngoại. Giáp kỷ canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp kỷ năm sinh ra, đa số tài chính quan to, hành chính quan trên, như thế người buôn bán, sẽ thành cự phú. Tả phụ cùng cung, năng lực bò lên trên lĩnh đạo giai tầng, hội ngôi sao may mắn chúng, đại phú đại quý. Văn xương cùng cung, hảo lễ nhạc, tính tình, ngôn ngữ êm tai. Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá. Thất bại vong, chủ nhân cô lập. Kình dương cùng cung, thị phi nhật có. Đà la cùng cung, mủ máu không khỏi. Hỏa Tinh cùng sinh hãm khoảng không nơi, chủ nhân đầu sông tự sát. Bính mậu năm sinh ra chiêu phi, thành bại thoái thoái, gặp hỏa linh, tất có lao ngục tai ương, thậm chí tội ác tày trời bị chỗ xử bắn cũng cũng có. Đối cung thất sát, có thể hiển sinh quan võ, gia hung thần, dễ trận vong, hoặc chết bởi chuyện ngoài ý muốn, không phải tàn tật.

Liêm trinh ở tị hợi, tham lang cùng

Hai sao câu là hãm địa, cách cục độ chênh lệch.

Liêm tham tị hợi, ngày thường vóc người trung đẳng, da hoàng bạch, béo gầy vừa phải, người ngoài khéo đưa đẩy, ngôn ngữ phong phú, đồng thời ít có chủ kiến, tình cảm xung động, tính cách dễ hỉ dịch nộ, không có định tính. Đối với lần này hai sao cùng cung, mọi người của đánh giá quá mức thấp, tham lang là đại đào hoa tinh, liêm trinh là thứ đào hoa tinh, nam mệnh có tất là đồ háo sắc, tính thích dâm nhạc, đổ phụ hoa tửu, gia hội hung tinh, tửu sắc dồn họa bị chết.

Thơ vân: “Liêm tham tị hợi cung, gặp cát lộc doanh phong. Ứng với quá tam tuần hậu, tu phòng bất thiện chung”, suốt đời đa tao hung hiểm, tử suốt đời, sát bao ngắn mệnh.

Nữ mệnh thì lang thang đa dâm, dễ dàng thay đổi, tất gặp ly hôn. Và Tứ Sát, thiên diêu, Hàm trì cùng cung gia hội, dâm đãng vô sỉ, tất là kỹ nữ. Nữ mệnh liêm tham thủ mệnh đa số nhà kề ái thiếp, hoặc giá cao hơn hôn lão công.

Hội thiên mã, đa chủ năm mới ly khai cố hương, ra ngoài mưu phát triển. Có thể sẽ tòng quân, hoặc chủ nhân lưu động thiên nhai, suốt đời bôn ba không yên, gia hung tinh thì thấp hèn cô hàn, khí tổ ly tông, chết bởi tha hương. Xương khúc cùng cung, thái độ làm người đa hư ít thực, phẩm tính ti tiện, yếu phòng tai nạn xe cộ, tai nạn trên không, hoặc từ chỗ cao té xuống chờ ngoài ý muốn mà chí tử vong. Xương khúc và hóa sao Hóa kỵ cùng cung, bính năm sinh ra tất có đại họa, đa chiêu đột tử.

Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc, tịnh gặp lộc tồn, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh cùng cung gia hội, chủ đại phú đắt, hoặc là quân đội của tướng lãnh cao cấp, chính giới nhân, hoặc danh chấn giang hồ của lùm cỏ anh hào, hoặc công thương giới của cự phú.

Liêm tham ở tị, canh năm sinh ra gặp kình dương sinh dậu địa, lao ngục khó thoát, tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, có thể có phú quý, nhiên chung không được cửu viễn.

Liêm tham ở hợi, là “Hiện lên thủy đào hoa”, nhâm năm sinh ra phú quý, là phúc không lâu sau; giáp năm sinh ra hội kình dương sinh mão, lao ngục khó thoát; quý năm sinh ra đà la sao Hóa kỵ cùng cung, không làm việc đàng hoàng, làm phạm tội hoạt động, hoặc không được tam không được tứ hoạt động, đa thuộc cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật, thọ yểu của mệnh.

Cung mệnh ở tị hợi, vô chính diệu, đối cung là liêm trinh tham lang cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận, Thiên phủ thiên tướng hội hợp, cũng chủ may mắn, suốt đời tình cảm đa khúc chiết. Ất mậu tân nhâm năm sinh ra, gia ngôi sao may mắn cũng chủ phú quý. Đối cung có tham lang, gặp hỏa linh cùng cung, nên ra ngoài kinh thương. Xương khúc lộc tồn xương hội hợp, phú quý. Liêm trinh hoặc tham lang hóa kị, chủ nhân dâm đãng, chết sớm.

Thiên phủ

Thuộc đất, sao Nam Đẩu chư tinh đứng đầu, hóa lệnh tinh, là tài bạch, điền trạch chủ.

Thiên phủ nhập cung mệnh người, tướng mạo thanh kỳ, vóc người trung đẳng, kiểm trình viên hình, thân thể đầy ắp mập mạp. Tính cách ôn hòa rất nặng đoan, tinh thần

No đủ, không câu nệ tiểu tiết, cụ có tình vị và đồng tình tâm, đa bằng hữu tri kỷ, năng lực phu hy vọng của con người, suốt đời có nhiều quý nhân tương trợ. Thiên phủ

Tinh có an sinh hiện trạng lòng của thái, khiếm khuyết khai sáng lực và chạy nước rút lực, phấn đấu đến rồi tầng thứ nhất định tựu lại sinh đột phá. Kỳ có quyền lực

Dục vọng, yêu quý tiền tài, thích dự trữ, hội lục ngôi sao may mắn, trung hậu thiện lương trọng tình cảm, mà khi tài chính và kinh tế đại nhâm hoặc làm quản lý phương diện

Công tác.

Nữ mệnh Thiên phủ, có phu nhân người khí chất, bản thân hơi béo, trung niên hậu đại thể hội mập mạp. Ôn nhu có đồng tình tâm, thái độ làm người ổn trọng, không được

Xử trí theo cảm tính, hành sự có lý trí, giỏi về xử lý nhân tế quan hệ.

1, Thiên phủ gặp lộc tồn, vũ khúc, có rất nhiều của phú.

2, Thiên phủ và dương đà hỏa linh hội hợp, gian trá dối trá, quỷ kế đa đoan, thiện thi âm mưu quyền mưu.

3, Thiên phủ không thích Tứ Sát phá tan, thì không quan đắt, nhưng cũng chủ tài điền giàu có.

4, Thiên phủ là tài kho, thất bại vong (Địa kiếp, thiên không, chặn khoảng không, tuần khoảng không), thì là “Khoảng không kho”, chủ nhân cô lập.

5, Thiên phủ hỉ tử vi, thiên tướng, văn khúc, văn xương, tả phụ, bên phải bật, lộc tồn, thiên khôi, thiên việt, quyền, lộc hội hợp, có thể được đại phú đại quý.

6, Thiên phủ nhập mệnh, có lĩnh đạo tài năng, nhưng thái độ làm người cẩn thận một chút, có chút khiếm khuyết khai sáng lực.

7, Thiên phủ mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, phùng của không có không giàu.

8, Thiên phủ cùng trời diêu cùng cung, lại thấy sát, vì quyền thuật âm mưu của sĩ.

9, Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, giáp kỷ năm sinh ra thắt lưng kim vừa mà lại phú.

10, Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

Thiên phủ ở tử ngọ, vũ khúc cùng

Vũ khúc cùng trời phủ giai thuộc tài tinh, hai sao cùng cung, đương nhiên may mắn, tịnh chủ có thọ.

Thái độ làm người am hiểu kinh doanh, có ưu tú quản lý xí hoa năng lực, dễ thành đại sự đại nghiệp, tài vận phương diện sẽ rất có phát triển, nhưng nếu Tứ Sát cùng

Cung, tiền tài tao tổn hại.

Đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Tả phụ cùng cung, tôn cư vạn ngồi, địa vị cao. Gặp tả hữu xương khúc, tất quan to lộc hậu, đắt

Hiển không thể nghi ngờ, không phải cũng tài vụ chủ quản hoặc đại thương nhân. Gia lộc tồn, chủ phú, hội cát đa, có rất nhiều tài sản. Gia khôi việt, là tài

Phú của quan.

Canh năm sinh ra, lập mệnh ở tử, lộc tồn tại thân, cung mệnh có vũ khúc hóa lộc, tất thành phú hào. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ, vũ khúc

Hóa lộc, cự phú. Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, lập mệnh ở tử khoa lộc tuần phùng, lập mệnh ở ngọ song lộc triêu

Viên, đều là phú quý không nhỏ.

Nữ mệnh có khả năng, chí khí phi phàm, hội lộc tồn là phu nhân. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung tinh, hôn nhân không đẹp, tịnh có hình khắc.

Thiên phủ ở xấu vị

Thiên phủ là tài bạch, điền trạch chủ, ở xấu vị cung được mặt trăng, thái dương hai sao lai giáp, là “Nhật nguyệt giáp tài “Của cách, gia ngôi sao may mắn, không được quyền

Thì phú. Tả phụ bên phải bật cùng cung, tôn cư vạn ngồi. Xương khúc giáp mệnh có thể gặp giúp đỡ, cao thứ dạ quang vinh.

Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ gian trá; thất bại vong, chủ cô lập. Đối cung liêm trinh thất sát có kình dương hoặc đà la cùng thủ, chắc chắn lao ngục tai ương,

Quyết phối thiên lý.

Thiên phủ ở xấu, bính mậu tân năm sinh ra, tả hữu xương khúc khôi việt hội chiếu, hoặc được tả hữu xương khúc giáp mệnh, tài quan song mỹ, tung không được quyền quý,

Cũng có phú xa của phân.

Thiên phủ ở dần thân, tử vi cùng

“Tử Phủ cùng cung, chung thân phúc hậu”, sẽ phải cát phương tác đến đây luận. “Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào giúp đỡ công”, dần thân tử vi nếu có tả phụ

Hoặc bên phải bật cùng thủ hoặc gia hội, phương sử dụng mỹ luận, may mắn tăng nhiều.

Tử Phủ dần thân, suốt đời có tài sản địa vị cập danh tiếng, tinh thần ngược lại sẽ thì cảm trống rỗng, dĩ cô luận của, và lục thân duyên cạn. Hội dương đà

Hỏa linh, gian trá, dối trá cực độ. Thất bại vong, cô lập, lục thân duyên mỏng. Phùng giúp đỡ, chính mình bãi đất vị. Phùng xương khúc, danh tiếng đại,

Rất nhiều của tư. Giúp đỡ xương khúc cùng cung gia hội, cao thứ dạ quang vinh, tất vì quyền quý nhân sĩ, chính giới nhân viên quan trọng, xã hội danh lưu.

Giáp canh đinh kỷ năm sinh ra, hưởng phúc chung thân. Giáp năm sinh ra lộc tồn cùng cung, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, cung Quan lộc vũ khúc hóa khoa, chung thân

Phú quý, phùng tả hữu xương khúc, đắt đến cực điểm phẩm.

Nữ mệnh, sai ai ra trình diện ác sát, tái giá, nhâm giáp năm sinh ra, phú quý.

Thiên phủ ở mão dậu

Đối cung là vũ khúc thất sát, có thể chưởng quyền sở hữu tài sản. Gặp lộc tồn xương khúc, tất có rất nhiều của tư.

Giáp canh năm sinh ra không mắc, tiên đại hậu tiểu, có đầu không có đuôi. Hội Tứ Sát, gian tà, thất bại vong, cô lập. Cung thiên di có sát diệu hóa kị,

Tao tai nạn xe cộ hình thương.

Thiên phủ ở mão, ất bính tân nhâm năm sinh ra tài quan song mỹ, kỷ năm sinh ra, chủ đắt.

Thiên phủ ở dậu, ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ.

Thiên phủ ở thần tuất, liêm trinh cùng

Thích hợp tham chánh, hoặc làm tài chính, tài chính, phòng địa sản khai phá cùng với văn nghệ sự nghiệp các loại.

Đại thể sinh sinh phú quý hoặc thường thường bậc trung nhà, mập mạp vóc người, thái độ làm người dày rộng, khẩu tài hảo, khéo đưa đẩy thiện giao tế, làm việc chăm chú phụ trách,

Năng lực lấy được mọi người của tín nhiệm, dễ nắm quyền, suốt đời đa lấy được thân hữu trợ giúp tới thành công, thanh danh tại ngoại.

Giáp kỷ canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp kỷ năm sinh ra, đa số tài chính quan to, hành chính quan trên, như thế người buôn bán, sẽ thành cự

Phú. Tả phụ cùng cung, năng lực bò lên trên lĩnh đạo giai tầng, hội ngôi sao may mắn chúng, đại phú đại quý. Văn xương cùng cung, hảo lễ nhạc, tính tình hảo, ngôn ngữ

Êm tai.

Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá. Thất bại vong, chủ nhân cô lập. Kình dương cùng cung, thị phi nhật có. Đà la cùng cung, mủ máu không khỏi.

Hỏa Tinh cùng sinh hãm khoảng không nơi, chủ nhân đầu sông tự sát.

Bính mậu năm sinh ra chiêu phi, thành bại thoái thoái, gặp hỏa linh, tất có lao ngục tai ương, thậm chí tội ác tày trời bị chỗ xử bắn cũng cũng có.

20

Đối cung thất sát, có thể hiển sinh quan võ, gia hung thần, dễ trận vong, hoặc chết bởi chuyện ngoài ý muốn, không phải tàn tật.

Thiên phủ ở tị hợi

Đối cung là tử vi thất sát, là có quyền thế nhất tổ hợp. Ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra may mắn, tài quan song mỹ, xương khúc cùng cung, chủ đại

Phú quý. Được ngôi sao may mắn hội tụ, suốt đời tổng gặp quý nhân dẫn, một bước lên mây, phú quý, thọ thi.

Gặp Tứ Sát, gian trá, thất bại vong, cô lập.

Mặt trăng

Thuộc thủy, nam bắc đấu, ở trên trời là nguyệt của tinh cũng, hóa phú, là tài bạch, điền trạch chủ. Thái âm tinh chủ phú, mà đắt so sánh thứ hai. Nam được

Của là mẫu tinh, vừa tác thê ở lại, vừa tác nữ tinh, nữ có là mẫu tinh, nữ tinh.

Thái âm tinh ở mệnh bàn trung tùy thời thần bất đồng mà biến hóa kỳ quang mang, như con cung thái âm tinh giống trưng giờ tý ánh trăng, dậu cung thái âm tinh

Giống trưng giờ Dậu ánh trăng, lần lượt loại suy.

Mặt trăng nhập cung mệnh, mặt phương viên, vóc người trung đẳng, hơi béo, da bạch tích. Tâm tính ôn hòa, thanh tú ngay thẳng, thông minh tuấn tú, ngoại tại

Hình tượng khí chất giai, tính tình đoan, khiêm tốn lễ độ, công sinh tâm kế, nhân tế gặp gỡ trung hiểu được áp dụng thỏa hiệp phương thức, tránh cho chính diện xung

Đột, hội viên mãn xử lý các loại quan hệ. Bất luận miếu hãm, đều có văn học nghệ thuật phương diện tu dưỡng, văn hảo, bác học đa năng lực. Có khiết phích,

Chú trọng sinh hoạt tình thú, là duy mỹ chủ nghĩa người. Tính cách hảo tịnh, đối triết học, tâm lý học, mỹ học, thần bí học đều có hứng thú, hỉ

Vui mừng thẩm tư, tâm tư nhẵn nhụi, tưởng tượng lực, tư Duy Siêu việt hiện thực, thậm chí có đa sầu đa cảm khuynh hướng. Đại thể đối với người sinh tư tưởng

Rất lãng mạn, mà có lúc lại không muốn đi phó chư thực hành. Nam nữ giai khác giới duyên đa, dễ phạm đào hoa.

Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, nho nhã, gấp gáp tâm thẳng, tịnh dễ và nữ tử thân cận, kỳ cử chỉ có lúc có chút nữ tính hóa, ẻo lả, và

Sát tinh cùng cung thì cũng không nhất định như vậy.

Nữ mệnh mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt đẹp động nhân, nhu tình Tự Thủy, rất lệnh nam sĩ khuynh đảo.

1, mặt trăng thủ mệnh, hỉ dạ sinh ra, nhật sinh ra tối không thích hợp lạc hãm cung, hãm thì khắc mẫu, nam mà lại khắc thê. Mặt trăng hóa kị nếu và sát cùng thủ,

Mẫu trước phải vong. Sinh sinh buổi tối, mặt trăng mặc dù ở hãm cung không làm hung luận; nếu sinh sinh ban ngày, mặt trăng ở miếu vượng của cung định mệnh cũng không toàn bộ mỹ.

2, mặt trăng hỉ tả hữu xương khúc khôi việt lộc tồn thủ chiếu tịnh cát hóa, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại đắt.

3, mặt trăng trong người cung phùng của, chủ có kế mẫu, thứ, hoặc tùy nương kế bái, ly tổ cho làm con thừa tự, dĩ thân cung ở cung thiên di, mặt trăng lạc hãm,

Phương tác đến đây luận. Hoặc mặt trăng trong người cung hãm địa, và Tứ Sát cùng cung, hoặc và giúp đỡ khôi việt một trong cùng cung cũng tác đến đây luận.

4, mặt trăng ở cung mệnh hoặc thân cung, miếu vượng, chủ một đời người vui sướng. Gia sát thủ, suốt đời không sung sướng.

5, mặt trăng thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

6, mặt trăng lộc tồn cùng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

7, mặt trăng và dương đà cùng cung, chủ nhân ly tài tản.

8, mặt trăng và văn xương, văn khúc cùng cung, cảm giác nhạy cảm, tri thức uyên bác, bài vở và bài tập tú, có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc tài nghệ, có nhiều nghệ thuật hoa,

Tịnh dễ thành danh. Mặt trăng hãm địa, và văn khúc cùng cung mà không sai ai ra trình diện văn xương, thì là 1.cửu lưu thuật sĩ.

9, mặt trăng và Tứ Sát cùng cung tọa mệnh, chủ nhân gian trá, công sinh tâm kế, mặt trăng lạc hãm vừa hội Tứ Sát hình kị chư sát người, tửu sắc tà dâm,

Đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc.

10, mặt trăng hóa lộc, may mắn, khác giới duyên hảo, suốt đời tài vượng, đa bất động sản, mặt trăng nhập miếu vượng Vưu Giai. Hãm địa có khẩu thiệt thị phi.

Nữ mệnh ôn nhu, công việc quản gia có cách, hơn nữa có nhiều.

11, mặt trăng hóa quyền, may mắn, chưởng quyền sở hữu tài sản, có thể vượng phát, mặt trăng miếu vượng Vưu Giai, hãm địa không được gia sát cũng mỹ luận.

12, mặt trăng hóa khoa, đa nghệ sở trường, bài vở và bài tập tú, làm việc hữu điều để ý. Có đào hoa, danh vọng cao, tài vận giai.

13, mặt trăng hóa kị, nếu mặt trăng lạc hãm địa đại hung, suốt đời không được thuận đa tai, ái tình thất ý, trì hôn, bản thân đa bệnh. Nhập miếu bất úy

Hóa kị, vị của “Thay đổi cảnh”, trái lại tăng may mắn.

Mặt trăng ở tử ngọ, thiên đồng cùng

1, cùng âm ở tử, là “Thủy trừng quế ngạc ” cách cục, nam tử có hình dáng tướng mạo tiêu sái, phong độ chỉ có, tao nhã ngươi, là thư sinh hình

Mỹ nam; nữ tử có ôn nhu tú lệ, rực rỡ chiếu nhân, là một điển hình mỹ nữ.

Nam nữ đều rất có nghệ thuật tế bào, sinh hoạt lạc quan đổng hưởng thụ, có khiết phích, khác giới duyên hậu, tại ngoại có nhiều khác giới bang trợ. Ngay thẳng, kiện

Đàm, lòng dạ không sâu, sẽ vì người khác tác tưởng mà hi sinh lợi ích của mình.

Sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, phú hơn nữa đắt. Tả hữu xương khúc gia hội, đắt hiển không thể nghi ngờ.

Bính đinh kỷ quý năm sinh ra thượng cách. Bính năm đinh dạ sinh ra, phú quý trung lương, nhân bính năm sinh ra cung mệnh thiên đồng hóa lộc, thần cung thiên cơ hóa quyền,

Không được kị dương đà xung chiếu; năm đinh sinh ra lộc tồn tại ngọ cung đối chiếu, cung mệnh mặt trăng hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thần cung thiên cơ hóa khoa, đã ngoài

Hai người đều có thể lấy được thanh yếu của chức, là trung gián của tài, đại quý của mệnh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, mặt trăng hóa khoa, giúp đỡ tương phùng,

Phú quý, danh dương thiên hạ.

Nữ mệnh tính tình ôn nhu, hình tượng khí chất hảo, suốt đời vinh hoa, nên kết hôn muộn. Có một … hai … Sát tinh ở tam phương tứ chính, đa tác nhà kề, hoặc giá

Đã ly dị lão công.

Hỏa linh ở mệnh hoặc thiên di, trái lại là triệu chứng xấu.

2, cùng âm ở ngọ, hai sao câu hãm, là phiêu bạt của mệnh, nam nữ giai tình cảm phong phú, hảo huyễn tưởng, yếu đuối, nam mệnh bất lợi thê nữ, nữ

24

Mệnh suốt đời tình cảm không được thuận, nên tác nhà kề.

Giáp đinh kỷ quý năm sinh ra gia cát, tài quan song mỹ. Bính mậu năm sinh ra kình dương đáo ngọ cung, trái lại chủ sự nghiệp có đại thành, là “Đầu ngựa đái tiến “

Của đắt cách, có thể là trấn ngự biên cương của tướng lĩnh, giống nhau biểu hiện là viễn phó tha hương lập nghiệp, sự nghiệp gian khổ sau đó thành công, khổ tẫn cam lai,

Cuối thăng chức rất nhanh. Nếu là sát tinh nhiều lắm thì vừa đặc biệt, hội hỏa linh, trái lại hình phạt chính thương chết sớm, có lao ngục tai ương.

Phi bính mậu năm sinh ra, gia sát nặng, là bôn ba lao lực người, tài nghệ dựng thân, bản thân gầy yếu đa bệnh.

Mặt trăng ở xấu vị, thái dương cùng sai ai ra trình diện tiền thái dương tinh.

Mặt trăng ở dần thân, thiên cơ cùng

Suốt đời đa đi lại, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, nam nữ giai dễ có đào hoa gặp ở ngoài, cùng người tằng tịu với nhau. Một thân tính tình so sánh nhu, thoái thoái bất quyết.

Như thiên mã ở cung mệnh hoặc ở thiên di, suốt đời tất đa ra ngoài, đi xa, ly khai sinh trưởng nơi đáo viễn phương định cư, thậm chí lưu lạc thiên nhai,

Thiên động xuất ngoại.

Thiên cơ, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương gia hội, là “Cơ nguyệt cùng lương “Cách, không thích hợp mình làm ông chủ, đa sẽ ở nhà nước cơ cấu phục vụ,

Làm thiết kế bày ra hoặc xử lý sự vụ công tác, bình thường ra ngoài việc chung.

Đây là tử vi Thiên phủ giáp mệnh, gia cát trời sinh tính lạc quan, hài hước khôi hài, suốt đời vui sướng, sẽ thành đắt cách.

Giáp bính kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm đinh sinh ra cát chúng hội hợp, chủ đại quý.

Tứ Sát cùng, nam nô bộc, nữ là xướng. Xương khúc cùng cung, nam nữ giai tình cảm phức tạp, chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nếu không gia cát, nam nên làm người ở

Từ thuộc hạ, giống nhau cán sự; nữ mệnh thì đa làm phục vụ tính chất công tác, dễ hồng hạnh ra tường, thậm chí trở thành kỹ nữ.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, nữ mệnh đẹp đa tình, mặc dù phú quý, không khỏi dâm ẩn, phúc không được đầy đủ mỹ, nên làm đẹp, hộ lý, hoá trang

Phẩm đẩy mạnh tiêu thụ, hướng dẫn du lịch chờ chức nghiệp. Tứ Sát phá tan, chủ dâm tiện, hoặc thái độ làm người tình phụ, cùng người tư thông, hoặc là kỹ nữ, tịnh hình phạt chính khắc,

Gia tả hữu xương khúc thiên diêu, cung phu thê, cung phúc đức lại thấy sát, phương tác đến đây luận.

Mặt trăng ở mão

Lạc hãm ngồi một mình, và hợi cung lạc hãm thái dương tương đối, là “Phản đối ” cách cục. Đa chủ một thân thông minh hơn người, kị Tứ Sát cùng cung gia hội,

Thì chủ nghèo hèn hung yểu, phẩm tính bất hảo. Gặp hỏa linh cùng cung, chủ nhân gian trá, kình dương cùng cung, chủ nhân chết non.

Vô luận nam nữ, đều có bất lợi cha mẹ hiện tượng, hoặc từng có kế ly tông khả năng. Đa yếu niên thiếu rời nhà, tại ngoại gây dựng sự nghiệp.

Nên công chức cũng nên kinh thương, ất mậu nhâm năm sinh ra hợp cục, buổi tối sinh ra may mắn, gia cát phú quý.

Chỉ cần không gặp sát tinh, gặp tả hữu hoặc xương khúc tịnh cát hóa, cự phú, đại quý, mà thôi phú người chiếm đa số. Đây là trái lại cách, danh “Nhật nguyệt phản đối

“, nhiều hơn dương danh thiên hạ của anh kiệt, vĩ nhân, hào phú.

Mặt trăng ở thần

Lạc hãm ngồi một mình, và tuất cung thái dương tương đối, là “Nhật nguyệt trái lại bối ” cách cục, nảy mầm mà chẳng ra hoa. Nam mệnh bất lợi sinh mẫu thân, thê tử,

Nữ nhi, nữ mệnh bất lợi mẫu thân, tự thân cập nữ nhi, gia sát vưu là.

Là ra ngoài bôn ba của mệnh, năng lực lấy được may mắn. Ất mậu nhâm năm sinh ra, chủ mẹ goá con côi, phúc không kiên nhẫn cửu. Năm đinh sinh ra hội khoa quyền lộc tam kỳ,

Sai ai ra trình diện xương khúc tả hữu, chủ đại phú đại quý, có thể nghe danh thế giới. Quý năm sinh ra thiên phú cực cao, nên dĩ học thuật thành danh. Phùng ác sát, lao lực

Bôn ba. Tứ Sát cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế, hoặc tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Mặt trăng ở tị

Lạc hãm ngồi một mình, đối cung là trời cơ. Cũng đối trực hệ họ hàng gần nữ tính bất lợi, có hình khắc hiện tượng, kiêm hữu con mắt tật, cận thị hoặc tản quang.

Còn nhỏ nhấp nhô vất vả cực nhọc, hoặc yếu xa xứ ra ngoài phát triển.

Nam mệnh có mưu lược, thiện bày ra, hảo uống rượu. Phùng ác sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non. Tứ Sát cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

Ất mậu nhâm năm sinh ra, mẹ goá con côi, phúc không kiên nhẫn cửu.

Mặt trăng ở dậu

Mặt trăng vượng. Vô luận nam nữ, đều là niên thiếu đắc chí, có tính nhạc sinh tiếp cận, cũng sẽ vì vậy mà gặp được tình cảm phiền não.

Ất bính mậu đinh tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt hoặc giúp đỡ, sớm toại mây xanh của chí.

Thủ mệnh thân cung, suốt đời vui sướng, gia sát suốt đời không sung sướng.

Lộc tồn cùng cung, giúp đỡ tương phùng, phú quý.

Nữ mệnh gia cát, dung nhan tú lệ, ôn nhu nhàn thục, thông minh năng lực sinh, trị gia có cách.

Mặt trăng ở tuất

Và đối cung thái dương đều là vượng cung. Nhiều người hướng nội, tình cảm nhẵn nhụi am hiểu tự hỏi, cơ trí, thông minh, giỏi đoán ý người. Nữ mệnh thiện công việc quản gia,

Ôn nhu săn sóc, chuyên gia lễ độ. Nam nữ đều là niên thiếu đắc chí. Xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

25

Bính năm đinh sinh ra, tài quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Được quyền lộc thủ hội, phúc không cạn.

Nhập thân cung mệnh, chủ suốt đời vui sướng, gia sát chúng, suốt đời không sung sướng.

Sát tinh cùng cung có thể chiếu, cách cục kém vẻ.

Mặt trăng ở hợi

Mặt trăng ở hợi nhập miếu, là thái âm tinh tối cát của cung vị. Thủ mệnh, thân cung, chủ một đời người vui sướng. Chủ nhân trí mưu hơn người, tài cán ưu

Tú. Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, khác giới duyên nồng hậu.

Sẽ không sát tinh, là “Trăng sáng Thiên môn cách”, cũng gọi là “Nguyệt rơi hợi cung cách”, chủ suốt đời vinh hoa phú quý, năng lực chưởng quyền to, tài vận hanh thông. Duy

Mặt trăng thuộc tài tinh, đến đây cách dĩ phú người chiếm đa số.

Tam phương cát củng, chủ nhân tấn tước phong hầu. Sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại đắt. Sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt, tài hoa xuất chúng, thông minh văn chương, sớm toại mây xanh

Của chí, không mắc tức đương đại phú, thiên hạ nổi danh. Lộc tồn cùng cung, giúp đỡ tương phùng, tất nhiên phú quý.

Nếu sinh sinh ban ngày, mỹ cảnh giảm đi. Kị hội Tứ Sát khoảng không cướp, trái lại tác hung luận. Hỏa linh đà la ở cung mệnh, phẩm tính ti tiện, chủ lao ngục hình

Thương.

Ất đinh mậu canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Ất năm sinh ra gặp xương khúc, là siêu cấp phú hào của cách, dương danh thế giới. Tử xấu đêm giao thừa sinh

Nhân, không mắc tức đại phú.

Tham lang

Tham lang thuộc thủy mộc, bắc đẩu đệ nhất tinh, hóa đào hoa giết, chủ họa phúc.

Nhập miếu thì chủ nhân trường tủng mập mạp, mi cốt khá cao, lạc hãm thấp bé, thanh cao lượng đại. Phàm tham lang nhập cung mệnh người, phi thường tâm tình hóa, tính cách đều tương đối phức tạp, không an định, hiếu động, giỏi về giao tế xã giao, suốt đời đô hội quảng kết giao bằng hữu, thiên tính lạc quan, vật chất dục vọng đều rất mạnh liệt, thích ăn hát hưởng lạc, rượu thuốc lá phiêu đổ không gì làm không được. Thái độ làm người không câu nệ tiểu tiết, tâm tình phập phồng biến hóa đại, có lúc ái đùa giỡn tiểu thông minh, thi nhân dĩ ơn huệ nhỏ. Khẩu tài lưu loát, nói ngoa, thích khoe khoang, cao đàm khoát luận, có phù hoa mà không thiết thực khuynh hướng. Tồn tại rất mạnh may mắn tâm lý, tính thích ăn ý, hảo mạo hiểm, mong muốn một khi xuất hiện kỳ tích mà hoành phát, làm việc tính nhẫn nại thiếu. Đối tiền tài tương đối chuyên gia, lãng phí tiền tài, suốt đời tài vật cũng đa hư hao tổn. Phương diện sanh hoạt thích đối yêu cầu kích thích, thập ma sự đều phải đồ một mới mẻ, khoái ý, không kiên nhẫn bình thường, bất an sinh hiện trạng, tổng mong muốn đang làm sự trên có đột phá, vì vậy không hề năng lực làm đến nơi đến chốn tâm bệnh tồn tại. Tham lang thủ tốt số thần tiên thuật, hỉ phật đạo khí công thần bí văn hóa nghiên cứu và tham thảo. Tính cách so sánh cấp, tâm đa tính toán, không kiên nhẫn tịnh, tác tạo thành chuyết, hảo đánh bạc hoa tửu, háo sắc. Tham lang nhập mệnh người, bất luận nam nữ, trừ cực cá biệt ngoại lệ, tuyệt đại bộ phân mọi người có đào hoa hoặc gặp ở ngoài.

Nữ mệnh, gợi cảm, trưởng thành sớm, thân thể đầy ắp có sức dụ dỗ, tính dục cường, chí cao tính cương, xã giao quảng.

1, thất sát, tham lang, phá quân tam tinh ở mệnh bàn thượng vĩnh viễn tương hỗ hội chiếu, chủ cải cách khai sáng, phá cái cũ xây dựng cái mới cập mạnh mẻ chạy nước rút lực. Tham lang hội cát (giúp đỡ, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ) thì là quân chính yếu nhân, thương giới đứng đầu, phú quý dương danh, gia ác sát hảo tửu sắc, hảo đổ, tung ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, ăn chơi đàng điếm.

2, tham lang là đại đào hoa tinh, chạy không khỏi tình dục mê hoặc, gia hội kình dương đà la, tốt sắc, nam mệnh suốt đời đào hoa đa, tịnh có phiêu kỹ mới tốt; nữ mệnh thì dâm đãng, nết tốt là mở ra, mệnh thân nhị cung có sát, chỉ là đồ đĩ. Trải qua vân: “Tham lang gia giết đồng hương, nữ thâu hương mà nam ăn trộm “. Tham lang ở mệnh, thất sát thủ thân, hội sát diệu, chủ nhân thâu hoa dâm bôn, nam có kẻ trộm thân thể, nữ có thâu hương thái độ. Tham lang ở mệnh, phá quân thủ thân, hội sát diệu cập thiên mã, nam mệnh tính thích du đãng, cuồng say hào đổ, là sắc như mạng; nữ mệnh bay bổng, bất an vợ, hảo giao bằng kết giao hữu, cùng người tư thông hoặc dâm bôn, cố trải qua vân: “Hao tổn (tức phá quân) gặp tham lang, sính dâm tình sinh đáy giếng “.

3, tham lang cư hợi tử, là hiện lên thủy đào hoa, chủ dâm dục, sai ai ra trình diện dương đà, tất là sắc trung quỷ đói, nữ mệnh ai cũng có thể làm chồng.

4, tham lang tinh gặp Địa kiếp, thiên không, chặn khoảng không, tuần khoảng không cập thiên hình cùng cung người không làm dâm dục của luận, năng lực tập chính, có nhiều dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng, tịnh làm được thanh bạch đoan chính.

5, tham lang hỉ và Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung hoặc gia hội (tam phương sai ai ra trình diện vũ khúc cao hơn), trái lại tác phú quý của luận, có không tưởng được thật là tốt vận phủ xuống, hoặc chủ quan võ đắt hiển. Hội Hỏa Tinh, là “Hỏa tham đồng hành “Cách, danh vọng cao, năng lực bạo phát; hội linh tinh, là “Tham linh tương phùng cách”, năng lực nắm quyền, kinh thương tố ông chủ, tài vận hoành phát. Trải qua vân: “Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang “(an mệnh tứ mộ, tam phương cát củng vưu mỹ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai, cư dương đà khoảng không cướp không hợp đến đây cách), “Tham linh tịnh thủ, tương tương tên “(thần tuất xấu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ năm sinh ra mệnh cách), “Tham lang hỏa linh tứ mộ cung, phú hào gia tư Hầu bá đắt “(thần tuất cung giai, xấu vị thứ hai, nếu thủ chiếu câu có thể luận cát, gia dương đà khoảng không cướp không hợp đến đây cách).

6, tham lang nhập miếu thọ nguyên trường, hoặc tham lang gia cát, vừa tọa trường sinh vu dần thân tị hợi cung, chủ thọ thi.

7, tham lang tử vi cùng cung sinh mão dậu, như vô chế, là người vô dụng, được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận.

8, tham lang vũ khúc cùng cung, tiên bần hậu phú, tam thập đi sau phúc, nhưng thái độ làm người bủn xỉn, hại người ích ta.

9, tham lang vũ khúc cùng thủ thân cung, vô cát mệnh trái lại không dài. Mệnh vô cát diệu, thân cung là vũ khúc tham lang, chủ cô bần.

10, tham vũ đồng hành gia cát, chủ nhân uy áp biên di.

11, tham lang và văn xương, văn khúc cùng cung, thái độ làm người tất đa hư ít thực, làm cho dĩ giả như, thiện xảo phiến.

12, tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương, là “Đầu ngựa đái tiến “Cách, phú hơn nữa đắt.

13, tham lang nhập mệnh, thân tử thần năm sinh ra mệnh tọa tử cung; dần ngọ tuất năm sinh ra mệnh tọa ngọ cung; hợi mão vị năm sinh ra, mệnh tọa mão cung;

Tị dậu năm sinh ra mệnh tọa dậu cung, là “Tham hội vượng cung”, chủ nhân phẩm tính khả năng bất chính, ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, bất minh thị phi, có lúc hồ đồ, không được tụ tài, suốt đời làm không lớn, gia sát có trộm đạo hành vi.

14, tham lang và sao Liêm trinh cùng cung sinh tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm. Chủ nhân không được thuần khiết, gia sát tửu sắc bị chết, tao quan hình, cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật.

15, tham lang hóa lộc, tài vượng, quen biết khắp thiên hạ, có ý định ngoại vận may, đa diễm ngộ, tịnh được khác giới trợ giúp, sai ai ra trình diện hỏa linh bạo phát.

16, tham lang hóa quyền, có quyền chuôi, danh vọng cao, hảo hưởng thụ, có ý định ngoại vận may, tài giai.

17, tham lang hóa kị, hảo tửu sắc, phần nhiều là phi, dễ có lao ngục hình thương, tật bệnh đa ở nửa người dưới. Tham lang ở thần tuất bất úy hóa kị, thủy nhị cục sinh ra tham lang của bất úy hóa kị.

18, tham lang nhập mệnh, là ngoạn “Không thủ đạo ” cao thủ, giỏi về đi qua nhân tế quan hệ mà đạt được mục đích, không quyền mịch lợi, không được tạo hợp cảo thập ma “Cần lao làm giàu”, nên làm ăn ý sự nghiệp, xã giao tính công tác, thích nhâm sinh diễn nghệ, nghệ thuật, văn hóa, ngành ăn uống, chứng khoán, tài chính, quảng cáo, cơ quan du lịch, tiêu thụ, quan hệ xã hội, Bộ giáo dục chờ, không ít là cá thể người kinh doanh, công ty ông chủ là tham lang tọa mệnh.

Tham lang ở tử ngọ

Vượng cung, ngồi một mình. Đinh kỷ năm sinh ra phúc hậu, xương khúc cùng cung, đa hư ít thực, chủ nhân khẩu tài hảo, giỏi về đối nhân xử thế, có tu dưỡng, yêu thích văn học nghệ thuật, tình cảm tương đối phức tạp, hảo huyễn tưởng.

1, tham lang ở tử, bính mậu canh năm cập dần thân năm sinh ra hạ cục, tả hữu xương khúc gia hội, hoành nổi giận phá. Thân tử thần năm sinh ra, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung, gia cát, mậu kỷ năm sinh ra, tương tương của tài. Kình dương cùng cung, là đồ tể, làm đê tiện chức nghiệp, nếu gia hội tả hữu xương khúc, hội tố ông chủ, suốt đời ắt gặp đại rách nát, tịnh nan Đông Sơn tái khởi. Kình dương cùng cung có thể kình dương đà la, tịnh hội đào hoa chư diệu, là hiện lên thủy đào hoa, chủ dâm dục đến cực điểm, nhân sắc vong thân.

2, tham lang ở ngọ, mộc hỏa thông minh, chủ nhân thông minh đầy hứa hẹn, đinh kỷ năm sinh ra phúc hậu, canh năm cập dần thân năm sinh ra, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. Bính mậu năm sinh ra, kình dương cùng cung trái lại cát, là “Đầu ngựa đái tiến “Cách, phú mà lại đắt. Nên quan võ, kinh thương, mà lại chủ nhân hội đi xa tha hương, tại ngoại gây dựng sự nghiệp. Nữ mệnh phùng đứng đầu dâm tiện, đa nhân ám muội của tài lập nghiệp.

Tham lang ở xấu vị, vũ khúc cùng

Là “Tham vũ đồng hành cách”, vũ khúc là tài tinh, thái dương ở dần thân, mặt trăng ở tử xấu lai giáp, vừa là “Nhật nguyệt giáp tài cách “. Trải qua vân: “Vũ tham không được phát người thiếu niên”, “Tham vũ mộ trung cư, tam thập hậu dĩ mập ra”, “Nhật nguyệt giáp tài gia cát diệu, không được quyền thì phú”, “Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung “.

Loại này cách cục phần lớn là tiên bần hậu phú, lúc còn trẻ lao khổ hoặc hệ bình thường người, tam thập tuổi hậu vận khí hanh thông, tài vận quá mức vượng. Tả hữu xương khúc ở tam hợp phương gia hội hoặc ở lân cung lai giáp mệnh, nhất định là cát cách. Hội Hỏa Tinh linh tinh, thượng cát, nhất định hoành phát, đa số thương nhân, chủ quản nhân viên, ông chủ. Mậu kỷ canh tân năm sinh ra, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung là đắt cách. Quý năm sinh ra bạo phát, không kiên nhẫn cửu. Giáp năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, đà la nhập miếu, khoa quyền lộc gia hội, kinh thương đại phú. Lập mệnh ở vị, canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, tọa đắt hướng đắt, cát cách. Vũ tham xấu vị, có đào hoa, thái độ làm người bủn xỉn gian giảo, độ lượng nhỏ hẹp, lòng tham không đáy, khẩu thị tâm phi, vì tư lợi, gia hung tinh càng sâu, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý.

Nữ mệnh tố chất thần kinh, keo kiệt keo kiệt, ngôn ngữ hư gạt, lòng tham không đáy.

Tham lang ở dần thân

Tham lang bình, đối cung liêm trinh. Đa tài đa nghệ, giỏi về xử sự làm người, chí cao khí ngạo, thích chính trị.

Văn xương hoặc văn khúc cùng cung, chủ nhân đa hư ít thực. Canh năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp mậu kỷ năm sinh ra, nên kinh thương phát tài, gặp hỏa linh, đột phát tiền của phi nghĩa, đại phú đắt.

1, tham lang ở dần, sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, mới có làm. Đà la cùng cung, viết phong lưu màu trượng, dâm loạn, nhân sắc dồn họa. Hội kình dương, thiên hình, có lao ngục tai ương.

2, tham lang ở thân, kim nước lã có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài, suốt đời bôn ba, lịch thụ gian khổ sau đó thành công, cũng có thể phát một thời của tài. Chủ nhân trí tuệ hơn người, giáp mậu kỷ canh năm sinh ra phú quý. Quý năm sinh ra, mộc phùng kim chế, khoa quyền giáp mệnh, song lộc triêu viên, gặp hỏa linh đắt vô cùng, tạm biệt giúp đỡ, danh chấn thiên hạ. Tân năm sinh ra đà la cùng cung, là đồ tể, địa vị thấp.

Tham lang ở mão dậu, tử vi cùng

Thái độ làm người so sánh sáng sủa, phản ứng mẫn tiệp, dùng tiền chuyên gia, am hiểu xã giao, cổ tay linh hoạt, có rất mạnh ngoại giao tài cán và năng lực làm việc. Tham lang là đại đào hoa tinh, và tử vi cùng cung sinh mão dậu, là “Đào hoa phạm chủ ” cách cục, hảo tửu sắc, thái độ làm người phong lưu, thì có diễm ngộ, gặp Hàm trì, tắm rửa, thiên hỉ, hóa khoa, đại hao tổn chờ tinh, dâm không thể nói.

Có lộc tồn, tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hỏa Tinh, linh tinh ở giữa một sao cùng cung, phương tác cát luận, ngôi sao may mắn càng nhiều, phú quý càng lớn. Vô giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì đào hoa phạm chủ, là người vô dụng, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân, tâm thuật bất chính, thường và không được tam không được tứ người gặp gỡ. Xương khúc cùng cung, có phú quý nắm quyền, có vận làm quan danh tiếng, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực, thích khoe khoang, nói không giữ lời.

Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, là đắt cách, và hỏa linh gia hội cũng đắt cách, nhưng dĩ hỏa linh ở cung mệnh cao hơn, ất mậu kỷ tân nhâm năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, đắt không kiên nhẫn cửu. Hội cướp khoảng không Tứ Sát, có tôn giáo tín ngưỡng hoặc là tăng là nói, hoặc là thầy bà.

Cướp khoảng không cùng tồn tại cung mệnh, thật là thần tiên thuật, đối tôn giáo, trung y, bói toán, thần học, khí công có nhiều nghiên cứu và ham, làm khí công và pháp thuật tu luyện có thể đạt tới khá cao trình thứ.

Vũ khúc phá quân thủ cung tài bạch, sai ai ra trình diện sát tinh cùng cung, lãng phí thành tính, không được tụ tài, tiền tài tới tay thành khoảng không.

Nữ tính, đa ngày thường gợi cảm, mạo mỹ, hội ngộ đông đảo người theo đuổi, suốt đời đời sống tình cảm bất bình ổn, ái tình không được thuận, tất có nhiều lần luyến ái của kinh lịch. Sai ai ra trình diện dương đà xương khúc thiên diêu chờ tinh, tính nhu cầu cuộc sống đa, dâm dục, suốt đời Hoà Đa người đàn ông phát sinh quan hệ, có lẽ rơi phong trần, tố tam bồi nữ lang, kỹ nữ, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức sai ai ra trình diện hung tinh, canh nghiệm.

Tham lang ở thần tuất nhập miếu ngồi một mình, đối cung vũ khúc, gặp ngôi sao may mắn, có thể là cự giả cao giả, tam thập tuổi hậu nhất định phát đạt.

Thần là trời la tuất là địa võng, gặp hỏa linh, trợ giúp kỳ trùng ra thiên la địa võng, vô dương đà khoảng không cướp, năng lực thành phú quý, là việc chính quản, ông chủ, đại thương nhân hoặc quan võ cao chót vót.

Mậu kỷ năm sinh ra tài quan song mỹ. Quý năm sinh ra, phúc không kiên nhẫn cửu.

Thần tuất xấu vị năm sinh ra, thất bại vong, trái lại tập chính, rơi vào chặn khoảng không cũng thế, đều bị lương hành trình là, có nhiều chuyên kỹ thuật trong người, hoặc dĩ tài nghệ thành danh. Thiên hình cùng cung, vũ đắt, nên ở quân giới, chính giới phát triển.

Gia ngôi sao may mắn, thọ nguyên trường.

Xương khúc cùng cung, đa hư ít thực, phù hoa, nên làm giáo dục công tác. Dương đà cùng cung, nam nữ tà dâm, là đồ tể.

Tham lang ở tị hợi, liêm trinh cùng hai sao câu là hãm địa, cách cục độ chênh lệch.

Liêm tham tị hợi, ngày thường vóc người trung đẳng, da hoàng bạch, béo gầy vừa phải, người ngoài khéo đưa đẩy, ngôn ngữ phong phú, đồng thời ít có chủ kiến, tình cảm xung động, tính cách dễ hỉ dịch nộ, không có định tính. Đối với lần này hai sao cùng cung, nhân của đánh giá quá mức thấp, tham lang là đại đào hoa tinh, liêm trinh là thứ đào hoa tinh, nam mệnh có tất là đồ háo sắc, tính thích dâm nhạc, đổ phụ hoa tửu, gia hội hung tinh, tửu sắc dồn họa bị chết. Thơ vân: Liêm tham tị hợi cung, gặp cát lộc doanh phong. Ứng với quá tam tuần hậu, tu phòng bất thiện chung”, suốt đời đa tao hung hiểm, tử suốt đời, sát bao ngắn mệnh.

Nữ mệnh thì lang thang đa dâm, dễ dàng thay đổi, tất gặp ly hôn. Và Tứ Sát, thiên diêu, Hàm trì cùng cung gia hội, dâm đãng vô sỉ, tất là kỹ nữ. Nữ mệnh liêm tham thủ mệnh đa số nhà kề ái thiếp, hoặc giá cao hơn hôn lão công.

Hội thiên mã, đa chủ năm mới ly khai cố hương, ra ngoài mưu phát triển. Có thể sẽ tòng quân, hoặc chủ nhân lưu động thiên nhai, suốt đời bôn ba không yên, gia hung tinh thì thấp hèn cô hàn, khí tổ ly tông, chết bởi tha hương.

Xương khúc cùng cung, thái độ làm người đa hư ít thực, phẩm tính ti tiện, yếu phòng tai nạn xe cộ, tai nạn trên không, hoặc từ chỗ cao té xuống chờ ngoài ý muốn mà chí tử vong. Xương khúc và hóa sao Hóa kỵ cùng cung, bính năm sinh ra tất có đại họa, đa chiêu đột tử.

Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc, tịnh gặp lộc tồn, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh cùng cung gia hội, chủ đại phú đắt, hoặc là quân đội của tướng lãnh cao cấp, chính giới nhân, hoặc danh chấn giang hồ của lùm cỏ anh hào, hoặc công thương giới của cự phú.

Liêm tham ở tị, canh năm sinh ra gặp kình dương sinh dậu địa, lao ngục khó thoát, tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, có thể có phú quý, nhiên chung không được cửu viễn.

Liêm tham ở hợi, là “Hiện lên thủy đào hoa”, nhâm năm sinh ra phú quý, là phúc không lâu sau; giáp năm sinh ra hội kình dương sinh mão, lao ngục khó thoát; quý năm sinh ra đà la sao Hóa kỵ cùng cung, không làm việc đàng hoàng, làm phạm tội hoạt động, hoặc không được tam không được tứ hoạt động, đa thuộc cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật, thọ yểu của mệnh.

Cự môn

Thuộc thủy, bắc đẩu đệ nhị tinh, hóa ám, chủ thị phi.

Ánh mắt lợi hại, miệng thần xông ra, kiểm trình phương viên hình, nhập miếu chiều cao mập mạp, đôn hậu thanh tú, lạc hãm thì ngũ ngắn nhỏ gầy, thanh cao mà tốc.

Cử chỉ tùy tiện, không được chú trọng lễ nghi. Cự nhập cung mệnh, và “Miệng “Tổng phân không ra, chủ nhân khẩu tài hảo, hội ngôi sao may mắn, đa thích hợp dĩ miệng làm chủ chức nghiệp, giỏi về chỗ quan hệ xã hội, ngôn ngữ hư bao, giỏi về thổi phồng, là rất tốt ngoại giao nhân tài. Suốt đời vất vả cực nhọc, vất vả cực nhọc phấn đấu hậu phương có thể có thành tựu đáng nói. Cùng người quả và, thân thể to lớn suốt đời đa chiêu khẩu thiệt thị phi, nhân tế quan hệ không tốt, ngôn ngữ chặn sảng khoái, thường thường dễ đả thương người. Phân tích lực và liên tưởng lực đều cực xuất sắc, vô cùng tài hùng biện, bất an sinh hiện trạng, tính cách tương đối ngoan cố, tự tin, ngờ vực vô căn cứ tâm cường, không quá tin tưởng người khác, mọi việc đều phải đánh vỡ sa oa hỏi để, thích chính đi qua thực tiễn ra hiểu biết chính xác.

Không coi trọng sinh hoạt tình thú, vật chất phương diện chỉ cần không có trở ngại là được, thích nghiên cứu học vấn tài nghệ, đa học ít tinh, đối sự vật quan sát có đặc biệt kiến giải, tâm tế như phát, dụng tâm cứng rắn, vì tư lợi, đồng tình tâm yếu kém, cân nhắc qua đa giả vờ sự trái lại thoái thoái do dự.

Lòng dạ chật hẹp, thích chuyện bé xé ra to, nói thường thường hội vô hình trung đắc tội người khác, tịnh hỉ nhéo người khác khuyết điểm không tha, khiếm khuyết một loại khoan dung tâm, lợi ích của mình đã bị xâm phạm thì, bất luận chuyện khổ đô hội nổi trận lôi đình, đồng thời mỗi dễ nhận người ngộ giải, suốt đời thị phi không ngừng, tranh đấu gay gắt, tiểu nhân đặc biệt đa, luôn luôn khó có thể bình tĩnh mà thuận lợi địa sống.

Nữ mệnh cự môn nhập cung mệnh, lòng tự trọng cường, mẫn cảm đa nghi keo kiệt, độ lượng nhỏ hẹp, tùy hứng, tự cho là đúng, làm việc phụ trách, yêu quý tiền tài, tính tình đại thể không tốt.

1, cự môn hỉ tả phụ, bên phải bật, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, vưu hỉ và miếu vượng thái dương cùng độ có thể chiếu, có phú quý đáng nói.

2, cự môn sợ nhất và sát tinh (kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, cướp sát, thiên hình, âm sát chờ chư ác diệu) cùng cung hoặc gia hội, giai hữu chủng chủng vấn đề, có tai nạn tính bất lợi.

3, cự môn thủ mệnh thân cung, bất luận miếu hãm, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi.

4, cự môn chỗ hãm địa, và Tứ Sát cùng cung hoặc gia hội, là hung mệnh, cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

5, cự môn và Hỏa Tinh linh tinh cùng cung, vô ngôi sao may mắn (lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền) giải cứu, chủ có lao ngục tai ương, quyết phối thiên lý, hoặc tao cái khác hung sự. Hạn vận phùng của, phong ba thì khởi, canh phòng cháy tai, gia sát chúng hóa kị, chết bởi ngoại đạo.

6, cự môn và Hỏa Tinh (hoặc linh tinh), kình dương cùng cung, khổ nhị hạn vừa phùng gia ác sát, chủ nhân ải tử.

7, cự môn và đà la cùng cung, tất sinh dị chí.

8, cự môn và đà la ở chung thân cung mệnh, cung tật ách, chủ nghèo khó, người yếu, tàn tật, tổ nghiệp phiêu đãng, bôn ba lao lực.

9, cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm.

10, cự môn dương đà vu thân cung mệnh, cung tật ách, chủ nhân luy hoàng khốn yếu.

11, cự môn là ám tinh, làm việc thường không được quang minh chính đại, thích âm thầm hành động, lạc hãm có thể hung tinh, chủ nhân lừa gạt thiên địa, ngôn ngữ không thật, có nói dối tập quán. Ngay mặt một bộ, phía sau một bộ, và thân nhân mình cũng khó sự hòa thuận, cùng người lui tới phần nhiều là sơ chết già ác, tiên thân hậu sơ.

12, cự môn tọa mệnh nữ mệnh, nếu nhập miếu, lục quý lục tân năm sinh ra có lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền tịnh ngôi sao may mắn cùng cung gia hội, thì là phú quý trường thọ của mệnh.

13, nữ mệnh phùng cự môn lạc hãm hoặc hóa kị, thương phu khắc tử, suốt đời phần nhiều là đa phi, lắm mồm khéo nói, năm đinh sinh ra cự môn hóa kị, cực dâm; và Tứ Sát cướp khoảng không cùng cung gia hội, hình khắc cực quá mức, đa bệnh, thọ yểu, lòng dạ chật hẹp, tranh đấu không yên, đã ngoài giai nan có lý tưởng hôn nhân. Cự môn ở hợi tử, bất luận nam nữ đô hội có đào hoa.

14, tử ngọ cự môn, thạch trung ẩn ngọc. Cùng cự xấu vị, hạ cách, hình khắc vất vả cực nhọc phần nhiều là phi. Cự nhật dần thân, thực lộc lừng danh, dần cung là thượng cách, thân cung thứ hai. Cự cơ cư mão, công khanh vị, ất bính tân năm sinh ra hợp cách. Cự cơ ở dậu, đắt mà không hiển, tú mà không thực. Cự môn thần tuất hãm địa không được cát, tân năm sinh ra trái lại là kỳ cách. Cự môn tị hợi, và thái dương đối chiếu, thực lộc lừng danh.

15, cự môn hóa lộc, trường sinh khẩu tài giao tế, có thể được nhân duyên, giảm thiểu thị phi, chủ phú quý.

16, cự môn hóa quyền, nghiêm khắc cố chấp, tính tình quái, trường sinh khẩu tài lưỡi biện, tịnh năng lực ác quyền to, chủ đắt.

17, cự môn hóa kị, ngờ vực vô căn cứ tâm rất mạnh, luôn luôn nghi thần nghi quỷ, không tin người khác, suốt đời lắm lời lưỡi tai ương, thu nhận chúng bạn xa lánh. Đến đây hóa kị hình hại rất nặng, chung thân không được thuận, ắt gặp đại tai đại nạn.

18, cự môn nhập cung mệnh người, đa số học giả, giáo sư, giáo sư đại học, luật sư, quan toà, bác sĩ, nhà vẽ kiểu, nghiên cứu gia, người chủ trì, MC, sáng tác người, công tác mới người, kế toán, xuất nạp chờ chức nghiệp.

Cự môn ở tử ngọ

Cự môn vượng, đối cung là trời cơ. Chủ nhân khẩu tài lưu loát, năng lực nói thiện biện, ý nghĩ khôn khéo, phân tích lực cường.

Tân quý năm sinh ra, gia khoa quyền lộc, là “Thạch trung ẩn ngọc “Cách, thơ vân: “Cự môn tử ngọ khoa lộc quyền, thạch trung ẩn ngọc phúc thịnh vượng”, phú mà lại đắt, quá trình gian khổ phấn đấu phía sau có đại thành, danh dương phát đạt, quan to lộc hậu. Đến đây cách của đặc điểm là sự nghiệp đại thành lúc, thịnh cực tất suy, cố không thích hợp thủ đỉnh núi. Tân năm sinh ra, cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền. Quý năm sinh ra, lộc tồn tại tử, cự môn hóa quyền, thượng cách. Canh năm sinh ra, thái dương hóa lộc, lập mệnh ở tử hội chiếu thân cung của lộc tồn, may mắn. Đinh kỷ năm sinh ra, thứ hai. Bính mậu năm sinh ra, chủ khốn, mẹ goá con côi chết non. Mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Sai ai ra trình diện dương đà nam nữ tà dâm. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Cự môn ở xấu vị, thiên đồng cùng

Nhân dĩ cùng cự xấu vị là hạ cách, khá thích hợp nghiên cứu học vấn hoặc cảo công việc nghiên cứu. Duyên hai sao chẳng hề được địa, thiên đồng vừa một là phi ngôi sao, hai sao ở chung nhất cung tổ hợp không tốt của cố. Cự môn tinh khuyết điểm dễ dàng nhất biểu hiện ra ngoài. Thái độ làm người lắm mồm, suốt đời thường chiêu khẩu thiệt thị phi. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, bản thân tao thương, mắt cận thị. Hỏa linh cùng cung, tất sinh dị chí. Nếu phùng ác sát đa, chết bởi ngoại đạo.

Giáp canh năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, ất năm sinh ra cung Quan lộc thiên cơ hóa lộc, quý năm sinh ra cự môn hóa quyền, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, gia cát tài quan song mỹ, thế nhưng phi không khỏi. Bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, cung Quan lộc thiên cơ hóa quyền, có thể có phú quý. Năm đinh sinh ra thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự hóa kị, tung phát tài cũng tất không lâu sau xa, thường cùng người khởi xung đột. Thái độ làm người tâm tư nhẵn nhụi, nhìn rõ mọi việc, ánh mắt độc đáo, nhưng phẩm tính ích kỷ, lời nói và việc làm không đồng nhất, keo kiệt đa nghi. Gia ác sát, ngôn ngữ êm tai, nội nghi ngờ gian trá. Nữ mệnh quật cường, keo kiệt, ái bãi mặt, lòng dạ hẹp hòi, lời nói suông đa, lão công biết sợ người. Thiên đồng cự môn ở xấu vị ở mệnh, bất luận nam nữ, suốt đời vất vả cực nhọc, niên thiếu bất lợi, đa cùng người bất hòa, nhân tế quan hệ bất năng viên mãn. Có quyền lộc ở cung mệnh có thể yếu bớt loại này bất túc. Cự môn ở dần thân, thái dương cùng sai ai ra trình diện tiền thái dương tinh.

Cự môn ở mão dậu, thiên cơ cùng

Vóc người trung đẳng, không mập. Tư tưởng nhạy cảm, trường sinh phân tích, khẩu tài lưu loát, tài hoa đặc dị.

Nam nữ đều không tổ nghiệp có thể hưởng, thối tổ tự hưng, tay không thành gia. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, hảo lộng thị phi, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách. Nữ mệnh cự môn thiên cơ cùng cung, thì là phá đãng cách cục, mặc dù phú quý không khỏi dâm ẩn, Tứ Sát xung hợp, dâm tiện hình khắc, sai ai ra trình diện xương khúc, dễ dàng thay đổi, hôn nhân đại thể không đẹp. “Cự cơ cùng cung, công khanh vị”, dĩ thiên cơ cự môn ở mão cung phương hợp đến đây cách, cũng yếu ất tân bính năm sinh ra gia cát tài đoán, ất tân năm sinh ra nhất thượng cách. Ất năm sinh ra lộc tồn tại mão, thiên cơ hóa lộc; tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, cự môn hóa lộc; bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, khôi việt hội hợp, đã ngoài tam người tịnh hội tả hữu xương khúc, tất là trong triều hiển hoạn, có cực phẩm của đắt. Dậu cung bỉ mão cung soa, nhân “Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, tung hội cát phú quý cũng hữu hạn, ất tân quý năm sinh ra, tài quan song mỹ, đinh mậu năm sinh ra, thành bại thoái thoái, mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Giúp đỡ xương khúc hóa cát được thông qua, ất bính đinh tân năm sinh ra cũng chủ tài lộc sung túc, gia Tứ Sát, không đẹp.

Cự môn ở thần tuất

Và đối cung thiên đồng giai chỗ hãm địa. Chủ nhân làm việc điên tam đảo tứ, giả nhân giả nghĩa. Nếu cự môn ở tuất, thái dương ở ngọ cũng kỳ cách. Tân quý năm sinh ra, chủ đắt. Tân năm sinh ra kỳ cách. Đinh canh năm sinh ra, nguyên nhân chính nghèo. Dư giai không được cát, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm. Gia Tứ Sát tất chủ hung họa. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách. Hỏa linh cùng cung, tái phùng ác sát, chết bởi ngoại đạo.

Cự môn ở tị hợi

Đối cung là thái dương. Thủ thân, mệnh ở đây cung không đẹp. Mặc dù phú quý không kiên nhẫn cửu. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách. Cự môn ở tị, bính mậu tân quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Cự môn ở hợi, đối cung thái dương miếu vượng, bỉ ở tị giai. Bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, lộc tồn lai triêu, thượng cách. Tân năm sinh ra, cự môn hóa quyền, thái dương hóa lộc, thượng cách. Nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi, khôi việt gia hội cũng cát cách. Quý sinh ra vi nhân sư biểu, thích hợp dĩ học thuật thành danh.

Thiên tướng

Thuộc thủy, sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh, hóa ấn, làm quan lộc chủ.

Thiên tướng tinh nhập mệnh, chủ nhân tướng mạo đôn hậu, cẩn thận, sắc mặt thanh bạch hoặc đạm hoàng, phương viên kiểm hình, vóc người trung đẳng, nhập miếu đầy ắp mập mạp, hảo tửu thực, y lộc sung túc. Ngôn ngữ thành thực, sự không uổng ngụy, gặp người nan, có lòng trắc ẩn, gặp người ác, tổn thương bởi bất công khí. Lời nói và việc làm cẩn thận, tự hỏi chu đáo, có tinh thần trọng nghĩa. Nhân tế quan hệ hài lòng, người ngoài chân thành, khiêm tốn lễ độ, bang trợ người khác phần nhiều là phát ra từ nội tâm mà không tính toán thù lao. Tâm địa thiện lương, hiền hoà, khoan dung, làm việc kỹ lưỡng, có hơi tốt năng lực quản lý và xử lý sự vụ năng lực, tịnh có thể làm được hi sinh tự lợi ích của ta mà phục tòng đại cục. An phận thủ kỷ, suốt đời luôn luôn nhâm lao Nhâm Oán, trung thành và tận tâm, thích hợp làm phụ tá người khác công tác. Thiên tướng tinh cụ bị những … này tú đặc tính, bởi vậy thập phần thảo nhân thích.

Thiên tướng nhập mệnh người khuyết điểm là mọi việc quá sinh cẩn thận, lo lắng quá mức, tương đối khuyết thiếu thực hành lực cập khai thác lực, tri túc thường nhạc, cố dĩ làm phía sau màn công tác hoặc bí thư công tác là nên.

Không quá am hiểu kinh thương là thiên tướng tinh lại một đặc tính, nếu từ thương cũng tất là lương thương. Thiên tướng người thành thật bản phận, bất thiện sinh đầu cơ trục lợi, có lúc quá phận tương người khác, cơ hội tới vừa không dễ dàng tốt lắm khứ nắm chặt, thường thường chắp tay nhường cho người.

Thiên tướng tinh nữ mệnh, ôn hòa hướng nội, có nội tại mỹ, dung mạo đoan chính ổn trọng, da nhẵn nhụi, nhã nhặn thủ lễ, không cùng nhân tính toán, được nhiễu nhân chỗ mà lại nhiễu nhân, sự nghiệp tâm không mạnh, không thích làm náo động chõ mõm vào, ái ngây ngô ở trong nhà. Thích hợp giúp chồng dạy con, tố hiền thê lương mẫu, y lộc như ý.

1, thiên tướng là tư tước của ở lại, chủ phúc thiện, hóa khí viết ấn, mười hai cung trung đều vì phúc tường, không theo ác mà thay đổi chí, không được nhân giết mà thay đổi.

2, thiên tướng thủ mệnh, nếu lâm sinh vượng nơi, mặc dù không được phùng tử vi, nếu được tả phụ bên phải bật, thì phụ trách quyền uy, hoặc cư rảnh rang yếu nơi, cũng tác may mắn, chủ nhân áo cơm sung túc.

3, thiên tướng được xương khúc tả hữu gặp gỡ, vị chí công khanh.

4, thiên tướng hãm địa, tham, liêm, vũ, phá, dương, đà giết thấu, chủ nhân xảo nghệ an thân.

5, thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật, tứ chi thụ thương. Ở dần thân tị hợi có đà la cùng thủ, không được tàn tật tức chủ lao ngục.

6, thiên tướng so sánh bảo thủ, giống nhau sẽ không cường làm náo động, hay trộm đạo, cũng là tòng phạm.

7, thiên tướng và liêm trinh kình dương cùng cung sinh tử ngọ, là “Hình tù giáp ấn”, chủ nhân hình trượng khó thoát, có lao ngục tai ương, chung thân không đẹp, chiêu tai họa bất ngờ. Hoặc thiên tướng ở mão dậu, kình dương cùng cung, đối cung có liêm trinh, cũng đến đây cách.

8, thiên tướng hội Thiên phủ sinh thân mệnh, chủ một đời người du hưởng phúc, tịnh có cao thọ.

9, “Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử đắt và phu hiền “. Nữ mệnh thiên tướng, giáp năm sinh ra mệnh tọa ngọ cung, kỷ năm sinh ra mệnh tọa tử cung, canh năm sinh ra mệnh tọa thân cung hợp cách, tất tác phu nhân, suốt đời vinh hoa.

10, nữ mệnh, “Bên phải bật thiên tướng phúc tướng lâm”, định chủ Phúc Thọ quang vinh xương.

11, nữ mệnh thiên tướng tọa mệnh, có bang phu vận, tam phương cát củng có thể giá phú quý của phu. .

12, nữ mệnh thiên tướng, kị văn xương văn khúc phá tan, tất là đãi thiếp, như phục vụ tiểu thư, nhân viên mậu dịch các loại, đồng thời nếu không có nhà kề, tất có đào hoa, tính nhu cầu cuộc sống đa. Thiên tướng và xương khúc cùng cung nữ mệnh, tuy rằng thông minh, nhưng dễ dàng nhất hồng hạnh ra tường, hoặc cùng người bỏ trốn, có lẽ làm tình dục phục vụ.

Thiên tướng ở tử ngọ, liêm trinh cùng

Thiên tướng thuộc thủy, năng lực khắc chế liêm trinh của hỏa, khiến cho sao Liêm trinh dáng vẻ khí thế độc ác có thể thu liễm. Hai sao cùng cung nhập mệnh, chủ nhân khiêm tốn cẩn thận, làm việc phụ trách, trọng tình cảm, giao du rộng, thái độ làm người thực sự, nhân tế gặp gỡ trung làm cho một loại lại cảm.

Phùng gặp giúp đỡ xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Kình dương cùng cung, suốt đời thị phi không ngừng. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Liêm trinh hóa kị, chủ bị thương tàn phế huyết quang, ở tử cung hóa kị là hỏa vào nước hương, chủ mù.

Giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra tam phương tụ họp hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ, đại phú đại quý. Thiên tướng là ấn tinh, năm đinh sinh ra lân cung cự hóa kị và thiên lương giáp cung mệnh, là “Hình kị giáp ấn “Của cách, phúc không được đầy đủ mỹ, dễ có hình tụng việc.

Tân năm sinh ra lân cung cự hóa lộc và thiên lương lai giáp cung mệnh, là “Tài ấm giáp ấn “Của cách, gia cát chủ phú quý.

An mệnh ở ngọ, bính mậu năm sinh ra kình dương cùng cung, kình dương hóa khí viết hình, liêm trinh hóa kị viết tù, là vì “Hình tù giáp ấn”, thái độ làm người hung ác độc địa, tâm thuật bất chính, mạc thị pháp luật, tất có lao ngục tai ương, tao quan phi, thụ hình trách, chung thân bất năng phát đạt, bính năm sinh ra có đột tử của ngu.

Liêm tương đồng cung tọa mệnh, nên đảm nhiệm công chức, hoặc phục vụ tính chất công tác, hoặc là phụ trợ người khác hành nghiệp, nên được khá cao thành tựu.

Nếu làm thương nghiệp cũng dĩ phụ trợ người khác cho thỏa đáng, không thích hợp mình làm ông chủ thủ đỉnh núi, tố đầu bả ghế gập.

Thiên tướng ở xấu vị thụ đối cung tử vi phá quân ảnh hưởng, ở xấu không miếu thiên tướng tinh rất có xung kích lực, năng lực nỗ lực tiến tới, chịu khổ nhọc, ất mậu tân quý năm sinh ra, mong muốn phú quý. Ngôi sao may mắn thủ chiếu, tài quan song mỹ. Hội giúp đỡ xương khúc, vị chí công khanh. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Dương đà cùng cung, tai ách không khỏi.

Thiên tướng ở dần thân, vũ khúc cùng thái độ làm người tương đối khiêm tốn thành khẩn, khá phú nhân tình vị, thông minh hiếu học, đa nghệ, xã giao viên mãn.

Giáp kỷ canh quý năm sinh ra, gia tả hữu xương khúc, không gặp sát tinh xung chiếu, nên tham chánh, quyền cao lộc hậu, có thể đạt tới đáo tỉnh thính cấp địa vị thậm chí càng cao, là tể phụ của tài. Giáp năm sinh ra hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ gia hội, lộc mã cùng bôn ba, đắt đến cực điểm phẩm. Canh năm sinh ra quyền lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, phú quý không nhỏ. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, tài vượng quá.

Vũ tương dần thân, nếu hội lộc mã, phát tài tha hương, đa số là có nhiều thương nhân, suốt đời đa thiên động. Hội cát chúng bôn ba xuất ngoại, sinh ý làm được rất lớn.

Vũ khúc hóa kị, suốt đời khiếm thuận lợi, hoặc là nhân viên kỹ thuật. Tứ Sát cùng cung, tài trên có tranh cãi và rách nát, hoặc bị lừa dối, hoặc là đầu đầu tư đi ra ngoài thu vào không trở lại. Hội kình dương, có quan nhục hình trách. Hỏa linh phá tan, tứ chi tao thương.

Nữ mệnh được vũ khúc thiên tướng thủ mệnh, đa chủ trượng phu phú quý, là phu nhân của mệnh. Gia cát thủ chiếu, vượng phu ích tử. Hoặc có sống ý ý nghĩ, thiện lương thuần khiết, kinh thương cũng phát. Có sát cùng thủ, bởi vì thần kinh hề hề, đà la cùng thủ, chủ nhân giả dối dối trá.

Thiên tướng ở mão dậu thiên tướng tinh là lạc hãm, đối cung là liêm trinh phá quân, không làm trung hậu luận của. Thái độ làm người cẩn thận mà am hiểu xử lý tiền tài, nên kinh thương. Ất tân năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, chủ khốn. Gặp giúp đỡ xương khúc, dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân, gặp kình dương, hình trượng không khỏi. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Nữ mệnh, phùng xương khúc phá tan, tất là dâm dục người, tố người khác tình phụ, tình cảm thượng hội xằng bậy.

Thiên tướng ở thần tuất, tử vi cùng thần là trời la, tuất là địa võng, chủ một đời người có nhiều khúc chiết, sẽ không cát mà hội sát, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, nhân tình mỏng. Hai sao cùng cung gia cát, chủ nhân dũng cảm kiên cường, có tràn đầy sự nghiệp tâm, đa số phú mà không đắt, có hư danh. Gặp tả hữu xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp dương đà, chích nên kinh thương. Hỏa linh phá tan, tàn tật.

Giáp ất kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, cự phú, ở tuất cung cao hơn, nhân hội chiếu dần cung lộc tồn tinh của cố. Ất năm sinh ra, tử vi hóa khoa, được lân cung của thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền lai giáp, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, lập mệnh ở tử gia hội khôi việt, phú quý có thể kỳ. Canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, lập mệnh ở thần, có thân cung của lộc tồn và tử cung của vũ khúc hóa quyền lai triêu, phú quý. Quý năm sinh ra, đối cung phá quân hóa quyền, lập mệnh ở thần, đồng thời gia một chút cung của lộc tồn tinh, song lộc triêu viên, phú quý.

Nữ mệnh mạo mỹ có khí chất, nhưng tham lang tinh thủ cung phu thê, gia sát tất hội tái giá.

Thiên tướng ở tị hợi thiên tướng được địa, đối cung là vũ khúc phá quân. Thái độ làm người rất là trung hậu ngay thẳng, tính cách đơn thuần, dễ khinh người khác mà lên đương bị lừa. Bính mậu nhâm năm sinh ra là phúc, gặp giúp đỡ xương khúc, phụ trách quyền uy. Cung tài bạch Thiên phủ được năng lượng mặt trời mặt trăng hai sao ở lân cung lai giáp, là “Nhật nguyệt giáp tài “Cách, gia ngôi sao may mắn phi phú tức quý.

Tao hỏa linh phá tan, tàn tật. Đà la cùng cung, lao ngục không khỏi.

Thiên lương

Thuộc đất, sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, hóa ấm, chủ thọ tinh.

Thiên lương tinh tọa cung mệnh, chủ nhân bề ngoài ổn trọng ôn khiêm, lão luyện thành thục, hiền lành, hình chữ nhật mặt hình, xương gò má cao, lưng hơi còng, hơi béo. Thanh tú, thông minh ngay thẳng, thái độ làm người chính trực vô tư. Hảo bão lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, giúp người làm niềm vui, có phù yếu tế bần hiệp sĩ tính cách. Quang minh lỗi lạc, lâm sự quả quyết, xử lý sự vụ hội đứng ở công chính lập trường, không được cực đoan bẻ cong, vững vàng mà có trưởng giả phong độ, đa được người tôn kính, hỉ làm náo động, suốt đời thường thái độ làm người giải quyết tranh chấp, nhưng cũng mỗi tao ngộ giải, thi ân trái lại oán. Thiên lương tinh nhập mệnh người dụng tâm nhân nghĩa hiền lành, đối y dược có nghiên cứu và hứng thú, nhất là và trung y thuốc Đông y, tôn giáo sổ thuật trời sinh hữu duyên. Kỳ tính thanh cao, đạm bạc tiền tài, đối tiền tài thượng được mất không quá khứ tính toán. Có tài cán, can đảm đại, chỉ là lòng háo thắng cường, có quyền lực dục cập đứng đầu dục, mang nhiều tam phân ngạo khí, nhất phó cao cao tại thượng, dĩ kẻ cả tính tình. Tư tưởng chính thống, kiên trì nguyên tắc, không chịu đơn giản thừa nhận mình khuyết điểm.

Nữ mệnh thiên lương, dung mạo đoan chính, mắt trường mũi đĩnh, ôn hòa ngay thẳng, nhân tình vị nồng hậu, nhu trung đái cương, lòng nhiệt tình, thích bang trợ người khác. Nhập hội chùa ngôi sao may mắn, đa tài nghệ, phú quý song toàn. Hội xương khúc, có văn nghệ tài hoa. Hội tả hữu, chính trực dày rộng, giúp người làm niềm vui, giúp chồng dạy con. Hội dương đà hỏa linh, cô khắc, chiêu phi, không được khiết.

1, thiên lương là ấm tinh, hảo bang trợ, ấm hộ người khác là kỳ đặc điểm. Có giải trừ ách chế hóa công, nguyên nhân chính là như vậy, một thân sinh cũng mỗi đa nguy nan, mới có thể thể hiện thiên lương giải trừ ách chế hóa thành sử dụng. Cung mệnh hoặc đối cung có thiên lương, chủ có thọ, là cực cát ngôi sao.

2, thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ.

3, thiên lương gia cát tọa thiên di, là cự giả cao giả.

4, thiên lương miếu vượng, thiên cơ cùng cung, bác học, quan tâm chính trị, công Hàn Mặc, thiện đàm binh, hảo huyễn diệu tài hoa.

5, thiên lương cùng trời cùng tụ vu thân cung mệnh, không sợ hung nguy.

6, thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tương.

7, lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh (hung đa bất luận).

8, thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn hội hợp, lư truyện đệ nhất danh.

9, lương dậu, nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách.

10, thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương, tất là cao cấp quan trên, hoặc đang giáo dục giới dương danh, đồng thời hành văn tài tú, đối cổ điển đông tây cảm thấy hứng thú.

11, thiên lương thiên đồng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm.

12, thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ (tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã cùng cung là cũng).

13, thiên lương hãm địa, sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục chi lưu.

14, thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn cô hàn chết non.

15, nữ mệnh thiên lương hãm địa, dâm hơn nữa bần.

16, thiên lương là thanh cao ngôi sao, cũng không chủ phú, kỳ phú phần nhiều là do đắt mà đến, có lộc tồn hoặc hóa lộc cùng cung, mặc dù năng lực lấy được lời nhiều, trái lại đa khốn đốn, có có hoa không quả một mặt. Cố trải qua vân: “Lộc gặp lương ấm, bão tư tài ích cùng hắn nhân”, đa yếu dĩ tiền vật trợ giúp nhân, khá thích hợp cảo từ thiện sự nghiệp.

17, thiên lương hóa quyền, có quyền chuôi lo liệu, chủ chưởng hình pháp của nhâm, thao nhân đại quyền sanh sát.

18, thiên lương hóa khoa, cực cát, học tập ưu tú, cuộc thi đại lợi, nổi danh, có vận làm quan.

19, thiên lương nhập mệnh, đa từ công chức, là nhân viên công vụ, quan viên chánh phủ, bác sĩ, thuốc tế sư, giáo sư, xử lý công việc, cố vấn, tư pháp quan, người làm công tác văn hoá, người viết báo, nhà từ thiện, viên cảnh các loại.

Thiên lương ở tử ngọ

Thiên lương nhập miếu, đối cung là thái dương tinh. Vóc dáng không cao, hơi béo. Mạng người được đến đây, năng lực lấy được cao thọ, nếu cùng trời cùng cộng thủ thân mệnh, chung thân không hãi sợ hung nguy. Thiên lương sinh đến đây, kinh thương không quá có lợi, thích hợp tham chánh, can công chức rất có phát triển, nhưng đa nói thẳng không cố kỵ, bị người ngộ giải, hoặc thụ tiểu nhân hãm hại. Văn xương hoặc văn khúc cùng cung, có vận làm quan, địa vị không thấp. Và văn xương, lộc tồn hội hợp, thông minh hơn người, bác văn cường nhớ, học tập ưu dị, cuộc thi đệ nhất danh, tịnh năng lực nhất cử thành danh.

Đinh kỷ quý sinh ra hợp cục, chúng cát củng gửi thông điệp hợp, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Năm đinh sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung tài bạch mặt trăng hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, sự nghiệp cung thiên đồng hóa quyền, là “Song lộc triêu viên”, “Khoa quyền lộc tam kỳ “Của hãn hữu đắt cách, chủ đại phú đại quý, danh chấn thế giới. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung mệnh thiên lương hóa khoa, thanh danh truyền xa, làm quan thanh chánh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử cung, cung tài bạch mặt trăng hóa khoa, phú quý bất phàm. Đã ngoài tam người nếu được giúp đỡ xương khúc gia hội, ra tương nhập tương, chúa tể một phương, chính thanh trác trước. Ất năm sinh ra, thiên lương hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, khôi việt gia hội, hội tả hữu xương khúc, cũng đại quý của mệnh. Thiên lương ở ngọ hội cát, là “Thọ tinh nhập miếu “Cách, quan tư thanh hiển.

Thiên lương ở xấu vị

Thiên lương vượng, đối cung là trời cơ. Thân cung mệnh sinh đến đây, năng lực lấy được cao thọ. Thái độ làm người từ ái rộng lượng, ổn trọng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhiệt tâm công ích sự nghiệp, nhưng dĩ tham chánh, can công chức là giai, không thích hợp kinh thương tố ông chủ.

Giúp đỡ xương khúc hội, ra tương nhập tương. Xương khúc cùng cung, xuất thế vinh hoa, vị tới thai cương. Được giúp đỡ xương khúc ở lân cung lai giáp, cũng đắt mệnh. Văn xương, lộc tồn hội hợp, bài vở và bài tập thật tốt, cuộc thi đệ nhất danh.

Mậu năm sinh ra, tọa đắt hướng đắt, mặt trăng hóa quyền, là đại quý của mệnh. Ất năm sinh ra, cung mệnh thiên lương hóa quyền, đối cung thiên cơ hóa lộc, nhâm năm sinh ra, thiên lương hóa lộc, hội hợi, mão cung của lộc tồn, chủ nhân phú quý song toàn, ngôi sao may mắn tương phùng, bình sinh Phúc Thọ.

Hỏa linh dương đà cùng cung, gian trá, ngoại quân tử mà nội tiểu nhân, có bẫy phiến hành vi, tiểu thì phiến tài phiến vật, lớn thì đánh cắp chính phủ quyền lực. Thiên lương ở xấu, nhật tị nguyệt dậu tịnh minh, không được gia sát, ất bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn.

Thiên lương ở dần thân, thiên đồng cùng

Cung tài bạch, cung Quan lộc hội mặt trăng, thiên cơ, là “Cơ nguyệt cùng lương “Cách, tái sinh lại nhân, mổ chính bút thành danh. Dần thân nhị cung có thiên mã, tất nhiên bình thường dọn nhà, tịnh rời xa cố thổ, khi hắn hương lập nghiệp. Thái độ làm người ổn trọng, nhiệt tình, ngay thẳng, quảng giao du, rất biết làm người xử sự, tinh lực sự dư thừa, tính tình sinh động, hiếu động.

“Phúc ấm tụ, không sợ hung nguy”, hai sao cùng cung, suốt đời phần nhiều là gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, mà lại chủ thọ cao. Giáp ất đinh kỷ canh năm sinh ra, phúc hậu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Gặp giúp đỡ văn xương, chủ đắt hiển.

Cùng lương dần thân, đại thể có nhất nghệ tinh, thanh danh tại ngoại, phục vụ sinh tương đối ổn định cơ cấu, thường thân kiêm sổ chức, hội cát có vận làm quan, danh lợi song thu vào.

Sẽ không cát sai ai ra trình diện sát, phiêu bạt, suốt đời hư danh hư lợi, tính tình gian ngụy. Đà la cùng cung, mập mạp, mắt bất hảo, tính cách cực đoan, vừa là đồi phong bại tục chi lưu.

Thiên lương ở mão dậu, thái dương cùng

Là “Ánh sáng mặt trời lôi”, “Mặt trời mọc phù tang “Của cách, chủ thái độ làm người quang minh lỗi lạc, chính trực hào sảng, tư tưởng chính thống, có lúc khô khan, có can đảm cùng ác thế lực tác đấu tranh, đối với người chân thành, nhiệt tình. Ban ngày sinh ra, vinh hoa phú quý, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý.

Giáp canh năm sinh ra sai ai ra trình diện kình dương, chủ khốn, và phụ mẫu duyên mỏng, suốt đời không được thuận. Ất tân nhâm năm sinh ra, phú quý song toàn. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, thiên lương tinh hóa quyền, quyền lộc tương phùng; tân năm sinh ra, đối cung có lộc tồn, cung mệnh thái dương tinh hóa quyền; nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi, cung mệnh thiên lương hóa lộc, đều là quốc gia lương đống của tài. Cát đa thủ chiếu phùng, chủ nhân bình sinh Phúc Thọ. Nếu hội xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí. Xương lộc hội hợp, cái thế văn chương, cuộc thi nổi tiếng, danh vàng thỏi bảng. Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thiên lương ở thần tuất, thiên cơ cùng

Tràn ngập trí tuệ, có cao nghệ tùy thân, tức có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc đặc thù tài năng, chủ nhân “Công Hàn Mặc, thiện đàm binh, tất có cao nghệ tùy thân “. Dễ ở chữa bệnh giới, pháp luật giới thành danh, hoặc dĩ nào đó học thuật thành danh.

Thái độ làm người háo khách, người ngoài ôn hòa từ tường, nhất phó lòng nhiệt tình. Tâm đa tính toán, đầu óc xoay chuyển đặc biệt khoái, ái biện luận, trường sinh miệng, ngôn ngữ không tầm thường, cao đàm khoát luận, thích đối chính trị phát biểu ý kiến, bình luận thiên hạ đại sự, có lúc nước miếng văng tung tóe, có hoa không quả. Nếu hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, phú quý, người ngoài hiền lành. Nếu có kình dương cùng cung có thể hợp, năm mới có hình khắc lục thân việc, lúc tuổi già cô độc, cốt nhục vô tình, hoặc chia lìa. Gặp dương đà cập khoảng không vong thủ chiếu, lục thân duyên mỏng, nên tăng nói, hoặc nên làm học thuật nghiên cứu, như triết học, tôn giáo, bói toán học chờ.

Sai ai ra trình diện hỏa linh, giảo quyệt, kỳ tính cuồng ngạo, Tứ Sát hội hợp, tâm thuật bất chính, gia cát diệu thì là vương, vô cát diệu thì là giặc.

Ất năm sinh ra giả dối, tịnh hình khắc. Mậu năm sinh ra thiên cơ hóa kị, hội dương đà, phiền não đặc biệt nhiều, tâm thần không yên, mê hoặc, nghi thần nghi quỷ, chung thân không được thuận. Nhâm năm sinh ra đa hư ít thực. Nữ mệnh tâm đa tính toán, người ngoài khách khí được quá mức, có lúc có vẻ lề mề.

Thiên lương ở tị hợi

Lạc hãm ngồi một mình, đối cung là trời cùng. Nhân đánh giá không cao, không gặp ngôi sao may mắn hội hợp, làm không lớn, đa số nghèo hèn của mệnh. Ất bính mậu nhâm năm sinh ra, cát chúng hội hợp cũng có phú quý, chuyện lạ nghiệp tất ở gian nan gian khổ trung phấn đấu, thủy có giác đại phát triển, suốt đời luôn luôn vất vả cực nhọc dị thường. Thái độ làm người nhiệt tình quá phận, mọi việc ngắn lự, kỳ tính thanh cao, chính thắt lưng vô bán văn, đã có thì thị tiền tài như cặn bã khí khái. Hùng hồn, khiếm khuyết tiền tài quan niệm, bất thiện quản lý tài sản. Tính tình cổ quái, hiếu thắng, ái làm náo động. Tự mình đa tình, làm mướn không công, vừa lúc nào cũng cố sức không được cám ơn, suốt đời thường bị người ngộ giải.

“Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ”, nam mệnh phùng của, nếu sẽ có ngôi sao may mắn, chủ rời xa cố thổ thu được phát triển, không gặp ngôi sao may mắn thì có lang thang của ngại, có không làm việc đàng hoàng của khuynh hướng, bình thường chuyển chức, thậm chí lưu lạc tha hương. Gia đào hoa tinh thì phụ lộng phong tao, háo sắc đa dâm.

Nữ mệnh phùng của thì đa dâm, ái tình không được chuyên, cùng người tư tình năng lực miễn, không gặp ngôi sao may mắn lai hội, tất là bần cùng của mệnh. Nữ mệnh nên tác nhà kề, làm vợ kế, và có chồng người luyến ái, có lẽ giá đã ly dị lão công. Nếu sai ai ra trình diện dương đà gia hội hoặc cùng cung, đồi phong bại tục chi lưu, hoặc có tà tích. Gia dương đà cập chư sát diệu được thông qua, đa thấp hèn, làm địa vị không cao công tác. Gặp dương đà hỏa linh cùng cung gia hội, thấp hèn, mẹ goá con côi, chết non, suốt đời nhiều tai nạn, thậm chí vi pháp loạn kỷ, bạo bệnh mà chết. Đà la cùng cung, tất có lao ngục tai ương. Thiên mã cùng cung, phiêu đãng không thể nghi ngờ, chung thân bôn tẩu, sai ai ra trình diện sát, chết vào hắn phương. Cướp khoảng không cùng cung, có thể chiếu, hoặc giáp mệnh, bần vô tích súc, suốt đời xui, đưa tới cửa kỳ ngộ đô hội bỏ qua.

Thất sát

Thuộc hỏa, kim, sao Nam Đẩu thứ sáu tinh, là đeo sao, gặp đế vì quyền.

Thất sát tinh nhập cung mệnh người, mắt to, mi cốt xông ra, mặt mang uy nghiêm, kiểm trình hình chữ nhật hoặc cao gầy hình, có nếp nhăn, trên mặt đại thể có ban hoặc đậu, bản thân có chứa vết thương, nhập miếu mập mạp, rơi rảnh rang cung nhỏ gầy, ngoại hình xốc vác, lăn lộn thân là kình. Hành vi tục tằng hào, không câu nệ lễ tiết, bước đi tốc độ nhanh. Cá tính phi thường tốt cường, quật cường kiên cường, có độc lập tự chủ, bất khuất khí khái, tính tình kịch liệt, dễ tức giận, hỉ nộ ái ố hiện hình sinh sắc. Không thích bị đáo người khác ước thúc can thiệp, độc lập tâm tràn đầy, gan lớn, cụ dũng khí và thực hành lực, đối diện nguy cơ trắc trở, hội dũng cảm tiến tới, tuyệt không úy kỵ. Thái độ làm người hảo ăn ý mạo hiểm, không sợ làm không được, chỉ sợ nghĩ không ra, ở cuộc sống trên đường thuộc về tiến công khai sáng hình chính là nhân vật. Có mưu lược, có rất tú lĩnh đạo thống ngự năng lực, chỉ là cá tính vội vàng xao động, ái phát giận, thường thường bả thủ trưởng coi là vô năng, do đó có phạm thượng lòng của để ý, đối thuộc hạ, bạn bè thì so sánh khoan dung. Cả đời thành bại thường thường tới rất đột nhiên, bất luận nam nữ, giai tất lịch thụ gian khổ mới có thể thành công.

Nữ mệnh thất sát tinh nhập cung mệnh, tính tình hướng ngoại, sinh động chuyên gia, khá có khí chất, cá tính cường, làm việc giỏi giang, có hiệp nghĩa tâm, hảo trợ giúp nhân, thuộc sự nghiệp hình, đối tố hiền thê lương mẫu không nhiều ít hứng thú, hôn hậu tất đoạt phu quyền, lão công muốn nghe của nàng.

1, thất sát, tham lang, phá quân tam tinh ở mệnh bàn thượng vĩnh viễn tương hỗ hội chiếu, chủ cải cách khai sáng, phá cái cũ xây dựng cái mới cập mạnh mẻ chạy nước rút lực.

Thất sát là vận dự định vi ác tướng lĩnh, hội cát (giúp đỡ, xương khúc, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ) thì là quân chính yếu nhân, thương giới đứng đầu, phú quý dương danh, gia ác sát thì hình thương, bạo bại, tàn tật, lao ngục, đoản mệnh, cô bần.

2, thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương. Thất sát ở dần, tử là “Thất sát ngưỡng đấu “Cách, ở ngọ, thân là “Thất sát triêu đấu “Cách, là anh hùng hào kiệt, công danh phú quý, gia sát điều không phải.

3, thất sát thủ cung mệnh, thân cung cuối cùng yểu thọ, đến đây bất luận miếu vượng bị chiếm đóng cập gia cát hay không đều là. Thất sát lâm mệnh thân cung người, tuyệt đại đa số nan hưởng cao thọ, gia sát canh như vậy đoạn. Cố thất sát tọa mệnh người, chỉ có làm việc thiện tích đức, mặc kệ chuyện ác, phương miễn chết sớm của ách.

4, thất sát thủ mệnh, miếu vượng, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý ra từ, nếu có hung tinh lai hội, nhưng phú quý, nhưng đa khúc chiết, thường gặp hung hiểm, hoặc không được chết già.

5, thất sát nhập mệnh thân cung, bất luận sai ai ra trình diện cát hay không, giai tất lịch thụ gian khổ. Không gặp cát hóa, sai ai ra trình diện sát mà tất chết non.

6, thất sát cư rảnh rang yếu (mão dậu) nơi, xảo nghệ an thân, sai ai ra trình diện lộc tồn chủ phú quý, tái kiến xương khúc chủ lưu ly.

7, thất sát và liêm trinh cùng cung hội sát, chủ phế, vừa chủ bệnh lao, chết non.

8, thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi. Đây là “Giết củng liêm trinh “Của cách, cư thân cung mệnh gia sát, chủ nhân lang bạc kỳ hồ, chết vào hắn phương. Không phải trở thành tội phạm, tù ngục khó tránh khỏi, cư cung thiên di cũng thế, quyết phối thiên lý.

9, thất sát nhập cung mệnh người giai mặt mày hốc hác và có huyết quang tai ương, chỉ là tai hoạ to lớn tiểu không đồng nhất. “Thất sát gặp lại Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc, trong trận vong, cư cung tật ách cũng sát “. Và dương đà hỏa linh cùng cung, làm hại tối liệt, suốt đời nhiều tai nạn, đái tật, tàn phế thì năng lực duyên niên, không phải chết sớm. Thất sát và ác sát cùng cung, tâm tính hung ác, không phải cũng chủ táo bạo, hỉ nộ vô thường, cụ bạo lực phạm tội khuynh hướng.

10, thất sát thủ mệnh, tam phương tứ chính sẽ có kình dương (hoặc đà la), Hỏa Tinh (hoặc linh tinh), bạch hổ, thiên hình, tất là băng đảng đầu mục. Phàm thất sát ở mệnh hội sát người, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được.

11, thất sát, phá quân phân thủ mệnh thân cung, các loại tay nghề năng lực tinh, mà lại là lao lực, bôn ba, ra ngoài của mệnh.

12, thất sát cư tuyệt địa, hội dương đà, chủ nghèo hèn, hoặc chết non, dù có tài hoa cũng tất tráng niên sớm.

13, thất sát hội dương đà sinh sinh hương (dần thân tị hợi), là đồ tể người.

14, thất sát thất bại vong, cạnh vô uy lực. Cùng trời khoảng không, Địa kiếp, chặn khoảng không, tuần khoảng không cùng cung người, lục thân duyên mỏng, cô độc bất lực, phần nhiều là không màng danh lợi người, hoặc khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền của tăng nói.

15, thất sát chủ hoành thành hoành phá, suốt đời thay đổi thất thường, phập phồng bất định. Nhập mệnh người, phần nhiều là tay không hưng gia, quật khởi sinh lùm cỏ. Hoặc người không có đồng nào thoáng qua lại thắt lưng triền bạc triệu, hoặc công thành danh toại trong rồi lại một khi bạo bại, tiền tài tan hết.

16, thất sát tinh nhập mệnh người kinh thương từ công đều có thể, kinh thương thì dĩ kinh doanh thực nghiệp cho thỏa đáng, nếu ăn ý thì có táng gia bại sản của nguy hiểm. Đa làm khai sáng tính hành nghiệp cụ tính nguy hiểm của công tác, như kiến trúc nghiệp, công nghiệp nặng, sinh sản nghiệp, máy móc, xe cộ, vận tải, y sư, đánh nhau kịch liệt võ thuật, vận động viên, viên cảnh, quân nhân, chứng khoán, tài chính, tiêu thụ bên ngoài, công ty ông chủ, nhà công nghiệp các loại. Gia ngôi sao may mắn thì phú quý, không gặp cát thì là người bình thường viên.

17, nữ mệnh thất sát, có nam tử khí khái, thích dĩ kinh doanh sự nghiệp làm vui, suốt đời đại thể lao lực, phúc không được đầy đủ mỹ. Sai ai ra trình diện chư cát (tả hữu, xương khúc, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa) củng chiếu thì là nữ trung hào kiệt, thành tựu phi phàm, không gặp cát mà hội sát thì hôn nhân không đẹp, hình khắc, cô đơn, suốt đời chiêu hung.

18, thất sát và văn xương văn khúc cùng cung, gia hội, đại cát, chủ nhân anh minh quả cảm, đa trở thành người lãnh đạo vật.

19, thất sát và tả phụ bên phải bật cùng cung, gia hội, đại cát, hào quang minh, có anh hùng khí khái, thống ngự năng lực cường, thụ mọi người trợ giúp, dễ thành đại nghiệp.

20, thất sát và lộc tồn tinh cùng cung, đại cát, trời sinh và tài phú hữu duyên, kinh doanh thực nghiệp sẽ thành cự phú.

Thất sát ở tử ngọ

Thất sát vượng, đối cung là vũ khúc Thiên phủ, chủ nhân kiên cường, cương nghị, có mưu lược, có độc lập tính cập mình chủ, có rất mạnh lĩnh đạo thống ngự năng lực, suốt đời thường có kỳ ngộ, được quý nhân của dẫn, tung gia cát cũng tất lịch thụ gian khổ. “Thất sát triêu (ngưỡng) đấu “Cách, ngôi sao may mắn được thông qua, suốt đời tước lộc quang vinh xương. Hội Tứ Sát chúng ác diệu điều không phải đến đây cách. Không được gia Tứ Sát, định vì tích phú người. Giúp đỡ xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng.

Tứ Sát phá tan, nếu không tàn tật chết non, cũng chủ phùng hung họa ngoài ý muốn mà chết, chiến trận đa hung, có chiến vong của nguy.

Thất sát ở ngọ thủ mệnh, liêm trinh thủ thân, hoặc liêm trinh thất sát cùng tồn tại vị cung, là “Hùng ở lại triêu viên “Cách, chủ nhân khí độ rộng rãi, đảm lược hơn người, gia cát một bước lên mây, anh danh lan xa. Giáp đinh kỷ năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra, cung Quan lộc phá quân hóa quyền, đối cung vũ khúc hóa khoa; năm đinh sinh ra, ngọ cung có lộc tồn; kỷ năm sinh ra, ngọ cung lộc tồn tịnh vũ khúc hóa lộc, đều có thể phụ trợ thất sát tinh thành tựu đại sự đại nghiệp.

Bính mậu năm sinh ra, trung bình, duyên hội dương đà của cố. Chủ nhân gan lớn, táo bạo, hỉ mạo hiểm, có bảo thủ, ăn mềm không ăn cứng đặc điểm, là cầu tài mà bại chiến, bất khuất. Đa số vung tiền như rác, hoành nổi giận phá hạng người. Thất sát ở ngọ, bính mậu năm sinh ra kình dương cùng cung, tam phương hội ngôi sao may mắn, là trấn thủ biên cương của tướng lĩnh, hoặc là làm ăn ý buôn bán bạo phát người, chủ nhân một khi thành danh, bạo phát bạo bại, kết cục đại thể bất lương, tung phú quý cũng có thọ yểu của ngu. Hoặc là hùng hồn hy sinh, sát nhân thành nhân của liệt sĩ. Tái kiến hung thần, con mắt vô pháp kỷ, bí quá hoá liều, tất tác dưới đao của quỷ.

Thất sát ở xấu vị, liêm trinh cùng

“Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai”, tất là ra ngoài của mệnh, nên quan võ hoặc kinh thương.

Hai sao cùng cung tọa mệnh, chủ nhân gan lớn, có can đảm mạo hiểm, làm việc dễ khư khư cố chấp, suốt đời cũng có nhiều phập phồng và khúc chiết. Lịch thụ gian khổ, đồng thời khổ cực lao lực, đặc biệt lúc còn trẻ là nhiên.

“Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người “. Thiện quản lý tài sản, giáp năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, cung mệnh liêm trinh hóa lộc, gia hội phá quân hóa quyền cập vũ khúc hóa khoa, gặp lại tả hữu xương khúc, không mắc thì đương đại phú, là vì “Liêm trinh thanh bạch cách “; canh năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, vũ khúc hóa quyền, gia cát cũng có thể phú quý.

Bính năm sinh ra liêm trinh hóa kị, gia sát, tất có mủ máu tai ương, tao bay tới của tai họa bất ngờ, là “Trên đường mai thi ” cách cục.

Liêm giết xấu vị, hội hoành phát, hung tinh cùng cung hoặc gia hội không gặp cát, chủ nghèo hèn, ngay cả hoành phát một thời cũng tất đại bại.

Thất sát ở dần thân

Thất sát nhập miếu, đối cung là tử vi Thiên phủ, ở dần là “Thất sát ngưỡng đấu “Cách, ở thân là “Thất sát triêu đấu “Cách, ngôi sao may mắn thấu, hợp đến đây cách, gia sát không hợp đến đây cách. Đây là thất sát tinh tối cát cung vị, nhập miếu được Tử Phủ tương đối, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, chủ nhân tước lộc quang vinh xương, phi phú tức quý. Trời sinh thì có cực mạnh năng lực quản lý, có mưu lược. Sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ. Gia sai ai ra trình diện chư cát, giúp đỡ xương khúc củng chiếu, tất là đại tướng, năng lực chinh quán chiến, uy chấn thiên hạ, hoặc là quốc gia lương đống, muôn đời lưu danh, nếu thứ hai cũng chính giới nhân viên quan trọng, hành chính chủ quản, phú ông, nhà công nghiệp, hoặc ở quân đội, bót cảnh sát ác có quyền to.

Giáp đinh kỷ năm sinh ra, tài quan song mỹ, tất nhiên là phú quý người trong. Bính mậu năm sinh ra trung bình. Canh nhâm năm sinh ra cập ngọ tuất năm sinh ra, không thích, kỳ phú quý không kiên nhẫn cửu. Đà la cùng cung, tàn phế. Phùng Tứ Sát, chiến vong, chết thảm. Cướp khoảng không xung chiếu, chủ nhân tráng niên sớm .

Thất sát ở mão dậu, vũ khúc cùng

Niên thiếu bất lợi, nên tác kinh thương. Thái độ làm người dã tâm bừng bừng, dục vọng vô chỉ cảnh. Làm việc rõ ràng, có mưu lược, hiệu suất cao, chỉ là chuyên quyền độc đoán, là cầu tài mà dũng cảm tiến tới, tử chiến đấu tới cùng. Tính hảo phẫn tranh, may mắn tâm rất mạnh, đại đô mưu cầu danh lợi mạo hiểm ăn ý. Suốt đời chung quy phập phồng không yên, tịnh đa hình thương, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng tất lịch thụ gian khổ.

Ất tân năm sinh ra lộc tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, phúc hậu, tài quan song mỹ. Tả hữu xương khúc củng chiếu, phú quý. Giáp năm sinh ra ngang dọc phát một thời, cũng là vinh hoa không lâu sau. Nhân cung tài bạch có liêm trinh, suốt đời cũng có rách nát.

Tứ Sát cùng cung, tính bạo, ắt gặp huyết quang tai ương, tàn tật có thương tích, hoặc có họa sát thân, khả năng yểu thọ.

Kình dương cùng cung, nhân tài cầm đao. Hỏa Tinh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ giết mão dậu nên làm quân cảnh, phòng địa sản, ăn ý sinh ý, chứng khoán sao mại, kỹ thuật công tác, kiến trúc nghiệp, hoặc cái khác cụ tính nguy hiểm hành trình nghiệp.

Nữ mệnh tính cương, có nam tử khí, trong nhà hội ức hiếp trượng phu, hôn nhân có nhiều khúc chiết.

Thất sát ở thần tuất

Thất sát miếu, đối cung là liêm trinh Thiên phủ. Chủ nhân dục vọng vô cùng, hùng tâm vạn trượng, phú huyễn tưởng, tính thẩm ngâm, thống ngự lực rất mạnh, có đại tướng phong độ. Thất sát nhập vu thiên la ở võng, dù có cát diệu củng chiếu, cũng tất bội thụ gian khổ, đang cực khổ nguy nan trung thành tựu đại nghiệp. Gia ngôi sao may mắn, tài quan song mỹ. Có mưu lược. Tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, tất là suất. Lập mệnh ở tuất, giáp năm sinh ra đối cung liêm trinh hóa lộc, sự nghiệp cung lộc tồn cập phá cung hóa quyền, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, binh quyền vạn lý, quét ngang thiên hạ. Lập mệnh ở thần, quý năm sinh ra song lộc triêu viên, khôi việt giáp mệnh, đại phú đắt.

Đến đây tinh ở mệnh, không gặp cát hóa, khó thoát chết non, đa chủ hung vong. Xương khúc cùng viên, chính chiếu đối cung liêm trinh, tung phú quý cũng phòng thọ yểu, làm việc thiện có thể miễn.

Thất sát ở tị hợi, tử vi cùng

Cá tính kiên cường, cố chấp, có ưu tú kinh doanh, tài quản lý, nhẫn nại tính hảo, sự nghiệp tâm tràn đầy, nhất tâm muốn đi thượng ba. Có nhiều quý nhân tương trợ, bình bộ lên vân.

Tử vi thất sát được lộc tồn cùng cung thì hóa quyền, trái lại tác trinh tường, sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn, tác cự phú đại quý luận của. Cung tài bạch vũ khúc tham lang được nhật nguyệt hai sao giáp, nên tố ông chủ, Hỏa Tinh hoặc linh tinh ở cung tài bạch, hoành phát của cải.

Gia khoảng không vong, hư danh thụ ấm, sau khi có thù quang vinh. Hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương. Hỏa linh ở cung mệnh, gian trá, tung phú quý cũng là lợi thế tiểu nhân, đa dồn chúng bạn xa lánh. Đà la ở cung mệnh, lao ngục không khỏi. Bính mậu nhâm năm sinh ra, tử vi thất sát hóa thành quyền, phúc hậu, năng lực tay không hưng gia, kinh thương quá, phú quý. Xương khúc hội hợp, đắt hiển. Năm hơn người sống, phú quý giai tiểu.

Nữ mệnh, có việc nghiệp tâm, tịnh hội gả cho kẻ có tiền.

Phá quân

Thuộc thủy, bắc đẩu đệ thất tinh, hóa hao tổn, tư phu thê, tử nữ, nô bộc.

Phá quân tinh nhập cung mệnh, bối hậu, mi khoan, thắt lưng tà, thanh âm bén nhọn, động tác rất nhanh, không nặng lễ nghi, ăn ngon đồ ăn vặt, thái độ khuyết thiếu ổn trọng. Nhập miếu tướng ngũ đoản, hơi béo, hãm địa cao gầy, mặt mày hốc hác hoặc kiểm có lấm tấm.

Cá tính đặc biệt, tự ngạo, không muốn thần phục sinh nhân bị người quản thúc, hỉ nộ vô thường, hảo ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, hảo bổ cầm săn thú, tính cương quả và tranh cường, nhân tế quan hệ không tốt, vừa thích nhất vô giúp vui.

Phá quân chủ nhân chuyên quyền độc đoán, tự cho là đúng. Cư miếu vượng, thì bản tính nghiêm chỉnh có lo liệu, thái độ làm người kiên cường có chủ sai ai ra trình diện. Nhập hãm yếu của hương, tính tình kịch liệt dễ đi cực đoan. Yêu ghét phân minh, là trời sanh ngoan cố phân tử, chủ quan ý thức rất mạnh, điển hình cá nhân chủ nghĩa người, đại thể thuộc vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn, gian hoạt xảo trá hạng người. Có rất mạnh lòng hiếu kỳ, mọi việc giai bằng một thời của hứng thú, khó có kiên trì tới cùng bền lòng, khuyết thiếu tính nhẫn nại, thường trên đường hủy bỏ. Lời nói và việc làm tứ tùy hứng, cử chỉ khoa, cuồng ngạo đa nghi, tính tình kiên cường, động tổn hại nhân, có phá hư tính, thích dùng võ lực giải quyết vấn đề, không được giúp người thành đạt, thiện trợ giúp bởi vì ác, thi ân trái lại oán, đối với người xử thế đại thể có mang địch ý, kết thân không người nào nhân nghĩa, khó có thể ở chung hòa hợp, thậm chí lục thân không hợp, và bạn bè cũng thường phản bội, suốt đời dễ cùng người kết thù kết oán. Không chịu ngồi yên, rất có khai sáng tinh thần và mãnh liệt may mắn tâm lý, hảo mạo hiểm ăn ý, mộng tưởng một đêm chợt giàu. Nữ mệnh phá quân, suốt đời đau khổ lao thành tính, mặc dù quái gở nhưng lại hiếu động, lòng tự trọng rất mạnh, rất khó trường kỳ kiềm giữ vui sướng lòng của cảnh, ăn ngon đồ ăn vặt, điểm tâm, có tố chất thần kinh khuynh hướng, dễ trái lại dễ phúc, tính tình mạnh mẽ.

1, thất sát, tham lang tam tinh ở mệnh bàn thượng vĩnh viễn tương hỗ hội chiếu, chủ cải cách khai sáng, phá cái cũ xây dựng cái mới cập mạnh mẻ chạy nước rút lực, phá quân là đấu tranh anh dũng đại tướng, nhập hội chùa ngôi sao may mắn (tả hữu, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa), chủ đại phú đại quý, tất vì quốc gia lương đống, thương phú ông, hoặc thống binh trăm vạn, danh chấn hoa di.

2, “Phá quân nhất diệu tính khó hiểu”, nam nữ cùng luận, tính cách dễ hỉ dễ thay đổi, hốt thiện hốt ác, đa nghi, yêu ghét nan định, suốt đời hay thay đổi hóa, nên hướng ra phía ngoài địa phát triển.

3, “Phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam đa lang thang, nữ đa dâm “. Phá quân và tham lang phân thủ thân mệnh, có thiên mã, lộc tồn hoặc hóa lộc cùng cung gia hội, vượng địa gia cát phú quý, hãm yếu hội hung tinh thì nghèo hèn, bất luận giá cả thế nào, đều thuộc về lang thang đa dâm người.

4, phá quân và dương đà cùng cung, chủ có tàn tật, hoặc lao ngục tai ương.

5, phá quân và hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

6, phá quân tọa mệnh, tam phương tứ chính hội kình dương (hoặc đà la), Hỏa Tinh (hoặc linh tinh), bạch hổ, thiên hình, tất là xã hội đen nhân vật. Phá quân tọa mệnh tam phương tứ chính hội sát, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được.

7, phá quân ở mệnh thân cung, hãm địa, chủ nhân khí tổ ly tông.

8, phá quân hỉ và tử vi cùng cung, kỳ hung có thể được tử vi của chế hóa, thì có uy quyền, hoặc đắc ý ngoại của tài, hoặc có ý định ngoại vận may, nhưng chủ một thân đa dâm dục.

9, phá quân hỉ hóa lộc hoặc và lộc tồn tinh cùng cung gia hội, có thể giải trừ phá quân của cuồng, tịnh nhân may mắn, tài vận hanh thông.

10, phá quân không thích cùng văn khúc, văn xương cùng cung hoặc gia hội, nhân văn võ bất đồng đồ, mùi bất tương đầu, và xương khúc cùng hội, chủ suốt đời bần sĩ, hoặc có thuỷ ách, gia ác tinh tất chết đuối. Phá quân ở hợi tử xấu tam cung lập mệnh, và văn khúc vu cùng cung, chủ nhân tàn tật ly hương. Nếu phá quân hóa lộc hoặc và lộc tồn tinh cùng cung, có thể thấy được xương khúc.

11, phá quân hóa khí viết hao tổn, có “Phá hư ” đặc tính, chủ hoành nổi giận phá, gia hội ác sát, suốt đời sinh tiền tài thượng tất có mấy lần đại rách nát, sẽ không ác sát, trình độ sảo khinh.

12, phá quân tọa mệnh, dương đà ở cung Quan lộc, chủ nhân nơi cầu xin, hoặc phá quân và dương đà ở cung Quan lộc, cũng. Đến đây tất có đại rách nát, cứ thế táng gia bại sản, hoặc danh dự quét rác, thậm chí trở thành tên khất cái, khó có Đông Sơn tái khởi ngày.

13, giết, phá, lang giai chủ khai sáng, mà phá quân khai sáng năng lực do cường, nhập cung mệnh suốt đời đa ba động. Phá quân có chứa cực mãnh liệt phá hư tính, tràn ngập lực sát thương, tiên phá hư sau đó kiến thiết, cũ thì không đi.

14, phá quân vưu hỉ hóa lộc hóa quyền, giai chủ thống trị năng lực rất mạnh. Hóa lộc, tất nhiên phát tài, năng lực thành đại nghiệp. Hóa quyền, nên quan võ phát đắt, cương nghị anh dũng, nữ mệnh trái lại phương hại trượng phu vận khí.

15, nữ mệnh không thích phá quân tọa mệnh, không tốt hung ác tham bỉ, đa chủ bỏ trốn, vô môi tự giá, ở nhà thì mỗi khi chuyên quyền độc đoán, giỏi hơn trượng phu trên. Nếu phá quân tọa mệnh phùng ác sát phá tan, thì dâm đãng vô sỉ, hại người rất nặng.

16, không ít nữ mệnh phá quân ở cung mệnh vô cát mà hội sát chúng, bản thuộc nghèo hèn của cách, nhưng lúc còn trẻ lại có thể phong cảnh một thời, nùng trang tươi đẹp xóa sạch, phiết điện thoại di động, tọa tân sĩ, rêu rao khắp nơi, tiền mặt có nhiều sử dụng đều chưa dùng hết, nhất phó tài trí hơn người dáng dấp. Là thập ma nguyên nhân? Rất một câu đơn giản nói: “Nữ nhân đồi bại thì có tiền “. Loại này mệnh hình kỳ thực sống được rất thống khổ, trung lúc tuổi già của kết cục đều sẽ không giai, tất sinh sôi ra các loại tai nạn tính vấn đề.

Phá quân ở tử ngọ

Phá quân nhập miếu, đối cung là liêm trinh thiên tướng. Thái độ làm người cần cù, phú sinh nhân tình vị, sự nghiệp tâm cường, trời sinh phú thống ngự năng lực, có lệnh thiên hạ anh hùng khí khái, hội tả hữu, hoặc lấy được đại chúng chi trì, dễ kiến công lập nghiệp.

“Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến tước”, giáp đinh kỷ quý năm sinh ra, phúc hậu, tham chánh tất là quan lớn, làm thương nghiệp mậu dịch còn lại là đại công ty tổng tài, đổng sự một loại người vật.

Vô sát củng chiếu, giáp quý sinh ra quan tư thanh hiển, vị tới tam công, đây là “Anh tinh nhập miếu “Cách. Giáp năm sinh ra phá quân hóa quyền, đối cung liêm trinh hóa lộc, quý năm sinh ra phá quân hóa quyền, tử cung có lộc tồn, hai người giai chủ đại phú đại quý, chức cao nhất phẩm, hay là quan võ cao chót vót.

Đinh kỷ năm sinh ra, ngọ cung có lộc tồn, phú lớn hơn đắt, kinh thương có thể là phú ông. Bính mậu năm sinh ra hội dương đà, chủ khốn, dần thân năm sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý cũng không bền. Gặp nhau và hoà hợp với nhau chúng sát, chết non, hình thương, tàn tật, lao ngục.

Nữ mệnh, chủ vượng phu ích tử, nhưng dĩ gia ngôi sao may mắn đoán, giáp đinh kỷ quý năm sinh ra phú quý phúc hậu.

Phá quân ở xấu vị, tử vi cùng

Cá tính cứng rắn thẳng độc đoán quả cảm, có sang tân ý thức, khác giới duyên hảo, hai sao cùng cung, đa số sắc dục hạng người.

“Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam công”, “Tiền có cát diệu lai hô, sẽ làm quyền to của chức “. Vị bỉ xấu cát, nếu tả hữu, xương khúc cùng cung hoặc giáp cung mệnh, hoặc gia hội, hoặc được cát hóa, ngôi sao may mắn gia hội, tất chưởng quyền to, đa sinh công thương, hành chính, bất động sản kiến trúc nghiệp chờ lĩnh vực có kiến thụ, hoặc dĩ chuyên môn kỹ thuật tài năng mà dương danh sinh thế. Giáp ất mậu kỷ canh nhâm năm sinh ra, phú quý kham kỳ. Quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có nhiều. Gặp lộc mã, nên kinh thương phát tài. Gặp kình dương, đà la cùng cung có thể chiếu, chích nên kinh thương. Sẽ không cát mà hội sát, bất trung bất hiếu, đa số địa phương tiểu quan, hung ác quan lại nhỏ, theo tư làm rối kỉ cương, tại ngoại dễ chiêu không phải chê, đại thể xã hội danh tiếng không tốt. Thư vị: “Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ “. Không ít viên cảnh là loại kết cấu này.

Phá quân ở dần thân

Phá quân được địa, đối cung là vũ khúc thiên tướng. Phá quân đến đây nhị cung hình khắc rất nặng, vu thái độ làm người tính cách khó hiểu, quật cường cố chấp, có tử không tiếp thu sai tật. Ngay thẳng, hảo hành hiệp trượng nghĩa, nhạc sinh trợ giúp nhân, đa số xa xứ, ra ngoài phát triển người, tịnh có nhất nghệ tinh. Phùng tả hữu ngôi sao may mắn, tái sinh ông chủ.

Giáp đinh kỷ canh sinh ra tài quan song mỹ, xương khúc cùng cung chủ đắt. Giáp năm sinh ra, lộc tồn tại dần cung, phá quân hóa quyền, đối cung vũ khúc hóa khoa, phùng tả hữu xương khúc, đại phú đắt. Canh năm sinh ra, lộc tồn tại thân, vũ khúc hóa quyền, vì quyền lộc gặp lại, phùng tả hữu xương khúc, phú quý.

Lập mệnh ở dần, đinh kỷ năm sinh ra hội ngọ cung của lộc tồn, chủ phú. Quý năm sinh ra, phá quân hóa lộc, hoành phát, kinh thương đại lợi. Phùng lộc mã, nam đa lang thang, nữ đa dâm. Hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng. Đà la cùng cung, tàn tật, bôn ba, lao ngục. Thiên không Địa kiếp xung chiếu, chủ nhân ngoại hoa nội hư, gia vô tích súc, cơ khổ, chung thân bất năng phát đạt. Kình dương nhập cung Quan lộc, nơi ăn mày.

Phá quân ở thân, xương khúc cùng cung, nếu không sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, là bần sĩ hoặc buồn chán văn nhân, hình khắc lao lực, sai ai ra trình diện hóa lộc hoặc lộc tồn thì không được dĩ bần luận, có đại phú đắt. Không gặp cát hóa, nghi ngờ không gặp, dù có trải qua thiên vĩ địa của cũng khó có ngày nổi danh.

Nữ mệnh phá quân dần thân, là chức nghiệp phụ nữ, tịnh hình khắc không nhẹ, nên kết hôn muộn, gia sát, chỉ tác quả phụ.

Phá quân ở mão dậu, liêm trinh cùng

Hai sao câu là hãm địa, tổ nghiệp tất phá, cố gắng thành gia.

Chủ nhân có can đảm mạo hiểm khó khăn, phá hư tính cường, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tính cách quật cường, khư khư cố chấp, nhẫn nại tính cường, phần nhiều là có dốc lòng kỹ thuật hạng người, hoặc là quân nhân sinh ra, hoặc ở nhà nước cơ cấu nhậm chức. Có sát tinh, là thái độ xúc phạm, lãnh khốc bạc tình tiểu quan lại.

Ất tân quý năm sinh ra may mắn, gặp giúp đỡ hội hợp, chủ phú quý. Xương khúc lộc tồn cùng thủ, chủ nhân xa xứ, tài nghệ hơn người, phú quý.

Hội Tứ Sát, quan phi, đánh nhau vì thể diện, tật bệnh triền miên. Giáp bính canh năm sinh ra, hoành nổi giận phá, phúc không kiên nhẫn cửu. Kình dương cùng cung, tàn tật huyết quang, suốt đời đa yếu gây chuyện thị phi. Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, lang tâm cẩu phế, hung tàn gian giảo. Phá quân không thích xương khúc, cố văn xương hoặc văn khúc cùng cung, suốt đời bần sĩ, hình khắc lao lực, nếu là văn xương cùng cung tịnh sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể có phú quý.

Nếu vũ khúc tham lang ở xấu vị thủ thân cung, phần lớn là kháo kỹ thuật mưu sinh. Giờ Tỵ sinh ra thiên hình cùng tồn tại cung mệnh, nên làm tư pháp công tác, nhưng có mộc áp lôi kinh của ách, dễ phùng tai nạn xe cộ, phòng ốc sập, áp thương, sét đánh, điện giật, xà chó cắn bị thương chờ hung.

Phá quân ở thần tuất phá quân vượng, đối cung là tử vi thiên tướng. Thần cung lớn lên thon gầy, tuất cung lớn lên đầy ắp. Chủ nhân tính cách khó hiểu, nghị lực hơn người, bảo thủ, có tài nghệ trong người, đảm lược hơn người, rất giảng nghĩa khí là kỳ đặc tính. Thần tuất là thiên la địa võng, suốt đời tất có ngoài ý muốn tai ương họa, hoặc có bệnh hiểm nghèo triền miên. Không tuân thủ tổ nghiệp, tự lập thành gia, nhưng hình khắc thê tử. Đối cung tử tương, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, gia cát chủ nhân phú mà không đắt, có hư danh. Thái dương mặt trăng ngồi trên điền trạch, mệnh cập điền trạch gia ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, nhật nguyệt bức tường “Cách, chủ đại phú, vưu đa bất động sản. Nữ mệnh gia sát, khắc phu tái giá, chỉ là nhà kề.

Giáp quý sinh ra là phúc, giáp năm sinh ra phá quân hóa quyền, quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có tả hữu tương đối, chủ đại phú, nhưng suốt đời cũng đa phong ba. Bính năm sinh ra nên làm thương nghiệp, tuy có thành tựu, khó tránh khỏi hôn nhân rách nát, còn có cái khác chỗ thiếu hụt.

Mặc dù được xương khúc, cũng không phải toàn bộ cát, ứng với hình phạt chính khắc lao lực.

Dương đà cùng cung, con mắt vô pháp kỷ, phần nhiều là là cả gan làm loạn bỏ mạng đồ, hoặc nhân phạm tội bỏ tù, tịnh có tàn tật, huyết quang chờ tai họa bất ngờ, tứ chi không được đầy đủ, vết thương buồn thiu, suốt đời thường tao mạo hiểm, hoặc tìm được đường sống trong chỗ chết. Tam phương hợp dương đà, lục thân duyên mỏng. Hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, tịnh chủ nhân âm hiểm độc ác, cực đoan ích kỷ, có mãnh liệt phá hư tính, suốt đời tao quan phi tranh tụng.

Phá quân ở tị hợi, vũ khúc cùng

Nên kinh thương, hoặc có chuyên môn kỹ thuật trong người. Thái độ làm người bảo thủ, khư khư cố chấp, thính không được tiến người khác khuyến cáo, đa chiêu tới chúng bạn xa lánh. Làm việc xung động, hảo mạo hiểm, ngôn ngữ khoa, trời sinh quái tính tình, nhất phó dân cờ bạc tính cách, phụng không được lưu danh thiên cổ, liền để tiếng xấu muôn đời người của sinh triết học. Thật mạnh, to gan lớn mật, lãng phí tiền tài, rất có thiên kim tan hết hoàn phục tới ý tứ hàm xúc.

Vũ phá cùng cung, nan hiển quý, không tuân thủ tổ nghiệp, khí tổ ly tông phá gia, thành bại không đồng nhất, thị phi điệt hiện. Vũ khúc hoặc phá quân hóa lộc gia ngôi sao may mắn, sinh phùng loạn thế thì có thể đục nước béo cò, quật khởi sinh lùm cỏ, hoặc kháo đầu cơ trục lợi mà làm giàu dồn đắt, nhiên đại đô kết cục bất lương. Nhân phá quân không thích xương khúc của cố, sai ai ra trình diện xương khúc cùng cung, hình khắc lao lực, thiên phú thanh cao, là bần sĩ, dù có cũng không phú, kỹ thuật công tác là nên. Mậu nhâm năm sinh ra phúc hậu, tài quan song mỹ. Gia sát, tay nghề an thân. Phùng lộc mã, nam lang thang, nữ đa dâm.

Vũ khúc phá quân nếu thủ cung tài bạch, đông thu vào tây tản, tới tay thành khoảng không. Đà la cùng cung, tứ chi có thương tích, tất thay đổi rất nhanh, tịnh có lao ngục tai ương. Hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng. Vũ phá ở hợi, quý năm sinh ra cũng có kinh thương bạo phát, hoặc tác chính trị ăn ý mà thủ đắt người, nhưng suốt đời tất đa kinh hãi, tịnh quan phi không khỏi, đại thể không được chết già. Nữ mệnh, có khả năng, sự nghiệp hình người, không quá cố nặng gia đình, ngay cả sự nghiệp thành công, phúc không được đầy đủ mỹ. Tính cương cô khắc, gia hung thần không vì hiền lương, tánh khí nóng nảy, định làm quả phụ.

Tả phụ, bên phải bật

Hai sao giai thuộc đất, nam bắc đấu, thiện tinh.

Đến đây hai sao vô mạnh yếu miếu hãm của phân, vô luận nằm ở hà cung giai có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ Vưu Giai. Tháng tư sinh ra, tả phụ bên phải bật cùng tồn tại vị cung; tháng mười sinh ra cùng tồn tại xấu cung; chính bảy tháng sinh ra, ở thần tuất cung xung chiếu; hai sáu nguyệt sinh ra, ở tị dậu nhị cung gia hội; bát cập mười hai tháng sinh ra, ở hợi mão nhị cung gia hội.

Nhập mệnh diện mục thanh tú đoan chính, sắc mặt hoàng bạch, viên trường hình kiểm, vóc người lớp giữa hoặc hơi cao, béo gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà chuyên gia, lòng mang khoan thứ, có dung nhân của lượng. Làm việc rất có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính cường. Tính hảo trợ giúp nhân, thích làm vui người khác, nghĩa trác trước, suốt đời cũng đắt quá nhân đến đỡ, tịnh được khác giới trợ giúp lực vưu đa.

Nữ mệnh hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử.

( 1) tả phụ

1, tả phụ thủ mệnh, tử vi, Thiên phủ, lộc, quyền tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

2, tả phụ thủ mệnh, tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thiên cơ, thái dương, mặt trăng, tham lang, vũ khúc, văn xương, văn khúc hội hợp, rất có

Bên phải bật cùng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan thì phú quý không lâu sau.

3, tả phụ và liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng chiếu, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn cư vạn ngồi, tất là cực phẩm của đắt.

4, tả phụ văn xương hội hợp ngôi sao may mắn, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn cư bát tọa, gia hội hung tinh thì đặc biệt.

5, tả phụ, liêm trinh, kình dương cùng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

6, tả phụ thủ mệnh, dương đà hỏa linh được thông qua, gia cự, thất sát, thiên cơ thì là hạ cục.

7, nữ mệnh được tả phụ cùng trời khôi thủ mệnh, có Phúc Thọ.

8, tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

( 2) bên phải bật

1, bên phải bật thủ mệnh, hội tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, chung thân phúc hậu.

2, bên phải bật, tử vi, Thiên phủ cùng cung, tài quan song mỹ, văn võ song toàn.

3, bên phải bật, liêm trinh, kình dương cùng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

4, bên phải bật và chư ác tinh cùng cung, dương đà hỏa kị xung hợp, phúc mỏng.

5, nữ mệnh được bên phải bật cùng trời gần nhau mệnh, suốt đời có phúc.

6, bên phải bật ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

7, bên phải bật tinh có chứa đào hoa khí tức, mà tả phụ thì không.

(tả phụ bên phải bật hợp luận)

1, tả phụ bên phải bật, bản tính khắc khoan khắc hậu.

2, tả phụ bên phải bật cùng tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, hoặc tả hữu đối chiếu, chủ nhân chung thân phúc hậu, ở tam phương gia hội thứ hai, đều dĩ cát luận.

3, “Tả hữu cùng cung, nhóm la y tử “. Chỉ thần tuất cung an mệnh, chính, bảy tháng người sống; xấu cung an mệnh, tháng mười người sống; vị cung an mệnh, tháng tư người sống; hợi, mão cung an mệnh, bát, mười hai tháng người sống; tị, dậu cung an mệnh, nhị, tháng sáu người sống. Tam phương vật luận.

4, thần tuất xấu vị tứ mộ an mệnh, phùng tả hữu cùng cung hoặc đối chiếu, tôn cư bát tọa của đắt.

5, tả hữu giáp mệnh là đắt cách. Đến đây chỉ an mệnh vị cung, tam nguyệt hoặc tháng năm người sống, tả hữu ở ngọ thân nhị cung giáp mệnh, an mệnh xấu cung, nguyệt hoặc tháng mười một người sống, tả hữu ở tử dần nhị cung giáp mệnh, nếu cung mệnh chính tinh miếu vượng, được cát hóa, suốt đời đa gặp quý nhân dẫn, không mắc thì đương đại phú. Nếu mệnh vô chính diệu, hoặc chủ tinh hãm yếu, tam hợp phương cập đối cung sai ai ra trình diện hung tinh, thì không được dĩ phú quý luận của, cận biết dùng người duyên mà thôi.

6, “Giúp đỡ giáp đế là thượng phẩm”, nói tử vi thủ mệnh, được hai sao lai giáp, là thượng cách.

7, tả hữu văn xương, vị tới thai phụ, gia hội hung tinh thì đặc biệt.

8, nữ mệnh, tả phụ thiên khôi là Phúc Thọ, bên phải bật thiên tướng phúc đã tới, vượng phu ích tử.

9, cung mệnh có ngôi sao may mắn, tài bạch, quan lộc nhị cung có tả hữu lai triêu, chủ nhân y phi trước tử, phú quý.

10, tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch hoặc giáp cung tài bạch, chủ nhân y lộc phong phú, cung Quan lộc cũng cùng.

11, mệnh vô tử vi Thiên phủ mười bốn chính diệu, được tả phụ và bên phải bật một trong chỉ thủ cung mệnh, chủ nhân ly tông cho làm con thừa tự, hoặc hệ nhà kề sở sanh, hoặc ở rể thê gia, nếu tam hợp phương cát đa vô sát, cũng phú quý của mệnh.

12, tả hữu liêm trinh kình dương, tao đạo hình.

13, tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

14, tả phụ bên phải bật ở xấu vị ở chung cung phu thê, hoặc cư thần tuất xung chiếu, chủ tái hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

Văn xương, văn khúc

Văn xương (tức văn quế) thuộc kim, sao Nam Đẩu, tư khoa bảng, là văn khôi ngôi sao.

Văn khúc (tức văn hoa) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ tinh, chủ khoa bảng tinh. Hai sao sinh tị dậu xấu nhập miếu, dần ngọ tuất lạc hãm.

Văn xương hoặc văn khúc nhập cung mệnh người, mi thanh mục tú, thuỳ mị nho nhã, nổi danh sĩ phong độ, bác văn quảng nhớ, thông minh hiếu học, có nghiên cứu tinh thần, cơ biến dị thường, khẩu thiệt năng lực biện, tịnh dễ nhất cử thành danh, thân quang vinh đắt hiển, suốt đời Phúc Thọ song toàn, tung Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn.

Xương khúc nhập mệnh người đối văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca vũ, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật chờ tài hoa, biểu đạt năng lực cường, mà sao Văn Khúc có chứa đào hoa khí tức, văn xương tinh thì không.

Xương khúc nhập cung mệnh nữ tính, dung mạo mỹ lệ, tư thái không sai, đa tài đa nghệ, tính nhu cầu cuộc sống đa, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm tư phức tạp hảo huyễn tưởng, và nam tính chỉ có tình cảm gút mắt. Nhập miếu bình thường, gia cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cự môn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, hóa kị chờ tinh phá tan, thì thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

( 1) văn xương

1, văn xương chủ nhân thanh tú đoan trang, kiến thức rộng rãi, ý nghĩ trái lại tựu mẫn tiệp, Phúc Thọ tịnh trăn. Nhập miếu vượng của cung, thân có ám chí, đại thể

Là nốt ruồi son, nốt ruồi đen cũng không kị, vu ngọ tuất cung hãm địa, thân có vệt, thể gầy.

2, văn xương thủ mệnh, miếu vượng sai ai ra trình diện chư cát, văn chương cái thế, công danh hiển hách, vưu hỉ và văn khúc cùng cung.

3, văn xương hỉ kim tứ cục sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, trung lúc tuổi già có tiếng danh.

4, văn xương thủ mệnh, hãm sai ai ra trình diện chư hung, cũng chủ lưỡi biện, xảo nghệ, bản lĩnh cao nhân.

5, văn xương hội thái dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, có thể phát huy văn hóa, học thuật, nghệ thuật, quản lý phương diện tài hoa, chủ phú quý.

6, văn xương vũ khúc thủ thân cung mệnh, văn võ kiêm toàn, có trác việt can, làm văn hóa, chính trị, thương nghiệp đều năng lực trở nên nổi bật.

7, văn xương và kình dương cùng thủ, lại có liêm trinh, thất sát cùng thủ, chủ nhân gạt ngụy.

8, văn xương tham lang cùng cung, chính sự điên đảo.

9, văn xương tham lang vu tị hợi cung thủ mệnh, gia sát hóa kị, chủ phấn xương bể nát nứt ra thi, yểu vong.

10, văn xương cự môn cùng cung, tang chí, gặp ngăn trở hạn chán chường, hoặc có lúc giỏi về thấy gió khiến cho đà.

11, văn xương phá quân cùng cung, chủ có thủy tai, như bị chết đuối, hoặc mắc bí nước tiểu, sinh sản hệ thống cập thận phương diện tật bệnh.

12, văn xương, tả phụ hội ngôi sao may mắn, có thể làm quan lớn.

13, văn xương hóa khoa ở mệnh, chủ nhân học tập ưu tú, có tài hoa cập học thức, cuộc thi năng lực tên đề bảng vàng.

14, văn xương có thể cùng hóa khoa củng chiếu, vụ lợi thi học, năng lực tên đề bảng vàng. Hoặc văn xương ở cung Quan lộc hóa khoa cũng.

15, văn xương hãm trong thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có cướp khoảng không dương đà, hạn tới thất sát, dương đà điệt tịnh phương luận)

16, văn xương hóa kị ở mệnh, cũng chủ một thân hiếu học, nhưng bài vở và bài tập chỉ có trở ngại, miếu vượng hóa kị tai tiểu, hãm ở hóa kị tai nặng.

( 2) văn khúc

1, văn khúc thủ mệnh, và văn xương cùng cung, gia ngôi sao may mắn, là danh sách đậu của khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

2, văn khúc chủ nhân có lưỡi biện tài, bác học đa năng lực, hãm địa hảo khoe khoang tài học, nhưng có hoa không quả. Văn khúc chỉ thủ mệnh thân cung, canh phùng hung diệu, cũng tác vô danh lưỡi biện hạng người.

3, văn khúc vũ khúc nhập miếu, chủ nhân có trác việt tài cán, làm văn hóa, chính trị, thương nghiệp đều năng lực trở nên nổi bật. Phùng tả hữu, uy danh hách dịch, là tương của tài, tất là bộ trưởng cấp quan viên.

4, văn khúc vũ tham sinh xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

5, văn khúc liêm trinh cùng cung, tất tác công lại.

6, văn khúc dương, đà cùng cung, lại có liêm trinh hoặc thất sát cùng thủ, chủ nhân gạt ngụy.

7, văn khúc nhập mệnh, đối y bốc số tử vi, tôn giáo, huyền học, tâm lý học chờ có thiên phú, nếu và mặt trăng, tham lang, thiên đồng cùng cung, thì càng rõ ràng hơn. Cố trải qua vân: “Văn khúc mặt trăng cùng cung, 1.cửu lưu thuật sĩ “.

8, văn khúc tham lang cùng cung, chính sự điên đảo.

9, văn khúc cự môn cùng cung, tang chí.

10, văn khúc phá quân cùng cung, thủy tai, chỉ bị chết đuối, hoặc mắc bí nước tiểu sinh sản hệ thống cập thận phương diện tật bệnh.

11, văn khúc thiên lương cùng cung, vị tới thai cương. (hai sao cùng tồn tại ngọ an mệnh thượng cách, dần cung thứ hai)

12, từ khúc, lương ngọ, củng xung người cũng giai.

13, văn khúc cư ngọ tuất hãm địa, làm việc điên đảo.

14, văn khúc hóa khoa ở mệnh, chủ nhân sáng tác năng lực ưu tú, sáng suốt hơn người, tịnh có văn nghệ phương diện tài hoa. Văn khúc hóa khoa cư mệnh thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc giai chủ năng tên đề bảng vàng, tịnh có xã hội danh dự.

15, văn khúc hóa kị, cũng chủ hiếu học, nhưng bài vở và bài tập không được thuận, tại ngoại danh tiếng không tốt, đa bị người hủy báng, văn khúc hãm địa hóa kị càng không được cát.

(văn xương văn khúc hợp luận)

1, văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. Nếu là một trong hai vu hãm địa chỉ thủ thân mệnh, vừa phùng dương đà hỏa linh cướp khoảng không chờ hung tinh cùng cung hoặc phá tan, thì giỏi về quỷ biện, thường cùng người khởi khẩu thiệt tranh, có tử không tiếp thu sai tật, hoặc tự cho là thanh cao, hận đời, đa số có tài nhưng không gặp thời chính là nhân vật, có hoa không quả, danh lợi giai hư. Cố trải qua vân: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long “.

2, xương khúc giáp mệnh nhất kỳ, tất là đắt cách. Giả như mệnh ở xấu cung, văn xương ở dần, văn khúc ở tử là tới giáp, không mắc tức phú, cũng muốn chết cung tam phương cát nhiều mặt luận. Hoặc cung mệnh ở vị, xương khúc ở ngọ thân nhị cung lai giáp cũng. Nhật nguyệt an mệnh xấu vị, trước sau có xương khúc hoặc tả hữu giáp, nam mệnh đắt hơn nữa hiển.

3, xương khúc ở tị hợi thủ mệnh, và miếu vượng của tử vi thất sát, Thiên phủ, thiên đồng, thái dương, mặt trăng cùng, không mắc tức đương đại phú,

4, xương khúc ở xấu vị cung tọa mệnh hoặc, hoặc cùng tồn tại cung thiên di, tất là giờ mẹo hoặc giờ Dậu sinh ra, tam hợp ngôi sao may mắn, là đắt mệnh, thường thị quân vương của trắc.

5, xương khúc ở thần tuất cung tòng mệnh, kỷ năm sinh ra văn khúc hóa kị, tân năm sinh ra văn xương hóa kị, nhâm năm sinh ra sai ai ra trình diện dương đà, đi thêm thần tuất hạn, có thủy tai hoặc bị chết đuối. Cố trải qua vân: “Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thần tuất lự đầu sông “.

6, an mệnh dần thân, bản mệnh của nô bộc cung ở xấu vị, văn xương văn khúc cùng cung tọa thủ, thì mệnh thân tất gặp tai kiếp khoảng không xung chiếu, có nữa dương đà, nếu đi hạn tới thất sát hoặc dương đà điệt tịnh, hẳn phải chết. Cố trải qua vân: “Xương khúc hãm trong thiên thương, nhan quay về chết non “.

7, văn xương văn khúc, nữ mệnh không thích sai ai ra trình diện của, mặc dù thông minh tài hoa, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, nhưng dễ dàng thay đổi, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, tịnh đa dâm dục, cố trải qua vân: “Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm”, “Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương;.

8, nữ mệnh cung mệnh, thân cung, phúc đức, cung phu thê sai ai ra trình diện xương khúc Tứ Sát kiêm hóa kị, nếu không là xướng chung chết non.

9, xương khúc ở chung vu cung phúc đức, là “Ngọc tay áo thiêm hương”, sẽ làm quyền to của chức, dĩ cung mệnh miếu vượng hội cát phương luận, mà lại suốt đời cũng đa diễm phúc.

10, văn xương văn khúc hội liêm trinh tham lang vu tị hợi cung tọa mệnh, thái độ làm người tâm thuật bất chính, hảo khoe khoang khoác lác, ngôn ngữ đa hư ít thực, cũng vì chết chết non cách cục, nếu cung mệnh có hóa sao Hóa kỵ, có thể dương đà, kiên quyết thọ yểu.

11, xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục, là bần sĩ, tu không thấm nước ách. Xương khúc và liêm trinh phá quân ở mão cùng cung, hoặc và phá cung ở dần cung tọa mệnh, vị của “Chúng thủy nhắm hướng đông”, phùng ác giết phá tan, đã định trước một đời bôn ba, tịnh thường phùng kinh hãi việc.

12, xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

13, xương khúc lộc tồn, càng kỳ lạ, là may mắn mệnh thức, suốt đời danh lợi song thu vào.

14, lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được xương khúc củng chiếu, đều bị phú quý.

15, thiên cơ mặt trăng ở dần thân tọa mệnh, và xương khúc cùng cung hoặc gia hội, bất luận nam nữ, đều có tình dục phiền não.

16, xương khúc hóa khoa, đều chủ may mắn, miếu vượng cát lực nhân, hãm yếu thứ hai. Nhập cung Quan lộc hóa khoa, năng lực thi lên đại học.

17, xương khúc hóa kị, nhập cung mệnh, hoặc ở cung thiên di, một thân tại ngoại tất có ác danh, danh dự không tốt. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, một thân tất có lao ngục tai ương. Hai sao nhập miếu hóa kị, kỳ hung yếu kém, nhưng chủ thông minh. Hãm yếu hóa kị quá mức hung, còn có công văn thượng phiền phức, lắm lời lưỡi thị phi, thái độ làm người đâu có, cướp triếp tổn hại nhân, ích kỷ.

18, văn xương hoặc văn khúc nhập cung mệnh, bất luận miếu hãm, đều chủ nhân trí nhớ cường, thậm chí đã gặp qua là không quên được.

19, văn xương văn khúc ở tị dậu xấu nhập miếu, an cung mệnh sinh đến đây, chủ thông minh phú quý.

20, văn xương hoặc văn khúc và tham lang cùng thủ cung mệnh, chủ nhân phong lưu hơn nữa dối trá, người làm quan cũng chủ chánh sự điên đảo.

Thiên khôi, thiên việt

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Hai sao là quý nhân tinh, thiên khôi là ban ngày đắt, tức thiên ất quý nhân; thiên việt là dạ đắt, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt hai sao vô sự phân chia mạnh yếu, là tốt nhất ngôi sao may mắn, vô luận nằm ở hà cung giai có cát tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng của, chủ thông minh tài trí, bề ngoài có uy nghi, tú lệ thanh bạch, tâm tính nhân từ, khí chất cao nhã, có độ lượng hàm dưỡng, cùng người ở chung hòa thuận. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử khuôn mặt đẹp đoan trang, suốt đời tất đa lấy được quý nhân tương trợ. Khôi việt một trong chỉ thủ cung mệnh, vóc người hơi gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, canh được chư cát cùng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi thi học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn chương tú sĩ, có thể làm đệ tử của sư. Đại để đến đây tinh, nếu thân mệnh phùng của, mặc dù không giàu đắt, cũng chủ thông minh, bề ngoài ổn trọng, được người tôn kính.

Thiên khôi là ban ngày quý nhân, thiên việt là dạ quý nhân, ban ngày sinh ra (mão, thần, tị, ngọ, vị, giờ Thân là ban ngày), cung mệnh có ban ngày đắt; buổi tối sinh ra (dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần là buổi tối) cung mệnh có dạ đắt, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Khôi việt lâm vu cái khác các cung, cũng mỹ luận.

1, giáp canh năm sinh ra, an mệnh ở xấu hoặc vị cung, khôi việt cũng ở xấu vị, là “Tọa đắt hướng đắt”, suốt đời tất đắt quá nhân trợ lực, canh được tả phụ bên phải bật gặp nhau, phùng của đều bị phú quý.

2, thiên khôi lâm cung mệnh, thiên việt thủ thân cung, thay đổi gần nhau, tái được ngôi sao may mắn hội hợp, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu giúp đỡ.

3, “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, như mạng cung có thiên khôi, thân cung có thiên việt, chủ nhân văn chương cái thế, tên đề bảng vàng, là “Thiên ất củng mệnh “Cách, tam hợp khôi việt thứ hai.

4, “Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ”, như khôi việt thủ thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, đều bị phú quý, tam phương thứ hai. “Quý nhân đắt hương, phùng của phú quý”, thân mệnh có khôi việt quý nhân, vừa kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ giúp là cũng.

5, khôi việt giáp mệnh là kỳ cách, đại cát, tất mệnh chính tinh miếu vượng hội cát phương hợp. Giả như nhâm quý năm sinh ra, an mệnh ở thần cung, thiên khôi ở mão, thiên việt ở tị cung lai giáp mệnh; bính năm đinh sinh ra, an mệnh ở tuất cung, thiên khôi ở hợi, thiên việt ở dậu lai giáp mệnh. Nếu là mệnh viên tam phương tứ chính cát ít, cũng không phú quý, suốt đời chỉ phải nhân duyên mà thôi.

6, “Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình giết vô xung thai phụ đắt”, chư tinh ở cung mệnh thân cung là giai, tam phương thứ hai, sai ai ra trình diện hình giết xung hội người bình thường.

7, khôi việt giúp đỡ là Phúc Thọ, chư tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn.

8, khôi việt gặp lại kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp, cố tật vưu đa, dễ mắc đa loại bệnh mãn tính.

9, nữ mệnh khôi việt thủ mệnh, đa thụ quý nhân trợ giúp, nhất là khác giới trợ giúp.

10, thiên việt có chứa đào hoa khí tức, mà thiên khôi thì không.

11, năm mươi tuổi hậu, hạn năm phùng khôi việt, không được ứng với coi là quý nhân, ngược lại sẽ gặp tiểu nhân.

Kình dương

Kình dương vừa danh “Yểu thọ sát”, thuộc kim, bắc đẩu di động tinh, hóa khí là hình. Kình dương là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh, ở tử ngọ mão dậu lạc hãm, thần tuất xấu không miếu. Thủ thân mệnh, tính to đi bạo, cơ mưu giả dối, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thị thân là sơ, trở mình dạ là oán. Nhập miếu, tính Công-gô quyết, chủ quyền đắt. Cư tử ngọ mão dậu hãm địa, thì tác họa hưng hại, hình khắc cực quá mức. Kình dương nhập mệnh, thân cao hình tráng, mặt mày hốc hác, đồ trang sức tứ chi mang thương, nhập miếu mập mạp, lạc hãm mặt mày hốc hác rất nặng, hoặc mắt mù, hoặc bộ mặt có dấu vết, ban đậu. Kình dương nhập mệnh người, chủ hoành thành hoành phá, đại thể khiếm khuyết thành, kỳ tính tham bỉ dối trá, bộ phận then chốt tính hết, lấy oán trả ơn, gấp gáp táo, to gan lớn mật, dễ chọc sự phi, dễ và thân bằng bạn tốt khởi xung đột, bí quá hoá liều, phản kháng tâm cường, tịnh có phạm tội khuynh hướng. Nữ mệnh nhập miếu gia cát quyền quý, vẫn là không được hoàn mỹ, hãm địa thương phu khắc tử, cô hình, mặt mày hốc hác hạ dâm.

1, kình dương hỉ tây, bắc tịch sinh ra, hoặc thần tuất xấu vị năm sinh ra, mệnh thân cung ở thần tuất xấu vị người, tất hoành lập công danh, quyền to đại quý.

2, kình dương cư tử ngọ mão dậu hãm địa, phi chết non thì hình phạt chính thương, suốt đời đa hung tai tai họa bất ngờ, tứ chi bị thương tàn phế, hình khắc rất nặng (ngọ cung hung nhất, mão cung thứ hai, tử dậu vừa thứ hai, đầu ngựa đái tiến cách cát đa người ngoại lệ).

3, kình dương nhập miếu và ngôi sao may mắn cùng cung, chủ nhân phú quý tung tin.

4, kình dương, Hỏa Tinh cùng tồn tại thần tuất xấu vị cung thủ mệnh, uy quyền xuất chúng (thần tuất nhân giai, xấu vị thứ hai), nếu hai sao cùng tồn tại hãm địa thủ mệnh, hạ cách, nghèo hèn hung yểu.

5, kình dương ở ngọ cung thủ mệnh, cùng trời cùng mặt trăng hoặc tham lang cùng cung, là “Đầu ngựa đái tiến “Cách, uy trấn biên cương, bính mậu năm sinh ra phùng của hóa cát, mặc dù ở kình dương ở mệnh, cũng mỹ luận, phú quý có thể hứa, chỉ là không kiên nhẫn cửu. Đến đây cách sinh ra hoặc đi xa biên cương nước khác, hoặc xuất ngoại phát triển, đa ở gian nan gian khổ trung kiến thành đại sự đại nghiệp.

6, kình dương và văn xương, văn khúc, tả phụ, bên phải bật cùng cung, chủ nhân có ám chí vệt.

7, kình dương và liêm trinh, cự, Hỏa Tinh cùng cung, chủ có bệnh kín hoặc đồ trang sức tay chân bị thương tàn phế, mà lại bất thiện chung, suốt đời đa tao hình họa.

8, kình dương thủ mệnh, Hỏa Tinh, hóa kị, Địa kiếp, thiên không phá tan, chủ tàn tật, ly tổ, hình khắc lục thân.

9, kình dương thủ mệnh, thất sát hoặc phá quân phá tan, hình phạt chính khắc hạ cục.

10, “Lý quảng không được phong, kình dương phùng sinh lực sĩ”, giáp năm sinh ra cung mệnh ở mão, bính năm sinh ra cung mệnh ở ngọ, canh năm sinh ra cung mệnh ở dậu, nhâm năm sinh ra cung mệnh ở tử, cát đa nhưng bình thường, gia sát thì hung.

11, đa học ít thành, chỉ vì kình dương phùng cướp giết.

Đà la

Đà la vừa danh “Mã tảo sát”, thuộc kim, bắc đẩu di động tinh, hóa khí là kị.

Đà la là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh. Ở dần thân tị hợi cung lạc hãm, thần tuất xấu không miếu. Thủ thân mệnh, tâm biết không chính, ám lệ chảy dài, tính cương uy mãnh, làm việc thoái thoái, có đầu không có đuôi, hoành thành hoành phá, phiêu đãng bất định, không làm bản chỗ cư dân. Đà la nhập mệnh, thân hình hùng tráng, kiểm trình phương viên hình, lưỡng gò má hơi khoan, nhập miếu đa mập mạp, lạc hãm bộ mặt có thương tích vết, xỉ yếu. Kỳ tính giảo hoạt, thiện công tâm kế, đa nghi.

Đà la nhập mệnh người, đại thể tâm thuật bất chính, hối hả ngược xuôi, hảo đi gian lộng xảo, có phản kháng tâm, ngôn ngữ khoe khoang khoác lác, có lừa người khác tập quán. Nữ mệnh đà la, nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, lại không có liêm sỉ.

1, đà la hỉ tây, bắc tịch sinh ra, thần tuất xấu vị năm sinh ra, mệnh thân cung ở thần tuất xấu vị người, quân nhân năng lực hoành phát thăng tiến, văn nhân phát không kiên nhẫn cửu.

2, nếu không có chính tinh mà đà la độc thủ cung mệnh người, và phụ mẫu duyên mỏng, cô đơn, khí tổ ra ngoài, ở rể hoặc cho làm con thừa tự, nhị họ diên sinh, xảo nghệ là sống.

3, đà la thủ mệnh, hội tả phụ, bên phải bật, văn khúc, văn xương, chủ nhân có ám chí.

4, đà la hãm cung thủ mệnh, phùng cự môn hoặc Tứ Sát, tất thương thê tử, bối lục thân, mà lại bị thương tàn phế đái tật.

5, đà la ở dần thân tị hợi thủ mệnh thân, một thân nhất định mặt mày hốc hác, tứ chi có thương tích tàn, nếu không có mệnh chết yểu, thì tất hình thương rất nặng, duy ly tổ xuất ngoại thì tai hoạ giảm bớt, đa chủ một thân mạo xấu.

6, đà la và tham lang cùng cung, thái độ làm người hảo ăn ý, tất nhân tửu sắc mà thành lao, nếu và tham lang cùng cung vu dần, chủ nhân thông minh làm nhân phong lưu.

7, đà la và Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung, đại hung của mệnh, dễ được bạo bệnh, như bệnh truyền nhiễm, ôn dịch, truyền nhiễm tính bệnh ngoài da, bệnh lây qua đường sinh dục, một thân đại thể có nghiêm trọng huyết quang, tàn phế, chết thảm, không được chết già.

(kình dương, đà la hợp luận)

1, lộc tiền là kình dương, lộc hậu là đà la, ở sổ chủ hung ách, là chư cung của hung thần. Cư tứ mộ nơi là nhập miếu, tọa mệnh thân, chủ hoành nổi giận phá, nhất phùng cát vận dụng đã tới, mập ra rất nhanh, một đêm thành danh, đột nhiên thành công, nhưng nhất phùng hung vận, khuynh bại cũng tốc, thủy chung không được cửu viễn.

2, kình dương hóa khí là hình, đà la hóa khí là kị, kỳ hung không lường được, không chỉ chủ nhân cơ mưu giả dối, mặt mày hốc hác huyết quang, vừa là lao ngục tai ương tư tin, nhập mười hai cung trung bất luận cái gì nhất cung đều có lực phá hoại. Hai sao hãm địa nhập mệnh, tam phương hội hỏa linh, tất có lao ngục tai ương.

Hoặc hai sao hãm địa, và thất sát, phá quân, tham lang, cự môn, liêm trinh, vũ khúc cùng cung, cũng phạm tội bỏ tù của mệnh. Đà la ở tị hợi cung tọa mệnh, bất luận cùng cung của chính tinh là miếu vượng hoặc là hãm thất, ngồi tù tỉ lệ rất cao, nếu tam phương lại có Hỏa Tinh hoặc linh tinh, hầu như là bỏ tù tuyệt đối phù. Hoặc cung mệnh chính tinh lạc hãm mỗi ngày đất trống cướp, tam phương hội dương đà hỏa linh, cũng lao ngục tin tức. Hoặc hóa sao Hóa kỵ ở mệnh, và dương đà cùng cung, gia hội, cũng chiêu quan nhục hình trách, tù ngục khó tránh khỏi. Hoặc cung thiên di có đương sinh của quan phủ tịnh thất sát, kình dương, chủ ly hương tao phối, bỏ tù bị tù.

3, kình dương đà la và thất sát, phá quân, tham lang, Hỏa Tinh, linh tinh, hóa kị chờ hung tinh cùng cung hoặc gia hội, đồ trang sức tay chân bị thương tàn phế.

4, “Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân”, kình dương, đà la cùng và thái dương, mặt trăng cùng cung thì thương thân tổn hại con mắt; và tham lang, liêm trinh tương tịnh thì phong lưu gây, và tham lang hợp, nhân hoa tửu dĩ vong thân; và cự, thất sát đồng hành, thì chiêu tật mà phôi con mắt, chiêu lăng nhục mà sinh bệnh kín; và hỏa linh làm bạn, khi còn bé nan nuôi, đa bệnh đa tai, phòng chết non mặt mày hốc hác, nếu đã lớn, cũng chủ tàn tật, chích nên tăng nói, hoặc ngưỡng tôn giáo, làm nhiều việc thiện lại vừa duyên niên.

5, kình dương, đà la hội thái dương, mặt trăng hoặc hóa sao Hóa kỵ cùng cung, nam khắc thê mà nữ khắc phu.

6, kình dương hợp xương, khúc, tả, bên phải, có ám chí mắt tật.

7, dương đà giáp mệnh, trúng mục tiêu có lộc tồn kiêm chính tinh hóa kị, là “Dương đà giáp kị “Của cách, là bại cục, tác cô bần luận của, nếu mệnh vô hóa kị, lộc biên lai gửi tiền thủ, mà dương đà giáp của, cũng có chiêu hung ngày.

8, dương đà và hỏa linh thủ mệnh thân, là thắt lưng lưng còng khúc người, hoặc nhân ngoài ý muốn mà tàn phế, tử vong, bị thương tàn phế lại vừa diên thọ. Cùng cung của chính tinh lạc hãm, có chết sớm của ngu, không phải cũng tất trở thành kẻ tù tội.

9, dương đà gặp ác tinh, làm nô làm người ở, chung thân bất năng phát đạt.

10, quân tử trúng mục tiêu, cũng có dương đà hỏa linh, tiểu nhân mệnh nội, khởi vô khoa lộc quyền tinh, luận mệnh thì phùng đến đây, muốn xem được viên thất viên, luận bàn nhập miếu bị chiếm đóng, mới có thể chuẩn xác.

11, phàm dương, đà, hỏa, linh, hóa kị trung có hai người hoặc tam một rơi vào cung mệnh, một thân nếu không không phải là hạng người thiện lương, có lao ngục tai ương, mà lại tất vô chết già, là chết thảm của mệnh, tái kiến thiên hình, thậm chí chết không toàn thây. Hạn năm phùng loại này tổ hợp, phòng tai họa bất ngờ.

12, đi hạn gặp dương đà, phòng sinh bệnh hiểm nghèo, hoặc tao ngoài ý muốn tai hoạ, mà lại ít chết già, chỉ có tích đức có thể hóa.

13, nam nữ cung mệnh có kình dương, tất tái hôn.

Địa kiếp, thiên không

Hai sao thuộc hỏa, Địa kiếp là cướp giết chi thần, thiên không là khoảng không vong chi thần, giai thuộc hung tinh. Hai sao tính chất nói hùa, phẩm loại nhất trí, chủ họa không được chủ phúc, chủ khô không được chủ quang vinh, mười hai cung trung không chỗ không được hung.

Cướp khoảng không nhập mệnh, làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan. Suốt đời lao đa mà công ít, mọi việc dễ bỏ vở nửa chừng, có lẽ mỗi khi sắp thành lại bại, sự vị cánh mà thân chết trước, cố trải qua vân: “Cướp khoảng không là buồn tối hại nhân, trí anh hùng lầm suốt đời “. Ở sự nghiệp thượng, có chây lười cập tiêu cực tư tưởng, dễ dàng nhất buông tha lợi ích của mình, tương chỗ tốt chắp tay nhường cho người. Cướp khoảng không hai sao tối bất lợi sinh tài, thủ cung mệnh, tài vận không tốt, mà lại suốt đời không được tụ tài, có lãng phí hư trịch khuynh hướng. Tâm sự tiêu cực lại vu hành động, thường có bi quan thất ý tâm tính, hoặc hơi có tố chất thần kinh, suy nghĩ quá độ, ở xử sự phương diện, đạo lý rõ ràng, nói cũng có lý, nhưng suốt đời làm được đa mà thành được ít, dễ bỏ qua hoặc buông tha kỳ ngộ, nhưng rất khó thông thuận đạt được lý tưởng của chính mình.

Cướp khoảng không ở mệnh, đại diện một loại linh hoạt kỳ ảo hư vô tư tưởng, dễ tiếp cận triết học, huyền học, thần học, tôn giáo các loại sự vật, nếu như sẽ có ngôi sao may mắn, thích sự yên lặng bầu không khí, chuyên cần tự hỏi, phản ứng khoái, một thân thường thường có vượt quá thường quy tư tưởng và lý luận, là thiên tài không tưởng gia, học vấn gia, thần học gia, nhà phát minh. Đối thần bí sự vật đại đô có ham, khuynh hướng sinh nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, bói toán học, khí công học chờ, ở những phương diện này rất có thiên phú, nhưng nhân thường thường mê muội mất cả ý chí, hoặc bị tín ngưỡng của mình hoặc khốn mê hoặc lầm suốt đời, sản sinh tiêu cực, bi quan thậm chí sai lầm nhân sinh quan.

Cướp khoảng không nhập mệnh, thường thường làm việc rất có quyết đoán, nã được thức dậy hạ, không thích cùng người khác cường tranh rốt cuộc, bởi vậy khiếm khuyết cạnh tranh ý thức.

Mệnh có cướp khoảng không không được tụ tài, thường thường vuột thời cơ cơ hội tốt, tối bất lợi sinh kinh thương.

Phàm cướp khoảng không nhập mệnh người, một thân ở sinh hoạt hàng ngày thượng tương đối lười biếng, không thương tố gia vụ, làm việc vô trật tự, bình thường bả đồ đạc của mình tiện tay loạn, ngày sau cần thì lại muốn nơi tìm lung tung.

Nữ mệnh được cướp khoảng không một trong chỉ thủ cung mệnh hoặc hai sao cùng nhập cung mệnh, bất luận hội chiếu hà tinh, ở tình cảm thượng tất có khúc chiết hoặc tranh cãi. Nếu không có chính diệu có cướp khoảng không, lại thêm ác sát hoặc đào hoa tinh diệu, hình hài phóng đãng, trinh tiết quan niệm bạc nhược, chích có thể là nhà kề, giá đã ly dị lão công, hoặc làm nô tì, kỹ nữ. Nông lịch tháng mười sinh ra, thiên không hội rơi vào cung mệnh, Địa kiếp hội rơi vào thân cung. Nông lịch tháng tư, tháng sáu sinh ra, cung mệnh tất và cướp khoảng không gia hội.

1, cướp khoảng không hai sao của hung tính, dĩ cùng cung tối quá mức, xung chiếu thứ hai, giáp mệnh vừa thứ hai, gia hội vừa thứ hai, nếu không có gia hội người, kỳ hung so sánh vi.

2, cướp khoảng không hai sao thủ thân mệnh, nếu cung mệnh chính tinh nhập miếu vượng, tam phương hội ngôi sao may mắn, thì họa khinh; nếu mệnh vô chính tinh, hoặc cung mệnh chính tinh lạc hãm, hoặc Tứ Sát nhập mệnh, thì là triệu chứng xấu. Mệnh gia ác tinh gặp tai kiếp khoảng không, nghèo hèn chết non.

3, Địa kiếp thủ sinh thân mệnh, trời sinh tính tương đối tiêu cực, mọi việc khán không ra, chủ nhân làm việc sơ cuồng, không được chính đạo, làm tốt tà tịch việc.

Thiên không thủ sinh thân mệnh, tính tình so sánh lạc quan, cẩu thả, mọi việc thấy khai, tịnh chủ nhân làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không được tụ tài.

4, “Cướp khoảng không giáp mệnh là bại cục”, chủ nghèo hèn, giả như an mệnh ở hợi, Địa kiếp ở tử, thiên không ở tuất, tức thành cướp khoảng không giáp mệnh của cách. Tuổi hãm đi được cũng hung, giáp kị cũng hung, cô bần hình thương. Nếu cung mệnh chính tinh nhập miếu vượng nơi, tam phương hội cát, thì cướp khoảng không giáp mệnh thượng bất túc úy, làm hại cũng khinh, nếu cung mệnh ngôi sao nhập hãm thất chi địa hoặc hung tinh tọa mệnh, tam phương không gặp cát, cướp khoảng không giáp mệnh làm hại tối liệt, không chỉ suốt đời sự nghiệp không làm nổi, mà lại chung thân nghèo hèn, đa tai nạn cập thất bại, thậm chí thọ năm không được vĩnh.

5, “Sinh phùng thiên không, như nửa ngày chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền”, đây là “Mệnh lý phùng cướp “Cách.

6, “Mệnh lý phùng khoảng không, không được phiêu lưu tức chủ khó khăn”, cung mệnh không gặp chính tinh, chỉ giá trị thiên không tọa thủ, canh tam hợp gia sát hóa kị, dựa vào đến đây đoạn.

7, “Từ nhỏ nghèo hèn, cướp khoảng không lâm tài phúc của hương”, đến đây chỉ an mệnh ở tử hoặc ngọ, mão giờ Dậu sinh ra, Địa kiếp thiên không hai sao một thủ cung phúc đức, một thủ cung tài bạch, sinh ra nghèo hèn, có lẽ suốt đời thành bại phập phồng, bất thiện tụ tài, cũng không lớn làm, dù có phú quý, cũng tất hư danh hư lợi, chung tất khuynh bại.

8, mệnh có cướp khoảng không, vừa phùng năm sinh địa chi tiền nhất cung của “Thiên không (đến đây tinh lành nghề hạn thôi pháp nhất tiết trung có trình bày và phân tích)”, chủ sống uổng suốt đời, khó có thành tựu.

9, mệnh thân phùng cướp khoảng không hai sao, nan hưởng cao thọ, có thể có cao thọ thì tất nghèo hèn.

10, hạn vận phùng cướp khoảng không, chủ làm việc không làm nổi hoặc bỏ vở nửa chừng, dù có được, cũng tất có thất hoặc tổn hao. Hạn vận phùng Địa kiếp thiên không thất sát, sẽ đến bần cùng, gia tư tiệm thối, tiền tài tiêu tan, thậm chí là điềm đại hung, cố trải qua vân: “Vận gặp Địa kiếp thiên không, Nguyễn Tịch có bần cùng nổi khổ”, “Hạng Võ anh hùng, hạn tới thiên không mà tang nước; thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa dĩ vong gia “.

11, lộc tồn thiên mã lâm bại tuyệt khoảng không vong nơi, mà thái tuế lưu niên họp lại Địa kiếp thiên không, chủ tai hối. Cố trải qua vân: “Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp cướp khoảng không “.

Lộc tồn

Lộc tồn thuộc đất, bắc đẩu thứ tam tinh, chân nhân của ở lại, chủ nhân đắt tước, chưởng nhân thọ cơ. Lộc tồn là một viên đại cát tinh, mười hai cung trung đều vì phúc luận, tịnh có giải trừ ách chế hóa công. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân hiền lành phúc hậu, hòa ái dễ gần, tướng mạo cẩn thận, tín nghĩa trác trước, thông minh ngay thẳng, hữu cơ thay đổi, đa học đa năng lực, hành sự vững vàng thẩm trước, lại hơi có bị động khuynh hướng. Có rất mạnh kinh tế quan niệm, trời sinh tính tiết kiệm, không thích lãng phí, suốt đời tài vận hơi tệ. Mạng người gặp của, chủ có phú quý, tịnh có tiếng danh.

Nữ mệnh lộc tồn tọa cung mệnh, thanh bạch tú lệ, có khả năng đầy hứa hẹn, giàu có, năng lực thủ tài, có quân tử của chí.

Lộc tồn nhập mệnh, chủ nhân có mập mạp thân thể, nếu độc thủ cung mệnh, kiểm trình viên hình hoặc phương viên hình, vóc người sảo cao, hơi béo hoặc mập mạp, sắc mặt hoàng bạch.

1, lộc tồn thủ mệnh, hỉ tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thái dương, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc cùng cung, chủ phú quý, tác lộc tồn thượng cục, chính tinh miếu vượng thì dũ giai, chính tinh hãm yếu thì không vì mỹ.

2, lộc tồn vu chư cung giáng phúc tiêu tai, ở tử ngọ mão dậu, dần thân tị hợi cung đều vì nhập miếu, không rơi thần tuất xấu vị tứ mộ nơi.

3, lộc tồn độc thủ cung mệnh, vô ngôi sao may mắn cùng giá trị, vô cát hóa, hoặc và hung tinh cùng cung, là thần giữ của, thái độ làm người bủn xỉn, đối tiền tài thấy rất nặng. Gặp hỏa linh cướp sát cùng cung hoặc xung chiếu giáp hội, vì tư lợi, nhất mao không được bát.

4, lộc tồn thủ mệnh, rơi sinh khoảng không vong nơi, bất năng là phúc, canh thấu hỏa linh khoảng không cướp, chủ nhân xảo nghệ an thân. Lộc tồn sợ hãi chặn khoảng không, tuần khoảng không, canh cụ Địa kiếp, thiên không, gặp khoảng không vong, tiền tài nan tụ.

5, lộc tồn thủ sinh mệnh thân, tài bạch, cung điền trạch, chủ phú, “Tài sản vô số, lộc tồn thủ sinh tài trạch “. Nhập cung Quan lộc, cung thiên di cũng cực cát.

6, “Lộc tồn rất nặng đa áo cơm”, chư cung giáng phúc, lập nghiệp phú quý, nữ mệnh vưu cát, gả chồng kén rể tài vượng, vượng phu ích tử.

7, dần thân mão dậu cung lộc tồn thủ mệnh, giáp canh ất tân năm sinh ra hợp cách, là “Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh đắt hiển “.

8, lộc tồn cư cung thiên di sinh tử ngọ, đại lợi yêu cầu danh yêu cầu lợi.

9, lộc tồn và hóa lộc ở phụ mẫu, huynh đệ nhị cung lai giáp mệnh, chủ phú quý.

10, lộc tồn và hóa lộc cùng thủ cung mệnh, là “Lộc hợp uyên ương “Cách, lộc tồn và hóa lộc ở tam phương triêu hợp, là “Song lộc triêu viên “Cách, tài vận hanh thông, chung thân phú quý.

11, lộc tồn cùng trời mã cùng cung hoặc gia hội, là “Lộc mã cùng bôn ba “Cách, chủ bôn ba trung quá tài lợi, nếu có hóa lộc gia hội thì may mắn nhân, là cự phú của mệnh.

12, nữ mệnh lộc tồn vừa lộc hóa lộc, thiên mã cùng thủ cung mệnh, chủ đại phú đắt, nhưng là chuyên quyền người. Trải qua vân: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên.

13, lộc tồn và hóa lộc không bàn mà hợp ý nhau, là “Minh lộc ám lộc “Cách, chủ phú quý, vị chí công khanh, như lộc tồn tại dần thủ mệnh, hóa lộc ở hợi lục hợp là cũng, còn lại loại suy.

14, “Lộc văn củng mệnh, đắt hơn nữa phúc”, nói lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được văn xương văn khúc củng xung là cũng, chủ nhân có văn học nghệ thuật tài năng, suốt đời danh lợi song toàn.

15, “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung “. Đến đây chỉ Bản cung hoặc tam hợp có lộc, lại bị hóa sao Hóa kỵ lai phá tan, trái lại là triệu chứng xấu, không vì phúc luận, hoặc lộc còn có hỏa linh khoảng không cướp cùng cung, cũng lộc phùng phá tan, còn đây là cát trung giấu hung của cách, chung tất rách nát, trèo càng cao điệt được việt thảm.

Hỏa Tinh

Vừa “Sát thần”, thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động tinh.

Hỏa Tinh là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh. Cư dần ngọ tuất là nhập miếu, cư tị dậu xấu là được địa, cư hợi mão vị là lợi ích, cư thân tử thần là hãm. Hỏa Tinh nhập mệnh, sắc mặt hồng hoàng, mắt to, kiểm viên trường, vóc người trung đẳng, hơi tráng. Vu nhân tính tình lại được cường xuất chúng, vội vàng xao động gan lớn, ngoan cố không thay đổi, tự cho là đúng, tâm tính độc ác, gắn bó tứ chi có thương tích, ma mặt hoặc mặt có thương tích vết, bộ lông có vu thường nhân chỗ, như là hồng màu rám nắng hoặc quyển mao. Rơi vào mười hai cung trung giai không vì mỹ luận, duy cư cung tật ách nhập miếu, tác bản thân cường tráng ít bệnh luận của. Và miếu vượng của tham lang cùng cung nhập mệnh, sắp tới lập biên công, quan võ hiển quý, kinh thương hoành phát. Hỏa Tinh tuy nhập miếu vượng của hương thủ mệnh, cũng không hề thuận, thành bại phập phồng thế sở khó tránh khỏi, nếu nhập hãm cung, hình khắc rất nặng, khắc hại lục thân, dễ chiêu quan phi tai họa bất ngờ, bệnh hiểm nghèo triền thân.

Nữ mệnh Hỏa Tinh, tính cách kiên cường, nhiệt liệt hướng ngoại, dám nói dám nói. Hỏa Tinh miếu vượng lại cùng ngôi sao may mắn miếu vượng cùng thủ, vượng phu ích tử, trinh liệt của phụ. Hãm cung thủ mệnh hoặc cùng cung của chính tinh lạc hãm, tâm địa độc ác, nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi, dâm dục thấp hèn.

1, Hỏa Tinh lợi đông, phía nam sinh ra, cập dần mão tị ngọ năm sinh ra, thì họa khinh, bất lợi tây, phương bắc sinh ra, họa nặng.

2, Hỏa Tinh thủ mệnh, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập tam hợp cung không được gia hung, nên làm quân cảnh lập nghiệp, lập võ công, trung niên thủy hưng.

3, Hỏa Tinh và tham lang thủ mệnh, gia ngôi sao may mắn, nên từ quan võ, chủ năng lập công biên cương, có tương tương của đắt, kinh thương thì tất quá tài lợi, chủ phú, gia dương đà cướp khoảng không không làm đến đây luận.

4, Hỏa Tinh hãm địa, dương đà cùng cung, chủ nhân tã lót tai sâu, niên thiếu dễ chết non, chích nên cho làm con thừa tự nhà ông bà ngoại gởi nuôi, nhị họ diên sinh, sùng bái phụ mẫu lại vừa.

Linh tinh

Vừa “Sát thần”, thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động tinh.

Linh tinh là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh. Cư dần ngọ tuất là nhập miếu, cư tị dậu xấu là được địa, cư hợi mão vị là lợi ích, cư thân tử thần là hãm. Linh tinh nhập mệnh, sắc mặt thanh hoàng, hình dung không đồng nhất, có kỳ lạ chỗ quái dị. Vu nhân tính tình lại được cường xuất chúng, vội vàng xao động gan lớn, ngoan cố không thay đổi, tự cho là đúng, tâm tính độc ác, lòng ghen tỵ cường, nha thử tất báo, thanh âm nói chuyện thấp thẩm hoặc khàn khàn, mọi việc không nói tình cảm, hiểm ác đáng sợ âm ngoan, đồ trang sức tay chân có thương tích, ma mặt. Rơi vào mười hai cung trung giai không vì mỹ luận, duy cư cung tật ách nhập miếu, tác bản thân cường tráng ít bệnh luận của. Linh tinh và miếu vượng của tham lang nhập mệnh, sắp tới lập biên công, quan võ hiển quý, kinh thương hoành phát. Tuy nhập miếu vượng của hương thủ mệnh, cũng không hề thuận, thành bại phập phồng không thể tránh được, nhập hãm cung, khắc hại lục thân, dễ chiêu quan phi tai họa bất ngờ, bệnh hiểm nghèo triền thân.

Nữ mệnh tính cách kiên cường, nhiệt liệt hướng ngoại, bối lục thân, thương phu tử, nhập miếu gặp cát sung túc, hãm cung không được trinh tiết, bần hàn thấp hèn.

1, linh tinh lợi đông, phía nam sinh ra, cập dần ngọ tuất năm sinh ra, thì họa khinh, bất lợi tây, phương bắc sinh ra, họa nặng.

2, linh tinh thủ mệnh, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập tam hợp cung không được gia hung, nên làm quân cảnh lập nghiệp, lập võ công.

3, linh tinh thủ mệnh, nhập miếu gặp Tử Phủ tả hữu, không mắc tức phú.

4, linh tinh và tham lang thủ mệnh, gia ngôi sao may mắn, nên từ quan võ, chủ năng lập công biên cương, có tương tương của đắt, kinh thương thì tất quá tài lợi, chủ phú, gia dương đà khoảng không cướp không làm đến đây luận.

5, linh tinh hãm địa thủ mệnh, cô bần, chết non, mặt mày hốc hác diên thọ.

6, linh tinh thủ mệnh, liêm trinh kình dương hội, mổ chính binh.

7, linh tinh thất sát cùng cung, chủ trận vong.

8, linh tinh phá quân cùng cung, tài, phòng tất khuynh, phá gia đãng sinh.

9, linh tinh thủ mệnh, dương đà được thông qua, cô đơn, khí tổ, bị thương tàn phế, đái tật.

10, “Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông”, đến đây bốn sao giao nhau sinh thần tuất nhị cung, tân nhâm kỷ năm sinh ra, nhị hạn đi tới thần tuất, định tao thuỷ ách.

(Hỏa Tinh linh tinh hợp luận)

1, hỏa linh là sát thần, hung ác ngôi sao, sinh dần ngọ tuất là nhập miếu, thân tử thần lạc hãm. Mười hai cung trung giai tác họa, sinh mạng người nội, có hung vô cát, tuy nhập miếu vượng của hương, cũng không phải toàn bộ cát, tất có thành bại khuynh đồi. Cung mệnh có cát gặp hỏa linh nhập miếu người, đa nên quan võ vinh thân. Duy và tham lang cùng cung sinh vượng địa, hoặc hai sao tịnh giáp tham lang, hoặc và tham lang gia hội, thì là mập ra của luận.

2, Hỏa Tinh linh tinh nhập mệnh, chủ nhân đồ trang sức tứ chi mang thương, tính tình thô bạo, lòng dạ ác độc tính độc, phản kháng tâm cường. Nhập miếu lại được cường quả cảm, thông minh nhạy bén, có quyết đoán lực. Nhập hãm cung thì vóc người nhỏ gầy, bảo thủ, giảo hoạt nhiều gian trá, vô viễn lự, hành sự khiếm khuyết cẩn thận, bất kể hậu quả, suốt đời cũng thường tao ngăn trở, cứ thế tinh thần phiền muộn.

3, “Hỏa linh giáp mệnh là bại cục”, dần ngọ tuất năm sinh ra như gặp Hỏa Tinh linh tinh giáp mệnh thân cung, vừa bản mệnh của chính tinh không được cát, hãm yếu, hoặc hóa kị, hoặc có hung thần, thì là bại cục, suốt đời tao hung, bần tài chết non. Như chính tinh miếu vượng gia cát, thì chủ suốt đời không được thuận, đa tiểu nhân, thượng không được tới đại hung mà thôi. Nếu tham lang cư mệnh có hỏa linh giáp, thì dĩ cát luận, trái lại chủ phú quý, sự nghiệp hoành thành.

4, hỏa linh vượng cung, cũng phúc luận, đến đây hai sao nhập miếu ngồi một mình, tam hợp phương cập đối cung chư tinh miếu vượng gia cát, hoặc tham lang ở đối cung, cũng có phú quý người, duy phúc không được đầy đủ mỹ, hoặc là bản thân có thương tích tàn, hoặc là khi còn bé đa tai nạn nuôi, hoặc ly tổ cho làm con thừa tự, hoặc hình khắc thê tử, không phải trường hợp cá biệt.

5, hỏa linh gặp nhau, dần ngọ tuất nhập miếu, gia cát phú quý dương danh, tài vận đột phát, nhưng kiêu hoành bạt hỗ, tiểu nhân đắc thế, như lại cẩu lông dài.

6, Hỏa Tinh linh tinh gia sai ai ra trình diện liêm trinh, thất sát, phá quân, kình dương tất có nghiêm trọng huyết quang tai ương, tịnh chủ trận vong hoặc chết thảm.

7, hỏa linh hãm cung hội dương đà, còn nhỏ đa tai bệnh, chỉ chết non, tất cho làm con thừa tự cùng người sùng bái phụ mẫu lại vừa mạng sống. Loại này tổ hợp suốt đời nhiều tai nạn, lục thân duyên mỏng, hoặc tao bạo bệnh tai họa bất ngờ mà chết thân, tịnh dễ trở thành tội phạm, có lao ngục của ách hoặc bị bắn chết.

8, nữ mệnh cung mệnh có hỏa linh, và thân nhân bất hòa, tâm ác độc, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi. Nếu hỏa linh miếu vượng thủ mệnh gia cát, tung phú quý cũng chủ ngang ngược kiêu ngạo, cư hãm địa, nếu không nghèo hèn cũng tất dâm tà. Nói chung nữ mệnh gặp linh hỏa kình dương là hạ cách, miếu vượng vưu có thể, hãm ngầm tiện, bần cùng chết non.

Hóa quyền

Hóa quyền thuộc mộc, chưởng xử sinh sát chi thần, xấu cung nhập miếu, vô hãm. Nhập cung mệnh, chủ nhân tính cách ngoan cố, chú trọng quy phạm đạo đức, hành sự cẩn thận, nguyên tắc tính cường, có rất tốt lĩnh đạo thống ngự năng lực, kiên cường bất khuất, mọi việc sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, tính tình kỳ quái, nơi bị người khâm phục tôn kính, dễ lấy được người khác thưởng thức. Hỉ nhập mệnh thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc, cung tài bạch, chủ có quyền thế. Hỉ hội vũ khúc, cự môn, tất chuyên đại sự. Đến đây tinh ở mệnh, chuyên chủ quyền thế.

Cung mệnh có hóa quyền nữ mệnh, nội ngoại xưng ý, hội cát tái sinh phu nhân.

1, hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tương, đại phú đại quý.

2, hóa quyền nhập cung mệnh, cung Quan lộc và vũ khúc hoặc cự môn gia hội người, tất ác quyền to, hoặc thống binh trăm vạn, quan võ đắt hiển.

3, hóa quyền nhập mệnh thân cung, và hóa khoa cùng cung, nhất định văn chương quán thế, nhân giai khâm phục và ngưỡng mộ, sinh văn nghệ giới, học thuật giới danh dự tung tin.

4, hóa quyền và hóa khoa giáp mệnh thân cung, chủ đắt.

5, hóa quyền và hóa lộc cùng cung hoặc gia hội, tài quan song mỹ, cát nhiều mặt luận, nếu hung tinh hội tụ thì không vì mỹ luận, chủ hư danh hư lợi, có hoa không quả.

6, hóa quyền và hóa lộc thủ tài bạch, cung phúc đức, xuất thế vinh hoa.

7, hóa quyền, hóa lộc ngôi sao may mắn cư sinh nô bộc cung, dù có quan đắt cũng là bôn ba lao lực.

8, hóa quyền gặp dương đà hỏa linh khoảng không cướp đại hao tổn thiên sứ, dễ đợi tin lời gièm pha, tất gặp quan tai giáng cấp, hoặc sự nghiệp tao tới tổn thất.

Hóa lộc

Hóa lộc thuộc đất, là phúc đức chi thần, hỉ sai ai ra trình diện lộc tồn. Dần thân cung nhập miếu, kỳ cát làm sử dụng quá nhiều, tử ngọ mão dậu cung lạc hãm, kỳ cát làm sử dụng hơi nhẹ. Nhập cung mệnh, thái độ làm người hiền hoà, thiện xã giao, nhân duyên hảo, tính cách dũng cảm, hài hước khôi hài, tại ngoại rất được nhân hoan nghênh, suốt đời phúc hậu. Hỉ nhập cung mệnh, thân cung, cung Quan lộc, cung tài bạch, thiên di quan, chủ phú quý, nhập cung phúc đức, cung điền trạch thứ hai.

Bất luận cái gì một sao hóa lộc, kỳ may mắn làm sử dụng nhân, vưu hỉ thái dương, vũ khúc, liêm trinh, mặt trăng, tham lang, phá quân hóa lộc. Hóa lộc thủ mệnh thân cung cập quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, kinh thương sẽ thành là phú ông.

Nữ mệnh hóa lộc gia ngôi sao may mắn, có thể là phu nhân, giết thấu thì bình thường.

1, hóa lộc thủ thân mệnh, quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, có thể lấy được cự tài, suốt đời đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân tương trợ.

2, hóa lộc và lộc tồn giáp cung mệnh, “Là song lộc giáp mệnh “Cách, chủ phú quý.

3, cung mệnh có hóa lộc, mà cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn, ; minh lộc ám lộc”, đại cát, là dệt hoa trên gấm hiện ra. Cung mệnh có lộc tồn, mà không bàn mà hợp ý nhau cung có hóa lộc cũng.

4, hóa lộc là tài sản lưu động, mà lộc tồn là tài sản cố định, hóa lộc hỉ và lộc tồn, thiên mã cùng cung hoặc gia hội, là “Lộc mã cùng bôn ba”, “Song lộc triêu viên “Của cách, cực kỳ may mắn, phùng của đều bị đại phú hoặc đại quý.

5, hóa lộc ở tử ngọ cung cư thiên di, chủ nhân văn chương quán thế, đây là “Đối diện hướng lên trời “Cách, thái dương ở ngọ cung hóa lộc là hợp đến đây cách.

6, hóa lộc và Địa kiếp, thiên không cùng cung, trái lại không được chủ tài, phát cũng hư hoa, là tiền tài mà gian khổ. Hoặc hóa lộc tinh hãm trong tử ngọ mão dậu sai ai ra trình diện sát, cũng bất lợi. Cố vân: “Phát không được chủ tài, lộc chủ triền sinh yếu địa “.

7, Bản cung hoặc tam hợp cung có hóa lộc, lại bị hóa sao Hóa kỵ lai phá tan, là “Lộc phùng phá tan”, cát cũng thành hung, ắt gặp ngoài ý muốn tổn thất, trèo càng cao điệt được việt thảm.

8, hóa lộc tối kỵ hung tinh phá tan, như và dương đà hỏa linh cướp khoảng không cùng cung gia hội, cách cục kém vẻ, tốt mã dẻ cùi, cũng không phú quý, hoặc nhân phú quý mà thu nhận hung họa.

Hóa khoa

Hóa khoa thuộc thủy, thượng giới dự thi, chủ chưởng viết văn chi thần, hỉ hội khôi việt. Xấu ngọ thân cung nhập miếu vượng, hãm trong chặn khoảng không, tuần khoảng không, Địa kiếp, thiên không, kình dương, đà la, nhật nguyệt hãm địa. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân thông minh hiếu học, miệng lưu loát, có ngôn ngữ, văn chương phương diện tài hoa, học tập ưu tú, ngoại giới hoặc lấy được đánh giá rất cao, suốt đời dễ nổi danh. Thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, thông minh hiểu rõ. Như gặp ác tinh, cũng văn chương tú sĩ, có thể vi nhân sư biểu. Hóa khoa hỉ nhập cung mệnh, thân cung, cung thiên di, cư cung tài bạch, cung Quan lộc cũng cát.

Nữ mệnh ngôi sao may mắn củng thủ, tái sinh phu nhân, mặc dù Tứ Sát phá tan, cũng chủ phú quý, vô sát gia, ôn nhu thanh tú.

1, hóa khoa thủ thân mệnh, và hóa quyền hóa lộc cùng cung gia hội, là đại quý của mệnh, quan cao quang vinh hiển.

2, cung mệnh tam phương tứ chính phùng hóa khoa hóa quyền hóa lộc gia hội, “Là khoa quyền lộc tam kỳ”, nếu chủ tinh miếu vượng, là uy chấn thiên hạ của cách, đắt không thể nói.

3, hóa khoa hóa quyền giáp cung mệnh, là đắt cách.

4, khoa quyền đối củng, chủ nhân bỗng nhiên nổi tiếng, hoàng kim trên bảng định cỡ danh, chủ đắt.

5, khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu. Là khoa danh hội lộc cách.

6, hóa khoa thủ mệnh, và hóa lộc ở lục hợp cung không bàn mà hợp ý nhau, là “Khoa minh ám lộc “Cách, chủ đắt, có thể tới tỉnh thính cấp.

7, hóa khoa ở mệnh, hóa quyền lai triêu, thi vận hơi tệ, cầm cờ đi trước.

8, khoa danh hãm trong hung thần (hãm trong chặn khoảng không, cướp khoảng không, dương đà, nhật nguyệt hãm địa), nảy mầm mà chẳng ra hoa, có hoa không quả, khó có thể phát huy tài năng, cũng không phú quý.

9, hóa khoa và thất sát, phá quân, tham lang cùng thủ cung mệnh, tam phương tứ chính sẽ có dương, đà, hỏa, linh Tứ Sát một trong, có lao ngục tai ương.

Hóa kị

Hóa kị thuộc thủy, tức kế đô tinh, là đa quản chi thần, là nhất hung tinh, vu tử xấu cung nhập miếu, dần ngọ tuất tị hợi lạc hãm, có thể dựa vào trong cung chính diệu của bất đồng, mà tác dụng khác nhau. Hóa sao Hóa kỵ nhập cung mệnh, thái độ làm người cực dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, tư tưởng trên có ngoan cố không thay đổi khuynh hướng, cá tính cường, thiện đố kị, đa nghi nhâm, thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhân tế quan hệ không tốt, thường cùng người khởi xung đột, làm việc mỗi dễ sắp thành lại bại.

Hóa kị là đa cữu ngôi sao, thường thu nhận thất bại, thất ý, thất tình, thất nghiệp, rủi ro, đối lập, tranh đấu, tật bệnh, thương tổn, phương hại, tố tụng chờ tai hoạ, thủ thân mệnh, suốt đời không được thuận, đa chiêu thị phi. Trừ số ít tình huống ngoại lệ, mười hai cung trung, nơi là tai, vô không có đủ phá hư tác dụng, duy phùng ngôi sao may mắn nhập miếu có thể giảm hung, và hung tinh gia hội không gặp ngôi sao may mắn, họa không lường được.

Nữ mệnh hóa phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung, lắm mồm khéo nói, tính cách quai. Không gặp ngôi sao may mắn, suốt đời áo cơm gian khổ, chủ nghèo hèn. Gặp hung tinh hóa kị họa nặng, ngôi sao may mắn được thông qua, tai hoạ sảo khinh.

1, hóa kị ở mệnh thân cung, cung thiên di, hung lực quá nhiều, chủ một đời người không được thuận, đa tao ngăn trở thất bại, nhiên một thân cũng không phải là vô tài năng.

2, hóa kị ở mệnh, một thân mỗi đa đố kị người tài, lòng dạ chật hẹp. Không phải, chính cũng mỗi tao người khác của xa lánh, đố kị, đấu đá.

3, thư vị thủy nhị cục sinh ra, cung mệnh phùng hóa kị không được kị. Bởi vì hóa kị thuộc thủy, thủy nhị cục sinh ra phùng hóa kị, có thể bởi vì đến đây hóa sao Hóa kỵ tác dụng mà đạt được hoặc lớn hoặc nhỏ thành tựu, nhưng hóa sao Hóa kỵ hung lực cũng không vì vậy mà tiêu thất, một thân như cũ khó tiêu trừ kể trên hóa sao Hóa kỵ của các loại không được cát.

4, thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra đối cung cự môn ở thần hóa kị lai xung, trái lại dĩ cát luận, chủ đại quý.

5, cự môn ở thần cung tọa mệnh, tân năm sinh ra gặp văn xương ở cung mệnh hoặc đối cung hóa kị, trái lại dĩ cát luận, là kỳ cách, chủ đại phú đại quý.

6, thái dương, mặt trăng ở miếu vượng nơi (thái dương ở dần thần tị ngọ cung, mặt trăng ở dậu tuất hợi tử cung) hóa kị, không được hung, trái lại là phúc luận, nếu thái dương, mặt trăng ở lạc hãm của cung hóa kị, thì đại hung.

7, chư tinh ở hãm địa hóa kị, quá mức kị.

8, liêm trinh ở hãm địa (tị hợi) hóa kị, canh kị, chủ đại hung, cư cung Quan lộc có quan phi lao ngục.

9, hóa kị và liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang cùng cung người, tất gặp ngoài ý muốn tai ương.

10, hóa kị và dương đà hỏa linh Tứ Sát cùng thủ cung mệnh, đại hung của giống, đa số lao ngục, tàn phế, chết thảm của mệnh.

11, hóa kị cùng trời hình cùng thủ cung mệnh, đại hung, là chết bởi ngoại đạo, chết không toàn thây hiện ra, hội Tứ Sát canh nghiệm. Hạn năm phùng, có huyết quang.

12, hóa kị thủ mệnh, và tử vi, Thiên phủ, văn xương, văn khúc, tả phụ, bên phải bật, khoa, quyền, lộc cùng cung, vừa kiêm dương đà hỏa linh, làm việc thoái thoái, hoành nổi giận phá, thủy chung không được cửu viễn, là phát không được tài của mệnh.

13, hóa kị và thất sát, phá quân, tham lang, cự, liêm trinh, vũ khúc, thiên cơ thủ cung mệnh, tam phương tứ chính tạm biệt Tứ Sát một trong, có lao ngục tai ương.

Tam thai, bát tọa

Hai sao thuộc đất, chủ đắt, là ngôi sao may mắn, hỉ chụp ảnh chung hoặc cùng cung, không thích phân mà các đi. Hai sao có thể phụ tá tử vi, chủ có quyền thế, hỉ cùng cung nhập mệnh hoặc phân thủ mệnh thân cung, được chư cát thủ chiếu, thì chủ đắt hiển có thể kỳ. Được một sao thủ mệnh, tuy có thể chủ đắt, nhưng đa năm mới rời nhà, xuất ngoại phát tích. Hai sao một trong nhập cung phu thê, chủ phu phụ chia lìa, không được cát, cùng thủ cung phu thê thì người già giai lão. Hai sao hợp thủ cung thiên di, mỗi được quý nhân trợ giúp, một bước lên mây, chỉ thủ tục tự lực doanh yêu cầu.

Dạ quang, thiên đắt

Chủ phú quý, hỉ hai sao nhập thân cung mệnh, thì cát. Dạ quang nhập mệnh thân cung, cung Quan lộc, chủ thụ thù quang vinh. Thiên đắt nhập mệnh thân cung, chủ nhân thanh tú hào sảng, còn trẻ tên đề bảng vàng, canh chủ đại quý, tam hợp văn xương, anh tuấn thông minh, cư dần thần cung, thái độ làm người xuất chúng, tài vượng danh thịnh. Tuổi hạn phùng dạ quang, chủ may mắn, phùng thiên đắt, không khí vui mừng phi thường, cuộc thi thi đậu, có quan người lên chức, thường nhân phát tài, mà lại đắt quá nhân, phùng tai có thể cứu chữa.

Phỉ liêm, phá nát

Hai sao đều là hung tinh, chủ cô độc, tao hãm hại, nhẹ thì xếp đặt điều khiển chi phối thị phi, gia đình không được mục, ân oán chẳng phân biệt được, cho thỏa đáng thành ác, ở mệnh thân cung, chủ phá hao tổn, cô độc và lao khổ, suốt đời chiêu thị phi, đau khổ lao đa mà thành công ít. Phi hóa kỵ nhập mệnh thân, huynh đệ, phụ mẫu, phu thê, tử nữ, chủ lục thân hình phá không được đầy đủ hoặc bất hòa, nhập cung tật ách chủ tật bệnh triền thân, nhập cung tài bạch chủ tiền tài đa tổn hại, nhập cung Quan lộc có tiểu nhân bại hoại. Nếu phùng ngôi sao may mắn cùng thủ, thì có thể giảm hung.

Thai phụ, phong cáo

1, thai phụ: Ý chí kiên cường, có quyết đoán lực, thái độ làm người chính trực, văn hảo, có thể lấy được tốt hơn địa vị.

2, phong cáo: Xã hội phong bình giai, hội ngộ bao phần thưởng, khen ngợi chờ vụ lợi danh dự việc.

Long trì, phượng các hai sao là văn minh của ở lại, chủ khoa bảng, vụ lợi thi học, tịnh có thấy người sang bắt quàng làm họ của vận khí. Thủ mệnh thân cung chủ nhân thanh kỳ tuấn tú, ôn lại lương. Nam mệnh có, công danh hiển đạt, tài lộc dày, nữ mệnh phùng của xinh đẹp như hoa, tú ngoại tuệ trung, vượng phu ích tử mà chí tiết cao siêu.

Dĩ cùng cung và gia hội, đối chiếu thì lực cường, bằng không tác dụng yếu ớt. Long trì nhập mệnh thân, chủ có nhĩ tật, phượng các nhập thân mệnh, chủy hoặc gắn bó có bệnh.

Cô thần, quả ở lại

Hai sao là song tinh, ở mệnh bàn trung nhất định gia hội, tính chất tương đồng, thuộc hung tinh. Nhập thân cung mệnh chủ lục thân vô duyên, nội tâm cô đơn, nhạc cao ít người hoạ, cao ngạo tự thưởng, tính cách ngoan cố, đến già không chỗ nương tựa, tự than thở cơ khổ, đến đây tinh là mẹ goá con côi của giống cũng. Phùng hung tinh, tâm lý không bình thường. Cung mệnh có một sao, tam phương hội một sao, vô cát giải trừ, đa chủ tuyệt tự, dù có tử nữ, chỉ tao chết non, hoặc không nên thân, hoặc tuy có như vô, hoặc các ở nhất phương, một thân đại thể nhân tế quan hệ không tốt, và thân nhân tư tưởng không hợp nhau, thật khó câu thông.

Nhập cung phụ mẫu, chủ cô, hình khắc phụ mẫu, sớm tử song thân một trong.

Nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ xưng ít mà không đồng lòng, các hoài dị chí.

Nhập cung phu thê, phu phụ duyên cạn, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nam khắc thê mà nữ hình phu, họa khinh người phu thê bất hòa thì có tranh phân, canh gặp ác sát chủ sinh ly tử biệt, nam nữ chung thân nan giá lấy vợ.

Nhập cung tử nữ, tử nữ rất thưa thớt mà lại chủ hơi sớm cùng mình chia lìa.

Nhập cung tài bạch, là tiền tài khó khăn, tài vận không tốt, tài lai tài khứ không đổi tụ.

Hồng loan, thiên hỉ hai sao thuộc mộc, tính chất tương đồng. Nhập mệnh thân, chủ nhân dung mạo mỹ lệ, thông minh thanh tú, tính cách ôn hòa, khác giới duyên hảo. Nhập xấu dần mão thần tuất hợi là nhập miếu, có khôi lực, dễ lấy được khác giới thân lãi, thảo nhân thích, nhân duyên hảo, chủ có phú quý, tam hợp tử vi, tinh tiết triều đình. Khổ nhị hãm cập thái tuế phùng của, chủ có thai khánh, tài lộc tăng, hoặc hôn nhân điềm lành, sinh dục chờ vui mừng sự. Khổ nhị hạn của cung mệnh, tài bạch, cung Quan lộc gặp hồng loan thiên hỉ, thường thiêm niềm vui ngoài ý muốn, hoặc ngoài ý muốn của lấy được. Cùng trời diêu cùng cung, chủ dâm bôn, đi hạn phùng đến đây, có đào hoa.

Đến đây hai sao là giữa lúc đào hoa tinh, và tham lang thiên diêu chờ tinh đào hoa bất đồng. Hai sao và ác sát cùng cung, có huyết quang tai ương. Nhập mệnh thân, nam tử chiêu mỹ phụ, nữ tử phối đắt phu, hôn nhân sớm phát.

1, nhập huynh đệ cung, chủ tay chân hữu tình.

2, nhập cung phu thê, chủ được khuôn mặt đẹp của thê, nam nữ giai cát, phu thê tình thâm, được cát diệu cùng cung định chủ người già giai lão.

3, nhập cung tử nữ, nam tuấn nữ mỹ, thông minh thông minh, mà lại nữ đa sinh nam.

4, nhập cung tài bạch, canh gặp chư cát, chủ tài vượng.

5, nhập cung tật ách, chủ hung, có huyết quang tai ương, có sát tinh cùng cung canh nghiệm, phùng hạn năm của cung tật ách có hồng loan thiên hỉ và sát cùng giá trị, chủ có huyết quang, hoặc đột nhiên của kinh ưu thương đau nhức, phụ nhân đa sanh non, tổn hại dựng, máu tật.

6, nhập cung thiên di, tại ngoại có tài, nhưng ra ngoài phòng có ý định ngoại tai ương.

7, nhập cung Quan lộc, được ngôi sao may mắn phù chủ đăng khoa thi đậu, niên thiếu đắc ý.

8, nhập cung điền trạch, điền sản tràn đầy, ở nhà bình an mà lại được đưa sinh của phúc.

9, nhập cung phúc đức, suốt đời y lộc an khang, vui sướng không lo.

Giải trừ thần

Có giải tai có tác dụng, nhập mệnh thân cung là cát, nhập dư cung tác dụng không hiện. Mệnh có giải trừ thần, vụ lợi cạnh tranh, hoặc ở thời khắc mấu chốt xuất hiện kỳ tích mà thay đổi vận khí. Từ tiêu cực phương diện mà nói, giải trừ thần lại chỉ như giải hòa chi thần, lâm vu cung mệnh một thân thường vạn sự tùy duyên, cũng không thái khứ tích cực tranh thủ, vô hình trung cũng có hóa tai tác dụng, một thân ít gặp thị phi, có thể giải nguy phù khốn, giải trừ ách tiêu tai, khổ nhị hạn cập thái tuế phùng của, mỗi có thể hóa hiểm vi di, gặp nạn trình tường. Mệnh có hung tinh phùng giải trừ thần có thể giải trừ bộ phận hung ý, nhưng đối với thất sát, phá quân, tham lang, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ngoại hạng hung tinh, không thấu đáo bất cứ tác dụng gì.

Thiên quan, thiên phúc

Thiên quan thủ vu thân cung mệnh, cung Quan lộc, chủ đắt hiển, hỉ và ngôi sao may mắn gia hội. Tuổi hạn phùng thiên quan, có quan người chủ lên chức niềm vui, thường nhân cũng chủ mập ra. Thiên phúc chủ phúc lộc, có may mắn vận khí, hỉ và ngôi sao may mắn gia hội, thọ cao mà lại đắt. Nam tử hôn sớm tử sớm, nữ tử khuôn mặt đẹp đoan nghiêm, ác tinh không được lâm, đa tài đa bảo, ở dần thân tị hợi cung tối cát, mười hai cung trung đều bị toàn bộ mỹ. Tuổi hạn phùng thiên phúc, có quan người thăng quan, thường nhân sự nghiệp cũng có tiến bộ.

Thiên quan, thiên phúc hai sao lâm vu thân cung mệnh, có tự nhiên của phúc trạch tới người, tại ngoại được người tôn kính, đức cao vọng trọng, phú quý tung tin, thường nhân có vu dần thân tị mão cung do giai, nam chủ hòa minh tiến hiển, nữ chủ hiền thục đoan trang.

Thiên khốc, thiên hư

Là hung tinh, ở xấu mão thân cung là nhập miếu, trái lại là cát, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc chủ thanh danh biểu dương. Dư cung lạc hãm chủ hung. Thiên khốc thuộc kim, hình phạt chính khắc và ưu thương; thiên hư thuộc đất, chủ hao tổn bại và khoảng không vong. Thiên khốc thiên hư nhập mệnh, tính cách cô độc, tự nhiên không vui, và thân nhân bằng hữu đều có sơ đạm khuynh hướng, lục thân duyên mỏng, suốt đời lao đa mà công ít. Hai sao phùng ngôi sao may mắn, có thể yếu bớt hung ý. Tuổi hãm phùng khốc hư, chủ ai khóc.

1, thiên khốc thiên hư ở mệnh thân cung hãm địa, chủ nhân nghèo độc hình thương, lục thân không được đầy đủ, đông mưu tây không phải, phiền não độ nhật.

2, thiên khốc thiên hư, thái tuế, khổ nhị hạn phùng của, chủ bất lợi, thành sự bất túc, bại sự có thừa, tuổi hạn của tam phương tứ chính đều sai ai ra trình diện tang treo bạch hổ, bản thân nếu không có tai hoạ, cũng chủ lục thân có thương tích, nếu và hung tinh trú đóng ở, tất nhiên tứ ác.

3, ở cung phu thê, chủ nam nữ hình thương.

4, ở cung tử nữ, khắc hại, không phải tử nữ phiêu đãng.

5, ở cung tài bạch, phá hao tổn thoái thoái, dễ tản nan tụ.

6, ở cung tật ách, bản thân suy nhược.

7, ở cung thiên di, xa xứ, niên thiếu xuất ngoại mưu sinh, mà lại đa chiêu khẩu thiệt thị phi.

8, ở cung Quan lộc, hư danh, ngồi không ăn bám, tấn chức không đổi.

9, ở cung điền trạch, điền trạch phá đãng.

10, ở cung phúc đức, phúc mỏng, suốt đời vô phúc mà lao lực, nặng người nam bần nữ tiện.

11, ở cung phụ mẫu, hình khắc phụ mẫu, mặt mày hốc hác.

Thiên mã

Đến đây tinh có dĩ sinh nguyệt khởi người, dần ngọ tuất nguyệt mã ở thân, thân tử thần nguyệt mã ở dần, hợi mão vị nguyệt mã ở tị, tị dậu xấu nguyệt mã ở hợi, kỳ sở dựa vào của sinh nguyệt giai dĩ mùng một làm cai nguyệt, mà không luận tiết. Có dĩ năm sinh chi khởi người, dần ngọ tuất năm mã ở thân, thân tử thần năm mã ở dần, hợi mão vị năm mã ở tị, tị dậu xấu năm mã ở hợi. Giá lưỡng chủng khởi pháp đều là đối với, mà Trần Đoàn sở trước của < tử vi đấu sổ toàn bộ thư > chính là dĩ năm chi lai khởi, thật là năm sinh tương tiền chư tinh trung của “Tuổi dịch “Một sao. Thiên mã thuộc hỏa, ở sổ chủ khách sĩ. Thân mệnh lâm của, vị của dịch mã, chủ nhân tính cách sinh động, hiếu động, suốt đời đa bôn ba và thiên động, thường ra ngoài lữ hành, đi công tác, dọn nhà, chuyển chức các loại, cư cung thiên di cũng thế, giai chủ hội bôn tẩu hắn phương, xa xứ mưu phát triển. Nhập cung mệnh, hỉ lộc tồn, tử vi, Thiên phủ, văn xương, văn khúc thủ chiếu là cát.

1, thiên mã và lộc tồn hoặc hóa lộc cùng cung, vị của “Lộc mã cùng bôn ba”, vừa viết chiết tiên mã, quan được cao bổng, thương lấy được lời nhiều, sinh bôn ba rung chuyển trung phát tài hoặc ở phương xa phát tài, trải qua vân: “Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba “.

2, thiên mã và tử vi hoặc Thiên phủ cùng cung, vị của “Phù dư mã”, may mắn.

3, thiên mã và hình giết cùng cung, vị của “Âm thi mã”, và Hỏa Tinh cùng cung, vị của “Chiến mã”, giai chủ hung, động mà không lợi, tất có sự cố. Lưu niên cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đến đây, chớ vọng động.

4, thiên mã và thái dương hoặc mặt trăng cùng cung, vị của “Sống mái mã”, chủ cát, tu thái dương hoặc mặt trăng miếu vượng mới là.

5, thiên mã và khoảng không vong cùng cung, cư bệnh, tuyệt nơi, vị ngựa chết”, “Vong mã”, chủ hung, đa tao tai bệnh hối lận. Cố vân: “Mã thất bại vong, chung thân bôn tẩu “. Lưu niên cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đến đây, không thích hợp vọng động.

6, thiên mã và đà la cùng cung, vị của “Chiết đủ mã”, động tất có hung.

7, thiên mã và hóa kị cùng cung, vị của “Bệnh mã”, động mà không lợi, phần nhiều là phi.

8, “Thiên mã tứ sinh thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng”, nam mệnh thiên mã nhập cung phu thê gia ngôi sao may mắn, chủ được thê gia trợ giúp lực, hoặc được thê tài, đại cát. Nữ mệnh thiên mã nhập cung phu thê gia ngôi sao may mắn, chủ vượng phu, năng lực hưởng phu của phú quý, là phu nhân của mệnh. Đều bất khả và sát kị khoảng không cướp xung phùng cùng giá trị, bằng không trái lại là không đẹp.

9, thiên mã và lạc hãm của thiên lương cùng cung thủ mệnh thân (thiên lương ở tị hợi thân cung), chủ nhân phiêu đãng, mà lại chủ dâm bôn.

10, lưu niên thiên mã một gã tuổi dịch, như gặp ác sát thì không thích hợp xuất hành, miễn tao hung họa. Như gặp hóa kị, đà la, thiên hình, cướp sát cùng thủ hoặc gia hội, chủ tại ngoại tao hung, như tai nạn xe cộ, huyết quang, hoặc chết bởi ngoại đạo.

11, quý nhân thiên mã đa thăng trạc, thường nhân thiên mã đa bôn ba. Nhân phú quý người trúng mục tiêu phùng thiên mã, đa thăng quan thiên chức, động trung được lợi, hoặc thiên di xuất ngoại, mà bình thường người trúng mục tiêu phùng thiên mã, cận vi áo cơm suốt đời hối hả cập bần cùng lao khổ.

Thiên tài

Tức tài năng ngôi sao, thủ vu mệnh thân cung, chủ thông minh cơ trí, tài năng xuất chúng, danh dự anh dương. Nếu phùng hung tinh, thì có tài nhưng không gặp thời. Hai sao nhập hắn cung vô trọng dụng.

Thiên thọ

Tức thọ tinh, thủ vu mệnh thân cung, chủ trung thực ôn hoà hiền hậu, thái độ làm người cần cù, năng lực lấy được trường thọ, dậu tuất hợi miếu vượng cung Vưu Giai. Mười hai cung trung giai tác cát luận.

Thiên vu

Là lên chức ngôi sao, thuộc ngôi sao may mắn. Mạng người phùng đến đây, nên tích cực tiến thủ, vạn bất khả tiêu cực xử thế, mệnh có ngôi sao may mắn canh cát, mệnh có hung tinh thì thiên vu cũng không sử dụng. Mệnh có cát diệu cùng trời vu cùng giá trị, là lên cao hiện ra, gặp thiên mã chủ điều động. Và khôi việt cùng thủ, có thể được quý nhân nói bát, lâm sinh tài bạch, quan lộc nhị cung, phùng cát diệu tương trợ, nhân phúc lộc. Lâm vu cung thiên di, khổ nhị hạn cập thái tuế phùng của, chủ có thăng quan niềm vui.

Thiên hình

Thiên hình thuộc hỏa, là nhất hung tinh, hình phạt chính yểu cô khắc, nên nam không thích hợp nữ, lợi vũ bất lợi văn. Nếu nhập miếu thì là trời hỉ thần, trái lại là cát, hỉ và văn xương, văn khúc, hóa khoa cùng cung. Thiên hình cư dần mão dậu tuất cung là nhập miếu, dư cung hãm. Thiên hình thủ thân mệnh, kỳ tính kiên cường cố chấp, nguyên tắc tính cường, tư tưởng chủ quan, trì cường ngạo vật. Thiên hình chủ cô khắc, và phụ mẫu, huynh đệ duyên cạn, và phối ngẫu, tử nữ chờ cũng thường thường có hình khắc, bằng hữu tri kỷ ít. Mệnh gia ác tinh gặp thiên hình, như thế khuynh hướng dũ rõ ràng, không được yểu thì bần, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ. Đến đây tinh ở sổ là y dược, thủ mệnh thân cung, và chư ngôi sao may mắn gia hội, đối chữa bệnh, pháp luật, tôn giáo chờ có hứng thú, cũng dễ tại đây đến đây phương diện đạt được thành công. Thiên hình hình phạt chính yểu, nhập miếu trái lại chủ chưởng binh.

Giờ Tỵ sinh ra, thiên hình tất nhập cung mệnh. Tị dậu giờ sửu sinh ra, cung mệnh và tam hợp cung tất có thiên diêu, thiên hình gia hội.

1, thiên hình và hung tinh gia hội, tâm tính tàn nhẫn, hảo săn bắn, tàn sát, bắt cá chờ, tịnh nên làm loại này hành nghiệp.

2, thiên hình thủ mệnh, sai ai ra trình diện cướp khoảng không Tứ Sát, suốt đời đa tai, điều không phải bệnh hiểm nghèo triền thân, dù cho quan tòa tố tụng khá nhiều, dễ bị trách phạt.

3, thiên hình ở dần mão dậu tuất là nhập miếu, chủ cát, năng lực nắm quyền, đa ở quân đội, bót cảnh sát, chữa bệnh cơ cấu nhậm chức.

4, thiên hình hội xương khúc khoa tinh sinh miếu địa, học có độc đáo sở trường, kiến thức siêu quần, văn võ toàn tài, chủ phú quý, vụ lợi phần đất bên ngoài kinh thương.

5, thiên hình và thái dương cùng cung hoặc gia sẽ vì quân nhân, thiên hình nhập miếu gặp thái dương chủ phú quý. Gặp thất sát, phá quân, tham lang chủ quan võ hiển quý, gặp cự môn, thiên tướng, thiên lương có thể ở chữa bệnh, pháp luật cơ cấu chưởng quyền to.

6, thiên hình phùng thiên khốc thiên hư vu mệnh thân cung, cuối cùng khó thoát bệnh hiểm nghèo triền thân, ly mắc mạn tính tật bệnh.

7, thiên hình sống cu ky một mình thân mệnh, lục thân không được đầy đủ, chủ cơ khổ xuất gia, là tăng là nói.

8, thiên hình và hóa kị cùng thủ cung mệnh, một thân tất có lao ngục tai ương, hoặc tao chết thảm. Và Tứ Sát cùng thủ cũng thế.

9, thiên hình hãm địa, thái tuế, khổ nhị hãm phùng của, chủ xuất gia, việc quan, lao ngục, mất tiền, vưu kị hoả hoạn. Và Tứ Sát hoặc hóa kị cùng cung, gia hội, đa tao tai họa bất ngờ, thậm chí tàn phế, tử vong, lưu niên cung mệnh có đến đây tổ hợp đa dồn tai họa bất ngờ mà chết.

Thiên diêu

Thiên diêu thuộc thủy, là bại tinh, chủ phong lưu hảo dâm. Cư mão dậu tuất hợi cung là nhập miếu, dư cung hãm. Thiên diêu thủ thân mệnh, có tư sắc, nữ mệnh gợi cảm, tâm tính thâm độc, đa nghi, giỏi về nhìn sắc mặt, làm việc bí ẩn cụ người biết được, khác giới duyên giai, phong lưu hảo dâm. Nhập miếu vượng, tao nhã nho, bác học đa, học thức phong phú, giao tế rộng hiện lên, phú quý đa nô, phúc hậu, đam sinh tửu sắc, tính thích dâm nhạc, thanh sắc khuyển mã. Hội ác tinh, phá gia đãng sinh, nhân sắc dồn họa. Thiên diêu và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì gặp gỡ hợp, nặng dâm dục, thẩm mê tửu sắc tài vận. Và mui xe, lộc tồn, thiên mã, xương khúc cùng cung có thể hợp, đại thể thuộc về văn nghệ giới nhân sĩ, danh lợi song thu vào. Giờ sửu sinh ra, thiên diêu tất nhập cung mệnh. Tị dậu giờ sửu sinh ra, cung mệnh và tam hợp cung tất có thiên diêu, thiên hình gia hội.

1, thiên diêu sinh miếu địa thủ mệnh, tam phương tứ chính được chúng cát được thông qua vô sát kị chư ác, chủ học thức phong phú, Phước Long mà có phú quý của phân, nhiên cũng hảo tửu ham mê nữ sắc, tính xu phong lưu.

2, thiên diêu sinh hãm địa thủ mệnh, chủ tâm tính đa nghi mà âm ngoan, mà lại hảo dâm dục, và ác diệu cùng thủ phục gặp chúng sát giao nhau, nhân sắc phạm hình, nếu điền trạch, cung tài bạch không được cát, thì chủ phá gia bại sinh.

3, thiên diêu thủ mệnh, tam hợp sai ai ra trình diện tham lang, liêm trinh, tắm rửa, chủ phu phụ hình khắc, nặng người niên thiếu chết non.

4, thiên diêu và kình dương cùng thủ cung mệnh, phu phụ hình khắc, nặng người niên thiếu chết non.

5, thiên diêu và hồng loan cùng thủ cung mệnh, chủ dâm bôn. Đại thể vô môi tự giá, niên thiếu cùng người bỏ trốn, trước khi cưới ở chung, hoặc và nhiều khác giới phát sinh quan hệ. Nữ mệnh hồng hạnh ra tường, tam dễ tình nhân.

6, thiên diêu thủ thân cung, tam hợp có tham lang xung chiếu, nam nữ nhân dâm mà yêu đương vụng trộm, nếu gặp tử vi, Thiên phủ cận chủ phong lưu mà không dâm loạn.

7, thiên diêu và tham lang thủ mệnh thân cung ở rảnh rang hãm nơi, hội chư ác, nam chủ dâm loạn mà nữ là kỹ nữ, được ngôi sao may mắn củng chiếu nhưng khó tránh khỏi tái hôn.

8, thái tuế, khổ nhị hãm phùng thiên diêu, dễ nhất sắc mê tâm khiếu, không cần môi chước, ngoắc thành hôn. Sẽ có ở chung, tư thông, gặp ở ngoài, phiêu xướng chờ sự. Đến đây nhưng nhu mệnh thân có đào hoa cách cục lại vừa tác như vậy đoạn. Vị hôn người đại hạn giá trị thiên diêu, tiểu hạn và thái tuế đều tam hợp mà sai ai ra trình diện của, cũng chủ luyến ái thành hôn. Như thái tuế hoặc tiểu hạn giá trị thiên diêu, được tam hợp hồng loan, thiên hỉ xung chiếu vưu nghiệm.

9, thiên diêu và Tứ Sát hóa kị chờ hung tinh cùng cung, tất nhân tửu sắc đánh bạc mà chiêu nặng tai.

10, thiên diêu nhập cung phu thê, phạm trùng hôn, hoặc có du tình gặp ở ngoài việc. Và hóa kị hoặc phá quân, giúp đỡ cùng thủ, đa chủ nhị ly tam hôn, thảng có hung thần cùng viên, nam nữ lần nữa thay đổi sống chung mà chết thân nan lấy được chính hôn. (giờ hợi sinh ra)

11, thiên diêu nhập cung tử nữ, sinh miếu vượng mà lại được cát diệu, có thể sinh tuấn nam tiếu nữ, hãm địa không làm đến đây luận.

12, thiên diêu nhập cung tài bạch, có tài sau đó có đào hoa, tịnh nhân hoa tửu đánh bạc mà rủi ro. (giờ Dậu sinh ra)

13, thiên diêu nhập cung thiên di, xuất ngoại có thể được quý nhân đến đỡ, đa rượu và đồ nhắm yến nhạc, chỉ có diễm ngộ, tịnh được khác giới thuyết minh. (giờ Mùi sinh ra)

14, thiên diêu nhập cung Quan lộc, miếu chủ cát, hãm chủ hung. Hội hung tinh, đa chủ một thân triêu tam mộ tứ, nịnh nọt quyền quý. (giờ Tỵ sinh ra)

15, thiên diêu nhập cung điền trạch, phá tổ nghiệp, nan tự đưa sản nghiệp. (giờ Thìn sinh ra)

16, thiên diêu nhập cung phúc đức, thân mang tâm loạn, dục vọng cường liệt, ý nghĩ kỳ quái. Cũng chủ nam nữ giai thiện giao tế, mỗi được khác giới tốt cảm.

(giờ mẹo sinh ra)

Thiên nguyệt

Chủ tật bệnh, là hung tinh. Nhập cung mệnh chủ nhân dễ mắc bệnh mãn tính, bất hảo trị liệu. Mệnh có ngôi sao may mắn thì thiên nguyệt làm sử dụng không hiện.

Âm sát chủ có tiểu nhân âm thầm phương hại, là hung tinh, tịnh một vốn một lời nhân của tư ẩn bất lợi. Phàm hãm sát nhập cung mệnh người, là mệnh đái tiểu nhân, bất luận chính tinh may mắn hay không, suốt đời đều ắt gặp vu hãm, hãm hại, đả kích, hãm hại.

Huynh đệ cung

( 1) huynh đệ cung có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thiên đồng, thiên lương, thái dương, mặt trăng, văn xương, văn khúc, tả phụ, bên phải bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn chờ ngôi sao may mắn, chủ và huynh đệ tỷ muội vô khắc, sự hòa thuận; trợ giúp lẫn nhau, hữu tình có nghĩa; có tham lang, vũ khúc, Hỏa Tinh, linh tinh, thất sát, thiên cơ, phá quân chư ác tinh, vừa giá trị hãm địa, huynh đệ tỷ muội có chết non và hình thương, có dị tâm bất hòa, ít có vãng lai, sát nặng khắc nặng, hình bạn đường.

( 2) huynh đệ cung chư tinh chỗ sinh địa tịnh được âm dương danh thích, canh được sao tương sinh mà vô ác sát thủ chiếu, có thể là cát đoạn, bằng không, mặc dù cát không đẹp.

( 3) luận huynh đệ cung cát hung thì, yếu xem thêm kỳ đối cung nô bộc cung làm sao.

( 4) lưu niên đấu quân tuần tới nguyên mệnh bàn của huynh đệ cung, phùng chúng cát thủ chiếu, chủ huynh đệ một năm sự hòa thuận; gặp Tứ Sát chư ác lâm củng, chủ một năm huynh đệ khiếm và, hoặc huynh đệ có tai.

★ tử vi

Huynh đệ nhiều, huynh đệ phú quý hoặc cận đắt, ngôi sao may mắn cùng cung, có thể dựa vào. Thiên phủ cùng cung, chủ cát, có vật chất trợ lực. Tham lang cùng, dung tư tú lệ, sai ai ra trình diện sát huynh đệ có ly hôn. Thiên tướng cùng cung, huynh đệ tự cao tự đại, tình cảm hảo, có thể thụ trợ lực. Thất sát cùng cung, huynh đệ kiên cường, có quyền thế. Phá quân cùng cung, có cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẫu dị phụ huynh đệ, ngạo mạn, có khắc, khiếm và.

Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt chư cát, huynh đệ có tài phú và địa vị, đối với mình có trợ lực.

Sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh cướp khoảng không thiên hình thất sát, có khắc, tình cảm khiếm và không đồng lòng, huynh đệ nội tâm cô đơn, sự nghiệp có rách nát, con số là số chẵn hoặc khắc tới số chẵn. Thiên mã củng chiếu, huynh đệ danh phương.

Tử vi nhập huynh đệ, cát viên hội xương khúc ngũ sáu người. Gia thất sát Tứ Sát số trừ, mà lại không đồng lòng, tịnh chủ các bào sở sanh.

Tử vi Thiên phủ, tam tới năm người, gia sát tam nhân. Tử vi tham lang, tam nhân, gia sát hai người. Tử vi thiên tướng, tam bốn người, gia sát hai người. Tử vi thất sát, hai người, gia sát một người. Tử vi phá quân, tam nhân.

★ thiên cơ

Chủ cô, huynh đệ rất thưa thớt. Miếu vượng có trợ lực, lạc hãm bất hòa. Thiên cơ tị hợi dần thân, huynh đệ khắp nơi. Thiên cơ mặt trăng lộc tồn thiên vu, huynh đệ tranh tài. Thiên lương cùng cung hoặc đối chiếu, huynh đệ chia lìa, kỳ con nối dõi có tổn hại. Cự môn cùng cung, mạo và thần ly, khẩu thiệt phân tranh, huynh đệ khắp nơi.

Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, huynh đệ nhiều, có trợ giúp.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát khoảng không cướp hóa kị, người yếu hoặc hình khắc chia lìa, thậm chí vô huynh đệ.

Thiên cơ nhập vu huynh đệ, miếu vượng nhị tam nhân, hãm địa một người, gia Tứ Sát khoảng không cướp, hoàn toàn không có, dù có một người cũng khắc.

Thiên cơ mặt trăng, nhị tam nhân, gia sát một người. Thiên cơ cự, nhị tam nhân, gia sát một … hai …. Thiên cơ thiên lương, hai người, gia sát một người.

★ thái dương

Miếu vượng huynh đệ nhiều, gia cát quyền quý, có trợ lực. Lạc hãm bất hòa khiếm lực, đa tranh đấu. Mặt trăng cùng cung, huynh đệ nhiều, hỗ trợ. Cự môn cùng cung, huynh đệ quật cường phản bội, gia cát huynh đệ dù có thành tựu, cũng không trợ lực. Thiên lương cùng cung, huynh đệ tuy có quý báu, đa hiểu lầm, sai ai ra trình diện sát, có tranh tài việc.

Sai ai ra trình diện lộc mã cát hóa tịnh ngôi sao may mắn, huynh đệ phú quý, có thể dựa vào.

Hình giết tịnh, có khắc khiếm và. Thái dương hóa kị, thụ huynh đệ liên lụy cập thương tổn.

Thái dương nhập vu huynh đệ, miếu vượng tam nhân đã ngoài. Rảnh rang hãm hai người. Gia Tứ Sát khoảng không cướp một … hai … Nhân.

Thái dương mặt trăng, tứ năm người đã ngoài. Thái dương cự, vô sát tam nhân. Thái dương thiên lương, hai người, dậu cung khiếm và.

★ vũ khúc

Huynh đệ ít, kiên cường bất hòa đa tranh, trợ lực ít. Miếu vượng hiền lương được trợ giúp. Lạc hãm huynh đệ rất thưa thớt. Thiên phủ cùng cung, huynh đệ phú, khiếm và.

Tham lang cùng cung, huynh đệ duyên mỏng, các ở nhất phương. Thiên tướng cùng cung, phú quý, được trợ giúp nhưng khiếm và. Thất sát cùng, huynh đệ kỳ quái tính bạo, hoặc bệnh tàn, không được mục, tài thượng khởi xung đột. Phá quân cùng, rất thưa thớt, bất lực.

Gia ngôi sao may mắn, hơi có trợ giúp.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không, huynh đệ khắc hại, chết non, thậm chí huynh đệ hoàn toàn không có.

Vũ khúc nhập vu huynh đệ, miếu vượng hai người, nhất người đắc lực. Gia Tứ Sát thất sát các bào, khiếm và. Hội xương khúc giúp đỡ có tam nhân.

Vũ khúc Thiên phủ, tam nhân, gia sát hai người khiếm và. Vũ khúc tham lang, hai người, hoặc các bào, gia sát một người. Vũ khúc thiên tướng, vô sát tam nhân, gia sát hai người. Vũ khúc thất sát, hai người, gia sát một người.

★ thiên đồng

Miếu vượng, huynh đệ tỷ muội đa, ôn lương đoan trang, duyên hậu năng lực hỗ trợ. Lạc hãm rất thưa thớt, quan hệ bình thường. Mặt trăng cùng cung, mạo mỹ tú lệ, có trợ lực. Cự cùng cung, huynh đệ ích kỷ, duyên mỏng, đa tranh, bất lực, có kết bái huynh đệ, thủy chết già ác. Sai ai ra trình diện xương khúc hồng loan, huynh đệ các bào. Thiên lương cùng cung, tình thâm hỗ trợ, gia sát khiếm và.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên hình cướp khoảng không, hình khắc, chia lìa.

Thiên đồng nhập vu huynh đệ, nhập miếu tứ năm người, rảnh rang hãm hai người. Thiên đồng mặt trăng, tứ năm người. Thiên đồng cự môn, nhị tam nhân, gia sát một người. Thiên đồng thiên lương, nhị tam nhân.

★ liêm trinh

Miếu vượng huynh đệ thành danh, đắc lực, có dựa vào. Rảnh rang hãm hỗ khắc, gia chúng cát cũng có nhất người khiếm và. Thiên phủ cùng, duyên hậu có trợ giúp. Tham lang cùng, huynh đệ khắp nơi, duyên mỏng. Thiên tướng cùng, huynh đệ thành danh, có trợ giúp, nhưng khiếm và. Thất sát cùng, gan lớn, bản thân không tốt, có trợ giúp, khiếm và. Phá quân cùng, tính bạo, huynh đệ không được mục, duyên mỏng.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không thiên hình, hình khắc bệnh thương. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, có trợ giúp, có nhất khiếm và. Liêm trinh nhập vu huynh đệ, miếu vượng hai người. Gặp Tứ Sát khoảng không cướp hao tổn kị, chủ một người hoặc vô. Liêm trinh Thiên phủ, nhị tam nhân, gặp sát hai người. Liêm trinh tham lang, rất thưa thớt khiếm và, gia sát vô huynh đệ. Liêm trinh thiên tướng, hai người, gia sát một người. Liêm trinh thất sát, một người, gia sát vô. Liêm trinh phá quân, một người, gia sát hoàn toàn không có.

★ Thiên phủ

Huynh đệ đông đảo, năm người đã ngoài, hỗ trợ. Gặp tả hữu xương khúc khôi việt, huynh đệ nhiều tài nghệ, sự hòa thuận, trợ lực đại. Đối cung vũ khúc, có thương tích khắc. Gặp Tứ Sát khoảng không cướp hình kị, một … hai … Nhân, tịnh chủ sanh ly. Mỗi ngày diêu thiên hư, huynh đệ gian trá.

★ mặt trăng

Miếu vượng tứ năm người, cát hóa phú quý mạo mỹ, có trợ giúp. Hãm địa cũng có tam nhân, huynh đệ mềm yếu, quái gở, duy khiếm và. Gia Tứ Sát hai người, bất hòa mà lại khắc. Gặp khoảng không cướp hao tổn kị, bất hòa, nên ở riêng. Hóa kị hữu cơ tâm. Hỏa linh cùng, huynh đệ gian trá vô nghĩa. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, huynh đệ dương danh, có trợ giúp.

★ tham lang

Miếu vượng tam nhân, rảnh rang hãm chủ các bào, hoặc chủ nhất tới hai người. Gia Tứ Sát khoảng không cướp khiếm và, các ở nhất phương, huynh đệ tái hôn. Sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt, sự hòa thuận được trợ giúp. Huynh đệ cung của đối cung là vũ tham, các bào hoặc vô.

★ cự môn

Huynh đệ ngạo mạn, miếu vượng nhị tới tam nhân mà lại khiếm và, khẩu thiệt. Gia xương khúc giúp đỡ đắc lực, canh gặp cát hóa, chủ phú quý. Gặp Tứ Sát khoảng không cướp cận một người. Hình nặng người, phần nhiều là phi, quan hệ ác liệt, hoặc chủ cô đơn, vô huynh đệ. Cự hóa kị, huynh đệ nhiều tai, tranh đấu, phản bội

Thành thù.

★ thiên tướng

Huynh đệ ôn hòa hiền lành, giống nhau chủ hòa mục hỗ trợ. Nhập miếu tam năm người, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, năm người. Gia sát kị nhất tới hai người khiếm và,

Dị mẫu có thể cát, đồng bào có khắc. Gia khoảng không cướp chết hết cô đơn. Vũ phá tả hữu củng chiếu, huynh đệ nhiều, có hình thương, hoặc có huynh đệ khác họ.

Hội Tứ Sát thiên hình, hình khắc không chỗ nương tựa. Sai ai ra trình diện cát hóa tịnh lộc tồn, huynh đệ phú quý.

★ thiên lương

Cát chúng trợ lực cũng ít. Huynh đệ chính trực quang minh, nhập miếu tình thâm, sai ai ra trình diện giúp đỡ khôi việt, năm người. Vô giúp đỡ, có dị tâm. Hãm địa chủ cô,

Hoặc khắp nơi. Bình rảnh rang hoặc sai ai ra trình diện hồng loan thiên hỉ, chỉ phải tỷ muội. Gia Tứ Sát chủ khắc, bất hòa hoặc có hình tụng. Gia khoảng không cướp chết hết cô đơn, vô

Huynh đệ.

★ thất sát

Tu thị cung mệnh dĩ định số con mắt, giống nhau huynh đệ rất thưa thớt, có khắc, các ở nhất phương, trợ lực cũng tiểu. Hội tả hữu tịnh khoa quyền lộc, huynh đệ chúng

Đa, sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên hình, hình khắc không khỏi, huynh đệ phiêu mui thuyền, thậm chí hoàn toàn không có huynh đệ. Hỏa linh dương đà, huynh đệ có tai thương. Thất sát ở thần

Tuất, huynh đệ có phú quý. Thất sát ở dần thân, huynh đệ khắp nơi, có tài.

★ phá quân

Huynh đệ sao Sâm, sao Thương, chủ ly tán, tịnh chủ khắc, các hoài xảo trá, bất hòa. Miếu vượng gia cát nhị tới tam nhân, cũng không và. Hãm địa gia sát hoàn toàn không có,

Hình khắc cô độc. Bình rỗi rãnh địa gia cát chủ nhất tới hai người. Chính đa phi cư trường, đồng thời huynh hoặc tả tất có không được cát việc, hoặc cho làm con thừa tự,

Hoặc yểu thương. Dài nhất và tối ấu của tuổi tác kém quá nhiều. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, huynh đệ hỗ trợ. ★ văn xương

Miếu vượng chủ có năm người, gia Thiên phủ văn khúc giúp đỡ đắc lực, phùng dương đà chủ hai người, hãm địa sai ai ra trình diện khoảng không cướp kị rất thưa thớt hoặc hoàn toàn không có.

★ văn khúc

Miếu vượng gia chúng cát chủ có tứ năm người, phùng gặp thất sát Tứ Sát giảm phân nửa mà lại bất hoà. Hãm địa gia khoảng không cướp kị rất thưa thớt hoặc hoàn toàn không có.

Phàm văn xương văn khúc nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ nhiều tài nghệ, dễ thành danh.

★ tả phụ

Chủ tứ năm người, gia chúng cát đắc lực, phùng gặp Tứ Sát chủ tam nhân, sai ai ra trình diện khoảng không cướp hao tổn chết hết kị nhất tới hai người mà lại khiếm và.

★ bên phải bật

Chủ nhị tam nhân, có trợ giúp. Gia Tứ Sát vũ khúc thất sát chủ khắc. Dị mẫu sở sanh hoặc tranh cư có thể cát.

Phàm tả phụ bên phải bật nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ khoan hồng độ lượng, tình cảm sự hòa thuận, năng lực hỗ trợ. Tả phụ hoặc bên phải bật ở dần thân tử ngọ chỉ thủ,

52

Chỉ có Lý huynh đệ.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Và huynh đệ đối lập bất hòa, miếu vượng phùng chúng cát chủ có hai người, gia Tứ Sát cập liêm giết phá chủ có khắc hại, huynh đệ tương đả, huynh đệ bản thân có

Nặng tai hoặc hình tụng. Gia gặp khoảng không cướp hao tổn kị hoàn toàn không có.

★ kình dương

Nhập miếu gia cát có nhất tới hai người mà lại chủ khiếm và hỗ khắc. Hãm địa hoàn toàn không có. Gặp hỏa linh hao tổn cướp có huynh đệ người thượng chủ phá sản.

★ đà la

Đối lập bất hòa, tình cảm không được mục, hoặc bình thản ít vãng lai. Nhập miếu vượng chủ một người mà lại khiếm và chủ khắc. Gia hỏa linh hãm địa chỉ hoàn toàn không có.

Kình dương hoặc đà la nhập vu huynh đệ cung, đây đó khó hoà hợp, và huynh đệ tỷ muội duyên phận bình thản, tung gia cát cũng không trợ lực, hoặc ở thời khắc mấu chốt

Bị huynh đệ hoặc bằng hữu bán đứng. Sai ai ra trình diện hỏa linh khốc hư thiên hình, huynh đệ có bệnh tàn hoặc chết non người.

★ thiên hình, thiên diêu

Hình phạt chính thương bất hòa, duy thiên diêu sinh mão dậu tuất hợi miếu địa thủ huynh đệ cung không ngại, thiên hình sinh dần mão dậu tuất miếu địa họa khinh.

★ thiên không, Địa kiếp

Chủ vô, được chúng cát chiếu đến có thể chủ một người, huynh đệ sự nghiệp tiền tài thượng tất có đại rách nát. Duy cũng không khắc thì chủ sanh ly, dị phụ hoặc dị mẫu

Sở sanh người ở riêng có thể lấy được cát. Cướp khoảng không thuộc duyên mỏng của chinh, thường vì huynh đệ việc quan tâm, chuyện tốt vô phân, chuyện xấu dính vào người.

★ lộc tồn

Nhập tương sinh của cung hoặc và “Trường sinh “Cùng giá trị mà không phùng sát kị, chủ có nhị tới tam nhân, huynh đệ sự hòa thuận, tài vận giai, trong đó tịnh có đắt người.

Sai ai ra trình diện hỏa linh cướp khoảng không hóa kị chư ác, huynh đệ phản bội bất hòa, ít vãng lai.

★ thiên khôi, thiên việt

Huynh đệ thông minh khiêm tốn, tình thâm có trợ giúp. Nhập tương sinh của cung tịnh được chúng cát củng chiếu, chủ có nhị tới tam người cũng có đắt người, mà lại chủ có trọng đại

Của bang trợ. Phùng Tứ Sát cũng có nhất tới hai người.

★ hóa khoa, hóa quyền

Hai sao cùng nhập huynh đệ cung, hóa khoa chủ hòa mục, hóa quyền chủ có đắt người.

★ hóa lộc, hóa kị

Hóa lộc chủ huynh đệ trung có người phú quý, hóa kị chủ huynh đệ cho nhau có liên lụy. Hai sao cùng nhập huynh đệ cung, được chúng cát, chủ một người. Tình cảm

Thì hảo thì phôi.

Cung phu thê

( 1) cung phu thê có ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, Thiên phủ, tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc, thái dương, mặt trăng, lộc tồn chờ, chủ phu phụ sự hòa thuận; như có vũ khúc, liêm trinh, cự môn, tham lang, thất sát, phá quân, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ác tinh, chủ phu thê bất hòa.

( 2) các tinh nếu và dương đà hỏa linh khoảng không cướp hình kị hoặc khoảng không vong chờ ác ở lại cùng giá trị, khắc người việt khắc, phi khắc người thì chủ sanh ly hoặc khiếm và.

( 3) các ác tinh thủ giá trị cung phu thê, nếu được chúng cát tam phương củng chiếu hoặc tứ chính gia hội, nặng khắc người có thể khinh, khinh người có thể chủ không thể.

( 4) phán đoán ái tình, hôn nhân thật là tốt phôi, trừ tựu cung phu thê tiến hành quan sát ngoại, thượng tu phối hợp cung phu thê đối cung và tam hợp cung.

( 5) đã kết hôn người, trừ thẩm tự thân cung phu thê kỳ cực kỳ đối cung, tam hợp cung của cát hung ngoại, hay nhất ra phối ngẫu tự thân mệnh bàn, tổng hợp lại bình phán.

( 6) cũng có người cung phu thê có cát, vô ác tinh, vô sát, mà hôn nhân không đẹp người, tất là bản thân cung mệnh chư tinh bất lợi hôn nhân, mới có đến đây ứng với. Như giết, phá, lang, liêm trinh, vũ khúc, cự môn, Tứ Sát, khoảng không cướp, hóa kị ở mệnh viên, có sát diệu, đào hoa chư diệu cùng cung hội hợp, ngay cả cung phu thê ngôi sao may mắn tọa thủ, cũng không tốt mãn đoạn của. Hoặc cung mệnh tinh hãm địa gia sát, tam hợp không được cát, tung tạm được mỹ của phu hoặc thê nhân bất tương xứng mà chết dồn sanh ly.

( 7) tu chú ý một loại quần thể và một loại khác quần thể sai biệt, như ở xa xôi vùng núi, gặp ở ngoài, ly hôn dù sao cũng là số rất ít, mà ở kinh tế phát đạt thành phố lớn, ly hôn tỉ lệ rõ ràng khá cao. Theo xã hội kinh tế không ngừng phát triển, hôn nhân vỡ tan tỉ lệ tất nhiên sẽ từ từ tăng, ở văn minh trình độ càng cao địa phương, ly hôn nhân số của thì càng nhiều. Văn nghệ giới, chính giới, thương giới, già trẻ biên nghèo các loại bất đồng quần thể, kỳ phán đoán chừng mực phải làm là có sở co duỗi. Cố luận mệnh người, vừa đương nhân địa vực, chủng tộc, văn hóa tập quán mà nói. Đến đây không chỉ … mà còn là chỉ ở hôn nhân phương diện.

( 8) đấu quân ở nguyên bàn cung phu thê quá độ, phùng chúng cát chiếu đến chủ quan hệ vợ chồng một năm mỹ hảo hoà thuận, vô tai vô khắc; gặp ác tinh thì chủ phối ngẫu hoặc tình nhân có tai ách, tịnh hình khắc, bất hòa. Bản mệnh nếu hôn nhân không đẹp, đến đây năm chỉ có hình thương, chia lìa việc, bản mệnh trợ từ, dùng ở đầu câu phụ không thể, thì đến đây năm phối ngẫu có tai.

★ tử vi

Phối ngẫu tính cương, có thống trị dục, gia sát, tại gia bá đạo, khiếm khuyết trao đổi cảm tình, phải trì hôn, lại vừa giai lão. Gia dương đà hỏa linh cướp khoảng không, chủ khắc, cực vãn kết hôn phương miễn khắc.

Tử vi ở tử ngọ ngồi một mình, phối ngẫu nhiều trường sinh kỷ, ở ngọ cũng chủ kết hôn muộn. Không được gia sát, chủ hiền lương, đoan trang, tú lệ, giai lão.

Gia kình dương hỏa linh một trong, tất ly.

Tử vi phá quân ở xấu vị, không được gia sát cũng chủ khắc, tịnh đa khắc khẩu, gia sát tất ly, cung phu thê tam phương hội sát cũng chủ ly. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, tất có gặp ở ngoài, sanh ly.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, cũng không phải là điềm lành, đa bằng mặt không bằng lòng, có thể tái hôn. Gia sát ly hôn, không được cứng rắn khắc hình thương. Gặp tả hữu xương khúc cùng cung có thể chiếu, phối ngẫu và tự thân đều có gặp ở ngoài, tịnh chủ chia lìa hiện ra. Tử vi tham lang ở mão dậu, phối ngẫu đa ra ngoài công tác hoặc giao tế rộng, tịnh chủ có gặp ở ngoài tình nhân hiện ra (chính không nhất định biết được). Không được gia sát có thể giai lão, gia sát chủ sanh ly.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, nên tiểu phối (tức tuổi tác tiểu sinh chính). Phối ngẫu ôn hòa, nhưng phu phụ bạc tình, đồng sàng dị mộng. Gia đà la phu phụ tương đả, tất ly, thậm chí tam hôn tứ giá.

Tử vi thất sát ở tị hợi, phối ngẫu kiên cường, đa tranh chấp. Trì hôn miễn khắc, hỉ chúng cát hóa giải. Đa số nhất kiến chung tình của hôn nhân.

★ thiên cơ

Nam chủ vợ con, thân thể xinh xắn lanh lợi, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, luyến ái cập hôn nhân hơi sớm; nữ chủ phu trưởng. Gia hội cự môn, kình dương, đà la,

Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, hóa kị chư ác sanh ly bất hòa, bị chiếm đóng kết hôn muộn có thể cát. Đi qua số lớn mệnh bàn chứng thực, thiên cơ nhập phu thê

Cung, hôn nhân dễ có khúc chiết, cũng không phải là điềm lành, luôn luôn kẻ khác hám chỗ, hoặc là khẩu thiệt đa, phu phụ khắc khẩu không khỏi, hoặc nhất phương bình thường

Ra ngoài, bên kia một mình trông phòng, gia sát ly dị.

Thiên cơ ở tử ngọ ngồi một mình, tốt đẹp, nam chủ thê nhỏ nhắn xinh xắn, thông minh cần lao thiện công việc quản gia, nữ chủ phu hiền.

Thiên cơ ở xấu vị ngồi một mình, phối ngẫu lớn tuổi phu phụ không thể, hoặc tiểu ngũ tuổi đã ngoài, tốt đẹp. Gia sát bất hòa đa tranh chấp, sát sống lại ly.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, nam lấy vợ mỹ thê, vợ. Nữ giá tuấn phu. Yêu sớm, hôn nhân lãng mạn, nhưng phòng phối ngẫu có tư tình gặp ở ngoài. Gia

Sát hoặc hóa kị, bất hòa sanh ly, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc cũng nan đầu bạc.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, nữ chủ phối thông minh hơn người của phu, nam chủ thê vội vàng xao động, tâm đa tính toán, phu thê lắm lời lưỡi tranh chấp, tình cảm không được

Hội mỹ mãn, sai ai ra trình diện cát hóa thê thiện công việc quản gia. Gia sát hình khắc.

Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, phối ngẫu giai nghi lớn tuổi lại vừa giai lão. Gia sát trì lấy vợ, trước khi cưới có thất yêu hoặc từ hôn việc.

Thiên cơ ở tị hợi ngồi một mình, chủ hòa mỹ, sai ai ra trình diện đà la hỏa linh cướp khoảng không sanh ly.

★ thái dương

Chủ hòa, gia Tứ Sát nam nữ giai khắc, trì hôn thì cát, hội ngộ chúng cát nam mệnh chủ thê tính hào sảng, gấp gáp, có nam tử chí khí, được vợ,

Thê gia kinh tế vị không sai, nhân thê được đắt, nữ mệnh nguyên nhân chính phu được quang vinh. Thái dương nhập miếu vượng không được gia sát mỹ mãn, gia sát bất hòa. Thái dương

Lạc hãm không được cát, gia sát hình khắc, nếu không ly dị, có phối ngẫu ốm yếu, bị thương tàn phế hoặc bị khắc chết khả năng. Hóa kị, phối ngẫu gấp gáp đa nghi,

Nữ mệnh chủ phu có bệnh. Thái dương hãm địa gia sát hóa kị, cực đoan không được cát.

Thái dương ở tử, tung không được gia sát cũng không cùng, có khắc, gia dương hỏa linh khoảng không cướp chủ sanh ly. Hóa kị phu phụ thành thù, sanh ly.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, nam nữ giai chủ yêu sớm, mối tình đầu vô kết quả. Dương đà hỏa linh hóa kị cùng cung hội tái hôn. Hóa lộc quyền khoa ân ái hỗ

Trợ giúp. Nam chủ hiền mỹ vợ giai lão, hội ngôi sao may mắn dũ giai. Gia sát nên kết hôn muộn lại vừa đến già. Nữ chủ người yêu đa mà lại tất có thất tình, không được gia

Sát giai lão, gia sát dâm đãng, hôn nhân không đẹp.

Thái dương cự môn ở dần thân, phu phụ lắm lời lưỡi, không được phùng sát kị năng lực giai lão. Tung gia cát, nếu phùng hóa kị cũng chủ phối ngẫu có ngoại tình, sanh ly.

Sai ai ra trình diện đà la hỏa linh sao Hóa kỵ, tất ly. Nữ mệnh giá trị đến đây, ở nhà thường tác ĐÔNG sư rống.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, nam nên trường thê, nữ nên ít phu. Sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc lộc tồn, nam lấy vợ nhà giàu của nữ, nữ giá tài vượng của phu.

Không được gia sát có thể giai lão. Sai ai ra trình diện kình dương hóa kị sanh ly, hỏa linh cũng khắc bất hòa, ngờ vực vô căn cứ nặng.

Thái dương ở thần tị ngọ, không được gia sát, nam nhân thê được đắt, nữ phối hiền lương phú quý của phu. Thái dương hóa lộc, cát mà có tài. Thái dương hóa quyền,

Phối ngẫu tính cương, khẩu thiệt không khỏi, có thể giai lão. Hóa kị bất hòa, gia sát sanh ly. Ngọ cung sai ai ra trình diện dương hỏa linh, phu phụ các có dị tâm, thậm chí

Quyền cước tương gia.

Thái dương ở tuất hợi, không được cát hiện ra. Trì hôn có thể miễn hình phạt khắc, tảo hôn bất hòa. Hóa kị có thể dương đà, nữ giá người tầm thường, nam chủ thê bệnh,

Tính tình kiên cường, sanh ly. Thái dương ở tuất, ly hôn tỉ lệ rất cao.

★ vũ khúc

Vũ khúc nhập cung phu thê đa số không được cát hiện ra, vô luận sai ai ra trình diện cát hay không giai hình phạt chính khắc bất hòa, chỉ là không được cát của nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Vũ khúc

Ở cung phu thê, đại thể hôn nhân so sánh trì. Nói chung gia đình sinh hoạt bình thản, phu phụ trong lúc đó ít có tình thú. Chỉ có kết hôn muộn lại vừa miễn vu

Hình khắc, nữ mệnh tung có chồng, cũng thường một mình trông phòng, đồng thời cũng nên nhà kề hoặc phi pháp ở chung lại vừa hóa giải. Phu phụ tuổi tác tương đương. Nam

Chủ thê đoạt phu quyền, mà lại gấp gáp, nữ chủ phu đắt, gia Tứ Sát sanh ly khắc hại, nên trì hôn. Gia ngôi sao may mắn nam nguyên nhân chính thê được tài. Phàm vũ khúc

Sai ai ra trình diện Tứ Sát một trong hoặc hóa kị giai chủ ly hôn, sát đa ly hôn hoàn không chỉ một lần.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, phu phụ bất hòa lắm lời lưỡi, trì hôn miễn khắc. Sai ai ra trình diện chư cát, phối ngẫu tài vận giai. Gia dương hỏa linh khoảng không cướp hóa kị tất

Ly, sai ai ra trình diện hình diêu cũng chủ sanh ly, Bản cung tham lang có Tứ Sát cùng thủ, cũng chủ ly hôn.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, vô luận nam nữ giai chủ yêu sớm, mà lại là không được cát của ám chỉ. Phối ngẫu ra ngoài giao tế đa, không thích trở về nhà. Gia sát

Kị nam nữ hình khắc, mà lại có tư tình dâm dục, tất ly hôn. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, tất có thứ tam người chen chân, nếu chính chính phái, thì

Phối ngẫu có đào hoa.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, phu phụ cùng năm hoặc tuổi tác không kém nhiều, có thanh mai trúc mã luyến ái hoặc hôn nhân trải qua nhân tác hợp mà thành. Vô sát

Hoặc có cát chủ có thể bạch đầu giai lão. Sai ai ra trình diện đà la hỏa linh hóa kị cướp khoảng không chủ sanh ly.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, hôn nhân vận cực độ ác liệt hiện ra, phối ngẫu thái độ xúc phạm, phu phụ quyền cước tương hướng, tung không được gia sát cũng hình phạt chính khắc

Bất hòa. Gặp Tứ Sát cướp khoảng không tất ly, tịnh hội nhân phối ngẫu mà dồn họa, tái phùng hóa kị, nam mệnh tam lấy vợ, nữ mệnh tất giá người tầm thường, nên tác thiên

Phòng, không phải tất tam hôn tứ giá, ngay cả như vậy cũng chung thân không được mỹ mãn.

Vũ khúc ở thần tuất, sai ai ra trình diện xương khúc hoặc hóa khoa, nam chủ thê tử già giặn, am hiểu để ý gia tịnh tài năng ở ngoại kiếm tiền, nữ chủ trượng phu phú quý, giai nghi

Trì hôn. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, có thể dương đà hỏa linh, ly hôn hiện ra, mà lại chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài. Gặp dương đà hỏa linh sao Hóa kỵ, hình khắc quá mức

Nặng.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, hôn nhân vận soa, phu phụ không được mục, phối ngẫu ngoan cố, táo bạo, nhân duyên không tốt. Hình khắc rất nặng, nam nữ giai chủ

Tam hôn, gia sát loạn luân bại tục. Phùng lộc mã hội hợp, phối ngẫu lang thang đa dâm.

★ thiên đồng

Phối ngẫu ôn hòa. Nam chủ vợ con, thông tuấn sớm lấy vợ, thê tử lo cho gia đình, ôn hòa, có chút tiểu tính tình. Nữ chủ phu trưởng giai lão, phu tại gia lại

Nọa, không thương làm việc. Hãm địa chủ khắc, gia Tứ Sát chư ác khiếm và mà lại chủ sanh ly. Miếu vượng sự hòa thuận không thể. Hãm địa hội Tứ Sát cướp khoảng không thiên hình,

Phu thê có hình khắc, hoặc ở riêng, hoặc bệnh thương, hoặc ly dị.

Thiên đồng mặt trăng ở tử, nam tất lấy vợ mỹ thê, nữ giá tuấn phu, giai lão. Gia sát bất hòa.

Thiên đồng mặt trăng ở ngọ, dễ phùng thất tình, hoặc không hề giữa lúc của thân thể quan hệ, tiên thông hậu lấy vợ.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, nam chủ thê cần lao, dung mạo bình thường, phu phụ khiếm và, tự thân hoặc phối ngẫu tất có gặp ở ngoài. Không được gia sát có thể giai lão.

Bất luận nam nữ, phối ngẫu giai nghi so sánh kỷ lớn tuổi, có lẽ trước khi cưới sẽ cùng có chồng người luyến ái.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, hài hòa, không thể. Phối ngẫu nên lớn tuổi. Sai ai ra trình diện lộc mã, phu phụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc là ngoại tình của

Triệu. Gia sát tái giá thì có thể được hiền thê.

Thiên đồng ở mão dậu, chủ có tam sừng luyến ái, đa số kết hôn muộn. Phối ngẫu có thể sẽ có đào hoa.

Thiên đồng ở thần tuất, phối ngẫu lớn tuổi. Không được gia sát giai lão. Gia sát khẩu thiệt đa, hôn nhân không đẹp mãn.

Thiên đồng ở tị hợi, phu phụ hữu tình, hôn nhân tốt đẹp. Gia đà la ly hôn.

★ liêm trinh

Ái tình không đẹp mãn của trưng triệu, luyến ái hơi sớm, phối ngẫu tính cương, dễ đi cực đoan, phu phụ không được mục. Tung không được gia sát, cũng chủ phu phụ tình mỏng,

Hoặc là vợ chồng bất hoà, nam khắc thê tái giá, nữ khắc phu tái giá, gia Tứ Sát hóa kị hình khắc vưu hung, hỉ vào nước cung tịnh và thủy diệu cùng đáng giá củng chiếu

Tai khinh. Liêm trinh hóa lộc, tuy rằng phu phụ dạ thụ, tình cảm rừng rực, nhưng phòng bản thân có diễm ngộ. Liêm trinh hóa kị, không chỉ hội ly hôn, mà

Lại cùng khác giới cũng không thiếu tình cảm gút mắt.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, thiên tướng thủy chế liêm trinh hỏa, không được gia sát, không thể, đa chủ phối ngẫu thành công tựu, có thể giai lão, nên kết hôn muộn. Gia

Sát hình khắc sanh ly.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, nam mệnh chủ thê tử tính cách cương nghị, thiếu ôn nhu. Hôn nhân không hề tình thú, phu thê bất hòa đa tranh, gia Tứ Sát

Hóa kị tất ly. Kết hôn muộn có thể miễn, nhưng không đẹp mãn.

Liêm trinh ở dần thân, phối ngẫu cường hãn, cãi nhau không ngừng, phối ngẫu có ngoại tình hoặc kết hôn có thể miễn khắc, gia sát hóa kị tam độ hôn nhân, gia lộc tồn

Cũng khắc. Gia tả hữu xương khúc khôi việt, tư thông không khỏi, sanh ly.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, hôn nhân không đẹp, phu phụ bạc tình, gia đình vô tình thú đáng nói, gia sát ly dị.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, phối ngẫu kiên cường, bất hòa, không được gia sát không thể, gia đà la hỏa linh hóa kị một trong tất ly, gia tả hữu xương khúc chỉ

Có ngoại tình, cũng ly.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, nam nữ giai yêu sớm. Quan hệ hôn nhân không bình thường, không được gia sát cũng là ly hôn hiện ra, song phương đều có tư tình gặp ở ngoài

Việc, nhất là phối ngẫu phong lưu, gia sát tam thứ hôn nhân.

★ Thiên phủ

Chủ cát, nói chung chủ phối ngẫu có khả năng, nam mệnh thê thiện công việc quản gia, hội rất tốt chưởng quản tiền tài, tại ngoại cũng có nhất định sự nghiệp thành tựu.

Đồng thời nam chủ thê so sánh chính năm tiểu, tịnh chủ được hiền thê, nhân thê được trợ giúp, thê mập mạp. Nữ chủ phu trưởng, hôn nhân tốt đẹp. Gia sát nhưng không được

Miễn có khắc. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, luyến ái hoặc hôn nhân trung tất có thứ tam người tham gia.

Thiên phủ ở xấu vị, không được gia sát chủ cát, phu phụ đầu bạc. Gia dương đà phối ngẫu quật cường, hảo ra lệnh, sanh ly, nam lấy vợ đàn bà có chồng,

Nữ giá có phụ của phu thì có thể miễn vu hình khắc. Gia hỏa linh cũng ly, trì hôn miễn khắc. Sai ai ra trình diện xương khúc, bản thân hội nhiều lần luyến ái, song phương các hữu

Tư tình.

Thiên phủ ở mão dậu, cung mệnh tất là liêm trinh tham lang, chính phong lưu thành tính, đối cung vũ khúc thất sát, không được gia sát cũng chủ bất hòa, hoặc sanh ly,

Gia ác sát tất ly. Thiên phủ ở tị hợi, không được gia sát chủ cát, giai lão. Gặp Tứ Sát khoảng không cướp thiên hình, sanh ly, bản thân sẽ có gặp ở ngoài, nam

Chủ nạp thiếp, nữ chủ mình cùng nhân tư thông. Cung mệnh có đào hoa tinh diệu hoặc Tứ Sát cũng chủ ly dị.

★ mặt trăng

Nhập miếu nam lấy vợ thông minh hoặc khuôn mặt đẹp của thê, thê còn trẻ, sai ai ra trình diện xương khúc cùng cung chủ thê dung tư tú lệ; nữ chủ phu trưởng, giá anh tuấn của phu, hôn

Nhân viên mãn. Gia Tứ Sát chủ sanh ly, bị chiếm đóng chủ hung, nam nữ giai khắc, hỉ cát giải trừ. Nam mệnh mặt trăng nhập miếu và văn xương hoặc văn khúc ở phu thê

Cung, làm học vấn và tài nghệ năng lực thành danh, hoặc nhân nữ nhân trợ giúp lực mà công thành danh toại, hoặc được hiền mỹ của thê, nhân thê mà làm giàu dồn đắt.

Mặt trăng hóa lộc vu thê cung, chủ được thê tài dĩ thành sự nghiệp, nhưng có lúc đã có; ăn bám “Của ngại. Được tả hữu khôi việt và mặt trăng cùng cung,

Dễ có tam sừng luyến ái hoặc thứ tam người chen chân.

Mặt trăng ở mão thần tị hãm địa khiếm cát, không đẹp mãn, hội chiếu dương đà hỏa linh thiên hình đại hao tổn khoảng không cướp hóa kị người, chủ sanh ly, hoặc phối ngẫu bệnh tai.

Mặt trăng hãm địa, chủ một thân thường tao thất tình đả kích, mà lại nữ mệnh chủ phu dung thường, tiêu cực, sớm già.

Mặt trăng ở dậu tuất hợi miếu vượng chủ cát, sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không hóa kị bất hòa hoặc sanh ly, nếu là kết hôn muộn, thì có thể miễn ly hôn của ưu, nhưng nhưng có

Bất hòa.

★ tham lang

Thực phi điềm lành, hình phạt chính khắc hoặc sanh ly, nam chủ thê trì có thể cát, tảo hôn có khắc, gia Tứ Sát sanh ly; nữ chủ phu trưởng, cũng tu trì hôn phương

Mỹ. Bị chiếm đóng gặp sát nam nữ giai tam độ.

Phàm tham lang ở cung phu thê người, giai chủ phối ngẫu thân thể đầy ắp, dĩ trì hôn hoặc trước khi cưới luyến ái sổ gặp trở ngại khúc chiết, hoặc hôn sự tằng tao phá hư người là nên, bằng không khắc thương. Dương đà hỏa linh cùng cung có thể chiếu chủ ly dị. Hội chiếu Hàm trì thiên diêu liêm trinh hóa kị người, chủ có màu hồng phấn tranh cãi.

Nam mệnh gia đào hoa tinh diệu, tự thân có gặp ở ngoài, hoặc có tài sau đó phạm đào hoa.

Nữ mệnh cung phu thê có tham lang, hình phạt chính khắc hoặc ở riêng, trượng phu có gặp ở ngoài có thể miễn cứng rắn khắc, nên nhà kề, phi pháp ở chung hoặc trước phải tử hậu giá, hoặc trường phối trì giá. Gia đào hoa tinh diệu, trượng phu có gặp ở ngoài, tự thân cũng nan trinh tiết.

Duy tham lang cùng trời hình, khoảng không diệu (cướp khoảng không, tuần khoảng không, chặn khoảng không) cùng thủ cung phu thê, có thể miễn ly hôn, nhưng nhưng khiếm tốt đẹp.

Tham lang hóa kị, sanh ly, vô luận nam nữ, giai chủ đối phối ngẫu bất mãn, hai người sự học thức, gia thế, tuổi tác hoặc diện mạo, có không tương xứng chỗ.

★ cự môn

Nên trường phối. Phu thê không được mục, tịnh lắm lời lưỡi trở mặt, hôn nhân không đẹp, gia sát sinh ly tử biệt, hoặc bề ngoài hoà thuận, nội bộ cũng không miễn ô

Danh thất tiết, chính vô tư tình thì phối ngẫu cũng sẽ có tư tình, hoặc song phương đều có gặp ở ngoài. Nam hình phạt chính thê, đây đó tính cương có đúng không trì, trường

Kỳ bất hòa, chung thân toàn gia không được an bình; nữ chủ phu lớn tuổi có thể lấy được cát, gia Tứ Sát sanh ly, gặp xương khúc cũng chủ khắc ly.

Cự lục nhập cung phu thê, không ít tình huống là phối ngẫu so sánh chính lớn tuổi. Nam mệnh nên lấy vợ lớn tuổi của thê, nữ mệnh nên giá tuổi già của phu, dĩ phu

Phụ tuổi tác chênh lệch trọng đại cho thỏa đáng. Kỳ rõ ràng đặc tính là phu phụ đa khắc khẩu, phối ngẫu cá tính cực đoan, tự cho là đúng. Lộc tồn cùng cung, phối

Ngẫu ích kỷ keo kiệt, tài hề hề.

Cự môn hóa lộc hoặc hóa quyền, hoặc có lộc tồn tả hữu chư ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ cát không thể.

Cự môn và Tứ Sát cướp khoảng không cô thần quả ở lại cùng cung có thể chiếu, sanh ly, ở riêng, khẩu thiệt.

Cự môn ở thần tuất xấu không có quả ở lại, ở dần thân tị hợi có cô thần, đây là “Cách sừng”, chủ ở riêng, sanh ly.

Cự môn hóa kị, phối ngẫu keo kiệt, đa nghi, nhâm tín, dối trá, tranh cãi ầm ĩ không ngừng, hỗ là oán tăng, sanh ly.

Cự môn ở tử ngọ có tả phụ hoặc bên phải bật cùng cung cũng chủ ở riêng, ly dị.

★ thiên tướng

Nam nữ giai cát, kỳ hôn nhân thực chất phần nhiều là đồng sự hoặc cùng học, hoặc từ nhỏ nhận thức người, hoặc trải qua thân hữu giới thiệu tác hợp mà thành người, tức thường

Nhân nói đích thân lên thành thân ý.

Nam nên thê trường có lẽ tuổi tác không kém nhiều, thê tử phần nhiều là hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con, nội tại khí chất hảo, hướng nội hiền tuệ, không quá

Nói nhiều; nữ giá thành thực đoan chính của phu, tình cảm lâu ngày di kiên, vô sát có thể giai lão. Hỉ chúng cát củng chiếu, gia dương đà hình khắc.

Thiên tướng ở mão dậu (đối cung liêm phá) tị hợi (đối cung vũ phá) ngồi một mình, gia Tứ Sát cướp khoảng không hình phạt chính khắc, sanh ly, là tái hôn của mệnh,

Thậm chí phối ngẫu đa tai.

★ thiên lương

Nam nữ giai cát, nam chủ thê trường, hiển đạt tịnh cương nghị, nữ nên phu trưởng cũng tính cương, gia quyền lộc cát, sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt cũng cát. Gặp Tứ Sát khiếm và, sát lâu thì sanh ly. Nam mệnh sẽ tìm mụ mụ hình lão, nữ mệnh sẽ tìm ba ba hình trượng phu. Thiên lương nhập cung phu thê, nam tử chủ lấy vợ lớn tuổi nhị tam tuổi của thê, hoặc tiểu bát tuổi đã ngoài, thê ổn trọng lão thành, hiền thục vợ. Nữ mệnh chủ phu so sánh kỷ lớn tuổi, thanh cao, hiền lành, phu phụ tốt đẹp.

★ thất sát

Không được cát hiện ra, phu phụ tính cách không hợp, đa khắc khẩu. Chỉ có kết hôn muộn có thể lấy được may mắn, có thể giai lão. Tảo hôn nam nữ giai khắc, gia Tứ Sát, hôn nhân bi thảm, nam khắc tam thê nữ khắc tam phu.

Thất sát ở tử ngọ dần thân, gia lộc tồn tịnh hóa lộc hóa quyền hóa khoa, chủ phối ngẫu khôn khéo đầy hứa hẹn, có thể được kỳ trợ lực. Nhưng nhưng chủ luyến ái không được thuận, trước khi cưới có nhiều cản trở, không phải hôn hậu cũng không cú mỹ mãn. Sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt, chủ phối ngẫu tính nặng có uy, biết dùng người kính phục, phu phụ hỗ trợ. Đã ngoài nhưng tu trì hôn lại vừa giai lão, đồng thời phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc có phần cư đích tình hình xuất hiện, phương miễn hình phạt khắc, sanh ly. Gia dương đà hỏa linh một trong, đã chủ tái hôn, tạm biệt hóa kị, thiên hình, khoảng không cướp, đại hao tổn chư ác diệu, nam nữ giai tam độ, tịnh mới có thể phối ngẫu bệnh thương, lao ngục, tử vong, nếu song phương tốt đẹp, phối ngẫu bệnh thương không khỏi, trung niên tử vong.

Có kình dương, linh tinh và thất sát cùng giá trị cung phu thê, không chỉ tái hôn, hơn nữa bản một đời người đào hoa đa.

Thất sát ở thần tuất, tình cảm mỏng, ở riêng, ly dị. Thất sát ở tử ngọ, phối ngẫu cá tính cường liệt. Thất sát ở tử ngọ dần thân, và tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt cùng cung, tình cảm mình cũng không phải là chuyên nhất, khả năng phối ngẫu cũng sẽ có gặp ở ngoài, tịnh chủ tái hôn. Nữ mệnh vũ khúc tọa mệnh mà thất sát ở cung phu thê, ly dị hậu có bão độc thân chủ nghĩa khuynh hướng.

Nữ mệnh thất sát thủ cung phu thê, trượng phu cá tính cường mà cố chấp, bảo thủ, chích nên kết hôn muộn, phi pháp ở chung, giá đã ly dị người của hoặc khâm phục phụ, nhà kề. Nam mệnh thê đoạt phu quyền, phụ nhân tham gia vào chính sự. Bất luận nam nữ, mối tình đầu định vô kết quả, tịnh dễ nhất kiến chung tình, hội thiểm điện dường như kết hôn, sai ai ra trình diện xương khúc canh nghiệm.

★ phá quân

Triệu chứng xấu, hôn nhân không đẹp, hữu danh vô thực. Nam nữ giai khắc, Tứ Sát cùng cung, gặp ở ngoài, sanh ly, trùng hôn. Nam mệnh luyến ái không được thuận, phu phụ khắc khẩu không được mục, thê tính bảo thủ, chỉ đoạt phu quyền, cuộc sống hôn nhân không có tình thú, cũng không được thê trợ giúp. Nữ mệnh chủ yêu sớm, trượng phu tính cách quật cường, dịch nộ, bất thông tình lý. Tình cảm vợ chồng bình thản, không hề tình cảm mãnh liệt. Vô luận nam nữ luyến ái hoặc hôn sự sẽ gặp thân hữu phản đối, giai nghi kết hôn muộn, hôn hậu ở riêng, cho nhau lễ nhượng phương miễn hình phạt khắc của ưu.

Phá quân ở tử ngọ dần thân thần tuất, là ngồi một mình, và dương đà hỏa linh cướp khoảng không cùng cung giai hình phạt chính khắc, sanh ly, sai ai ra trình diện giúp đỡ khôi việt chủ phối ngẫu gặp ở ngoài, sai ai ra trình diện xương khúc phối ngẫu hữu tình thú. Nữ mệnh cung phu thê có phá quân ở thần tuất hóa lộc, trượng phu lang thang, đa dâm.

Phàm phá quân nhập cung phu thê, hôn nhân tuyệt không hội bình thường, trước khi cưới hôn hậu có cùng người ở chung của hiện tượng. Tất nhiên ly hôn, hoặc phối ngẫu chết trước, chính mai nở nhị độ.

★ văn khúc, văn xương

Nam chủ thê còn trẻ, nữ chủ phu lớn tuổi. Luyến ái hôn nhân có lãng mạn khuynh hướng, phối ngẫu thông minh mà lại thú vị vị. Miếu vượng không được gia sát giai lão, gia

Sát sanh ly. Lạc hãm phối ngẫu thượng nói suông, lời nói và việc làm nói ngoa, gia sát đa tranh, hình khắc, ly dị. Văn xương ở cung phu thê, nam mệnh thê tất năm

Ít, nữ mệnh phu đáng quý quang vinh. Văn khúc ở cung phu thê, chủ tảo hôn, nam mệnh thê hiền, và miếu vượng của mặt trăng cùng thủ, năng lực nhân thê hoặc nữ nhân

Trợ giúp mà thành nhận việc nghiệp. Nữ mệnh chủ phu trưởng.

Nam mệnh văn xương văn khúc cùng nhập cung phu thê, chủ hữu tình phụ, gặp ở ngoài. Văn xương hoặc văn khúc và hóa lộc, hóa quyền, thiên cơ, mặt trăng cùng cung cũng

Có gặp ở ngoài, nữ mệnh trước khi cưới có bao nhiêu thứ luyến ái kinh lịch hoặc hôn hậu hồng hạnh ra tường, không phải trượng phu không được trinh.

Bất luận miếu hãm, gia Tứ Sát cướp khoảng không hóa kị giai chủ sanh ly, hóa kị phu thê hình tụng.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Chủ hung không được chủ cát, nam nữ giai khắc, mà lại đại thể trì hôn. Luyến ái không được thuận, hôn hậu ác nói tương hướng, quyền cước tương gia. Chỉ có trì hôn có thể giải trừ,

Nhưng không được mục, gặp hung tinh nhưng chủ chia lìa. Nếu gặp chính tinh hãm yếu nơi cùng cung tất ly, gia kình dương, đà la, Địa kiếp, thiên không, hóa kị,

Vũ khúc, liêm trinh, cự môn, thất sát, phá quân, tham lang, bất luận miếu hãm, tất hình khắc, sanh ly. Hỏa linh hãm địa chủ khắc. Phàm hỏa linh

Nhập cung phu thê, tất chủ sinh ly tử biệt, kẻ goá bụa cô đơn.

Và vũ khúc, liêm trinh, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân, dương đà, cướp khoảng không, hóa kị cùng cung, là ly hôn của tuyệt đối sẽ .

★ tả phụ, bên phải bật

Có tam sừng luyến ái khuynh hướng, phối ngẫu dung tư đoan chính, tâm tính rộng thùng thình, phu phụ hỗ trợ viên mãn. Nam mệnh chủ thê còn trẻ đôn hậu, sai ai ra trình diện xương khúc

Mạo mỹ, mỗi ngày cơ, mặt trăng hoặc tam hợp thiên cơ, mặt trăng, chủ bản thân có gặp ở ngoài, gia sát xuân sắc cho hấp thụ ánh sáng.

Phàm tả phụ hoặc bên phải bật nhập cung phu thê, nam nữ bất luận có vô sát tinh cùng độ, đều chủ nhị hôn. Hai sao cùng nhập xấu vị cung, hoặc hai sao ở thần

Tuất cung xung chiếu, vô luận có vô sát tinh, cũng chủ nhị hôn. Và thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trinh, cự, kình dương, đà la,

Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, hóa kị cùng cung, tái hôn không thể nghi ngờ. Nếu kết hôn muộn hoặc trước khi cưới luyến ái đa tỏa người, có thể miễn sanh ly.

★ thiên khôi, thiên việt

Nam chủ lấy vợ nhà giàu sang của nữ, nữ chủ trượng phu phú quý, gia đình ấm áp cùng mỹ, giai lão. Không thích hợp sai ai ra trình diện Tứ Sát hoặc sai ai ra trình diện khoảng không cướp, thì trái lại cát

Là hung, nam nữ bất hòa, nặng người sanh ly.

Phàm khôi việt nhập cung phu thê, lúc còn trẻ chỉ hội yêu say đắm so với chính mình lớn tuổi của khác giới.

★ kình dương, đà la

Chủ hung không được chủ cát, nam nữ giai khắc, phu thê tương đả. Tảo hôn không được cát, kết hôn muộn có thể giảm hung. Nhập miếu hình thương, bất hòa, tình cảm thì hảo thì phôi. Và hãm yếu của chính tinh cùng cung, tất nhiên hình khắc sanh ly. Và tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, Thiên phủ, mặt trăng, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, hóa kị cùng cung, ly hôn tỉ lệ rất cao. Sát đa dũ hung, nam quan nữ quả. Phàm dương đà nhập cung phu thê, đều vì ly hôn hiện ra, chung thân bất năng mỹ mãn, và vũ khúc, liêm trinh, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân, hỏa linh, hóa kị, cướp khoảng không cùng cung, là ly hôn của tuyệt đối.

★ Địa kiếp, thiên không

Chủ hung không được chủ cát. Miếu vượng giao nhau chúng cát, nam nữ có thể cát, duy cũng tu trì hôn phương hảo, gia Tứ Sát, liêm trinh, thất sát, phá quân tất nặng khắc, sinh ly tử biệt. Cướp khoảng không nhập cung phu thê, hôn hậu khiếm khuyết tình cảm mãnh liệt, tình cảm hội từ từ xu sinh lãnh đạm. Phối ngẫu có bi quan hoặc trống rỗng khuynh hướng, gia hung tinh cùng cung, phối ngẫu hư gạt, lãng phí.

★ lộc tồn

Nam nữ giai chủ trì hôn thì cát, nữ gia thất sát tác nhà kề, gia hỏa linh cướp khoảng không tất khắc, sanh ly, phùng gặp chặn khoảng không hoặc khoảng không cướp nam nữ nan giá lấy vợ, hôn nhân trì. Lộc tồn nhập cung phu thê, phối ngẫu thân thể đầy ắp mập mạp, hảo dự trữ, tiếc rẻ tiền tài, không thích lãng phí, thái độ làm người ổn trọng có kế hoạch tính. Lộc biên lai gửi tiền thủ, phối ngẫu là thần giữ của, nhất mao không được bát, cuộc sống hôn nhân đơn điệu, phu phụ ở chung cảm giác không hề tình thú, hôn nhân không đẹp, mệnh có hung tinh chủ sanh ly.

★ hóa lộc

Được địa không được phùng cướp khoảng không đại hao tổn vong thần hóa kị, tịnh được chúng cát củng chiếu, nam lấy vợ quan đắt hoặc gia đình giàu có của nữ, nữ chủ phu đắt hoặc phát tài. Gia Tứ Sát chư ác nam nữ có khắc, chia lìa. Phối ngẫu hài hước thiện xã giao, có nhân duyên, danh lợi giai giai, không được phùng sát kị, hôn nhân hạnh phúc.

★ hóa quyền

Được địa không được phùng cướp khoảng không đại hao tổn vong thần hóa kị, tịnh được chúng cát củng chiếu, nam lấy vợ quan đắt hoặc gia đình giàu có của nữ, nữ chủ phu đắt hoặc phát tài. Gia Tứ Sát chư ác nam nữ có khắc, chia lìa. Phối ngẫu hành sự ổn trọng, thái độ làm người cố chấp, ở gia đình trung có chỉ thủ hoa, tịnh có cầm giữ gia chính của khuynh hướng.

★ hóa khoa

Nam chủ vợ con, thông minh mạo mỹ, nữ chủ phu tuấn quang vinh phát đạt. Miếu vượng giao nhau xương khúc khôi việt vưu cát, gia Tứ Sát chư ác nam nữ có khắc.

★ hóa kị

Hóa kị là đa quản chi thần, chủ hung không được chủ cát, đa chủ tái hôn, phu phụ không được mục, khẩu thiệt không ngừng. Chư tinh sinh hãm địa hóa kị rất là không được cát, tối kỵ vũ khúc, liêm trinh, cự, văn xương, văn khúc hóa kị. Chỉ có miếu vượng vu tử xấu cung, và ngôi sao may mắn cùng giá trị, phục được chúng cát tam phương củng chiếu, nam nữ có thể cát, tịnh kết hôn muộn, bình thường ở riêng có thể miễn khắc. Phối ngẫu có tố chất thần kinh, đa nghi, ích kỷ, keo kiệt, lời nói dối, bệnh thương, và vũ khúc, cự, liêm trinh, thất sát, phá quân cùng cung, tất nhiên hình khắc ly dị. Phùng gặp Tứ Sát khoảng không cướp chư ác, nam nữ mẹ goá con côi.

Nam mệnh hóa kị ở phu thê, chính hỏi nhiều thị phi, nghi kỵ đa nghi. Nữ mệnh hóa kị ở phu thê, chính đa ưu lo ngại, quản chế đối phương lời nói và việc làm, hảo đố kỵ, sinh sự từ việc không đâu.

★ thiên mã

Nam chủ lấy vợ già giặn của thê, gia ngôi sao may mắn, chủ được thê gia trợ giúp lực, hoặc được thê tài, hoặc nhân thê trợ giúp mà được tài. Nữ mệnh thiên mã nhập cung phu thê gia ngôi sao may mắn, chủ vượng phu, năng lực hưởng phu của phú quý, là phu nhân của mệnh. Gia chúng cát nam nữ giai đắt mỹ, gặp lộc tinh tối cát. Gia sát kị khoảng không cướp, nam nữ mẹ goá con côi, sanh ly. Thiên mã nhập phu thê, chủ phối ngẫu tại gia chịu khó, tại ngoại bôn ba, có khá lâu ở riêng dấu hiệu.

★ thiên hình

(giờ mẹo sinh ra, thiên hình tất nhập cung phu thê) miếu vượng nam chủ trì hôn mà thê tính cương, nữ chủ lấn phu, gia Tứ Sát chư ác nam nữ giai mẹ goá con côi, được ngôi sao may mắn cùng viên nhưng khiếm và. Thiên hình nhập phu thê chủ phối ngẫu bản thân có chứa vết thương.

★ thiên diêu

(giờ hợi sinh ra, thiên diêu tất nhập cung phu thê) cuộc sống hôn nhân hữu tình thú, bản thân chỉ có du tình gặp ở ngoài việc. Nếu chính đoan chính thì phối ngẫu phong tao, đa nghi, hảo ăn diện, thì có tà dâm chi niệm.

Cung tử nữ

( 1) cung tử nữ có ngôi sao may mắn miếu vượng, như tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc, liêm trinh, tả phụ, bên phải bật chờ thủ giá trị, chủ

Tử nữ hưng thịnh, sự nghiệp thành công; gặp cự môn, thái dương, phá quân, thất sát chờ ác tinh, chỉ thương đầu thai; có lộc tồn, thất sát nhập tử nữ

Cung, chủ tử nữ rất thưa thớt, chích một … hai … Nhân; gặp thiên cơ, thiên tướng chủ tử nữ vãn được, trung niên phương chiêu; gặp tham lang, Hỏa Tinh, linh tinh,

Kình dương, đà la, hóa kị chờ ác tinh, hình phạt chính thương, tử nữ hỉ nộ vô thường, tình cảm bất hòa; nếu hung tinh chúng vừa giá trị hãm địa, đương đoạn tuyệt

Tự, hoặc bị thương tàn phế chết non, hoặc nuôi con nuôi người khác người ấy.

( 2) các tinh và Tứ Sát khoảng không cướp hình kị chết hết cùng giá trị giao nhau, đa tử người giảm thiểu, con út người ít hơn, vô tử người hoàn toàn không có.

( 3) nếu được ngôi sao may mắn thủ giá trị củng chiếu, chủ tử nữ có thể đa hơn nữa tốt đẹp, càng thêm đắt tinh, có thể chủ trong đó đương có đắt hiển của Lân nhi. Nếu

Ký có hung tinh lâm chiếu mà vừa gia hình giết chờ ác diệu, đa chủ khắc hại hoặc có phá đãng người ấy.

( 4) phàm quan tử nữ của có vô, trừ khán trực tuần làm sao, tịnh khán sát diệu có hay không phùng gặp hao tổn giết, tam phương tứ chính tốt phôi cũng tới trọng yếu.

Cung tử nữ nếu có ngôi sao may mắn thủ giá trị, nhưng có tam phương sát ác hình xâm phá tan, giai tử giai nữ cũng thụ tư chất của tổn hại.

( 5) cung tử nữ sao Nam Đẩu tinh đa người, đa sinh nam; sao Bắc đẩu đa người, đa sinh nữ. (bí quyết vân: Bắc đẩu vũ, trinh, tham, cự, phá,

Dương, đà, tả, bên phải, khúc, tồn tinh. Sao Nam Đẩu cơ, cùng, lương, tương, phủ, Hỏa Tinh, khôi, việt, giết, xương, linh)

( 6) thẩm mệnh bàn trung thái dương tinh và thái âm tinh rơi vào âm cung hoặc là dương cung, thái dương tinh hạ xuống dương cung người, đệ nhất sinh đẻ bằng bào thai nam, thái dương tinh

Hạ xuống âm cung người, đệ nhất sinh đẻ bằng bào thai nữ. Đến đây phi giới hạn trong thái dương hoặc mặt trăng ở cung tử nữ đích tình huống, cho hắn cung cũng như vậy đoạn của. (bí quyết vân:

Tử, dần, thần, ngọ, thân, tuất thuần dương cung, xấu, mão, tị, vị, dậu, hợi thuần âm cung). Chú ý đến đây chỉ có thể làm tham khảo,

Cũng không phải là trăm phần trăm chính xác.

( 7) có khác nhất pháp, ở hôm nay chích sinh nhất thai dưới tình huống khá áp dụng: Bất luận nam mệnh nữ mệnh, khán sinh con cái đoạn thời kì đi được hà

Đại hạn, đại hạn trong cung sao Nam Đẩu tinh tọa thủ, hoặc sao Nam Đẩu tinh đa, sinh nhi tử; đại hạn trong cung sao Bắc đẩu tọa thủ, hoặc sao Bắc đẩu đa, sinh

Nữ nhi. Chú ý đến đây chỉ có thể làm tham khảo, cũng không phải là trăm phần trăm chính xác.

( 8) do cung tử nữ có thể luận đoán biết tử nữ nhân số, mà hiện nay xã hội phổ biến thực hành hạn chế sinh đẻ, cố bản tiết ít có trình bày và phân tích kỳ cụ thể con số. Vị

Có tử nữ người, chích coi trọng sinh nam sinh nữ, đã có tử nữ người, tuy có thể tựu cung tử nữ phân tích tử nữ số phận tình huống, duyên phận độ dày,

Có vô khắc hại vân vân huống, chỉ nhưng thất chi giản đơn và qua loa, hay nhất ra tử nữ tự thân mệnh bàn tiến hành phán đoán suy luận, mới có thể cho ra càng tường

Tế chính xác dự đoán kết luận.

( 9) lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn cung tử nữ quá độ, cung tử nữ ngôi sao may mắn tọa thủ, thì chủ tử nữ hưng thịnh, sự nghiệp đầy hứa hẹn; phùng hung tinh tọa

Thủ, thì chủ là năm và tử nữ có hình khắc, hoặc tử nữ có tai phi không được thuận.

★ tử vi

Tử nữ tuấn tú, thông minh quật cường, chí khí cao ngạo, biểu hiện ra chúng. Sai ai ra trình diện tả hữu, xương khúc, khôi việt, hóa quyền, chủ tử nữ đắt hiển. Sai ai ra trình diện

Lộc tồn, hóa lộc chủ tử nữ giàu có. Hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, quang tông Diệu Tổ, phú quý không nhỏ. Gia xương khúc thông minh, gia tả

Bên phải trung hậu, gia thiên mã nên rời xa.

Tử vi Thiên phủ, dĩ “Cô “Luận của, tử nữ ít, nhưng gia cát sẽ thành đại nghiệp. Tử vi tham lang, sinh động, tuấn mỹ, hảo giao tế. Tử vi

Thiên tướng, chí cao quật cường, có độc lập năng lực cập thanh danh địa vị. Tử vi thất sát, có phản bội tính, cương nghị. Tử vi phá quân, lòng hư vinh

Cường, lãng phí thành tính, hoặc có nghĩa tử nghĩa nữ. Và Tứ Sát khoảng không cướp cùng cung, có con trì hoặc và tử nữ có khắc, tình cảm không được mục, hoặc vô pháp

Hưởng tử nữ của phúc.

★ thiên cơ

Thiên cơ nhập cung tử nữ là “Cô tinh”, chủ tử nữ ít, nhập miếu chủ hiếu học thông minh, thông minh cơ biến, thành dụng cụ, tử nữ hiếu thuận, lạc hãm không được

Hiếu học. Gia ác sát có hình khắc, bất hiếu thuận.

Thiên cơ mặt trăng, chủ sinh nữ hoặc nữ đa tử ít, thông minh làm đẹp hoà thuận. Thiên cơ cự, quái gở, chăm học, đa suy nghĩ, các hoài xảo trá,

Nên ở riêng, không phải có hình. Thiên cơ thiên lương, tốt đẹp, duyên hậu, hiếu đạo. Cơ lương cùng cung hoặc thiên lương ở đối cung gia sát, hội sanh non hoặc

Đẻ non.

★ thái dương

Và tử nữ các ở nhất phương. Thái dương nhập miếu vượng, tử nữ quang vinh xương, có bát tọa, tất sinh quý tử. Lạc hãm, con nối dõi khó thành, chung có tổn bại.

60

Thái dương mặt trăng, tử nữ đông đảo, tịnh có can làm nữ. Thái dương cự môn, thông minh, thiện biện, sự nghiệp có phát triển, hội cát chúng, phú mà

Mà lại đắt. Thái dương thiên lương, sẽ thành danh. Thái dương nhập tử nữ, nên miếu vượng, nên bản thân sanh ở ban ngày, không thích hợp lạc hãm cập sanh ở buổi tối.

Hội Tứ Sát khoảng không cướp, có hình khắc, hóa kị, đa bệnh tai hoặc khắc trưởng tử đầu thai.

★ vũ khúc

Chủ khắc, tử nữ ít. Miếu vượng phú quý, lạc hãm bất hiếu, tính kém không nên thân, duyên mỏng. Tứ Sát khoảng không cướp hóa kị nặng khắc, sát đa người vô hậu.

Vũ khúc Thiên phủ, phú quý người ấy. Vũ khúc tham lang, tử nữ bất hiếu, trì được, có tư sinh người ấy. Vũ khúc thiên tướng, phú quý người ấy, gia

Sát, tư sinh. Vũ khúc thất sát, cương nghị mặt mày hốc hác, bất hòa, đối lập, mạnh mẽ phá sản. Vũ khúc phá quân, khắc tử nữ, vãn được có thể giải trừ,

Bất hòa, đối lập.

★ thiên đồng

Miếu vượng tử nữ đa, nữ đa sinh nam, ước năm người, trung có đắt người. Lạc hãm, gia sát, có hình khắc, gia sát đa, cũng thứ ra. Thiên đồng

Nhập tử nữ, tiên mà hậu nữ, tình cảm dễ câu thông, sự hòa thuận, hiếu thuận. Lại cùng đi theo vãn bối của mình hữu tình cảm. Thiên đồng mặt trăng, tử

Nữ có thể phát huy học nghệ, nghệ thuật năng lực, nữ đa tử ít, ở ngọ cung có hình khắc mặt mày hốc hác, cho làm con thừa tự rời xa miễn khắc. Thiên đồng cự, tử nữ cô

Độc không hợp đàn, tình cảm bình thường, gia sát đối lập, có can làm nữ. Thiên đồng thiên lương, tử nữ hướng ngoại, đa gặp quý nhân, hiếu thuận hòa khí.

★ liêm trinh

Tử nữ ít, cá tính mạnh mẽ, tình cảm giai, dù có hiểu lầm, ra dễ hóa giải, gia ngôi sao may mắn chủ phú quý. Và Sát Phá Lang Tứ Sát khoảng không cướp cùng thủ,

Có hình thương. Liêm trinh Thiên phủ, nhị tam nhân, gia cát quý tử. Liêm trinh tham lang, một … hai … Nhân, hảo du đãng đánh bạc, hoang phế bài vở và bài tập, bất hiếu.

Liêm trinh thiên tướng, may mắn sự hòa thuận, nhưng có đẻ non sanh non tổn hại thai việc. Liêm trinh thất sát, thể chất soa, khiếm và. Liêm trinh phá quân, cương nghị

Bất hòa, gia sát ngỗ nghịch, lấy oán trả ơn.

★ Thiên phủ

Nhân số đa, tình cảm ấm áp, hoạt bát đáng yêu hiếu thuận, sẽ không học cái xấu. Hội chiếu xương khúc khôi việt, thông minh đa tài chí hiếu. Sai ai ra trình diện tả hữu, tử

Nữ đa mà có trợ giúp. Có lục sát thiên hình, quật cường, mặt mày hốc hác. Ở xấu cung, khai đao sinh sản. Hội thiên mã, mặc dù đi xa tác có hiếu đạo.

★ mặt trăng

Tiên nữ hậu tử hoặc nữ đa tử ít, thông minh dịu ngoan, miếu vượng gặp cát đắt hiển, có nhiều. Sai ai ra trình diện xương khúc, thông minh hơn người; sai ai ra trình diện tả hữu, có trợ giúp

Lực, năng lực kế thừa sự nghiệp của mình; sai ai ra trình diện khôi việt, chủ đắt; sai ai ra trình diện lộc, giàu có. Hãm địa mềm yếu, gia sát hình khắc.

★ tham lang

Bản thân miệt mài, hội đào hoa tinh vị hôn ở chung, tiên dựng. Tử nữ hỉ và khác giới giao du, ít có tính nhẫn nại, nhập miếu thiện xã giao, hãm trên mặt đất

Không làm việc đàng hoàng. Gặp cát thành công, gia Tứ Sát thiên hình, đẻ non, sanh non, khó sinh, khai đao, tịnh hình phạt chính khắc.

★ cự môn

Trưởng tử nan nuôi, tất tổn hại đầu thai, dĩ trì được là nên, tử nữ miệng hảo, ngoan cố, hướng nội, có sự khác nhau, tư tưởng tương bối. Có Tứ Sát khoảng không

Cướp, cô đơn, hình khắc, thì khởi tranh chấp. Lúc rảnh rỗi cướp đại hao tổn sao Hóa kỵ, ốm yếu đa tai, tử nữ phá sản, hình khắc.

★ thiên tướng

Đôn hậu, thành thực, hướng nội, biết dùng người yêu thích, miếu vượng gia cát, bày ra tài giỏi. Nếu có giúp đỡ chư cát, phương chủ đa tử nữ. Vô giúp đỡ,

Vô mà có nữ. Lục sát thiên hình cùng cung có thể chiếu, chủ đa tổn hại thai, hình khắc.

★ thiên lương

Chủ cô, tử nữ không nhiều lắm hoặc tiên nữ hậu tử, hoặc chỉ có nữ. Tử nữ có chỉ huy năng lực, lãnh tĩnh thẩm trước, thiện lương hiếu đạo, có xã hội danh

Thanh. Nhập hội chùa cát, tử nữ mái tóc, thông minh đa tài, ký phú mà lại đắt. Có hóa kị hội chiếu, tử nữ đa bệnh tai. Tứ Sát cùng cung hội chiếu,

Hình khắc, từng có kế của mà. Sát tinh quá nhiều, cô đơn, tuyệt tự.

61

★ thất sát

Chủ cô, đa sanh non, khó sinh. Tử nữ ít, các ở nhất phương, gần bên cũng bớt đi vãng. Nhập miếu vượng hội tả hữu xương khúc khôi việt, tử nữ phú

Đắt. Thất sát nhập tử nữ, chủ chiêu mạnh mẽ phản bội người ấy, và song thân phản bội duyên mỏng, có hình khắc, tử nữ mặt mày hốc hác. Gia sát tuy có như vô,

Sát chúng tuyệt tự, chích nên cho làm con thừa tự nuôi con nuôi. Có hóa kị hội chiếu, đa bệnh tai. Khoảng không cướp hội chiếu, thừa tố phá hao tổn.

★ phá quân

Hình thương hiện ra, tịnh không đắc lực. Đầu thai tất tổn hại, không phải mặt mày hốc hác hình khắc. Tử nữ kiên cường, phản bội bất hòa, tính thích ra ngoài. Miếu vượng hội

Cát năng lực gây dựng sự nghiệp làm giàu. Hãm ở gia sát hóa kị, hình khắc rất nặng, vô tử chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

★ văn xương văn khúc

Thông minh tú lệ, sai ai ra trình diện nhất biết thập, cụ học tập thiên phú.

Tả phụ, bên phải bật, thiên khôi, thiên việt

Thông minh hoạt bát khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, nhân tế quan hệ giai. Bốn sao một trong chỉ thủ, nuôi con nuôi người khác người ấy.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Hình phạt chính khắc, độc thủ chủ cô, gia chúng cát lâm chiếu, dù có cũng khắc thương, có nhiều can mà, gia dương đà khoảng không cướp hoàn toàn không có. Tử nữ tính hảo phẫn tranh,

Kiên cường táo bạo bất hòa. Miếu vượng thiên nghiệp có thể hứa thành công.

★ thiên không, Địa kiếp, hóa kị

Đều hình phạt chính khắc, đa số tử nữ việc quan tâm đến già. Nếu là tam tinh hợp giá trị nhất cung, vô tử tuyệt tự, gia chúng cát lâm chiếu, chủ một con trai cũng

Chỉ chết non.

★ kình dương, đà la

Hình phạt chính khắc, tịnh chủ cô, có một con trai cũng không đắc lực, nuôi con nuôi hoặc chiêu thượng con rể đáng nói cát. Bản thân suy yếu đa bệnh, sát chúng tuyệt tự.

★ lộc tồn

Chỉ thủ chủ cô, chích một người. Gặp ngôi sao may mắn ổn trọng, thiện quản lý tài sản, tịnh không đắc lực.

★ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Thông minh khỏe mạnh dễ nuôi, duyên phận giai, nhập tương sinh của đang cùng chúng cát giao nhau cùng giá trị, có thể hứa có người giàu sang. Tam hợp cát chúng, tất sinh đại quý

Người ấy.

Cung tài bạch

( 1) cung tài bạch gặp ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, liêm trinh, thái dương, mặt trăng, tham lang, lộc tồn, hóa lộc,

Tả phụ, bên phải bật chờ, chủ tài đa; gặp kình dương, đà la hoặc liêm trinh thất sát ở rảnh rang hãm nơi, chủ tài vận bình thường, thì có lúc vô; gặp

Thiên cơ chủ tài tiến tài ra, lai mà nan thủ; gặp hỏa linh khoảng không cướp chờ hung tinh vừa phùng hãm địa, chủ bần.

( 2) các tinh nếu gặp dương đà hỏa linh khoảng không cướp hao tổn kị chết hết chờ ác ở lại, giàu có người không được tràn đầy, không được vượng người giai chủ vất vả cực nhọc trung cầu tài.

( 3) trải qua vân: “Tử Phủ vũ âm, song lộc chủ tài “. Tường thi cái khác, như kình dương, văn xương, tả phụ, thất sát, thiên hình, đà la,

Tử ngọ phá quân, hồng loan thiên hỉ chờ tinh diệu, có thể giai coi là tài tinh. Nhiên kình dương của tài, chung phi chân chính, hoặc mười năm, hoặc một năm, hoặc

Một tháng, hoặc một ngày, hoặc một thời, cái khác như đà la, thất sát của tài, đều và kình dương nhất trí, cận chủ ngắn mà tài lai tài khứ, tản

Tụ thay đổi luôn, hoặc hoành phát một cái chớp mắt tức cáo hao hết, hoặc chủ phi ngô sở hưởng. Tả phụ, văn xương của tài, thì so sánh cửu viễn mà kéo dài. Phá quân của

Tài, quá thì tất bại, loan hỉ của tài, lai thì không được tồn, giống như quý hoa của nở rộ. Phàm tài cung của tài tinh diệu, dĩ chỉ thủ là mỹ, phục

Trúng tuyển thiên ngôi sao may mắn là phụ cập tam phương chúng cát củng xung chiếu hợp nhất tuyệt vời. Nếu tao hung ở lại thủ giá trị chiếu, tài người được cũng nan tụ, trái lại sinh thị phi,

Nặng thì gây tai hoạ dồn họa. Cự môn, thái dương, thiên lương của tài, đa do khẩu thiệt cạnh tranh mà được. Ngoài ra nếu có nhị chính tinh tịnh thủ tài cung cũng thế.

Mẹ goá con côi hình khắc ngôi sao nhập tài cung, tất chủ tài lai tài khứ, dư tư hà có. Khôi việt văn khúc của tài là gián tiếp, cơ giai thì mỹ, hạn kiển thì

Yển. Hỏa linh của tài, tới tay thành khoảng không. Duy linh tinh thủ tài cung là thiên tài, mỗi có ý định ngoại của được. Hàm trì ngôi sao cũng chủ tài, bí quyết viết sai ai ra trình diện

62

Tài sau đó đào hoa”, có cũng đa sinh ca thai sân khấu, bụi hoa tửu sắc. Nhân sinh thế gian, phát tài nuôi mệnh, duy quay lại được mất khác nhau cũng.

( 4) trải qua vân: Chư hung chiếu tài bạch, tụ tản thay đổi luôn; lộc tồn thủ sinh tài trạch, tài sản vô số; vũ khúc tham lang tài trạch, hoành phát của cải;

Quyền lộc thủ tài phúc vị, xuất thế vinh hoa; cướp khoảng không lâm tài phúc của hương, từ nhỏ nghèo hèn; nhật nguyệt giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú;

Tả hữu tài cung, kiêm giáp củng, y lộc phong long; tử vi giúp đỡ, đa số tài phú của quan; vũ khúc, mặt trăng, đa cư tài phú của nhâm; tử

Phủ vũ khúc cư tài bạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông.

( 5) có cung tài bạch hung mà một thân lại phú người, cho là cung mệnh, thiên di, cung Quan lộc tọa cát hóa cát, trải qua vân: Chư tinh cát đa, phùng hung

Cũng cát. Cố thẩm nhân của giàu nghèo, bất khả tựu tài bạch nhất cung chấp nhất mà đoạn, vọng có kết luận, mặt khác, nhưng tu khán một thân đại hạn đi vào hà

Hương, lại vừa phán đoán không có lầm. Trái lại cũng thế.

( 6) phàm thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, cự môn, thiên lương ở cung tài bạch có sát tinh thủ chiếu, một thân tất là hảo đổ hạng người, sát

Nặng vừa gia khoảng không cướp đại hao tổn, khả năng vốn gốc không về.

( 7) lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn cung tài bạch quá độ, gặp chúng cát thủ chiếu, chủ một năm vượng phát; phùng Tứ Sát khoảng không cướp hao tổn kị, chủ rủi ro,

Hoặc nhân tài dựng lên quan phi tranh tụng.

★ tử vi

Suốt đời tài vận dày, tương đối mà nói tương đối ổn định. Được tả hữu xương khúc cát diệu, tài vận hanh thông, tài nguyên không ngừng, đa số tài phú của quan,

Ở thuế vụ, công thương, ngân hàng các nghành công tác. Tử vi hóa quyền, chủ đại phú, hoặc là tài phú của quan. Tử vi hóa khoa, chủ phú quý tài

Danh. Và lộc tồn, hóa lộc cùng cung hội chiếu, chủ đại phú, sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, kinh thương cự phú, thư vị: “Tử vi cư tài bạch, canh kiêm

Hóa lộc, phú xa ông “. Giúp đỡ cùng cung, tài lộ quảng, bát phương được lợi. Xương khúc cùng cung, phú, tiên danh hậu lợi.

Và dương đà hỏa linh cùng cung, tài vận có phập phồng, trước dễ sau khó, năng lực hoành phát của cải, nhưng phát mà không thủ, tất có rách nát. Và đại hao tổn khoảng không

Cướp Tứ Sát cùng cung, tốt mã dẻ cùi, chi trọng đại, tài vận bất ổn.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, chủ giàu có, chung thân tài vượng.

Tử vi tham lang ở mão dậu, trước khó sau dễ, trung lúc tuổi già phong long. Sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc hội hỏa linh, chủ bạo phát.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, giàu có, tài vận tràn đầy, dương đà hỏa linh cùng cung, cát trung có hung, tất có rách nát.

Tử vi thất sát ở tị hợi, trước khó sau dễ, gặp ngôi sao may mắn cùng cung hoặc gia hội, năng lực hoành phát.

Tử vi phá quân ở xấu vị, tài vượng, nhưng không được thuận, tất có khúc chiết. Dễ đắc ý ngoại của tài, sai ai ra trình diện chư cát bạo phát, hung tinh gia hội, phát mà

Không lâu sau, thành bại không đồng nhất.

★ thiên cơ

Phí sức cố sức mà phát tài, ít có ngoài ý muốn tài vận, tịnh chủ suốt đời tài lai tài khứ. Miếu vượng tay không thành gia, tài nguyên sung túc, phùng cát diệu củng

Chiếu tràn đầy. Và lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội hợp, chủ giàu có. Xương khúc cùng cung, tiên danh hậu lợi, tài vận giai. Tả hữu cùng cung, đa

Gặp quý nhân mà phát tài. Phàm thiên cơ nhập tài bạch, kỳ tiền tài lưu vận tính trọng đại, nếu nguyên cung mệnh tam phương cách cục giai người, dễ ở ngân hàng hoặc

Tài chính bộ công tác. Nếu làm thương nghiệp, dễ là bán sỉ thương, trung gian thương.

Thiên cơ lạc hãm cung, tài ít, là cầu tài mà cố sức hao tổn tinh thần, tài vận không ổn định, chi liên tiếp.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không, chủ thành bại phập phồng, trời sinh tính lãng phí, nan súc đại tài. Tài vận độ chênh lệch, khó có thể quá, phá rồi sau đó thành, thích hợp dĩ

Xảo nghệ phát tài, chuyên trách kỹ thuật duy sanh. Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, tay không khởi lập nghiệp, trước khó sau dễ, cùng giải quyết thì làm lưỡng chủng đã ngoài

Chức nghiệp. Sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc chủ phú.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, náo trung cầu tài, tài vận thượng luôn luôn đa phùng đối thủ cạnh tranh, thành bại đa đoan, tài của đường về hay thay đổi hóa bất định.

Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, trí mưu diệu kế hoặc học vấn tài nghệ phát tài, nên làm văn hóa sự nghiệp. Không gặp cát hóa tịnh ngôi sao may mắn chủ nghèo khó, phùng

Tứ Sát cướp khoảng không, càng thêm bần cùng.

★ thái dương

Thái dương miếu vượng, tài bạch phong phú, phùng gặp lộc tồn hoặc hóa lộc, mặc dù quan tâm duy có thể đại phú. Sai ai ra trình diện chư cát tương trợ, chủ phú quý miên xa. Và văn

Xương văn khúc cùng cung, tài vận hanh thông, phú quý có tiếng danh. Và tả hữu khôi việt cùng cung, tài vượng. Gia tăng ác thì không đẹp. Hãm địa lao lực tích

Súc, tài lai tài khứ.

Thái dương miếu vượng sai ai ra trình diện sát hoặc hóa kị, mặc dù phú nhưng chi khá cự, tài đa tiêu tan, hãm địa gia sát, hóa kị, chủ khốn nghèo. Thái dương nhập tài bạch

Cung, bất luận giàu nghèo, giai chủ một thân tài thượng đa tiêu tan, chi tiêu đại, hội nhân băng bó mặt mũi, đồ hư vinh mà tốn hao đa, hội tuần khoảng không, chặn

63

Khoảng không, canh nghiệm.

Duy thái dương ở hợi, chỉ cần không cùng sát tinh cùng cung hoặc gia hội, cũng chủ phú, sai ai ra trình diện quyền lộc tả hữu, có thể là cự phú.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, có thể kinh doanh đa hạng sự nghiệp, mặt trăng hóa quyền chủ phú, tả hữu xương khúc cùng cũng phú, phát tài không nhỏ. Phùng hóa kị tài

Lai tài khứ, gia Tứ Sát cướp khoảng không sao Hóa kỵ, tụ tản thay đổi luôn. Không gặp cát cũng không sai ai ra trình diện hung, tài vận bình thường.

Thái dương cự môn ở dần thân, đa chủ năm mới thành bại không đồng nhất, trung lúc tuổi già tài bạch tràn đầy, tài lợi đa đến từ phần đất bên ngoài, kinh doanh cầu tài thượng đa phùng

Cạnh tranh, phùng hóa lộc hoặc lộc tồn thiên mã chủ đại phú, dần bỉ thân cát.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, quan tâm phát tài, giàu có, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc chủ đại phú, tả hữu xương khúc cùng cung cũng cát, có tranh tài việc.

★ vũ khúc

Vũ khúc là tài tinh, miếu vượng nhập cung tài bạch, suốt đời tài vận sung túc, và lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thiên mã cùng cung gia hội có thể

Là cự phú. Vũ khúc hóa lộc, đại phú, vừa phùng lộc tồn, cự phú. Vũ khúc hóa quyền, đại phú, càng thêm ngôi sao may mắn, có rất nhiều gia tư. Vũ

Khúc hóa khoa chủ phú, gia cát cũng đại phú.

Vũ khúc thủ sinh tài bạch, sợ nhất khoảng không vong. Và Tứ Sát cướp khoảng không cùng cung, tiền tài tất có đại rách nát, tung phát một thời của tài, cũng tất nhân tài dồn

Họa, có nhiều tài vụ tranh cãi, kỳ tài bất năng ở lâu, và hỏa linh cùng cung, nhân tài bị cướp. Hãm địa gia ác sát, tận diệt gia tài, mắc nợ

Độ nhật. Vũ khúc hãm địa, vô cát hóa, không được gia cát, tài vận không khoái, thì hảo thì phôi, đông tiến tây ra.

Vũ khúc thủ sinh tài bạch, đại thể nhậm chức vu tài chính bộ, hoặc làm tài vụ công tác, hoặc là thương nhân.

Vũ khúc ở thần tuất, sai ai ra trình diện khoa quyền lộc hoặc xương khúc tả hữu đại phú; vô cát diệu tương gia náo trung phát tài, tài đa cạnh tranh mà được, cũng có thể tay không thành

Gia; gia sát tài lai tài khứ; và linh tinh văn xương đà la giao nhau sinh thần tuất, chủ táng gia bại sản, nhân tài chết.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, tung không được gia cát, cũng chủ giàu có. Và lộc tồn hoặc hóa lộc cùng cung chủ cự phú. Gia tả hữu xương khúc hoặc hóa khoa hóa quyền,

Cũng chủ đại phú. Gia sát có phập phồng.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, sai ai ra trình diện hỏa linh cùng cung chủ hoành phát, tái kiến dương đà hóa kị, chủ hoành nổi giận phá. Chủ kiến quyền lộc tả hữu cũng phát tài.

Được tài trước khó sau dễ, đại thể tam thập tuổi tiền tài vận bình thường hoặc khốn nghèo, tam thập tuổi hậu có bạo phát cơ hội.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, chủ phú, tài vận dày, sai ai ra trình diện khoa quyền lộc mã đại phú. Nếu gia sát, thì tài nghệ bách công phát tài.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, một thân lãng phí tiền tài, nhưng cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lộc tồn hoặc hóa lộc cùng cung, có thể hoành phát đại phú. Không được gia cát tài

Lai tài khứ. Gia sát hóa kị, lãng phí, nhân tài cầm đao, tất nhân tranh tài mà dồn tai hoạ hình tụng, ngay cả bạo phát cũng tất bạo bại.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, một thân lãng phí tiền tài, chi liên tiếp. Đà la, hóa kị, cướp khoảng không, hỏa, linh cùng giá trị, tiền tài đông thu vào tây

Tản, tới tay thành khoảng không. Phùng cát diệu tiên vô hậu có, cũng có thể phát tài, nhưng nhưng chủ tài vận phập phồng.

★ thiên đồng

Đại thể là tay không thành gia, tài bạch vãn tụ, có vàng bạc bảo bối hoặc đổng súc tích. Thiên đồng chủ phúc, đạm bạc tiền tài, năng lực an sinh nghèo khó, ở

Cầu tài đãi sinh sức lao động, cũng không tích cực, nhưng nhưng có không làm mà hưởng vận khí xuất hiện, hoặc có trường kỳ ổn định thu nhập. Cung mệnh có ngôi sao may mắn,

Kỳ tài được lai dễ dàng, cũng không cố sức. Thiên đồng sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc thiên mã, chúng cát gia hội, thủy chủ kinh thương đại phú, bằng không bình thường.

Và xương khúc cùng độ, tài lộ thanh cao bình ổn. Và tả hữu, khôi việt cùng độ, tài thượng giúp đỡ nhiều lực. Miếu vượng gia sát, tài vận thật xấu bất định,

Phát mà vừa bại. Cư hãm địa suốt đời đa phá hao tổn bần cùng, gia Tứ Sát hình kị, tài vận mệt mỏi, thì có lúc vô, là bách công tài nghệ, tam giáo lưu

Phương phát tài thành gia, chích là không thể làm giàu.

Thiên đồng mặt trăng ở tử ngọ, thì có ý định ngoại của tài, miếu vượng hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn cát hóa tài vượng, vưu đa bất động sản. Hãm địa gia sát hóa kị, tài

Vận khiếm ổn, thành bại thoái thoái.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, đa số kinh thương hạng người. Tài lai tài khứ, tiền tài nan tụ, thì hảo thì phôi, chủ khổ cực lao lực tay không hưng gia,

Cũng không thông thuận, trung niên hậu thủy cảm như ý, duy sai ai ra trình diện quyền lộc tịnh ngôi sao may mắn thủy phú.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, tiên bần hậu phú, đa số dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dĩ học vấn, kỹ thuật chiêu tài, giống nhau tài vận ổn định. Gia cát hóa tịnh

Ngôi sao may mắn chủ phú, tha hương phát tài.

★ liêm trinh

Nhập miếu vượng nơi, tài bạch đẫy đà, náo trung phát tài, cầu tài đa ở cạnh tranh thị phi trung được, liêm trinh hóa lộc, tài vận hanh thông, đại phú,

Tái phùng lộc tồn thiên mã là cự giả của mệnh. Xương khúc cùng cung, phú. Khôi việt cùng cung, cầu tài đa gặp quý nhân. Hãm cung đa bại ít thành, tụ tản

64

Thay đổi luôn, gia hao tổn cướp hình kị, mỗi sinh quan phi trung rủi ro, liêm trinh hóa kị, tất đại phá không thể nghi ngờ.

Phàm liêm trinh nhập tài bạch, rất nhiều tiêu hao, dễ nhạ kiện tụng rủi ro, hoặc bị người ngầm chiếm trộm đạo, vưu và giúp đỡ cùng cung, dễ bị trộm đạo việc.

Sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà khoảng không cướp, tài vật hư trịch lãng phí.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, tài vượng, vô cát cũng thường thường bậc trung, hội lộc tồn, hóa lộc đại phú, gia tả hữu xương khúc cũng phú. Gia Tứ Sát cướp khoảng không tài

Lộ không khoái, chung có rách nát. Liêm trinh tham lang ở tị hợi, hoành thành hoành phá, vưu hỉ sai ai ra trình diện hỏa linh cùng cung hoành phát phất nhanh, lộc tồn hóa lộc cùng cung

Cũng phú xa. Vô ngôi sao may mắn gia hội, khổ cực lao lực trung cầu tài, chủ bần cùng độ nhật.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, giàu có, phùng cát hóa tịnh ngôi sao may mắn đại phú, nên là thương nhân. Phùng Tứ Sát khoảng không cướp hóa kị khốn nghèo, rách nát.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, gia ngôi sao may mắn đại phú, không được gia cát, tay nghề cầu tài, sai ai ra trình diện hung tinh, tài quả, tung phát cũng sẽ đại rách nát, Tứ Sát

Phá tan, bần cùng. Vị bỉ xấu cát.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, suốt đời tài đa thành đa bại, nên chuyển biến tốt hãy thu. Gia hội ngôi sao may mắn, gặp lộc tồn hóa lộc hoặc cung mệnh có hỏa linh chủ hoành

Phát phất nhanh. Vô ngôi sao may mắn cùng cung, chủ tài vận bình thường, gặp kình dương khoảng không cướp đại hao tổn, bần vô lập chùy.

★ Thiên phủ

Thiên phủ là tài kho, nhập cung tài bạch, bất luận miếu vượng bình rảnh rang, giai chủ tài bạch giàu có đẫy đà, tịnh có nhiều bất động sản. Và tả hữu xương khúc khôi

Việt chư cát gia hội hoặc cùng cung, chủ lợi lộ bình ổn, đại phú của mệnh, hoặc ở tài chính giới đảm nhiệm chức quan. Và lộc tồn, hóa lộc, vũ khúc,

Tử vi cùng cung gia hội, cũng chủ phú xa. Thiên phủ thủ sinh tài bạch, nên đa đưa bất động sản. Năng lực thủ tài, yêu thích dự trữ, vận dụng tiền tài khá

Có kế hoạch, am hiểu quản lý tài sản, và lộc tồn cùng cung mặc dù có nhiều, nhưng keo kiệt.

Thiên phủ Tứ Sát cướp mất không kị, thành bại không đồng nhất, tài thượng phần nhiều là phi. Tuy có vượng tài nhưng phá hao tổn quá nhiều, đa ngoài ý muốn chi tiêu. Và chặn khoảng không,

Tuần khoảng không, cướp khoảng không cùng độ, thì là khoảng không kho, tài vận không được vượng, tiến tất có ra, mà lại dễ tiêu tan. Nhập bình rảnh rang của cung, trước khó sau dễ, trung

Lúc tuổi già thủy lấy được lời nhiều.

★ mặt trăng

Mặt trăng hóa phú, là tài bạch điền trạch chủ, nhập cung tài bạch thích được kỳ sở, tương đối mà nói kỳ tài tương đối bình ổn, miếu vượng tài đa. Hãm địa chủ

Tài mỏng, nhưng nhưng tu và cùng cung hoặc gia hội ngôi sao diệu tương tố mới có thể định kỳ giàu nghèo. Mặt trăng miếu vượng, giàu có đa tài, gặp lộc tồn, giúp đỡ,

Xương khúc, chủ đại phú, tái kiến cát hóa, là phú hào của mệnh. Hãm địa thành bại nan tụ, sai ai ra trình diện cát hóa tịnh ngôi sao may mắn cùng giá trị cũng chủ giàu có; không gặp

Ngôi sao may mắn, lại thêm Tứ Sát hình kị khổ cực trung phát tài. Mặt trăng miếu vượng, sớm phát, do đa bất động sản, hãm của chìm vận vãn sinh. Và hóa lộc hoặc

Lộc tồn cùng cung, đại phú; mặt trăng hóa quyền, đại phú, thiện dĩ tài phát tài; và tả hữu khôi việt cùng cung, tài vận kéo dài không được suy; và văn xương

Văn khúc cùng cung, dĩ nghệ chiêu tài, phú mà có tiếng danh. Nếu khoa quyền lộc tả hữu xương khúc khôi việt hội tụ tam phương tứ chính, phú khả địch quốc, đắt không được

Đáng nói.

Miếu vượng hóa kị không được kị, nếu tiên bần ngày sau cũng tất phú. Hãm địa hóa kị, rủi ro đa phi. Hỏa linh dương đà cùng độ, rủi ro không khỏi.

★ tham lang

Nhập miếu vượng nơi hoành phát, thì có ý định ngoại của tài cập thiên tài thu nhập. Sai ai ra trình diện hỏa linh cùng cung, phất nhanh, tam thập tuổi tiền đa thành bại, tam thập tuổi

Hậu tiến mạnh của cải. Tham lang và lộc tồn, hóa lộc, Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung có thể chiếu, là phú hào của mệnh. Không gặp lộc tồn hóa lộc hóa quyền

Cập hỏa linh, cũng không mong muốn quá. Hãm địa nghèo khó, gia khoảng không cướp hao tổn kị, bần cùng bất kham.

Phàm tham lang nhập cung tài bạch, giai chủ trời sinh tính lãng phí, suốt đời phá hao tổn không nhỏ, tài vận có nhiều phập phồng. Nếu không gia cát, chủ thần tài qua cửa,

Đông tiến tây ra, tài vận khiếm ổn, thì hảo thì phôi. Và dương đà khoảng không cướp đại hao tổn cùng độ, tất đánh bạc khuynh gia, hoặc nhân ăn ý mà chiêu đại rách nát,

Và đào hoa tinh (hồng loan, thiên hỉ, tắm rửa, thiên diêu, liêm trinh) gia hội, là mỹ sắc mà rủi ro tao tai, nên kiếm tiêu khiển của tài, dị

Tính của tài, hoặc kinh doanh tình dục hành nghiệp, để cầu xu tị. Tham lang hóa kị, tài đa rách nát, tịnh có quan tụng tranh cãi.

Đa số kinh thương của khách, nên làm mạo hiểm hoặc ăn ý sự nghiệp, có lẽ đồng thời kinh doanh đa loại sự nghiệp, mà lại tài lộ thượng đa thụ khác giới trợ giúp,

Và tả hữu khôi việt cùng cung hoặc gia hội canh nghiệm. Xương khúc cùng cung, ngoại hoa nội hư, thành bại không đồng nhất.

★ cự môn

Cự môn chủ thị phi, là khẩu thiệt tranh đấu ngôi sao, nhập cung tài bạch, náo trung phát tài, bằng khẩu tài và trí nhớ, đa hệ cạnh tranh khẩu thiệt cập tranh đoạt

Mà đến, mà lại chủ vất vả cực nhọc dị thường, thành bại không đồng nhất, tiểu nhân bất túc, gia gặp chúng ngôi sao may mắn, chủ trước khó sau dễ. Cự môn hóa quyền, hóa lộc hoặc

Và lộc tồn cùng cung chủ đại phú. Xương khúc cùng cung, tất là tiên nổi danh sau đó được lợi. Tả hữu khôi việt cùng cung, đa thụ quý nhân trợ lực, tài lợi

65

Bình ổn, khẩu thiệt không khỏi.

Cự môn cư sinh hãm địa, cầu tài khổ cực, nhưng có, chỉ là không giàu. Gia Tứ Sát khoảng không cướp, chủ bần cùng độ nhật, tiền tài thường tao ngoài ý muốn tổn hại

Thất, dễ khởi quan nhục hình tụng, hoặc nhân thiên tai nhân họa mà phá hao tổn. Cự môn hóa kị, chủ cạnh tranh thị phi, cầu tài đa cữu, cũng không hanh khoái,

Phòng tao đại phá.

Cự môn thủ cung tài bạch, nếu một thân ngạo khí mười phần, không coi ai ra gì, tự cho là đúng, thì ắt gặp hoành phá, tiền tài tao đồng sự thân hữu tính toán.

★ thiên tướng

Miếu vượng tài bạch sung túc, và lộc tồn cùng cung tối cát, hoặc và hóa lộc cùng cung, giai chủ đại phú, và tả hữu cùng cung cũng phú, và xương khúc cùng cung

Chủ tài danh giai giai. Hãm địa lao trung phát tài, tay không thành gia, gia ngôi sao may mắn trung lúc tuổi già mới có gia nghiệp. Gia Tứ Sát, cướp khoảng không, hình, kị,

Thành bại đa đoan, rất khó tích tụ. Dương, đà, hỏa, linh một trong cùng cung, bần cùng, Tứ Sát cùng hội, chủ đại rách nát, nghèo khó đến cực điểm.

Nếu cát hung hỗn tạp, thành bại không đồng nhất. Hãm địa gia sát đa nhân công văn phiền phức mà rủi ro.

★ thiên lương

Thiên lương là thanh cao ngôi sao, cũng không chủ tài. Phàm thiên lương nhập tài bạch, đa ở nhà nước bộ phận then chốt nhậm chức mà lĩnh lương bổng, được tài cũng không khó khăn.

Nhưng nhân tất nặng danh quá mức vu lãi nặng, cách cũ có làm mướn không công đích tình hình xuất hiện, thậm chí thường vì hắn nhân việc mà bôn ba hao tổn tài, ở tài

Vận thượng hữu danh vô thực, tối kém người còn có thể tương đưa lên tài vận chận ngoài cửa. Nếu miếu vượng tài bạch giàu có, và lộc tồn, hóa lộc, thái

Âm cùng cung hội chiếu, chủ đại phú, gặp khoa quyền tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn vưu mỹ, chủ đại phú và đại quý.

Thiên lương hóa lộc hoặc hóa quyền, thể kiếm đổ tài, có sát tinh cùng giá trị, hảo đổ, nhưng đổ vận không khoái.

Thiên lương miếu vượng gia Tứ Sát cướp khoảng không, tài vận bình thường, cũng không chủ phú. Thiên lương hóa lộc hoặc và lộc tồn cùng cung, mặc dù có nhiều, nhưng trái lại tăng khốn,

Hội tương tiền mình tài tản và thân hữu và người yếu. Và xương khúc cùng cung, tiên danh hậu lợi, dĩ học vấn kỹ thuật được tài. Tả hữu cùng cung, tài vận

Bình ổn.

Hãm địa vừa không được gia cát, khổ cực cầu tài, nếu gia Tứ Sát, tài vụ tiêu hao, đông na tây tá, cầu tài trước khó sau dễ, nhưng thu nhập cận đủ độ

Nhật.

★ thất sát

Nhập miếu vượng náo trung phát tài, ở dần thân tử ngọ, có ý định khoảng thu nhập thêm vận, tung không được gia cát, cũng chủ hoành phát. Thất sát và lộc tồn, hóa lộc, hóa

Quyền, hóa khoa cùng cung gia hội, là phú hào của mệnh, thương giới kỳ, kiếm tiền năng lực hơn người. Tả hữu khôi việt cùng cung, tài vượng tịnh thụ quý nhân

Trợ lực. Văn xương văn khúc cùng cung, giàu có, một khi hoành phát.

Thất sát nhập tài bạch, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đại thể thuộc thần tài qua cửa. Mạng người phùng của đều có khinh tài lãng phí khuynh hướng, không hề tiết kiệm tư

Tưởng, không coi trọng cực nhỏ tiểu lợi. Thất sát chủ bạo phát bạo bại, tung gia cát diệu, cũng có khuynh đồi là lúc, thượng năng lực Đông Sơn tái khởi, nếu gia tăng

Ác sát, thì nan để trùng chấn hùng phong, khôi phục nguyên khí. Và dương đà hỏa linh cùng cung, lãng trịch tiền tài, thành bại phập phồng, thiên tai nhân họa không ngừng,

Tiền tài phá hao tổn cực đại, kẻ khác khổ não không thôi. Rảnh rang cung gia Tứ Sát sức lao động cầu tài, Tứ Sát cướp khoảng không hình kị hội chiếu, một đời kỳ nghèo.

★ phá quân

Cư miếu vượng nơi, phùng tả hữu, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền tịnh ngôi sao may mắn đa người, càng như sấm, là cự phú của mệnh. Vu tử ngọ cung,

Có nhiều vàng bạc bảo bối, ngoạn tranh chữ súc tích, sai ai ra trình diện xương khúc cùng cung, chủ ngoại hoa nội hư, thoạt nhìn giống một người giàu có, kỳ thực khiếm nhân đặt mông

Trái.

Phá quân nhập cung tài bạch, cầu tài phần nhiều là tiên phá hậu kiếm, nhưng chủ nhân tiền tài tiêu hao quá nhiều, thái độ làm người có lãng phí khuynh hướng. Đa đầu cơ trục lợi,

Hoặc kinh doanh mạo hiểm sự nghiệp làm giàu, ngay cả gia cát, suốt đời tài vận cũng không phải thông thuận. Không gặp ngôi sao may mắn, có Tứ Sát cùng cung đa chủ nghèo khó. Và

Dương đà cùng cung, cho dù phát tài cũng gặp phải đại rách nát. Và hỏa linh cùng cung, chủ hoành thành hoành phá, tài vận phập phồng. Và cướp khoảng không cùng cung,

Tất chủ bần cùng, nếu ăn ý thì cuối hội táng gia bại sản. Và văn xương hoặc văn khúc cùng cung, là một triệu chứng xấu, là tài quả nghèo khó của giống, tung

Một thời chính mình, cuối cùng là qua tay của tài, tuyệt không năng lực tích súc, cuối chiêu nghèo, mà dồn nghèo khó. Hóa kị cùng cung, ngoài ý muốn hao tổn tài, tịnh

Có tranh đấu xung đột và quan phi. Bất luận giàu nghèo, một thân của tài vận đều không an định, đa liên tiếp chuyển chức hoặc cải biến kinh doanh chủng loại, vu khai sáng

Canh tân trung được tài.

Phá quân cư tị hợi hãm địa, kỳ tài dễ tản nan tụ, đông khuynh tây bại, như vũ khúc hội cát khổ cực được tài, hoành thành hoành phá, kị hình cướp. Phá

Quân ở dần thân nếu không có giúp đỡ lộc tồn cập quyền lộc cùng độ, là tài mỏng người, mà lại không được tụ tài, gia xương khúc hoặc cướp khoảng không hỏa linh đà la, khốn cùng

66

Chán nản. Thần tuất cung của phá quân, duy gia hội giúp đỡ lộc tồn hoặc hóa lộc thủy phát, không phải cũng chủ bần cùng, cầu tài gian khổ.

★ văn khúc, văn xương

Cư miếu vượng nơi, được chúng cát cùng cung hoặc gia hội chủ giàu có, tịnh có quý nhân của tài, tài danh giai vượng, tiên danh hậu lợi, tài vận trôi chảy

Cửu viễn. Gia Tứ Sát khoảng không cướp hình kị đông lai tây khứ, nan tích tụ, là bần hàn của sĩ.

★ tả phụ, bên phải bật

Chư cung được ngôi sao may mắn thủ chiếu, chủ tài bạch sung túc, trôi chảy cửu viễn, có kinh doanh đa hạng sự nghiệp dấu hiệu, có đắt tài, gia Tứ Sát khoảng không cướp

Hao tổn kị, thành bại đa đoan mà nan tụ.

★ thiên khôi, thiên việt

Thanh học sinh trung học đệ nhị cấp tài, tiền tài phương diện đa gặp quý nhân tương trợ, tịnh biết dùng người duyên, gặp phải khốn khó có người giải cứu, vượt qua cửa ải khó khăn.

★ lộc tồn

Chủ nhân trời sinh tính tiết kiệm, thiện quản lý tài sản. Chủ giàu có, tài tích chiếm giữ rương, gia chúng cát đẹp không sao tả xiết, tài sản vô số, không đợi lao mà tài tự mãn.

Gia hỏa linh lao trung phát tài, gặp khoảng không cướp có cũng như vô, phùng hóa kị cát chỗ giấu hung, tất có rách nát.

★ kình dương, đà la

Chủ nhân trời sinh tính lãng phí, bất thiện quản lý tài sản. Miếu vượng náo trung phát tài, hãm địa vất vả cần cù không được tụ, gia hỏa linh đông lai tây khứ, chung thân bất năng phát đạt,

Gia khoảng không cướp hao tổn kị, tất nhiên nghèo khó kỳ nghèo.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Chủ nhân trời sinh tính lãng phí, bất thiện quản lý tài sản. Nhập miếu độc thủ, hoặc nhập miếu ngôi sao may mắn thủ chiếu, hoành nổi giận phá, hãm địa lao khổ phát tài, nhưng chủ bần.

Gia dương đà bần cùng. Gặp khoảng không cướp hao tổn kị, nghèo rớt, thực ở lại câu vô.

★ thiên không, Địa kiếp

Chủ nhân trời sinh tính lãng phí, bất thiện quản lý tài sản, suốt đời chi phá hao tổn, tài có nhiều mà phục thất, có tài không được tụ. Và hung tinh lạc hãm cùng thủ, tài

Vận cực kém, ngay cả vạn phần tiết kiệm cũng không có thể có nhiều, có ngôi sao may mắn nhập miếu gia cát hóa thủ chiếu họa khinh, nhưng hư hao tổn không khỏi.

★ hóa lộc

Kiếm tiền năng lực cường, tài vận hanh thông, tịnh đa ngoài ý muốn của tài, suốt đời tuyệt không mệt mỏi thời gian.

★ hóa quyền kiếm tiền năng lực cường, tài vượng, thiện quản lý tài sản, tài phú tự cần kiệm và kiên định kinh doanh mà đến.

★ hóa khoa tài vận vượng, có may mắn của tài, hoặc nhân danh được lợi.

★ hóa kị

Tài vận không tốt, tài lợi khó cầu, là tài mỏng, rách nát, lao lực, cạnh tranh, khẩu thiệt, thị phi, không được thuận, phập phồng các loại chứa nhiều ác vận

biểu hiện. Tu và cùng cung ngôi sao ở lại tham tường mà định.

Cung tật ách

( 1) cung tật ách có ngôi sao may mắn tọa thủ, như tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, văn xương, tả phụ, bên phải bật chờ, chủ bệnh tai ít; gặp kình dương, đà la, thất sát chủ tứ chi có thương tích, mặt mày hốc hác; gặp Tứ Sát, chủ còn nhỏ đa bệnh tai, mạo hiểm.

( 2) các ngôi sao may mắn thủ giá trị cung tật ách, đều chủ tai ít, nếu gặp Tứ Sát khoảng không cướp hình kị chết hết chờ ác ở lại, đa chủ tật bệnh thường lâm.

( 3) cung tật ách trừ chủ tật bệnh bên ngoài, thượng chủ tai ách, cát chúng cát suốt đời tai hoạ rất thưa thớt, sát chúng người tai hao tổn không khỏi.

( 4) luận thân thể người cập tật bệnh đích tình huống, trước hết thẩm cung mệnh tinh diệu miếu hãm cát hung làm sao, gia Tứ Sát khoảng không cướp sao Hóa kỵ chờ thủ chiếu làm sao, vừa khán cung tật ách tinh diệu thiện ác, miếu vượng lạc hãm làm sao, cùng với cung phụ mẫu cát hung, tổng hợp lại đoạn của, lại vừa thân thể to lớn phán đoán suy luận không có lầm.

( 5) cung mệnh có ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ, tam phương tứ chính vừa hội có thật nhiều ngôi sao may mắn mà vô hung tinh, cho dù cung tật ách nội đa hung tinh, tịnh không đáng sợ hãi, cũng không có thể cho rằng thử nhân thân thể người này bất hảo, hoặc dù có một thời của bệnh khí cũng có thể rất nhanh xong trị liệu; mà cung mệnh đa hung tinh, tam phương tứ chính cũng ít ngôi sao may mắn, cho dù cung tật ách có ngôi sao may mắn tọa thủ, cũng có năng lực cho rằng thử nhân thân thể người này tốt, nếu cung tật ách nội đa hung tinh nói, thì người này có thể là suốt đời đa bệnh đa tai, hoặc thụ bệnh mãn tính dằn vặt mà khó có thể trị liệu.

( 6) nhân có thất tình lục dục, thực ngũ cốc hoa màu, hơn nữa khí hậu biến hóa, hoàn cảnh bất lợi, làm sao có thể vô bệnh? Ở y học tiến bộ ngày hôm nay, tự bất khả hoàn toàn bằng tạ thuật số sự học chẩn bệnh, đến đây trò chuyện làm một loại tham khảo mà thôi. Người khác của tật bệnh, còn có y học bên ngoài cái khác đạo lý ở bên trong, tạm bất luận thuật.

( 7) lưu niên đấu quân ở cung tật ách quá độ, gặp cát thể xác và tinh thần an khang, vô tai vô họa; gặp Tứ Sát khoảng không cướp hình kị chư ác, kỳ năm tai đa.

★ tử vi

Nói chung bệnh tai ít, nếu không tật bệnh tất gặp lương y. Có người cũng đa số hệ tiêu hoá tật bệnh, như có tì tạng cập dạ dày của tật, lòng buồn bực khí trướng, hàn yếu ấm bành trướng, nôn mửa đi tả của chứng, lúc tuổi già chú ý cao huyết áp, bệnh nhà giàu. Sinh da, thì là bệnh thấp. Sát tinh đa, hấp thu dinh dưỡng không tốt, ngôi sao may mắn đa, quá độ thu lấy dinh dưỡng.

Bệnh trạng: Đả cách, dạ dày đau nhức, dạ dày muộn nặng, nôn mửa cảm, vị toan quá nhiều, sa dạ dày, tiêu hóa bất lương chờ.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, tai ít, tinh thần buồn khổ, mất ngủ, gia khoảng không cướp hình kị chủ bệnh tâm thần, rồ. Gia tả hữu, bệnh bao tử.

Tử vi tham lang ở mão dậu, tai ít, nhân sắc dục quá độ mà khiến cho của bệnh, thận, bộ máy tiết niệu, sinh thực khí, bệnh lây qua đường sinh dục.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, tai ít, lòng buồn bực khí trướng, phùng Tứ Sát da thấp sang, dị ứng, kết sỏi.

Tử vi thất sát ở tị hợi, tai ít, gia sát ngoại thương, nội thương, dạ dày bất hòa.

Tử vi phá quân ở xấu vị, tai ít, hệ hô hấp, bệnh lây qua đường sinh dục, ám bệnh, huyết khí bất hòa.

Tử vi, thiên diêu, Hàm trì, tự an ủi tinh chờ chứng. Gia dương đà hỏa linh, nhân bệnh động tới giải phẫu, nam tính vừa chủ bao bì trường, không phải bệnh kín.

Gia Hỏa Tinh, bệnh thấp hoặc bệnh ngoài da. Gia khoảng không cướp, mắt hôn, đau dạ dày. Nữ tính gia hồng loan, thiên hỉ, thời gian hành kinh không chính xác, bạch đái cập tử cung

Bệnh kín.

★ thiên cơ

Còn nhỏ đa tai, hãm hai đầu bờ ruộng mặt mặt mày hốc hác. Chủ nhiệt độc khí tật, can đảm tật bệnh, nóng tính tràn đầy, tính tình vội vàng xao động, có can dạ dày tật, thất

Miên, đầu cháng váng, hoa mắt, ù tai, tai điếc, xỉ rơi, thần kinh suy nhược, nhất là tứ chi dễ thụ thương nhiễm bệnh, như viêm khớp. Gia sát

Con mắt tật cận thị, tứ chi vô lực, muốn ăn không phấn chấn, thường cảm mệt nhọc.

Bệnh trạng: Con mắt vựng, đau đầu, chứng mất ngủ, muốn ăn không phấn chấn, mạn tính mệt nhọc chờ.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, bệnh ngoài da, phùng gặp ác sát, còn nhỏ sang tật. Có hệ thần kinh suy nhược hoặc dị ứng.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, mão cung tai ít, dậu cung huyết khí của tật, can dạ dày bất hòa hoặc dạ dày đa khí, tâm muộn tích tụ.

Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, gia sát hạ bộ có tật, táo bón, chí sang.

Thiên cơ, văn khúc, hóa kị, tứ chi cơ thể thương cứng rắn hoặc héo rút. Có kình dương, thiên hình, đại hao tổn, tằng nhân tật bệnh động tới sử dụng thuật. Nữ tính

Có mặt trăng, hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu, thời gian hành kinh không chính xác, có bệnh kín hoặc tử cung bất chính.

★ thái dương

Thái dương chủ tâm bẩn, quay về quyển khí, tràng, con mắt chờ bệnh, miếu vượng chứng khinh. Như đầu phong hàn ôn của tật, hãm địa hoặc gặp dương đà con mắt tật. Có cao

Huyết áp, đầu huyễn, hai mắt mờ cập trong mắt có tơ máu, nóng tính vượng, đau đầu, đại tràng làm khô, chí sang tiêu ra máu, ù tai chờ bệnh.

Bệnh trạng: Rung động, bộ mặt đỏ lên, chặt, đa hãn chứng, con mắt vựng, mắt mệt nhọc, thị lực suy yếu, nhãn cầu xông ra chờ.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, gia Tứ Sát con mắt tật, gia khoảng không cướp bệnh tâm thần, uốn ván.

Thái dương cự môn ở dần thân, hoặc đối cung cự môn: Bệnh tim, cao huyết áp. Thận phòng khẩu thiệt sang đau nhức, con mắt tật đầu cháng váng đau đầu, hư hỏa bay lên.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, hệ thống tuần hoàn tật bệnh, nội tiết mất cân đối.

Thái dương, dương, đà, hóa kị, mắt có tổn thương, hoặc cận thị, tản quang, tròng trắng mắt không rõ chờ chứng. Thái dương, đà la, thiên hình, bán

Thân bất toại.

★ vũ khúc

Tã lót đa tai, tay chân đồ trang sức có thương tích. Có hệ hô hấp tật bệnh, như thanh âm khàn khàn, thở khò khè, chán nản, nghẹt mũi, viêm xoang, can

68

Vượng, đại tràng bí kết, dễ cảm mạo.

Bệnh trạng: Ho khan, hầu khô càn, dễ cảm mạo, hô hấp dị thường, cốt đông, các đốt ngón tay biến chất chờ.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, tai cực nhỏ. Gia Tứ Sát khoảng không cướp bệnh hiểm nghèo, can đảm của tật.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, hô hấp, bí nước tiểu sinh sản hệ thống tật, gia sát con mắt tật, điên sang, chí sang, tay chân thương.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, bệnh ngoài da, gân cốt đau nhức, gia sát mặt mày hốc hác, trên mặt có ba, bệnh kín.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, huyết khí tật, hệ thống tuần hoàn tật, gia sát tay chân bị thương tàn phế. Vũ khúc phá quân ở tị hợi, huyết khí không được điệu, kem chà răng,

Bát nha, tịnh chủ con mắt tật, âm khuy, tinh, dương héo, đau bụng đi ngoài, gia Tứ Sát khoảng không cướp chủ bại liệt.

Vũ khúc, thiên mã, Hỏa Tinh, ho khan, thổ huyết, bệnh phổi, thở hổn hển chờ chứng. Vũ khúc, dương đà, hỏa linh, thiên hình, cướp khoảng không, mặt mày hốc hác,

Suốt đời đa tai, nhân bệnh mổ.

★ thiên đồng

Nhập miếu bệnh tai ít, hãm địa phùng cát bình lợi. Có mập mạp, âm hư không được điệu, bệnh phù, thận, bàng quang, niệu đạo, bệnh sa nang, tử cung cập

Lâm bệnh, chí sang chờ bệnh. Thiên đồng chủ dạ dày, tiêu hóa khí, bộ máy tiết niệu, cảm mạo chờ bệnh.

Bệnh trạng: Viêm dạ dày, dạ dày đau nhức, dạ dày muộn nặng, dạ dày dịu lại, sa dạ dày, vị toan quá nhiều, viêm ruột, táo bón, tiêu hóa bất lương chờ.

Thiên đồng mặt trăng ở tử ngọ, dễ mắc huyết khí tật, thiếu máu, bệnh tiểu đường, lòng buồn bực, bệnh phù, sưng, bệnh thấp, liệt, nhĩ viêm, gia hỏa

Linh đa tai bệnh.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, thần kinh toạ đau nhức, phải đau, hoặc mủ máu thấp sang chờ chứng, gia Tứ Sát hình kị lòng dạ hiểu biết của tật.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, máu biết không lương, can dạ dày khí đau nhức.

★ liêm trinh

Còn nhỏ đa bệnh tai, sở hoạn tật bệnh đa thuộc nghi nan tạp chứng, bệnh nhẹ bất hảo y, bệnh nặng y không được. Thắt lưng, đủ, mắt, trái tim, quay về quyển

Khí, hệ thống thần kinh dễ đái tật. Tâm hoả táo cấp, khoang miệng môi thối rữa. Vừa chủ lưu đi gợi cảm mạo, hoa và dương liễu, bệnh lây qua đường sinh dục, tự an ủi quá

Độ, lòng dạ không được điệu, mất ngủ, ruột đầu loét. Nữ tính thời gian hành kinh không chính xác, kinh nguyệt không được điệu.

Bệnh trạng: Con mắt vựng, đau đầu, mất ngủ, u buồn, muốn ăn không phấn chấn, đau thần kinh, đổ mồ hôi lạnh, giác quan ma túy, ác mộng, kinh khủng

Chứng, bị hại vọng tưởng chờ chứng.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, tai ít, chủ thấp hỏa chứng hoặc dạ dày nhiệt, nghiêm trọng người là dạ dày xuất huyết.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, thận, bộ máy tiết niệu, bộ phận sinh dục tật bệnh, chí sang, phụ nữ tử cung bất chính, ám bệnh.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, tai ít, da, hệ tiêu hoá, bệnh tiểu đường, kết sỏi, dạ dày đau nhức, gia Tứ Sát tay chân thương.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, lao thương, bệnh phổi, nhánh khí quản, ho khan, ho ra máu, mũi dị ứng.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, bí nước tiểu sinh sản hệ thống bệnh, kết sỏi, dễ ngoài ý muốn thụ thương, gia Tứ Sát bị thương tàn phế.

★ Thiên phủ

Chủ khỏe mạnh ít bệnh, phùng hung có thể cứu chữa, phùng Tứ Sát khoảng không cướp hao tổn kị, người yếu có thương tích. Có bệnh bao tử, trướng khí, hoàng sưng, chân phù thũng, miệng thối,

Phồng lên chờ bệnh trạng. Thiên phủ chủ hệ tiêu hoá, cơ thể của bệnh hoạn.

★ mặt trăng

Dễ có thận, bí nước tiểu sinh thực khí, thắt lưng phúc bệnh. Hư khuy, âm héo, tả lỵ, phồng lên, sưng, bệnh thấp, tính khí, ruột non ấm của

Chứng. Cũng nhân thận không được kiện toàn, thường dồn mắt mờ. Nữ tính được phụ khoa bệnh. Mặt trăng chủ thận, bí nước tiểu sinh thực khí, thắt lưng cập bụng dưới của

Bệnh.

Bệnh trạng: Phải đau, đau bụng, hầu can, ho khan, ù tai, tứ chi vô lực, sớm tiết, đa nước tiểu, bựa lưỡi tăng nhanh, sinh lý không được điệu, phúc

Lãnh, thị lực suy yếu chờ.

Mặt trăng, đà la, hàm răng bất hảo. Mặt trăng ở tị hợi, hệ thần kinh suy nhược hoặc dị ứng.

★ tham lang

Miếu vượng tai ít, hãm địa hoặc gia sát tai tật thường bạn, chủ can đảm, thận, bí nước tiểu sinh thực khí, bệnh hoa liễu, bệnh lây qua đường sinh dục chờ chứng, cùng với nhân

Thận tật bệnh dẫn phát của bệnh tim. Lánh chủ nghi chứng, không đổi trị liệu, tìm không được nguyên nhân. Tham lang hóa kị hoặc gia Tứ Sát tất nhuộm bệnh lây qua đường sinh dục.

69

Bệnh trạng: Sớm tiết, sinh lý không được thuận, bạch đái, phải đau, đa nước tiểu, dạ nước tiểu, ù tai, con mắt vựng, hầu can, bộ mặt đỏ lên, mắt tranh

Không ra chờ.

★ cự môn

Miếu vượng phùng cát tai ít, bình hãm niên thiếu mủ máu của tật, gia Tứ Sát tửu sắc của tật, gia hình kị hao tổn cướp hiểu biết của tật, như cận thị, tai điếc.

Vừa chủ gãi ngứa, nham hiểm, ám thương, bệnh phổi, âm thư, ung thư bao tử chờ chứng. Cự chủ dạ dày tràng, tiêu hóa khí chờ bệnh.

Bệnh trạng: Viêm ruột, viêm dạ dày, sa dạ dày, dạ dày đau nhức, vị toan quá nhiều, táo bón, muốn ăn không phấn chấn, tiêu hóa bất lương, kem chà răng.

Cự môn, đà la, bán thân bất toại.

Cự môn, lộc tồn, hóa lộc, bệnh bao tử.

Cự môn, hóa kị, loét miệng bệnh đa.

★ thiên tướng

Miếu vượng tai ít, hãm mặt đất điệu hát Tây Bì và Nhị Hoàng trong hí khúc sưng, da hoặc huyết khí của tật, gia Tứ Sát chư ác vô cát hóa người tàn tật. Thiên tướng chủ yếu ở thận cập tiết

Hệ thống bệnh.

Bệnh trạng: Nốt ruồi đen quá nhiều, thanh xuân đậu, lấm tấm, tàn nhang, dị ứng chứng, bạch tiển, mụn ghẻ, da đầu chứng, Hương Cảng, bệnh mề đay chờ.

Thiên tướng, hồng loan, Hàm trì, lâm trọc, bệnh giang mai hoặc tinh, tự an ủi chờ chứng. Thiên tướng, cướp khoảng không, thiên hư, thân yếu lỗ lã. Nữ tính thì trải qua

Đau nhức đái bệnh. Thiên tướng, dương đà, thiên hình, chủ phong thấp cốt đau nhức hoặc mổ, tịnh tim đập hoặc trái tim suy nhược, tay chân bất tiện chờ chứng. Thiên

Tương, hỏa linh, thiên nguyệt, cảm mạo nôn mửa hoặc da thấp chứng.

★ thiên lương

Nhập miếu bệnh tai ít, bản thân khỏe mạnh. Hãm địa tai khinh, gia hỏa linh khoảng không cướp chủ tàn tật, gia dương đà chư ác tứ chi tao thương. Tuy có bệnh tai,

Cũng đa năng lực chuyển nguy thành an. Thiên lương chủ can, phế, hệ tiêu hoá bệnh.

Bệnh trạng: Dạ dày đau nhức, tiêu hóa bất lương, đả cách, bựa lưỡi tăng nhanh, con mắt vựng, mắt đau nhức, mất ngủ, ban ngày dễ mệt nhọc chờ.

Thiên lương, dương đà, thiên hình, chủ ngoại thương tay chân, nội thương gân cốt, hung thắt lưng thụ thương, hoặc ruột thừa khai đao. Thiên lương, hỏa linh, ung thư vú,

Ung thư bao tử, sang lựu chờ chứng. Thiên lương, khoảng không cướp, đại hao tổn, phong thấp, ma túy, đau nhức chờ ốm đau. Thiên lương, thiên nguyệt, âm sát, chủ có

Thì chứng, cảm mạo, cảm mạo đau đầu chờ.

★ thất sát

Miếu vượng cũng chủ còn nhỏ đa tai bệnh, bình rảnh rang tai ương vưu đa, thành niên người chủ chí tật, gia Tứ Sát khoảng không cướp chư ác chủ tứ chi bị thương tàn phế. Tính tình táo

Cấp, dịch nộ. Thất sát chủ can, hệ hô hấp bệnh.

Bệnh trạng: Thở hổn hển, thở dốc, khí quản viêm, viêm phổi, hạch cửa họng viêm, cảm mạo, cốt cập bắp thịt thụ thương, đau lưng, hầu can, ho khan

Chờ.

Thất sát, kình dương, ruột thừa khai đao, tiêu ra máu. Thất sát, đà la, tay chân bị thương tàn phế. Thất sát, hỏa linh, con mắt tật. Thất sát, hồng loan hoặc

Thiên hỉ, huyết quang tai ương. Thất sát, long trì, tai điếc. Đa âm hư, nội thương của chứng.

★ phá quân

Miếu vượng tai khinh, cũng chủ còn nhỏ đa mủ máu tai ương, bệnh ngoài da, ngoại thương. Nam tử xuất tinh trong mơ sớm tiết, tính công năng cản trở, nữ tính chủ đau bụng kinh

Hoàng bạch đái chờ phụ khoa bệnh. Phá quân chủ bí nước tiểu sinh thực khí bệnh, gia Tứ Sát chư ác vừa chủ tứ chi bị thương tàn phế. Phá quân kình dương, khai đao mổ.

Bệnh trạng: Đa nước tiểu, dạ nước tiểu, sớm tiết, sinh lý không được thuận, bạch đái, phải đau, con mắt vựng, đau khớp, ù tai, thị lực hạ thấp, bộ mặt

Đỏ lên, lưỡi thay đổi bạch, đau bụng chờ.

★ văn xương, văn khúc

Độc thủ miếu vượng được chúng cát củng xung vừa nhuốm bệnh tai ít, hãm cung khó tránh khỏi thường ly tật bệnh. Xương khúc chủ tam tiêu suy yếu, đảm bệnh, mặt có tàn nhang hắc

Chí.

★ tả phụ, bên phải bật

Độc thủ khỏe mạnh ít bệnh, được chúng cát củng xung vừa nhuốm bệnh tai ít, phùng tai có thể cứu chữa, Tứ Sát nặng thường có tai ách. Chủ tính khí mắc tật.

Thiên khôi, thiên việt

Ít bệnh tật, bệnh mà có thể cứu chữa. Phùng sát trọng bệnh bệnh nhẹ không khỏi, bệnh trạng hơi nhẹ.

★ lộc tồn còn nhỏ đa bệnh tai, đều có thể chuyển nguy thành an. Được ngôi sao may mắn thủ chiếu bệnh khinh mà phùng tai có thể cứu chữa, gia hỏa linh chủ tàn tật. Dĩ tính khí so sánh

Yếu.

★ kình dương

Nhập miếu được ngôi sao may mắn hóa giải có thể chủ tai ít, hãm địa bộ mặt hoặc tứ chi mang thương, gia hỏa linh chủ tàn tật. Chủ đầu, đại tràng của tật. Và giết

Phá lang hỏa linh cùng cung, khi còn bé có ý định ngoại thương tàn, bệnh bộc phát nặng, mặt mày hốc hác có thể diên thọ.

★ đà la

Miếu vượng được chúng cát thủ chiếu có thể chủ tai ít, hãm địa còn nhỏ nhiều tai nạn, tịnh chủ gắn bó đồ trang sức mang thương. Chủ đầu tiển, phổi của tật. Và

Sát Phá Lang hỏa linh cùng cung, khi còn bé có ý định ngoại thương tàn, bệnh bộc phát nặng, mặt mày hốc hác có thể diên thọ.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Miếu vượng được chúng cát thủ chiếu có thể chủ cường tráng ít bệnh, bình hãm và dương đà đại đồng tiểu dị. Sau khi thành niên ít bệnh tật. Và Sát Phá Lang cùng thủ, mạn tính

Tật bệnh, bệnh ngoài da, chứng viêm, máu tật.

Địa kiếp, thiên không tai khinh, cận chủ đầu cháng váng, hoa mắt chờ chứng, và ngôi sao may mắn cùng thủ suốt đời ít có tật bệnh. Thể chất hình mạo thụ song thân truyện quá mức

Ít, cũng không giống phụ cũng không giống mẫu.

Bên dưới chở vu Đài Loan lương tương nhuận < tử vi đấu sổ khảo chứng > một lá thư trung. Bản thân cho rằng, đến đây dĩ chòm sao luận bệnh, cũng không phải là giới hạn trong cung tật ách,

Vu cung mệnh, thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc, cung tử nữ, cung tài bạch đều có thể luận bệnh, trừ nguyên bàn mà ngoại, có thể sinh đại hạn, lưu niên

Của tương ứng các cung xem kỹ, vưu nên chú ý hạn bàn của cung tật ách.

***************************************

Phụ: Tinh “Bệnh “Luận thi

Ngũ hành nguyên do thầy thuốc chỗ thông luận sở thủ, đấu sổ ký dĩ “Chòm sao “Thay thế được can chi, ngũ hành tên từ, cố dĩ chòm sao tên, cũng có thể

Và thầy thuốc ngũ hành sở thông dụng mà tịnh luận của, tư phân thuật như sau:

1, tử vi: Âm đất, chủ tính khí của tật, tính khí hàn yếu ấm bành trướng hoặc nôn mửa tả lỵ của chứng. Tử vi tinh là sao Bắc đẩu, không chỗ nào không được

Là, CHÍ, kị liêm trinh, thì có sắc lao của ngu.

2, thiên cơ: Âm mộc, chủ can vượng, tính táo, tâm chỉ, hung chận của chứng.

3, thái dương: Dương hỏa, chủ tâm, đại tràng cập dương minh của tật, nhật xích phong hàn chờ.

4, vũ khúc: Âm kim, chủ phế, ho khan, phế thương, thổ huyết của tật.

5, thiên đồng: Dương thủy, thận, bàng quang thủy đạo của tật bệnh.

6, liêm trinh: Âm hỏa, chủ tâm, tâm tính cấp, mất ngủ, phong tà chờ.

7, Thiên phủ: Dương đất, chủ bệnh bao tử, phù thũng, ấm chờ.

8, mặt trăng: Âm thủy, chủ lỗ lã, thượng hoả hạ hàn, thận lãnh của tật.

9, tham lang: Dương mộc, chủ đảm gan hư khí, con mắt hôn khí bế của tật.

10, cự môn: Âm đất, chủ tính khí không hợp, u buồn, ấm của tật.

11, thiên tướng: Âm thủy, chủ bàng quang thủy đạo vốn sinh ra đã kém cỏi chờ.

12, thiên lương: Dương đất, chủ dạ dày, phế, can, dạ dày cách của tật.

13, thất sát: Âm kim, chủ phế, nổi giận, hiếp lặc của tật.

14, phá quân: Âm thủy, chủ hạ hàn, thượng hoả, tiêu chảy chờ.

15, tả phụ: Dương đất, chủ tính khí, xem thêm Thiên phủ.

16, bên phải bật: Âm đất, thượng hoả hạ hàn, trải qua thủy bất túc chờ.

17, văn khúc: Âm thủy, chủ đảm thủy, ban chí chờ. Xem thêm bên phải bật mà nói.

18, văn xương: Dương kim, chủ đại tràng, phế, can đảm, ấm chờ chứng.

19, thiên khôi: Dương hỏa, chủ bệnh can khí dương minh của chứng.

20, thiên việt: Âm hỏa, chủ bệnh kín, tỳ đảm thấp tật của chứng.

21, Địa kiếp: Chủ khí huyết, chân của tật.

22, Hỏa Tinh: Dương hỏa, hỏa chứng, thấp độc, con mắt tật.

23, linh tinh: Chủ hư hỏa đầu của tật.

24, hóa lộc: Âm đất, chủ tính khí của tật (lộc tồn).

25, hóa quyền: Chủ can vượng của tật (tham lang).

26, hóa khoa: Chủ thủy khuy (văn khúc).

27, hóa kị: Thận hàn, lậu trải qua, xích thận chờ.

28, thiên thương: Dương hỏa, chủ lao tật, chân đông của tật.

29, thiên sứ: Âm hỏa, thất thần, không yên.

30, lộc tồn: Âm đất, chủ tính khí, thủy cổ của tật.

31, kình dương: Dương kim, chủ đại tràng, đinh miệng, nghiêng lệch của chứng.

32, đà la: Âm kim, chủ phế tật, thổ huyết của tật.

33, thiên mã: Xích, bạch đái, hạ hàn của tật.

34, hồng loan: Bệnh thương hàn, hư hàn của tật.

35, thiên hỉ: Chủ ấm, đầu của tật.

36, thiên diêu: Bàng quang, ấm của tật.

37, thiên hình: Nóng ruột, phế, dạ dày của tật.

38, tam thai: Dương minh ấm của tật.

39, bát tọa: Da, tỳ chờ của tật.

40, mui xe: Chủ bệnh can khí của tật.

41, đại hao tổn: Tâm, khí, nhĩ, con mắt chờ tật.

42, cướp sát: Chủ can tật.

Đã ngoài là đối chiếu thầy thuốc ngũ hành chỗ luận, nhưng không nhất định tức dĩ đến đây mà chứng bệnh, nói vậy thịnh hành sinh cuối nhà Thanh dân sơ là lúc kỳ, nhưng mà không lấy mười hai cung tên vị tức đại hạn của phân.

Cung thiên di

( 1) cung thiên di có ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ, như tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, thái dương, mặt trăng, tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc chờ, ra ngoài được lợi; gặp liêm trinh, cự môn, vũ khúc, phá quân, thất sát, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, hóa kị, vừa phùng hãm địa, chủ tại ngoại phần nhiều là phi không được thuận.

( 2) các tinh nếu gặp Tứ Sát khoảng không cướp hình kị chờ ác ở lại, thì chủ đa chiêu thị phi cập thể xác và tinh thần bất an, hoặc ngăn trở trọng trọng, chí không đổi toại.

( 3) mệnh vô Tử Phủ mười bốn chính diệu, tu bả cung thiên di coi là cung mệnh, hơn nữa cung mệnh tam hợp phương, để mà trình bày và phân tích suốt đời đại cục.

( 4) lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn cung thiên di quá độ, gặp ngôi sao may mắn tọa thủ, kỳ năm động trung được phúc; gặp Tứ Sát cập khoảng không cướp chờ chư ác, động trung mỗi có khẩu thiệt của cong.

★ tử vi

Được giúp đỡ chúng cát cùng cung, xuất ngoại mỗi được quý nhân đến đỡ, đại cát đại lợi.

Có trưởng bối bằng hữu bang trợ, quan hệ nhân sự tốt. Trung niên thời kì có thể cùng thương nghiệp, trong chính trị người của sĩ gặp gỡ, được xã hội thượng lưu

Nhân sĩ của hỗ trợ mà thành nhận việc nghiệp, điểm này muốn chết cung hội ngôi sao may mắn đoán. Tử vi và tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc cùng cung, chủ nên

Ra ngoài phát triển, tại ngoại gặp quý nhân tương trợ, là ở tha hương thành công giống trưng. Sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, cùng cung hội chiếu, xuất ngoại

Phát tài, lợi dĩ kinh doanh. Gia Tứ Sát khoảng không cướp hình kị chư ác, xuất ngoại không yên, tao người mưu hại.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, chủ may mắn, có thể thụ quý nhân tương trợ, tịnh năng lực gặp phú quý. Hội chúng cát đa tất trúng phần đất bên ngoài phát triển, nếu gặp khoảng không vong

Đại hao tổn bất lợi ra ngoài. Gặp đà la hỏa linh quý nhân nhỏ đi nhân, tất trúng ám toán, nhiên có thể hóa giải.

Tử vi tham lang ở mão dậu, tại ngoại năng lực quảng kết nhân duyên, tịnh có tính tương trợ, mệnh vô chính diệu, nếu tam phương vô cát, thiên di có lộc tồn,

Hóa lộc, hóa khoa tối cát, giúp đỡ, xương khúc người cũng cát, nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, xuất ngoại may mắn, nhưng cũng có tiểu nhân, cung mệnh có cát người phúc cát, cung mệnh vô cát mà có sát, bất lợi ra ngoài.

Tử vi phá quân ở xấu vị, xuất ngoại có thể được ngoài ý muốn của tài, có giúp đỡ khôi việt xương khúc đại cát.

Tử vi thất sát ở tị hợi, tại ngoại nơi gặp quý nhân, vô sát xâm phúc cát, toại chí vượng phát, gia lộc tồn quá phú quý.

★ thiên cơ

Thiên cơ là động tinh, đa chủ xuất ngoại may mắn, gặp so sánh quý nhân thuyết minh, đa bận rộn, nếu ở nhà cố thủ bản thổ quê hương, trái lại đa sinh thị phi,

Nhưng chủ đa chuyển chức, cải biến công tác hoàn cảnh. Một thân tại ngoại kết thức người, hơi có chút thông minh tài trí, năng lực dẫn dắt suy nghĩ của mình.

Gia Tứ Sát tại ngoại gian khổ kinh doanh, khó có được giúp đỡ, thể xác và tinh thần khiếm an ninh, đa không được thuận, thị phi, tai hoạ.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, đã định trước suốt đời vất vả cực nhọc bôn ba, thân bỉ dần cát, gia phùng cát diệu, như khoa quyền lộc cập lộc tồn, thiên mã, tả hữu,

Xương khúc chờ, tha hương hoặc nước ngoài rất có phát triển. Nếu phùng hóa sao Hóa kỵ, hoặc thiên mã có sát, chủ đông lai tây khứ, thành bại không đồng nhất.

Thiên cơ cự ở mão dậu, mệnh vô chính diệu, chích nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp, mà lại biến động quá nhiều, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc hóa quyền chủ ngoại ra có thể mang lại giàu sang cho. Gia

Tứ Sát thù bất lợi, gặp hóa sao Hóa kỵ, hẳn phải chết sinh tha hương.

Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, “Cơ lương gia cát tọa thiên di, có thể là cự giả cao giả”, cơ lương thần tuất, dĩ gia ngôi sao may mắn như tả hữu xương khúc tịnh cát

Hóa ở mệnh hoặc thiên di của tam phương, tái sinh cự giả cao giả luận của, hoặc bằng lưỡi biện cập học nghệ mà phát vượng, nên ra ngoài lập nghiệp, thậm chí xa thiệp

Trùng dương, có quá triển, đa gặp quý nhân đến đỡ. Không được gia ngôi sao may mắn, xuất ngoại tài nghệ an thân.

★ thái dương

Nhật nguyệt vận hành, thái dương mặt trăng giai chủ động. Thái dương nhập thiên di, một thân đa ở thanh thời kỳ thiếu niên sẽ rời nhà tại ngoại, hoặc khi hắn hương trưởng

Đại. Thư vị: “Thái dương ở cung thiên di, nan chiêu tổ nghiệp, dời cây thay đổi lá, ra tổ là gia “.

Không thích hợp tịnh thủ, nên xuất ngoại đại cát, năng lực lấy được thành công, phát tài mập ra, có nhiều quý nhân giúp đỡ. Hãm địa hoặc gia Tứ Sát chư ác, ở ngoại địa

Lao mang, thể xác và tinh thần không được rảnh rang, hóa kị phần nhiều là phi khẩu thiệt. Thái dương hãm địa hóa kị thủ thiên di, chủ tại ngoại lao lực bần mang, nơi vấp phải trắc trở. Thái

Dương ở cung thiên di nữ mệnh, đa và khác giới giao du, thậm chí dây dưa không rõ.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, bôn ba đến già, các phương diện đều hay thay đổi hóa, gia tả hữu xương khúc tịnh cát hóa, rất có phát triển, có thể có phú quý,

Nhất là bính năm sinh ra. Gia sát hóa kị, một đời bần mang.

Thái dương cự môn ở dần thân, chủ một thân thanh danh bá vu viễn phương. Xuất ngoại đa gặp đắt, nhưng dễ phùng cạnh tranh, gia quyền lộc tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn đại

Lợi ra ngoài, cận đắt quang vinh tài, tịnh có nước ngoài nhân sĩ trợ giúp. Dần bỉ thân cát.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, mệnh vô chính diệu, sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn đại cát, xuất ngoại cận đắt, thanh danh tại ngoại. Sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không, nổi danh vô

Thực. Mão bỉ dậu cát.

★ vũ khúc

Tại ngoại phí sức sức lao động, suốt đời hay thay đổi động, ít có an bình, là cá nhân tài vận, sự nghiệp mà chung quanh bôn ba, náo trung an thân. Được cát

Tinh thủ chiếu, tại ngoại phát tài, hội khoa quyền lộc tịnh ngôi sao may mắn, kinh thương đại phú, gia Tứ Sát khoảng không cướp đa cữu, không được an bình, trái lại chiêu phá hao tổn.

Vũ khúc hóa kị, chủ hung, sai ai ra trình diện kình dương hỏa linh chết bởi tha hương, phùng văn xương linh tinh đà la ở thần tuất nhị cung tương đối, chủ tại ngoại chết đuối, hoặc

Tự sát.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, gia lộc tồn cát hóa chủ quá, lợi dĩ kinh doanh, có thể là cự giả. Sai ai ra trình diện kình dương hỏa linh chủ hung, tại ngoại có họa.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, nên ra ngoài gia ngôi sao may mắn quý nhân đa, tịnh có tính giúp, phát đạt dương danh, có thể là cự giả, nhưng nhân kiêu ngạo.

Không gặp ngôi sao may mắn, tài nghệ an thân.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, lợi tại ngoại cầu tài, có thu hoạch ngoài ý muốn, sai ai ra trình diện khoa quyền lộc mã chủ đại cát, phát tài không thể nghi ngờ, là cự giả cao giả,

Y cẩm vinh quy, gia khoảng không cướp đà kị không được phát.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, thành bại không đồng nhất, là tài vất vả cực nhọc, rất có phân tranh. Sai ai ra trình diện hỏa linh kình dương có tai thương, thậm chí phạm tội tao tù, phùng

Hóa kị có quan phi, lao ngục, tranh đấu, bệnh thương.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, chủ ngoại ở xảo nghệ an thân, tại ngoại vất vả cực nhọc, đa gặp tiểu nhân lừa dối, có hại không ít.

Thiên đồng

73

Miếu vượng xuất ngoại, cận đắt mà dễ phát đạt, được chúng cát thủ chiếu vưu mỹ, gia Tứ Sát khoảng không cướp hình hao tổn kị chết hết, xuất ngoại ít toại.

Thiên đồng mặt trăng ở tử ngọ, bôn tẩu lao lực, đất khách an thân, tay không thành gia, nhân tế quan hệ hài lòng, có tính trợ giúp lực. Tử bỉ ngọ

Giai, gia gặp ngôi sao may mắn tối nên ngoại đang phát triển, ngọ cung lạc hãm thì chủ gian khổ.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, mặc dù tài năng ở ngoại gây dựng sự nghiệp, nhưng đa phiền não khẩu thiệt, quan tâm sức lao động, làm tốt tranh phân.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, nhiều trưởng bối, bạn bè trợ giúp, tại ngoại yên ổn, phúc hậu. Mỗi ngày mã, có xuất ngoại vận, không phải suốt đời thiên động

Cũng là tương đối lớn.

★ liêm trinh

Miếu vượng tại gia nhật ít, ra ngoài thì đa, xuất ngoại hiểu rõ cận đắt, một thân am hiểu nhân tế gặp gỡ, có thể phát huy tài hoa, tại ngoại hương thành tựu sự

Nghiệp. Một thân nếu kinh thương, đa kiếm lấy cơ quan nhà nước hoặc công vụ cơ cấu tiền tài.

Gia dương đà cập tam mới có ác sát củng xung mà vô cát giải trừ, chủ chết bởi ngoại đạo.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, tại ngoại náo trung tiến tài, gia cát đa, có cự giả của phúc, tại ngoại phát đạt. Gia sát hóa kị, chết tha hương tha hương.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, mệnh vô chính diệu, mang trung lập đủ, tịnh đa chủ vô sự rảnh rang mang, đa xã giao và tửu sắc tài vận chi giao vãng, có

Tính tương trợ. Ra ngoài biến hóa đại, phùng lộc tồn được tài lợi. Gia Tứ Sát gian khổ, sát đa hóa kị chủ yểu thọ.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, động trung có cát, xuất ngoại đa bằng hữu tri kỷ và quý nhân tương trợ, tịnh chủ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, sai ai ra trình diện lộc tồn cập hóa lộc chủ

Tại ngoại phát đạt. Gia Tứ Sát chiêu thị phi, thậm chí có quan nhục hình trách.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, chủ thay đổi thất thường, sai ai ra trình diện hóa lộc hoặc tả hữu xương khúc khôi việt ra ngoài đại lợi, không phải vất vả cực nhọc. Phùng gặp liêm trinh hóa kị

Hoặc và dương đà hỏa linh cùng cung, chủ ngoại ra tao bị thương tàn phế, hoặc gặp tai nạn giao thông, lại thêm quan phủ, chủ ly hương tao phối, lao ngục tai ương.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, tại ngoại xảo nghệ an thân, quan tâm sức lao động, chủ gian khổ duy sanh. Sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh gia hội, ra ngoài đa tai, hội

Kình dương gia hỏa linh, hoặc hóa kị gặp hỏa, linh huyết quang tai thương, có tàu xe lật họa, chết bởi ngoại đạo.

★ Thiên phủ

Thiên phủ ở thiên di, rõ ràng biểu hiện là xuất ngoại có quý nhân. Miếu vượng đại cát đại lợi, xuất ngoại vận khí giai lương, mỗi được quý nhân đến đỡ, vô vãng

Bất lợi, canh được chúng cát củng chiếu như ý phát đạt. Gia sát, ở ngoại địa có tổn hại tài việc cập thị phi, nhưng có hóa giải. Phùng hóa kị cùng

Cung, chủ tổn hại tài.

★ mặt trăng

Mặt trăng cũng chủ đa động, miếu vượng xuất ngoại gặp đắt phát đạt, đa kết nhân duyên, vưu được khác giới trợ giúp lực, được chúng cát củng chiếu mọi việc đều thuận lợi, hóa

Quyền lộc có xuất ngoại vận. Hãm cung đa chiêu thị phi, đau khổ lao đa, thành tựu ít. Hãm cung gặp sát dương đà hỏa linh, sẽ gặp nhân âm mưu tính toán, mà

Phùng hóa kị thì đa du nghi biến động, khẩu thiệt thị phi. Thân cung mặt trăng thủ thiên di, chủ xa xứ hoặc tùy nương bái kế, ở hãm địa canh xác thực.

Tham lang

Miếu vượng nơi, náo trung hoành phát tiến tài, phùng cát hóa thì canh chủ ở ngoại địa quá tài, tịnh có nhiều vui thích hưởng thụ. Tại ngoại lao lực, đa rượu

Thực giao tế xã giao, quảng kết nhân duyên, có thể gặp khác giới giúp đỡ. Gia đào hoa tinh thì tham hoa niệm rượu, dễ có dâm dục cử chỉ, như phiêu kỹ, u

Hội chờ, gia sát nhân sắc hoặc nữ nhân mà dồn họa. Gia Tứ Sát khoảng không cướp, kình dương, đà la, hóa kị, thiên hình, đại hao tổn chư ác, tịnh chủ gặp

Trộm cướp lược, lưu niên cung thiên di phùng tham lang cập thượng lệ chư tinh, mà lại lưu niên cung điền trạch bất hảo, ắt gặp tiểu thâu.

★ cự môn

Cự môn là khẩu thiệt thị phi tinh diệu, ra ngoài vận không tốt, tại ngoại chủ vất vả cực nhọc cố sức, bất an năng lực an bình, vô cớ sinh tai, bất năng có điều

Phát triển, tịnh cùng người không được mục, kết thù kết oán, đã bị ác ý công kích. Nhập miếu vượng nơi, phùng hóa lộc, hóa quyền hoặc và lộc tồn cùng cung, phương chủ

May mắn đầy hứa hẹn, danh tiếng biểu dương, quá tài lợi, duy nhưng phần nhiều là bằng khẩu tài mà được lai. Hãm địa lao khổ dị thường, hoặc bệnh tòng khẩu nhập, họa

Từ miệng ra, đa sinh thị phi, phùng cự môn hóa kị, càng không được cát, chỉ tao bất trắc họa. Gia gặp Tứ Sát hao tổn kị chư ác vất vả cực nhọc cập thị phi

Việt quá mức, không người tương trợ, tịnh có đại tai, thậm chí phạm tội bỏ tù.

★ thiên tướng

Xuất ngoại nơi được hoan nghênh, thường có người theo tả hữu, chính hỉ làm náo động, thích xen vào chuyện của người khác. Miếu vượng mỗi được quý nhân đến đỡ, như ý phát

Đạt, mọi việc đều thuận lợi, và lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả hữu, xương khúc khôi việt chúng ngôi sao may mắn cùng cung hoặc gia hội, có thăng chức rất nhanh vận

74

Khí. Gia Tứ Sát khoảng không cướp hình kị, vất vả cực nhọc kinh doanh, mà lại không được thuận lợi.

★ thiên lương

Xã giao quảng, miếu vượng xuất ngoại bao gần đắt, tịnh được quý nhân đến đỡ, hoặc được trưởng bối trợ giúp, mà thành tựu phát đạt. “Thiên lương gia cát tọa thiên di,

Cự giả cao giả”, sai ai ra trình diện cát hóa tịnh ngôi sao may mắn, tại ngoại đạt được phú quý, là đại thương nhân của mệnh, không phải cũng tài nghệ dương danh của sĩ. Hãm địa độc

Lực khổ cực, gia thiên mã chủ bôn ba các nơi, gia Tứ Sát khoảng không cướp, cục diện không lớn, có nhiều bất lợi, lưu niên cung mệnh phùng, bất khả đi xa.

★ thất sát

Tại ngoại nhật đa, cảnh ngộ biến hóa so sánh nhiều lần, mang trung an thân, thiên mã cùng cung canh chủ xa xứ. Và lộc tồn, hóa lộc, xương khúc, phụ

Bật cùng cung gia hội, tại ngoại có thanh danh, địa vị, tài phú. Gia Tứ Sát khoảng không cướp hình hao tổn kị tuyệt, chủ lưu đãng thiên nhai, quan tâm không yên.

Dương đà cùng cung, nên quân nhân quan võ, nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít chỉ vì lao động chân tay người. Hỏa linh cùng cung, nên quân nhân, viên cảnh,

Tư pháp nhân viên chờ, quan võ cao chót vót, không phải tại ngoại cũng đột phát của cải, nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít, chỉ vì nghèo khó sức lao động hạng người. Và

Thiên hình hoặc quan phủ cùng cung tịnh chư hung tinh, tại ngoại tao hung gặp nạn, hoặc có lao ngục tai ương, mà lại chủ chết bởi tha hương.

Phàm thất sát ở cung thiên di hội sát (Tứ Sát, hóa kị, thiên hình), sẽ gặp tai nạn xe cộ, nếu có nữa quan phủ, quan phù cùng cung, thượng chủ có lao ngục

Tai ương.

★ phá quân

Đa chủ tại ngoại lao lực bôn ba, không được an bình. Nhập miếu độc thủ, tại ngoại vượng đạt, đa bằng chuyên trách kỹ thuật hoặc xảo nghệ tại ngoại dựng thân, biết dùng người

Kính trọng. Tử ngọ lưỡng cung tối cát, phùng lộc tồn cập hóa lộc, tại ngoại có thể lấy được lời nhiều, phát tài. Phá quân hóa quyền người, tại ngoại ở có uy quyền,

Bị người của kính trọng lễ ngộ. Hãm địa chủ phí sức, tại ngoại bất an ninh. Không được gia cát, bôn tẩu vô lực, gia Tứ Sát tân sĩ tha hương, xảo nghệ quá

Sống. Phùng văn xương văn khúc vũ khúc gia hội, chủ là diễn nghệ nhân viên, trằn trọc các nơi, cung mệnh tam phương vô cát, thì bất năng thành danh.

Văn xương, văn khúc

Miếu vượng, xuất ngoại gặp đắt phát đạt, dĩ nghệ dương danh hắn bang, gia chúng cát thủ chiếu tịnh chủ được tài, gia Tứ Sát ít toại, hãm địa có tiểu nhân, phùng

Khoảng không cướp hình kị chủ nghèo độc, tại ngoại khiếm an ninh, làm ơn thần. Phùng hóa kị có ác danh tại ngoại, bị người công kích, hoặc cùng người có khẩu thiệt, tranh

Đấu, quan phi, công văn thượng phiền phức.

★ tả phụ, bên phải bật, thiên khôi, thiên khôi

Động trung mỗi được quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành, đa toại mà vượng phát. Gia Tứ Sát chư ác, chủ tiểu nhân bất túc, cũng chủ cùng người cạnh tranh.

Lộc tồn xuất ngoại y lộc toại nguyện, có quý nhân lực mạnh tương trợ, được chúng cát thủ chiếu chủ phát tài. Gia hỏa linh cướp khoảng không chư ác, cùng người không được mục, tân

Đau khổ nghề nghiệp.

★ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Đại cát hiện ra, ra ngoài mỗi lấy được cát vận, đa phùng thu hoạch ngoài ý muốn, cập quý nhân trợ giúp, đạt được tài phú, địa vị, danh tiếng, có may mắn thành

Công vận khí.

★ kình dương, đà la

Nhập hội chùa hợp cát diệu, tại ngoại cạnh tranh gặp đắt tài phát đạt. Hãm địa bôn tẩu vô lực, gia hỏa linh khoảng không cướp chờ chư ác cùng người bất hòa, bách sự

Khó thành, mà lại tao tai họa.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Độc thủ cung thiên di, chủ phiêu oành bất định, gia chúng cát thủ chiếu náo trung tiến tài, có thể phát vượng, nhưng nhưng chủ tại ngoại mịch cô độc. Hãm địa gia Tứ Sát

Khoảng không cướp chiêu thị phi, cùng người không được mục, mỗi có thị phi, có chí nan thân.

★ thiên không, Địa kiếp, hóa kị

Chủ nhân trời sinh tính chăm chỉ, câu nệ, nhiên vận khí không tốt, tại ngoại gian khổ, phần nhiều là phi, gian khổ, mọi việc uổng phí tâm lực, khó có thành công.

Nếu cung mệnh tam mới có cát, khổ cực hậu nhưng có một nửa thu hoạch.

75

★ thiên mã

Suốt đời đa bôn ba, ra ngoài, lữ hành, thiên di, viễn phó đất khách, dị quốc, đa số xa xứ người. Và ngôi sao may mắn cùng cung, động thì

Mỗi khi thu lợi, và lộc tồn, hóa lộc cùng cung gia hội đất khách phát tài. Cung mệnh tam mới có cát người, cung thiên di có thiên mã, xuất ngoại vận giai,

Thậm chí di dân hải ngoại.

Nô bộc cung (cung Nô bộc)

( 1) các tinh thủ giá trị nô bộc cung, nếu gặp Tứ Sát, khoảng không cướp, thiên hình, hóa kị, đại hao tổn, âm sát chờ ác tinh thủ chiếu, miếu vượng mà chúng người

Giảm thiểu, bình rảnh rang bị chiếm đóng người chủ ruồng bỏ tổn hại.

( 2) lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn nô bộc cung quá độ, phùng ngôi sao may mắn, thì được bằng hữu thuộc hạ đến đỡ, nhân tế quan hệ viên mãn; phùng Tứ Sát

Hình kị chư ác, đa nhân bằng hữu thuộc hạ hoặc người hợp tác của hại mà tao dồn thị phi tổn thất.

★ tử vi

Nhân tế quan hệ rộng khắp, thuộc hạ đắc lực tịnh có thể bởi vậy tiến đại tài. Gặp gỡ mặt khá cao, có thể cùng quyền quý người và kẻ có tiền kết bạn, được khoan

Hậu thành thực của giao hữu, tịnh được người thủ hạ ủng hộ.

Ngôi sao may mắn chúng, trái lại không vì mỹ, kiêm sai ai ra trình diện sát diệu, ác nô lấn chủ, trái lại chiêu tới uy hiếp, bằng hữu tự đa mà thực bất lực lực. Sát tinh chúng, nhân

Tế quan hệ ác liệt. Gia khoảng không cướp, nhân giao hữu rủi ro, vừa hội chiêu bằng hữu oán hận, trái lại dạ thành thù. Gia lộc tồn, tự thân bôn ba xuống thuộc,

Kết phường người trái lại an nhàn ít sự, bản thân dù có sự nghiệp có vị cũng chủ khổ cực lao lực. Gia đà la, là bằng hữu sự mà can thiệp vào, mà tao

Gặp phiền phức tranh cãi. Kình dương, hóa kị cùng cung, thi ân trái lại chiêu oán báo, hoặc người thủ hạ vô nghĩa.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, được bạn bè thuộc hạ trợ giúp, mệnh có ngôi sao may mắn có thể dồn vượng phát, chủ đại cát đại lợi.

Tử vi tham lang ở mão dậu, giao hữu bằng đông đảo, gặp ngôi sao may mắn cùng thủ đắc lực.

Tử vi thiên tướng, được trợ giúp, cát củng đắc lực, chủ được bạn quý hoặc có tinh thần trọng nghĩa bằng hữu, mệnh có ngôi sao may mắn nhân giao hữu vượng phát. Tử vi thất sát,

Thuộc hạ khó có thể điều khiển.

Tử vi phá quân, có bạn quý, ít được bằng hữu và thuộc hạ lực, tịnh hội nhân giao hữu rủi ro.

★ thiên cơ

Giao hữu rộng, có các giai tầng có bằng hữu, phần nhiều là chuyên nghiệp nhân hoặc tinh sinh một học thuật, kỹ thuật người, nhiên đây đó so sánh không được nhâm đối phương,

Bởi vậy lưu động tính khoái. Thiên cơ nhập miếu, bạn bè, thuộc hạ đắc lực, hãm địa chiêu oán vưu.

Dương đà cùng cung hội chiếu, thành sự bất túc, thụ bằng hữu của luy, tao tiểu nhân hãm hại, đa tranh cãi thị phi. Hỏa linh cùng cung hội chiếu, đa tranh đấu,

Buồn bực. Khoảng không cướp, đại hao tổn cùng cung hội chiếu, bại sự có thừa, nhân bằng hữu mà phá hao tổn tiền tài.

Thiên cơ và mặt trăng ở dần thân, có nhiều phương diện bằng hữu, gia cát được trợ giúp, phùng sát khiếm lực, gia đào hoa tinh, hóa kị, hình sát hội hợp,

Hội ngộ giao phỉ nhân.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, bằng hữu ít có trợ lực, thường lắm lời lưỡi hoặc sinh hiểu lầm, hoặc có mạo và thần cách bằng hữu, có cũng như vô, nhất

Sinh giao tế đa thuộc thủy chết già ác. Thiên cơ thiên lương hoặc đối cung có thiên lương: Tuy nhiều nhưng lúc nào cũng biến hóa, bằng hữu đắc lực, dễ được lớn tuổi chính là giao hữu

Nhân đến đỡ, gia sát tao âm mưu hãm hại hoặc bóc lột ngầm chiếm.

★ thái dương

Háo khách, bằng hữu tuy nhiều tri kỷ ít, bản thân cá tính hào sảng hảo thi, nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, có yêu cầu sinh nhân thì không được, nhân tế gặp gỡ dễ

Nhận người hiểu lầm, thi ân trái lại oán. Thái dương miếu vượng, nhưng hiểu được lực người, hãm địa có cũng hảo vô, bằng mặt không bằng lòng. Tham chánh thì đa tao cùng tật

Hận.

Có sát kị cùng cung hội hợp, dạ trái lại thành thù, bằng hữu ruồng bỏ. Gia cướp khoảng không, bị người ám toán.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, bằng hữu thuộc hạ môn sinh đông đảo, hội ngôi sao may mắn, xương khúc thuộc hạ đắc lực, cát càng thêm cát, quen biết khắp thiên hạ, nhưng

Tình cảm thì lãnh thì nhiệt. Gia hóa kị chiêu oán. Thái dương cự môn hoặc tam hợp cự, tuy nhiều duy dễ chiêu oán, trung cát của giống. Đa vô vị miệng

Lưỡi thị phi, hóa quyền lộc và nước ngoài nhân sĩ có gặp gỡ.

Thái dương thiên lương, giao hữu ít, cô lập. Có quyền quý người hoặc xã hội danh nhân tác bằng hữu, mão cung may mắn, dậu cung thì không đắc lực.

76

★ vũ khúc

Miếu vượng bằng hữu đông đảo, nhân tế quan hệ hài lòng, hơn nữa được trợ lực, nhưng giao hữu khoái, biệt ly cũng khoái. Cư rảnh rang hãm nơi, bằng hữu không nhiều lắm.

Vũ khúc hóa lộc, tự thân tâm thần bất an, ngày đêm bôn ba, là bạn bè hoặc thuộc hạ mà hao tổn tinh thần. Vũ khúc hóa kị, gặp tiểu nhân, thụ bằng hữu hạ

Thuộc xâm hại, hoặc là thuộc hạ sai lầm mà hao tổn tinh thần. Gia sao Văn Khúc hóa kị, bị lừa. Gia Tứ Sát, bằng hữu tụ tản thay đổi luôn, nhân tế quan

Hệ không tốt. Gia khoảng không cướp, nhân tài ruồng bỏ, trái lại dạ thành thù.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, đông đảo mà đắc lực, nguyên nhân chính bạn bè thuộc hạ mà vượng phát. Vũ khúc tham lang ở xấu vị, đông đảo mà vô trọng dụng, ít

Thì được trợ giúp. Đa rượu thịt của giao hữu, gia Hàm trì, thiên diêu cũng. Gia Tứ Sát hóa kị, bị người hãm hại liên lụy, phần nhiều là phi tranh cãi khẩu thiệt,

Hoặc nhân tài sắc mà tranh đấu.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, đa mà đắc lực, được mọi người tương trợ mà có thể vượng phát.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, ác nô lấn chủ, bằng hữu lâu thì tao ruồng bỏ, tu phòng bán rẻ bạn bè của khách, bằng hữu ít do có trợ giúp. Gia Hỏa Tinh hoặc

Kình dương, và bạn bè thuộc hạ nhân tài cầm đao, can qua tương hướng. Gia sát chúng, nhân giao hữu phá sản, thu nhận sự nghiệp thất bại.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, bạn bè thuộc hạ khiếm lực, sở giao của giao hữu khẩu thị tâm phi, tịnh thụ lừa dối phản bội, thi ân tao oán, gia Tứ Sát,

Đại hao tổn tất dồn tổn thất.

★ thiên đồng

Thiên đồng miếu vượng, được bằng hữu hoặc thuộc hạ thuận theo, giúp đỡ, đông đảo trợ giúp đắc lực, ở chung hòa thuận, nhân tế quan hệ hài lòng, chơi được các phương diện

bằng hữu. Thiên đồng cư hãm địa thì không đẹp. Gia dương đà, hốt tản hốt tụ, tịnh thụ bạn bè của luy hoặc liên lụy, người thủ hạ bất nghĩa hãm hại.

Gia hỏa linh, nhân giao hữu mà thụ hờn dỗi. Gia khoảng không cướp, ruồng bỏ bại sự, phùng đại hao tổn là giao hữu rủi ro.

Thiên đồng mặt trăng ở tử ngọ, đông đảo mà đắc lực, có người bạn tốt, tri giao, khí chất hợp nhau.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, và bạn bè thuộc hạ tâm không đồng đều, đa khẩu thị tâm phi của giao hữu, mỗi đa phân tranh, dễ bị bạn bè hiểu lầm hoặc không được lượng giải,

Gia sát hiểu lầm giao phỉ nhân.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, đắc lực, được chúng cát củng chiếu vưu mỹ. Có người bạn tốt, người bạn có thể khuyên can, tốt hợp tác đồng bọn.

★ liêm trinh

Nhập miếu, đa thụ khác giới trợ lực. Giao hữu rộng, đông đảo mà đắc lực, nhưng biến hóa đại, tri tâm người ít, mỗi dễ kết giao tổn hại giao hữu. Hãm địa

Tao ruồng bỏ tai hại, lúc tuổi già phương đắc.

Hội chiếu ngôi sao may mắn, lộc tồn hoặc hóa lộc: Nhân giao hữu được tài. Hóa kị gia sát, thụ bằng hữu liên lụy. Hội Tứ Sát khoảng không cướp thiên hình đại hao tổn, nhân giao hữu tổn hại

Tài phá hao tổn, hoặc bị hãm hại, hoặc thụ hình tụng, lao ngục tai ương.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, đông đảo mà đắc lực, gia sát nhân giao hữu tao tổn hại.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, đa tửu sắc hảo đánh cuộc bằng hữu, hội Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn cũng. Hóa kị gia sát, thụ bằng hữu liên lụy.

Gia văn khúc có tiểu nhân nịnh bợ, thụ lấn cuống liên luỵ.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, năm mới bất lợi, trung lúc tuổi già phúc cát.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, dễ giao kiên cường táo bạo bằng hữu, mỗi tao tổn hại.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, bạn bè thuộc hạ đều khiếm lực, gia Tứ Sát ắt gặp tổn hại. Gia văn khúc có tiểu nhân nịnh bợ, thụ lấn cuống liên luỵ.

★ Thiên phủ

Giao hữu cẩn thận, bằng hữu rộng tri kỷ ít. Ở tị hợi cung, thụ kết phường người hoặc thuộc hạ có âm mưu hãm hại.

Hội hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, bên phải bật: Được ủng hộ, thuộc hạ đắc lực trung tâm, được bằng hữu trợ lực, đại cát đại lợi, nhất hô

Bách nhạ, doanh mưu thông thuận, như thiêm hai cánh.

Hội khoảng không cướp, đại hao tổn, nhân bạn bè mà phá hao tổn tiền tài, hoặc bị người thủ hạ trộm đạo tao tổn hại. Hội Tứ Sát, thiên hình, thành ý người ngoài, trái lại chiêu

Oán hận, hoặc tao thuộc hạ bạn bè của âm mưu, tiền tài bị hao tổn.

★ mặt trăng

Bằng hữu khác phái đa. Miếu vượng là cát, đắc lực thành hàng, nam mệnh thì đa và nữ tính tương giao, đa người bạn tốt; hãm địa là hung, có cũng như vô,

Quả tình bạc nghĩa, đa tổn hại giao hữu.

Gia khoảng không cướp, đại hao tổn, nhân giao hữu phá hao tổn. Gia dương đà, thi ân oán báo. Gia hỏa linh, ruồng bỏ, là bằng hữu việc mà bôn tẩu bận rộn. Gia

77

Thiên hình, thụ bằng hữu của áp lực hoặc uy hiếp. Gia khoảng không cướp, bạn bè thuộc hạ âm thầm tính toán.

★ tham lang

Giao hữu rộng, phú quý nghèo hèn của giao hữu đều có, nhưng tri tâm ít. Ăn nhiều hát phiêu đánh cuộc bằng hữu, phi người lương thiện, đa và lưu manh xã hội đen có

Nhuộm. Lúc còn trẻ thuộc hạ nan chiêu, không đắc lực, mà trung lúc tuổi già có thể cát.

Có tả hữu khôi việt khoa quyền lộc ngôi sao may mắn, được coi trọng kính ngưỡng, được bằng hữu thuộc hạ hoan nghênh ủng hộ. Gia Tứ Sát khoảng không cướp, bằng hữu, thuộc hạ biến hóa

Đại, bị người ám toán. Hội đà la, thiên diêu, âm sát, đại hao tổn, rượu thịt chi giao. Hội khoảng không cướp, thiên nguyệt, âm sát, đại hao tổn, nhân giao hữu

Rủi ro.

Cự môn

Phi là điềm lành, bằng hữu đại thể hảo cải cọ, lắm lời lưỡi thị phi, dễ và bạn bè thuộc hạ khởi xung đột. Nhập miếu, thuộc hạ năm mới không đắc lực,

Lúc tuổi già phương chiêu.

Gia lộc quyền hội cát diệu, có người bạn tốt dĩ trợ giúp gây dựng sự nghiệp. Gia hóa kị, bằng hữu ít trợ lực, phần nhiều là phi tranh cãi. Gia sát tinh, chủ khẩu thiệt phân

Tranh, suốt đời tiểu nhân không ngừng, tao âm thầm tính toán. Gia khoảng không cướp, đại hao tổn, âm sát cùng cung hội chiếu, nhân giao hữu phá hao tổn, là người thủ hạ sở đạo

Thiết.

★ thiên tướng

Được trung hậu thành khẩn của giao hữu, năng lực giao tài chính yếu nhân. Miếu vượng bằng hữu thuộc hạ đông đảo mà trợ giúp đắc lực, gặp chúng cát củng chiếu vưu mỹ. Cư mão dậu cung

Bằng hữu khiếm lực. Hội khoa quyền lộc tả hữu ngôi sao may mắn, giao hữu rộng, mà lại giúp đỡ nhiều lực, nhân giao hữu lập nghiệp, tịnh được trung tâm dưới thuộc. Gia Tứ Sát

Thiên hình, đa tản ít tụ, đa tranh bất hòa, nhân giao hữu rủi ro tao tai, bằng hữu đa số con sâu làm rầu nồi canh, gia khoảng không cướp, đại hao tổn, bằng hữu ruồng bỏ,

Giao hữu trống rỗng, đại giao hữu bị.

Thiên lương

Giống nhau bằng hữu không nhiều lắm, đắc lực, gặp chúng cát giao nhau vưu cát. Hãm địa khiếm lực, có cũng như vô. Hội tả hữu khôi việt khoa quyền lộc, được chính trực

Của giao hữu, trợ lực đại, tịnh được thuộc hạ ủng hộ. Gia Tứ Sát, khoảng không cướp, nhân giao hữu tổn hại tài, đa tranh cãi thị phi, tao ruồng bỏ tính toán.

Thất sát

Phi là điềm lành, ít có tri giao, có bộ hạ cũng khó điều khiển. Đa giao cương bạo hiếu thắng người, hoặc và lưu manh xã hội đen cấu kết. Chủ bị bằng

Giao hữu liên lụy hãm hại, hoặc tao tiểu nhân đố kỵ, hoặc bị người thủ hạ trộm đạo. Bằng hữu càng nhiều phiền phức càng nhiều, kết phường bất lợi, ắt gặp tổn thất.

Nhập miếu sảo cát. Gia lộc tồn, thụ tiểu nhân khuynh chen. Gia Tứ Sát, khoảng không cướp, nhân nhân tao tổn hại, lấy oán trả ơn, trái lại dạ thành thù.

★ phá quân

Phi là điềm lành, suốt đời tiểu nhân không ngừng. Nguyên nhân chính giao hữu phá sản, hoặc nhân người thủ hạ bất trung mà dồn sự nghiệp tiền tài tao rách nát. Kết phường bất lợi.

Nhập miếu gia cát hiểu được lực người, hãm địa chiêu oán ruồng bỏ. Đa và lưu manh xã hội đen cấu kết. Tứ Sát, khoảng không cướp, thiên hình, âm sát, cướp sát,

Đại hao tổn cùng cung hội chiếu: Quá sức không được cát, tịnh nhân giao hữu tao quan phi tai họa bất ngờ, hoặc tao người thủ hạ trộm đạo.

★ văn xương, văn khúc

Nhập miếu hoặc cùng giá trị nhất cung, bằng hữu thuộc hạ đông đảo mà đắc lực, nhân tế quan hệ hài lòng, đa nhã nhặn hạng người. Xương khúc độc thủ miếu vượng cũng cát,

Hãm địa gia Tứ Sát khoảng không cướp trái lại oán ruồng bỏ.

★ tả phụ, bên phải bật

Độc thủ, bằng hữu thuộc hạ đông đảo mà đắc lực, phùng chúng cát củng chiếu vưu mỹ, nhân tế quan hệ hài lòng, đa trung thành hạng người. Gia Tứ Sát khoảng không cướp đa

Chủ ruồng bỏ, có cũng như vô.

Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Đều chủ bằng hữu thuộc hạ đắc lực, nhân tế quan hệ hài lòng, được chúng cát thủ chiếu cát càng thêm cát, gặp Tứ Sát khoảng không cướp bạc tình bạc nghĩa, bị bằng hữu hạ

Thuộc ruồng bỏ mà tao tính toán.

78

★ lộc tồn

Chủ chính vất vả cực nhọc, nhưng nhân tế quan hệ hài lòng, năng lực giao giàu có của bằng hữu, thuộc hạ trợ lực đại, năng lực nhân giao hữu chiêu tài, hoặc thụ kinh tế viện trợ.

★ kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không

Phi là điềm lành, nhập miếu độc thủ tịnh được ngôi sao may mắn củng chiếu họa khinh, trái lại giai chủ không được cát, đa tiểu nhân, phá hao tổn, tranh cãi, thị phi, tao bối

Khí và tổn hại. Mệnh có ngôi sao may mắn củng chiếu không ngại.

Cung Quan lộc (sự nghiệp cung)

( 1) cung Quan lộc có ngôi sao may mắn miếu vượng tọa thủ, như gặp tả phụ, bên phải bật và tử vi cùng cung, hoặc tử vi hóa quyền, tất là quan quý nhân sĩ, như thì lúc rảnh rỗi vong ác sát thủ của, chỉ là hư rảnh rang của chức, ngoại hoa nội hư; nếu có văn xương, văn khúc nhập miếu (tị dậu xấu cung) thủ quan lộc, quyền quý không thể nghi ngờ, như thì có hung thần cùng giá trị, tu phòng con đường làm quan không khoái, chỗ tốt giấu hung; xương khúc nhập quan lộc xác thực chủ điềm lành, đa thuộc văn chức quyền quý, nếu có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng chờ ngôi sao may mắn vừa phùng hóa lộc, hóa quyền, đại quý; cung Quan lộc có vũ khúc, tử vi, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả phụ, bên phải bật chờ thủ chiếu, chủ vũ đắt, trong quân đội chưởng quyền to; cung Quan lộc có cát tọa thủ, cung mệnh tam mới có sát, cát hung tương tố, thanh trọc không đồng nhất, nhưng nhưng không mất cục, đa số quan địa phương lại, cơ sở cán bộ, gần bên nổi danh, làm thương nghiệp cũng có thể làm tiểu lão bản, nhưng chung quy nan thành đại khí.

( 2) các tinh ở cung Quan lộc, nếu gặp Tứ Sát khoảng không cướp chờ ác, quyền quý người vận làm quan cũng bị nghẹt, hoặc thành bại đa đoan, muốn xem miếu vượng lợi hãm cập ngôi sao may mắn nhiều ít làm sao, dĩ định một thân sự nghiệp khổ, thông thái hay không.

( 3) lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn cung Quan lộc quá độ, gặp ngôi sao may mắn thủ chiếu, có chức quan người thì chủ là năm số làm quan, thường nhân cũng chủ sự nghiệp thuận lợi; gặp hung thần chủ là tuổi tác nghiệp bất lợi, thậm chí có xuống chức hoặc rủi ro việc.

★ tử vi

Tử vi nhập cung Quan lộc người, suốt đời sự nghiệp tương đối mà nói tương đối bình ổn. Một thân có rất mạnh xử lý sự vụ năng lực và một mình đảm đương một phía năng lực, đa số quan viên chánh phủ, xí nghiệp lớn lĩnh đạo, tư doanh nghiệp chủ, thương nhân. Tử vi nhập miếu vượng nơi, gặp xương khúc, giúp đỡ, khôi việt, tam thai bát tọa chờ ngôi sao may mắn củng chiếu, số làm quan, có cực phẩm của đắt, trung lúc tuổi già càng thêm phát đạt. Cách cục chỗ thua kém người, cũng là cơ quan chánh phủ của nhân viên công tác, tiểu có quyền quý, kinh thương cũng tất có thể giàu có. Và lộc tồn, hóa lộc, thiên mã cùng cung hội chiếu, là cao cấp quan viên, tài chính quan to, thương nghiệp cự phú. Tử vi hóa quyền, tất thao quyền bính, cát chúng đại quý; tử vi hóa khoa, danh dự lan truyền (có hư danh vị đạo), nên ở chính giới cập văn hóa, công chúng sự nghiệp thượng mưu phát triển. Phàm tử vi nhập quan lộc, đại thể thích nhâm một mình đảm đương một phía công tác.

Tử vi nếu không hóa quyền có thể lộc tồn, tả hữu, xương khúc, phú quý giai tiểu.

Và xương khúc, tả hữu, khôi việt cùng cung, phần kết đắt, sự nghiệp thuận điệu. Khôi việt cùng cung, đa ở ngân hàng đảm nhiệm chức vụ, cư tài phú của nhâm. Sát diệu cùng cung, nên quân cảnh quan võ, cung mệnh tam phương tứ chính hội sát đa, một thân cũng không phú quý, nếu cát hung hỗn tạp, dù có thành tựu, cũng chủ vất vả cực nhọc không được thuận, tinh thần gánh vác nặng.

Gia Tứ Sát khoảng không cướp chư ác, suốt đời sự nghiệp thiếu thuận lợi, đa trải qua ngăn trở, nhưng không được tới đại hại, nhân tử vi có hóa giải tác dụng. Hung tinh đa người, sự nghiệp bình thường, thì bất năng có phú quý đáng nói, trái lại có tao trọng đại ngăn trở, có lẽ ngoại hoa nội hư, danh không hợp thực.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, cung mệnh tất là vũ khúc. Gia gặp ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, văn võ giai nghi, tất là phú quý của mệnh, suốt đời địa vị hiển hách, tài quan song mỹ. Ở quân đội, chính giới, công thương, xí nghiệp, tài chính, kiến thiết chờ bộ ác có quyền to, không gặp ngôi sao may mắn, chỉ là giống nhau nhân viên công tác.

Tử vi tham lang ở mão dậu, cung mệnh tất là vũ khúc phá quân. Thái độ làm người đa đầu cơ trục lợi, hảo mạo hiểm để cầu may mắn. Sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, phụ, bật cùng cung có thể hứa có đại phú đắt, văn võ giai cát, quyền quý không nhỏ, ở thực nghiệp giới và chính giới có thể dương danh. Nếu gặp tham lang hóa kị, sự nghiệp phong ba phập phồng, tao ngộ ngăn trở và nhấp nhô. Nếu không gia ngôi sao may mắn, tài nghệ dựng thân, suốt đời không được thuận.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, cung mệnh tất là vũ khúc Thiên phủ. Nên quan võ, tham chánh hoặc kinh doanh thương nghiệp, thực nghiệp, gia gặp ngôi sao may mắn có thể là cự giả, quan lớn, danh lợi song thu vào. Không gặp cát mà sai ai ra trình diện sát, phú quý không lớn. Dương đà hỏa linh cùng cung, sự nghiệp khó cầu hiển đạt, cung mệnh tam phương lại không có cát, hạng người tầm thường.

Tử vi thất sát ở tị hợi, cung mệnh tất là vũ khúc tham lang. Suốt đời sự nghiệp thủy chung chung thiếu yên ổn. Năm mới không được thuận, tam thập tuổi hậu thủy hưng, nên tác kinh thương, gia lộc tồn, tả hữu có quá triển, quan võ đắt hiển, cung mệnh sai ai ra trình diện hỏa linh sẽ thành phú ông. Sẽ không cát diệu, thường nhân.

Tử vi phá quân ở xấu vị, cung mệnh tất là vũ khúc thất sát. Một thân khai sáng lực hơn người, ở sự nghiệp thượng dục vọng vô chỉ cảnh, tịnh dễ và thủ trưởng không được mục, suốt đời đa thành đa bại, cũng không thuận lợi. Hội cát chúng ở kịch liệt cạnh tranh trung phát đạt, gặp xương khúc tả hữu, sự nghiệp huy hoàng. Không được gia ngôi sao may mắn, khổ cực sức lao động hạng người.

★ thiên cơ

Thiên cơ tinh chủ động, ở cung Quan lộc sự nghiệp biến hóa khá nhiều, tất nhiên suốt đời nhiều lần cải biến chức nghiệp, hoặc bình thường điều động, hoặc thân kiêm sổ chức, hoặc làm nghề tự do. Lâm miếu vượng nơi, chủ sự nghiệp thành công thuận lợi. Và tả hữu cùng cung gia hội, giỏi về vận dự định bày ra, xử lý phức tạp sự vụ, năng lực đạt được quyền lực và địa vị, tịnh thường thân kiêm sổ chức. Và xương khúc cùng cung gia hội, chủ đắt hiển và nổi danh, nên văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật sự nghiệp, có thể có so sánh Cao Thành tựu. Và khôi việt cùng cung gia hội, sự nghiệp thượng đa phùng quý nhân, ít có phiền phức. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa gia hội, chủ đại quý, tất là cao cấp quan trên, chính giới nhân viên quan trọng, nổi tiếng thiên hạ.

Thiên cơ ở tị hợi là bình thản, một thân không đổi có cố định chức nghiệp, đa chuyển chức, chuyển nghề, chuyển biến kinh doanh hạng mục, khuyết thiếu yên ổn tính. Thiên cơ lạc hãm hoặc hóa kị, hoặc phùng khoảng không cướp, địa vị không cao, một thân tất vô cố định chức nghiệp, thường thất nghiệp hoặc không tìm được việc làm. Gia gặp sát tinh, tình huống càng ác liệt, chích tác hạ tốp nhân viên, không việc làm, đông phải không tây không phải, cho nên tất nhiên gian khổ.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, cung mệnh tất là trời cùng. Vụ lợi từ công chức, phục vụ sinh tương đối ổn định cơ cấu, gia thiên mã bình thường đi công tác, họp lại chúng cát, tài quan song mỹ. Thiên cơ hóa khoa, tất là hành chính quản lý của quan viên, khoa quyền lộc gia hội, công danh hiển đạt, đại phú đại quý, gặp Tứ Sát, hóa kị, bôn ba đến già, sự nghiệp không được thuận lợi.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, cung mệnh tất là trời cùng. Sự nghiệp thượng hay thay đổi động, mão bỉ dậu cát, dậu cung phúc không kiên nhẫn cửu. Nên làm văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo, đẩy mạnh tiêu thụ chờ sự nghiệp, từ thương tất là việc chính quản. Hội ngộ văn xương văn khúc, phần kết chương cái thế. Khoa quyền lộc tam người gia hội, cự phú đại quý, danh mãn trong nước ngoại. Lộc tồn cùng cung, phú quý, nên tham chánh. Gia gặp sát tinh, sự nghiệp đa cạnh tranh, nên kinh thương. Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, cung mệnh tất là trời cùng mặt trăng. Thần bỉ tuất cát. Duy thiên cơ hóa quyền hoặc hóa khoa có thể lộc tồn mới có phú quý. Thích nhâm quản lý của chức, khoa quyền lộc gia hội, nhân sinh tất có kỳ ngộ, cự phú đại quý, cung mệnh lạc hãm vô cát thì không phải vậy. Cát phụ bất túc chỉ vì giống nhau quản lý hoặc quảng cáo, tiêu thụ nhân viên. Không gặp ngôi sao may mắn, hung tinh hội tụ, chủ nghèo hèn, một đời gian khổ. Thiên cơ ở thần hóa kị, vừa không gặp cát, liên tiếp thay đổi chức nghiệp, kẻ vô tích sự.

★ thái dương

Thái dương làm quan lộc chủ, nhập cung Quan lộc có nắm quyền vận khí, thị miếu hãm của bất đồng mà tình hình khác nhau. Nhập miếu vượng nơi, gặp giúp đỡ, xương khúc, khôi việt, khoa quyền lộc chờ cát diệu thủ chiếu, đại quý, là tỉnh bộ cấp trở lên quan viên, sự nghiệp vĩ đại. Hãm cung sai ai ra trình diện chư cát cùng cung thủ chiếu cũng không thất phú quý, nếu không phú quý thua ở miếu vượng nơi, mà lại phúc không kiên nhẫn cửu, sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh khoảng không cướp hóa kị chư ác, chủ địa vị thấp, phù hoa không thật, không hề phú quý và thành tựu đáng nói. Thái dương ở miếu vượng nơi, phùng gặp Tứ Sát khoảng không cướp, chủ gặp gian khổ, bận rộn, không được thuận, nhưng có thể khắc phục nghịch cảnh, phú quý có thể kỳ. Thái dương ở miếu vượng địa của hóa quyền, hóa lộc là cực cát hiện ra. Gặp hóa kị, chủ cạnh tranh, áp lực, thị phi, nếu lâm miếu vượng, có thể thăm hỏi ngoại thành công, không được địa hoặc hãm cung hóa kị, chủ tao đại bại. Thái dương cùng trời hình cùng cung, đa số là quân nhân hoặc cảnh vụ nhân viên.

Thái dương ở ngọ cung thủ quan lộc, vị của “Nhật lệ trung thiên”, có chuyên quyền của đắt, năng lực nắm giữ quốc gia quyền cao, tịnh chủ đại phú, và lộc tồn cùng cung có thể lộc tồn, hoặc cập tả hữu xương khúc gia hội, đắt không thể nói. Sẽ không ngôi sao may mắn, giống nhau thường thường bậc trung mà thôi. Một thân thật tốt giao bằng kết giao hữu, vô sự rảnh rang mang, ở không đi gây sự. Thái dương mặt trăng ở xấu vị, mệnh vô chính diệu đối cung cự thiên cơ. Suốt đời sự nghiệp hay thay đổi hóa, chuyển chức chuyển nghề nhiều lần. Gia xương khúc tả hữu, hoặc thái dương mặt trăng có hóa lộc hoặc hóa quyền, đều là chính phủ quan lớn, nắm giữ chánh quyền quốc gia.

Thái dương cự môn ở dần thân, mệnh vô chính diệu đối cung thiên cơ thiên lương. Thích hợp dĩ miệng, chuyên môn học nghệ thành danh, sự nghiệp thượng danh lớn hơn lợi, đắt hơn sinh phú. Vô sát thấu phú quý có thể kỳ, thái dương hóa lộc chủ đại quý, hóa quyền lộc hoặc gia tả hữu xương khúc cũng chủ đại phú đắt, tất là quốc gia lương đống của tài. Sai ai ra trình diện Tứ Sát khoảng không cướp sao Hóa kỵ không đẹp, nên làm thiên nghiệp hoặc y bốc số tử vi. Dần bỉ thân cát, dần cung cát vận khá lâu, thân cung thì thoái thoái phập phồng bất định.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, cung mệnh tất là mặt trăng. Mão bỉ dậu cát, không gặp hung thần, chủ suốt đời sự nghiệp hanh thông, gặp lộc tồn xương khúc tịnh cát hóa, chủ cự phú hoặc đại quý, danh chấn thế giới. Dậu cung bình thường, tác dụng chậm bất túc, tú mà không thực, chủ hư hoa phù khoa, nan ngắm đại phú đắt.

★ vũ khúc

Vũ khúc nhập miếu, và xương khúc giúp đỡ cùng cung, chủ quan võ hiển quý, nắm giữ quân đội, bót cảnh sát to lớn quyền, hoặc ở cái khác tư pháp, bạo lực bộ phận then chốt đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thường nhân kinh thương, cũng chủ sự nghiệp phát đạt. Hội khoa quyền lộc, là tài phú của quan, ở tài chính giới trở thành đầu sỏ, kinh thương người sẽ thành là hàng tỉ phú ông, thực nghiệp giới của đứng đầu. Vũ khúc nhập cung tài bạch, có không ít người là ở ngân hàng hoặc cái khác tài chính bộ môn công tác.

Vũ khúc miếu vượng tung không gặp ngôi sao may mắn, cũng chủ sự nghiệp hiểu rõ, vững bước tiến triển. Vũ khúc hóa lộc, chủ phú quý song toàn, vũ khúc hóa quyền cực mỹ, vì quyền đắt tiền biểu hiện, là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật. Vũ khúc hóa kị hung nhất, sự nghiệp phần nhiều là phi, chí ít gặp phải một lần đại rách nát.

Phùng dương đà hỏa linh khoảng không cướp đại hao tổn chờ chư ác diệu, đa mưu ít thành, tranh cãi trắc trở, tam phương lại không có ngôi sao may mắn hội hợp, địa vị bình thường, không làm đắt hiển luận của, vũ khúc hãm địa cũng thế.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, cung mệnh tất là liêm trinh. Được cát củng phú quý, một thân nhiệt tâm sự nghiệp, xảo sinh ngoại xử lý công việc vụ, nên kinh doanh đại quy mô xí nghiệp, và lộc tồn cùng cung hoặc vũ khúc hóa lộc, hóa khoa, sự nghiệp vĩ đại, hoặc gia tả hữu xương khúc chủ phú quý, danh lợi song thu vào, ác có quyền lực, sự nghiệp vận hanh thông. Gia khôi việt, ở tài chính bộ công tác. Gia dương đà hỏa linh khoảng không cướp chư ác sát, thì là bình thường người. Vũ khúc hóa kị, sự nghiệp phập phồng không được thuận, có quan người tất có quan tai.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, cung mệnh tất là liêm trinh phá quân. Giống nhau ở sự nghiệp thượng không được bất chính đương chi hành động trái luật, phú quý thì cũng tất là tham quan ô lại, hoặc là gian thương. Chủ sự nghiệp hay thay đổi hóa, năm mới đa phập phồng, không an định. Được cát củng cát mỹ, kinh thương có thể lấy được món lãi kếch sù, từ công thì chức vụ thăng tiến. Kị gia sát kị. Vũ khúc thiên tướng ở thần tuất, cung mệnh tất là liêm trinh Thiên phủ. Gia cát sớm ác quyền cao, sự nghiệp hanh thông, chủ quyền đắt, tài quan song mỹ.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, cung mệnh tất là liêm trinh tham lang. Sự nghiệp đa phập phồng biến hóa, ly tổ ra ngoài chủ có phát triển. Nên kinh thương, làm nghiệp ăn ý sự nghiệp, hoặc có mạo hiểm, tính nguy hiểm của công tác. Gặp lộc tồn cùng cung, chủ phú quý. Được cát quyền quý, hoành lập công danh. Kình dương cùng thủ, có lao ngục tai ương.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, cung mệnh tất là liêm trinh thất sát. Sự nghiệp có khúc chiết và biến hóa, mừng nhất vũ khúc hóa quyền, chủ suốt đời quyền quý, tài quan song mỹ. Gặp thiên hình, quân lữ phát đạt. Gia quyền lộc xương khúc tả hữu đắt hiển. Không được gia ngôi sao may mắn, thì chủ sự nghiệp bình thường, khó có thành tựu, làm một vậy nhân viên công vụ hoặc tiểu thương, hoặc nên xảo nghệ an thân.

★ thiên đồng

Thiên đồng phúc tinh, nhập sự nghiệp cung cũng không phải là hoàn mỹ, kỳ cơ bản tính chất nên sinh tự do, không bị câu thúc trong hoàn cảnh công tác, khó có thể quản lý ban chỉ huy thuộc, như nhâm quản lý của chức, thì nan phát huy năng lực. Thiên đồng nhập miếu, văn võ kiêm nên, và hóa lộc hóa quyền hóa khoa hội chiếu, chủ đại phú đại quý, thiên hạ nổi danh. Và tả hữu xương khúc khôi việt cùng cung hoặc gia hội, sự nghiệp thịnh vượng, trợ lực đa, vận khí thật tốt, chủ thành công và phú quý. Và dương đà hỏa linh cướp khoảng không hóa kị cùng cung gia hội, thì sự nghiệp vận độ chênh lệch, đa cản trở không được thông, địa vị không cao, là bình thường người, nếu lạc hãm vừa gia Tứ Sát khoảng không cướp, đông khuynh tây bại, kẻ vô tích sự.

Thiên đồng ở cung Quan lộc, không ít là ở giới truyền thông, ngu nhạc giới, văn hóa nghệ thuật giới công tác. Mệnh cục thành cách, chủ có đại phú đắt. Mệnh cục phải không cách, vô ngôi sao may mắn thủ chiếu, chung quy thuộc người tầm thường. Thiên đồng mặt trăng ở tử ngọ, mệnh vô chính diệu, đối cung cự môn thái dương. Hai sao sinh tử cung miếu vượng, kinh thương can công chức giai cát, có thanh danh địa vị, gặp lộc tồn chủ phú quý. Ngọ cung hai sao chỗ hãm địa, không được gia ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, thì khó có phú quý, một đời vất vả cực nhọc, làm nhiều công ít mà so sánh nan phát đạt. Thiên đồng cự môn ở xấu vị, mệnh vô chính diệu, đối cung thái dương thiên lương. Hai sao câu hãm, năm mới sự nghiệp không an định, thường bỏ vở nửa chừng, hoặc chuyển chức điều động việc, trung lúc tuổi già có thể ở vất vả cực nhọc trung tay không gây dựng sự nghiệp. Không được gia ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, suốt đời địa vị thấp, thành tựu hữu hạn. Bất luận sai ai ra trình diện cát hay không, một thân ở sự nghiệp thượng nhiệt tâm trình độ không quá cao.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, cung mệnh tất là mặt trăng. Nên từ công, đảm nhiệm quản lý của chức. Hội khoa quyền lộc, chủ nhân sự nghiệp thượng vận khí kỳ giai, anh hùng cái thế, đại phú đại quý, nắm giữ quốc gia quân chính quyền to. Tả hữu xương khúc gia hội, có thể ở trong chính trị đạt được thành tựu. Sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không, là nhân viên kỹ thuật, hoặc nên kinh thương.

★ liêm trinh

Liêm trinh làm quan lộc chủ, nhập cung Quan lộc đều có cơ hội cầm quyền. Không gặp sát tinh, một thân nặng công tác hiệu suất, có thể phát huy trác việt chỉ huy năng lực, thích nhâm chủ quản của chức. Gặp dương đà khoảng không cướp, sự nghiệp không được thuận, thị phi không ngừng, bách sự khó thành. Hãm địa gia sát, công danh vô phân, tu phòng quan phi. Liêm trinh hóa kị và thất sát, Tứ Sát, thiên hình cùng tồn tại cung Quan lộc, có lao ngục tai ương, chính trị hãm hại.

Liêm trinh ở dần thân, nhập miếu, cung mệnh tất là tử vi thiên tướng. Chủ quan võ quyền quý, kinh thương đại phú, và ngôi sao may mắn cùng chiếu, phú quý song toàn.

Liêm trinh hóa lộc hoặc và lộc tồn cùng cung, chủ đại phú đại quý. Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, năm mới vô đại thành, lúc tuổi già vượng phát.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, cung mệnh tất là tử vi. Năng lực quản lý ưu tú, năm mới sự nghiệp không an định, trung niên phó phần đất bên ngoài phát triển, có thể lấy được ngoài ý muốn thành công. Chúng ngôi sao may mắn củng chiếu, văn võ phú quý. Liêm trinh hóa lộc, quan võ hiển quý, kinh thương quá. Giúp đỡ xương khúc xung chiếu, nên tham chánh, có thể làm quan lớn. Liêm trinh hóa kị, phú quý giai tiểu.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, cung mệnh tất là tử vi phá quân. Một thân am hiểu nhân sự gặp gỡ, có thể làm một vậy nhân viên công vụ, tiêu thụ bên ngoài nhân viên, bộ phận then chốt khoa viên, cơ sở cán bộ, viên cảnh, tư doanh nghiệp chủ. Không ít là quân nhân sinh ra. Gia gặp gia gặp chúng cát, kinh thương can công chức giai nghi, ở cạnh tranh và thị phi trong, sự nghiệp có thể phát triển. Như gia sát tinh, tham ô của quan, hoặc nhân khác giới vấn đề dựng lên tranh chấp, hoặc hành vi bất chính mà thụ trách phạt. Hóa kị gia sát, ngồi tù không thể nghi ngờ. Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, cung mệnh tất là tử vi Thiên phủ. Hội hợp ngôi sao may mắn, và lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa gia hội, cự phú đại quý. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, văn võ giai nghi, quyền quý có thể kỳ. Kình dương cùng cung, chích nên kinh thương. Hỏa linh cùng cung, tất là tham quan ô lại. Khoảng không cướp cùng cung, sự nghiệp ngoại hoa nội hư.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, cung mệnh tất là tử vi tham lang. Nên quân lữ xây công, gia ngôi sao may mắn chủ công danh hiển đạt. Khoa quyền lộc hội hợp, cự phú đại quý. Tả hữu xương khúc cùng cung hoặc gia hội, văn võ giai nghi, sự nghiệp thịnh vượng.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, cung mệnh tất là tử vi thất sát. Sự nghiệp đa khúc chiết, gia hội ngôi sao may mắn, ở gian khổ trung có thể thành lập đại công. Tả hữu, xương khúc, lộc tồn, hóa lộc hội hợp, văn võ giai nghi, sớm ác uy quyền, chủ phú quý, kinh thương cũng tất hoành phát đại phú. Không gặp ngôi sao may mắn, phúc không kiên nhẫn cửu. Gia sát, bình thường người.

★ Thiên phủ

Thiên phủ lâm cung Quan lộc chủ may mắn, chỉ cần không gặp sát tinh, định chủ sự nghiệp thành công. Nhập miếu được chúng cát thủ chiếu, văn võ của tài, công danh hiển hách, nếu không can công chức mà làm thương nghiệp, cũng dĩ phát đạt luận của. Hội xương khúc khôi việt chủ đắt, đa can công chức, là quan hành chánh, bộ chủ quản, luật sư chờ. Sai ai ra trình diện tả hữu cũng cát, gặp lộc tồn chủ phú quý. Gia Tứ Sát khoảng không cướp không đẹp, sự nghiệp đa khúc chiết phập phồng và tranh cãi rung chuyển, hội chiếu sát tinh đa, chủ nghèo hèn, vô sự nghiệp và địa vị đáng nói, chung quy thuộc bình thường người.

Thiên phủ ở xấu vị, mão dậu, và lộc tồn tả hữu hoặc xương khúc gia hội, chủ đại phú đại quý. Thiên phủ ở tị hợi, gặp lộc tồn, hóa lộc, tả hữu, xương khúc, khôi việt gia hội, đại phú đại quý, không gặp ngôi sao may mắn, ở sự nghiệp thượng tương đối thận trọng bảo thủ.

★ mặt trăng

Tương đối mà nói sự nghiệp tương đối bình ổn, nhập miếu phương tác cát luận, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, củng chiếu chủ quyền đắt, không làm công hầu liền tác vương. Và xương khúc tả hữu khôi việt cùng cung hoặc gia hội, có thể lấy được bãi đất vị, suốt đời được hưởng nổi danh. Mặt trăng nhập bình rảnh rang của cung, hội xương khúc giúp đỡ, cũng quan đắt người. Mặt trăng nhập miếu vượng, sát diệu ít, có tả hữu tinh gia hội, tạm biệt lộc tồn, có thể ở công thương nghiệp trung làm giàu. Mặt trăng lạc hãm, sự nghiệp vận không tốt, lao đa công ít, vừa phùng Tứ Sát cướp khoảng không, tất là bình thường người.

Nên thích nhâm tự hỏi, xí hoa loại chức nghiệp, và xương khúc cùng cung, có thể ở văn hóa, học thuật, công chúng sự nghiệp đạt được thành công, nếu tái kiến long trì phượng các cập thiên, có thể ở nghệ thuật giới dương danh. Tả phụ bên phải bật gặp gỡ, nên chính giới phát triển. Cùng trời cùng, thiên lương, thiên cơ gặp gỡ, có thể nhâm công chức hoặc ở xí nghiệp lớn trung làm việc. Mặt trăng hóa lộc, không chỉ sự nghiệp thành công, hơn nữa chủ danh lợi song thu vào, tài vận khá vượng. Mặt trăng ở miếu vượng nơi hóa quyền, chủ quan đắt, gia tả hữu xương khúc, phú quý xuất chúng. Mặt trăng hóa khoa, thanh danh biểu dương, nên làm văn nghệ hoặc học thuật, nghiên cứu khoa học.

★ tham lang

Khai sáng cách cục, sự nghiệp phập phồng hay thay đổi. Không khỏe sinh đơn điệu, ổn định chức nghiệp và nói chung chức nghiệp. Một thân đa làm không bị ràng buộc, có biến hóa, phú ăn ý tính, mạo hiểm tính chức nghiệp, có rất nhiều mạng lưới quan hệ, ở giao tế, xã giao trung thành tựu sự nghiệp, hội kết giao quyền quý nhân sĩ, chính phủ quan lại. Nhập miếu, sự nghiệp sớm hưng, có thể lấy được ngoài ý muốn kỳ ngộ mà thành công. Gặp hỏa linh cùng cung, văn võ chức quyền đắt, kiên đảm trọng trách, phú quý song toàn. Tam phương tứ chính vô dương đà khoảng không cướp mà hội khoa quyền lộc, chủ là chính giới yếu nhân hoặc thương giới phú hào. Gặp tả hữu khôi việt, sự nghiệp phát triển thuận điệu, may mắn nhiều cơ hội. Tham lang bình hãm, vô ngôi sao may mắn cùng cung, sự nghiệp bất an ninh, lao đa công ít, nếu tam mới có ngôi sao may mắn, có thể ở thương nghiệp, thực nghiệp thượng phát triển. Gia xương khúc, chủ mưu là phân loạn, chính sự điên đảo. Dương đà, khoảng không cướp cùng thủ, thuộc bình thường người, khó có sự nghiệp và thành công đáng nói.

★ cự môn

Sự nghiệp vất vả cực nhọc, làm miệng, can thiệp, xí hoa, nghiên cứu, chuyên học thuật kỹ năng chờ hành nghiệp là nên. Nhập miếu vượng, vất vả cực nhọc phấn đấu hậu có thành công, được chúng cát thủ chiếu, kinh thương hoặc từ công chức đều có thể nắm quyền, phát đạt. Cự môn mừng nhất hóa quyền, là uy quyền biểu hiện, có phi phàm tài năng, vụ lợi ở tư pháp giới, y học giới, học thuật giới dương danh. Và lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ ngôi sao may mắn gia hội, chủ đại phú hoặc đại quý. Và tả hữu xương khúc khôi việt cùng cung hội chiếu, chủ đắt hiển, hoặc ở khoa học nghiên cứu, văn học nghệ thuật, đại chúng truyền bá, y bốc số tử vi chờ lĩnh vực đạt được thành công.

Cự môn là ám tinh, người buôn bán đa yếu lén lút cảo ta ngầm hoạt động, hoặc vô chứng kinh doanh, bãi hàng vỉa hè, hoặc trốn thuế lậu thuế, hoặc làm phi pháp sinh ý. Cư cư hãm địa, chủ bôn tẩu hối lận, sự nghiệp đa đối thủ cạnh tranh, khó có thành công thời gian, gặp ngôi sao may mắn trung lúc tuổi già có thể yên ổn. Hãm địa gia Tứ Sát cướp khoảng không, phàm làm đồ đệ lao, kẻ vô tích sự. Cự môn hóa kị, và thủ trưởng bất hòa, sự nghiệp đa phân tranh, khẩu thiệt, không được thuận, rách nát, gặp lại Tứ Sát cướp khoảng không, chủ tao quan phi, tố tụng, lao ngục tai ương.

★ thiên tướng

Một thân khá cụ phụ tá tài năng, sự nghiệp yên ổn, bình ổn ít biến hóa, đa ở nhà nước cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trung nhậm chức, thích nhâm vu hành chính cập phương diện quản lý phó chức, bí thư, không thích hợp tố một tay, có lẽ danh chính thực phó. Thiên tướng nhập miếu, và tả hữu xương khúc khôi việt cùng cung hội chiếu, biết dùng người coi trọng, chủ phú quý, kinh thương từ công đều có đại thành, có thể được lương cao thu nhập. Hội chiếu khoa quyền lộc, nên tham chánh, quan to lộc hậu, kinh thương thì là cự phú. Không được gia ngôi sao may mắn, thường nhân cũng chủ sự nghiệp an ổn, sinh hoạt giàu có. Miếu vượng gia sát, chích nên từ thương. Thiên tướng hãm địa, thành bại đa đoan, gia sát thù là không được cát, chỉ vì thường nhân.

★ thiên lương

Thái độ làm người thận trọng, giỏi về xử lý nan đề, có thể đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Thiên lương thủ ngọ cung nhập miếu, hội giúp đỡ khôi việt, văn võ của, nên tham chánh, gia gặp khoa quyền lộc, chủ đại quý, là chính giới yếu nhân. Và tả hữu xương khúc cùng cung gia hội, đắt hiển, có thể lành nghề chính bộ phận then chốt, pháp luật hệ thống, chữa bệnh cơ cấu, đại quy mô xí nghiệp trung phát huy can. Thiên lương hóa khoa, chủ thanh quý, danh lớn hơn lợi. Thiên lương hóa lộc, phú quý.

Hóa quyền, là thật quyền phái người vật, nếu hội lộc tồn, có thể là phú thương. Nhập miếu vượng, không được gia cát diệu, thường nhân cũng chủ sự nghiệp bình ổn yên ổn, có thể hưởng giàu có.

Thiên lương hãm địa, hội cát cũng không thất phú quý, không gặp ngôi sao may mắn, chủ sự nghiệp khổ cực lao lực, đa thành đa bại, làm mướn không công. Cùng giải quyết Tứ Sát khoảng không cướp, không có đất vị, sự nghiệp tao ngăn trở và đau khổ lao, tai nạn phá hao tổn, nan sinh đạt được thành tựu, chích là người bình thường.

★ thất sát

Khai sáng cách cục, không khỏe nhâm vu an ổn, bình thường chức nghiệp, nên tuyển trạch tự do, không bị ràng buộc của chức nghiệp, hoặc làm mạo hiểm, phú sinh biến hóa, ăn ý tính chức nghiệp. Năm mới sự nghiệp đa phập phồng biến hóa, khiếm khuyết yên ổn, trung niên hậu có thuận điệu. Nên ly hương ra ngoài, có thể lấy được thành công cơ hội. Đại thể tay không hưng gia, từ không tới có. Thất sát nhập miếu, được cách, phục phùng chúng cát thủ chiếu, quyền quý không nhỏ. Nên vũ bất lợi văn, hội cát ở quân cảnh giới tài giỏi cao chót vót, hoặc từ thương tố ông chủ, hoặc kinh doanh thực nghiệp dĩ thành phú ông. Thất sát và tả hữu, xương khúc, khôi việt, cùng cung gia hội, chủ thao quyền bính, ác đại quyền sanh sát, sự nghiệp thịnh vượng. Và lộc tồn cùng cung, phú quý song toàn. Và lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa gia hội, anh hùng cái thế, danh dương thế giới. Thất sát miếu vượng và hỏa linh cùng cung, chủ quan võ uy phong, nhưng đa mạo hiểm, thị phi, cũng có thể kinh thương phát phú, nhưng thay đổi rất nhanh. Thất sát bình rảnh rang, lại thêm hội Tứ Sát cướp khoảng không, dung thường người, tạm biệt đồng hóa sao Hóa kỵ, chủ có lao ngục tai ương.

★ phá quân

Khai sáng cách cục, suốt đời sự nghiệp đa động tạo nên phục, nhiều lần trải qua gian khổ, cũng không thuận lợi, nên làm mạo hiểm sự nghiệp, công nghiệp, thực nghiệp.

Nhập miếu quan võ hiên ngang, được chúng cát thủ chiếu phú quý không nhỏ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa củng chiếu, quốc gia trọng thần. Và tả hữu, khôi việt cùng cung gia hội, có rất mạnh thống ngự năng lực, kinh thương từ công đều có thể, phú quý song toàn. Ngôi sao may mắn ít không mắc, chỉ vì người bình thường viên, hoặc làm cá thể kinh doanh. Và văn xương, văn khúc cùng cung, sự nghiệp lao lực kiển trệ. Và dương đà hỏa linh cướp khoảng không hóa kị cùng cung, chủ vất vả cực nhọc, khúc chiết, thị phi, rách nát, đa mưu ít thành, chuyện lạ nghiệp tất gặp mấy lần đại rách nát, kị ăn ý mạo hiểm, nên kỹ thuật dựng thân. Cung mệnh không được gia ngôi sao may mắn, cung Quan lộc phá quân và dương đà cùng cung, chủ nhân mắc nợ buồn thiu, nơi cầu xin, chán nản không làm nổi.

★ văn xương, văn khúc

Hai sao nhập miếu, nổi danh thanh địa vị, gặp thái dương, mặt trăng cùng cung hội chiếu, chủ quyền đắt, tỉnh bộ cấp của chức. Gặp tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, hóa khoa, tả phụ, bên phải bật chờ chúng cát, văn võ của tài, phú quý bất phàm. Hai sao và ngôi sao may mắn cùng thủ, dũ tăng kỳ cát, kị phùng phá quân. Cư hãm địa, khiếm mỹ, thích sinh vãng văn hóa, học thuật, nghệ thuật, tôn giáo, bói toán phương diện phát triển.

★ tả phụ, bên phải bật

Tài quản lý ưu tú, hành sự vững vàng, sự nghiệp thuận điệu, có thể được đại chúng chi trì. Kinh thương từ công giai thuộc điềm lành, và ngôi sao may mắn cùng giá trị dũ cát, được tử vi Thiên phủ chờ chúng ngôi sao may mắn củng chiếu văn võ giai lương, tài quan song mỹ. Cùng trời cùng, văn xương cùng cung, văn chương kỳ cách, danh khắp thiên hạ. Gia Tứ Sát, thành bại không đồng nhất, phùng khoảng không cướp, chủ tao xuống chức.

★ thiên khôi, thiên việt

Sự nghiệp thượng thủy chung gặp quý nhân, đặc biệt được với cấp, tôn trưởng trợ giúp, phàm gặp trắc trở đô hội gặp dữ hóa lành. Được chúng ngôi sao may mắn thủ chiếu, giai chủ đắt. Gia Tứ Sát thành bại thoái thoái, gia khoảng không cướp hình kị chờ ác dung thường người.

★ hóa lộc

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, tràn đầy, uy quyền, phát đạt, thuận lợi chờ biểu hiện. Suốt đời sự nghiệp thượng của vận khí thật tốt, mà lại năng lực bảo trì trường thịnh không được suy, ít ngăn trở, thất ý, đồng thời giỏi về vận dụng tiền tài, mà dẫn đến sự nghiệp phát triển khuếch trương, tài phú, địa vị, danh tiếng thượng đều có thể đạt được khá cao thành tựu. Hà tinh ở cung Quan lộc hóa lộc, thì cai tinh của điềm lành nhân. Và lộc tồn, thiên mã, hóa quyền, hóa khoa gia hội, đại phú đại quý.

★ hóa quyền

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, tràn đầy, uy quyền, phát đạt, thuận lợi chờ biểu hiện. Suốt đời ở sự nghiệp thượng của vận khí thật tốt, một thân hành sự thận trọng, giỏi về kế hoạch, giữa lúc kinh doanh sự nghiệp, ít thất bại, năng lực quản lý cường, đã có thể nhâm chức cao. Hà tinh ở cung Quan lộc hóa khoa, thì cai tinh của điềm lành nhân, và cự, vũ khúc, hóa khoa, hóa lộc gia hội, tuyệt không thể tả, có ngoài ý muốn phát triển, số làm quan. Và hóa lộc, hóa khoa gia hội, thì vì quốc gia lương đống, đắt có thể nói.

★ hóa khoa

Đại cát hiện ra, vì trở thành công, tràn đầy, phát đạt, thuận lợi, danh tiếng biểu hiện. Suốt đời ở sự nghiệp thượng vận khí thật tốt, một thân có tương đương ưu tú chuyên nghiệp học thức, sinh công tác có tốt cập bày ra năng lực, vận dự định năng lực, tịnh dễ dàng nhất đạt được thủ trưởng, đồng sự cập ngoại giới giai bình. Hà tinh ở cung Quan lộc hóa khoa, thì cai tinh của may mắn nhân, mà lại chủ một thân năng lực tên đề bảng vàng. Và hóa lộc, hóa quyền cập xương khúc gia hội, đắt hiển không thể nghi ngờ, cùng trời khôi, thiên việt hội hợp, chủ nhân danh khắp thiên hạ. Hóa khoa và dương đà, khoảng không vong, hóa kị cùng cung thì là hãm, thì dù có năng lực, cũng nan phát huy.

★ hóa kị

Không được cát hiện ra, sự nghiệp thường tao sự cố, ngăn trở, thất bại, kẽ hở, gây trở ngại, khúc chiết, tuyệt không có thể thuận lợi. Cát chúng ngôi sao may mắn nhập miếu vượng tịnh cát hóa lai hóa giải, nhưng cũng cũng không thể khiến cho hóa sao Hóa kỵ của bất lợi tiêu di vô hình.

★ lộc tồn

Đại cát hiện ra, chủ nhân sự nghiệp thượng có thể thụ vật chất giúp đỡ, một thân giỏi về quản lý, vận dụng tiền tài, không thích lãng phí, dễ súc tài, sự nghiệp phát triển thuận lợi, đã có thể nhâm địa vị cao, hoặc kinh doanh đại quy mô xí nghiệp. Lộc tồn độc thủ, đa ở tài chính, ngân hàng, Bộ tài chánh công tác, hoặc làm quản lý tài sản công tác, là tài phú của quan. Lộc tồn được đông đảo ngôi sao may mắn miếu vượng thủ chiếu, tất là văn võ của tài, quốc gia lương đống, tài quan song mỹ. Gia hỏa linh cướp khoảng không thì thoái thoái bất định, thật xấu không đồng nhất, vưu kị sai ai ra trình diện khoảng không cướp.

★ kình dương, đà la

Triệu chứng xấu, suốt đời sự nghiệp đa ngăn trở, sự cố,, biến hóa, không được thuận, thường gây phiền toái, dễ và thủ trưởng đối lập, tao đồng sự, thuộc hạ phản cảm, mà bị vội vả từ chức hoặc mất công tác, hoặc thu nhập thấp. Nhập miếu, vụ lợi làm quan võ hoặc kinh thương, cũng có thể làm có biến động tính, tính nguy hiểm và tiêu hao thể lực phương diện hành nghiệp, bất lợi theo văn công nhân viên chức tác, được đông đảo ngôi sao may mắn thủ chiếu, chủ có quyền quý.

Hai sao cư sinh hãm địa, bôn ba độ nhật, sự nghiệp trung bình tao thương tổn, sự cố, làm giống nhau chức nghiệp, địa vị không cao, từ chuyển chức, không an định, thu nhập thiếu, công tác hoàn cảnh ác liệt, suốt đời lao đa công ít, hãm địa gia ngôi sao may mắn hư danh mà thôi, khó có lớn phát đạt. Gia gặp hỏa linh khoảng không cướp chư ác diệu, chủ nhân dung thường, hơn nữa nghèo khó.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Không được cát hiện ra, sự nghiệp thượng lao đa công ít, đãi ngộ nhỏ bé, hoàn cảnh ác liệt, đa chuyển chức, tuy có công tác so sánh nan lâu dài.

Hai sao nhập miếu, năm mới cũng thành bại thoái thoái, lúc tuổi già sự nghiệp như ý. Hội miếu vượng của tử vi, tham lang thì chủ may mắn. Nhập hội chùa hợp chúng cát thủ chiếu, đa chủ hiển hách quyền quý.

Hai sao lạc hãm, suốt đời địa vị đê tiện, sự nghiệp không an định, liên tiếp chuyển chức, khó có được sử dụng, thường bất mãn hiện giữ chức nghiệp. Gặp dương đà cướp khoảng không, suốt đời khốn đốn hàn kiển, phong ba thì khởi.

Địa kiếp, thiên không

Sự nghiệp trống rỗng của triệu chứng xấu, suốt đời sự nghiệp không ổn định, bình thường cải biến chức nghiệp, sở làm công tác tất không nhiều ít lợi ích thực tế đáng nói, thường tao ngăn trở và thất bại, khó có thể thành tựu đại sự đại nghiệp. Mệnh có ngôi sao may mắn mà gặp tai kiếp khoảng không, dù có một thời của phú quý, cũng tất có giác đại rách nát, hoặc là tiền tài tao đại phá, hoặc là đắc tội thủ trưởng mà tao trách phạt, hoặc học phi sở dụng khó có thể phát huy. Tối cụ hai sao cùng tồn tại cung Quan lộc hoặc cùng tồn tại cung mệnh tam phương. Nếu chích gặp trong đó một sao, mà trong cung có chính tinh miếu vượng thì hung lực so sánh vi.

Cung điền trạch

( 1) cung điền trạch hỉ tử vi, Thiên phủ, liêm trinh, vũ khúc, thiên đồng, thiên tướng, mặt trăng, thiên cơ, thiên lương, giúp đỡ, lộc tồn chờ cát diệu miếu vượng thủ giá trị, thì bất động sản đa, điền trạch quang vinh xương, đặc biệt tử vi, Thiên phủ, vũ khúc, lộc tồn là đại vượng; gặp dương đà hỏa linh cướp khoảng không chủ rách nát, tự đưa cũng nan. Cát đa vô hung, chẳng những có tổ nghiệp có thể hưởng, tự giá trị cũng giai, hung đa vô cát, hoàn toàn không có tổ nghiệp, càng không phòng của mình sinh, dù có cũng tất bán của cải lấy tiền mặt, chủ rách nát; cát hung các hữu, chủ trạch vận thoái thoái không đồng nhất, trung lúc tuổi già có thể tự đưa.

( 2) các cung nếu gia có Tứ Sát khoảng không cướp hao tổn kị chờ ác tinh, tổ nghiệp có người giảm thiểu, hoặc thoái thoái khó có phân, tự đưa người gian nan, hoặc hoàn toàn không có bất động sản.

( 3) do cung điền trạch có thể luận đoán biết một thân của nơi ở hoa mỹ hay không, phòng ốc hoàn cảnh chung quanh làm sao, ở ta thập ma người như vậy, bất động sản là phần nhiều là ít, bất động sản buôn bán của cát hung, cùng với có hay không kế thừa sản nghiệp tổ tiên chờ, đồng thời, công việc của mình nơi, làm công nơi sân, phục vụ cơ cấu, cũng có thể bởi vậy khuy của. Nguyên mệnh bàn của cung điền trạch phán đoán suy luận suốt đời tổng thể tình huống, mà hạn năm của điền trạch trung chích luận cai hạn năm sở hạt nơi ở, bất động sản buôn bán cập công tác hoàn cảnh đích tình huống, kỳ là cát là hung, đều bất năng siêu việt nguyên mệnh bàn sở định cát hung phạm vi.

( 4) nếu như nguyên mệnh thành cách có phú quý, ngay cả cung điền trạch đa hung, cũng chích mỹ ngọc khuyết điểm, hơi tổn hại phúc trạch mà thôi; nếu như nguyên mệnh ác tinh thủ chiếu, bản thân nghèo hèn, ngay cả cung điền trạch có cát, cũng chích hơi tăng may mắn, cũng không đại thái có tác dụng. Điểm này ở trình bày và phân tích cái khác yếu cung là vẫn có thể thông dụng.

( 5) cung điền trạch nội ngôi sao may mắn đa người, tới chơi khách nhân đa, và cận lân quan hệ hài lòng, gia đình hoà thuận vui vẻ; cung điền trạch nội đa hung tinh người, tới chơi người đa số khách không mời mà đến, và cận lân ít giao tế, gia đình phiền muộn mà an tĩnh.

( 6) lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn cung điền trạch quá độ, gặp ngôi sao may mắn thủ giá trị, thì cai năm nơi ở phòng ốc thượng đa cát, hoặc tân tăng phòng ốc, gia đình không khí vui mừng, phùng Tứ Sát khoảng không cướp hao tổn kị chờ ác tinh, thì chủ thối bại, gia đình không được thuận.

★ tử vi

Có tốt quản lý tài sản năng lực, có kế thừa tổ nghiệp hoặc tự đưa sản nghiệp của phúc, hoặc cấu có núi địa, nhà lầu, có bao nhiêu chỗ bất động sản. Một thân đa ở building, hoặc nơi ở phụ cận có rất nhiều nhà nước cơ cấu, cao lầu hào hạ. Nhập hội chùa lộc tồn hóa lộc, tự cấu khoáng sản bãi đất, lâu vũ.

Gia Hỏa Tinh, hội Tứ Sát khoảng không cướp đại hao tổn, trong nhà tao hoả hoạn, hạn năm của điền trạch phùng đến đây cùng luận. Gia văn khúc hóa kị, mãi phòng thì dễ nhân khế ước công văn không cẩn thận mà tao tổn thất.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, tổ nghiệp quang vinh xương, có kế thừa của phúc, bản thân trạch vận vượng, bất động sản đa, cung mệnh có cát thủ chiếu có thể đại phú.

Tử vi tham lang ở mão dậu, tuy có tổ nghiệp nhưng cái khó kế thừa, tự đưa có thể cát, phòng ốc buôn bán, thiên động so sánh tần.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, có sẵn gia nghiệp, tự đưa vượng cát, gia tả hữu xương khúc khôi việt mới có thể miễn phá hao tổn, điền sản tươi tốt. Gia sát phá hao tổn bán của cải lấy tiền mặt, kiện tụng tranh cãi, hạn năm của cung điền trạch phùng đến đây cùng luận.

Tử vi thất sát ở tị hợi, có tổ nghiệp cũng không phân, tối nên tự đưa.

Tử vi phá quân ở xấu vị, chủ thối tổ nghiệp, phá hao tổn bán của cải lấy tiền mặt. Có ý định đầu tư bên ngoài sinh có, gia dương đà sao Hóa kỵ, nhân sản nghiệp phòng ốc ruộng đồng mà phát sinh tranh cãi tố tụng. Hạn năm của điền trạch phùng đến đây cùng luận.

Thiên cơ

Sản nghiệp không nhiều lắm, sẽ không ở đầy đất ở tại cửu, thường dọn nhà, trong nhà bài biện thường xuyên biến động vị trí. Chính thường chuyển hoán công tác cơ cấu, hoặc làm ngoại vụ tại ngoại bôn ba. Một thân đa ở tại đại lộ biên, rừng cây biên, cảnh vật chung quanh tương đối tạp náo.

Thối tổ tự đưa, miếu vượng tịnh có chúng cát củng chiếu, trung niên tức có tự trí chi phúc. Thiên cơ xấu vị, nơi ở ầm ĩ, bất an tịnh, hoặc gần bên có nhà xưởng, nhai đạo chờ náo tạp thanh. Gia lộc tồn, sai ai ra trình diện hình kị, và hàng xóm bất hòa. Gia Tứ Sát, khoảng không cướp, đại hao tổn, vô sản nghiệp, tự đưa gian nan, gặp cát lúc tuổi già thủy có. Tịnh nhân nhà ở mà phát sinh tranh cãi phiền phức.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, có tổ nghiệp, phùng cát trung niên đưa sinh, nhưng thì tiến thì thối, chuyển nhà số lần đa.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, mão cung có tổ nghiệp, dậu cung tổ nghiệp vô phân. Sản nghiệp thì khởi thì rơi, gia hóa kị hình sát, nhân sinh liên quan đến kiện tụng.

Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, có tự trí chi phúc, trung lúc tuổi già quang vinh xương, năng lực tăng gia sản xuất nghiệp, phòng ốc đa thiên di biến động, hoặc sửa chữa.

★ thái dương

Tổ nghiệp hoặc sản nghiệp có tiệm thối lui xu thế, bất luận miếu hãm, nan thủ tổ nghiệp, giai chủ có biến thay đổi. Nhập miếu chủ có tổ nghiệp, gia ngôi sao may mắn sản nghiệp tăng nhanh, tịnh có thể làm phòng địa sản kinh doanh. Hãm địa gia Tứ Sát khoảng không cướp hao tổn kị hoàn toàn không có, được địa hoặc bình rảnh rang, trung lúc tuổi già có thể tự đưa. Một thân nơi ở phụ cận có nhà nước bộ phận then chốt, miếu vượng ở phòng tia sáng quá cường, hãm ở đất phòng lấy ánh sáng bất hảo.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, có tổ nghiệp có thể kế thừa, tự đưa Vưu Giai. Gia ngôi sao may mắn sản nghiệp đa, tịnh có bao nhiêu chỗ nhà ở. Nên làm phòng địa sản sinh ý, mệnh có cát diệu thủ chiếu chủ cự phú.

Thái dương cự môn ở dần thân, tiên vô hậu tự đưa, dần may mắn, thân thối tổ thì nan thủ tổ nghiệp. Nhân sản nghiệp mà sinh tranh đấu gay gắt, đa cơn giận không đâu. Thái dương thiên lương ở mão dậu, nhân bất động sản hoặc tài sản chung mà chử mới tụng tranh đấu, có tổ nghiệp có thể kế thừa, mão cung vưu cát, dậu cung ít.

★ vũ khúc

Nhập miếu có thể được sản nghiệp tổ tiên, mà lại năng lực tự đưa, chủ cát. Một thân nơi ở đa tới gần nhà cao tầng, phụ cận có ngân hàng chờ cơ quan tài chính. Gia dương đà, khoảng không cướp, tổ nghiệp hoàn toàn không có. Hội Tứ Sát, khoảng không cướp, đại hao tổn, thoái thoái không đồng nhất. Gia hỏa linh thiên hư đại hao tổn, lưu sát xung hội, chủ là năm có hoả hoạn. Gia hóa kị, nhân sản nghiệp mà phát sinh tranh cãi. Lưu niên điền trạch vũ khúc hóa kị hội liêm trinh hóa kị, trong nhà có người tử vong. Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, có sẵn gia nghiệp, tịnh năng lực tự đưa.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, cùng cung hoặc đối chiếu, tiên ít hậu đa, trung lúc tuổi già năng lực tự đưa, gia hỏa linh, sản nghiệp tăng nhiều, hoặc do sản nghiệp mà làm giàu.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, cùng cung có thể chiếu, tiên bại hậu thành.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, tổ nghiệp tiệm thối, tiên phá hậu thành, trung lúc tuổi già có thể đưa. Hóa kị gia sát, chủ tạm thời cách chức giáng truất, hoặc thụ chủ quản cơ cấu trách phạt xử phạt.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, tổ nghiệp phá đãng, dù có cũng không thủ, gia khoảng không cướp đại hao tổn, gia sản tận diệt.

★ thiên đồng

Nhập miếu trước khó sau dễ, năng lực tự đưa sản nghiệp, quá mức cát, được chúng cát thủ chiếu sớm đưa thuận lợi, hãm địa gia sát lúc tuổi già được đưa. Một thân nơi ở đa tới gần có ruộng được tưới nước phương, hoặc có chỗ trũng nơi. Tứ Sát, khoảng không cướp, đại hao tổn thủ chiếu, vô sản nghiệp kế thừa, nan tự đưa. Thiên đồng mặt trăng ở tử ngọ, chủ sản nghiệp dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự đưa, tử cung đại cát, gia ngôi sao may mắn có thể dồn đại phú. Ngọ cung bình thường.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, có sản nghiệp kế thừa, có cũng thối tổ, gia cát tự đưa may mắn, trung lúc tuổi già phương đắc.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, trước tiên lui người hiểu biết ít, trung lúc tuổi già tự đưa.

★ liêm trinh

Tổ nghiệp có phá, mà lại khó có kỳ phân. Nhập miếu có thể tự đưa gia sản, hãm địa vô tổ nghiệp, tự đưa cũng gian nan, thậm chí vô điền trạch. Gia Tứ Sát vãn đưa mà phục khứ, tịnh nhân sản nghiệp mà sinh tai hoạ. Một thân nơi ở tới gần cây cối, đất sườn núi, gia sát, trong nhà thiết bị điện dễ sinh trục trặc. Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, có sẵn gia nghiệp, tổ nghiệp xương quang vinh, gia cát diệu nan thủ mà lại tự đưa, cung mệnh ngôi sao may mắn thủ chiếu có thể làm phòng địa sản thu lợi.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, có tổ nghiệp cũng không phân, gia cát lúc tuổi già đưa. Tứ Sát, đại hao tổn, Hàm trì, thiên diêu thủ chiếu, nhân tửu sắc đánh bạc hoặc cái khác ham mê mà phá sản.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, tiên vô hậu có, gia Tứ Sát tổ nghiệp phá đãng.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, tổ nghiệp tiệm thối, gia cát trung lúc tuổi già tự đưa gia nghiệp, nhưng không an định.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, vô tổ nghiệp. Tiên phá hậu thành, lúc tuổi già tự đưa.

★ Thiên phủ

Công tác hoặc vãng sở so sánh yên ổn. Miếu vượng tổ nghiệp tươi tốt, hội chúng cát có kế thừa của phúc, tịnh năng lực tăng điền đưa sinh, năng lực sáng lập năng lực thủ, có khu nhà cấp cao, chủ phú xa, có thể làm bất động sản buôn bán mà quá. Một thân nơi ở tốt hơn hoa mỹ, phụ cận có núi sườn núi, biệt thự, cơ quan tài chính. Gia xương khúc, trong nhà phát khoa danh. Lưu niên của cung điền trạch có Thiên phủ gia (lưu) xương khúc, cũng. Gia Tứ Sát, tổ nghiệp ít, trung lúc tuổi già tự đưa. Gia dương đà, điền trạch có tranh cãi. Gia khoảng không cướp, đại hao tổn, điền trạch có phá hao tổn. Gia hỏa linh, khoảng không cướp, đại hao tổn, tao hoả hoạn, hạn năm của cung điền trạch phùng đến đây cùng luận.

★ mặt trăng

Nhập miếu có tổ nghiệp, được chúng cát thủ chiếu năng lực kế thừa, tịnh có thể tự đưa, hãm địa gia Tứ Sát, tổ nghiệp rất thưa thớt, trung lúc tuổi già tự đưa. Một thân nơi ở tới gần rừng cây, lâm viên, bờ nước, gia cát nơi ở hoa mỹ, hãm địa lấy ánh sáng bất hảo, gia sát hóa kị mẫu sớm.

Gia lộc tồn, hóa lộc thủ chiếu, bất động sản đa. Gia khoảng không cướp, đại hao tổn, có phá hao tổn. Gia Tứ Sát thủ chiếu, có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an. Gia hóa kị, gia đình lắm lời lưỡi thị phi. Hạn năm của cung điền trạch có mặt trăng hóa kị gia sát, hạn năm cung phụ mẫu có thiên hình bạch hổ, chủ tổn hại sản nghiệp, tang mẫu.

★ tham lang

Miếu vượng tuy có tổ nghiệp, nhưng cái khó kế thừa. Đa tản ít tụ, năm mới vô bất động sản, trung lúc tuổi già năng lực tự đưa sản nghiệp. Hãm địa thối tổ. Một thân nơi ở tới gần công chúng nơi, có ca thính, thương trường, nhà hàng. Khoa quyền lộc thủ chiếu, đa bất động sản. Lưu niên cung điền trạch tham lang hóa lộc, chủ mãi bất động sản hoặc lắp đặt thiết bị. Gia hồng loan, thiên hỉ, phượng các, phòng ốc mỹ quan. Hỏa linh thủ chiếu, chủ sản nghiệp năng lực tự nghĩ ra, vừa hội Tứ Sát, đại hao tổn, khoảng không cướp, có hoả hoạn. Lạc hãm, hóa kị, nhân điền tài phòng ốc sinh thị phi, lưu niên điền trạch phùng chủ dời hoặc đại tu.

★ cự môn

Miếu vượng được chúng cát thủ chiếu chủ tự đưa, bình rỗi rãnh địa nhân tổ nghiệp sinh thị phi, hãm địa gia khoảng không cướp hoàn toàn không có, gia Tứ Sát vô phân. Một thân nơi ở thường phụ cận có thiết, hồ, sông ngòi, cống ngầm, và hàng xóm quan hệ không tốt, có sống thị phi người hoặc bà ba hoa.

Gia quyền lộc, tự đưa sản nghiệp. Gia hóa kị, gia đình bất an, nhân khẩu thiệt thị phi mà rời xa, hoặc gia đình trung đa rảnh rang là rảnh rang phi. Dương đà, thiên hình thủ chiếu, nhân gia đình hoặc sản nghiệp phát sinh tranh cãi liên quan đến kiện tụng, hoặc giá người trong miệng đa hình thương tai hoạ. Hỏa linh, khoảng không cướp, đại hao tổn, thiên nguyệt, âm sát thủ chiếu, gia đình trung tao thảm hoạ chiến tranh hoặc hoả hoạn, hoặc cướp đoạt trộm đạo, hoặc chủ bản thân phiêu bạt tứ hải.

Thiên tướng

Miếu vượng có tổ nghiệp, canh được chúng cát thủ chiếu năng lực kế thừa, tịnh năng lực sinh năm mới đưa sinh. Thiên tướng hãm địa tổ nghiệp ít hoặc vô, tự đưa cũng nan, bình rỗi rãnh địa trung lúc tuổi già có thể tự đưa. Một thân nơi ở tới gần phục vụ tính cơ cấu, có thương trường, cái ao, tam xoa lộ.

Khoa quyền lộc thủ chiếu, sản nghiệp dày, tự đưa đại vượng. Khoảng không cướp, đại hao tổn thủ chiếu, gia sản phá hao tổn. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, tổ nghiệp gia sản từ từ thối bại. Gia hóa kị, gia đình bất an ninh, đa bệnh, đa tai, khẩu thiệt tranh chấp. Tứ Sát thủ chiếu, gia sản phá đãng hoặc nhân sản nghiệp khởi tai hoạ, liên quan đến kiện tụng, tranh cãi, thị phi.

★ thiên lương

Nhập miếu có tổ nghiệp, được chúng cát thủ chiếu năng lực kế thừa, mà lại có thể tự đưa. Thiên lương hãm địa, tổ nghiệp rất thưa thớt mà lại bất năng kế thừa. Một thân nơi ở phụ cận có y viện, chùa miểu, giáo đường, sườn núi, cao lầu.

Gia Tứ Sát khoảng không cướp, tổ nghiệp hoàn toàn không có, mà lại gia đình bất an, đa tranh cãi thị phi. Hóa kị thủ chiếu, gia đình trung lắm lời lưỡi. Tị hợi thân hãm địa, tổ nghiệp giặt rũ giúp đãng, bản thân cũng khó có bất động sản, tịnh thường dọn nhà hoặc chuyển nhà. Dần thân tị hợi gia thiên mã chủ nhiều lần chuyển nhà, hoặc công tác tính chất cần nhiều lần ra ngoài.

★ thất sát

Nhập miếu có tổ nghiệp kế thừa, vượng địa tự đưa bất động sản, rảnh rang cung tổ nghiệp rất thưa thớt mà lại vô phân. Một thân nơi ở phụ cận nhân văn hoàn cảnh không tốt, hoặc có mộ địa, cũ trạch, có nhiều tham sống thị phi người. Gia Tứ Sát, chủ sản nghiệp khuynh bại, tự đưa gian nan. Bản thân thụ đơn vị làm việc của trách phạt. Gia khoảng không cướp, sản nghiệp phá đãng, vô bất động sản đáng nói. Gia hóa kị, gia đình bất an, có bệnh tai, khẩu thiệt thị phi. Gia đà la, Hỏa Tinh, chủ có sợ bóng sợ gió. Gia kình dương, linh tinh, có tranh náo bất an.

★ phá quân

Thường cư cũ trạch hoặc cũ trạch thường may lại, trạch vận khởi gặp rủi ro yên ổn, thường dọn nhà. Miếu vượng tiên phá tổ nghiệp mà tự đưa sản nghiệp, phá quân ở tử ngọ cung tổ nghiệp hưng thịnh, nhưng thật khó kế thừa. Một thân nơi ở đa số phố xá sầm uất, thị trường tự do, hoặc đa cũ kỹ kiến trúc, vứt đi nhà xưởng. Địa thế bất bình, hổn độn, tới gần vùng đất thấp, đống rác.

Gia Tứ Sát, tổ nghiệp có từ từ rách nát hiện tượng, chính nan đưa bất động sản, có cũng chủ rách nát. Gia dương đà, đại hao tổn thủ chiếu, điền sản phòng ốc sẽ gặp thủy tai. Gia văn khúc hóa kị thủ chiếu, nhân thụ liên lụy hoặc lừa dối mà bán gia sản lấy tiền. Gia khoảng không cướp, vô bất động sản.

★ văn xương, văn khúc

Văn xương: Nhập miếu có tổ nghiệp, tịnh năng lực tự đưa bất động sản, gia hội chư ngôi sao may mắn vưu mỹ. Gia Tứ Sát thối tổ, gia khoảng không cướp tổ nghiệp phá đãng, tự đưa cũng không phân.

Văn khúc: Nhập miếu có tổ nghiệp, tịnh năng lực tự đưa, hãm địa tổ nghiệp rất thưa thớt, tự đưa gian nan, gia Tứ Sát hoặc khoảng không cướp vô bất động sản.

Xương khúc nhập điền trạch người, ái cấu thư, trong nhà tàng thư đa, nhưng mình cũng không nhất định hội đọc xong. Phụ cận có trường học hoặc thư điếm.

Tả phụ, bên phải bật có tổ nghiệp, được chúng cát thủ chiếu năng lực kế thừa, tự đưa không khó. Gia Tứ Sát trung lúc tuổi già tự đưa, nhưng thuộc gian nan đưa sinh. Gia khoảng không cướp, hoàn toàn không có tổ nghiệp có thể hưởng. Tứ Sát khoảng không cướp thủ chiếu, vô bất động sản. Một thân nơi ở phụ cận đa số phục vụ tính cơ cấu, hoặc đa hữu hảo đoàn người.

★ thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Chủ có tổ nghiệp, giao nhau chúng cát canh cát, mình có thể kế thừa, đồng thời cũng có thể tự đưa bất động sản, gia Tứ Sát trung lúc tuổi già có năng lực mãi phòng đưa sinh, gia khoảng không cướp vô tổ nghiệp, cũng nan tự đưa. Tu dĩ cát hung nhiều ít mà đoạn.

Một thân nơi ở phụ cận đa số phục vụ tính cơ cấu, hoặc đa hữu hảo, phú quý người.

★ lộc tồn

Có tổ nghiệp, đồng thời sản nghiệp tổ tiên khá nhiều, mình có thể kế thừa, nếu được chúng cát giao nhau, thì năng lực tự đưa khu nhà cấp cao, gia tài bạc triệu, điền viên quảng đưa, tịnh nên làm phòng địa sản giao dịch mà phát tài. Hội hỏa linh sát chúng, trung lúc tuổi già có thể đưa, nhưng gặp khoảng không cướp thì không bất động sản. Một thân nơi ở phụ cận có nhiều ngân hàng chờ cơ quan tài chính, lân cận người cũng đa giàu có người.

★ kình dương, đà la

Kình dương: Tiên phá hậu thành, có tổ nghiệp cũng không năng lực kế thừa. Nhập miếu được chúng cát giao nhau có thể tự đưa quang vinh xương. Hãm địa thối tổ nghiệp, gia hỏa linh đưa

Sinh gian nan, thậm chí vô bất động sản.

Đà la: Nhập miếu cũng thối tổ, tự đưa trước khó sau dễ, trung vãn sẽ thành. Hãm địa hoàn toàn không có, gia hỏa linh đưa sinh gian nan, gia khoảng không cướp vô bất động sản.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Hỏa Tinh: Độc thủ miếu vượng được chúng cát củng chiếu, tung được tổ nghiệp chủ thối bại. Hãm địa hoàn toàn không có tổ nghiệp. Gia ngôi sao may mắn lúc tuổi già có thể đưa sinh, gia khoảng không cướp

Hoàn toàn không có bất động sản. Gia thiên hình, đại hao tổn, có hoả hoạn. Gia âm sát, có cường đạo.

Linh tinh: Nhập miếu độc thủ được chúng cát củng chiếu, có tổ nghiệp cũng không năng lực kế thừa, có thể tự đưa. Hãm địa gia sát vô điền sản, gặp khoảng không cướp cũng sát.

Gia thiên hình, đại hao tổn, có hoả hoạn. Gia âm sát, có cường đạo.

Phàm Tứ Sát nhập miếu thủ điền trạch, trung lúc tuổi già năng lực đưa sinh. Nếu lạc hãm vừa gia hung tinh, vô sản nghiệp tổ tiên, chính cũng không năng lực đưa sinh. Lân cận đa

Là dữ dằn, tàn tật, cô độc người, đa cư vùng ngoại thành, nguy phòng, phá loạn chỗ.

★ Địa kiếp, thiên không

Và hung tinh cùng cung vô sản nghiệp tổ tiên, vô lực tự đưa, và ngôi sao may mắn cùng cung có thể giảm hung. Bất động sản đa thẩm di động, biến động.

Lân cận đa số lao khổ, ban ngày phục dạ ra người, phụ cận đa số khoảng không phòng, đất trống, đống rác chờ.

88

★ hóa kị

Trạch vận không được thuận, thẩm di động hay thay đổi động, trong nhà phần nhiều là phi khắc khẩu, tịnh dễ nhân nhà ở bất động sản mà tao tổn hại, phiền phức, tranh cãi, việc quan.

Và ngôi sao may mắn miếu vượng cùng cung có thể giảm hung.

Thiên mã

Chủ đa di cư, dọn nhà, hoặc không có chỗ ở cố định, hoặc buôn bán phòng ốc so sánh tần. Ngôi sao may mắn thủ chiếu may mắn, hung tinh thủ chiếu không được cát.

★ thiên diêu

Có tổ nghiệp cũng không phân kế thừa, hoặc chủ phá tổ, nan tự đưa bất động sản. Một thân trọng trang sức, đa cư ẩn mật, ánh dương quang bất túc, u ám chỗ,

Hoặc ở nhà mình nơi ở phạm đào hoa, hoặc trong nhà đa tục tĩu vật phẩm, tình dục ảnh điệp. Lân cận dễ có phong tao người.

★ thiên hình

Hội nhân bất động sản dựng lên tố tụng, hoặc trong phòng tao hoả hoạn, gia thiên nguyệt, hóa kị, trạch trung có nhiều năm bệnh người. Một thân nơi ở bao gần pháp viện,

Bót cảnh sát, hoặc trạch trung bài biện có đao kiếm các loại vật phẩm, lân cận ở có chấp pháp nhân viên hoặc uy nghiêm cương nghị người, người tàn tật.

Cung phúc đức

( 1) phàm cung phúc đức được tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, lộc tồn, tả phụ, bên phải bật, văn xương chờ ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, suốt đời

Phúc lộc an khang, thọ nguyên lâu dài, có vũ khúc, phá quân, tham lang, cự, liêm trinh, thiên cơ, thất sát, kình dương, đà la, Hỏa Tinh,

Linh độ sáng tinh thể chư tinh hãm địa, suốt đời ít có phúc khí, lao lực bôn ba, giảm phúc giảm thọ.

( 2) các thiện tinh nếu gặp Tứ Sát khoảng không cướp hao tổn kị chờ ở lại, phúc lộc thọ người giảm dần, tịnh chủ thể xác và tinh thần khiếm ninh, vất vả cực nhọc gian khổ cập thọ thúc.

( 3) lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn cung phúc đức quá độ, gặp cát chủ một năm phúc lộc thuận lợi, phùng sát ác chư hung thì chủ một năm gian khổ lao khổ.

★ tử vi

Suốt đời đều gặp quý nhân, miếu vượng phúc hậu, chung thân yên vui, trời sinh tính cần cù, hứng thú rộng khắp, nhiệt tâm công ích sự nghiệp, tịnh chủ trường thọ, bản

Cung cập cung mệnh đều cát, thọ đạt tám mươi tứ tuổi đã ngoài. Gia cát an nhàn, gia ác sát, vất vả cực nhọc, phúc khí giảm dần.

Tứ Sát, khoảng không cướp, đại hao tổn, thiên hình thủ chiếu, phúc mỏng đa phiền não, thường tự tìm phiền não. Gia Hỏa Tinh, làm việc gấp gáp. Hóa kị thủ chiếu,

Đa ưu đa hư.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, trời sinh tính lạc quan hiểu được hưởng thụ, Phúc Thọ song toàn mà lại chủ đắt, chung thân Phúc Thọ được hưởng.

Tử vi tham lang ở mão dậu, miếu vượng trước khó sau dễ, năm mới làm phiền, lúc tuổi già phúc lộc.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, phúc lộc kiêm hưởng, cận thứ sinh tử tương đồng cung.

Tử vi thất sát ở tị hợi, chí rất cao, thường nhân hiện thực bất năng phù hợp lý tưởng mà phiền não, năm mới lao khổ, trung lúc tuổi già có thể an nhàn, như ý

Như ý.

Tử vi phá quân ở xấu vị, năm mới phí sức sức lao động, lúc tuổi già yên vui hưởng phúc, một thân đa tự đắc kỳ nhạc, mình say sưa.

★ thiên cơ

Chủ làm lụng vất vả, ít an nhàn, năm mới càng lao lực, tinh thần khiếm an, trung lúc tuổi già có thể an nhàn, thiên cơ đa suy nghĩ, lo được lo mất, hóa kị

Càng sâu, chủ bất an ninh, làm lụng vất vả mất ngủ. Thọ đạt sáu mươi tam tuổi đã ngoài, Bản cung cập cung mệnh đều cát, số tuổi thọ lại thêm. Một thân ham mê đa,

Nhưng có học mà không thật khuynh hướng, tính thích tôn giáo, học thuật, hóa khoa gia văn khúc, hóa đắp, hỉ nghiên cứu sổ thuật bói toán.

Dương đà thủ chiếu, giảm Phúc Thọ, khổ cực gian nan, tự tìm phiền não, suốt ngày tầm thường. Hỏa linh, khoảng không cướp, thiên hình, đại hao tổn thủ chiếu, giảm phúc

Thọ, lao lực hối hả, phúc mỏng tâm phiền.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, chủ an nhàn sung sướng có phúc lộc, duy tâm mang ý loạn không lắm an bình, hỉ náo trung thủ tịnh.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, phí sức sức lao động, thường trên đường thay đổi chủ ý, mẫn sinh tư biện, mão cung cát, dậu cung lao lực hơn nữa khiếm an.

Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, phúc lộc kiêm hữu, năng lực tự tìm hưởng thụ.

★ thái dương

Vội vàng xao động, hỉ động mà không hỉ tịnh, tính cách trong sáng, mưu cầu danh lợi xã giao, mang trung phát đạt, có quý nhân giúp đỡ, thái dương nhập miếu Phúc Thọ mà lại đắt,

89

Thọ đạt bảy mươi đã ngoài, hãm địa tự tìm bận rộn, gia Tứ Sát chư ác giảm dần Phúc Thọ, mà lại chủ gian khổ lao lực. Nữ mệnh sự nghiệp hình.

Nữ mệnh, chủ được nhiệt tình trượng phu mà năng lực hưởng thụ khuê phòng vui sướng. Mệnh hoặc Bản cung sai ai ra trình diện đào hoa nặng, tính nhu cầu cuộc sống đa, hoặc dâm lạm.

Kình dương, Hỏa Tinh thủ chiếu, vô sự hối hả, hoặc là bằng hữu việc mà bận rộn. Thái dương mặt trăng ở xấu vị, nhật nguyệt cùng thủ, chủ đại cát,

Chung nhiên hối hả nhưng có thể yên vui hưởng thụ.

Thái dương cự môn ở dần thân, miếu vượng sớm lao vãn dật, mang trung sinh phúc.

Thái dương thiên lương ở thần tuất, nổi danh sĩ dường như lại thú, hoặc thực không thay đổi, chủ kiến rất mạnh, tự tìm bận rộn. Mão cung phúc lộc giai toàn bộ, dậu cung

Tiền mất tật mang.

★ vũ khúc

Phí sức sức lao động, vội vàng xao động cố chấp, không hiểu hưởng thụ. Miếu vượng yên vui hưởng phúc, thọ đạt sáu mươi đã ngoài, hội ngôi sao may mắn Phúc Thọ tăng, kiếm tiền năng lực

Lực cường, bình rảnh rang trước khó sau dễ, hãm địa hoặc gia Tứ Sát, tinh thần trống rỗng, có xảo nghệ trong người, phúc mỏng mà làm lụng vất vả khổ cực. Gia đào hoa chư

Diệu, chủ hoa tửu của nhạc. Vũ khúc hóa kị, làm ơn hao tâm tốn sức. Hội liêm trinh hóa kị, chủ phức cảm tự ti nặng.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, năm mới lao khổ, trung lúc tuổi già yên vui hưởng phúc. Vũ khúc tham lang ở xấu vị, đa phong nguyệt tình, hoa tửu hưởng lạc,

Sớm lao vãn dật, sát chúng một đời gian khổ. Gia Hỏa Tinh vui sướng hưởng thụ.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, phúc lộc thọ quang vinh xương, hãm địa lúc tuổi già có hưởng.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, đa ưu ít nhạc, đời sống tinh thần nghèo nàn, tự lực kinh doanh, tâm phiền bất an, tiên đau khổ hậu an nhàn.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, đa ưu ít nhạc, đời sống tinh thần nghèo nàn, hối hả ngược xuôi bất an, sớm vất vả cực nhọc ngũ ngon dật.

★ thiên đồng

Là phúc tinh, chủ hưởng phúc, chung thân vui sướng, đời sống tinh thần sung túc, có sống sống tình thú, đổng hưởng thụ, thích ứng hoàn cảnh năng lực cường, thập

Ma sự đều có người khác đại lao. Miếu vượng được cát, chung thân phúc hậu, thọ đạt thập tam. Bình rảnh rang trước khó sau dễ, hãm địa gia Tứ Sát khoảng không cướp gian khổ

Duy sanh.

Thiên đồng mặt trăng ở tử ngọ, phúc lộc an khang, nhạc đa ưu ít, có thể thụ quý nhân che chở. Nữ mệnh khuôn mặt đẹp, bề ngoài có khí chất, tư thái có mị

Lực.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, có phẩm tính tu dưỡng, sớm lao ngũ ngon dật. Gia đà la, tự tìm phiền não.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, phúc lộc thọ tam toàn bộ, nhưng đa bận rộn. Gia khoảng không cướp giảm phúc.

★ liêm trinh

Chủ bận rộn đa suy nghĩ, không chịu ngồi yên, hội chúng cát mang trung sinh phúc, thọ đạt bảy mươi đã ngoài. Bình rảnh rang bôn ba khiếm an, hãm địa gia Tứ Sát nghèo hèn

Khổ cực. Tứ Sát đại hao tổn thủ chiếu, vô phúc mà hối hả.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, lộc đa sinh phúc, có thể tự đắc kỳ nhạc, nhưng thân an tâm mang.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, phúc lộc gian khổ nan, thể xác và tinh thần đều khiếm ninh, bận rộn dị thường. Gia hóa kị, suốt ngày sầu lo bất an, phí sức phí công,

Hoặc mất ngủ. Gia hội xương khúc chủ nặng tinh thần hưởng thụ, gia hội dương đà vật nặng chất hưởng thụ.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, thọ đa sinh phúc, có thể tự đắc kỳ nhạc, năm mới vất vả cực nhọc cảnh đêm hưởng phúc. Liêm trinh thất sát ở xấu vị, phúc mỏng lộc mỏng,

Suốt đời bận rộn gian khổ lao khổ, ít có hưởng thụ.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, không kiên nhẫn tịnh, phí sức cố sức quá mức gian khổ.

★ Thiên phủ

Thái độ làm người cẩn thận, an tĩnh hưởng phúc, miếu vượng phúc lộc song mỹ, tài vận không sai, Bản cung cập cung mệnh đều cát, suốt đời an bình, thọ đạt tám mươi lăm

Đã ngoài, bình rảnh rang trước khó sau dễ, hãm địa gia sát vất vả cực nhọc.

Đà la thủ chiếu, keo kiệt, ái tự tìm phiền não. Gia hỏa linh, thường đa không cần thiết sầu lo. Kình dương, thiên hình thủ chiếu, trong lòng phiền muộn không được

An, thường cảm có tinh thần uy hiếp. Khoảng không cướp, đại hao tổn thủ chiếu, vô sự rảnh rang mang.

Mặt trăng

Hỉ tịnh, minh để ý, bất hảo cạnh tranh, một thân tư tưởng lưu mạn, chú trọng đời sống tinh thần, hỉ nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, bói toán

Học. Nhập miếu phúc lộc giai toàn bộ, yên vui hưởng phúc, thọ đạt bảy mươi lăm đã ngoài, bình rảnh rang có ưu có thai. Hãm địa, tinh thần cô, bi quan, nội

90

Hướng, gia sát lao lực đa đau khổ. Nam mệnh so sánh có tình duyên, mình cảm giác rất có mị lực, sẽ phạm đào hoa, có người thích hắn yêu chết đi sống

Lai.

Mặt trăng hóa kị, bề ngoài an tĩnh, nội tâm bất an. Gia xương khúc cùng cung, có cao nhã của hưởng thụ. Gia đà la, Hỏa Tinh cùng cung, chủ nhân gian

Gạt, thiện âm mưu, chưa đủ, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não. Gia kình dương, linh tinh cùng cung, chủ nhân gian trá, thiện âm mưu, bất mãn

Đủ. Gia khoảng không cướp, khoảng không nghĩ quá nhiều.

★ tham lang

Suốt đời bận rộn bôn ba, nhập miếu vô phá, hóa cát hội cát, thái độ làm người hưởng lạc ăn ngon hát, là rượu hoặc hảo đánh bạc sắc dục, có diễm ngộ. Cung mệnh

Có cát cũng chủ đắt chủ thọ, thọ đạt sáu mươi tam đã ngoài, hãm địa gia sát nghèo khó gian khổ.

Tham lang hóa kị, có tình cảm phiền não, và khác giới giao ở dễ sinh sôi vấn đề. Hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu thủ chiếu, thái độ làm người phong lưu

Có đào hoa, hỉ và khác giới đùa nhạc. Dương đà, thiên hình, đại hao tổn, khoảng không cướp thủ chiếu, đa phiền não tranh cãi, phúc mỏng bất an. Hỏa linh cùng cung,

Mặc dù năng lực hưởng phúc, nhưng vội vàng xao động, hảo ăn ý.

★ cự môn

Việc phải tự làm, phí sức sức lao động, suốt đời tinh thần bất an, ít có vui sướng. Nhập miếu phúc hậu, duy cũng rất thị phi, cung mệnh cát chúng người thọ

Đạt bảy mươi có hơn, rảnh rang hãm, cuộc đời đa ưu, thần kinh suy nhược.

Cự môn hóa quyền lộc, vất vả cực nhọc hao tâm tốn sức, truy cầu ham muốn hưởng thu vật chất chi tâm cường liệt, tinh thần thượng cũng không phải là khoái trá. Cự môn hóa kị, tâm thần bất định, mất ngủ,

Làm việc thoái thoái do dự, suốt đời không có vui sướng. Tứ Sát thủ chiếu, tự tìm phiền não, đa ưu lo ngại, khẩu thiệt tranh cãi, vô phúc có thể hưởng.

★ thiên tướng

Giống nhau nặng hơn vật chất hưởng thụ, chú ý mỹ y mỹ thực, miếu vượng an nhàn hưởng phúc, Đắc Lắc ít ưu, phúc khí tự nhiên, Bản cung cập cung mệnh đều cát

Người thọ đạt tám mươi đã ngoài, rảnh rang hãm gia Tứ Sát chư ác, giảm thọ không thể nghi ngờ, suốt đời quan tâm lao lực, sinh hoạt bất an, ít có hưởng thụ.

Tả hữu lộc tinh thủ chiếu, hưởng thụ vui sướng, phú quý thọ thi. Hóa kị thủ chiếu, đa tư lo ngại, tâm thần không yên. Khoảng không cướp cùng cung, đa huyễn tưởng,

Ít thực hành, phúc mỏng. Tứ Sát thủ chiếu, phúc mỏng, tinh thần không an định, làm việc dễ sinh chi tiết.

★ thiên lương

Một thân coi trọng đời sống tinh thần, có thể có tinh thần thượng ký thác, hoặc đối văn học, tôn giáo, y học có hứng thú. Miếu vượng phúc lộc song toàn, an

Nhạc hưởng thụ, nổi danh sĩ phong độ, Bản cung cập cung mệnh đều cát người thọ đạt tám mươi tam đã ngoài, rảnh rang hãm gia Tứ Sát chư ác, chiêu khẩu thiệt thị phi,

Bôn tẩu phiêu mui thuyền, bi quan, phúc mỏng.

Tị hợi thân hãm địa, hội thiên mã khoảng không cướp đại hao tổn, di động bôn tẩu bất an. Gia thiên vu, tư tưởng siêu thoát. Gia mui xe, có tôn giáo ngưỡng, đa

Triết tư, lại thêm khoảng không vong, kỳ tư tưởng không đổi là người bình thường sở lý giải. Gia Hỏa Tinh, buồn bực bất an, giả nhân giả nghĩa. Gia linh tinh, tư tưởng đa

Bầu không khí không lành mạnh, giả nhân giả nghĩa. Gia dương đà, giả nhân giả nghĩa, tự tìm phiền não. Gia hóa kị, vô phúc, đa phiền não. Thất sát

Nhập miếu chung thân bận rộn làm lụng vất vả, vưu hảo cậy mạnh giành thắng lợi, hội cát phí sức. Kỳ lý tưởng đa thiên về sinh cá nhân lợi ích, mỗi phùng ngăn trở, tức

Cảm mệnh không bằng người, nghi ngờ không gặp, mà bực tức đầy bụng. Bình rảnh rang hoặc gia sát nặng, tư tưởng tiêu cực, lao đa công ít, suốt đời vô phúc. Cung mệnh

Cát người thọ đạt sáu mươi đã ngoài.

Nữ nhân giá trị nhiều là không được cát hiện ra, đắm mình, địa vị không cao, hoặc làm bình thường phục vụ tính chất công tác, vừa chủ khắc phu hình thương,

Là nhà kề, hoặc kết hôn muộn, hoặc giá đã ly dị lão công, như gia sát kị, cung mệnh vô cát, là kỹ nữ. Thư chở: “(nữ mệnh) thất

Giết sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh, tiện không thể nghi ngờ “.

Nhập hội chùa cát, Phúc Thọ khí cao, nhưng bất lợi thê tử, hình phạt chính khắc hoặc trì hôn. Gia hóa kị, đa ưu lo ngại, phần nhiều là phi.

★ phá quân

Ngoại hoa nội hư đa buồn khổ không vui, ít khoái ý, mọi việc đa hối tiếc, bất túc, đời sống tinh thần không an ổn. Miếu vượng có quyết đoán lực, mọi việc

Tự mình làm, cố đa quan tâm sức lao động, cung mệnh có cát người thọ đạt năm mươi bảy đã ngoài. Hãm địa phúc mỏng, gia Tứ Sát gian khổ, phiền não không an định,

Lao đa công ít, mà thọ nguyên cũng giảm dần.

Gia hóa kị, chủ nhân đa ưu lo ngại, mọi việc do dự. Gia khoảng không cướp, đa không tưởng mà ít thực hành.

91

★ văn xương, văn khúc

Văn xương: Miếu vượng phúc lộc quang vinh xương, cung mệnh có cát người thọ đạt bảy mươi bảy hoặc tám mươi tam tuổi, hãm địa gia Tứ Sát phúc lộc giảm dần mà lại không yên.

Văn khúc: Miếu vượng gia ngôi sao may mắn phúc lộc đều có, cung mệnh cũng cát người thọ đạt sáu mươi tam đã ngoài, rảnh rang hãm gia Tứ Sát chư ác thanh bần khiếm ninh. Phàm xương

Khúc nhập phúc đức, một thân hứng thú rộng khắp, thông minh phong lưu nho, có phong độ khí chất, đa nghệ, đổng hưởng thụ, hảo đọc sách, thiên tính lạc quan,

Đối với người khác phái gì đó cảm thấy hứng thú.

★ tả phụ, bên phải bật

Tả phụ: Gia ngôi sao may mắn phúc lộc kiêm hữu, độc thủ lúc tuổi già an bình, thọ đạt tám mươi đã ngoài, gia Tứ Sát khoảng không cướp phúc lộc thọ đều giảm.

Bên phải bật: Phúc lộc toàn bộ mỹ, gia ngôi sao may mắn suốt đời ít ưu, cung mệnh cát người thọ đạt tám mươi đã ngoài, gia Tứ Sát khoảng không cướp phúc lộc thọ đều giảm dần.

Phàm giúp đỡ nhập phúc đức, một thân sinh hoạt yên ổn, đổng hưởng thụ, lạc quan, có độ lượng, hỉ tham dự.

★ thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Chủ suốt đời và phú quý người là bằng, đa thụ trợ lực, chung thân phúc hậu được hưởng, cuộc sống giàu có, tinh thần khoái trá, chúng cát củng chiếu gia cung mệnh

Cũng cát người, thọ đạt bảy mươi bảy đã ngoài.

★ lộc tồn

Chung thân phúc khí hậu, yên vui kiêm hưởng, suốt đời khoái hoạt, gia ngôi sao may mắn vưu mỹ, thọ đạt bảy mươi tám đã ngoài, gia hỏa linh giảm phúc gian khổ. Kị gặp

Khoảng không cướp, thì ít phúc khiếm toại.

★ kình dương, đà la

Kình dương: Nhập miếu động trung được phúc, hãm địa bôn ba lao mang, ở không đi gây sự, tự tìm phiền não, và ngôi sao may mắn cùng giá trị có thể giảm ưu. Hãm địa gia hỏa

Linh hội khoảng không cướp, phúc mỏng thọ thúc, nan lấy được trường thọ.

Đà la: Nhập miếu được cát cũng chủ phúc, nhưng lao lực không khỏi, hãm địa gian khổ nghề nghiệp, ở không đi gây sự, tự tìm phiền não, gia sát ác khoảng không cướp phúc

Mỏng lộc ít, mà lại chủ thọ thúc.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Độc thủ lao khổ gian khổ, được chúng cát hòa bình, lúc tuổi già toại chí, thọ đạt năm mươi bảy đã ngoài, gia sát ác càng lao khổ.

Phàm dương đà hỏa linh Tứ Sát nhập phúc đức, chủ bận rộn ít thanh nhàn, đời sống tinh thần bất an, ít nhạc đa ưu, tổn hại phúc tổn hại thọ.

★ thiên không, Địa kiếp

Chủ bận rộn ít phúc, tổn hại phúc tổn hại thọ. Đa bi quan, đa không tưởng, lao đa thành ít, lý tưởng và hiện thực tách rời, tiến thủ tâm không mạnh, mọi việc

Dễ bỏ vở nửa chừng.

★ hóa kị

Chủ bận rộn ít thanh nhàn, mọi việc quá sinh câu nệ, luẩn quẩn trong lòng, không bỏ xuống được, tinh thần bất an đa sầu khổ, tổn hại phúc tổn hại thọ.

Cung phụ mẫu (tướng mạo cung)

( 1) phàm cung phụ mẫu có tử vi, Thiên phủ, thái dương, mặt trăng, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, lộc tồn, tả phụ, bên phải bật chờ cát diệu miếu vượng thủ giá trị, chủ không thể phụ mẫu, tình cảm tốt đẹp, năng lực hưởng cao thọ, tẫn hiếu đạo của nghĩa; phàm có thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, cự, liêm trinh chờ ác tinh thủ giá trị, đều thuộc về không được cát hiện ra, lại thêm Tứ Sát sao Hóa kỵ hình khắc cực quá mức, duyên mỏng không thể nghi ngờ, chủ song thân sớm tang hoặc tình cảm không tốt.

( 2) cung phụ mẫu nhưng đồng thời quan sát mình cùng thủ trưởng quan hệ giữa, đương cái gọi là hình khắc là lúc, có lúc chủ và thủ trưởng bất hòa hoặc thụ kiềm chế, đương cái gọi là vô hình khắc là lúc, tức chủ và thủ trưởng quan hệ hài lòng, mà lại thụ đề bạt, đến đây ở suy đoán lưu niên cung phụ mẫu thì, đồng thời phụ mẫu đều đã qua đời dưới tình huống, rất có tham khảo tác dụng, nhưng đồng thời tu tố cung Quan lộc của cát hung lại vừa. ( 3) cung phụ mẫu nội gặp Tứ Sát khoảng không cướp hình kị chờ diệu, đều chủ khắc hại, nếu từ nhỏ cho làm con thừa tự cho hắn nhân thu dưỡng, hoặc đáo phần đất bên ngoài gởi nuôi, hoặc ở rể thê gia phụng dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu, hoặc bái càn đa càn mụ, nói chung và phụ mẫu chia lìa ít tụ chung một chỗ, như vậy có thể miễn hình phạt khắc.

( 4) thôi trắc phụ mẫu hình khắc hay không, mệnh bàn trung dĩ thái dương vi phụ, mặt trăng là mẫu, thái dương giá trị vu hãm cung chủ tiên tang phụ, mặt trăng giá trị vu hãm cung chủ tiên tang mẫu. Hai người đều hãm thì dĩ bản sinh thì là phán đoán suy luận của cư, như nhật người sống (mão thần tị ngọ vị giờ Thân người sống) tiên tang phụ, dạ người sống (dậu tuất hợi tử xấu giờ dần người sống) tiên tang mẫu. Nhưng nếu hai sao chẳng hề bị chiếm đóng mà cư miếu vượng, bất luận nhật sinh dạ sinh đều chủ vượng phụ vượng mẫu. Thái dương miếu vượng mà mặt trăng rảnh rang hãm, dạ người sống không được vượng phụ mà khắc mẫu, nhật người sống không được vượng mẫu mà khắc phụ. Mặt trăng miếu vượng mà thái dương rảnh rang hãm, dạ người sống vượng mẫu khắc phụ, nhật người sống không được vượng mẫu mà lại khắc phụ. Vừa thái dương miếu vượng nhật sinh ra chủ cát, mặt trăng miếu vượng dạ sinh ra chủ cát, hai người giai vượng, ngày đêm sinh ra đều chủ cát.

( 5) lưu niên đấu quân ở bản mệnh bàn cung phụ mẫu quá độ, phùng cát phụ mẫu vô tai bị thương yên vui, phùng ác sát chư hung, chủ một năm phụ mẫu bất lợi.

★ tử vi

Chủ cát, phụ mẫu có phúc có lộc, có quyền uy hoặc địa vị cao, được phụ mẫu che chở. Gia dương đà khắc phụ mẫu, nhưng không nặng, niên thiếu nên sùng bái hoặc gởi nuôi hoặc miễn khắc. Tử vi được chúng cát củng chiếu đại cát đại lợi, nhưng phụ hoặc mẫu dễ có tái hôn việc.

Gia Tứ Sát, thiên hình, hóa kị, hình phạt chính khắc, hoặc phụ mẫu có nguy chứng, cập tao ngoài ý muốn tai ương, hoặc còn nhỏ không được vì cha mẹ sở bảo vệ, hoặc còn nhỏ sớm ly phụ mẫu.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, phụ mẫu phú quý, phúc lộc thọ giai toàn bộ, vô hình khắc.

Tử vi tham lang ở mão dậu, phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Gia Tứ Sát sùng bái phụ mẫu. Gia Hàm trì, hồng loan, thiên hỉ, thiên diêu chờ tinh, chủ có kế mẫu hoặc phụ thân có thiên thất, hoặc đa gặp ở ngoài.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, phụ mẫu quang vinh xương phúc lộc, mà lại được che chở, vô hình khắc.

Tử vi thất sát ở tị hợi, khinh khắc, hội cát diệu không thể, phụ mẫu được toàn bộ, có phú quý. Gia Tứ Sát phụ mẫu không được đầy đủ.

Tử vi phá quân ở xấu vị, sớm rời nhà hương, bằng không năm mới có hình khắc. Hội chúng cát khinh khắc, gia Tứ Sát phụ mẫu hình thương, sớm tử song thân một trong.

Thiên cơ

Chủ rời xa phụ mẫu, ít ỷ lại, bằng không có hình khắc, nhập miếu phụ mẫu phúc lộc, hãm địa nên cho làm con thừa tự sùng bái. Gia Tứ Sát thủ chiếu, khắc phụ mẫu tịnh chủ sanh ly, nhị họ cập ở rể có thể cát. Thiên mã thủ chiếu, còn nhỏ rời nhà, lớn tuổi ở rể.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, không thể, phụ mẫu xương quang vinh, được phụ mẫu che chở. Gia thiên mã các nhất phương, phụ mẫu đa bôn ba.

Thiên cơ cự môn mão dậu, sớm ly phụ mẫu, hãm địa gia sát nên sùng bái hoặc cho làm con thừa tự, không phải phụ mẫu có hình thương.

Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, phụ mẫu may mắn không thể, nhưng sẽ cùng phụ mẫu ở riêng, hoặc năm mới ra ngoài ly khai phụ mẫu, tại ngoại đa thụ lớn tuổi người trợ giúp, gia sát sùng bái.

★ thái dương

(vu cung mệnh, cung điền trạch cùng đến đây luận) miếu vượng được phụ mẫu phúc lộc, vô hình khắc, hội ngôi sao may mắn, còn nhỏ thụ phụ mẫu thương yêu, phụ thân ở sự

Nghiệp thượng ác có quyền lực, đắt hơn nữa phú. Thái dương rảnh rang hãm, khắc phụ. Hóa kị, chết trước phụ. Gia sát chúng, phụ sớm tang. Và cô thần, quả

Ở lại cùng cung, khắc phụ. Tam hợp hoặc đối cung có mặt trăng, hội dương đà, hình khắc cực quá mức. Thái dương ở ngọ gia quyền lộc, phụ thân đại phú hoặc đại quý.

Gia sát chúng, tiên khắc phụ hậu khắc mẫu, nếu mặt trăng vừa gia có sát tinh, thì chủ tiên khắc mẫu sau đó khắc phụ, sớm ly hoặc nhị họ hoặc ở rể có thể cát.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, vô Tứ Sát chư ác, phụ mẫu song toàn, tình cảm tốt đẹp. Gia sát, ở vị cung bất lợi mẫu, ở xấu cung bất lợi phụ.

Tứ Sát thủ gửi thông điệp đủ, hình khắc cực quá mức, phụ mẫu sớm tử.

Thái dương cự môn, khinh khắc, khiếm và. Gia Tứ Sát sớm khắc.

Thái dương thiên lương, mão cung vô khắc, có thể được phụ mẫu che chở, dậu cung bình thường, gia sát khắc phụ.

★ vũ khúc

Giống nhau hình phạt chính khắc song thân, nhập miếu có ngôi sao may mắn đến đỡ, phụ mẫu phát tài, nếu cho làm con thừa tự hoặc ly cư có thể miễn khắc. Hãm địa gia dương đà khắc hại, tiên

Tang mẫu hậu tang phụ. Tổ nghiệp rách nát sớm cho kịp ly phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự ở rể có thể lấy được cát, không thể phụ mẫu.

Gia Tứ Sát thủ chiếu, chính thuộc sanh mổ (c-section), hình thương rất nặng, sớm tử song thân một trong, không phải, chủ song thân chia lìa bất hòa tái hôn.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, không thể. Gia ác sát hình khắc phụ mẫu.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, khắc khinh. Gia sát, nặng khắc.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, sảo khắc. Gia chúng cát không thể, gia sát khắc, phụ mẫu một trong sớm tang.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, sớm khắc phụ mẫu, gia Tứ Sát chư ác nặng khắc, phụ hoặc mẫu sớm tử, phụ mẫu tái hôn, bản thân ít sinh phụng dưỡng phụ mẫu.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, sớm khắc phụ mẫu, gia Tứ Sát chư ác hình khắc, chính thuộc khó sinh mà. Phụ mẫu bất hòa hoặc mình cùng phụ mẫu có đối

Lập, ít tình cảm, bản thân ít sinh phụng dưỡng phụ mẫu.

★ thiên đồng

Miếu vượng không thể, phụ mẫu song toàn tốt đẹp, tính tình hảo, tình cảm nồng hậu, mình có thể được che chở bảo vệ, nhưng so sánh tung. Hãm địa nên sùng bái phụ

Mẫu. Gia Tứ Sát chính ly tổ, hoặc năm mới ra ngoài. Hãm địa gia Tứ Sát khoảng không cướp thiên hình chư ác, chủ sớm khắc phụ mẫu.

Thiên đồng mặt trăng ở tử ngọ, miếu vượng phụ mẫu song toàn, gia sát là khắc. Ngọ cung tiên tang mẫu.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, mình cùng phụ mẫu không hòa thuận, khắc khinh, gia cát không ngại, gia sát khắc nặng.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, phụ mẫu song toàn, và phụ mẫu duyên sâu, tình cảm hảo, gia sát có khắc hại.

★ liêm trinh

Giống nhau hội khắc hại phụ mẫu, không chiếm được cha mẹ che chở và bảo vệ. Miếu vượng, sùng bái phụ mẫu, cho làm con thừa tự nhà hắn dưỡng dục, hãm địa hình thương,

Phụ mẫu không được đầy đủ, sớm tử song thân một trong. Gia Tứ Sát hoặc có hóa sao Hóa kỵ, hình khắc rất nặng, phụ mẫu chết sớm, nên nhị họ diên sinh. Hội thiên mã,

Thiên hư, thiên khốc, hội rời xa phụ mẫu. Khoảng không cướp, thiên hình thủ chiếu cũng có khắc hại. Hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu hội chiếu, sùng bái

Phụ mẫu hoặc là nhà kề sở sanh, hoặc phụ mẫu phạm trùng hôn.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, không thể, gia sát nặng khắc.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, phụ mẫu bất hòa, chính sớm khắc phụ mẫu, gia sát phụ mẫu không được đầy đủ.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, khắc khinh, gia sát hình phạt chính thương.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, có khắc, gia sát hình khắc rất nặng, và song thân duyên cạn, bản thân ít sinh phụng dưỡng phụ mẫu. Phụ hoặc mẫu năm mới tử vong,

Không phải phụ mẫu chia lìa, tái hôn.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, khắc sớm, gia sát hình thương tới khắc. Và song thân tình cảm bất hòa, chính đa vì khó sinh hoặc khai đao mà sinh.

★ Thiên phủ

Phụ mẫu có tài phú có, mình cùng phụ mẫu vô khắc, tình cảm tốt đẹp hòa hợp, miếu vượng phụ mẫu song toàn mà lại được tổ lực, sai ai ra trình diện lộc tinh, được phụ mẫu

Dày sinh. Gia Tứ Sát cũng hình phạt chính thương, ý kiến bất hòa, hoặc ở riêng, hoặc ít sinh vãng lai.

★ mặt trăng

Nhập miếu đa sinh sinh phú quý nhà, không thể, phụ mẫu tốt đẹp, cũng có phúc lộc, hãm địa có khắc. Tứ Sát, cướp khoảng không, thiên hình, bạch hổ,

Cô thần thủ chiếu, có hình thương, từ nhỏ rời xa phụ mẫu, còn nhỏ cô độc, nếu mặt trăng miếu vượng và mẫu duyên cạn, lạc hãm khắc mẫu, sớm tang, quá

Phòng nhị họ có thể miễn không thể. Mặt trăng hóa kị, mẫu bệnh đa tai, tiên tang. Tam hợp hoặc đối cung có thái dương, hội dương đà, hình khắc cực quá mức.

★ tham lang

Đa họ Chủ Phụ mẫu bất hòa, mình cùng phụ mẫu cũng thì có đối lập, nhưng tình cảm nhưng sâu, tung miếu vượng phụ mẫu cũng có hình thương, nên cho làm con thừa tự, ở rể.

Tham lang hãm địa hoặc gia sát, chủ năm mới ly biệt phụ mẫu, hoặc phụ mẫu không được đầy đủ. Nhập miếu hóa cát hội cát, sinh sinh nhà giàu, vô khắc phá, phụ mẫu

Song toàn. Hội đào hoa tinh, có thể thiên hình liêm trinh, là nhà kề sở sanh, hoặc phụ mẫu trùng hôn, gặp ở ngoài, không được trinh tiết.

★ cự môn

Không được cát hiện ra, đa và phụ mẫu tình cảm nghèo nàn, còn nhỏ ít được quan tâm bảo vệ, gia sát phản bội. Nếu cự môn nhập miếu thì khắc khinh, bình rảnh rang ít

Năm nan nuôi. Cự môn hãm địa, khí tổ cho làm con thừa tự, gia Tứ Sát chư ác phụ mẫu không được đầy đủ, sớm tử song thân một trong, nên sùng bái phụ mẫu phương miễn khắc.

Cự hóa kị phụ mẫu sanh ly trùng hôn, không được tình thương của cha hoặc tình thương của mẹ.

★ thiên tướng

Và phụ mẫu vô hình khắc, tình cảm thâm hậu sự hòa thuận, thụ phụ mẫu ân huệ. Thiên tướng miếu vượng phụ mẫu tịnh cát, được che chở, gia sát nguy hại không gắt,

Hãm địa gia sát thì hình phạt chính khắc song thân, cũng nên nhị họ sùng bái. Hóa kị cùng thủ, phụ mẫu đa bệnh đa tai. Tứ Sát cùng thủ, năm mới có hình khắc.

Tả hữu xương khúc khôi việt chư cát thủ chiếu, vô hình khắc, phụ mẫu là nhân viên chính phủ.

★ thiên lương

Miếu vượng phụ mẫu năng lực lấy được trường thọ, thiện lương hỉ trợ giúp nhân, mình cùng phụ mẫu tình cảm giai, sự hòa thuận vô khắc, khoa quyền lộc chúng cát thủ chiếu, phụ mẫu có phúc có lộc, có địa vị xã hội, tịnh có che chở của phúc hoặc được sinh. Bình rảnh rang phụ mẫu hòa bình, vô khắc. Hãm địa nên nhị họ sùng bái, gia Tứ Sát hóa kị chư ác hình thương, phụ tử ý kiến bất hòa, cũng chủ sớm ly phụ mẫu, thiên mã hội chiếu, chính năm mới rời nhà, hoặc ở rể lên làm con rể. Khoảng không cướp cùng cung, sự hòa thuận không thể, phụ mẫu địa vị bình thường, có tôn giáo ngưỡng hoặc lòng từ bi. Thiên lương hãm địa gia Hỏa Tinh hóa kị cùng cung, hình phạt chính khắc, phụ mẫu một trong chết sớm.

★ thất sát

Không được cát hiện ra, đa họ Chủ Phụ gốc cái thân bất hòa, khỏe mạnh không tốt, chính cũng hình khắc phụ mẫu, và phụ mẫu không được mục, hoặc năm mới tức ly khai phụ mẫu. Tung nhập miếu cũng chủ khắc, phụ mẫu một trong năm mới tử vong, chính ly tổ ra ngoài. Bình rảnh rang hình khắc phụ mẫu, thậm chí tổ tiên thân nhân cũng khắc.

Gia sát hình thương rất nặng, tất chủ song thân có tang, hoặc và phụ mẫu thành thù, bất hiếu kính phụ mẫu. Hóa kị thủ chiếu, phụ mẫu năm mới hình thương, hoặc sự nghiệp đại bại, hoặc bệnh hiểm nghèo triền thân. Cướp khoảng không, thiên hình, cướp sát, cô thần chờ tinh thủ chiếu, đều chủ khắc.

★ phá quân

Phụ mẫu bất hòa, giáo dục tử nữ nghiêm khắc, gia sát phụ mẫu ly dị trùng hôn, chính thuộc khó sinh hoặc mổ bụng mà sinh. Miếu vượng khắc khinh, hãm địa sớm khắc, không được phụ mẫu ân huệ chiếu, năm mới ở riêng hoặc ly khai phụ mẫu chỗ ra. Gia Tứ Sát hình kị thương phụ mẫu, sớm tử song thân một trong, thương lục thân, suốt đời cô độc, Tứ Sát hóa kị thủ chiếu, và phụ mẫu hình khắc duyên mỏng, mà lại chính chung thân khó có được bề trên dẫn.

★ văn xương, văn khúc

Văn xương: Nhập miếu gia cát họ Chủ Phụ mẫu phúc lộc, hãm địa nên nhị họ sùng bái. Gia Tứ Sát chủ khắc, ly tổ, gặp khoảng không cướp vưu không đẹp.

Văn khúc: Gia phá quân có tai cũng không phương thọ, nhập miếu độc thủ không thể mà lại họ Chủ Phụ mẫu phúc lộc, hãm địa gia Tứ Sát không đẹp.

Phàm xương khúc nhập phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu có học thức, hữu tình thú, hoặc làm giáo dục công tác, mình có thể được song thân tốt đẹp di truyền, cũng có tố chất và hàm dưỡng. Hãm địa gia sát hoặc hóa kị, và phụ mẫu lắm lời lưỡi tranh, chính thường gặp công văn thượng phiền phức thị phi.

★ tả phụ, bên phải bật

Tả phụ: Độc thủ không thể, gặp liêm trinh cùng cung sớm khắc, gia văn tinh thì cát, gia Tứ Sát hình thương thối tổ, nên nhị họ sùng bái.

Bên phải bật: Độc thủ không thể, gia ngôi sao may mắn họ Chủ Phụ mẫu phúc lộc mà lại được che chở, gia Tứ Sát thối tổ hình thương, nên nhị họ sùng bái.

Phàm giúp đỡ nhập phụ mẫu, sinh sinh thường thường bậc trung nhà, và phụ mẫu sự hòa thuận, chính cũng thì thụ lớn tuổi người trợ giúp. Nếu giúp đỡ một trong và thất sát, phá quân, tham lang, cự môn, liêm trinh cùng cung, đa họ Chủ Phụ mẫu hội tái hôn.

★ thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Vô khắc sự hòa thuận, phụ mẫu quang vinh xương phú quý, ra đời gia đình hoàn cảnh việt, năng lực hưởng cha mẹ phúc lộc và kinh tế trợ lực, phụ mẫu ôn hòa từ ái, là của mình “Quý nhân”, có thể vâng chịu song thân tốt đẹp gien. Duy khoa quyền lộc nếu giá trị hãm cung thì chủ không được cát, gia sát cũng không cát.

★ lộc tồn

Vô khắc, tịnh họ Chủ Phụ mẫu quang vinh đắt, mà lại được che chở, được phụ mẫu kinh tế trợ lực, gia hỏa linh hình khắc, nếu có khoảng không cướp và lộc tồn cùng thủ, thì hình phạt chính thương phụ mẫu, ít có trợ lực, duyên mỏng. Lộc biên lai gửi tiền thủ cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu cô độc.

★ kình dương, đà la

Còn nhỏ hình thương, tịnh họ Chủ Phụ mẫu không được đầy đủ, tiên khắc phụ hậu khắc mẫu. Hội nhật nguyệt, sản nghiệp tổ tiên bại lui đều xem trọng khắc phụ mẫu. Cư miếu vượng gia ngôi sao may mắn thủ chiếu có thể khắc khinh, vô cát thủ chiếu, nên nhị họ cho làm con thừa tự sùng bái có thể khắc khinh.

Dương đà và thái dương, mặt trăng, vũ khúc, cự, thất sát, phá quân, hỏa linh, hóa kị, khoảng không cướp, thiên hình một trong thủ cung phụ mẫu, khắc phụ mẫu, sớm tử song thân một trong, không phải song thân ly dị.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Hỏa Tinh: Hình khắc cô độc, nhập miếu họ Chủ Phụ mẫu phúc lộc, hãm địa độc thủ hình khắc, gặp khoảng không cướp tai nặng, nên nhị họ sùng bái. Gia dương đà cho làm con thừa tự hoặc ở rể hoặc khắc khinh. Hỉ ngôi sao may mắn giải trừ.

Hỏa linh và thái dương, mặt trăng, vũ khúc, cự môn, thất sát, phá quân, dương đà, hóa kị, khoảng không cướp, thiên hình một trong thủ cung phụ mẫu, khắc phụ mẫu, sớm tử song thân một trong, không phải song thân ly dị.

Phàm Tứ Sát nhập phụ mẫu, tịnh họ Chủ Phụ mẫu một trong có tật bệnh trong người.

★ thiên không, Địa kiếp

Tính cách thụ song thân ảnh hưởng nhỏ, chính đối song thân giáo dục vô pháp tiếp thu, có chống cự tính, nhưng hội hiếu dưỡng phụ mẫu. Và phụ mẫu duyên phận không sâu, mình cùng phụ mẫu ở riêng, ít sinh ở cùng một chỗ.

★ hóa kị

Phụ mẫu bất hòa, hoặc khỏe mạnh không tốt, hoặc phụ mẫu đa sinh thị phi tai hoạ, thất sát, phá quân, tham lang, cự môn, vũ khúc, liêm trinh, thái dương, mặt trăng có hóa kị cùng thủ, hình khắc nặng thêm, năm mới song thân một trong không được tồn.

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận tử vi đẩu số các cung vị

Luận tử vi đấu sổ các cung vị

Trần bính húc chỉnh lý

Mệnh bàn tống ra hậu, chúng ta sẽ thấy bàn trung phương cách lý đều có tương ứng cung vị đại diện, đương nhiên mỗi người cung vị nguyên sắp hàng đô hội bất đồng, học tập tử vi đấu sổ, lý giải bài bàn sau đó, muốn xem kỳ nhân tính tình vận thế, đều tiên phải hiểu từng cung vị đại biểu ý tứ.

Cung mệnh: Đại diện tiên thiên vận thế, cả đời lịch trình, do tính cách đáo tài năng khả phủ phát huy cứ thế thành tựu, cũng sẽ ở cung mệnh trung hiện ra.

Thân cung: Ẩn hàm hậu thiên vận thế, hậu thiên nỗ lực thường thường có thể bù đắp tiên thiên của bất túc.

Cung phụ mẫu: Cá nhân và phụ mẫu quan hệ giữa, thậm chí phụ mẫu trong lúc đó các loại trạng huống và cha mẹ phúc duyên độ dày.

Cung phúc đức: Cả đời phúc phận nhiều ít, vất vả cực nhọc hoặc an nhàn.

Cung điền trạch: Hoàn cảnh sinh hoạt mỹ ác, bất động sản tồn tại cùng với có hay không có di sản làm con nuôi.

Sự nghiệp cung: Thích hợp chức nghiệp chủng loại, và thủ trưởng quan hệ, thăng thiên thời cơ, gây dựng sự nghiệp khó dễ, thành công hay không.

Cung Nô bộc: Ám chỉ nhân tế quan hệ thật xấu, và đồng sự, bằng hữu giao tình sâu cạn.

Cung thiên di: Chủ yếu ám chỉ sống động lực mạnh yếu, hội phủ nhân chuyển nhà, chuyển nghề, lữ hành mà được lợi.

Bệnh ách cung: Thân thể khỏe mạnh trạng huống, tiên thiên thể chất mạnh yếu, cùng với hội phủ có ý định ngoại thụ thương.

Cung tài bạch: Chủ cả đời tài vận, kinh tế thật là tốt phôi, sự nghiệp kinh doanh thu lợi hơn ít.

Cung tử nữ: Chủ đời kế tiếp tử nữ tư chất, hiền hiếu cập tương lai phát triển.

Cung phu thê: Chủ hôn nhân sớm muộn, phối ngẫu cá tính cùng với cuộc sống hôn nhân mỹ mãn hay không.

Huynh đệ cung: Chủ cá nhân và huynh đệ tỷ muội quan hệ, cập đối với mình là phủ có trợ lực, vẫn có hình khắc chờ.

Tử vi

Thuộc đất, là trung thiên tôn sư tinh, nam bắc đấu, hóa đế tọa, làm quan lộc chủ.

Tử vi nhập cung mệnh, mặt hình chữ nhật viên, tử sắc hoặc bạch thanh, yêu bối đa thịt, lớp giữa mập mạp. Bề ngoài trung hậu, ổn trọng lão thành, khiêm cung ngay thẳng, có tôn quý khí độ, năng lực lãnh đạo so sánh cường, nhân tế quan hệ rộng khắp, nhưng sau khi thành công đã có nhất định tính trơ. Tử vi nhập mệnh người giai so sánh bác học, ngôn từ đúng trọng tâm, lễ độ có tiết, làm cho một loại đáng giá cảm giác tin cậy. Có mãnh liệt lợi dụng, có điều yêu cầu vu nhân thì đại thể thái độ tích cực nhiệt tình, một ngày đạt được mục đích thì khí của không để ý. Cao ngạo tự đại, giả bộ, cùng lúc quyết giữ ý mình, về phương diện khác vừa dễ đã bị người khác ngôn từ sở động, đây cũng là tử vi tinh sở có đặc biệt trưng. Nữ mệnh tử vi, da trắng noản, hơi béo, bề ngoài đoan trang, thoạt nhìn giống phu nhân.

1, tử vi tinh có giải trừ ách chế hóa công năng, đi hạn năng lực tăng cát giảm hung, và hung tinh cùng cung hoặc gia hội thì cũng có thể yếu bớt hung ý.

2, tử vi tinh là nhất đại cát tinh, giống trưng quân vương, hoàng đế. Quân vương liền cần văn thần võ tướng lai phụ tá. Cố tử vi tu cùng trời phủ, thiên tướng, lộc tồn, thiên mã, tả phụ, bên phải bật, văn khúc, văn xương, thiên khôi, thiên việt, tam thai, bát tọa, long trì, phượng các, dạ quang, thiên đắt, thai phụ, phong cáo chờ tinh cùng cung hoặc gia sẽ có phú quý đáng nói. Cố sách cổ vị: “Tử vi gặp Thiên phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã, tam hợp cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý “. Tử vi vưu hỉ hóa quyền, hội tả hữu hoặc xương khúc, phương chủ quyền đắt, nếu không có chúng cát tương phụ, thì là “Cô quân”, chỉ là giống nhau nhân viên công tác.

3, “Đế gặp hung đồ, mặc dù lấy được cát mà vô nói”, chủ nhân gian trá giả nhân giả nghĩa, suốt đời tất làm chuyện ác. Tức là thuyết tử vi và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp, thiên không chờ chư hung thần cùng cung hoặc gia hội, vô nói của quân “. Không được luận cao thấp giá cả thế nào, thái độ làm người bất nhân bất nghĩa, tâm thuật bất chính, đa dối trá, gian trá, ngạo mạn đồ, nhất là tử vi và dương đà hỏa linh cùng cung càng sâu, và cướp khoảng không cùng cung hơi nhẹ.

4, “Tôn tinh rơi tiện vị, chủ nhân làm phiền”, như tử vi tinh rơi tật ách, huynh đệ, nô bộc, phụ mẫu tứ hãm cung, chủ người này lao lực, làm việc không làm nổi, mặc dù được trợ giúp cũng không là phúc, đến đây cận chỉ giống nhau tình hình mà nói, cung mệnh tam phương tứ đang có cát không làm đến đây luận, nhưng nhưng chủ lao lực.

5, tử vi ở xấu vị cung, và phá quân tinh cùng cung, ở thần tuất cung, phá quân tinh ở đối cung, vô ngôi sao may mắn cùng cung có thể chiếu, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu, tuy rằng vị tất mỗi người như vậy, nhưng nhân tình cảm cường liệt, tịnh có giữ tại phản kháng tâm lý, suốt đời cũng khiếm thuận lợi. Gia cát không làm đến đây luận.

6, tử vi và lộc tồn cùng cung, trời sinh tài vận tràn đầy, mà lại phú quý song toàn, người này có tốt quản lý kinh doanh năng lực, tạm biệt chư cát, tất đại phú đại quý, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, nếu không có quan to lộc hậu, cũng tất là đại phú ông. Thư vị: “Tử vi lộc tồn cùng cung, đắt không thể nói “.

7, tử vi và Địa kiếp, thiên không cùng cung hoặc bị Địa kiếp, thiên không giáp chế, lại thấy tuần khoảng không, chặn khoảng không hoặc mui xe chư tinh, tinh thần trống rỗng có lẽ nội tâm cô đơn, có nghiên cứu triết học, tôn giáo, thần bí học, bói toán học chờ khuynh hướng, một thân đa chú trọng ngoại tại hư danh. Tử vi và khoảng không vong cùng cung, đại thể lục thân duyên mỏng, hôn nhân không đẹp, con nối dõi vô kháo.

8, tử vi và văn khúc, văn xương tinh cùng cung, chủ đắt, xã hội thượng nổi danh thanh, một thân có văn nghệ tài năng, đa tài đa nghệ, phú quý có thể kỳ, danh khí cũng đại, nếu tạm biệt tả hữu, lộc tồn, hoặc cát hóa (hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa), thì chủ đại phú đại quý.

9, tử vi và tả phụ, bên phải bật cùng cung, chủ nhân hành sự có kế hoạch, hùng hồn hảo nghĩa, có đứng đầu mọi người tài, dễ thành là công ty ông chủ, chủ quản, hoặc quan viên chánh phủ, xã hội danh lưu, hội ngôi sao may mắn càng nhiều, việt phú quý. Thư vị: “Tử vi giúp đỡ cùng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm “.

10, tử vi và tham lang tinh ở mão dậu cung cùng cung, là “Đào hoa phạm chủ “. Biểu hiện một thân dễ cận tửu sắc, tính dục tràn đầy. Nếu sẽ cùng đào hoa tinh (Hàm trì, thiên diêu, tắm rửa, văn khúc, hóa khoa), nam là đồ háo sắc, nữ là dâm đãng của phụ. Và dương đà hỏa linh cùng cung hoặc gia hội, dù có phú quý, cũng là nam nữ tà dâm, bất trung bất nghĩa, nữ mệnh diêm dúa lẳng lơ, rơi phong trần.

11, tử vi hỉ hóa quyền hoặc hóa khoa, càng thêm quang huy, cực kỳ may mắn. Hóa quyền nhập mệnh, tất chưởng quyền to, nhập cung Quan lộc cũng thế; hóa khoa, tất có thanh danh, nhưng có lúc là hư danh tại ngoại, hoặc có có hoa không quả vị đạo. Hai người phùng của giai chủ phú quý. Hoặc tử vi hóa quyền hoặc tử vi hóa khoa ở tam phương triêu chiếu cung mệnh, cũng cực cát hiện ra, hội tả hữu xương khúc thần lộc tồn, chủ đại phú đắt.

12, tử vi và dương đà cùng cung, khư khư cố chấp, tính cách ngoan cố, hảo mạo hiểm, suốt đời phần nhiều là phi khúc chiết.

13, tử vi không gặp cát khó có phú quý ngày, như thì vừa không gặp sát tinh, cận được hư danh mà thôi.

14, nữ mệnh tử vi nhập cung mệnh, hội ngôi sao may mắn, thanh tú, vượng phu ích tử, tác phu nhân. Nếu tam phương tứ chính cập cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức gia dương đà hỏa linh cướp khoảng không hình diêu chư sát, trái lại chủ dâm tiện hình khắc, bề ngoài đoan chính cao quý, kỳ thực dâm đãng vô sỉ, hôn nhân không đẹp, tái giá. Suốt đời đời sống tình cảm rất không thuận lợi, có chứa nhiều khốn.

Tử vi ở tử ngọ ngồi một mình. “Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ “. Ngọ cung bỉ tử cung cách điệu cao đa, nhân tử vi ở ngọ cung là nhập miếu, ở tử cung là bình cung, rảnh rang cung của cố. Bất luận tử ngọ, giai cho thấy có độc lập cá tính, tư tưởng nhạy bén siêu thoát, tài cán ưu tú. Ngồi một mình tử vi, do hỉ tả hữu xương khúc khôi việt chư ngôi sao may mắn cùng cung có thể chiếu, tất là nổi danh nhân sĩ. Nếu không có ngôi sao may mắn phụ tá, thì là cô quân, có tốt đẹp vụ xa khuynh hướng, hoặc là nói chuyện người to lớn, hành động chú lùn, vô thực hành khả năng lực, thường tao ngăn trở đả kích, đối hiện thực bất mãn, có tài nhưng không gặp thời. Không được gia ngôi sao may mắn, vừa phùng khoảng không vong, phần nhiều là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Nữ mệnh gia sát cùng thủ, thống trị dục cường, nhưng nhân thất sát thủ cung phu thê, cố khắc phu tái giá.

1, tử vi ở ngọ, mạng người phùng nhiều chủ phú quý, xã hội danh vọng cao. Một thân lý tưởng rộng lớn, hảo ra lệnh. Giáp ất đinh kỷ nhâm năm sinh ra, tam hợp cát chúng, vị chí công khanh. Giáp năm sinh ra “Song lộc triêu viên”, cung tài bạch vũ khúc hóa khoa, lộc tồn cùng cung, cung Quan lộc liêm trinh hóa lộc, đại cát, suốt đời tất phú quý song toàn, địa vị hiển hách. Kỷ năm sinh ra lộc tồn đáo cung mệnh, cung tài bạch vũ khúc hóa lộc cùng “Song lộc triêu viên”, cũng phú quý nhân sĩ. Canh năm sinh ra lộc tồn thủ cung phúc đức, cung tài bạch vũ khúc hóa quyền, xuất thế vinh hoa. Năm đinh sinh ra tử vi và lộc tồn cùng tồn tại cung mệnh, phú quý cũng có. Ất năm sinh ra cung mệnh tử vi hóa khoa, danh khí đại, đà la ở cung tài bạch, nên kinh thương thành phú, nhưng đa tài vụ tranh cãi. Bính mậu năm sinh ra có kình dương ở cung mệnh, thành bại không đồng nhất, mà lại đái tật. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử tương đối, là cự phú.

2, tử vi ở tử, xa thua ở ngọ, giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra có nhiều, tài quan cách.

Tử vi ở xấu vị, phá quân cùng cá tính cứng rắn thẳng độc đoán quả cảm, có sang tân ý thức, khác giới duyên hảo, hai sao cùng cung, đa số sắc dục hạng người.

“Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam, “Tiền có cát diệu lai hô, sẽ làm quyền to của chức “. Vị bỉ xấu cát, nếu tả hữu, xương khúc cùng cung hoặc giáp cung mệnh, hoặc gia hội, hoặc được cát hóa, ngôi sao may mắn gia hội, tất chưởng quyền to, đa sinh công thương, hành chính, bất động sản kiến trúc nghiệp chờ lĩnh vực có kiến thụ, hoặc dĩ chuyên kỹ thuật năng lực mà dương danh sinh thế. Giáp ất mậu kỷ canh nhâm năm sinh ra, phú quý kham kỳ. Quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có nhiều.

Gặp lộc mã, nên kinh thương phát tài. Gặp kình dương, đà la cùng cung có thể chiếu, chích nên kinh thương.

Sẽ không cát mà hội sát, bất trung bất hiếu, đa số địa phương tiểu quan, hung ác quan lại nhỏ, theo tư làm rối kỉ cương, tại ngoại dễ chiêu không phải chê, đại thể xã hội danh tiếng không tốt. Thư vị: “Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ “. Không ít viên cảnh là loại kết cấu này.

Tử vi ở dần thân, Thiên phủ cùng Tử Phủ cùng cung, chung thân phúc hậu”, sẽ phải cát phương tác đến đây luận. “Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào giúp đỡ của, dần thân tử vi nếu có tả phụ hoặc bên phải bật cùng thủ hoặc gia hội, phương sử dụng mỹ luận, may mắn tăng nhiều.

Tử Phủ dần thân, suốt đời có tài sản địa vị cập danh tiếng, tinh thần ngược lại sẽ thì cảm trống rỗng, dĩ cô luận của, và lục thân duyên cạn. Hội dương đà hỏa linh, gian trá, dối trá cực độ. Thất bại vong, cô lập, lục thân duyên mỏng. Phùng giúp đỡ, chính mình bãi đất vị. Phùng xương khúc, danh tiếng đại, rất nhiều của tư. Giúp đỡ xương khúc cùng cung gia hội, cao thứ dạ quang vinh, tất vì quyền quý nhân sĩ, chính giới nhân viên quan trọng, xã hội danh lưu.

Giáp canh đinh kỷ năm sinh ra, hưởng phúc chung thân. Giáp năm sinh ra lộc tồn cùng cung, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, cung Quan lộc vũ khúc hóa khoa, chung thân phú quý, phùng tả hữu xương khúc, đắt đến cực điểm phẩm. Nữ mệnh, sai ai ra trình diện ác sát, tái giá, nhâm giáp năm sinh ra, phú quý.

Tử vi ở mão dậu, tham lang đều là nhân so sánh sáng sủa, phản ứng mẫn tiệp, dùng tiền chuyên gia, am hiểu xã giao, cổ tay linh hoạt, có rất mạnh ngoại giao tài cán và năng lực làm việc.

Tham lang là đại đào hoa tinh, và tử vi cùng cung sinh mão dậu, là “Đào hoa phạm chủ ” cách cục, hảo tửu sắc, thái độ làm người phong lưu, thì có diễm ngộ, gặp Hàm trì, tắm rửa, thiên hỉ, hóa khoa, đại hao tổn chờ tinh, dâm không thể nói.

Có lộc tồn, tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hỏa Tinh, linh tinh ở giữa một sao cùng cung, phương tác cát luận, ngôi sao may mắn càng nhiều, phú quý càng lớn. Vô giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì đào hoa phạm chủ, là người vô dụng, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân, tâm thuật bất chính, thường và không được tam không được tứ người gặp gỡ. Xương khúc cùng cung, có phú quý nắm quyền, có vận làm quan danh tiếng, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực, thích khoe khoang, nói không giữ lời.

Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, là đắt cách, và hỏa linh gia hội cũng đắt cách, nhưng dĩ hỏa linh ở cung mệnh cao hơn, ất mậu kỷ tân nhâm năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, đắt không kiên nhẫn cửu. Hội cướp khoảng không Tứ Sát, có tôn giáo ngưỡng hoặc là tăng là nói, hoặc là thầy bà.

Cướp khoảng không cùng tồn tại cung mệnh, thật là thần tiên thuật, đối tôn giáo, trung y, bói toán, thần học, khí công có nhiều nghiên cứu và ham, làm khí công và pháp thuật tu luyện có thể đạt tới khá cao trình thứ.

Vũ khúc phá quân thủ cung tài bạch, sai ai ra trình diện sát tinh cùng cung, lãng phí thành tính, không được tụ tài, tiền tài tới tay thành khoảng không.

Nữ tính, đa ngày thường gợi cảm, mạo mỹ, hội ngộ đông đảo người theo đuổi, suốt đời đời sống tình cảm bất bình ổn, ái tình không được thuận, tất có nhiều lần luyến ái của kinh lịch. Sai ai ra trình diện dương đà xương khúc thiên diêu chờ tinh, tính nhu cầu cuộc sống đa, dâm dục, suốt đời Hoà Đa người đàn ông phát sinh quan hệ, có lẽ rơi phong trần, tố tam bồi nữ lang, kỹ nữ, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức sai ai ra trình diện hung tinh, canh nghiệm.

Cung mệnh ở mão dậu vô chính diệu, đối cung là tử vi tham lang Bản cung vô chính diệu, đối cung là luận. Thiên phủ, thiên tướng cùng đi hội cung mệnh, vô Tứ Sát cướp khoảng không, món chính đủ y phong, nhân sinh vui sướng. Một thân có tôn giáo ngưỡng hoặc yêu thích thần bí văn hóa, tư tưởng có chút đơn thuần, ôn hòa hướng nội, giỏi đoán ý người, hỉ tịnh mà không hỉ động, ổn trọng kiên định, làm việc hiệu suất không đủ nhanh.

Đây là “Phủ tương triêu viên cách”, suốt đời sự nghiệp tương đối ổn định, đa ở nhà nước cơ cấu nhậm chức, không thích hợp mình làm ông chủ. Ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra, hội tả hữu xương khúc khôi việt, cũng chủ phú quý, có quyền thế. Đối cung tử vi tham lang, có hỏa linh cùng cung chủ may mắn.

Tử vi ở thần tuất, thiên tướng cùng thần là trời la, tuất là địa võng, chủ một đời người có nhiều khúc chiết, sẽ không cát mà hội sát, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, nhân tình mỏng. Hai sao cùng cung gia cát, chủ nhân dũng cảm kiên cường, có tràn đầy sự nghiệp tâm, đa số phú mà không đắt, có hư danh. Gặp tả hữu xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp dương đà, chích nên kinh thương. Hỏa linh phá tan, tàn tật.

Giáp ất kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, cự phú, ở tuất cung cao hơn, nhân hội chiếu dần cung lộc tồn tinh của cố. Ất năm sinh ra, tử vi hóa khoa, được lân cung của thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền lai giáp, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, lập mệnh ở tử gia hội khôi việt, phú quý có thể kỳ. Canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, lập mệnh ở thần, có thân cung của lộc tồn và tử cung của vũ khúc hóa quyền lai triêu, phú quý. Quý năm sinh ra, đối cung phá quân hóa quyền, lập mệnh ở thần, đồng thời gia một chút cung của lộc tồn tinh, song lộc triêu viên, phú quý.

Nữ mệnh mạo mỹ có khí chất, nhưng tham lang tinh thủ cung phu thê, gia sát tất hội tái giá.

Tử vi ở tị hợi, thất sát cùng một tinh kiên cường, cố chấp, có ưu tú kinh doanh, tài quản lý, nhẫn nại tính hảo, sự nghiệp tâm tràn đầy, nhất tâm muốn đi thượng ba. Có nhiều quý nhân tương trợ, bình bộ lên vân.

Tử vi thất sát được lộc tồn cùng cung thì hóa quyền, trái lại tác trinh tường, sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn, tác cự phú đại quý luận của. Cung tài bạch vũ khúc tham lang được nhật nguyệt hai sao giáp, nên tố ông chủ, Hỏa Tinh hoặc linh tinh ở cung tài bạch, hoành phát của cải.

Gia khoảng không vong, hư danh thụ ấm, sau khi có thù quang vinh. Hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương. Hỏa linh ở cung mệnh, gian trá, tung phú quý cũng là lợi thế tiểu nhân, đa dồn chúng bạn xa lánh. Đà la ở cung mệnh, lao ngục không khỏi.

Bính mậu nhâm năm sinh ra, tử vi thất sát hóa thành quyền, phúc hậu, năng lực tay không hưng gia, kinh thương quá, phú quý. Xương khúc hội hợp, đắt hiển. Năm hơn người sống, phú quý giai tiểu.

Nữ mệnh, có việc nghiệp tâm, tịnh hội gả cho kẻ có tiền.

Thiên cơ

Thuộc mộc, sao Nam Đẩu thứ tam tinh, hóa khí là thiện, vì huynh đệ chủ.

Thiên cơ tinh nhập mệnh, vóc người vừa phải, nhập miếu mập mạp, lạc hãm thì so sánh gầy, đa số dưới tình huống là trung đẳng mập mạp thân thể. Ngôi sao may mắn hội hợp, tâm địa thiện lương, hiếu nghĩa lục thân, ngoại tại hình tượng đoan chính ổn trọng, làm việc có cách. Thiên cơ tính cách so sánh cấp, có linh cơ ứng biến của chí, ý nghĩ phản ứng mẫn tiệp, nói tốc độ nhanh, suốt đời phí sức. Tò mò cường, đa học đa năng lực, nhưng nhưng dĩ dốc lòng nhất nghệ là giai. Đối triết học, tôn giáo, thần bí sự vật tương đối có hứng thú và ham. Thiên cơ ở mệnh, chỉ cần không cùng hung tinh cùng cung gia hội, thì trọng tình cảm, nhạc sinh trợ giúp nhân, thích dĩ lý phục nhân, dụng tâm cũng thẳng thắn thẳng thắn.

Thiên cơ tọa mệnh người tương đối am hiểu vu can thiệp, bày ra, phân tích, túc trí đa mưu, hành sự rất có trật tự, có thiết kế sang tân năng lực.

Thiên cơ là khẽ động tinh, thường đứng núi này trông núi nọ, nhất sơn mong rằng nhất núi cao, cố hữu không thiết thực khuynh hướng. Gia ác tinh hảo đổ.

Thiên cơ nhập mệnh nữ tính, tính cương, cầm giữ gia chính. Tâm địa thiện lương, cần lao hiếu thuận, cơ trí khéo léo, suy nghĩ đa, người ngoài nhiệt tình chuyên gia, ngôi sao may mắn củng chiếu, vượng phu ích tử, có quyền lộc thì là phu nhân.

1, thiên cơ cùng trời lương cùng cung, hoặc thiên cơ ở cung mệnh, thiên lương trong người cung, người này tất có cao nghệ tùy thân.

2, thiên cơ cùng trời lương, tả phụ bên phải bật, văn xương văn khúc giao nhau, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, lại thêm hội thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, vị quyền cao cao, hội lộc mã, tài nguyên tươi tốt.

3, thiên cơ nếu cư hãm địa, dương đà hỏa linh phá tan, thì là hạ cục, dù có tài quan hiển quý, cũng không cửu viễn. Nên làm một chút bán lẻ, nhưng hội liên tiếp đổi nghề, không được lại chính là xảo nghệ hạng người, bằng kỹ thuật sống qua.

4, thiên cơ và dương đà hỏa linh cùng cung, dễ phùng huyết quang tai ương, suốt đời thường gặp sợ bóng sợ gió, xử sự xung động, tịnh dễ mù quáng làm ra quyết định, bình thường thoạt nhìn mang mang lục lục. Thiên cơ ở hãm yếu của cung và dương đà hỏa linh cùng cung, suốt đời phần nhiều là phi, ăn trộm cẩu thâu hạng người, cụ phạm tội ý thức, tịnh có lao ngục tai ương. Nếu là thiên cơ ở tị hợi cung và đà la tinh cùng cung, tuyệt đối sẽ ngồi tù.

5, thiên cơ và cướp khoảng không cùng cung, suốt đời đa tao ngăn trở thất bại, do đó đối với xã hội thất vọng, sản sinh trốn tránh thực tế khuynh hướng, tư tưởng siêu thoát, chuyển hướng triết học, tôn giáo, huyền học nghiên cứu.

6, thiên cơ và xương khúc cùng cung, chăm chỉ hiếu học, thiên phú cao, màu sắc đẹp đẽ hảo, thông minh hơn người, trí nhớ cường, phú sinh nghiên cứu tinh thần, dễ ở tài nghệ, học thuật phương diện thành danh.

7, thiên cơ hóa lộc, cụ thông minh tài trí, xã giao quảng, nhân tế quan hệ giai, suốt đời tài vận hảo, biến động đa.

8, thiên cơ hóa quyền, thái độ làm người cố chấp, tính tình cổ quái, năng lực lo liệu quyền bính, tịnh phú trí mưu kỳ kế, suốt đời cũng có nhiều thiên động việc.

9, thiên cơ hóa khoa, thái độ làm người thanh bạch, thông minh cơ trí, nơi có tiếng danh.

10, thiên cơ hóa kị, không thích hợp kinh thương, chích nên nghiên cứu học vấn, cảo phát minh sáng tạo. Tính cách đa hành động theo cảm tình, suốt đời không được thuận, ngăn trở đa, mọi việc dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, đa không tưởng, bi quan, tuyệt vọng, đối tôn giáo, triết học, thầy tướng số chờ có hứng thú. Và hung tinh cùng cung gia hội thì chết sớm, thậm chí có phạm tội bị bắn chết hoặc tự sát khả năng.

11, thiên cơ, thiên lương, kình dương hội, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô, nữ mệnh, nên tác nhà kề hoặc kết hôn muộn.

Thiên cơ ở tử ngọ

Nhập miếu ngồi một mình. Thái độ làm người phúc hậu, có lúc cũng có chút tự phụ, do đó khiến cho người khác không hài lòng.

Đại thể thân thể mập mãn, tịnh có chuyên môn kỹ thuật tài năng, dễ làm kỹ thuật công tác, sẽ ở công chúng cơ cấu nhậm chức, là bác sĩ, kỹ sư, công trình sư, luật sư, xí hoa nhân viên, sáng tác người thiết kế, biên tập chờ.

Ất bính đinh kỷ canh nhâm quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Ất năm sinh ra, thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền; năm đinh sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung Quan lộc mặt trăng hóa lộc, cung tài bạch ở đồng hóa quyền, cung mệnh thiên cơ hóa khoa, tạm biệt tả hữu xương khúc, đứng đầu của cách, là bộ trưởng cấp trở lên quan viên; kỷ năm sinh ra ngọ cung có lộc tồn, cung tài bạch thiên lương hóa khoa, thiên khôi cùng cung hoặc đối chiếu; canh năm sinh ra thiên đồng hóa khoa, lộc tồn tại thân, lập mệnh ở tử may mắn; nhâm năm sinh ra thiên lương hóa lộc, nhưng hội kình dương, phúc không được đầy đủ mỹ; quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, mặt trăng hóa khoa, cung thiên di cự môn hóa quyền, phú quý.

Nữ mệnh, công việc quản gia có câu, hội cát, Phúc Thọ song toàn. Duy thiên cơ ở tử, bất lợi hôn nhân.

Thiên cơ ở xấu vị

Lạc hãm ngồi một mình. Tứ Sát phá tan, hạ cục, nên kinh thương hoặc xảo nghệ mưu sinh, gia ác sát đa, ăn trộm cẩu thâu hạng người.

Thiện lương trung hậu hướng nội, trọng tình cảm, minh để ý, không thương cùng người tính toán, đại thể làm không lớn, địa vị không cao.

Bính đinh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm sinh ra lộc tồn tại tị, cung tài bạch thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, lập mệnh ở xấu, là khoa lộc tuần phùng, vừa là lộc hợp cách, mong muốn phú quý, nữ mệnh bất lợi tình cảm; năm đinh sinh ra cung tài bạch thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa; nhâm năm sinh ra đối cung thiên lương hóa lộc, lộc tồn tại hợi, nếu lập mệnh ở vị cát, hội giúp đỡ xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương; ất năm sinh ra, lộc hợp may mắn.

Thiên cơ ở dần thân, mặt trăng cùng

Suốt đời đa đi lại, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, nam nữ giai dễ có đào hoa gặp ở ngoài, cùng người tằng tịu với nhau. Một thân tính tình ôn nhu, thoái thoái bất quyết. Như thiên mã ở cung mệnh hoặc ở thiên di, suốt đời tất đa ra ngoài, đi xa, ly khai sinh trưởng nơi đáo viễn phương định cư, thậm chí lưu lạc thiên nhai, thiên động xuất ngoại. Thiên cơ, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương gia hội, là “Cơ nguyệt cùng lương “Cách, không thích hợp mình làm ông chủ, đa sẽ ở nhà nước cơ cấu phục vụ, làm thiết kế bày ra hoặc xử lý sự vụ công tác, bình thường ra ngoài việc chung.

Đây là tử vi Thiên phủ giáp mệnh, gia cát trời sinh tính lạc quan, hài hước khôi hài, suốt đời vui sướng, sẽ thành đắt cách. Giáp bính kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm đinh sinh ra cát chúng hội hợp, chủ đại quý. Tứ Sát cùng, nam nô bộc, nữ là xướng. Xương khúc cùng cung, nam nữ giai tình cảm phức tạp, chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nếu không gia cát, nam nên làm người ở từ thuộc hạ, giống nhau cán sự; nữ mệnh thì đa làm phục vụ tính chất công tác, dễ hồng hạnh ra tường, thậm chí trở thành kỹ nữ.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, nữ mệnh đẹp đa tình, mặc dù phú quý, không khỏi dâm ẩn, phúc không được đầy đủ mỹ, nên làm đẹp, hộ lý, đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ, hướng dẫn du lịch chờ chức nghiệp. Tứ Sát phá tan, chủ dâm tiện, hoặc thái độ làm người tình phụ, cùng người tư thông, hoặc là kỹ nữ, tịnh hình phạt chính khắc, gia tả hữu xương khúc thiên diêu, cung phu thê, cung phúc đức lại thấy sát, phương tác đến đây luận.

Cung mệnh ở dần thân, vô chính diệu, đối cung là trời cơ mặt trăng Bản cung vô chính diệu, đối cung là luận. Cự môn thái dương củng chiếu, cũng kỳ cách, cung mệnh ở dần bỉ ở thân cát.

Thái độ làm người hào sảng rộng lượng, nhiệt tình, hướng ngoại, ngôn ngữ phong phú hay nói, hung vô lòng dạ, thích vô giúp vui, giao du rộng, suốt đời thường nhận người ngộ giải.

Xương khúc ở cung mệnh, phú sinh văn nghệ tế bào, cũng tài học hơn người, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực. Đà la hỏa linh ở cung mệnh, chủ tàn tật ly hương, suốt đời hình khắc lao ngục. Thiên không Địa kiếp ở cung mệnh và thiên di, chủ nhân đối với mình không hề ước thúc lực, hư danh hư lợi, hội thiên mã chủ phiêu bạt.

Cung mệnh ở dần, thái dương cư ngọ thủ cung Quan lộc, giáp đinh kỷ tân năm sinh ra, hội ngôi sao may mắn chủ có đại phú đắt.

Cung mệnh ở thân, thái dương cự đều là hãm địa, chủ nhân chung thân vất vả cực nhọc, canh quý năm sinh ra may mắn.

Thiên cơ ở mão dậu

Vóc người trung đẳng, không mập. Tư tưởng nhạy cảm, trường sinh phân tích, khẩu tài lưu loát, tài hoa đặc dị.

Nam nữ đều không tổ nghiệp có thể hưởng, thối tổ tự hưng, tay không thành gia. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, hảo lộng thị phi, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Nữ mệnh cự môn thiên cơ cùng cung, thì là phá đãng cách cục, mặc dù phú quý không khỏi dâm ẩn, Tứ Sát xung hợp, dâm tiện hình khắc, sai ai ra trình diện xương khúc, dễ dàng thay đổi, hôn nhân đại thể không đẹp.

“Cự cơ cùng cung, công khanh vị”, dĩ thiên cơ cự môn ở mão cung phương hợp đến đây cách, cũng yếu ất tân bính năm sinh ra gia cát tài đoán, ất tân năm sinh ra nhất thượng cách. Ất năm sinh ra lộc tồn tại mão, thiên cơ hóa lộc; tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, cự môn hóa lộc; bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, khôi việt hội hợp, đã ngoài tam người tịnh hội tả hữu xương khúc, tất là trong triều hiển hoạn, có cực phẩm của đắt.

Dậu cung bỉ mão cung soa, nhân “Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, tung hội cát phú quý cũng hữu hạn, ất tân quý năm sinh ra, tài quan song mỹ, đinh mậu năm sinh ra, thành bại thoái thoái, mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Giúp đỡ xương khúc hóa cát được thông qua, ất bính đinh tân năm sinh ra cũng chủ tài lộc sung túc, gia Tứ Sát, không đẹp.

Cung mệnh ở mão dậu, vô chính diệu, đối cung là cự môn thiên cơ cung mệnh vô chính diệu, đối cung là luận, cát thì giảm phân nửa, hung thì gia hung. Gặp Tứ Sát củng chiếu, suốt đời tao hung. Thiên cơ cự môn ở đối cung, có sát tinh, chủ nhân gian trá hung ác, phú sinh âm mưu.

Ất bính đinh mậu tân nhâm năm sinh ra, hội ngộ ngôi sao may mắn, cũng chủ phú quý.

Thiên cơ ở thần tuất, thiên lương cùng

Tràn ngập trí tuệ, có cao nghệ tùy thân, tức có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc đặc thù tài năng, chủ nhân “Công Hàn Mặc, thiện đàm binh, tất có cao nghệ tùy thân “. Dễ ở chữa bệnh giới, pháp luật giới thành danh, hoặc dĩ nào đó học thuật thành danh. Thái độ làm người háo khách, người ngoài ôn hòa từ tường, nhất phó lòng nhiệt tình. Tâm đa tính toán, đầu óc xoay chuyển đặc biệt khoái, ái biện luận, trường sinh miệng, ngôn ngữ không tầm thường, cao đàm khoát luận, thích đối chính trị phát biểu ý kiến, bình luận thiên hạ đại sự, có lúc nước miếng văng tung tóe, có hoa không quả. Nếu hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, phú quý, người ngoài hiền lành. Nếu có kình dương cùng cung có thể hợp, năm mới có hình khắc lục thân việc, lúc tuổi già cô độc, cốt nhục vô tình, hoặc chia lìa. Gặp dương đà cập khoảng không vong thủ chiếu, lục thân duyên mỏng, nên tăng nói, hoặc nên làm

Học thuật nghiên cứu, như triết học, tôn giáo, bói toán học chờ.

Sai ai ra trình diện hỏa linh, giảo quyệt, kỳ tính cuồng ngạo, Tứ Sát hội hợp, tâm thuật bất chính, gia cát diệu thì là vương, vô cát diệu thì là giặc.

Ất năm sinh ra giả dối, tịnh hình khắc. Mậu năm sinh ra thiên cơ hóa kị, hội dương đà, phiền não đặc biệt nhiều, tâm thần không yên, mê hoặc, nghi thần nghi quỷ, chung thân không được thuận. Nhâm năm sinh ra đa hư ít thực.

Nữ mệnh tâm đa tính toán, người ngoài khách khí được quá mức, có lúc có vẻ lề mề.

Cung mệnh ở thần tuất, vô chính diệu, đối cung là trời cơ thiên lương cung mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Đối cung thiên lương gia ngôi sao may mắn, có thể là cự giả cao giả, tịnh chủ có thọ. Ngôi sao may mắn ít có thể vi nhân sư biểu, đang giáo dục bộ môn công tác, hoặc làm công tác và khẩu tài hữu quan.

Nam trúng mục tiêu chờ vóc dáng hoặc thiên ải, lưng hơi còng, nữ mệnh khá phú khí chất, có cổ điển mỹ. Chủ nhân có cao nghệ tùy thân, công Hàn Mặc, thiện đàm binh, suốt đời thường gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường. Một thân hảo tự cao tự đại, tự cho mình siêu phàm, phú miệng, tối năng lực quỷ biện. Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá, đa thành đa bại, suốt đời hảo đi gian lộng xảo, tịnh chủ có lao ngục tai ương. Sai ai ra trình diện dương đà, niên thiếu hình khắc, lão lai cô độc, và lục thân không được mục. Bất luận phú quý nghèo hèn, đa thuộc ly hôn của mệnh.

Đại thể thông minh cơ trí, thủ đoạn hơn người, năng lực tay không gây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng là danh lớn hơn lợi. Đối tôn giáo, bói toán, thần bí văn hóa có hứng thú, hội ngộ Tứ Sát, chủ là thầy bà, hiệp nhất kỹ mà đi thiên nhai.

Có văn xương, văn khúc cùng cung có thể hợp, là “Đào hoa cổn lãng cách”, nam nữ phùng của, giai chủ dâm loạn.

Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc tịnh cát hóa, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.

Cung mệnh ở tuất, dần cung thái dương cự nhập miếu vượng, giáp bính đinh kỷ canh năm sinh ra, phú quý.

Cung mệnh ở thần, thân cung thái dương rơi sinh thiên viên, canh quý năm sinh ra hội ngôi sao may mắn, cũng chủ may mắn, nên học vấn hoặc kinh thương.

Thiên cơ ở tị hợi

Ngồi một mình, tị bỉ hợi giai, nhân đối cung mặt trăng nhập miếu của cố.

Sức tưởng tượng phong phú, chỉ số thông minh cao, đặc biệt thông minh, có kinh thương kiếm tiền thiên phú. Không gặp cát mà sai ai ra trình diện sát, công vu tâm kế, thái độ làm người giảo hoạt, rất biết coi bói kế, hảo uống rượu, năm mới rời nhà, suốt đời bôn ba.

Bính mậu nhâm năm sinh ra hợp cục, nhưng phúc không kiên nhẫn cửu. Tả hữu xương khúc khôi việt được thông qua, ất bính năm đinh sinh ra, cũng chủ phú quý.

Đà la Hỏa Tinh cùng cung, hình ngục. Gia dương hỏa kị, hạ cục bần cùng, chích nên tố bán lẻ hoặc hành nghề xảo nghệ mưu sinh, chung thân bất năng phát đạt.

Thái dương

Thuộc hỏa, nam bắc đấu, ở trên trời là nhật của tinh cũng, làm quan lộc chủ.

Thái dương chủ đắt, mà phú so sánh thứ hai. Nam có vi phụ tinh, tử tinh, nữ có vi phụ tinh, phu tinh, tử tinh. Bởi vì thái dương tinh quang mang là tùy mười hai canh giờ mà thay đổi, cố dần cung thái dương tinh tựu giống giờ dần thái dương, mão cung thái dương tinh tựu giống giờ mẹo thái dương, lần lượt loại suy.

Thái dương tinh nhập mệnh, mặt chủ nhân sắc hồng hoặc tử hồng, mặt hình phương viên, vóc người khôi ngô, tướng mạo đường đường, trung thành ngay thẳng, bất kể so sánh thị phi, tâm từ, hảo tế thi, sang sảng chuyên gia, chí cao khí ngạo, thường bị người ngộ giải. Thái dương được ngôi sao may mắn thủ chiếu, canh được mặt trăng cùng chiếu, phú quý toàn bộ mỹ.

Phùng cát tụ tái sinh quý nhân môn hạ khách, vô cát thủ chiếu, thì thuộc công khanh đầy tớ, người bình thường viên.

Thái dương tinh lạc hãm, phí sức cố sức, mặc dù hóa quyền lộc cũng chủ khổ cực dị thường, lạc hãm thái dương nếu nhập cung Quan lộc, địa vị không hiện, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, thành bại không đồng nhất.

Nữ mệnh thái dương, có trượng phu chí hướng, kết hợp cương nhu, thập phần có khả năng. Cá tính thật mạnh, khác giới duyên phận hảo, nhiệt tình hướng ngoại, giao tế rộng, tịnh đa sinh nam nhân trung chu toàn. Miếu vượng, vượng phu ích tử, gia quyền lộc phong tặng, cung phúc đức có ngôi sao may mắn, chủ chiêu hiền minh của phu.

1, thái dương tinh dĩ miếu vượng là cát, lạc hãm là hung, ban ngày sinh ra vượng, buổi tối sinh ra hãm, dạ sinh ra không thích hợp thái dương rơi vào hãm cung thủ mệnh. Nếu sinh sinh ban ngày (mão thần tị ngọ vị giờ Thân), thái dương mặc dù ở hãm cung tọa mệnh không làm hung luận; nếu sanh ở buổi tối (dậu tuất hợi tử xấu giờ dần), thái dương ở miếu vượng của cung thủ mệnh cũng không toàn bộ mỹ.

2, thái dương tinh cư miếu vượng, hóa lộc hóa quyền, danh lợi song thu vào, nắm quyền, có thể là đắt luận. Nếu được tả hữu, xương khúc, khôi việt tam hợp củng chiếu tài bạch, quan lộc nhị cung, phú quý cực phẩm, gia Tứ Sát, cũng chủ ăn no noãn.

3, thái dương ở dần là sơ thăng, ở thần tị là thăng điện, ở ngọ là nhật lệ trung thiên, chủ đại phú đắt; ở vị thân là thiên viên, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa; ở dậu là tây một, đắt mà không hiển, tú mà không thực; ở tuất hợi tử là thất huy, phùng cự môn ám tinh, suốt đời lao lực bần mang, canh chủ mắt có thương tích, suốt đời quả và chiêu phi.

4, thái dương thủ mệnh, bất luận miếu hãm, và phụ duyên mỏng, và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, hóa kị cùng cung, vị miễn tiên khắc phụ.

5, thái dương hóa kị, thị phi nhật có, lạc hãm, mắt có thương tích hoặc con mắt tật, như cận thị, tản quang chờ. Gia hung thần, có mạn tính tật bệnh hoặc tứ chi mang thương.

6, thái dương và tam thai, bát tọa, dạ quang, thiên đắt cùng cung hoặc gia hội, nổi danh thanh, thụ đặc thù khen ngợi, vinh quang gia thân.

7, thái dương được lộc tồn cùng cung có thể hợp, tác phúc luận, có trác việt tài năng, kinh thương cũng sẽ thành phú.

8, thái dương và văn xương, văn khúc cùng cung, tài hoa sớm hiện, niên thiếu thành danh, phú quý.

9, thái dương và tả phụ, bên phải bật cùng cung, suốt đời thường gặp quý nhân tương trợ, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

10, nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, sớm phối hiền phu có thể bằng. Cư mão thần tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm bình địa thường.

11, nữ mệnh thái dương ở vượng địa, đoạt phu quyền, trượng phu úy người tam phân.

12, thái dương hóa lộc, danh lợi song thu vào, tài quan song mỹ, cư miếu vượng Vưu Giai, tất kiêu ngạo quan.

13, thái dương hóa quyền, ác có quyền lực, thái độ làm người cố chấp, tính tình hào, ban ngày sinh ra cư miếu vượng, tất chủ quyền đắt.

14, thái dương hóa kị, có con mắt tật hoặc bệnh tim, thị phi nhật có. Hoặc thái dương tinh ở vượng địa, thượng bất úy của, sự nghiệp nhưng có phát triển, nếu lạc hãm, lãng phí tiền tài, khốn nghèo, nữ mệnh tiên khắc phu, hậu khắc tử. Thái dương ở tuất hợi tử hóa kị, suốt đời cực khổ bần cùng.

15, thái dương vượng cung hội khoa quyền lộc, công danh cái thế, nữ mệnh tất là phu nhân. Hãm cung không kiên nhẫn cửu.

16, thái dương và Tứ Sát cùng cung, bất luận miếu hãm, một thân tính tình cương liệt, dễ đi cực đoan, cùng người đa phân tranh, tịnh có huyết quang tai ương, bản thân mang thương. Nếu là thái dương cư bình hãm nơi, sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh cùng cung, tất nhiên tàn phế.

17, thái dương cùng trời hình cùng tồn tại cung mệnh, hoặc cùng tồn tại cung tài bạch, cung Quan lộc, một thân phần nhiều là tham gia quân ngũ sinh ra, có lẽ làm quân cảnh, tư pháp của chức, miếu vượng hội cát, năng lực chưởng quyền to. Cung mệnh tam phương tứ chính sẽ có thái dương, thiên hình (không nhất định hai sao cùng cung), cũng cùng đến đây luận.

18, thái dương hãm ở thủ mệnh, một thân ban ngày thường xuyên vô tình, buổi tối tinh lực sự dư thừa, điển hình “Con cú “Tật. Phàm mệnh bàn trung thái dương ở hãm cung cũng cùng đến đây luận, không nhất định ở cung mệnh.

19, thái dương nhập mệnh, đa là quân nhân, viên cảnh, kiến trúc thương nhân, tiêu thụ bên ngoài nhân viên, hành chính cán bộ, vận động viên, ngân hàng nhân viên công tác, ký giả, giáo dục người làm việc, du ngoạn người làm việc chờ, hãm địa không được gia cát làm một vậy lao động chân tay người.

Thái dương ở tử

Lạc hãm ngồi một mình.

Trọng tình cảm, suốt đời vất vả cực nhọc, cùng người quả và, tịnh đôi mắt tình bất lợi, sẽ không cát phần nhiều là cận thị hoặc tản quang, đại thể còn nhỏ nhấp nhô, nữ mệnh nên kết hôn muộn.

Thích hợp làm công chức, giáo sư, hoặc giống nhau dân doanh cơ cấu sự vụ công tác. Đinh kỷ năm sinh ra gia lục cát cũng may mắn, tài quan song mỹ. Đối cung thiên lương, gia cát diệu ngồi chung cung thiên di, cự giả cao giả. Thái dương ở tử, chỗ thiếu hụt rất nhiều, suốt đời phúc không được đầy đủ mỹ, gia cướp khoảng không Tứ Sát cập thái dương bản thân hóa kị, lao lực, bôn ba, hèn mọn, đái tật, chung thân bất năng đầy hứa hẹn.

Thái dương ở xấu, mặt trăng cùng cá tính tương đối cẩn thận, tâm tình bất ổn, cũng có hào sảng một mặt. Nhật nguyệt là động tinh, chủ suốt đời có nhiều chuyển biến, hội cát xuất ngoại vận giai.

Bính năm sinh ra, lộc tồn tại tị cung; mậu năm sinh ra, lộc tồn tại tị cung, cung mệnh mặt trăng hóa quyền; năm đinh sinh ra, cung mệnh mặt trăng hóa lộc; tân năm sinh ra, lộc tồn yếu dậu cung, cung mệnh thái dương hóa quyền, giai phú quý. Gia ngôi sao may mắn, tài quan song mỹ. Quý năm sinh ra cung mệnh có mặt trăng hóa khoa, kình dương nhập miếu, gia ngôi sao may mắn hoành phát của cải, nhưng có chứa nhiều không được thuận.

Tị dậu nhị cung xương khúc lai hội, quan cao lộc hậu. Sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại đắt, xương khúc giáp mệnh, đắt mà hiển.

Tam phương vô cát, trái lại là hung; gia cát, suốt đời vui sướng.

Cung mệnh ở vị, vô chính diệu, đối cung là thái dương mặt trăng đối cung nhật nguyệt, Tứ Sát được thông qua, chủ có hình thương. Gia cát hóa cát, chủ phú quý. Bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn, canh năm sinh ra thứ hai, thành công bại. Văn xương văn khúc cùng cung có thể hợp, xuất thế vinh hoa, chung thân phú quý, sai ai ra trình diện giúp đỡ thứ hai.

Thái dương ở dần, cự môn đều là nhân rất có tu dưỡng, vững vàng, hành sự cẩn thận, tịnh có rộng lớn lý tưởng hoài bão. Không gặp lộc tồn, thì kinh thương bất lợi, suốt đời đa cạnh tranh. Nên làm văn nghệ có lẽ học vấn nghiên cứu, cùng với giáo dục sự nghiệp, hành chính quản Lý Công tác chờ, nên được gọi là dự và địa vị.

“Cự nhật cùng cung, quan phong tam đại”, “Cự nhật dần cung thủ mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, thực lộc lừng danh”, canh tân quý năm sinh ra gia lục cát, phú quý. Cự nhật ở dần, đa sinh chính giới, tư pháp giới, truyền bá giới, văn nghệ giới, giáo dục giới nhậm chức, hoặc là phiên dịch, bác sĩ, luật sư chờ và miệng có liên quan hành nghiệp.

Cung mệnh ở thân, vô chính diệu, đối cung là cự môn thái dương mệnh vô chính diệu, chủ nhân không tuân thủ tổ nghiệp, xa xứ. Cự thái dương đối chiếu, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, thực lộc lừng danh, đa và văn giáo, nghệ thuật hữu quan. Bính đinh canh quý năm sinh ra may mắn.

Thiên cơ, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương hội chiếu, là “Cơ nguyệt cùng lương cách”, ở nhà nước cơ cấu nhậm chức, hoặc dĩ đặc thù tài nghệ mà lừng danh, hội tả hữu xương khúc khôi việt, hoa hơn người, phú quý có tiếng danh. Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, tái sinh đại chúng gương tốt, xã hội đứng đầu, hội cát danh vọng cao.

Thái dương ở mão, thiên lương cùng

Là “Ánh sáng mặt trời Lôi môn”, “Mặt trời mọc phù tang “Của cách, chủ thái độ làm người quang minh lỗi lạc, chính trực hào sảng, tư tưởng chính thống, có lúc khô khan, có can đảm cùng ác thế lực tác đấu tranh, đối với người chân thành, nhiệt tình. Ban ngày sinh ra, vinh hoa phú quý, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý. Giáp canh năm sinh ra sai ai ra trình diện kình dương, chủ khốn, và phụ mẫu duyên mỏng, suốt đời không được thuận. Ất tân nhâm năm sinh ra, phú quý song toàn. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, thiên lương tinh hóa quyền, quyền lộc tương phùng; tân năm sinh ra, đối cung có lộc tồn, cung mệnh thái dương tinh hóa quyền; nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi, cung mệnh thiên lương hóa lộc, đều là quốc gia lương đống của tài.

Cát đa thủ chiếu phùng, chủ nhân bình sinh Phúc Thọ. Nếu hội xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí. Xương lộc hội hợp, cái thế văn chương, cuộc thi nổi tiếng, danh vàng thỏi bảng. Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Cung mệnh ở dậu, vô chính diệu, đối cung là thái dương thiên lương đối cung thiên lương, chủ có thọ. Thái độ làm người tính cách ôn hòa, ổn trọng mà có tính nhẫn nại, có thể là cự giả cao giả, hoặc dĩ nghệ dương danh sinh thế, ất bính tân nhâm năm sinh ra phú quý.

Thái dương ở thần

Ngồi một mình, và đối cung mặt trăng, đều vì vượng địa. Thái độ làm người nhiệt tình chính trực hướng ngoại, thông minh chăm học cơ trí, đa ở niên thiếu đắc chí. Nhật thần nguyệt tuất tịnh minh, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý.

Canh năm sinh ra, lộc tồn tại thân, cung mệnh thái dương hóa lộc, phú quý song toàn, phúc đắt không cạn. Tân năm sinh ra, thái dương hóa lộc, cự môn ở tử hóa quyền, thành tựu không nhỏ. Quý năm sinh ra, cung thiên di mặt trăng hóa khoa, lộc tồn tại tử hội chiếu, thiên khôi thiên việt giáp cung mệnh, phú quý. Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở tị

Ngồi một mình, đối cung là cự môn. Chủ nhân chí cao khí ngạo, niên thiếu thành danh. Nhật tị nguyệt dậu tịnh minh, vô Tứ Sát thấu bỏ, tài quan song mỹ, bản tinh thủ thân cung, cũng chủ phúc lộc dầy phong. Bính mậu tân nhâm năm sinh ra phú quý, sai ai ra trình diện chư cát củng chiếu, đại quý. Cự nhật đối chiếu, thực lộc lừng danh, gặp nhau và hoà hợp với nhau xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở ngọ

Ngồi một mình, đối cung là trời lương. Thái dương tinh ánh sáng huy quá cường, chỉ có cô khắc một mặt, kiêm hữu con mắt tật, hoặc có bệnh tim, cao huyết áp. “Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của đắt, địch quốc của phú “. Cự nhật củng chiếu là kỳ cách, sai ai ra trình diện quyền lộc ngôi sao may mắn, cự phú đại quý. Đinh kỷ canh tân quý năm sinh ra, phú quý song toàn, bính mậu nhâm năm sinh ra, tối nghĩa. Vô sát xung, không mắc tất phú. Đối cung thiên lương, gia cát, cự giả cao giả. Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thái dương ở vị, mặt trăng cùng

Có thể xem thêm nhật nguyệt ở xấu, không có ở xấu cung tổ hợp may mắn, mặt trăng hãm địa bất lợi mẫu thân. Còn trẻ chăm chỉ, vãn vận tiêu cực, thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa. Hợi mão nhị cung xương khúc củng chiếu, xuất thế vinh hoa. Tả hữu xương khúc ở thân vị nhị cung lai giáp, hoặc ở cung mệnh, cung thiên di, đắt mà hiển. Bính mậu tân năm sinh ra gặp lục cát, có thể có thành tựu, có thể nhâm chủ quản, trở nên nổi bật.

Tam phương vô cát, kiêm gặp Tứ Sát, trái lại là hung. Đinh kỷ năm sinh ra, kình dương cùng cung, gặp lại hỏa linh, ngay cả phú quý, tất có đại rách nát, chỉ hung chung.

Nhật nguyệt ở vị không thích hợp kinh thương, can công chức so sánh cát.

Cung mệnh ở xấu, vô chính diệu, đối cung là thái dương mặt trăng đối cung nhật nguyệt, Tứ Sát được thông qua, chủ có hình thương. Gia cát hóa cát, chủ phú quý. Bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn, canh năm sinh ra thứ hai, thành công bại. Văn xương văn khúc cùng cung có thể hợp, xuất thế vinh hoa, chung thân phú quý, sai ai ra trình diện giúp đỡ thứ hai.

Thái dương ở thân, cự môn cùng có thể xem thêm cự nhật ở dần. Thái dương ở thân là thiên viên, cố thua ở dần giai, tiên chuyên cần hậu nọa, nên văn hóa, giáo dục sự nghiệp. Giáp canh kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Vô kiếp khoảng không Tứ Sát, thực lộc lừng danh. Sai ai ra trình diện đà la, nam nữ tà dâm, mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách. Nữ mệnh trì hôn, không gặp cát mà sai ai ra trình diện hung, tình cảm tất có khúc chiết, hay là rơi xuống phong trần. Cung mệnh ở dần, vô chính diệu, đối cung là thái dương cự môn cự môn thái dương đối chiếu, vô kiếp khoảng không Tứ Sát, thực lộc lừng danh, đa và văn giáo, nghệ thuật hữu quan. Bính đinh canh tân quý năm sinh ra may mắn. Thiên cơ, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương hội chiếu, là “Cơ nguyệt cùng lương cách”, ở nhà nước cơ cấu nhậm chức, hoặc dĩ đặc thù tài nghệ mà tài danh, hội tả hữu xương khúc khôi việt, tài hoa hơn người, phú quý có tiếng danh. Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, tái sinh đại chúng gương tốt, xã hội đứng đầu, hội cát danh vọng cao.

Thái dương ở dậu, thiên lương cùng

Có thể xem thêm dương lương ở mão, xa thua ở mão giai. Ất mậu tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp canh sinh ra chủ khốn. Thái dương thiên lương ở dậu, đắt mà không hiển, tú mà không thực, đa số phiêu mui thuyền của khách.

Cung mệnh ở mão, vô chính diệu, đối cung là thái dương thiên lương đối cung thiên lương, chủ có thọ, tính cách ôn hòa, ổn trọng có tính nhẫn nại, có thể là cự giả cao giả, hoặc dĩ nghệ dương danh sinh thế, ất bính tân nhâm năm sinh ra phú quý. Thiên cơ thiên lương và cự môn hội hợp, có thể là đại theo thầy biểu, xã hội đứng đầu.

Thái dương ở tuất

Là nhật nguyệt trái lại bối cách cục, có cận thị hoặc cái khác mắt tật, thái độ làm người gấp gáp, làm việc lại không quả quyết, suốt đời thất bại thời gian chiếm đa số. Tất nhiên yếu rời nhà ra ngoài, biệt tỉnh ly hương, chung thân phí sức cố sức. Nên phục vụ công chức, thành bại không đồng nhất. Gặp tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, đã có đại phú hoặc đại quý, dĩ phú người chiếm đa số.

Không gặp cát mà sai ai ra trình diện hung, vu phụ thân bất lợi. Sát tinh cùng thủ, chủ nhân tàn tật nghèo hèn.

Thái dương ở hợi

Lạc hãm ngồi một mình. Nhân thái dương ở hãm địa, nên ban ngày sinh ra mà không nên buổi tối sinh ra. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung, khắc phụ, quả và chiêu phi, suốt đời đa gây chuyện, khổ cực lao lực bôn ba. Phùng Tứ Sát, mẹ goá con côi bần cùng, thành bại không đồng nhất, xuất ngoại ly tổ có thể lấy được may mắn. Thái độ làm người tiên chuyên cần hậu nọa, gia hung thần đái tật, hóa kị con mắt tật.

Thái dương ở hợi, quang mang thu liễm, tam hợp cát chúng vô sát, trái lại có đại người giàu sang, dĩ phú là việc chính. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại mão cung, vị cung thiên lương hóa quyền, gia gặp thiên mã tả hữu hoặc xương khúc, đại cát, không mắc tức đương đại phú, sự nghiệp vận hanh thông. Nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi cung, vị cung thiên lương hóa lộc, thiên khôi thiên việt hội chiếu, gặp tả hữu xương khúc thiên mã, cũng chủ đại phú đắt. Bính mậu năm sinh ra cát, ngôi sao may mắn được thông qua, phú quý không nhỏ.

Vũ khúc

Thuộc kim, bắc đẩu thứ sáu tinh, hóa tài, là tài bạch chủ.

Vũ khúc thủ mệnh, đại thể kiên cường quả đoán, tâm thẳng không độc, hình nhỏ giọng cao mà lượng đại, yêu thích phong trào thể dục thể thao. Nặng nghĩa khí, có kiên cường tinh thần, giảng tín dụng, nhanh mồm nhanh miệng, ngôn ngữ ngay thẳng, mặt hình phương viên.

Nữ mệnh vũ khúc nhập cung mệnh, suốt đời làm phiền, đoạt phu quyền, thích tại gia chỉ thủ hoa, giống nhau không đem lão công ở trong mắt. Hôn hậu khó có thể ngây ngô ở trong nhà, đa yếu ra ngoài công tác. Vũ khúc nhập miếu thì quyền quý, là phu nhân, gia cát quả đoán cương nghị, dễ trở thành nữ cường nhân. Hãm địa giá trị sát cô đơn, hình phu khắc tử, thậm chí trở thành quả phụ. Vừa gia xương khúc thiên diêu Hàm trì hoặc liêm trinh thủ thân, không chỉ hình khắc, hơn nữa dâm loạn.

1, vũ khúc và chư hung tụ mà thành họa, chư cát tập dĩ thành tường. Đây là kiên cường ngôi sao, chủ cô khắc, nên nam mệnh không thích hợp nữ mệnh. Nữ mệnh có là quả ở lại tinh, gặp dương đà hỏa linh, bất lợi hôn nhân, hình khắc cực quá mức.

2, vũ khúc hội lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, phát tài viễn phương.

3, vũ khúc và tham lang cùng cung, niên thiếu bất lợi, vừa là bủn xỉn người, gia sát kị, kỹ thuật nghề nghiệp.

4, vũ khúc và phá quân cùng cung, nan hiển quý, không được tụ tài, gia hung thần, tiền tài tới tay thành khoảng không.

5, vũ khúc và thất sát, Hỏa Tinh đồng vị, nhân tài bị cướp.

6, vũ khúc hỉ tây, phương bắc sinh ra, là phúc, đông, phía nam sinh ra bình thường, giảm phúc.

7, vũ khúc bị dương đà hỏa linh Tứ Sát phá tan, cô bần không đồng nhất, mặt mày hốc hác duyên niên.

8, vũ khúc nhập miếu và xương khúc đồng hành, thông minh xảo nghệ, văn tài hảo, thái độ làm người đa học đa năng lực, kinh thương từ công giai cát.

9, vũ khúc và tả phụ bên phải bật cùng cung, lĩnh đạo lực cường, thiên phú rất nặng, dễ lấy được người khác của tín nhiệm.

10, vũ khúc cùng trời phủ cùng cung hoặc gia hội tịnh gặp lộc tồn, suốt đời tài vận hanh thông.

11, vũ khúc đối tứ hóa thập phần mẫn cảm, cát hung của ám chỉ lực nhân. Vũ khúc hóa lộc, tất phú, kinh thương phát đạt, tài vận quá, nữ mệnh là phú.

12, vũ khúc hóa quyền, tính cách độc đoán, cố chấp. Tất chưởng quyền to, quan võ đắt hiển, từ thương tài vận hanh thông.

13, vũ khúc hóa khoa, dễ thành danh, vụ lợi văn chức, tài vận không sai.

14, vũ khúc hóa kị, hung, khi còn bé nan nuôi hoặc đa bệnh. Người này có chút tố chất thần kinh, suốt đời phần nhiều là phi, nhân tài khởi tranh cãi, sự nghiệp, tiền tài phương diện tất có đại rách nát, gặp lại hung thần, có đoản mệnh hiện ra.

15, vũ khúc cùng trời khôi, thiên việt cùng cung hoặc gia hội, là tài phú của quan, đa ở tài chính bộ môn công tác, hoặc làm tài vụ công tác.

16, vũ khúc và kình dương, đà la cùng cung, chủ cô khắc, nam nữ giai cùng.

17, vũ khúc nhập miếu, có uy danh, sai ai ra trình diện quyền, lộc, tả hữu, xương khúc ngôi sao may mắn, thì dựa vào đến đây đoạn. Thần tuất xấu vị năm sinh ra, an mệnh ở thần tuất cư vị cung, gia cát chủ phú quý, như không ở thần tuất xấu vị năm người sống thứ hai.

18, vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề, tức vũ khúc ở tị hợi cung, dần thân, mão dậu cung thủ mệnh, gia sát người, đa tay nghề an thân.

19, vũ khúc gia cát ngồi trên cung thiên di, là cự giả cao giả (cát nhiều mặt luận).

20, vũ khúc thủ mệnh, đa chính giới, công thương giới, tài chính và kinh tế giới, tài chính giới, nghề bảo hiểm, quân đội, bót cảnh sát, thể dục bộ môn công tác.

Vũ khúc ở tử ngọ, Thiên phủ cùng

Vũ khúc cùng trời phủ giai thuộc tài tinh, hai sao cùng cung, đương nhiên may mắn, tịnh chủ có thọ.

Thái độ làm người am hiểu kinh doanh, có ưu tú quản lý xí hoa năng lực, dễ thành đại sự đại nghiệp, tài vận phương diện sẽ rất có phát triển, nhưng nếu Tứ Sát cùng cung, tiền tài tao tổn hại.

Đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Tả phụ cùng cung, tôn cư vạn ngồi, địa vị cao. Gặp tả hữu xương khúc, tất quan to lộc hậu, đắt hiển không thể nghi ngờ, không phải cũng tài vụ chủ quản hoặc đại thương nhân. Gia lộc tồn, chủ phú, hội cát đa, có rất nhiều tài sản. Gia khôi việt, là tài phú của quan.

Canh năm sinh ra, lập mệnh ở tử, lộc tồn tại thân, cung mệnh có vũ khúc hóa lộc, tất thành phú hào. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ, vũ khúc hóa lộc, cự phú. Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, lập mệnh ở tử khoa lộc tuần phùng, lập mệnh ở ngọ song lộc triêu viên, đều là phú quý không nhỏ.

Nữ mệnh có khả năng, chí khí phi phàm, hội lộc tồn là phu nhân. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung tinh, hôn nhân không đẹp, tịnh có hình khắc.

Vũ khúc ở xấu vị, tham lang đều là “Tham vũ đồng hành cách”, vũ khúc là tài tinh, thái dương ở dần thân, mặt trăng ở tử xấu lai giáp, vừa là “Nhật nguyệt giáp tài cách “. Trải qua vân: “Vũ tham không được phát người thiếu niên”, “Tham vũ mộ trung cư, tam thập dĩ mập ra”, “Nhật nguyệt giáp tài gia cát diệu, không được quyền thì phú”, “Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung “.

Loại này cách cục phần lớn là tiên bần hậu phú, lúc còn trẻ lao khổ hoặc hệ bình thường người, tam thập tuổi hậu vận khí hanh thông, tài vận quá mức vượng. Tả hữu xương khúc ở tam hợp phương gia hội hoặc ở lân cung lai giáp mệnh, nhất định là cát cách. Hội Hỏa Tinh linh tinh, thượng cát, nhất định hoành phát, đa số thương nhân, chủ quản nhân viên, ông chủ. Mậu kỷ canh tân năm sinh ra, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung là đắt cách. Quý năm sinh ra bạo phát, không kiên nhẫn cửu. Giáp năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, đà la nhập miếu, khoa quyền lộc gia hội, kinh thương đại phú. Lập mệnh ở vị, canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, tọa đắt hướng đắt, cát cách.

Vũ tham xấu vị, có đào hoa, thái độ làm người bủn xỉn gian giảo, độ lượng nhỏ hẹp, lòng tham không đáy, khẩu thị tâm phi, vì tư lợi, gia hung tinh càng sâu, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý.

Nữ mệnh tố chất thần kinh, keo kiệt keo kiệt, ngôn ngữ hư gạt, lòng tham không đáy.

Cung mệnh ở xấu vị, vô chính diệu, đối cung là vũ khúc tham lang mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, chủ nhân thực lộc sung túc. Cung mệnh ở vị, giáp mậu năm sinh ra phú quý, cung mệnh ở xấu, bính mậu canh năm sinh ra phú quý. Vũ khúc tham lang có hỏa linh cùng cung, chủ quan võ, hội cát chủ chưởng binh.

Xương khúc cùng cung hội hợp, chủ nhân tài nghệ dương danh, tả hữu cùng cung hội hợp, chủ nhân sự nghiệp an ổn, bổng lương dày.

Đà la hỏa linh đáo cung mệnh, không làm việc đàng hoàng, chủ nhân hung ngoan, hình thương, quyết phối thiên lý.

Vũ khúc ở dần thân, thiên tướng cùng

Thái độ làm người tương đối khiêm tốn thành khẩn, khá phú nhân tình vị, thông minh hiếu học, đa tài nghệ, xã giao viên mãn.

Giáp kỷ canh quý năm sinh ra, gia tả hữu xương khúc, không gặp sát tinh xung chiếu, nên tham chánh, quyền cao lộc hậu, có thể đạt tới đáo tỉnh thính cấp địa vị thậm chí càng cao, là tể phụ của tài. Giáp năm sinh ra hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ gia hội, lộc mã cùng bôn ba, đắt đến cực điểm phẩm. Canh năm sinh ra quyền lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, phú quý không nhỏ. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, tài vượng quá.

Vũ tương dần thân, nếu hội lộc mã, phát tài tha hương, đa số là có nhiều thương nhân, suốt đời đa thiên động. Hội cát chúng bôn ba xuất ngoại, sinh ý làm được rất lớn.

Vũ khúc hóa kị, suốt đời khiếm thuận lợi, hoặc là nhân viên kỹ thuật. Tứ Sát cùng cung, tài trên có tranh cãi và rách nát, hoặc bị lừa dối, hoặc là đầu đầu tư đi ra ngoài thu vào không trở lại. Hội kình dương, có quan nhục hình trách. Hỏa linh phá tan, tứ chi tao thương.

Nữ mệnh được vũ khúc thiên tướng thủ mệnh, đa chủ trượng phu phú quý, là phu nhân của mệnh. Gia cát thủ chiếu, vượng phu ích tử. Hoặc có sống ý ý nghĩ, thiện lương thuần khiết, kinh thương cũng phát. Có sát cùng thủ, bởi vì thần kinh hề hề, đà la cùng thủ, chủ nhân giả dối dối trá.

Vũ khúc ở mão dậu, thất sát cùng niên thiếu bất lợi, nên tác kinh thương. Thái độ làm người dã tâm bừng bừng, dục vọng vô chỉ cảnh. Làm việc rõ ràng, có mưu lược, hiệu suất cao, chỉ là chuyên quyền độc đoán, là cầu tài mà dũng cảm tiến tới, tử chiến đấu tới cùng. Tính hảo phẫn tranh, may mắn tâm rất mạnh, đại đô mưu cầu danh lợi mạo hiểm ăn ý. Suốt đời chung quy phập phồng không yên, tịnh đa hình thương, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng tất lịch thụ gian khổ.

Ất tân năm sinh ra lộc tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, phúc hậu, tài quan song mỹ. Tả hữu xương khúc củng chiếu, phú quý. Giáp năm sinh ra ngang dọc phát một thời, cũng là vinh hoa không lâu sau. Nhân cung tài bạch có liêm trinh, suốt đời cũng có rách nát.

Tứ Sát cùng cung, tính bạo, ắt gặp huyết quang tai ương, tàn tật có thương tích, hoặc có họa sát thân, khả năng yểu thọ.

Kình dương cùng cung, nhân tài cầm đao. Hỏa Tinh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ giết mão dậu nên làm quân cảnh, phòng địa sản, ăn ý sinh ý, chứng khoán sao mại, kỹ thuật công tác, kiến trúc nghiệp, hoặc cái khác cụ tính nguy hiểm hành trình nghiệp.

Nữ mệnh tính cương, có nam tử khí, trong nhà hội ức hiếp trượng phu, hôn nhân có nhiều khúc chiết.

Vũ khúc ở thần tuất nhập miếu ngồi một mình, đối cung tham lang, gia cát có uy danh. Niên thiếu bất lợi, tam thập tuổi hậu vận khí giai. Thần tuất xấu vị năm sinh ra, tây, bắc tịch người, tả hữu khôi việt hội chiếu, phú quý. Xương khúc cùng cung, văn võ toàn tài, danh dự lan truyền. Gia hội khôi việt, tài phú của quan, ở tài chính bộ môn công tác, hoặc làm tài vụ công tác.

Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, liêm trinh hóa lộc, lập mệnh ở tuất dần cung có lộc tồn, đại phú đắt. Lập mệnh ở thần, canh năm sinh ra

Vũ khúc hóa quyền, thân cung có lộc tồn, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, đại phú.

Đà la cùng cung, tàn tật, tái kiến hung tinh gia hội, chắc chắn lao ngục tai ương, gặp lại xương khúc linh tinh, ắt gặp thuỷ ách hoặc ngoài ý muốn khác mà chết.

Nữ mệnh, có hình khắc, thất sát ngồi một mình cung phu thê, phu phụ không được hài, thường một mình trông phòng, hoặc phu thê sinh ly tử biệt, sát tinh xung chiếu, nhấp nhô đa, dễ rơi xuống phong trần.

Vũ khúc ở tị hợi, phá quân cùng nên kinh thương, hoặc có chuyên môn kỹ thuật trong người. Thái độ làm người bảo thủ, khư khư cố chấp, thính không được tiến người khác khuyến cáo, đa chiêu tới chúng bạn xa lánh. Làm việc xung động, hảo mạo hiểm, ngôn ngữ khoa, trời sinh quái tính tình, nhất phó dân cờ bạc tính cách, thờ phụng không được lưu danh thiên cổ, liền để tiếng xấu muôn đời người của sinh triết học. Thật mạnh, to gan lớn mật, lãng phí tiền tài, rất có thiên kim tan hết hoàn phục tới ý tứ hàm xúc.

Vũ phá cùng cung, nan hiển quý, không tuân thủ tổ nghiệp, khí tổ ly tông phá gia, thành bại không đồng nhất, thị phi điệt hiện. Vũ khúc hoặc phá quân hóa lộc gia ngôi sao may mắn, sinh phùng loạn thế thì có thể đục nước béo cò, quật khởi sinh lùm cỏ, hoặc kháo đầu cơ trục lợi mà làm giàu dồn đắt, nhiên đại đô kết cục bất lương.

Nhân phá quân không thích xương khúc của cố, sai ai ra trình diện xương khúc cùng cung, hình khắc lao lực, thiên phú thanh cao, là bần sĩ, dù có đắt cũng không phú, kỹ thuật công tác là nên. Mậu nhâm năm sinh ra phúc hậu, tài quan song mỹ. Gia sát, tay nghề an thân. Phùng lộc mã, nam lang thang, nữ đa dâm.

Vũ khúc phá quân nếu thủ cung tài bạch, đông thu vào tây tản, tới tay thành khoảng không.

Đà la cùng cung, tứ chi có thương tích, tất thay đổi rất nhanh, tịnh có lao ngục tai ương.

Hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng.

Vũ phá ở hợi, quý năm sinh ra cũng có kinh thương bạo phát, hoặc tác chính trị ăn ý mà thủ đắt người, nhưng suốt đời tất đa kinh hãi, tịnh quan phi không khỏi, đại thể không được chết già.

Nữ mệnh, có khả năng, sự nghiệp hình người, không quá cố nặng gia đình, ngay cả sự nghiệp thành công, phúc không được đầy đủ mỹ. Tính cương cô khắc, gia hung thần không vì hiền lương, tánh khí nóng nảy, định làm quả phụ.

Thiên đồng

Thuộc thủy, sao Nam Đẩu đệ tứ tinh, hóa phúc, là phúc đức chủ. Thiên đồng là nhất phúc tinh, mười hai cung trung giai tác phúc luận, có giải trừ ách chế hóa công. Thiên đồng tọa mệnh, mặt hình phương viên, lưỡng gò má đầy ắp, bản tính ôn hòa, khiêm tốn lễ độ, nhân từ ngay thẳng, viết văn tinh thông, có kỳ chí, vô hung kích. Nhập miếu thân thể mập mạp, lạc hãm vóc người lớp giữa hoặc ngắn ải. Thiên đồng của phúc, biểu hiện ở thái độ làm người có chút lười nhác, đặc biệt trung ở sinh hoạt hàng ngày trung hội chỗ và hiển hiện ra, mọi việc đều lười động, năng lực tha tựu tha, cái này gọi là người lười có lại phúc, có ngồi mát ăn bát vàng ý tứ hàm xúc ở bên trong. Lý tưởng rất cao, bả thời gian tới cấu rất muốn hảo, nhưng mà phó chư thực hiện hành động lại ít, thậm chí hội trở thành một nói suông người của. Cố thiên đồng hỉ sát tinh xung kích, trái lại kích phát thiên đồng tinh lực lượng làm được có kiến thụ.

Thiên đồng tinh điểm là sống tính lạc quan, không câu nệ tiểu tiết, tại ngoại rất được nhân hoan nghênh. Hứng thú rộng khắp, tri túc thường nhạc, ít phát giận, không được ghi hận, không được gây thù hằn, thái độ làm người hài hước, mình cảm giác khoái trá. Khuyết điểm ngay cả có ta ham ăn biếng làm, hành sự lo lắng nhiều lắm, nhượng cơ hội không công địa từ bên người trốn. Nam mệnh thiên đồng chỉ thủ cung mệnh, có mềm yếu có thể lấn của ngại. Thiên đồng bất luận ở hà cung thủ mệnh, kỳ tính tình đều có ngây thơ một mặt, có lúc tiểu hài tử tính tình mười phần. Thiên đồng nhập mệnh, bất luận nam nữ, đại thể lớn lên mập mạp, mình ước thúc lực độ chênh lệch, dễ thụ ngoại giới mê hoặc. Nữ mệnh thiên đồng tinh nhập cung mệnh, khuôn mặt giảo hảo, hơi béo, da bạch, đối đãi người thân thiết, trung niên hậu mập mạp.

1, thiên đồng thủ mệnh gia cát, thọ nguyên trường, vô cát mà hội sát đa, thọ không dài.

2, nữ mệnh thiên đồng, bề ngoài lạc quan, nội tâm đa sầu đa cảm, ý chí không được kiên, dễ thụ dụ dỗ. Phùng sát phá tan, hình phu khắc tử; thiên lương, mặt trăng phá tan, nên tác nhà kề.

3, nữ mệnh thiên đồng nhập mệnh hội ngôi sao may mắn, tất là hiền phụ. Dần cung tọa mệnh, giáp năm sinh ra hợp cách (lộc tồn tại dần và hợi cung của liêm trinh hóa lộc không bàn mà hợp ý nhau), tử năm sinh ra hiền lương; mão cung tọa mệnh, ất năm sinh ra hợp cách; tị cung tọa mệnh, bính mậu năm sinh ra hợp cách; tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra hợp cách; hợi cung tọa mệnh, bính tân hậu sinh nhân hợp cách. Duy tị hợi cung thiên đồng, nhân và lạc hãm thiên lương số tử vi đối, tuy đẹp tất dâm, nên chú ý kỳ khuyết điểm.

4, thiên đồng là phúc tinh, hỉ sát tinh kích phát kỳ lực lượng, dĩ cải biến thiên đồng tinh lười biếng tính tình, nhưng mà sát tinh quá nhiều thì vừa không thích hợp.

5, thiên đồng và kình dương cùng cung, có huyết quang tai ương, tứ chi tao thương.

6, thiên đồng và đà la cùng cung, thân thể mập mãn, vóc người sai xưng, thị lực có tổn thương, mắt ngày thường tiểu mà dài nhỏ, khả năng cận thị, mắt lé, có lẽ mù.

7, thiên đồng và xương khúc cùng cung hoặc gia hội, văn học nghệ thuật của tu dưỡng cực cao, đều xem trọng thị kỳ tinh thần hắn phương diện hưởng thụ, đa kháo thành tài danh.

8, thiên đồng cùng trời lương cùng cung hoặc gia hội gặp lại Địa kiếp thiên không, đối với xã hội bất mãn, trốn tránh hiện thực, chỉ chuyển nhập tôn giáo, thần học, bói toán chờ lĩnh vực nghiên cứu, gia chặn khoảng không cập Tứ Sát, có xuất gia là tăng là nói mới có thể.

9, thiên đồng và tả hữu xương khúc thiên lương gia hội, đắt hiển.

10, thiên đồng tinh không thích hợp lục canh năm sinh ra, cư dậu cung thì chung thân rách nát, có yểu vong của ngu.

Thiên đồng ở tử ngọ, mặt trăng cùng

1, cùng âm ở tử, là “Thủy trừng quế ngạc ” cách cục, nam tử có hình dáng tướng mạo tiêu sái, phong độ chỉ có, tao nhã, là thư sinh hình mỹ nam; nữ tử có ôn nhu tú lệ, rực rỡ chiếu nhân, là một điển hình mỹ nữ.

Nam nữ đều rất có nghệ thuật tế bào, sinh hoạt lạc quan đổng hưởng thụ, có khiết phích, khác giới duyên hậu, tại ngoại có nhiều khác giới bang trợ. Ngay thẳng, hay nói, lòng dạ không sâu, sẽ vì người khác tác tưởng mà hi sinh lợi ích của mình. Sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, phú hơn nữa đắt. Tả hữu xương khúc gia hội, đắt hiển không thể nghi ngờ. Bính đinh kỷ quý năm sinh ra thượng cách. Bính năm đinh dạ sinh ra, phú quý trung lương, nhân bính năm sinh ra cung mệnh thiên đồng hóa lộc, thần cung thiên cơ hóa quyền, không được kị dương đà xung chiếu; năm đinh sinh ra lộc tồn tại ngọ cung đối chiếu, cung mệnh mặt trăng hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thần cung thiên cơ hóa khoa, đã ngoài hai người đều có thể lấy được thanh yếu của chức, là trung gián của tài, đại quý của mệnh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, mặt trăng hóa khoa, giúp đỡ tương phùng, phú quý, danh dương thiên hạ.

Nữ mệnh tính tình ôn nhu, hình tượng khí chất hảo, suốt đời vinh hoa, nên kết hôn muộn. Có một … hai … Sát tinh ở tam phương tứ chính, đa tác nhà kề, hoặc giá đã ly dị lão công. Hỏa linh ở mệnh hoặc thiên di, trái lại là triệu chứng xấu.

2, cùng âm ở ngọ, hai sao câu hãm, là phiêu bạt của mệnh, nam nữ giai tình cảm phong phú, hảo huyễn tưởng, yếu đuối, nam mệnh bất lợi thê nữ, nữ mệnh suốt đời tình cảm không được thuận, nên tác nhà kề. Giáp đinh kỷ quý năm sinh ra gia cát, tài quan song mỹ. Bính mậu năm sinh ra kình dương đáo ngọ cung, trái lại chủ sự nghiệp có đại thành, là “Đầu ngựa đái tiến “Của đắt cách, có thể là trấn ngự biên cương của tướng lĩnh, giống nhau biểu hiện là viễn phó tha hương lập nghiệp, sự nghiệp gian khổ sau đó thành công, khổ tẫn cam lai, cuối thăng chức rất nhanh. Nếu là sát tinh nhiều lắm thì vừa đặc biệt, hội hỏa linh, trái lại hình phạt chính thương chết sớm, có lao ngục tai ương. Phi bính mậu năm sinh ra, gia sát nặng, là bôn ba lao lực người, tài nghệ dựng thân, bản thân gầy yếu đa bệnh.

Cung mệnh ở tử ngọ, vô chính diệu, đối cung là trời cùng mặt trăng

Cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận. Cung mệnh ở ngọ đối cung thiên đồng mặt trăng miếu vượng, là “Nhật nguyệt tịnh minh “Của cách, giáp đinh kỷ canh quý tân năm sinh ra, hội tả hữu xương khúc, phú quý. Cung mệnh ở tử đối cung thiên đồng mặt trăng lạc hãm, đinh kỷ canh quý năm sinh ra may mắn. Nữ mệnh, nên tác nhà kề.

Thiên đồng ở xấu vị, cự môn đồng nghiệp dĩ cùng cự xấu vị là hạ cách, khá thích hợp nghiên cứu học vấn hoặc cảo công việc nghiên cứu. Duyên hai sao chẳng hề được địa, thiên đồng vừa một là phi ngôi sao, hai sao ở chung nhất cung tổ hợp không tốt của cố. Cự môn tinh khuyết điểm dễ dàng nhất biểu hiện ra ngoài. Thái độ làm người lắm mồm, suốt đời thường chiêu khẩu thiệt thị phi. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, bản thân tao thương, mắt cận thị. Hỏa linh cùng cung, tất sinh dị chí. Nếu phùng ác sát đa, chết bởi ngoại đạo.

Giáp canh năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, ất năm sinh ra cung Quan lộc thiên cơ hóa lộc, quý năm sinh ra cự môn hóa quyền, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, gia cát tài quan song mỹ, thế nhưng phi không khỏi. Bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, cung Quan lộc thiên cơ hóa quyền, có thể có phú quý. Năm đinh sinh ra thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn hóa kị, tung phát tài cũng tất không lâu sau xa, thường cùng người khởi xung đột.

Thái độ làm người tâm tư nhẵn nhụi, nhìn rõ mọi việc, ánh mắt độc đáo, nhưng phẩm tính ích kỷ, lời nói và việc làm không đồng nhất, keo kiệt đa nghi. Gia ác sát, ngôn ngữ êm tai, nội nghi ngờ gian trá. Nữ mệnh quật cường, keo kiệt, ái bãi mặt, lòng dạ hẹp hòi, lời nói suông đa, lão công biết sợ người.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị ở mệnh, bất luận nam nữ, suốt đời vất vả cực nhọc, niên thiếu bất lợi, đa cùng người bất hòa, nhân tế quan hệ bất năng viên mãn. Có quyền lộc ở cung mệnh có thể yếu bớt loại này bất túc.

Cung mệnh ở xấu vị, vô chính diệu, đối cung là trời cùng cự môn

Mệnh vô chính diệu, đối cung là luận. Thư vị: “Nhật mão nguyệt hợi, an mệnh vị, bảng vàng đề tên của quang vinh “.

Cung mệnh ở vị, đối cung thiên đồng cự môn, tân nhâm năm sinh ra thượng cách, ất năm sinh ra thứ hai, tam hợp nhật nguyệt miếu địa, là “Minh châu rời bến cách, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc hội hợp hoặc giáp mệnh, chủ đại phú đại quý.

Cung mệnh ở xấu, đối cung thiên đồng cự môn, xương khúc ở cung mệnh, chủ nhân xuất thế vinh hoa, bính mậu tân năm sinh ra thượng cách.

Thiên đồng ở dần thân, thiên lương cùng cung tài bạch, cung Quan lộc hội mặt trăng, thiên cơ, là “Cơ nguyệt cùng lương “Cách, tái sinh lại nhân, mổ chính bút thành danh. Dần thân nhị cung có thiên mã, tất nhiên bình thường dọn nhà, tịnh rời xa cố thổ, khi hắn hương lập nghiệp. Thái độ làm người ổn trọng, nhiệt tình, ngay thẳng, quảng giao du, rất biết làm người xử sự, tinh lực sự dư thừa, tính tình sinh động, hiếu động.

“Phúc ấm tụ, không sợ hung nguy”, hai sao cùng cung, suốt đời phần nhiều là gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, mà lại chủ thọ cao. Giáp ất đinh kỷ canh năm sinh ra, phúc hậu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Gặp giúp đỡ văn xương, chủ đắt hiển.

Cùng lương dần thân, đại thể có nhất nghệ tinh, thanh danh tại ngoại, phục vụ sinh tương đối ổn định cơ cấu, thường thân kiêm sổ chức, hội cát có vận làm quan, danh lợi song thu vào.

Sẽ không cát sai ai ra trình diện sát, phiêu bạt, suốt đời hư danh hư lợi, tính tình gian ngụy. Đà la cùng cung, mập mạp, mắt bất hảo, tính cách cực đoan, vừa là đồi phong bại tục chi lưu.

Cung mệnh ở dần thân, vô chính diệu, đối cung là trời cùng thiên lương

Cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận, đối cung có thiên đồng thiên lương, suốt đời không hãi sợ hung nguy, tịnh chủ có thọ. Có ngôi sao may mắn tọa thủ cung thiên di, có thể là cự giả cao giả. Dương đà hỏa linh hội hợp, bình thường của cách.

Thiên đồng ở mão dậu

Ngồi một mình, đối cung là thái âm tinh. Ất bính đinh tân năm sinh ra, tài quan song mỹ, tả hữu xương khúc khôi việt hội chiếu, người này định vật phi phàm, không mắc tức đương đại phú, hoặc phú quý cùng có đủ cả. Mão dậu thiên đồng thái độ làm người phổ biến trọng tình cảm, thái độ ôn hòa, làm cho một loại an phận thủ kỷ cảm giác, đáng tin cậy. Thụ đối cung thái âm tinh có ảnh hưởng, thích văn học nghệ thuật, nặng tinh thần phương diện hưởng thụ, suốt đời nỗ lực trình độ thiếu, gặp ngăn trở dễ nản lòng thất vọng, có lẽ làm sự nghiệp tác dụng chậm bất túc. Gia sát, suốt đời bất năng tự chủ, do đó bị người ra roi.

Nữ mệnh sự nghiệp tâm không mạnh, khát vọng yên ổn phong phú sinh hoạt cực kỳ nó tinh thần phương diện đông tây, cung mệnh hoặc cung phúc đức gia sát cập đào hoa tinh, dễ cùng người tư thông hoặc làm tình dục hành nghiệp, bính năm đinh sinh ra trái lại đa dâm dục.

Thiên đồng ở thần tuất

Thiên đồng là bình cung, đối cung là cự môn tinh.

Tính tình dịu ngoan, và ai cũng và được lai, ham tự do, hiếu học nghệ mà đa học ít thành. Gặp tả hữu xương khúc có thể đắt hiển. Thích hợp công chức, có thể là giáo sư, học giả, ngoại vụ, hoặc là giống nhau nhân viên công tác.

Dương đà cùng cung, bản thân tao thương, thị lực có tổn hại. Gặp hỏa linh tất sinh dị chí. Bính năm đinh sinh ra lợi đạt, canh quý năm sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu. Thiên đồng ở tuất, là trái lại bối, năm đinh sinh ra dần cung mặt trăng hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cung mệnh thiên đồng hóa quyền, thần cung có cự môn hóa kị lai xung, trái lại là đại quý của cách, nữ mệnh là hiền phụ.

Thiên đồng ở tị hợi nhập miếu ngồi một mình. Biểu hiện nhân tế quan hệ rộng khắp, hảo hưởng lạc, tính cách ôn hòa, làm việc kéo dài, sinh hoạt có chút lười nhác. Gia cát sự nghiệp chắc chắn thành. Thiên mã ở mệnh hoặc thiên di, suốt đời bôn ba.

Thụ đối cung lạc hãm thiên lương tinh ảnh hưởng, Tứ Sát cùng cung hoặc gia hội, có huyết quang tai thương, tàn tật cô khắc, mà lại chủ vất vả cực nhọc hối hả. Đà la cùng cung, thị lực có cản trở. Gặp hỏa linh đương sinh dị chí.

Thiên đồng tị hợi, gặp tả hữu xương khúc, đắt hiển. Ở tị, bính mậu năm sinh ra tài quan song mỹ; ở hợi, bính mậu nhâm năm sinh ra tài quan song mỹ. Nữ mệnh, hiền hoà thảo nhân thích, vừa trải qua chịu không nổi mê hoặc, cố đánh giá không cao, tuy đẹp mà dâm, tình cảm có khúc chiết, gia sát cùng người tư thông không thể nghi ngờ, tịnh đa số chức nghiệp phụ nữ.

Liêm trinh

Liêm trinh thuộc mộc, hỏa, bắc đẩu đệ ngũ tinh, hóa khí là tù tinh, làm quan lộc chủ, hỉ nhập cung Quan lộc, trong người mệnh, là thứ đào hoa. Liêm trinh nhập mệnh người, lớp giữa vóc dáng, trí nhớ tốt, thân thể cường tráng, mắt lộ thần quang, xương gò má cao vót, lông mày rậm mắt to, miệng đại, mặt chữ quốc hoặc là giáp tự kiểm hình. Cá tính cao ngạo sơ cuồng, tính tình cứng rắn thẳng, thái độ làm người cố chấp, phần lớn là tự cho là đúng, không dễ dàng thính tiến người khác khuyến cáo. Cần lao chịu làm, tình cảm cường liệt, ham tự do, công chúng trường hợp thích giảng hai gã công đạo nói. Tính hảo phẫn tranh, cùng người ý kiến không đồng nhất dồn thì sẽ gặp lập tức gia dĩ phản bác. Nhân tế quan hệ có lúc không tốt.

Đã ngoài cận vi sao Liêm trinh một trong vậy đặc biệt trưng, thượng tu phối hợp cái khác tinh diệu mà tối hậu xác định, bởi vì sao Liêm trinh có thể âm nhu cũng có thể dương cương. Và thất sát, phá quân, tham lang cùng cung, hoặc và dương đà hỏa linh Tứ Sát cùng cung, có lẽ và hóa sao Hóa kỵ cùng cung, thì sẽ rõ hiển biểu hiện ra tiền thuật đặc biệt trưng, dụng tâm cứng rắn, trả thù tâm cường, tính tình cấp mà táo bạo, dễ cùng người khởi tranh chấp, dương cương khí mười phần. Nếu là liêm trinh cùng trời tương, Thiên phủ, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn chờ tinh cùng cung hoặc liêm trinh hóa lộc, thì hội biểu hiện ra âm nhu của tính, thái độ làm người chăm chỉ ổn trọng, cảm tác cảm vi, tích cực tiến thủ, người ngoài ôn hòa thân thiết, mặc dù cũng có cao ngạo một mặt, nhưng cũng không nhất định ở ở bề ngoài hội thể hiện ra. Nếu như cát hung tinh hỗn tạp, thì bán âm bán dương, khen chê chưa nói, cũng chính cũng tà, yêu ghét nan định.

Nữ mệnh sao Liêm trinh tọa cung mệnh, khí chất hảo, làm cho cảm thấy rất có nội hàm và mị lực, tứ chi mỹ, ngũ quan đoan chính thanh tú, ngay thẳng, làm việc giỏi giang, tính cách thiên cương.

1, sao Liêm trinh trong người cung mệnh là thứ đào hoa, nếu hội sát, thì hảo đánh bạc, háo sắc, hoặc nhân tài sắc khởi tranh cãi tới quan tụng.

2, liêm trinh gia sát, phần nhiều là ma mặt hoặc có tàn nhang, mặt phương miệng rộng rãi, kỳ tính cuồng, nữ mệnh tính tình nhiệt liệt, hướng ngoại, dễ hồng hạnh ra tường.

3, liêm trinh ở vị thân cung thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tung tin lan xa danh.

4, liêm trinh và văn xương hoặc văn khúc cùng cung, hảo lễ nhạc, biểu hiện có nghệ thuật phương diện ham, giỏi ca múa, hào hoa phong nhã, biết thư thức lễ. Nữ mệnh có gặp ở ngoài.

5, liêm trinh và Tứ Sát cướp khoảng không cập thiên hình cùng cung gia hội, chủ tàn tật, sẽ gặp ngoài ý muốn của hung tai, như tai nạn xe cộ, điệt thương, sát thương, bệnh hiểm nghèo nan y, khai đao nằm viện. Hoặc là phạm tội tao hình, bị xử bỏ tù, nặng người chỗ dĩ cực hình, không có chết già.

6, liêm trinh thiên hình cùng cung, tất là vũ dũng người, hoặc liêm trinh ở dần thân, đinh quý năm sinh của nam mệnh, chiếu tướng cùng cung, cũng uy mãnh người.

7, nữ mệnh liêm trinh tọa mệnh, tam phương tứ chính hội ngôi sao may mắn, là phu nhân của mệnh. Nhập miếu phùng lộc tồn cập hóa lộc, chủ là trinh liệt của phụ, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, trợ giúp phu ích tử.

8, liêm trinh và hóa kị văn xương hoặc văn khúc cùng cung, bất luận nam nữ, tâm đa tính toán, đều là dối trá người, đồng thời lời nói suông đặc biệt đa.

9, liêm trinh phùng vũ khúc phá quân hội hợp, tổ nghiệp tất phá, hoặc liêm trinh ở mệnh, vũ khúc, phá quân trong người cung cũng thế.

10, liêm trinh gặp phá quân, Hỏa Tinh cư hãm địa tịnh thất bại vong, hành sự ắt gặp trọng đại của thất bại, tịnh chủ tự ải đầu sông.

11, liêm trinh hãm địa gặp văn xương văn khúc, là chết yểu năm người.

12, liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ, hoặc nên kinh thương.

13, liêm trinh gặp lộc tồn, chủ giàu có, liêm trinh hóa lộc, chủ thăng quan, phát tài, hai người giai phùng, chủ đại phú đắt.

14, liêm trinh và kình dương cùng cung, thì có quan phi; và đà la cùng cung, mủ máu không khỏi.

15, liêm trinh ở cung mệnh hóa lộc, sự nghiệp sớm hưng, nắm quyền, tài vượng.

16, liêm trinh ở cung mệnh hóa kị, suốt đời không được thuận, tịnh chủ huyết quang. Thái độ làm người hung tàn, có phạm tội khuynh hướng, tửu sắc tai ương và quan phi tranh đấu, hoặc gặp nạn dĩ trị hết của bệnh dử.

17, liêm trinh gặp bạch hổ, hình trượng khó thoát. (dĩ bản năm sinh chi an tuổi tiền chư tinh, có liêm trinh, bạch hổ cùng tồn tại cung mệnh, chủ nhân có lao ngục tai ương, sát đa canh nghiệm, tung không gặp sát, cũng có quan tòa, tố tụng, bị câu lưu việc. Gặp lưu niên bạch hổ bay đến cung mệnh, phòng hình tụng, không phải hội ngộ tai nạn xe cộ, hoặc nằm viện khai đao. )

Liêm trinh ở tử ngọ, thiên tướng cùng

Thiên tướng thuộc thủy, năng lực khắc chế liêm trinh của hỏa, khiến cho sao Liêm trinh dáng vẻ khí thế độc ác có thể thu liễm. Hai sao cùng cung nhập mệnh, chủ nhân khiêm tốn cẩn thận, làm việc phụ trách, trọng tình cảm, giao du rộng, thái độ làm người thực sự, nhân tế gặp gỡ trung làm cho một loại tin cậy cảm.

Phùng gặp giúp đỡ xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Kình dương cùng cung, suốt đời thị phi không ngừng. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Liêm trinh hóa kị, chủ bị thương tàn phế huyết quang, ở tử cung hóa kị là hỏa vào nước hương, chủ mù. Giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra tam phương tụ họp hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ, đại phú đại quý. Thiên tướng là ấn tinh, năm đinh sinh ra lân cung cự môn hóa kị và thiên lương giáp cung mệnh, là “Hình kị giáp ấn “Của cách, phúc không được đầy đủ mỹ, dễ có hình tụng việc. Tân năm sinh ra lân cung cự hóa lộc và thiên lương lai giáp cung mệnh, là “Tài ấm giáp ấn “Của cách, gia cát chủ phú quý.

An mệnh ở ngọ, bính mậu năm sinh ra kình dương cùng cung, kình dương hóa khí viết hình, liêm trinh hóa kị viết tù, là vì “Hình tù giáp ấn”, thái độ làm người hung ác độc địa, tâm thuật bất chính, mạc thị pháp luật, tất có lao ngục tai ương, tao quan phi, thụ hình trách, chung thân bất năng phát đạt, bính năm sinh ra có đột tử của ngu. Liêm tương đồng cung tọa mệnh, nên đảm nhiệm công chức, hoặc phục vụ tính chất công tác, hoặc là phụ trợ người khác hành nghiệp, nên được khá cao thành tựu.

Nếu làm thương nghiệp cũng dĩ phụ trợ người khác cho thỏa đáng, không thích hợp mình làm ông chủ thủ đỉnh núi, tố đầu bả ghế gập.

Liêm trinh ở xấu vị, thất sát cùng

“Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai”, tất là ra ngoài của mệnh, nên quan võ hoặc kinh thương.

Hai sao cùng cung tọa mệnh, chủ nhân gan lớn, có can đảm mạo hiểm, làm việc dễ khư khư cố chấp, suốt đời cũng có nhiều phập phồng và khúc chiết. Lịch thụ gian khổ, đồng thời khổ cực lao lực, đặc biệt lúc còn trẻ là nhiên.

“Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người “. Thiện quản lý tài sản, giáp năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, cung mệnh liêm trinh hóa lộc, gia hội phá quân hóa quyền cập vũ khúc hóa khoa, gặp lại tả hữu xương khúc, không mắc thì đương đại phú, là vì “Liêm trinh thanh bạch cách “; canh năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, vũ khúc hóa quyền, gia cát cũng có thể phú quý.

Bính năm sinh ra liêm trinh hóa kị, gia sát, tất có mủ máu tai ương, tao bay tới của tai họa bất ngờ, ; trên đường mai thi ” cách cục.

Liêm giết xấu vị, hội hoành phát, hung tinh cùng cung hoặc gia hội không gặp cát, chủ nghèo hèn, ngay cả hoành phát một thời cũng tất đại bại.

Liêm trinh ở dần thân

Nhập miếu ngồi một mình, chủ nhân tài hoa hơn người, tất có làm. Nếu thất sát ở thân thân cung, vô sát có ngôi sao may mắn, tác thượng cách thôi của.

Gặp văn xương, hảo lễ nhạc. Gặp lộc tồn, là “Liêm trinh thanh bạch cách”, chủ phú quý.

Liêm trinh ở dần, tam phương thiên phủ thiên tướng, là “Phủ tương triêu viên cách”, giáp năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, liêm trinh hóa lộc, vũ khúc hóa khoa, là “Song lộc triêu viên”, “Lộc mã cùng bôn ba”, “Khoa lộc tuần phùng “Của đắt cách, chủ vị lớp mười phẩm, là thế gian hi hữu đại phú đắt cách cục. Kỷ canh năm sinh ra, tài quan song mỹ, cũng đắt cách, năm đinh sinh ra thứ hai.

Liêm trinh ở thân, là “Hùng ở lại triêu viên “Của cách, đa số giàu có chi lưu, lúc còn trẻ là được hoành phát của cải, giáp mậu canh năm sinh ra là phú quý của cách, đinh kỷ năm sinh ra thứ hai, quý năm sinh ra chủ dũng mãnh hiếu chiến, đều chủ phát tài.

Liêm trinh ở mão dậu, phá quân cùng

Hai sao câu là hãm địa, tổ nghiệp tất phá, cố gắng thành gia.

Chủ nhân có can đảm mạo hiểm khó khăn, phá hư tính cường, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tính cách quật cường, khư khư cố chấp, nhẫn nại tính cường, phần nhiều là có dốc lòng kỹ thuật hạng người, hoặc là quân nhân sinh ra, hoặc ở nhà nước cơ cấu nhậm chức. Có sát tinh, là thái độ xúc phạm, lãnh khốc bạc tình tiểu quan lại. Ất tân quý năm sinh ra may mắn, gặp giúp đỡ hội hợp, chủ phú quý. Xương khúc lộc tồn cùng thủ, chủ nhân xa xứ, tài nghệ hơn người, phú quý. Hội Tứ Sát, quan phi, đánh nhau vì thể diện, tật bệnh triền miên. Giáp bính canh năm sinh ra, hoành nổi giận phá, phúc không kiên nhẫn cửu. Kình dương cùng cung, tàn tật huyết quang, suốt đời đa yếu gây chuyện thị phi. Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, lang tâm cẩu phế, hung tàn gian giảo. Phá quân không thích xương khúc, cố văn xương hoặc văn khúc cùng cung, suốt đời bần sĩ, hình khắc lao lực, nếu là văn xương cùng cung tịnh sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể có phú quý. Nếu vũ khúc tham lang ở xấu vị thủ thân cung, phần lớn là kháo kỹ thuật mưu sinh.

Giờ Tỵ sinh ra thiên hình cùng tồn tại cung mệnh, nên làm tư pháp công tác, nhưng có mộc áp lôi kinh của ách, dễ phùng tai nạn xe cộ, phòng ốc sập, áp thương, sét đánh, điện giật, xà chó cắn bị thương chờ hung.

Liêm trinh ở thần tuất, Thiên phủ cùng

Thích hợp tham chánh, hoặc làm tài chính, tài chính, phòng địa sản khai phá cùng với văn nghệ sự nghiệp các loại.

Đại thể sinh sinh phú quý hoặc thường thường bậc trung nhà, mập mạp vóc người, thái độ làm người dày rộng, khẩu tài hảo, khéo đưa đẩy thiện giao tế, làm việc chăm chú phụ trách, năng lực lấy được mọi người của tín nhiệm, dễ nắm quyền, suốt đời đa lấy được thân hữu trợ giúp tới thành công, thanh danh tại ngoại. Giáp kỷ canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp kỷ năm sinh ra, đa số tài chính quan to, hành chính quan trên, như thế người buôn bán, sẽ thành cự phú. Tả phụ cùng cung, năng lực bò lên trên lĩnh đạo giai tầng, hội ngôi sao may mắn chúng, đại phú đại quý. Văn xương cùng cung, hảo lễ nhạc, tính tình, ngôn ngữ êm tai. Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá. Thất bại vong, chủ nhân cô lập. Kình dương cùng cung, thị phi nhật có. Đà la cùng cung, mủ máu không khỏi. Hỏa Tinh cùng sinh hãm khoảng không nơi, chủ nhân đầu sông tự sát. Bính mậu năm sinh ra chiêu phi, thành bại thoái thoái, gặp hỏa linh, tất có lao ngục tai ương, thậm chí tội ác tày trời bị chỗ xử bắn cũng cũng có. Đối cung thất sát, có thể hiển sinh quan võ, gia hung thần, dễ trận vong, hoặc chết bởi chuyện ngoài ý muốn, không phải tàn tật.

Liêm trinh ở tị hợi, tham lang cùng

Hai sao câu là hãm địa, cách cục độ chênh lệch.

Liêm tham tị hợi, ngày thường vóc người trung đẳng, da hoàng bạch, béo gầy vừa phải, người ngoài khéo đưa đẩy, ngôn ngữ phong phú, đồng thời ít có chủ kiến, tình cảm xung động, tính cách dễ hỉ dịch nộ, không có định tính. Đối với lần này hai sao cùng cung, mọi người của đánh giá quá mức thấp, tham lang là đại đào hoa tinh, liêm trinh là thứ đào hoa tinh, nam mệnh có tất là đồ háo sắc, tính thích dâm nhạc, đổ phụ hoa tửu, gia hội hung tinh, tửu sắc dồn họa bị chết.

Thơ vân: “Liêm tham tị hợi cung, gặp cát lộc doanh phong. Ứng với quá tam tuần hậu, tu phòng bất thiện chung”, suốt đời đa tao hung hiểm, tử suốt đời, sát bao ngắn mệnh.

Nữ mệnh thì lang thang đa dâm, dễ dàng thay đổi, tất gặp ly hôn. Và Tứ Sát, thiên diêu, Hàm trì cùng cung gia hội, dâm đãng vô sỉ, tất là kỹ nữ. Nữ mệnh liêm tham thủ mệnh đa số nhà kề ái thiếp, hoặc giá cao hơn hôn lão công.

Hội thiên mã, đa chủ năm mới ly khai cố hương, ra ngoài mưu phát triển. Có thể sẽ tòng quân, hoặc chủ nhân lưu động thiên nhai, suốt đời bôn ba không yên, gia hung tinh thì thấp hèn cô hàn, khí tổ ly tông, chết bởi tha hương. Xương khúc cùng cung, thái độ làm người đa hư ít thực, phẩm tính ti tiện, yếu phòng tai nạn xe cộ, tai nạn trên không, hoặc từ chỗ cao té xuống chờ ngoài ý muốn mà chí tử vong. Xương khúc và hóa sao Hóa kỵ cùng cung, bính năm sinh ra tất có đại họa, đa chiêu đột tử.

Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc, tịnh gặp lộc tồn, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh cùng cung gia hội, chủ đại phú đắt, hoặc là quân đội của tướng lãnh cao cấp, chính giới nhân, hoặc danh chấn giang hồ của lùm cỏ anh hào, hoặc công thương giới của cự phú.

Liêm tham ở tị, canh năm sinh ra gặp kình dương sinh dậu địa, lao ngục khó thoát, tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, có thể có phú quý, nhiên chung không được cửu viễn.

Liêm tham ở hợi, là “Hiện lên thủy đào hoa”, nhâm năm sinh ra phú quý, là phúc không lâu sau; giáp năm sinh ra hội kình dương sinh mão, lao ngục khó thoát; quý năm sinh ra đà la sao Hóa kỵ cùng cung, không làm việc đàng hoàng, làm phạm tội hoạt động, hoặc không được tam không được tứ hoạt động, đa thuộc cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật, thọ yểu của mệnh.

Cung mệnh ở tị hợi, vô chính diệu, đối cung là liêm trinh tham lang cung mệnh vô chính thiên diệu, đối cung là luận, Thiên phủ thiên tướng hội hợp, cũng chủ may mắn, suốt đời tình cảm đa khúc chiết. Ất mậu tân nhâm năm sinh ra, gia ngôi sao may mắn cũng chủ phú quý. Đối cung có tham lang, gặp hỏa linh cùng cung, nên ra ngoài kinh thương. Xương khúc lộc tồn xương hội hợp, phú quý. Liêm trinh hoặc tham lang hóa kị, chủ nhân dâm đãng, chết sớm.

Thiên phủ

Thuộc đất, sao Nam Đẩu chư tinh đứng đầu, hóa lệnh tinh, là tài bạch, điền trạch chủ.

Thiên phủ nhập cung mệnh người, tướng mạo thanh kỳ, vóc người trung đẳng, kiểm trình viên hình, thân thể đầy ắp mập mạp. Tính cách ôn hòa rất nặng đoan, tinh thần

No đủ, không câu nệ tiểu tiết, cụ có tình vị và đồng tình tâm, đa bằng hữu tri kỷ, năng lực phu hy vọng của con người, suốt đời có nhiều quý nhân tương trợ. Thiên phủ

Tinh có an sinh hiện trạng lòng của thái, khiếm khuyết khai sáng lực và chạy nước rút lực, phấn đấu đến rồi tầng thứ nhất định tựu lại sinh đột phá. Kỳ có quyền lực

Dục vọng, yêu quý tiền tài, thích dự trữ, hội lục ngôi sao may mắn, trung hậu thiện lương trọng tình cảm, mà khi tài chính và kinh tế đại nhâm hoặc làm quản lý phương diện

Công tác.

Nữ mệnh Thiên phủ, có phu nhân người khí chất, bản thân hơi béo, trung niên hậu đại thể hội mập mạp. Ôn nhu có đồng tình tâm, thái độ làm người ổn trọng, không được

Xử trí theo cảm tính, hành sự có lý trí, giỏi về xử lý nhân tế quan hệ.

1, Thiên phủ gặp lộc tồn, vũ khúc, có rất nhiều của phú.

2, Thiên phủ và dương đà hỏa linh hội hợp, gian trá dối trá, quỷ kế đa đoan, thiện thi âm mưu quyền mưu.

3, Thiên phủ không thích Tứ Sát phá tan, thì không quan đắt, nhưng cũng chủ tài điền giàu có.

4, Thiên phủ là tài kho, thất bại vong (Địa kiếp, thiên không, chặn khoảng không, tuần khoảng không), thì là “Khoảng không kho”, chủ nhân cô lập.

5, Thiên phủ hỉ tử vi, thiên tướng, văn khúc, văn xương, tả phụ, bên phải bật, lộc tồn, thiên khôi, thiên việt, quyền, lộc hội hợp, có thể được đại phú đại quý.

6, Thiên phủ nhập mệnh, có lĩnh đạo tài năng, nhưng thái độ làm người cẩn thận một chút, có chút khiếm khuyết khai sáng lực.

7, Thiên phủ mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, phùng của không có không giàu.

8, Thiên phủ cùng trời diêu cùng cung, lại thấy sát, vì quyền thuật âm mưu của sĩ.

9, Thiên phủ lâm tuất có tinh phù, giáp kỷ năm sinh ra thắt lưng kim vừa mà lại phú.

10, Thiên phủ, thiên tướng là là y lộc chi thần, là sĩ làm quan, định chủ hanh thông hiện ra.

Thiên phủ ở tử ngọ, vũ khúc cùng

Vũ khúc cùng trời phủ giai thuộc tài tinh, hai sao cùng cung, đương nhiên may mắn, tịnh chủ có thọ.

Thái độ làm người am hiểu kinh doanh, có ưu tú quản lý xí hoa năng lực, dễ thành đại sự đại nghiệp, tài vận phương diện sẽ rất có phát triển, nhưng nếu Tứ Sát cùng

Cung, tiền tài tao tổn hại.

Đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Tả phụ cùng cung, tôn cư vạn ngồi, địa vị cao. Gặp tả hữu xương khúc, tất quan to lộc hậu, đắt

Hiển không thể nghi ngờ, không phải cũng tài vụ chủ quản hoặc đại thương nhân. Gia lộc tồn, chủ phú, hội cát đa, có rất nhiều tài sản. Gia khôi việt, là tài

Phú của quan.

Canh năm sinh ra, lập mệnh ở tử, lộc tồn tại thân, cung mệnh có vũ khúc hóa lộc, tất thành phú hào. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ, vũ khúc

Hóa lộc, cự phú. Giáp năm sinh ra, vũ khúc hóa khoa, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, lập mệnh ở tử khoa lộc tuần phùng, lập mệnh ở ngọ song lộc triêu

Viên, đều là phú quý không nhỏ.

Nữ mệnh có khả năng, chí khí phi phàm, hội lộc tồn là phu nhân. Không được gia cát mà sai ai ra trình diện hung tinh, hôn nhân không đẹp, tịnh có hình khắc.

Thiên phủ ở xấu vị

Thiên phủ là tài bạch, điền trạch chủ, ở xấu vị cung được mặt trăng, thái dương hai sao lai giáp, là “Nhật nguyệt giáp tài “Của cách, gia ngôi sao may mắn, không được quyền

Thì phú. Tả phụ bên phải bật cùng cung, tôn cư vạn ngồi. Xương khúc giáp mệnh có thể gặp giúp đỡ, cao thứ dạ quang vinh.

Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ gian trá; thất bại vong, chủ cô lập. Đối cung liêm trinh thất sát có kình dương hoặc đà la cùng thủ, chắc chắn lao ngục tai ương,

Quyết phối thiên lý.

Thiên phủ ở xấu, bính mậu tân năm sinh ra, tả hữu xương khúc khôi việt hội chiếu, hoặc được tả hữu xương khúc giáp mệnh, tài quan song mỹ, tung không được quyền quý,

Cũng có phú xa của phân.

Thiên phủ ở dần thân, tử vi cùng

“Tử Phủ cùng cung, chung thân phúc hậu”, sẽ phải cát phương tác đến đây luận. “Tử vi Thiên phủ, toàn bộ dựa vào giúp đỡ công”, dần thân tử vi nếu có tả phụ

Hoặc bên phải bật cùng thủ hoặc gia hội, phương sử dụng mỹ luận, may mắn tăng nhiều.

Tử Phủ dần thân, suốt đời có tài sản địa vị cập danh tiếng, tinh thần ngược lại sẽ thì cảm trống rỗng, dĩ cô luận của, và lục thân duyên cạn. Hội dương đà

Hỏa linh, gian trá, dối trá cực độ. Thất bại vong, cô lập, lục thân duyên mỏng. Phùng giúp đỡ, chính mình bãi đất vị. Phùng xương khúc, danh tiếng đại,

Rất nhiều của tư. Giúp đỡ xương khúc cùng cung gia hội, cao thứ dạ quang vinh, tất vì quyền quý nhân sĩ, chính giới nhân viên quan trọng, xã hội danh lưu.

Giáp canh đinh kỷ năm sinh ra, hưởng phúc chung thân. Giáp năm sinh ra lộc tồn cùng cung, cung tài bạch liêm trinh hóa lộc, cung Quan lộc vũ khúc hóa khoa, chung thân

Phú quý, phùng tả hữu xương khúc, đắt đến cực điểm phẩm.

Nữ mệnh, sai ai ra trình diện ác sát, tái giá, nhâm giáp năm sinh ra, phú quý.

Thiên phủ ở mão dậu

Đối cung là vũ khúc thất sát, có thể chưởng quyền sở hữu tài sản. Gặp lộc tồn xương khúc, tất có rất nhiều của tư.

Giáp canh năm sinh ra không mắc, tiên đại hậu tiểu, có đầu không có đuôi. Hội Tứ Sát, gian tà, thất bại vong, cô lập. Cung thiên di có sát diệu hóa kị,

Tao tai nạn xe cộ hình thương.

Thiên phủ ở mão, ất bính tân nhâm năm sinh ra tài quan song mỹ, kỷ năm sinh ra, chủ đắt.

Thiên phủ ở dậu, ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ.

Thiên phủ ở thần tuất, liêm trinh cùng

Thích hợp tham chánh, hoặc làm tài chính, tài chính, phòng địa sản khai phá cùng với văn nghệ sự nghiệp các loại.

Đại thể sinh sinh phú quý hoặc thường thường bậc trung nhà, mập mạp vóc người, thái độ làm người dày rộng, khẩu tài hảo, khéo đưa đẩy thiện giao tế, làm việc chăm chú phụ trách,

Năng lực lấy được mọi người của tín nhiệm, dễ nắm quyền, suốt đời đa lấy được thân hữu trợ giúp tới thành công, thanh danh tại ngoại.

Giáp kỷ canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp kỷ năm sinh ra, đa số tài chính quan to, hành chính quan trên, như thế người buôn bán, sẽ thành cự

Phú. Tả phụ cùng cung, năng lực bò lên trên lĩnh đạo giai tầng, hội ngôi sao may mắn chúng, đại phú đại quý. Văn xương cùng cung, hảo lễ nhạc, tính tình hảo, ngôn ngữ

Êm tai.

Dương đà hỏa linh hội hợp, chủ nhân gian trá. Thất bại vong, chủ nhân cô lập. Kình dương cùng cung, thị phi nhật có. Đà la cùng cung, mủ máu không khỏi.

Hỏa Tinh cùng sinh hãm khoảng không nơi, chủ nhân đầu sông tự sát.

Bính mậu năm sinh ra chiêu phi, thành bại thoái thoái, gặp hỏa linh, tất có lao ngục tai ương, thậm chí tội ác tày trời bị chỗ xử bắn cũng cũng có.

20

Đối cung thất sát, có thể hiển sinh quan võ, gia hung thần, dễ trận vong, hoặc chết bởi chuyện ngoài ý muốn, không phải tàn tật.

Thiên phủ ở tị hợi

Đối cung là tử vi thất sát, là có quyền thế nhất tổ hợp. Ất bính mậu tân nhâm năm sinh ra may mắn, tài quan song mỹ, xương khúc cùng cung, chủ đại

Phú quý. Được ngôi sao may mắn hội tụ, suốt đời tổng gặp quý nhân dẫn, một bước lên mây, phú quý, thọ thi.

Gặp Tứ Sát, gian trá, thất bại vong, cô lập.

Mặt trăng

Thuộc thủy, nam bắc đấu, ở trên trời là nguyệt của tinh cũng, hóa phú, là tài bạch, điền trạch chủ. Thái âm tinh chủ phú, mà đắt so sánh thứ hai. Nam được

Của là mẫu tinh, vừa tác thê ở lại, vừa tác nữ tinh, nữ có là mẫu tinh, nữ tinh.

Thái âm tinh ở mệnh bàn trung tùy thời thần bất đồng mà biến hóa kỳ quang mang, như con cung thái âm tinh giống trưng giờ tý ánh trăng, dậu cung thái âm tinh

Giống trưng giờ Dậu ánh trăng, lần lượt loại suy.

Mặt trăng nhập cung mệnh, mặt phương viên, vóc người trung đẳng, hơi béo, da bạch tích. Tâm tính ôn hòa, thanh tú ngay thẳng, thông minh tuấn tú, ngoại tại

Hình tượng khí chất giai, tính tình đoan, khiêm tốn lễ độ, công sinh tâm kế, nhân tế gặp gỡ trung hiểu được áp dụng thỏa hiệp phương thức, tránh cho chính diện xung

Đột, hội viên mãn xử lý các loại quan hệ. Bất luận miếu hãm, đều có văn học nghệ thuật phương diện tu dưỡng, văn hảo, bác học đa năng lực. Có khiết phích,

Chú trọng sinh hoạt tình thú, là duy mỹ chủ nghĩa người. Tính cách hảo tịnh, đối triết học, tâm lý học, mỹ học, thần bí học đều có hứng thú, hỉ

Vui mừng thẩm tư, tâm tư nhẵn nhụi, tưởng tượng lực, tư Duy Siêu việt hiện thực, thậm chí có đa sầu đa cảm khuynh hướng. Đại thể đối với người sinh tư tưởng

Rất lãng mạn, mà có lúc lại không muốn đi phó chư thực hành. Nam nữ giai khác giới duyên đa, dễ phạm đào hoa.

Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, nho nhã, gấp gáp tâm thẳng, tịnh dễ và nữ tử thân cận, kỳ cử chỉ có lúc có chút nữ tính hóa, ẻo lả, và

Sát tinh cùng cung thì cũng không nhất định như vậy.

Nữ mệnh mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt đẹp động nhân, nhu tình Tự Thủy, rất lệnh nam sĩ khuynh đảo.

1, mặt trăng thủ mệnh, hỉ dạ sinh ra, nhật sinh ra tối không thích hợp lạc hãm cung, hãm thì khắc mẫu, nam mà lại khắc thê. Mặt trăng hóa kị nếu và sát cùng thủ,

Mẫu trước phải vong. Sinh sinh buổi tối, mặt trăng mặc dù ở hãm cung không làm hung luận; nếu sinh sinh ban ngày, mặt trăng ở miếu vượng của cung định mệnh cũng không toàn bộ mỹ.

2, mặt trăng hỉ tả hữu xương khúc khôi việt lộc tồn thủ chiếu tịnh cát hóa, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại đắt.

3, mặt trăng trong người cung phùng của, chủ có kế mẫu, thứ, hoặc tùy nương kế bái, ly tổ cho làm con thừa tự, dĩ thân cung ở cung thiên di, mặt trăng lạc hãm,

Phương tác đến đây luận. Hoặc mặt trăng trong người cung hãm địa, và Tứ Sát cùng cung, hoặc và giúp đỡ khôi việt một trong cùng cung cũng tác đến đây luận.

4, mặt trăng ở cung mệnh hoặc thân cung, miếu vượng, chủ một đời người vui sướng. Gia sát thủ, suốt đời không sung sướng.

5, mặt trăng thủ mệnh, lạc hãm, và dương đà hỏa linh cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

6, mặt trăng lộc tồn cùng cung, tả hữu tương phùng phú quý ông.

7, mặt trăng và dương đà cùng cung, chủ nhân ly tài tản.

8, mặt trăng và văn xương, văn khúc cùng cung, cảm giác nhạy cảm, tri thức uyên bác, bài vở và bài tập tú, có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc tài nghệ, có nhiều nghệ thuật hoa,

Tịnh dễ thành danh. Mặt trăng hãm địa, và văn khúc cùng cung mà không sai ai ra trình diện văn xương, thì là 1.cửu lưu thuật sĩ.

9, mặt trăng và Tứ Sát cùng cung tọa mệnh, chủ nhân gian trá, công sinh tâm kế, mặt trăng lạc hãm vừa hội Tứ Sát hình kị chư sát người, tửu sắc tà dâm,

Đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc.

10, mặt trăng hóa lộc, may mắn, khác giới duyên hảo, suốt đời tài vượng, đa bất động sản, mặt trăng nhập miếu vượng Vưu Giai. Hãm địa có khẩu thiệt thị phi.

Nữ mệnh ôn nhu, công việc quản gia có cách, hơn nữa có nhiều.

11, mặt trăng hóa quyền, may mắn, chưởng quyền sở hữu tài sản, có thể vượng phát, mặt trăng miếu vượng Vưu Giai, hãm địa không được gia sát cũng mỹ luận.

12, mặt trăng hóa khoa, đa nghệ sở trường, bài vở và bài tập tú, làm việc hữu điều để ý. Có đào hoa, danh vọng cao, tài vận giai.

13, mặt trăng hóa kị, nếu mặt trăng lạc hãm địa đại hung, suốt đời không được thuận đa tai, ái tình thất ý, trì hôn, bản thân đa bệnh. Nhập miếu bất úy

Hóa kị, vị của “Thay đổi cảnh”, trái lại tăng may mắn.

Mặt trăng ở tử ngọ, thiên đồng cùng

1, cùng âm ở tử, là “Thủy trừng quế ngạc ” cách cục, nam tử có hình dáng tướng mạo tiêu sái, phong độ chỉ có, tao nhã ngươi, là thư sinh hình

Mỹ nam; nữ tử có ôn nhu tú lệ, rực rỡ chiếu nhân, là một điển hình mỹ nữ.

Nam nữ đều rất có nghệ thuật tế bào, sinh hoạt lạc quan đổng hưởng thụ, có khiết phích, khác giới duyên hậu, tại ngoại có nhiều khác giới bang trợ. Ngay thẳng, kiện

Đàm, lòng dạ không sâu, sẽ vì người khác tác tưởng mà hi sinh lợi ích của mình.

Sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, phú hơn nữa đắt. Tả hữu xương khúc gia hội, đắt hiển không thể nghi ngờ.

Bính đinh kỷ quý năm sinh ra thượng cách. Bính năm đinh dạ sinh ra, phú quý trung lương, nhân bính năm sinh ra cung mệnh thiên đồng hóa lộc, thần cung thiên cơ hóa quyền,

Không được kị dương đà xung chiếu; năm đinh sinh ra lộc tồn tại ngọ cung đối chiếu, cung mệnh mặt trăng hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thần cung thiên cơ hóa khoa, đã ngoài

Hai người đều có thể lấy được thanh yếu của chức, là trung gián của tài, đại quý của mệnh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử, mặt trăng hóa khoa, giúp đỡ tương phùng,

Phú quý, danh dương thiên hạ.

Nữ mệnh tính tình ôn nhu, hình tượng khí chất hảo, suốt đời vinh hoa, nên kết hôn muộn. Có một … hai … Sát tinh ở tam phương tứ chính, đa tác nhà kề, hoặc giá

Đã ly dị lão công.

Hỏa linh ở mệnh hoặc thiên di, trái lại là triệu chứng xấu.

2, cùng âm ở ngọ, hai sao câu hãm, là phiêu bạt của mệnh, nam nữ giai tình cảm phong phú, hảo huyễn tưởng, yếu đuối, nam mệnh bất lợi thê nữ, nữ

24

Mệnh suốt đời tình cảm không được thuận, nên tác nhà kề.

Giáp đinh kỷ quý năm sinh ra gia cát, tài quan song mỹ. Bính mậu năm sinh ra kình dương đáo ngọ cung, trái lại chủ sự nghiệp có đại thành, là “Đầu ngựa đái tiến “

Của đắt cách, có thể là trấn ngự biên cương của tướng lĩnh, giống nhau biểu hiện là viễn phó tha hương lập nghiệp, sự nghiệp gian khổ sau đó thành công, khổ tẫn cam lai,

Cuối thăng chức rất nhanh. Nếu là sát tinh nhiều lắm thì vừa đặc biệt, hội hỏa linh, trái lại hình phạt chính thương chết sớm, có lao ngục tai ương.

Phi bính mậu năm sinh ra, gia sát nặng, là bôn ba lao lực người, tài nghệ dựng thân, bản thân gầy yếu đa bệnh.

Mặt trăng ở xấu vị, thái dương cùng sai ai ra trình diện tiền thái dương tinh.

Mặt trăng ở dần thân, thiên cơ cùng

Suốt đời đa đi lại, khó tránh khỏi bôn ba tha hương, nam nữ giai dễ có đào hoa gặp ở ngoài, cùng người tằng tịu với nhau. Một thân tính tình so sánh nhu, thoái thoái bất quyết.

Như thiên mã ở cung mệnh hoặc ở thiên di, suốt đời tất đa ra ngoài, đi xa, ly khai sinh trưởng nơi đáo viễn phương định cư, thậm chí lưu lạc thiên nhai,

Thiên động xuất ngoại.

Thiên cơ, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương gia hội, là “Cơ nguyệt cùng lương “Cách, không thích hợp mình làm ông chủ, đa sẽ ở nhà nước cơ cấu phục vụ,

Làm thiết kế bày ra hoặc xử lý sự vụ công tác, bình thường ra ngoài việc chung.

Đây là tử vi Thiên phủ giáp mệnh, gia cát trời sinh tính lạc quan, hài hước khôi hài, suốt đời vui sướng, sẽ thành đắt cách.

Giáp bính kỷ quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Bính năm đinh sinh ra cát chúng hội hợp, chủ đại quý.

Tứ Sát cùng, nam nô bộc, nữ là xướng. Xương khúc cùng cung, nam nữ giai tình cảm phức tạp, chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, nếu không gia cát, nam nên làm người ở

Từ thuộc hạ, giống nhau cán sự; nữ mệnh thì đa làm phục vụ tính chất công tác, dễ hồng hạnh ra tường, thậm chí trở thành kỹ nữ.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, nữ mệnh đẹp đa tình, mặc dù phú quý, không khỏi dâm ẩn, phúc không được đầy đủ mỹ, nên làm đẹp, hộ lý, hoá trang

Phẩm đẩy mạnh tiêu thụ, hướng dẫn du lịch chờ chức nghiệp. Tứ Sát phá tan, chủ dâm tiện, hoặc thái độ làm người tình phụ, cùng người tư thông, hoặc là kỹ nữ, tịnh hình phạt chính khắc,

Gia tả hữu xương khúc thiên diêu, cung phu thê, cung phúc đức lại thấy sát, phương tác đến đây luận.

Mặt trăng ở mão

Lạc hãm ngồi một mình, và hợi cung lạc hãm thái dương tương đối, là “Phản đối ” cách cục. Đa chủ một thân thông minh hơn người, kị Tứ Sát cùng cung gia hội,

Thì chủ nghèo hèn hung yểu, phẩm tính bất hảo. Gặp hỏa linh cùng cung, chủ nhân gian trá, kình dương cùng cung, chủ nhân chết non.

Vô luận nam nữ, đều có bất lợi cha mẹ hiện tượng, hoặc từng có kế ly tông khả năng. Đa yếu niên thiếu rời nhà, tại ngoại gây dựng sự nghiệp.

Nên công chức cũng nên kinh thương, ất mậu nhâm năm sinh ra hợp cục, buổi tối sinh ra may mắn, gia cát phú quý.

Chỉ cần không gặp sát tinh, gặp tả hữu hoặc xương khúc tịnh cát hóa, cự phú, đại quý, mà thôi phú người chiếm đa số. Đây là trái lại cách, danh “Nhật nguyệt phản đối

“, nhiều hơn dương danh thiên hạ của anh kiệt, vĩ nhân, hào phú.

Mặt trăng ở thần

Lạc hãm ngồi một mình, và tuất cung thái dương tương đối, là “Nhật nguyệt trái lại bối ” cách cục, nảy mầm mà chẳng ra hoa. Nam mệnh bất lợi sinh mẫu thân, thê tử,

Nữ nhi, nữ mệnh bất lợi mẫu thân, tự thân cập nữ nhi, gia sát vưu là.

Là ra ngoài bôn ba của mệnh, năng lực lấy được may mắn. Ất mậu nhâm năm sinh ra, chủ mẹ goá con côi, phúc không kiên nhẫn cửu. Năm đinh sinh ra hội khoa quyền lộc tam kỳ,

Sai ai ra trình diện xương khúc tả hữu, chủ đại phú đại quý, có thể nghe danh thế giới. Quý năm sinh ra thiên phú cực cao, nên dĩ học thuật thành danh. Phùng ác sát, lao lực

Bôn ba. Tứ Sát cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế, hoặc tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Mặt trăng ở tị

Lạc hãm ngồi một mình, đối cung là trời cơ. Cũng đối trực hệ họ hàng gần nữ tính bất lợi, có hình khắc hiện tượng, kiêm hữu con mắt tật, cận thị hoặc tản quang.

Còn nhỏ nhấp nhô vất vả cực nhọc, hoặc yếu xa xứ ra ngoài phát triển.

Nam mệnh có mưu lược, thiện bày ra, hảo uống rượu. Phùng ác sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non. Tứ Sát cùng cung, tứ chi bị thương tàn phế.

Ất mậu nhâm năm sinh ra, mẹ goá con côi, phúc không kiên nhẫn cửu.

Mặt trăng ở dậu

Mặt trăng vượng. Vô luận nam nữ, đều là niên thiếu đắc chí, có tính nhạc sinh tiếp cận, cũng sẽ vì vậy mà gặp được tình cảm phiền não.

Ất bính mậu đinh tân nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt hoặc giúp đỡ, sớm toại mây xanh của chí.

Thủ mệnh thân cung, suốt đời vui sướng, gia sát suốt đời không sung sướng.

Lộc tồn cùng cung, giúp đỡ tương phùng, phú quý.

Nữ mệnh gia cát, dung nhan tú lệ, ôn nhu nhàn thục, thông minh năng lực sinh, trị gia có cách.

Mặt trăng ở tuất

Và đối cung thái dương đều là vượng cung. Nhiều người hướng nội, tình cảm nhẵn nhụi am hiểu tự hỏi, cơ trí, thông minh, giỏi đoán ý người. Nữ mệnh thiện công việc quản gia,

Ôn nhu săn sóc, chuyên gia lễ độ. Nam nữ đều là niên thiếu đắc chí. Xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí.

25

Bính năm đinh sinh ra, tài quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Được quyền lộc thủ hội, phúc không cạn.

Nhập thân cung mệnh, chủ suốt đời vui sướng, gia sát chúng, suốt đời không sung sướng.

Sát tinh cùng cung có thể chiếu, cách cục kém vẻ.

Mặt trăng ở hợi

Mặt trăng ở hợi nhập miếu, là thái âm tinh tối cát của cung vị. Thủ mệnh, thân cung, chủ một đời người vui sướng. Chủ nhân trí mưu hơn người, tài cán ưu

Tú. Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, khác giới duyên nồng hậu.

Sẽ không sát tinh, là “Trăng sáng Thiên môn cách”, cũng gọi là “Nguyệt rơi hợi cung cách”, chủ suốt đời vinh hoa phú quý, năng lực chưởng quyền to, tài vận hanh thông. Duy

Mặt trăng thuộc tài tinh, đến đây cách dĩ phú người chiếm đa số.

Tam phương cát củng, chủ nhân tấn tước phong hầu. Sai ai ra trình diện chư cát, phú mà lại đắt. Sai ai ra trình diện xương khúc khôi việt, tài hoa xuất chúng, thông minh văn chương, sớm toại mây xanh

Của chí, không mắc tức đương đại phú, thiên hạ nổi danh. Lộc tồn cùng cung, giúp đỡ tương phùng, tất nhiên phú quý.

Nếu sinh sinh ban ngày, mỹ cảnh giảm đi. Kị hội Tứ Sát khoảng không cướp, trái lại tác hung luận. Hỏa linh đà la ở cung mệnh, phẩm tính ti tiện, chủ lao ngục hình

Thương.

Ất đinh mậu canh nhâm năm sinh ra, tài quan song mỹ. Ất năm sinh ra gặp xương khúc, là siêu cấp phú hào của cách, dương danh thế giới. Tử xấu đêm giao thừa sinh

Nhân, không mắc tức đại phú.

Tham lang

Tham lang thuộc thủy mộc, bắc đẩu đệ nhất tinh, hóa đào hoa giết, chủ họa phúc.

Nhập miếu thì chủ nhân trường tủng mập mạp, mi cốt khá cao, lạc hãm thấp bé, thanh cao lượng đại. Phàm tham lang nhập cung mệnh người, phi thường tâm tình hóa, tính cách đều tương đối phức tạp, không an định, hiếu động, giỏi về giao tế xã giao, suốt đời đô hội quảng kết giao bằng hữu, thiên tính lạc quan, vật chất dục vọng đều rất mạnh liệt, thích ăn hát hưởng lạc, rượu thuốc lá phiêu đổ không gì làm không được. Thái độ làm người không câu nệ tiểu tiết, tâm tình phập phồng biến hóa đại, có lúc ái đùa giỡn tiểu thông minh, thi nhân dĩ ơn huệ nhỏ. Khẩu tài lưu loát, nói ngoa, thích khoe khoang, cao đàm khoát luận, có phù hoa mà không thiết thực khuynh hướng. Tồn tại rất mạnh may mắn tâm lý, tính thích ăn ý, hảo mạo hiểm, mong muốn một khi xuất hiện kỳ tích mà hoành phát, làm việc tính nhẫn nại thiếu. Đối tiền tài tương đối chuyên gia, lãng phí tiền tài, suốt đời tài vật cũng đa hư hao tổn. Phương diện sanh hoạt thích đối yêu cầu kích thích, thập ma sự đều phải đồ một mới mẻ, khoái ý, không kiên nhẫn bình thường, bất an sinh hiện trạng, tổng mong muốn đang làm sự trên có đột phá, vì vậy không hề năng lực làm đến nơi đến chốn tâm bệnh tồn tại. Tham lang thủ tốt số thần tiên thuật, hỉ phật đạo khí công thần bí văn hóa nghiên cứu và tham thảo. Tính cách so sánh cấp, tâm đa tính toán, không kiên nhẫn tịnh, tác tạo thành chuyết, hảo đánh bạc hoa tửu, háo sắc. Tham lang nhập mệnh người, bất luận nam nữ, trừ cực cá biệt ngoại lệ, tuyệt đại bộ phân mọi người có đào hoa hoặc gặp ở ngoài.

Nữ mệnh, gợi cảm, trưởng thành sớm, thân thể đầy ắp có sức dụ dỗ, tính dục cường, chí cao tính cương, xã giao quảng.

1, thất sát, tham lang, phá quân tam tinh ở mệnh bàn thượng vĩnh viễn tương hỗ hội chiếu, chủ cải cách khai sáng, phá cái cũ xây dựng cái mới cập mạnh mẻ chạy nước rút lực. Tham lang hội cát (giúp đỡ, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ) thì là quân chính yếu nhân, thương giới đứng đầu, phú quý dương danh, gia ác sát hảo tửu sắc, hảo đổ, tung ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, ăn chơi đàng điếm.

2, tham lang là đại đào hoa tinh, chạy không khỏi tình dục mê hoặc, gia hội kình dương đà la, tốt sắc, nam mệnh suốt đời đào hoa đa, tịnh có phiêu kỹ mới tốt; nữ mệnh thì dâm đãng, nết tốt là mở ra, mệnh thân nhị cung có sát, chỉ là đồ đĩ. Trải qua vân: “Tham lang gia giết đồng hương, nữ thâu hương mà nam ăn trộm “. Tham lang ở mệnh, thất sát thủ thân, hội sát diệu, chủ nhân thâu hoa dâm bôn, nam có kẻ trộm thân thể, nữ có thâu hương thái độ. Tham lang ở mệnh, phá quân thủ thân, hội sát diệu cập thiên mã, nam mệnh tính thích du đãng, cuồng say hào đổ, là sắc như mạng; nữ mệnh bay bổng, bất an vợ, hảo giao bằng kết giao hữu, cùng người tư thông hoặc dâm bôn, cố trải qua vân: “Hao tổn (tức phá quân) gặp tham lang, sính dâm tình sinh đáy giếng “.

3, tham lang cư hợi tử, là hiện lên thủy đào hoa, chủ dâm dục, sai ai ra trình diện dương đà, tất là sắc trung quỷ đói, nữ mệnh ai cũng có thể làm chồng.

4, tham lang tinh gặp Địa kiếp, thiên không, chặn khoảng không, tuần khoảng không cập thiên hình cùng cung người không làm dâm dục của luận, năng lực tập chính, có nhiều dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng, tịnh làm được thanh bạch đoan chính.

5, tham lang hỉ và Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung hoặc gia hội (tam phương sai ai ra trình diện vũ khúc cao hơn), trái lại tác phú quý của luận, có không tưởng được thật là tốt vận phủ xuống, hoặc chủ quan võ đắt hiển. Hội Hỏa Tinh, là “Hỏa tham đồng hành “Cách, danh vọng cao, năng lực bạo phát; hội linh tinh, là “Tham linh tương phùng cách”, năng lực nắm quyền, kinh thương tố ông chủ, tài vận hoành phát. Trải qua vân: “Tham lang Hỏa Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang “(an mệnh tứ mộ, tam phương cát củng vưu mỹ. Mão cung an mệnh, vô sát thứ hai, cư dương đà khoảng không cướp không hợp đến đây cách), “Tham linh tịnh thủ, tương tương tên “(thần tuất xấu vị tử cung an mệnh, gia cát, mậu kỷ năm sinh ra mệnh cách), “Tham lang hỏa linh tứ mộ cung, phú hào gia tư Hầu bá đắt “(thần tuất cung giai, xấu vị thứ hai, nếu thủ chiếu câu có thể luận cát, gia dương đà khoảng không cướp không hợp đến đây cách).

6, tham lang nhập miếu thọ nguyên trường, hoặc tham lang gia cát, vừa tọa trường sinh vu dần thân tị hợi cung, chủ thọ thi.

7, tham lang tử vi cùng cung sinh mão dậu, như vô chế, là người vô dụng, được giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì không đến đây luận.

8, tham lang vũ khúc cùng cung, tiên bần hậu phú, tam thập đi sau phúc, nhưng thái độ làm người bủn xỉn, hại người ích ta.

9, tham lang vũ khúc cùng thủ thân cung, vô cát mệnh trái lại không dài. Mệnh vô cát diệu, thân cung là vũ khúc tham lang, chủ cô bần.

10, tham vũ đồng hành gia cát, chủ nhân uy áp biên di.

11, tham lang và văn xương, văn khúc cùng cung, thái độ làm người tất đa hư ít thực, làm cho dĩ giả như, thiện xảo phiến.

12, tham lang kình dương cư ngọ vị, bính mậu sinh ra trấn biên cương, là “Đầu ngựa đái tiến “Cách, phú hơn nữa đắt.

13, tham lang nhập mệnh, thân tử thần năm sinh ra mệnh tọa tử cung; dần ngọ tuất năm sinh ra mệnh tọa ngọ cung; hợi mão vị năm sinh ra, mệnh tọa mão cung;

Tị dậu năm sinh ra mệnh tọa dậu cung, là “Tham hội vượng cung”, chủ nhân phẩm tính khả năng bất chính, ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, bất minh thị phi, có lúc hồ đồ, không được tụ tài, suốt đời làm không lớn, gia sát có trộm đạo hành vi.

14, tham lang và sao Liêm trinh cùng cung sinh tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm. Chủ nhân không được thuần khiết, gia sát tửu sắc bị chết, tao quan hình, cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật.

15, tham lang hóa lộc, tài vượng, quen biết khắp thiên hạ, có ý định ngoại vận may, đa diễm ngộ, tịnh được khác giới trợ giúp, sai ai ra trình diện hỏa linh bạo phát.

16, tham lang hóa quyền, có quyền chuôi, danh vọng cao, hảo hưởng thụ, có ý định ngoại vận may, tài giai.

17, tham lang hóa kị, hảo tửu sắc, phần nhiều là phi, dễ có lao ngục hình thương, tật bệnh đa ở nửa người dưới. Tham lang ở thần tuất bất úy hóa kị, thủy nhị cục sinh ra tham lang của bất úy hóa kị.

18, tham lang nhập mệnh, là ngoạn “Không thủ đạo ” cao thủ, giỏi về đi qua nhân tế quan hệ mà đạt được mục đích, không quyền mịch lợi, không được tạo hợp cảo thập ma “Cần lao làm giàu”, nên làm ăn ý sự nghiệp, xã giao tính công tác, thích nhâm sinh diễn nghệ, nghệ thuật, văn hóa, ngành ăn uống, chứng khoán, tài chính, quảng cáo, cơ quan du lịch, tiêu thụ, quan hệ xã hội, Bộ giáo dục chờ, không ít là cá thể người kinh doanh, công ty ông chủ là tham lang tọa mệnh.

Tham lang ở tử ngọ

Vượng cung, ngồi một mình. Đinh kỷ năm sinh ra phúc hậu, xương khúc cùng cung, đa hư ít thực, chủ nhân khẩu tài hảo, giỏi về đối nhân xử thế, có tu dưỡng, yêu thích văn học nghệ thuật, tình cảm tương đối phức tạp, hảo huyễn tưởng.

1, tham lang ở tử, bính mậu canh năm cập dần thân năm sinh ra hạ cục, tả hữu xương khúc gia hội, hoành nổi giận phá. Thân tử thần năm sinh ra, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung, gia cát, mậu kỷ năm sinh ra, tương tương của tài. Kình dương cùng cung, là đồ tể, làm đê tiện chức nghiệp, nếu gia hội tả hữu xương khúc, hội tố ông chủ, suốt đời ắt gặp đại rách nát, tịnh nan Đông Sơn tái khởi. Kình dương cùng cung có thể kình dương đà la, tịnh hội đào hoa chư diệu, là hiện lên thủy đào hoa, chủ dâm dục đến cực điểm, nhân sắc vong thân.

2, tham lang ở ngọ, mộc hỏa thông minh, chủ nhân thông minh đầy hứa hẹn, đinh kỷ năm sinh ra phúc hậu, canh năm cập dần thân năm sinh ra, chung thân bất năng đầy hứa hẹn. Bính mậu năm sinh ra, kình dương cùng cung trái lại cát, là “Đầu ngựa đái tiến “Cách, phú mà lại đắt. Nên quan võ, kinh thương, mà lại chủ nhân hội đi xa tha hương, tại ngoại gây dựng sự nghiệp. Nữ mệnh phùng đứng đầu dâm tiện, đa nhân ám muội của tài lập nghiệp.

Tham lang ở xấu vị, vũ khúc cùng

Là “Tham vũ đồng hành cách”, vũ khúc là tài tinh, thái dương ở dần thân, mặt trăng ở tử xấu lai giáp, vừa là “Nhật nguyệt giáp tài cách “. Trải qua vân: “Vũ tham không được phát người thiếu niên”, “Tham vũ mộ trung cư, tam thập hậu dĩ mập ra”, “Nhật nguyệt giáp tài gia cát diệu, không được quyền thì phú”, “Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung “.

Loại này cách cục phần lớn là tiên bần hậu phú, lúc còn trẻ lao khổ hoặc hệ bình thường người, tam thập tuổi hậu vận khí hanh thông, tài vận quá mức vượng. Tả hữu xương khúc ở tam hợp phương gia hội hoặc ở lân cung lai giáp mệnh, nhất định là cát cách. Hội Hỏa Tinh linh tinh, thượng cát, nhất định hoành phát, đa số thương nhân, chủ quản nhân viên, ông chủ. Mậu kỷ canh tân năm sinh ra, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung là đắt cách. Quý năm sinh ra bạo phát, không kiên nhẫn cửu. Giáp năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, đà la nhập miếu, khoa quyền lộc gia hội, kinh thương đại phú. Lập mệnh ở vị, canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, tọa đắt hướng đắt, cát cách. Vũ tham xấu vị, có đào hoa, thái độ làm người bủn xỉn gian giảo, độ lượng nhỏ hẹp, lòng tham không đáy, khẩu thị tâm phi, vì tư lợi, gia hung tinh càng sâu, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý.

Nữ mệnh tố chất thần kinh, keo kiệt keo kiệt, ngôn ngữ hư gạt, lòng tham không đáy.

Tham lang ở dần thân

Tham lang bình, đối cung liêm trinh. Đa tài đa nghệ, giỏi về xử sự làm người, chí cao khí ngạo, thích chính trị.

Văn xương hoặc văn khúc cùng cung, chủ nhân đa hư ít thực. Canh năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp mậu kỷ năm sinh ra, nên kinh thương phát tài, gặp hỏa linh, đột phát tiền của phi nghĩa, đại phú đắt.

1, tham lang ở dần, sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, mới có làm. Đà la cùng cung, viết phong lưu màu trượng, dâm loạn, nhân sắc dồn họa. Hội kình dương, thiên hình, có lao ngục tai ương.

2, tham lang ở thân, kim nước lã có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài, suốt đời bôn ba, lịch thụ gian khổ sau đó thành công, cũng có thể phát một thời của tài. Chủ nhân trí tuệ hơn người, giáp mậu kỷ canh năm sinh ra phú quý. Quý năm sinh ra, mộc phùng kim chế, khoa quyền giáp mệnh, song lộc triêu viên, gặp hỏa linh đắt vô cùng, tạm biệt giúp đỡ, danh chấn thiên hạ. Tân năm sinh ra đà la cùng cung, là đồ tể, địa vị thấp.

Tham lang ở mão dậu, tử vi cùng

Thái độ làm người so sánh sáng sủa, phản ứng mẫn tiệp, dùng tiền chuyên gia, am hiểu xã giao, cổ tay linh hoạt, có rất mạnh ngoại giao tài cán và năng lực làm việc. Tham lang là đại đào hoa tinh, và tử vi cùng cung sinh mão dậu, là “Đào hoa phạm chủ ” cách cục, hảo tửu sắc, thái độ làm người phong lưu, thì có diễm ngộ, gặp Hàm trì, tắm rửa, thiên hỉ, hóa khoa, đại hao tổn chờ tinh, dâm không thể nói.

Có lộc tồn, tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hỏa Tinh, linh tinh ở giữa một sao cùng cung, phương tác cát luận, ngôi sao may mắn càng nhiều, phú quý càng lớn. Vô giúp đỡ xương khúc giáp chế, thì đào hoa phạm chủ, là người vô dụng, bất trung bất nghĩa, nặc cận gian nhân, tâm thuật bất chính, thường và không được tam không được tứ người gặp gỡ. Xương khúc cùng cung, có phú quý nắm quyền, có vận làm quan danh tiếng, nhưng thái độ làm người đa hư ít thực, thích khoe khoang, nói không giữ lời.

Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, là đắt cách, và hỏa linh gia hội cũng đắt cách, nhưng dĩ hỏa linh ở cung mệnh cao hơn, ất mậu kỷ tân nhâm năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, đắt không kiên nhẫn cửu. Hội cướp khoảng không Tứ Sát, có tôn giáo tín ngưỡng hoặc là tăng là nói, hoặc là thầy bà.

Cướp khoảng không cùng tồn tại cung mệnh, thật là thần tiên thuật, đối tôn giáo, trung y, bói toán, thần học, khí công có nhiều nghiên cứu và ham, làm khí công và pháp thuật tu luyện có thể đạt tới khá cao trình thứ.

Vũ khúc phá quân thủ cung tài bạch, sai ai ra trình diện sát tinh cùng cung, lãng phí thành tính, không được tụ tài, tiền tài tới tay thành khoảng không.

Nữ tính, đa ngày thường gợi cảm, mạo mỹ, hội ngộ đông đảo người theo đuổi, suốt đời đời sống tình cảm bất bình ổn, ái tình không được thuận, tất có nhiều lần luyến ái của kinh lịch. Sai ai ra trình diện dương đà xương khúc thiên diêu chờ tinh, tính nhu cầu cuộc sống đa, dâm dục, suốt đời Hoà Đa người đàn ông phát sinh quan hệ, có lẽ rơi phong trần, tố tam bồi nữ lang, kỹ nữ, cung phu thê, cung tử nữ, cung phúc đức sai ai ra trình diện hung tinh, canh nghiệm.

Tham lang ở thần tuất nhập miếu ngồi một mình, đối cung vũ khúc, gặp ngôi sao may mắn, có thể là cự giả cao giả, tam thập tuổi hậu nhất định phát đạt.

Thần là trời la tuất là địa võng, gặp hỏa linh, trợ giúp kỳ trùng ra thiên la địa võng, vô dương đà khoảng không cướp, năng lực thành phú quý, là việc chính quản, ông chủ, đại thương nhân hoặc quan võ cao chót vót.

Mậu kỷ năm sinh ra tài quan song mỹ. Quý năm sinh ra, phúc không kiên nhẫn cửu.

Thần tuất xấu vị năm sinh ra, thất bại vong, trái lại tập chính, rơi vào chặn khoảng không cũng thế, đều bị lương hành trình là, có nhiều chuyên kỹ thuật trong người, hoặc dĩ tài nghệ thành danh. Thiên hình cùng cung, vũ đắt, nên ở quân giới, chính giới phát triển.

Gia ngôi sao may mắn, thọ nguyên trường.

Xương khúc cùng cung, đa hư ít thực, phù hoa, nên làm giáo dục công tác. Dương đà cùng cung, nam nữ tà dâm, là đồ tể.

Tham lang ở tị hợi, liêm trinh cùng hai sao câu là hãm địa, cách cục độ chênh lệch.

Liêm tham tị hợi, ngày thường vóc người trung đẳng, da hoàng bạch, béo gầy vừa phải, người ngoài khéo đưa đẩy, ngôn ngữ phong phú, đồng thời ít có chủ kiến, tình cảm xung động, tính cách dễ hỉ dịch nộ, không có định tính. Đối với lần này hai sao cùng cung, nhân của đánh giá quá mức thấp, tham lang là đại đào hoa tinh, liêm trinh là thứ đào hoa tinh, nam mệnh có tất là đồ háo sắc, tính thích dâm nhạc, đổ phụ hoa tửu, gia hội hung tinh, tửu sắc dồn họa bị chết. Thơ vân: Liêm tham tị hợi cung, gặp cát lộc doanh phong. Ứng với quá tam tuần hậu, tu phòng bất thiện chung”, suốt đời đa tao hung hiểm, tử suốt đời, sát bao ngắn mệnh.

Nữ mệnh thì lang thang đa dâm, dễ dàng thay đổi, tất gặp ly hôn. Và Tứ Sát, thiên diêu, Hàm trì cùng cung gia hội, dâm đãng vô sỉ, tất là kỹ nữ. Nữ mệnh liêm tham thủ mệnh đa số nhà kề ái thiếp, hoặc giá cao hơn hôn lão công.

Hội thiên mã, đa chủ năm mới ly khai cố hương, ra ngoài mưu phát triển. Có thể sẽ tòng quân, hoặc chủ nhân lưu động thiên nhai, suốt đời bôn ba không yên, gia hung tinh thì thấp hèn cô hàn, khí tổ ly tông, chết bởi tha hương.

Xương khúc cùng cung, thái độ làm người đa hư ít thực, phẩm tính ti tiện, yếu phòng tai nạn xe cộ, tai nạn trên không, hoặc từ chỗ cao té xuống chờ ngoài ý muốn mà chí tử vong. Xương khúc và hóa sao Hóa kỵ cùng cung, bính năm sinh ra tất có đại họa, đa chiêu đột tử.

Mậu năm sinh ra tham lang hóa lộc, tịnh gặp lộc tồn, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh cùng cung gia hội, chủ đại phú đắt, hoặc là quân đội của tướng lãnh cao cấp, chính giới nhân, hoặc danh chấn giang hồ của lùm cỏ anh hào, hoặc công thương giới của cự phú.

Liêm tham ở tị, canh năm sinh ra gặp kình dương sinh dậu địa, lao ngục khó thoát, tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, có thể có phú quý, nhiên chung không được cửu viễn.

Liêm tham ở hợi, là “Hiện lên thủy đào hoa”, nhâm năm sinh ra phú quý, là phúc không lâu sau; giáp năm sinh ra hội kình dương sinh mão, lao ngục khó thoát; quý năm sinh ra đà la sao Hóa kỵ cùng cung, không làm việc đàng hoàng, làm phạm tội hoạt động, hoặc không được tam không được tứ hoạt động, đa thuộc cô bần, mặt mày hốc hác, tàn tật, thọ yểu của mệnh.

Cự môn

Thuộc thủy, bắc đẩu đệ nhị tinh, hóa ám, chủ thị phi.

Ánh mắt lợi hại, miệng thần xông ra, kiểm trình phương viên hình, nhập miếu chiều cao mập mạp, đôn hậu thanh tú, lạc hãm thì ngũ ngắn nhỏ gầy, thanh cao mà tốc.

Cử chỉ tùy tiện, không được chú trọng lễ nghi. Cự nhập cung mệnh, và “Miệng “Tổng phân không ra, chủ nhân khẩu tài hảo, hội ngôi sao may mắn, đa thích hợp dĩ miệng làm chủ chức nghiệp, giỏi về chỗ quan hệ xã hội, ngôn ngữ hư bao, giỏi về thổi phồng, là rất tốt ngoại giao nhân tài. Suốt đời vất vả cực nhọc, vất vả cực nhọc phấn đấu hậu phương có thể có thành tựu đáng nói. Cùng người quả và, thân thể to lớn suốt đời đa chiêu khẩu thiệt thị phi, nhân tế quan hệ không tốt, ngôn ngữ chặn sảng khoái, thường thường dễ đả thương người. Phân tích lực và liên tưởng lực đều cực xuất sắc, vô cùng tài hùng biện, bất an sinh hiện trạng, tính cách tương đối ngoan cố, tự tin, ngờ vực vô căn cứ tâm cường, không quá tin tưởng người khác, mọi việc đều phải đánh vỡ sa oa hỏi để, thích chính đi qua thực tiễn ra hiểu biết chính xác.

Không coi trọng sinh hoạt tình thú, vật chất phương diện chỉ cần không có trở ngại là được, thích nghiên cứu học vấn tài nghệ, đa học ít tinh, đối sự vật quan sát có đặc biệt kiến giải, tâm tế như phát, dụng tâm cứng rắn, vì tư lợi, đồng tình tâm yếu kém, cân nhắc qua đa giả vờ sự trái lại thoái thoái do dự.

Lòng dạ chật hẹp, thích chuyện bé xé ra to, nói thường thường hội vô hình trung đắc tội người khác, tịnh hỉ nhéo người khác khuyết điểm không tha, khiếm khuyết một loại khoan dung tâm, lợi ích của mình đã bị xâm phạm thì, bất luận chuyện khổ đô hội nổi trận lôi đình, đồng thời mỗi dễ nhận người ngộ giải, suốt đời thị phi không ngừng, tranh đấu gay gắt, tiểu nhân đặc biệt đa, luôn luôn khó có thể bình tĩnh mà thuận lợi địa sống.

Nữ mệnh cự môn nhập cung mệnh, lòng tự trọng cường, mẫn cảm đa nghi keo kiệt, độ lượng nhỏ hẹp, tùy hứng, tự cho là đúng, làm việc phụ trách, yêu quý tiền tài, tính tình đại thể không tốt.

1, cự môn hỉ tả phụ, bên phải bật, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, vưu hỉ và miếu vượng thái dương cùng độ có thể chiếu, có phú quý đáng nói.

2, cự môn sợ nhất và sát tinh (kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, cướp sát, thiên hình, âm sát chờ chư ác diệu) cùng cung hoặc gia hội, giai hữu chủng chủng vấn đề, có tai nạn tính bất lợi.

3, cự môn thủ mệnh thân cung, bất luận miếu hãm, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi.

4, cự môn chỗ hãm địa, và Tứ Sát cùng cung hoặc gia hội, là hung mệnh, cự môn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

5, cự môn và Hỏa Tinh linh tinh cùng cung, vô ngôi sao may mắn (lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền) giải cứu, chủ có lao ngục tai ương, quyết phối thiên lý, hoặc tao cái khác hung sự. Hạn vận phùng của, phong ba thì khởi, canh phòng cháy tai, gia sát chúng hóa kị, chết bởi ngoại đạo.

6, cự môn và Hỏa Tinh (hoặc linh tinh), kình dương cùng cung, khổ nhị hạn vừa phùng gia ác sát, chủ nhân ải tử.

7, cự môn và đà la cùng cung, tất sinh dị chí.

8, cự môn và đà la ở chung thân cung mệnh, cung tật ách, chủ nghèo khó, người yếu, tàn tật, tổ nghiệp phiêu đãng, bôn ba lao lực.

9, cự môn thủ mệnh, sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm.

10, cự môn dương đà vu thân cung mệnh, cung tật ách, chủ nhân luy hoàng khốn yếu.

11, cự môn là ám tinh, làm việc thường không được quang minh chính đại, thích âm thầm hành động, lạc hãm có thể hung tinh, chủ nhân lừa gạt thiên địa, ngôn ngữ không thật, có nói dối tập quán. Ngay mặt một bộ, phía sau một bộ, và thân nhân mình cũng khó sự hòa thuận, cùng người lui tới phần nhiều là sơ chết già ác, tiên thân hậu sơ.

12, cự môn tọa mệnh nữ mệnh, nếu nhập miếu, lục quý lục tân năm sinh ra có lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền tịnh ngôi sao may mắn cùng cung gia hội, thì là phú quý trường thọ của mệnh.

13, nữ mệnh phùng cự môn lạc hãm hoặc hóa kị, thương phu khắc tử, suốt đời phần nhiều là đa phi, lắm mồm khéo nói, năm đinh sinh ra cự môn hóa kị, cực dâm; và Tứ Sát cướp khoảng không cùng cung gia hội, hình khắc cực quá mức, đa bệnh, thọ yểu, lòng dạ chật hẹp, tranh đấu không yên, đã ngoài giai nan có lý tưởng hôn nhân. Cự môn ở hợi tử, bất luận nam nữ đô hội có đào hoa.

14, tử ngọ cự môn, thạch trung ẩn ngọc. Cùng cự xấu vị, hạ cách, hình khắc vất vả cực nhọc phần nhiều là phi. Cự nhật dần thân, thực lộc lừng danh, dần cung là thượng cách, thân cung thứ hai. Cự cơ cư mão, công khanh vị, ất bính tân năm sinh ra hợp cách. Cự cơ ở dậu, đắt mà không hiển, tú mà không thực. Cự môn thần tuất hãm địa không được cát, tân năm sinh ra trái lại là kỳ cách. Cự môn tị hợi, và thái dương đối chiếu, thực lộc lừng danh.

15, cự môn hóa lộc, trường sinh khẩu tài giao tế, có thể được nhân duyên, giảm thiểu thị phi, chủ phú quý.

16, cự môn hóa quyền, nghiêm khắc cố chấp, tính tình quái, trường sinh khẩu tài lưỡi biện, tịnh năng lực ác quyền to, chủ đắt.

17, cự môn hóa kị, ngờ vực vô căn cứ tâm rất mạnh, luôn luôn nghi thần nghi quỷ, không tin người khác, suốt đời lắm lời lưỡi tai ương, thu nhận chúng bạn xa lánh. Đến đây hóa kị hình hại rất nặng, chung thân không được thuận, ắt gặp đại tai đại nạn.

18, cự môn nhập cung mệnh người, đa số học giả, giáo sư, giáo sư đại học, luật sư, quan toà, bác sĩ, nhà vẽ kiểu, nghiên cứu gia, người chủ trì, MC, sáng tác người, công tác mới người, kế toán, xuất nạp chờ chức nghiệp.

Cự môn ở tử ngọ

Cự môn vượng, đối cung là trời cơ. Chủ nhân khẩu tài lưu loát, năng lực nói thiện biện, ý nghĩ khôn khéo, phân tích lực cường.

Tân quý năm sinh ra, gia khoa quyền lộc, là “Thạch trung ẩn ngọc “Cách, thơ vân: “Cự môn tử ngọ khoa lộc quyền, thạch trung ẩn ngọc phúc thịnh vượng”, phú mà lại đắt, quá trình gian khổ phấn đấu phía sau có đại thành, danh dương phát đạt, quan to lộc hậu. Đến đây cách của đặc điểm là sự nghiệp đại thành lúc, thịnh cực tất suy, cố không thích hợp thủ đỉnh núi. Tân năm sinh ra, cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền. Quý năm sinh ra, lộc tồn tại tử, cự môn hóa quyền, thượng cách. Canh năm sinh ra, thái dương hóa lộc, lập mệnh ở tử hội chiếu thân cung của lộc tồn, may mắn. Đinh kỷ năm sinh ra, thứ hai. Bính mậu năm sinh ra, chủ khốn, mẹ goá con côi chết non. Mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Sai ai ra trình diện dương đà nam nữ tà dâm. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách.

Cự môn ở xấu vị, thiên đồng cùng

Nhân dĩ cùng cự xấu vị là hạ cách, khá thích hợp nghiên cứu học vấn hoặc cảo công việc nghiên cứu. Duyên hai sao chẳng hề được địa, thiên đồng vừa một là phi ngôi sao, hai sao ở chung nhất cung tổ hợp không tốt của cố. Cự môn tinh khuyết điểm dễ dàng nhất biểu hiện ra ngoài. Thái độ làm người lắm mồm, suốt đời thường chiêu khẩu thiệt thị phi. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, bản thân tao thương, mắt cận thị. Hỏa linh cùng cung, tất sinh dị chí. Nếu phùng ác sát đa, chết bởi ngoại đạo.

Giáp canh năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, ất năm sinh ra cung Quan lộc thiên cơ hóa lộc, quý năm sinh ra cự môn hóa quyền, tân năm sinh ra cự môn hóa lộc, gia cát tài quan song mỹ, thế nhưng phi không khỏi. Bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, cung Quan lộc thiên cơ hóa quyền, có thể có phú quý. Năm đinh sinh ra thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự hóa kị, tung phát tài cũng tất không lâu sau xa, thường cùng người khởi xung đột. Thái độ làm người tâm tư nhẵn nhụi, nhìn rõ mọi việc, ánh mắt độc đáo, nhưng phẩm tính ích kỷ, lời nói và việc làm không đồng nhất, keo kiệt đa nghi. Gia ác sát, ngôn ngữ êm tai, nội nghi ngờ gian trá. Nữ mệnh quật cường, keo kiệt, ái bãi mặt, lòng dạ hẹp hòi, lời nói suông đa, lão công biết sợ người. Thiên đồng cự môn ở xấu vị ở mệnh, bất luận nam nữ, suốt đời vất vả cực nhọc, niên thiếu bất lợi, đa cùng người bất hòa, nhân tế quan hệ bất năng viên mãn. Có quyền lộc ở cung mệnh có thể yếu bớt loại này bất túc. Cự môn ở dần thân, thái dương cùng sai ai ra trình diện tiền thái dương tinh.

Cự môn ở mão dậu, thiên cơ cùng

Vóc người trung đẳng, không mập. Tư tưởng nhạy cảm, trường sinh phân tích, khẩu tài lưu loát, tài hoa đặc dị.

Nam nữ đều không tổ nghiệp có thể hưởng, thối tổ tự hưng, tay không thành gia. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm, hảo lộng thị phi, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách. Nữ mệnh cự môn thiên cơ cùng cung, thì là phá đãng cách cục, mặc dù phú quý không khỏi dâm ẩn, Tứ Sát xung hợp, dâm tiện hình khắc, sai ai ra trình diện xương khúc, dễ dàng thay đổi, hôn nhân đại thể không đẹp. “Cự cơ cùng cung, công khanh vị”, dĩ thiên cơ cự môn ở mão cung phương hợp đến đây cách, cũng yếu ất tân bính năm sinh ra gia cát tài đoán, ất tân năm sinh ra nhất thượng cách. Ất năm sinh ra lộc tồn tại mão, thiên cơ hóa lộc; tân năm sinh ra lộc tồn tại dậu, cự môn hóa lộc; bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, khôi việt hội hợp, đã ngoài tam người tịnh hội tả hữu xương khúc, tất là trong triều hiển hoạn, có cực phẩm của đắt. Dậu cung bỉ mão cung soa, nhân “Cự cơ dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”, tung hội cát phú quý cũng hữu hạn, ất tân quý năm sinh ra, tài quan song mỹ, đinh mậu năm sinh ra, thành bại thoái thoái, mặc dù phú quý, không kiên nhẫn cửu. Giúp đỡ xương khúc hóa cát được thông qua, ất bính đinh tân năm sinh ra cũng chủ tài lộc sung túc, gia Tứ Sát, không đẹp.

Cự môn ở thần tuất

Và đối cung thiên đồng giai chỗ hãm địa. Chủ nhân làm việc điên tam đảo tứ, giả nhân giả nghĩa. Nếu cự môn ở tuất, thái dương ở ngọ cũng kỳ cách. Tân quý năm sinh ra, chủ đắt. Tân năm sinh ra kỳ cách. Đinh canh năm sinh ra, nguyên nhân chính nghèo. Dư giai không được cát, suốt đời chiêu khẩu thiệt thị phi. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm. Gia Tứ Sát tất chủ hung họa. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách. Hỏa linh cùng cung, tái phùng ác sát, chết bởi ngoại đạo.

Cự môn ở tị hợi

Đối cung là thái dương. Thủ thân, mệnh ở đây cung không đẹp. Mặc dù phú quý không kiên nhẫn cửu. Sai ai ra trình diện dương đà, nam nữ tà dâm. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa ách. Cự môn ở tị, bính mậu tân quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Cự môn ở hợi, đối cung thái dương miếu vượng, bỉ ở tị giai. Bính năm sinh ra thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, lộc tồn lai triêu, thượng cách. Tân năm sinh ra, cự môn hóa quyền, thái dương hóa lộc, thượng cách. Nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi, khôi việt gia hội cũng cát cách. Quý sinh ra vi nhân sư biểu, thích hợp dĩ học thuật thành danh.

Thiên tướng

Thuộc thủy, sao Nam Đẩu đệ ngũ tinh, hóa ấn, làm quan lộc chủ.

Thiên tướng tinh nhập mệnh, chủ nhân tướng mạo đôn hậu, cẩn thận, sắc mặt thanh bạch hoặc đạm hoàng, phương viên kiểm hình, vóc người trung đẳng, nhập miếu đầy ắp mập mạp, hảo tửu thực, y lộc sung túc. Ngôn ngữ thành thực, sự không uổng ngụy, gặp người nan, có lòng trắc ẩn, gặp người ác, tổn thương bởi bất công khí. Lời nói và việc làm cẩn thận, tự hỏi chu đáo, có tinh thần trọng nghĩa. Nhân tế quan hệ hài lòng, người ngoài chân thành, khiêm tốn lễ độ, bang trợ người khác phần nhiều là phát ra từ nội tâm mà không tính toán thù lao. Tâm địa thiện lương, hiền hoà, khoan dung, làm việc kỹ lưỡng, có hơi tốt năng lực quản lý và xử lý sự vụ năng lực, tịnh có thể làm được hi sinh tự lợi ích của ta mà phục tòng đại cục. An phận thủ kỷ, suốt đời luôn luôn nhâm lao Nhâm Oán, trung thành và tận tâm, thích hợp làm phụ tá người khác công tác. Thiên tướng tinh cụ bị những … này tú đặc tính, bởi vậy thập phần thảo nhân thích.

Thiên tướng nhập mệnh người khuyết điểm là mọi việc quá sinh cẩn thận, lo lắng quá mức, tương đối khuyết thiếu thực hành lực cập khai thác lực, tri túc thường nhạc, cố dĩ làm phía sau màn công tác hoặc bí thư công tác là nên.

Không quá am hiểu kinh thương là thiên tướng tinh lại một đặc tính, nếu từ thương cũng tất là lương thương. Thiên tướng người thành thật bản phận, bất thiện sinh đầu cơ trục lợi, có lúc quá phận tương người khác, cơ hội tới vừa không dễ dàng tốt lắm khứ nắm chặt, thường thường chắp tay nhường cho người.

Thiên tướng tinh nữ mệnh, ôn hòa hướng nội, có nội tại mỹ, dung mạo đoan chính ổn trọng, da nhẵn nhụi, nhã nhặn thủ lễ, không cùng nhân tính toán, được nhiễu nhân chỗ mà lại nhiễu nhân, sự nghiệp tâm không mạnh, không thích làm náo động chõ mõm vào, ái ngây ngô ở trong nhà. Thích hợp giúp chồng dạy con, tố hiền thê lương mẫu, y lộc như ý.

1, thiên tướng là tư tước của ở lại, chủ phúc thiện, hóa khí viết ấn, mười hai cung trung đều vì phúc tường, không theo ác mà thay đổi chí, không được nhân giết mà thay đổi.

2, thiên tướng thủ mệnh, nếu lâm sinh vượng nơi, mặc dù không được phùng tử vi, nếu được tả phụ bên phải bật, thì phụ trách quyền uy, hoặc cư rảnh rang yếu nơi, cũng tác may mắn, chủ nhân áo cơm sung túc.

3, thiên tướng được xương khúc tả hữu gặp gỡ, vị chí công khanh.

4, thiên tướng hãm địa, tham, liêm, vũ, phá, dương, đà giết thấu, chủ nhân xảo nghệ an thân.

5, thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật, tứ chi thụ thương. Ở dần thân tị hợi có đà la cùng thủ, không được tàn tật tức chủ lao ngục.

6, thiên tướng so sánh bảo thủ, giống nhau sẽ không cường làm náo động, hay trộm đạo, cũng là tòng phạm.

7, thiên tướng và liêm trinh kình dương cùng cung sinh tử ngọ, là “Hình tù giáp ấn”, chủ nhân hình trượng khó thoát, có lao ngục tai ương, chung thân không đẹp, chiêu tai họa bất ngờ. Hoặc thiên tướng ở mão dậu, kình dương cùng cung, đối cung có liêm trinh, cũng đến đây cách.

8, thiên tướng hội Thiên phủ sinh thân mệnh, chủ một đời người du hưởng phúc, tịnh có cao thọ.

9, “Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử đắt và phu hiền “. Nữ mệnh thiên tướng, giáp năm sinh ra mệnh tọa ngọ cung, kỷ năm sinh ra mệnh tọa tử cung, canh năm sinh ra mệnh tọa thân cung hợp cách, tất tác phu nhân, suốt đời vinh hoa.

10, nữ mệnh, “Bên phải bật thiên tướng phúc tướng lâm”, định chủ Phúc Thọ quang vinh xương.

11, nữ mệnh thiên tướng tọa mệnh, có bang phu vận, tam phương cát củng có thể giá phú quý của phu. .

12, nữ mệnh thiên tướng, kị văn xương văn khúc phá tan, tất là đãi thiếp, như phục vụ tiểu thư, nhân viên mậu dịch các loại, đồng thời nếu không có nhà kề, tất có đào hoa, tính nhu cầu cuộc sống đa. Thiên tướng và xương khúc cùng cung nữ mệnh, tuy rằng thông minh, nhưng dễ dàng nhất hồng hạnh ra tường, hoặc cùng người bỏ trốn, có lẽ làm tình dục phục vụ.

Thiên tướng ở tử ngọ, liêm trinh cùng

Thiên tướng thuộc thủy, năng lực khắc chế liêm trinh của hỏa, khiến cho sao Liêm trinh dáng vẻ khí thế độc ác có thể thu liễm. Hai sao cùng cung nhập mệnh, chủ nhân khiêm tốn cẩn thận, làm việc phụ trách, trọng tình cảm, giao du rộng, thái độ làm người thực sự, nhân tế gặp gỡ trung làm cho một loại lại cảm.

Phùng gặp giúp đỡ xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Kình dương cùng cung, suốt đời thị phi không ngừng. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Liêm trinh hóa kị, chủ bị thương tàn phế huyết quang, ở tử cung hóa kị là hỏa vào nước hương, chủ mù.

Giáp ất đinh kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra tam phương tụ họp hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ, đại phú đại quý. Thiên tướng là ấn tinh, năm đinh sinh ra lân cung cự hóa kị và thiên lương giáp cung mệnh, là “Hình kị giáp ấn “Của cách, phúc không được đầy đủ mỹ, dễ có hình tụng việc.

Tân năm sinh ra lân cung cự hóa lộc và thiên lương lai giáp cung mệnh, là “Tài ấm giáp ấn “Của cách, gia cát chủ phú quý.

An mệnh ở ngọ, bính mậu năm sinh ra kình dương cùng cung, kình dương hóa khí viết hình, liêm trinh hóa kị viết tù, là vì “Hình tù giáp ấn”, thái độ làm người hung ác độc địa, tâm thuật bất chính, mạc thị pháp luật, tất có lao ngục tai ương, tao quan phi, thụ hình trách, chung thân bất năng phát đạt, bính năm sinh ra có đột tử của ngu.

Liêm tương đồng cung tọa mệnh, nên đảm nhiệm công chức, hoặc phục vụ tính chất công tác, hoặc là phụ trợ người khác hành nghiệp, nên được khá cao thành tựu.

Nếu làm thương nghiệp cũng dĩ phụ trợ người khác cho thỏa đáng, không thích hợp mình làm ông chủ thủ đỉnh núi, tố đầu bả ghế gập.

Thiên tướng ở xấu vị thụ đối cung tử vi phá quân ảnh hưởng, ở xấu không miếu thiên tướng tinh rất có xung kích lực, năng lực nỗ lực tiến tới, chịu khổ nhọc, ất mậu tân quý năm sinh ra, mong muốn phú quý. Ngôi sao may mắn thủ chiếu, tài quan song mỹ. Hội giúp đỡ xương khúc, vị chí công khanh. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Dương đà cùng cung, tai ách không khỏi.

Thiên tướng ở dần thân, vũ khúc cùng thái độ làm người tương đối khiêm tốn thành khẩn, khá phú nhân tình vị, thông minh hiếu học, đa nghệ, xã giao viên mãn.

Giáp kỷ canh quý năm sinh ra, gia tả hữu xương khúc, không gặp sát tinh xung chiếu, nên tham chánh, quyền cao lộc hậu, có thể đạt tới đáo tỉnh thính cấp địa vị thậm chí càng cao, là tể phụ của tài. Giáp năm sinh ra hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam kỳ gia hội, lộc mã cùng bôn ba, đắt đến cực điểm phẩm. Canh năm sinh ra quyền lộc gặp lại, lộc mã cùng bôn ba, phú quý không nhỏ. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, tài vượng quá.

Vũ tương dần thân, nếu hội lộc mã, phát tài tha hương, đa số là có nhiều thương nhân, suốt đời đa thiên động. Hội cát chúng bôn ba xuất ngoại, sinh ý làm được rất lớn.

Vũ khúc hóa kị, suốt đời khiếm thuận lợi, hoặc là nhân viên kỹ thuật. Tứ Sát cùng cung, tài trên có tranh cãi và rách nát, hoặc bị lừa dối, hoặc là đầu đầu tư đi ra ngoài thu vào không trở lại. Hội kình dương, có quan nhục hình trách. Hỏa linh phá tan, tứ chi tao thương.

Nữ mệnh được vũ khúc thiên tướng thủ mệnh, đa chủ trượng phu phú quý, là phu nhân của mệnh. Gia cát thủ chiếu, vượng phu ích tử. Hoặc có sống ý ý nghĩ, thiện lương thuần khiết, kinh thương cũng phát. Có sát cùng thủ, bởi vì thần kinh hề hề, đà la cùng thủ, chủ nhân giả dối dối trá.

Thiên tướng ở mão dậu thiên tướng tinh là lạc hãm, đối cung là liêm trinh phá quân, không làm trung hậu luận của. Thái độ làm người cẩn thận mà am hiểu xử lý tiền tài, nên kinh thương. Ất tân năm sinh ra, may mắn. Giáp canh năm sinh ra, chủ khốn. Gặp giúp đỡ xương khúc, dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân, gặp kình dương, hình trượng không khỏi. Hỏa linh phá tan, tàn tật. Nữ mệnh, phùng xương khúc phá tan, tất là dâm dục người, tố người khác tình phụ, tình cảm thượng hội xằng bậy.

Thiên tướng ở thần tuất, tử vi cùng thần là trời la, tuất là địa võng, chủ một đời người có nhiều khúc chiết, sẽ không cát mà hội sát, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, nhân tình mỏng. Hai sao cùng cung gia cát, chủ nhân dũng cảm kiên cường, có tràn đầy sự nghiệp tâm, đa số phú mà không đắt, có hư danh. Gặp tả hữu xương khúc, phụ trách quyền uy. Gặp dương đà, chích nên kinh thương. Hỏa linh phá tan, tàn tật.

Giáp ất kỷ canh quý năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, cự phú, ở tuất cung cao hơn, nhân hội chiếu dần cung lộc tồn tinh của cố. Ất năm sinh ra, tử vi hóa khoa, được lân cung của thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền lai giáp, phú quý. Kỷ năm sinh ra vũ khúc hóa lộc, lập mệnh ở tuất song lộc triêu viên, lập mệnh ở tử gia hội khôi việt, phú quý có thể kỳ. Canh năm sinh ra vũ khúc hóa quyền, lập mệnh ở thần, có thân cung của lộc tồn và tử cung của vũ khúc hóa quyền lai triêu, phú quý. Quý năm sinh ra, đối cung phá quân hóa quyền, lập mệnh ở thần, đồng thời gia một chút cung của lộc tồn tinh, song lộc triêu viên, phú quý.

Nữ mệnh mạo mỹ có khí chất, nhưng tham lang tinh thủ cung phu thê, gia sát tất hội tái giá.

Thiên tướng ở tị hợi thiên tướng được địa, đối cung là vũ khúc phá quân. Thái độ làm người rất là trung hậu ngay thẳng, tính cách đơn thuần, dễ khinh người khác mà lên đương bị lừa. Bính mậu nhâm năm sinh ra là phúc, gặp giúp đỡ xương khúc, phụ trách quyền uy. Cung tài bạch Thiên phủ được năng lượng mặt trời mặt trăng hai sao ở lân cung lai giáp, là “Nhật nguyệt giáp tài “Cách, gia ngôi sao may mắn phi phú tức quý.

Tao hỏa linh phá tan, tàn tật. Đà la cùng cung, lao ngục không khỏi.

Thiên lương

Thuộc đất, sao Nam Đẩu đệ nhị tinh, hóa ấm, chủ thọ tinh.

Thiên lương tinh tọa cung mệnh, chủ nhân bề ngoài ổn trọng ôn khiêm, lão luyện thành thục, hiền lành, hình chữ nhật mặt hình, xương gò má cao, lưng hơi còng, hơi béo. Thanh tú, thông minh ngay thẳng, thái độ làm người chính trực vô tư. Hảo bão lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, giúp người làm niềm vui, có phù yếu tế bần hiệp sĩ tính cách. Quang minh lỗi lạc, lâm sự quả quyết, xử lý sự vụ hội đứng ở công chính lập trường, không được cực đoan bẻ cong, vững vàng mà có trưởng giả phong độ, đa được người tôn kính, hỉ làm náo động, suốt đời thường thái độ làm người giải quyết tranh chấp, nhưng cũng mỗi tao ngộ giải, thi ân trái lại oán. Thiên lương tinh nhập mệnh người dụng tâm nhân nghĩa hiền lành, đối y dược có nghiên cứu và hứng thú, nhất là và trung y thuốc Đông y, tôn giáo sổ thuật trời sinh hữu duyên. Kỳ tính thanh cao, đạm bạc tiền tài, đối tiền tài thượng được mất không quá khứ tính toán. Có tài cán, can đảm đại, chỉ là lòng háo thắng cường, có quyền lực dục cập đứng đầu dục, mang nhiều tam phân ngạo khí, nhất phó cao cao tại thượng, dĩ kẻ cả tính tình. Tư tưởng chính thống, kiên trì nguyên tắc, không chịu đơn giản thừa nhận mình khuyết điểm.

Nữ mệnh thiên lương, dung mạo đoan chính, mắt trường mũi đĩnh, ôn hòa ngay thẳng, nhân tình vị nồng hậu, nhu trung đái cương, lòng nhiệt tình, thích bang trợ người khác. Nhập hội chùa ngôi sao may mắn, đa tài nghệ, phú quý song toàn. Hội xương khúc, có văn nghệ tài hoa. Hội tả hữu, chính trực dày rộng, giúp người làm niềm vui, giúp chồng dạy con. Hội dương đà hỏa linh, cô khắc, chiêu phi, không được khiết.

1, thiên lương là ấm tinh, hảo bang trợ, ấm hộ người khác là kỳ đặc điểm. Có giải trừ ách chế hóa công, nguyên nhân chính là như vậy, một thân sinh cũng mỗi đa nguy nan, mới có thể thể hiện thiên lương giải trừ ách chế hóa thành sử dụng. Cung mệnh hoặc đối cung có thiên lương, chủ có thọ, là cực cát ngôi sao.

2, thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ.

3, thiên lương gia cát tọa thiên di, là cự giả cao giả.

4, thiên lương miếu vượng, thiên cơ cùng cung, bác học, quan tâm chính trị, công Hàn Mặc, thiện đàm binh, hảo huyễn diệu tài hoa.

5, thiên lương cùng trời cùng tụ vu thân cung mệnh, không sợ hung nguy.

6, thiên lương miếu vượng, tả hữu xương khúc gia hội, ra tương nhập tương.

7, lương cùng cơ nguyệt dần thân vị, suốt đời lợi nghiệp thông minh (hung đa bất luận).

8, thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn hội hợp, lư truyện đệ nhất danh.

9, lương dậu, nguyệt tị, lại tác phiêu mui thuyền của khách.

10, thiên lương văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương, tất là cao cấp quan trên, hoặc đang giáo dục giới dương danh, đồng thời hành văn tài tú, đối cổ điển đông tây cảm thấy hứng thú.

11, thiên lương thiên đồng đối cư tị hợi, nam lang thang, nữ đa dâm.

12, thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ (tị hợi thân cung an mệnh, thiên lương bị chiếm đóng, thiên mã cùng cung là cũng).

13, thiên lương hãm địa, sai ai ra trình diện dương đà, đồi phong bại tục chi lưu.

14, thiên lương hãm địa, gặp hỏa dương phá cuộc, thấp hèn cô hàn chết non.

15, nữ mệnh thiên lương hãm địa, dâm hơn nữa bần.

16, thiên lương là thanh cao ngôi sao, cũng không chủ phú, kỳ phú phần nhiều là do đắt mà đến, có lộc tồn hoặc hóa lộc cùng cung, mặc dù năng lực lấy được lời nhiều, trái lại đa khốn đốn, có có hoa không quả một mặt. Cố trải qua vân: “Lộc gặp lương ấm, bão tư tài ích cùng hắn nhân”, đa yếu dĩ tiền vật trợ giúp nhân, khá thích hợp cảo từ thiện sự nghiệp.

17, thiên lương hóa quyền, có quyền chuôi lo liệu, chủ chưởng hình pháp của nhâm, thao nhân đại quyền sanh sát.

18, thiên lương hóa khoa, cực cát, học tập ưu tú, cuộc thi đại lợi, nổi danh, có vận làm quan.

19, thiên lương nhập mệnh, đa từ công chức, là nhân viên công vụ, quan viên chánh phủ, bác sĩ, thuốc tế sư, giáo sư, xử lý công việc, cố vấn, tư pháp quan, người làm công tác văn hoá, người viết báo, nhà từ thiện, viên cảnh các loại.

Thiên lương ở tử ngọ

Thiên lương nhập miếu, đối cung là thái dương tinh. Vóc dáng không cao, hơi béo. Mạng người được đến đây, năng lực lấy được cao thọ, nếu cùng trời cùng cộng thủ thân mệnh, chung thân không hãi sợ hung nguy. Thiên lương sinh đến đây, kinh thương không quá có lợi, thích hợp tham chánh, can công chức rất có phát triển, nhưng đa nói thẳng không cố kỵ, bị người ngộ giải, hoặc thụ tiểu nhân hãm hại. Văn xương hoặc văn khúc cùng cung, có vận làm quan, địa vị không thấp. Và văn xương, lộc tồn hội hợp, thông minh hơn người, bác văn cường nhớ, học tập ưu dị, cuộc thi đệ nhất danh, tịnh năng lực nhất cử thành danh.

Đinh kỷ quý sinh ra hợp cục, chúng cát củng gửi thông điệp hợp, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Năm đinh sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung tài bạch mặt trăng hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, sự nghiệp cung thiên đồng hóa quyền, là “Song lộc triêu viên”, “Khoa quyền lộc tam kỳ “Của hãn hữu đắt cách, chủ đại phú đại quý, danh chấn thế giới. Kỷ năm sinh ra, lộc tồn tại ngọ cung, cung mệnh thiên lương hóa khoa, thanh danh truyền xa, làm quan thanh chánh. Quý năm sinh ra lộc tồn tại tử cung, cung tài bạch mặt trăng hóa khoa, phú quý bất phàm. Đã ngoài tam người nếu được giúp đỡ xương khúc gia hội, ra tương nhập tương, chúa tể một phương, chính thanh trác trước. Ất năm sinh ra, thiên lương hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, khôi việt gia hội, hội tả hữu xương khúc, cũng đại quý của mệnh. Thiên lương ở ngọ hội cát, là “Thọ tinh nhập miếu “Cách, quan tư thanh hiển.

Thiên lương ở xấu vị

Thiên lương vượng, đối cung là trời cơ. Thân cung mệnh sinh đến đây, năng lực lấy được cao thọ. Thái độ làm người từ ái rộng lượng, ổn trọng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhiệt tâm công ích sự nghiệp, nhưng dĩ tham chánh, can công chức là giai, không thích hợp kinh thương tố ông chủ.

Giúp đỡ xương khúc hội, ra tương nhập tương. Xương khúc cùng cung, xuất thế vinh hoa, vị tới thai cương. Được giúp đỡ xương khúc ở lân cung lai giáp, cũng đắt mệnh. Văn xương, lộc tồn hội hợp, bài vở và bài tập thật tốt, cuộc thi đệ nhất danh.

Mậu năm sinh ra, tọa đắt hướng đắt, mặt trăng hóa quyền, là đại quý của mệnh. Ất năm sinh ra, cung mệnh thiên lương hóa quyền, đối cung thiên cơ hóa lộc, nhâm năm sinh ra, thiên lương hóa lộc, hội hợi, mão cung của lộc tồn, chủ nhân phú quý song toàn, ngôi sao may mắn tương phùng, bình sinh Phúc Thọ.

Hỏa linh dương đà cùng cung, gian trá, ngoại quân tử mà nội tiểu nhân, có bẫy phiến hành vi, tiểu thì phiến tài phiến vật, lớn thì đánh cắp chính phủ quyền lực. Thiên lương ở xấu, nhật tị nguyệt dậu tịnh minh, không được gia sát, ất bính mậu tân năm sinh ra, phú quý song toàn.

Thiên lương ở dần thân, thiên đồng cùng

Cung tài bạch, cung Quan lộc hội mặt trăng, thiên cơ, là “Cơ nguyệt cùng lương “Cách, tái sinh lại nhân, mổ chính bút thành danh. Dần thân nhị cung có thiên mã, tất nhiên bình thường dọn nhà, tịnh rời xa cố thổ, khi hắn hương lập nghiệp. Thái độ làm người ổn trọng, nhiệt tình, ngay thẳng, quảng giao du, rất biết làm người xử sự, tinh lực sự dư thừa, tính tình sinh động, hiếu động.

“Phúc ấm tụ, không sợ hung nguy”, hai sao cùng cung, suốt đời phần nhiều là gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, mà lại chủ thọ cao. Giáp ất đinh kỷ canh năm sinh ra, phúc hậu, cát tương phùng, bình sinh Phúc Thọ song toàn. Gặp giúp đỡ văn xương, chủ đắt hiển.

Cùng lương dần thân, đại thể có nhất nghệ tinh, thanh danh tại ngoại, phục vụ sinh tương đối ổn định cơ cấu, thường thân kiêm sổ chức, hội cát có vận làm quan, danh lợi song thu vào.

Sẽ không cát sai ai ra trình diện sát, phiêu bạt, suốt đời hư danh hư lợi, tính tình gian ngụy. Đà la cùng cung, mập mạp, mắt bất hảo, tính cách cực đoan, vừa là đồi phong bại tục chi lưu.

Thiên lương ở mão dậu, thái dương cùng

Là “Ánh sáng mặt trời lôi”, “Mặt trời mọc phù tang “Của cách, chủ thái độ làm người quang minh lỗi lạc, chính trực hào sảng, tư tưởng chính thống, có lúc khô khan, có can đảm cùng ác thế lực tác đấu tranh, đối với người chân thành, nhiệt tình. Ban ngày sinh ra, vinh hoa phú quý, sai ai ra trình diện chư cát thủ chiếu, tất đại quý.

Giáp canh năm sinh ra sai ai ra trình diện kình dương, chủ khốn, và phụ mẫu duyên mỏng, suốt đời không được thuận. Ất tân nhâm năm sinh ra, phú quý song toàn. Ất năm sinh ra, lộc tồn tại cung mệnh, thiên lương tinh hóa quyền, quyền lộc tương phùng; tân năm sinh ra, đối cung có lộc tồn, cung mệnh thái dương tinh hóa quyền; nhâm năm sinh ra, lộc tồn tại hợi, cung mệnh thiên lương hóa lộc, đều là quốc gia lương đống của tài. Cát đa thủ chiếu phùng, chủ nhân bình sinh Phúc Thọ. Nếu hội xương khúc khôi việt, sớm toại mây xanh của chí. Xương lộc hội hợp, cái thế văn chương, cuộc thi nổi tiếng, danh vàng thỏi bảng. Nữ mệnh vô sát cùng thủ, đoan chính, sớm phối hiền phu.

Thiên lương ở thần tuất, thiên cơ cùng

Tràn ngập trí tuệ, có cao nghệ tùy thân, tức có chuyên môn sở trường đặc biệt hoặc đặc thù tài năng, chủ nhân “Công Hàn Mặc, thiện đàm binh, tất có cao nghệ tùy thân “. Dễ ở chữa bệnh giới, pháp luật giới thành danh, hoặc dĩ nào đó học thuật thành danh.

Thái độ làm người háo khách, người ngoài ôn hòa từ tường, nhất phó lòng nhiệt tình. Tâm đa tính toán, đầu óc xoay chuyển đặc biệt khoái, ái biện luận, trường sinh miệng, ngôn ngữ không tầm thường, cao đàm khoát luận, thích đối chính trị phát biểu ý kiến, bình luận thiên hạ đại sự, có lúc nước miếng văng tung tóe, có hoa không quả. Nếu hội tả hữu xương khúc, văn là thanh hiển, vũ là trung lương, phú quý, người ngoài hiền lành. Nếu có kình dương cùng cung có thể hợp, năm mới có hình khắc lục thân việc, lúc tuổi già cô độc, cốt nhục vô tình, hoặc chia lìa. Gặp dương đà cập khoảng không vong thủ chiếu, lục thân duyên mỏng, nên tăng nói, hoặc nên làm học thuật nghiên cứu, như triết học, tôn giáo, bói toán học chờ.

Sai ai ra trình diện hỏa linh, giảo quyệt, kỳ tính cuồng ngạo, Tứ Sát hội hợp, tâm thuật bất chính, gia cát diệu thì là vương, vô cát diệu thì là giặc.

Ất năm sinh ra giả dối, tịnh hình khắc. Mậu năm sinh ra thiên cơ hóa kị, hội dương đà, phiền não đặc biệt nhiều, tâm thần không yên, mê hoặc, nghi thần nghi quỷ, chung thân không được thuận. Nhâm năm sinh ra đa hư ít thực. Nữ mệnh tâm đa tính toán, người ngoài khách khí được quá mức, có lúc có vẻ lề mề.

Thiên lương ở tị hợi

Lạc hãm ngồi một mình, đối cung là trời cùng. Nhân đánh giá không cao, không gặp ngôi sao may mắn hội hợp, làm không lớn, đa số nghèo hèn của mệnh. Ất bính mậu nhâm năm sinh ra, cát chúng hội hợp cũng có phú quý, chuyện lạ nghiệp tất ở gian nan gian khổ trung phấn đấu, thủy có giác đại phát triển, suốt đời luôn luôn vất vả cực nhọc dị thường. Thái độ làm người nhiệt tình quá phận, mọi việc ngắn lự, kỳ tính thanh cao, chính thắt lưng vô bán văn, đã có thì thị tiền tài như cặn bã khí khái. Hùng hồn, khiếm khuyết tiền tài quan niệm, bất thiện quản lý tài sản. Tính tình cổ quái, hiếu thắng, ái làm náo động. Tự mình đa tình, làm mướn không công, vừa lúc nào cũng cố sức không được cám ơn, suốt đời thường bị người ngộ giải.

“Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ”, nam mệnh phùng của, nếu sẽ có ngôi sao may mắn, chủ rời xa cố thổ thu được phát triển, không gặp ngôi sao may mắn thì có lang thang của ngại, có không làm việc đàng hoàng của khuynh hướng, bình thường chuyển chức, thậm chí lưu lạc tha hương. Gia đào hoa tinh thì phụ lộng phong tao, háo sắc đa dâm.

Nữ mệnh phùng của thì đa dâm, ái tình không được chuyên, cùng người tư tình năng lực miễn, không gặp ngôi sao may mắn lai hội, tất là bần cùng của mệnh. Nữ mệnh nên tác nhà kề, làm vợ kế, và có chồng người luyến ái, có lẽ giá đã ly dị lão công. Nếu sai ai ra trình diện dương đà gia hội hoặc cùng cung, đồi phong bại tục chi lưu, hoặc có tà tích. Gia dương đà cập chư sát diệu được thông qua, đa thấp hèn, làm địa vị không cao công tác. Gặp dương đà hỏa linh cùng cung gia hội, thấp hèn, mẹ goá con côi, chết non, suốt đời nhiều tai nạn, thậm chí vi pháp loạn kỷ, bạo bệnh mà chết. Đà la cùng cung, tất có lao ngục tai ương. Thiên mã cùng cung, phiêu đãng không thể nghi ngờ, chung thân bôn tẩu, sai ai ra trình diện sát, chết vào hắn phương. Cướp khoảng không cùng cung, có thể chiếu, hoặc giáp mệnh, bần vô tích súc, suốt đời xui, đưa tới cửa kỳ ngộ đô hội bỏ qua.

Thất sát

Thuộc hỏa, kim, sao Nam Đẩu thứ sáu tinh, là đeo sao, gặp đế vì quyền.

Thất sát tinh nhập cung mệnh người, mắt to, mi cốt xông ra, mặt mang uy nghiêm, kiểm trình hình chữ nhật hoặc cao gầy hình, có nếp nhăn, trên mặt đại thể có ban hoặc đậu, bản thân có chứa vết thương, nhập miếu mập mạp, rơi rảnh rang cung nhỏ gầy, ngoại hình xốc vác, lăn lộn thân là kình. Hành vi tục tằng hào, không câu nệ lễ tiết, bước đi tốc độ nhanh. Cá tính phi thường tốt cường, quật cường kiên cường, có độc lập tự chủ, bất khuất khí khái, tính tình kịch liệt, dễ tức giận, hỉ nộ ái ố hiện hình sinh sắc. Không thích bị đáo người khác ước thúc can thiệp, độc lập tâm tràn đầy, gan lớn, cụ dũng khí và thực hành lực, đối diện nguy cơ trắc trở, hội dũng cảm tiến tới, tuyệt không úy kỵ. Thái độ làm người hảo ăn ý mạo hiểm, không sợ làm không được, chỉ sợ nghĩ không ra, ở cuộc sống trên đường thuộc về tiến công khai sáng hình chính là nhân vật. Có mưu lược, có rất tú lĩnh đạo thống ngự năng lực, chỉ là cá tính vội vàng xao động, ái phát giận, thường thường bả thủ trưởng coi là vô năng, do đó có phạm thượng lòng của để ý, đối thuộc hạ, bạn bè thì so sánh khoan dung. Cả đời thành bại thường thường tới rất đột nhiên, bất luận nam nữ, giai tất lịch thụ gian khổ mới có thể thành công.

Nữ mệnh thất sát tinh nhập cung mệnh, tính tình hướng ngoại, sinh động chuyên gia, khá có khí chất, cá tính cường, làm việc giỏi giang, có hiệp nghĩa tâm, hảo trợ giúp nhân, thuộc sự nghiệp hình, đối tố hiền thê lương mẫu không nhiều ít hứng thú, hôn hậu tất đoạt phu quyền, lão công muốn nghe của nàng.

1, thất sát, tham lang, phá quân tam tinh ở mệnh bàn thượng vĩnh viễn tương hỗ hội chiếu, chủ cải cách khai sáng, phá cái cũ xây dựng cái mới cập mạnh mẻ chạy nước rút lực.

Thất sát là vận dự định vi ác tướng lĩnh, hội cát (giúp đỡ, xương khúc, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ) thì là quân chính yếu nhân, thương giới đứng đầu, phú quý dương danh, gia ác sát thì hình thương, bạo bại, tàn tật, lao ngục, đoản mệnh, cô bần.

2, thất sát dần thân tử ngọ, suốt đời tước lộc quang vinh xương. Thất sát ở dần, tử là “Thất sát ngưỡng đấu “Cách, ở ngọ, thân là “Thất sát triêu đấu “Cách, là anh hùng hào kiệt, công danh phú quý, gia sát điều không phải.

3, thất sát thủ cung mệnh, thân cung cuối cùng yểu thọ, đến đây bất luận miếu vượng bị chiếm đóng cập gia cát hay không đều là. Thất sát lâm mệnh thân cung người, tuyệt đại đa số nan hưởng cao thọ, gia sát canh như vậy đoạn. Cố thất sát tọa mệnh người, chỉ có làm việc thiện tích đức, mặc kệ chuyện ác, phương miễn chết sớm của ách.

4, thất sát thủ mệnh, miếu vượng, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý ra từ, nếu có hung tinh lai hội, nhưng phú quý, nhưng đa khúc chiết, thường gặp hung hiểm, hoặc không được chết già.

5, thất sát nhập mệnh thân cung, bất luận sai ai ra trình diện cát hay không, giai tất lịch thụ gian khổ. Không gặp cát hóa, sai ai ra trình diện sát mà tất chết non.

6, thất sát cư rảnh rang yếu (mão dậu) nơi, xảo nghệ an thân, sai ai ra trình diện lộc tồn chủ phú quý, tái kiến xương khúc chủ lưu ly.

7, thất sát và liêm trinh cùng cung hội sát, chủ phế, vừa chủ bệnh lao, chết non.

8, thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi. Đây là “Giết củng liêm trinh “Của cách, cư thân cung mệnh gia sát, chủ nhân lang bạc kỳ hồ, chết vào hắn phương. Không phải trở thành tội phạm, tù ngục khó tránh khỏi, cư cung thiên di cũng thế, quyết phối thiên lý.

9, thất sát nhập cung mệnh người giai mặt mày hốc hác và có huyết quang tai ương, chỉ là tai hoạ to lớn tiểu không đồng nhất. “Thất sát gặp lại Tứ Sát, thắt lưng lưng còng khúc, trong trận vong, cư cung tật ách cũng sát “. Và dương đà hỏa linh cùng cung, làm hại tối liệt, suốt đời nhiều tai nạn, đái tật, tàn phế thì năng lực duyên niên, không phải chết sớm. Thất sát và ác sát cùng cung, tâm tính hung ác, không phải cũng chủ táo bạo, hỉ nộ vô thường, cụ bạo lực phạm tội khuynh hướng.

10, thất sát thủ mệnh, tam phương tứ chính sẽ có kình dương (hoặc đà la), Hỏa Tinh (hoặc linh tinh), bạch hổ, thiên hình, tất là băng đảng đầu mục. Phàm thất sát ở mệnh hội sát người, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được.

11, thất sát, phá quân phân thủ mệnh thân cung, các loại tay nghề năng lực tinh, mà lại là lao lực, bôn ba, ra ngoài của mệnh.

12, thất sát cư tuyệt địa, hội dương đà, chủ nghèo hèn, hoặc chết non, dù có tài hoa cũng tất tráng niên sớm.

13, thất sát hội dương đà sinh sinh hương (dần thân tị hợi), là đồ tể người.

14, thất sát thất bại vong, cạnh vô uy lực. Cùng trời khoảng không, Địa kiếp, chặn khoảng không, tuần khoảng không cùng cung người, lục thân duyên mỏng, cô độc bất lực, phần nhiều là không màng danh lợi người, hoặc khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền của tăng nói.

15, thất sát chủ hoành thành hoành phá, suốt đời thay đổi thất thường, phập phồng bất định. Nhập mệnh người, phần nhiều là tay không hưng gia, quật khởi sinh lùm cỏ. Hoặc người không có đồng nào thoáng qua lại thắt lưng triền bạc triệu, hoặc công thành danh toại trong rồi lại một khi bạo bại, tiền tài tan hết.

16, thất sát tinh nhập mệnh người kinh thương từ công đều có thể, kinh thương thì dĩ kinh doanh thực nghiệp cho thỏa đáng, nếu ăn ý thì có táng gia bại sản của nguy hiểm. Đa làm khai sáng tính hành nghiệp cụ tính nguy hiểm của công tác, như kiến trúc nghiệp, công nghiệp nặng, sinh sản nghiệp, máy móc, xe cộ, vận tải, y sư, đánh nhau kịch liệt võ thuật, vận động viên, viên cảnh, quân nhân, chứng khoán, tài chính, tiêu thụ bên ngoài, công ty ông chủ, nhà công nghiệp các loại. Gia ngôi sao may mắn thì phú quý, không gặp cát thì là người bình thường viên.

17, nữ mệnh thất sát, có nam tử khí khái, thích dĩ kinh doanh sự nghiệp làm vui, suốt đời đại thể lao lực, phúc không được đầy đủ mỹ. Sai ai ra trình diện chư cát (tả hữu, xương khúc, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa) củng chiếu thì là nữ trung hào kiệt, thành tựu phi phàm, không gặp cát mà hội sát thì hôn nhân không đẹp, hình khắc, cô đơn, suốt đời chiêu hung.

18, thất sát và văn xương văn khúc cùng cung, gia hội, đại cát, chủ nhân anh minh quả cảm, đa trở thành người lãnh đạo vật.

19, thất sát và tả phụ bên phải bật cùng cung, gia hội, đại cát, hào quang minh, có anh hùng khí khái, thống ngự năng lực cường, thụ mọi người trợ giúp, dễ thành đại nghiệp.

20, thất sát và lộc tồn tinh cùng cung, đại cát, trời sinh và tài phú hữu duyên, kinh doanh thực nghiệp sẽ thành cự phú.

Thất sát ở tử ngọ

Thất sát vượng, đối cung là vũ khúc Thiên phủ, chủ nhân kiên cường, cương nghị, có mưu lược, có độc lập tính cập mình chủ, có rất mạnh lĩnh đạo thống ngự năng lực, suốt đời thường có kỳ ngộ, được quý nhân của dẫn, tung gia cát cũng tất lịch thụ gian khổ. “Thất sát triêu (ngưỡng) đấu “Cách, ngôi sao may mắn được thông qua, suốt đời tước lộc quang vinh xương. Hội Tứ Sát chúng ác diệu điều không phải đến đây cách. Không được gia Tứ Sát, định vì tích phú người. Giúp đỡ xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng.

Tứ Sát phá tan, nếu không tàn tật chết non, cũng chủ phùng hung họa ngoài ý muốn mà chết, chiến trận đa hung, có chiến vong của nguy.

Thất sát ở ngọ thủ mệnh, liêm trinh thủ thân, hoặc liêm trinh thất sát cùng tồn tại vị cung, là “Hùng ở lại triêu viên “Cách, chủ nhân khí độ rộng rãi, đảm lược hơn người, gia cát một bước lên mây, anh danh lan xa. Giáp đinh kỷ năm sinh ra, tài quan song mỹ. Giáp năm sinh ra, cung Quan lộc phá quân hóa quyền, đối cung vũ khúc hóa khoa; năm đinh sinh ra, ngọ cung có lộc tồn; kỷ năm sinh ra, ngọ cung lộc tồn tịnh vũ khúc hóa lộc, đều có thể phụ trợ thất sát tinh thành tựu đại sự đại nghiệp.

Bính mậu năm sinh ra, trung bình, duyên hội dương đà của cố. Chủ nhân gan lớn, táo bạo, hỉ mạo hiểm, có bảo thủ, ăn mềm không ăn cứng đặc điểm, là cầu tài mà bại chiến, bất khuất. Đa số vung tiền như rác, hoành nổi giận phá hạng người. Thất sát ở ngọ, bính mậu năm sinh ra kình dương cùng cung, tam phương hội ngôi sao may mắn, là trấn thủ biên cương của tướng lĩnh, hoặc là làm ăn ý buôn bán bạo phát người, chủ nhân một khi thành danh, bạo phát bạo bại, kết cục đại thể bất lương, tung phú quý cũng có thọ yểu của ngu. Hoặc là hùng hồn hy sinh, sát nhân thành nhân của liệt sĩ. Tái kiến hung thần, con mắt vô pháp kỷ, bí quá hoá liều, tất tác dưới đao của quỷ.

Thất sát ở xấu vị, liêm trinh cùng

“Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai”, tất là ra ngoài của mệnh, nên quan võ hoặc kinh thương.

Hai sao cùng cung tọa mệnh, chủ nhân gan lớn, có can đảm mạo hiểm, làm việc dễ khư khư cố chấp, suốt đời cũng có nhiều phập phồng và khúc chiết. Lịch thụ gian khổ, đồng thời khổ cực lao lực, đặc biệt lúc còn trẻ là nhiên.

“Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người “. Thiện quản lý tài sản, giáp năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, cung mệnh liêm trinh hóa lộc, gia hội phá quân hóa quyền cập vũ khúc hóa khoa, gặp lại tả hữu xương khúc, không mắc thì đương đại phú, là vì “Liêm trinh thanh bạch cách “; canh năm sinh ra tọa đắt hướng đắt, vũ khúc hóa quyền, gia cát cũng có thể phú quý.

Bính năm sinh ra liêm trinh hóa kị, gia sát, tất có mủ máu tai ương, tao bay tới của tai họa bất ngờ, là “Trên đường mai thi ” cách cục.

Liêm giết xấu vị, hội hoành phát, hung tinh cùng cung hoặc gia hội không gặp cát, chủ nghèo hèn, ngay cả hoành phát một thời cũng tất đại bại.

Thất sát ở dần thân

Thất sát nhập miếu, đối cung là tử vi Thiên phủ, ở dần là “Thất sát ngưỡng đấu “Cách, ở thân là “Thất sát triêu đấu “Cách, ngôi sao may mắn thấu, hợp đến đây cách, gia sát không hợp đến đây cách. Đây là thất sát tinh tối cát cung vị, nhập miếu được Tử Phủ tương đối, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, chủ nhân tước lộc quang vinh xương, phi phú tức quý. Trời sinh thì có cực mạnh năng lực quản lý, có mưu lược. Sai ai ra trình diện cát, cũng tất lịch thụ gian khổ. Gia sai ai ra trình diện chư cát, giúp đỡ xương khúc củng chiếu, tất là đại tướng, năng lực chinh quán chiến, uy chấn thiên hạ, hoặc là quốc gia lương đống, muôn đời lưu danh, nếu thứ hai cũng chính giới nhân viên quan trọng, hành chính chủ quản, phú ông, nhà công nghiệp, hoặc ở quân đội, bót cảnh sát ác có quyền to.

Giáp đinh kỷ năm sinh ra, tài quan song mỹ, tất nhiên là phú quý người trong. Bính mậu năm sinh ra trung bình. Canh nhâm năm sinh ra cập ngọ tuất năm sinh ra, không thích, kỳ phú quý không kiên nhẫn cửu. Đà la cùng cung, tàn phế. Phùng Tứ Sát, chiến vong, chết thảm. Cướp khoảng không xung chiếu, chủ nhân tráng niên sớm .

Thất sát ở mão dậu, vũ khúc cùng

Niên thiếu bất lợi, nên tác kinh thương. Thái độ làm người dã tâm bừng bừng, dục vọng vô chỉ cảnh. Làm việc rõ ràng, có mưu lược, hiệu suất cao, chỉ là chuyên quyền độc đoán, là cầu tài mà dũng cảm tiến tới, tử chiến đấu tới cùng. Tính hảo phẫn tranh, may mắn tâm rất mạnh, đại đô mưu cầu danh lợi mạo hiểm ăn ý. Suốt đời chung quy phập phồng không yên, tịnh đa hình thương, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng tất lịch thụ gian khổ.

Ất tân năm sinh ra lộc tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, phúc hậu, tài quan song mỹ. Tả hữu xương khúc củng chiếu, phú quý. Giáp năm sinh ra ngang dọc phát một thời, cũng là vinh hoa không lâu sau. Nhân cung tài bạch có liêm trinh, suốt đời cũng có rách nát.

Tứ Sát cùng cung, tính bạo, ắt gặp huyết quang tai ương, tàn tật có thương tích, hoặc có họa sát thân, khả năng yểu thọ.

Kình dương cùng cung, nhân tài cầm đao. Hỏa Tinh cùng cung, nhân tài bị cướp.

Vũ giết mão dậu nên làm quân cảnh, phòng địa sản, ăn ý sinh ý, chứng khoán sao mại, kỹ thuật công tác, kiến trúc nghiệp, hoặc cái khác cụ tính nguy hiểm hành trình nghiệp.

Nữ mệnh tính cương, có nam tử khí, trong nhà hội ức hiếp trượng phu, hôn nhân có nhiều khúc chiết.

Thất sát ở thần tuất

Thất sát miếu, đối cung là liêm trinh Thiên phủ. Chủ nhân dục vọng vô cùng, hùng tâm vạn trượng, phú huyễn tưởng, tính thẩm ngâm, thống ngự lực rất mạnh, có đại tướng phong độ. Thất sát nhập vu thiên la ở võng, dù có cát diệu củng chiếu, cũng tất bội thụ gian khổ, đang cực khổ nguy nan trung thành tựu đại nghiệp. Gia ngôi sao may mắn, tài quan song mỹ. Có mưu lược. Tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát của quyền, tất là suất. Lập mệnh ở tuất, giáp năm sinh ra đối cung liêm trinh hóa lộc, sự nghiệp cung lộc tồn cập phá cung hóa quyền, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, binh quyền vạn lý, quét ngang thiên hạ. Lập mệnh ở thần, quý năm sinh ra song lộc triêu viên, khôi việt giáp mệnh, đại phú đắt.

Đến đây tinh ở mệnh, không gặp cát hóa, khó thoát chết non, đa chủ hung vong. Xương khúc cùng viên, chính chiếu đối cung liêm trinh, tung phú quý cũng phòng thọ yểu, làm việc thiện có thể miễn.

Thất sát ở tị hợi, tử vi cùng

Cá tính kiên cường, cố chấp, có ưu tú kinh doanh, tài quản lý, nhẫn nại tính hảo, sự nghiệp tâm tràn đầy, nhất tâm muốn đi thượng ba. Có nhiều quý nhân tương trợ, bình bộ lên vân.

Tử vi thất sát được lộc tồn cùng cung thì hóa quyền, trái lại tác trinh tường, sai ai ra trình diện xương khúc lộc tồn, tác cự phú đại quý luận của. Cung tài bạch vũ khúc tham lang được nhật nguyệt hai sao giáp, nên tố ông chủ, Hỏa Tinh hoặc linh tinh ở cung tài bạch, hoành phát của cải.

Gia khoảng không vong, hư danh thụ ấm, sau khi có thù quang vinh. Hội Tứ Sát, không mắc, cô độc, hình thương. Hỏa linh ở cung mệnh, gian trá, tung phú quý cũng là lợi thế tiểu nhân, đa dồn chúng bạn xa lánh. Đà la ở cung mệnh, lao ngục không khỏi. Bính mậu nhâm năm sinh ra, tử vi thất sát hóa thành quyền, phúc hậu, năng lực tay không hưng gia, kinh thương quá, phú quý. Xương khúc hội hợp, đắt hiển. Năm hơn người sống, phú quý giai tiểu.

Nữ mệnh, có việc nghiệp tâm, tịnh hội gả cho kẻ có tiền.

Phá quân

Thuộc thủy, bắc đẩu đệ thất tinh, hóa hao tổn, tư phu thê, tử nữ, nô bộc.

Phá quân tinh nhập cung mệnh, bối hậu, mi khoan, thắt lưng tà, thanh âm bén nhọn, động tác rất nhanh, không nặng lễ nghi, ăn ngon đồ ăn vặt, thái độ khuyết thiếu ổn trọng. Nhập miếu tướng ngũ đoản, hơi béo, hãm địa cao gầy, mặt mày hốc hác hoặc kiểm có lấm tấm.

Cá tính đặc biệt, tự ngạo, không muốn thần phục sinh nhân bị người quản thúc, hỉ nộ vô thường, hảo ham muốn hưởng thu vật chất hưởng lạc, hảo bổ cầm săn thú, tính cương quả và tranh cường, nhân tế quan hệ không tốt, vừa thích nhất vô giúp vui.

Phá quân chủ nhân chuyên quyền độc đoán, tự cho là đúng. Cư miếu vượng, thì bản tính nghiêm chỉnh có lo liệu, thái độ làm người kiên cường có chủ sai ai ra trình diện. Nhập hãm yếu của hương, tính tình kịch liệt dễ đi cực đoan. Yêu ghét phân minh, là trời sanh ngoan cố phân tử, chủ quan ý thức rất mạnh, điển hình cá nhân chủ nghĩa người, đại thể thuộc vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn, gian hoạt xảo trá hạng người. Có rất mạnh lòng hiếu kỳ, mọi việc giai bằng một thời của hứng thú, khó có kiên trì tới cùng bền lòng, khuyết thiếu tính nhẫn nại, thường trên đường hủy bỏ. Lời nói và việc làm tứ tùy hứng, cử chỉ khoa, cuồng ngạo đa nghi, tính tình kiên cường, động tổn hại nhân, có phá hư tính, thích dùng võ lực giải quyết vấn đề, không được giúp người thành đạt, thiện trợ giúp bởi vì ác, thi ân trái lại oán, đối với người xử thế đại thể có mang địch ý, kết thân không người nào nhân nghĩa, khó có thể ở chung hòa hợp, thậm chí lục thân không hợp, và bạn bè cũng thường phản bội, suốt đời dễ cùng người kết thù kết oán. Không chịu ngồi yên, rất có khai sáng tinh thần và mãnh liệt may mắn tâm lý, hảo mạo hiểm ăn ý, mộng tưởng một đêm chợt giàu. Nữ mệnh phá quân, suốt đời đau khổ lao thành tính, mặc dù quái gở nhưng lại hiếu động, lòng tự trọng rất mạnh, rất khó trường kỳ kiềm giữ vui sướng lòng của cảnh, ăn ngon đồ ăn vặt, điểm tâm, có tố chất thần kinh khuynh hướng, dễ trái lại dễ phúc, tính tình mạnh mẽ.

1, thất sát, tham lang tam tinh ở mệnh bàn thượng vĩnh viễn tương hỗ hội chiếu, chủ cải cách khai sáng, phá cái cũ xây dựng cái mới cập mạnh mẻ chạy nước rút lực, phá quân là đấu tranh anh dũng đại tướng, nhập hội chùa ngôi sao may mắn (tả hữu, khôi việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa), chủ đại phú đại quý, tất vì quốc gia lương đống, thương phú ông, hoặc thống binh trăm vạn, danh chấn hoa di.

2, “Phá quân nhất diệu tính khó hiểu”, nam nữ cùng luận, tính cách dễ hỉ dễ thay đổi, hốt thiện hốt ác, đa nghi, yêu ghét nan định, suốt đời hay thay đổi hóa, nên hướng ra phía ngoài địa phát triển.

3, “Phá quân, tham lang phùng lộc mã, nam đa lang thang, nữ đa dâm “. Phá quân và tham lang phân thủ thân mệnh, có thiên mã, lộc tồn hoặc hóa lộc cùng cung gia hội, vượng địa gia cát phú quý, hãm yếu hội hung tinh thì nghèo hèn, bất luận giá cả thế nào, đều thuộc về lang thang đa dâm người.

4, phá quân và dương đà cùng cung, chủ có tàn tật, hoặc lao ngục tai ương.

5, phá quân và hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

6, phá quân tọa mệnh, tam phương tứ chính hội kình dương (hoặc đà la), Hỏa Tinh (hoặc linh tinh), bạch hổ, thiên hình, tất là xã hội đen nhân vật. Phá quân tọa mệnh tam phương tứ chính hội sát, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được.

7, phá quân ở mệnh thân cung, hãm địa, chủ nhân khí tổ ly tông.

8, phá quân hỉ và tử vi cùng cung, kỳ hung có thể được tử vi của chế hóa, thì có uy quyền, hoặc đắc ý ngoại của tài, hoặc có ý định ngoại vận may, nhưng chủ một thân đa dâm dục.

9, phá quân hỉ hóa lộc hoặc và lộc tồn tinh cùng cung gia hội, có thể giải trừ phá quân của cuồng, tịnh nhân may mắn, tài vận hanh thông.

10, phá quân không thích cùng văn khúc, văn xương cùng cung hoặc gia hội, nhân văn võ bất đồng đồ, mùi bất tương đầu, và xương khúc cùng hội, chủ suốt đời bần sĩ, hoặc có thuỷ ách, gia ác tinh tất chết đuối. Phá quân ở hợi tử xấu tam cung lập mệnh, và văn khúc vu cùng cung, chủ nhân tàn tật ly hương. Nếu phá quân hóa lộc hoặc và lộc tồn tinh cùng cung, có thể thấy được xương khúc.

11, phá quân hóa khí viết hao tổn, có “Phá hư ” đặc tính, chủ hoành nổi giận phá, gia hội ác sát, suốt đời sinh tiền tài thượng tất có mấy lần đại rách nát, sẽ không ác sát, trình độ sảo khinh.

12, phá quân tọa mệnh, dương đà ở cung Quan lộc, chủ nhân nơi cầu xin, hoặc phá quân và dương đà ở cung Quan lộc, cũng. Đến đây tất có đại rách nát, cứ thế táng gia bại sản, hoặc danh dự quét rác, thậm chí trở thành tên khất cái, khó có Đông Sơn tái khởi ngày.

13, giết, phá, lang giai chủ khai sáng, mà phá quân khai sáng năng lực do cường, nhập cung mệnh suốt đời đa ba động. Phá quân có chứa cực mãnh liệt phá hư tính, tràn ngập lực sát thương, tiên phá hư sau đó kiến thiết, cũ thì không đi.

14, phá quân vưu hỉ hóa lộc hóa quyền, giai chủ thống trị năng lực rất mạnh. Hóa lộc, tất nhiên phát tài, năng lực thành đại nghiệp. Hóa quyền, nên quan võ phát đắt, cương nghị anh dũng, nữ mệnh trái lại phương hại trượng phu vận khí.

15, nữ mệnh không thích phá quân tọa mệnh, không tốt hung ác tham bỉ, đa chủ bỏ trốn, vô môi tự giá, ở nhà thì mỗi khi chuyên quyền độc đoán, giỏi hơn trượng phu trên. Nếu phá quân tọa mệnh phùng ác sát phá tan, thì dâm đãng vô sỉ, hại người rất nặng.

16, không ít nữ mệnh phá quân ở cung mệnh vô cát mà hội sát chúng, bản thuộc nghèo hèn của cách, nhưng lúc còn trẻ lại có thể phong cảnh một thời, nùng trang tươi đẹp xóa sạch, phiết điện thoại di động, tọa tân sĩ, rêu rao khắp nơi, tiền mặt có nhiều sử dụng đều chưa dùng hết, nhất phó tài trí hơn người dáng dấp. Là thập ma nguyên nhân? Rất một câu đơn giản nói: “Nữ nhân đồi bại thì có tiền “. Loại này mệnh hình kỳ thực sống được rất thống khổ, trung lúc tuổi già của kết cục đều sẽ không giai, tất sinh sôi ra các loại tai nạn tính vấn đề.

Phá quân ở tử ngọ

Phá quân nhập miếu, đối cung là liêm trinh thiên tướng. Thái độ làm người cần cù, phú sinh nhân tình vị, sự nghiệp tâm cường, trời sinh phú thống ngự năng lực, có lệnh thiên hạ anh hùng khí khái, hội tả hữu, hoặc lấy được đại chúng chi trì, dễ kiến công lập nghiệp.

“Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến tước”, giáp đinh kỷ quý năm sinh ra, phúc hậu, tham chánh tất là quan lớn, làm thương nghiệp mậu dịch còn lại là đại công ty tổng tài, đổng sự một loại người vật.

Vô sát củng chiếu, giáp quý sinh ra quan tư thanh hiển, vị tới tam công, đây là “Anh tinh nhập miếu “Cách. Giáp năm sinh ra phá quân hóa quyền, đối cung liêm trinh hóa lộc, quý năm sinh ra phá quân hóa quyền, tử cung có lộc tồn, hai người giai chủ đại phú đại quý, chức cao nhất phẩm, hay là quan võ cao chót vót.

Đinh kỷ năm sinh ra, ngọ cung có lộc tồn, phú lớn hơn đắt, kinh thương có thể là phú ông. Bính mậu năm sinh ra hội dương đà, chủ khốn, dần thân năm sinh ra, cô đơn tàn tật, mặc dù phú quý cũng không bền. Gặp nhau và hoà hợp với nhau chúng sát, chết non, hình thương, tàn tật, lao ngục.

Nữ mệnh, chủ vượng phu ích tử, nhưng dĩ gia ngôi sao may mắn đoán, giáp đinh kỷ quý năm sinh ra phú quý phúc hậu.

Phá quân ở xấu vị, tử vi cùng

Cá tính cứng rắn thẳng độc đoán quả cảm, có sang tân ý thức, khác giới duyên hảo, hai sao cùng cung, đa số sắc dục hạng người.

“Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam công”, “Tiền có cát diệu lai hô, sẽ làm quyền to của chức “. Vị bỉ xấu cát, nếu tả hữu, xương khúc cùng cung hoặc giáp cung mệnh, hoặc gia hội, hoặc được cát hóa, ngôi sao may mắn gia hội, tất chưởng quyền to, đa sinh công thương, hành chính, bất động sản kiến trúc nghiệp chờ lĩnh vực có kiến thụ, hoặc dĩ chuyên môn kỹ thuật tài năng mà dương danh sinh thế. Giáp ất mậu kỷ canh nhâm năm sinh ra, phú quý kham kỳ. Quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có nhiều. Gặp lộc mã, nên kinh thương phát tài. Gặp kình dương, đà la cùng cung có thể chiếu, chích nên kinh thương. Sẽ không cát mà hội sát, bất trung bất hiếu, đa số địa phương tiểu quan, hung ác quan lại nhỏ, theo tư làm rối kỉ cương, tại ngoại dễ chiêu không phải chê, đại thể xã hội danh tiếng không tốt. Thư vị: “Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác quan lại nhỏ đồ “. Không ít viên cảnh là loại kết cấu này.

Phá quân ở dần thân

Phá quân được địa, đối cung là vũ khúc thiên tướng. Phá quân đến đây nhị cung hình khắc rất nặng, vu thái độ làm người tính cách khó hiểu, quật cường cố chấp, có tử không tiếp thu sai tật. Ngay thẳng, hảo hành hiệp trượng nghĩa, nhạc sinh trợ giúp nhân, đa số xa xứ, ra ngoài phát triển người, tịnh có nhất nghệ tinh. Phùng tả hữu ngôi sao may mắn, tái sinh ông chủ.

Giáp đinh kỷ canh sinh ra tài quan song mỹ, xương khúc cùng cung chủ đắt. Giáp năm sinh ra, lộc tồn tại dần cung, phá quân hóa quyền, đối cung vũ khúc hóa khoa, phùng tả hữu xương khúc, đại phú đắt. Canh năm sinh ra, lộc tồn tại thân, vũ khúc hóa quyền, vì quyền lộc gặp lại, phùng tả hữu xương khúc, phú quý.

Lập mệnh ở dần, đinh kỷ năm sinh ra hội ngọ cung của lộc tồn, chủ phú. Quý năm sinh ra, phá quân hóa lộc, hoành phát, kinh thương đại lợi. Phùng lộc mã, nam đa lang thang, nữ đa dâm. Hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng. Đà la cùng cung, tàn tật, bôn ba, lao ngục. Thiên không Địa kiếp xung chiếu, chủ nhân ngoại hoa nội hư, gia vô tích súc, cơ khổ, chung thân bất năng phát đạt. Kình dương nhập cung Quan lộc, nơi ăn mày.

Phá quân ở thân, xương khúc cùng cung, nếu không sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, là bần sĩ hoặc buồn chán văn nhân, hình khắc lao lực, sai ai ra trình diện hóa lộc hoặc lộc tồn thì không được dĩ bần luận, có đại phú đắt. Không gặp cát hóa, nghi ngờ không gặp, dù có trải qua thiên vĩ địa của cũng khó có ngày nổi danh.

Nữ mệnh phá quân dần thân, là chức nghiệp phụ nữ, tịnh hình khắc không nhẹ, nên kết hôn muộn, gia sát, chỉ tác quả phụ.

Phá quân ở mão dậu, liêm trinh cùng

Hai sao câu là hãm địa, tổ nghiệp tất phá, cố gắng thành gia.

Chủ nhân có can đảm mạo hiểm khó khăn, phá hư tính cường, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tính cách quật cường, khư khư cố chấp, nhẫn nại tính cường, phần nhiều là có dốc lòng kỹ thuật hạng người, hoặc là quân nhân sinh ra, hoặc ở nhà nước cơ cấu nhậm chức. Có sát tinh, là thái độ xúc phạm, lãnh khốc bạc tình tiểu quan lại.

Ất tân quý năm sinh ra may mắn, gặp giúp đỡ hội hợp, chủ phú quý. Xương khúc lộc tồn cùng thủ, chủ nhân xa xứ, tài nghệ hơn người, phú quý.

Hội Tứ Sát, quan phi, đánh nhau vì thể diện, tật bệnh triền miên. Giáp bính canh năm sinh ra, hoành nổi giận phá, phúc không kiên nhẫn cửu. Kình dương cùng cung, tàn tật huyết quang, suốt đời đa yếu gây chuyện thị phi. Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng cung, lang tâm cẩu phế, hung tàn gian giảo. Phá quân không thích xương khúc, cố văn xương hoặc văn khúc cùng cung, suốt đời bần sĩ, hình khắc lao lực, nếu là văn xương cùng cung tịnh sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể có phú quý.

Nếu vũ khúc tham lang ở xấu vị thủ thân cung, phần lớn là kháo kỹ thuật mưu sinh. Giờ Tỵ sinh ra thiên hình cùng tồn tại cung mệnh, nên làm tư pháp công tác, nhưng có mộc áp lôi kinh của ách, dễ phùng tai nạn xe cộ, phòng ốc sập, áp thương, sét đánh, điện giật, xà chó cắn bị thương chờ hung.

Phá quân ở thần tuất phá quân vượng, đối cung là tử vi thiên tướng. Thần cung lớn lên thon gầy, tuất cung lớn lên đầy ắp. Chủ nhân tính cách khó hiểu, nghị lực hơn người, bảo thủ, có tài nghệ trong người, đảm lược hơn người, rất giảng nghĩa khí là kỳ đặc tính. Thần tuất là thiên la địa võng, suốt đời tất có ngoài ý muốn tai ương họa, hoặc có bệnh hiểm nghèo triền miên. Không tuân thủ tổ nghiệp, tự lập thành gia, nhưng hình khắc thê tử. Đối cung tử tương, vi thần bất trung, là tử bất hiếu, gia cát chủ nhân phú mà không đắt, có hư danh. Thái dương mặt trăng ngồi trên điền trạch, mệnh cập điền trạch gia ngôi sao may mắn tịnh cát hóa, nhật nguyệt bức tường “Cách, chủ đại phú, vưu đa bất động sản. Nữ mệnh gia sát, khắc phu tái giá, chỉ là nhà kề.

Giáp quý sinh ra là phúc, giáp năm sinh ra phá quân hóa quyền, quý năm sinh ra phá quân hóa lộc, có tả hữu tương đối, chủ đại phú, nhưng suốt đời cũng đa phong ba. Bính năm sinh ra nên làm thương nghiệp, tuy có thành tựu, khó tránh khỏi hôn nhân rách nát, còn có cái khác chỗ thiếu hụt.

Mặc dù được xương khúc, cũng không phải toàn bộ cát, ứng với hình phạt chính khắc lao lực.

Dương đà cùng cung, con mắt vô pháp kỷ, phần nhiều là là cả gan làm loạn bỏ mạng đồ, hoặc nhân phạm tội bỏ tù, tịnh có tàn tật, huyết quang chờ tai họa bất ngờ, tứ chi không được đầy đủ, vết thương buồn thiu, suốt đời thường tao mạo hiểm, hoặc tìm được đường sống trong chỗ chết. Tam phương hợp dương đà, lục thân duyên mỏng. Hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, tịnh chủ nhân âm hiểm độc ác, cực đoan ích kỷ, có mãnh liệt phá hư tính, suốt đời tao quan phi tranh tụng.

Phá quân ở tị hợi, vũ khúc cùng

Nên kinh thương, hoặc có chuyên môn kỹ thuật trong người. Thái độ làm người bảo thủ, khư khư cố chấp, thính không được tiến người khác khuyến cáo, đa chiêu tới chúng bạn xa lánh. Làm việc xung động, hảo mạo hiểm, ngôn ngữ khoa, trời sinh quái tính tình, nhất phó dân cờ bạc tính cách, phụng không được lưu danh thiên cổ, liền để tiếng xấu muôn đời người của sinh triết học. Thật mạnh, to gan lớn mật, lãng phí tiền tài, rất có thiên kim tan hết hoàn phục tới ý tứ hàm xúc.

Vũ phá cùng cung, nan hiển quý, không tuân thủ tổ nghiệp, khí tổ ly tông phá gia, thành bại không đồng nhất, thị phi điệt hiện. Vũ khúc hoặc phá quân hóa lộc gia ngôi sao may mắn, sinh phùng loạn thế thì có thể đục nước béo cò, quật khởi sinh lùm cỏ, hoặc kháo đầu cơ trục lợi mà làm giàu dồn đắt, nhiên đại đô kết cục bất lương. Nhân phá quân không thích xương khúc của cố, sai ai ra trình diện xương khúc cùng cung, hình khắc lao lực, thiên phú thanh cao, là bần sĩ, dù có cũng không phú, kỹ thuật công tác là nên. Mậu nhâm năm sinh ra phúc hậu, tài quan song mỹ. Gia sát, tay nghề an thân. Phùng lộc mã, nam lang thang, nữ đa dâm.

Vũ khúc phá quân nếu thủ cung tài bạch, đông thu vào tây tản, tới tay thành khoảng không. Đà la cùng cung, tứ chi có thương tích, tất thay đổi rất nhanh, tịnh có lao ngục tai ương. Hỏa linh cùng cung, bôn ba lao lực, quan phi tranh tụng. Vũ phá ở hợi, quý năm sinh ra cũng có kinh thương bạo phát, hoặc tác chính trị ăn ý mà thủ đắt người, nhưng suốt đời tất đa kinh hãi, tịnh quan phi không khỏi, đại thể không được chết già. Nữ mệnh, có khả năng, sự nghiệp hình người, không quá cố nặng gia đình, ngay cả sự nghiệp thành công, phúc không được đầy đủ mỹ. Tính cương cô khắc, gia hung thần không vì hiền lương, tánh khí nóng nảy, định làm quả phụ.

Tả phụ, bên phải bật

Hai sao giai thuộc đất, nam bắc đấu, thiện tinh.

Đến đây hai sao vô mạnh yếu miếu hãm của phân, vô luận nằm ở hà cung giai có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ Vưu Giai. Tháng tư sinh ra, tả phụ bên phải bật cùng tồn tại vị cung; tháng mười sinh ra cùng tồn tại xấu cung; chính bảy tháng sinh ra, ở thần tuất cung xung chiếu; hai sáu nguyệt sinh ra, ở tị dậu nhị cung gia hội; bát cập mười hai tháng sinh ra, ở hợi mão nhị cung gia hội.

Nhập mệnh diện mục thanh tú đoan chính, sắc mặt hoàng bạch, viên trường hình kiểm, vóc người lớp giữa hoặc hơi cao, béo gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà chuyên gia, lòng mang khoan thứ, có dung nhân của lượng. Làm việc rất có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính cường. Tính hảo trợ giúp nhân, thích làm vui người khác, nghĩa trác trước, suốt đời cũng đắt quá nhân đến đỡ, tịnh được khác giới trợ giúp lực vưu đa.

Nữ mệnh hội ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử.

( 1) tả phụ

1, tả phụ thủ mệnh, tử vi, Thiên phủ, lộc, quyền tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

2, tả phụ thủ mệnh, tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thiên cơ, thái dương, mặt trăng, tham lang, vũ khúc, văn xương, văn khúc hội hợp, rất có

Bên phải bật cùng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan thì phú quý không lâu sau.

3, tả phụ và liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng chiếu, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn cư vạn ngồi, tất là cực phẩm của đắt.

4, tả phụ văn xương hội hợp ngôi sao may mắn, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn cư bát tọa, gia hội hung tinh thì đặc biệt.

5, tả phụ, liêm trinh, kình dương cùng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

6, tả phụ thủ mệnh, dương đà hỏa linh được thông qua, gia cự, thất sát, thiên cơ thì là hạ cục.

7, nữ mệnh được tả phụ cùng trời khôi thủ mệnh, có Phúc Thọ.

8, tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

( 2) bên phải bật

1, bên phải bật thủ mệnh, hội tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, chung thân phúc hậu.

2, bên phải bật, tử vi, Thiên phủ cùng cung, tài quan song mỹ, văn võ song toàn.

3, bên phải bật, liêm trinh, kình dương cùng cung, tác đạo tặc mà lại chủ tao thương.

4, bên phải bật và chư ác tinh cùng cung, dương đà hỏa kị xung hợp, phúc mỏng.

5, nữ mệnh được bên phải bật cùng trời gần nhau mệnh, suốt đời có phúc.

6, bên phải bật ở cung phu thê, chủ nhân định nhị hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

7, bên phải bật tinh có chứa đào hoa khí tức, mà tả phụ thì không.

(tả phụ bên phải bật hợp luận)

1, tả phụ bên phải bật, bản tính khắc khoan khắc hậu.

2, tả phụ bên phải bật cùng tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, hoặc tả hữu đối chiếu, chủ nhân chung thân phúc hậu, ở tam phương gia hội thứ hai, đều dĩ cát luận.

3, “Tả hữu cùng cung, nhóm la y tử “. Chỉ thần tuất cung an mệnh, chính, bảy tháng người sống; xấu cung an mệnh, tháng mười người sống; vị cung an mệnh, tháng tư người sống; hợi, mão cung an mệnh, bát, mười hai tháng người sống; tị, dậu cung an mệnh, nhị, tháng sáu người sống. Tam phương vật luận.

4, thần tuất xấu vị tứ mộ an mệnh, phùng tả hữu cùng cung hoặc đối chiếu, tôn cư bát tọa của đắt.

5, tả hữu giáp mệnh là đắt cách. Đến đây chỉ an mệnh vị cung, tam nguyệt hoặc tháng năm người sống, tả hữu ở ngọ thân nhị cung giáp mệnh, an mệnh xấu cung, nguyệt hoặc tháng mười một người sống, tả hữu ở tử dần nhị cung giáp mệnh, nếu cung mệnh chính tinh miếu vượng, được cát hóa, suốt đời đa gặp quý nhân dẫn, không mắc thì đương đại phú. Nếu mệnh vô chính diệu, hoặc chủ tinh hãm yếu, tam hợp phương cập đối cung sai ai ra trình diện hung tinh, thì không được dĩ phú quý luận của, cận biết dùng người duyên mà thôi.

6, “Giúp đỡ giáp đế là thượng phẩm”, nói tử vi thủ mệnh, được hai sao lai giáp, là thượng cách.

7, tả hữu văn xương, vị tới thai phụ, gia hội hung tinh thì đặc biệt.

8, nữ mệnh, tả phụ thiên khôi là Phúc Thọ, bên phải bật thiên tướng phúc đã tới, vượng phu ích tử.

9, cung mệnh có ngôi sao may mắn, tài bạch, quan lộc nhị cung có tả hữu lai triêu, chủ nhân y phi trước tử, phú quý.

10, tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch hoặc giáp cung tài bạch, chủ nhân y lộc phong phú, cung Quan lộc cũng cùng.

11, mệnh vô tử vi Thiên phủ mười bốn chính diệu, được tả phụ và bên phải bật một trong chỉ thủ cung mệnh, chủ nhân ly tông cho làm con thừa tự, hoặc hệ nhà kề sở sanh, hoặc ở rể thê gia, nếu tam hợp phương cát đa vô sát, cũng phú quý của mệnh.

12, tả hữu liêm trinh kình dương, tao đạo hình.

13, tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh dị chí.

14, tả phụ bên phải bật ở xấu vị ở chung cung phu thê, hoặc cư thần tuất xung chiếu, chủ tái hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

Văn xương, văn khúc

Văn xương (tức văn quế) thuộc kim, sao Nam Đẩu, tư khoa bảng, là văn khôi ngôi sao.

Văn khúc (tức văn hoa) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ tinh, chủ khoa bảng tinh. Hai sao sinh tị dậu xấu nhập miếu, dần ngọ tuất lạc hãm.

Văn xương hoặc văn khúc nhập cung mệnh người, mi thanh mục tú, thuỳ mị nho nhã, nổi danh sĩ phong độ, bác văn quảng nhớ, thông minh hiếu học, có nghiên cứu tinh thần, cơ biến dị thường, khẩu thiệt năng lực biện, tịnh dễ nhất cử thành danh, thân quang vinh đắt hiển, suốt đời Phúc Thọ song toàn, tung Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn.

Xương khúc nhập mệnh người đối văn học nghệ thuật đều có hứng thú học giỏi, có như là thơ ca, văn xuôi, âm nhạc, hội họa, ca vũ, diễn nghệ, học thuật, kỹ thuật chờ tài hoa, biểu đạt năng lực cường, mà sao Văn Khúc có chứa đào hoa khí tức, văn xương tinh thì không.

Xương khúc nhập cung mệnh nữ tính, dung mạo mỹ lệ, tư thái không sai, đa tài đa nghệ, tính nhu cầu cuộc sống đa, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm tư phức tạp hảo huyễn tưởng, và nam tính chỉ có tình cảm gút mắt. Nhập miếu bình thường, gia cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cự môn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham lang, hóa kị chờ tinh phá tan, thì thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

( 1) văn xương

1, văn xương chủ nhân thanh tú đoan trang, kiến thức rộng rãi, ý nghĩ trái lại tựu mẫn tiệp, Phúc Thọ tịnh trăn. Nhập miếu vượng của cung, thân có ám chí, đại thể

Là nốt ruồi son, nốt ruồi đen cũng không kị, vu ngọ tuất cung hãm địa, thân có vệt, thể gầy.

2, văn xương thủ mệnh, miếu vượng sai ai ra trình diện chư cát, văn chương cái thế, công danh hiển hách, vưu hỉ và văn khúc cùng cung.

3, văn xương hỉ kim tứ cục sinh ra, phú quý song toàn, trước khó sau dễ, trung lúc tuổi già có tiếng danh.

4, văn xương thủ mệnh, hãm sai ai ra trình diện chư hung, cũng chủ lưỡi biện, xảo nghệ, bản lĩnh cao nhân.

5, văn xương hội thái dương, thiên lương, thiên đồng, lộc tồn, có thể phát huy văn hóa, học thuật, nghệ thuật, quản lý phương diện tài hoa, chủ phú quý.

6, văn xương vũ khúc thủ thân cung mệnh, văn võ kiêm toàn, có trác việt can, làm văn hóa, chính trị, thương nghiệp đều năng lực trở nên nổi bật.

7, văn xương và kình dương cùng thủ, lại có liêm trinh, thất sát cùng thủ, chủ nhân gạt ngụy.

8, văn xương tham lang cùng cung, chính sự điên đảo.

9, văn xương tham lang vu tị hợi cung thủ mệnh, gia sát hóa kị, chủ phấn xương bể nát nứt ra thi, yểu vong.

10, văn xương cự môn cùng cung, tang chí, gặp ngăn trở hạn chán chường, hoặc có lúc giỏi về thấy gió khiến cho đà.

11, văn xương phá quân cùng cung, chủ có thủy tai, như bị chết đuối, hoặc mắc bí nước tiểu, sinh sản hệ thống cập thận phương diện tật bệnh.

12, văn xương, tả phụ hội ngôi sao may mắn, có thể làm quan lớn.

13, văn xương hóa khoa ở mệnh, chủ nhân học tập ưu tú, có tài hoa cập học thức, cuộc thi năng lực tên đề bảng vàng.

14, văn xương có thể cùng hóa khoa củng chiếu, vụ lợi thi học, năng lực tên đề bảng vàng. Hoặc văn xương ở cung Quan lộc hóa khoa cũng.

15, văn xương hãm trong thiên thương, nhan quay về chết non. (mệnh có cướp khoảng không dương đà, hạn tới thất sát, dương đà điệt tịnh phương luận)

16, văn xương hóa kị ở mệnh, cũng chủ một thân hiếu học, nhưng bài vở và bài tập chỉ có trở ngại, miếu vượng hóa kị tai tiểu, hãm ở hóa kị tai nặng.

( 2) văn khúc

1, văn khúc thủ mệnh, và văn xương cùng cung, gia ngôi sao may mắn, là danh sách đậu của khách, nhập sĩ không thể nghi ngờ.

2, văn khúc chủ nhân có lưỡi biện tài, bác học đa năng lực, hãm địa hảo khoe khoang tài học, nhưng có hoa không quả. Văn khúc chỉ thủ mệnh thân cung, canh phùng hung diệu, cũng tác vô danh lưỡi biện hạng người.

3, văn khúc vũ khúc nhập miếu, chủ nhân có trác việt tài cán, làm văn hóa, chính trị, thương nghiệp đều năng lực trở nên nổi bật. Phùng tả hữu, uy danh hách dịch, là tương của tài, tất là bộ trưởng cấp quan viên.

4, văn khúc vũ tham sinh xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

5, văn khúc liêm trinh cùng cung, tất tác công lại.

6, văn khúc dương, đà cùng cung, lại có liêm trinh hoặc thất sát cùng thủ, chủ nhân gạt ngụy.

7, văn khúc nhập mệnh, đối y bốc số tử vi, tôn giáo, huyền học, tâm lý học chờ có thiên phú, nếu và mặt trăng, tham lang, thiên đồng cùng cung, thì càng rõ ràng hơn. Cố trải qua vân: “Văn khúc mặt trăng cùng cung, 1.cửu lưu thuật sĩ “.

8, văn khúc tham lang cùng cung, chính sự điên đảo.

9, văn khúc cự môn cùng cung, tang chí.

10, văn khúc phá quân cùng cung, thủy tai, chỉ bị chết đuối, hoặc mắc bí nước tiểu sinh sản hệ thống cập thận phương diện tật bệnh.

11, văn khúc thiên lương cùng cung, vị tới thai cương. (hai sao cùng tồn tại ngọ an mệnh thượng cách, dần cung thứ hai)

12, từ khúc, lương ngọ, củng xung người cũng giai.

13, văn khúc cư ngọ tuất hãm địa, làm việc điên đảo.

14, văn khúc hóa khoa ở mệnh, chủ nhân sáng tác năng lực ưu tú, sáng suốt hơn người, tịnh có văn nghệ phương diện tài hoa. Văn khúc hóa khoa cư mệnh thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc giai chủ năng tên đề bảng vàng, tịnh có xã hội danh dự.

15, văn khúc hóa kị, cũng chủ hiếu học, nhưng bài vở và bài tập không được thuận, tại ngoại danh tiếng không tốt, đa bị người hủy báng, văn khúc hãm địa hóa kị càng không được cát.

(văn xương văn khúc hợp luận)

1, văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. Nếu là một trong hai vu hãm địa chỉ thủ thân mệnh, vừa phùng dương đà hỏa linh cướp khoảng không chờ hung tinh cùng cung hoặc phá tan, thì giỏi về quỷ biện, thường cùng người khởi khẩu thiệt tranh, có tử không tiếp thu sai tật, hoặc tự cho là thanh cao, hận đời, đa số có tài nhưng không gặp thời chính là nhân vật, có hoa không quả, danh lợi giai hư. Cố trải qua vân: “Xương khúc hãm cung hung thần phá, hư dự của long “.

2, xương khúc giáp mệnh nhất kỳ, tất là đắt cách. Giả như mệnh ở xấu cung, văn xương ở dần, văn khúc ở tử là tới giáp, không mắc tức phú, cũng muốn chết cung tam phương cát nhiều mặt luận. Hoặc cung mệnh ở vị, xương khúc ở ngọ thân nhị cung lai giáp cũng. Nhật nguyệt an mệnh xấu vị, trước sau có xương khúc hoặc tả hữu giáp, nam mệnh đắt hơn nữa hiển.

3, xương khúc ở tị hợi thủ mệnh, và miếu vượng của tử vi thất sát, Thiên phủ, thiên đồng, thái dương, mặt trăng cùng, không mắc tức đương đại phú,

4, xương khúc ở xấu vị cung tọa mệnh hoặc, hoặc cùng tồn tại cung thiên di, tất là giờ mẹo hoặc giờ Dậu sinh ra, tam hợp ngôi sao may mắn, là đắt mệnh, thường thị quân vương của trắc.

5, xương khúc ở thần tuất cung tòng mệnh, kỷ năm sinh ra văn khúc hóa kị, tân năm sinh ra văn xương hóa kị, nhâm năm sinh ra sai ai ra trình diện dương đà, đi thêm thần tuất hạn, có thủy tai hoặc bị chết đuối. Cố trải qua vân: “Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thần tuất lự đầu sông “.

6, an mệnh dần thân, bản mệnh của nô bộc cung ở xấu vị, văn xương văn khúc cùng cung tọa thủ, thì mệnh thân tất gặp tai kiếp khoảng không xung chiếu, có nữa dương đà, nếu đi hạn tới thất sát hoặc dương đà điệt tịnh, hẳn phải chết. Cố trải qua vân: “Xương khúc hãm trong thiên thương, nhan quay về chết non “.

7, văn xương văn khúc, nữ mệnh không thích sai ai ra trình diện của, mặc dù thông minh tài hoa, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, nhưng dễ dàng thay đổi, dễ trêu hoa ghẹo nguyệt, tịnh đa dâm dục, cố trải qua vân: “Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chích đa dâm”, “Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương;.

8, nữ mệnh cung mệnh, thân cung, phúc đức, cung phu thê sai ai ra trình diện xương khúc Tứ Sát kiêm hóa kị, nếu không là xướng chung chết non.

9, xương khúc ở chung vu cung phúc đức, là “Ngọc tay áo thiêm hương”, sẽ làm quyền to của chức, dĩ cung mệnh miếu vượng hội cát phương luận, mà lại suốt đời cũng đa diễm phúc.

10, văn xương văn khúc hội liêm trinh tham lang vu tị hợi cung tọa mệnh, thái độ làm người tâm thuật bất chính, hảo khoe khoang khoác lác, ngôn ngữ đa hư ít thực, cũng vì chết chết non cách cục, nếu cung mệnh có hóa sao Hóa kỵ, có thể dương đà, kiên quyết thọ yểu.

11, xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục, là bần sĩ, tu không thấm nước ách. Xương khúc và liêm trinh phá quân ở mão cùng cung, hoặc và phá cung ở dần cung tọa mệnh, vị của “Chúng thủy nhắm hướng đông”, phùng ác giết phá tan, đã định trước một đời bôn ba, tịnh thường phùng kinh hãi việc.

12, xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị chí.

13, xương khúc lộc tồn, càng kỳ lạ, là may mắn mệnh thức, suốt đời danh lợi song thu vào.

14, lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được xương khúc củng chiếu, đều bị phú quý.

15, thiên cơ mặt trăng ở dần thân tọa mệnh, và xương khúc cùng cung hoặc gia hội, bất luận nam nữ, đều có tình dục phiền não.

16, xương khúc hóa khoa, đều chủ may mắn, miếu vượng cát lực nhân, hãm yếu thứ hai. Nhập cung Quan lộc hóa khoa, năng lực thi lên đại học.

17, xương khúc hóa kị, nhập cung mệnh, hoặc ở cung thiên di, một thân tại ngoại tất có ác danh, danh dự không tốt. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, một thân tất có lao ngục tai ương. Hai sao nhập miếu hóa kị, kỳ hung yếu kém, nhưng chủ thông minh. Hãm yếu hóa kị quá mức hung, còn có công văn thượng phiền phức, lắm lời lưỡi thị phi, thái độ làm người đâu có, cướp triếp tổn hại nhân, ích kỷ.

18, văn xương hoặc văn khúc nhập cung mệnh, bất luận miếu hãm, đều chủ nhân trí nhớ cường, thậm chí đã gặp qua là không quên được.

19, văn xương văn khúc ở tị dậu xấu nhập miếu, an cung mệnh sinh đến đây, chủ thông minh phú quý.

20, văn xương hoặc văn khúc và tham lang cùng thủ cung mệnh, chủ nhân phong lưu hơn nữa dối trá, người làm quan cũng chủ chánh sự điên đảo.

Thiên khôi, thiên việt

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Hai sao là quý nhân tinh, thiên khôi là ban ngày đắt, tức thiên ất quý nhân; thiên việt là dạ đắt, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt hai sao vô sự phân chia mạnh yếu, là tốt nhất ngôi sao may mắn, vô luận nằm ở hà cung giai có cát tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng của, chủ thông minh tài trí, bề ngoài có uy nghi, tú lệ thanh bạch, tâm tính nhân từ, khí chất cao nhã, có độ lượng hàm dưỡng, cùng người ở chung hòa thuận. Nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử khuôn mặt đẹp đoan trang, suốt đời tất đa lấy được quý nhân tương trợ. Khôi việt một trong chỉ thủ cung mệnh, vóc người hơi gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, canh được chư cát cùng cung, tam hợp ngôi sao may mắn thủ chiếu, đại lợi thi học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn chương tú sĩ, có thể làm đệ tử của sư. Đại để đến đây tinh, nếu thân mệnh phùng của, mặc dù không giàu đắt, cũng chủ thông minh, bề ngoài ổn trọng, được người tôn kính.

Thiên khôi là ban ngày quý nhân, thiên việt là dạ quý nhân, ban ngày sinh ra (mão, thần, tị, ngọ, vị, giờ Thân là ban ngày), cung mệnh có ban ngày đắt; buổi tối sinh ra (dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần là buổi tối) cung mệnh có dạ đắt, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ. Khôi việt lâm vu cái khác các cung, cũng mỹ luận.

1, giáp canh năm sinh ra, an mệnh ở xấu hoặc vị cung, khôi việt cũng ở xấu vị, là “Tọa đắt hướng đắt”, suốt đời tất đắt quá nhân trợ lực, canh được tả phụ bên phải bật gặp nhau, phùng của đều bị phú quý.

2, thiên khôi lâm cung mệnh, thiên việt thủ thân cung, thay đổi gần nhau, tái được ngôi sao may mắn hội hợp, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê, gặp nạn nhất định phải quý nhân thành tựu giúp đỡ.

3, “Thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương”, như mạng cung có thiên khôi, thân cung có thiên việt, chủ nhân văn chương cái thế, tên đề bảng vàng, là “Thiên ất củng mệnh “Cách, tam hợp khôi việt thứ hai.

4, “Khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ”, như khôi việt thủ thân mệnh, canh kiêm cát hóa củng chiếu, đều bị phú quý, tam phương thứ hai. “Quý nhân đắt hương, phùng của phú quý”, thân mệnh có khôi việt quý nhân, vừa kiêm cát diệu quyền lộc lai trợ giúp là cũng.

5, khôi việt giáp mệnh là kỳ cách, đại cát, tất mệnh chính tinh miếu vượng hội cát phương hợp. Giả như nhâm quý năm sinh ra, an mệnh ở thần cung, thiên khôi ở mão, thiên việt ở tị cung lai giáp mệnh; bính năm đinh sinh ra, an mệnh ở tuất cung, thiên khôi ở hợi, thiên việt ở dậu lai giáp mệnh. Nếu là mệnh viên tam phương tứ chính cát ít, cũng không phú quý, suốt đời chỉ phải nhân duyên mà thôi.

6, “Khôi việt xương khúc lộc tồn phù, hình giết vô xung thai phụ đắt”, chư tinh ở cung mệnh thân cung là giai, tam phương thứ hai, sai ai ra trình diện hình giết xung hội người bình thường.

7, khôi việt giúp đỡ là Phúc Thọ, chư tinh ở mệnh thân chư cung, Phúc Thọ song toàn.

8, khôi việt gặp lại kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp, cố tật vưu đa, dễ mắc đa loại bệnh mãn tính.

9, nữ mệnh khôi việt thủ mệnh, đa thụ quý nhân trợ giúp, nhất là khác giới trợ giúp.

10, thiên việt có chứa đào hoa khí tức, mà thiên khôi thì không.

11, năm mươi tuổi hậu, hạn năm phùng khôi việt, không được ứng với coi là quý nhân, ngược lại sẽ gặp tiểu nhân.

Kình dương

Kình dương vừa danh “Yểu thọ sát”, thuộc kim, bắc đẩu di động tinh, hóa khí là hình. Kình dương là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh, ở tử ngọ mão dậu lạc hãm, thần tuất xấu không miếu. Thủ thân mệnh, tính to đi bạo, cơ mưu giả dối, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thị thân là sơ, trở mình dạ là oán. Nhập miếu, tính Công-gô quyết, chủ quyền đắt. Cư tử ngọ mão dậu hãm địa, thì tác họa hưng hại, hình khắc cực quá mức. Kình dương nhập mệnh, thân cao hình tráng, mặt mày hốc hác, đồ trang sức tứ chi mang thương, nhập miếu mập mạp, lạc hãm mặt mày hốc hác rất nặng, hoặc mắt mù, hoặc bộ mặt có dấu vết, ban đậu. Kình dương nhập mệnh người, chủ hoành thành hoành phá, đại thể khiếm khuyết thành, kỳ tính tham bỉ dối trá, bộ phận then chốt tính hết, lấy oán trả ơn, gấp gáp táo, to gan lớn mật, dễ chọc sự phi, dễ và thân bằng bạn tốt khởi xung đột, bí quá hoá liều, phản kháng tâm cường, tịnh có phạm tội khuynh hướng. Nữ mệnh nhập miếu gia cát quyền quý, vẫn là không được hoàn mỹ, hãm địa thương phu khắc tử, cô hình, mặt mày hốc hác hạ dâm.

1, kình dương hỉ tây, bắc tịch sinh ra, hoặc thần tuất xấu vị năm sinh ra, mệnh thân cung ở thần tuất xấu vị người, tất hoành lập công danh, quyền to đại quý.

2, kình dương cư tử ngọ mão dậu hãm địa, phi chết non thì hình phạt chính thương, suốt đời đa hung tai tai họa bất ngờ, tứ chi bị thương tàn phế, hình khắc rất nặng (ngọ cung hung nhất, mão cung thứ hai, tử dậu vừa thứ hai, đầu ngựa đái tiến cách cát đa người ngoại lệ).

3, kình dương nhập miếu và ngôi sao may mắn cùng cung, chủ nhân phú quý tung tin.

4, kình dương, Hỏa Tinh cùng tồn tại thần tuất xấu vị cung thủ mệnh, uy quyền xuất chúng (thần tuất nhân giai, xấu vị thứ hai), nếu hai sao cùng tồn tại hãm địa thủ mệnh, hạ cách, nghèo hèn hung yểu.

5, kình dương ở ngọ cung thủ mệnh, cùng trời cùng mặt trăng hoặc tham lang cùng cung, là “Đầu ngựa đái tiến “Cách, uy trấn biên cương, bính mậu năm sinh ra phùng của hóa cát, mặc dù ở kình dương ở mệnh, cũng mỹ luận, phú quý có thể hứa, chỉ là không kiên nhẫn cửu. Đến đây cách sinh ra hoặc đi xa biên cương nước khác, hoặc xuất ngoại phát triển, đa ở gian nan gian khổ trung kiến thành đại sự đại nghiệp.

6, kình dương và văn xương, văn khúc, tả phụ, bên phải bật cùng cung, chủ nhân có ám chí vệt.

7, kình dương và liêm trinh, cự, Hỏa Tinh cùng cung, chủ có bệnh kín hoặc đồ trang sức tay chân bị thương tàn phế, mà lại bất thiện chung, suốt đời đa tao hình họa.

8, kình dương thủ mệnh, Hỏa Tinh, hóa kị, Địa kiếp, thiên không phá tan, chủ tàn tật, ly tổ, hình khắc lục thân.

9, kình dương thủ mệnh, thất sát hoặc phá quân phá tan, hình phạt chính khắc hạ cục.

10, “Lý quảng không được phong, kình dương phùng sinh lực sĩ”, giáp năm sinh ra cung mệnh ở mão, bính năm sinh ra cung mệnh ở ngọ, canh năm sinh ra cung mệnh ở dậu, nhâm năm sinh ra cung mệnh ở tử, cát đa nhưng bình thường, gia sát thì hung.

11, đa học ít thành, chỉ vì kình dương phùng cướp giết.

Đà la

Đà la vừa danh “Mã tảo sát”, thuộc kim, bắc đẩu di động tinh, hóa khí là kị.

Đà la là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh. Ở dần thân tị hợi cung lạc hãm, thần tuất xấu không miếu. Thủ thân mệnh, tâm biết không chính, ám lệ chảy dài, tính cương uy mãnh, làm việc thoái thoái, có đầu không có đuôi, hoành thành hoành phá, phiêu đãng bất định, không làm bản chỗ cư dân. Đà la nhập mệnh, thân hình hùng tráng, kiểm trình phương viên hình, lưỡng gò má hơi khoan, nhập miếu đa mập mạp, lạc hãm bộ mặt có thương tích vết, xỉ yếu. Kỳ tính giảo hoạt, thiện công tâm kế, đa nghi.

Đà la nhập mệnh người, đại thể tâm thuật bất chính, hối hả ngược xuôi, hảo đi gian lộng xảo, có phản kháng tâm, ngôn ngữ khoe khoang khoác lác, có lừa người khác tập quán. Nữ mệnh đà la, nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, lại không có liêm sỉ.

1, đà la hỉ tây, bắc tịch sinh ra, thần tuất xấu vị năm sinh ra, mệnh thân cung ở thần tuất xấu vị người, quân nhân năng lực hoành phát thăng tiến, văn nhân phát không kiên nhẫn cửu.

2, nếu không có chính tinh mà đà la độc thủ cung mệnh người, và phụ mẫu duyên mỏng, cô đơn, khí tổ ra ngoài, ở rể hoặc cho làm con thừa tự, nhị họ diên sinh, xảo nghệ là sống.

3, đà la thủ mệnh, hội tả phụ, bên phải bật, văn khúc, văn xương, chủ nhân có ám chí.

4, đà la hãm cung thủ mệnh, phùng cự môn hoặc Tứ Sát, tất thương thê tử, bối lục thân, mà lại bị thương tàn phế đái tật.

5, đà la ở dần thân tị hợi thủ mệnh thân, một thân nhất định mặt mày hốc hác, tứ chi có thương tích tàn, nếu không có mệnh chết yểu, thì tất hình thương rất nặng, duy ly tổ xuất ngoại thì tai hoạ giảm bớt, đa chủ một thân mạo xấu.

6, đà la và tham lang cùng cung, thái độ làm người hảo ăn ý, tất nhân tửu sắc mà thành lao, nếu và tham lang cùng cung vu dần, chủ nhân thông minh làm nhân phong lưu.

7, đà la và Hỏa Tinh, linh tinh cùng cung, đại hung của mệnh, dễ được bạo bệnh, như bệnh truyền nhiễm, ôn dịch, truyền nhiễm tính bệnh ngoài da, bệnh lây qua đường sinh dục, một thân đại thể có nghiêm trọng huyết quang, tàn phế, chết thảm, không được chết già.

(kình dương, đà la hợp luận)

1, lộc tiền là kình dương, lộc hậu là đà la, ở sổ chủ hung ách, là chư cung của hung thần. Cư tứ mộ nơi là nhập miếu, tọa mệnh thân, chủ hoành nổi giận phá, nhất phùng cát vận dụng đã tới, mập ra rất nhanh, một đêm thành danh, đột nhiên thành công, nhưng nhất phùng hung vận, khuynh bại cũng tốc, thủy chung không được cửu viễn.

2, kình dương hóa khí là hình, đà la hóa khí là kị, kỳ hung không lường được, không chỉ chủ nhân cơ mưu giả dối, mặt mày hốc hác huyết quang, vừa là lao ngục tai ương tư tin, nhập mười hai cung trung bất luận cái gì nhất cung đều có lực phá hoại. Hai sao hãm địa nhập mệnh, tam phương hội hỏa linh, tất có lao ngục tai ương.

Hoặc hai sao hãm địa, và thất sát, phá quân, tham lang, cự môn, liêm trinh, vũ khúc cùng cung, cũng phạm tội bỏ tù của mệnh. Đà la ở tị hợi cung tọa mệnh, bất luận cùng cung của chính tinh là miếu vượng hoặc là hãm thất, ngồi tù tỉ lệ rất cao, nếu tam phương lại có Hỏa Tinh hoặc linh tinh, hầu như là bỏ tù tuyệt đối phù. Hoặc cung mệnh chính tinh lạc hãm mỗi ngày đất trống cướp, tam phương hội dương đà hỏa linh, cũng lao ngục tin tức. Hoặc hóa sao Hóa kỵ ở mệnh, và dương đà cùng cung, gia hội, cũng chiêu quan nhục hình trách, tù ngục khó tránh khỏi. Hoặc cung thiên di có đương sinh của quan phủ tịnh thất sát, kình dương, chủ ly hương tao phối, bỏ tù bị tù.

3, kình dương đà la và thất sát, phá quân, tham lang, Hỏa Tinh, linh tinh, hóa kị chờ hung tinh cùng cung hoặc gia hội, đồ trang sức tay chân bị thương tàn phế.

4, “Nhật nguyệt dương đà đa khắc thân”, kình dương, đà la cùng và thái dương, mặt trăng cùng cung thì thương thân tổn hại con mắt; và tham lang, liêm trinh tương tịnh thì phong lưu gây, và tham lang hợp, nhân hoa tửu dĩ vong thân; và cự, thất sát đồng hành, thì chiêu tật mà phôi con mắt, chiêu lăng nhục mà sinh bệnh kín; và hỏa linh làm bạn, khi còn bé nan nuôi, đa bệnh đa tai, phòng chết non mặt mày hốc hác, nếu đã lớn, cũng chủ tàn tật, chích nên tăng nói, hoặc ngưỡng tôn giáo, làm nhiều việc thiện lại vừa duyên niên.

5, kình dương, đà la hội thái dương, mặt trăng hoặc hóa sao Hóa kỵ cùng cung, nam khắc thê mà nữ khắc phu.

6, kình dương hợp xương, khúc, tả, bên phải, có ám chí mắt tật.

7, dương đà giáp mệnh, trúng mục tiêu có lộc tồn kiêm chính tinh hóa kị, là “Dương đà giáp kị “Của cách, là bại cục, tác cô bần luận của, nếu mệnh vô hóa kị, lộc biên lai gửi tiền thủ, mà dương đà giáp của, cũng có chiêu hung ngày.

8, dương đà và hỏa linh thủ mệnh thân, là thắt lưng lưng còng khúc người, hoặc nhân ngoài ý muốn mà tàn phế, tử vong, bị thương tàn phế lại vừa diên thọ. Cùng cung của chính tinh lạc hãm, có chết sớm của ngu, không phải cũng tất trở thành kẻ tù tội.

9, dương đà gặp ác tinh, làm nô làm người ở, chung thân bất năng phát đạt.

10, quân tử trúng mục tiêu, cũng có dương đà hỏa linh, tiểu nhân mệnh nội, khởi vô khoa lộc quyền tinh, luận mệnh thì phùng đến đây, muốn xem được viên thất viên, luận bàn nhập miếu bị chiếm đóng, mới có thể chuẩn xác.

11, phàm dương, đà, hỏa, linh, hóa kị trung có hai người hoặc tam một rơi vào cung mệnh, một thân nếu không không phải là hạng người thiện lương, có lao ngục tai ương, mà lại tất vô chết già, là chết thảm của mệnh, tái kiến thiên hình, thậm chí chết không toàn thây. Hạn năm phùng loại này tổ hợp, phòng tai họa bất ngờ.

12, đi hạn gặp dương đà, phòng sinh bệnh hiểm nghèo, hoặc tao ngoài ý muốn tai hoạ, mà lại ít chết già, chỉ có tích đức có thể hóa.

13, nam nữ cung mệnh có kình dương, tất tái hôn.

Địa kiếp, thiên không

Hai sao thuộc hỏa, Địa kiếp là cướp giết chi thần, thiên không là khoảng không vong chi thần, giai thuộc hung tinh. Hai sao tính chất nói hùa, phẩm loại nhất trí, chủ họa không được chủ phúc, chủ khô không được chủ quang vinh, mười hai cung trung không chỗ không được hung.

Cướp khoảng không nhập mệnh, làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan. Suốt đời lao đa mà công ít, mọi việc dễ bỏ vở nửa chừng, có lẽ mỗi khi sắp thành lại bại, sự vị cánh mà thân chết trước, cố trải qua vân: “Cướp khoảng không là buồn tối hại nhân, trí anh hùng lầm suốt đời “. Ở sự nghiệp thượng, có chây lười cập tiêu cực tư tưởng, dễ dàng nhất buông tha lợi ích của mình, tương chỗ tốt chắp tay nhường cho người. Cướp khoảng không hai sao tối bất lợi sinh tài, thủ cung mệnh, tài vận không tốt, mà lại suốt đời không được tụ tài, có lãng phí hư trịch khuynh hướng. Tâm sự tiêu cực lại vu hành động, thường có bi quan thất ý tâm tính, hoặc hơi có tố chất thần kinh, suy nghĩ quá độ, ở xử sự phương diện, đạo lý rõ ràng, nói cũng có lý, nhưng suốt đời làm được đa mà thành được ít, dễ bỏ qua hoặc buông tha kỳ ngộ, nhưng rất khó thông thuận đạt được lý tưởng của chính mình.

Cướp khoảng không ở mệnh, đại diện một loại linh hoạt kỳ ảo hư vô tư tưởng, dễ tiếp cận triết học, huyền học, thần học, tôn giáo các loại sự vật, nếu như sẽ có ngôi sao may mắn, thích sự yên lặng bầu không khí, chuyên cần tự hỏi, phản ứng khoái, một thân thường thường có vượt quá thường quy tư tưởng và lý luận, là thiên tài không tưởng gia, học vấn gia, thần học gia, nhà phát minh. Đối thần bí sự vật đại đô có ham, khuynh hướng sinh nghiên cứu tôn giáo, triết học, thần bí học, bói toán học, khí công học chờ, ở những phương diện này rất có thiên phú, nhưng nhân thường thường mê muội mất cả ý chí, hoặc bị tín ngưỡng của mình hoặc khốn mê hoặc lầm suốt đời, sản sinh tiêu cực, bi quan thậm chí sai lầm nhân sinh quan.

Cướp khoảng không nhập mệnh, thường thường làm việc rất có quyết đoán, nã được thức dậy hạ, không thích cùng người khác cường tranh rốt cuộc, bởi vậy khiếm khuyết cạnh tranh ý thức.

Mệnh có cướp khoảng không không được tụ tài, thường thường vuột thời cơ cơ hội tốt, tối bất lợi sinh kinh thương.

Phàm cướp khoảng không nhập mệnh người, một thân ở sinh hoạt hàng ngày thượng tương đối lười biếng, không thương tố gia vụ, làm việc vô trật tự, bình thường bả đồ đạc của mình tiện tay loạn, ngày sau cần thì lại muốn nơi tìm lung tung.

Nữ mệnh được cướp khoảng không một trong chỉ thủ cung mệnh hoặc hai sao cùng nhập cung mệnh, bất luận hội chiếu hà tinh, ở tình cảm thượng tất có khúc chiết hoặc tranh cãi. Nếu không có chính diệu có cướp khoảng không, lại thêm ác sát hoặc đào hoa tinh diệu, hình hài phóng đãng, trinh tiết quan niệm bạc nhược, chích có thể là nhà kề, giá đã ly dị lão công, hoặc làm nô tì, kỹ nữ. Nông lịch tháng mười sinh ra, thiên không hội rơi vào cung mệnh, Địa kiếp hội rơi vào thân cung. Nông lịch tháng tư, tháng sáu sinh ra, cung mệnh tất và cướp khoảng không gia hội.

1, cướp khoảng không hai sao của hung tính, dĩ cùng cung tối quá mức, xung chiếu thứ hai, giáp mệnh vừa thứ hai, gia hội vừa thứ hai, nếu không có gia hội người, kỳ hung so sánh vi.

2, cướp khoảng không hai sao thủ thân mệnh, nếu cung mệnh chính tinh nhập miếu vượng, tam phương hội ngôi sao may mắn, thì họa khinh; nếu mệnh vô chính tinh, hoặc cung mệnh chính tinh lạc hãm, hoặc Tứ Sát nhập mệnh, thì là triệu chứng xấu. Mệnh gia ác tinh gặp tai kiếp khoảng không, nghèo hèn chết non.

3, Địa kiếp thủ sinh thân mệnh, trời sinh tính tương đối tiêu cực, mọi việc khán không ra, chủ nhân làm việc sơ cuồng, không được chính đạo, làm tốt tà tịch việc.

Thiên không thủ sinh thân mệnh, tính tình so sánh lạc quan, cẩu thả, mọi việc thấy khai, tịnh chủ nhân làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, không được tụ tài.

4, “Cướp khoảng không giáp mệnh là bại cục”, chủ nghèo hèn, giả như an mệnh ở hợi, Địa kiếp ở tử, thiên không ở tuất, tức thành cướp khoảng không giáp mệnh của cách. Tuổi hãm đi được cũng hung, giáp kị cũng hung, cô bần hình thương. Nếu cung mệnh chính tinh nhập miếu vượng nơi, tam phương hội cát, thì cướp khoảng không giáp mệnh thượng bất túc úy, làm hại cũng khinh, nếu cung mệnh ngôi sao nhập hãm thất chi địa hoặc hung tinh tọa mệnh, tam phương không gặp cát, cướp khoảng không giáp mệnh làm hại tối liệt, không chỉ suốt đời sự nghiệp không làm nổi, mà lại chung thân nghèo hèn, đa tai nạn cập thất bại, thậm chí thọ năm không được vĩnh.

5, “Sinh phùng thiên không, như nửa ngày chiết sí; trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền”, đây là “Mệnh lý phùng cướp “Cách.

6, “Mệnh lý phùng khoảng không, không được phiêu lưu tức chủ khó khăn”, cung mệnh không gặp chính tinh, chỉ giá trị thiên không tọa thủ, canh tam hợp gia sát hóa kị, dựa vào đến đây đoạn.

7, “Từ nhỏ nghèo hèn, cướp khoảng không lâm tài phúc của hương”, đến đây chỉ an mệnh ở tử hoặc ngọ, mão giờ Dậu sinh ra, Địa kiếp thiên không hai sao một thủ cung phúc đức, một thủ cung tài bạch, sinh ra nghèo hèn, có lẽ suốt đời thành bại phập phồng, bất thiện tụ tài, cũng không lớn làm, dù có phú quý, cũng tất hư danh hư lợi, chung tất khuynh bại.

8, mệnh có cướp khoảng không, vừa phùng năm sinh địa chi tiền nhất cung của “Thiên không (đến đây tinh lành nghề hạn thôi pháp nhất tiết trung có trình bày và phân tích)”, chủ sống uổng suốt đời, khó có thành tựu.

9, mệnh thân phùng cướp khoảng không hai sao, nan hưởng cao thọ, có thể có cao thọ thì tất nghèo hèn.

10, hạn vận phùng cướp khoảng không, chủ làm việc không làm nổi hoặc bỏ vở nửa chừng, dù có được, cũng tất có thất hoặc tổn hao. Hạn vận phùng Địa kiếp thiên không thất sát, sẽ đến bần cùng, gia tư tiệm thối, tiền tài tiêu tan, thậm chí là điềm đại hung, cố trải qua vân: “Vận gặp Địa kiếp thiên không, Nguyễn Tịch có bần cùng nổi khổ”, “Hạng Võ anh hùng, hạn tới thiên không mà tang nước; thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa dĩ vong gia “.

11, lộc tồn thiên mã lâm bại tuyệt khoảng không vong nơi, mà thái tuế lưu niên họp lại Địa kiếp thiên không, chủ tai hối. Cố trải qua vân: “Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp cướp khoảng không “.

Lộc tồn

Lộc tồn thuộc đất, bắc đẩu thứ tam tinh, chân nhân của ở lại, chủ nhân đắt tước, chưởng nhân thọ cơ. Lộc tồn là một viên đại cát tinh, mười hai cung trung đều vì phúc luận, tịnh có giải trừ ách chế hóa công. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân hiền lành phúc hậu, hòa ái dễ gần, tướng mạo cẩn thận, tín nghĩa trác trước, thông minh ngay thẳng, hữu cơ thay đổi, đa học đa năng lực, hành sự vững vàng thẩm trước, lại hơi có bị động khuynh hướng. Có rất mạnh kinh tế quan niệm, trời sinh tính tiết kiệm, không thích lãng phí, suốt đời tài vận hơi tệ. Mạng người gặp của, chủ có phú quý, tịnh có tiếng danh.

Nữ mệnh lộc tồn tọa cung mệnh, thanh bạch tú lệ, có khả năng đầy hứa hẹn, giàu có, năng lực thủ tài, có quân tử của chí.

Lộc tồn nhập mệnh, chủ nhân có mập mạp thân thể, nếu độc thủ cung mệnh, kiểm trình viên hình hoặc phương viên hình, vóc người sảo cao, hơi béo hoặc mập mạp, sắc mặt hoàng bạch.

1, lộc tồn thủ mệnh, hỉ tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thái dương, mặt trăng, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc cùng cung, chủ phú quý, tác lộc tồn thượng cục, chính tinh miếu vượng thì dũ giai, chính tinh hãm yếu thì không vì mỹ.

2, lộc tồn vu chư cung giáng phúc tiêu tai, ở tử ngọ mão dậu, dần thân tị hợi cung đều vì nhập miếu, không rơi thần tuất xấu vị tứ mộ nơi.

3, lộc tồn độc thủ cung mệnh, vô ngôi sao may mắn cùng giá trị, vô cát hóa, hoặc và hung tinh cùng cung, là thần giữ của, thái độ làm người bủn xỉn, đối tiền tài thấy rất nặng. Gặp hỏa linh cướp sát cùng cung hoặc xung chiếu giáp hội, vì tư lợi, nhất mao không được bát.

4, lộc tồn thủ mệnh, rơi sinh khoảng không vong nơi, bất năng là phúc, canh thấu hỏa linh khoảng không cướp, chủ nhân xảo nghệ an thân. Lộc tồn sợ hãi chặn khoảng không, tuần khoảng không, canh cụ Địa kiếp, thiên không, gặp khoảng không vong, tiền tài nan tụ.

5, lộc tồn thủ sinh mệnh thân, tài bạch, cung điền trạch, chủ phú, “Tài sản vô số, lộc tồn thủ sinh tài trạch “. Nhập cung Quan lộc, cung thiên di cũng cực cát.

6, “Lộc tồn rất nặng đa áo cơm”, chư cung giáng phúc, lập nghiệp phú quý, nữ mệnh vưu cát, gả chồng kén rể tài vượng, vượng phu ích tử.

7, dần thân mão dậu cung lộc tồn thủ mệnh, giáp canh ất tân năm sinh ra hợp cách, là “Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh đắt hiển “.

8, lộc tồn cư cung thiên di sinh tử ngọ, đại lợi yêu cầu danh yêu cầu lợi.

9, lộc tồn và hóa lộc ở phụ mẫu, huynh đệ nhị cung lai giáp mệnh, chủ phú quý.

10, lộc tồn và hóa lộc cùng thủ cung mệnh, là “Lộc hợp uyên ương “Cách, lộc tồn và hóa lộc ở tam phương triêu hợp, là “Song lộc triêu viên “Cách, tài vận hanh thông, chung thân phú quý.

11, lộc tồn cùng trời mã cùng cung hoặc gia hội, là “Lộc mã cùng bôn ba “Cách, chủ bôn ba trung quá tài lợi, nếu có hóa lộc gia hội thì may mắn nhân, là cự phú của mệnh.

12, nữ mệnh lộc tồn vừa lộc hóa lộc, thiên mã cùng thủ cung mệnh, chủ đại phú đắt, nhưng là chuyên quyền người. Trải qua vân: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên.

13, lộc tồn và hóa lộc không bàn mà hợp ý nhau, là “Minh lộc ám lộc “Cách, chủ phú quý, vị chí công khanh, như lộc tồn tại dần thủ mệnh, hóa lộc ở hợi lục hợp là cũng, còn lại loại suy.

14, “Lộc văn củng mệnh, đắt hơn nữa phúc”, nói lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được văn xương văn khúc củng xung là cũng, chủ nhân có văn học nghệ thuật tài năng, suốt đời danh lợi song toàn.

15, “Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung “. Đến đây chỉ Bản cung hoặc tam hợp có lộc, lại bị hóa sao Hóa kỵ lai phá tan, trái lại là triệu chứng xấu, không vì phúc luận, hoặc lộc còn có hỏa linh khoảng không cướp cùng cung, cũng lộc phùng phá tan, còn đây là cát trung giấu hung của cách, chung tất rách nát, trèo càng cao điệt được việt thảm.

Hỏa Tinh

Vừa “Sát thần”, thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động tinh.

Hỏa Tinh là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh. Cư dần ngọ tuất là nhập miếu, cư tị dậu xấu là được địa, cư hợi mão vị là lợi ích, cư thân tử thần là hãm. Hỏa Tinh nhập mệnh, sắc mặt hồng hoàng, mắt to, kiểm viên trường, vóc người trung đẳng, hơi tráng. Vu nhân tính tình lại được cường xuất chúng, vội vàng xao động gan lớn, ngoan cố không thay đổi, tự cho là đúng, tâm tính độc ác, gắn bó tứ chi có thương tích, ma mặt hoặc mặt có thương tích vết, bộ lông có vu thường nhân chỗ, như là hồng màu rám nắng hoặc quyển mao. Rơi vào mười hai cung trung giai không vì mỹ luận, duy cư cung tật ách nhập miếu, tác bản thân cường tráng ít bệnh luận của. Và miếu vượng của tham lang cùng cung nhập mệnh, sắp tới lập biên công, quan võ hiển quý, kinh thương hoành phát. Hỏa Tinh tuy nhập miếu vượng của hương thủ mệnh, cũng không hề thuận, thành bại phập phồng thế sở khó tránh khỏi, nếu nhập hãm cung, hình khắc rất nặng, khắc hại lục thân, dễ chiêu quan phi tai họa bất ngờ, bệnh hiểm nghèo triền thân.

Nữ mệnh Hỏa Tinh, tính cách kiên cường, nhiệt liệt hướng ngoại, dám nói dám nói. Hỏa Tinh miếu vượng lại cùng ngôi sao may mắn miếu vượng cùng thủ, vượng phu ích tử, trinh liệt của phụ. Hãm cung thủ mệnh hoặc cùng cung của chính tinh lạc hãm, tâm địa độc ác, nội ngoan ngoại hư, lăng phu khắc tử, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi, dâm dục thấp hèn.

1, Hỏa Tinh lợi đông, phía nam sinh ra, cập dần mão tị ngọ năm sinh ra, thì họa khinh, bất lợi tây, phương bắc sinh ra, họa nặng.

2, Hỏa Tinh thủ mệnh, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập tam hợp cung không được gia hung, nên làm quân cảnh lập nghiệp, lập võ công, trung niên thủy hưng.

3, Hỏa Tinh và tham lang thủ mệnh, gia ngôi sao may mắn, nên từ quan võ, chủ năng lập công biên cương, có tương tương của đắt, kinh thương thì tất quá tài lợi, chủ phú, gia dương đà cướp khoảng không không làm đến đây luận.

4, Hỏa Tinh hãm địa, dương đà cùng cung, chủ nhân tã lót tai sâu, niên thiếu dễ chết non, chích nên cho làm con thừa tự nhà ông bà ngoại gởi nuôi, nhị họ diên sinh, sùng bái phụ mẫu lại vừa.

Linh tinh

Vừa “Sát thần”, thuộc hỏa, sao Nam Đẩu di động tinh.

Linh tinh là Tứ Sát một trong, là nhất hung tinh. Cư dần ngọ tuất là nhập miếu, cư tị dậu xấu là được địa, cư hợi mão vị là lợi ích, cư thân tử thần là hãm. Linh tinh nhập mệnh, sắc mặt thanh hoàng, hình dung không đồng nhất, có kỳ lạ chỗ quái dị. Vu nhân tính tình lại được cường xuất chúng, vội vàng xao động gan lớn, ngoan cố không thay đổi, tự cho là đúng, tâm tính độc ác, lòng ghen tỵ cường, nha thử tất báo, thanh âm nói chuyện thấp thẩm hoặc khàn khàn, mọi việc không nói tình cảm, hiểm ác đáng sợ âm ngoan, đồ trang sức tay chân có thương tích, ma mặt. Rơi vào mười hai cung trung giai không vì mỹ luận, duy cư cung tật ách nhập miếu, tác bản thân cường tráng ít bệnh luận của. Linh tinh và miếu vượng của tham lang nhập mệnh, sắp tới lập biên công, quan võ hiển quý, kinh thương hoành phát. Tuy nhập miếu vượng của hương thủ mệnh, cũng không hề thuận, thành bại phập phồng không thể tránh được, nhập hãm cung, khắc hại lục thân, dễ chiêu quan phi tai họa bất ngờ, bệnh hiểm nghèo triền thân.

Nữ mệnh tính cách kiên cường, nhiệt liệt hướng ngoại, bối lục thân, thương phu tử, nhập miếu gặp cát sung túc, hãm cung không được trinh tiết, bần hàn thấp hèn.

1, linh tinh lợi đông, phía nam sinh ra, cập dần ngọ tuất năm sinh ra, thì họa khinh, bất lợi tây, phương bắc sinh ra, họa nặng.

2, linh tinh thủ mệnh, nhập miếu sai ai ra trình diện chư cát, đối cung cập tam hợp cung không được gia hung, nên làm quân cảnh lập nghiệp, lập võ công.

3, linh tinh thủ mệnh, nhập miếu gặp Tử Phủ tả hữu, không mắc tức phú.

4, linh tinh và tham lang thủ mệnh, gia ngôi sao may mắn, nên từ quan võ, chủ năng lập công biên cương, có tương tương của đắt, kinh thương thì tất quá tài lợi, chủ phú, gia dương đà khoảng không cướp không làm đến đây luận.

5, linh tinh hãm địa thủ mệnh, cô bần, chết non, mặt mày hốc hác diên thọ.

6, linh tinh thủ mệnh, liêm trinh kình dương hội, mổ chính binh.

7, linh tinh thất sát cùng cung, chủ trận vong.

8, linh tinh phá quân cùng cung, tài, phòng tất khuynh, phá gia đãng sinh.

9, linh tinh thủ mệnh, dương đà được thông qua, cô đơn, khí tổ, bị thương tàn phế, đái tật.

10, “Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông”, đến đây bốn sao giao nhau sinh thần tuất nhị cung, tân nhâm kỷ năm sinh ra, nhị hạn đi tới thần tuất, định tao thuỷ ách.

(Hỏa Tinh linh tinh hợp luận)

1, hỏa linh là sát thần, hung ác ngôi sao, sinh dần ngọ tuất là nhập miếu, thân tử thần lạc hãm. Mười hai cung trung giai tác họa, sinh mạng người nội, có hung vô cát, tuy nhập miếu vượng của hương, cũng không phải toàn bộ cát, tất có thành bại khuynh đồi. Cung mệnh có cát gặp hỏa linh nhập miếu người, đa nên quan võ vinh thân. Duy và tham lang cùng cung sinh vượng địa, hoặc hai sao tịnh giáp tham lang, hoặc và tham lang gia hội, thì là mập ra của luận.

2, Hỏa Tinh linh tinh nhập mệnh, chủ nhân đồ trang sức tứ chi mang thương, tính tình thô bạo, lòng dạ ác độc tính độc, phản kháng tâm cường. Nhập miếu lại được cường quả cảm, thông minh nhạy bén, có quyết đoán lực. Nhập hãm cung thì vóc người nhỏ gầy, bảo thủ, giảo hoạt nhiều gian trá, vô viễn lự, hành sự khiếm khuyết cẩn thận, bất kể hậu quả, suốt đời cũng thường tao ngăn trở, cứ thế tinh thần phiền muộn.

3, “Hỏa linh giáp mệnh là bại cục”, dần ngọ tuất năm sinh ra như gặp Hỏa Tinh linh tinh giáp mệnh thân cung, vừa bản mệnh của chính tinh không được cát, hãm yếu, hoặc hóa kị, hoặc có hung thần, thì là bại cục, suốt đời tao hung, bần tài chết non. Như chính tinh miếu vượng gia cát, thì chủ suốt đời không được thuận, đa tiểu nhân, thượng không được tới đại hung mà thôi. Nếu tham lang cư mệnh có hỏa linh giáp, thì dĩ cát luận, trái lại chủ phú quý, sự nghiệp hoành thành.

4, hỏa linh vượng cung, cũng phúc luận, đến đây hai sao nhập miếu ngồi một mình, tam hợp phương cập đối cung chư tinh miếu vượng gia cát, hoặc tham lang ở đối cung, cũng có phú quý người, duy phúc không được đầy đủ mỹ, hoặc là bản thân có thương tích tàn, hoặc là khi còn bé đa tai nạn nuôi, hoặc ly tổ cho làm con thừa tự, hoặc hình khắc thê tử, không phải trường hợp cá biệt.

5, hỏa linh gặp nhau, dần ngọ tuất nhập miếu, gia cát phú quý dương danh, tài vận đột phát, nhưng kiêu hoành bạt hỗ, tiểu nhân đắc thế, như lại cẩu lông dài.

6, Hỏa Tinh linh tinh gia sai ai ra trình diện liêm trinh, thất sát, phá quân, kình dương tất có nghiêm trọng huyết quang tai ương, tịnh chủ trận vong hoặc chết thảm.

7, hỏa linh hãm cung hội dương đà, còn nhỏ đa tai bệnh, chỉ chết non, tất cho làm con thừa tự cùng người sùng bái phụ mẫu lại vừa mạng sống. Loại này tổ hợp suốt đời nhiều tai nạn, lục thân duyên mỏng, hoặc tao bạo bệnh tai họa bất ngờ mà chết thân, tịnh dễ trở thành tội phạm, có lao ngục của ách hoặc bị bắn chết.

8, nữ mệnh cung mệnh có hỏa linh, và thân nhân bất hòa, tâm ác độc, không tuân thủ nữ tắc, phần nhiều là phi. Nếu hỏa linh miếu vượng thủ mệnh gia cát, tung phú quý cũng chủ ngang ngược kiêu ngạo, cư hãm địa, nếu không nghèo hèn cũng tất dâm tà. Nói chung nữ mệnh gặp linh hỏa kình dương là hạ cách, miếu vượng vưu có thể, hãm ngầm tiện, bần cùng chết non.

Hóa quyền

Hóa quyền thuộc mộc, chưởng xử sinh sát chi thần, xấu cung nhập miếu, vô hãm. Nhập cung mệnh, chủ nhân tính cách ngoan cố, chú trọng quy phạm đạo đức, hành sự cẩn thận, nguyên tắc tính cường, có rất tốt lĩnh đạo thống ngự năng lực, kiên cường bất khuất, mọi việc sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại, tính tình kỳ quái, nơi bị người khâm phục tôn kính, dễ lấy được người khác thưởng thức. Hỉ nhập mệnh thân cung, cung thiên di, cung Quan lộc, cung tài bạch, chủ có quyền thế. Hỉ hội vũ khúc, cự môn, tất chuyên đại sự. Đến đây tinh ở mệnh, chuyên chủ quyền thế.

Cung mệnh có hóa quyền nữ mệnh, nội ngoại xưng ý, hội cát tái sinh phu nhân.

1, hóa quyền thủ thân mệnh, khoa lộc tương phùng, ra tương nhập tương, đại phú đại quý.

2, hóa quyền nhập cung mệnh, cung Quan lộc và vũ khúc hoặc cự môn gia hội người, tất ác quyền to, hoặc thống binh trăm vạn, quan võ đắt hiển.

3, hóa quyền nhập mệnh thân cung, và hóa khoa cùng cung, nhất định văn chương quán thế, nhân giai khâm phục và ngưỡng mộ, sinh văn nghệ giới, học thuật giới danh dự tung tin.

4, hóa quyền và hóa khoa giáp mệnh thân cung, chủ đắt.

5, hóa quyền và hóa lộc cùng cung hoặc gia hội, tài quan song mỹ, cát nhiều mặt luận, nếu hung tinh hội tụ thì không vì mỹ luận, chủ hư danh hư lợi, có hoa không quả.

6, hóa quyền và hóa lộc thủ tài bạch, cung phúc đức, xuất thế vinh hoa.

7, hóa quyền, hóa lộc ngôi sao may mắn cư sinh nô bộc cung, dù có quan đắt cũng là bôn ba lao lực.

8, hóa quyền gặp dương đà hỏa linh khoảng không cướp đại hao tổn thiên sứ, dễ đợi tin lời gièm pha, tất gặp quan tai giáng cấp, hoặc sự nghiệp tao tới tổn thất.

Hóa lộc

Hóa lộc thuộc đất, là phúc đức chi thần, hỉ sai ai ra trình diện lộc tồn. Dần thân cung nhập miếu, kỳ cát làm sử dụng quá nhiều, tử ngọ mão dậu cung lạc hãm, kỳ cát làm sử dụng hơi nhẹ. Nhập cung mệnh, thái độ làm người hiền hoà, thiện xã giao, nhân duyên hảo, tính cách dũng cảm, hài hước khôi hài, tại ngoại rất được nhân hoan nghênh, suốt đời phúc hậu. Hỉ nhập cung mệnh, thân cung, cung Quan lộc, cung tài bạch, thiên di quan, chủ phú quý, nhập cung phúc đức, cung điền trạch thứ hai.

Bất luận cái gì một sao hóa lộc, kỳ may mắn làm sử dụng nhân, vưu hỉ thái dương, vũ khúc, liêm trinh, mặt trăng, tham lang, phá quân hóa lộc. Hóa lộc thủ mệnh thân cung cập quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, kinh thương sẽ thành là phú ông.

Nữ mệnh hóa lộc gia ngôi sao may mắn, có thể là phu nhân, giết thấu thì bình thường.

1, hóa lộc thủ thân mệnh, quan lộc vị, khoa quyền tương phùng, tất tố quan lớn, có thể lấy được cự tài, suốt đời đa ngoài ý muốn vận may cập quý nhân tương trợ.

2, hóa lộc và lộc tồn giáp cung mệnh, “Là song lộc giáp mệnh “Cách, chủ phú quý.

3, cung mệnh có hóa lộc, mà cung mệnh của không bàn mà hợp ý nhau cung có lộc tồn, ; minh lộc ám lộc”, đại cát, là dệt hoa trên gấm hiện ra. Cung mệnh có lộc tồn, mà không bàn mà hợp ý nhau cung có hóa lộc cũng.

4, hóa lộc là tài sản lưu động, mà lộc tồn là tài sản cố định, hóa lộc hỉ và lộc tồn, thiên mã cùng cung hoặc gia hội, là “Lộc mã cùng bôn ba”, “Song lộc triêu viên “Của cách, cực kỳ may mắn, phùng của đều bị đại phú hoặc đại quý.

5, hóa lộc ở tử ngọ cung cư thiên di, chủ nhân văn chương quán thế, đây là “Đối diện hướng lên trời “Cách, thái dương ở ngọ cung hóa lộc là hợp đến đây cách.

6, hóa lộc và Địa kiếp, thiên không cùng cung, trái lại không được chủ tài, phát cũng hư hoa, là tiền tài mà gian khổ. Hoặc hóa lộc tinh hãm trong tử ngọ mão dậu sai ai ra trình diện sát, cũng bất lợi. Cố vân: “Phát không được chủ tài, lộc chủ triền sinh yếu địa “.

7, Bản cung hoặc tam hợp cung có hóa lộc, lại bị hóa sao Hóa kỵ lai phá tan, là “Lộc phùng phá tan”, cát cũng thành hung, ắt gặp ngoài ý muốn tổn thất, trèo càng cao điệt được việt thảm.

8, hóa lộc tối kỵ hung tinh phá tan, như và dương đà hỏa linh cướp khoảng không cùng cung gia hội, cách cục kém vẻ, tốt mã dẻ cùi, cũng không phú quý, hoặc nhân phú quý mà thu nhận hung họa.

Hóa khoa

Hóa khoa thuộc thủy, thượng giới dự thi, chủ chưởng viết văn chi thần, hỉ hội khôi việt. Xấu ngọ thân cung nhập miếu vượng, hãm trong chặn khoảng không, tuần khoảng không, Địa kiếp, thiên không, kình dương, đà la, nhật nguyệt hãm địa. Nhập mệnh thân cung, chủ nhân thông minh hiếu học, miệng lưu loát, có ngôn ngữ, văn chương phương diện tài hoa, học tập ưu tú, ngoại giới hoặc lấy được đánh giá rất cao, suốt đời dễ nổi danh. Thủ thân mệnh, quyền lộc tương phùng, thông minh hiểu rõ. Như gặp ác tinh, cũng văn chương tú sĩ, có thể vi nhân sư biểu. Hóa khoa hỉ nhập cung mệnh, thân cung, cung thiên di, cư cung tài bạch, cung Quan lộc cũng cát.

Nữ mệnh ngôi sao may mắn củng thủ, tái sinh phu nhân, mặc dù Tứ Sát phá tan, cũng chủ phú quý, vô sát gia, ôn nhu thanh tú.

1, hóa khoa thủ thân mệnh, và hóa quyền hóa lộc cùng cung gia hội, là đại quý của mệnh, quan cao quang vinh hiển.

2, cung mệnh tam phương tứ chính phùng hóa khoa hóa quyền hóa lộc gia hội, “Là khoa quyền lộc tam kỳ”, nếu chủ tinh miếu vượng, là uy chấn thiên hạ của cách, đắt không thể nói.

3, hóa khoa hóa quyền giáp cung mệnh, là đắt cách.

4, khoa quyền đối củng, chủ nhân bỗng nhiên nổi tiếng, hoàng kim trên bảng định cỡ danh, chủ đắt.

5, khoa lộc mệnh phùng kiêm hợp cát, uy quyền áp chúng Tương Vương triêu. Là khoa danh hội lộc cách.

6, hóa khoa thủ mệnh, và hóa lộc ở lục hợp cung không bàn mà hợp ý nhau, là “Khoa minh ám lộc “Cách, chủ đắt, có thể tới tỉnh thính cấp.

7, hóa khoa ở mệnh, hóa quyền lai triêu, thi vận hơi tệ, cầm cờ đi trước.

8, khoa danh hãm trong hung thần (hãm trong chặn khoảng không, cướp khoảng không, dương đà, nhật nguyệt hãm địa), nảy mầm mà chẳng ra hoa, có hoa không quả, khó có thể phát huy tài năng, cũng không phú quý.

9, hóa khoa và thất sát, phá quân, tham lang cùng thủ cung mệnh, tam phương tứ chính sẽ có dương, đà, hỏa, linh Tứ Sát một trong, có lao ngục tai ương.

Hóa kị

Hóa kị thuộc thủy, tức kế đô tinh, là đa quản chi thần, là nhất hung tinh, vu tử xấu cung nhập miếu, dần ngọ tuất tị hợi lạc hãm, có thể dựa vào trong cung chính diệu của bất đồng, mà tác dụng khác nhau. Hóa sao Hóa kỵ nhập cung mệnh, thái độ làm người cực dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, tư tưởng trên có ngoan cố không thay đổi khuynh hướng, cá tính cường, thiện đố kị, đa nghi nhâm, thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhân tế quan hệ không tốt, thường cùng người khởi xung đột, làm việc mỗi dễ sắp thành lại bại.

Hóa kị là đa cữu ngôi sao, thường thu nhận thất bại, thất ý, thất tình, thất nghiệp, rủi ro, đối lập, tranh đấu, tật bệnh, thương tổn, phương hại, tố tụng chờ tai hoạ, thủ thân mệnh, suốt đời không được thuận, đa chiêu thị phi. Trừ số ít tình huống ngoại lệ, mười hai cung trung, nơi là tai, vô không có đủ phá hư tác dụng, duy phùng ngôi sao may mắn nhập miếu có thể giảm hung, và hung tinh gia hội không gặp ngôi sao may mắn, họa không lường được.

Nữ mệnh hóa phi hóa kỵ nhập mệnh thân cung, lắm mồm khéo nói, tính cách quai. Không gặp ngôi sao may mắn, suốt đời áo cơm gian khổ, chủ nghèo hèn. Gặp hung tinh hóa kị họa nặng, ngôi sao may mắn được thông qua, tai hoạ sảo khinh.

1, hóa kị ở mệnh thân cung, cung thiên di, hung lực quá nhiều, chủ một đời người không được thuận, đa tao ngăn trở thất bại, nhiên một thân cũng không phải là vô tài năng.

2, hóa kị ở mệnh, một thân mỗi đa đố kị người tài, lòng dạ chật hẹp. Không phải, chính cũng mỗi tao người khác của xa lánh, đố kị, đấu đá.

3, thư vị thủy nhị cục sinh ra, cung mệnh phùng hóa kị không được kị. Bởi vì hóa kị thuộc thủy, thủy nhị cục sinh ra phùng hóa kị, có thể bởi vì đến đây hóa sao Hóa kỵ tác dụng mà đạt được hoặc lớn hoặc nhỏ thành tựu, nhưng hóa sao Hóa kỵ hung lực cũng không vì vậy mà tiêu thất, một thân như cũ khó tiêu trừ kể trên hóa sao Hóa kỵ của các loại không được cát.

4, thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra đối cung cự môn ở thần hóa kị lai xung, trái lại dĩ cát luận, chủ đại quý.

5, cự môn ở thần cung tọa mệnh, tân năm sinh ra gặp văn xương ở cung mệnh hoặc đối cung hóa kị, trái lại dĩ cát luận, là kỳ cách, chủ đại phú đại quý.

6, thái dương, mặt trăng ở miếu vượng nơi (thái dương ở dần thần tị ngọ cung, mặt trăng ở dậu tuất hợi tử cung) hóa kị, không được hung, trái lại là phúc luận, nếu thái dương, mặt trăng ở lạc hãm của cung hóa kị, thì đại hung.

7, chư tinh ở hãm địa hóa kị, quá mức kị.

8, liêm trinh ở hãm địa (tị hợi) hóa kị, canh kị, chủ đại hung, cư cung Quan lộc có quan phi lao ngục.

9, hóa kị và liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang cùng cung người, tất gặp ngoài ý muốn tai ương.

10, hóa kị và dương đà hỏa linh Tứ Sát cùng thủ cung mệnh, đại hung của giống, đa số lao ngục, tàn phế, chết thảm của mệnh.

11, hóa kị cùng trời hình cùng thủ cung mệnh, đại hung, là chết bởi ngoại đạo, chết không toàn thây hiện ra, hội Tứ Sát canh nghiệm. Hạn năm phùng, có huyết quang.

12, hóa kị thủ mệnh, và tử vi, Thiên phủ, văn xương, văn khúc, tả phụ, bên phải bật, khoa, quyền, lộc cùng cung, vừa kiêm dương đà hỏa linh, làm việc thoái thoái, hoành nổi giận phá, thủy chung không được cửu viễn, là phát không được tài của mệnh.

13, hóa kị và thất sát, phá quân, tham lang, cự, liêm trinh, vũ khúc, thiên cơ thủ cung mệnh, tam phương tứ chính tạm biệt Tứ Sát một trong, có lao ngục tai ương.

Tam thai, bát tọa

Hai sao thuộc đất, chủ đắt, là ngôi sao may mắn, hỉ chụp ảnh chung hoặc cùng cung, không thích phân mà các đi. Hai sao có thể phụ tá tử vi, chủ có quyền thế, hỉ cùng cung nhập mệnh hoặc phân thủ mệnh thân cung, được chư cát thủ chiếu, thì chủ đắt hiển có thể kỳ. Được một sao thủ mệnh, tuy có thể chủ đắt, nhưng đa năm mới rời nhà, xuất ngoại phát tích. Hai sao một trong nhập cung phu thê, chủ phu phụ chia lìa, không được cát, cùng thủ cung phu thê thì người già giai lão. Hai sao hợp thủ cung thiên di, mỗi được quý nhân trợ giúp, một bước lên mây, chỉ thủ tục tự lực doanh yêu cầu.

Dạ quang, thiên đắt

Chủ phú quý, hỉ hai sao nhập thân cung mệnh, thì cát. Dạ quang nhập mệnh thân cung, cung Quan lộc, chủ thụ thù quang vinh. Thiên đắt nhập mệnh thân cung, chủ nhân thanh tú hào sảng, còn trẻ tên đề bảng vàng, canh chủ đại quý, tam hợp văn xương, anh tuấn thông minh, cư dần thần cung, thái độ làm người xuất chúng, tài vượng danh thịnh. Tuổi hạn phùng dạ quang, chủ may mắn, phùng thiên đắt, không khí vui mừng phi thường, cuộc thi thi đậu, có quan người lên chức, thường nhân phát tài, mà lại đắt quá nhân, phùng tai có thể cứu chữa.

Phỉ liêm, phá nát

Hai sao đều là hung tinh, chủ cô độc, tao hãm hại, nhẹ thì xếp đặt điều khiển chi phối thị phi, gia đình không được mục, ân oán chẳng phân biệt được, cho thỏa đáng thành ác, ở mệnh thân cung, chủ phá hao tổn, cô độc và lao khổ, suốt đời chiêu thị phi, đau khổ lao đa mà thành công ít. Phi hóa kỵ nhập mệnh thân, huynh đệ, phụ mẫu, phu thê, tử nữ, chủ lục thân hình phá không được đầy đủ hoặc bất hòa, nhập cung tật ách chủ tật bệnh triền thân, nhập cung tài bạch chủ tiền tài đa tổn hại, nhập cung Quan lộc có tiểu nhân bại hoại. Nếu phùng ngôi sao may mắn cùng thủ, thì có thể giảm hung.

Thai phụ, phong cáo

1, thai phụ: Ý chí kiên cường, có quyết đoán lực, thái độ làm người chính trực, văn hảo, có thể lấy được tốt hơn địa vị.

2, phong cáo: Xã hội phong bình giai, hội ngộ bao phần thưởng, khen ngợi chờ vụ lợi danh dự việc.

Long trì, phượng các hai sao là văn minh của ở lại, chủ khoa bảng, vụ lợi thi học, tịnh có thấy người sang bắt quàng làm họ của vận khí. Thủ mệnh thân cung chủ nhân thanh kỳ tuấn tú, ôn lại lương. Nam mệnh có, công danh hiển đạt, tài lộc dày, nữ mệnh phùng của xinh đẹp như hoa, tú ngoại tuệ trung, vượng phu ích tử mà chí tiết cao siêu.

Dĩ cùng cung và gia hội, đối chiếu thì lực cường, bằng không tác dụng yếu ớt. Long trì nhập mệnh thân, chủ có nhĩ tật, phượng các nhập thân mệnh, chủy hoặc gắn bó có bệnh.

Cô thần, quả ở lại

Hai sao là song tinh, ở mệnh bàn trung nhất định gia hội, tính chất tương đồng, thuộc hung tinh. Nhập thân cung mệnh chủ lục thân vô duyên, nội tâm cô đơn, nhạc cao ít người hoạ, cao ngạo tự thưởng, tính cách ngoan cố, đến già không chỗ nương tựa, tự than thở cơ khổ, đến đây tinh là mẹ goá con côi của giống cũng. Phùng hung tinh, tâm lý không bình thường. Cung mệnh có một sao, tam phương hội một sao, vô cát giải trừ, đa chủ tuyệt tự, dù có tử nữ, chỉ tao chết non, hoặc không nên thân, hoặc tuy có như vô, hoặc các ở nhất phương, một thân đại thể nhân tế quan hệ không tốt, và thân nhân tư tưởng không hợp nhau, thật khó câu thông.

Nhập cung phụ mẫu, chủ cô, hình khắc phụ mẫu, sớm tử song thân một trong.

Nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ xưng ít mà không đồng lòng, các hoài dị chí.

Nhập cung phu thê, phu phụ duyên cạn, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nam khắc thê mà nữ hình phu, họa khinh người phu thê bất hòa thì có tranh phân, canh gặp ác sát chủ sinh ly tử biệt, nam nữ chung thân nan giá lấy vợ.

Nhập cung tử nữ, tử nữ rất thưa thớt mà lại chủ hơi sớm cùng mình chia lìa.

Nhập cung tài bạch, là tiền tài khó khăn, tài vận không tốt, tài lai tài khứ không đổi tụ.

Hồng loan, thiên hỉ hai sao thuộc mộc, tính chất tương đồng. Nhập mệnh thân, chủ nhân dung mạo mỹ lệ, thông minh thanh tú, tính cách ôn hòa, khác giới duyên hảo. Nhập xấu dần mão thần tuất hợi là nhập miếu, có khôi lực, dễ lấy được khác giới thân lãi, thảo nhân thích, nhân duyên hảo, chủ có phú quý, tam hợp tử vi, tinh tiết triều đình. Khổ nhị hãm cập thái tuế phùng của, chủ có thai khánh, tài lộc tăng, hoặc hôn nhân điềm lành, sinh dục chờ vui mừng sự. Khổ nhị hạn của cung mệnh, tài bạch, cung Quan lộc gặp hồng loan thiên hỉ, thường thiêm niềm vui ngoài ý muốn, hoặc ngoài ý muốn của lấy được. Cùng trời diêu cùng cung, chủ dâm bôn, đi hạn phùng đến đây, có đào hoa.

Đến đây hai sao là giữa lúc đào hoa tinh, và tham lang thiên diêu chờ tinh đào hoa bất đồng. Hai sao và ác sát cùng cung, có huyết quang tai ương. Nhập mệnh thân, nam tử chiêu mỹ phụ, nữ tử phối đắt phu, hôn nhân sớm phát.

1, nhập huynh đệ cung, chủ tay chân hữu tình.

2, nhập cung phu thê, chủ được khuôn mặt đẹp của thê, nam nữ giai cát, phu thê tình thâm, được cát diệu cùng cung định chủ người già giai lão.

3, nhập cung tử nữ, nam tuấn nữ mỹ, thông minh thông minh, mà lại nữ đa sinh nam.

4, nhập cung tài bạch, canh gặp chư cát, chủ tài vượng.

5, nhập cung tật ách, chủ hung, có huyết quang tai ương, có sát tinh cùng cung canh nghiệm, phùng hạn năm của cung tật ách có hồng loan thiên hỉ và sát cùng giá trị, chủ có huyết quang, hoặc đột nhiên của kinh ưu thương đau nhức, phụ nhân đa sanh non, tổn hại dựng, máu tật.

6, nhập cung thiên di, tại ngoại có tài, nhưng ra ngoài phòng có ý định ngoại tai ương.

7, nhập cung Quan lộc, được ngôi sao may mắn phù chủ đăng khoa thi đậu, niên thiếu đắc ý.

8, nhập cung điền trạch, điền sản tràn đầy, ở nhà bình an mà lại được đưa sinh của phúc.

9, nhập cung phúc đức, suốt đời y lộc an khang, vui sướng không lo.

Giải trừ thần

Có giải tai có tác dụng, nhập mệnh thân cung là cát, nhập dư cung tác dụng không hiện. Mệnh có giải trừ thần, vụ lợi cạnh tranh, hoặc ở thời khắc mấu chốt xuất hiện kỳ tích mà thay đổi vận khí. Từ tiêu cực phương diện mà nói, giải trừ thần lại chỉ như giải hòa chi thần, lâm vu cung mệnh một thân thường vạn sự tùy duyên, cũng không thái khứ tích cực tranh thủ, vô hình trung cũng có hóa tai tác dụng, một thân ít gặp thị phi, có thể giải nguy phù khốn, giải trừ ách tiêu tai, khổ nhị hạn cập thái tuế phùng của, mỗi có thể hóa hiểm vi di, gặp nạn trình tường. Mệnh có hung tinh phùng giải trừ thần có thể giải trừ bộ phận hung ý, nhưng đối với thất sát, phá quân, tham lang, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ngoại hạng hung tinh, không thấu đáo bất cứ tác dụng gì.

Thiên quan, thiên phúc

Thiên quan thủ vu thân cung mệnh, cung Quan lộc, chủ đắt hiển, hỉ và ngôi sao may mắn gia hội. Tuổi hạn phùng thiên quan, có quan người chủ lên chức niềm vui, thường nhân cũng chủ mập ra. Thiên phúc chủ phúc lộc, có may mắn vận khí, hỉ và ngôi sao may mắn gia hội, thọ cao mà lại đắt. Nam tử hôn sớm tử sớm, nữ tử khuôn mặt đẹp đoan nghiêm, ác tinh không được lâm, đa tài đa bảo, ở dần thân tị hợi cung tối cát, mười hai cung trung đều bị toàn bộ mỹ. Tuổi hạn phùng thiên phúc, có quan người thăng quan, thường nhân sự nghiệp cũng có tiến bộ.

Thiên quan, thiên phúc hai sao lâm vu thân cung mệnh, có tự nhiên của phúc trạch tới người, tại ngoại được người tôn kính, đức cao vọng trọng, phú quý tung tin, thường nhân có vu dần thân tị mão cung do giai, nam chủ hòa minh tiến hiển, nữ chủ hiền thục đoan trang.

Thiên khốc, thiên hư

Là hung tinh, ở xấu mão thân cung là nhập miếu, trái lại là cát, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc chủ thanh danh biểu dương. Dư cung lạc hãm chủ hung. Thiên khốc thuộc kim, hình phạt chính khắc và ưu thương; thiên hư thuộc đất, chủ hao tổn bại và khoảng không vong. Thiên khốc thiên hư nhập mệnh, tính cách cô độc, tự nhiên không vui, và thân nhân bằng hữu đều có sơ đạm khuynh hướng, lục thân duyên mỏng, suốt đời lao đa mà công ít. Hai sao phùng ngôi sao may mắn, có thể yếu bớt hung ý. Tuổi hãm phùng khốc hư, chủ ai khóc.

1, thiên khốc thiên hư ở mệnh thân cung hãm địa, chủ nhân nghèo độc hình thương, lục thân không được đầy đủ, đông mưu tây không phải, phiền não độ nhật.

2, thiên khốc thiên hư, thái tuế, khổ nhị hạn phùng của, chủ bất lợi, thành sự bất túc, bại sự có thừa, tuổi hạn của tam phương tứ chính đều sai ai ra trình diện tang treo bạch hổ, bản thân nếu không có tai hoạ, cũng chủ lục thân có thương tích, nếu và hung tinh trú đóng ở, tất nhiên tứ ác.

3, ở cung phu thê, chủ nam nữ hình thương.

4, ở cung tử nữ, khắc hại, không phải tử nữ phiêu đãng.

5, ở cung tài bạch, phá hao tổn thoái thoái, dễ tản nan tụ.

6, ở cung tật ách, bản thân suy nhược.

7, ở cung thiên di, xa xứ, niên thiếu xuất ngoại mưu sinh, mà lại đa chiêu khẩu thiệt thị phi.

8, ở cung Quan lộc, hư danh, ngồi không ăn bám, tấn chức không đổi.

9, ở cung điền trạch, điền trạch phá đãng.

10, ở cung phúc đức, phúc mỏng, suốt đời vô phúc mà lao lực, nặng người nam bần nữ tiện.

11, ở cung phụ mẫu, hình khắc phụ mẫu, mặt mày hốc hác.

Thiên mã

Đến đây tinh có dĩ sinh nguyệt khởi người, dần ngọ tuất nguyệt mã ở thân, thân tử thần nguyệt mã ở dần, hợi mão vị nguyệt mã ở tị, tị dậu xấu nguyệt mã ở hợi, kỳ sở dựa vào của sinh nguyệt giai dĩ mùng một làm cai nguyệt, mà không luận tiết. Có dĩ năm sinh chi khởi người, dần ngọ tuất năm mã ở thân, thân tử thần năm mã ở dần, hợi mão vị năm mã ở tị, tị dậu xấu năm mã ở hợi. Giá lưỡng chủng khởi pháp đều là đối với, mà Trần Đoàn sở trước của < tử vi đấu sổ toàn bộ thư > chính là dĩ năm chi lai khởi, thật là năm sinh tương tiền chư tinh trung của “Tuổi dịch “Một sao. Thiên mã thuộc hỏa, ở sổ chủ khách sĩ. Thân mệnh lâm của, vị của dịch mã, chủ nhân tính cách sinh động, hiếu động, suốt đời đa bôn ba và thiên động, thường ra ngoài lữ hành, đi công tác, dọn nhà, chuyển chức các loại, cư cung thiên di cũng thế, giai chủ hội bôn tẩu hắn phương, xa xứ mưu phát triển. Nhập cung mệnh, hỉ lộc tồn, tử vi, Thiên phủ, văn xương, văn khúc thủ chiếu là cát.

1, thiên mã và lộc tồn hoặc hóa lộc cùng cung, vị của “Lộc mã cùng bôn ba”, vừa viết chiết tiên mã, quan được cao bổng, thương lấy được lời nhiều, sinh bôn ba rung chuyển trung phát tài hoặc ở phương xa phát tài, trải qua vân: “Lộc mã mừng nhất cùng bôn ba “.

2, thiên mã và tử vi hoặc Thiên phủ cùng cung, vị của “Phù dư mã”, may mắn.

3, thiên mã và hình giết cùng cung, vị của “Âm thi mã”, và Hỏa Tinh cùng cung, vị của “Chiến mã”, giai chủ hung, động mà không lợi, tất có sự cố. Lưu niên cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đến đây, chớ vọng động.

4, thiên mã và thái dương hoặc mặt trăng cùng cung, vị của “Sống mái mã”, chủ cát, tu thái dương hoặc mặt trăng miếu vượng mới là.

5, thiên mã và khoảng không vong cùng cung, cư bệnh, tuyệt nơi, vị ngựa chết”, “Vong mã”, chủ hung, đa tao tai bệnh hối lận. Cố vân: “Mã thất bại vong, chung thân bôn tẩu “. Lưu niên cung mệnh hoặc cung thiên di gặp đến đây, không thích hợp vọng động.

6, thiên mã và đà la cùng cung, vị của “Chiết đủ mã”, động tất có hung.

7, thiên mã và hóa kị cùng cung, vị của “Bệnh mã”, động mà không lợi, phần nhiều là phi.

8, “Thiên mã tứ sinh thê cung, phú quý còn tưởng là phong tặng”, nam mệnh thiên mã nhập cung phu thê gia ngôi sao may mắn, chủ được thê gia trợ giúp lực, hoặc được thê tài, đại cát. Nữ mệnh thiên mã nhập cung phu thê gia ngôi sao may mắn, chủ vượng phu, năng lực hưởng phu của phú quý, là phu nhân của mệnh. Đều bất khả và sát kị khoảng không cướp xung phùng cùng giá trị, bằng không trái lại là không đẹp.

9, thiên mã và lạc hãm của thiên lương cùng cung thủ mệnh thân (thiên lương ở tị hợi thân cung), chủ nhân phiêu đãng, mà lại chủ dâm bôn.

10, lưu niên thiên mã một gã tuổi dịch, như gặp ác sát thì không thích hợp xuất hành, miễn tao hung họa. Như gặp hóa kị, đà la, thiên hình, cướp sát cùng thủ hoặc gia hội, chủ tại ngoại tao hung, như tai nạn xe cộ, huyết quang, hoặc chết bởi ngoại đạo.

11, quý nhân thiên mã đa thăng trạc, thường nhân thiên mã đa bôn ba. Nhân phú quý người trúng mục tiêu phùng thiên mã, đa thăng quan thiên chức, động trung được lợi, hoặc thiên di xuất ngoại, mà bình thường người trúng mục tiêu phùng thiên mã, cận vi áo cơm suốt đời hối hả cập bần cùng lao khổ.

Thiên tài

Tức tài năng ngôi sao, thủ vu mệnh thân cung, chủ thông minh cơ trí, tài năng xuất chúng, danh dự anh dương. Nếu phùng hung tinh, thì có tài nhưng không gặp thời. Hai sao nhập hắn cung vô trọng dụng.

Thiên thọ

Tức thọ tinh, thủ vu mệnh thân cung, chủ trung thực ôn hoà hiền hậu, thái độ làm người cần cù, năng lực lấy được trường thọ, dậu tuất hợi miếu vượng cung Vưu Giai. Mười hai cung trung giai tác cát luận.

Thiên vu

Là lên chức ngôi sao, thuộc ngôi sao may mắn. Mạng người phùng đến đây, nên tích cực tiến thủ, vạn bất khả tiêu cực xử thế, mệnh có ngôi sao may mắn canh cát, mệnh có hung tinh thì thiên vu cũng không sử dụng. Mệnh có cát diệu cùng trời vu cùng giá trị, là lên cao hiện ra, gặp thiên mã chủ điều động. Và khôi việt cùng thủ, có thể được quý nhân nói bát, lâm sinh tài bạch, quan lộc nhị cung, phùng cát diệu tương trợ, nhân phúc lộc. Lâm vu cung thiên di, khổ nhị hạn cập thái tuế phùng của, chủ có thăng quan niềm vui.

Thiên hình

Thiên hình thuộc hỏa, là nhất hung tinh, hình phạt chính yểu cô khắc, nên nam không thích hợp nữ, lợi vũ bất lợi văn. Nếu nhập miếu thì là trời hỉ thần, trái lại là cát, hỉ và văn xương, văn khúc, hóa khoa cùng cung. Thiên hình cư dần mão dậu tuất cung là nhập miếu, dư cung hãm. Thiên hình thủ thân mệnh, kỳ tính kiên cường cố chấp, nguyên tắc tính cường, tư tưởng chủ quan, trì cường ngạo vật. Thiên hình chủ cô khắc, và phụ mẫu, huynh đệ duyên cạn, và phối ngẫu, tử nữ chờ cũng thường thường có hình khắc, bằng hữu tri kỷ ít. Mệnh gia ác tinh gặp thiên hình, như thế khuynh hướng dũ rõ ràng, không được yểu thì bần, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ. Đến đây tinh ở sổ là y dược, thủ mệnh thân cung, và chư ngôi sao may mắn gia hội, đối chữa bệnh, pháp luật, tôn giáo chờ có hứng thú, cũng dễ tại đây đến đây phương diện đạt được thành công. Thiên hình hình phạt chính yểu, nhập miếu trái lại chủ chưởng binh.

Giờ Tỵ sinh ra, thiên hình tất nhập cung mệnh. Tị dậu giờ sửu sinh ra, cung mệnh và tam hợp cung tất có thiên diêu, thiên hình gia hội.

1, thiên hình và hung tinh gia hội, tâm tính tàn nhẫn, hảo săn bắn, tàn sát, bắt cá chờ, tịnh nên làm loại này hành nghiệp.

2, thiên hình thủ mệnh, sai ai ra trình diện cướp khoảng không Tứ Sát, suốt đời đa tai, điều không phải bệnh hiểm nghèo triền thân, dù cho quan tòa tố tụng khá nhiều, dễ bị trách phạt.

3, thiên hình ở dần mão dậu tuất là nhập miếu, chủ cát, năng lực nắm quyền, đa ở quân đội, bót cảnh sát, chữa bệnh cơ cấu nhậm chức.

4, thiên hình hội xương khúc khoa tinh sinh miếu địa, học có độc đáo sở trường, kiến thức siêu quần, văn võ toàn tài, chủ phú quý, vụ lợi phần đất bên ngoài kinh thương.

5, thiên hình và thái dương cùng cung hoặc gia sẽ vì quân nhân, thiên hình nhập miếu gặp thái dương chủ phú quý. Gặp thất sát, phá quân, tham lang chủ quan võ hiển quý, gặp cự môn, thiên tướng, thiên lương có thể ở chữa bệnh, pháp luật cơ cấu chưởng quyền to.

6, thiên hình phùng thiên khốc thiên hư vu mệnh thân cung, cuối cùng khó thoát bệnh hiểm nghèo triền thân, ly mắc mạn tính tật bệnh.

7, thiên hình sống cu ky một mình thân mệnh, lục thân không được đầy đủ, chủ cơ khổ xuất gia, là tăng là nói.

8, thiên hình và hóa kị cùng thủ cung mệnh, một thân tất có lao ngục tai ương, hoặc tao chết thảm. Và Tứ Sát cùng thủ cũng thế.

9, thiên hình hãm địa, thái tuế, khổ nhị hãm phùng của, chủ xuất gia, việc quan, lao ngục, mất tiền, vưu kị hoả hoạn. Và Tứ Sát hoặc hóa kị cùng cung, gia hội, đa tao tai họa bất ngờ, thậm chí tàn phế, tử vong, lưu niên cung mệnh có đến đây tổ hợp đa dồn tai họa bất ngờ mà chết.

Thiên diêu

Thiên diêu thuộc thủy, là bại tinh, chủ phong lưu hảo dâm. Cư mão dậu tuất hợi cung là nhập miếu, dư cung hãm. Thiên diêu thủ thân mệnh, có tư sắc, nữ mệnh gợi cảm, tâm tính thâm độc, đa nghi, giỏi về nhìn sắc mặt, làm việc bí ẩn cụ người biết được, khác giới duyên giai, phong lưu hảo dâm. Nhập miếu vượng, tao nhã nho, bác học đa, học thức phong phú, giao tế rộng hiện lên, phú quý đa nô, phúc hậu, đam sinh tửu sắc, tính thích dâm nhạc, thanh sắc khuyển mã. Hội ác tinh, phá gia đãng sinh, nhân sắc dồn họa. Thiên diêu và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì gặp gỡ hợp, nặng dâm dục, thẩm mê tửu sắc tài vận. Và mui xe, lộc tồn, thiên mã, xương khúc cùng cung có thể hợp, đại thể thuộc về văn nghệ giới nhân sĩ, danh lợi song thu vào. Giờ sửu sinh ra, thiên diêu tất nhập cung mệnh. Tị dậu giờ sửu sinh ra, cung mệnh và tam hợp cung tất có thiên diêu, thiên hình gia hội.

1, thiên diêu sinh miếu địa thủ mệnh, tam phương tứ chính được chúng cát được thông qua vô sát kị chư ác, chủ học thức phong phú, Phước Long mà có phú quý của phân, nhiên cũng hảo tửu ham mê nữ sắc, tính xu phong lưu.

2, thiên diêu sinh hãm địa thủ mệnh, chủ tâm tính đa nghi mà âm ngoan, mà lại hảo dâm dục, và ác diệu cùng thủ phục gặp chúng sát giao nhau, nhân sắc phạm hình, nếu điền trạch, cung tài bạch không được cát, thì chủ phá gia bại sinh.

3, thiên diêu thủ mệnh, tam hợp sai ai ra trình diện tham lang, liêm trinh, tắm rửa, chủ phu phụ hình khắc, nặng người niên thiếu chết non.

4, thiên diêu và kình dương cùng thủ cung mệnh, phu phụ hình khắc, nặng người niên thiếu chết non.

5, thiên diêu và hồng loan cùng thủ cung mệnh, chủ dâm bôn. Đại thể vô môi tự giá, niên thiếu cùng người bỏ trốn, trước khi cưới ở chung, hoặc và nhiều khác giới phát sinh quan hệ. Nữ mệnh hồng hạnh ra tường, tam dễ tình nhân.

6, thiên diêu thủ thân cung, tam hợp có tham lang xung chiếu, nam nữ nhân dâm mà yêu đương vụng trộm, nếu gặp tử vi, Thiên phủ cận chủ phong lưu mà không dâm loạn.

7, thiên diêu và tham lang thủ mệnh thân cung ở rảnh rang hãm nơi, hội chư ác, nam chủ dâm loạn mà nữ là kỹ nữ, được ngôi sao may mắn củng chiếu nhưng khó tránh khỏi tái hôn.

8, thái tuế, khổ nhị hãm phùng thiên diêu, dễ nhất sắc mê tâm khiếu, không cần môi chước, ngoắc thành hôn. Sẽ có ở chung, tư thông, gặp ở ngoài, phiêu xướng chờ sự. Đến đây nhưng nhu mệnh thân có đào hoa cách cục lại vừa tác như vậy đoạn. Vị hôn người đại hạn giá trị thiên diêu, tiểu hạn và thái tuế đều tam hợp mà sai ai ra trình diện của, cũng chủ luyến ái thành hôn. Như thái tuế hoặc tiểu hạn giá trị thiên diêu, được tam hợp hồng loan, thiên hỉ xung chiếu vưu nghiệm.

9, thiên diêu và Tứ Sát hóa kị chờ hung tinh cùng cung, tất nhân tửu sắc đánh bạc mà chiêu nặng tai.

10, thiên diêu nhập cung phu thê, phạm trùng hôn, hoặc có du tình gặp ở ngoài việc. Và hóa kị hoặc phá quân, giúp đỡ cùng thủ, đa chủ nhị ly tam hôn, thảng có hung thần cùng viên, nam nữ lần nữa thay đổi sống chung mà chết thân nan lấy được chính hôn. (giờ hợi sinh ra)

11, thiên diêu nhập cung tử nữ, sinh miếu vượng mà lại được cát diệu, có thể sinh tuấn nam tiếu nữ, hãm địa không làm đến đây luận.

12, thiên diêu nhập cung tài bạch, có tài sau đó có đào hoa, tịnh nhân hoa tửu đánh bạc mà rủi ro. (giờ Dậu sinh ra)

13, thiên diêu nhập cung thiên di, xuất ngoại có thể được quý nhân đến đỡ, đa rượu và đồ nhắm yến nhạc, chỉ có diễm ngộ, tịnh được khác giới thuyết minh. (giờ Mùi sinh ra)

14, thiên diêu nhập cung Quan lộc, miếu chủ cát, hãm chủ hung. Hội hung tinh, đa chủ một thân triêu tam mộ tứ, nịnh nọt quyền quý. (giờ Tỵ sinh ra)

15, thiên diêu nhập cung điền trạch, phá tổ nghiệp, nan tự đưa sản nghiệp. (giờ Thìn sinh ra)

16, thiên diêu nhập cung phúc đức, thân mang tâm loạn, dục vọng cường liệt, ý nghĩ kỳ quái. Cũng chủ nam nữ giai thiện giao tế, mỗi được khác giới tốt cảm.

(giờ mẹo sinh ra)

Thiên nguyệt

Chủ tật bệnh, là hung tinh. Nhập cung mệnh chủ nhân dễ mắc bệnh mãn tính, bất hảo trị liệu. Mệnh có ngôi sao may mắn thì thiên nguyệt làm sử dụng không hiện.

Âm sát chủ có tiểu nhân âm thầm phương hại, là hung tinh, tịnh một vốn một lời nhân của tư ẩn bất lợi. Phàm hãm sát nhập cung mệnh người, là mệnh đái tiểu nhân, bất luận chính tinh may mắn hay không, suốt đời đều ắt gặp vu hãm, hãm hại, đả kích, hãm hại.

Huynh đệ cung

( 1) huynh đệ cung có tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thiên đồng, thiên lương, thái dương, mặt trăng, văn xương, văn khúc, tả phụ, bên phải bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn chờ ngôi sao may mắn, chủ và huynh đệ tỷ muội vô khắc, sự hòa thuận; trợ giúp lẫn nhau, hữu tình có nghĩa; có tham lang, vũ khúc, Hỏa Tinh, linh tinh, thất sát, thiên cơ, phá quân chư ác tinh, vừa giá trị hãm địa, huynh đệ tỷ muội có chết non và hình thương, có dị tâm bất hòa, ít có vãng lai, sát nặng khắc nặng, hình bạn đường.

( 2) huynh đệ cung chư tinh chỗ sinh địa tịnh được âm dương danh thích, canh được sao tương sinh mà vô ác sát thủ chiếu, có thể là cát đoạn, bằng không, mặc dù cát không đẹp.

( 3) luận huynh đệ cung cát hung thì, yếu xem thêm kỳ đối cung nô bộc cung làm sao.

( 4) lưu niên đấu quân tuần tới nguyên mệnh bàn của huynh đệ cung, phùng chúng cát thủ chiếu, chủ huynh đệ một năm sự hòa thuận; gặp Tứ Sát chư ác lâm củng, chủ một năm huynh đệ khiếm và, hoặc huynh đệ có tai.

★ tử vi

Huynh đệ nhiều, huynh đệ phú quý hoặc cận đắt, ngôi sao may mắn cùng cung, có thể dựa vào. Thiên phủ cùng cung, chủ cát, có vật chất trợ lực. Tham lang cùng, dung tư tú lệ, sai ai ra trình diện sát huynh đệ có ly hôn. Thiên tướng cùng cung, huynh đệ tự cao tự đại, tình cảm hảo, có thể thụ trợ lực. Thất sát cùng cung, huynh đệ kiên cường, có quyền thế. Phá quân cùng cung, có cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẫu dị phụ huynh đệ, ngạo mạn, có khắc, khiếm và.

Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt chư cát, huynh đệ có tài phú và địa vị, đối với mình có trợ lực.

Sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh cướp khoảng không thiên hình thất sát, có khắc, tình cảm khiếm và không đồng lòng, huynh đệ nội tâm cô đơn, sự nghiệp có rách nát, con số là số chẵn hoặc khắc tới số chẵn. Thiên mã củng chiếu, huynh đệ danh phương.

Tử vi nhập huynh đệ, cát viên hội xương khúc ngũ sáu người. Gia thất sát Tứ Sát số trừ, mà lại không đồng lòng, tịnh chủ các bào sở sanh.

Tử vi Thiên phủ, tam tới năm người, gia sát tam nhân. Tử vi tham lang, tam nhân, gia sát hai người. Tử vi thiên tướng, tam bốn người, gia sát hai người. Tử vi thất sát, hai người, gia sát một người. Tử vi phá quân, tam nhân.

★ thiên cơ

Chủ cô, huynh đệ rất thưa thớt. Miếu vượng có trợ lực, lạc hãm bất hòa. Thiên cơ tị hợi dần thân, huynh đệ khắp nơi. Thiên cơ mặt trăng lộc tồn thiên vu, huynh đệ tranh tài. Thiên lương cùng cung hoặc đối chiếu, huynh đệ chia lìa, kỳ con nối dõi có tổn hại. Cự môn cùng cung, mạo và thần ly, khẩu thiệt phân tranh, huynh đệ khắp nơi.

Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, huynh đệ nhiều, có trợ giúp.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát khoảng không cướp hóa kị, người yếu hoặc hình khắc chia lìa, thậm chí vô huynh đệ.

Thiên cơ nhập vu huynh đệ, miếu vượng nhị tam nhân, hãm địa một người, gia Tứ Sát khoảng không cướp, hoàn toàn không có, dù có một người cũng khắc.

Thiên cơ mặt trăng, nhị tam nhân, gia sát một người. Thiên cơ cự, nhị tam nhân, gia sát một … hai …. Thiên cơ thiên lương, hai người, gia sát một người.

★ thái dương

Miếu vượng huynh đệ nhiều, gia cát quyền quý, có trợ lực. Lạc hãm bất hòa khiếm lực, đa tranh đấu. Mặt trăng cùng cung, huynh đệ nhiều, hỗ trợ. Cự môn cùng cung, huynh đệ quật cường phản bội, gia cát huynh đệ dù có thành tựu, cũng không trợ lực. Thiên lương cùng cung, huynh đệ tuy có quý báu, đa hiểu lầm, sai ai ra trình diện sát, có tranh tài việc.

Sai ai ra trình diện lộc mã cát hóa tịnh ngôi sao may mắn, huynh đệ phú quý, có thể dựa vào.

Hình giết tịnh, có khắc khiếm và. Thái dương hóa kị, thụ huynh đệ liên lụy cập thương tổn.

Thái dương nhập vu huynh đệ, miếu vượng tam nhân đã ngoài. Rảnh rang hãm hai người. Gia Tứ Sát khoảng không cướp một … hai … Nhân.

Thái dương mặt trăng, tứ năm người đã ngoài. Thái dương cự, vô sát tam nhân. Thái dương thiên lương, hai người, dậu cung khiếm và.

★ vũ khúc

Huynh đệ ít, kiên cường bất hòa đa tranh, trợ lực ít. Miếu vượng hiền lương được trợ giúp. Lạc hãm huynh đệ rất thưa thớt. Thiên phủ cùng cung, huynh đệ phú, khiếm và.

Tham lang cùng cung, huynh đệ duyên mỏng, các ở nhất phương. Thiên tướng cùng cung, phú quý, được trợ giúp nhưng khiếm và. Thất sát cùng, huynh đệ kỳ quái tính bạo, hoặc bệnh tàn, không được mục, tài thượng khởi xung đột. Phá quân cùng, rất thưa thớt, bất lực.

Gia ngôi sao may mắn, hơi có trợ giúp.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không, huynh đệ khắc hại, chết non, thậm chí huynh đệ hoàn toàn không có.

Vũ khúc nhập vu huynh đệ, miếu vượng hai người, nhất người đắc lực. Gia Tứ Sát thất sát các bào, khiếm và. Hội xương khúc giúp đỡ có tam nhân.

Vũ khúc Thiên phủ, tam nhân, gia sát hai người khiếm và. Vũ khúc tham lang, hai người, hoặc các bào, gia sát một người. Vũ khúc thiên tướng, vô sát tam nhân, gia sát hai người. Vũ khúc thất sát, hai người, gia sát một người.

★ thiên đồng

Miếu vượng, huynh đệ tỷ muội đa, ôn lương đoan trang, duyên hậu năng lực hỗ trợ. Lạc hãm rất thưa thớt, quan hệ bình thường. Mặt trăng cùng cung, mạo mỹ tú lệ, có trợ lực. Cự cùng cung, huynh đệ ích kỷ, duyên mỏng, đa tranh, bất lực, có kết bái huynh đệ, thủy chết già ác. Sai ai ra trình diện xương khúc hồng loan, huynh đệ các bào. Thiên lương cùng cung, tình thâm hỗ trợ, gia sát khiếm và.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên hình cướp khoảng không, hình khắc, chia lìa.

Thiên đồng nhập vu huynh đệ, nhập miếu tứ năm người, rảnh rang hãm hai người. Thiên đồng mặt trăng, tứ năm người. Thiên đồng cự môn, nhị tam nhân, gia sát một người. Thiên đồng thiên lương, nhị tam nhân.

★ liêm trinh

Miếu vượng huynh đệ thành danh, đắc lực, có dựa vào. Rảnh rang hãm hỗ khắc, gia chúng cát cũng có nhất người khiếm và. Thiên phủ cùng, duyên hậu có trợ giúp. Tham lang cùng, huynh đệ khắp nơi, duyên mỏng. Thiên tướng cùng, huynh đệ thành danh, có trợ giúp, nhưng khiếm và. Thất sát cùng, gan lớn, bản thân không tốt, có trợ giúp, khiếm và. Phá quân cùng, tính bạo, huynh đệ không được mục, duyên mỏng.

Sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không thiên hình, hình khắc bệnh thương. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, có trợ giúp, có nhất khiếm và. Liêm trinh nhập vu huynh đệ, miếu vượng hai người. Gặp Tứ Sát khoảng không cướp hao tổn kị, chủ một người hoặc vô. Liêm trinh Thiên phủ, nhị tam nhân, gặp sát hai người. Liêm trinh tham lang, rất thưa thớt khiếm và, gia sát vô huynh đệ. Liêm trinh thiên tướng, hai người, gia sát một người. Liêm trinh thất sát, một người, gia sát vô. Liêm trinh phá quân, một người, gia sát hoàn toàn không có.

★ Thiên phủ

Huynh đệ đông đảo, năm người đã ngoài, hỗ trợ. Gặp tả hữu xương khúc khôi việt, huynh đệ nhiều tài nghệ, sự hòa thuận, trợ lực đại. Đối cung vũ khúc, có thương tích khắc. Gặp Tứ Sát khoảng không cướp hình kị, một … hai … Nhân, tịnh chủ sanh ly. Mỗi ngày diêu thiên hư, huynh đệ gian trá.

★ mặt trăng

Miếu vượng tứ năm người, cát hóa phú quý mạo mỹ, có trợ giúp. Hãm địa cũng có tam nhân, huynh đệ mềm yếu, quái gở, duy khiếm và. Gia Tứ Sát hai người, bất hòa mà lại khắc. Gặp khoảng không cướp hao tổn kị, bất hòa, nên ở riêng. Hóa kị hữu cơ tâm. Hỏa linh cùng, huynh đệ gian trá vô nghĩa. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, huynh đệ dương danh, có trợ giúp.

★ tham lang

Miếu vượng tam nhân, rảnh rang hãm chủ các bào, hoặc chủ nhất tới hai người. Gia Tứ Sát khoảng không cướp khiếm và, các ở nhất phương, huynh đệ tái hôn. Sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt, sự hòa thuận được trợ giúp. Huynh đệ cung của đối cung là vũ tham, các bào hoặc vô.

★ cự môn

Huynh đệ ngạo mạn, miếu vượng nhị tới tam nhân mà lại khiếm và, khẩu thiệt. Gia xương khúc giúp đỡ đắc lực, canh gặp cát hóa, chủ phú quý. Gặp Tứ Sát khoảng không cướp cận một người. Hình nặng người, phần nhiều là phi, quan hệ ác liệt, hoặc chủ cô đơn, vô huynh đệ. Cự hóa kị, huynh đệ nhiều tai, tranh đấu, phản bội

Thành thù.

★ thiên tướng

Huynh đệ ôn hòa hiền lành, giống nhau chủ hòa mục hỗ trợ. Nhập miếu tam năm người, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, năm người. Gia sát kị nhất tới hai người khiếm và,

Dị mẫu có thể cát, đồng bào có khắc. Gia khoảng không cướp chết hết cô đơn. Vũ phá tả hữu củng chiếu, huynh đệ nhiều, có hình thương, hoặc có huynh đệ khác họ.

Hội Tứ Sát thiên hình, hình khắc không chỗ nương tựa. Sai ai ra trình diện cát hóa tịnh lộc tồn, huynh đệ phú quý.

★ thiên lương

Cát chúng trợ lực cũng ít. Huynh đệ chính trực quang minh, nhập miếu tình thâm, sai ai ra trình diện giúp đỡ khôi việt, năm người. Vô giúp đỡ, có dị tâm. Hãm địa chủ cô,

Hoặc khắp nơi. Bình rảnh rang hoặc sai ai ra trình diện hồng loan thiên hỉ, chỉ phải tỷ muội. Gia Tứ Sát chủ khắc, bất hòa hoặc có hình tụng. Gia khoảng không cướp chết hết cô đơn, vô

Huynh đệ.

★ thất sát

Tu thị cung mệnh dĩ định số con mắt, giống nhau huynh đệ rất thưa thớt, có khắc, các ở nhất phương, trợ lực cũng tiểu. Hội tả hữu tịnh khoa quyền lộc, huynh đệ chúng

Đa, sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên hình, hình khắc không khỏi, huynh đệ phiêu mui thuyền, thậm chí hoàn toàn không có huynh đệ. Hỏa linh dương đà, huynh đệ có tai thương. Thất sát ở thần

Tuất, huynh đệ có phú quý. Thất sát ở dần thân, huynh đệ khắp nơi, có tài.

★ phá quân

Huynh đệ sao Sâm, sao Thương, chủ ly tán, tịnh chủ khắc, các hoài xảo trá, bất hòa. Miếu vượng gia cát nhị tới tam nhân, cũng không và. Hãm địa gia sát hoàn toàn không có,

Hình khắc cô độc. Bình rỗi rãnh địa gia cát chủ nhất tới hai người. Chính đa phi cư trường, đồng thời huynh hoặc tả tất có không được cát việc, hoặc cho làm con thừa tự,

Hoặc yểu thương. Dài nhất và tối ấu của tuổi tác kém quá nhiều. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, huynh đệ hỗ trợ. ★ văn xương

Miếu vượng chủ có năm người, gia Thiên phủ văn khúc giúp đỡ đắc lực, phùng dương đà chủ hai người, hãm địa sai ai ra trình diện khoảng không cướp kị rất thưa thớt hoặc hoàn toàn không có.

★ văn khúc

Miếu vượng gia chúng cát chủ có tứ năm người, phùng gặp thất sát Tứ Sát giảm phân nửa mà lại bất hoà. Hãm địa gia khoảng không cướp kị rất thưa thớt hoặc hoàn toàn không có.

Phàm văn xương văn khúc nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ nhiều tài nghệ, dễ thành danh.

★ tả phụ

Chủ tứ năm người, gia chúng cát đắc lực, phùng gặp Tứ Sát chủ tam nhân, sai ai ra trình diện khoảng không cướp hao tổn chết hết kị nhất tới hai người mà lại khiếm và.

★ bên phải bật

Chủ nhị tam nhân, có trợ giúp. Gia Tứ Sát vũ khúc thất sát chủ khắc. Dị mẫu sở sanh hoặc tranh cư có thể cát.

Phàm tả phụ bên phải bật nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ khoan hồng độ lượng, tình cảm sự hòa thuận, năng lực hỗ trợ. Tả phụ hoặc bên phải bật ở dần thân tử ngọ chỉ thủ,

52

Chỉ có Lý huynh đệ.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Và huynh đệ đối lập bất hòa, miếu vượng phùng chúng cát chủ có hai người, gia Tứ Sát cập liêm giết phá chủ có khắc hại, huynh đệ tương đả, huynh đệ bản thân có

Nặng tai hoặc hình tụng. Gia gặp khoảng không cướp hao tổn kị hoàn toàn không có.

★ kình dương

Nhập miếu gia cát có nhất tới hai người mà lại chủ khiếm và hỗ khắc. Hãm địa hoàn toàn không có. Gặp hỏa linh hao tổn cướp có huynh đệ người thượng chủ phá sản.

★ đà la

Đối lập bất hòa, tình cảm không được mục, hoặc bình thản ít vãng lai. Nhập miếu vượng chủ một người mà lại khiếm và chủ khắc. Gia hỏa linh hãm địa chỉ hoàn toàn không có.

Kình dương hoặc đà la nhập vu huynh đệ cung, đây đó khó hoà hợp, và huynh đệ tỷ muội duyên phận bình thản, tung gia cát cũng không trợ lực, hoặc ở thời khắc mấu chốt

Bị huynh đệ hoặc bằng hữu bán đứng. Sai ai ra trình diện hỏa linh khốc hư thiên hình, huynh đệ có bệnh tàn hoặc chết non người.

★ thiên hình, thiên diêu

Hình phạt chính thương bất hòa, duy thiên diêu sinh mão dậu tuất hợi miếu địa thủ huynh đệ cung không ngại, thiên hình sinh dần mão dậu tuất miếu địa họa khinh.

★ thiên không, Địa kiếp

Chủ vô, được chúng cát chiếu đến có thể chủ một người, huynh đệ sự nghiệp tiền tài thượng tất có đại rách nát. Duy cũng không khắc thì chủ sanh ly, dị phụ hoặc dị mẫu

Sở sanh người ở riêng có thể lấy được cát. Cướp khoảng không thuộc duyên mỏng của chinh, thường vì huynh đệ việc quan tâm, chuyện tốt vô phân, chuyện xấu dính vào người.

★ lộc tồn

Nhập tương sinh của cung hoặc và “Trường sinh “Cùng giá trị mà không phùng sát kị, chủ có nhị tới tam nhân, huynh đệ sự hòa thuận, tài vận giai, trong đó tịnh có đắt người.

Sai ai ra trình diện hỏa linh cướp khoảng không hóa kị chư ác, huynh đệ phản bội bất hòa, ít vãng lai.

★ thiên khôi, thiên việt

Huynh đệ thông minh khiêm tốn, tình thâm có trợ giúp. Nhập tương sinh của cung tịnh được chúng cát củng chiếu, chủ có nhị tới tam người cũng có đắt người, mà lại chủ có trọng đại

Của bang trợ. Phùng Tứ Sát cũng có nhất tới hai người.

★ hóa khoa, hóa quyền

Hai sao cùng nhập huynh đệ cung, hóa khoa chủ hòa mục, hóa quyền chủ có đắt người.

★ hóa lộc, hóa kị

Hóa lộc chủ huynh đệ trung có người phú quý, hóa kị chủ huynh đệ cho nhau có liên lụy. Hai sao cùng nhập huynh đệ cung, được chúng cát, chủ một người. Tình cảm

Thì hảo thì phôi.

Cung phu thê

( 1) cung phu thê có ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, Thiên phủ, tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc, thái dương, mặt trăng, lộc tồn chờ, chủ phu phụ sự hòa thuận; như có vũ khúc, liêm trinh, cự môn, tham lang, thất sát, phá quân, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ác tinh, chủ phu thê bất hòa.

( 2) các tinh nếu và dương đà hỏa linh khoảng không cướp hình kị hoặc khoảng không vong chờ ác ở lại cùng giá trị, khắc người việt khắc, phi khắc người thì chủ sanh ly hoặc khiếm và.

( 3) các ác tinh thủ giá trị cung phu thê, nếu được chúng cát tam phương củng chiếu hoặc tứ chính gia hội, nặng khắc người có thể khinh, khinh người có thể chủ không thể.

( 4) phán đoán ái tình, hôn nhân thật là tốt phôi, trừ tựu cung phu thê tiến hành quan sát ngoại, thượng tu phối hợp cung phu thê đối cung và tam hợp cung.

( 5) đã kết hôn người, trừ thẩm tự thân cung phu thê kỳ cực kỳ đối cung, tam hợp cung của cát hung ngoại, hay nhất ra phối ngẫu tự thân mệnh bàn, tổng hợp lại bình phán.

( 6) cũng có người cung phu thê có cát, vô ác tinh, vô sát, mà hôn nhân không đẹp người, tất là bản thân cung mệnh chư tinh bất lợi hôn nhân, mới có đến đây ứng với. Như giết, phá, lang, liêm trinh, vũ khúc, cự môn, Tứ Sát, khoảng không cướp, hóa kị ở mệnh viên, có sát diệu, đào hoa chư diệu cùng cung hội hợp, ngay cả cung phu thê ngôi sao may mắn tọa thủ, cũng không tốt mãn đoạn của. Hoặc cung mệnh tinh hãm địa gia sát, tam hợp không được cát, tung tạm được mỹ của phu hoặc thê nhân bất tương xứng mà chết dồn sanh ly.

( 7) tu chú ý một loại quần thể và một loại khác quần thể sai biệt, như ở xa xôi vùng núi, gặp ở ngoài, ly hôn dù sao cũng là số rất ít, mà ở kinh tế phát đạt thành phố lớn, ly hôn tỉ lệ rõ ràng khá cao. Theo xã hội kinh tế không ngừng phát triển, hôn nhân vỡ tan tỉ lệ tất nhiên sẽ từ từ tăng, ở văn minh trình độ càng cao địa phương, ly hôn nhân số của thì càng nhiều. Văn nghệ giới, chính giới, thương giới, già trẻ biên nghèo các loại bất đồng quần thể, kỳ phán đoán chừng mực phải làm là có sở co duỗi. Cố luận mệnh người, vừa đương nhân địa vực, chủng tộc, văn hóa tập quán mà nói. Đến đây không chỉ … mà còn là chỉ ở hôn nhân phương diện.

( 8) đấu quân ở nguyên bàn cung phu thê quá độ, phùng chúng cát chiếu đến chủ quan hệ vợ chồng một năm mỹ hảo hoà thuận, vô tai vô khắc; gặp ác tinh thì chủ phối ngẫu hoặc tình nhân có tai ách, tịnh hình khắc, bất hòa. Bản mệnh nếu hôn nhân không đẹp, đến đây năm chỉ có hình thương, chia lìa việc, bản mệnh trợ từ, dùng ở đầu câu phụ không thể, thì đến đây năm phối ngẫu có tai.

★ tử vi

Phối ngẫu tính cương, có thống trị dục, gia sát, tại gia bá đạo, khiếm khuyết trao đổi cảm tình, phải trì hôn, lại vừa giai lão. Gia dương đà hỏa linh cướp khoảng không, chủ khắc, cực vãn kết hôn phương miễn khắc.

Tử vi ở tử ngọ ngồi một mình, phối ngẫu nhiều trường sinh kỷ, ở ngọ cũng chủ kết hôn muộn. Không được gia sát, chủ hiền lương, đoan trang, tú lệ, giai lão.

Gia kình dương hỏa linh một trong, tất ly.

Tử vi phá quân ở xấu vị, không được gia sát cũng chủ khắc, tịnh đa khắc khẩu, gia sát tất ly, cung phu thê tam phương hội sát cũng chủ ly. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, tất có gặp ở ngoài, sanh ly.

Tử vi Thiên phủ ở dần thân, cũng không phải là điềm lành, đa bằng mặt không bằng lòng, có thể tái hôn. Gia sát ly hôn, không được cứng rắn khắc hình thương. Gặp tả hữu xương khúc cùng cung có thể chiếu, phối ngẫu và tự thân đều có gặp ở ngoài, tịnh chủ chia lìa hiện ra. Tử vi tham lang ở mão dậu, phối ngẫu đa ra ngoài công tác hoặc giao tế rộng, tịnh chủ có gặp ở ngoài tình nhân hiện ra (chính không nhất định biết được). Không được gia sát có thể giai lão, gia sát chủ sanh ly.

Tử vi thiên tướng ở thần tuất, nên tiểu phối (tức tuổi tác tiểu sinh chính). Phối ngẫu ôn hòa, nhưng phu phụ bạc tình, đồng sàng dị mộng. Gia đà la phu phụ tương đả, tất ly, thậm chí tam hôn tứ giá.

Tử vi thất sát ở tị hợi, phối ngẫu kiên cường, đa tranh chấp. Trì hôn miễn khắc, hỉ chúng cát hóa giải. Đa số nhất kiến chung tình của hôn nhân.

★ thiên cơ

Nam chủ vợ con, thân thể xinh xắn lanh lợi, tính cương nhanh nhẹn linh hoạt, luyến ái cập hôn nhân hơi sớm; nữ chủ phu trưởng. Gia hội cự môn, kình dương, đà la,

Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, hóa kị chư ác sanh ly bất hòa, bị chiếm đóng kết hôn muộn có thể cát. Đi qua số lớn mệnh bàn chứng thực, thiên cơ nhập phu thê

Cung, hôn nhân dễ có khúc chiết, cũng không phải là điềm lành, luôn luôn kẻ khác hám chỗ, hoặc là khẩu thiệt đa, phu phụ khắc khẩu không khỏi, hoặc nhất phương bình thường

Ra ngoài, bên kia một mình trông phòng, gia sát ly dị.

Thiên cơ ở tử ngọ ngồi một mình, tốt đẹp, nam chủ thê nhỏ nhắn xinh xắn, thông minh cần lao thiện công việc quản gia, nữ chủ phu hiền.

Thiên cơ ở xấu vị ngồi một mình, phối ngẫu lớn tuổi phu phụ không thể, hoặc tiểu ngũ tuổi đã ngoài, tốt đẹp. Gia sát bất hòa đa tranh chấp, sát sống lại ly.

Thiên cơ mặt trăng ở dần thân, nam lấy vợ mỹ thê, vợ. Nữ giá tuấn phu. Yêu sớm, hôn nhân lãng mạn, nhưng phòng phối ngẫu có tư tình gặp ở ngoài. Gia

Sát hoặc hóa kị, bất hòa sanh ly, sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc cũng nan đầu bạc.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu, nữ chủ phối thông minh hơn người của phu, nam chủ thê vội vàng xao động, tâm đa tính toán, phu thê lắm lời lưỡi tranh chấp, tình cảm không được

Hội mỹ mãn, sai ai ra trình diện cát hóa thê thiện công việc quản gia. Gia sát hình khắc.

Thiên cơ thiên lương ở thần tuất, phối ngẫu giai nghi lớn tuổi lại vừa giai lão. Gia sát trì lấy vợ, trước khi cưới có thất yêu hoặc từ hôn việc.

Thiên cơ ở tị hợi ngồi một mình, chủ hòa mỹ, sai ai ra trình diện đà la hỏa linh cướp khoảng không sanh ly.

★ thái dương

Chủ hòa, gia Tứ Sát nam nữ giai khắc, trì hôn thì cát, hội ngộ chúng cát nam mệnh chủ thê tính hào sảng, gấp gáp, có nam tử chí khí, được vợ,

Thê gia kinh tế vị không sai, nhân thê được đắt, nữ mệnh nguyên nhân chính phu được quang vinh. Thái dương nhập miếu vượng không được gia sát mỹ mãn, gia sát bất hòa. Thái dương

Lạc hãm không được cát, gia sát hình khắc, nếu không ly dị, có phối ngẫu ốm yếu, bị thương tàn phế hoặc bị khắc chết khả năng. Hóa kị, phối ngẫu gấp gáp đa nghi,

Nữ mệnh chủ phu có bệnh. Thái dương hãm địa gia sát hóa kị, cực đoan không được cát.

Thái dương ở tử, tung không được gia sát cũng không cùng, có khắc, gia dương hỏa linh khoảng không cướp chủ sanh ly. Hóa kị phu phụ thành thù, sanh ly.

Thái dương mặt trăng ở xấu vị, nam nữ giai chủ yêu sớm, mối tình đầu vô kết quả. Dương đà hỏa linh hóa kị cùng cung hội tái hôn. Hóa lộc quyền khoa ân ái hỗ

Trợ giúp. Nam chủ hiền mỹ vợ giai lão, hội ngôi sao may mắn dũ giai. Gia sát nên kết hôn muộn lại vừa đến già. Nữ chủ người yêu đa mà lại tất có thất tình, không được gia

Sát giai lão, gia sát dâm đãng, hôn nhân không đẹp.

Thái dương cự môn ở dần thân, phu phụ lắm lời lưỡi, không được phùng sát kị năng lực giai lão. Tung gia cát, nếu phùng hóa kị cũng chủ phối ngẫu có ngoại tình, sanh ly.

Sai ai ra trình diện đà la hỏa linh sao Hóa kỵ, tất ly. Nữ mệnh giá trị đến đây, ở nhà thường tác ĐÔNG sư rống.

Thái dương thiên lương ở mão dậu, nam nên trường thê, nữ nên ít phu. Sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc lộc tồn, nam lấy vợ nhà giàu của nữ, nữ giá tài vượng của phu.

Không được gia sát có thể giai lão. Sai ai ra trình diện kình dương hóa kị sanh ly, hỏa linh cũng khắc bất hòa, ngờ vực vô căn cứ nặng.

Thái dương ở thần tị ngọ, không được gia sát, nam nhân thê được đắt, nữ phối hiền lương phú quý của phu. Thái dương hóa lộc, cát mà có tài. Thái dương hóa quyền,

Phối ngẫu tính cương, khẩu thiệt không khỏi, có thể giai lão. Hóa kị bất hòa, gia sát sanh ly. Ngọ cung sai ai ra trình diện dương hỏa linh, phu phụ các có dị tâm, thậm chí

Quyền cước tương gia.

Thái dương ở tuất hợi, không được cát hiện ra. Trì hôn có thể miễn hình phạt khắc, tảo hôn bất hòa. Hóa kị có thể dương đà, nữ giá người tầm thường, nam chủ thê bệnh,

Tính tình kiên cường, sanh ly. Thái dương ở tuất, ly hôn tỉ lệ rất cao.

★ vũ khúc

Vũ khúc nhập cung phu thê đa số không được cát hiện ra, vô luận sai ai ra trình diện cát hay không giai hình phạt chính khắc bất hòa, chỉ là không được cát của nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Vũ khúc

Ở cung phu thê, đại thể hôn nhân so sánh trì. Nói chung gia đình sinh hoạt bình thản, phu phụ trong lúc đó ít có tình thú. Chỉ có kết hôn muộn lại vừa miễn vu

Hình khắc, nữ mệnh tung có chồng, cũng thường một mình trông phòng, đồng thời cũng nên nhà kề hoặc phi pháp ở chung lại vừa hóa giải. Phu phụ tuổi tác tương đương. Nam

Chủ thê đoạt phu quyền, mà lại gấp gáp, nữ chủ phu đắt, gia Tứ Sát sanh ly khắc hại, nên trì hôn. Gia ngôi sao may mắn nam nguyên nhân chính thê được tài. Phàm vũ khúc

Sai ai ra trình diện Tứ Sát một trong hoặc hóa kị giai chủ ly hôn, sát đa ly hôn hoàn không chỉ một lần.

Vũ khúc Thiên phủ ở tử ngọ, phu phụ bất hòa lắm lời lưỡi, trì hôn miễn khắc. Sai ai ra trình diện chư cát, phối ngẫu tài vận giai. Gia dương hỏa linh khoảng không cướp hóa kị tất

Ly, sai ai ra trình diện hình diêu cũng chủ sanh ly, Bản cung tham lang có Tứ Sát cùng thủ, cũng chủ ly hôn.

Vũ khúc tham lang ở xấu vị, vô luận nam nữ giai chủ yêu sớm, mà lại là không được cát của ám chỉ. Phối ngẫu ra ngoài giao tế đa, không thích trở về nhà. Gia sát

Kị nam nữ hình khắc, mà lại có tư tình dâm dục, tất ly hôn. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, tất có thứ tam người chen chân, nếu chính chính phái, thì

Phối ngẫu có đào hoa.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, phu phụ cùng năm hoặc tuổi tác không kém nhiều, có thanh mai trúc mã luyến ái hoặc hôn nhân trải qua nhân tác hợp mà thành. Vô sát

Hoặc có cát chủ có thể bạch đầu giai lão. Sai ai ra trình diện đà la hỏa linh hóa kị cướp khoảng không chủ sanh ly.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, hôn nhân vận cực độ ác liệt hiện ra, phối ngẫu thái độ xúc phạm, phu phụ quyền cước tương hướng, tung không được gia sát cũng hình phạt chính khắc

Bất hòa. Gặp Tứ Sát cướp khoảng không tất ly, tịnh hội nhân phối ngẫu mà dồn họa, tái phùng hóa kị, nam mệnh tam lấy vợ, nữ mệnh tất giá người tầm thường, nên tác thiên

Phòng, không phải tất tam hôn tứ giá, ngay cả như vậy cũng chung thân không được mỹ mãn.

Vũ khúc ở thần tuất, sai ai ra trình diện xương khúc hoặc hóa khoa, nam chủ thê tử già giặn, am hiểu để ý gia tịnh tài năng ở ngoại kiếm tiền, nữ chủ trượng phu phú quý, giai nghi

Trì hôn. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, có thể dương đà hỏa linh, ly hôn hiện ra, mà lại chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài. Gặp dương đà hỏa linh sao Hóa kỵ, hình khắc quá mức

Nặng.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, hôn nhân vận soa, phu phụ không được mục, phối ngẫu ngoan cố, táo bạo, nhân duyên không tốt. Hình khắc rất nặng, nam nữ giai chủ

Tam hôn, gia sát loạn luân bại tục. Phùng lộc mã hội hợp, phối ngẫu lang thang đa dâm.

★ thiên đồng

Phối ngẫu ôn hòa. Nam chủ vợ con, thông tuấn sớm lấy vợ, thê tử lo cho gia đình, ôn hòa, có chút tiểu tính tình. Nữ chủ phu trưởng giai lão, phu tại gia lại

Nọa, không thương làm việc. Hãm địa chủ khắc, gia Tứ Sát chư ác khiếm và mà lại chủ sanh ly. Miếu vượng sự hòa thuận không thể. Hãm địa hội Tứ Sát cướp khoảng không thiên hình,

Phu thê có hình khắc, hoặc ở riêng, hoặc bệnh thương, hoặc ly dị.

Thiên đồng mặt trăng ở tử, nam tất lấy vợ mỹ thê, nữ giá tuấn phu, giai lão. Gia sát bất hòa.

Thiên đồng mặt trăng ở ngọ, dễ phùng thất tình, hoặc không hề giữa lúc của thân thể quan hệ, tiên thông hậu lấy vợ.

Thiên đồng cự môn ở xấu vị, nam chủ thê cần lao, dung mạo bình thường, phu phụ khiếm và, tự thân hoặc phối ngẫu tất có gặp ở ngoài. Không được gia sát có thể giai lão.

Bất luận nam nữ, phối ngẫu giai nghi so sánh kỷ lớn tuổi, có lẽ trước khi cưới sẽ cùng có chồng người luyến ái.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, hài hòa, không thể. Phối ngẫu nên lớn tuổi. Sai ai ra trình diện lộc mã, phu phụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc là ngoại tình của

Triệu. Gia sát tái giá thì có thể được hiền thê.

Thiên đồng ở mão dậu, chủ có tam sừng luyến ái, đa số kết hôn muộn. Phối ngẫu có thể sẽ có đào hoa.

Thiên đồng ở thần tuất, phối ngẫu lớn tuổi. Không được gia sát giai lão. Gia sát khẩu thiệt đa, hôn nhân không đẹp mãn.

Thiên đồng ở tị hợi, phu phụ hữu tình, hôn nhân tốt đẹp. Gia đà la ly hôn.

★ liêm trinh

Ái tình không đẹp mãn của trưng triệu, luyến ái hơi sớm, phối ngẫu tính cương, dễ đi cực đoan, phu phụ không được mục. Tung không được gia sát, cũng chủ phu phụ tình mỏng,

Hoặc là vợ chồng bất hoà, nam khắc thê tái giá, nữ khắc phu tái giá, gia Tứ Sát hóa kị hình khắc vưu hung, hỉ vào nước cung tịnh và thủy diệu cùng đáng giá củng chiếu

Tai khinh. Liêm trinh hóa lộc, tuy rằng phu phụ dạ thụ, tình cảm rừng rực, nhưng phòng bản thân có diễm ngộ. Liêm trinh hóa kị, không chỉ hội ly hôn, mà

Lại cùng khác giới cũng không thiếu tình cảm gút mắt.

Liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ, thiên tướng thủy chế liêm trinh hỏa, không được gia sát, không thể, đa chủ phối ngẫu thành công tựu, có thể giai lão, nên kết hôn muộn. Gia

Sát hình khắc sanh ly.

Liêm trinh thất sát ở xấu vị, nam mệnh chủ thê tử tính cách cương nghị, thiếu ôn nhu. Hôn nhân không hề tình thú, phu thê bất hòa đa tranh, gia Tứ Sát

Hóa kị tất ly. Kết hôn muộn có thể miễn, nhưng không đẹp mãn.

Liêm trinh ở dần thân, phối ngẫu cường hãn, cãi nhau không ngừng, phối ngẫu có ngoại tình hoặc kết hôn có thể miễn khắc, gia sát hóa kị tam độ hôn nhân, gia lộc tồn

Cũng khắc. Gia tả hữu xương khúc khôi việt, tư thông không khỏi, sanh ly.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, hôn nhân không đẹp, phu phụ bạc tình, gia đình vô tình thú đáng nói, gia sát ly dị.

Liêm trinh Thiên phủ ở thần tuất, phối ngẫu kiên cường, bất hòa, không được gia sát không thể, gia đà la hỏa linh hóa kị một trong tất ly, gia tả hữu xương khúc chỉ

Có ngoại tình, cũng ly.

Liêm trinh tham lang ở tị hợi, nam nữ giai yêu sớm. Quan hệ hôn nhân không bình thường, không được gia sát cũng là ly hôn hiện ra, song phương đều có tư tình gặp ở ngoài

Việc, nhất là phối ngẫu phong lưu, gia sát tam thứ hôn nhân.

★ Thiên phủ

Chủ cát, nói chung chủ phối ngẫu có khả năng, nam mệnh thê thiện công việc quản gia, hội rất tốt chưởng quản tiền tài, tại ngoại cũng có nhất định sự nghiệp thành tựu.

Đồng thời nam chủ thê so sánh chính năm tiểu, tịnh chủ được hiền thê, nhân thê được trợ giúp, thê mập mạp. Nữ chủ phu trưởng, hôn nhân tốt đẹp. Gia sát nhưng không được

Miễn có khắc. Sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc khôi việt, luyến ái hoặc hôn nhân trung tất có thứ tam người tham gia.

Thiên phủ ở xấu vị, không được gia sát chủ cát, phu phụ đầu bạc. Gia dương đà phối ngẫu quật cường, hảo ra lệnh, sanh ly, nam lấy vợ đàn bà có chồng,

Nữ giá có phụ của phu thì có thể miễn vu hình khắc. Gia hỏa linh cũng ly, trì hôn miễn khắc. Sai ai ra trình diện xương khúc, bản thân hội nhiều lần luyến ái, song phương các hữu

Tư tình.

Thiên phủ ở mão dậu, cung mệnh tất là liêm trinh tham lang, chính phong lưu thành tính, đối cung vũ khúc thất sát, không được gia sát cũng chủ bất hòa, hoặc sanh ly,

Gia ác sát tất ly. Thiên phủ ở tị hợi, không được gia sát chủ cát, giai lão. Gặp Tứ Sát khoảng không cướp thiên hình, sanh ly, bản thân sẽ có gặp ở ngoài, nam

Chủ nạp thiếp, nữ chủ mình cùng nhân tư thông. Cung mệnh có đào hoa tinh diệu hoặc Tứ Sát cũng chủ ly dị.

★ mặt trăng

Nhập miếu nam lấy vợ thông minh hoặc khuôn mặt đẹp của thê, thê còn trẻ, sai ai ra trình diện xương khúc cùng cung chủ thê dung tư tú lệ; nữ chủ phu trưởng, giá anh tuấn của phu, hôn

Nhân viên mãn. Gia Tứ Sát chủ sanh ly, bị chiếm đóng chủ hung, nam nữ giai khắc, hỉ cát giải trừ. Nam mệnh mặt trăng nhập miếu và văn xương hoặc văn khúc ở phu thê

Cung, làm học vấn và tài nghệ năng lực thành danh, hoặc nhân nữ nhân trợ giúp lực mà công thành danh toại, hoặc được hiền mỹ của thê, nhân thê mà làm giàu dồn đắt.

Mặt trăng hóa lộc vu thê cung, chủ được thê tài dĩ thành sự nghiệp, nhưng có lúc đã có; ăn bám “Của ngại. Được tả hữu khôi việt và mặt trăng cùng cung,

Dễ có tam sừng luyến ái hoặc thứ tam người chen chân.

Mặt trăng ở mão thần tị hãm địa khiếm cát, không đẹp mãn, hội chiếu dương đà hỏa linh thiên hình đại hao tổn khoảng không cướp hóa kị người, chủ sanh ly, hoặc phối ngẫu bệnh tai.

Mặt trăng hãm địa, chủ một thân thường tao thất tình đả kích, mà lại nữ mệnh chủ phu dung thường, tiêu cực, sớm già.

Mặt trăng ở dậu tuất hợi miếu vượng chủ cát, sai ai ra trình diện Tứ Sát cướp khoảng không hóa kị bất hòa hoặc sanh ly, nếu là kết hôn muộn, thì có thể miễn ly hôn của ưu, nhưng nhưng có

Bất hòa.

★ tham lang

Thực phi điềm lành, hình phạt chính khắc hoặc sanh ly, nam chủ thê trì có thể cát, tảo hôn có khắc, gia Tứ Sát sanh ly; nữ chủ phu trưởng, cũng tu trì hôn phương

Mỹ. Bị chiếm đóng gặp sát nam nữ giai tam độ.

Phàm tham lang ở cung phu thê người, giai chủ phối ngẫu thân thể đầy ắp, dĩ trì hôn hoặc trước khi cưới luyến ái sổ gặp trở ngại khúc chiết, hoặc hôn sự tằng tao phá hư người là nên, bằng không khắc thương. Dương đà hỏa linh cùng cung có thể chiếu chủ ly dị. Hội chiếu Hàm trì thiên diêu liêm trinh hóa kị người, chủ có màu hồng phấn tranh cãi.

Nam mệnh gia đào hoa tinh diệu, tự thân có gặp ở ngoài, hoặc có tài sau đó phạm đào hoa.

Nữ mệnh cung phu thê có tham lang, hình phạt chính khắc hoặc ở riêng, trượng phu có gặp ở ngoài có thể miễn cứng rắn khắc, nên nhà kề, phi pháp ở chung hoặc trước phải tử hậu giá, hoặc trường phối trì giá. Gia đào hoa tinh diệu, trượng phu có gặp ở ngoài, tự thân cũng nan trinh tiết.

Duy tham lang cùng trời hình, khoảng không diệu (cướp khoảng không, tuần khoảng không, chặn khoảng không) cùng thủ cung phu thê, có thể miễn ly hôn, nhưng nhưng khiếm tốt đẹp.

Tham lang hóa kị, sanh ly, vô luận nam nữ, giai chủ đối phối ngẫu bất mãn, hai người sự học thức, gia thế, tuổi tác hoặc diện mạo, có không tương xứng chỗ.

★ cự môn

Nên trường phối. Phu thê không được mục, tịnh lắm lời lưỡi trở mặt, hôn nhân không đẹp, gia sát sinh ly tử biệt, hoặc bề ngoài hoà thuận, nội bộ cũng không miễn ô

Danh thất tiết, chính vô tư tình thì phối ngẫu cũng sẽ có tư tình, hoặc song phương đều có gặp ở ngoài. Nam hình phạt chính thê, đây đó tính cương có đúng không trì, trường

Kỳ bất hòa, chung thân toàn gia không được an bình; nữ chủ phu lớn tuổi có thể lấy được cát, gia Tứ Sát sanh ly, gặp xương khúc cũng chủ khắc ly.

Cự lục nhập cung phu thê, không ít tình huống là phối ngẫu so sánh chính lớn tuổi. Nam mệnh nên lấy vợ lớn tuổi của thê, nữ mệnh nên giá tuổi già của phu, dĩ phu

Phụ tuổi tác chênh lệch trọng đại cho thỏa đáng. Kỳ rõ ràng đặc tính là phu phụ đa khắc khẩu, phối ngẫu cá tính cực đoan, tự cho là đúng. Lộc tồn cùng cung, phối

Ngẫu ích kỷ keo kiệt, tài hề hề.

Cự môn hóa lộc hoặc hóa quyền, hoặc có lộc tồn tả hữu chư ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ cát không thể.

Cự môn và Tứ Sát cướp khoảng không cô thần quả ở lại cùng cung có thể chiếu, sanh ly, ở riêng, khẩu thiệt.

Cự môn ở thần tuất xấu không có quả ở lại, ở dần thân tị hợi có cô thần, đây là “Cách sừng”, chủ ở riêng, sanh ly.

Cự môn hóa kị, phối ngẫu keo kiệt, đa nghi, nhâm tín, dối trá, tranh cãi ầm ĩ không ngừng, hỗ là oán tăng, sanh ly.

Cự môn ở tử ngọ có tả phụ hoặc bên phải bật cùng cung cũng chủ ở riêng, ly dị.

★ thiên tướng

Nam nữ giai cát, kỳ hôn nhân thực chất phần nhiều là đồng sự hoặc cùng học, hoặc từ nhỏ nhận thức người, hoặc trải qua thân hữu giới thiệu tác hợp mà thành người, tức thường

Nhân nói đích thân lên thành thân ý.

Nam nên thê trường có lẽ tuổi tác không kém nhiều, thê tử phần nhiều là hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con, nội tại khí chất hảo, hướng nội hiền tuệ, không quá

Nói nhiều; nữ giá thành thực đoan chính của phu, tình cảm lâu ngày di kiên, vô sát có thể giai lão. Hỉ chúng cát củng chiếu, gia dương đà hình khắc.

Thiên tướng ở mão dậu (đối cung liêm phá) tị hợi (đối cung vũ phá) ngồi một mình, gia Tứ Sát cướp khoảng không hình phạt chính khắc, sanh ly, là tái hôn của mệnh,

Thậm chí phối ngẫu đa tai.

★ thiên lương

Nam nữ giai cát, nam chủ thê trường, hiển đạt tịnh cương nghị, nữ nên phu trưởng cũng tính cương, gia quyền lộc cát, sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt cũng cát. Gặp Tứ Sát khiếm và, sát lâu thì sanh ly. Nam mệnh sẽ tìm mụ mụ hình lão, nữ mệnh sẽ tìm ba ba hình trượng phu. Thiên lương nhập cung phu thê, nam tử chủ lấy vợ lớn tuổi nhị tam tuổi của thê, hoặc tiểu bát tuổi đã ngoài, thê ổn trọng lão thành, hiền thục vợ. Nữ mệnh chủ phu so sánh kỷ lớn tuổi, thanh cao, hiền lành, phu phụ tốt đẹp.

★ thất sát

Không được cát hiện ra, phu phụ tính cách không hợp, đa khắc khẩu. Chỉ có kết hôn muộn có thể lấy được may mắn, có thể giai lão. Tảo hôn nam nữ giai khắc, gia Tứ Sát, hôn nhân bi thảm, nam khắc tam thê nữ khắc tam phu.

Thất sát ở tử ngọ dần thân, gia lộc tồn tịnh hóa lộc hóa quyền hóa khoa, chủ phối ngẫu khôn khéo đầy hứa hẹn, có thể được kỳ trợ lực. Nhưng nhưng chủ luyến ái không được thuận, trước khi cưới có nhiều cản trở, không phải hôn hậu cũng không cú mỹ mãn. Sai ai ra trình diện tả hữu khôi việt, chủ phối ngẫu tính nặng có uy, biết dùng người kính phục, phu phụ hỗ trợ. Đã ngoài nhưng tu trì hôn lại vừa giai lão, đồng thời phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc có phần cư đích tình hình xuất hiện, phương miễn hình phạt khắc, sanh ly. Gia dương đà hỏa linh một trong, đã chủ tái hôn, tạm biệt hóa kị, thiên hình, khoảng không cướp, đại hao tổn chư ác diệu, nam nữ giai tam độ, tịnh mới có thể phối ngẫu bệnh thương, lao ngục, tử vong, nếu song phương tốt đẹp, phối ngẫu bệnh thương không khỏi, trung niên tử vong.

Có kình dương, linh tinh và thất sát cùng giá trị cung phu thê, không chỉ tái hôn, hơn nữa bản một đời người đào hoa đa.

Thất sát ở thần tuất, tình cảm mỏng, ở riêng, ly dị. Thất sát ở tử ngọ, phối ngẫu cá tính cường liệt. Thất sát ở tử ngọ dần thân, và tả phụ, bên phải bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt cùng cung, tình cảm mình cũng không phải là chuyên nhất, khả năng phối ngẫu cũng sẽ có gặp ở ngoài, tịnh chủ tái hôn. Nữ mệnh vũ khúc tọa mệnh mà thất sát ở cung phu thê, ly dị hậu có bão độc thân chủ nghĩa khuynh hướng.

Nữ mệnh thất sát thủ cung phu thê, trượng phu cá tính cường mà cố chấp, bảo thủ, chích nên kết hôn muộn, phi pháp ở chung, giá đã ly dị người của hoặc khâm phục phụ, nhà kề. Nam mệnh thê đoạt phu quyền, phụ nhân tham gia vào chính sự. Bất luận nam nữ, mối tình đầu định vô kết quả, tịnh dễ nhất kiến chung tình, hội thiểm điện dường như kết hôn, sai ai ra trình diện xương khúc canh nghiệm.

★ phá quân

Triệu chứng xấu, hôn nhân không đẹp, hữu danh vô thực. Nam nữ giai khắc, Tứ Sát cùng cung, gặp ở ngoài, sanh ly, trùng hôn. Nam mệnh luyến ái không được thuận, phu phụ khắc khẩu không được mục, thê tính bảo thủ, chỉ đoạt phu quyền, cuộc sống hôn nhân không có tình thú, cũng không được thê trợ giúp. Nữ mệnh chủ yêu sớm, trượng phu tính cách quật cường, dịch nộ, bất thông tình lý. Tình cảm vợ chồng bình thản, không hề tình cảm mãnh liệt. Vô luận nam nữ luyến ái hoặc hôn sự sẽ gặp thân hữu phản đối, giai nghi kết hôn muộn, hôn hậu ở riêng, cho nhau lễ nhượng phương miễn hình phạt khắc của ưu.

Phá quân ở tử ngọ dần thân thần tuất, là ngồi một mình, và dương đà hỏa linh cướp khoảng không cùng cung giai hình phạt chính khắc, sanh ly, sai ai ra trình diện giúp đỡ khôi việt chủ phối ngẫu gặp ở ngoài, sai ai ra trình diện xương khúc phối ngẫu hữu tình thú. Nữ mệnh cung phu thê có phá quân ở thần tuất hóa lộc, trượng phu lang thang, đa dâm.

Phàm phá quân nhập cung phu thê, hôn nhân tuyệt không hội bình thường, trước khi cưới hôn hậu có cùng người ở chung của hiện tượng. Tất nhiên ly hôn, hoặc phối ngẫu chết trước, chính mai nở nhị độ.

★ văn khúc, văn xương

Nam chủ thê còn trẻ, nữ chủ phu lớn tuổi. Luyến ái hôn nhân có lãng mạn khuynh hướng, phối ngẫu thông minh mà lại thú vị vị. Miếu vượng không được gia sát giai lão, gia

Sát sanh ly. Lạc hãm phối ngẫu thượng nói suông, lời nói và việc làm nói ngoa, gia sát đa tranh, hình khắc, ly dị. Văn xương ở cung phu thê, nam mệnh thê tất năm

Ít, nữ mệnh phu đáng quý quang vinh. Văn khúc ở cung phu thê, chủ tảo hôn, nam mệnh thê hiền, và miếu vượng của mặt trăng cùng thủ, năng lực nhân thê hoặc nữ nhân

Trợ giúp mà thành nhận việc nghiệp. Nữ mệnh chủ phu trưởng.

Nam mệnh văn xương văn khúc cùng nhập cung phu thê, chủ hữu tình phụ, gặp ở ngoài. Văn xương hoặc văn khúc và hóa lộc, hóa quyền, thiên cơ, mặt trăng cùng cung cũng

Có gặp ở ngoài, nữ mệnh trước khi cưới có bao nhiêu thứ luyến ái kinh lịch hoặc hôn hậu hồng hạnh ra tường, không phải trượng phu không được trinh.

Bất luận miếu hãm, gia Tứ Sát cướp khoảng không hóa kị giai chủ sanh ly, hóa kị phu thê hình tụng.

★ Hỏa Tinh, linh tinh

Chủ hung không được chủ cát, nam nữ giai khắc, mà lại đại thể trì hôn. Luyến ái không được thuận, hôn hậu ác nói tương hướng, quyền cước tương gia. Chỉ có trì hôn có thể giải trừ,

Nhưng không được mục, gặp hung tinh nhưng chủ chia lìa. Nếu gặp chính tinh hãm yếu nơi cùng cung tất ly, gia kình dương, đà la, Địa kiếp, thiên không, hóa kị,

Vũ khúc, liêm trinh, cự môn, thất sát, phá quân, tham lang, bất luận miếu hãm, tất hình khắc, sanh ly. Hỏa linh hãm địa chủ khắc. Phàm hỏa linh

Nhập cung phu thê, tất chủ sinh ly tử biệt, kẻ goá bụa cô đơn.

Và vũ khúc, liêm trinh, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân, dương đà, cướp khoảng không, hóa kị cùng cung, là ly hôn của tuyệt đối sẽ .

★ tả phụ, bên phải bật

Có tam sừng luyến ái khuynh hướng, phối ngẫu dung tư đoan chính, tâm tính rộng thùng thình, phu phụ hỗ trợ viên mãn. Nam mệnh chủ thê còn trẻ đôn hậu, sai ai ra trình diện xương khúc

Mạo mỹ, mỗi ngày cơ, mặt trăng hoặc tam hợp thiên cơ, mặt trăng, chủ bản thân có gặp ở ngoài, gia sát xuân sắc cho hấp thụ ánh sáng.

Phàm tả phụ hoặc bên phải bật nhập cung phu thê, nam nữ bất luận có vô sát tinh cùng độ, đều chủ nhị hôn. Hai sao cùng nhập xấu vị cung, hoặc hai sao ở thần

Tuất cung xung chiếu, vô luận có vô sát tinh, cũng chủ nhị hôn. Và thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trinh, cự, kình dương, đà la,

Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, thiên không, hóa kị cùng cung, tái hôn không thể nghi ngờ. Nếu kết hôn muộn hoặc trước khi cưới luyến ái đa tỏa người, có thể miễn sanh ly.

★ thiên khôi, thiên việt

Nam chủ lấy vợ nhà giàu sang của nữ, nữ chủ trượng phu phú quý, gia đình ấm áp cùng mỹ, giai lão. Không thích hợp sai ai ra trình diện Tứ Sát hoặc sai ai ra trình diện khoảng không cướp, thì trái lại cát

Là hung, nam nữ bất hòa, nặng người sanh ly.

Phàm khôi việt nhập cung phu thê, lúc còn trẻ chỉ hội yêu say đắm so với chính mình lớn tuổi của khác giới.

★ kình dương, đà la

Chủ hung không được chủ cát, nam nữ giai khắc, phu thê tương đả. Tảo hôn không được cát, kết hôn muộn có thể giảm hung. Nhập miếu hình thương, bất hòa, tình cảm thì hảo thì phôi. Và hãm yếu của chính tinh cùng cung, tất nhiên hình khắc sanh ly. Và tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, Thiên phủ, mặt trăng, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, hóa kị cùng cung, ly hôn tỉ lệ rất cao. Sát đa dũ hung, nam quan nữ quả. Phàm dương đà nhập cung phu thê, đều vì ly hôn hiện ra, chung thân bất năng mỹ mãn, và vũ khúc, liêm trinh, tham lang, cự môn, thất sát, phá quân, hỏa linh, hóa kị, cướp khoảng không cùng cung, là ly hôn của tuyệt đối.

★ Địa kiếp, thiên không

Chủ hung không được chủ cát. Miếu vượng giao nhau chúng cát, nam nữ có thể cát, duy cũng tu trì hôn phương hảo, gia Tứ Sát, liêm trinh, thất sát, phá quân tất nặng khắc, sinh ly tử biệt. Cướp khoảng không nhập cung phu thê, hôn hậu khiếm khuyết tình cảm mãnh liệt, tình cảm hội từ từ xu sinh lãnh đạm. Phối ngẫu có bi quan hoặc trống rỗng khuynh hướng, gia hung tinh cùng cung, phối ngẫu hư gạt, lãng phí.

★ lộc tồn

Nam nữ giai chủ trì hôn thì cát, nữ gia thất sát tác nhà kề, gia hỏa linh cướp khoảng không tất khắc, sanh ly, phùng gặp chặn khoảng không hoặc khoảng không cướp nam nữ nan giá lấy vợ, hôn nhân trì. Lộc tồn nhập cung phu thê, phối ngẫu thân thể đầy ắp mập mạp, hảo dự trữ, tiếc rẻ tiền tài, không thích lãng phí, thái độ làm người ổn trọng có kế hoạch tính. Lộc biên lai gửi tiền thủ, phối ngẫu là thần giữ của, nhất mao không được bát, cuộc sống hôn nhân đơn điệu, phu phụ ở chung cảm giác không hề tình thú, hôn nhân không đẹp, mệnh có hung tinh chủ sanh ly.

★ hóa lộc

Được địa không được phùng cướp khoảng không đại hao tổn vong thần hóa kị, tịnh được chúng cát củng chiếu, nam lấy vợ quan đắt hoặc gia đình giàu có của nữ, nữ chủ phu đắt hoặc phát tài. Gia Tứ Sát chư ác nam nữ có khắc, chia lìa. Phối ngẫu hài hước thiện xã giao, có nhân duyên, danh lợi giai giai, không được phùng sát kị, hôn nhân hạnh phúc.

★ hóa quyền

Được địa không được phùng cướp khoảng không đại hao tổn vong thần hóa kị, tịnh được chúng cát củng chiếu, nam lấy vợ quan đắt hoặc gia đình giàu có của nữ, nữ chủ phu đắt hoặc phát tài. Gia Tứ Sát chư ác nam nữ có khắc, chia lìa. Phối ngẫu hành sự ổn trọng, thái độ làm người cố chấp, ở gia đình trung có chỉ thủ hoa, tịnh có cầm giữ gia chính của khuynh hướng.

★ hóa khoa

Nam chủ vợ con, thông minh mạo mỹ, nữ chủ phu tuấn quang vinh phát đạt. Miếu vượng giao nhau xương khúc khôi việt vưu cát, gia Tứ Sát chư ác nam nữ có khắc.

★ hóa kị

Hóa kị là đa quản chi thần, chủ hung không được chủ cát, đa chủ tái hôn, phu phụ không được mục, khẩu thiệt không ngừng. Chư tinh sinh hãm địa hóa kị rất là không được cát, tối kỵ vũ khúc, liêm trinh, cự, văn xương, văn khúc hóa kị. Chỉ có miếu vượng vu tử xấu cung, và ngôi sao may mắn cùng giá trị, phục được chúng cát tam phương củng chiếu, nam nữ có thể cát, tịnh kết hôn muộn, bình thường ở riêng có thể miễn khắc. Phối ngẫu có tố chất thần kinh, đa nghi, ích kỷ, keo kiệt, lời nói dối, bệnh thương, và vũ khúc, cự, liêm trinh, thất sát, phá quân cùng cung, tất nhiên hình khắc ly dị. Phùng gặp Tứ Sát khoảng không cướp chư ác, nam nữ mẹ goá con côi.

Nam mệnh hóa kị ở phu thê, chính hỏi nhiều thị phi, nghi kỵ đa nghi. Nữ mệnh hóa kị ở phu thê, chính đa ưu lo ngại, quản chế đối phương lời nói và việc làm, hảo đố kỵ, sinh sự từ việc không đâu.

★ thiên mã

Nam chủ lấy vợ già giặn của thê, gia ngôi sao may mắn, chủ được thê gia trợ giúp lực, hoặc được thê tài, hoặc nhân thê trợ giúp mà được tài. Nữ mệnh thiên mã nhập cung