Tử vi

Luận vận cách Tham Lang cư Ngọ

Mệnh tạo ban đầu vận hành với tính chất hay bản tính được xuất phát từ cung vận đầu tiên nằm ngay tại Mệnh. Ở đây cũng hình thành các nhân cách vô thức tức gắn bó suốt đời với đương số. Việc tạo họa hay phúc là một chuỗi dài kết quả của tính cách gây ra khi tác động với hoàn cảnh. Như hình thành tính cách nóng nảy, ưa gây gổ thì khi đại vận chứa Sát tính của kim khí sẽ tạo tai họa thương tích cho người khác hoặc chính bản thân tùy vào cách cục chủ động hay bị động gây ra. Ở đây Tham Lang hay khi bản cách cục Chính Tinh không đặc sắc nhưng trợ lực rất tốt. Tham Lộc ngộ Kình Tang Phượng Khúc lại nhập vị trí Đế Vượng là cách cục tốt đẹp, có phần tiếc nuối khi không gặp đủ Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc Tam Hóa để cát hóa toàn bộ cách cục mà chỉ gặp cách Tả Khúc bên trong gặp Kình Phượng nên có phần thiếu sót. Ở đây Xương Bật mang tính chất quyết đoán trong hành động, trong khi ở cách Tham ngộ Kình Phượng thì có phần chủ động nhưng thường không có sự dứt khoát bắt lấy cơ hội trong khó khăn mà có phần do dự thiếu quyết đoán. Đây là đặc điểm yếu của Tham Lang khi mệnh tạo gặp vị trí Tham cư Tí Ngọ ngộ Tả Khúc. Mệnh cách như vậy có Tham ngộ Kình Lộc Phượng là hay vì được cách Mã Phượng hay Mã Khốc Khách, tuy nhiên Thiên Khốc không ở bản cung mệnh thì không khắc chế được tính do dự, thiếu quyết đoán. Tham Lang thì giỏi nhìn nhận, phát xét trước khi hành động hơn Sát Phá, tuy nhiên cung an THÂN ở tại vị trí của Thất Sát vì vậy hành động dễ mang tính chất tự gây khó khăn, trắc trở hơn so với kế hoạch, dự tính ban đầu. Thuộc cách khi đặt ra mục tiêu và đường lối thì hay nhưng thực hiện thì không tốt, dễ gặp thất bại hay chữ mất tại đây.

Một Tham Lang thiếu Hỏa Tinh và Linh Tinh thì như đã luận chữ táo bạo không thành cách, lưu ý Tham Kình táo bạo khác Tham Hỏa, ở đây Hỏa Tham là ham muốn về vật chất, vật dục làm động lực để Tham Lang tìm kiếm, tạo ra cơ hội riêng ở cái chung. Tham Lang ở đây chủ giỏi về sự cạnh tranh, ở đây tức nếu trong công việc xuất hiện sự cạnh tranh thì Tham Lang tại đây mới phát huy tác dụng, cách Mã Khốc Khách có Phá Đại Kình cũng tùy thức thay đổi theo cho phù hợp. Nhìn chung Tham Lang này nặng tính lợi ích, vì Hóa Lộc nên khó có thể nhường nhịn kẻ khác để tạo đà, ứng với Đà La mà chủ ở phần cạnh tranh, ít thỏa hiệp nên khó có thể tạo thành tựu lớn. Tham Lang nếu ưa lợi ích nhỏ, ít đặt tình cảm lên đầu cũng do ý nghĩa khuyết điểm của bố cục Sát Phá Tham, vì vậy nên Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tuy có Tử Vũ Liêm mang tính có phần tương tự như Sát Phá Tham tuy nhiên ở nhóm Phủ Tướng tình cảm, tương trợ nên dễ được thành tựu lớn. Ở đây mệnh tạo cầm lưu ý các tính cách hay bản tính nằm trong vô thức mà hành động dễ dẫn tới các kết quả khó thành công lớn. Nhìn chung cần nhìn thấy khuyết điểm lớn của bố cục để có cách giải quyết. Mệnh Tham Lang qua đại vận đầu tiên hình thành nhân cách, có khuynh hướng ưu điểm mang tính nổi danh nhiều hơn khuyết điểm, tuy nhiên nếu có tham vọng lớn cần thiết rất lưu ý ở tính cộng tác, đồng lòng nếu kinh doanh chung, tuy Kình Dương ở đây tốt là có khuynh hướng rất chú trọng tới sự nghiệp, cần chế hóa các tính chất xấu ở cái nhìn lợi nhỏ, tính cạnh tranh, ương bướng tuy nhiên lại không có sự quả quyết kiên trì. Ở đây Tham Lang đi với Kình Dương muốn tốt đẹp cần Hỏa Linh tại đây.

Đại vận tiếp theo sẽ định hướng sự biến đổi của mệnh Tham Lang, khi đó lá số tử vi chuyển động mạnh hơn và tính chất hoàn toàn thay đổi. Cung mệnh như hiện tại là gốc để phát triển khi chịu tác động của các đại vận, nhưng sự phát triển này qua các đại vận tiếp theo không mất đi mà tiếp tục luận kế tiếp với gốc ở vận trước. Đại vận tiếp theo từ 16 tới 25 ngộ Cự Đồng Diêu Kỵ bản cung có Thanh Long hình thành cách Cự Thanh. Khôi an tại Mùi hình thành cách Cự Thanh Khôi Kỵ thì bản thân có sự khác biệt, thường tìm ra hướng đi khác lạ so với bình thường xung quanh. Cách Cự Kỵ Diêu hình thành cũng dễ bị coi là gàn dở, lập dị nếu trong vận này. Cách cục Cự Cơ Đồng mang tới bất ổn, là đại vận gặp nhiều lo lắng, tự bản thân gây khó khăn cho chính mình, ở đây là cách cục của sự bế tắc, thêm bộ Diêu Kỵ rất ngại đi với Cự Môn, may ở đây là cách Cự Thanh có một phần chế hóa Nhị Ám. Đại vận này chủ khiến mệnh tạo thay đổi các khuynh hướng, tham muốn của bản thân. Một chữ Cự Khôi thì tham vọng được đặt lớn hơn, ở tính khởi tạo rất lớn, có tham vọng mở cửa hàng hay đứng đầu về một lĩnh vực nào đó, cũng tạo ra hướng đi khác biệt tuy nhiên trợ cách rất quan trọng là Hỏa Linh và Tam Hóa không gặp mà chỉ có Khôi Việt nên khó có thể thành công lớn khi phối hợp với Mệnh Thân. Ở đây cách cục tính Ám khá lớn, nếu lợi thì có cách Cự Thanh là lão bạng sanh châu, thuộc cách sử dụng ngôn ngữ tốt là lợi thể lớn, đại vận này có nhiều khó khăn cần thay đổi là điều kiện để kích phát mệnh cách Sát Phá Tham theo khuynh hướng khám phá, nghiên cứu sâu và chống đỡ với khó khăn để phát triển tiếp theo.

Bạn đang xem: Luận vận cách Tham Lang cư Ngọ

Nhìn chung đại vận này tuy thiếu Hỏa Linh và Tam Hóa để thành cách cục mạnh tuy nhiên do hình thành khó khăn bế tắc và Cự Thanh là hiểu rõ vấn đề bản chất kiến thức sâu rộng và Cự Thanh khả năng quyền biến tốt, với Cự Môn tăng cường tham vọng, tham muốn cho sao Tham Lang ở mặt khởi dựng sự nghiệp, thường hay mở cửa hàng hay làm việc lớn mang tính chất chủ trì, đứng đầu thường tới vận Cự Môn, đặc biệt là cách Cự Nhật. Đương số đang còn trẻ là lợi thế rất lớn để chế hóa sao Tham Lang bằng trợ cách một phần đã luận ở trên. Với sao Tham Lang do tính chất khuyết điểm dễ mang ảo vọng do tham muốn và tham vọng khó hoàn thành mục tiêu bởi sự cương quyết khi có Hỏa Linh, vì vậy thường cổ nhân luận trung niên thì phát nếu đắc cách. Thực chất mệnh cách Tham Lang nếu luận từ gốc thì có thể thành công từ rất sớm, tùy thuộc vào cung độ đại vận thứ hai và gốc đại vận đầu tiên tại Mệnh. Một sự phá cách là cần thiết cho Tham Lang không có trợ tinh mạnh. Đại vận này là nơi để đặt ra những mục tiêu lớn và hướng đi khác, lối đi riêng cho mệnh tạo. Qua đại vận thứ hai với cách Cự Đồng chủ bất ổn, dễ chia rẽ, gặp khó khăn, lo âu bước sang đại vận cung độ Vũ Tướng ngộ Linh Xương Đà Vũ nhập La Võng có Khoa Bật và Tuế Hổ Phù, ở đây Long Trì ở bản cung. Cách Vũ Tướng nằm trong bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm có tính cát hóa rất mạnh. Cách cục Vũ Tướng ở đây gặp tổ hợp Sát trọng điểm có chiều hướng biến đổi theo chiều hướng cực đoan, tai họa gặp do tính Kim quá nặng, thường biểu hiện ra thực tế ở những sai lầm khi nghe theo, tin theo lời người khác bằng tình cảm tức Phủ Tướng. Các làm ơn mắc oán cũng dễ gặp tại đây nên cần thiết cẩn trọng. Cổ nhân luận Linh Xương Đà Vũ là cách cục xấu trong các bố cục Sát cách của tử vi. Ở đây Vũ Xương Linh tại bản cung càng chịu tác động mạnh của bố cục này.

Nếu với cung Mệnh khi luận Tham Lang cần thiết táo bạo, liều lĩnh để thành công thì vận hạn này tạo thành bố cục tai kiếp nặng nề nếu mệnh cách hướng như vậy, trong trường hợp này sự cẩn trọng của đương số với mệnh cách Tham Lang như luận lại mang ý nghĩa hợp cách, giúp tránh khỏi phần lớn các tai họa do cách cục Sát trọng điểm gây ra. Đại vận này cần sự cẩn trọng lớn, trong các sự tương trợ, các mối trợ giúp đều cần sử dụng Phá Quân và Thất Sát tinh tường để nhìn nhận. Một cung an THÂN với Thất Sát không mấy giỏi quan sát, nhìn nhận thì lại càng phải cẩn trọng trước những cái lợi trước mắt, hay những cơ hội tưởng chừng dễ dàng. Ở đây luôn tồn tại một cái bẫy giăng sẵn cần dùng hiểu biết tức Khoa để tránh tai họa, ở đây Khoa đi với Hữu Bật thì những lời khuyên của quý nhân hay người thân cũng cần lưu tâm, người viết luận rất nhiều bố cục đại vận như trên đa phần cuối vận đều gặp cách cục rất khó khăn, có trường hợp nặng nề trầm cảm, có ý định tự tử do bản thân cách cục gây ra, do chỉ ở đại vận nên hết đại vận thì không còn tác động mạnh. Các năm Dần, Mão, Tuất nếu gặp trong đại vận thì cẩn trọng hơn. Đại vận này có thể được thành tựu nếu khéo léo, vì bố cục lưỡng Sát tài cách, chứa đựng cách vượng tài do Vũ Phủ Khoa mệnh Lộc tại đây. Do Tham ngộ cả Hỏa Linh tại vận này thì mệnh tạo sẽ có tư tưởng bạo phát, làm giàu nhanh chóng, lưu ý như đã luận ở trên cần sự cẩn trọng rất lớn, nếu không dễ thành tro tàn.

Qua đại vận Vũ Tướng cư Thân tới cung độ Dương Lương cư Dậu ngộ Không Đào Tướng tại bản cung, thực chất là tổ hợp Âm Dương Lương ngộ Không Kiếp Triệt Đào Hồng giao hội Lộc Tướng Ấn Cô Quả. Đặc biệt hình thành cách Đào Cô Việt Triệt có tính biến động lớn với Thiên Việt tạo nên nguyên nhân sự việc. Thái Dương ưa gặp Thiên Không tuy nhiên ở đây là Dương Lương với Thiên Lương tối kỵ giao hội với Không Kiếp. Đại vận này thuộc vận 36 tới 45, vừa vượt qua đại vận Vũ Tướng thì tới vận này có phần chế hóa được một số cách cục xấu mang tính bất ngờ. Ở đây Âm Dương Lương nhập hãm do Thái Dương cư Dậu và Thái Âm cư Tị. Bất ổn căn bản mang ý nghĩa chuỗi thời gian khó khăn phía trước. Cách cục Âm Dương Lương ngộ Đào Hồng Cô Quả là hay nhưng ở đây đi với Không Kiếp thì luận biến đổi theo chiều hướng xấu, là cách phát sinh tai họa do bản thân tạo ra. Chữ Triệt Kiếp Ấn vừa ngăn tai kiếp của cặp Không Kiếp cũng để lại dấu ấn khó quên. Khi Không Kiếp ngộ Đào Hồng lại gặp Lộc Tướng Ấn nếu mệnh xấu là yểu cách.

” Thầy Nhan Hồi yểu tử do hữu Đào Hồng Không Kiếp Đà Linh thủ mệnh “.

Cách cục Đào Hồng Không Kiếp ngộ Lộc Tồn độc hơn khi ngộ Đà Linh, tuy là chỉ ở cung đại vận, bản mệnh vững nhưng cũng cần đề phòng các tai kiếp dễ gặp bất ngờ trong vận này. Ở đây với mệnh Tham Lang khá tốt nhưng đại vận đi gặp nhiều khó khăn phải vượt qua, quan trọng khí hình phải vượng thì cách cục biến đổi theo chiều hướng tốt, chủ vượt qua khó khăn trắc trở mà bạo phát. Cung Tật Ách được Triệt nhưng có Việt Triệt Kiếp nên ắt có bệnh rồi mới được chữa khỏi, ở đây chủ dễphát sinh bệnh và chữa trị.

Cách cục Âm Dương Lương là thời gian biến động lớn trong vận này. Lưu ý khi có Đào Tướng tại bản cung đại vận là cách tự tạo ra tai họa cho bản thân, ở đây tính chất không nặng như đại vận trước với cách Vũ Tướng mà ở cách cục này mang tính thăng trầm, đúng sai bất phân vì vậy nên tạo bất ngờ. Đào Hoa chủ tình ái nên cũng lưu ý chuyện tình cảm tránh các mối quan hệ không tốt, ảnh hưởng tới sự nghiệp của bản thân. Một điểm tốt là Thất Sát ở cung an THÂN có thể dụng được Không Kiếp, với Thất Sát là hành động táo bạo, quyết liệt có suy xét rõ ràng, cũng hàm chứa tính Sát ở trong đi với Không Kiếp thực chất là sự bất thường, trái truyền thống nên dễ gặp thất bại tuy nhiên Thất Sát này có thể dụng được. Vì vậy đại vận này có phần hơn đại vận trước ở điểm dụng Sát để thành tựu trong khó khăn. Mệnh cách tự mâu thuẫn khá lớn ở các cung đại vận thì có khả năng gây dựng được cơ đồ lớn theo tài cách, tuy nhiên khó khăn rất nhiều không thuận lợi, gặp thời cơ mà dễ gặp nhiều cạm bẫy trong các đại vận này. Ở vận Dương Lương thì có sự không may mắn ở đây, với Thái Dương cũng không sáng, tối tăm nên cần chuẩn bị trước khi nhập vận này, khi qua vận Vũ Tướng cần định hướng lại tham vọng và kế hoạch nhằm thay đổi mức khí hình cơ bản. Đại vận Dương Lương này cũng dễ gặp vấn đề về tật bệnh cần lưu ý trước, mệnh cách tốt khi vận không tốt đẹp thì để thành tựu phải qua thăng trầm nhiều, ở đây cũng là khi Tham Lang trung niên nên khả năng cát hóa cách cục cao hơn các vận trước.

Sau vận Dương Lương cư Dậu tới vận Thất Sát trùng với cung an THÂN thì tăng tính quan trọng của cung độ này vì là Mệnh Thân lưu động tác động lên cung an THÂN cố định. Cung độ Thất Sát cư Tuất tránh được Kỵ Hình Hỏa Linh Không Kiếp nên luận tốt đẹp. Ở đây Thất Sát ngộ Tả Phụ có Hữu Bật xung gia hội Đà Hỏa thì không xấu. Vận này tới Thất Sát thì gặp thời, cách Sát Phá Tham ở đây khá tốt, có thể đối trọng với Liêm Phủ bên ngoài. Thất Sát tại đây tính Sát không lớn, xét về công danh có chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên cung an THÂN tại đây thì cẩn trọng với thân thể, thương tích. Câu phú có luận ” Thất Sát lâm Thân chung thị yểu”. Tuy nhiên là khi trường hợp gia Sát Kỵ Hình, ở đây chủ gặp áp lực tới bản thân, dễ bị đè nén. Đại vận này khá tốt, dễ nổi danh vì gặp bố cục Mã Khốc Khách Phượng Kình. Sát Tuần nhập tại cung Mộ ở vị trí suy của vòng Trường Sinh. Ở đây bố cục này cũng mang ý nghĩa khó khăn phải trải qua ở mặt tinh thần, thành tựu ở vận này lớn, đặc biệt nếu các đại vận trước vượt qua thì vận Thất Sát đi qua khá dễ dàng tuy sẽ gặp một số thất vọng, sai lầm.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận vận cách Tham Lang cư Ngọ

Mệnh tạo ban đầu vận hành với tính chất hay bản tính được xuất phát từ cung vận đầu tiên nằm ngay tại Mệnh. Ở đây cũng hình thành các nhân cách vô thức tức gắn bó suốt đời với đương số. Việc tạo họa hay phúc là một chuỗi dài kết quả của tính cách gây ra khi tác động với hoàn cảnh. Như hình thành tính cách nóng nảy, ưa gây gổ thì khi đại vận chứa Sát tính của kim khí sẽ tạo tai họa thương tích cho người khác hoặc chính bản thân tùy vào cách cục chủ động hay bị động gây ra. Ở đây Tham Lang hay khi bản cách cục Chính Tinh không đặc sắc nhưng trợ lực rất tốt. Tham Lộc ngộ Kình Tang Phượng Khúc lại nhập vị trí Đế Vượng là cách cục tốt đẹp, có phần tiếc nuối khi không gặp đủ Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc Tam Hóa để cát hóa toàn bộ cách cục mà chỉ gặp cách Tả Khúc bên trong gặp Kình Phượng nên có phần thiếu sót. Ở đây Xương Bật mang tính chất quyết đoán trong hành động, trong khi ở cách Tham ngộ Kình Phượng thì có phần chủ động nhưng thường không có sự dứt khoát bắt lấy cơ hội trong khó khăn mà có phần do dự thiếu quyết đoán. Đây là đặc điểm yếu của Tham Lang khi mệnh tạo gặp vị trí Tham cư Tí Ngọ ngộ Tả Khúc. Mệnh cách như vậy có Tham ngộ Kình Lộc Phượng là hay vì được cách Mã Phượng hay Mã Khốc Khách, tuy nhiên Thiên Khốc không ở bản cung mệnh thì không khắc chế được tính do dự, thiếu quyết đoán. Tham Lang thì giỏi nhìn nhận, phát xét trước khi hành động hơn Sát Phá, tuy nhiên cung an THÂN ở tại vị trí của Thất Sát vì vậy hành động dễ mang tính chất tự gây khó khăn, trắc trở hơn so với kế hoạch, dự tính ban đầu. Thuộc cách khi đặt ra mục tiêu và đường lối thì hay nhưng thực hiện thì không tốt, dễ gặp thất bại hay chữ mất tại đây.

Một Tham Lang thiếu Hỏa Tinh và Linh Tinh thì như đã luận chữ táo bạo không thành cách, lưu ý Tham Kình táo bạo khác Tham Hỏa, ở đây Hỏa Tham là ham muốn về vật chất, vật dục làm động lực để Tham Lang tìm kiếm, tạo ra cơ hội riêng ở cái chung. Tham Lang ở đây chủ giỏi về sự cạnh tranh, ở đây tức nếu trong công việc xuất hiện sự cạnh tranh thì Tham Lang tại đây mới phát huy tác dụng, cách Mã Khốc Khách có Phá Đại Kình cũng tùy thức thay đổi theo cho phù hợp. Nhìn chung Tham Lang này nặng tính lợi ích, vì Hóa Lộc nên khó có thể nhường nhịn kẻ khác để tạo đà, ứng với Đà La mà chủ ở phần cạnh tranh, ít thỏa hiệp nên khó có thể tạo thành tựu lớn. Tham Lang nếu ưa lợi ích nhỏ, ít đặt tình cảm lên đầu cũng do ý nghĩa khuyết điểm của bố cục Sát Phá Tham, vì vậy nên Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tuy có Tử Vũ Liêm mang tính có phần tương tự như Sát Phá Tham tuy nhiên ở nhóm Phủ Tướng tình cảm, tương trợ nên dễ được thành tựu lớn. Ở đây mệnh tạo cầm lưu ý các tính cách hay bản tính nằm trong vô thức mà hành động dễ dẫn tới các kết quả khó thành công lớn. Nhìn chung cần nhìn thấy khuyết điểm lớn của bố cục để có cách giải quyết. Mệnh Tham Lang qua đại vận đầu tiên hình thành nhân cách, có khuynh hướng ưu điểm mang tính nổi danh nhiều hơn khuyết điểm, tuy nhiên nếu có tham vọng lớn cần thiết rất lưu ý ở tính cộng tác, đồng lòng nếu kinh doanh chung, tuy Kình Dương ở đây tốt là có khuynh hướng rất chú trọng tới sự nghiệp, cần chế hóa các tính chất xấu ở cái nhìn lợi nhỏ, tính cạnh tranh, ương bướng tuy nhiên lại không có sự quả quyết kiên trì. Ở đây Tham Lang đi với Kình Dương muốn tốt đẹp cần Hỏa Linh tại đây.

Đại vận tiếp theo sẽ định hướng sự biến đổi của mệnh Tham Lang, khi đó lá số tử vi chuyển động mạnh hơn và tính chất hoàn toàn thay đổi. Cung mệnh như hiện tại là gốc để phát triển khi chịu tác động của các đại vận, nhưng sự phát triển này qua các đại vận tiếp theo không mất đi mà tiếp tục luận kế tiếp với gốc ở vận trước. Đại vận tiếp theo từ 16 tới 25 ngộ Cự Đồng Diêu Kỵ bản cung có Thanh Long hình thành cách Cự Thanh. Khôi an tại Mùi hình thành cách Cự Thanh Khôi Kỵ thì bản thân có sự khác biệt, thường tìm ra hướng đi khác lạ so với bình thường xung quanh. Cách Cự Kỵ Diêu hình thành cũng dễ bị coi là gàn dở, lập dị nếu trong vận này. Cách cục Cự Cơ Đồng mang tới bất ổn, là đại vận gặp nhiều lo lắng, tự bản thân gây khó khăn cho chính mình, ở đây là cách cục của sự bế tắc, thêm bộ Diêu Kỵ rất ngại đi với Cự Môn, may ở đây là cách Cự Thanh có một phần chế hóa Nhị Ám. Đại vận này chủ khiến mệnh tạo thay đổi các khuynh hướng, tham muốn của bản thân. Một chữ Cự Khôi thì tham vọng được đặt lớn hơn, ở tính khởi tạo rất lớn, có tham vọng mở cửa hàng hay đứng đầu về một lĩnh vực nào đó, cũng tạo ra hướng đi khác biệt tuy nhiên trợ cách rất quan trọng là Hỏa Linh và Tam Hóa không gặp mà chỉ có Khôi Việt nên khó có thể thành công lớn khi phối hợp với Mệnh Thân. Ở đây cách cục tính Ám khá lớn, nếu lợi thì có cách Cự Thanh là lão bạng sanh châu, thuộc cách sử dụng ngôn ngữ tốt là lợi thể lớn, đại vận này có nhiều khó khăn cần thay đổi là điều kiện để kích phát mệnh cách Sát Phá Tham theo khuynh hướng khám phá, nghiên cứu sâu và chống đỡ với khó khăn để phát triển tiếp theo.

Nhìn chung đại vận này tuy thiếu Hỏa Linh và Tam Hóa để thành cách cục mạnh tuy nhiên do hình thành khó khăn bế tắc và Cự Thanh là hiểu rõ vấn đề bản chất kiến thức sâu rộng và Cự Thanh khả năng quyền biến tốt, với Cự Môn tăng cường tham vọng, tham muốn cho sao Tham Lang ở mặt khởi dựng sự nghiệp, thường hay mở cửa hàng hay làm việc lớn mang tính chất chủ trì, đứng đầu thường tới vận Cự Môn, đặc biệt là cách Cự Nhật. Đương số đang còn trẻ là lợi thế rất lớn để chế hóa sao Tham Lang bằng trợ cách một phần đã luận ở trên. Với sao Tham Lang do tính chất khuyết điểm dễ mang ảo vọng do tham muốn và tham vọng khó hoàn thành mục tiêu bởi sự cương quyết khi có Hỏa Linh, vì vậy thường cổ nhân luận trung niên thì phát nếu đắc cách. Thực chất mệnh cách Tham Lang nếu luận từ gốc thì có thể thành công từ rất sớm, tùy thuộc vào cung độ đại vận thứ hai và gốc đại vận đầu tiên tại Mệnh. Một sự phá cách là cần thiết cho Tham Lang không có trợ tinh mạnh. Đại vận này là nơi để đặt ra những mục tiêu lớn và hướng đi khác, lối đi riêng cho mệnh tạo. Qua đại vận thứ hai với cách Cự Đồng chủ bất ổn, dễ chia rẽ, gặp khó khăn, lo âu bước sang đại vận cung độ Vũ Tướng ngộ Linh Xương Đà Vũ nhập La Võng có Khoa Bật và Tuế Hổ Phù, ở đây Long Trì ở bản cung. Cách Vũ Tướng nằm trong bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm có tính cát hóa rất mạnh. Cách cục Vũ Tướng ở đây gặp tổ hợp Sát trọng điểm có chiều hướng biến đổi theo chiều hướng cực đoan, tai họa gặp do tính Kim quá nặng, thường biểu hiện ra thực tế ở những sai lầm khi nghe theo, tin theo lời người khác bằng tình cảm tức Phủ Tướng. Các làm ơn mắc oán cũng dễ gặp tại đây nên cần thiết cẩn trọng. Cổ nhân luận Linh Xương Đà Vũ là cách cục xấu trong các bố cục Sát cách của tử vi. Ở đây Vũ Xương Linh tại bản cung càng chịu tác động mạnh của bố cục này.

Nếu với cung Mệnh khi luận Tham Lang cần thiết táo bạo, liều lĩnh để thành công thì vận hạn này tạo thành bố cục tai kiếp nặng nề nếu mệnh cách hướng như vậy, trong trường hợp này sự cẩn trọng của đương số với mệnh cách Tham Lang như luận lại mang ý nghĩa hợp cách, giúp tránh khỏi phần lớn các tai họa do cách cục Sát trọng điểm gây ra. Đại vận này cần sự cẩn trọng lớn, trong các sự tương trợ, các mối trợ giúp đều cần sử dụng Phá Quân và Thất Sát tinh tường để nhìn nhận. Một cung an THÂN với Thất Sát không mấy giỏi quan sát, nhìn nhận thì lại càng phải cẩn trọng trước những cái lợi trước mắt, hay những cơ hội tưởng chừng dễ dàng. Ở đây luôn tồn tại một cái bẫy giăng sẵn cần dùng hiểu biết tức Khoa để tránh tai họa, ở đây Khoa đi với Hữu Bật thì những lời khuyên của quý nhân hay người thân cũng cần lưu tâm, người viết luận rất nhiều bố cục đại vận như trên đa phần cuối vận đều gặp cách cục rất khó khăn, có trường hợp nặng nề trầm cảm, có ý định tự tử do bản thân cách cục gây ra, do chỉ ở đại vận nên hết đại vận thì không còn tác động mạnh. Các năm Dần, Mão, Tuất nếu gặp trong đại vận thì cẩn trọng hơn. Đại vận này có thể được thành tựu nếu khéo léo, vì bố cục lưỡng Sát tài cách, chứa đựng cách vượng tài do Vũ Phủ Khoa mệnh Lộc tại đây. Do Tham ngộ cả Hỏa Linh tại vận này thì mệnh tạo sẽ có tư tưởng bạo phát, làm giàu nhanh chóng, lưu ý như đã luận ở trên cần sự cẩn trọng rất lớn, nếu không dễ thành tro tàn.

Qua đại vận Vũ Tướng cư Thân tới cung độ Dương Lương cư Dậu ngộ Không Đào Tướng tại bản cung, thực chất là tổ hợp Âm Dương Lương ngộ Không Kiếp Triệt Đào Hồng giao hội Lộc Tướng Ấn Cô Quả. Đặc biệt hình thành cách Đào Cô Việt Triệt có tính biến động lớn với Thiên Việt tạo nên nguyên nhân sự việc. Thái Dương ưa gặp Thiên Không tuy nhiên ở đây là Dương Lương với Thiên Lương tối kỵ giao hội với Không Kiếp. Đại vận này thuộc vận 36 tới 45, vừa vượt qua đại vận Vũ Tướng thì tới vận này có phần chế hóa được một số cách cục xấu mang tính bất ngờ. Ở đây Âm Dương Lương nhập hãm do Thái Dương cư Dậu và Thái Âm cư Tị. Bất ổn căn bản mang ý nghĩa chuỗi thời gian khó khăn phía trước. Cách cục Âm Dương Lương ngộ Đào Hồng Cô Quả là hay nhưng ở đây đi với Không Kiếp thì luận biến đổi theo chiều hướng xấu, là cách phát sinh tai họa do bản thân tạo ra. Chữ Triệt Kiếp Ấn vừa ngăn tai kiếp của cặp Không Kiếp cũng để lại dấu ấn khó quên. Khi Không Kiếp ngộ Đào Hồng lại gặp Lộc Tướng Ấn nếu mệnh xấu là yểu cách.

” Thầy Nhan Hồi yểu tử do hữu Đào Hồng Không Kiếp Đà Linh thủ mệnh “.

Cách cục Đào Hồng Không Kiếp ngộ Lộc Tồn độc hơn khi ngộ Đà Linh, tuy là chỉ ở cung đại vận, bản mệnh vững nhưng cũng cần đề phòng các tai kiếp dễ gặp bất ngờ trong vận này. Ở đây với mệnh Tham Lang khá tốt nhưng đại vận đi gặp nhiều khó khăn phải vượt qua, quan trọng khí hình phải vượng thì cách cục biến đổi theo chiều hướng tốt, chủ vượt qua khó khăn trắc trở mà bạo phát. Cung Tật Ách được Triệt nhưng có Việt Triệt Kiếp nên ắt có bệnh rồi mới được chữa khỏi, ở đây chủ dễphát sinh bệnh và chữa trị.

Cách cục Âm Dương Lương là thời gian biến động lớn trong vận này. Lưu ý khi có Đào Tướng tại bản cung đại vận là cách tự tạo ra tai họa cho bản thân, ở đây tính chất không nặng như đại vận trước với cách Vũ Tướng mà ở cách cục này mang tính thăng trầm, đúng sai bất phân vì vậy nên tạo bất ngờ. Đào Hoa chủ tình ái nên cũng lưu ý chuyện tình cảm tránh các mối quan hệ không tốt, ảnh hưởng tới sự nghiệp của bản thân. Một điểm tốt là Thất Sát ở cung an THÂN có thể dụng được Không Kiếp, với Thất Sát là hành động táo bạo, quyết liệt có suy xét rõ ràng, cũng hàm chứa tính Sát ở trong đi với Không Kiếp thực chất là sự bất thường, trái truyền thống nên dễ gặp thất bại tuy nhiên Thất Sát này có thể dụng được. Vì vậy đại vận này có phần hơn đại vận trước ở điểm dụng Sát để thành tựu trong khó khăn. Mệnh cách tự mâu thuẫn khá lớn ở các cung đại vận thì có khả năng gây dựng được cơ đồ lớn theo tài cách, tuy nhiên khó khăn rất nhiều không thuận lợi, gặp thời cơ mà dễ gặp nhiều cạm bẫy trong các đại vận này. Ở vận Dương Lương thì có sự không may mắn ở đây, với Thái Dương cũng không sáng, tối tăm nên cần chuẩn bị trước khi nhập vận này, khi qua vận Vũ Tướng cần định hướng lại tham vọng và kế hoạch nhằm thay đổi mức khí hình cơ bản. Đại vận Dương Lương này cũng dễ gặp vấn đề về tật bệnh cần lưu ý trước, mệnh cách tốt khi vận không tốt đẹp thì để thành tựu phải qua thăng trầm nhiều, ở đây cũng là khi Tham Lang trung niên nên khả năng cát hóa cách cục cao hơn các vận trước.

Sau vận Dương Lương cư Dậu tới vận Thất Sát trùng với cung an THÂN thì tăng tính quan trọng của cung độ này vì là Mệnh Thân lưu động tác động lên cung an THÂN cố định. Cung độ Thất Sát cư Tuất tránh được Kỵ Hình Hỏa Linh Không Kiếp nên luận tốt đẹp. Ở đây Thất Sát ngộ Tả Phụ có Hữu Bật xung gia hội Đà Hỏa thì không xấu. Vận này tới Thất Sát thì gặp thời, cách Sát Phá Tham ở đây khá tốt, có thể đối trọng với Liêm Phủ bên ngoài. Thất Sát tại đây tính Sát không lớn, xét về công danh có chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên cung an THÂN tại đây thì cẩn trọng với thân thể, thương tích. Câu phú có luận ” Thất Sát lâm Thân chung thị yểu”. Tuy nhiên là khi trường hợp gia Sát Kỵ Hình, ở đây chủ gặp áp lực tới bản thân, dễ bị đè nén. Đại vận này khá tốt, dễ nổi danh vì gặp bố cục Mã Khốc Khách Phượng Kình. Sát Tuần nhập tại cung Mộ ở vị trí suy của vòng Trường Sinh. Ở đây bố cục này cũng mang ý nghĩa khó khăn phải trải qua ở mặt tinh thần, thành tựu ở vận này lớn, đặc biệt nếu các đại vận trước vượt qua thì vận Thất Sát đi qua khá dễ dàng tuy sẽ gặp một số thất vọng, sai lầm.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button