Tử vi

Luận về bộ sao Tả Hữu

Tả Phụ và Hữu Bật là hai sao trong lục cát tinh, Tả Phụ thuộc ngũ hành là Dương Thổ, chứa Thủy, và Hữu Bật thuộc ngũ hành Âm Thổ chứa Hỏa. Vì vậy, Tả Phụ hợp với bộ Phủ ( Âm Thổ ) Tướng chủ dùng lời nói ” Tả Phủ đồng cư nhất hô bách nặc”, tức giỏi việc phủ dụ và có chân tay đắc lực, một lời gọi trăm người hưởng ứng. Phụ Bật là hai sao có cách giáp rất đặc sắc, có trường hợp đẹp hơn trong tam hợp mệnh như việc hai sao Tả Phụ và Hữu Bật giáp đế tinh là Tử Vi với các câu phú. ” Phụ Bật giáp Đế phúc lai lâm”. “Phụ Bật giáp Đế tối vi kỳ”. ” Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm”. Cách giáp này đẹp hơn giáp với bộ sao Xương Khúc rất nhiều vì khi giáp Xương Khúc cường cung gặp bộ Không Kiếp không hay, chủ gia đình tổ tiên gia giáo và mình hưởng thụ cái tinh hoa ấy. Tượng là Đế Tinh có văn thần Tả Phụ và võ thần Hữu Bật đứng chầu hai bên, mệnh có Khôi Việt Xương Khúc và ít nhất một trong Tam Hóa, không bị Tuần Triệt đương đầu đều luận đại cát, mệnh vương tử. Phụ Bật giáp tính chất rất mạnh, chủ được giúp đỡ từ bên ngoài, có hai cách giáp Tả Hữu là hai sao này đồng cung tại Sửu Mùi và mệnh lập tại Sửu Mùi được hai sao này giáp đều luận là cách tốt. Cung mệnh có sao Tả Phụ tọa thường được tiên tổ phù trì. ” Tả Phụ trùng lai ư mệnh vị tiên tổ hữu quang”. Tả Hữu là hai sao rất cần đóng trong tam hợp mệnh, chủ ra đường gặp nhiều người giúp đỡ, thăng tiến trong sự nghiệp và tiền tài. “Tả Phụ Hữu Bật chung thân phúc hậu”. Cuộc đời ít gặp sóng gió dù cho Sát Phá thủ mệnh. Mệnh làm quan đều cần gặp Tả Hữu, mệnh Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất cần thiết. “Đế tinh hữu lực, toàn y phụ tá chi công”. Bộ sao Nhật Nguyệt chủ nam nữ, nếu gặp Tả Hữu rất hợp.” Nhật Nguyệt Tả Hữu hợp vi giai”, gặp thêm Lộc Tồn được cách ” Thái Âm Tả Hữu Lộc Tồn phú đồ ông”.

Tả Phụ và Hữu Bật có thể Hóa Khoa, Tứ Hóa đa số được hóa từ chính tinh, duy có bộ Tả Hữu Xương Khúc cho thấy tầm quan trọng của 4 sao này. Thêm bộ Khôi Việt an từ Thiên Can của năm sinh, tức là vị trí khắc hóa hữu tình thành Lục Cát Tinh. Xương Khúc có thể Hóa Kỵ nhưng Tả Hữu chỉ Hóa Khoa, tức tính chất cực đoan của Xương Khúc chính là hóa thành trắc trở, nguy hiểm, Tả Hữu không bị biến hóa cực đoan, thuộc tính điều hòa của Hóa Khoa, vậy Hữu Bật gọi là Trung Tinh. Vì vậy, mệnh có Tả Hữu được hưởng lợi ích rất lớn từ cách Tiểu Hạn như năm Nhâm và Mậu. Xương Khúc gặp họa hại nhất là khi hình thành bộ Lưu Kỵ Đà, Song Kỵ,… ở tuổi Tân và Kỷ. Hữu Bật được khởi từ cung Tuất, thuộc mộ khố, tàng Hỏa khí, Hữu Bật đi ngược theo tháng sinh. Tả Phụ khởi từ cung Thìn, thuộc mộ khố, tàng Thủy khí, Tả Phụ đi thuận theo tháng sinh. Tương tự như các sao đôi khác, tính chất của Tả Phụ và Hữu Bật không giống nhau, hai sao Tam Thai và Bát Tọa an từ bộ Tả Hữu tính chất cũng khác nhau. Tả Hữu không nên gặp Không Kiếp, vì đây là hai sao thuộc phò tá tinh, gặp Không Kiếp chuyên tác họa, đi với Sát Phá Tham đắc dụng, mệnh tốt có thể thống lĩnh ba quân, Tả Phụ giỏi văn, Hữu Bật giỏi võ. Tả Hữu tính tình khắc khoan, làm việc có đầu có đuôi, bình tĩnh giải quyết công việc, cũng vì vậy nên dễ được sự cảm thông giúp đỡ của người khác. Tả Phụ Hữu Bật gặp cát tinh thì nhất quyết không phải mệnh yểu, vì đây cũng là cách an nhàn, nghe lời khuyên bảo của cha ông khi tuổi nhỏ.

Tả Hữu rất có ít khuyết điểm vì thuộc tính Thổ, nên các câu phú đa phần không có chỗ hãm, chỉ có nơi miếu là đồng cung tại Sửu Mùi. Tả Hữu rất ít khiếm khuyết vì là phò tá tinh, tuy nhiên bộ sao này gặp Kình Đà không tốt, vì đa phần Kình xung phong nhưng Tả Hữu lại cẩn trọng, Kình chủ cướp cơ hội rất nhanh vì vậy không thích hợp với Tả Hữu. Bộ sao này thích hợp với Lộc Tồn càng tăng thêm tính cẩn trọng. Trong Tử Vi Tinh Quyết có viết “Tả phụ và Hữu bật vây chiếu ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cũng thành kết cấu có trợ lực khá lớn. Trong các tình hình thông thường, các sao ở cung Thìn hoặc Tuất là rơi vào “thiên la địa võng”, nhưng có Tả phụ và Hữu bật vậy chiếu, sẽ chủ về có trợ lực thúc đảy thành đột phá. Nếu có thêm Long trì Phương các vây chiếu, cũng chủ về là người có tài nghệ, hoặc tăng cao địa vị xã hội”. Mệnh Cơ Lương ở Thìn Tuất gặp bộ Tả Hữu luận là đại cát.

Bạn đang xem: Luận về bộ sao Tả Hữu

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận về bộ sao Tả Hữu

Tả Phụ và Hữu Bật là hai sao trong lục cát tinh, Tả Phụ thuộc ngũ hành là Dương Thổ, chứa Thủy, và Hữu Bật thuộc ngũ hành Âm Thổ chứa Hỏa. Vì vậy, Tả Phụ hợp với bộ Phủ ( Âm Thổ ) Tướng chủ dùng lời nói ” Tả Phủ đồng cư nhất hô bách nặc”, tức giỏi việc phủ dụ và có chân tay đắc lực, một lời gọi trăm người hưởng ứng. Phụ Bật là hai sao có cách giáp rất đặc sắc, có trường hợp đẹp hơn trong tam hợp mệnh như việc hai sao Tả Phụ và Hữu Bật giáp đế tinh là Tử Vi với các câu phú. ” Phụ Bật giáp Đế phúc lai lâm”. “Phụ Bật giáp Đế tối vi kỳ”. ” Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm”. Cách giáp này đẹp hơn giáp với bộ sao Xương Khúc rất nhiều vì khi giáp Xương Khúc cường cung gặp bộ Không Kiếp không hay, chủ gia đình tổ tiên gia giáo và mình hưởng thụ cái tinh hoa ấy. Tượng là Đế Tinh có văn thần Tả Phụ và võ thần Hữu Bật đứng chầu hai bên, mệnh có Khôi Việt Xương Khúc và ít nhất một trong Tam Hóa, không bị Tuần Triệt đương đầu đều luận đại cát, mệnh vương tử. Phụ Bật giáp tính chất rất mạnh, chủ được giúp đỡ từ bên ngoài, có hai cách giáp Tả Hữu là hai sao này đồng cung tại Sửu Mùi và mệnh lập tại Sửu Mùi được hai sao này giáp đều luận là cách tốt. Cung mệnh có sao Tả Phụ tọa thường được tiên tổ phù trì. ” Tả Phụ trùng lai ư mệnh vị tiên tổ hữu quang”. Tả Hữu là hai sao rất cần đóng trong tam hợp mệnh, chủ ra đường gặp nhiều người giúp đỡ, thăng tiến trong sự nghiệp và tiền tài. “Tả Phụ Hữu Bật chung thân phúc hậu”. Cuộc đời ít gặp sóng gió dù cho Sát Phá thủ mệnh. Mệnh làm quan đều cần gặp Tả Hữu, mệnh Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất cần thiết. “Đế tinh hữu lực, toàn y phụ tá chi công”. Bộ sao Nhật Nguyệt chủ nam nữ, nếu gặp Tả Hữu rất hợp.” Nhật Nguyệt Tả Hữu hợp vi giai”, gặp thêm Lộc Tồn được cách ” Thái Âm Tả Hữu Lộc Tồn phú đồ ông”.

Tả Phụ và Hữu Bật có thể Hóa Khoa, Tứ Hóa đa số được hóa từ chính tinh, duy có bộ Tả Hữu Xương Khúc cho thấy tầm quan trọng của 4 sao này. Thêm bộ Khôi Việt an từ Thiên Can của năm sinh, tức là vị trí khắc hóa hữu tình thành Lục Cát Tinh. Xương Khúc có thể Hóa Kỵ nhưng Tả Hữu chỉ Hóa Khoa, tức tính chất cực đoan của Xương Khúc chính là hóa thành trắc trở, nguy hiểm, Tả Hữu không bị biến hóa cực đoan, thuộc tính điều hòa của Hóa Khoa, vậy Hữu Bật gọi là Trung Tinh. Vì vậy, mệnh có Tả Hữu được hưởng lợi ích rất lớn từ cách Tiểu Hạn như năm Nhâm và Mậu. Xương Khúc gặp họa hại nhất là khi hình thành bộ Lưu Kỵ Đà, Song Kỵ,… ở tuổi Tân và Kỷ. Hữu Bật được khởi từ cung Tuất, thuộc mộ khố, tàng Hỏa khí, Hữu Bật đi ngược theo tháng sinh. Tả Phụ khởi từ cung Thìn, thuộc mộ khố, tàng Thủy khí, Tả Phụ đi thuận theo tháng sinh. Tương tự như các sao đôi khác, tính chất của Tả Phụ và Hữu Bật không giống nhau, hai sao Tam Thai và Bát Tọa an từ bộ Tả Hữu tính chất cũng khác nhau. Tả Hữu không nên gặp Không Kiếp, vì đây là hai sao thuộc phò tá tinh, gặp Không Kiếp chuyên tác họa, đi với Sát Phá Tham đắc dụng, mệnh tốt có thể thống lĩnh ba quân, Tả Phụ giỏi văn, Hữu Bật giỏi võ. Tả Hữu tính tình khắc khoan, làm việc có đầu có đuôi, bình tĩnh giải quyết công việc, cũng vì vậy nên dễ được sự cảm thông giúp đỡ của người khác. Tả Phụ Hữu Bật gặp cát tinh thì nhất quyết không phải mệnh yểu, vì đây cũng là cách an nhàn, nghe lời khuyên bảo của cha ông khi tuổi nhỏ.

Tả Hữu rất có ít khuyết điểm vì thuộc tính Thổ, nên các câu phú đa phần không có chỗ hãm, chỉ có nơi miếu là đồng cung tại Sửu Mùi. Tả Hữu rất ít khiếm khuyết vì là phò tá tinh, tuy nhiên bộ sao này gặp Kình Đà không tốt, vì đa phần Kình xung phong nhưng Tả Hữu lại cẩn trọng, Kình chủ cướp cơ hội rất nhanh vì vậy không thích hợp với Tả Hữu. Bộ sao này thích hợp với Lộc Tồn càng tăng thêm tính cẩn trọng. Trong Tử Vi Tinh Quyết có viết “Tả phụ và Hữu bật vây chiếu ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cũng thành kết cấu có trợ lực khá lớn. Trong các tình hình thông thường, các sao ở cung Thìn hoặc Tuất là rơi vào “thiên la địa võng”, nhưng có Tả phụ và Hữu bật vậy chiếu, sẽ chủ về có trợ lực thúc đảy thành đột phá. Nếu có thêm Long trì Phương các vây chiếu, cũng chủ về là người có tài nghệ, hoặc tăng cao địa vị xã hội”. Mệnh Cơ Lương ở Thìn Tuất gặp bộ Tả Hữu luận là đại cát.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button