Tử vi

Luận về các sao đắc địa được phú quý ở 12 cung

Tý cung đắc địa Thái Âm tinh,

Sát Phá Xương Tham Văn Khúc minh,

Sửu Mùi Tử Phá triều Nhật Nguyệt,

Bạn đang xem: Luận về các sao đắc địa được phú quý ở 12 cung

Mùi Trinh Lương Sửu phúc phi khinh,

Dần cung tối hỉ phùng Dương Cự,

Thất Sát Thiên Đồng Lương văn thanh,

Mão thượng Cự Cơ vi quý cách,

Vũ khúc thủ mão phúc phong doanh,

Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu bổ,

Tuất cung Thiên Phủ luy thiên kim,

Tị Hợi Thiên Cơ Thiên Tướng quý,

Ngọ cung Tử Phủ Lương câu vinh,

Thân cung Trinh Cự Âm Sát mỹ,

Dậu Tuất Hợi thượng Thái âm đình,

Tý cung đắc địa Thái Âm tinh

Sát, Phá, Tham, Xương, Khúc thanh minh

Sửu Mùi Tử Phá, chầu Nhật Nguyệt

Mùi Liêm, Lương Sửu phúc hiển vinh,

Cự Nhật rất mừng ở Dần cung

Thất Sát, Đồng, Lương, cũng thích phùng

Ở Mão Cự Cơ là quý cách

Vũ Khúc cư Mão phúc tột cùng,

Cơ Lương Thìn Tuất chẳng kém hay

Tuất cung Thiên Phủ rất giàu này

Tị Hợi Thiên Cơ, Thiên Tướng quý

Ngọ cung Tử, Phủ, Lương đều hay,

Thân cung Liêm, Cự, Nguyệt, Thất Sát

Dậu Tuất Hợi cung, Nguyệt thêm hay

Mão Thìn Tị Ngọ Dương chính chiếu,

Tử Phủ Cự tú Tị Hợi hưng,

Hợi cung Thiên Phủ Thiên Lương cát,

Tý cung Cơ tú diệc trung bình,

Thất Sát Tý Ngọ phùng Tả Hữu,

Văn Khúc gia chi cách tối thanh,

Liêm tọa trung cung phùng Phụ Bật

Cánh kiêm hóa cát họa vưu hưng.

Vũ Khúc Tị Hợi phùng,

Lục Giáp suất biên đình,

Tham Lang cư mão dậu,

Ngộ Hỏa tác công khanh,

Thiên Cơ tọa Mão quý,

Dần Nguyệt lục Đinh vinh,

Cự Mão phùng Tả Hữu,

Lục Ất lập biên đình,

Cự tọa Dần Thân vị,

Thiên hỉ Giáp Canh sinh,

Nhị cung phùng Thất sát,

Tả Hữu hội xương tinh

Thìn Tuất ngộ tam tú,

Tất chủ vị công khanh.

Mão Thìn Tị Ngọ, Thái Dương tốt

Tử Phủ Cự Môn, Tị Hợi hưng,

Hợi cung Thiên Phủ, Thiên Lương cát

Thiên Cơ cung Tý, lại trung bình

Tý Ngọ Thất Sát, gặp Tả Hữu

Văn Khúc thêm vào cách rất thanh

Liêm Trinh cư Hợi gặp Phụ Bật

Dù thêm hóa cát, họa rất nặng.

Vũ Khúc Tị Hợi phương

Tuổi Giáp quản biên cương

Tham Lang cư Mão Dậu

Gặp Hỏa phát khanh tướng,

Thiên Cơ cư Mão quý

Nguyệt Dần tuổi Đinh hay

Cự Mão gặp Tả Hữu

Tuổi Ất trấn biên thùy,

Cự ở Dần Thân cung

Giáp Canh mừng tương phùng

Thất Sát hai nơi ấy

Gặp Tả Hữu Xương thịnh,

Thìn Tuất, ba sao ấy

Tất chủ tước công khanh.

QNB chú: Có nhiều vị trí đắc hãm của sao theo sách này là khác nhiều với những gì chúng ta vẫn dùng xưa nay.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận về các sao đắc địa được phú quý ở 12 cung

Tý cung đắc địa Thái Âm tinh,

Sát Phá Xương Tham Văn Khúc minh,

Sửu Mùi Tử Phá triều Nhật Nguyệt,

Mùi Trinh Lương Sửu phúc phi khinh,

Dần cung tối hỉ phùng Dương Cự,

Thất Sát Thiên Đồng Lương văn thanh,

Mão thượng Cự Cơ vi quý cách,

Vũ khúc thủ mão phúc phong doanh,

Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu bổ,

Tuất cung Thiên Phủ luy thiên kim,

Tị Hợi Thiên Cơ Thiên Tướng quý,

Ngọ cung Tử Phủ Lương câu vinh,

Thân cung Trinh Cự Âm Sát mỹ,

Dậu Tuất Hợi thượng Thái âm đình,

Tý cung đắc địa Thái Âm tinh

Sát, Phá, Tham, Xương, Khúc thanh minh

Sửu Mùi Tử Phá, chầu Nhật Nguyệt

Mùi Liêm, Lương Sửu phúc hiển vinh,

Cự Nhật rất mừng ở Dần cung

Thất Sát, Đồng, Lương, cũng thích phùng

Ở Mão Cự Cơ là quý cách

Vũ Khúc cư Mão phúc tột cùng,

Cơ Lương Thìn Tuất chẳng kém hay

Tuất cung Thiên Phủ rất giàu này

Tị Hợi Thiên Cơ, Thiên Tướng quý

Ngọ cung Tử, Phủ, Lương đều hay,

Thân cung Liêm, Cự, Nguyệt, Thất Sát

Dậu Tuất Hợi cung, Nguyệt thêm hay

Mão Thìn Tị Ngọ Dương chính chiếu,

Tử Phủ Cự tú Tị Hợi hưng,

Hợi cung Thiên Phủ Thiên Lương cát,

Tý cung Cơ tú diệc trung bình,

Thất Sát Tý Ngọ phùng Tả Hữu,

Văn Khúc gia chi cách tối thanh,

Liêm tọa trung cung phùng Phụ Bật

Cánh kiêm hóa cát họa vưu hưng.

Vũ Khúc Tị Hợi phùng,

Lục Giáp suất biên đình,

Tham Lang cư mão dậu,

Ngộ Hỏa tác công khanh,

Thiên Cơ tọa Mão quý,

Dần Nguyệt lục Đinh vinh,

Cự Mão phùng Tả Hữu,

Lục Ất lập biên đình,

Cự tọa Dần Thân vị,

Thiên hỉ Giáp Canh sinh,

Nhị cung phùng Thất sát,

Tả Hữu hội xương tinh

Thìn Tuất ngộ tam tú,

Tất chủ vị công khanh.

Mão Thìn Tị Ngọ, Thái Dương tốt

Tử Phủ Cự Môn, Tị Hợi hưng,

Hợi cung Thiên Phủ, Thiên Lương cát

Thiên Cơ cung Tý, lại trung bình

Tý Ngọ Thất Sát, gặp Tả Hữu

Văn Khúc thêm vào cách rất thanh

Liêm Trinh cư Hợi gặp Phụ Bật

Dù thêm hóa cát, họa rất nặng.

Vũ Khúc Tị Hợi phương

Tuổi Giáp quản biên cương

Tham Lang cư Mão Dậu

Gặp Hỏa phát khanh tướng,

Thiên Cơ cư Mão quý

Nguyệt Dần tuổi Đinh hay

Cự Mão gặp Tả Hữu

Tuổi Ất trấn biên thùy,

Cự ở Dần Thân cung

Giáp Canh mừng tương phùng

Thất Sát hai nơi ấy

Gặp Tả Hữu Xương thịnh,

Thìn Tuất, ba sao ấy

Tất chủ tước công khanh.

QNB chú: Có nhiều vị trí đắc hãm của sao theo sách này là khác nhiều với những gì chúng ta vẫn dùng xưa nay.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button