Tử vi

Luận về phi thường cách

Luận về phi thường cách

Bạn đang xem: Luận về phi thường cách

Trong Tử Vi có nhắc đến nhiều cách gọi là Phi thường cách. Tuy nhiên trong thực tế nhiều cách chỉ được công danh bình thường, chưa đủ điều kiện để được với danh như vậy. Phi thường cách tức cách cục không giống như cách cục thông thường, với các thành công rất lớn, danh tiếng nổi khắp nơi. Thực tế nhiều người lấy cách Tử Phủ Dần Thân hay các cách Tử Vi cư Ngọ gia thêm một số cát tinh gọi là phi thường cách. Thực ra như vậy còn thiếu sót vì phải đi từ mức đầu tiên là bản tính tư duy của Mệnh tạo thuộc ngũ hành và sự hợp lí với Chính Tinh thủ mệnh có thực sự đạt được. Rất nhiều những việc quan trọng hơn chỉ là bố cục của các Chính Tinh. Khi xưa nước ta hay cả Trung Quốc dân đều chỉ ở mức thấp. Trong khi thế kỷ 14 cả thế giới chỉ có 400 triệu người và nếu xét ở trước đó và thêm chỉ có Trung Quốc hay nước ta dân số có thể ít hơn dân số của nước ta. Vì vậy, các cách cục của nước ta như người giàu nhất nước có thể sanh ngang với Thạch Sùng, hay người quyền lực nhất một tỉnh, huyện có thể sánh ngang với một châu lộ. Trên mạng cũng xuất hiện nhiều lá số tốt như trước kia có thể luận là thượng cách hay làm tới tam công, phú quý song toàn. Khi luận đoán thời nay phải xét tới tỉ lệ so với thời trước. Như tài sản thuộc 0.01% người giàu nhất tức hơn cả khoảng 89 triệu người còn lại xét với trước phải xét vào đại phú tức bây giờ là 9 nghìn người trên quốc gia. Và tỉ lệ là khoảng 10 trên 100 nghìn dân. Dân số Trung Quốc thời trước khá cao. Chí Nguyên năm thứ hai mươi tám (công nguyên 1291) dân số cả nước ghi trong sổ giảm còn 59,85 triệu người, so với đỉnh cao dân số đời Tống giảm trên 40%. Hồng Vũ năm thứ hai mươi sáu đời Minh (công nguyên 1393) số dân cả nước ghi trong sổ là 60,55 triệu người, Vĩnh Lạc nguyên niên tăng lên 66,6 triệu nguời. 

Vì vậy xét ta ngày nay phải hơn gần gấp rưỡi cả đất nước Trung Quốc, tỉ lệ người giàu ở nước ta xếp hạng không đồng đều tại mỗi nơi. Thường thì nước ta chỉ chênh lệch đa phần tại các Thành Phố và Nông Thôn. Nếu như bạn có khoảng 10 tỉ thì bạn sẽ đứng trung bình ở vị trí hàng đầu của một huyện của tỉnh lẻ. Thường thì dân số một huyện dao động khoảng 100 nghìn đến 200 nghìn. Nếu bạn có khoảng 10 tỉ của Việt Nam thời nay ứng với số của bạn là đã ở mức tốt đẹp khó gặp, có thể nói là thượng cách của thời trước. Như ví dụ, tất nhiên trên tương đối, xét với tỉ lệ có Xương Khúc khi tháng sinh có 3 tháng lẻ trong 6 tháng lẻ, trong 12 tháng là 1/4 người, có thêm Tả Hữu là ở tại các cung có Xương Khúc tỉ lệ là 1/4. Xét với bộ Tuế Hổ Phù cao nhất là 1/12. Xét tới tùy từng Thiên Can có từng sao trong bộ Tam Hóa. Trong 10 Thiên Can thì tỉ lệ có Khoa Quyền chỉ một số tuổi đủ cả bộ luôn hình thành. Như tuổi Đinh có cách Cơ Đồng luôn tam hợp hình thành Khoa Quyền. Tuổi Bính có Cơ Xương khi Văn Xương luôn có khi đã có bộ Xương Khúc. Tuổi Mậu là Nguyệt Bật. Tuổi Tân là Nhật Khúc. Xét tỉ lệ khoảng 1/24. Vậy chỉ xét tới bộ Khoa Quyền Xương Khíc Tả Hữu Tuế Hổ Phù đã có khoảng 1 trên 4600 người có thể đạt được. Chưa xét thêm các yếu tố khác mà chỉ tính khái quát ta nhận ra rằng để có cách cục đẹp trong Tử Vi cũng khá tương ứng với bên ngoài. Vì vậy khi thấy bản thân có lá số đẹp nhưng chưa giàu có hay địa vị thì hoặc lá số sai, hoặc chưa tới vận. Về Phi Thường Cách tỉ lệ thường rất ít trong cả tử vi và đời thực, không chỉ những cát tinh ở trên mà còn có cả bố cục Chính Tinh tốt và hợp lí. Việc có lá số phi thường cách Mệnh Thổ, Tử Vi cư Ngọ gia Khoa Quyền Lộc Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu Hình Ấn là rất hiếm có. May ra chỉ được như lá số của Chu Du.

” ĐẾ TỌA LY CUNG TAM KỲ HÌNH ẤN KHÔI XƯƠNG HỒNG BẬT, HẠN CỰ SÁT ĐÀ LINH CHU DU CĂM HẬN MỆNH VONG”.

Còn nhiều cách cục phi thường cách mà tưởng như hung sát cách.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận về phi thường cách

Luận về phi thường cách

Trong Tử Vi có nhắc đến nhiều cách gọi là Phi thường cách. Tuy nhiên trong thực tế nhiều cách chỉ được công danh bình thường, chưa đủ điều kiện để được với danh như vậy. Phi thường cách tức cách cục không giống như cách cục thông thường, với các thành công rất lớn, danh tiếng nổi khắp nơi. Thực tế nhiều người lấy cách Tử Phủ Dần Thân hay các cách Tử Vi cư Ngọ gia thêm một số cát tinh gọi là phi thường cách. Thực ra như vậy còn thiếu sót vì phải đi từ mức đầu tiên là bản tính tư duy của Mệnh tạo thuộc ngũ hành và sự hợp lí với Chính Tinh thủ mệnh có thực sự đạt được. Rất nhiều những việc quan trọng hơn chỉ là bố cục của các Chính Tinh. Khi xưa nước ta hay cả Trung Quốc dân đều chỉ ở mức thấp. Trong khi thế kỷ 14 cả thế giới chỉ có 400 triệu người và nếu xét ở trước đó và thêm chỉ có Trung Quốc hay nước ta dân số có thể ít hơn dân số của nước ta. Vì vậy, các cách cục của nước ta như người giàu nhất nước có thể sanh ngang với Thạch Sùng, hay người quyền lực nhất một tỉnh, huyện có thể sánh ngang với một châu lộ. Trên mạng cũng xuất hiện nhiều lá số tốt như trước kia có thể luận là thượng cách hay làm tới tam công, phú quý song toàn. Khi luận đoán thời nay phải xét tới tỉ lệ so với thời trước. Như tài sản thuộc 0.01% người giàu nhất tức hơn cả khoảng 89 triệu người còn lại xét với trước phải xét vào đại phú tức bây giờ là 9 nghìn người trên quốc gia. Và tỉ lệ là khoảng 10 trên 100 nghìn dân. Dân số Trung Quốc thời trước khá cao. Chí Nguyên năm thứ hai mươi tám (công nguyên 1291) dân số cả nước ghi trong sổ giảm còn 59,85 triệu người, so với đỉnh cao dân số đời Tống giảm trên 40%. Hồng Vũ năm thứ hai mươi sáu đời Minh (công nguyên 1393) số dân cả nước ghi trong sổ là 60,55 triệu người, Vĩnh Lạc nguyên niên tăng lên 66,6 triệu nguời. 

Vì vậy xét ta ngày nay phải hơn gần gấp rưỡi cả đất nước Trung Quốc, tỉ lệ người giàu ở nước ta xếp hạng không đồng đều tại mỗi nơi. Thường thì nước ta chỉ chênh lệch đa phần tại các Thành Phố và Nông Thôn. Nếu như bạn có khoảng 10 tỉ thì bạn sẽ đứng trung bình ở vị trí hàng đầu của một huyện của tỉnh lẻ. Thường thì dân số một huyện dao động khoảng 100 nghìn đến 200 nghìn. Nếu bạn có khoảng 10 tỉ của Việt Nam thời nay ứng với số của bạn là đã ở mức tốt đẹp khó gặp, có thể nói là thượng cách của thời trước. Như ví dụ, tất nhiên trên tương đối, xét với tỉ lệ có Xương Khúc khi tháng sinh có 3 tháng lẻ trong 6 tháng lẻ, trong 12 tháng là 1/4 người, có thêm Tả Hữu là ở tại các cung có Xương Khúc tỉ lệ là 1/4. Xét với bộ Tuế Hổ Phù cao nhất là 1/12. Xét tới tùy từng Thiên Can có từng sao trong bộ Tam Hóa. Trong 10 Thiên Can thì tỉ lệ có Khoa Quyền chỉ một số tuổi đủ cả bộ luôn hình thành. Như tuổi Đinh có cách Cơ Đồng luôn tam hợp hình thành Khoa Quyền. Tuổi Bính có Cơ Xương khi Văn Xương luôn có khi đã có bộ Xương Khúc. Tuổi Mậu là Nguyệt Bật. Tuổi Tân là Nhật Khúc. Xét tỉ lệ khoảng 1/24. Vậy chỉ xét tới bộ Khoa Quyền Xương Khíc Tả Hữu Tuế Hổ Phù đã có khoảng 1 trên 4600 người có thể đạt được. Chưa xét thêm các yếu tố khác mà chỉ tính khái quát ta nhận ra rằng để có cách cục đẹp trong Tử Vi cũng khá tương ứng với bên ngoài. Vì vậy khi thấy bản thân có lá số đẹp nhưng chưa giàu có hay địa vị thì hoặc lá số sai, hoặc chưa tới vận. Về Phi Thường Cách tỉ lệ thường rất ít trong cả tử vi và đời thực, không chỉ những cát tinh ở trên mà còn có cả bố cục Chính Tinh tốt và hợp lí. Việc có lá số phi thường cách Mệnh Thổ, Tử Vi cư Ngọ gia Khoa Quyền Lộc Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu Hình Ấn là rất hiếm có. May ra chỉ được như lá số của Chu Du.

” ĐẾ TỌA LY CUNG TAM KỲ HÌNH ẤN KHÔI XƯƠNG HỒNG BẬT, HẠN CỰ SÁT ĐÀ LINH CHU DU CĂM HẬN MỆNH VONG”.

Còn nhiều cách cục phi thường cách mà tưởng như hung sát cách.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button