Tử vi

Luận về sao Kiếp sát

“Kiếp, là cướp đoạt vậy, cướp đoạt từ bên ngoài gọi là Đoạt; Vong, là mất vậy, là mất từ bên trong gọi là Vong. Kiếp ở xứ ngũ hành tuyệt, Vong ở xứ ngũ hành lâm quan, đều thuộc Dần Thân Tị Hợi.

+ Thủy tuyệt ở Tị, Thân Tý Thìn lấy Tị là Kiếp Sát, Mậu thổ ở trong Tị, đoạt thủy vậy.

+ Hỏa tuyệt ở Hợi, Dần Ngọ Tuất lấy Hợi là Kiếp Sát, Nhâm thủy ở trong Hợi, đoạt hỏa vậy.

Bạn đang xem: Luận về sao Kiếp sát

+ Kim tuyệt ở Dần, Tị Dậu Sửu lấy Dần là Kiếp Sát, Bính hỏa ở trong Dần, đoạt kim vậy.

+ Mộc tuyệt ở Thân, Hợi Mão Mùi lấy Thân là Kiếp Sát, Canh kim ở trong Thân, đoạt mộc vậy.”

đoạn trên viết về Kiếp Sát và Vong Thần do lesoi dịch, dù là môn nào thì nguồn gốc xuất xứ cũng phải có nét giống nhau, có thể tên gọi khác nhau chút nhưng bản chất là giống nhau. cho nên lấy lý luận của Tứ trụ ốp vô Tử vi cũng có nhiều cái thú vị, là người ngâm cả Tứ trụ và Tử vi thì tôi thích vậy, đoạn này nhé :

“Tứ vị phùng sinh lại đến Kiếp,

Đương triều chấn nghiệp khoe nho khôi;

Nếu kiêm Quan quý ở thời thượng,

Chính trực danh ghi đài Ngự Sử.”

Lại nói:

“Kiếp thần bao vây gặp Quan tinh,

Chấp chủ binh quyền trợ thánh minh;

Không giận mà uy người ngưỡng mộ,

Đợi lệnh phồn hoa tất an vinh.”

Kiếp Sát chủ về cướp, cướp đoạt, là sao gan lỳ, nóng tính, liều lĩnh, ở nơi mệnh tật chủ về châm chích, mổ xẻ, giết chóc. nhưng nếu đi cùng Quan tinh (Tứ trụ) thì lại chấp chủ binh quyền ,ở đây có thể hiểu là các sao quyền như Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất Sát, Thái Dương, Tướng Quân, Hóa quyền…thì khi đi cùng Kiếp Sát nếu có cát tinh cát hóa trợ khởi thì phải nói là uy quyền xuất chúng, con người làm nên sự nghiệp lớn lao, chứ không phải dạng tầm thường. bởi muốn “phi thường nhân” được thì phải có tính chất của Kiếp sát.

một khi đã dùng cái môn này qua môn kia là phải dùng Ý mà quên đi Lời, Kiếp Sát là sao chủ về ngộ tính cao, mang cực đoan Dương, nên hợp với các chuyên ngành toán học, vật lý, cho nên Kiếp sát được cát hóa chủ về thông tuệ về khoa học kỹ thuật đó, thế thì câu này trở nên dễ hiểu “Nếu kiêm Quan quý ở thời thượng, Chính trực danh ghi đài Ngự Sử.”

(Chép lại từ facebook Kim Ca)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận về sao Kiếp sát

“Kiếp, là cướp đoạt vậy, cướp đoạt từ bên ngoài gọi là Đoạt; Vong, là mất vậy, là mất từ bên trong gọi là Vong. Kiếp ở xứ ngũ hành tuyệt, Vong ở xứ ngũ hành lâm quan, đều thuộc Dần Thân Tị Hợi.

+ Thủy tuyệt ở Tị, Thân Tý Thìn lấy Tị là Kiếp Sát, Mậu thổ ở trong Tị, đoạt thủy vậy.

+ Hỏa tuyệt ở Hợi, Dần Ngọ Tuất lấy Hợi là Kiếp Sát, Nhâm thủy ở trong Hợi, đoạt hỏa vậy.

+ Kim tuyệt ở Dần, Tị Dậu Sửu lấy Dần là Kiếp Sát, Bính hỏa ở trong Dần, đoạt kim vậy.

+ Mộc tuyệt ở Thân, Hợi Mão Mùi lấy Thân là Kiếp Sát, Canh kim ở trong Thân, đoạt mộc vậy.”

đoạn trên viết về Kiếp Sát và Vong Thần do lesoi dịch, dù là môn nào thì nguồn gốc xuất xứ cũng phải có nét giống nhau, có thể tên gọi khác nhau chút nhưng bản chất là giống nhau. cho nên lấy lý luận của Tứ trụ ốp vô Tử vi cũng có nhiều cái thú vị, là người ngâm cả Tứ trụ và Tử vi thì tôi thích vậy, đoạn này nhé :

“Tứ vị phùng sinh lại đến Kiếp,

Đương triều chấn nghiệp khoe nho khôi;

Nếu kiêm Quan quý ở thời thượng,

Chính trực danh ghi đài Ngự Sử.”

Lại nói:

“Kiếp thần bao vây gặp Quan tinh,

Chấp chủ binh quyền trợ thánh minh;

Không giận mà uy người ngưỡng mộ,

Đợi lệnh phồn hoa tất an vinh.”

Kiếp Sát chủ về cướp, cướp đoạt, là sao gan lỳ, nóng tính, liều lĩnh, ở nơi mệnh tật chủ về châm chích, mổ xẻ, giết chóc. nhưng nếu đi cùng Quan tinh (Tứ trụ) thì lại chấp chủ binh quyền ,ở đây có thể hiểu là các sao quyền như Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất Sát, Thái Dương, Tướng Quân, Hóa quyền…thì khi đi cùng Kiếp Sát nếu có cát tinh cát hóa trợ khởi thì phải nói là uy quyền xuất chúng, con người làm nên sự nghiệp lớn lao, chứ không phải dạng tầm thường. bởi muốn “phi thường nhân” được thì phải có tính chất của Kiếp sát.

một khi đã dùng cái môn này qua môn kia là phải dùng Ý mà quên đi Lời, Kiếp Sát là sao chủ về ngộ tính cao, mang cực đoan Dương, nên hợp với các chuyên ngành toán học, vật lý, cho nên Kiếp sát được cát hóa chủ về thông tuệ về khoa học kỹ thuật đó, thế thì câu này trở nên dễ hiểu “Nếu kiêm Quan quý ở thời thượng, Chính trực danh ghi đài Ngự Sử.”

(Chép lại từ facebook Kim Ca)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button