Tử vi

Luận về sao Long Trì

Luận về sao Long Trì

Sao Long Trì thường được luận nằm trong bộ Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long. Thực ra sao này chỉ luôn đi với Hoa Cái và Thái Tuế tức gặp cả bộ Tuế Hổ Phù. Nhìn chung cách Cái Hổ Phượng Long luôn có ba sao là Bạch Hổ, Hoa Cái và Long Trì nhưng Phượng Các là phần quan trọng đánh giá bộ Tứ Linh.

” Phượng Long nhan sắc khuynh thành, gia Hình ấy mặt lại thành rỗ hoa”.

Bạn đang xem: Luận về sao Long Trì

Khi Long Trì đi với Phượng Các hình thành đầy đủ cách Tứ Linh có ý nghĩa là sự cao quý, đáng tôn trọng của thái độ. Mệnh có bộ Long Phượng thường có sắc đẹp, nhất là khi đồng cung với Thiên Tướng càng rõ rệt. Cái đẹp của Long Phượng chủ sự cao quý, thanh tú có phần khác với vẻ đẹp của Đào Hồng. Câu phú trên chỉ việc có bộ Long Phượng ngộ Thiên Hình tức bộ Hình Diêu thì khuôn mặt dễ rỗ hoa, qua nghiệm lí thấy chưa hợp lí, có thể cần thiết đồng cung.

” Long Trì khoa đệ yểm Nhật Nguyệt nhi tử trệ kham ưu”.

Mệnh hay Hạn có bộ Âm Dương ngộ Long Trì đồng cung thì gia tăng tính hãm, chủ bao vây, duy trì, khiến Âm Dương sáng khó có thể nổi lên được. Sao Long Trì chủ cái ao hoặc thành trì, sự bao vây, định kiến. Mệnh có Long Trì chủ sự thực hiện công việc có quan điểm với một lý do của Thái Tuế. Long Trì đồng cung với sao Quan Phù. Nhiều sách thường lầm lẫn gọi Long Trì thành chung của bộ Long Phượng. Cách Long Trì không có Phượng Các tính chất khác hoàn toàn với việc đủ bộ Long Phượng. Phượng Các và Long Trì an tại cung Mão Dậu là cách hay. Vì hai sao thay đổi vị trí như Long Trì cư Mão Dậu, khi đó Phượng Các cư Hợi Tị và ngược lại Long Trì cư Hợi Tị khi đó Phượng tại Mão Dậu.

” Phượng Long Mão Dậu đôi miền, vượng thì kim bảng chiếm tên ở đầu”.

Đây là cách cục nổi danh của bộ Long Phượng, đúng cách khi Long Trì tại hai cung Mão Dậu. Khi đó Phượng Các đồng cung với Thái Tuế và đủ bộ Tứ Linh. Cách Thái Tuế và Phượng Các đồng cung chủ tư tưởng được hưởng ứng, thuộc cách nổi danh thật, được ngưỡng mộ vì tài năng thực sự vì Thái Tuế chủ sự thật trái với Thiên Hư tại đối cung. Long Trì và Phượng Các đồng cung ý nghĩa không được như vậy. Như việc cung Sửu Mùi có bộ Long Phượng đồng cung không hay như cách Long Phượng Mão Dậu. Vì vậy, không nên lý thuyết hóa việc Long Trì là cát tinh hay đài cát tinh mà Tứ Linh hay do sao Phượng Các và Thái Tuế. Như đã đề cập ở trên, Long Trì đi với Âm Dương là cách khồng hay, chủ sự nổi danh bị bao vây, kim nén. Nếu Long Trì ngộ Thái Dương hãm còn là cách bất toại lòng, không xứng ý suốt đời nếu không có cách cứu giải, nếu gia hung sát tinh chủ bị chết đuối ở ao hồ hay giếng, cũng là một cách thủy tai. Long Trì luôn đồng cung với Quan Phù chủ sự lên tiếng về thái đố, nếu xấu chủ không thể lên tiếng, xấu nhất là không còn mạng để lên tiếng. Nhìn chung khi luận sao Long Trì cần chú ý đến Thái Tuế tức cả bộ Tuế Hổ Phù có tính chất quan trọng ảnh hưởng mạnh tới cách cục.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận về sao Long Trì

Luận về sao Long Trì

Sao Long Trì thường được luận nằm trong bộ Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long. Thực ra sao này chỉ luôn đi với Hoa Cái và Thái Tuế tức gặp cả bộ Tuế Hổ Phù. Nhìn chung cách Cái Hổ Phượng Long luôn có ba sao là Bạch Hổ, Hoa Cái và Long Trì nhưng Phượng Các là phần quan trọng đánh giá bộ Tứ Linh.

” Phượng Long nhan sắc khuynh thành, gia Hình ấy mặt lại thành rỗ hoa”.

Khi Long Trì đi với Phượng Các hình thành đầy đủ cách Tứ Linh có ý nghĩa là sự cao quý, đáng tôn trọng của thái độ. Mệnh có bộ Long Phượng thường có sắc đẹp, nhất là khi đồng cung với Thiên Tướng càng rõ rệt. Cái đẹp của Long Phượng chủ sự cao quý, thanh tú có phần khác với vẻ đẹp của Đào Hồng. Câu phú trên chỉ việc có bộ Long Phượng ngộ Thiên Hình tức bộ Hình Diêu thì khuôn mặt dễ rỗ hoa, qua nghiệm lí thấy chưa hợp lí, có thể cần thiết đồng cung.

” Long Trì khoa đệ yểm Nhật Nguyệt nhi tử trệ kham ưu”.

Mệnh hay Hạn có bộ Âm Dương ngộ Long Trì đồng cung thì gia tăng tính hãm, chủ bao vây, duy trì, khiến Âm Dương sáng khó có thể nổi lên được. Sao Long Trì chủ cái ao hoặc thành trì, sự bao vây, định kiến. Mệnh có Long Trì chủ sự thực hiện công việc có quan điểm với một lý do của Thái Tuế. Long Trì đồng cung với sao Quan Phù. Nhiều sách thường lầm lẫn gọi Long Trì thành chung của bộ Long Phượng. Cách Long Trì không có Phượng Các tính chất khác hoàn toàn với việc đủ bộ Long Phượng. Phượng Các và Long Trì an tại cung Mão Dậu là cách hay. Vì hai sao thay đổi vị trí như Long Trì cư Mão Dậu, khi đó Phượng Các cư Hợi Tị và ngược lại Long Trì cư Hợi Tị khi đó Phượng tại Mão Dậu.

” Phượng Long Mão Dậu đôi miền, vượng thì kim bảng chiếm tên ở đầu”.

Đây là cách cục nổi danh của bộ Long Phượng, đúng cách khi Long Trì tại hai cung Mão Dậu. Khi đó Phượng Các đồng cung với Thái Tuế và đủ bộ Tứ Linh. Cách Thái Tuế và Phượng Các đồng cung chủ tư tưởng được hưởng ứng, thuộc cách nổi danh thật, được ngưỡng mộ vì tài năng thực sự vì Thái Tuế chủ sự thật trái với Thiên Hư tại đối cung. Long Trì và Phượng Các đồng cung ý nghĩa không được như vậy. Như việc cung Sửu Mùi có bộ Long Phượng đồng cung không hay như cách Long Phượng Mão Dậu. Vì vậy, không nên lý thuyết hóa việc Long Trì là cát tinh hay đài cát tinh mà Tứ Linh hay do sao Phượng Các và Thái Tuế. Như đã đề cập ở trên, Long Trì đi với Âm Dương là cách khồng hay, chủ sự nổi danh bị bao vây, kim nén. Nếu Long Trì ngộ Thái Dương hãm còn là cách bất toại lòng, không xứng ý suốt đời nếu không có cách cứu giải, nếu gia hung sát tinh chủ bị chết đuối ở ao hồ hay giếng, cũng là một cách thủy tai. Long Trì luôn đồng cung với Quan Phù chủ sự lên tiếng về thái đố, nếu xấu chủ không thể lên tiếng, xấu nhất là không còn mạng để lên tiếng. Nhìn chung khi luận sao Long Trì cần chú ý đến Thái Tuế tức cả bộ Tuế Hổ Phù có tính chất quan trọng ảnh hưởng mạnh tới cách cục.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button