Tử vi

Luận về Tam Thai – Bát Tọa

Bát Tọa (phải đọc là Bát Tòa) thuộc âm thổ, tính tình thẳng thắn bộc trực, có phần vội vã, cũng chủ về văn mặc và trợ giúp quang huy cho Thái Âm. Bát Tọa đứng bên Thái Âm hoặc được Thái Âm đắc địa chiếu sẽ làm tăng quang huy cho Thái Âm. Bát Tọa đứng chỗ nào cũng được không bị thất hãm.

Một số Tử Vi gia Trung Quốc cho rằng Thai Tọa kị đứng vào Phu Thê cung sẽ gây ra tình trạng ly khắc. Tử Vi Việt đối với Thai Tọa vào cung Phối chẳng những không trở ngại mà còn đẹp nữa.

Một vài sách Tử Vi Việt lại bảo Tam Thai thuộc Thủy và Bát Tọa thuộc Mộc. Nếu đọc là Đài với Tòa thì thuộc Thổ có phần chính xác. Thai Tọa với Tử Vi Việt là sự khôn ngoan sang trọng, nhà cửa cao sang. Như vậy thì rõ ràng là Đài với Tòa chứ không còn phải là Thai với Tọa nữa.

Bạn đang xem: Luận về Tam Thai – Bát Tọa

Có những câu phú về Thai Tọa như sau:

“Giáp Bát Tọa giáp Tam Thai

Thiếu niên sớm dự các đài nghênh ngang”

– “Tam Thai hội hợp cùng cát diệu

Thời một phen dưỡng dục nên người”

– Mộ trung Thai Tọa văn mưu võ lược kiêm ưu

(Thai Tọa đóng Mệnh ở các cung mộ thì văn mưu vũ lược đều hay)

– Bát Tọa hướng Dương, thị tụng ư cung cấm

(Bát Tọa có Thái Dương là người được ra vào nơi cung cấm, quyền chức)

– Thai Tọa Phong Cáo hiển ấm thừa quang

(Mệnh hay Phúc Đức có Thai Tọa Phong Cáo thì được hưởng phúc ấm của ông cha)

– Thiên Mã ngộ Tam Thai anh hùng vô đối

(Mệnh có Thiên Mã đứng với Tam Thai là con người bản lĩnh anh hùng)

Luận về Lộc Mã

Lộc Mã là Lộc Tồn vớI Thiên Mã. Hai sao này mỗi sao có riêng một tính chất. Nhưng khi hội hợp với nhau lại tạo thành tính chất đặc thù. Bởi vậy trong khoa Đẩu số mới có danh từ Lộc Mã.

Sao Lộc Tồn mang cái nghĩa y lộc, tượng trưng cho tài phú tiền bạc. Trong lá số hễ Lộc Tồn đứng đâu thì đều có Kình Dương Đà La hiệp. Cổ nhân đặt như vậy với hàm ý chổ nào thấy tiền thì có kẻ dòm ngó.

Dương Đà còn biểu thị điều lao tâm lao lực phấn đấu cam go hoặc khẩu thiệt thị phi. Kiếm được tiền thì phải vất vả vượt những khó khăn. Sự đặt định này thật thuận lý. Vì Lộc Tồn bị Kình Đà hiệp nên những sao đứng cùng Lộc Tồn rất hệ trọng đối với sự luận đoán.

Sách xưa viết:” Lộc Tồn Bắc Đẩu đệ tam tinh, chân nhân chi tú, chủ nhân quí tước, tướng nhân thọ cơ, Đế Tướng phù chi thi quyền, Nhật Nguyệt đắc chí tăng huy, Thiên Phủ Vũ Khúc vi quyết chức, Thiên Lương Thiên đồng cộng kỳ tường. Nghĩa là”Lộc Tồn với Tử Vi, Thiên Tướng đứng cùng thành quyền lực, đứng với Thái Âm Thái Dương tăng thêm vẻ huy hoàng, gặp Vũ Khúc Thiên Phủ vốn là hai sao tiền bạc thì tài khí càng dồi dào. Thiên Lương Thiên Đồng nhờ Lộc Tồn nâng cao phúc ấm.

Lộc Tồn trên cơ bản ý nghĩa là y lộc, cho nên cũng dùng nó để tính sang thọ số của con người, tuổi thọ cao thì mới hưởng nhiều y lộc, như trong ngôn từ ta thường nói để chỉ ai đó qua đời bằng chữ “thất lộc”. Cho nên Mệnh cung mà có Thiên Lương đi với Lộc Tồn thường sống lâu.

Tiền nhân khi bàn về Lộc Tồn có viết câu:”Nếu đan thủ ở Mệnh mà không gặp các sao tốt khác chỉ đáng xem như mọi giữ tiền (thủ tài nô) ý chỉ rằng không biết hưởng thụ keo bẩn bần tiện.” Tại sao?

Các sao tốt khác trong câu trên là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa. Lộc Tồn bị Kình Đà hiệp mà đan thủ tất nhiên thành cô lập. Không gặp thế lực khác phò trọ Lộc Tồn đâm ra thành sợ hãi mất tự tin lúc nào cũng lo ai cướp mất lấy mất mà tìm cách bo bo giữ, coi tiền hơn tính mạng.

Lộc Tồn cô lập nơi Mệnh cung trong tình trạng ấy thà rắng đóng vào Thiên Di thoải mái hơn. Mệnh cung không còn bị áp lực của Kình Đà nữa, y lộc không trở nên vấn đề kinh hãi thì cuộc sống mới dễ chịu nhất là đối với những món tiền cố định như lương bổng, tiền lời ngân hàng, tiền cho mướn bất động sản. Lộc Tồn đóng Thiên Di lại thêm cả hoặc Hóa Lộc hoặc Hóa Khoa hoặc Hóa Quyền thì còn thành công trong những vụ buôn bán xa (ngoại quốc)

Lộc Tồn đứng với Thiên Mã cũng thế, khả dĩ tìm thấy tài lộc nơi viễn phương. Lộc hội Mã nhờ “động” mà có tiền. Chữ động đây còn có thể hiểu như làm nghề chuyển vận nữa không chỉ thu hẹp vào chữ viễn phương.

Lộc Tồn với Thiên Mã đồng cung, hoặc đối diện đều gọi là Lộc Mã giao trì. Lộc Mã giao trì nếu có thêm Văn Xương Văn Khúc thì cuộc đời làm ăn phát đạt khá mà không vất vả. Nhược bằng thấy Hỏa Tinh, Linh Tinh tất khó tránh được bôn ba lao bác một nắng hai sương.

Lộc Mã giao trì do “động” mà đắc lợi. Tuy nhiên cũng còn phải coi bản chất Thiên Mã thế nào để mà định. Thiên Mã nhất định chỉ có bốn nơi Dần Thân Tị Hợi, cùng một chỗ của sao Trường sinh cũng luôn luôn gặp sao Tuyệt ở những nơi này.

Trường hợp Thiên Mã đứng bên cạnh Trường Sinh thì làm việc dễ đắc lợi, nhưng cứ phải “động” hoài ít có thì giờ nghỉ ngơi. Như cổ nhân bảo: “Mã ngộ Trường Sinh chung thân bôn tẩu”

Trường hợp Thiên Mã đứng bên sao Tuyệt thì “động” với khí thế suy giảm để thành “bị động” hoặc chóng mệt mỏi. Thiên Mã đứng cùng Hỏa Linh cuộc đời bôn ba rồi mới thành công nếu hỏa Linh đắc địa. Thiên Mã đứng với sao Đà la, Đà La ví như dây quấn vướng vít, mọi việc đều trì trệ, kéo dài, “động” mà không mấy hanh thông, nhưng cứ phải “động”.

Thiên Mã đi cùng với một chính tinh nào cũng chịu ảnh hưởng của chính tinh đó. Ví dụ Thiên Cơ mang sắc thái hiếu động, Thiên Mã khi đi với Thiên Cơ tính chất hiếu động càng tăng mạnh đến mức thành “phù động” ý chí vội vã xốc nổi. Bất luận ở Mệnh hay Thiên Di, Cơ Mã đều thành con người lắm nghề và ít khi ở yên một chỗ. Tốt hay xấu? lại còn tùy thuộc những hung cát diệu khác.

Thiên Mã đứng với Thiên Phủ thì Thiên Phủ vốn tính chất an định. Thiên Phủ có khả năng làm cho Mã bớt “động”. Cho đến khi vận gặp lưu Thiên Mã bấy giờ Mã mới có sức chống lại sự ngăn chặn của Thiên Phủ để tạo nên một thay đổi rõ ràng quyết liệt.

Đối với các sao khác cũng theo như vậy mà suy đoán.

Ngoại trừ Mệnh và Thiên Di, Thiên Mã Lộc Tồn khi chấn đóng ở Tài Bạch hay Điền Trạch cũng mang một ý nghĩa đặc thù. Cung Tài Bạch thấy Lộc Mã rất tốt cho chuyện “động” mà đắc tài, buôn bán phương xa.

Cung Điền Trạch có Lộc Mã làm ăn kinh doanh về nhà đất nơi phương xa sẽ thành công. Tài Bạch, Điền Trạch theo cổ nhân nếu có Thái Dương Cự Môn phùng Lộc Mã hợp nhất rất thuận lợi cho sự nghiệp buôn bán viễn phương.

Trường hợp thê cung có Lộc Mã mà Mệnh cung xấu thì vợ sẽ bỏ mình đi lấy người có tiền có địa vị hơn. Thê cung ấy thêm sao Triệt Tuần nữa thì chuyện xảy đến càng mau chóng sớm sủa.

Lộc Tồn thuộc âm thổ, chủ về tuổi thọ có thể chế được tai ách cho người ta. Lộc Tồn tâm tình chân thực, phản ứng thì mau nhưng khai sáng lại chậm vì có khuynh hướng nặng về bảo thủ, khóa hò đồng. Nhờ Thiên Mã Lộc Tồn mới nhanh chóng mau mắn xông vào bắt cơ hội.

Lộc Tồn gặp xung phá tất phiền nhiễu ví như ngôi nhà cao vật liệu nặng mà bị địa chấn. Cổ nhân mới bảo “Lộc phùng xung phá cát xứ tàng hung” nghĩa là sao Lộc Tồn mà bị xung phá thì trong tình trạng tốt đẹp có ẩn hung hoạ ghê ghớm. Lộc Tồn Hóa Lộc gặp Không Kiếp Hỏa Linh Hó Kị là dấu hiệu của thất bại sụp đổ, bất an, chìm nổi, ưu phiền lo âu.

Lộc Tồn Hóa Lộc đóng vào Nô Bộc cung, cổ nhân nói:” Túng hữu tài quan dã bôn trì” nghĩa là dù có tước lộc tiền bạc thì cũng chỉ là ở cái thế tay sai bộ hạ.

Thiên Mã thuộc dương hỏa, chủ về “động” chuyển dịch, xoay sở. Tính chất hiếu động gặp tốt thành hay, gặp xấu thành dở, hợp với Lộc Tồn, Hóa Lộc. Bị các hung sát tinh đi kèm thành khốn đốn, hư hoại.

Thiên Mã gặp Đà La gọi bằng triết túc mã (ngựa gẫy chân thích chơi hơn làm). Thiên Mã gặp Hỏa Tinh gọi bằng chiến mã, nếu Mệnh xấu thường hung tử tha hương.

Thiên Mã rất kị các sao Không Vong (Tuần Triệt) cả đời bôn ba.

Thiên Mã đứng với Tử Vi Thất Sát ở Tị Hợi gọi bằng Quyền Mã. Thiên Mã đứng với Thiên Tướng Vũ Khúc tại Dần Thân gọi bằng “Tài Ấn Mã”. Thiên Mã gặp Thái Âm cung Hợi gọi bằng Tài Mã, gặp Thái Dương tại Tỵ gọi bằng Quí Mã

Mã ngộ Hình nhi phùng Thiên Khốc ông hoàn phát võ (Mệnh có Thiên Mã đứng cùng Thiên Hình lại được sao Thiên Khốc vào binh nghiệp thành công)

Mã Khốc như phùng Hình, Quyền Lộc Ấn tại Quan cung, võ tất thắng ban đệ nhất (Cung Quan Lộc Thiên Mã gặp Thiên Khốc gặp Thiên Hình, Hóa Quyền, Hó Lộc, Quốc Ấn khả dĩ làm to trong binh nghiệp)

Thiên Mã đóng vào cung Tật Ách cả cuộc đời không bao giờ được nhàn nhã thân tâm, chẳng lo cho mình cũng lo cho người, chẳng chuyện gì cũng gây ra chuyện để mà tất tưởi đôn đáo.

Những câu phú về Lộc Mã:

– Lộc Tồn thủ ư Tài Trạch tích ngọc đôi kim

(Cung Tài, cung Điền có Lộc Tồn thì của cải tích tự)

– Lộc Tồn Tí Ngọ vị thiên di, Thân Mệnh phùng chí lợi lộc nghi

(Cung Thiên Di hoặc Mệnh Thân tại Tí hay Ngọ mà có Lộc Tồn thì nhiều bổng lộc)

– Lộc Tồn hậu trọng đa y lộc

(Mệnh Lộc Tồn, thân hình đầy đặn tiền bạc sung túc nhất là đối với nữ mạng)

– Song Lộc thủ Mệnh Lã Hậu chuyên quyền

(Mệnh có song Lộc, đàn bà lấn lướt chồng như bà Lã Hậu)

– Minh Lộc ám Lộc vị chí công khanh

(Lộc toạ Mệnh, Lộc ám củng. Ví dụ Mệnh Dần có Hóa Lộc lại thấy cung Hợi có Lộc Tồn tức ám lộc thì địa vị cao)

– Song Lộc trùng phùng, chung thân phú quí

(Mệnh hội tụ hai Lộc suốt đời giàu sang)

– Lộc Văn củng Mệnh phú nhi thả quí

(Lộc đi cùng với Xương Khúc hội tụ vào Mệnh, có tiền và địa vị)

– Lộc hợp uyên ương nhất thế vinh

(Thân ở Phối cung, hội song Lộc lấy vợ giàu sang hoặc nhờ vợ mà giàu sang)

– Lộc Mã tối hỉ giao trì chúng nhân sủng ái

(Lộc Mã gặp nhau tại Mệnh cung dễ tạo cảm tình với người chung quanh)

– Lộc đảo Mã đảo kị Kiếp Không Thái Tuế

(Mệnh Lộc Mã xung chiếu hoặc Mệnh Mã Lộc xung chiếu mà gặp Kiếp Không Thái Tuế suốt đời bất mãn, công danh trắc trở, tiền nay có mai hết)

– Lộc Tồn nhập miếu tại hợi cung, chung thân phú túc

(Lộc Tồn cư Mệnh ở Hợi suốt đời khá giả, với điều kiện không bị xung phá)

– Hợp Lộc, củng Lộc định vi văn võ toàn tài

(Lộc thủ, Lộc chiếu không xung phá bởi hung sát tinh, đa tài)

– Lộc Tồn ngộ Triệt cư huynh đệ nam trưởng bôn ba

(cung Huynh đệ Lộc Tồn bị Triệt có người anh em bôn ba xứ người, đến vận hạn này thường bị thay đổi thuyên chuyển)

– Thiên Lộc ngộ Thái Âm ư nhàn cung dị bào huynh đệ

(Lộc Tồn gặp Thái Âm hãm ở cung Bào thì có anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha)

– Lộc Tồn Thiên Mã kinh nhân giáp đệ

(Mệnh Lộc Tồn Thiên Mã là người học hành đỗ đạt cao)

– Lưỡng Lộc Ngọ Dần nhi phùng Tử Vũ, Đinh Kỷ Âm nam phú đa danh thọ

(Người tuổi Đinh Kỷ gặp hai Lộc ở Ngọ Dần đi cùng bộ Tử Phủ Vũ Tướng thì giàu và thọ)

– Thiên Mã nhập Mệnh mẫn tiệp đa năng

(Mệnh Thiên Mã xoay xở làm việc giỏi)

– Thiên Mã ngộ Tam Thai anh hùng vô đối

(Sao Thiên Mã đứng bên Tam Thai vào bất cứ lãnh vục nào cũng giỏi hơn người)

– Mã ngộ Không Vong chung thân bôn tẩu

(Thiên Mã bị Tuần Triệp suốt đời vất vả)

– Mã Bật Kiếp Không hưng thượng quân tử

(Thiên Mã, Hữu Bật gặp Không Kiếp làm nghề trộm đạo)

– Lộc Mã giao trì vượng phu ích tử

– Mã ngộ Khốc nhi phùng Hình Quyền Lộc Ấn tại Quan Lộc võ tất thăng ban đệ nhất, văn hội chuyển đạt tam công

(Cung quan Lộc thấy Thiên Mã gặp Thiên Khốc, Thiên Hình, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Quốc Ấn theo nghiệp võ hay văn đều đạt địa vị cao)

– Mã ngộ Thiên hình nhi phùng Thiên Khốc công hoàn phát võ

(Mã gặp Thiên hình, Thêin khốc vào nghiệp võ phát công danh)

– Thiên Mã tại Tỵ, thị chiến mã hạnh ngộ Lương Khoa loạn thế xuất đầu

(Thiên Mã tại Tỵ cùng đứng với Thiên Lương Hóa Khoa gặp thời loạn thành danh)

– Chích hỏa phần Thiên Mã bất nghi viễn hành

(Thiên Mã đứng cùng Hỏa Linh đừng nên phiêu lưu đi xa)

– Mệnh Thân đồng tọa như tại hỏa cung hoặc lâm Hợi địa đồng cung vô chính diệu khưng kiến Mã Hình Linh Kiếp như hoa khai ngộ vũ, mãn thế phi bần tắc yểu

(Mệnh VCD Thân Mệnh đồng cung đóng Tỵ hợi mà thấy Thiên Mã Linh Tinh Thiên hình Địa Kiếp ví như hoa nở bị cơn mưa lớn, không nghèo thì yểu)

– Lộc phùng Lương miếu bảo tư tài ích dự tha nhân

(lộc gặp Thiên Lương miếu địa khéo giữ của thích cho người vay lấy lời)

– Nữ Mệnh Thiên Mã ngộ Lương Ấm, tiện nhi thả dâm

(Số nữ Mệnh ở Tỵ Hợi saoThiên Lương thủ mà gặpThiên Mã thì dâm tiện)

– Song Lộc cư nhi ngộ Cơ Lương phú gia địch quốc

(Mệnh Song Lộc đứng cùng Cơ Lương đại phú)

“Lộc Tồn Thiên Mã đồng gia

Có người buôn một bán ba nên giàu”

– “Mã Lộc ấy một phương hội ngộ

Cách phi thường phong độ anh tài”

– “Long đong Đông tẩu Tây trì

Bởi vì Thiên Mã Thiên Di hãm nhàn”

(Mệnh đóng tại Tỵ, Thiên Mã đối xung từ Hợi thường long đong ngược xuôi)

– “Từ cung Thiên Mã phùng Không

Gặp sao Phụ Bật một vùng sanh đôi”

– “Mã Lộc ngộ tướng mấy ai

Giàu sang đến trước đấng trai anh hùng”

– “Đồng cung Tồn Mã gặp nhau

Tiền tài vinh hiển ngàn dâu thẳng đường”

– “Tử Phù gặp Mã Dần Thân

Phù dư mã ắt thanh vân lộ đồ”

– “Mã ngộ Linh Hỏa miếu cung

Chiến binh Mã ấy vẫy vùng nơi nơi”

– “Tuấn mã Khốc Khách hợp bài

Ngựa kia có nhạc anh tài lên yên”

– “Mã kia sao Tuyệt một nhà

Cùng đồ mã ấy thật là gian truân.”

– “Thiên Hình ngộ Mã chẳng nên

Phù thi mã ắt tật nguyền chân tay”

– “Chiết túc Đà Mã sum vầy

Tử Mã Tuần Triệt đêm ngày khảm kha”

– “Thiên Mã nhập Mệnh ấy ai

Tài năng mẫn tiệp, người người ngợi ca”

– “Tràng sinh Mã Hỉ đồng cung

Công danh đắc lộ vẫy vùng một phương”

– “Phá Quân Tiêu Mã hợp vào

Ắt người du đãng ai nào dám thân”

(Phá Quân hãm địa tại Dần Thân đứng với Thiên Riêu, Thiên Mã)

– “Lộc cư Nô Bộc bực mình

Đông Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài”

“Vũ Cơ Lộc Mã Hỉ Hồng

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia”

– “Tài buôn bán nhiều bề giỏi dắn

Mà Mệnh cung Tồn hẳn Thiên Di”

– “Tang Môn ngộ Mã đinh ninh

Mỗi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu”

(Thiên Mã vào cung Bào hội Tang Môn)

– “Triệt Tuần ngộ Mã ưu phiền

Bỏ chồng vợ trốn đến miền xa khơi”

(Mã gặp Triệt Tuần ở Thê)

“Cơ Lương Lộc Mã ấy ai

Thạch Sùng kim ốc có sai đâu là”

– “Hỉ Thần Hoa Cái yêu vì

Lộc Mã hội hợp nhiều khi ngoại tài”

(Cung Thiên Di thấy Lộc Mã và Hỉ Thần Hoa Cái thường có tiền đến bất ngờ)

“Chơi bời du thủy du san

Thiên Di đảo Mã họp làng kết giao”

– “Kình tứ Mộ, Mã triều lai

Biên cương ắt hẳn ra tài võ công”

(Kình đóng cung quan ở Thìn Tuất Sửu Mùi có Mã chiếu)

“Quan Lộc Tử, Mã nhất ban

Khốc Hư Tí Ngọ đồng sảng hoạnh thương

Mã Lộc Thiên Hỉ thuận đường

Hoặc là Lộc Mã hợp phường tốt thay”

“Kình Đà ngộ Mã đã đành

Là người xuôi ngược để dành chiến công”

(Kình tại Quan Lộc hội chiếu Thiên Mã)

– “Hỏa Linh hợp Mã một nhà

Hoặc nghề cơ khí hoặc là chở chuyên”

Những câu phú về Lộc Tồn

– Mệnh Lộc Tồn tại viên khả hưởng tổ nghiệp

(Lộc Tồn đóng Mệnh cung có thể được hưởng sản nghiệp ông cha)

– Minh Lộc ám Lộc cẩm thượng thêm hoa

(Lộc Tồn hay hóa Lộc ở Mệnh có Hóa Lộc hay Lộc Tồn chiếu theo thế nhị hợp như gấm thêm hoa miễn là không gặp Tuần Triệt)

– Song Lộc ngộ Cơ Lương phú gia kham kỳ

(Thủ Mệnh Cơ Lương gặp song Lộc giàu có)

– Lộc Mã tối hỉ giao trì chúng nhân sủng ái

(Lộc Mã đứng cùng dễ gây thiện cảm với người)

– Hợp lộc củng Lộc khả thành võ công

(Mệnh Lộc có Lộc từ cung Thiên Di xung chiếu có thể phát về nghiệp võ).

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận về Tam Thai - Bát Tọa

Bát Tọa (phải đọc là Bát Tòa) thuộc âm thổ, tính tình thẳng thắn bộc trực, có phần vội vã, cũng chủ về văn mặc và trợ giúp quang huy cho Thái Âm. Bát Tọa đứng bên Thái Âm hoặc được Thái Âm đắc địa chiếu sẽ làm tăng quang huy cho Thái Âm. Bát Tọa đứng chỗ nào cũng được không bị thất hãm.

Một số Tử Vi gia Trung Quốc cho rằng Thai Tọa kị đứng vào Phu Thê cung sẽ gây ra tình trạng ly khắc. Tử Vi Việt đối với Thai Tọa vào cung Phối chẳng những không trở ngại mà còn đẹp nữa.

Một vài sách Tử Vi Việt lại bảo Tam Thai thuộc Thủy và Bát Tọa thuộc Mộc. Nếu đọc là Đài với Tòa thì thuộc Thổ có phần chính xác. Thai Tọa với Tử Vi Việt là sự khôn ngoan sang trọng, nhà cửa cao sang. Như vậy thì rõ ràng là Đài với Tòa chứ không còn phải là Thai với Tọa nữa.

Có những câu phú về Thai Tọa như sau:

“Giáp Bát Tọa giáp Tam Thai

Thiếu niên sớm dự các đài nghênh ngang”

– “Tam Thai hội hợp cùng cát diệu

Thời một phen dưỡng dục nên người”

– Mộ trung Thai Tọa văn mưu võ lược kiêm ưu

(Thai Tọa đóng Mệnh ở các cung mộ thì văn mưu vũ lược đều hay)

– Bát Tọa hướng Dương, thị tụng ư cung cấm

(Bát Tọa có Thái Dương là người được ra vào nơi cung cấm, quyền chức)

– Thai Tọa Phong Cáo hiển ấm thừa quang

(Mệnh hay Phúc Đức có Thai Tọa Phong Cáo thì được hưởng phúc ấm của ông cha)

– Thiên Mã ngộ Tam Thai anh hùng vô đối

(Mệnh có Thiên Mã đứng với Tam Thai là con người bản lĩnh anh hùng)

Luận về Lộc Mã

Lộc Mã là Lộc Tồn vớI Thiên Mã. Hai sao này mỗi sao có riêng một tính chất. Nhưng khi hội hợp với nhau lại tạo thành tính chất đặc thù. Bởi vậy trong khoa Đẩu số mới có danh từ Lộc Mã.

Sao Lộc Tồn mang cái nghĩa y lộc, tượng trưng cho tài phú tiền bạc. Trong lá số hễ Lộc Tồn đứng đâu thì đều có Kình Dương Đà La hiệp. Cổ nhân đặt như vậy với hàm ý chổ nào thấy tiền thì có kẻ dòm ngó.

Dương Đà còn biểu thị điều lao tâm lao lực phấn đấu cam go hoặc khẩu thiệt thị phi. Kiếm được tiền thì phải vất vả vượt những khó khăn. Sự đặt định này thật thuận lý. Vì Lộc Tồn bị Kình Đà hiệp nên những sao đứng cùng Lộc Tồn rất hệ trọng đối với sự luận đoán.

Sách xưa viết:” Lộc Tồn Bắc Đẩu đệ tam tinh, chân nhân chi tú, chủ nhân quí tước, tướng nhân thọ cơ, Đế Tướng phù chi thi quyền, Nhật Nguyệt đắc chí tăng huy, Thiên Phủ Vũ Khúc vi quyết chức, Thiên Lương Thiên đồng cộng kỳ tường. Nghĩa là”Lộc Tồn với Tử Vi, Thiên Tướng đứng cùng thành quyền lực, đứng với Thái Âm Thái Dương tăng thêm vẻ huy hoàng, gặp Vũ Khúc Thiên Phủ vốn là hai sao tiền bạc thì tài khí càng dồi dào. Thiên Lương Thiên Đồng nhờ Lộc Tồn nâng cao phúc ấm.

Lộc Tồn trên cơ bản ý nghĩa là y lộc, cho nên cũng dùng nó để tính sang thọ số của con người, tuổi thọ cao thì mới hưởng nhiều y lộc, như trong ngôn từ ta thường nói để chỉ ai đó qua đời bằng chữ “thất lộc”. Cho nên Mệnh cung mà có Thiên Lương đi với Lộc Tồn thường sống lâu.

Tiền nhân khi bàn về Lộc Tồn có viết câu:”Nếu đan thủ ở Mệnh mà không gặp các sao tốt khác chỉ đáng xem như mọi giữ tiền (thủ tài nô) ý chỉ rằng không biết hưởng thụ keo bẩn bần tiện.” Tại sao?

Các sao tốt khác trong câu trên là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa. Lộc Tồn bị Kình Đà hiệp mà đan thủ tất nhiên thành cô lập. Không gặp thế lực khác phò trọ Lộc Tồn đâm ra thành sợ hãi mất tự tin lúc nào cũng lo ai cướp mất lấy mất mà tìm cách bo bo giữ, coi tiền hơn tính mạng.

Lộc Tồn cô lập nơi Mệnh cung trong tình trạng ấy thà rắng đóng vào Thiên Di thoải mái hơn. Mệnh cung không còn bị áp lực của Kình Đà nữa, y lộc không trở nên vấn đề kinh hãi thì cuộc sống mới dễ chịu nhất là đối với những món tiền cố định như lương bổng, tiền lời ngân hàng, tiền cho mướn bất động sản. Lộc Tồn đóng Thiên Di lại thêm cả hoặc Hóa Lộc hoặc Hóa Khoa hoặc Hóa Quyền thì còn thành công trong những vụ buôn bán xa (ngoại quốc)

Lộc Tồn đứng với Thiên Mã cũng thế, khả dĩ tìm thấy tài lộc nơi viễn phương. Lộc hội Mã nhờ “động” mà có tiền. Chữ động đây còn có thể hiểu như làm nghề chuyển vận nữa không chỉ thu hẹp vào chữ viễn phương.

Lộc Tồn với Thiên Mã đồng cung, hoặc đối diện đều gọi là Lộc Mã giao trì. Lộc Mã giao trì nếu có thêm Văn Xương Văn Khúc thì cuộc đời làm ăn phát đạt khá mà không vất vả. Nhược bằng thấy Hỏa Tinh, Linh Tinh tất khó tránh được bôn ba lao bác một nắng hai sương.

Lộc Mã giao trì do “động” mà đắc lợi. Tuy nhiên cũng còn phải coi bản chất Thiên Mã thế nào để mà định. Thiên Mã nhất định chỉ có bốn nơi Dần Thân Tị Hợi, cùng một chỗ của sao Trường sinh cũng luôn luôn gặp sao Tuyệt ở những nơi này.

Trường hợp Thiên Mã đứng bên cạnh Trường Sinh thì làm việc dễ đắc lợi, nhưng cứ phải “động” hoài ít có thì giờ nghỉ ngơi. Như cổ nhân bảo: “Mã ngộ Trường Sinh chung thân bôn tẩu”

Trường hợp Thiên Mã đứng bên sao Tuyệt thì “động” với khí thế suy giảm để thành “bị động” hoặc chóng mệt mỏi. Thiên Mã đứng cùng Hỏa Linh cuộc đời bôn ba rồi mới thành công nếu hỏa Linh đắc địa. Thiên Mã đứng với sao Đà la, Đà La ví như dây quấn vướng vít, mọi việc đều trì trệ, kéo dài, “động” mà không mấy hanh thông, nhưng cứ phải “động”.

Thiên Mã đi cùng với một chính tinh nào cũng chịu ảnh hưởng của chính tinh đó. Ví dụ Thiên Cơ mang sắc thái hiếu động, Thiên Mã khi đi với Thiên Cơ tính chất hiếu động càng tăng mạnh đến mức thành “phù động” ý chí vội vã xốc nổi. Bất luận ở Mệnh hay Thiên Di, Cơ Mã đều thành con người lắm nghề và ít khi ở yên một chỗ. Tốt hay xấu? lại còn tùy thuộc những hung cát diệu khác.

Thiên Mã đứng với Thiên Phủ thì Thiên Phủ vốn tính chất an định. Thiên Phủ có khả năng làm cho Mã bớt “động”. Cho đến khi vận gặp lưu Thiên Mã bấy giờ Mã mới có sức chống lại sự ngăn chặn của Thiên Phủ để tạo nên một thay đổi rõ ràng quyết liệt.

Đối với các sao khác cũng theo như vậy mà suy đoán.

Ngoại trừ Mệnh và Thiên Di, Thiên Mã Lộc Tồn khi chấn đóng ở Tài Bạch hay Điền Trạch cũng mang một ý nghĩa đặc thù. Cung Tài Bạch thấy Lộc Mã rất tốt cho chuyện “động” mà đắc tài, buôn bán phương xa.

Cung Điền Trạch có Lộc Mã làm ăn kinh doanh về nhà đất nơi phương xa sẽ thành công. Tài Bạch, Điền Trạch theo cổ nhân nếu có Thái Dương Cự Môn phùng Lộc Mã hợp nhất rất thuận lợi cho sự nghiệp buôn bán viễn phương.

Trường hợp thê cung có Lộc Mã mà Mệnh cung xấu thì vợ sẽ bỏ mình đi lấy người có tiền có địa vị hơn. Thê cung ấy thêm sao Triệt Tuần nữa thì chuyện xảy đến càng mau chóng sớm sủa.

Lộc Tồn thuộc âm thổ, chủ về tuổi thọ có thể chế được tai ách cho người ta. Lộc Tồn tâm tình chân thực, phản ứng thì mau nhưng khai sáng lại chậm vì có khuynh hướng nặng về bảo thủ, khóa hò đồng. Nhờ Thiên Mã Lộc Tồn mới nhanh chóng mau mắn xông vào bắt cơ hội.

Lộc Tồn gặp xung phá tất phiền nhiễu ví như ngôi nhà cao vật liệu nặng mà bị địa chấn. Cổ nhân mới bảo “Lộc phùng xung phá cát xứ tàng hung” nghĩa là sao Lộc Tồn mà bị xung phá thì trong tình trạng tốt đẹp có ẩn hung hoạ ghê ghớm. Lộc Tồn Hóa Lộc gặp Không Kiếp Hỏa Linh Hó Kị là dấu hiệu của thất bại sụp đổ, bất an, chìm nổi, ưu phiền lo âu.

Lộc Tồn Hóa Lộc đóng vào Nô Bộc cung, cổ nhân nói:” Túng hữu tài quan dã bôn trì” nghĩa là dù có tước lộc tiền bạc thì cũng chỉ là ở cái thế tay sai bộ hạ.

Thiên Mã thuộc dương hỏa, chủ về “động” chuyển dịch, xoay sở. Tính chất hiếu động gặp tốt thành hay, gặp xấu thành dở, hợp với Lộc Tồn, Hóa Lộc. Bị các hung sát tinh đi kèm thành khốn đốn, hư hoại.

Thiên Mã gặp Đà La gọi bằng triết túc mã (ngựa gẫy chân thích chơi hơn làm). Thiên Mã gặp Hỏa Tinh gọi bằng chiến mã, nếu Mệnh xấu thường hung tử tha hương.

Thiên Mã rất kị các sao Không Vong (Tuần Triệt) cả đời bôn ba.

Thiên Mã đứng với Tử Vi Thất Sát ở Tị Hợi gọi bằng Quyền Mã. Thiên Mã đứng với Thiên Tướng Vũ Khúc tại Dần Thân gọi bằng “Tài Ấn Mã”. Thiên Mã gặp Thái Âm cung Hợi gọi bằng Tài Mã, gặp Thái Dương tại Tỵ gọi bằng Quí Mã

Mã ngộ Hình nhi phùng Thiên Khốc ông hoàn phát võ (Mệnh có Thiên Mã đứng cùng Thiên Hình lại được sao Thiên Khốc vào binh nghiệp thành công)

Mã Khốc như phùng Hình, Quyền Lộc Ấn tại Quan cung, võ tất thắng ban đệ nhất (Cung Quan Lộc Thiên Mã gặp Thiên Khốc gặp Thiên Hình, Hóa Quyền, Hó Lộc, Quốc Ấn khả dĩ làm to trong binh nghiệp)

Thiên Mã đóng vào cung Tật Ách cả cuộc đời không bao giờ được nhàn nhã thân tâm, chẳng lo cho mình cũng lo cho người, chẳng chuyện gì cũng gây ra chuyện để mà tất tưởi đôn đáo.

Những câu phú về Lộc Mã:

– Lộc Tồn thủ ư Tài Trạch tích ngọc đôi kim

(Cung Tài, cung Điền có Lộc Tồn thì của cải tích tự)

– Lộc Tồn Tí Ngọ vị thiên di, Thân Mệnh phùng chí lợi lộc nghi

(Cung Thiên Di hoặc Mệnh Thân tại Tí hay Ngọ mà có Lộc Tồn thì nhiều bổng lộc)

– Lộc Tồn hậu trọng đa y lộc

(Mệnh Lộc Tồn, thân hình đầy đặn tiền bạc sung túc nhất là đối với nữ mạng)

– Song Lộc thủ Mệnh Lã Hậu chuyên quyền

(Mệnh có song Lộc, đàn bà lấn lướt chồng như bà Lã Hậu)

– Minh Lộc ám Lộc vị chí công khanh

(Lộc toạ Mệnh, Lộc ám củng. Ví dụ Mệnh Dần có Hóa Lộc lại thấy cung Hợi có Lộc Tồn tức ám lộc thì địa vị cao)

– Song Lộc trùng phùng, chung thân phú quí

(Mệnh hội tụ hai Lộc suốt đời giàu sang)

– Lộc Văn củng Mệnh phú nhi thả quí

(Lộc đi cùng với Xương Khúc hội tụ vào Mệnh, có tiền và địa vị)

– Lộc hợp uyên ương nhất thế vinh

(Thân ở Phối cung, hội song Lộc lấy vợ giàu sang hoặc nhờ vợ mà giàu sang)

– Lộc Mã tối hỉ giao trì chúng nhân sủng ái

(Lộc Mã gặp nhau tại Mệnh cung dễ tạo cảm tình với người chung quanh)

– Lộc đảo Mã đảo kị Kiếp Không Thái Tuế

(Mệnh Lộc Mã xung chiếu hoặc Mệnh Mã Lộc xung chiếu mà gặp Kiếp Không Thái Tuế suốt đời bất mãn, công danh trắc trở, tiền nay có mai hết)

– Lộc Tồn nhập miếu tại hợi cung, chung thân phú túc

(Lộc Tồn cư Mệnh ở Hợi suốt đời khá giả, với điều kiện không bị xung phá)

– Hợp Lộc, củng Lộc định vi văn võ toàn tài

(Lộc thủ, Lộc chiếu không xung phá bởi hung sát tinh, đa tài)

– Lộc Tồn ngộ Triệt cư huynh đệ nam trưởng bôn ba

(cung Huynh đệ Lộc Tồn bị Triệt có người anh em bôn ba xứ người, đến vận hạn này thường bị thay đổi thuyên chuyển)

– Thiên Lộc ngộ Thái Âm ư nhàn cung dị bào huynh đệ

(Lộc Tồn gặp Thái Âm hãm ở cung Bào thì có anh em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha)

– Lộc Tồn Thiên Mã kinh nhân giáp đệ

(Mệnh Lộc Tồn Thiên Mã là người học hành đỗ đạt cao)

– Lưỡng Lộc Ngọ Dần nhi phùng Tử Vũ, Đinh Kỷ Âm nam phú đa danh thọ

(Người tuổi Đinh Kỷ gặp hai Lộc ở Ngọ Dần đi cùng bộ Tử Phủ Vũ Tướng thì giàu và thọ)

– Thiên Mã nhập Mệnh mẫn tiệp đa năng

(Mệnh Thiên Mã xoay xở làm việc giỏi)

– Thiên Mã ngộ Tam Thai anh hùng vô đối

(Sao Thiên Mã đứng bên Tam Thai vào bất cứ lãnh vục nào cũng giỏi hơn người)

– Mã ngộ Không Vong chung thân bôn tẩu

(Thiên Mã bị Tuần Triệp suốt đời vất vả)

– Mã Bật Kiếp Không hưng thượng quân tử

(Thiên Mã, Hữu Bật gặp Không Kiếp làm nghề trộm đạo)

– Lộc Mã giao trì vượng phu ích tử

– Mã ngộ Khốc nhi phùng Hình Quyền Lộc Ấn tại Quan Lộc võ tất thăng ban đệ nhất, văn hội chuyển đạt tam công

(Cung quan Lộc thấy Thiên Mã gặp Thiên Khốc, Thiên Hình, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Quốc Ấn theo nghiệp võ hay văn đều đạt địa vị cao)

– Mã ngộ Thiên hình nhi phùng Thiên Khốc công hoàn phát võ

(Mã gặp Thiên hình, Thêin khốc vào nghiệp võ phát công danh)

– Thiên Mã tại Tỵ, thị chiến mã hạnh ngộ Lương Khoa loạn thế xuất đầu

(Thiên Mã tại Tỵ cùng đứng với Thiên Lương Hóa Khoa gặp thời loạn thành danh)

– Chích hỏa phần Thiên Mã bất nghi viễn hành

(Thiên Mã đứng cùng Hỏa Linh đừng nên phiêu lưu đi xa)

– Mệnh Thân đồng tọa như tại hỏa cung hoặc lâm Hợi địa đồng cung vô chính diệu khưng kiến Mã Hình Linh Kiếp như hoa khai ngộ vũ, mãn thế phi bần tắc yểu

(Mệnh VCD Thân Mệnh đồng cung đóng Tỵ hợi mà thấy Thiên Mã Linh Tinh Thiên hình Địa Kiếp ví như hoa nở bị cơn mưa lớn, không nghèo thì yểu)

– Lộc phùng Lương miếu bảo tư tài ích dự tha nhân

(lộc gặp Thiên Lương miếu địa khéo giữ của thích cho người vay lấy lời)

– Nữ Mệnh Thiên Mã ngộ Lương Ấm, tiện nhi thả dâm

(Số nữ Mệnh ở Tỵ Hợi saoThiên Lương thủ mà gặpThiên Mã thì dâm tiện)

– Song Lộc cư nhi ngộ Cơ Lương phú gia địch quốc

(Mệnh Song Lộc đứng cùng Cơ Lương đại phú)

“Lộc Tồn Thiên Mã đồng gia

Có người buôn một bán ba nên giàu”

– “Mã Lộc ấy một phương hội ngộ

Cách phi thường phong độ anh tài”

– “Long đong Đông tẩu Tây trì

Bởi vì Thiên Mã Thiên Di hãm nhàn”

(Mệnh đóng tại Tỵ, Thiên Mã đối xung từ Hợi thường long đong ngược xuôi)

– “Từ cung Thiên Mã phùng Không

Gặp sao Phụ Bật một vùng sanh đôi”

– “Mã Lộc ngộ tướng mấy ai

Giàu sang đến trước đấng trai anh hùng”

– “Đồng cung Tồn Mã gặp nhau

Tiền tài vinh hiển ngàn dâu thẳng đường”

– “Tử Phù gặp Mã Dần Thân

Phù dư mã ắt thanh vân lộ đồ”

– “Mã ngộ Linh Hỏa miếu cung

Chiến binh Mã ấy vẫy vùng nơi nơi”

– “Tuấn mã Khốc Khách hợp bài

Ngựa kia có nhạc anh tài lên yên”

– “Mã kia sao Tuyệt một nhà

Cùng đồ mã ấy thật là gian truân.”

– “Thiên Hình ngộ Mã chẳng nên

Phù thi mã ắt tật nguyền chân tay”

– “Chiết túc Đà Mã sum vầy

Tử Mã Tuần Triệt đêm ngày khảm kha”

– “Thiên Mã nhập Mệnh ấy ai

Tài năng mẫn tiệp, người người ngợi ca”

– “Tràng sinh Mã Hỉ đồng cung

Công danh đắc lộ vẫy vùng một phương”

– “Phá Quân Tiêu Mã hợp vào

Ắt người du đãng ai nào dám thân”

(Phá Quân hãm địa tại Dần Thân đứng với Thiên Riêu, Thiên Mã)

– “Lộc cư Nô Bộc bực mình

Đông Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài”

“Vũ Cơ Lộc Mã Hỉ Hồng

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia”

– “Tài buôn bán nhiều bề giỏi dắn

Mà Mệnh cung Tồn hẳn Thiên Di”

– “Tang Môn ngộ Mã đinh ninh

Mỗi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu”

(Thiên Mã vào cung Bào hội Tang Môn)

– “Triệt Tuần ngộ Mã ưu phiền

Bỏ chồng vợ trốn đến miền xa khơi”

(Mã gặp Triệt Tuần ở Thê)

“Cơ Lương Lộc Mã ấy ai

Thạch Sùng kim ốc có sai đâu là”

– “Hỉ Thần Hoa Cái yêu vì

Lộc Mã hội hợp nhiều khi ngoại tài”

(Cung Thiên Di thấy Lộc Mã và Hỉ Thần Hoa Cái thường có tiền đến bất ngờ)

“Chơi bời du thủy du san

Thiên Di đảo Mã họp làng kết giao”

– “Kình tứ Mộ, Mã triều lai

Biên cương ắt hẳn ra tài võ công”

(Kình đóng cung quan ở Thìn Tuất Sửu Mùi có Mã chiếu)

“Quan Lộc Tử, Mã nhất ban

Khốc Hư Tí Ngọ đồng sảng hoạnh thương

Mã Lộc Thiên Hỉ thuận đường

Hoặc là Lộc Mã hợp phường tốt thay”

“Kình Đà ngộ Mã đã đành

Là người xuôi ngược để dành chiến công”

(Kình tại Quan Lộc hội chiếu Thiên Mã)

– “Hỏa Linh hợp Mã một nhà

Hoặc nghề cơ khí hoặc là chở chuyên”

Những câu phú về Lộc Tồn

– Mệnh Lộc Tồn tại viên khả hưởng tổ nghiệp

(Lộc Tồn đóng Mệnh cung có thể được hưởng sản nghiệp ông cha)

– Minh Lộc ám Lộc cẩm thượng thêm hoa

(Lộc Tồn hay hóa Lộc ở Mệnh có Hóa Lộc hay Lộc Tồn chiếu theo thế nhị hợp như gấm thêm hoa miễn là không gặp Tuần Triệt)

– Song Lộc ngộ Cơ Lương phú gia kham kỳ

(Thủ Mệnh Cơ Lương gặp song Lộc giàu có)

– Lộc Mã tối hỉ giao trì chúng nhân sủng ái

(Lộc Mã đứng cùng dễ gây thiện cảm với người)

– Hợp lộc củng Lộc khả thành võ công

(Mệnh Lộc có Lộc từ cung Thiên Di xung chiếu có thể phát về nghiệp võ).

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button