Tử vi

Lục cát tinh cơ bản tinh tình nội dung quan trọng bảngThiên khôi

Bạn đang xem: Lục cát tinh cơ bản tinh tình nội dung quan trọng bảng

Sao Nam Đẩu cát

Ngoại hạng

Bính hỏa

Dương

Dương quý

Ti khoa danh, là trời ất quý nhân, ban ngày quý nhân, trưởng bối quý nhân, thượng giới hòa hợp chi thần, lợi nhuận người sinh ban ngày, thường được quý nhân trợ. Đại biểu công danh, đề bạt, nhạc phụ, ngày giáo giáo thụ, hiệu trưởng. Cương nghị uy nghiêm, dũng cảm, văn vẻ cơ mưu, phong thái văn nhã, ôn cùng thiện lương, liêm khiết làm theo việc công, vui mừng lấy vật chất giúp người, xen vào việc của người khác, cũ kỹ chính thống.

Thiên việt

Nam

Đẩu

Cát

Giáp

Cấp

Đinh

Hỏa

Âm

Âm

Quý

Ti khoa danh, vi đêm quý nhân, trưởng bối quý nhân, thượng giới hòa hợp chi thần, lợi nhuận ban đêm sinh ra, thường được quý nhân trợ. Đại biểu cổ vũ, quý nhân, cảm tình, nhạc mẫu, lớp học ban đêm, âm nhạc, núi cao. Bề ngoài uy nghiêm, phong thái văn nhã, trung nghĩa thiện lương, văn vẻ tốt, có quyền mưu

,

, cũ kỹ chính thống, hơi phong lưu, vui mừng lấy tinh thần cổ vũ giúp người.

Văn khúc

Bắc đẩu

4

Chính tinh

Quý thủy

Âm

Khoa bảng

Khoa bảng chủ tinh, chưởng viết văn, thiên trọng văn học nghệ thuật. Đại biểu công văn khế ước bản sao, sáng tác, thi họa, nghệ thuật, lưỡi luận nhân, biện luận, phán quyết, trường học, tiệm bán đồ cổ, tiệm văn phòng phẩm, thư điếm, đồn công an, cái ao. Học thức uyên bác, mẫn tuệ-sâu sắc có khả năng, quang minh lỗi lạc, đa tài đa nghệ, văn nhã, thiện biện. Nữ chính nhiều dục đa nghi. Hãm địa tắc nhẹ hao phí, quái gở, cố chấp, nghèo tú tài.

Văn xương

Sao Nam Đẩu

7

Chính tinh

Tân kim

Âm

Khoa bảng

Khoa bảng ngôi sao, chưởng viết văn, thiên về học thuật công danh. Đại biểu công văn khế ước bản chính, cuộc thi, văn vẻ, văn phòng phẩm, tiền trả phân kỳ, có thể văn người này, trường học, thư điếm, phóng viên. Thái độ làm người học tích uyên bác, văn vẻ cái thế, tính nhu lãng mạn, đa tình đa nghĩa, khoan dung độ lượng quang minh, văn học tài hoa. Nhiều nữ nhân dục. Hãm địa nhẹ hao phí, quái gở, nặng thì khốn cùng.

Tả phụ

Bắc đẩu cát

Ngoại hạng

Mậu thổ

Dương

Trợ lực

Làm việc thiện lệnh. Phụ tá tử vi ngôi sao, vi ngang hàng quý nhân. Đại biểu phụ tá, cố vấn, trợ lực, tay trái, bên trái. Hỉ trợ nhân, chính mình cũng biết dùng người trợ. Đôn hậu trung nghĩa, thông minh mưu lược, thích làm vui người khác, phong lưu tiêu sái, có tài cán, có văn có võ, nhưng cần mượn dùng người khác thế lực để phát huy mình tài cán.

Hữu bật

Bắc đẩu cát

Ngoại hạng

Quý thủy

Âm

Trợ lực

Ti chế lệnh. Phụ tá tử vi ngôi sao, vi ngang hàng quý nhân. Đại biểu phụ tá, cố vấn, trợ lực, tay phải, bên phải. Hỉ trợ nhân, chính mình cũng biết dùng người trợ. Đôn hậu ngay thẳng, thích làm vui người khác, đa tài đa nghệ, phong lưu lãng mạn, thông minh mưu lược, có tài cán, nhưng cần nhưng trợ người khác thế lực để phát huy mình tài cán.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lục cát tinh cơ bản tinh tình nội dung quan trọng bảngThiên khôi

Sao Nam Đẩu cát

Ngoại hạng

Bính hỏa

Dương

Dương quý

Ti khoa danh, là trời ất quý nhân, ban ngày quý nhân, trưởng bối quý nhân, thượng giới hòa hợp chi thần, lợi nhuận người sinh ban ngày, thường được quý nhân trợ. Đại biểu công danh, đề bạt, nhạc phụ, ngày giáo giáo thụ, hiệu trưởng. Cương nghị uy nghiêm, dũng cảm, văn vẻ cơ mưu, phong thái văn nhã, ôn cùng thiện lương, liêm khiết làm theo việc công, vui mừng lấy vật chất giúp người, xen vào việc của người khác, cũ kỹ chính thống.

Thiên việt

Nam

Đẩu

Cát

Giáp

Cấp

Đinh

Hỏa

Âm

Âm

Quý

Ti khoa danh, vi đêm quý nhân, trưởng bối quý nhân, thượng giới hòa hợp chi thần, lợi nhuận ban đêm sinh ra, thường được quý nhân trợ. Đại biểu cổ vũ, quý nhân, cảm tình, nhạc mẫu, lớp học ban đêm, âm nhạc, núi cao. Bề ngoài uy nghiêm, phong thái văn nhã, trung nghĩa thiện lương, văn vẻ tốt, có quyền mưu

,

, cũ kỹ chính thống, hơi phong lưu, vui mừng lấy tinh thần cổ vũ giúp người.

Văn khúc

Bắc đẩu

4

Chính tinh

Quý thủy

Âm

Khoa bảng

Khoa bảng chủ tinh, chưởng viết văn, thiên trọng văn học nghệ thuật. Đại biểu công văn khế ước bản sao, sáng tác, thi họa, nghệ thuật, lưỡi luận nhân, biện luận, phán quyết, trường học, tiệm bán đồ cổ, tiệm văn phòng phẩm, thư điếm, đồn công an, cái ao. Học thức uyên bác, mẫn tuệ-sâu sắc có khả năng, quang minh lỗi lạc, đa tài đa nghệ, văn nhã, thiện biện. Nữ chính nhiều dục đa nghi. Hãm địa tắc nhẹ hao phí, quái gở, cố chấp, nghèo tú tài.

Văn xương

Sao Nam Đẩu

7

Chính tinh

Tân kim

Âm

Khoa bảng

Khoa bảng ngôi sao, chưởng viết văn, thiên về học thuật công danh. Đại biểu công văn khế ước bản chính, cuộc thi, văn vẻ, văn phòng phẩm, tiền trả phân kỳ, có thể văn người này, trường học, thư điếm, phóng viên. Thái độ làm người học tích uyên bác, văn vẻ cái thế, tính nhu lãng mạn, đa tình đa nghĩa, khoan dung độ lượng quang minh, văn học tài hoa. Nhiều nữ nhân dục. Hãm địa nhẹ hao phí, quái gở, nặng thì khốn cùng.

Tả phụ

Bắc đẩu cát

Ngoại hạng

Mậu thổ

Dương

Trợ lực

Làm việc thiện lệnh. Phụ tá tử vi ngôi sao, vi ngang hàng quý nhân. Đại biểu phụ tá, cố vấn, trợ lực, tay trái, bên trái. Hỉ trợ nhân, chính mình cũng biết dùng người trợ. Đôn hậu trung nghĩa, thông minh mưu lược, thích làm vui người khác, phong lưu tiêu sái, có tài cán, có văn có võ, nhưng cần mượn dùng người khác thế lực để phát huy mình tài cán.

Hữu bật

Bắc đẩu cát

Ngoại hạng

Quý thủy

Âm

Trợ lực

Ti chế lệnh. Phụ tá tử vi ngôi sao, vi ngang hàng quý nhân. Đại biểu phụ tá, cố vấn, trợ lực, tay phải, bên phải. Hỉ trợ nhân, chính mình cũng biết dùng người trợ. Đôn hậu ngay thẳng, thích làm vui người khác, đa tài đa nghệ, phong lưu lãng mạn, thông minh mưu lược, có tài cán, nhưng cần nhưng trợ người khác thế lực để phát huy mình tài cán.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button