Tử vi

Lục Sát Tinh

Đối với Hỏa tinh và Linh tinh đều là tườn Hỏa mạnh, có khả năng đốt cháy, hỏa mãnh liệt nên ta thấy trong các cách cục sét đánh, điện giật, bị cháy, bị đạn bắn…thường có Hỏa Linh tham gia. bởi vì sét đánh, điện,…đều là hỏa cả, do vậy ta hoàn toàn có thể dựa vào tính lý Âm Dương ngũ hành mà đoán, điều này giúp ta bớt đi việc học thuộc lòng sách vở mà nhớ dễ dàng hơn.

ví dụ Việt Hỏa Linh Hình thì tính hỏa mạnh quá mạnh, mạnh đến mức như sát đánh, hay Cự Tang Hỏa ở cung điền trạch chủ về cháy nhà, bởi vì Cự môn là chủ cung điền trạch, Tang môn mộc nhưng là cây khô làm nhà, Hỏa tinh như là đám cháy, cộng lại là cháy nhà. 

Hỏa Linh cũng vì tính hỏa mạnh nên sinh ra tàn tật, yểu chiết. khác với Kình Đà tính Kim gây ra hình thương, tai nạn. ngoài ra Hỏa Linh còn chủ đầu óc dễ trở nên điên loạn, bởi tính Hỏa nó cũng chủ cho Thần kinh, nên dễ bị bệnh thần kinh, Mắt thuộc Hỏa, nên Hỏa quá vượng thì mắt dễ bị mờ, mắt khô, nếu đi cùng cách xấu có thể bị mù mắt. 

Bạn đang xem: Lục Sát Tinh

Sự khác nhau giữa Hỏa và Linh chính là Hỏa thì mãnh liệt, nhanh chóng, vì nó là Dương Hỏa, nên trong các cách cục cháy nhà, sét đánh, điện giật, yểu chiết hay có Hỏa tinh. còn Linh tinh thì ngấm ngầm, từ từ, gây ảnh hưởng lâu dài, gây ra sự phẫn uất, tinh thần tuyệt vọng…ví dụ như Linh Xương Đà Vũ. Đó là sự khác nhau giữa Âm Hỏa và Dương Hỏa. nên cũng có phân biệt là vậy.

khi Hỏa Linh đắc địa thì phải chú ý là có thể tốt, sách vở viết là rất tốt, con người sức khỏe tốt, mạnh mẽ, gan dạ, can đảm, tài giỏi, có thể làm lãnh đạo…

Kình Dương, Đà la

2 sao này có tính Kim, cho nên hay gây ra tai nạn, hình thương, mổ xẻ… Kình Dương là Dương Kim nên tai họa đến nhanh, dễ bị bất ngờ, là nguyên nhân gây ra mổ xẻ…Đà la là Âm Kim thì âm thầm, từ từ, gây ra yểu chiết, cũng là thương tật nhưng Kình Dương là Dương Kim nên chủ ngoại thương, bị thương bên ngoài, còn Đà la là Âm Kim thì chủ về nội thương. bị thương từ bên trong, như ngũ tạng, đặc biệt có tác động lớn lên tinh thần như Linh Xương Đà Vũ.

Địa Không, Địa Kiếp.

2 sao này hành Hỏa, nhưng là hỏa khí, ví dụ như ta đun nước thì nước nóng lên, nó cũng là Hỏa nhưng không phải dạng hỏa đốt cháy nên không có tính mãnh liệt như Hỏa Linh. do nó là hỏa khí nên có sự tản mát, vì vậy mà Địa Không Địa kiếp hay hoạch phát hoạch phá, không bền vững, với tiền bạc khó tụ, sự nghiệp khó bền, làm việc dễ gãy đổ, ý chí không mạnh mẽ, hay thay đổi, thiếu quyết đoán…đối với Địa kiếp là Âm nó hay chủ về vật chất, vào vận hay gặp cướp, gặp kẻ xấu làm hại, với người có nó thì hay làm càn, làm ẩu, làm không nghỉ đến hậu quả. còn với Địa không là Âm thì nó có tác dụng lên tinh thần, làm cho con người tinh thần dễ sa sút, trống rỗng…mà dễ suy sụp. 

đối với bộ lục sát tinh này thì phải phân định là Kình Đà gây ra tai nạn, hình thương. Hỏa Linh hay gây ra yểu chiết, thần kinh. Không Kiếp thì dễ thất bại, làm việc dễ gãy đổ. 

Đối với các Sao khác tương tự như vậy. Do vậy cần nắm vững tính chất Âm Dương Ngũ hành là ra hết.

có thể làm lãnh đạo…

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lục Sát Tinh

Đối với Hỏa tinh và Linh tinh đều là tườn Hỏa mạnh, có khả năng đốt cháy, hỏa mãnh liệt nên ta thấy trong các cách cục sét đánh, điện giật, bị cháy, bị đạn bắn…thường có Hỏa Linh tham gia. bởi vì sét đánh, điện,…đều là hỏa cả, do vậy ta hoàn toàn có thể dựa vào tính lý Âm Dương ngũ hành mà đoán, điều này giúp ta bớt đi việc học thuộc lòng sách vở mà nhớ dễ dàng hơn.

ví dụ Việt Hỏa Linh Hình thì tính hỏa mạnh quá mạnh, mạnh đến mức như sát đánh, hay Cự Tang Hỏa ở cung điền trạch chủ về cháy nhà, bởi vì Cự môn là chủ cung điền trạch, Tang môn mộc nhưng là cây khô làm nhà, Hỏa tinh như là đám cháy, cộng lại là cháy nhà. 

Hỏa Linh cũng vì tính hỏa mạnh nên sinh ra tàn tật, yểu chiết. khác với Kình Đà tính Kim gây ra hình thương, tai nạn. ngoài ra Hỏa Linh còn chủ đầu óc dễ trở nên điên loạn, bởi tính Hỏa nó cũng chủ cho Thần kinh, nên dễ bị bệnh thần kinh, Mắt thuộc Hỏa, nên Hỏa quá vượng thì mắt dễ bị mờ, mắt khô, nếu đi cùng cách xấu có thể bị mù mắt. 

Sự khác nhau giữa Hỏa và Linh chính là Hỏa thì mãnh liệt, nhanh chóng, vì nó là Dương Hỏa, nên trong các cách cục cháy nhà, sét đánh, điện giật, yểu chiết hay có Hỏa tinh. còn Linh tinh thì ngấm ngầm, từ từ, gây ảnh hưởng lâu dài, gây ra sự phẫn uất, tinh thần tuyệt vọng…ví dụ như Linh Xương Đà Vũ. Đó là sự khác nhau giữa Âm Hỏa và Dương Hỏa. nên cũng có phân biệt là vậy.

khi Hỏa Linh đắc địa thì phải chú ý là có thể tốt, sách vở viết là rất tốt, con người sức khỏe tốt, mạnh mẽ, gan dạ, can đảm, tài giỏi, có thể làm lãnh đạo…

Kình Dương, Đà la

2 sao này có tính Kim, cho nên hay gây ra tai nạn, hình thương, mổ xẻ… Kình Dương là Dương Kim nên tai họa đến nhanh, dễ bị bất ngờ, là nguyên nhân gây ra mổ xẻ…Đà la là Âm Kim thì âm thầm, từ từ, gây ra yểu chiết, cũng là thương tật nhưng Kình Dương là Dương Kim nên chủ ngoại thương, bị thương bên ngoài, còn Đà la là Âm Kim thì chủ về nội thương. bị thương từ bên trong, như ngũ tạng, đặc biệt có tác động lớn lên tinh thần như Linh Xương Đà Vũ.

Địa Không, Địa Kiếp.

2 sao này hành Hỏa, nhưng là hỏa khí, ví dụ như ta đun nước thì nước nóng lên, nó cũng là Hỏa nhưng không phải dạng hỏa đốt cháy nên không có tính mãnh liệt như Hỏa Linh. do nó là hỏa khí nên có sự tản mát, vì vậy mà Địa Không Địa kiếp hay hoạch phát hoạch phá, không bền vững, với tiền bạc khó tụ, sự nghiệp khó bền, làm việc dễ gãy đổ, ý chí không mạnh mẽ, hay thay đổi, thiếu quyết đoán…đối với Địa kiếp là Âm nó hay chủ về vật chất, vào vận hay gặp cướp, gặp kẻ xấu làm hại, với người có nó thì hay làm càn, làm ẩu, làm không nghỉ đến hậu quả. còn với Địa không là Âm thì nó có tác dụng lên tinh thần, làm cho con người tinh thần dễ sa sút, trống rỗng…mà dễ suy sụp. 

đối với bộ lục sát tinh này thì phải phân định là Kình Đà gây ra tai nạn, hình thương. Hỏa Linh hay gây ra yểu chiết, thần kinh. Không Kiếp thì dễ thất bại, làm việc dễ gãy đổ. 

Đối với các Sao khác tương tự như vậy. Do vậy cần nắm vững tính chất Âm Dương Ngũ hành là ra hết.

có thể làm lãnh đạo…

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button