Tử vi

Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập – Phần 1

Bản dịch:

Tự:

Sách này cảm tạ học tập phi tinh cùng học, cộng đồng bả lương nhược du lão sư quá khứ luận mệnh tư liệu cân trong sách ví dụ tố đồng loại hình ví dụ chỉnh lý.

Bạn đang xem: Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập – Phần 1

Kỳ vọng nhượng hậu học giả tài năng ở đồng dạng mệnh lệ ở giữa phát hiện phi tinh thượng mệnh lý ăn khớp, như vậy đối sinh đại gia học tập phi tinh tử vi đẩu số sẽ có trợ giúp rất lớn.

Cẩn dĩ sách này cảm tạ lương nhược du lão sư vô tư giáo dục. Tịnh mong muốn chính xác mệnh lý năng lực không ngừng truyền thừa tiếp.

Chu tinh phi sinh 2011 năm 11 nguyệt 30 nhật

Trước danh lương sư nguyện qua lại ngoài lề — lương nhược du dân quốc bảy mươi lăm năm, đêm hè sau bữa cơm chiều, anh em đồng hao dục vãng nào đó tế công thần đàn hỏi rõ bài mà tương yêu làm bạn. Trà dư tửu hậu, quay về với chính nghĩa rảnh rang cũng nhàn rỗi, vui vẻ cộng đi. anh em đồng hao một đường tự thuật nên tế công thần đàn minh bài cực chuẩn, đèn nhang đang thịnh. Đến mục đích, quả nhiên tiếng người ấm đun nước. Anh em đồng hao vị dư ký lai của thì an của thúc đăng ký, không hỏi minh bài cũng có thể vấn sự. được rồi! Ta tựu vấn đẩu số học tập có hay không năng lực cao hơn tầng lầu? Kêu tên đáo ta, sư phụ vấn: Nhân đều tưởng tiền hỏi rõ bài, độc người ta không giống người thường, vấn chuyện gì? Đáp: Vấn đẩu số học tập, danh sư nơi nào mịch? nhưng thấy sư phụ chậm rãi, đảo ba chén rượu mệnh ta hát, vân: Uống mới nói! hát tất, sư vân: Nên có sư duyên đều trải qua, còn dư lại chính hảo hảo dụng tâm ngộ ba! trời ạ! Đẩu số lộ là khó như vậy đi, một đường tới là hiểu một chút đạo lý. Vãn kính hối tiếc, tóc trắng xoá vậy! còn dư lại tâm nguyện là: Ta không nên kẻ học sau người đi chặng đường oan uổng, ta không nên kẻ học sau người dĩ không được chính xác mệnh lý tự lầm lầm nhân, nhân quả luật là như bóng với hình. Đánh dấu hay không, ở cá nhân ta cảm giác, tựa hồ điều không phải như vậy trọng yếu. Ta hy vọng nhất là có lòng đang đến đây gia tộc, nguyện: Nhất, đẩu số cộng tiến giai. Nhị, ngày khác nếu có chút thành tựu, cẩn thủ miệng nghiệp, thái độ làm người giải thích nghi hoặc khải thiện, hành công lập đức! Tam, sở hữu người hữu duyên, Phúc Thọ an khang! Đến tiếp sau: Ân sư nói xong thật tốt! Thế nào tài khiếu cẩn thủ miệng nghiệp ư? Đáp: Cẩn thủ miệng nghiệp là: Bất luận cái gì đối với người khả năng tạo thành tâm lý thương tổn nói, đều ứng với cẩn thận, uyển chuyển. Thí dụ như sinh đương sự người trước mặt, phán đoán nhân ly hôn và tử vong, chớ tốt đẹp dục nổi lên công lực mà nói thẳng đả thương người, tạo thành sợ hãi, cực đoan mà người xấu tiền đồ. Đặc biệt hỏa hầu chưa thành thục thì, chớ như đinh đóng cột nói rõ. Hay nhất tâm tồn thiện niệm, cảm động lây dụng tâm sinh cực khổ người.

Mục lục:

Lệ nhất giáp ngọ nam của chìm nổi 4

1, thị trường chứng khoán thua hai trăm vạn 4

2, một thân đổ tính nặng 5

3, do kỳ phụ mẫu trong tay gia đạo sa sút 5

Lệ nhị: Hạng Võ của tài phú 6

Lệ tam: Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh — tài phú thiên 8

Lệ tứ, mậu ngọ nam của tài vận (đi làm kiêm nghề phụ tốt, kinh thương bất hảo) 11

Lệ ngũ, đinh tị nam của tài phú 14

1, người này sự nghiệp tự Hóa kị, sự nghiệp vận làm sao phân tích? Tài vận làm sao phân tích? 14

2, tài vận 15

3, quan bản đại hạn (cách cục ứng với đại hạn, động bàn) 16

4, phú mệnh 17

5, chức nghiệp 18

6, đạp tử nữ đại hạn 19

7, thê tử chức nghiệp 20

8, thể, sử dụng (dĩ tài, đưa sinh làm thí dụ) 21

Lệ lục, không thích hợp gây dựng sự nghiệp mệnh cách 27

Lệ thất: Ít tiểu gia bần của mệnh (phụ mẫu song lộc kị chuyển hóa kỵ nhập thiên di phùng song kị, điền trạch song quyền) 31

Lệ bát: Gian khổ gây dựng sự nghiệp mệnh cách 36

Lệ cửu: Có thể gây dựng sự nghiệp, tiểu Phú của mệnh cách 39

Lệ thập: Ông chủ cách cục, kiếm khoái tiền, trung niên có ngăn trở 41

Lệ mười một: Gà rừng nghiên cứu sinh, gây dựng sự nghiệp (không thích hợp) 43

Lệ mười hai: Hóa kỵ năm sinh ở mệnh, công tác thụ ảnh hưởng (rủi ro, bị hại thất nghiệp) 45

Lệ mười ba: Kho phá người, gây dựng sự nghiệp muốn gặp hảo hãy thu 52

Lệ mười bốn: Gia vận hảo, phúc hậu, nên gây dựng sự nghiệp 54

Lệ mười lăm: Phập phồng thoải mái khi còn sống 56

1, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xuất thân có nhiều 56

2, sinh ý đại bại, kỷ tận diệt gia sản 57

3, thất ý thì cây đổ bầy khỉ tan 58

Lệ mười sáu: Nghiệp lực cho phép, tài lai tài khứ 61

1, sự nghiệp hảo, nhân vì huynh đệ mà thất sản nghiệp 61

2, <đạo tạng phi bí> trung tương quan chương và tiết – chính mình Tam gia cao cấp nhà hàng 62

Lệ mười bảy: Đưa sinh 65

1, sư phụ của thầy 65

2, được phụ mẫu trợ giúp mua phòng, hưng cấu phòng tìm cách 67

3, khán cát hung (sư phụ của thầy bàn) 69

Lệ mười tám: Gây dựng sự nghiệp muốn xem điền trạch tam phương 71

Lệ mười chín: Giáp ngọ nam của tài phú 73

1, tiểu Phú 73

2, cách cục hảo, phúc hậu tiến tài, thịnh vượng gia đình 75

Lệ hai mươi: Đinh tài thưa thớt mệnh cách 77

Lệ hai mươi mốt: Nổi danh thủ phủ, danh lợi song thu vào 79

1, hoành phát làm giàu 79

2, hậu phúc ấm tài 81

Lệ hai mươi hai: Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản 83

Lệ hai mươi ba: Số khổ nữ 84

Lệ hai mươi tứ: Quan cách cục của ác 85

Lệ hai mươi lăm: Tổ đức lưu danh, gia đạo thịnh vượng 86

Lệ hai mươi sáu: Phúc mỏng dồn gia đạo sa sút 87

Lệ hai mươi bảy: Học đồ xuất thân xí nghiệp gia 89

Lệ hai mươi tám: Tổ đức lưu danh, sinh sản nhiều du dương 91

Lệ nhất giáp ngọ nam của chìm nổi

Nam mệnh giáp ngọ năm chín tháng buổi trưa sinh

1, thị trường chứng khoán thua hai trăm vạn

Giao hữu tọa dậu được thái dương hóa kỵ năm sinh, dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập cung phúc đức phùng mệnh lộc. Nói giao hữu cố tình ta vô phòng , ta tương thiệt thòi lớn. Chuyển cung phúc đức canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, được phu thê cập tài bạch lưỡng đều bính hóa thiên đồng lưỡng lộc lai hội với điền trạch. Đến đây tương dẫn phu thê cập tài bạch lưỡng đều tiên hậu bị cướp của ách.

Kì thực người này tằng nhân đổ lầm vào cái tròng mất tiền, cập nhật hậu lão bà giao hữu vô ý sinh ngoài giá thú tình, dẫn sói vào nhà mà chết dĩ ly hôn xong việc.

Lộc là phúc, thường kẻ khác cư an không được tư nguy, sở dĩ gặp nạn, đến đây tức nếu nói “Lộc tùy kỵ tẩu”.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 5. 2(15 trang)

2, một thân đổ tính nặng

Mệnh bàn “Mười hai cung”, cung cung đều có thể luận nhân “Tính hướng”, bất đồng cung vị nói có đúng không cùng phương hướng “Cá nhân tính cách”, đến đây tức “Cung cung đều là xuân”.

1. Kỳ “Tài bạch” hóa liêm trinh <đánh cờ tinh> hóa kỵ nhập “Cung mệnh” phùng liêm trinh Hóa lộc năm sinh, nói người này ái “Đổ” mà dễ thâu tiền .

2. Chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra” , là mỗi yêu tất đổ, làm không biết mệt.

3. Lánh người, kỳ “Thiên di” hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập “Cung mệnh” , nói kỳ được “Ngoại tại” “Kỳ ngộ” hoặc “Lạc thú”.

4. Như dĩ 1+ 2+ 3 thức hợp của, thì kỳ “Đổ” “Nhiều cơ hội”, “Loại khác cũng nhiều”, từ mọi người vui đáo lục hợp màu, thậm chí sinh mạt trượt, thiên cửu chờ, thua mất ước một cái nhà nhà trọ.

5. Như tựu 3 thức đi xuống kéo dài, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra”, tức sai ai ra trình diện ất Thái âm “Kị ra” với “Phụ mẫu”.

Đến đây nhất đa cung vị “Xâu chuỗi thích tượng” có thể giải trừ vì thế nhân “Đào hoa cơ duyên đa” mà “Nhục dục” cũng nhiều, thường có vật món bất đồng “Sương sớm nhân duyên” .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 37~ 38 trang.

3, do kỳ phụ mẫu trong tay gia đạo sa sút

38 năm phụ mẫu tự đại lục di chuyển lai thai, thân ít xu tê ngõ hẹp vi chương phòng xá trung. Đến đây tức với phụ mẫu trong tay “Gia đạo sa sút” tượng.

1. “Phụ mẫu” hóa văn khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại thái dương nhập “Giao hữu” phùng thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, trình song kị.

Lời ấy phụ mẫu tương “Trải qua thất bại”, “Quái gở xử thế”, nan quang vinh hiển.

2. “Điền trạch” thì hóa văn xương hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, trong buổi họp thức trình tam kị phá mệnh.

Đến đây “Phụ mẫu”, “Điền trạch”, “Thiên di” cộng phá, với phụ mẫu trong tay gia đạo sa sút, đinh tài điêu linh, cũng ít đôn thân láng giềng hoà thuận.

3. Này đây bản làm ra thân hoàn cảnh phi tốt, cũng là con trai độc nhất .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 90~ 91 trang.

Lệ nhị: Hạng Võ của tài phú

Thành tựu vị dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển đinh cự môn kị quay về huynh đệ được thiên di tân hóa cự môn lộc lai củng, lên như diều gặp gió.

Huynh đệ cung hội lưỡng lộc, dĩ giáp thái dương hóa kỵ nhập tật ách phùng giao hữu dĩ canh thái dương phi lộc lai hội, mà thiên di vừa dĩ tân hóa thái dương quyền củng hộ, kế được tam lộc nhất quyền, nên kỳ phong vân tế hội.

Tật ách được tam lộc nhất quyền tất chí đắc ý mãn, chuyển nhâm vũ khúc kị sinh thiên di vừa tái phùng sự nghiệp kỷ bay tới vũ khúc lộc hội. Lúc này, thiên di được tứ lộc nhất quyền vậy, hô phong hoán vũ!

Chú: Thiên di được lộc, quyền củng hội, hiệu quả và lợi ích tốt cách! Là lộc dục quyền hộ, quyền ái lộc ủng, cảnh thượng thiêm hoa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh!

Tái quan Kỳ huynh đệ cung thành tựu vị, trừ kể trên giáp liêm trinh lộc với phúc đức cát vùng thiếu văn minh, giáp phá quân quyền cũng nhập thiên di hội phu thê cập tài bạch quý phá quân bay tới song lộc củng hóa, tài kho thông thiên, nuôi sống trăm vạn hùng binh, có thể vạn chúng nỗi nhớ nhà.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 6(17 trang)

Lệ tam: Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh — tài phú thiên

Đến đây xấu số khôn tạo, quý xấu năm tháng tư giờ Dậu sinh, cung mệnh canh thân chỉ tọa liêm trinh.

Năm sinh tham lang kị sinh thiên di, thiên di chỉ kị bản bên trong thủ phân ứng với vô phương, mà tài bạch thì liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” thành hai đầu sai ai ra trình diện kị của phá.

Mệnh, thiên ký phá, mà thiên di chuyển thái dương hóa kỵ nhập giao hữu vừa phùng Thái âm “Tự Hóa kị” tiêu tán, nhân sinh tương vô năng mong muốn mà thất kỳ tự chủ và phương hướng. Kỳ tật ách cũng ất Thái âm cùng kị với giao hữu thành rách nát, canh hình vô pháp nắm trong tay phiền chán mạn loạn!

Chú: Hóa kỵ năm sinh tức là mạng người sinh hồng trần nghiệp lực điểm, đến đây kị sở rơi của cung tức là nên cung sinh ta ước thúc hoặc trách nhiệm, nỗ lực. Chuyển kị phục sai ai ra trình diện rách nát thì cá tính hoặc gặp gỡ trình hỗn loạn vô tự chủ ý chí hoặc thân bất do kỷ.

Cung mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, bản là gìn giữ cái đã có lo cho gia đình tượng, chuyển quý tham lang tái hóa kỵ nhập với thiên di thành thất thần phá toái cách.

Đến đây hiệp tài kho <điền trạch> của kị ra, thương tổn đã cự, phục sinh thiên di tao ngộ hóa kỵ năm sinh, lập thành khói lửa mê loạn, vì vậy nói kỳ thất thần phá toái.

Kì thực cô gái này xuất thân đứng hàng thứ cư mạt, trên có nhị tỷ vô huynh đệ. Đại tỷ trời sinh nhược trí tàn chướng, nhị tỷ tình cảm sớm phát sớm giá, kết hôn sống chết, độc di cô gái này và phụ mẫu gắn bó.

Điều kiện không được thường, 16 tuổi lên gia đạo sa sút, mắc nợ buồn thiu. Bất đắc dĩ xuống hải bạn rượu mấy năm rồi sau đó bồi thường toàn bộ gia trái hoàn tất tái gả làm vợ người, bất đắc dĩ hồng nhan bạc mệnh gặp nhân không quen, nhà giàu lão công tham hoa yêu rượu phục hít thuốc phiện, mỗi khi quyền cước tương hướng, lấy nước mắt rửa mặt độ nhật. Ai ai thê thê hành hạ mấy năm cuộc sống hôn nhân, chung dĩ thắng được ly hôn tố tụng mà xong việc.

Người mang phụng dưỡng phí, bản có thể an tĩnh thủ phân để gặp lại phu quân, bất đắc dĩ năm ngoái gặp lừa dối tập đoàn lệnh kỳ mắc nợ 800 dư vạn, bất đắc dĩ tái hãm vui mừng tràng chấp hồ, kế tục đối mặt sinh trương thành thục ngụy tanh hôi nhân sinh.

Ở đâu do mệnh hãm vui mừng tràng, nguyên lý nói như thế nào?

Thiên di và sự nghiệp lưỡng đều tọa giáp, dĩ liêm trinh song phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển canh thiên đồng hiệp song lộc hóa kỵ nhập điền trạch hội tài bạch bay tới thiên đồng lộc, trời giáng vượng tài.

Tài phi hóa lộc nhập điền hội cát, phục dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập thiên di phùng phu thê bay tới tham lang lộc hội, đào hoa tài vượng vậy .

Nhiên phu thê dĩ tham lang lộc chiếu mệnh, chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu vừa phùng mệnh lộc, dạ khách của duyên nhân khí vượng. Nhưng giao hữu bản cung Thái âm tự Hóa kị ra tiêu tán, phùng tử nữ bay tới Thái âm lộc tái tiếp theo hội, là vợ chồng, tử nữ cộng tương hoạt động lớn duyên khứ duyên lai tượng, là được đào hoa vượng tài mà sinh trương thành thục ngụy náo nhiệt tống vãng nghênh đón. Đến đây mười phần phong trần nữ mệnh cấu cách, ở đâu đủ dị tai?

Chú: Phàm mệnh sai ai ra trình diện lưỡng kị phá tan người, thuộc “Nghiệp lực nặng” “Đặc biệt”, phi thương thân thì phùng nghiêng ngửa, thường vô lực và tạo hóa chống lại.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 8(22 trang)

Lệ tứ, mậu ngọ nam của tài vận (đi làm kiêm nghề phụ tốt, kinh thương bất hảo)

Vấn: Cô gái này hiểu rõ bạn trai 67 năm 11 nguyệt giờ Thân sinh, mệnh tọa bính thìn có cự môn và đà la.

Bất quá khán lão sư giải thích có thể lý giải, thế nhưng một ngày chính bắt được hé ra mệnh bàn lại cảm thấy như Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn chẳng từ đâu hạ thủ, khả năng chỉ có thể nhìn hơn đa hạ công phu!

Vừa cô gái này lại muốn hỏi hắn tiền tài, ta thử lại trứ giải trừ giải trừ khán, thỉnh lão sư tái chỉ ra chỗ sai…

Mệnh hóa kỵ nhập điền trạch cất dấu cung, vô cái khác kị gặp gỡ, sở dĩ nỗ lực phải cụ thể có thể thủ thành?

Đáp: Đã ngon miệng liễu, chúc mừng!

Vấn: Tài bạch phục vừa hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập điền trạch, sẽ có tài sản.

Đáp: Đúng vậy! Rất nhanh thì hội được trưởng bối trợ giúp mà đưa sinh, là bản mệnh điền trạch dĩ kỷ tham lang quyền nhập huynh đệ phùng năm sinh tham lang lộc chiếu đại hạn điền trạch, chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập phu thê <đại hạn tài bạch> được đại hạn huynh đệ đinh bay tới Thái âm lộc hội, là ta được trưởng bối phúc mà đưa sinh.

Nhiên dù sao huynh đệ ất Thái âm hóa kỵ nhập phu thê <đại hạn tài bạch> phùng hóa kỵ năm sinh , là thực lực kinh tế bất túc của tượng, chuyển giáp thái dương vừa kị ứng với với nguyên mệnh tài bạch phùng điền trạch bay tới văn khúc kị, hiển nhiên được trưởng bối trợ giúp đưa sinh rồi sau đó kinh tế năng lực bất túc, chỉ nhưng tương thoát ly sản xuất vuốt lên tài vụ! Vì vậy đưa sinh ứng với vật tham đại, hảo, miễn gánh vác quá nặng mà cục diện thành quẫn.

Vấn: Sự nghiệp phi hóa lộc nhập tài bạch, có thể việc buôn bán kiếm tiền, lợi nhuận không sai. Có đúng hay không công tác tiền kiếm được có thể mua bất động sản? Sở dĩ sau đại hạn đi vào cung điền trạch sẽ có tiền.

Đáp: Bản mệnh dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch là thủ thành, nhưng nói chữ khúc hóa kỵ nhập tài bạch thì là tài kho chảy ra nan thủ của tượng; mà cung phu thê <đại hạn tài bạch> vừa hiệp hóa kỵ năm sinh ất thái dương hóa kỵ nhập sinh tài bạch, thì kho của bất ổn, không được sớm việc buôn bán. Huống hồ đại hạn mệnh dĩ mậu thiên cơ phùng hóa kỵ năm sinh với phu thê, đại hạn sai ai ra trình diện phá, tất có hối lận, vì vậy hạn trong vòng nhưng dĩ gìn giữ cái đã có là thượng.

Vấn: Thế nhưng điền trạch vừa hóa văn khúc hóa kỵ nhập cung tài bạch, sở dĩ cái này đại hạn tương đối sẽ không tồn đáo tiền, sẽ đem tiền tiêu rơi.

Đáp: Kể trên điền trạch hóa kỵ nhập tài bạch hung hội đại hạn tài phục tự Hóa kị ra, là tài sản thiên không tượng, kỳ thất đại vậy! Nhữ vân: Sẽ đem tiền tiêu rơi. Quyết phi như vậy thiện thôi!

Vấn: Vừa huynh đệ cung có thiên tài tinh tham lang Hóa lộc năm sinh, vừa hóa quyền đáo cung phúc đức, sở dĩ kết luận là hắn sẽ có tiền.

Đáp: Kết luận là hắn sẽ có tiền? Đến đây luận có tỳ vết nào!

Đến đây mệnh nếu như đã ngoài ban kiêm nghề phụ, nhất định phải cao thu nhập mà thoả đáng có thừa! Nhược nhất tâm đầu nhập kinh thương, chỉ thất lớn hơn được. Nãi huynh đệ và điền trạch lưỡng cung cộng phá sinh tài bạch, lúc này lấy thủ liễm mà công thì có thừa, dĩ chuyên tấn công vô thủ tục tất thất.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 9. 2(26 trang)

Lệ ngũ, đinh tị nam của tài phú

Nào đó nam: Nước lịch 66 năm âm lịch ba tháng buổi trưa.

1, người này sự nghiệp tự Hóa kị, sự nghiệp vận làm sao phân tích? Tài vận làm sao phân tích?

Đáp: Vận hạn của thuận nghịch, điều không phải phi quan sự nghiệp hoặc tài bạch bất khả. Thí dụ như đến đây mệnh, thiên di dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, nói cuộc đời này tất có được phúc là lúc; chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch được tài bạch bính thiên đồng lộc lai hội, đại cát. Là bản đại hạn tài bạch và bản mệnh tài bạch cát ứng với với điền trạch, đãi hậu năm đạp hợi cung, vận trình tất là tốt của thủy.

Đến đây tức cái gọi là tiên quan mệnh cách mà luận đoán đúng thời cơ hạn. Các hạ có chưa bắt đầu tốt tiền đồ. Duy bản mệnh ký điền trạch sai ai ra trình diện phá, mọi việc thu liễm là cát, hàm sự nghiệp và hôn nhân . Đến nỗi sự nghiệp tự Hóa kị thì canh ứng với thu liễm, chỉ tuổi còn trẻ nên đi làm an ổn là thượng sách.

2, tài vận

a, vấn: Bản mệnh tài xung đại hạn tài là khinh, đại hạn tài xung bản mệnh tài làm trọng. Thuyết pháp này đúng không?

Đáp: Hết thảy kị xung, kỳ hậu quả nặng nhẹ, hay là muốn trở về sinh bản mệnh bàn “Cung vị” cân nhắc.

Thí dụ như mạng ngươi, tài bạch dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh, là nói nhân sinh tương có kim tiền ràng buộc hoặc làm phức tạp, vì vậy lúc còn trẻ ứng với thượng tốp nã cố định tiền lương, sinh hoạt chi tiêu còn phải liệu cơm gắp mắm. ※ thẳng đến bản phu thê đại hạn nhưng làm gốc mệnh tài xung đại hạn tài, vọt tới năm nào mà chỉ? Chuyển cung mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, là vọt tới 31 tuổi hợi năm lưu niên tài mà chỉ. Này đây mạng của ngươi, lão Thiên không muốn cho người ta quá 31 tuổi trạm kiểm soát, tiền tài mới có thể như ý.

Như dễ dĩ mệnh bàn là tài bạch hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh. Phàm mệnh tam phương phi kị xung mệnh, người này tất sai ai ra trình diện kỳ ngốc .

Tài bạch xung mệnh, cá tính chuyết sinh kiếm tiền, tới phu thê đại hạn nhưng thu nhập bất ổn. Đến đây tượng chủ người này hay nhất tập được nhất nghệ tinh, nhân sinh có thể ít ưu.

b, vấn: Còn có nếu như đại hạn tài xung bản mệnh tài là hung, như vậy lưu niên nhập thập ma cung nên năm tài vận soa?

Đáp: Tiền vấn đã thuật, thỉnh tế tự rót chước. Nhưng chiêu này chỉ bất quá như sông Hằng lạp sa, tất không đủ để ứng phó quảng đại đàn đề.

Hỏi lại: 06 lưu niên và bản mệnh bàn nặng điệt, thì bản mệnh tài cát tượng ứng với sinh lưu niên, nhiên đại hạn tài soa dẫn đến tài không được tụ, có hay không ám chỉ năm nay tiền tài thu nhập tăng nhưng chung tương còn có thể hóa phí rơi ư?

Đáp: Bản mệnh bàn làm một thiết thời gian động bàn thân thể, động bàn tất cả hóa tượng giải thích, cũng không thể ly khai bản mệnh ký có cách cục cơ cấu. Nói cách khác: Tên khất cái cuối cùng là lạn mệnh, không có khả năng đi tốt hơn vận tựu khoác hoàng bào.

Này đây, bản mệnh bàn làm một thiết thời gian động bàn thân thể, là 『 thể trung thân thể 』. Mà đại hạn có thể giả thiết là lưu năm trở xuống động bàn 『 sử dụng trung thân thể 』; đồng lý, lưu niên cũng có thể giả thiết là lưu nguyệt dưới động bàn 『 sử dụng trung thân thể 』.

Bởi vậy, mỗi luận cập “Và bản mệnh cung nặng điệt lưu niên”, lúc này tất dĩ đại hạn ─『 sử dụng trung thân thể 』 làm trọng. Bản mệnh tài ký dĩ hóa kỵ nhập mệnh mà xung đại hạn tài, ngược lại nhập điền trạch xung sang năm tài, chỉ rõ năm trước đây không có khả năng quá, dù cho đắc ý khoảng thu nhập thêm cũng cận qua tay nan tồn.

Nhiên tự khứ năm khởi, tài mặc dù nhưng nan tồn, nhưng tương tương đối lung lay! Ở đâu duyên?

Là: Đại hạn tài phi hóa lộc nhập mệnh, ngược lại hóa kỵ nhập điền trạch được bản mệnh tài bạch thiên đồng lộc hội, phục viên và chuyển nghề nhập năm ngoái điền trạch. Cho nên năm nay tài nhưng tương đối lung lay, nhưng cận chỉ qua tay hoặc khẫn cấp nan tồn!

3, quan bản đại hạn (cách cục ứng với đại hạn, động bàn)

Quan đại hạn ước chừng nhị pháp:

Nhất, bản mệnh cách cục của cát và hung chỗ, kỳ phi hóa quá trình là phủ xúc ứng với điểm vận hạn, mà quyết định bản vận hạn của thuận nghịch.

Nhị, động bàn nặng cung mệnh, cho nên tiên dĩ đại hạn cung mệnh của hóa trở về thái cực quyết định cát hung; thứ mà lại bàn về đại hạn sự nghiệp và tài bạch, đồng dạng trở về thái cực quyết định cát hung.

Thí dụ như bản mệnh lệ, dĩ mệnh hóa kỵ nhập điền trạch được song kị, ngược lại hóa kỵ nhập phúc đức, thị cùng phúc đức tức là song kị sở tọa, nhân sinh đương nhiên là có tiếc nuối và không như ý. Ngoại trừ bất hạnh gia đình biến cố ngoại, bao quát tình trạng kinh tế <điền trạch là tài phú cung phá> và mệnh bàn chủ nhân sự nghiệp đô hội bị đập ở, ảnh hưởng đệ nhị đại hạn cập bản đại hạn hai mươi sáu tuổi trước, dù cho có đại tài cũng không từ thi triển.

Ở đâu tác đến đây luận?

Là phúc đức là đệ nhị đại hạn điền trạch nhưng tọa song kị vì vậy đệ nhị đại hạn đương không được vượng, mà phúc đức vừa hiệp song kị ngược lại kị xung bản đại hạn mệnh , cho nên bản đại hạn nhưng có khiên trệ.

Đến đây mệnh cách nét bút hỏng chỗ <điền trạch> kị chuyển kị của đệ nhất kị là nhập phúc đức xung hai mươi sáu tuổi lưu niên, cho nên hai mươi sáu tuổi trước mạc triển, đãi hai mươi bảy tuổi lên thủy sai ai ra trình diện thích ngại. Nhiên dĩ điền trạch tọa 『 định nghiệp kị 』 nhưng hung ứng với sinh năm nay điền trạch , này đây qua hết năm nay nghiệp lực tài rốt cuộc phần lớn thối lui.

Bản mệnh là thuộc tiên bần hậu phú cách, làm sao năng lực phú? Lần sau hơn nữa.

4, phú mệnh

Vấn đề nhất: Đinh tị nam vì sao là phú? Khán tài phú chủ yếu khán tài, điền trạch lưỡng cung sao?

Vấn đề nhị: Làm sao khán quý, cũng chính là vận làm quan? Đến đây tạo đáng quý phủ? Học sinh bái thượng

Đáp: “Đại phú do thiên” nhất văn nói rõ phú cách trừ khán điền trạch tam nước ngoài, là tối trọng yếu là 『 quan phúc đức tam phương 』 của cát hóa có hay không và điền trạch tam phương giao nhau hô ứng.

Đinh tị nam dĩ thiên di giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, nói nhân sinh tất có tốt gặp, chuyển mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch được tài bạch bính thiên đồng lộc lai hội .

Chuyển điền trạch quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức phục được cung phu thê dĩ mậu tham lang lộc lai hội, mà huynh đệ cung thì lại thấy kỷ hóa tham lang quyền tái tướng củng.

Thượng thức kế được tam lộc nhất quyền giao cát, thuộc đại cát tượng. Phàm có nhiều thiên tài tinh lộc quyền hội củng điền trạch người, phú có thể kỳ vậy.

Lánh người, điền trạch dĩ quý phá quân phi hóa lộc nhập phu thê vừa phùng thiên di giáp phá quân phi quyền tướng củng, chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách được tự hóa lộc, nói thiên phát mà phú được kính trọng sinh địa phương thượng , ủng sinh không chỉ một bút.

Quý thì ứng với dĩ huynh đệ cung , cung thiên di là việc chính, thứ khán cung phụ mẫu . Đến đây mệnh huynh đệ dĩ kỷ văn khúc hóa kỵ nhập mệnh xung thiên di, sinh quý có chút tổn hại. Cung thiên di thì dĩ giáp thái dương kị với giao hữu, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức phục và điền trạch của kị hội phá, nói bất thiện giao tế thủ đoạn hoặc mỗi gặp tiểu nhân trở, nhưng sinh quý có tổn hại.

Tống đến đây, đến đây mệnh phi tất yêu cầu quan cao, nhưng yêu cầu đứng hàng địa vị quan trọng mà có.

Đến đây mệnh điền trạch ký sai ai ra trình diện nét bút hỏng, mọi việc suy nghĩ sâu xa thanh thản, thận trọng, khổ cực tích lũy của tượng; mặc dù lấy được phong tài, cũng thuộc kiên định cơ sở của được, hoặc sảo chuyển biến tốt cao bảo thủ, lập chiêu kỳ tổn hại.

5, chức nghiệp

Vấn: Như vậy phi tinh pháp năng lực làm sao phán định nên tạo thích hợp làm loại nghề nghiệp nào ư?

Ví dụ như đến đây tạo: Yêu cầu phú dựa vào thập ma hành nghiệp ư?

Đáp: Tế luận hành nghiệp thập phần không đổi, hóa diệu cận mười tám mà hiện nay hành nghiệp không ngừng ba trăm sáu mươi, thật khó. Thân thể to lớn dĩ được lộc là thượng .

Phàm lộc, quyền dĩ chiếu thắng sinh tọa mệnh tam phương, nhập với điền trạch tam phương cũng thuộc kỳ thực; duy nhập giao hữu tam phương cần phải tế luận hư thực lại vừa định đoạt.

Thí dụ như đinh tị nam được Thái âm Hóa lộc năm sinh với phụ mẫu , chuyển tân văn xương hóa kỵ nhập thiên di, chiếu mệnh, thì đến đây phụ mẫu Hóa lộc năm sinh thùy tượng sinh ta phi vô căn cứ, có thể làm Thái âm lộc hành nghiệp được giao hữu tài.

Thái âm lộc người, làm cho đẹp, cảnh đẹp ý vui hành nghiệp. Thái âm lộc ký tọa giao hữu tam phương, nói kỳ sản phẩm ứng với đi phổ biến hóa đồ dùng hàng ngày.

Lánh người, mệnh canh thái dương và sự nghiệp nhâm thiên lương lưỡng lộc đều nhập giao hữu, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, được phu thê dĩ mậu tham lang hóa lộc lai hội. Nói ta phúc duyên kết với giao hữu, mà lại cho ta hứng thú hành trình nghiệp, hay nhất đến đây sản phẩm là nữ tính sở thích dùng người.

Thái dương lộc người, ứng với đa thuộc điện thoại sinh ý. Thiên lương lộc người, ứng với đi cụ cách điệu lộ tuyến. Tham lang lộc người, nghệ phẩm hoặc cụ thẩm mỹ kiểu dáng là tốt.

Đến nỗi mệnh canh vũ khúc quyền nhập sự nghiệp phùng tự Hóa kị, như làm lão bản còn phải kiêm hỏa kế. Mà năm sinh thiên đồng quyền nhập với điền trạch phùng song kị, nói việc phải tự làm, khổ cực mà được. Cẩn tác giản đáp, đáng giá ngoạn.

6, đạp tử nữ đại hạn

Vấn: Khả phủ nói chuyện sau đại hạn nhận định? Sau đại hạn cung mệnh thiên không cung, đối cung phùng song kị, sẽ có thập ma trạng huống phát sinh?

Ân sư, học sinh của cung tử nữ thật không tốt, làm sao phán đoán ư?

Đáp: Sau đại hạn có được hay không?

Kị chuyển kị được song kị của xung người, nhuệ bất khả đương. Các hạ dĩ cung mệnh xuất phát, thì canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch phùng cự môn hóa kỵ năm sinh , chuyển quý tham lang song kị xung tài bạch. Điền trạch cất dấu cung ký thiên không phục dĩ xung tài, nhân sinh đương có khốn cùng là lúc.

Dĩ cung điền trạch xuất phát, thì ký tọa song kị phục dĩ kị chuyển hóa kỵ nhập sự nghiệp mà may mắn phùng tự Hóa kị tiêu tán kỳ lực, vì vậy do ít tiểu hạn cửu tuổi <đạp điền trạch> khởi xung, vẫn vọt tới đệ tam đại hạn hai mươi sáu tuổi <đạp tài bạch> quá hậu thủy chậm. Ở giữa đệ nhị đại hạn tuy có khởi sắc, nhưng chung quy hoa trong gương, trăng trong nước.

Này đây của nợ nữ đại hạn phi là kị chuyển kị được song kị chính xung người, chỉ cần gìn giữ cái đã có vô mạo phiêu lưu của là, nhưng thuộc thuận vận. Lời hẹn ba mươi mốt tuổi sáu tháng cuối năm khởi hành cát, diên tới tử nữ hạn bốn mươi ba tuổi chỉ đều có thể xưng cát vận. Hạn chuyển tài bạch vừa là chính xung, đến đây hạn thì trăm triệu gìn giữ cái đã có.

Điền trạch ký phá, suốt đời hành tung nhu cẩn thận, tùy duyên không bắt buộc, vận tới thành phú. Cường thủ hào đoạt, thuấn thành tro yên.

7, thê tử chức nghiệp

Nhữ thê của huynh đệ cung dĩ đinh cự môn hóa nhập điền trạch thành tam kị, cách cục có tổn hại.

Chú: Huynh đệ cung người, sự nghiệp cộng tông sáu vị, tài bạch cất dấu mười vị, phá thì quản lý tài sản phi tốt, chuyện tốt luôn luôn không được hằng thường, vận khí đa lên xuống.

Kể trên thứ hai đủ chứng kỳ mặc dù chức nghiệp phụ nữ nhưng dĩ nã lương an ổn là thượng, không thích hợp gây dựng sự nghiệp.

Nhiên kỳ tật ách được thái dương mệnh lộc, chuyển quý tham lang kị lại được thê mệnh mậu tham lang lộc, nói kỳ thuộc phúc hậu người , chuyển nhâm vũ khúc kị sinh sự nghiệp, ứng với là công tác mặc dù điều không phải thường thoả mãn, nhưng so sánh với bất túc xuống nhưng rất có dư, sở dĩ yên ổn hay phúc, không cần cưỡng cầu.

8, thể, sử dụng (dĩ tài, đưa sinh làm thí dụ)

Thập ma khiếu “Thể, sử dụng” ? Trở về thái cực hay minh bạch “Thể, sử dụng “

Tịnh bàn mười hai cung vĩnh viễn là “Thể”, nhân thời gian mà chuyển hoán đại hạn, lưu niên thậm chí lưu nhật, lưu thời, chúng nó đều là “Sử dụng”.

Thể người, như cây của cây và sinh trưởng địa điểm; lộng đúng nói thì cây bàn chi tốt, lộng lỗi là kiều Thái Thú loạn điểm uyên ương phổ.

Ngô phi quan niệm về số mệnh người, nhưng ở người của ta sinh kinh lịch bên trong phát hiện: Nếu như ngươi nghĩ du việt Lôi Trì cảo không được sở thanh, thượng đế biết dùng loạn ca tụng thức tỉnh đầu ngươi dặm uyên ương loạn phổ.

Thập ma khiếu “Thể, sử dụng” ? Thể, sử dụng là cáo thuật người ta: Thập ma có khiếu nên tố thập ma đông tây.

Chỉ hận thượng đế, tha tại sao không ở ta lúc còn trẻ nhượng ta có tự mình hiểu lấy? Cần phải cho ta đầu đầy trường bào thời gian, mới để cho ta thanh tỉnh?

Thí dụ như nhìn ngươi năm nay tiền tài trạng huống, lưu niên tài bạch [sử dụng] thiên cơ tự hóa lộc phùng bản mệnh tài bạch [thể] bính thiên cơ quyền lai hội, đại diện người ta năm nay đỉnh đầu năng lực đa nã một chút chỉnh bút tiền ; nhiên dĩ ất Thái âm kị xuất phát từ phụ mẫu [thể] phùng Hóa lộc năm sinh , là đi ra qua tay tài khá nhiều ý.

Chuyển phụ mẫu tân văn xương phi hóa kỵ nhập nguyên mệnh thiên di [thể], cũng là lần nữa kị ra , khẳng định chỉ là qua tay mà thôi; nguyên mệnh thiên di vừa là đại hạn tài bạch [cung vị nặng điệt ─ sinh lưu niên làm thể, sinh bản mệnh là sử dụng], canh khẳng định năm nay tài bạch tuy là bản mệnh tật ách, lại củ kết và tiền du quan chuyện, ngược lại hóa ứng với đại hạn tài bạch.

Đúng hay không? Thỉnh không cần khách khí bảo lưu mà nói thẳng. Nếu như ta nói sai, vậy cũng dĩ khích lệ ta cần canh nỗ lực lại học tập.

Quay về quỹ: ——- rất hợp nhé. Cương lấy được một khoản thêm vào thu nhập, qua tay tựu cho nhạc mẫu chữa bệnh. Thật là qua tay tiền.

Vấn: Đoạn này xin hỏi lão sư, năm nay tài vận bởi vì cuối cùng đều là kị ra, sở dĩ phán định là qua tay tài sao?

Như vậy điều không phải kị ra tình huống, tựu đại diện thực được tài liễu sao?

Đáp: Kị ra đương nhiên không giữ được. Nếu như điều không phải kị ra tình huống, vậy phải xem là kị với ở đâu cung? Như rơi vào giao hữu tam phương , như nhau không giữ được. Nhập điền trạch tam phương thì là thật.

Trở về thái cực hàm tứ hóa tượng ý và cung vị giải thích, hai người cũng không thể ly khai nguyên mệnh bàn ký cũng có tượng.

Thí dụ như bản mệnh bàn vô ly hôn của tượng, dù cho đại hạn hoặc lưu niên cung phu thê đại không được cát, hắn chắc là sẽ không ly hôn. Sở dĩ thông thường học đẩu số đa năm hay là: Đại hạn phu thê Hóa kị nhập đại hạn thiên di xung đại hạn mệnh, đã bảo nhân phải cẩn thận hôn nhân.

Tại sao không suy nghĩ một chút đại hạn phu thê là nguyên mệnh bàn ở đâu cung? Nếu như đến đây cung không quan hệ hôn nhân sự, thì tại sao hôn nhân của xung? Nó chỉ tuyệt đối là chuyện khác!

Vấn: Suy tư một chút, đại hạn phu thê là nguyên mệnh bàn phúc đức và thiên di thì và hôn nhân hữu quan?

Đáp: Đại hạn phu thê và bản mệnh phu thê, hai người của kị cũng không giao nhau hoặc tương trùng, cho nên vô hại.

Vấn: Lánh đại hạn phu thê là nguyên mệnh bàn điền trạch và phụ mẫu, cũng cùng hôn nhân hữu quan?

Đáp: Điền trạch và phụ mẫu đương nhiên và hôn nhân hữu quan, như không gặp bản mệnh phu thê và đến đây nhị cung tướng phá, thì làm sao ngại?

Tái cử đồng loạt: 03 năm người ta ở đâu duyên đưa sinh?

Đại hạn tài bạch [sử dụng] giáp liêm trinh hóa lộc nhập mệnh, chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch [thể]; được bản mệnh tài bạch [thể] bính thiên đồng phi lộc lai hội, cấu thành đưa sinh tượng.

Đại hạn tài bạch bản chẳng qua là bản mệnh thiên di, là gặp gỡ vị mà không phải là thuộc tài cung; dĩ kỳ chuyển hóa quá trình của sử dụng được bản mệnh tài bạch thân thể cát hội, vì vậy trời giáng phúc mà được tài đưa sinh, dùng thuốc lưu thông khí huyết chặt chẽ thành tượng mà sinh việc này.

Thì đại hạn tài bạch của lộc phi nhập 03 năm của điền trạch [sử dụng] ư?

Vấn: Lão sư ý tứ là: Đại hạn tài bạch của phi hóa lộc nhập 03 năm của điền trạch, tình huống này không có nghĩa là nhất định đưa sinh, mà là bởi vì đại hạn tài bạch chuyển hóa nhập bản mệnh điền trạch, mà được bản mệnh tài bạch của hội mới đưa đến đưa sinh ba?

Đáp: Người ta khai khiếu, chúc mừng!

Tiền lệ đinh tị nam mệnh, tài bạch của ngại, kỳ “Thể” :

Nhất, tài bạch dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập cung mệnh: Nói kiếm tiền khổ cực hoặc cố định thu nhập , từ thương cũng chỉ có thể tố tiền mặt bán lẻ, bằng không tất có tiền tài của mất mà đau khổ.

Nhị, chuyển mệnh canh thiên đồng tái hóa kỵ nhập điền trạch phùng năm sinh cự môn kị, kho phá mà bại, gia vận tất trải qua suy vi.

Kỳ “Sử dụng” <ứng với sinh đại hạn, lưu niên động bàn>:

Tổng hợp lại thượng thức, nhất thức thì ứng với nguyên mệnh tài bạch hóa kỵ nhập hiện hành đại hạn “Phúc đức” xung đại hạn tài, nói đến đây hạn nhưng thuộc lai tài hữu hạn, nhu tiết kiệm gìn giữ cái đã có. Nhị thức là lai tài của hạn ứng với sinh hậu năm “Phúc đức” <điền trạch> trước, cho nên hậu năm trước tưởng phát cũng khó.

Tài bạch của phúc, kỳ “Thể” :

Nhất, tài bạch bính thiên đồng phi hóa lộc nhập điền trạch, tiền tới nhà của ta, tất sai ai ra trình diện kỳ thuận.

Nhị, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, lai tài khoái trá.

Kỳ “Sử dụng” :

Nhất, đại hạn đạp phu thê , dĩ mậu tham lang phi hóa lộc nhập phúc đức hội tiền nhất, nhị thức tài phúc, nói đến đây hạn nên được cơ hội mà phát.

Nhị, thượng thức chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp được phục huynh đệ cung kỷ vũ khúc lộc lai hội, huynh đệ cung là hậu năm cung phu thê, cát ứng với bản mệnh cung phu thê, thì có phúc tài tương cho nên tới. Cho nên hậu năm sáu tháng cuối năm tài duyên tiệm hiển.

Vừa thí dụ như đến đây mệnh như đi sinh tài bạch đại hạn, là đại hạn mệnh hóa kỵ nhập nguyên mệnh , đến đây mười năm chủ hối, động thì phạm lỗi, gìn giữ cái đã có an thân là thượng.

Có điểm hiểu. Tiên phân tích “Thể”, vậy sau phân tích “Sử dụng”, “Thể” biểu hiện có thật xấu của tượng, thì nhân sinh tất có đến đây tượng, mà “Sử dụng” là thật xấu phát sinh thời gian.

Đáp: Được rồi, đây là đại nguyên thì. Thủ pháp tuy rằng cũng không thiếu, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm .

Vì sao không nên hợi cuối năm tài năng thuận? Bởi vì sang năm lưu tài nhập bản mệnh điền trạch, chuyển cung phúc đức, đại hạn tài phi hóa lộc nhập bản mệnh cung chuyển nhập bản mệnh điền trạch, lẽ nào tài còn không được? Thỉnh lão sư giải thích khó hiểu!

Đáp: Bản mệnh bàn của nét bút hỏng chỗ là điền trạch được song kị, phục dĩ quý tham lang xung nguyên mệnh tài bạch, ngược lại “Chính xung đại hạn cung mệnh”, dĩ đệ nhất kị xung tài còn đối với ứng với sinh hợi năm nhưng sai ai ra trình diện bản mệnh điền trạch của song kị xung lưu tài cho nên cũng.

Học sinh đối mặt một bàn, còn chưa phải biết làm sao hạ thủ quan sát, thỉnh lão sư bàn lại khán bàn của ý nghĩ của, hay nhất nêu ví dụ tử. Là phán!

Đáp: Phía trước từ lâu đề cập qua, là mạn bất kinh tâm còn là quý nhân hay quên?

Tiên tìm cách cục ưu điểm và khuyết điểm , nhìn nữa cát hung của ứng với với ở đâu hạn năm nào ?

Hoặc dĩ đại hạn, lưu niên lập thái cực điểm vấn sự cung vị , đẩy ngược có hay không phi hóa chạm đến nguyên mệnh bàn tương quan cung vị ? Nếu như cát hóa hội nguyên mệnh cách cục ưu điểm, thì vui như lên trời; nếu như Hóa kị hội nguyên mệnh cách cục khuyết điểm, tựu phòng lậu phùng mưa.

Thí dụ như các hạ mệnh cách , khuyết điểm là:

Tài bạch hóa kỵ nhập mệnh phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập điền trạch thành đôi kị, tất có vô tài nổi khổ. Như dễ dĩ cung mệnh xuất phát, hóa kỵ nhập điền trạch thành đôi kị, ngược lại hóa kỵ nhập phúc đức, cùng là vô tài <điền trạch xung tài bạch> hoặc gia đình nổi khổ.

Đến đây tượng một đường hung ứng với ít tiểu, đệ nhị, đệ tam hạn, đãi hợi năm thì nghiệp lực tẫn.

Ưu điểm là:

Thiên di phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển hóa kỵ nhập điền trạch phùng tài bạch bay tới của lộc hội; tài bạch của lộc tái chuyển kị vừa phùng phu thê phi lộc, huynh đệ phi quyền lai hội sinh phúc đức; phu thê của lộc tái chuyển kị sinh sự nghiệp, phục được huynh đệ phi lộc lai hội. Đến đây một đường cát hóa giao nhau, dệt hoa trên gấm. Vì vậy nói phú.

Hợi năm nghiệp lực tẫn hậu thì mưu mà có , nên nếm thử nghề phụ, khai sáng tân cục . Thiên đồng, tham lang lộc ─ nghề phục vụ, tài nghệ , ngũ thuật chờ hành nghiệp.

Các hạ mệnh cách ký có điền trạch song kị ngược lại phá phúc đức , cho nên ngàn vạn lần không được tham thủ bất nghĩa tài, bằng không sự việc đã bại lộ, tất cả tương hóa thành tro tàn

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 11(31 trang)

Lệ lục, không thích hợp gây dựng sự nghiệp mệnh cách

Lão sư, sáng nay quan sát một mệnh bàn, nữ mệnh nước lịch 61 năm âm lịch ngũ nhật giờ dần. Thiên lương ở ngọ phùng Hóa lộc năm sinh, hóa kỵ năm sinh ở bản mệnh nô bộc cung, đến đây mệnh cách cục ưu điểm và khuyết điểm là thập ma? Cát hung bất minh. Có lẽ ân sư tự nêu ví dụ bàn lại.

Đáp: Đến đây mệnh của nét bút hỏng chỗ: Tài bạch dĩ nhâm vũ khúc phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị với giao hữu , tài đa không được súc; chuyển tân văn xương trình song hóa kỵ nhập phúc đức, tất có tài đau khổ. Mà thiên di cũng dĩ nhâm vũ khúc tái kị với giao hữu, canh rủi ro cục, phòng lộ quẫn thái , thất tín sinh nhân.

Bản đại hạn đi sinh cung tử nữ, đại hạn giao hữu nhiều lắm kị xung đại hạn huynh đệ kho vị , nhưng phòng kinh tế hỗn loạn. 37 tuổi tái đạp nguyên mệnh thiên di, thế chỉ không ổn.

Cô gái này dân quốc 87 năm dương lịch 4 tháng đăng kí kết hôn, dương 6 tháng hôn lễ. Trưởng bối là môi, năm nay trượng phu sự nghiệp thượng đường làm quan rộng mở. Xin hãy ân sư chỉ điểm thủ pháp!

Đáp: 27 tuổi lưu niên đạp cung tài bạch kết hôn, là lưu niên phu thê dĩ nhâm thiên lương phi phi hóa lộc nhập đại hạn “Phúc đức” , trời giáng nhân duyên, ngược lại bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu ; mà lưu niên “Phúc đức” , dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập phụ mẫu tác cát hội, thành tựu hôn nhân điền trạch chuyện đẹp. Bản mệnh thiên di của lộc chuyển cát hội mà chiếu mà tháng tư cung mệnh , cho nên hôn.

Chú: Thiên di của phi hóa lộc nhập mệnh là trời giáng của phúc, là lưu niên cung phu thê, là nói đến đây năm kết hôn là cực mỹ chính duyên, đáng mừng cũng. Bằng không đến đây mệnh của phu thê giáp thái dương Hóa kị xung mệnh, ngược lại nhâm vũ khúc phùng năm sinh trình song kị với giao hữu, phu thê tình tương mỏng như tờ giấy. Ở đâu tác lời ấy? Là hôn nhân kị ra rồi sau đó phá hôn nhân cộng tông sáu vị cho nên cũng. Này đây loại đến đây hôn nhân tất dĩ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ở chung là thượng sách, đa tụ phòng cùng sàng mà dị mộng.

Kỳ phu như là đi làm tộc, năm nay (đại hạn đạp tử nữ) đương nhiên sự nghiệp đắc ý; như vì mình làm lão bản, hoàn phòng hư mà không thực, chung quy công dã tràng vui mừng. Ở đâu nói không vui?

Thượng thức nói cập phu thê kị ra xung mệnh, ngược lại song kị với giao hữu xung huynh đệ , đến đây tượng cũng chỉ kỳ phu mệnh cách phá kho, gây dựng sự nghiệp chung thường bại tích.

Như là đi làm tộc , thì bản mệnh cung phu thê <đại hạn phụ mẫu> dĩ lộc bay vào phụ mẫu , nói kỳ động lòng người hoà nhã; mà kỳ phúc đức của hiệp thiên lương lộc chuyển lai hội phụ mẫu, có thể coi là thiện tay áo vũ giả, thân thiện không câu nệ, đại trợ giúp sinh sự nghiệp cấp doanh giao tế.

Thì đại hạn phụ mẫu cát ứng với bản mệnh phụ mẫu, bản mệnh phu thê cát ứng với lưu niên phu thê, cho nên năm nay tất nhiên là đường làm quan rộng mở.

Học sinh cảm khái ân sư hạ bút nói có lý có cư. Người này trượng phu là đi làm tộc.

Có thể không tá đến đây bàn chỉ điểm một chút có vô gây dựng sự nghiệp vận? loại mệnh bàn thích hợp gây dựng sự nghiệp?

Đáp: Đến đây mệnh không thích hợp gây dựng sự nghiệp, lý do:

Nhất, tài bạch cập thiên di lưỡng nhâm hóa vũ khúc song hóa kỵ nhập giao hữu phùng hóa kỵ năm sinh, hợp tam kị lực xung huynh đệ kho vị, đại không được cát. Nói kỳ hội đụng với đảo mi gặp gỡ mà thương đại tài, phục nét bút hỏng.

Nhị, mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu, chuyển đinh cự môn kị xung sự nghiệp; mà sự nghiệp cung lại thấy thiên đồng tự Hóa kị ra. Hợp của, là sự nghiệp không an ổn tượng, gây dựng sự nghiệp phòng không lâu sau trường.

Đến đây mệnh nhược gìn giữ cái đã có an phận, tìm vững vàng kinh doanh đại công ty đi làm, làm “Nghiệp vụ công tác” thật tốt.

Nguyên nhân:

Tài bạch cập thiên di lưỡng nhâm hóa thiên lương song phi hóa lộc nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, nói kỳ kỳ ngộ và tài duyên quá mức tốt; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu <ưa hình sinh sắc>.

Phu thê dĩ giáp liêm trinh phi lộc hội tiền thuật tam lộc với phụ mẫu, công trạng tất ưu dị; chuyển đinh dĩ cự môn hiệp tứ lộc tái nhập phu thê.

Giao hữu dĩ tân cự môn phi lộc lai hội với phu thê, là nghiệp vụ đáp ứng không xuể tượng . Chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập thiên di, tái được sự nghiệp canh thái dương hóa lộc lai hội , gặp gỡ tốt đủ là đứng đầu nghiệp vụ cao thủ.

Nhiên ký đã di dân nước ngoài, ngoại ngữ khỏe? Chỉ hoàn cảnh sai, đồ lầm lương tài.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 12(54 trang)

Lệ thất: Ít tiểu gia bần của mệnh (phụ mẫu song lộc kị chuyển hóa kỵ nhập thiên di phùng song kị, điền trạch song quyền)

Ân sư, năm can dự mệnh can tương đồng của mệnh bàn bởi vì tứ hóa song đi mà đặc thù (đương nhiên có thể là học sinh tự xem pháp), đỉnh đầu có một hoàn chỉnh mệnh lệ, thỉnh giáo với ngài một chút!

Nông lịch kỷ dậu năm ○ nguyệt giờ Mùi. Thiên đồng ở tị cung an mệnh, đến đây tạo song lộc với cung phụ mẫu, song kị sinh cung thiên di chuyển nhập phúc đức, làm sao tiến thêm một bước phân tích?

Từ nhỏ trong nhà kinh tế thì không phải là tốt, mà lại có vay nợ, tự hư 20 tuổi hậu bắt đầu, phụ thân sinh ý chuyển biến tốt đẹp, kinh tế có cải thiện! Tuổi mụ 27 tuổi mạt kết hôn, tuổi mụ 28 tuổi áp lực nặng nhất một năm, mẫu thân cập nhạc phụ mẫu trong nhà nợ nần nhất ủng mà đến, hướng ngân hàng mượn rất nhiều tín dụng cho vay, cùng năm 11 nguyệt trường nam sinh ra!

Đáp: Năm sinh can dự cung mệnh can tương đồng của mệnh bàn, ứng với tác như thế quan:

Thí dụ như cung mệnh phi hóa lộc nhập phụ mẫu phùng Hóa lộc năm sinh, sinh đệ nhị đại hạn xử lý thì, ứng với nói thành: Đại hạn phụ mẫu phi hóa lộc nhập nguyên mệnh phụ mẫu. Sinh đệ tam đại hạn xử lý thì, thì nói thành: Đại hạn phúc đức phi hóa lộc nhập nguyên mệnh phụ mẫu. Dư người quyền, khoa, kị đều ngạo đến đây loại này diễn.

Bản mệnh ít tiểu gia bần, là ít tiểu Phúc đức lệnh bản mệnh thiên di được văn khúc song kị, là nói kỳ ít tiểu Phúc phân kém một chút; chuyển ất Thái âm chuyển song kị với nguyên mệnh phúc đức, ít tiểu của phúc thật có ngại.

Ít tiểu của phúc ký có ngại, kỳ bản mệnh phụ mẫu <ít tiểu của cát hung toàn do với phụ mẫu> vừa thiên đồng tái hóa kỵ nhập ít tiểu Phúc đức trình tam kị, là quả thực không tốt. Mà phụ mẫu hiệp lộc dĩ nhập, là chỉ ít tiểu mặc dù không được cát, nhưng thượng có một chút tiểu Phúc, còn không đến nỗi lưu ly khốn đốn.

28 tuổi là kinh tế áp lực nặng nhất một năm, là đại hạn phúc nhân trị kị sinh đại hạn tài bạch phùng hóa kỵ năm sinh , đến đây tượng chủ phi tài khốn tức thương phúc <ốm đau>, ngược lại nhập nguyên mệnh phúc đức, là đại phúc phá sinh bản phúc.

Phàm động bàn của mệnh, phúc đức, tật ách chờ phản ứng tâm tình cung vị, ngồi vào hóa kỵ năm sinh hoặc mệnh kị, thì đến đây đại hạn hoặc lưu niên tất có sở não hoặc luy. Đến đây mệnh dĩ đại phúc phá sinh bản phúc, 27 tuổi thì ứng với bản mệnh phá ứng với sinh lưu mệnh mà mầm tai hoạ loại vậy. Năm sau 28 tuổi là lưu niên tật ách tọa bản mệnh phúc đức của phá, tình thế cấp bách vội vả vậy, vì vậy hoạt động tín dụng vay nợ.

Xin hỏi ân sư cái này mệnh cách cục làm sao phân tích? bộ tài năng tài vận chuyển biến tốt đẹp!

Đáp: Nhất, thiên di tọa chỉ kị tức niên thiếu không được phát.

Nhị, phàm mệnh bàn trung lục thân , được song kị người tức nghiệp lực nặng mà duyên mỏng hoặc nhân sinh nhiều khó khăn.

Đến đây tạo dĩ thiên di sai ai ra trình diện song kị, cách cục bị hao tổn, chỉ trích thời gian dài. 43 tuổi lên hạn chuyển tài bạch, đại hạn tật ách <điền trạch> được song quyền phùng đại hạn điền trạch phi lộc dĩ hội, mong muốn rất có cải thiện, vô trái còn có 盁.

Học sinh còn hỏi đến đây cung phụ mẫu được song lộc, đây đối với cách cục có thể có trợ lực? Có hay không bởi vì điều không phải mệnh tam phương mà không đủ để đối cách cục mới có lợi?

Đáp: Cung phụ mẫu được song lộc, chuyển kỳ kị thiên đồng nhập mệnh, chỉ có thể và tử nữ và tật ách tác cát hội; như có thể cùng sự nghiệp, tài bạch, huynh đệ, điền trạch chờ cung cát hội, thì thực chất chỗ tốt đại mà đề thăng “Cách cục”.

Bổ sung tư liệu thỉnh ân sư phân tích sự nghiệp?

Nước lịch 83 năm 6 nguyệt bắt đầu kiếm tiền đi làm. Nước lịch 91 năm đổi công tác, đương nghiệp vụ. Nước lịch 93 hàng năm đổi lại công tác đến nay, cùng làm học xử lý chuyện của công ty.

Đáp: Bản tạo cách cục kị song kị sinh thiên di xung mệnh, nhân sinh dĩ tráp thực làm phép là thượng sách, chuyển kị phục xung tài, canh ứng với tập dĩ đặc thù chuyên gia, kỹ năng, hoặc chỗ kiện toàn đại công ty mà đứng sinh thế. Bằng không 53 tuổi hậu vận vừa hình suy <đại hạn tật ách ─ phúc đức tọa chuyển lai song kị>, phòng muộn vừa không như ý.

Kỳ phụ thân là rất biết kiếm tiền, nhưng là rất hội dùng tiền, mà lại trước kia sinh ý là và bá phụ hợp hỏa, vẫn chưa qua tay tài vụ, đều do bá phụ xử lý, huống hồ tổ phụ còn có di lưu nợ nần, bởi vậy trong nhà tài vận cũng không tốt, có thể nói là vay nợ độ nhật, nhưng tự nước lịch 78 năm bá phụ phát sinh tai nạn xe cộ thụ thương, do phụ thân một mình kinh doanh, trong nhà kinh tế mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp!

Xin hỏi ân sư, sự nghiệp năm nay có thể có hướng đi?

Đáp: Hết thẩy thiên di sai ai ra trình diện phá, dễ thụ hoàn cảnh tả hữu mà biến động. Phàm sở hữu đại biến động, đều tất sinh thể hoặc sử dụng đang lúc tác động điền trạch tam phương.

Thử xem chính suy luận! Ân sư, học sinh chú ý tới bản đại hạn là đại hạn tài nhập phúc đức xung bản tài, tài vận không tốt, năm nay bản giao hữu hóa thái dương hóa kỵ nhập bản phúc đức chuyển nhập bản phu thê làm lưu niên giao hữu, thì bản giao hữu ứng với hung với đại hạn giao hữu, tái ứng với sinh lưu niên giao hữu! Đại hạn điền trạch song hóa kỵ nhập bản phúc đức mà xung lưu niên điền trạch, tựa hồ tài thượng đại phá, có hay không có thể cho rằng ly khai bằng hữu công ty ư?

Thỉnh lão sư chỉ ra chỗ sai

Đáp: Đồng ý! Nhưng ứng với thêm vào: Mệnh của song kị kị xuất phát từ thiên di, ngược lại xung tài, là gián đoạn tài nguyên tượng. Cung mệnh là đại hạn điền trạch mà kị ra, tổn hại cập gìn giữ cái đã có, yên ổn; lưu niên đạp giao hữu là kíp nổ tạm rời cương vị công tác nhân tố điểm.

29 tuổi là áp lực nặng nhất một năm, mẫu thân cập nhạc phụ mẫu trong nhà nợ nần nhất ủng mà đến, hướng ngân hàng mượn rất nhiều tín dụng cho vay, cùng năm 11 nguyệt trường nam sinh ra! Học sinh thác ở ít quên đi một năm.

29 tuổi lưu niên tử nữ , giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập bản mệnh tử nữ chiếu đại hạn thê bản thân, đến đây năm thê được dựng.

Sở dĩ sinh nam, là bản mệnh tử nữ bính thiên đồng phi hóa lộc nhập mệnh, cát hội phụ mẫu vũ khúc song lộc của chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập mệnh. Tam lộc của hội mà tử duyên vượng quá mức, phục dùng võ khúc song lộc chiếu đại hạn tử nữ, đến đây hạn có con ở đâu nghi?

Phần bổ sung: Đến đây mệnh của cung phụ mẫu được song lộc, phụ tất nhiên là có phúc nhân; chuyển kị hiệp song phi hóa lộc nhập mệnh, vốn được phụ ấm. Ở đâu mà phụ ấm không hiện?

Đến đây phụ dĩ hóa kỵ nhập mệnh phục tức kị ra, thì đến đây phụ hiệp phúc xuất phát từ ngoại lệnh hai đầu sai ai ra trình diện kị, đã thuộc đặc biệt, ai tai thiên di tọa hóa kỵ năm sinh của trợ Trụ vi ngược, lệnh phụ mệnh thành tam kị. Phụ cách cục của phá, thì sinh nội diện mạo thông minh mà sinh ngoại tẫn làm chuyện ngu xuẩn.

Hết thẩy thiên di là phá tới tam kị người, phi tổn hại thọ tức tổn hại tài, vô trí tuệ tượng, tiểu nhân kính yêu mà quân tử tránh xa!

Đến đây mệnh của cung phụ mẫu được song lộc, kỳ cát vãng ở đâu?

Nhất, cung phụ mẫu song lộc của chuyển kị giao cát tử nữ biến thành của lộc sinh mệnh , nói kỳ tử phúc thật dày. Đợi hắn ngày trưởng thành, tất nhiều đất dụng võ, lệnh bản tạo hãnh diện .

Nhị, cung phụ mẫu song lộc của chuyển kị giao cát tật ách biến thành của lộc sinh mệnh , thì cá tính du du quá mức, tích cực bất túc.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 15(61 trang)

Lệ bát: Gian khổ gây dựng sự nghiệp mệnh cách

Khôn tạo: Tân xấu năm bảy tháng giờ Tuất sinh, cung mệnh mậu tuất tọa thiên đồng, tả phụ.

Năm sinh văn xương kị rơi cung phúc đức, dĩ canh thiên đồng kị chuyển nhập mệnh. Mệnh được kị, tượng chủ người này nhân chấp tính mà đa ưu đa não.

Cung mệnh dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập sự nghiệp, chức nghiệp phụ nữ, làm nào đó công ty trướng vụ nhân viên. Nhiên chuyển sự nghiệp cung canh vừa phục thiên đồng hóa kỵ nhập mệnh, nói người này tận trung cương vị công tác, khả năng cá tính thành thật tâm hệ công tác, việc phải tự làm hoặc công tác thường nặng nề, cửu của sinh phiền lòng quyện đãi.

Thượng thức là một tính mình mâu thuẫn tượng, có công tác chính xác phiền, một công tác canh phiền! Đến đây tức cung mệnh của kị chuyển kị hoàn về sinh mệnh chấp tính, là chính không buông ra tự tìm phiền toái, người bên ngoài lực bất tòng tâm!

Tiền thuật cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh, phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh; cùng giải quyết thượng thức, thì công tác canh hình phiền của tái phiền, cửu của kỳ phiền sờ quá mức!

Đến đây tượng trừ chủ công tác phiền quá mức ngoại, cũng thương cập hôn nhân .

Tối trọng yếu người, là đến đây cung mệnh ký được song kị, cách cục sai ai ra trình diện tổn hại!

Đến đây tạo mấy ngày trước tự nói công tác phiền quá mức, vấn khả phủ từ chức gây dựng sự nghiệp?

Cung mệnh được song kị, cách cục sai ai ra trình diện tổn hại, của sinh gây dựng sự nghiệp, đương cức liễm thủ làm! Ứng với:

Nhất, ông chủ kiêm hỏa kế, nhu tự mình làm làm.

Nhị, chút nào không được mạo phiêu lưu, nhu kiên định, nỗ lực làm. Là song kị sinh mệnh thì xung thiên di, mà thiên di người phúc đức khí số cung, song kị phá tan thì không hề tiện nghi có thể kiểm.

Tam, vừa phúc đức tọa văn xương kị thì xung tài, phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh chuyện xảy ra nghiệp kị, là sinh công tác nhu cẩn trọng, nhưng phòng công văn đi công tác thác mà rủi ro. Duyệt lại tái hạch, ngàn vạn lần không được phớt lờ!

Nhịn không được chen vào nói:

Lão sư người này cung thiên đồng hóa lộc nhập mệnh, chuyển hóa kỵ nhập , nói rõ trượng phu sự nghiệp vận cường, cũng rất quan tâm người này, bất quá mệnh được song kị, lúc này là phủ có trượng phu của lộc phùng cướp ư?

Đáp: “Nói rõ trượng phu sự nghiệp vận cường”, điểm ấy cần phải đánh gãy. Nhân mệnh được song kị, tức là song kị xung phu tài, phu cách cục có chút tổn hại, không được ứng với võ đoán.

Đến đây tạo xung tài phục trình song kị sinh mệnh, dùng cái gì vấn gây dựng sự nghiệp? Tất có kỳ lòng tin:

Nhất, hóa quyền năm sinh sinh phúc đức bản tự cụ ý đồ, được sự nghiệp <đại hạn mệnh> bay tới thái dương lộc mà cát giao, chiếu sinh đại hạn sự nghiệp. Lộc là khởi tâm động niệm, phùng quyền sinh lòng tin. Phúc đức được lộc quyền, đương là có phúc.

Nhị, mệnh Thái âm quyền nhập sinh sự nghiệp, được huynh đệ cung bay tới Thái âm lộc hội, cũng là cát tượng.

Mà kỳ giao hữu dĩ cự môn phùng Hóa lộc năm sinh sinh thiên di, nhân duyên, ngoại duyên quá mức tốt; chuyển vũ khúc kị với phụ mẫu vừa phùng tự hóa lộc, thật tốt.

Chú: Bản tạo dục làm sinh kế toán sự vụ sở nghiệp vụ. Giao hữu người hộ khách, lộc sinh thiên di mà khách hàng quảng. Phụ mẫu người công văn vị, hóa kỵ nhập phùng tự hóa lộc là nghiệp vụ nhiều tống cựu nghinh tân.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 16(66 trang)

Lệ cửu: Có thể gây dựng sự nghiệp, tiểu Phú của mệnh cách

Lão sư, ta là nước lịch 71 năm 4 nguyệt giờ sửu sinh ra

Ta muốn biết vận mệnh của ta, sự nghiệp và hôn nhân

Cung mệnh giáp thìn tọa tử vi, thiên tướng. Thiên lương hóa lộc ở phụ mẫu, tử vi hóa quyền ở cung mệnh, tả phụ hóa khoa ở điền trạch, vũ khúc Hóa kị ở tài bạch.

Mệnh dĩ liêm trinh phi hóa lộc nhập sự nghiệp, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ. Công tác và thiết kế, tính kỹ thuật, mệnh lý hữu duyên. Mệnh dĩ giáp phá quân quyền nhập thiên di hội huynh đệ bay tới của lộc, năng lực hảo, quả đoán có phúc; chuyển thiên đồng nhập tật ách vừa cát hội phúc đức bay tới của lộc, vận khai thì tâm tưởng sự thành.

Đệ tam đại hạn đạp phúc đức, thì tiền thuật bản mệnh huynh đệ trải qua thiên di cát hội bản mệnh phúc đức của hóa sinh tật ách, thì đến đây phúc chiếu sinh đệ tam đại hạn của huynh đệ, tương triển tài năng trẻ. 30 tuổi lưu niên nhập huynh đệ cung, hóa lộc giao mệnh quyền sinh bản mệnh thiên di, cát vận triệu hưng!

Nhưng mà, mệnh ất thái dương hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, ngược lại tham lang hóa kỵ nhập phu thê; đại hạn mệnh thì dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp, lệnh sự nghiệp hai đầu sai ai ra trình diện kị.

Đến đây bản mệnh và đại hạn mệnh tương trùng kích của vận, tất có hối. Chuyển hóa ở giữa cũng thương cập điền trạch, cho nên lệnh nhữ tới 28 tuổi nhưng khiên trệ không được thông, thậm chí trước đó niên kỉ hạn, chí thú, phương hướng ngu dốt mang, kiên trì dao động, tiên cần phải đi làm an ổn hoặc học tập tiến tu tối thỏa. Là thương cập điền trạch của cất dấu mà cơ vị cố dã.

Lần thứ hai thỉnh giáo lão sư xin hỏi sự nghiệp của ta ta sẽ có kiếm đồng tiền lớn cơ hội sao? ? Chính gây dựng sự nghiệp làm lão bản mệnh sao? ? Còn là bình thường quá suốt đời? ?

Đáp: Kiếm đồng tiền lớn định nghĩa là tự do tâm chứng chuyện, mỗi người tiêu chuẩn bất đồng.

Tương lai ngươi là ông chủ, thập phương hộ khách đều có, bình thường nam bắc bào. Nguyệt nhập 10─ 20 vạn không thành vấn đề.

Ở đây thỉnh lão sư cho ta giải thích nghi hoặc! Ta hiện nay sẽ đi chứng quyển công ty làm ta phần thứ nhất công tác xin hỏi lão sư phần công tác này hội thích hợp ta sao? ? Nghề nghiệp sinh mệnh chu kỳ hội trưởng sao? ?

Đáp: 28 tuổi tiền hay nhất đi làm, học chuyên nghiệp cập sinh ý kỹ xảo, để phòng ngày khác gây dựng sự nghiệp của nhu. Hiện nay công tác là biên cỡi lừa biên tìm mã.

Đang không có xác minh qua lại trạng huống hạ, ta không xác định mạng ngươi bàn có hay không tinh chuẩn. Đã ngoài nguyên lý của luận cận cung tham khảo.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 17(68 trang)

Lệ thập: Ông chủ cách cục, kiếm khoái tiền, trung niên có ngăn trở

Nam, nước lịch hai mươi chín năm tháng tư giờ Tỵ sinh, thái dương hóa lộc tử vị an mệnh.

Nhất, quan lộc hóa lộc nhập bản mệnh phùng Hóa lộc năm sinh chuyển hóa kỵ nhập phúc đức, được nhị lộc

Nhị, huynh đệ tọa quyền phùng tật ách, điền trạch song lộc lai hội, huynh đệ được nhị lộc nhất quyền, chuyển hóa kỵ nhập quan lộc, làm đại sự nghiệp người.

Khép lại thuật, thì là ông chủ mệnh, thực tế người này đúng là một lão bản.

Thỉnh ân sư phân tích cách cục, dĩ vụ lợi học sinh học tập và đề cao! Cảm tạ

Đáp: Tài bạch hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập tật ách, chuyển tham lang kị hiệp thiên tài phi hóa lộc nhập điền trạch vừa phùng mệnh, phúc đức bay tới tham lang song lộc. Điền trạch tam phương của hai phe thụ thiên tài tam lộc.

Tật ách hóa phá quân phi hóa lộc nhập huynh đệ phùng tài bạch hóa lai phá quân quyền tướng củng, chuyển cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng giao hữu hóa lai cự môn lộc, quả là thiện nói năng lực nói người làm ăn. Đến đây tạo tất tằng phát tài rất nhanh,

Duy:

Nhất, tài bạch hóa thái dương hóa kỵ nhập mệnh, là tài sở dịch.

Nhị, sự nghiệp hóa thiên đồng hóa kỵ nhập phu thê phùng hóa kỵ năm sinh, chuyển liêm trinh hiệp song hóa kỵ nhập tật ách, đặc biệt mệt nhọc gân cốt.

Tam, huynh đệ hóa cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp và thượng thức giao nhau xung kích thành tam kị, trung niên tất thụ đại tỏa hoặc tao tai thương.

Tứ, mệnh dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập phúc đức phùng tự Hóa kị, giao hữu cũng văn xương tự Hóa kị. Sinh ý tràng giảng tín dụng, đến đây chỉ bất túc.

Ngũ, thiên di vũ khúc kị xung giao hữu, chuyển cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng phá, tất có hám sinh nhân, kết thị phi sống núi, ngại kỳ cách cục

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 26(87 trang)

Lệ mười một: Gà rừng nghiên cứu sinh, gây dựng sự nghiệp (không thích hợp)

Can tạo nước lịch 59 năm âm lịch chín tháng buổi trưa! Cung mệnh thiên cơ thiên lương ở thìn, dĩ vãng sự thực:

1, nước lịch 82 năm công tác,

2, nước lịch 91 năm độc nghiên cứu sở.

3, nước lịch 92 năm bảy tháng từ chức tố mình làm sinh ý!

4, nước lịch 93 năm tháng giêng kết hôn.

Không biết cái này đại hạn vì sao là những trạng huống này, thỉnh ân sư chỉ điểm một… hai….

Vấn: Tựu 92 năm bảy tháng từ chức mình làm sinh ý mà nói, kẻ khác không giải thích được!

Đến đây tạo mệnh canh thiên đồng kị phùng hóa kỵ năm sinh sinh tài bạch trình song kị, chuyển mậu thiên cơ thì tài bạch vừa phi song kị quay về cung mệnh.

Huynh đệ kỷ văn khúc hóa kỵ nhập thiên di, hội tiền thuật tài phá, mệnh thiên được tam kị, làm sao gây dựng sự nghiệp?

Đối sinh mệnh chủ kinh lịch phía sau bổ sung, 92 năm bảy tháng từ chức hậu nhàn rỗi, 94 năm tài nếm thử việc buôn bán! 83 năm, 84 năm biến động công tác, 85 năm thăng chức, 86 năm đổi đi nơi khác; 87, 88 năm thăng chức!

94 năm gây dựng sự nghiệp, lưu niên đạp giao hữu bay trên trời cơ phi hóa lộc nhập mệnh, phùng thiên di thiên đồng phi hóa lộc nhập tài bạch ngược lại thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh và giao hữu cát hội, tài nguyên tựa hồ được vượng. Mà lưu niên vừa dĩ thiên lương quyền nhập mệnh, mệnh được quyền đương nhiên tăng cường gây dựng sự nghiệp chi tâm.

Mà lưu niên sự nghiệp tọa năm sinh vũ khúc quyền, phùng bản mệnh huynh đệ phi vũ khúc lộc lai hội, đến đây cũng chủ cao hơn tầng lầu tượng, có thể thúc đẩy gây dựng sự nghiệp.

Nhiên bản mệnh tài ký được nhị kị, chuyển thiên cơ nhị hóa kỵ nhập mệnh; huynh đệ cung hóa văn khúc xung mệnh, hai đầu tam kị, chung quy phi hảo ông chủ cách cục, hoàn phòng dẹp quầy!

Xin hỏi ân sư, kể trên của hại sai ai ra trình diện sinh cái kia đại hạn?

Đáp: Đại hạn đạp điền trạch, quý tham lang kị xuất phát từ tử nữ, chuyển kỷ văn khúc xung mệnh; chậm nhất đãi mậu tử năm đạp cung tài bạch, lưu mệnh hiệp hóa kỵ năm sinh hóa thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, hai mặt giáp sát, vĩ thanh cận vậy.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 33(100 trang)

Lệ mười hai: Hóa kỵ năm sinh ở mệnh, công tác thụ ảnh hưởng (rủi ro, bị hại thất nghiệp)

Thỉnh giáo nâm! Đinh Mùi năm 5 nguyệt buổi trưa sinh (nữ), dân quốc 97 năm mậu thâm niên, hội hình thành mệnh song kị gia năm kị, tam kị hiện tượng, chẳng cụ thể sự kiện có thể có thể đại biểu thập ma? Là tai họa bất ngờ sao?

Mạng ngươi cung tọa hóa kỵ năm sinh:

Nhất, cố chấp thì nhân sinh tăng thêm kỳ não, ứng với buông ra lòng dạ.

Nhị, mệnh tọa kị là “Nghiệp lực triền mệnh”, nhân sinh sẽ có khá nhiều không như ý sự tới người.

Đại hạn đạp với điền trạch, bản mệnh cung hiệp năm sinh cự môn kị phục dĩ nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập đại hạn mệnh, nói đến đây hạn đi vận đa khặc, sinh chư không như ý sự.

Vừa bản mệnh phúc đức nhưng dĩ nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập đại hạn mệnh, đại hạn được mệnh, phúc đức biến thành song kị, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ cung, cho nên nhu qua hết hậu năm , ly khai kị vị, tài năng khai vận.

Lão sư, sở dĩ tìm việc làm muốn xem cung phúc đức của biến hóa phải? Vừa mặc dù ly khai hợi cung, nhưng là vừa tiến nhập tử cung, cũng là cự môn kị a, hơn nữa đạp phải liễu bản mệnh kị, kị uy lực hẳn là lớn hơn hình dạng.

Đáp: Cũng không phải! Ta xem cung phúc đức nguyên nhân là mệnh ký đã được hóa kỵ năm sinh là đau khổ, mà phúc đức và mệnh lại cùng Thiên can, hai người đều hóa kỵ nhập với điền trạch, càng phúc bất túc mà dẫn phát chứa nhiều không như ý. Điền trạch cất dấu cung là yên ổn vị vâng mệnh, phúc của phá, đương nhiên cũng ảnh hưởng công tác yên ổn, kinh tế cũng không súc, chứa nhiều không như ý.

Đại hạn động bàn, thủ trọng đại hạn cung mệnh. Bản đại hạn là đạp hiệp hóa kỵ năm sinh của mệnh kị, nghiệp lực vào đầu tráo. Bao thuở ly khai đến đây nghiệp lực? Chuyển đại hạn của kị hạ xuống huynh đệ, vì vậy cáo thuật người ta qua hết hậu năm thì lên trời đối với ngươi nghiệp lực sách đòi đã cáo một đoạn rơi, lần đi mọi việc tất so sánh thông thuận. Hiện nhưng chỗ sinh nghiệp lực trung đương nhiên thất nghiệp, bởi vậy gìn giữ cái đã có, làm hết sức mình là tốt rồi. Cho dù là tìm được công tác mới, cũng chưa chắc đúng như ý thiên trường địa cửu.

Lão sư, thiên cơ nhân phải có nhất nghệ tinh, tài năng tương mệnh bàn phát huy ra, thế nhưng ta không có thập ma nhất nghệ tinh, chẳng lão sư có thể không theo ta mệnh bàn thượng kiến nghị ta. Ta cũng mong muốn có vận thì, năng lực thức dậy tương đối khá một điểm.

Mệnh tọa kị người đó tốt nhất là công chức yên ổn, bằng không nhu học nhất nghệ tinh cũng có thể yên ổn.

Trong sách thuyết, cơ cự người đó ứng với ở thứ 3, 4 đại hạn thì có làm, thế nhưng ta đụng tới những… này, làm cho rất thống khổ cảnh ngộ, sở dĩ vẫn cảm thấy mang manh mang.

Đáp: Thứ 3 đại hạn đi phúc đức và cung mệnh sinh lưỡng vũ khúc kị đụng nhau không được cát, thứ 4 đại hạn chính đạp bản mệnh hiệp hóa kỵ năm sinh bay tới của kị cũng không cát. Nhiều năm đau khổ trải qua, không cần lưu ý còn dư lại không nhiều lắm đau khổ? Đau khổ là một ngày đêm, nhạc cũng là một ngày đêm, ngày mai mặt trời mới mọc như cũ mọc lên ở phương đông.

Thực sự phi thường tạ ơn lão sư, hai cái này đại hạn, hay một mực luân hồi, muốn thay đổi nó, hy vọng có thể tồn một điểm tiền xuống tới, vừa thấy sự nghiệp cung là nhật nguyệt, muốn nói sử dụng đêm ngày phương thức làm việc lai cải biến số phận, thế nhưng kết quả vẫn là không có thặng thập ma tiền.

Ta cũng có khứ lên núi lễ Phật tiêu nghiệp, còn đang tìm ta loại này bàn cải mệnh tạo mệnh phương pháp, thỉnh lão sư lúc rảnh rỗi chỉ điểm ta.

Đãi 43 tuổi lên phía sau mười năm đi sự nghiệp cung, giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập huynh đệ <đại hạn tật ách>, giáp phá quân quyền nhập tật ách hội bản mệnh điền trạch quý bay tới phá quân của lộc <đại hạn điền trạch>, tất có một mảnh thiên. Đáng mừng có thể kỳ.

Lão sư, từ 43 tuổi lên, mười năm đi thái dương Hóa kị, chính là lớn hạn Hóa kị, phá hư lực lượng sẽ đến tự nam sao? Hoàn là lực lượng của ta hội tạo thành trùng kích cập phá hư nam thân lực lượng?

Đáp: Cũng không phải! Từ 43 tuổi lên, mười năm đi thái dương Hóa kị, là đại hạn mệnh tự Hóa kị, nói đến đây hạn hay nhất làm không có trữ hàng để, không có áp tiền bạc sự nghiệp. Đại hạn mệnh tự Hóa kị là “Kị ra” tiêu tán, mà thái dương là dịch mã tinh, là vật đổi sao dời tức vô quái ngại, không để lại phiền phức tha đuôi ý. Và nam có quan hệ gì đâu? Chính xác thiên tài!

Lão sư:

Ta thấy không ít rất người hạnh phúc, rất nhiều người chưa từng kết hôn, cũng một có bạn trai, nhưng là bọn hắn đều rất có kiếm tiền năng lực, bọn họ cũng một kháo trứ thập ma nhân. Có tài tập thể vài tuổi, cũng đã mua về hưu nơi ở. Người như vậy vẫn là mục tiêu của ta.

Nhưng là của ta nghiệp lực quá nặng, giống như là tiền mặt trứ liễu hỏa. Ta cũng học trứ bọn họ khổ cực và nỗ lực, thế nhưng hiện tại tính được 20 năm hết tết đến cũng không sai biệt lắm là bằng 0, mới có thể còn là số âm.

Đương nhiên ta cũng biết, ta cân đường chạy nhân khi xuất, rốt cuộc thật tốt, có một chút người tử vi đẩu số bàn, thật là rất thương cảm a.

Ta cũng biết chúng ta rất nhiều người hội thống khổ, kỳ thực không có thấy đủ tìm cách. Nếu như ta chính, bây giờ tìm không được vui sướng lý do, sau này thì là người khác cho là ta tốt, ta còn là như nhau vui sướng không đứng dậy.

Đáp: Người ta có thể phẩm thường bài thơ này:

Xuân có bách hoa thu có nguyệt, hạ có gió mát đông có tuyết; nếu không có nhàn sự quan tâm đầu, nhân gian nơi chốn hảo tiết.

Ta lánh muốn hỏi chính là, ta chỗ tốt nhất có đúng hay không phu quan tuyến? Bết bát nhất địa phương có đúng hay không huynh giao hữu tuyến?

Đáp: Phu quan tuyến là cát, nhưng cần phải vận lai tài phát. Người ta đại hạn tật ách được cung phu thê Hóa lộc năm sinh, chuyển canh thiên đồng kị hiệp lộc dĩ nhập phúc đức hội bản mệnh thiên di <đại hạn điền trạch> bay tới lộc hội, ngược lại nhập bản mệnh điền trạch <đại hạn cung mệnh>. Chẳng phải là đến đây hạn nên hôn nhân được phúc mà hối lận tương đi không?

Cáo thuật người ta: Chỉ cần người ta thủ phân vật chấp, nó nhật của ngươi tài phú tương đạt hiện đáng giá mấy ngàn vạn có thừa!

Nhưng mà ta xem qua một quyển sách viết, chỉ cung thái cát trái lại là hung, ta cung phu thê có không ít ngôi sao may mắn đến đông đủ, hình như hay hiện ra tình hình như thế.

Đáp: Cũng không phải! Là vận vị khai mà phúc không được tới, hậu năm người ta tương thấy mong muốn, tiền cảnh có thể kỳ!

28 tuổi, 29 tuổi, 30 tuổi, ở hải ngoại công tác, nguyên bản ứng với có thể tích lũy sở kiếm, kỳ thực cũng không có, tối tổn thất lớn một lần là 29 tuổi, bị trú ở hải ngoại đồng sự làm hại, thường công ty 10 đa vạn.

Đáp: Đại hạn nhưng đạp phúc đức, phi kị phùng mệnh kị với điền trạch, song kị là phá; chuyển quý tham lang kị sinh 29 tuổi lưu niên , là hợp bản mệnh, đại hạn mệnh cộng phá sinh lưu niên mệnh đương hối, vũ khúc tài tinh song kị, sở dĩ rủi ro.

30 tuổi hậu nửa năm đáo 31 tuổi, cũng là tác tiền lương rất gầy còm công tác, nhưng là buổi tối cũng tìm được một phần cận học bổ túc ban công tác.

32 tuổi tiến nhập một nhà công dân doanh công ty, trừ ta ra, tất cả mọi người là dựa vào quan hệ vào, tất cả mọi người kháo môi sống, kết quả thập ma đều phải ta tác, bởi vì ta tương đối nghe lời, hội kế tiếp tố, mỗi lần hay sở hữu có sai đều phải bối, bị chỉnh rất thảm.

Đáp: Kỳ thực, trừ ngươi ra mệnh tọa hóa kỵ năm sinh ngoại, mệnh lại cùng phúc đức giao nhau song kị với điền trạch, ngược lại song kị tái nhập huynh đệ; mà của ngươi thiên di bính liêm trinh vừa tái hóa kỵ nhập huynh đệ thành tam kị. Phúc đức tam phương hai phe tướng vội vả sinh mệnh, cơ hồ là đảo tẫn thiên hạ mi sự đều có thể đến phiên người ta.

Thế nhưng, phúc của ngươi đức trừ ngồi thiên lương mệnh lộc ngoại, thiên di bính thiên đồng cũng là phi hóa lộc nhập phúc đức, mà phu thê ký tọa năm sinh Thái âm lộc , chuyển canh hiệp Hóa lộc năm sinh dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập phúc đức cát hội thiên di của lộc. Tam lộc sai ai ra trình diện sinh phúc đức nhưng thuộc hậu phúc người, chỉ cần nhân sinh 『 thủ phân tẫn trách 』, trung lúc tuổi già hậu phúc lớn vậy!

Hoặc vấn tại sao hậu phúc? Đến đây phúc duyên với phu thê tọa Thái âm Hóa lộc năm sinh hội thiên di phúc , nói nhữ tương được một năm kỷ nhỏ lại của “Phu quân”, hôn nhân rồi sau đó phúc tức tùy theo mà đến, rơi vào cảnh đẹp. Thật đáng mừng!

Hậu năm là trời giáng lương duyên. Nhớ kỹ! Người ta phải dứt bỏ chấp tính, mở rộng lòng dạ, quý trọng hôn nhân mỗi một phân phúc, được không dễ. Mọi việc đa vãng chỗ tốt tưởng! Đau khổ kỳ tâm chí rồi sau đó thiên tương giáng hậu phúc dư người ta!

33 tuổi tiến nhập một xí nghiệp lớn, thế nhưng tiền lương bỉ ngoại dung còn thiếu.

36- 38 tuổi niệm một tại chức đại học, chỉ là học phí đã đem cận 40 vạn.

39 tuổi, vừa bị hại đáo thất nghiệp.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 34(102 trang)

Lệ mười ba: Kho phá người, gây dựng sự nghiệp muốn gặp hảo hãy thu

Gần đây luận một mạng: Can tạo tân mão năm mười hai tháng buổi trưa sinh, cung mệnh ất vị tọa tử vi, phá quân, vấn đầu tư cát hung?

Cung mệnh ất Thái âm hóa kỵ nhập điền trạch bản là thủ giấu vô hung, nhiên năm sinh văn xương kị sinh tử nữ tọa xung điền trạch, hai đầu sai ai ra trình diện kị là kho phá nan thủ.

Tài bạch, thiên di lưỡng cung vừa đều tọa tân, tái phi văn xương song kị sinh tử nữ, thì lệnh điền trạch kho vị rách nát bất kham, phùng vận rủi tất binh bại như núi đảo. Ở đâu nói “Binh bại như núi đảo” ? Thiên di là gặp gỡ vị, hóa ác là ngược là thiên dục vong ta!

Đại hạn nhập tử nữ, 35 tuổi đạp nguyên mệnh thiên di, xu hướng suy tàn như đạp lâu phùng 921, trong nháy mắt hôi phi yên diệt.

Từ rày về sau gìn giữ cái đã có đi làm, lũ lấy được thưởng thức, sổ độ phùng đến đây hậu đãi an ủi lưu mà bỉ lương cao oạt chân. Ở đâu đức có thể được coi trọng lễ ngộ?

Là bản mệnh huynh đệ giáp phá quân phi quyền nhập mệnh được phu thê quý bay tới phá quân lộc hội, chuyển ất Thái âm kị hiệp lộc quyền nhập điền trạch vừa phùng phúc đức đinh Thái âm của lộc lai hội, thì phúc đức tam phương của hai phe chung củng cát với điền trạch.

Điền trạch được lưỡng lộc nhất quyền chuyển mậu thiên cơ kị tái phùng mệnh lộc với huynh đệ, huynh đệ thành tựu vị thật là cường vượng.

Kể trên của tượng tức nói người này sinh chuyên nghiệp thượng tất đa trí mà lại đa tư , giỏi về kỹ thuật thượng sửa cũ thành mới, cho nên lấy được thưởng thức, trọng dụng.

Năm nay 54 tuổi đại hạn đi sinh tật ách, năm nay có thể hợp hỏa đầu tư phủ? Cáo dĩ: Có thể! Nhưng hảo quang cảnh không dài, trong vòng năm năm chuyển biến tốt tức thu vào.

Thượng thức cát hóa với huynh đệ thành tựu vị, chuyển giáp thái dương hiệp cát hóa kỵ nhập tử nữ lại được đại hạn mệnh canh phi thái dương lộc lai hội; thì đại hạn điền trạch cát ứng với với bản mệnh điền trạch, bản mệnh phúc đức cát ứng với sinh đại hạn phúc đức, đại hạn tật ách cát ứng với sinh bản mệnh tật ách. Ưa không thắng thu vào cho nên nói là cát.

Nhiên bản mệnh ký sai ai ra trình diện kho phá nan thủ, nhân sinh chư lợi sự cũng tương ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cho nên nêu ý kiến: Chuyển biến tốt tức thu vào, bằng không đêm dài nhiều mộng.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 35(107 trang)

Lệ mười bốn: Gia vận hảo, phúc hậu, nên gây dựng sự nghiệp

Khôn tạo đinh dậu năm mười hai tháng giờ Mùi sinh, mệnh tọa bính ngọ vô chủ tinh, cung thiên di được năm sinh Thái âm lộc, thiên đồng quyền.

Hóa lộc năm sinh, quyền sinh thiên di, cô gái này lý nên ngoại duyên hảo, được hoan nghênh cùng với năng lực mạnh nhân. Cung mệnh phục dĩ bính hóa thiên đồng lộc tạm biệt quyền sinh thiên di, song lộc hiển với thiên di dung hợp lực của tốt, kẻ khác nhất kiến như cố.

Chuyển thiên di nhâm vũ khúc kị tương song lộc nhất quyền hiệp nhập tật ách , được điền trạch kỷ phi vũ khúc lộc lai hội, trên gấm vừa thiêm hoa.

Tượng ý là thiên từ nhân nguyện, có phúc vừa khoái trá mệnh, lý nên hạnh phúc mỹ mãn.

Cô gái này làm sinh nhân tạo hoa, bánh ngọt chế tác, dĩ cung thiên di được Thái âm lộc chuyển nhập tật ách sai ai ra trình diện quý tham lang tự Hóa kị được phúc đức mậu tham lang lộc lai hội, cụ tài hoa cũng gặp gỡ tốt . Vấn dư gây dựng sự nghiệp khả phủ? Vị dĩ nhữ chi tế gặp quá mức tốt, ở đâu trì đến nay nhật phương hưng gây dựng sự nghiệp niệm? Tốc đi!

Nhất, đại hạn phúc đức được cát hội chuyển nhập tật ách, tâm tưởng sự thành; phục được điền trạch lộc giao, mọi việc đều thuận lợi.

Nhị, đại hạn tật ách , dĩ ất thiên cơ lộc với phu thê, chuyển giáp thái dương kị sinh tài bạch được sự nghiệp <đại hạn mệnh> canh thái dương lộc hội , tất nhiên là may mắn.

Dĩ đại hạn nói, đại hạn một trong, lục cát hóa nhập bản mệnh tài bạch, là “Sử dụng” về cát sinh “Thể”, trời trong nắng ấm.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 36(109 trang)

Lệ mười lăm: Phập phồng thoải mái khi còn sống

1, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xuất thân có nhiều

Can tạo giáp tuất năm tháng mười một giờ mẹo sinh, cung mệnh quý dậu tọa thiên đồng.

Hắn là ta lý học khải Mông lão sư, đã qua đời <58 tuổi> sinh bệnh ung thư.

Sư sinh sinh nhà giàu, hơn mười tuổi lên dạ đả tọa, nhật đánh nhau. Bởi vì gia cảnh giàu có, thị thế tụ chúng mà rất thích tàn nhẫn tranh đấu.

Ở đâu duyên sinh sinh nhà giàu?

Mệnh quý phá quân lộc với điền trạch phùng phụ mẫu giáp phá quân quyền hội, chuyển bính liêm trinh kị chuyển nhập tử nữ phục được phụ mẫu giáp liêm trinh lộc hội, Ngôn phụ mẫu vượng gia ích tử.

1. “Cung mệnh” hóa phá quân phi hóa lộc nhập “Điền trạch” phùng “Phụ mẫu” hóa lai phá quân quyền cập hóa quyền năm sinh, phú tượng; ngược lại hóa liêm trinh nhập “Tử nữ” hội “Phụ mẫu” hóa lai liêm trinh lộc cập Hóa lộc năm sinh, trình tam lộc nhị quyền, lời ấy bản tạo được phụ mẫu ấm.

Chuyển “Tử nữ” hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, vừa phùng “Điền trạch” hóa ngày nữa cùng lộc hội, trình tứ lộc nhị quyền sinh “Cung mệnh”, nên kỳ gặp may mắn ra thân phú vậy.

2. “Giao hữu” hóa thiên đồng phi hóa lộc nhập “Cung mệnh” phùng “Thiên di” <Đinh Mão> hóa ngày nữa cùng “Quyền” hội, như lá xanh thác cây mẫu đơn; mà năm sinh liêm trinh lộc tọa “Tử nữ” , chuyển thiên đồng cũng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”. Thì “Giao hữu” của nhị phương dĩ “Song lộc” hội “Thiên di quyền” củng ta sinh “Cung mệnh”, nhân khí vượng mà nghiễm nhiên đứng đầu đàn luân.

3. Chuyển “Cung mệnh” hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tật ách” phùng tham lang tự hóa lộc trình tam lộc, ta cần ta cứ lấy làm không biết mệt.

4. Dùng cái gì rất thích tàn nhẫn tranh đấu? Là “Phúc đức” <ất hợi> ký tọa thái dương hóa kỵ năm sinh, hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Thiên di” phùng “Tật ách” hóa lai Thái âm quyền hội, đến đây tức phản bội và bạo lực tượng.

2, sinh ý đại bại, kỷ tận diệt gia sản

27 tuổi sinh ý đại bại kỷ tận diệt gia sản.

1. Đại hạn đạp “Phúc đức” <ất hợi> tọa thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, ất Thái âm hóa kỵ nhập “Thiên di” , đây là phúc của bất túc, trời không chìu ý người tượng, dễ dàng nhất tao thất bại .

Chuyển “Thiên di” <Đinh Mão> dĩ cự môn hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hội xung sinh “Phúc đức” hóa kỵ năm sinh, là “Phúc rách nát tài” văn chương trôi chảy .

2. Bản mệnh “Điền trạch” tọa phá quân lộc, quyền mà đẹp vô cùng, thảo nào ư xuất thân từ nhà giàu. Nhiên dĩ “Liêm trinh” “Kị ra” sinh “Tử nữ” , là “Tài phú xói mòn” tượng; ngược lại thiên đồng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, là vì “Tài phú héo rút”.

Hội tiền thuật phúc rách nát tài, thì “Phúc đức” và “Điền trạch” biến thành xung kích sinh “Cung mệnh”, “Thiên di” trình tam kị, chung lệnh “Tài phú” tiêu thất hầu như không còn.

3. 27 tuổi lưu niên đạp “Bản mệnh điền trạch”, thì “Lưu niên cung mệnh”, “Bản mệnh cung mệnh”, “Đại hạn cung mệnh” nhất cử xâu chuỗi phá tan, nhà giàu cao lầu kỷ san thành bình địa.

4. Đến đây tức “Điền trạch” và “Phụ mẫu”, “Thiên di” trình tam kị đã ngoài cộng phá, tài phú có thể hôi phi yên diệt, là “Hình sinh ngoại” khốn cùng tài phú tượng .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 103~ 105 trang.

3, thất ý thì cây đổ bầy khỉ tan

Dùng cái gì thất ý thì cây đổ bầy khỉ tan?

Là “Thiên di” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Cung tài bạch”, xa đối “Phúc đức” ngồi thái dương hóa kỵ năm sinh trình “Song kị” là vội vả. “Thiên di” được song kị thụ vội vả tất nhiên thất thế. Cũng tồn tại nhật hậu cô độc không được xu nịnh. hóa văn khúc hóa kỵ nhập “Phu thê” ; mà kỳ “Tật ách” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, thì quả báo của phá thọ thương bởi thân, vì vậy 58 tuổi vong sinh hầu nham.>

Người này 40 tuổi đầu tư thất lợi, kinh tế trình quẫn, 41 tuổi phạm quan chạy trốn . 37 tuổi đầu nhập kiến trúc nghiệp, lúc đầu khá thuận. 40 tuổi tái mộ cổ đầu tư đại hình xã khu kiến thiết, phùng dầu mỏ nguy cơ liên lụy, lỗ lã buồn thiu chung dồn băng bàn, 41 tuổi phạm quan chạy trốn.

1. Dĩ “Thiên di” cập “Phụ mẫu” mà nói:

“Phụ mẫu” hóa thái dương hóa kỵ nhập “Phúc đức” phùng “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” xung “Tài bạch”, dễ cùng người sản sinh tiền tài thượng không hài hòa.

2. “Thiên di” <Đinh Mão> hóa cự môn vừa hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hội tiền thức trình “Tam kị” xung kích mà tiền tài tranh cãi nổi lên bốn phía.

Dĩ “Thiên di” cập “Phụ mẫu” lưỡng cung chuyện liên quan đến “Xã hội tín dụng”, tam kị phá “Tài bạch” tất lệnh quẫn trắc trở cứu vãn.

Chuyển “Tài bạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phu thê” xung “Sự nghiệp”.

3. “Tật ách” tọa tham lang “Mệnh kị”, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”.

Hội tiền chư thức thì xâu chuỗi lệnh “Sự nghiệp” trình tứ kị của phá, ký dĩ khốn cùng cập thất tín sinh xã hội, chung dồn công tác chết.

4. 40 tuổi đạp “Sự nghiệp cung” <Đinh Sửu>, “Lưu niên cung mệnh” ngồi xuống “Bản mệnh cung mệnh” của kị chuyển kị , tất cho rằng đau khổ; tái hóa cự môn kị sinh “Tài bạch”, sự nghiệp thượng kinh tế đại loạn, quay vòng trắc trở mà tranh cãi nổi lên bốn phía, cấu phòng hộ dĩ vị thực hiện khế ước mà cáo quan.

5. 41 tuổi đạp “Cung Nô bộc” , “Lưu niên cung mệnh” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Đại hạn cung mệnh” <điền trạch>; ngược lại dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập “Nguyên mệnh cung mệnh”, nhân tế thị phi chuyển thành pháp luật dây dưa, là năm tức tao pháp viện dĩ gạt lấn tội danh thông tập.

Đến đây lệ tức thuộc “Thiên di”, “Giao hữu”, “Phụ mẫu”, “Tử nữ” xâu chuỗi thành phá, vừa phùng “Cự môn”, “Liêm trinh” lưỡng đều kị, khởi sinh tiền tài tranh cãi mà phạm quan.

Chú: Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 37(111 trang)

Cũng dẫn tự <đạo tạng phi bí> 111 trang.

Lệ mười sáu: Nghiệp lực cho phép, tài lai tài khứ

1, sự nghiệp hảo, nhân vì huynh đệ mà thất sản nghiệp

Ta nhất bạn thân, mậu tử <37> năm tám tháng giờ Mùi sinh, mệnh tọa giáp dần cung.

Mệnh giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập điền trạch phùng năm sinh tham lang lộc tọa, mà chuyện lạ nghiệp mậu ngọ cũng tham lang lộc tái nhập điền trạch, điền trạch được tam thiên tài vượng lộc là tuyệt hảo cách cục.

Điền trạch dĩ đinh Thái âm phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển bính liêm trinh vừa kị quay về điền trạch được mệnh lộc. Nói đệ nhị đại hạn đi phụ mẫu, đến đây đại hạn phúc đức <điền trạch> cát ứng với với nguyên mệnh phúc đức, kỳ phụ bắt đầu làm thuốc Đông y hán sinh ý điện tốt cơ, thản nhiên ổn định.

Nhiên hạn chuyển phúc đức, mà phúc đức dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch được mệnh lộc, chuyển điền trạch đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp <đại hạn phúc đức> mà lại dĩ mậu thiên cơ kị xuất phát từ phu thê phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị. Là nói đến đây hạn nhân hôn nhân không bằng kỳ ý mà sinh có khác biệt tình sở chung , chung dồn điền trạch phá hôn nhân dĩ kị ra ly hôn xong việc, dứt khoát một mình rời nhà vãng thai trung tha hương lánh mưu kế hoạch lớn.

Đại hạn chuyển nhập điền trạch đạp đa lộc, hồng phúc tính trăn; dĩ cao cấp ăn uống mà tụ tài vô số, cận mười năm luy tư hơn ức, dĩ điền trạch hiệp đa lộc phục đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp được tật ách tân cự môn lộc lai hội, vận thế như chẻ tre.

Thế nhưng bốn mươi hai tuổi hậu hạn nhập sự nghiệp, đại hạn mệnh tọa mậu thiên cơ kị ra phùng hóa kỵ năm sinh với phu thê, song kị là bại , chuyển phu thê giáp thái dương hóa kỵ nhập tài bạch vừa phùng mệnh kị, tam kị tất hãm. Bốn mươi bảy tuổi đạp tài bạch nhiều lắm kị, ăn uống nghiệp vụ hết cách héo rút, thảm đạm kinh doanh tới năm mươi tuổi đạp huynh đệ cung kinh tế vị <đại hạn tật ách> dĩ ất Thái âm Hóa kị nhập nguyên mệnh phúc đức, thì lúc này tài bạch, phúc đức một đường tập bản mệnh, đại hạn mệnh, lưu niên mệnh của kị xếp thành tứ kị đại phá, nên năm Đại đệ được mãnh bạo tính bệnh viêm gan chết bệnh, mà kỳ vi đệ ngân hàng cho vay người bảo đảm của cận ức kim ngạch tao thôi đòi không có kết quả, niêm phong danh nghĩa tài sản kỷ thành thiên không. Chẳng lẽ nghiệp lực cho phép của tượng ư?

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 41(116 trang)

2, <đạo tạng phi bí> trung tương quan chương và tiết – chính mình Tam gia cao cấp nhà hàng

Thai trung nào đó phú thương can tạo mậu tử <1948> năm 8 nguyệt giờ Mùi sinh, cung mệnh giáp dần vô chủ tinh, thiên di

Tọa thiên đồng, thiên lương. Kinh doanh cao cấp ăn uống, chính mình Tam gia nhà hàng.

1. “Sự nghiệp” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Phu thê” phùng thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh”, trình “Song kị” nước xoáy sinh “Sự nghiệp”.

2. Chuyển “Phu thê” hóa thái dương hóa kỵ nhập “Tài bạch”, vừa phùng thái dương “Mệnh kị”, trình “Tam kị” vậy!

“Sự nghiệp” và “Tài bạch” ký xâu chuỗi trình “Tam kị”, dùng cái gì làm theo nhật tiến đấu kim? Đến đây tức “Mệnh cách” cao thấp không ở “Mệnh tam phương” chứng cứ rõ ràng.

3. Là “Điền trạch” <đinh tị> hóa Thái âm phi hóa lộc nhập “Phúc đức” phùng Thái âm “Hóa quyền năm sinh”, ngược lại hóa liêm trinh hoàn hóa kỵ nhập “Điền trạch” phùng liêm trinh “Mệnh lộc” cập tham lang “Hóa lộc năm sinh”, kế hối được “Tam lộc nhất quyền” với “Điền trạch” vậy.

Mà kỳ “Sự nghiệp” vừa hóa tham lang lộc tái nhập “Điền trạch”, trình thiên tài diệu “Tứ lộc nhất quyền” đại ích sinh kho, nên kỳ phát đạt.

4. Đến đây tức “Phúc đức” và “Điền trạch” giao cát mà được thiện báo phát kho, đây là quan “Cách cục” trọng điểm chỗ, không cần hoặc sinh “Mệnh tam phương” ?

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 161~ 162 trang

Lệ mười bảy: Đưa sinh

Thông thường điền trạch được “Lộc” người, bất động sản duyên tới hơi sớm, cũng có thể có thể được đáo quanh thân trợ lực .

Điền trạch được “Quyền” người, bất động sản duyên tráp thực, tay không cũng sẽ thành gia, có mở rộng, tái sáng tạo tượng. Điền trạch được “Lộc quyền” giao nhau người, có phúc có thể khai sáng, đại cát lợi, tất có một mảnh thiên, giá trị cũng cao.

Điền trạch được “Khoa” người, bất động sản tuy không phải đại, xa hoa, nhưng thuần khiết trang nhã có thừa.

Điền trạch được “Kị” người, bất động sản được tới so sánh khổ cực, chia ra canh vân. Đưa sinh chớ tham đại, tham hảo, nhu làm theo khả năng, nếu không sẽ mang đến cho mình áp lực.

1, sư phụ của thầy

Thí dụ như lậu mệnh tân mão năm tám tháng giờ Tỵ sinh, cung mệnh nhâm thìn tọa tham lang. Đệ tam đại hạn đi cung phu thê, mệnh là đại hạn phúc đức dĩ thiên lương phi hóa lộc nhập điền trạch, lưu niên hai mươi chín tuổi đạp điền trạch được đến đây lộc, cuối năm tức nghị định cấu phòng, tịnh được phụ mẫu tài trợ.

Nhiên bản mệnh dĩ nhâm vũ khúc kị xuất phát từ thiên di, mà bản mệnh phụ mẫu tọa năm sinh văn xương kị, dĩ quý tham lang vừa hóa kỵ nhập mệnh, lệnh mệnh, thiên hai đầu sai ai ra trình diện kị là phá, trình lạn mệnh một cái.

Thiên di ký được mệnh kị, chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tử nữ “Xung điền trạch”, đến đây song kị của xung đương chủ nan gìn giữ cái đã có. Này đây lớn thứ tư hạn của nợ nữ đạp bản mệnh của kị chuyển kị chỗ, nghiêng ngửa thất thường.

Ba mươi ba tuổi đạp lưu mệnh hợi cung tao năm sinh văn xương kị xung tức lạn vận của thủy, công tác đại không được thuận.

Ba mươi bốn tuổi ngẫu nhiên cơ hội thay đổi phòng, nhiên phòng vay quá nặng, chung tới bất động sản khó giữ được, thoát ly sản xuất thành thiên không.

Dùng cái gì ba mươi bốn tuổi thay đổi phòng?

Dĩ năm sinh văn xương kị ký xung tật ách, ngược lại tương ứng mệnh, thiên hai đầu kị của phá, đến đây văn xương kị xung tật ách của xúc động, chủ nhân sinh hay thay đổi động, là chung dĩ thiên cơ kị “Xung điền trạch” cho nên cũng. Mà đến đây thiên cơ kị xung ba mươi bốn tuổi lưu niên tật ách , phục sai ai ra trình diện bản mệnh điền trạch dĩ ất thiên cơ hóa lộc phùng kị mà “Ra”, điền trạch đương nhiên biến động.

Ở đâu nói ba mươi bốn tuổi lên phòng vay quá nặng?

Là phụ mẫu năm sinh văn xương kị một đường hóa ứng với sinh lớn thứ tư hạn mệnh, là vì ba mươi bốn tuổi cha mẫu cho nên cũng.

Làm sao dĩ chung tới thoát ly sản xuất thành thiên không?

Điền trạch ất Thái âm kị với huynh đệ, mà tài bạch canh thiên đồng vừa xung huynh đệ, điền trạch phá vậy. Chuyển huynh đệ tân văn xương tái hóa kỵ nhập phụ mẫu hội hóa kỵ năm sinh, tam kị đại phá bất động sản đương khó giữ được.

Văn xương đa kị ký xung bản mệnh tật ách, ngược lại tương ứng sinh ba mươi bảy tuổi tật ách, là năm thoát ly sản xuất có dĩ.

2, được phụ mẫu trợ giúp mua phòng, hưng cấu phòng tìm cách

Ân sư, học sinh 03 năm cũng tằng được người nhà giúp đỡ cho vay cấu phòng một chỗ. Chính thức vào ở là 04 năm mùa xuân. Xin hãy lão sư giải thích một chút học sinh cấu phòng vận.

Đáp: Có hay không với 02 năm tằng đề cập cấu phòng sự vừa thôi?

Được người nhà giúp đỡ cho vay cấu phòng, là bản mệnh điền trạch quý phá quân hóa lộc nhập phu thê <đại hạn mệnh>, phùng đại hạn tài bạch giáp phi quyền lai hội. Ngược lại dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách chiếu đại hạn điền trạch , là nói điền trạch của lộc chung nhập tật ách được phúc, cát ứng với chiếu bản đại hạn điền trạch mà được trợ giúp đưa sinh.

Điền trạch của phúc ký chuyển nhập tật ách, thì đại hạn mệnh sở ngồi điền trạch của lộc là 02 năm của phúc đức vị , nên năm ứng với sinh cấu phòng mong muốn, thế nhưng nên năm tật ách tọa song kị là phá, sự không theo nguyện.

03 năm cấu phòng thành sự là lưu mệnh đạp tử nữ, trình đại hạn mệnh đoạt được điền trạch của lộc chiếu lưu niên tật ách mà cát ứng với sinh bản mệnh tật ách, là năm đương hiển cấu phòng duyên.

Chú: Chăm chú mà nói, bản mệnh điền trạch phi hóa lộc nhập phu thê, ngược lại hóa kỵ nhập tật ách phùng tự hóa lộc , phục từ tật ách kị xuất phát từ phụ mẫu <đại hạn điền trạch> tái được năm sinh Thái âm lộc. Nói đến đây hạn ngoại trừ bản thân đưa sinh dọn nhà ngoại, người nhà nhưng khả năng thay đổi phòng, hảo sự thành song. Nhân bản thức cuối cùng được phụ mẫu Thái âm lộc, cho nên cát ứng với 03 năm cha mẫu <đại hạn mệnh> mà cấu phòng.

Đáp: Người nhà còn chưa sai ai ra trình diện thay đổi phòng. 02 năm có hay không nói cấu phòng không nhớ rõ, bởi vì năm ấy là học sinh tốt nghiệp tham gia công tác của năm, cái này là trọng điểm!

Dĩ cái nhìn của ta, 07 năm tương hưng thay đổi phòng chi niệm, 09 năm như nguyện.

Thỉnh lão sư trình bày — 07 năm tương hưng thay đổi phòng chi niệm, 09 năm như nguyện — suy đoán thủ pháp. Cảm tạ.

Đáp: Tiền thuật bản mệnh điền trạch của duyên một mạch hóa nhập phu thê, chuyển ứng với tật ách phùng tự hóa lộc , phục tức sai ai ra trình diện kị xuất phát từ phụ mẫu <đại hạn điền trạch, thiên di cộng tông sáu vị> tạm biệt được Hóa lộc năm sinh. Đến đây một đường phùng cát hóa tương giao, gia vận tất nhật có khởi sắc, 07 năm thì ngại hiện trạch của bất túc mà không phu hiện huống dục thay đổi của, thế nhưng lưu niên phúc đức ─ bản mệnh điền trạch sai ai ra trình diện song kị tất gặp khó xử, cho nên cận hưng thay đổi phòng chi niệm.

Đãi 09 năm thì sai ai ra trình diện lưu niên điền trạch dĩ giáp hóa quyền hội lưu mệnh quý hóa phá quân của lộc giao sinh đại hạn mệnh , ngược lại cát ứng với sinh bản mệnh tật ách cho nên cũng.

Chỉ ngắn ý trường, lĩnh người ta nhập môn, tu hành ở cá nhân.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 46(127 trang)

3, khán cát hung (sư phụ của thầy bàn)

Thí dụ như lậu mệnh tân mão năm tám tháng giờ Tỵ sinh. Đến đây mệnh tạo bản đại hạn <đạp tật ách> 54 tuổi lên, tao gia đình nội đấu mà mất đi vốn có gia nghiệp công tác và thu nhập, đau khổ ha ha qua tứ hơn năm.

1. Văn xương “Hóa kỵ năm sinh” tọa “Phụ mẫu” , ngược lại hóa tham lang hóa kỵ nhập “Cung mệnh”.

2. “Cung mệnh” hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch” tài phú vị.

Nhóm: “Tử nữ” thụ kị là “Đại hạn phúc đức”, tất nhiên khiên hối phiền lòng.

3. Hợp 1+ 2 thức, đồng tiền “Cung mệnh” và “Thiên di” trình hai đầu sai ai ra trình diện kị, ngược lại thị đều là “Song kị lực” xung với “Điền trạch”. Lời ấy “Chuyết” 〈”Phụ mẫu” và “Thiên di” đều kị> sinh ứng đối mà chặt đứt tài lộ .

4. Thì văn xương “Hóa kỵ năm sinh” xung kích sinh 54 tuổi “Lưu niên điền trạch” <đại hạn cung mệnh, bản mệnh tật ách>, vì vậy là năm phán đoán tài lộ và chuyết mã ly hương.

Nhóm: Đến đây tức vận dụng 『 ngang nhau cung vị 』 khế ứng với thủ pháp. Là nguyên mệnh bàn ký là hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch”, vì vậy đối nghiệm sinh “Hóa kỵ năm sinh” xung sinh 54 tuổi “Lưu niên điền trạch”.

5. Dĩ “Bản mệnh thiên di” hung ứng với sinh “Đại hạn thiên di” , thì “Bản mệnh phụ mẫu” như cũ hung ứng với sinh 58 tuổi <đạp bản mệnh "Cung tài bạch"> “Lưu niên phụ mẫu” , nhu đãi 8 nguyệt <đạp bản mệnh "Cung phụ mẫu">, đi qua văn xương “Hóa kỵ năm sinh” rồi sau đó thủy năng lực thoát ly nghiệp lực ràng buộc, mong muốn từ nay về sau đi vào đường bằng phẳng.

6. Đã ngoài tức là dựa vào “Hóa tượng xu thế” và “Chạm đến cung vị”, tác ngạt vận có tác dụng trong thời gian hạn định phạm vi ước định.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 155- 156 trang.

Lệ mười tám: Gây dựng sự nghiệp muốn xem điền trạch tam phương

Trước tiểu đệ khán nhất bạn tốt mệnh bàn, trước mắt hắn nhậm chức ngoại thương nghề phục vụ, nhưng là bởi vì toàn cầu hóa quan hệ, quản lý chức tất cả thuộc về đáo nước ngoài, tổng giác thất bại, hiện chăm chú lo lắng thời gian tới tự hành gây dựng sự nghiệp hoặc tiếp tục ăn thịt người hạng nhất có khả năng

Kỳ mệnh là: Nam mệnh nước lịch 57 năm âm lịch tháng sáu giờ dần. Thiên phủ ở tị phùng hữu bật hóa khoa, thiên cơ Hóa kị ở bản mệnh nô bộc cung,

Tiểu đệ bước đầu quan sát, bản mệnh Thiên phủ biểu hiện người này cá tính bảo thủ, thiên tướng hãm trong quan lộc, thiên cơ kị sinh nô bộc cung chủ không được thuộc hạ bang trợ, Địa kiếp nhập tài bạch chủ tài lai tài khứ, cố tiểu đệ nghĩ tiểu đệ bạn tốt là ư không thích hợp tự hành gây dựng sự nghiệp

Thế nhưng tiểu đệ đối đại vận lưu niên còn không thái hội khán, không dám nói lung tung

Xin hỏi lão sư lúc đó mệnh bàn, có hay không trì đồng dạng nhận định? Hoặc chỉ điểm càng nhiều hơn phương hướng ? Vô cùng cảm kích

Đáp: Từ của ngươi tìm từ đang lúc đó có thể thấy được tam hợp phái quan niệm rất nặng. Thí dụ như “Nô bộc cung” nó tuyệt đối không chỉ là thuyết thuộc hạ, hắn là phiếm chỉ tất cả nhân tế quan hệ, vì vậy chúng ta sửa xưng là “Cung Nô bộc” là có đạo lý của nó.

Gây dựng sự nghiệp nhu khán kỳ cất dấu <điền trạch> tam mới là phủ bền chắc? Đến đây mệnh ký dĩ hóa kỵ năm sinh tọa giao hữu xung huynh đệ kho vị, thủ tài không tốn sức! Còn nữa điền trạch dĩ canh thiên đồng hóa kỵ nhập phụ mẫu , chuyển mậu thiên cơ tái kị với giao hữu hội hóa kỵ năm sinh, thành đôi kị xung huynh đệ kho vị, cất dấu sai ai ra trình diện phá không được cát.

Mà hóa kỵ năm sinh tọa giao hữu, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập phúc đức xung tài bạch, thủ tài không tốn sức tất sinh đau khổ. Tái xâu chuỗi với điền trạch của bị hư hao song kị, ít năng lực tồn lương thực dư, làm sao gây dựng sự nghiệp?

Đến đây mệnh sinh nhân tích tình quá nặng, vô gian làm sao thành thương? Cơ bản cách cục thì không phải là khối hảo có khiếu, đi làm yên ổn mới là phúc!

Đi qua cái này ví dụ, đại thể lý giải gây dựng sự nghiệp muốn xem cung điền trạch tam phương. Đỉnh đầu vô xí nghiệp lớn nhà ví dụ, thể hội không sâu.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 51(136 trang)

Lệ mười chín: Giáp ngọ nam của tài phú

1, tiểu Phú

Tiểu Phú mệnh

Can tạo giáp ngọ năm tám tháng giờ Tỵ sinh.

Cung mệnh mậu thìn tọa cự môn, thì sống năm giáp hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập điền trạch, phá quân quyền, vũ khúc khoa nhập tật ách, thái dương hóa kỵ nhập tài bạch. Cung mệnh dĩ mậu phi tham lang lộc, hữu bật khoa nhập huynh đệ, Thái âm quyền, thiên cơ hóa kỵ nhập phu thê.

Nhất, thê vô dựng, nhận nuôi một con trai.

Nhị, thê tuổi tác khá lâu, như làm, 50 tuổi thì thê nhân tai nạn xe cộ qua đời.

Tam, ủng địa tam bút, lưỡng đống mặt tiền cửa hàng ở một cái trạch, tổng giá trị tiền Đài Loan cận ức.

Tứ, 46, 52 tuổi đều bệnh sắp gặp tử vong sát biên giới, biến thành gầy trơ xương như sài.

Ngũ, làm thiết bị điện buôn bán, sửa chữa sinh ý, dư lũ khuyến kỳ bàn ly nên mặt tiền cửa hàng kiêm ở, nhân nên trạch chính hướng mệnh bàn tử vị , hướng kị của trạch là xung đại không được cát, nhưng thủy chung vô động sinh trung.

— ân sư nói là đến đây mặt tiền cửa hàng tọa nam triều bắc, bị hóa kỵ năm sinh chính xung sao?

Ở đâu phú?

Nhất, tài bạch tọa thái dương kị kiếm tiền mặc dù khổ cực, nhiên phúc đức dĩ canh thái dương lộc sinh tài bạch, là khổ cực đã có nhiều kiếm tiền cơ hội; chuyển tài bạch bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch được liêm trinh Hóa lộc năm sinh thành đôi lộc. Mà thiên di vừa dĩ giáp liêm trinh tái lộc với điền trạch tam lộc giao cát. Điền trạch được thiên tài tinh liêm trinh đa lộc tất nhiên là quá mức cát.

Nhị, cung mệnh mậu tham lang lộc nhập huynh đệ kho vị, chuyển đinh cự môn kị quay về cung mệnh hội điền trạch tân hóa lai cự môn của lộc, cất dấu cung càng thêm hướng vượng. Cung mệnh được điền trạch, huynh đệ giao lộc, hiệp cát chuyển thiên cơ kị phùng tật ách <điền trạch vận> ất thiên cơ lộc vừa hội với cung phu thê, phúc phận hậu vậy.

Đến đây nhị thức kế được lục lộc, ủng thiên tài lộc tức có tam, nên kỳ được phú. Mặc dù sự thiết bị điện buôn bán, sửa chữa sinh ý nhu thường phụ trọng mệt nhọc, tất cả đều đáng giá.

Chú: Bản mệnh sự nghiệp vũ khúc hóa kỵ nhập tật ách, cũng thuộc mệt nhọc. Phùng hóa quyền năm sinh thì gấp bội mệt nhọc .

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 52(137 trang)

2, cách cục hảo, phúc hậu tiến tài, thịnh vượng gia đình

Đến đây lệ can tạo giáp ngọ <43> năm 8 nguyệt giờ Tỵ sinh.

1, cung thiên di giáp tuất hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập cung điền trạch phùng liêm trinh Hóa lộc năm sinh, vượng trạch.

2, cung phu thê bính dần và cung tài bạch bính tử song hóa thiên đồng phi hóa lộc nhập cung thiên di, nói tài nguyên hảo, ngược lại thái dương hoàn hóa kỵ nhập cung tài bạch; phùng cung phúc đức canh ngọ ất thái dương hóa lộc cũng nhập cung tài bạch bính tử trình tam lộc cát hội, ngược lại hóa liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch.

3, cung Nô bộc quý dậu hóa phá quân lộc cộng cung thiên di giáp tuất hóa phá quân quyền sinh cung tật ách ất hợi, nghiễm nhiên đứng đầu; ngược lại hóa Thái âm hóa kỵ nhập cung phu thê, mà huynh đệ cung Đinh Mão thì hóa Thái âm phi hóa lộc nhập cung phu thê bính dần giao cát thành lưỡng lộc nhất quyền.

Chuyển cung phu thê bính dần hóa liêm trinh vừa hóa kỵ nhập cung điền trạch.

4, 1+ 2+ 3 thức lệnh cung điền trạch trình cấu cát. Đến đây tức hậu phúc tiến tài, thịnh vượng gia đình tượng, vì vậy dĩ một ở nông thôn thiết bị điện đi lập nghiệp, tích lũy tài phú mấy ngàn vạn, quả báo của khiến cho cũng.

Mặt khác –

1, cung mệnh mậu thìn hóa tham lang phi hóa lộc nhập huynh đệ cung Đinh Mão , ngược lại cự môn hoàn hóa kỵ nhập cung mệnh phùng cung điền trạch tân vị hóa lai cự môn lộc hội, đây là kinh tế tốt tăng gia sản xuất tượng.

2, chuyển cung mệnh mậu thìn hóa thiên cơ hóa kỵ nhập phu thê, vừa phùng cung tật ách ất hợi hóa ngày nữa cơ lộc hội, thì cung điền trạch và cung tật ách trình tam lộc cát cấu với cung phu thê.

3, chuyển cung phu thê bính dần dĩ liêm trinh cũng hoàn hóa kỵ nhập cung điền trạch, hội tiền thuật , kế được với điền trạch vậy.

Đến đây tức cách cục của thiện giả.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 118- 120 trang.

Lệ hai mươi: Đinh tài thưa thớt mệnh cách

Thí dụ như nào đó can tạo mậu năm sinh ra, “Cung mệnh” tọa ất xấu. Gia đạo sa sút cách, vị hôn.

năm sinh> gia đạo sa sút

1. “Mệnh” và “Phúc đức” <ất mão> song ất Thái âm Hóa kị nhập “Thiên di” ; mà kỳ “Phụ mẫu” và “Huynh đệ” thì song hóa thái dương cũng hóa kỵ nhập “Thiên di”. Đến đây “Tứ cung” cộng phá sinh “Thiên di”, bởi vậy sinh mà phụ mẫu, huynh đệ duyên mỏng, kỷ thân cũng dĩ khỏe mạnh, học thức, gặp gỡ, xã hội bối cảnh phi tốt, nhân sinh chỗ đứng do là sai rồi!

2. Đến đây tạo “Điền trạch” dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” , ngược lại thái dương cũng hóa kỵ nhập “Thiên di” trình phá.

Thì đến đây “Điền trạch”, “Phúc đức”, “Cung mệnh”, “Huynh đệ” cộng phá sinh “Thiên di”, hoàn phòng sinh thời “Gia đạo sa sút”, “Mẹ goá con côi đau khổ”. Ai tai! Đến đây tức “Điền trạch” và “Phúc phận” hỗ thương “Tứ kị” xâu chuỗi trình phá, quả báo làm hại mà hiện quẫn thái sinh ngoại.

Ở đâu nói mẹ goá con côi? Là “Phu thê” dĩ tham lang hóa kỵ nhập “Tật ách”, hội xung với “Điền trạch” biến thành liêm trinh kị với “Phụ mẫu”, thì quả báo cũng xâu chuỗi cộng phá sinh hôn nhân.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 28 trang.

Lệ hai mươi mốt: Nổi danh thủ phủ, danh lợi song thu vào

Đến đây mệnh là can tạo, sinh sinh mậu thìn năm (1928) 6 nguyệt giờ hợi, cung mệnh canh thân tử vi, Thiên phủ.

1, hoành phát làm giàu

1. “Thiên di” dĩ phá quân quyền nhập “Phu thê” phùng “Điền trạch” hóa lai phá quân lộc hội, nên kỳ hoành phát.

2. Chuyển “Phu thê” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Huynh đệ” , phùng “Giao hữu” <ất xấu> hóa ngày nữa cơ lộc hội, thì tứ phương lai tài, chúng tinh củng nguyệt, nên kỳ danh lợi song thu vào.

※ “Huynh đệ cung” là “Kinh tế vị”, “Thành tựu vị”, kỳ cộng tông sáu vị là “Cung thiên di”, đến đây nhị cung được “Lộc, quyền” ngồi vào, hoặc “Thiên di” và “Huynh đệ” tác “Lộc, quyền giao củng” người, cũng dễ giành được thành tựu mà đề thăng địa vị xã hội.

Đến đây thức nếu như cùng ta “Mệnh” hoặc “Điền trạch” lưỡng tam phương tác càng nhiều “Đa lộc giao cát” hoặc “Lộc quyền cát củng” người dũ cát.

Chú: Đến đây đại cục mặt người, mệnh lý cấu thành tất có kỳ cách cục thượng ưu thế tuyệt đối.

1. Thí dụ như kỳ “Phu thê” dĩ tham lang phi hóa lộc nhập “Phúc đức” phùng “Hóa lộc năm sinh”, mà kỳ “Huynh đệ” thì hóa lai tham lang quyền hội củng, hối trình thiên tài tinh “Song lộc nhất quyền”.

Chuyển “Phúc đức” dùng võ khúc hóa kỵ nhập “Tài bạch”, phùng vũ khúc “Mệnh” quyền cập “Huynh đệ” hóa lai vũ khúc lộc hội, trình “Tam lộc nhị quyền” sinh “Tài bạch”, là kinh tế đại lung lay tượng.

2. Tái chuyển “Tài bạch” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, vừa phùng “Thiên di” bay tới liêm trinh lộc cập bản cung tự hóa lộc hội, kế được “Ngũ lộc nhị quyền”.

3. Lúc này “Sự nghiệp” được đại cát hóa hối, vận trình tất có thế như chẻ tre thì, tái chuyển thái dương hóa kỵ nhập “Tử nữ” vừa phùng thái dương “Mệnh lộc” , tức sai ai ra trình diện dĩ “Đi ngược dòng kị” cự môn hóa kỵ nhập “Điền trạch” cất dấu cung. Dĩ kỳ mãn bàn “Thiên tài diệu” chung nhập “Điền trạch”, nên kỳ hoành phát làm giàu, phú khả địch quốc.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 72 trang.

2, hậu phúc ấm tài

“Tài” là nuôi mệnh của nguyên, kỳ cây ở “Điền trạch” ;”Điền trạch” là quang vinh mệnh gốc rể, kỳ cây ở “Quả báo” .

1. Tham lang “Hóa lộc năm sinh” tọa “Phúc đức” , phúc hậu sung sướng. Nhiên nhạc người ở đâu? Chuyển kỳ kị thì hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Tài bạch”, nói đến đây kỳ hậu phúc có thể mọc lan tràn tài lợi, trời giáng đại tài, là “Tham lang lộc” là “Thiên tài diệu” cho nên cũng.

2. Kỳ “Huynh đệ” hóa vũ khúc lộc cũng nhập “Tài bạch” và thượng thức cát đan xen hội vũ khúc “Mệnh quyền”. Thì “Phúc đức” và “Huynh đệ” cộng giao “Nhị lộc nhất quyền” cát hóa sinh “Tài bạch”, trở thành “Hậu phúc ấm tài” mà “Kinh tế lung lay” tượng.

3. Như dễ dĩ “Điền trạch” cập “Thiên di” lưỡng cung xuất phát :

a. “Điền trạch” hóa phá quân phi hóa lộc nhập “Phu thê” , phùng “Thiên di” hóa lai phá quân quyền hội, phụ trợ ra kỳ tài phú “Rộng cường thế”.

b. “Phu thê” được thiên tài diệu “Cường thế tài phú”, dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Huynh đệ” , phùng “Giao hữu” <ất xấu> hóa ngày nữa cơ lộc hội.

“Điền trạch” tài phú cung được “Nhân tế” và “Quả báo” cộng hóa cát củng thác, như lá xanh sấn cây mẫu đơn, có thể “Tứ phương lai tài”, thành tựu tài phú sự thống trị.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 136 trang.

Lệ hai mươi hai: Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản

Can tạo bính tuất <35> năm 6 nguyệt giờ sửu cung mệnh giáp ngọ tham lang.

Đến đây tạo kỳ thê ái tài tính toán cũng không thiện quản lý tài sản, lại nặng tự thân hưởng thụ, tại sao?

1. “Phu thê” tọa liêm trinh “Hóa kỵ năm sinh”, cá tính cố chấp; hóa vũ khúc tài tinh hóa kỵ nhập “Phúc đức” . Lời ấy kỳ thê ái tài tính toán, tử đòi tiền, lại nặng kỷ thân hưởng lạc.

2. Chuyển “Phúc đức” hóa liêm trinh kị hoàn nhập “Phu thê” hội liêm trinh “Hóa kỵ năm sinh”, tạo thành song kị xung kích, cửu của mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp liễu phu thê vì tiền tranh chấp bất mãn tình.

3. “Cung mệnh” dĩ liêm trinh phi hóa lộc nhập “Phu thê” trong buổi họp thức song kị, là khiếm thê trái sản sinh ta cần ta cứ lấy . hóa kỵ năm sinh phục được liêm trinh mệnh lộc, há chẳng phải “Lộc kị thành đôi kị” đào hoa sinh động ư? Dư dĩ thận phòng “Nhị độ thê trái” khuyên bảo.>

4. Kỳ thê dùng cái gì bất thiện quản lý tài sản? Là “Phu thê” ký tọa hóa kỵ năm sinh, phục hiệp hóa kỵ nhập “Phúc đức” xung “Tài bạch”, đến đây hẹp cố chấp xử sự, há có thể thành tựu chuyện gì?

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 87- 88 trang.

Lệ hai mươi ba: Số khổ nữ

Khôn tạo giáp ngọ <43> năm 12 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh bính dần thiên đồng, thiên lương.

Đến đây tạo hôn nhân không đẹp, gần đây phu được não nham vong thân, 55 của linh nhưng tô phòng quá nhật, mà lại kỷ thân đã tắm thận 13 năm, tại sao? Hạ là đinh tài thưa thớt của mệnh lý.

1. “Điền trạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, “Thiên di” dùng võ khúc cũng hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” trình song kị , đến đây tức “Gia đình” và “Quả báo” tướng chiến, tạo thành “Đinh tài điêu linh” tượng.

2. Chuyển “Phụ mẫu” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Phu thê” ; mà “Phúc đức” tọa thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, lệnh “Phu thê”, “Sự nghiệp” một đường hối trình tam kị.

3. Hợp 1+ 2 thức, xâu chuỗi thích tượng là gia đạo sa sút, đinh tài lưỡng hư. Đến đây tương thương tài, thương phu, vì vậy kinh tế soa, đến nay 55 tuổi nhưng dĩ tô phòng quá nhật, cùng với gần đây phu não nham vong thân.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 88- 90 trang.

Lệ hai mươi tứ: Quan cách cục của ác

Đến đây lệ can tạo kỷ hợi <48> năm 4 nguyệt giờ Thân sinh

1. Cung thiên di Đinh Mão hóa cự môn hóa kỵ nhập cung mệnh quý dậu, ngược lại tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ cung

2. Kỳ cung điền trạch bính tử tọa văn khúc hóa kỵ năm sinh, dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập cung Nô bộc xung huynh đệ

1+ 2 thức, thì nghiệp báo lực lệnh huynh đệ, điền trạch, thụ vội vả sinh song kị của ngại

3. Này đây chưa kịp hai mươi tuổi mà phụ, đệ lưỡng vong, kỳ cung tử nữ mặc dù tọa vũ khúc Hóa lộc năm sinh, cũng cận sinh nhị nữ nhi không được tử, đến đây tức quả báo của tổn hại sinh người lớn tượng.

Kỳ cung phúc đức ất hợi hóa Thái âm hóa kỵ nhập cung phu thê tân vị, ngược lại văn xương cũng nhập giao hữu, hội tiền đồ của phá, nghiệp lực của khiến cho hoàn phòng hôn nhân năm mươi.

4, kỳ cung tài bạch kỷ tị dĩ văn khúc hóa kỵ nhập cung điền trạch, xâu chuỗi tiền thuật thì quả báo lực thì cũng lớn thọ thương bởi kinh tế, dĩ một tiền lương giai cấp người dĩ nhiên hai mươi trong năm mắc nợ luy cận 500 vạn, vô lực xoay chuyển trời đất, chẳng lẽ mệnh cũng!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 122- 123 trang.

Lệ hai mươi lăm: Tổ đức lưu danh, gia đạo thịnh vượng

Đến đây lệ can tạo mậu ngọ năm <67> 4 nguyệt giờ mẹo sinh

1, năm sinh thiên cơ kị tọa huynh đệ cung ất xấu, chuyển Thái âm nhập cung phụ mẫu phùng Thái âm hóa quyền năm sinh cập tự Hóa kị ra, thì cung phụ mẫu tọa “Nhất quyền nhị kị” mà tất nhiên đã từng khổ cực nhiều người.

Phàm lục thân tọa kị người, đa số đã từng đau khổ nhiều, bằng không tất có ngăn trở, bệnh mài chờ nó đau nhức, là nghiệp lực cho phép.

2, cung mệnh giáp dần hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập sự nghiệp, mà phúc đức bính thìn tọa tham lang Hóa lộc năm sinh, hóa liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp, thì sự nghiệp cung được “Song thiên tài lộc”. [ đến đây tức truy lộc thủ pháp vận dụng ]

Chuyển sự nghiệp mậu ngọ hóa thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, phùng phụ mẫu ất mão hóa thiên cơ lộc lai hội, thì huynh đệ hối trình cát tượng.

3. Huynh đệ cung ất xấu ngồi thiên tài của lợi rồi sau đó ất Thái âm hoàn hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, vừa phùng điền trạch đinh tị hóa Thái âm lộc lai hội, thì chung sai ai ra trình diện điền trạch dĩ tứ lộc quang vinh với phụ mẫu vậy.

4. Dĩ kỳ cát hóa xâu chuỗi quá trình hội phúc đức, phụ mẫu, điền trạch, là được nói kỳ hậu phúc manh với gia đình và phụ mẫu, phụ mẫu tất nhiên có thể với khổ cực đang lúc hưng gia làm giàu, hiện đã nhỏ phú có thừa chính mình tài sản mấy ngàn vạn.

Đến đây tức cận sinh nếu nói tổ đức lưu danh gia đạo thịnh vượng tượng

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 124- 125 trang.

Lệ hai mươi sáu: Phúc mỏng dồn gia đạo sa sút

Can tạo mậu tử <1948> năm 7 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh tân dậu tọa vũ khúc, thất sát. Mệnh tạo chủ nhân

Gây dựng sự nghiệp công trình công ty, chuyên doanh thiêu lô công trình thiết kế, bề ngoài sáng sủa hay nói, nhưng thủy chung quản lý tài sản vô

Phương, kinh tế hỗn loạn, 48 tuổi vừa bất ngờ chết bởi trọng độ chảy máu não. Đến đây tức “Điền trạch” và “Phúc đức “

Cộng phá, “Phúc của vô giấu” sở cho phép.

1. “Cung mệnh” hóa văn xương hóa kỵ nhập “Phúc đức” . Mà “Phúc đức”

Thì hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hội sinh “Phúc đức” ngồi văn xương mệnh kị, trình hai đầu sai ai ra trình diện kị

“Song kị” , đến đây kỳ “Phúc đức kị ra” phúc mỏng tượng.

2. Kỳ “Tật ách” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hối sinh tiền thức trình “Tam kị” thì nghiệp trọng thương thân; chuyển “Tài bạch” <đinh tị> hóa cự môn nhập “Tử nữ” , phục mỗi ngày cơ “Kị ra” với “Điền trạch” tái phùng thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh”, trình “Ngũ kị” phá sinh “Tử nữ”, “Điền trạch” một đường. Đến đây tức gia đạo không thịnh hành thương thân, thương kho, vì vậy kinh tế soa, thọ mệnh thúc.

Hợp 1+ 2 thức, nói kỳ “Tiền tài” và “Phúc phận” cộng phá sinh “Cất dấu cung”, nên kỳ kinh tế vặn

Loạn và tráng niên bất ngờ tử.

Nhóm: Dĩ kỳ lưỡng độ “Kị ra”, của sinh quản lý tài sản, tất nhiên vô chương pháp ngắn tư loạn là, rất dung

Dễ thu không đủ chi.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 142~ 144 trang

Lệ hai mươi bảy: Học đồ xuất thân xí nghiệp gia

Can tạo kỷ xấu <1949> năm 6 nguyệt giờ Thân sinh, cung mệnh ất hợi tọa Thiên phủ. Làm khuôn đúc chế tạo cập

Plastic bắn ra thành hình công tác, do cực khổ học đồ xuất thân, đến nay hán thiết trong ngoài nước tam địa, nghiễm nhiên

Đã cụ xí nghiệp gia quy mô.

1. “Thiên di” hóa vũ khúc lộc, tham lang quyền nhập “Phúc đức”,

Phùng “Giao hữu” hóa lai tham lang lộc, “Tật ách” hóa lai vũ khúc

Quyền, cộng và năm sinh vũ khúc lộc, tham lang quyền hội;”Phúc đức” kế hối nhập “Tam lộc tam quyền”.

Nhóm: Đến đây thức như chúng tinh củng nguyệt, có thể như cá gặp nước trôi chảy.

2. Chuyển “Phúc đức” <Đinh Sửu> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Điền trạch”, phùng “Tài bạch “

hóa lai cự môn lộc hội.

“Điền trạch” hối nhập “Tứ lộc tam quyền”, ngược lại hóa liêm trinh hóa kỵ nhập

“Phu thê” chiếu “Sự nghiệp”.

Nhóm: Đến đây thức nói kỳ hậu phúc hóa thành tài lợi.

3. “Huynh đệ” hóa liêm trinh lộc, phá quân quyền nhập “Phu thê” hội phá quân “Tự hóa lộc” cập tiền thuật tài lợi của phúc, trình “Lục lộc tứ quyền” chiếu sinh “Sự nghiệp”.

“Phu thê” hối nhập “Lục lộc tứ quyền”, dĩ tham lang hoàn hóa kỵ nhập “Phúc

Đức”, hội tiền thuật “Giao hữu” hóa lai tham lang lộc. Đến đây tức dĩ loại nhỏ hợp hỏa lập nghiệp, dũ tố dũ

Vượng mà không phán đoán mở rộng, đã to cụ xí nghiệp lớn quy mô.

4. Sở tích người, “Cung phụ mẫu” thấy nhiều kị –

“Cung mệnh” <ất hợi> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, “Tật ách” hóa thiên đồng kị cũng nhập

“Phụ mẫu”, “Thiên di” hóa văn khúc kị cũng nhập “Phụ mẫu”, cùng với văn

Khúc “Hóa kỵ năm sinh” tọa “Phụ mẫu” , trình tứ kị xung sinh “Tật ách”. Ngược lại hóa liêm trinh

hóa kỵ nhập “Phu thê”.

Đến đây một tổ hợp phi “Khỏe mạnh” xảy ra vấn đề, tức là “Phạm quan” phi thất thế. Hiện nay “Đại hạn” đạp

“Tật ách”, kỳ Hóa kị và “Cung mệnh” kị cộng phá sinh mậu tử năm “Lưu niên cung mệnh” .

Bảy tháng “Lưu nguyệt” đạp kỳ chuyển kị sở nhập “Cung phu thê”, thì bản mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu

Nguyệt một mạch xâu chuỗi, chỉ tương tai họa luy thân.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 144~ 146 trang

Lệ hai mươi tám: Tổ đức lưu danh, sinh sản nhiều du dương

Nào đó điền kiều tử can tạo đinh dậu <1957> năm 8 nguyệt giờ Mùi sinh, cung mệnh nhâm dần tọa tham lang. Nhàn rỗi nhất

Sinh vị sự bất luận cái gì hành nghiệp, chỉ muốn thu vào phòng địa tô kim tức nguyệt nhập hơn mười vạn, du dương độ nhật.

1. “Cung mệnh” hóa thiên lương phi hóa lộc nhập “Điền trạch” <ất tị>, chuyển Thái âm

Lộc> hóa kỵ nhập “Huynh đệ” phùng Thái âm “Hóa lộc năm sinh” trình song lộc. Lời ấy kỳ bất động

Sản sinh tài mà kinh tế ưu.

2. “Huynh đệ” ký tọa Thái âm “Hóa lộc năm sinh”, đương chuyển kỳ kị mà hóa tham lang

Hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, phùng “Thiên di” hóa lai tham lang lộc

Hội, đến đây tức “Tổ đức lưu danh” mà được ấm sinh sản nhiều.

Nhóm: “Điền trạch” và “Thiên di” dĩ thiên tài diệu đa lộc giao cát, nên kỳ “Tổ đức lưu danh” phú

Mà sinh sản nhiều.

Nhiên “Thiên lương lộc” người, độc ái nhập với “Điền trạch” và “Thiên di” lưỡng cung. Là nhập với “Điền trạch “

Người, có thể ủng cao lầu biệt thự; là nhập sinh “Thiên di” người, có thể năng lực nói thiện nói, cự giả cao giả.

3. Dùng cái gì thu vào tiền thuê tức nguyệt nhập hơn mười vạn?

“Điền trạch” <ất tị> tọa thiên lương mệnh lộc, hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Huynh đệ” phùng “Giao

Giao hữu” <Đinh Mùi> hóa lai Thái âm lộc hội.

Nhóm: “Thái âm” người, cho thuê nghiệp; mà “Giao hữu” phi hóa lộc nhập “Huynh đệ”, tức được tứ phương lai tài tượng.

“Điền trạch” và “Giao hữu” giao cát với “Huynh đệ”, thái độ làm người khí vượng tượng. Không ngừng với tứ phương lai tài,

Cũng sẽ bình thường khách quý chật nhà.

“Giao hữu” ký hóa cát củng ta “Huynh đệ” tài kho, ngược lại phục và “Thiên di” giao hóa thiện báo nhập sinh

“Cung mệnh” trình thiên tài diệu tứ lộc, nên kỳ tọa ủng sinh sản nhiều mà thu vào tiền thuê nguyệt nhập hơn mười vạn.

4. “Cung mệnh” ký được vượng tài, hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Phu thê” phùng

“Tật ách” hóa lai vũ khúc lộc hội, đến đây tức kinh tế tốt cuộc sống an nhàn độ nhật tượng.

Nhóm: Phàm “Thiên di” và “Tật ách” dĩ đa lộc giao cát người, là vì tiêu dao tự tại tượng, tất cũng nhiều

Lữ du nghỉ ngơi.

5. Bản tạo “Sự nghiệp” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Thiên di” xung mệnh, ngược lại hóa thiên

hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” phùng cự môn “Hóa kỵ năm sinh”, trình song kị xung sinh “Tật ách” thủ

Thành cung, thảo nào ư kỳ dĩ không nghề nghiệp độ nhật năm phục một năm.

Nhóm: Tuy không nghiệp lại được với cao thu nhập, cuộc sống an nhàn sống qua, đến đây tức “Mệnh cách” cao thấp không ở “Mệnh tam

Phương” điển hình kiểu mẫu.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 160~ 161 trang

Long trọng đẩy dời đi:

Lương nhược du lão sư mệnh lý hệ thống tùng thư (1- 3), hoan nghênh truyền đọc

1. Phi tinh tử vi đẩu số (luận bàn tứ hóa)

2. Phi tinh tử vi đẩu số (mười hai cung lục thất nhị tượng NGHĨA cơ sở phán đoán suy luận bí quyết)

3. Phi tinh tử vi đẩu số (đạo tạng phi bí)

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

序:

此书感谢学习飞星的同学,共同把梁若瑜老师过去论命的资料跟书上的例子做同类型例子的整理.

期望让後学者能在同样的命例当中发现飞星上的命理逻辑,这样对於大家学习飞星紫微斗数会有很大的帮助.

谨以此书感谢梁若瑜老师无私的教导 .并希望正确的命理能不断的传承下去.

周星飞 於 2011年11月30日

着名的梁师发愿 过往花絮—梁若瑜 民国七十五年,夏夜晚饭后,连襟欲往某济公神坛问明牌而相邀为伴。茶余饭后,反正闲也闲着,欣然共行。 连襟一路叙述该济公神坛明牌极准,香火鼎盛。到达目的地,果然人声沸鼎。连襟谓余既来之则安之促挂号,不问明牌也可以问事。 好吧!我就问斗数学习是否能更上层楼?叫号到我,师父问:人皆想钱问明牌,独你与众不同,问啥事?答:问斗数学习,名师何处觅? 但见师父慢条斯理,倒酒三杯命我喝,云:喝了才说! 喝毕,师云:该有的师缘都经过了,剩下的自己好好用心悟吧! 天啊!斗数的路是这么难走,一路来是悟了些许道理。挽镜自怜,白发苍苍矣! 剩下的心愿是:我不要后学者走冤枉路,我不要后学者以不正确的命理自误误人,因果律是如影随形。 签到与否,在我个人感觉,似乎不是那麽重要。 我最希望的是有心在此家族, 愿: 一、斗数共进阶。 二、他日若有小成,谨守口业,为人解惑启善,行功立德! 三、所有有缘人,福寿康宁! 后续: 恩师说得真好!怎样才叫谨守口业呢? 答:谨守口业是:任何对人可能造成心理伤害的话,都应谨慎、婉转。 譬如於当事者面前,断人离婚与死亡,切勿好高欲凸显功力而直言伤人,造成恐惧、偏激而坏人前途。 尤以火侯未成熟时,切勿斩钉截铁陈说。 最好心存善念,感同身受的用心於苦难者。

目录:

例一甲午男之沉浮 4

1、股市输了二百万 4

2、其人赌性重 5

3、由其父母手中家道中落 5

例二:项羽之财富 6

例三:掬泪风尘一女命——财富篇 8

例四、戊午男之财运(上班兼副业佳,经商不好) 11

例五、丁巳男之财富 14

1、此人事业自化忌,事业运如何分析?财运如何分析? 14

2、财运 15

3、观本大限(格局应大限、动盘) 16

4、富命 17

5、职业 18

6、踏子女大限 19

7、妻子的职业 20

8、体、用(以财、置产为例) 21

例六、不宜创业的命格 27

例七:少小家贫之命(父母双禄忌转忌入迁移逢双忌,田宅双权) 31

例八:艰辛创业的命格 36

例九:可创业,小富之命格 39

例十:老板的格局,赚快钱,中年有挫折 41

例十一:野鸡研究生,创业(不适合) 43

例十二:生年忌在命,工作受影响(破财,被害失业) 45

例十三:库破之人,创业要见好就收 52

例十四:家运好,福厚,宜创业 54

例十五:起伏跌宕的一生 56

1、好勇斗狠,出身富有 56

2、生意大败,几荡尽家产 57

3、失意时树倒猢狲散 58

例十六:业力使然,财来财去 61

1、事业好,因为兄弟而失产业 61

2、《道藏飞秘》中相关章节-拥有三家高级餐厅 62

例十七:置产 65

1、师公 65

2、得父母助购房,兴购屋想法 67

3、看吉凶(师公的盘) 69

例十八:创业要看田宅三方 71

例十九:甲午男之财富 73

1、小富 73

2、格局好,福厚进财,兴旺家宅 75

例二十:丁财零落的命格 77

例二十一:知名首富,名利双收 79

1、横发致富 79

2、厚福荫财 81

例二十二:老婆重享受,爱财却不善理财 83

例二十三:苦命女 84

例二十四:观格局之恶 85

例二十五:祖德流芳,家道兴隆 86

例二十六:福薄致家道中落 87

例二十七:学徒出身的企业家 89

例二十八:祖德流芳,多产悠游 91

例一甲午男之沉浮

男命甲午年九月午時生

1、股市輸了二百萬

交友坐酉得太陽生年忌,以癸貪狼忌入福德宮逢命祿。言交友有心〈生年忌〉我無防〈命祿〉,我將吃大虧。轉福德宮庚天同忌入田宅,得夫妻及財帛倆皆丙化天同兩祿來會于田宅。此將引夫妻及財帛倆皆先後被劫之厄。

實則此人曾因賭誤入圈套失財,及日後老婆交友不慎生婚外情,引狼入室而終以離婚收場。

祿是福,常令人居安不思危,所以遭劫,此即所謂的「祿隨忌走」。

引自虛回整理資料例5.2(15頁)

2、其人賭性重

命盤「十二宮」,宮宮都能論人「性向」,不同宮位說的是不同方向的「個人性格」,此即「宮宮皆是春」。

1.其「財帛」〈丙子〉化廉貞〈博弈星〉忌入「命宮」〈戊辰〉逢廉貞生年祿,言此人愛「賭」而容易輸錢〈祿隨忌走〉。《批:「財帛」忌入「命宮」,因財辛苦象。》

2.轉天機〈挾祿、忌〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」〈祿隨忌走〉,為每邀必賭,樂此不疲。《批:1+2式等同「財帛」忌入「疾厄」,是惜財象。這也顯示此人平常不花冤枉錢,卻是逢賭難拒。》

3.另者,其「遷移」〈甲戌〉化廉貞祿入「命宮」〈戊辰〉,言其得「外在」的「機遇」或「樂趣」。《批:此式亦主其「長相」討好,容易發生桃花。》

4.如以1+2+3式合之,則其「賭」的「機會多」、「類別也多」, 從大家樂到六合彩,乃至於麻將、天九等,輸掉了約一棟公寓。《批:以「遷移」為「廣大因緣位」,故也興趣廣泛。》

5.如就3式往下延伸,轉天機〈挾祿〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」,即見乙太陰「忌出」〈消散〉于「父母」。

此一多宮位的「串聯釋象」可解為此人「桃花機緣多」而「肉欲」也多,常有物件不同的「露水姻緣」〈疾厄忌出〉。《批:「遷移」或「父母」化「桃花祿」者,多「嫵媚」、「身材好」或「俊美」,自然桃花機會多,宜其常「春風入室」;終於「疾厄」的太陰「忌出」,則春夢了無痕。》

注:此例引自《道藏飛秘》37~38頁。

3、由其父母手中家道中落

38年父母自大陸遷徙來台,身少分文棲陋巷的違章房舍中。此即于父母手中的「家道中落」象。

1.「父母」〈己巳〉化文曲忌入「遷移」〈甲戌〉〈果報宮〉,轉而太陽〈挾忌〉入「交友」逢太陽「生年忌」,呈雙忌。

此言父母將「歷經挫敗」、「孤僻處世」,難榮顯。

2.「田宅」〈辛未〉則化文昌忌入「命宮」,會上式呈三忌破命。

此「父母」、「田宅」、「遷移」共破,于父母手中家道中落、丁財凋零,也少敦親睦鄰。

3.是以本造出身環境非佳,也是獨子〈據聞其母先前亦曾獲數胎男兒,非不足月流產或產下即夭〉。

注:此例引自《道藏飛秘》90~91頁。

例二:項羽之財富

成就位〈兄弟宮〉以甲廉貞祿入福德,轉丁巨門忌回兄弟得遷移〈際遇位、兄弟的共宗六位〉辛化巨門祿來拱,扶搖直上。

兄弟宮會兩祿,以甲太陽忌入疾厄逢交友以庚太陽飛祿來會,而遷移又以辛化太陽權鞏護,計得三祿一權,宜其風雲際會。

疾厄得三祿一權必志得意滿,轉壬武曲忌於遷移又再逢事業己飛來武曲祿會。此刻,遷移得四祿一權矣,呼風喚雨!

注:遷移得祿、權拱會,功利佳格!乃祿欲權護,權愛祿擁,景上添花、相得益彰!

再觀其兄弟宮成就位,除上述甲廉貞祿于福德吉化外,甲破軍權也入遷移會夫妻及財帛癸破軍飛來雙祿拱化,財庫通天,養活百萬雄師,得以萬眾歸心。

引自虛回整理資料例6(17頁)

例三:掬淚風塵一女命——財富篇

此歹命坤造,癸醜年四月酉時生,命宮庚申單坐廉貞。

生年貪狼忌於遷移,遷移單忌本內斂守分應無妨,而財帛則廉貞「忌入命」〈業力〉成兩頭見忌之破。

命、遷既破,而遷移轉太陽忌入交友又逢太陰「自化忌」消散,人生將無能預期而失其自主與方向。其疾厄也乙太陰同忌于交友成破敗,更形無法掌控的厭煩漫亂!

注:生年忌即為人命於紅塵的業力點,此忌所落之宮即為該宮於我的約束或責任、付出。轉忌〈深究〉複見破敗則個性或際遇呈紊亂無自主意志或身不由己。

命宮庚天同忌入田宅,本為守成顧家象,轉癸貪狼再忌入于遷移成零亂破碎格。

此挾財庫〈田宅〉之忌出,傷害已巨,複於遷移遭遇生年忌,立成烽煙迷亂,故而言其零亂破碎。

實則此女出身排行居末,上有二姊無兄弟。大姊天生弱智殘障,二姊感情早發早嫁,結婚生子,獨遺此女與父母相依。

好景不常,16歲起家道中落,負債累累。不得已而下海伴酒數年而後清償家債完畢再嫁為人婦,無奈紅顏〈長相真的漂亮〉薄命的遇人不淑,富家老公貪花戀酒複吸毒,每每拳腳相向,以淚洗面渡日。哀哀淒淒折磨了數年的婚姻生活,終以贏得離婚訴訟而收場。

身懷贍養費,本可安靜守分以期再遇良人,無奈去年遇詐騙集團令其負債800餘萬,不得已再陷歡場執壺,繼續面對生張熟魏的腥臭人生。

何由命陷歡場,學理如何說?

遷移與事業兩皆坐甲,以廉貞雙祿入命,轉庚天同挾雙祿忌入田宅會財帛飛來天同祿,天降旺財。

財祿入田會吉,複以癸貪狼忌入遷移逢夫妻〈恩客〉飛來貪狼祿會,桃花財旺矣〈花美引蜂蝶、物臭招蚊蠅〉。

然夫妻以貪狼祿照命,轉甲太陽忌入交友又逢命祿,恩客之緣人氣旺。但交友本宮太陰自化忌出消散,逢子女飛來太陰祿再續會,是夫妻、子女共襄盛舉的緣去緣來象,為得桃花旺財而生張熟魏的熱鬧送往迎來。此十足的風塵女命構格,何足異哉?

注:凡命見兩忌衝破者,屬「業力重」的「破格」,非傷身則逢顛沛,常無力與造化抗衡。

引自虛回整理資料例8(22頁)

例四、戊午男之財運(上班兼副業佳,經商不好)

問:此女的的男友67年11月申時生,命坐丙辰有巨門和陀羅。

不過看老師的解釋可以理解,可是一旦自己拿到一張命盤又覺得像無字天書完全不知從何下手,可能只能多看多下功夫了!

又此女又想問他錢財,我再試著解解看,請老師再指正……

命忌入田宅收藏宮,無其他忌相會,所以努力務實可守成?

答:已經入味了,恭喜!

問:財帛複又化廉貞祿入田宅,會有財產。

答:是的!很快就會得長輩助而置產,乃本命田宅以己貪狼權入兄弟逢生年貪狼祿照大限田宅,轉乙太陰忌入夫妻〈大限財帛〉得大限兄弟〈父母〉丁飛來太陰祿會,是我得長輩福而置產。

然畢竟兄弟乙太陰忌入夫妻〈大限財帛〉逢生年忌〈雙忌〉,是經濟實力不足之象,轉甲太陽又忌應于原命財帛逢田宅飛來文曲忌,顯然得長輩助置產而後的經濟能力不足,恐仍將脫產撫平財務!故此置產應勿貪大、好,免負擔過重而局面成窘。

問:事業祿入財帛,可做生意賺錢,利潤不錯。是不是工作賺的錢可以購買不動產?所以下個大限走入田宅宮就會有錢。

答:本命以丙廉貞忌入田宅是守成,但轉文曲忌入財帛則為財庫流出難守之象;而夫妻宮〈大限財帛〉又挾生年忌乙太陽忌入於財帛,則庫之不穩,不得早做生意。況且大限命〈福德〉以戊天機逢生年忌于夫妻,大限見破,必有晦吝,故此限之內仍以守成為上。

問:可是田宅又化文曲忌入財帛宮,所以這個大限比較不會存到錢,會把錢花掉。

答:上述田宅忌入財帛凶會大限財複自化忌出,是財產空象,其失大矣!汝雲:會把錢花掉。決非如此善罷!

問:又兄弟宮有偏財星貪狼生年祿,又化權到福德宮,所以結論是他會有錢。

答:結論是他會有錢?此論有瑕疵!

此命如若以上班兼副業,必得高收入而平妥有餘!若一心投入經商,恐失大於得。乃兄弟與田宅兩宮共破於財帛,當以守斂而攻則有餘,以專攻無守則必失。

引自虛回整理資料例9.2(26頁)

例五、丁巳男之財富

某男:國曆66年陰曆三月午時。

1、此人事業自化忌,事業運如何分析?財運如何分析?

答:運限之順逆,不是非觀事業或財帛不可。譬如此命,遷移以甲廉貞祿入命,言此生必有得福之時;轉庚天同忌入田宅得財帛丙天同祿來會,大吉。乃本大限財帛〈遷移〉與本命財帛吉應于田宅,待後年踏亥宮,運程必是大好之始。

此即所謂先觀命格而測應運限。閣下有尚未開始的大好前程。唯本命既田宅〈守成宮〉見破,凡事收斂為吉,含事業與婚姻〈家庭〉。至於事業自化忌則更應收斂,指年輕宜上班安穩是上策。

2、財運

a、問:本命財沖大限財為輕,大限財沖本命財為重。這說法對嗎?

答:一切的忌沖,其後果的輕重,還是要回歸於本命盤的「宮位」權衡。

譬如你命,財帛以丙廉貞忌入命,是言人生將有金錢的束縛或困擾,故而年輕時應上崗拿固定薪資,生活花用還須量入為出。※直到本夫妻大限仍為本命財沖大限財,沖到何年而止?轉命宮庚天同忌入田宅,乃沖到31歲亥年的流年財而止。是以你的命,老天非要讓你過31歲關卡,金錢才會如意的。

如易以命盤是財帛忌入遷移沖命。凡命三方飛忌沖命,此人必見其笨拙〈與聰不聰明無絕對關聯,常出於個性問題〉。

財帛沖命,個性拙於賺錢,至夫妻大限仍收入不穩。此象主此人最好習得一技之長,人生或可少憂。

b、問:還有如果大限財沖本命財為凶,那麼流年入什麼宮該年財運差?

答:前問已述,請細自斟酌。但此招只不過像恒河粒沙,必不足以應付廣大群題。

再問:06流年與本命盤重迭,則本命財吉象應於流年,然大限財差導致財不聚,是否暗示今年錢財收入增加但終將還會化費掉呢?

答:本命盤為一切時間的動盤之體,動盤的一切化象解釋,都不能離開本命既有的格局架構。也就是說:乞丐終究是爛命,不可能行些好運就黃袍加身。

是以,本命盤為一切時間的動盤之體,為『體中之體』。而大限可以假設為流年以下動盤的『用中之體』;同理,流年也可以假設為流月以下動盤的『用中之體』。

因此,每論及「與本命宮重迭的流年」,此刻必以大限─『用中之體』為重。本命財既以忌入命而沖大限財,轉而入田宅沖〈亥〉明年財,指明年以前不可能大發,縱令得意外財亦僅過手難存。

然自去〈酉〉年起,財雖仍難存,但將較為活絡!何緣?

乃: 大限財〈遷移〉祿入命,轉而忌入田宅得本命財帛天同祿會,複轉入去年田宅。故今年財仍較為活絡,但僅止過手或應急難存!

3、觀本大限(格局應大限、動盤)

觀大限約有二法:

一、本命格局之吉與凶處,其飛化過程是否觸應及此運限,而決定本運限之順逆。

二、動盤重命宮,故先以大限命宮之化歸回太極〈原命盤〉決定吉凶;次而再論大限事業與財帛,同樣歸回太極決定吉凶。

譬如本命例,以命忌入田宅得雙忌,轉而忌入福德,視同福德即為雙忌所坐,人生當然有遺憾與不如意。除了不幸的家庭變故外,包括經濟狀況〈田宅是財富宮破〉與命盤主人事業〈賺錢〉都會被卡住,影響第二大限及本大限二十六歲之前,縱令有大才亦無從施展。

何作此論?

乃福德為第二大限田宅仍坐雙忌故而第二大限當不旺,而福德又挾雙忌轉而忌沖本大限命〈夫妻〉,故本大限仍有騫滯。

此命格敗筆處〈田宅〉的忌轉忌之第一忌是入福德沖二十六歲流年,故二十六歲之前莫展,待二十七歲起始見釋礙。然以田宅坐『定業忌』仍凶應於今年田宅〈福德〉,是以過完今年業力才算是大部份退去。

本命是屬先貧後富格,如何能富?下次再說。

4、富命

問題一:丁巳男為何是富?看財富主要看財、田宅兩宮嗎?

問題二:如何看貴,也就是官運?此造可貴否? 學生 拜上

答:「大富由天」一文說明富格除看田宅三方外,最重要的是『觀福德三方』之吉化是否與田宅三方交會呼應。

丁巳男以遷移甲廉貞〈偏財星〉祿入命,言人生必有佳遇,轉命庚天同〈挾遷移祿〉忌入田宅得財帛丙天同祿來會〈呈雙祿〉。

轉田宅癸貪狼忌入福德複得夫妻宮〈福德的財帛位─福分財〉以戊貪狼祿〈偏財星〉來會,而兄弟宮則又見己化貪狼權再相拱。

上式計得三祿一權交吉,屬大吉象。凡多得偏財星祿權會拱田宅者,富可期矣。

另者,田宅以癸破軍〈偏財星〉祿入夫妻又逢遷移〈社會〉甲破軍飛權相拱,轉戊天機忌入疾厄得自化祿,言偏發而富得敬重於地方上〈祿權交〉,擁產不止一筆。

貴則應以兄弟宮〈成就位─財帛的田宅、事業的共宗六位〉、遷移宮〈兄弟宮的共宗六位〉為主,次看父母宮〈後天的學習與涵養位〉。此命兄弟以己文曲忌入命沖遷移,於貴有些損。遷移宮則以甲太陽忌于交友,轉癸貪狼忌入福德複與田宅之忌會破,言不善交際手段或每遇小人阻,仍於貴有損。

綜此,此命非必求官高,但求位居要津而可得。

此命田宅既見敗筆,凡事深思安妥、步步為營,辛苦累積之象;雖獲豐財,亦屬踏實基礎之得,或稍見好高剛愎,立招其損。

5、職業

問:那麼飛星法能如何判定該造適合從事何種職業呢?

比如此造:求富依靠什麼行業呢?

答:細論行業十分不易,化曜僅十八而現今行業不止三百六十,甚難。大體以得祿為上〈首重生年與命三方所化〉。

凡祿、權以照勝於坐命三方,入于田宅三方亦屬其實;唯入交友三方須細論虛實方可定奪。

譬如丁巳男得太陰生年祿于父母〈交友的財帛〉,轉辛文昌忌入遷移,照命,則此父母生年祿垂象於我非虛妄,可以從事太陰祿行業得交友財。

太陰祿者,讓人漂亮、賞心悅目的行業。太陰祿既坐交友三方,言其產品應走普遍化的生活用品。

另者,命庚太陽與事業壬天梁兩祿皆入交友,轉癸貪狼忌入福德,得夫妻以戊貪狼化祿來會。言我福〈雙祿〉緣結于交友,且為我興趣〈福德宮〉之行業,最好此產品為女性〈夫妻宮〉所愛用者。

太陽祿者,應多屬電話生意。天梁祿者,應走具格調路線。貪狼祿者,藝品或具審美式樣為佳。

至於命庚武曲權入事業逢自化忌,如當老闆還須兼夥計。而生年天同權入于田宅逢雙忌,言事必躬親,辛苦而得。 謹作簡答,值得玩。

6、踏子女大限

問:可否談談下個大限看法?下個大限命宮空宮,對宮逢雙忌,會有什麼狀況發生?

恩師,學生之子女宮很不好,如何判斷呢?

答:下個大限〈入子女宮〉好不好?

忌轉忌得雙忌之沖者,銳不可當。閣下以命宮出發,則庚天同忌入田宅逢巨門生年忌〈雙忌〉,轉癸貪狼雙忌沖財帛。田宅收藏宮既空複以沖財,人生當有窮困之時。

以田宅宮出發,則既坐雙忌複以忌轉忌入事業而幸逢自化忌消散其力,故而由少小限九歲〈踏田宅〉起沖,一直沖到第三大限二十六歲〈踏財帛〉過後始緩。其間第二大限雖有起色,但終究鏡花水月。

是以行子女大限非為忌轉忌得雙忌正沖者,只要守成無冒風險之為,仍屬順運。約言三十一歲下半年起行吉,延至子女限四十三歲止皆可稱吉運。限轉財帛又為正沖,此限則萬萬守成。

田宅既破,一生行止需謹慎,隨緣不強求,運至成富。強取豪奪,瞬化灰煙。

7、妻子的職業

汝妻之兄弟宮〈子女〉以丁巨門化入田宅成三忌,格局有損。

注:兄弟宮者,事業的共宗六位、財帛的收藏十位,破則理財非佳、好事總是不恒常,運氣多起落。

上述二則足證其雖職業婦女仍以拿薪安穩為上,不適合創業。

然其疾厄得太陽命祿,轉癸貪狼忌又得妻命戊貪狼祿,言其屬福厚之人〈但欠積極沖勁〉,轉壬武曲忌於事業,應為工作雖不是常滿意,但比上不足而下仍很有餘,所以安定就是福,無須強求。

8、體、用(以財、置產為例)

什麼叫「體、用」?歸回太極就是明白「體、用」

靜盤的十二宮永遠是「體」,因時間而轉換的大限、流年乃至流日、流時,它們都是「用」。

體者,猶如樹之根與生長地點;弄對的話則根盤枝茂,弄錯的話是喬太守亂點鴛鴦譜。

吾非宿命論者,但在我的人生經歷裏頭發現:如果你想踰越雷池的搞不楚清,上帝會用亂棒打醒你腦袋裏的鴛鴦亂譜。

什麼叫「體、用」?體、用是告述你:什麼料子該做什麼東西。

只恨上帝,祂為什麼不在我年輕時讓我有自知之明?非得給我滿頭長孢的時候,才讓我清醒?

譬如看你今年的金錢狀況,流年的財帛〈疾厄〉﹝用﹞天機自化祿逢本命財帛﹝體﹞丙天機權來會,代表你今年手頭能多拿一點的整筆錢〈疾厄為收藏三方,祿得權則聚〉;然以乙太陰忌出於父母﹝體﹞〈交友的財帛〉逢生年祿〈忌出逢祿是方便於周轉〉,是出去的過手財〈忌出〉較多之意。

轉父母辛文昌飛忌入原命遷移﹝體﹞,也是再次的忌出〈忌入遷移即稱之為忌出〉,肯定只是過手而已;原命遷移又為大限財帛﹝宮位重迭─於流年為體、於本命為用﹞,更肯定今年財帛雖是本命疾厄,卻糾結了與錢悠關的事,轉而化應大限財帛。

對否?請不必客氣保留而直說。如果我說錯了,那可以激勵我需要更努力再學習。

回饋:——-太對啦。剛拿到了一筆額外的收入,轉手就給了岳母治病。真的是過手錢。

問:這段請問老師,今年財運因為最後都是忌出,所以判定為過手財嗎?

那麼不是忌出的情況,就代表實得財了嗎?

答:忌出當然留不住。如果不是忌出的情況,那就要看是忌于何宮?如落入交友三方〈守成宮外〉,一樣留不住。入田宅三方則為實。

歸回太極含四化象意與宮位解釋,兩者都不能離開原命盤既有之象。

譬如本命盤無離婚之象,縱令大限或流年的夫妻宮大不吉,他一樣是不會離婚。所以常見學了鬥數多年還是:大限夫妻化忌入大限遷移沖大限命,就叫人要小心婚姻。

為什麼不想想大限夫妻是原命盤的何宮?如果此宮無關婚姻事,則何來婚姻之沖?它指的絕對是別的事!

問:思索了一下,大限夫妻為原命盤的福德和遷移則和婚姻有關?

答:大限夫妻〈財帛〉與本命夫妻,兩者之忌〈含轉忌〉並無交會或相沖,故無害。

問:另大限夫妻為原命盤的田宅和父母,也和婚姻有關?

答:田宅和父母當然和婚姻有關,如不見本命夫妻與此二宮相破,則又何礙?

再舉一例:03年你何緣置產?

大限財帛﹝用﹞〈遷移﹝體﹞〉甲廉貞化祿入命,轉庚天同忌入田宅﹝體﹞;得本命財帛﹝體﹞丙天同飛祿來會,構成置產象。

大限財帛本只不過是本命的遷移,是際遇位而非屬財宮;以其轉化過程之用得本命財帛之體吉會,故而天降福而得財置產,理氣緊密成象而生此事。

則大限財帛之祿非入03年之田宅﹝用﹞〈本命宮﹝體﹞〉乎?

問:老師的意思是:大限財帛之祿入03年之田宅,這情況不代表一定置產,而是因為大限財帛轉化入本命田宅,而得本命財帛之會才導致置產的吧?

答:你開竅了,恭喜!

前例丁巳男命,財帛之礙,其「體」〈本命既有現象〉:

一、財帛以丙廉貞忌入命宮:言賺錢辛苦或固定收入〈忌〉,從商也只能做現金小生意,否則必有金錢之失而苦。

二、轉命庚天同再忌入田宅逢生年巨門忌,庫破而敗,家運必經衰微。

其「用」〈應於大限、流年動盤〉:

綜合上式,一式則應原命財帛忌入現行大限的「福德」〈命宮〉沖大限財,言此限仍屬來財有限,需儉約守成。二式為來財之限應於後〈亥〉年的「福德」〈田宅〉之前,故後年之前想發也難。

財帛之福,其「體」:

一、財帛丙天同祿入田宅,錢來我家,必見其順。

二、轉癸貪狼忌入福德,來財愉快。

其「用」:

一、大限踏夫妻〈福分財─福德的財帛〉,以戊貪狼祿入福德會前一、二式財福,言此限應得機會而發。

二、上式轉壬武曲忌入事業得複兄弟宮〈庫位─現金的收藏〉己武曲祿來會,兄弟宮為後〈亥〉年的夫妻宮,吉應本命夫妻宮,則福分財將因而至。故後年下半年財緣漸顯。

又譬如此命如行於財帛大限,是大限命〈用〉忌入原命〈體〉,此十年主晦,動則得咎,守成安身為上。

有點明白了。先分析「體」,然後分析「用」,「體」顯示有好壞之象,則人生必有此象,而「用」是好壞發生的時間。

答:對了,這是大原則。手法雖然還有不少,但萬變不離其宗〈萬法歸一〉。

為何非要亥年後才能順?因為明年流財入本命田宅,轉福德宮,大限財祿入本命宮轉入本命田宅,難道財還不行?請老師釋疑!

答:本命盤〈體〉之敗筆處為田宅得雙忌,複以癸貪狼沖原命財帛,轉而「正沖大限命宮」,以第一忌沖財而對應於亥年仍見本命田宅之雙忌沖流財故也。〈跳脫小細節,冷眼看大格局,思維千萬別陷入滿盤四化的泥沼〉

學生面對一個盤,還是不知道如何下手觀察,請老師再談看盤之思路,最好舉例子。為盼!

答:前面早已提過,是漫不經心還是貴人多忘?

先找格局的優點與缺點〈體〉,再看吉凶之應于何限何年〈用〉?

或以大限、流年立太極點的問事宮位〈用〉,反推是否飛化觸及原命盤的相關宮位〈體〉?如果吉化會原命格局的優點,則喜從天降;如果化忌會原命格局的缺點,就屋漏逢雨。

譬如閣下命格〈體〉,缺點為:

財帛忌入命複轉忌入田宅成雙忌,必有無財之苦。如易以命宮出發,忌入田宅成雙忌,轉而忌入福德,同是無財〈田宅沖財帛〉或家庭之苦。

此象一路凶應〈用〉少小、第二、第三限,待亥年則業力盡。

優點為:

遷移祿入命,轉忌入田宅逢財帛飛來之祿會;財帛之祿再轉忌又逢夫妻〈福份財〉飛祿、兄弟飛權來會於福德;夫妻之祿再轉忌於事業,複得兄弟飛祿來會。此一路吉化交會,錦上添花。故而言富。

亥年業力盡後則謀而可得〈用〉,該嘗試副業、開創新局〈雙向並行〉。天同、貪狼祿─服務業、技藝〈品〉、五術等行業。

閣下命格既有田宅雙忌轉而破福德〈福不足〉,故千萬不得貪取不義財,否則東窗事發,一切將化為灰燼〈庫破成空〉

引自虛回整理資料例11(31頁)

例六、不宜創業的命格

老師,今早觀察一個命盤,女命國曆61年陰曆五日寅時。天梁在午逢生年祿,生年忌在本命奴僕宮,此命格局的優點與缺點是什麼?吉凶不明。 或者恩師自舉例再談。

答:此命之敗筆處:財帛以壬武曲逢生年忌呈雙忌于交友〈沖庫─兄弟收藏宮〉,財多不畜;轉辛文昌呈雙忌入福德,必有財苦。而遷移亦以壬武曲再忌于交友,更破財局,防露窘態〈遷移形於外〉、失信於人。

本大限行於子女宮,大限交友〈福德宮〉得多忌沖大限兄弟庫位〈財帛宮〉,但防經濟混亂。37歲再踏原命遷移,勢恐不妙。

此女民國87年陽曆4月份註冊結婚,陽6月份婚禮。長輩為媒,今年丈夫事業上春風得意。還請恩師指點手法!

答:27歲流年踏財帛宮結婚,乃流年夫妻〈本命遷移〉以壬天梁飛祿入大限「福德」〈本命宮〉,天降姻緣,轉而丙廉貞忌入父母〈婚姻的田宅〉;而流年「福德」〈本命夫妻、大限命宮〉,以甲廉貞祿入父母作吉會,成就婚姻田宅的美事。本命遷移之祿轉吉會〈本命父母〉而照而四月命宮〈本命疾厄〉,故婚。

注:遷移之祿入命乃天降之福,為流年夫妻宮,是言此年結婚為極美正緣,可喜也。否則此命之夫妻甲太陽化忌沖命,轉而壬武曲逢生年呈雙忌于交友,夫妻之情將薄如紙。何作此言?乃婚姻忌出〈忌入遷移〉而後破婚姻共宗六位〈交友〉故也。是以類此婚姻必以聚少離多的相處為上策,多聚防同床而異夢。

其夫如為上班族,今年(大限踏子女)當然事業得意;如為自己當老闆,還防虛而不實,終究一場空歡喜。何言空歡喜?

上式言及夫妻忌出沖命,轉而雙忌于交友沖兄弟〈事業共宗六位〉,此象亦指其夫命格破庫,創業終嘗敗績。

如為上班族〈無風險〉,則本命夫妻宮〈大限父母〉以祿飛入父母〈表像宮〉,言其可人和悅;而其福德〈本命宮〉之挾天梁祿轉來會父母,可稱為善袖舞者,親和圓融,大助於事業的汲營交際。

則大限父母吉應本命父母,本命夫妻吉應流年夫妻,故今年自是春風得意。

學生感慨恩師下筆言之有理有據。此人丈夫為上班族。

能否借此盤指點一下有無創業運?那類命盤適合創業?

答:此命不適合創業,理由:

一、財帛及遷移兩壬化武曲雙忌入交友逢生年忌,合三忌之力沖兄弟庫位,大不吉。言其會碰上倒楣際遇〈遷移忌〉而傷大財,伏敗筆。

二、命丙廉貞忌入父母,轉丁巨門忌沖事業;而事業宮又見天同自化忌出。合之,是事業不安穩象,創業防不久長。

此命若守成安分,找穩健經營的大公司上班,從事「業務工作」極佳。

原因:

財帛及遷移兩壬化天梁雙祿入命逢生年祿,言其機遇〈遷移祿〉與財緣甚佳;轉丙廉貞忌入父母〈喜形於色〉。

夫妻〈福德的財帛〉以甲廉貞飛祿會前述三祿于父母,業績必優異;轉丁以巨門挾四祿再入夫妻。

交友〈客戶〉以辛巨門飛祿來會于夫妻,是業務應接不暇象〈五祿〉。轉甲太陽忌入遷移,再得事業庚太陽化祿來會〈六祿〉,際遇之好足為頂尖業務高手。

然既已移民國外,外語好嗎?恐環境不對,徒誤良材。

引自虛回整理資料例12(54頁)

例七:少小家貧之命(父母雙祿忌轉忌入遷移逢雙忌,田宅雙權)

恩師,年幹與命幹相同之命盤因為四化雙行而特殊(當然可能是學生自己看法),手頭有一個完整命例,向您請教一下!

農曆己酉年○月未時。天同在巳宮安命,此造雙祿于父母宮,雙忌於遷移宮轉入福德,如何進一步分析?

自小家中經濟就不是很好,且有舉債,自虛20歲後開始,父親生意好轉,經濟有改善!虛歲27歲末結婚,虛歲28歲壓力最重的一年,母親及岳父母家中的債務一擁而來,向銀行借了很多信用貸款,同年11月長男出生!

答:生年幹與命宮幹相同之命盤,應作如是觀:

譬如命宮祿入父母逢生年祿,於第二大限處理時,應說成:大限父母〈命宮〉祿入原命父母。於第三大限處理時,則說成:大限福德〈命宮〉祿入原命父母。餘者權、科、忌皆傲此此類演。

本命少小家貧,乃少小福德〈命宮〉令本命遷移得文曲雙忌,乃言其少小福份稍差;轉乙太陰轉雙忌于原命福德,少小之福真有礙。

少小之福既有礙,其本命父母〈少小之吉凶全賴于父母〉又天同再忌入少小福德呈三忌,是果真不佳。而父母挾祿以入,是指少小雖不吉,但尚有一點小福,還不至於流離困頓。

28歲是經濟壓力最重的一年,乃大限福德化忌於大限財帛逢生年忌〈遷移〉,此象主非財困即傷福〈病痛〉,轉而入原命福德,是大福破於本福。

凡動盤之命、福德、疾厄等反應情緒的宮位,坐入生年忌或命忌,則此大限或流年必有所惱或累。此命以大福〈命宮〉破於本福,27歲則應本命破應於流命而禍根種矣。次年28歲乃流年疾厄坐本命福德之破,情急迫矣,故而信貸舉債。

請問恩師這個命格局如何分析?那步才能財運好轉!

答:一、遷移坐單忌即少年不發。

二、凡命盤中的六親〈父母、命、兄弟、夫妻、子女、交友〉,得雙忌者即業力重而緣薄或人生多難。

此造以遷移見雙忌,格局受損,責難時間長。43歲起限轉財帛,大限疾厄〈田宅〉得雙權逢大限田宅〈兄弟〉飛祿以會,可望大有改善,無債尚且有盁。

學生還問此父母宮得雙祿,這對格局可有助力?是否因為不是命三方而不足以對格局有好處?

答:父母宮得雙祿,轉其忌天同入命,只能和子女與疾厄作吉會;如能與事業、財帛、兄弟、田宅等宮吉會,則實質好處大而提升「格局」。

補充資料請恩師分析事業?

國曆83年6月開始賺錢上班。國曆91年換工作,當業務。國曆93年年再換工作至今,幫同學處理公司的事情。

答:本造格局忌雙忌於遷移沖命,人生以劄實作法為上策,轉忌複沖財,更應習以特殊專才、技能,或處健全大公司而立於不敗之地。否則53歲後運又形衰〈大限疾厄─福德坐轉來雙忌〉,防晚來又不如意。

其父親是很會賺錢,但也很會花錢,且原先生意是與伯父合夥,並未經手財務,都由伯父處理,況且祖父尚有遺留債務,因此家中財運並不佳,可以說是舉債度日,但自國曆78年伯父發生車禍受傷,由父親獨自經營,家中經濟才開始好轉!

請問恩師,事業今年可有動向?

答:大凡遷移見破,易受環境左右而變動。凡所有大變動,皆必於體或用間牽動田宅〈守成、安定位〉三方。

試試自己推論!恩師,學生注意到本大限為大限財入福德沖本財,財運不佳,今年本交友化太陽忌入本福德轉入本夫妻而為流年交友,則本交友應凶于大限交友,再應於流年交友!大限田宅〈本命〉雙忌入本福德而沖流年田宅,似乎財上大破,是否可認為離開朋友的公司呢?

請老師指正

答:同意!但應補述:命之雙忌忌出於遷移,轉而沖財,是中斷財源象 。命宮為大限田宅而忌出,損及守成、安定;流年踏交友是引爆離職因素點。

29歲為壓力最重的一年,母親及岳父母家中的債務一擁而來,向銀行借了很多信用貸款,同年11月長男出生!學生錯在少算了一年。

29歲流年子女〈交友─妻的身體〉,甲廉貞祿入本命子女照大限妻的身體,此年妻得孕。

所以生男,乃本命子女丙天同祿入命,吉會父母武曲雙祿之轉天同忌入命。三祿之會而子緣旺甚,複以武曲雙祿照大限子女,此限得子何疑?

補遺:此命之父母宮得雙祿,父自是有福人;轉忌挾雙祿入命,本應得父蔭。何而父蔭不顯?

此父以忌入命複即忌出,則此父挾福出於外令兩頭見忌,已屬破格,哀哉遷移坐生年忌之助紂為虐,令父命成三忌。父格局之破,則於內頭臉聰明而於外盡幹傻事。

大凡遷移為破至三忌者,非損壽即損財,無智慧象,小人愛戴而君子遠避!

此命之父母宮得雙祿,其吉往何?

一、父母宮雙祿之轉忌交吉子女所化之祿於命〈三祿〉,言其子福極厚。待他日子長大成人,必大有作為,令本造揚眉吐氣〈父母雙祿,喜形於色〉。

二、父母宮雙祿之轉忌交吉疾厄所化之祿於命〈三祿〉,則個性攸遊太過,積極不足。

引自虛回整理資料例15(61頁)

例八:艱辛創業的命格

坤造:辛醜年七月戌時生,命宮戊戌坐天同、左輔。

生年文昌忌落福德宮,以庚天同忌轉入命。命得忌,象主此人因執性而多憂多惱。

命宮以戊天機忌入事業,職業婦女,從事某公司帳務人員。然轉事業宮庚又複天同忌入命,言此人盡忠職守,可能個性老實心系工作、事必躬親或工作常繁重,久之生煩心倦怠。

上式是個性的自我矛盾象,有工作真煩、沒工作更煩!此即命宮之忌轉忌還歸於命的執性,是自己放不開的自找麻煩,旁人愛莫能助!

前述福德宮坐生年忌,複轉忌入命;會同上式,則工作更形煩之再煩,久之其煩莫甚!

此象除主工作煩甚外,亦傷及婚姻〈視同二忌之沖夫妻,且以其執性成溝通困難〉。

最重要者,是此命宮既得雙忌,格局見損!

此造日前自言工作煩甚,問可否辭職創業?

命宮得雙忌,格局見損,之於創業,當亟斂守而為!應:

一、老闆兼夥計,需躬親而為。

二、絲毫不得冒風險,需踏實、努力而為。乃雙忌於命則沖遷移,而遷移者福德的氣數〈事業〉宮,雙忌衝破則毫無便宜可檢。

三、又福德坐文昌忌則沖財,複轉忌入命會事業忌,乃於工作需兢兢業業,但防文書出差錯而破財。復核再核,千萬不得掉以輕心!

忍不住插話:

老師此人〈夫妻〉宮天同化祿入命,轉忌入〈事業〉,說明丈夫事業運強,也很關心此人,不過命得雙忌,此時是否有丈夫之祿逢劫呢?

答:「說明丈夫事業運強」,這點須打折。因命得雙忌,即為雙忌沖夫財,夫格局有些損,不應武斷。

此造沖財複呈雙忌於命,何以問創業?必有其信心:

一、生年權於福德本自具企圖,得事業〈大限命〉飛來太陽祿而吉交,照於大限事業。祿為起心動念,逢權生信心。福德得祿權,當為有福。

二、命太陰權入於事業,得兄弟宮〈成就位〉飛來太陰祿會,也是吉象。

而其交友以巨門逢生年祿於遷移,人緣、外緣甚佳;轉武曲忌于父母又逢自化祿,極佳。

注:本造欲從事於會計事務所業務。交友者客戶,祿於遷移而客源廣。父母者文書位,忌入逢自化祿為業務多的迎新送舊。

引自虛回整理資料例16(66頁)

例九:可創業,小富之命格

老師,我是國曆71年4月醜時出生〈男生〉

我想瞭解我的命運、事業與婚姻

命宮甲辰坐紫微、天相。天梁化祿在父母、紫微化權在命宮、左輔化科在田宅、武曲化忌在財帛。

命以廉貞祿入事業,轉天機忌入兄弟。工作與設計、技術性、命理有緣。命以甲破軍權入遷移會兄弟飛來之祿,能力好、果斷有福;轉天同入疾厄又吉會福德飛來之祿,運開時心想事成。

第三大限踏福德,則前述的本命兄弟經遷移吉會本命福德之化於疾厄,則此福照於第三大限之兄弟,將展露頭角。30歲流年入兄弟宮,化祿交命權於本命遷移,吉運肇興!

然而,命乙太陽忌入子女沖田宅,轉而貪狼忌入夫妻;大限命〈福德〉則以丙廉貞忌入事業,令事業兩頭見忌。

此本命與大限命相沖激之運,必有晦。轉化其間亦傷及田宅,故令汝至28歲仍騫滯不通,甚或在此之前的年限,志趣、方向蒙茫,耐心動搖,先須上班安穩或學習進修最妥。乃傷及田宅之收藏而基未固也。

再次請教老師請問我的事業我會有賺大錢的機會嗎??自己創業當老闆的命嗎??還是平凡的過一生??

答:賺大錢的定義是自由心證的事,每個人標準不同。

將來你是老闆,十方客戶都有,經常南北跑。月入10─20萬沒問題。

在此請老師給我解惑!我目前會去證卷公司從事我的第一份工作請問老師這份工作會適合我嗎??職業的生命週期會長嗎??

答:28歲前最好上班,學專業及生意技巧,以備他日創業之需。目前的工作是邊騎驢邊找馬。

在沒有印證過往的狀況下,我不確定你命盤是否精准。以上學理之論僅供參考。

引自虛回整理資料例17(68頁)

例十:老闆的格局,賺快錢,中年有挫折

男,國曆二十九年四月巳時生,太陽化祿子位安命。

一、官祿化祿入本命逢生年祿轉忌入福德,得二祿

二、兄弟坐權逢疾厄、田宅雙祿來會,兄弟得二祿一權,轉忌入官祿,幹大事業之人。

合上述,則為老闆命,實際此人確實是一個老闆。

請恩師分析格局,以利於學生學習和提高!謝謝

答:財帛化廉貞〈偏財星〉祿入疾厄,轉貪狼忌挾偏財祿入田宅又逢命、福德飛來貪狼〈偏財星〉雙祿。田宅三方之兩方受偏財三祿。

疾厄化破軍祿入兄弟逢財帛化來破軍〈偏財星〉權相拱,轉巨門忌入事業逢交友化來巨門祿,果為善道能言生意人。此造必曾發財甚速,

唯:

一、財帛化太陽忌入命,為財所役。

二、事業化天同忌入夫妻逢生年忌,轉廉貞挾雙忌入疾厄,特別勞累筋骨。

三、兄弟化巨門忌入事業與上式交會沖激成三忌,中年必受大挫或遭災傷。

四、命以天機忌入福德逢自化忌,交友亦文昌自化忌。生意場講信用,此恐不足。

五、遷移武曲忌沖交友,轉巨門忌入事業逢破,必有憾於人、結是非梁子,礙其格局

引自虛回整理資料例26(87頁)

例十一:野雞研究生,創業(不適合)

幹造國曆59年陰曆九月午時!命宮天機天梁在辰,以往事實:

1、國曆82年工作,

2、國曆91年讀研究所。

3、國曆92年七月辭職做自己做生意!

4、國曆93年正月結婚。

不知道這個大限為何是這些狀況,請恩師指點一二。

問:就92年七月辭職自己做生意而言,令人不解!

此造命庚天同忌逢生年忌於財帛呈雙忌,轉戊天機則財帛又飛雙忌回命宮。

兄弟〈事業共宗六位〉己文曲忌入遷移,會前述財破,命遷得三忌,如何創業?

對於命主的經歷後面的補充,92年七月辭職後賦閑,94年才嘗試做生意!83年、84年變動工作,85年升職,86年調職;87、88年升職!

94年創業,流年踏交友飛天機祿入命,逢遷移的天同祿入財帛轉而天機忌入命與交友吉會,財源似乎得旺。而流年又以天梁權入命,命得權當然增強創業之心。

而流年事業〈子女〉坐生年武曲權,逢本命兄弟〈事業共宗六位〉飛武曲祿來會,此亦主更上層樓象,可促成創業。

然本命財既得二忌,轉天機二忌入命;兄弟宮化文曲沖命,兩頭三忌,終究非好老闆格局,還防收攤!

請問恩師,上述之害見於那個大限?

答:大限踏田宅,癸貪狼忌出於子女,轉己文曲沖命;最慢待戊子年踏財帛宮,流命挾生年忌化天機忌入命,兩面夾殺,尾聲近矣。

引自虛回整理資料例33(100頁)

例十二:生年忌在命,工作受影響(破財,被害失業)

請教您!丁未年5月午時生(女),民國97年戊年時,會形成命雙忌加年忌,三忌的現象,不知具體的事件可能代表什麼?是橫禍嗎?

妳命宮坐生年忌:

一、執著則人生徒增其腦,應放開心胸。

二、命坐忌為「業力纏命」,人生會有較多的不如意事臨身。

大限踏于田宅,本命宮挾生年巨門忌複以壬武曲忌入大限命,言此限行運多桀,生諸不如意事。

又本命福德仍以壬武曲忌入大限命,大限得命、福德所化雙忌,轉癸貪狼忌入兄弟宮,故需過完後年〈亥位─兄弟宮〉,離開忌位,才能開運。

老師,所以找工作要看福德宮之變化是嗎?又雖離開亥宮,但是又進入子宮,也是巨門忌啊,而且踩到了本命的忌,忌的威力應該更大的樣子。

答:非也!我看福德宮的原因是命既已得生年忌為苦,而福德與命又同天干,兩者都忌入于田宅,更是福不足而引發諸多不如意。田宅收藏宮為安定位受命、福之破,當然也影響了工作的安定,經濟也無蓄,諸多不如意。

大限動盤,首重大限命宮。本大限是踏挾生年忌之命忌,業力當頭罩。何時離開此業力?轉大限之忌落于兄弟,故而告述妳過完後〈亥〉年則上天對妳業力的索討已告一段落,此去凡事必較順暢。 現仍處於業力中當然失業,因此守成、盡人事就好。就算再找到新工作,也未必真如意的天長地久。

老師,天機的人應有一技之長,才能將命盤發揮出,但是我沒有什麼一技之長,不知老師能否就我命盤上的建議我。我也希望有運時,能起得比較好一點。

命坐忌的人最好是公職安定,否則需學一技之長也能安定。

書上說,機巨的人應在第3,4大限就有作為,但是我碰到這些,讓人很痛苦的境遇,所以一直覺得忙盲茫。

答:第3大限走福德與命宮生兩武曲忌對碰不吉,第4大限正踏本命挾生年忌飛來之忌也不吉。多年的苦都過了,何須在意所剩不多的苦?苦是一天,樂也是一天,明天的旭日照舊東升。

真的非常謝謝老師,這兩個大限,就是一直在輪回,想改變它,希望能存一點錢下來,又看到事業宮是日月,想說用日以繼夜的工作方式來改變命運,但是結果還是沒剩什麼錢。

我也有去朝山消業,還在找我這種盤的改命造命的方法,請老師有空指點我。

待43歲起後面十年走事業宮,甲廉貞祿入兄弟〈大限疾厄〉,甲破軍權入疾厄會本命田宅癸飛來破軍之祿〈大限田宅〉,必有一片天。可喜可期。

老師,從43歲起,十年走太陽化忌,就是大限化忌,破壞的力量會來自男的嗎?還是我的力量會造成衝擊及破壞男親的力量?

答:非也!從43歲起,十年走太陽〈自〉化忌,是大限命自化忌,言此限最好從事沒有存貨底、沒有壓資金的事業。大限命自化忌為「忌出」消散,而太陽為驛馬星,乃事過境遷即無罣礙,不留麻煩拖尾之意。與男的何干?真天才!

老師:

我看到不少很幸福的人,很多人都沒結婚,也沒有男朋友,但是他們都很有賺錢的能力,他們也沒靠著什麼人。有的才大我幾歲,就已經買了退休住宅。那樣的人一直是我的目標。

但是我的業力太重,就像是鈔票著了火。我也學著他們的辛苦和努力,但是現在算下來20年都差不多是等於0,有可能還是負數。

當然我也知道,我跟跑路的人比起來,算是不錯的了,有一些人的紫微鬥數的盤,真的是很可憐啊。

我也知道我們很多人會痛苦,其實沒有知足想法。如果我自己,現在找不到快樂的理由,以後就算別人認為我很好,我還是一樣快樂不起來。

答:妳可以品嘗這首詩:

春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪;若無閒事掛心頭,人間處處好時節。

我另想請問的是,我最好的地方是不是夫官線?最糟糕的地方是不是兄友線?

答:夫官線是吉,但須運來才發。妳大限的疾厄得夫妻宮生年祿,轉庚天同忌挾祿以入福德會本命遷移〈大限田宅〉飛來祿會,轉而入本命田宅〈大限命宮〉。豈不是此限該婚姻得福而晦吝將去嗎?

告述妳:只要妳守分〈命宮坐忌〉勿執,它日妳的財富將達現值的數千萬有餘!

然而我看過一本書寫著,單宮太吉反為凶,我的夫妻宮有不少吉星到齊,好像就是呈現這種情形。

答:非也!是運未開而福不至,後年妳將看到希望,前景可期!

28歲,29歲,30歲,在海外工作,原本應可累積所賺的,其實並沒有,最大損失的一次是29歲,被駐在海外的同事所害,賠了公司10多萬。

答:大限仍踏福德,飛忌逢命忌于田宅,雙忌為破;轉癸貪狼忌於29歲流年〈兄弟宮〉,是合本命、大限命共破於流年命當晦,武曲財星雙忌,所以破財。

30歲後半年到31歲,也是作薪水很微薄的工作,但是晚上也找到一份近補習班的工作。

32歲進入一家公辦民營的公司,除了我之外,所有的人都是靠關係進來的,大家都靠嘴皮過日子,結果什麼都要我作,因為我比較聽話,會接下來做,每次就是所有有錯的都要背,被整的很慘。

答:其實,除了妳命坐生年忌外,命又與福德交會雙忌于田宅,轉而雙忌再入兄弟;而妳的遷移〈際遇、福運位〉丙廉貞又再忌入兄弟成三忌。福德三方的兩方相迫於命,幾乎是倒盡天下的楣事都可以輪得到妳。

但是,妳的福德除坐了天梁命祿外,遷移丙天同也是祿入福德,而夫妻既坐生年太陰祿〈生年祿不論落于何宮都是我福〉,轉庚挾生年祿以天同忌入福德吉會遷移之祿。三祿見於福德仍屬厚福之人,只要人生『守份盡責』,中晚年後福大矣!

或問何來後福?此福緣于夫妻坐太陰生年祿會遷移福〈遷移為孫子位,亦主晚福位〉,言汝將得一年紀較小之「良人」,婚姻而後福即隨之而來,漸入佳境。可喜可賀!

後年是天降良緣。記住!妳必須拋開執性,敞開心胸,珍惜婚姻的每一分福,得來不易。凡事多往好處想!苦其心志而後天將降厚福予妳!

33歲進入一個大企業,但是薪水比外傭還少。

36-38歲念了一個在職的大學,光是學費就將近40萬。

39歲,又是被害到失業。

引自虛回整理資料例34(102頁)

例十三:庫破之人,創業要見好就收

晚近論一命:幹造辛卯年十二月午時生,命宮乙未坐紫微、破軍,問投資吉凶?

命宮乙太陰忌入田宅本為守藏無凶,然生年文昌忌於子女坐沖田宅,兩頭見忌為庫破難守。

財帛、遷移兩宮又皆坐辛,再飛文昌雙忌於子女,則令田宅庫位破敗不堪,逢厄運必兵敗如山倒。何言「兵敗如山倒」?遷移乃際遇位,化惡為虐是天欲亡我!

大限入子女,35歲踏原命遷移,頹勢如蹋樓逢921,瞬間灰飛煙滅。

此後守成上班,屢獲賞識,數度逢此厚待慰留而彼高薪挖腳。何德能得器重禮遇?

乃本命兄弟〈成就位〉甲破軍飛權入命得夫妻〈福德的財帛位〉癸飛來破軍祿會,轉乙太陰忌挾祿權入田宅又逢福德丁太陰之祿來會,則福德三方之兩方終拱吉于田宅。

田宅得兩祿一權轉戊天機忌再逢命祿于兄弟,兄弟成就位甚是強旺。

上述之象即言此人於專業上必多智且多思〈天機祿忌吉交〉,善於技術上的推陳出新,故獲賞識、重用。

現年54歲大限行於疾厄,今年可合夥投資否?告以:可!但好光景不長,五年內見好即收。

上式吉化于兄弟成就位,轉甲太陽挾吉忌入子女〈合夥位─大限福德〉又得大限命〈疾厄宮〉庚飛太陽祿來會;則大限田宅〈夫妻〉吉應于本命田宅、本命福德吉應於大限福德、大限疾厄吉應於本命疾厄。喜不勝收故言為吉。

然本命既見庫破難守,人生諸利事亦將好景不長,故進言:見好即收,否則夜長夢多。

引自虛回整理資料例35(107頁)

例十四:家運好,福厚,宜創業

坤造丁酉年十二月未時生,命坐丙午無主星,遷移宮得生年太陰祿、天同權。

生年祿、權於遷移,此女理應外緣好、受歡迎以及能力強的人。命宮複以丙化天同祿再會權於遷移,雙祿顯于遷移融合力之佳,令人一見如故。

轉遷移壬武曲忌將雙祿一權挾入疾厄〈家運〉,得田宅〈家〉己飛武曲祿來會,錦上又添花。

象意是天從人願、有福〈遷移坐吉會〉又愉快〈疾厄得雙祿〉的命,理應幸福美滿。

此女從事於人造花、糕餅製作,以遷移宮得太陰祿〈美的〉轉入疾厄見癸貪狼自化忌得福德戊貪狼〈才藝〉祿來會,具才華也際遇佳〈遷移吉會〉。問餘創業可否?謂以汝之際遇甚佳,何遲至今日方興創業念?速行!

一、大限福德〈遷移〉得吉會轉入疾厄,心想事成;複得田宅祿交,無往不利。

二、大限疾厄〈兄弟〉,以乙天機〈技術性〉祿于夫妻,轉甲太陽忌於財帛得事業〈大限命〉庚太陽祿會〈四方財〉,自是吉利。

以大限言,大限之一、六吉化入本命財帛,是「用」歸吉於「體」,風和日麗。

引自虛回整理資料例36(109頁)

例十五:起伏跌宕的一生

1、好勇鬥狠,出身富有

幹造甲戌年十一月卯時生,命宮癸酉坐天同。

他是我道學的啟蒙老師,已作古〈58歲〉於癌症。

師生於富家,十餘歲起夜打坐、日打架。由於家境富裕,恃勢聚眾而好勇鬥狠。

何緣生於富家?

命癸破軍〈偏財星〉祿于田宅逢父母甲破軍權會,轉丙廉貞忌轉入子女複得父母甲廉貞〈偏財星〉祿會,言父母旺家益子。

1.「命宮」〈癸酉〉化破軍〈偏財星〉祿入「田宅」〈丙子〉逢「父母」〈甲戌〉化來破軍權及生年權,富象;轉而化廉貞〈挾一祿雙權〉入「子女」會「父母」〈甲戌〉化來廉貞〈偏財星〉祿及生年祿,呈三祿二權,此言本造得父母蔭。

轉「子女」〈庚午〉化天同〈挾三祿二權〉忌入「命宮」,又逢「田宅」〈丙子〉化來天同祿會,呈四祿二權於「命宮」,宜其得天獨厚而出身富矣。

2.「交友」〈丙寅〉化天同祿入「命宮」逢「遷移」〈丁卯〉化來天同「權」〈同星曜〉會,猶如綠葉托牡丹;而生年廉貞祿坐「子女」〈庚午〉,轉天同〈挾生年祿〉亦忌入「命宮」。則「交友」之二方以「雙祿」會「遷移權」拱我於「命宮」,人氣旺而儼然領袖群倫。

3.轉「命宮」〈癸酉〉化貪狼〈挾人氣份量〉忌入「疾厄」逢貪狼自化祿呈三祿,予取予求的樂此不疲。

4.何以好勇鬥狠?乃「福德」〈乙亥〉既坐太陽生年忌,化太陰〈挾生年忌〉忌入「遷移」逢「疾厄」〈戊辰〉化來太陰權會,此即叛逆與暴力象。

2、生意大敗,幾蕩盡家產

27歲生意大敗幾蕩盡家產。

1.大限踏「福德」〈乙亥〉坐太陽「生年忌」,乙太陰〈挾忌〉忌入「遷移」〈忌出〉,此為福之不足、天不從人願象,最容易遭挫敗〈福德忌出〉。《批:「大限命宮」踏忌即得憂苦或勞忙,複挾忌沖于「原命命宮」,此即大敗筆。》

轉「遷移」〈丁卯〉以巨門〈是非星〉忌入「財帛」,會沖於「福德」生年忌,是「福破敗財」的一瀉千里〈福德的二度忌出〉。

2.本命「田宅」〈丙子〉坐破軍祿、權而美極,無怪乎出身于富家。然以「廉貞」「忌出」於「子女」〈庚午〉,為「財富流失」象;轉而天同忌入「命宮」,是為「財富萎縮」。

會前述的福破敗財,則「福德」與「田宅」所化沖激於「命宮」、「遷移」呈三忌,終令「財富」消失殆盡。《批:此「田宅」與「福德」、「遷移」共破者,即「家道中落」象。故而少小喪父、年輕敗產,己身58歲也亡於喉癌。》

3.27歲流年踏「本命田宅」,則「流年命宮」、「本命命宮」、「大限命宮」一舉串聯衝破,富家的高樓幾夷為平地。

4.此即「田宅」與「父母」、「遷移」呈三忌以上共破,財富可以灰飛煙滅,為「形於外」的空乏財富象〈雙「忌出」的消散〉。

注:此例引自《道藏飛秘》103~105頁。

3、失意時樹倒猢猻散

何以失意時樹倒猢猻散?

乃「遷移」〈丁卯〉化巨門忌入「財帛宮」,遙對「福德」所坐的太陽生年忌呈「雙忌」為迫。「遷移」得雙忌受迫必然失勢。也存在了日後的孤獨不逢迎。《批:「福德」、「遷移」串聯呈雙忌果報破福,轉「財帛」〈己巳〉化文曲〈挾雙忌力〉忌入「夫妻」;而其「疾厄」〈戊辰〉化天機忌入「事業」,則果報之破傷於身,故而58歲亡於喉癌。》

此人40歲投資失利、經濟呈窘,41歲犯官跑路〈詐欺罪〉。37歲投入建築業,初時頗順。40歲再募股投資大型社區建設,逢石油危機所波及,虧損累累終致崩盤,41歲犯官跑路。

1.以「遷移」〈社會信用〉及「父母」〈文書宮、交友財〉而言:

「父母」〈甲戌〉化太陽忌入「福德」逢「生年忌」呈「雙忌」沖「財帛」,容易與人產生金錢上的不和諧。

2.「遷移」〈丁卯〉化巨門〈是非星〉又忌入「財帛」,會前式呈「三忌」沖激而金錢糾紛四起。

以「遷移」及「父母」兩宮事關「社會信用」,三忌破「財帛」必令窘困難轉圜。《批:凡「福德」、「遷移」之破者,多天不從人願及困窘難言。》

轉「財帛」〈己巳〉以文曲〈挾三忌〉忌入「夫妻」沖「事業」。

3.「疾厄」〈戊辰〉坐貪狼「命忌」,轉天機〈挾忌〉忌入「事業」。

會前諸式則串聯令「事業」呈四忌之破,既以空乏及失信於社會,終致工作停擺。

4.40歲踏「事業宮」〈丁醜〉,「流年命宮」坐下「本命命宮」之忌轉忌〈天機〉,必以為苦;再化巨門忌〈是非〉於「財帛」,事業上經濟大亂、周轉困難而糾紛四起,購屋戶以未履行契約而告官。

5.41歲踏「交友宮」〈丙寅〉,「流年命宮」化廉貞忌入「子女」〈庚午〉沖「大限命宮」〈田宅〉;轉而以天同〈挾忌〉忌入「原命命宮」,人際是非轉為法律糾纏,是年即遭法院以詐欺罪名通輯。

此例即屬「遷移」、「交友」、「父母」、「子女」的串聯成破,又逢「巨門」、「廉貞」兩皆忌,起於金錢糾紛而犯官。

注:引自虛回整理資料例37(111頁)

亦引自《道藏飛秘》111頁。

例十六:業力使然,財來財去

1、事業好,因為兄弟而失產業

我一摯友,戊子〈37〉年八月未時生,命坐甲寅宮。

命甲廉貞祿入田宅逢生年貪狼祿坐,而其事業戊午亦貪狼祿再入田宅,田宅得三偏財旺祿是絕好格局。

田宅以丁太陰祿入福德,轉丙廉貞又忌回田宅得命祿。言第二大限行父母,此大限福德〈田宅〉吉應于原命福德,其父開始從事中藥廠生意奠佳基,悠然穩當。

然限轉福德,而福德以丙廉貞忌入田宅得命祿,轉田宅丁巨門忌入事業〈大限福德〉而卻以戊天機忌出於夫妻逢生年忌呈雙忌。是言此限因婚姻不如其意〈據聞一婚完全做主于父母〉而生另有別情所鍾〈廉貞祿忌于田宅〉,終致田宅破婚姻以忌出離婚收場,毅然隻身離家往台中異鄉另謀宏圖。

大限轉入田宅踏多祿,鴻福倂臻;以高級餐飲而聚財無數,近十年累資上億,以田宅挾多祿複丁巨門忌入事業得疾厄〈家運〉辛巨門祿來會,運勢如破竹。

奈何四十二歲後限入事業,大限命坐戊天機忌出逢生年忌于夫妻,雙忌為敗〈任何大限、流年命宮飛化之忌逢生年忌為雙忌呈破〉,轉夫妻甲太陽忌入財帛又逢命忌,三忌必陷。四十七歲踏財帛得多忌,餐飲業務無由萎縮,慘澹經營至五十歲踏兄弟宮經濟位〈大限疾厄〉以乙太陰化忌入原命福德,則此刻財帛、福德一線集本命、大限命、流年命之忌匯成四忌大破,該年大弟得猛爆性肝炎病逝,而其為弟銀行貸款作保之近億金額遭催討不果,查封名下財產幾成空。莫非業力使然之象乎?

引自虛回整理資料例41(116頁)

2、《道藏飛秘》中相關章節-擁有三家高級餐廳

台中某富商幹造戊子〈1948〉年8月未時生,命宮甲寅無主星,遷移

坐天同、天梁。經營高級餐飲,擁有三家餐廳。

1.「事業」〈戊午〉化天機忌入「夫妻」逢天機「生年忌」,呈「雙忌」回沖於「事業」。

2.轉「夫妻」〈甲子〉化太陽〈挾雙忌〉忌入「財帛」,又逢太陽「命忌」,呈「三忌」矣!

「事業」與「財帛」既串聯呈「三忌」,何以照樣日進鬥金?此即「命格」高低不在「命三方」的明證。

3.乃「田宅」〈丁巳〉化太陰祿入「福德」〈丙辰〉逢太陰「生年權」,轉而化廉貞〈挾一祿一權〉還忌入「田宅」逢廉貞〈偏財曜〉「命祿」及貪狼〈偏財曜〉「生年祿」,計匯得「三祿一權」于「田宅」矣。

而其「事業」〈戊午〉又化貪狼〈偏財曜〉祿再入「田宅」,呈偏財曜「四祿一權」大益於庫,宜其發達。

4.此即「福德」與「田宅」的交吉而得善報發庫,這就是觀「格局」的重點所在,何須惑於「命三方」?

注:此例引自《道藏飛秘》161~162頁

例十七:置產

通常田宅得「祿」者,不動產緣來得較早,也可能得到週邊助力〈撿便宜〉。

田宅得「權」者,不動產緣劄實,白手亦可成家,有拓展、再創造象。田宅得「祿權」交會者,有福又能開創,大吉利,必有一片天,價值也高。

田宅得「科」者,不動產雖非大、豪華,但樸質典雅有餘。

田宅得「忌」者,不動產得來得較辛苦,一分耕耘一分收穫。置產切勿貪大、貪好,需量力而為,否則會給自己帶來壓力。

1、師公

譬如陋命辛卯年八月巳時生,命宮壬辰坐貪狼。第三大限行夫妻宮,命為大限福德以天梁祿入田宅,流年二十九歲踏田宅得此祿,年底即議定 購屋,並得父母贊助。

然本命以壬武曲忌出於遷移,而本命父母坐生年文昌忌,以癸貪狼又忌入命,令命、遷兩頭見忌為破,呈爛命一條。

遷移既得命忌,轉戊天機忌入子女「沖田宅」,此雙忌之沖當主難守成。是以第四大限行子女踏本命之忌轉忌處,顛沛乖違。

三十三歲踏流命亥宮遭生年文昌忌沖即爛運之始,工作大不順。

三十四歲偶然機會換屋,然房貸更重,終至房產不保,脫產成空。

何以三十四歲換屋?

以生年文昌忌既沖疾厄,轉而相應命、遷兩頭忌之破,此文昌忌沖疾厄之觸動,主人生多變動,乃終以天機忌「沖田宅」〈破守成位〉故也。而此天機忌沖三十四歲流年疾厄〈本命田宅〉,複見本命田宅〈流年疾厄〉以乙天機化祿逢忌而「出」,田宅當然變動。

何言三十四歲起房貸更重?

乃父母〈貸款位〉生年文昌忌一路化應於第四大限命,是為三十四歲之父母故也。

又何以終至脫產成空?

田宅乙太陰忌于兄弟,而財帛庚天同又沖兄弟,田宅破矣。轉兄弟辛文昌再忌入父母會生年忌,三忌大破房產當不保。

文昌多忌既沖本命疾厄,轉而相應於三十七歲疾厄,是年脫產有以。

2、得父母助購房,興購屋想法

恩師,學生03年也曾得家人資助貸款購屋一處。正式入住是04年春天。還請老師闡釋一下學生的購屋運。

答:是否于02年曾提及購屋事又作罷?

得家人資助貸款購屋,乃本命田宅癸破軍化祿入夫妻〈大限命〉,逢大限財帛〈遷移宮〉甲飛權來會。轉而以戊天機忌入疾厄照大限田宅〈父母宮〉,是言田宅之祿終入疾厄得福,吉應照本大限田宅而得助置產。

田宅之福既轉入疾厄,則大限命所坐得田宅之祿為02年之福德位〈夫妻宮〉,該年應生購屋希望,奈何該年疾厄〈本命田宅宮〉坐雙忌為破,事不從願。

03年購屋成事乃流命踏子女,呈大限命所得田宅之祿照流年疾厄而吉應於本命疾厄,是年當顯購屋緣。

注:認真而言,本命田宅祿入夫妻,轉而忌入疾厄逢自化祿〈祿忌成雙祿〉,複從疾厄忌出於父母〈大限田宅〉再得生年太陰祿。言此限除了本身置產搬家外,家人仍可能換屋,好事成雙。因本式終得父母太陰祿,故吉應03年之父母〈大限命〉而購屋。

答:家人還未見換屋。02年是否提購屋記不清楚,因為那年是學生畢業參加工作之年,這個是重點!

以我的看法,07年將興換屋之念,09年如願。

請老師闡述—07年將興換屋之念,09年如願–的推斷手法。謝謝。

答:前述本命田宅之緣〈祿〉一氣化入夫妻,轉應疾厄逢自化祿〈祿忌成雙祿〉,複即見忌出於父母〈大限田宅、遷移共宗六位〉再會得生年祿。此一路逢吉化相交,家運必日有起色,07年則嫌現宅之不足〈流年福德─本命田宅雙忌〉而不敷現況欲換之,奈何流年福德─本命田宅見雙忌必有難處,故僅興換屋之念。

待09年則見流年田宅〈遷移〉以甲化權會流命〈本命田宅〉癸化破軍之祿交於大限命〈夫妻、流年疾厄〉,轉而吉應於本命疾厄故也。

紙短意長,領你入門,修行在個人。

引自虛回整理資料例46(127頁)

3、看吉凶(師公的盤)

譬如陋命辛卯年八月巳時生。此命造本大限〈踏疾厄〉的54歲起,遭家庭內鬥而失去原有家業的工作與收入,苦哈哈的過了四年餘。

1.文昌「生年忌」坐「父母」〈癸巳〉,轉而化貪狼〈挾忌〉忌入「命宮」。

2.「命宮」化武曲忌入「遷移」〈戊戌〉,轉而天機〈挾忌〉忌入「子女」沖「田宅」財富位。

批:「子女」受忌為「大限福德」,必然騫晦惱人。

3.合1+2式,先令「命宮」與「遷移」呈兩頭見忌,轉而視同為「雙忌力」沖于「田宅」。此言「拙」〈「父母」與「遷移」皆忌〉於應對而斷了財路〈衝破「田宅」財庫〉。

4.則文昌「生年忌」沖激於54歲的「流年田宅」〈大限命宮、本命疾厄〉,故而是年斷財路與拙馬離鄉。

批:此即運用『對等宮位』的契應手法。乃原命盤既為忌入「子女」沖「田宅」,故而對驗於「生年忌」沖於54歲的「流年田宅」。

5.以「本命遷移」凶應於「大限遷移」〈本命父母〉〈坐生年忌〉,則「本命父母」仍舊凶應於58歲〈踏本命「財帛宮」〉的「流年父母」〈本命子女〉,需待8月〈踏本命「父母宮」〉,走過文昌「生年忌」而後始能脫離業力束縛,可望從此步入坦途。

6.以上即為依「化象走勢」和「觸及宮位」,作歹運時效的範圍評估。

注:此例引自《道藏飛秘》155-156頁。

例十八:創業要看田宅三方

之前小弟看一好友的命盤, 他目前任職外商服務業,但是因為全球化的關係,管理職都歸到國外,總覺不得志,現認真考慮未來自行創業或是繼續吃人頭路的可能性

其命為:男命國曆57年陰曆六月寅時。天府在巳逢右弼化科,天機化忌在本命奴僕宮,

小弟初步的觀察,本命天府顯示此人個性保守,天相陷於官祿,天機忌於奴僕宮主不得下屬幫助,地劫入財帛主財來財去,固小弟覺得小弟好友是乎不適合自行創業

但是小弟對大運流年還不太會看,不敢亂說

敢問老師就此命盤,是否持同樣的看法? 或指點更多的方向 ? 感激不盡

答:從你的措辭間可以看出三合派觀念甚重。譬如「奴僕宮」它絕對不只是說屬下,他是泛指一切人際關係,故而我們改稱之為「交友宮」是有它的道理。

創業需看其收藏〈田宅〉三方是否牢靠?此命既以生年忌坐交友沖兄弟庫位,守財不牢!再者田宅以庚天同忌入父母〈沖疾厄也是不牢靠,常生異動之念〉,轉戊天機再忌于交友會生年忌,成雙忌沖兄弟庫位,收藏見破不吉。

而生年忌坐交友,轉壬武曲忌入福德沖財帛,守財不牢必生苦。再串聯于田宅之破成雙忌,少能存餘糧,如何創業?

此命於人惜情過重,無奸如何成商?基本格局就不是塊好料子,上班安定才是福!

通過這個例子,大致瞭解創業要看田宅宮三方。手頭無大企業家的例子,體會不深。

引自虛回整理資料例51(136頁)

例十九:甲午男之財富

1、小富

小富命

幹造甲午年八月巳時生。

命宮戊辰坐巨門,則生年甲化廉貞祿入田宅,破軍權、武曲科入疾厄,太陽忌入財帛。命宮以戊飛貪狼祿、右弼科入兄弟,太陰權、天機忌入夫妻。

一、妻無孕,領養一子。

二、妻年歲較長、茹素,50歲時妻因車禍去世。

三、擁地三筆、兩棟店面一住宅,總值台幣近億。

四、46、52歲皆病瀕臨死亡邊緣,弄成瘦骨如柴。

五、從事電器買賣、修理生意,餘屢勸其搬離該店面兼住家,因該宅正向命盤子位〈財帛宮坐生年忌〉,向忌之宅為沖大不吉,卻始終無動於衷。

—恩師是說此店面坐南朝北,被生年忌正沖嗎?

何富?

一、財帛坐太陽忌賺錢雖辛苦,然福德以庚太陽祿於財帛,是辛苦卻有多的賺錢機會;轉財帛丙廉貞忌入田宅得廉貞生年祿成雙祿。而遷移又以甲廉貞再祿于田宅三祿交吉。田宅得偏財星廉貞多祿自是甚吉。

二、命宮戊貪狼祿〈偏財星〉入兄弟庫位,轉丁巨門忌回命宮會田宅辛化來巨門之祿,收藏宮益發向旺。命宮得田宅、兄弟交祿,挾吉轉天機忌逢疾厄〈田宅運〉乙天機祿又會于夫妻宮,福份厚矣。

此二式計得六祿,擁偏財祿即有三,宜其得富。雖事電器買賣、修理生意需常負重勞累,一切皆值得。

注:本命事業武曲忌入疾厄,亦屬勞累。逢生年權則加倍劬勞〈負重耗力〉。

引自虛回整理資料例52(137頁)

2、格局好,福厚進財,興旺家宅

此例幹造甲午《43》年8月巳時生。

1、遷移宮甲戌化廉貞《偏財星》祿入田宅宮逢廉貞生年祿,《雙偏財祿》旺宅。

2、夫妻宮丙寅《福分財》與財帛宮丙子雙化天同祿入遷移宮,言財源好,轉而太陽《挾雙祿》還忌入財帛宮;逢福德宮庚午乙太陽化祿亦入財帛宮丙子呈三祿吉會,轉而化廉貞《挾三祿》忌入田宅。

3、交友宮癸酉化破軍祿共遷移宮甲戌化破軍權於疾厄宮乙亥,儼然領袖;轉而化太陰《挾祿權》忌入夫妻宮,而兄弟宮丁卯《經濟位》則化太陰祿入夫妻宮丙寅交吉成兩祿一權。

轉夫妻宮丙寅化廉貞《挾兩祿一權》又忌入田宅宮。

4、1+2+3式令田宅宮呈《六祿一權》媾吉。此即厚福進財、興旺家宅象,故而以一個鄉下電器行起家,累積財富數千萬,果報之使也。

另外—

1、命宮戊辰化貪狼《偏財曜》祿入兄弟宮丁卯《庫》,轉而巨門《挾祿》還忌入命宮逢田宅宮辛未化來巨門祿會,此為經濟好的增產象。

2、轉命宮戊辰化天機《挾雙祿》忌入夫妻,又逢疾厄宮乙亥《財產運》化來天機祿會,則田宅宮與疾厄宮呈三祿吉媾于夫妻宮。

3、轉夫妻宮丙寅以廉貞《挾三祿》亦還忌入田宅宮,會前述的《福厚進財》,計得《八祿交吉》于田宅矣。

此即格局之善者。

注:此例引自《道藏飛秘》118—120頁。

例二十:丁財零落的命格

譬如某幹造戊年生人,「命宮」坐乙丑。家道中落格,未婚。

《幹造戊戌〈21〉年生》 家道中落

1.「命」與「福德」〈乙卯〉雙乙太陰化忌入「遷移」;而其「父母」〈甲寅〉與「兄弟」〈甲子〉則雙化太陽亦忌入「遷移」。此「四宮」共破於「遷移」,因此生而父母、兄弟緣薄,己身亦以健康、學識、際遇、社會背景非佳,人生立足點由是差矣!《批:「遷移」為「社會」,也是「果報」、「際遇」宮。》

2.此造的「田宅」〈丙辰〉以廉貞忌入「父母」〈甲寅〉,轉而太陽亦忌入「遷移」呈破。

則此「田宅」、「福德」、「命宮」、「兄弟」共破於「遷移」,還防有生之年「家道中落」、「孤寡病苦」。哀哉!此即「田宅」與「福份」互傷的「四忌」串聯呈破,果報為禍而現窘態於外。

何言孤寡?乃「夫妻」〈癸亥〉以貪狼忌入「疾厄」,會沖于「田宅」所化廉貞忌于「父母」,則果報亦串聯共破於婚姻。

注:此例引自《道藏飛秘》28頁。

例二十一:知名首富,名利雙收

此命為幹造,生於戊辰年(1928)6月亥時,命宮庚申紫微、天府。

1、橫發致富

1.「遷移」〈甲寅〉〈果報宮〉以破軍〈偏財星〉權入「夫妻」逢「田宅」〈癸亥〉〈財富宮〉化來破軍祿會,宜其橫發。《批:凡大富者,必得「田宅」與「福德三方」呈「多祿交拱」或「祿權吉會」等「偏財星」彙集吉化。》

2.轉「夫妻」〈戊午〉化天機〈挾偏財祿、權〉忌入「兄弟」〈經濟位〉,逢「交友」〈乙丑〉化來天機祿會,則四方來財、眾星拱月,宜其名利雙收。《批:此「遷移權」與「交友祿」透過「田宅」、「夫妻」而串聯交拱于「兄弟宮」成就位,宜其高社會地位的名成利就。》

※ 「兄弟宮」為「經濟位」、「成就位」,其共宗六位為「遷移宮」,此二宮得「祿、權」坐入,或「遷移」與「兄弟」作「祿、權交拱」者,也容易獲致成就而提升社會地位。

此式如若與我「命」或「田宅」兩三方作更多「多祿交吉」或「祿權吉拱」者愈吉。

注:此大局面者,命理組成必有其格局上的絕對優勢。

1.譬如其「夫妻」〈福分財〉〈戊午〉以貪狼〈偏財星〉祿入「福德」逢「生年祿」,而其「兄弟」〈庫位〉則化來貪狼權會拱,匯呈偏財星「雙祿一權」。

轉「福德」〈壬戌〉以武曲〈挾雙祿一權〉忌入「財帛」,逢武曲「命」權及「兄弟」〈經濟位〉化來武曲祿會,呈「三祿二權」於「財帛」,為經濟大活絡象。

2.再轉「財帛」化廉貞〈挾三祿二權〉忌入「事業」,又逢「遷移」飛來廉貞〈偏財星〉祿及本宮自化祿會,計得「五祿二權」。

3.此刻「事業」得大吉化匯,運程必有勢如破竹時,再轉太陽〈挾五祿二權〉忌入「子女」又逢太陽「命祿」〈六祿二權〉,即見以「逆水忌」巨門〈挾諸吉〉忌入「田宅」收藏宮。以其滿盤「偏財曜」終入「田宅」,宜其橫發致富、富可敵國。《批:坊書皆以「子女」忌入「田宅」為「逆水忌」,殊不知「子女」須挾吉以入「田宅」始得生髮,無挾吉者反為「劫庫」其害。》

注:此例引自《道藏飛秘》72頁。

2、厚福蔭財

「財」為養命之源,其根在「田宅」〈財富宮〉;「田宅」〈財富宮〉為榮命之本,其根在「果報」〈福德三方〉。

1.貪狼「生年祿」坐「福德」〈壬戌〉〈果報宮〉,福厚愉悅。然樂者何?轉其忌則化武曲〈挾祿〉忌入「財帛」,言此其厚福可以橫生財利、天降大財,乃「貪狼祿」為「偏財曜」故也。《批:此即運用於「祿轉忌」手法,確定了「生年祿」之「福」的「方向」。》

2.其「兄弟」〈己未〉〈經濟位〉化武曲祿亦入「財帛」與上式吉交並會武曲「命權」。則「福德」與「兄弟」共交「二祿一權」吉化於「財帛」,成為「厚福蔭財」而「經濟活絡」象。《批:此即運用「追祿」手法的彙集因緣。》

3.如易以「田宅」及「遷移」兩宮出發〈觀格局〉:

a.「田宅」〈癸亥〉〈財富宮〉化破軍〈偏財曜〉祿入「夫妻」〈福份財〉,逢「遷移」〈際遇、果報宮〉〈甲寅〉化來破軍權會,襯托出其財富的「寬廣強勢」。《批:此即以「追權會祿」手法,呈現了「財庫」與「果報」的匯吉相鞏,益彰其財富的「寬廣強勢」,乃「遷移」為社會、廣大因緣宮。》

b.「夫妻」〈福份財〉〈戊午〉得偏財曜的「強勢財富」,以天機〈挾一祿一權〉忌入「兄弟」〈庫位─主經濟〉,逢「交友」〈乙丑〉化來天機祿會。

「田宅」財富宮得「人際」與「果報」共化吉拱托,猶如綠葉襯牡丹,可以「四方來財」,成就了財富霸業。《批:凡論所有事,其化串聯於「遷移」、「交友」交吉者,此事必然可以「水漲船高」。》

注:此例引自《道藏飛秘》136頁。

例二十二:老婆重享受,愛財卻不善理財

幹造丙戌〈35〉年6月醜時命宮甲午貪狼。

此造其妻愛財計較卻不善理財,卻重自身享受,緣何?

1.「夫妻」〈壬辰〉坐廉貞「生年忌」,個性執著;化武曲財星〈挾忌〉忌入「福德」〈劄實忌〉。此言其妻愛財計較、死要錢,卻重己身享樂。

2.轉「福德」〈丙申〉化廉貞忌還入「夫妻」會廉貞「生年忌」,造成雙忌沖激,久之而衍生了夫妻為錢爭執的不滿之情。

3.「命宮」〈甲午〉以廉貞祿入「夫妻」會上式的雙忌,為欠妻債的產生予取予求〈祿隨忌走〉。《批:綜合以上所述,則婚姻不諧而後恐將移情於婚外,乃「夫妻」坐廉貞〈桃花星〉生年忌複得廉貞命祿,豈非「祿忌成雙忌」的桃花生動乎?餘以慎防「二度妻債」相勸。》

4.其妻何以不善理財?乃「夫妻」既坐生年忌,複挾忌入「福德」沖「財帛」,此狹隘偏執的處事,豈能成就何事?

注:此例引自《道藏飛秘》87—88頁。

例二十三:苦命女

坤造甲午〈43〉年12月亥時生,命宮丙寅天同、天梁。

此造婚姻不美,晚近夫得腦癌亡身,55之齡仍租屋過日,且己身已洗腎13年,緣何?下為丁財零落之命理。

1.「田宅」〈己巳〉以文曲忌入「父母」,「遷移」〈壬申〉以武曲亦忌入「父母」呈雙忌〈沖「疾厄」─家運〉,此即「家庭」與「果報」相戰,造成「丁財凋零」象。

2.轉「父母」〈丁卯〉化巨門〈挾雙忌〉忌入「夫妻」;而「福德」〈戊辰〉坐太陽「生年忌」,以天機〈挾生年忌〉忌入「事業」,令「夫妻」、「事業」一線匯呈三忌。

3.合1+2式,串聯釋象為家道中落、丁財兩虛。此將傷財、傷夫,故而經濟差,至今55歲仍以租屋過日,以及晚近夫腦癌亡身。《批:此業力之重除令家道不興的傷財、傷夫外,日後仍恐將傷己、傷子。》

注:此例引自《道藏飛秘》88—90頁。

例二十四:觀格局之惡

此例幹造己亥《48》年4月申時生

1.遷移宮丁卯化巨門忌入命宮癸酉,轉而貪狼《挾忌》忌入兄弟宮

2.其田宅宮丙子坐文曲生年忌,以廉貞《挾忌》忌入交友宮沖兄弟

1+2式,則業報之力令兄弟、田宅、受迫於雙忌之礙

《批:此田宅坐生年忌,先天上已然丁財受搏,複串聯於遷移果報宮之敗呈紮實破礙,難免其損》

3.是以未及二十歲而父,弟兩亡,其子女宮雖坐武曲生年祿,也僅生二女而未得子,此即果報之損於人丁象。

其福德宮乙亥化太陰忌入夫妻宮辛未,轉而文昌《挾忌》亦入交友,會前途之破,業力之使還防婚姻半百。

4、其財帛宮己巳以文曲忌入田宅宮,串聯前述則果報之力則也大傷於經濟,以一個薪水階級者竟然二十年間負債累近500萬,無力回天,莫非命也!

注:此例引自《道藏飛秘》122—123頁。

例二十五:祖德流芳,家道興隆

此例幹造戊午年《67》4月卯時生

1、生年天機忌坐兄弟宮乙丑,轉太陰《挾忌》入父母宮逢太陰生年權及自化忌出,則父母宮坐“一權二忌”而必然曾經辛苦過來者。

凡六親坐忌者,多為曾經苦過來,否則必有挫折、病磨等它痛,乃業力使然。

2、命宮甲寅化廉貞《偏財星》祿入事業,而福德丙辰坐貪狼《偏財星》生年祿,化廉貞《挾生年祿》忌入事業,則事業宮得“雙偏財祿”。【此即追祿手法的運用】

轉事業戊午化天機《挾雙偏財祿》忌入兄弟,逢父母乙卯化天機祿來會,則兄弟《經濟位》匯呈《三祿》吉象。

3.兄弟宮乙丑坐得偏財之利而後乙太陰《挾三祿》還忌入父母宮,又逢田宅丁巳化太陰祿來會,則終見田宅以四祿《含二偏財祿》榮于父母矣。

4.以其吉化的串聯過程會福德、父母、田宅、即可言其厚福萌于家庭與父母,父母必然可以于辛苦間興家致富,現已小富有餘的擁有資產數千萬。

此即近於所謂的祖德流芳的家道興隆象

注:此例引自《道藏飛秘》124—125頁。

例二十六:福薄致家道中落

幹造戊子〈1948〉年7月亥時生,命宮辛酉坐武曲、七殺。命造主人

創業工程公司,專營焚化爐工程設計,外表明亮健談,卻始終理財無

方、經濟紊亂,48歲又猝死於重度腦溢血。此即「田宅」與「福德」

共破,「福之無藏」〈家運不興、家道中落〉所使然。

1.「命宮」〈辛酉〉化文昌忌入「福德」〈果報宮〉。而「福德」〈癸亥〉

則化貪狼忌入「財帛」,會於「福德」所坐的文昌命忌,呈兩頭見忌

的「雙忌」〈忌出〉,此其「福德忌出」的福薄象。

2. 其「疾厄」<丙辰>化廉貞忌入「財帛」,匯於前式呈「三忌」則業重傷身;轉「財帛」〈丁巳〉化巨門〈挾三忌力〉入「子女」〈戊午〉,複見天機「忌出」于「田宅」再逢天機「生年忌」,呈「五忌」破於「子女」、「田宅」一線。此即家道不興的傷身、傷庫,故而經濟差,壽命促。

合1+2式,言其「金錢」與「福份」共破於「收藏宮」,宜其經濟紊

亂與英年猝死。

批:以其兩度的「忌出」,之於理財,必然無章法的短思亂為,很容

易寅吃卯糧。

注:此例引自《道藏飛秘》142~144頁

例二十七:學徒出身的企業家

幹造己醜〈1949〉年6月申時生,命宮乙亥坐天府。從事模具製造及

塑膠射出成型工作,由辛苦的學徒出身,至今廠設國內外三地,儼然

已具企業家規模。

1.「遷移」〈己巳〉〈社會、際遇位〉化武曲祿、貪狼權入「福德」,

逢「交友」〈戊辰〉化來貪狼祿、「疾厄」〈庚午〉〈財產運〉化來武曲

權,共與生年武曲祿、貪狼權會;「福德」計匯入「三祿三權」。

批:此式猶如眾星拱月,可以如魚得水的順遂。

2.轉「福德」〈丁醜〉化巨門〈挾三祿三權〉忌入「田宅」,逢「財帛」

〈辛未〉化來巨門祿會。

「田宅」〈丙寅〉匯入「四祿三權」,轉而化廉貞〈挾四祿三權〉忌入

「夫妻」照「事業」。

批:此式言其厚福化作財利。

3.「兄弟」〈經濟、成就位〉〈甲戌〉化廉貞祿、破軍權入「夫妻」會破軍「自化祿」及前述財利之福,呈「六祿四權」照於「事業」。

「夫妻」〈癸酉〉匯入「六祿四權」,以貪狼〈挾六祿四權〉還忌入「福

德」,會前述的「交友」化來貪狼祿。此即以小型合夥起家,愈做愈

旺而不斷擴張,已粗具大企業規模。

4. 所惜者,「父母宮」多見忌—

「命宮」〈乙亥〉化太陰忌入「父母」、「疾厄」〈庚午〉化天同忌亦入

「父母」、「遷移」〈己巳〉〈際遇位〉化文曲忌也入「父母」,以及文

曲「生年忌」坐「父母」〈丙子〉,呈四忌沖於「疾厄」。轉而化廉貞

〈挾四忌〉忌入「夫妻」。

此一組合非「健康」出問題,即為「犯官」非失勢。現今「大限」踏

「疾厄」,其化忌與「命宮」忌共破於戊子年的「流年命宮」〈父母宮〉。

七月「流月」踏其轉忌所入的「夫妻宮」,則本命、大限、流年、流

月一氣串聯,恐將禍事累身。

注:此例引自《道藏飛秘》144~146頁

例二十八:祖德流芳,多產悠遊

某田僑仔幹造丁酉〈1957〉年8月未時生,命宮壬寅坐貪狼。賦閑一

生未事任何行業,僅以收房地租金即月入數十萬,悠遊渡日。

1.「命宮」〈壬寅〉化天梁祿入「田宅」〈財富宮〉〈乙巳〉,轉太陰〈挾

祿〉忌入「兄弟」〈經濟位〉逢太陰「生年祿」呈雙祿。此言其不動

產生財而經濟優。

2.「兄弟」〈癸醜〉既坐太陰「生年祿」,當轉其忌而化貪狼〈挾雙祿〉

忌入「命宮」,逢「遷移」〈果報宮〉〈戊申〉化來貪狼〈偏財曜〉祿

會,此即「祖德流芳」而得蔭多產。

批:「田宅」與「遷移」以偏財曜多祿交吉,宜其「祖德流芳」的富

而多產。

然「天梁祿」者,獨愛入于「田宅」與「遷移」兩宮。乃入于「田宅」

者,可以擁高樓別墅;乃入於「遷移」者,可以能言善道、钜賈高賈。

3.何以收租金即月入數十萬?

「田宅」〈乙巳〉坐天梁命祿,化太陰〈挾祿〉忌入「兄弟」逢「交

友」〈丁未〉化來太陰祿會。

批:「太陰」者,出租業;而「交友」祿入「兄弟」,即得四方來財象。

「田宅」與「交友」交吉于「兄弟」,為人氣旺象。不止于四方來財,

也會經常高朋滿座。

「交友」既化吉拱我「兄弟」財庫,轉而複與「遷移」交化善報入於

「命宮」呈偏財曜四祿,宜其坐擁多產而收租金月入數十萬。

4.「命宮」〈壬寅〉既得旺財,化武曲〈挾旺財〉忌入「夫妻」逢

「疾厄」〈己酉〉化來武曲祿會,此即經濟好的優遊渡日象。

批:凡「遷移」與「疾厄」以多祿交吉者,是為消遙自在象,必也多

旅〈冶〉遊休憩。

5.本造「事業」〈丙午〉化廉貞忌入「遷移」〈戊申〉沖命,轉而化天

機〈挾忌〉忌入「父母」逢巨門「生年忌」,呈雙忌沖於「疾厄」守

成宮,無怪乎其以無業度日年復一年。

批:雖無業卻得于高收入,優遊過活,此即「命格」高低不在「命三

方」的典型範例。

注:此例引自《道藏飛秘》160~161頁

隆重推出:

梁若瑜老师 命理系统丛书(1-3),欢迎传阅

1.飞星紫微斗数(专论四化)

2.飞星紫微斗数(十二宫六七二象 广义的基础论断诀)

3.飞星紫微斗数(道藏飞秘)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập - Phần 1

Bản dịch:

Tự:

Sách này cảm tạ học tập phi tinh cùng học, cộng đồng bả lương nhược du lão sư quá khứ luận mệnh tư liệu cân trong sách ví dụ tố đồng loại hình ví dụ chỉnh lý.

Kỳ vọng nhượng hậu học giả tài năng ở đồng dạng mệnh lệ ở giữa phát hiện phi tinh thượng mệnh lý ăn khớp, như vậy đối sinh đại gia học tập phi tinh tử vi đẩu số sẽ có trợ giúp rất lớn.

Cẩn dĩ sách này cảm tạ lương nhược du lão sư vô tư giáo dục. Tịnh mong muốn chính xác mệnh lý năng lực không ngừng truyền thừa tiếp.

Chu tinh phi sinh 2011 năm 11 nguyệt 30 nhật

Trước danh lương sư nguyện qua lại ngoài lề — lương nhược du dân quốc bảy mươi lăm năm, đêm hè sau bữa cơm chiều, anh em đồng hao dục vãng nào đó tế công thần đàn hỏi rõ bài mà tương yêu làm bạn. Trà dư tửu hậu, quay về với chính nghĩa rảnh rang cũng nhàn rỗi, vui vẻ cộng đi. anh em đồng hao một đường tự thuật nên tế công thần đàn minh bài cực chuẩn, đèn nhang đang thịnh. Đến mục đích, quả nhiên tiếng người ấm đun nước. Anh em đồng hao vị dư ký lai của thì an của thúc đăng ký, không hỏi minh bài cũng có thể vấn sự. được rồi! Ta tựu vấn đẩu số học tập có hay không năng lực cao hơn tầng lầu? Kêu tên đáo ta, sư phụ vấn: Nhân đều tưởng tiền hỏi rõ bài, độc người ta không giống người thường, vấn chuyện gì? Đáp: Vấn đẩu số học tập, danh sư nơi nào mịch? nhưng thấy sư phụ chậm rãi, đảo ba chén rượu mệnh ta hát, vân: Uống mới nói! hát tất, sư vân: Nên có sư duyên đều trải qua, còn dư lại chính hảo hảo dụng tâm ngộ ba! trời ạ! Đẩu số lộ là khó như vậy đi, một đường tới là hiểu một chút đạo lý. Vãn kính hối tiếc, tóc trắng xoá vậy! còn dư lại tâm nguyện là: Ta không nên kẻ học sau người đi chặng đường oan uổng, ta không nên kẻ học sau người dĩ không được chính xác mệnh lý tự lầm lầm nhân, nhân quả luật là như bóng với hình. Đánh dấu hay không, ở cá nhân ta cảm giác, tựa hồ điều không phải như vậy trọng yếu. Ta hy vọng nhất là có lòng đang đến đây gia tộc, nguyện: Nhất, đẩu số cộng tiến giai. Nhị, ngày khác nếu có chút thành tựu, cẩn thủ miệng nghiệp, thái độ làm người giải thích nghi hoặc khải thiện, hành công lập đức! Tam, sở hữu người hữu duyên, Phúc Thọ an khang! Đến tiếp sau: Ân sư nói xong thật tốt! Thế nào tài khiếu cẩn thủ miệng nghiệp ư? Đáp: Cẩn thủ miệng nghiệp là: Bất luận cái gì đối với người khả năng tạo thành tâm lý thương tổn nói, đều ứng với cẩn thận, uyển chuyển. Thí dụ như sinh đương sự người trước mặt, phán đoán nhân ly hôn và tử vong, chớ tốt đẹp dục nổi lên công lực mà nói thẳng đả thương người, tạo thành sợ hãi, cực đoan mà người xấu tiền đồ. Đặc biệt hỏa hầu chưa thành thục thì, chớ như đinh đóng cột nói rõ. Hay nhất tâm tồn thiện niệm, cảm động lây dụng tâm sinh cực khổ người.

Mục lục:

Lệ nhất giáp ngọ nam của chìm nổi 4

1, thị trường chứng khoán thua hai trăm vạn 4

2, một thân đổ tính nặng 5

3, do kỳ phụ mẫu trong tay gia đạo sa sút 5

Lệ nhị: Hạng Võ của tài phú 6

Lệ tam: Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh — tài phú thiên 8

Lệ tứ, mậu ngọ nam của tài vận (đi làm kiêm nghề phụ tốt, kinh thương bất hảo) 11

Lệ ngũ, đinh tị nam của tài phú 14

1, người này sự nghiệp tự Hóa kị, sự nghiệp vận làm sao phân tích? Tài vận làm sao phân tích? 14

2, tài vận 15

3, quan bản đại hạn (cách cục ứng với đại hạn, động bàn) 16

4, phú mệnh 17

5, chức nghiệp 18

6, đạp tử nữ đại hạn 19

7, thê tử chức nghiệp 20

8, thể, sử dụng (dĩ tài, đưa sinh làm thí dụ) 21

Lệ lục, không thích hợp gây dựng sự nghiệp mệnh cách 27

Lệ thất: Ít tiểu gia bần của mệnh (phụ mẫu song lộc kị chuyển hóa kỵ nhập thiên di phùng song kị, điền trạch song quyền) 31

Lệ bát: Gian khổ gây dựng sự nghiệp mệnh cách 36

Lệ cửu: Có thể gây dựng sự nghiệp, tiểu Phú của mệnh cách 39

Lệ thập: Ông chủ cách cục, kiếm khoái tiền, trung niên có ngăn trở 41

Lệ mười một: Gà rừng nghiên cứu sinh, gây dựng sự nghiệp (không thích hợp) 43

Lệ mười hai: Hóa kỵ năm sinh ở mệnh, công tác thụ ảnh hưởng (rủi ro, bị hại thất nghiệp) 45

Lệ mười ba: Kho phá người, gây dựng sự nghiệp muốn gặp hảo hãy thu 52

Lệ mười bốn: Gia vận hảo, phúc hậu, nên gây dựng sự nghiệp 54

Lệ mười lăm: Phập phồng thoải mái khi còn sống 56

1, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xuất thân có nhiều 56

2, sinh ý đại bại, kỷ tận diệt gia sản 57

3, thất ý thì cây đổ bầy khỉ tan 58

Lệ mười sáu: Nghiệp lực cho phép, tài lai tài khứ 61

1, sự nghiệp hảo, nhân vì huynh đệ mà thất sản nghiệp 61

2, <đạo tạng phi bí> trung tương quan chương và tiết – chính mình Tam gia cao cấp nhà hàng 62

Lệ mười bảy: Đưa sinh 65

1, sư phụ của thầy 65

2, được phụ mẫu trợ giúp mua phòng, hưng cấu phòng tìm cách 67

3, khán cát hung (sư phụ của thầy bàn) 69

Lệ mười tám: Gây dựng sự nghiệp muốn xem điền trạch tam phương 71

Lệ mười chín: Giáp ngọ nam của tài phú 73

1, tiểu Phú 73

2, cách cục hảo, phúc hậu tiến tài, thịnh vượng gia đình 75

Lệ hai mươi: Đinh tài thưa thớt mệnh cách 77

Lệ hai mươi mốt: Nổi danh thủ phủ, danh lợi song thu vào 79

1, hoành phát làm giàu 79

2, hậu phúc ấm tài 81

Lệ hai mươi hai: Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản 83

Lệ hai mươi ba: Số khổ nữ 84

Lệ hai mươi tứ: Quan cách cục của ác 85

Lệ hai mươi lăm: Tổ đức lưu danh, gia đạo thịnh vượng 86

Lệ hai mươi sáu: Phúc mỏng dồn gia đạo sa sút 87

Lệ hai mươi bảy: Học đồ xuất thân xí nghiệp gia 89

Lệ hai mươi tám: Tổ đức lưu danh, sinh sản nhiều du dương 91

Lệ nhất giáp ngọ nam của chìm nổi

Nam mệnh giáp ngọ năm chín tháng buổi trưa sinh

1, thị trường chứng khoán thua hai trăm vạn

Giao hữu tọa dậu được thái dương hóa kỵ năm sinh, dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập cung phúc đức phùng mệnh lộc. Nói giao hữu cố tình ta vô phòng , ta tương thiệt thòi lớn. Chuyển cung phúc đức canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, được phu thê cập tài bạch lưỡng đều bính hóa thiên đồng lưỡng lộc lai hội với điền trạch. Đến đây tương dẫn phu thê cập tài bạch lưỡng đều tiên hậu bị cướp của ách.

Kì thực người này tằng nhân đổ lầm vào cái tròng mất tiền, cập nhật hậu lão bà giao hữu vô ý sinh ngoài giá thú tình, dẫn sói vào nhà mà chết dĩ ly hôn xong việc.

Lộc là phúc, thường kẻ khác cư an không được tư nguy, sở dĩ gặp nạn, đến đây tức nếu nói “Lộc tùy kỵ tẩu”.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 5. 2(15 trang)

2, một thân đổ tính nặng

Mệnh bàn “Mười hai cung”, cung cung đều có thể luận nhân “Tính hướng”, bất đồng cung vị nói có đúng không cùng phương hướng “Cá nhân tính cách”, đến đây tức “Cung cung đều là xuân”.

1. Kỳ “Tài bạch” hóa liêm trinh <đánh cờ tinh> hóa kỵ nhập “Cung mệnh” phùng liêm trinh Hóa lộc năm sinh, nói người này ái “Đổ” mà dễ thâu tiền .

2. Chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra” , là mỗi yêu tất đổ, làm không biết mệt.

3. Lánh người, kỳ “Thiên di” hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập “Cung mệnh” , nói kỳ được “Ngoại tại” “Kỳ ngộ” hoặc “Lạc thú”.

4. Như dĩ 1+ 2+ 3 thức hợp của, thì kỳ “Đổ” “Nhiều cơ hội”, “Loại khác cũng nhiều”, từ mọi người vui đáo lục hợp màu, thậm chí sinh mạt trượt, thiên cửu chờ, thua mất ước một cái nhà nhà trọ.

5. Như tựu 3 thức đi xuống kéo dài, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra”, tức sai ai ra trình diện ất Thái âm “Kị ra” với “Phụ mẫu”.

Đến đây nhất đa cung vị “Xâu chuỗi thích tượng” có thể giải trừ vì thế nhân “Đào hoa cơ duyên đa” mà “Nhục dục” cũng nhiều, thường có vật món bất đồng “Sương sớm nhân duyên” .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 37~ 38 trang.

3, do kỳ phụ mẫu trong tay gia đạo sa sút

38 năm phụ mẫu tự đại lục di chuyển lai thai, thân ít xu tê ngõ hẹp vi chương phòng xá trung. Đến đây tức với phụ mẫu trong tay “Gia đạo sa sút” tượng.

1. “Phụ mẫu” hóa văn khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại thái dương nhập “Giao hữu” phùng thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, trình song kị.

Lời ấy phụ mẫu tương “Trải qua thất bại”, “Quái gở xử thế”, nan quang vinh hiển.

2. “Điền trạch” thì hóa văn xương hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, trong buổi họp thức trình tam kị phá mệnh.

Đến đây “Phụ mẫu”, “Điền trạch”, “Thiên di” cộng phá, với phụ mẫu trong tay gia đạo sa sút, đinh tài điêu linh, cũng ít đôn thân láng giềng hoà thuận.

3. Này đây bản làm ra thân hoàn cảnh phi tốt, cũng là con trai độc nhất .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 90~ 91 trang.

Lệ nhị: Hạng Võ của tài phú

Thành tựu vị dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển đinh cự môn kị quay về huynh đệ được thiên di tân hóa cự môn lộc lai củng, lên như diều gặp gió.

Huynh đệ cung hội lưỡng lộc, dĩ giáp thái dương hóa kỵ nhập tật ách phùng giao hữu dĩ canh thái dương phi lộc lai hội, mà thiên di vừa dĩ tân hóa thái dương quyền củng hộ, kế được tam lộc nhất quyền, nên kỳ phong vân tế hội.

Tật ách được tam lộc nhất quyền tất chí đắc ý mãn, chuyển nhâm vũ khúc kị sinh thiên di vừa tái phùng sự nghiệp kỷ bay tới vũ khúc lộc hội. Lúc này, thiên di được tứ lộc nhất quyền vậy, hô phong hoán vũ!

Chú: Thiên di được lộc, quyền củng hội, hiệu quả và lợi ích tốt cách! Là lộc dục quyền hộ, quyền ái lộc ủng, cảnh thượng thiêm hoa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh!

Tái quan Kỳ huynh đệ cung thành tựu vị, trừ kể trên giáp liêm trinh lộc với phúc đức cát vùng thiếu văn minh, giáp phá quân quyền cũng nhập thiên di hội phu thê cập tài bạch quý phá quân bay tới song lộc củng hóa, tài kho thông thiên, nuôi sống trăm vạn hùng binh, có thể vạn chúng nỗi nhớ nhà.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 6(17 trang)

Lệ tam: Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh — tài phú thiên

Đến đây xấu số khôn tạo, quý xấu năm tháng tư giờ Dậu sinh, cung mệnh canh thân chỉ tọa liêm trinh.

Năm sinh tham lang kị sinh thiên di, thiên di chỉ kị bản bên trong thủ phân ứng với vô phương, mà tài bạch thì liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” thành hai đầu sai ai ra trình diện kị của phá.

Mệnh, thiên ký phá, mà thiên di chuyển thái dương hóa kỵ nhập giao hữu vừa phùng Thái âm “Tự Hóa kị” tiêu tán, nhân sinh tương vô năng mong muốn mà thất kỳ tự chủ và phương hướng. Kỳ tật ách cũng ất Thái âm cùng kị với giao hữu thành rách nát, canh hình vô pháp nắm trong tay phiền chán mạn loạn!

Chú: Hóa kỵ năm sinh tức là mạng người sinh hồng trần nghiệp lực điểm, đến đây kị sở rơi của cung tức là nên cung sinh ta ước thúc hoặc trách nhiệm, nỗ lực. Chuyển kị phục sai ai ra trình diện rách nát thì cá tính hoặc gặp gỡ trình hỗn loạn vô tự chủ ý chí hoặc thân bất do kỷ.

Cung mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, bản là gìn giữ cái đã có lo cho gia đình tượng, chuyển quý tham lang tái hóa kỵ nhập với thiên di thành thất thần phá toái cách.

Đến đây hiệp tài kho <điền trạch> của kị ra, thương tổn đã cự, phục sinh thiên di tao ngộ hóa kỵ năm sinh, lập thành khói lửa mê loạn, vì vậy nói kỳ thất thần phá toái.

Kì thực cô gái này xuất thân đứng hàng thứ cư mạt, trên có nhị tỷ vô huynh đệ. Đại tỷ trời sinh nhược trí tàn chướng, nhị tỷ tình cảm sớm phát sớm giá, kết hôn sống chết, độc di cô gái này và phụ mẫu gắn bó.

Điều kiện không được thường, 16 tuổi lên gia đạo sa sút, mắc nợ buồn thiu. Bất đắc dĩ xuống hải bạn rượu mấy năm rồi sau đó bồi thường toàn bộ gia trái hoàn tất tái gả làm vợ người, bất đắc dĩ hồng nhan bạc mệnh gặp nhân không quen, nhà giàu lão công tham hoa yêu rượu phục hít thuốc phiện, mỗi khi quyền cước tương hướng, lấy nước mắt rửa mặt độ nhật. Ai ai thê thê hành hạ mấy năm cuộc sống hôn nhân, chung dĩ thắng được ly hôn tố tụng mà xong việc.

Người mang phụng dưỡng phí, bản có thể an tĩnh thủ phân để gặp lại phu quân, bất đắc dĩ năm ngoái gặp lừa dối tập đoàn lệnh kỳ mắc nợ 800 dư vạn, bất đắc dĩ tái hãm vui mừng tràng chấp hồ, kế tục đối mặt sinh trương thành thục ngụy tanh hôi nhân sinh.

Ở đâu do mệnh hãm vui mừng tràng, nguyên lý nói như thế nào?

Thiên di và sự nghiệp lưỡng đều tọa giáp, dĩ liêm trinh song phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển canh thiên đồng hiệp song lộc hóa kỵ nhập điền trạch hội tài bạch bay tới thiên đồng lộc, trời giáng vượng tài.

Tài phi hóa lộc nhập điền hội cát, phục dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập thiên di phùng phu thê bay tới tham lang lộc hội, đào hoa tài vượng vậy .

Nhiên phu thê dĩ tham lang lộc chiếu mệnh, chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu vừa phùng mệnh lộc, dạ khách của duyên nhân khí vượng. Nhưng giao hữu bản cung Thái âm tự Hóa kị ra tiêu tán, phùng tử nữ bay tới Thái âm lộc tái tiếp theo hội, là vợ chồng, tử nữ cộng tương hoạt động lớn duyên khứ duyên lai tượng, là được đào hoa vượng tài mà sinh trương thành thục ngụy náo nhiệt tống vãng nghênh đón. Đến đây mười phần phong trần nữ mệnh cấu cách, ở đâu đủ dị tai?

Chú: Phàm mệnh sai ai ra trình diện lưỡng kị phá tan người, thuộc “Nghiệp lực nặng” “Đặc biệt”, phi thương thân thì phùng nghiêng ngửa, thường vô lực và tạo hóa chống lại.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 8(22 trang)

Lệ tứ, mậu ngọ nam của tài vận (đi làm kiêm nghề phụ tốt, kinh thương bất hảo)

Vấn: Cô gái này hiểu rõ bạn trai 67 năm 11 nguyệt giờ Thân sinh, mệnh tọa bính thìn có cự môn và đà la.

Bất quá khán lão sư giải thích có thể lý giải, thế nhưng một ngày chính bắt được hé ra mệnh bàn lại cảm thấy như Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn chẳng từ đâu hạ thủ, khả năng chỉ có thể nhìn hơn đa hạ công phu!

Vừa cô gái này lại muốn hỏi hắn tiền tài, ta thử lại trứ giải trừ giải trừ khán, thỉnh lão sư tái chỉ ra chỗ sai…

Mệnh hóa kỵ nhập điền trạch cất dấu cung, vô cái khác kị gặp gỡ, sở dĩ nỗ lực phải cụ thể có thể thủ thành?

Đáp: Đã ngon miệng liễu, chúc mừng!

Vấn: Tài bạch phục vừa hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập điền trạch, sẽ có tài sản.

Đáp: Đúng vậy! Rất nhanh thì hội được trưởng bối trợ giúp mà đưa sinh, là bản mệnh điền trạch dĩ kỷ tham lang quyền nhập huynh đệ phùng năm sinh tham lang lộc chiếu đại hạn điền trạch, chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập phu thê <đại hạn tài bạch> được đại hạn huynh đệ đinh bay tới Thái âm lộc hội, là ta được trưởng bối phúc mà đưa sinh.

Nhiên dù sao huynh đệ ất Thái âm hóa kỵ nhập phu thê <đại hạn tài bạch> phùng hóa kỵ năm sinh , là thực lực kinh tế bất túc của tượng, chuyển giáp thái dương vừa kị ứng với với nguyên mệnh tài bạch phùng điền trạch bay tới văn khúc kị, hiển nhiên được trưởng bối trợ giúp đưa sinh rồi sau đó kinh tế năng lực bất túc, chỉ nhưng tương thoát ly sản xuất vuốt lên tài vụ! Vì vậy đưa sinh ứng với vật tham đại, hảo, miễn gánh vác quá nặng mà cục diện thành quẫn.

Vấn: Sự nghiệp phi hóa lộc nhập tài bạch, có thể việc buôn bán kiếm tiền, lợi nhuận không sai. Có đúng hay không công tác tiền kiếm được có thể mua bất động sản? Sở dĩ sau đại hạn đi vào cung điền trạch sẽ có tiền.

Đáp: Bản mệnh dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch là thủ thành, nhưng nói chữ khúc hóa kỵ nhập tài bạch thì là tài kho chảy ra nan thủ của tượng; mà cung phu thê <đại hạn tài bạch> vừa hiệp hóa kỵ năm sinh ất thái dương hóa kỵ nhập sinh tài bạch, thì kho của bất ổn, không được sớm việc buôn bán. Huống hồ đại hạn mệnh dĩ mậu thiên cơ phùng hóa kỵ năm sinh với phu thê, đại hạn sai ai ra trình diện phá, tất có hối lận, vì vậy hạn trong vòng nhưng dĩ gìn giữ cái đã có là thượng.

Vấn: Thế nhưng điền trạch vừa hóa văn khúc hóa kỵ nhập cung tài bạch, sở dĩ cái này đại hạn tương đối sẽ không tồn đáo tiền, sẽ đem tiền tiêu rơi.

Đáp: Kể trên điền trạch hóa kỵ nhập tài bạch hung hội đại hạn tài phục tự Hóa kị ra, là tài sản thiên không tượng, kỳ thất đại vậy! Nhữ vân: Sẽ đem tiền tiêu rơi. Quyết phi như vậy thiện thôi!

Vấn: Vừa huynh đệ cung có thiên tài tinh tham lang Hóa lộc năm sinh, vừa hóa quyền đáo cung phúc đức, sở dĩ kết luận là hắn sẽ có tiền.

Đáp: Kết luận là hắn sẽ có tiền? Đến đây luận có tỳ vết nào!

Đến đây mệnh nếu như đã ngoài ban kiêm nghề phụ, nhất định phải cao thu nhập mà thoả đáng có thừa! Nhược nhất tâm đầu nhập kinh thương, chỉ thất lớn hơn được. Nãi huynh đệ và điền trạch lưỡng cung cộng phá sinh tài bạch, lúc này lấy thủ liễm mà công thì có thừa, dĩ chuyên tấn công vô thủ tục tất thất.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 9. 2(26 trang)

Lệ ngũ, đinh tị nam của tài phú

Nào đó nam: Nước lịch 66 năm âm lịch ba tháng buổi trưa.

1, người này sự nghiệp tự Hóa kị, sự nghiệp vận làm sao phân tích? Tài vận làm sao phân tích?

Đáp: Vận hạn của thuận nghịch, điều không phải phi quan sự nghiệp hoặc tài bạch bất khả. Thí dụ như đến đây mệnh, thiên di dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, nói cuộc đời này tất có được phúc là lúc; chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch được tài bạch bính thiên đồng lộc lai hội, đại cát. Là bản đại hạn tài bạch và bản mệnh tài bạch cát ứng với với điền trạch, đãi hậu năm đạp hợi cung, vận trình tất là tốt của thủy.

Đến đây tức cái gọi là tiên quan mệnh cách mà luận đoán đúng thời cơ hạn. Các hạ có chưa bắt đầu tốt tiền đồ. Duy bản mệnh ký điền trạch sai ai ra trình diện phá, mọi việc thu liễm là cát, hàm sự nghiệp và hôn nhân . Đến nỗi sự nghiệp tự Hóa kị thì canh ứng với thu liễm, chỉ tuổi còn trẻ nên đi làm an ổn là thượng sách.

2, tài vận

a, vấn: Bản mệnh tài xung đại hạn tài là khinh, đại hạn tài xung bản mệnh tài làm trọng. Thuyết pháp này đúng không?

Đáp: Hết thảy kị xung, kỳ hậu quả nặng nhẹ, hay là muốn trở về sinh bản mệnh bàn “Cung vị” cân nhắc.

Thí dụ như mạng ngươi, tài bạch dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh, là nói nhân sinh tương có kim tiền ràng buộc hoặc làm phức tạp, vì vậy lúc còn trẻ ứng với thượng tốp nã cố định tiền lương, sinh hoạt chi tiêu còn phải liệu cơm gắp mắm. ※ thẳng đến bản phu thê đại hạn nhưng làm gốc mệnh tài xung đại hạn tài, vọt tới năm nào mà chỉ? Chuyển cung mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, là vọt tới 31 tuổi hợi năm lưu niên tài mà chỉ. Này đây mạng của ngươi, lão Thiên không muốn cho người ta quá 31 tuổi trạm kiểm soát, tiền tài mới có thể như ý.

Như dễ dĩ mệnh bàn là tài bạch hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh. Phàm mệnh tam phương phi kị xung mệnh, người này tất sai ai ra trình diện kỳ ngốc .

Tài bạch xung mệnh, cá tính chuyết sinh kiếm tiền, tới phu thê đại hạn nhưng thu nhập bất ổn. Đến đây tượng chủ người này hay nhất tập được nhất nghệ tinh, nhân sinh có thể ít ưu.

b, vấn: Còn có nếu như đại hạn tài xung bản mệnh tài là hung, như vậy lưu niên nhập thập ma cung nên năm tài vận soa?

Đáp: Tiền vấn đã thuật, thỉnh tế tự rót chước. Nhưng chiêu này chỉ bất quá như sông Hằng lạp sa, tất không đủ để ứng phó quảng đại đàn đề.

Hỏi lại: 06 lưu niên và bản mệnh bàn nặng điệt, thì bản mệnh tài cát tượng ứng với sinh lưu niên, nhiên đại hạn tài soa dẫn đến tài không được tụ, có hay không ám chỉ năm nay tiền tài thu nhập tăng nhưng chung tương còn có thể hóa phí rơi ư?

Đáp: Bản mệnh bàn làm một thiết thời gian động bàn thân thể, động bàn tất cả hóa tượng giải thích, cũng không thể ly khai bản mệnh ký có cách cục cơ cấu. Nói cách khác: Tên khất cái cuối cùng là lạn mệnh, không có khả năng đi tốt hơn vận tựu khoác hoàng bào.

Này đây, bản mệnh bàn làm một thiết thời gian động bàn thân thể, là 『 thể trung thân thể 』. Mà đại hạn có thể giả thiết là lưu năm trở xuống động bàn 『 sử dụng trung thân thể 』; đồng lý, lưu niên cũng có thể giả thiết là lưu nguyệt dưới động bàn 『 sử dụng trung thân thể 』.

Bởi vậy, mỗi luận cập “Và bản mệnh cung nặng điệt lưu niên”, lúc này tất dĩ đại hạn ─『 sử dụng trung thân thể 』 làm trọng. Bản mệnh tài ký dĩ hóa kỵ nhập mệnh mà xung đại hạn tài, ngược lại nhập điền trạch xung sang năm tài, chỉ rõ năm trước đây không có khả năng quá, dù cho đắc ý khoảng thu nhập thêm cũng cận qua tay nan tồn.

Nhiên tự khứ năm khởi, tài mặc dù nhưng nan tồn, nhưng tương tương đối lung lay! Ở đâu duyên?

Là: Đại hạn tài phi hóa lộc nhập mệnh, ngược lại hóa kỵ nhập điền trạch được bản mệnh tài bạch thiên đồng lộc hội, phục viên và chuyển nghề nhập năm ngoái điền trạch. Cho nên năm nay tài nhưng tương đối lung lay, nhưng cận chỉ qua tay hoặc khẫn cấp nan tồn!

3, quan bản đại hạn (cách cục ứng với đại hạn, động bàn)

Quan đại hạn ước chừng nhị pháp:

Nhất, bản mệnh cách cục của cát và hung chỗ, kỳ phi hóa quá trình là phủ xúc ứng với điểm vận hạn, mà quyết định bản vận hạn của thuận nghịch.

Nhị, động bàn nặng cung mệnh, cho nên tiên dĩ đại hạn cung mệnh của hóa trở về thái cực quyết định cát hung; thứ mà lại bàn về đại hạn sự nghiệp và tài bạch, đồng dạng trở về thái cực quyết định cát hung.

Thí dụ như bản mệnh lệ, dĩ mệnh hóa kỵ nhập điền trạch được song kị, ngược lại hóa kỵ nhập phúc đức, thị cùng phúc đức tức là song kị sở tọa, nhân sinh đương nhiên là có tiếc nuối và không như ý. Ngoại trừ bất hạnh gia đình biến cố ngoại, bao quát tình trạng kinh tế <điền trạch là tài phú cung phá> và mệnh bàn chủ nhân sự nghiệp đô hội bị đập ở, ảnh hưởng đệ nhị đại hạn cập bản đại hạn hai mươi sáu tuổi trước, dù cho có đại tài cũng không từ thi triển.

Ở đâu tác đến đây luận?

Là phúc đức là đệ nhị đại hạn điền trạch nhưng tọa song kị vì vậy đệ nhị đại hạn đương không được vượng, mà phúc đức vừa hiệp song kị ngược lại kị xung bản đại hạn mệnh , cho nên bản đại hạn nhưng có khiên trệ.

Đến đây mệnh cách nét bút hỏng chỗ <điền trạch> kị chuyển kị của đệ nhất kị là nhập phúc đức xung hai mươi sáu tuổi lưu niên, cho nên hai mươi sáu tuổi trước mạc triển, đãi hai mươi bảy tuổi lên thủy sai ai ra trình diện thích ngại. Nhiên dĩ điền trạch tọa 『 định nghiệp kị 』 nhưng hung ứng với sinh năm nay điền trạch , này đây qua hết năm nay nghiệp lực tài rốt cuộc phần lớn thối lui.

Bản mệnh là thuộc tiên bần hậu phú cách, làm sao năng lực phú? Lần sau hơn nữa.

4, phú mệnh

Vấn đề nhất: Đinh tị nam vì sao là phú? Khán tài phú chủ yếu khán tài, điền trạch lưỡng cung sao?

Vấn đề nhị: Làm sao khán quý, cũng chính là vận làm quan? Đến đây tạo đáng quý phủ? Học sinh bái thượng

Đáp: “Đại phú do thiên” nhất văn nói rõ phú cách trừ khán điền trạch tam nước ngoài, là tối trọng yếu là 『 quan phúc đức tam phương 』 của cát hóa có hay không và điền trạch tam phương giao nhau hô ứng.

Đinh tị nam dĩ thiên di giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, nói nhân sinh tất có tốt gặp, chuyển mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch được tài bạch bính thiên đồng lộc lai hội .

Chuyển điền trạch quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức phục được cung phu thê dĩ mậu tham lang lộc lai hội, mà huynh đệ cung thì lại thấy kỷ hóa tham lang quyền tái tướng củng.

Thượng thức kế được tam lộc nhất quyền giao cát, thuộc đại cát tượng. Phàm có nhiều thiên tài tinh lộc quyền hội củng điền trạch người, phú có thể kỳ vậy.

Lánh người, điền trạch dĩ quý phá quân phi hóa lộc nhập phu thê vừa phùng thiên di giáp phá quân phi quyền tướng củng, chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách được tự hóa lộc, nói thiên phát mà phú được kính trọng sinh địa phương thượng , ủng sinh không chỉ một bút.

Quý thì ứng với dĩ huynh đệ cung , cung thiên di là việc chính, thứ khán cung phụ mẫu . Đến đây mệnh huynh đệ dĩ kỷ văn khúc hóa kỵ nhập mệnh xung thiên di, sinh quý có chút tổn hại. Cung thiên di thì dĩ giáp thái dương kị với giao hữu, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức phục và điền trạch của kị hội phá, nói bất thiện giao tế thủ đoạn hoặc mỗi gặp tiểu nhân trở, nhưng sinh quý có tổn hại.

Tống đến đây, đến đây mệnh phi tất yêu cầu quan cao, nhưng yêu cầu đứng hàng địa vị quan trọng mà có.

Đến đây mệnh điền trạch ký sai ai ra trình diện nét bút hỏng, mọi việc suy nghĩ sâu xa thanh thản, thận trọng, khổ cực tích lũy của tượng; mặc dù lấy được phong tài, cũng thuộc kiên định cơ sở của được, hoặc sảo chuyển biến tốt cao bảo thủ, lập chiêu kỳ tổn hại.

5, chức nghiệp

Vấn: Như vậy phi tinh pháp năng lực làm sao phán định nên tạo thích hợp làm loại nghề nghiệp nào ư?

Ví dụ như đến đây tạo: Yêu cầu phú dựa vào thập ma hành nghiệp ư?

Đáp: Tế luận hành nghiệp thập phần không đổi, hóa diệu cận mười tám mà hiện nay hành nghiệp không ngừng ba trăm sáu mươi, thật khó. Thân thể to lớn dĩ được lộc là thượng .

Phàm lộc, quyền dĩ chiếu thắng sinh tọa mệnh tam phương, nhập với điền trạch tam phương cũng thuộc kỳ thực; duy nhập giao hữu tam phương cần phải tế luận hư thực lại vừa định đoạt.

Thí dụ như đinh tị nam được Thái âm Hóa lộc năm sinh với phụ mẫu , chuyển tân văn xương hóa kỵ nhập thiên di, chiếu mệnh, thì đến đây phụ mẫu Hóa lộc năm sinh thùy tượng sinh ta phi vô căn cứ, có thể làm Thái âm lộc hành nghiệp được giao hữu tài.

Thái âm lộc người, làm cho đẹp, cảnh đẹp ý vui hành nghiệp. Thái âm lộc ký tọa giao hữu tam phương, nói kỳ sản phẩm ứng với đi phổ biến hóa đồ dùng hàng ngày.

Lánh người, mệnh canh thái dương và sự nghiệp nhâm thiên lương lưỡng lộc đều nhập giao hữu, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, được phu thê dĩ mậu tham lang hóa lộc lai hội. Nói ta phúc duyên kết với giao hữu, mà lại cho ta hứng thú hành trình nghiệp, hay nhất đến đây sản phẩm là nữ tính sở thích dùng người.

Thái dương lộc người, ứng với đa thuộc điện thoại sinh ý. Thiên lương lộc người, ứng với đi cụ cách điệu lộ tuyến. Tham lang lộc người, nghệ phẩm hoặc cụ thẩm mỹ kiểu dáng là tốt.

Đến nỗi mệnh canh vũ khúc quyền nhập sự nghiệp phùng tự Hóa kị, như làm lão bản còn phải kiêm hỏa kế. Mà năm sinh thiên đồng quyền nhập với điền trạch phùng song kị, nói việc phải tự làm, khổ cực mà được. Cẩn tác giản đáp, đáng giá ngoạn.

6, đạp tử nữ đại hạn

Vấn: Khả phủ nói chuyện sau đại hạn nhận định? Sau đại hạn cung mệnh thiên không cung, đối cung phùng song kị, sẽ có thập ma trạng huống phát sinh?

Ân sư, học sinh của cung tử nữ thật không tốt, làm sao phán đoán ư?

Đáp: Sau đại hạn có được hay không?

Kị chuyển kị được song kị của xung người, nhuệ bất khả đương. Các hạ dĩ cung mệnh xuất phát, thì canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch phùng cự môn hóa kỵ năm sinh , chuyển quý tham lang song kị xung tài bạch. Điền trạch cất dấu cung ký thiên không phục dĩ xung tài, nhân sinh đương có khốn cùng là lúc.

Dĩ cung điền trạch xuất phát, thì ký tọa song kị phục dĩ kị chuyển hóa kỵ nhập sự nghiệp mà may mắn phùng tự Hóa kị tiêu tán kỳ lực, vì vậy do ít tiểu hạn cửu tuổi <đạp điền trạch> khởi xung, vẫn vọt tới đệ tam đại hạn hai mươi sáu tuổi <đạp tài bạch> quá hậu thủy chậm. Ở giữa đệ nhị đại hạn tuy có khởi sắc, nhưng chung quy hoa trong gương, trăng trong nước.

Này đây của nợ nữ đại hạn phi là kị chuyển kị được song kị chính xung người, chỉ cần gìn giữ cái đã có vô mạo phiêu lưu của là, nhưng thuộc thuận vận. Lời hẹn ba mươi mốt tuổi sáu tháng cuối năm khởi hành cát, diên tới tử nữ hạn bốn mươi ba tuổi chỉ đều có thể xưng cát vận. Hạn chuyển tài bạch vừa là chính xung, đến đây hạn thì trăm triệu gìn giữ cái đã có.

Điền trạch ký phá, suốt đời hành tung nhu cẩn thận, tùy duyên không bắt buộc, vận tới thành phú. Cường thủ hào đoạt, thuấn thành tro yên.

7, thê tử chức nghiệp

Nhữ thê của huynh đệ cung dĩ đinh cự môn hóa nhập điền trạch thành tam kị, cách cục có tổn hại.

Chú: Huynh đệ cung người, sự nghiệp cộng tông sáu vị, tài bạch cất dấu mười vị, phá thì quản lý tài sản phi tốt, chuyện tốt luôn luôn không được hằng thường, vận khí đa lên xuống.

Kể trên thứ hai đủ chứng kỳ mặc dù chức nghiệp phụ nữ nhưng dĩ nã lương an ổn là thượng, không thích hợp gây dựng sự nghiệp.

Nhiên kỳ tật ách được thái dương mệnh lộc, chuyển quý tham lang kị lại được thê mệnh mậu tham lang lộc, nói kỳ thuộc phúc hậu người , chuyển nhâm vũ khúc kị sinh sự nghiệp, ứng với là công tác mặc dù điều không phải thường thoả mãn, nhưng so sánh với bất túc xuống nhưng rất có dư, sở dĩ yên ổn hay phúc, không cần cưỡng cầu.

8, thể, sử dụng (dĩ tài, đưa sinh làm thí dụ)

Thập ma khiếu “Thể, sử dụng” ? Trở về thái cực hay minh bạch “Thể, sử dụng “

Tịnh bàn mười hai cung vĩnh viễn là “Thể”, nhân thời gian mà chuyển hoán đại hạn, lưu niên thậm chí lưu nhật, lưu thời, chúng nó đều là “Sử dụng”.

Thể người, như cây của cây và sinh trưởng địa điểm; lộng đúng nói thì cây bàn chi tốt, lộng lỗi là kiều Thái Thú loạn điểm uyên ương phổ.

Ngô phi quan niệm về số mệnh người, nhưng ở người của ta sinh kinh lịch bên trong phát hiện: Nếu như ngươi nghĩ du việt Lôi Trì cảo không được sở thanh, thượng đế biết dùng loạn ca tụng thức tỉnh đầu ngươi dặm uyên ương loạn phổ.

Thập ma khiếu “Thể, sử dụng” ? Thể, sử dụng là cáo thuật người ta: Thập ma có khiếu nên tố thập ma đông tây.

Chỉ hận thượng đế, tha tại sao không ở ta lúc còn trẻ nhượng ta có tự mình hiểu lấy? Cần phải cho ta đầu đầy trường bào thời gian, mới để cho ta thanh tỉnh?

Thí dụ như nhìn ngươi năm nay tiền tài trạng huống, lưu niên tài bạch [sử dụng] thiên cơ tự hóa lộc phùng bản mệnh tài bạch [thể] bính thiên cơ quyền lai hội, đại diện người ta năm nay đỉnh đầu năng lực đa nã một chút chỉnh bút tiền ; nhiên dĩ ất Thái âm kị xuất phát từ phụ mẫu [thể] phùng Hóa lộc năm sinh , là đi ra qua tay tài khá nhiều ý.

Chuyển phụ mẫu tân văn xương phi hóa kỵ nhập nguyên mệnh thiên di [thể], cũng là lần nữa kị ra , khẳng định chỉ là qua tay mà thôi; nguyên mệnh thiên di vừa là đại hạn tài bạch [cung vị nặng điệt ─ sinh lưu niên làm thể, sinh bản mệnh là sử dụng], canh khẳng định năm nay tài bạch tuy là bản mệnh tật ách, lại củ kết và tiền du quan chuyện, ngược lại hóa ứng với đại hạn tài bạch.

Đúng hay không? Thỉnh không cần khách khí bảo lưu mà nói thẳng. Nếu như ta nói sai, vậy cũng dĩ khích lệ ta cần canh nỗ lực lại học tập.

Quay về quỹ: ——- rất hợp nhé. Cương lấy được một khoản thêm vào thu nhập, qua tay tựu cho nhạc mẫu chữa bệnh. Thật là qua tay tiền.

Vấn: Đoạn này xin hỏi lão sư, năm nay tài vận bởi vì cuối cùng đều là kị ra, sở dĩ phán định là qua tay tài sao?

Như vậy điều không phải kị ra tình huống, tựu đại diện thực được tài liễu sao?

Đáp: Kị ra đương nhiên không giữ được. Nếu như điều không phải kị ra tình huống, vậy phải xem là kị với ở đâu cung? Như rơi vào giao hữu tam phương , như nhau không giữ được. Nhập điền trạch tam phương thì là thật.

Trở về thái cực hàm tứ hóa tượng ý và cung vị giải thích, hai người cũng không thể ly khai nguyên mệnh bàn ký cũng có tượng.

Thí dụ như bản mệnh bàn vô ly hôn của tượng, dù cho đại hạn hoặc lưu niên cung phu thê đại không được cát, hắn chắc là sẽ không ly hôn. Sở dĩ thông thường học đẩu số đa năm hay là: Đại hạn phu thê Hóa kị nhập đại hạn thiên di xung đại hạn mệnh, đã bảo nhân phải cẩn thận hôn nhân.

Tại sao không suy nghĩ một chút đại hạn phu thê là nguyên mệnh bàn ở đâu cung? Nếu như đến đây cung không quan hệ hôn nhân sự, thì tại sao hôn nhân của xung? Nó chỉ tuyệt đối là chuyện khác!

Vấn: Suy tư một chút, đại hạn phu thê là nguyên mệnh bàn phúc đức và thiên di thì và hôn nhân hữu quan?

Đáp: Đại hạn phu thê và bản mệnh phu thê, hai người của kị cũng không giao nhau hoặc tương trùng, cho nên vô hại.

Vấn: Lánh đại hạn phu thê là nguyên mệnh bàn điền trạch và phụ mẫu, cũng cùng hôn nhân hữu quan?

Đáp: Điền trạch và phụ mẫu đương nhiên và hôn nhân hữu quan, như không gặp bản mệnh phu thê và đến đây nhị cung tướng phá, thì làm sao ngại?

Tái cử đồng loạt: 03 năm người ta ở đâu duyên đưa sinh?

Đại hạn tài bạch [sử dụng] giáp liêm trinh hóa lộc nhập mệnh, chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch [thể]; được bản mệnh tài bạch [thể] bính thiên đồng phi lộc lai hội, cấu thành đưa sinh tượng.

Đại hạn tài bạch bản chẳng qua là bản mệnh thiên di, là gặp gỡ vị mà không phải là thuộc tài cung; dĩ kỳ chuyển hóa quá trình của sử dụng được bản mệnh tài bạch thân thể cát hội, vì vậy trời giáng phúc mà được tài đưa sinh, dùng thuốc lưu thông khí huyết chặt chẽ thành tượng mà sinh việc này.

Thì đại hạn tài bạch của lộc phi nhập 03 năm của điền trạch [sử dụng] ư?

Vấn: Lão sư ý tứ là: Đại hạn tài bạch của phi hóa lộc nhập 03 năm của điền trạch, tình huống này không có nghĩa là nhất định đưa sinh, mà là bởi vì đại hạn tài bạch chuyển hóa nhập bản mệnh điền trạch, mà được bản mệnh tài bạch của hội mới đưa đến đưa sinh ba?

Đáp: Người ta khai khiếu, chúc mừng!

Tiền lệ đinh tị nam mệnh, tài bạch của ngại, kỳ “Thể” :

Nhất, tài bạch dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập cung mệnh: Nói kiếm tiền khổ cực hoặc cố định thu nhập , từ thương cũng chỉ có thể tố tiền mặt bán lẻ, bằng không tất có tiền tài của mất mà đau khổ.

Nhị, chuyển mệnh canh thiên đồng tái hóa kỵ nhập điền trạch phùng năm sinh cự môn kị, kho phá mà bại, gia vận tất trải qua suy vi.

Kỳ “Sử dụng” <ứng với sinh đại hạn, lưu niên động bàn>:

Tổng hợp lại thượng thức, nhất thức thì ứng với nguyên mệnh tài bạch hóa kỵ nhập hiện hành đại hạn “Phúc đức” xung đại hạn tài, nói đến đây hạn nhưng thuộc lai tài hữu hạn, nhu tiết kiệm gìn giữ cái đã có. Nhị thức là lai tài của hạn ứng với sinh hậu năm “Phúc đức” <điền trạch> trước, cho nên hậu năm trước tưởng phát cũng khó.

Tài bạch của phúc, kỳ “Thể” :

Nhất, tài bạch bính thiên đồng phi hóa lộc nhập điền trạch, tiền tới nhà của ta, tất sai ai ra trình diện kỳ thuận.

Nhị, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, lai tài khoái trá.

Kỳ “Sử dụng” :

Nhất, đại hạn đạp phu thê , dĩ mậu tham lang phi hóa lộc nhập phúc đức hội tiền nhất, nhị thức tài phúc, nói đến đây hạn nên được cơ hội mà phát.

Nhị, thượng thức chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp được phục huynh đệ cung kỷ vũ khúc lộc lai hội, huynh đệ cung là hậu năm cung phu thê, cát ứng với bản mệnh cung phu thê, thì có phúc tài tương cho nên tới. Cho nên hậu năm sáu tháng cuối năm tài duyên tiệm hiển.

Vừa thí dụ như đến đây mệnh như đi sinh tài bạch đại hạn, là đại hạn mệnh hóa kỵ nhập nguyên mệnh , đến đây mười năm chủ hối, động thì phạm lỗi, gìn giữ cái đã có an thân là thượng.

Có điểm hiểu. Tiên phân tích “Thể”, vậy sau phân tích “Sử dụng”, “Thể” biểu hiện có thật xấu của tượng, thì nhân sinh tất có đến đây tượng, mà “Sử dụng” là thật xấu phát sinh thời gian.

Đáp: Được rồi, đây là đại nguyên thì. Thủ pháp tuy rằng cũng không thiếu, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm .

Vì sao không nên hợi cuối năm tài năng thuận? Bởi vì sang năm lưu tài nhập bản mệnh điền trạch, chuyển cung phúc đức, đại hạn tài phi hóa lộc nhập bản mệnh cung chuyển nhập bản mệnh điền trạch, lẽ nào tài còn không được? Thỉnh lão sư giải thích khó hiểu!

Đáp: Bản mệnh bàn của nét bút hỏng chỗ là điền trạch được song kị, phục dĩ quý tham lang xung nguyên mệnh tài bạch, ngược lại “Chính xung đại hạn cung mệnh”, dĩ đệ nhất kị xung tài còn đối với ứng với sinh hợi năm nhưng sai ai ra trình diện bản mệnh điền trạch của song kị xung lưu tài cho nên cũng.

Học sinh đối mặt một bàn, còn chưa phải biết làm sao hạ thủ quan sát, thỉnh lão sư bàn lại khán bàn của ý nghĩ của, hay nhất nêu ví dụ tử. Là phán!

Đáp: Phía trước từ lâu đề cập qua, là mạn bất kinh tâm còn là quý nhân hay quên?

Tiên tìm cách cục ưu điểm và khuyết điểm , nhìn nữa cát hung của ứng với với ở đâu hạn năm nào ?

Hoặc dĩ đại hạn, lưu niên lập thái cực điểm vấn sự cung vị , đẩy ngược có hay không phi hóa chạm đến nguyên mệnh bàn tương quan cung vị ? Nếu như cát hóa hội nguyên mệnh cách cục ưu điểm, thì vui như lên trời; nếu như Hóa kị hội nguyên mệnh cách cục khuyết điểm, tựu phòng lậu phùng mưa.

Thí dụ như các hạ mệnh cách , khuyết điểm là:

Tài bạch hóa kỵ nhập mệnh phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập điền trạch thành đôi kị, tất có vô tài nổi khổ. Như dễ dĩ cung mệnh xuất phát, hóa kỵ nhập điền trạch thành đôi kị, ngược lại hóa kỵ nhập phúc đức, cùng là vô tài <điền trạch xung tài bạch> hoặc gia đình nổi khổ.

Đến đây tượng một đường hung ứng với ít tiểu, đệ nhị, đệ tam hạn, đãi hợi năm thì nghiệp lực tẫn.

Ưu điểm là:

Thiên di phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển hóa kỵ nhập điền trạch phùng tài bạch bay tới của lộc hội; tài bạch của lộc tái chuyển kị vừa phùng phu thê phi lộc, huynh đệ phi quyền lai hội sinh phúc đức; phu thê của lộc tái chuyển kị sinh sự nghiệp, phục được huynh đệ phi lộc lai hội. Đến đây một đường cát hóa giao nhau, dệt hoa trên gấm. Vì vậy nói phú.

Hợi năm nghiệp lực tẫn hậu thì mưu mà có , nên nếm thử nghề phụ, khai sáng tân cục . Thiên đồng, tham lang lộc ─ nghề phục vụ, tài nghệ , ngũ thuật chờ hành nghiệp.

Các hạ mệnh cách ký có điền trạch song kị ngược lại phá phúc đức , cho nên ngàn vạn lần không được tham thủ bất nghĩa tài, bằng không sự việc đã bại lộ, tất cả tương hóa thành tro tàn

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 11(31 trang)

Lệ lục, không thích hợp gây dựng sự nghiệp mệnh cách

Lão sư, sáng nay quan sát một mệnh bàn, nữ mệnh nước lịch 61 năm âm lịch ngũ nhật giờ dần. Thiên lương ở ngọ phùng Hóa lộc năm sinh, hóa kỵ năm sinh ở bản mệnh nô bộc cung, đến đây mệnh cách cục ưu điểm và khuyết điểm là thập ma? Cát hung bất minh. Có lẽ ân sư tự nêu ví dụ bàn lại.

Đáp: Đến đây mệnh của nét bút hỏng chỗ: Tài bạch dĩ nhâm vũ khúc phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị với giao hữu , tài đa không được súc; chuyển tân văn xương trình song hóa kỵ nhập phúc đức, tất có tài đau khổ. Mà thiên di cũng dĩ nhâm vũ khúc tái kị với giao hữu, canh rủi ro cục, phòng lộ quẫn thái , thất tín sinh nhân.

Bản đại hạn đi sinh cung tử nữ, đại hạn giao hữu nhiều lắm kị xung đại hạn huynh đệ kho vị , nhưng phòng kinh tế hỗn loạn. 37 tuổi tái đạp nguyên mệnh thiên di, thế chỉ không ổn.

Cô gái này dân quốc 87 năm dương lịch 4 tháng đăng kí kết hôn, dương 6 tháng hôn lễ. Trưởng bối là môi, năm nay trượng phu sự nghiệp thượng đường làm quan rộng mở. Xin hãy ân sư chỉ điểm thủ pháp!

Đáp: 27 tuổi lưu niên đạp cung tài bạch kết hôn, là lưu niên phu thê dĩ nhâm thiên lương phi phi hóa lộc nhập đại hạn “Phúc đức” , trời giáng nhân duyên, ngược lại bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu ; mà lưu niên “Phúc đức” , dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập phụ mẫu tác cát hội, thành tựu hôn nhân điền trạch chuyện đẹp. Bản mệnh thiên di của lộc chuyển cát hội mà chiếu mà tháng tư cung mệnh , cho nên hôn.

Chú: Thiên di của phi hóa lộc nhập mệnh là trời giáng của phúc, là lưu niên cung phu thê, là nói đến đây năm kết hôn là cực mỹ chính duyên, đáng mừng cũng. Bằng không đến đây mệnh của phu thê giáp thái dương Hóa kị xung mệnh, ngược lại nhâm vũ khúc phùng năm sinh trình song kị với giao hữu, phu thê tình tương mỏng như tờ giấy. Ở đâu tác lời ấy? Là hôn nhân kị ra rồi sau đó phá hôn nhân cộng tông sáu vị cho nên cũng. Này đây loại đến đây hôn nhân tất dĩ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ở chung là thượng sách, đa tụ phòng cùng sàng mà dị mộng.

Kỳ phu như là đi làm tộc, năm nay (đại hạn đạp tử nữ) đương nhiên sự nghiệp đắc ý; như vì mình làm lão bản, hoàn phòng hư mà không thực, chung quy công dã tràng vui mừng. Ở đâu nói không vui?

Thượng thức nói cập phu thê kị ra xung mệnh, ngược lại song kị với giao hữu xung huynh đệ , đến đây tượng cũng chỉ kỳ phu mệnh cách phá kho, gây dựng sự nghiệp chung thường bại tích.

Như là đi làm tộc , thì bản mệnh cung phu thê <đại hạn phụ mẫu> dĩ lộc bay vào phụ mẫu , nói kỳ động lòng người hoà nhã; mà kỳ phúc đức của hiệp thiên lương lộc chuyển lai hội phụ mẫu, có thể coi là thiện tay áo vũ giả, thân thiện không câu nệ, đại trợ giúp sinh sự nghiệp cấp doanh giao tế.

Thì đại hạn phụ mẫu cát ứng với bản mệnh phụ mẫu, bản mệnh phu thê cát ứng với lưu niên phu thê, cho nên năm nay tất nhiên là đường làm quan rộng mở.

Học sinh cảm khái ân sư hạ bút nói có lý có cư. Người này trượng phu là đi làm tộc.

Có thể không tá đến đây bàn chỉ điểm một chút có vô gây dựng sự nghiệp vận? loại mệnh bàn thích hợp gây dựng sự nghiệp?

Đáp: Đến đây mệnh không thích hợp gây dựng sự nghiệp, lý do:

Nhất, tài bạch cập thiên di lưỡng nhâm hóa vũ khúc song hóa kỵ nhập giao hữu phùng hóa kỵ năm sinh, hợp tam kị lực xung huynh đệ kho vị, đại không được cát. Nói kỳ hội đụng với đảo mi gặp gỡ mà thương đại tài, phục nét bút hỏng.

Nhị, mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu, chuyển đinh cự môn kị xung sự nghiệp; mà sự nghiệp cung lại thấy thiên đồng tự Hóa kị ra. Hợp của, là sự nghiệp không an ổn tượng, gây dựng sự nghiệp phòng không lâu sau trường.

Đến đây mệnh nhược gìn giữ cái đã có an phận, tìm vững vàng kinh doanh đại công ty đi làm, làm “Nghiệp vụ công tác” thật tốt.

Nguyên nhân:

Tài bạch cập thiên di lưỡng nhâm hóa thiên lương song phi hóa lộc nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, nói kỳ kỳ ngộ và tài duyên quá mức tốt; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu <ưa hình sinh sắc>.

Phu thê dĩ giáp liêm trinh phi lộc hội tiền thuật tam lộc với phụ mẫu, công trạng tất ưu dị; chuyển đinh dĩ cự môn hiệp tứ lộc tái nhập phu thê.

Giao hữu dĩ tân cự môn phi lộc lai hội với phu thê, là nghiệp vụ đáp ứng không xuể tượng . Chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập thiên di, tái được sự nghiệp canh thái dương hóa lộc lai hội , gặp gỡ tốt đủ là đứng đầu nghiệp vụ cao thủ.

Nhiên ký đã di dân nước ngoài, ngoại ngữ khỏe? Chỉ hoàn cảnh sai, đồ lầm lương tài.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 12(54 trang)

Lệ thất: Ít tiểu gia bần của mệnh (phụ mẫu song lộc kị chuyển hóa kỵ nhập thiên di phùng song kị, điền trạch song quyền)

Ân sư, năm can dự mệnh can tương đồng của mệnh bàn bởi vì tứ hóa song đi mà đặc thù (đương nhiên có thể là học sinh tự xem pháp), đỉnh đầu có một hoàn chỉnh mệnh lệ, thỉnh giáo với ngài một chút!

Nông lịch kỷ dậu năm ○ nguyệt giờ Mùi. Thiên đồng ở tị cung an mệnh, đến đây tạo song lộc với cung phụ mẫu, song kị sinh cung thiên di chuyển nhập phúc đức, làm sao tiến thêm một bước phân tích?

Từ nhỏ trong nhà kinh tế thì không phải là tốt, mà lại có vay nợ, tự hư 20 tuổi hậu bắt đầu, phụ thân sinh ý chuyển biến tốt đẹp, kinh tế có cải thiện! Tuổi mụ 27 tuổi mạt kết hôn, tuổi mụ 28 tuổi áp lực nặng nhất một năm, mẫu thân cập nhạc phụ mẫu trong nhà nợ nần nhất ủng mà đến, hướng ngân hàng mượn rất nhiều tín dụng cho vay, cùng năm 11 nguyệt trường nam sinh ra!

Đáp: Năm sinh can dự cung mệnh can tương đồng của mệnh bàn, ứng với tác như thế quan:

Thí dụ như cung mệnh phi hóa lộc nhập phụ mẫu phùng Hóa lộc năm sinh, sinh đệ nhị đại hạn xử lý thì, ứng với nói thành: Đại hạn phụ mẫu phi hóa lộc nhập nguyên mệnh phụ mẫu. Sinh đệ tam đại hạn xử lý thì, thì nói thành: Đại hạn phúc đức phi hóa lộc nhập nguyên mệnh phụ mẫu. Dư người quyền, khoa, kị đều ngạo đến đây loại này diễn.

Bản mệnh ít tiểu gia bần, là ít tiểu Phúc đức lệnh bản mệnh thiên di được văn khúc song kị, là nói kỳ ít tiểu Phúc phân kém một chút; chuyển ất Thái âm chuyển song kị với nguyên mệnh phúc đức, ít tiểu của phúc thật có ngại.

Ít tiểu của phúc ký có ngại, kỳ bản mệnh phụ mẫu <ít tiểu của cát hung toàn do với phụ mẫu> vừa thiên đồng tái hóa kỵ nhập ít tiểu Phúc đức trình tam kị, là quả thực không tốt. Mà phụ mẫu hiệp lộc dĩ nhập, là chỉ ít tiểu mặc dù không được cát, nhưng thượng có một chút tiểu Phúc, còn không đến nỗi lưu ly khốn đốn.

28 tuổi là kinh tế áp lực nặng nhất một năm, là đại hạn phúc nhân trị kị sinh đại hạn tài bạch phùng hóa kỵ năm sinh , đến đây tượng chủ phi tài khốn tức thương phúc <ốm đau>, ngược lại nhập nguyên mệnh phúc đức, là đại phúc phá sinh bản phúc.

Phàm động bàn của mệnh, phúc đức, tật ách chờ phản ứng tâm tình cung vị, ngồi vào hóa kỵ năm sinh hoặc mệnh kị, thì đến đây đại hạn hoặc lưu niên tất có sở não hoặc luy. Đến đây mệnh dĩ đại phúc phá sinh bản phúc, 27 tuổi thì ứng với bản mệnh phá ứng với sinh lưu mệnh mà mầm tai hoạ loại vậy. Năm sau 28 tuổi là lưu niên tật ách tọa bản mệnh phúc đức của phá, tình thế cấp bách vội vả vậy, vì vậy hoạt động tín dụng vay nợ.

Xin hỏi ân sư cái này mệnh cách cục làm sao phân tích? bộ tài năng tài vận chuyển biến tốt đẹp!

Đáp: Nhất, thiên di tọa chỉ kị tức niên thiếu không được phát.

Nhị, phàm mệnh bàn trung lục thân , được song kị người tức nghiệp lực nặng mà duyên mỏng hoặc nhân sinh nhiều khó khăn.

Đến đây tạo dĩ thiên di sai ai ra trình diện song kị, cách cục bị hao tổn, chỉ trích thời gian dài. 43 tuổi lên hạn chuyển tài bạch, đại hạn tật ách <điền trạch> được song quyền phùng đại hạn điền trạch phi lộc dĩ hội, mong muốn rất có cải thiện, vô trái còn có 盁.

Học sinh còn hỏi đến đây cung phụ mẫu được song lộc, đây đối với cách cục có thể có trợ lực? Có hay không bởi vì điều không phải mệnh tam phương mà không đủ để đối cách cục mới có lợi?

Đáp: Cung phụ mẫu được song lộc, chuyển kỳ kị thiên đồng nhập mệnh, chỉ có thể và tử nữ và tật ách tác cát hội; như có thể cùng sự nghiệp, tài bạch, huynh đệ, điền trạch chờ cung cát hội, thì thực chất chỗ tốt đại mà đề thăng “Cách cục”.

Bổ sung tư liệu thỉnh ân sư phân tích sự nghiệp?

Nước lịch 83 năm 6 nguyệt bắt đầu kiếm tiền đi làm. Nước lịch 91 năm đổi công tác, đương nghiệp vụ. Nước lịch 93 hàng năm đổi lại công tác đến nay, cùng làm học xử lý chuyện của công ty.

Đáp: Bản tạo cách cục kị song kị sinh thiên di xung mệnh, nhân sinh dĩ tráp thực làm phép là thượng sách, chuyển kị phục xung tài, canh ứng với tập dĩ đặc thù chuyên gia, kỹ năng, hoặc chỗ kiện toàn đại công ty mà đứng sinh thế. Bằng không 53 tuổi hậu vận vừa hình suy <đại hạn tật ách ─ phúc đức tọa chuyển lai song kị>, phòng muộn vừa không như ý.

Kỳ phụ thân là rất biết kiếm tiền, nhưng là rất hội dùng tiền, mà lại trước kia sinh ý là và bá phụ hợp hỏa, vẫn chưa qua tay tài vụ, đều do bá phụ xử lý, huống hồ tổ phụ còn có di lưu nợ nần, bởi vậy trong nhà tài vận cũng không tốt, có thể nói là vay nợ độ nhật, nhưng tự nước lịch 78 năm bá phụ phát sinh tai nạn xe cộ thụ thương, do phụ thân một mình kinh doanh, trong nhà kinh tế mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp!

Xin hỏi ân sư, sự nghiệp năm nay có thể có hướng đi?

Đáp: Hết thẩy thiên di sai ai ra trình diện phá, dễ thụ hoàn cảnh tả hữu mà biến động. Phàm sở hữu đại biến động, đều tất sinh thể hoặc sử dụng đang lúc tác động điền trạch tam phương.

Thử xem chính suy luận! Ân sư, học sinh chú ý tới bản đại hạn là đại hạn tài nhập phúc đức xung bản tài, tài vận không tốt, năm nay bản giao hữu hóa thái dương hóa kỵ nhập bản phúc đức chuyển nhập bản phu thê làm lưu niên giao hữu, thì bản giao hữu ứng với hung với đại hạn giao hữu, tái ứng với sinh lưu niên giao hữu! Đại hạn điền trạch song hóa kỵ nhập bản phúc đức mà xung lưu niên điền trạch, tựa hồ tài thượng đại phá, có hay không có thể cho rằng ly khai bằng hữu công ty ư?

Thỉnh lão sư chỉ ra chỗ sai

Đáp: Đồng ý! Nhưng ứng với thêm vào: Mệnh của song kị kị xuất phát từ thiên di, ngược lại xung tài, là gián đoạn tài nguyên tượng. Cung mệnh là đại hạn điền trạch mà kị ra, tổn hại cập gìn giữ cái đã có, yên ổn; lưu niên đạp giao hữu là kíp nổ tạm rời cương vị công tác nhân tố điểm.

29 tuổi là áp lực nặng nhất một năm, mẫu thân cập nhạc phụ mẫu trong nhà nợ nần nhất ủng mà đến, hướng ngân hàng mượn rất nhiều tín dụng cho vay, cùng năm 11 nguyệt trường nam sinh ra! Học sinh thác ở ít quên đi một năm.

29 tuổi lưu niên tử nữ , giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập bản mệnh tử nữ chiếu đại hạn thê bản thân, đến đây năm thê được dựng.

Sở dĩ sinh nam, là bản mệnh tử nữ bính thiên đồng phi hóa lộc nhập mệnh, cát hội phụ mẫu vũ khúc song lộc của chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập mệnh. Tam lộc của hội mà tử duyên vượng quá mức, phục dùng võ khúc song lộc chiếu đại hạn tử nữ, đến đây hạn có con ở đâu nghi?

Phần bổ sung: Đến đây mệnh của cung phụ mẫu được song lộc, phụ tất nhiên là có phúc nhân; chuyển kị hiệp song phi hóa lộc nhập mệnh, vốn được phụ ấm. Ở đâu mà phụ ấm không hiện?

Đến đây phụ dĩ hóa kỵ nhập mệnh phục tức kị ra, thì đến đây phụ hiệp phúc xuất phát từ ngoại lệnh hai đầu sai ai ra trình diện kị, đã thuộc đặc biệt, ai tai thiên di tọa hóa kỵ năm sinh của trợ Trụ vi ngược, lệnh phụ mệnh thành tam kị. Phụ cách cục của phá, thì sinh nội diện mạo thông minh mà sinh ngoại tẫn làm chuyện ngu xuẩn.

Hết thẩy thiên di là phá tới tam kị người, phi tổn hại thọ tức tổn hại tài, vô trí tuệ tượng, tiểu nhân kính yêu mà quân tử tránh xa!

Đến đây mệnh của cung phụ mẫu được song lộc, kỳ cát vãng ở đâu?

Nhất, cung phụ mẫu song lộc của chuyển kị giao cát tử nữ biến thành của lộc sinh mệnh , nói kỳ tử phúc thật dày. Đợi hắn ngày trưởng thành, tất nhiều đất dụng võ, lệnh bản tạo hãnh diện .

Nhị, cung phụ mẫu song lộc của chuyển kị giao cát tật ách biến thành của lộc sinh mệnh , thì cá tính du du quá mức, tích cực bất túc.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 15(61 trang)

Lệ bát: Gian khổ gây dựng sự nghiệp mệnh cách

Khôn tạo: Tân xấu năm bảy tháng giờ Tuất sinh, cung mệnh mậu tuất tọa thiên đồng, tả phụ.

Năm sinh văn xương kị rơi cung phúc đức, dĩ canh thiên đồng kị chuyển nhập mệnh. Mệnh được kị, tượng chủ người này nhân chấp tính mà đa ưu đa não.

Cung mệnh dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập sự nghiệp, chức nghiệp phụ nữ, làm nào đó công ty trướng vụ nhân viên. Nhiên chuyển sự nghiệp cung canh vừa phục thiên đồng hóa kỵ nhập mệnh, nói người này tận trung cương vị công tác, khả năng cá tính thành thật tâm hệ công tác, việc phải tự làm hoặc công tác thường nặng nề, cửu của sinh phiền lòng quyện đãi.

Thượng thức là một tính mình mâu thuẫn tượng, có công tác chính xác phiền, một công tác canh phiền! Đến đây tức cung mệnh của kị chuyển kị hoàn về sinh mệnh chấp tính, là chính không buông ra tự tìm phiền toái, người bên ngoài lực bất tòng tâm!

Tiền thuật cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh, phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh; cùng giải quyết thượng thức, thì công tác canh hình phiền của tái phiền, cửu của kỳ phiền sờ quá mức!

Đến đây tượng trừ chủ công tác phiền quá mức ngoại, cũng thương cập hôn nhân .

Tối trọng yếu người, là đến đây cung mệnh ký được song kị, cách cục sai ai ra trình diện tổn hại!

Đến đây tạo mấy ngày trước tự nói công tác phiền quá mức, vấn khả phủ từ chức gây dựng sự nghiệp?

Cung mệnh được song kị, cách cục sai ai ra trình diện tổn hại, của sinh gây dựng sự nghiệp, đương cức liễm thủ làm! Ứng với:

Nhất, ông chủ kiêm hỏa kế, nhu tự mình làm làm.

Nhị, chút nào không được mạo phiêu lưu, nhu kiên định, nỗ lực làm. Là song kị sinh mệnh thì xung thiên di, mà thiên di người phúc đức khí số cung, song kị phá tan thì không hề tiện nghi có thể kiểm.

Tam, vừa phúc đức tọa văn xương kị thì xung tài, phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh chuyện xảy ra nghiệp kị, là sinh công tác nhu cẩn trọng, nhưng phòng công văn đi công tác thác mà rủi ro. Duyệt lại tái hạch, ngàn vạn lần không được phớt lờ!

Nhịn không được chen vào nói:

Lão sư người này cung thiên đồng hóa lộc nhập mệnh, chuyển hóa kỵ nhập , nói rõ trượng phu sự nghiệp vận cường, cũng rất quan tâm người này, bất quá mệnh được song kị, lúc này là phủ có trượng phu của lộc phùng cướp ư?

Đáp: “Nói rõ trượng phu sự nghiệp vận cường”, điểm ấy cần phải đánh gãy. Nhân mệnh được song kị, tức là song kị xung phu tài, phu cách cục có chút tổn hại, không được ứng với võ đoán.

Đến đây tạo xung tài phục trình song kị sinh mệnh, dùng cái gì vấn gây dựng sự nghiệp? Tất có kỳ lòng tin:

Nhất, hóa quyền năm sinh sinh phúc đức bản tự cụ ý đồ, được sự nghiệp <đại hạn mệnh> bay tới thái dương lộc mà cát giao, chiếu sinh đại hạn sự nghiệp. Lộc là khởi tâm động niệm, phùng quyền sinh lòng tin. Phúc đức được lộc quyền, đương là có phúc.

Nhị, mệnh Thái âm quyền nhập sinh sự nghiệp, được huynh đệ cung bay tới Thái âm lộc hội, cũng là cát tượng.

Mà kỳ giao hữu dĩ cự môn phùng Hóa lộc năm sinh sinh thiên di, nhân duyên, ngoại duyên quá mức tốt; chuyển vũ khúc kị với phụ mẫu vừa phùng tự hóa lộc, thật tốt.

Chú: Bản tạo dục làm sinh kế toán sự vụ sở nghiệp vụ. Giao hữu người hộ khách, lộc sinh thiên di mà khách hàng quảng. Phụ mẫu người công văn vị, hóa kỵ nhập phùng tự hóa lộc là nghiệp vụ nhiều tống cựu nghinh tân.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 16(66 trang)

Lệ cửu: Có thể gây dựng sự nghiệp, tiểu Phú của mệnh cách

Lão sư, ta là nước lịch 71 năm 4 nguyệt giờ sửu sinh ra

Ta muốn biết vận mệnh của ta, sự nghiệp và hôn nhân

Cung mệnh giáp thìn tọa tử vi, thiên tướng. Thiên lương hóa lộc ở phụ mẫu, tử vi hóa quyền ở cung mệnh, tả phụ hóa khoa ở điền trạch, vũ khúc Hóa kị ở tài bạch.

Mệnh dĩ liêm trinh phi hóa lộc nhập sự nghiệp, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ. Công tác và thiết kế, tính kỹ thuật, mệnh lý hữu duyên. Mệnh dĩ giáp phá quân quyền nhập thiên di hội huynh đệ bay tới của lộc, năng lực hảo, quả đoán có phúc; chuyển thiên đồng nhập tật ách vừa cát hội phúc đức bay tới của lộc, vận khai thì tâm tưởng sự thành.

Đệ tam đại hạn đạp phúc đức, thì tiền thuật bản mệnh huynh đệ trải qua thiên di cát hội bản mệnh phúc đức của hóa sinh tật ách, thì đến đây phúc chiếu sinh đệ tam đại hạn của huynh đệ, tương triển tài năng trẻ. 30 tuổi lưu niên nhập huynh đệ cung, hóa lộc giao mệnh quyền sinh bản mệnh thiên di, cát vận triệu hưng!

Nhưng mà, mệnh ất thái dương hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, ngược lại tham lang hóa kỵ nhập phu thê; đại hạn mệnh thì dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp, lệnh sự nghiệp hai đầu sai ai ra trình diện kị.

Đến đây bản mệnh và đại hạn mệnh tương trùng kích của vận, tất có hối. Chuyển hóa ở giữa cũng thương cập điền trạch, cho nên lệnh nhữ tới 28 tuổi nhưng khiên trệ không được thông, thậm chí trước đó niên kỉ hạn, chí thú, phương hướng ngu dốt mang, kiên trì dao động, tiên cần phải đi làm an ổn hoặc học tập tiến tu tối thỏa. Là thương cập điền trạch của cất dấu mà cơ vị cố dã.

Lần thứ hai thỉnh giáo lão sư xin hỏi sự nghiệp của ta ta sẽ có kiếm đồng tiền lớn cơ hội sao? ? Chính gây dựng sự nghiệp làm lão bản mệnh sao? ? Còn là bình thường quá suốt đời? ?

Đáp: Kiếm đồng tiền lớn định nghĩa là tự do tâm chứng chuyện, mỗi người tiêu chuẩn bất đồng.

Tương lai ngươi là ông chủ, thập phương hộ khách đều có, bình thường nam bắc bào. Nguyệt nhập 10─ 20 vạn không thành vấn đề.

Ở đây thỉnh lão sư cho ta giải thích nghi hoặc! Ta hiện nay sẽ đi chứng quyển công ty làm ta phần thứ nhất công tác xin hỏi lão sư phần công tác này hội thích hợp ta sao? ? Nghề nghiệp sinh mệnh chu kỳ hội trưởng sao? ?

Đáp: 28 tuổi tiền hay nhất đi làm, học chuyên nghiệp cập sinh ý kỹ xảo, để phòng ngày khác gây dựng sự nghiệp của nhu. Hiện nay công tác là biên cỡi lừa biên tìm mã.

Đang không có xác minh qua lại trạng huống hạ, ta không xác định mạng ngươi bàn có hay không tinh chuẩn. Đã ngoài nguyên lý của luận cận cung tham khảo.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 17(68 trang)

Lệ thập: Ông chủ cách cục, kiếm khoái tiền, trung niên có ngăn trở

Nam, nước lịch hai mươi chín năm tháng tư giờ Tỵ sinh, thái dương hóa lộc tử vị an mệnh.

Nhất, quan lộc hóa lộc nhập bản mệnh phùng Hóa lộc năm sinh chuyển hóa kỵ nhập phúc đức, được nhị lộc

Nhị, huynh đệ tọa quyền phùng tật ách, điền trạch song lộc lai hội, huynh đệ được nhị lộc nhất quyền, chuyển hóa kỵ nhập quan lộc, làm đại sự nghiệp người.

Khép lại thuật, thì là ông chủ mệnh, thực tế người này đúng là một lão bản.

Thỉnh ân sư phân tích cách cục, dĩ vụ lợi học sinh học tập và đề cao! Cảm tạ

Đáp: Tài bạch hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập tật ách, chuyển tham lang kị hiệp thiên tài phi hóa lộc nhập điền trạch vừa phùng mệnh, phúc đức bay tới tham lang song lộc. Điền trạch tam phương của hai phe thụ thiên tài tam lộc.

Tật ách hóa phá quân phi hóa lộc nhập huynh đệ phùng tài bạch hóa lai phá quân quyền tướng củng, chuyển cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng giao hữu hóa lai cự môn lộc, quả là thiện nói năng lực nói người làm ăn. Đến đây tạo tất tằng phát tài rất nhanh,

Duy:

Nhất, tài bạch hóa thái dương hóa kỵ nhập mệnh, là tài sở dịch.

Nhị, sự nghiệp hóa thiên đồng hóa kỵ nhập phu thê phùng hóa kỵ năm sinh, chuyển liêm trinh hiệp song hóa kỵ nhập tật ách, đặc biệt mệt nhọc gân cốt.

Tam, huynh đệ hóa cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp và thượng thức giao nhau xung kích thành tam kị, trung niên tất thụ đại tỏa hoặc tao tai thương.

Tứ, mệnh dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập phúc đức phùng tự Hóa kị, giao hữu cũng văn xương tự Hóa kị. Sinh ý tràng giảng tín dụng, đến đây chỉ bất túc.

Ngũ, thiên di vũ khúc kị xung giao hữu, chuyển cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng phá, tất có hám sinh nhân, kết thị phi sống núi, ngại kỳ cách cục

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 26(87 trang)

Lệ mười một: Gà rừng nghiên cứu sinh, gây dựng sự nghiệp (không thích hợp)

Can tạo nước lịch 59 năm âm lịch chín tháng buổi trưa! Cung mệnh thiên cơ thiên lương ở thìn, dĩ vãng sự thực:

1, nước lịch 82 năm công tác,

2, nước lịch 91 năm độc nghiên cứu sở.

3, nước lịch 92 năm bảy tháng từ chức tố mình làm sinh ý!

4, nước lịch 93 năm tháng giêng kết hôn.

Không biết cái này đại hạn vì sao là những trạng huống này, thỉnh ân sư chỉ điểm một… hai….

Vấn: Tựu 92 năm bảy tháng từ chức mình làm sinh ý mà nói, kẻ khác không giải thích được!

Đến đây tạo mệnh canh thiên đồng kị phùng hóa kỵ năm sinh sinh tài bạch trình song kị, chuyển mậu thiên cơ thì tài bạch vừa phi song kị quay về cung mệnh.

Huynh đệ kỷ văn khúc hóa kỵ nhập thiên di, hội tiền thuật tài phá, mệnh thiên được tam kị, làm sao gây dựng sự nghiệp?

Đối sinh mệnh chủ kinh lịch phía sau bổ sung, 92 năm bảy tháng từ chức hậu nhàn rỗi, 94 năm tài nếm thử việc buôn bán! 83 năm, 84 năm biến động công tác, 85 năm thăng chức, 86 năm đổi đi nơi khác; 87, 88 năm thăng chức!

94 năm gây dựng sự nghiệp, lưu niên đạp giao hữu bay trên trời cơ phi hóa lộc nhập mệnh, phùng thiên di thiên đồng phi hóa lộc nhập tài bạch ngược lại thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh và giao hữu cát hội, tài nguyên tựa hồ được vượng. Mà lưu niên vừa dĩ thiên lương quyền nhập mệnh, mệnh được quyền đương nhiên tăng cường gây dựng sự nghiệp chi tâm.

Mà lưu niên sự nghiệp tọa năm sinh vũ khúc quyền, phùng bản mệnh huynh đệ phi vũ khúc lộc lai hội, đến đây cũng chủ cao hơn tầng lầu tượng, có thể thúc đẩy gây dựng sự nghiệp.

Nhiên bản mệnh tài ký được nhị kị, chuyển thiên cơ nhị hóa kỵ nhập mệnh; huynh đệ cung hóa văn khúc xung mệnh, hai đầu tam kị, chung quy phi hảo ông chủ cách cục, hoàn phòng dẹp quầy!

Xin hỏi ân sư, kể trên của hại sai ai ra trình diện sinh cái kia đại hạn?

Đáp: Đại hạn đạp điền trạch, quý tham lang kị xuất phát từ tử nữ, chuyển kỷ văn khúc xung mệnh; chậm nhất đãi mậu tử năm đạp cung tài bạch, lưu mệnh hiệp hóa kỵ năm sinh hóa thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, hai mặt giáp sát, vĩ thanh cận vậy.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 33(100 trang)

Lệ mười hai: Hóa kỵ năm sinh ở mệnh, công tác thụ ảnh hưởng (rủi ro, bị hại thất nghiệp)

Thỉnh giáo nâm! Đinh Mùi năm 5 nguyệt buổi trưa sinh (nữ), dân quốc 97 năm mậu thâm niên, hội hình thành mệnh song kị gia năm kị, tam kị hiện tượng, chẳng cụ thể sự kiện có thể có thể đại biểu thập ma? Là tai họa bất ngờ sao?

Mạng ngươi cung tọa hóa kỵ năm sinh:

Nhất, cố chấp thì nhân sinh tăng thêm kỳ não, ứng với buông ra lòng dạ.

Nhị, mệnh tọa kị là “Nghiệp lực triền mệnh”, nhân sinh sẽ có khá nhiều không như ý sự tới người.

Đại hạn đạp với điền trạch, bản mệnh cung hiệp năm sinh cự môn kị phục dĩ nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập đại hạn mệnh, nói đến đây hạn đi vận đa khặc, sinh chư không như ý sự.

Vừa bản mệnh phúc đức nhưng dĩ nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập đại hạn mệnh, đại hạn được mệnh, phúc đức biến thành song kị, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ cung, cho nên nhu qua hết hậu năm , ly khai kị vị, tài năng khai vận.

Lão sư, sở dĩ tìm việc làm muốn xem cung phúc đức của biến hóa phải? Vừa mặc dù ly khai hợi cung, nhưng là vừa tiến nhập tử cung, cũng là cự môn kị a, hơn nữa đạp phải liễu bản mệnh kị, kị uy lực hẳn là lớn hơn hình dạng.

Đáp: Cũng không phải! Ta xem cung phúc đức nguyên nhân là mệnh ký đã được hóa kỵ năm sinh là đau khổ, mà phúc đức và mệnh lại cùng Thiên can, hai người đều hóa kỵ nhập với điền trạch, càng phúc bất túc mà dẫn phát chứa nhiều không như ý. Điền trạch cất dấu cung là yên ổn vị vâng mệnh, phúc của phá, đương nhiên cũng ảnh hưởng công tác yên ổn, kinh tế cũng không súc, chứa nhiều không như ý.

Đại hạn động bàn, thủ trọng đại hạn cung mệnh. Bản đại hạn là đạp hiệp hóa kỵ năm sinh của mệnh kị, nghiệp lực vào đầu tráo. Bao thuở ly khai đến đây nghiệp lực? Chuyển đại hạn của kị hạ xuống huynh đệ, vì vậy cáo thuật người ta qua hết hậu năm thì lên trời đối với ngươi nghiệp lực sách đòi đã cáo một đoạn rơi, lần đi mọi việc tất so sánh thông thuận. Hiện nhưng chỗ sinh nghiệp lực trung đương nhiên thất nghiệp, bởi vậy gìn giữ cái đã có, làm hết sức mình là tốt rồi. Cho dù là tìm được công tác mới, cũng chưa chắc đúng như ý thiên trường địa cửu.

Lão sư, thiên cơ nhân phải có nhất nghệ tinh, tài năng tương mệnh bàn phát huy ra, thế nhưng ta không có thập ma nhất nghệ tinh, chẳng lão sư có thể không theo ta mệnh bàn thượng kiến nghị ta. Ta cũng mong muốn có vận thì, năng lực thức dậy tương đối khá một điểm.

Mệnh tọa kị người đó tốt nhất là công chức yên ổn, bằng không nhu học nhất nghệ tinh cũng có thể yên ổn.

Trong sách thuyết, cơ cự người đó ứng với ở thứ 3, 4 đại hạn thì có làm, thế nhưng ta đụng tới những… này, làm cho rất thống khổ cảnh ngộ, sở dĩ vẫn cảm thấy mang manh mang.

Đáp: Thứ 3 đại hạn đi phúc đức và cung mệnh sinh lưỡng vũ khúc kị đụng nhau không được cát, thứ 4 đại hạn chính đạp bản mệnh hiệp hóa kỵ năm sinh bay tới của kị cũng không cát. Nhiều năm đau khổ trải qua, không cần lưu ý còn dư lại không nhiều lắm đau khổ? Đau khổ là một ngày đêm, nhạc cũng là một ngày đêm, ngày mai mặt trời mới mọc như cũ mọc lên ở phương đông.

Thực sự phi thường tạ ơn lão sư, hai cái này đại hạn, hay một mực luân hồi, muốn thay đổi nó, hy vọng có thể tồn một điểm tiền xuống tới, vừa thấy sự nghiệp cung là nhật nguyệt, muốn nói sử dụng đêm ngày phương thức làm việc lai cải biến số phận, thế nhưng kết quả vẫn là không có thặng thập ma tiền.

Ta cũng có khứ lên núi lễ Phật tiêu nghiệp, còn đang tìm ta loại này bàn cải mệnh tạo mệnh phương pháp, thỉnh lão sư lúc rảnh rỗi chỉ điểm ta.

Đãi 43 tuổi lên phía sau mười năm đi sự nghiệp cung, giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập huynh đệ <đại hạn tật ách>, giáp phá quân quyền nhập tật ách hội bản mệnh điền trạch quý bay tới phá quân của lộc <đại hạn điền trạch>, tất có một mảnh thiên. Đáng mừng có thể kỳ.

Lão sư, từ 43 tuổi lên, mười năm đi thái dương Hóa kị, chính là lớn hạn Hóa kị, phá hư lực lượng sẽ đến tự nam sao? Hoàn là lực lượng của ta hội tạo thành trùng kích cập phá hư nam thân lực lượng?

Đáp: Cũng không phải! Từ 43 tuổi lên, mười năm đi thái dương Hóa kị, là đại hạn mệnh tự Hóa kị, nói đến đây hạn hay nhất làm không có trữ hàng để, không có áp tiền bạc sự nghiệp. Đại hạn mệnh tự Hóa kị là “Kị ra” tiêu tán, mà thái dương là dịch mã tinh, là vật đổi sao dời tức vô quái ngại, không để lại phiền phức tha đuôi ý. Và nam có quan hệ gì đâu? Chính xác thiên tài!

Lão sư:

Ta thấy không ít rất người hạnh phúc, rất nhiều người chưa từng kết hôn, cũng một có bạn trai, nhưng là bọn hắn đều rất có kiếm tiền năng lực, bọn họ cũng một kháo trứ thập ma nhân. Có tài tập thể vài tuổi, cũng đã mua về hưu nơi ở. Người như vậy vẫn là mục tiêu của ta.

Nhưng là của ta nghiệp lực quá nặng, giống như là tiền mặt trứ liễu hỏa. Ta cũng học trứ bọn họ khổ cực và nỗ lực, thế nhưng hiện tại tính được 20 năm hết tết đến cũng không sai biệt lắm là bằng 0, mới có thể còn là số âm.

Đương nhiên ta cũng biết, ta cân đường chạy nhân khi xuất, rốt cuộc thật tốt, có một chút người tử vi đẩu số bàn, thật là rất thương cảm a.

Ta cũng biết chúng ta rất nhiều người hội thống khổ, kỳ thực không có thấy đủ tìm cách. Nếu như ta chính, bây giờ tìm không được vui sướng lý do, sau này thì là người khác cho là ta tốt, ta còn là như nhau vui sướng không đứng dậy.

Đáp: Người ta có thể phẩm thường bài thơ này:

Xuân có bách hoa thu có nguyệt, hạ có gió mát đông có tuyết; nếu không có nhàn sự quan tâm đầu, nhân gian nơi chốn hảo tiết.

Ta lánh muốn hỏi chính là, ta chỗ tốt nhất có đúng hay không phu quan tuyến? Bết bát nhất địa phương có đúng hay không huynh giao hữu tuyến?

Đáp: Phu quan tuyến là cát, nhưng cần phải vận lai tài phát. Người ta đại hạn tật ách được cung phu thê Hóa lộc năm sinh, chuyển canh thiên đồng kị hiệp lộc dĩ nhập phúc đức hội bản mệnh thiên di <đại hạn điền trạch> bay tới lộc hội, ngược lại nhập bản mệnh điền trạch <đại hạn cung mệnh>. Chẳng phải là đến đây hạn nên hôn nhân được phúc mà hối lận tương đi không?

Cáo thuật người ta: Chỉ cần người ta thủ phân vật chấp, nó nhật của ngươi tài phú tương đạt hiện đáng giá mấy ngàn vạn có thừa!

Nhưng mà ta xem qua một quyển sách viết, chỉ cung thái cát trái lại là hung, ta cung phu thê có không ít ngôi sao may mắn đến đông đủ, hình như hay hiện ra tình hình như thế.

Đáp: Cũng không phải! Là vận vị khai mà phúc không được tới, hậu năm người ta tương thấy mong muốn, tiền cảnh có thể kỳ!

28 tuổi, 29 tuổi, 30 tuổi, ở hải ngoại công tác, nguyên bản ứng với có thể tích lũy sở kiếm, kỳ thực cũng không có, tối tổn thất lớn một lần là 29 tuổi, bị trú ở hải ngoại đồng sự làm hại, thường công ty 10 đa vạn.

Đáp: Đại hạn nhưng đạp phúc đức, phi kị phùng mệnh kị với điền trạch, song kị là phá; chuyển quý tham lang kị sinh 29 tuổi lưu niên , là hợp bản mệnh, đại hạn mệnh cộng phá sinh lưu niên mệnh đương hối, vũ khúc tài tinh song kị, sở dĩ rủi ro.

30 tuổi hậu nửa năm đáo 31 tuổi, cũng là tác tiền lương rất gầy còm công tác, nhưng là buổi tối cũng tìm được một phần cận học bổ túc ban công tác.

32 tuổi tiến nhập một nhà công dân doanh công ty, trừ ta ra, tất cả mọi người là dựa vào quan hệ vào, tất cả mọi người kháo môi sống, kết quả thập ma đều phải ta tác, bởi vì ta tương đối nghe lời, hội kế tiếp tố, mỗi lần hay sở hữu có sai đều phải bối, bị chỉnh rất thảm.

Đáp: Kỳ thực, trừ ngươi ra mệnh tọa hóa kỵ năm sinh ngoại, mệnh lại cùng phúc đức giao nhau song kị với điền trạch, ngược lại song kị tái nhập huynh đệ; mà của ngươi thiên di bính liêm trinh vừa tái hóa kỵ nhập huynh đệ thành tam kị. Phúc đức tam phương hai phe tướng vội vả sinh mệnh, cơ hồ là đảo tẫn thiên hạ mi sự đều có thể đến phiên người ta.

Thế nhưng, phúc của ngươi đức trừ ngồi thiên lương mệnh lộc ngoại, thiên di bính thiên đồng cũng là phi hóa lộc nhập phúc đức, mà phu thê ký tọa năm sinh Thái âm lộc , chuyển canh hiệp Hóa lộc năm sinh dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập phúc đức cát hội thiên di của lộc. Tam lộc sai ai ra trình diện sinh phúc đức nhưng thuộc hậu phúc người, chỉ cần nhân sinh 『 thủ phân tẫn trách 』, trung lúc tuổi già hậu phúc lớn vậy!

Hoặc vấn tại sao hậu phúc? Đến đây phúc duyên với phu thê tọa Thái âm Hóa lộc năm sinh hội thiên di phúc , nói nhữ tương được một năm kỷ nhỏ lại của “Phu quân”, hôn nhân rồi sau đó phúc tức tùy theo mà đến, rơi vào cảnh đẹp. Thật đáng mừng!

Hậu năm là trời giáng lương duyên. Nhớ kỹ! Người ta phải dứt bỏ chấp tính, mở rộng lòng dạ, quý trọng hôn nhân mỗi một phân phúc, được không dễ. Mọi việc đa vãng chỗ tốt tưởng! Đau khổ kỳ tâm chí rồi sau đó thiên tương giáng hậu phúc dư người ta!

33 tuổi tiến nhập một xí nghiệp lớn, thế nhưng tiền lương bỉ ngoại dung còn thiếu.

36- 38 tuổi niệm một tại chức đại học, chỉ là học phí đã đem cận 40 vạn.

39 tuổi, vừa bị hại đáo thất nghiệp.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 34(102 trang)

Lệ mười ba: Kho phá người, gây dựng sự nghiệp muốn gặp hảo hãy thu

Gần đây luận một mạng: Can tạo tân mão năm mười hai tháng buổi trưa sinh, cung mệnh ất vị tọa tử vi, phá quân, vấn đầu tư cát hung?

Cung mệnh ất Thái âm hóa kỵ nhập điền trạch bản là thủ giấu vô hung, nhiên năm sinh văn xương kị sinh tử nữ tọa xung điền trạch, hai đầu sai ai ra trình diện kị là kho phá nan thủ.

Tài bạch, thiên di lưỡng cung vừa đều tọa tân, tái phi văn xương song kị sinh tử nữ, thì lệnh điền trạch kho vị rách nát bất kham, phùng vận rủi tất binh bại như núi đảo. Ở đâu nói “Binh bại như núi đảo” ? Thiên di là gặp gỡ vị, hóa ác là ngược là thiên dục vong ta!

Đại hạn nhập tử nữ, 35 tuổi đạp nguyên mệnh thiên di, xu hướng suy tàn như đạp lâu phùng 921, trong nháy mắt hôi phi yên diệt.

Từ rày về sau gìn giữ cái đã có đi làm, lũ lấy được thưởng thức, sổ độ phùng đến đây hậu đãi an ủi lưu mà bỉ lương cao oạt chân. Ở đâu đức có thể được coi trọng lễ ngộ?

Là bản mệnh huynh đệ giáp phá quân phi quyền nhập mệnh được phu thê quý bay tới phá quân lộc hội, chuyển ất Thái âm kị hiệp lộc quyền nhập điền trạch vừa phùng phúc đức đinh Thái âm của lộc lai hội, thì phúc đức tam phương của hai phe chung củng cát với điền trạch.

Điền trạch được lưỡng lộc nhất quyền chuyển mậu thiên cơ kị tái phùng mệnh lộc với huynh đệ, huynh đệ thành tựu vị thật là cường vượng.

Kể trên của tượng tức nói người này sinh chuyên nghiệp thượng tất đa trí mà lại đa tư , giỏi về kỹ thuật thượng sửa cũ thành mới, cho nên lấy được thưởng thức, trọng dụng.

Năm nay 54 tuổi đại hạn đi sinh tật ách, năm nay có thể hợp hỏa đầu tư phủ? Cáo dĩ: Có thể! Nhưng hảo quang cảnh không dài, trong vòng năm năm chuyển biến tốt tức thu vào.

Thượng thức cát hóa với huynh đệ thành tựu vị, chuyển giáp thái dương hiệp cát hóa kỵ nhập tử nữ lại được đại hạn mệnh canh phi thái dương lộc lai hội; thì đại hạn điền trạch cát ứng với với bản mệnh điền trạch, bản mệnh phúc đức cát ứng với sinh đại hạn phúc đức, đại hạn tật ách cát ứng với sinh bản mệnh tật ách. Ưa không thắng thu vào cho nên nói là cát.

Nhiên bản mệnh ký sai ai ra trình diện kho phá nan thủ, nhân sinh chư lợi sự cũng tương ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cho nên nêu ý kiến: Chuyển biến tốt tức thu vào, bằng không đêm dài nhiều mộng.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 35(107 trang)

Lệ mười bốn: Gia vận hảo, phúc hậu, nên gây dựng sự nghiệp

Khôn tạo đinh dậu năm mười hai tháng giờ Mùi sinh, mệnh tọa bính ngọ vô chủ tinh, cung thiên di được năm sinh Thái âm lộc, thiên đồng quyền.

Hóa lộc năm sinh, quyền sinh thiên di, cô gái này lý nên ngoại duyên hảo, được hoan nghênh cùng với năng lực mạnh nhân. Cung mệnh phục dĩ bính hóa thiên đồng lộc tạm biệt quyền sinh thiên di, song lộc hiển với thiên di dung hợp lực của tốt, kẻ khác nhất kiến như cố.

Chuyển thiên di nhâm vũ khúc kị tương song lộc nhất quyền hiệp nhập tật ách , được điền trạch kỷ phi vũ khúc lộc lai hội, trên gấm vừa thiêm hoa.

Tượng ý là thiên từ nhân nguyện, có phúc vừa khoái trá mệnh, lý nên hạnh phúc mỹ mãn.

Cô gái này làm sinh nhân tạo hoa, bánh ngọt chế tác, dĩ cung thiên di được Thái âm lộc chuyển nhập tật ách sai ai ra trình diện quý tham lang tự Hóa kị được phúc đức mậu tham lang lộc lai hội, cụ tài hoa cũng gặp gỡ tốt . Vấn dư gây dựng sự nghiệp khả phủ? Vị dĩ nhữ chi tế gặp quá mức tốt, ở đâu trì đến nay nhật phương hưng gây dựng sự nghiệp niệm? Tốc đi!

Nhất, đại hạn phúc đức được cát hội chuyển nhập tật ách, tâm tưởng sự thành; phục được điền trạch lộc giao, mọi việc đều thuận lợi.

Nhị, đại hạn tật ách , dĩ ất thiên cơ lộc với phu thê, chuyển giáp thái dương kị sinh tài bạch được sự nghiệp <đại hạn mệnh> canh thái dương lộc hội , tất nhiên là may mắn.

Dĩ đại hạn nói, đại hạn một trong, lục cát hóa nhập bản mệnh tài bạch, là “Sử dụng” về cát sinh “Thể”, trời trong nắng ấm.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 36(109 trang)

Lệ mười lăm: Phập phồng thoải mái khi còn sống

1, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, xuất thân có nhiều

Can tạo giáp tuất năm tháng mười một giờ mẹo sinh, cung mệnh quý dậu tọa thiên đồng.

Hắn là ta lý học khải Mông lão sư, đã qua đời <58 tuổi> sinh bệnh ung thư.

Sư sinh sinh nhà giàu, hơn mười tuổi lên dạ đả tọa, nhật đánh nhau. Bởi vì gia cảnh giàu có, thị thế tụ chúng mà rất thích tàn nhẫn tranh đấu.

Ở đâu duyên sinh sinh nhà giàu?

Mệnh quý phá quân lộc với điền trạch phùng phụ mẫu giáp phá quân quyền hội, chuyển bính liêm trinh kị chuyển nhập tử nữ phục được phụ mẫu giáp liêm trinh lộc hội, Ngôn phụ mẫu vượng gia ích tử.

1. “Cung mệnh” hóa phá quân phi hóa lộc nhập “Điền trạch” phùng “Phụ mẫu” hóa lai phá quân quyền cập hóa quyền năm sinh, phú tượng; ngược lại hóa liêm trinh nhập “Tử nữ” hội “Phụ mẫu” hóa lai liêm trinh lộc cập Hóa lộc năm sinh, trình tam lộc nhị quyền, lời ấy bản tạo được phụ mẫu ấm.

Chuyển “Tử nữ” hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, vừa phùng “Điền trạch” hóa ngày nữa cùng lộc hội, trình tứ lộc nhị quyền sinh “Cung mệnh”, nên kỳ gặp may mắn ra thân phú vậy.

2. “Giao hữu” hóa thiên đồng phi hóa lộc nhập “Cung mệnh” phùng “Thiên di” <Đinh Mão> hóa ngày nữa cùng “Quyền” hội, như lá xanh thác cây mẫu đơn; mà năm sinh liêm trinh lộc tọa “Tử nữ” , chuyển thiên đồng cũng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”. Thì “Giao hữu” của nhị phương dĩ “Song lộc” hội “Thiên di quyền” củng ta sinh “Cung mệnh”, nhân khí vượng mà nghiễm nhiên đứng đầu đàn luân.

3. Chuyển “Cung mệnh” hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tật ách” phùng tham lang tự hóa lộc trình tam lộc, ta cần ta cứ lấy làm không biết mệt.

4. Dùng cái gì rất thích tàn nhẫn tranh đấu? Là “Phúc đức” <ất hợi> ký tọa thái dương hóa kỵ năm sinh, hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Thiên di” phùng “Tật ách” hóa lai Thái âm quyền hội, đến đây tức phản bội và bạo lực tượng.

2, sinh ý đại bại, kỷ tận diệt gia sản

27 tuổi sinh ý đại bại kỷ tận diệt gia sản.

1. Đại hạn đạp “Phúc đức” <ất hợi> tọa thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, ất Thái âm hóa kỵ nhập “Thiên di” , đây là phúc của bất túc, trời không chìu ý người tượng, dễ dàng nhất tao thất bại .

Chuyển “Thiên di” <Đinh Mão> dĩ cự môn hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hội xung sinh “Phúc đức” hóa kỵ năm sinh, là “Phúc rách nát tài” văn chương trôi chảy .

2. Bản mệnh “Điền trạch” tọa phá quân lộc, quyền mà đẹp vô cùng, thảo nào ư xuất thân từ nhà giàu. Nhiên dĩ “Liêm trinh” “Kị ra” sinh “Tử nữ” , là “Tài phú xói mòn” tượng; ngược lại thiên đồng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, là vì “Tài phú héo rút”.

Hội tiền thuật phúc rách nát tài, thì “Phúc đức” và “Điền trạch” biến thành xung kích sinh “Cung mệnh”, “Thiên di” trình tam kị, chung lệnh “Tài phú” tiêu thất hầu như không còn.

3. 27 tuổi lưu niên đạp “Bản mệnh điền trạch”, thì “Lưu niên cung mệnh”, “Bản mệnh cung mệnh”, “Đại hạn cung mệnh” nhất cử xâu chuỗi phá tan, nhà giàu cao lầu kỷ san thành bình địa.

4. Đến đây tức “Điền trạch” và “Phụ mẫu”, “Thiên di” trình tam kị đã ngoài cộng phá, tài phú có thể hôi phi yên diệt, là “Hình sinh ngoại” khốn cùng tài phú tượng .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 103~ 105 trang.

3, thất ý thì cây đổ bầy khỉ tan

Dùng cái gì thất ý thì cây đổ bầy khỉ tan?

Là “Thiên di” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Cung tài bạch”, xa đối “Phúc đức” ngồi thái dương hóa kỵ năm sinh trình “Song kị” là vội vả. “Thiên di” được song kị thụ vội vả tất nhiên thất thế. Cũng tồn tại nhật hậu cô độc không được xu nịnh. hóa văn khúc hóa kỵ nhập “Phu thê” ; mà kỳ “Tật ách” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, thì quả báo của phá thọ thương bởi thân, vì vậy 58 tuổi vong sinh hầu nham.>

Người này 40 tuổi đầu tư thất lợi, kinh tế trình quẫn, 41 tuổi phạm quan chạy trốn . 37 tuổi đầu nhập kiến trúc nghiệp, lúc đầu khá thuận. 40 tuổi tái mộ cổ đầu tư đại hình xã khu kiến thiết, phùng dầu mỏ nguy cơ liên lụy, lỗ lã buồn thiu chung dồn băng bàn, 41 tuổi phạm quan chạy trốn.

1. Dĩ “Thiên di” cập “Phụ mẫu” mà nói:

“Phụ mẫu” hóa thái dương hóa kỵ nhập “Phúc đức” phùng “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” xung “Tài bạch”, dễ cùng người sản sinh tiền tài thượng không hài hòa.

2. “Thiên di” <Đinh Mão> hóa cự môn vừa hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hội tiền thức trình “Tam kị” xung kích mà tiền tài tranh cãi nổi lên bốn phía.

Dĩ “Thiên di” cập “Phụ mẫu” lưỡng cung chuyện liên quan đến “Xã hội tín dụng”, tam kị phá “Tài bạch” tất lệnh quẫn trắc trở cứu vãn.

Chuyển “Tài bạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phu thê” xung “Sự nghiệp”.

3. “Tật ách” tọa tham lang “Mệnh kị”, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”.

Hội tiền chư thức thì xâu chuỗi lệnh “Sự nghiệp” trình tứ kị của phá, ký dĩ khốn cùng cập thất tín sinh xã hội, chung dồn công tác chết.

4. 40 tuổi đạp “Sự nghiệp cung” <Đinh Sửu>, “Lưu niên cung mệnh” ngồi xuống “Bản mệnh cung mệnh” của kị chuyển kị , tất cho rằng đau khổ; tái hóa cự môn kị sinh “Tài bạch”, sự nghiệp thượng kinh tế đại loạn, quay vòng trắc trở mà tranh cãi nổi lên bốn phía, cấu phòng hộ dĩ vị thực hiện khế ước mà cáo quan.

5. 41 tuổi đạp “Cung Nô bộc” , “Lưu niên cung mệnh” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Đại hạn cung mệnh” <điền trạch>; ngược lại dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập “Nguyên mệnh cung mệnh”, nhân tế thị phi chuyển thành pháp luật dây dưa, là năm tức tao pháp viện dĩ gạt lấn tội danh thông tập.

Đến đây lệ tức thuộc “Thiên di”, “Giao hữu”, “Phụ mẫu”, “Tử nữ” xâu chuỗi thành phá, vừa phùng “Cự môn”, “Liêm trinh” lưỡng đều kị, khởi sinh tiền tài tranh cãi mà phạm quan.

Chú: Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 37(111 trang)

Cũng dẫn tự <đạo tạng phi bí> 111 trang.

Lệ mười sáu: Nghiệp lực cho phép, tài lai tài khứ

1, sự nghiệp hảo, nhân vì huynh đệ mà thất sản nghiệp

Ta nhất bạn thân, mậu tử <37> năm tám tháng giờ Mùi sinh, mệnh tọa giáp dần cung.

Mệnh giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập điền trạch phùng năm sinh tham lang lộc tọa, mà chuyện lạ nghiệp mậu ngọ cũng tham lang lộc tái nhập điền trạch, điền trạch được tam thiên tài vượng lộc là tuyệt hảo cách cục.

Điền trạch dĩ đinh Thái âm phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển bính liêm trinh vừa kị quay về điền trạch được mệnh lộc. Nói đệ nhị đại hạn đi phụ mẫu, đến đây đại hạn phúc đức <điền trạch> cát ứng với với nguyên mệnh phúc đức, kỳ phụ bắt đầu làm thuốc Đông y hán sinh ý điện tốt cơ, thản nhiên ổn định.

Nhiên hạn chuyển phúc đức, mà phúc đức dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch được mệnh lộc, chuyển điền trạch đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp <đại hạn phúc đức> mà lại dĩ mậu thiên cơ kị xuất phát từ phu thê phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị. Là nói đến đây hạn nhân hôn nhân không bằng kỳ ý mà sinh có khác biệt tình sở chung , chung dồn điền trạch phá hôn nhân dĩ kị ra ly hôn xong việc, dứt khoát một mình rời nhà vãng thai trung tha hương lánh mưu kế hoạch lớn.

Đại hạn chuyển nhập điền trạch đạp đa lộc, hồng phúc tính trăn; dĩ cao cấp ăn uống mà tụ tài vô số, cận mười năm luy tư hơn ức, dĩ điền trạch hiệp đa lộc phục đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp được tật ách tân cự môn lộc lai hội, vận thế như chẻ tre.

Thế nhưng bốn mươi hai tuổi hậu hạn nhập sự nghiệp, đại hạn mệnh tọa mậu thiên cơ kị ra phùng hóa kỵ năm sinh với phu thê, song kị là bại , chuyển phu thê giáp thái dương hóa kỵ nhập tài bạch vừa phùng mệnh kị, tam kị tất hãm. Bốn mươi bảy tuổi đạp tài bạch nhiều lắm kị, ăn uống nghiệp vụ hết cách héo rút, thảm đạm kinh doanh tới năm mươi tuổi đạp huynh đệ cung kinh tế vị <đại hạn tật ách> dĩ ất Thái âm Hóa kị nhập nguyên mệnh phúc đức, thì lúc này tài bạch, phúc đức một đường tập bản mệnh, đại hạn mệnh, lưu niên mệnh của kị xếp thành tứ kị đại phá, nên năm Đại đệ được mãnh bạo tính bệnh viêm gan chết bệnh, mà kỳ vi đệ ngân hàng cho vay người bảo đảm của cận ức kim ngạch tao thôi đòi không có kết quả, niêm phong danh nghĩa tài sản kỷ thành thiên không. Chẳng lẽ nghiệp lực cho phép của tượng ư?

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 41(116 trang)

2, <đạo tạng phi bí> trung tương quan chương và tiết – chính mình Tam gia cao cấp nhà hàng

Thai trung nào đó phú thương can tạo mậu tử <1948> năm 8 nguyệt giờ Mùi sinh, cung mệnh giáp dần vô chủ tinh, thiên di

Tọa thiên đồng, thiên lương. Kinh doanh cao cấp ăn uống, chính mình Tam gia nhà hàng.

1. “Sự nghiệp” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Phu thê” phùng thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh”, trình “Song kị” nước xoáy sinh “Sự nghiệp”.

2. Chuyển “Phu thê” hóa thái dương hóa kỵ nhập “Tài bạch”, vừa phùng thái dương “Mệnh kị”, trình “Tam kị” vậy!

“Sự nghiệp” và “Tài bạch” ký xâu chuỗi trình “Tam kị”, dùng cái gì làm theo nhật tiến đấu kim? Đến đây tức “Mệnh cách” cao thấp không ở “Mệnh tam phương” chứng cứ rõ ràng.

3. Là “Điền trạch” <đinh tị> hóa Thái âm phi hóa lộc nhập “Phúc đức” phùng Thái âm “Hóa quyền năm sinh”, ngược lại hóa liêm trinh hoàn hóa kỵ nhập “Điền trạch” phùng liêm trinh “Mệnh lộc” cập tham lang “Hóa lộc năm sinh”, kế hối được “Tam lộc nhất quyền” với “Điền trạch” vậy.

Mà kỳ “Sự nghiệp” vừa hóa tham lang lộc tái nhập “Điền trạch”, trình thiên tài diệu “Tứ lộc nhất quyền” đại ích sinh kho, nên kỳ phát đạt.

4. Đến đây tức “Phúc đức” và “Điền trạch” giao cát mà được thiện báo phát kho, đây là quan “Cách cục” trọng điểm chỗ, không cần hoặc sinh “Mệnh tam phương” ?

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 161~ 162 trang

Lệ mười bảy: Đưa sinh

Thông thường điền trạch được “Lộc” người, bất động sản duyên tới hơi sớm, cũng có thể có thể được đáo quanh thân trợ lực .

Điền trạch được “Quyền” người, bất động sản duyên tráp thực, tay không cũng sẽ thành gia, có mở rộng, tái sáng tạo tượng. Điền trạch được “Lộc quyền” giao nhau người, có phúc có thể khai sáng, đại cát lợi, tất có một mảnh thiên, giá trị cũng cao.

Điền trạch được “Khoa” người, bất động sản tuy không phải đại, xa hoa, nhưng thuần khiết trang nhã có thừa.

Điền trạch được “Kị” người, bất động sản được tới so sánh khổ cực, chia ra canh vân. Đưa sinh chớ tham đại, tham hảo, nhu làm theo khả năng, nếu không sẽ mang đến cho mình áp lực.

1, sư phụ của thầy

Thí dụ như lậu mệnh tân mão năm tám tháng giờ Tỵ sinh, cung mệnh nhâm thìn tọa tham lang. Đệ tam đại hạn đi cung phu thê, mệnh là đại hạn phúc đức dĩ thiên lương phi hóa lộc nhập điền trạch, lưu niên hai mươi chín tuổi đạp điền trạch được đến đây lộc, cuối năm tức nghị định cấu phòng, tịnh được phụ mẫu tài trợ.

Nhiên bản mệnh dĩ nhâm vũ khúc kị xuất phát từ thiên di, mà bản mệnh phụ mẫu tọa năm sinh văn xương kị, dĩ quý tham lang vừa hóa kỵ nhập mệnh, lệnh mệnh, thiên hai đầu sai ai ra trình diện kị là phá, trình lạn mệnh một cái.

Thiên di ký được mệnh kị, chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tử nữ “Xung điền trạch”, đến đây song kị của xung đương chủ nan gìn giữ cái đã có. Này đây lớn thứ tư hạn của nợ nữ đạp bản mệnh của kị chuyển kị chỗ, nghiêng ngửa thất thường.

Ba mươi ba tuổi đạp lưu mệnh hợi cung tao năm sinh văn xương kị xung tức lạn vận của thủy, công tác đại không được thuận.

Ba mươi bốn tuổi ngẫu nhiên cơ hội thay đổi phòng, nhiên phòng vay quá nặng, chung tới bất động sản khó giữ được, thoát ly sản xuất thành thiên không.

Dùng cái gì ba mươi bốn tuổi thay đổi phòng?

Dĩ năm sinh văn xương kị ký xung tật ách, ngược lại tương ứng mệnh, thiên hai đầu kị của phá, đến đây văn xương kị xung tật ách của xúc động, chủ nhân sinh hay thay đổi động, là chung dĩ thiên cơ kị “Xung điền trạch” cho nên cũng. Mà đến đây thiên cơ kị xung ba mươi bốn tuổi lưu niên tật ách , phục sai ai ra trình diện bản mệnh điền trạch dĩ ất thiên cơ hóa lộc phùng kị mà “Ra”, điền trạch đương nhiên biến động.

Ở đâu nói ba mươi bốn tuổi lên phòng vay quá nặng?

Là phụ mẫu năm sinh văn xương kị một đường hóa ứng với sinh lớn thứ tư hạn mệnh, là vì ba mươi bốn tuổi cha mẫu cho nên cũng.

Làm sao dĩ chung tới thoát ly sản xuất thành thiên không?

Điền trạch ất Thái âm kị với huynh đệ, mà tài bạch canh thiên đồng vừa xung huynh đệ, điền trạch phá vậy. Chuyển huynh đệ tân văn xương tái hóa kỵ nhập phụ mẫu hội hóa kỵ năm sinh, tam kị đại phá bất động sản đương khó giữ được.

Văn xương đa kị ký xung bản mệnh tật ách, ngược lại tương ứng sinh ba mươi bảy tuổi tật ách, là năm thoát ly sản xuất có dĩ.

2, được phụ mẫu trợ giúp mua phòng, hưng cấu phòng tìm cách

Ân sư, học sinh 03 năm cũng tằng được người nhà giúp đỡ cho vay cấu phòng một chỗ. Chính thức vào ở là 04 năm mùa xuân. Xin hãy lão sư giải thích một chút học sinh cấu phòng vận.

Đáp: Có hay không với 02 năm tằng đề cập cấu phòng sự vừa thôi?

Được người nhà giúp đỡ cho vay cấu phòng, là bản mệnh điền trạch quý phá quân hóa lộc nhập phu thê <đại hạn mệnh>, phùng đại hạn tài bạch giáp phi quyền lai hội. Ngược lại dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách chiếu đại hạn điền trạch , là nói điền trạch của lộc chung nhập tật ách được phúc, cát ứng với chiếu bản đại hạn điền trạch mà được trợ giúp đưa sinh.

Điền trạch của phúc ký chuyển nhập tật ách, thì đại hạn mệnh sở ngồi điền trạch của lộc là 02 năm của phúc đức vị , nên năm ứng với sinh cấu phòng mong muốn, thế nhưng nên năm tật ách tọa song kị là phá, sự không theo nguyện.

03 năm cấu phòng thành sự là lưu mệnh đạp tử nữ, trình đại hạn mệnh đoạt được điền trạch của lộc chiếu lưu niên tật ách mà cát ứng với sinh bản mệnh tật ách, là năm đương hiển cấu phòng duyên.

Chú: Chăm chú mà nói, bản mệnh điền trạch phi hóa lộc nhập phu thê, ngược lại hóa kỵ nhập tật ách phùng tự hóa lộc , phục từ tật ách kị xuất phát từ phụ mẫu <đại hạn điền trạch> tái được năm sinh Thái âm lộc. Nói đến đây hạn ngoại trừ bản thân đưa sinh dọn nhà ngoại, người nhà nhưng khả năng thay đổi phòng, hảo sự thành song. Nhân bản thức cuối cùng được phụ mẫu Thái âm lộc, cho nên cát ứng với 03 năm cha mẫu <đại hạn mệnh> mà cấu phòng.

Đáp: Người nhà còn chưa sai ai ra trình diện thay đổi phòng. 02 năm có hay không nói cấu phòng không nhớ rõ, bởi vì năm ấy là học sinh tốt nghiệp tham gia công tác của năm, cái này là trọng điểm!

Dĩ cái nhìn của ta, 07 năm tương hưng thay đổi phòng chi niệm, 09 năm như nguyện.

Thỉnh lão sư trình bày — 07 năm tương hưng thay đổi phòng chi niệm, 09 năm như nguyện — suy đoán thủ pháp. Cảm tạ.

Đáp: Tiền thuật bản mệnh điền trạch của duyên một mạch hóa nhập phu thê, chuyển ứng với tật ách phùng tự hóa lộc , phục tức sai ai ra trình diện kị xuất phát từ phụ mẫu <đại hạn điền trạch, thiên di cộng tông sáu vị> tạm biệt được Hóa lộc năm sinh. Đến đây một đường phùng cát hóa tương giao, gia vận tất nhật có khởi sắc, 07 năm thì ngại hiện trạch của bất túc mà không phu hiện huống dục thay đổi của, thế nhưng lưu niên phúc đức ─ bản mệnh điền trạch sai ai ra trình diện song kị tất gặp khó xử, cho nên cận hưng thay đổi phòng chi niệm.

Đãi 09 năm thì sai ai ra trình diện lưu niên điền trạch dĩ giáp hóa quyền hội lưu mệnh quý hóa phá quân của lộc giao sinh đại hạn mệnh , ngược lại cát ứng với sinh bản mệnh tật ách cho nên cũng.

Chỉ ngắn ý trường, lĩnh người ta nhập môn, tu hành ở cá nhân.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 46(127 trang)

3, khán cát hung (sư phụ của thầy bàn)

Thí dụ như lậu mệnh tân mão năm tám tháng giờ Tỵ sinh. Đến đây mệnh tạo bản đại hạn <đạp tật ách> 54 tuổi lên, tao gia đình nội đấu mà mất đi vốn có gia nghiệp công tác và thu nhập, đau khổ ha ha qua tứ hơn năm.

1. Văn xương “Hóa kỵ năm sinh” tọa “Phụ mẫu” , ngược lại hóa tham lang hóa kỵ nhập “Cung mệnh”.

2. “Cung mệnh” hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch” tài phú vị.

Nhóm: “Tử nữ” thụ kị là “Đại hạn phúc đức”, tất nhiên khiên hối phiền lòng.

3. Hợp 1+ 2 thức, đồng tiền “Cung mệnh” và “Thiên di” trình hai đầu sai ai ra trình diện kị, ngược lại thị đều là “Song kị lực” xung với “Điền trạch”. Lời ấy “Chuyết” 〈”Phụ mẫu” và “Thiên di” đều kị> sinh ứng đối mà chặt đứt tài lộ .

4. Thì văn xương “Hóa kỵ năm sinh” xung kích sinh 54 tuổi “Lưu niên điền trạch” <đại hạn cung mệnh, bản mệnh tật ách>, vì vậy là năm phán đoán tài lộ và chuyết mã ly hương.

Nhóm: Đến đây tức vận dụng 『 ngang nhau cung vị 』 khế ứng với thủ pháp. Là nguyên mệnh bàn ký là hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch”, vì vậy đối nghiệm sinh “Hóa kỵ năm sinh” xung sinh 54 tuổi “Lưu niên điền trạch”.

5. Dĩ “Bản mệnh thiên di” hung ứng với sinh “Đại hạn thiên di” , thì “Bản mệnh phụ mẫu” như cũ hung ứng với sinh 58 tuổi <đạp bản mệnh "Cung tài bạch"> “Lưu niên phụ mẫu” , nhu đãi 8 nguyệt <đạp bản mệnh "Cung phụ mẫu">, đi qua văn xương “Hóa kỵ năm sinh” rồi sau đó thủy năng lực thoát ly nghiệp lực ràng buộc, mong muốn từ nay về sau đi vào đường bằng phẳng.

6. Đã ngoài tức là dựa vào “Hóa tượng xu thế” và “Chạm đến cung vị”, tác ngạt vận có tác dụng trong thời gian hạn định phạm vi ước định.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 155- 156 trang.

Lệ mười tám: Gây dựng sự nghiệp muốn xem điền trạch tam phương

Trước tiểu đệ khán nhất bạn tốt mệnh bàn, trước mắt hắn nhậm chức ngoại thương nghề phục vụ, nhưng là bởi vì toàn cầu hóa quan hệ, quản lý chức tất cả thuộc về đáo nước ngoài, tổng giác thất bại, hiện chăm chú lo lắng thời gian tới tự hành gây dựng sự nghiệp hoặc tiếp tục ăn thịt người hạng nhất có khả năng

Kỳ mệnh là: Nam mệnh nước lịch 57 năm âm lịch tháng sáu giờ dần. Thiên phủ ở tị phùng hữu bật hóa khoa, thiên cơ Hóa kị ở bản mệnh nô bộc cung,

Tiểu đệ bước đầu quan sát, bản mệnh Thiên phủ biểu hiện người này cá tính bảo thủ, thiên tướng hãm trong quan lộc, thiên cơ kị sinh nô bộc cung chủ không được thuộc hạ bang trợ, Địa kiếp nhập tài bạch chủ tài lai tài khứ, cố tiểu đệ nghĩ tiểu đệ bạn tốt là ư không thích hợp tự hành gây dựng sự nghiệp

Thế nhưng tiểu đệ đối đại vận lưu niên còn không thái hội khán, không dám nói lung tung

Xin hỏi lão sư lúc đó mệnh bàn, có hay không trì đồng dạng nhận định? Hoặc chỉ điểm càng nhiều hơn phương hướng ? Vô cùng cảm kích

Đáp: Từ của ngươi tìm từ đang lúc đó có thể thấy được tam hợp phái quan niệm rất nặng. Thí dụ như “Nô bộc cung” nó tuyệt đối không chỉ là thuyết thuộc hạ, hắn là phiếm chỉ tất cả nhân tế quan hệ, vì vậy chúng ta sửa xưng là “Cung Nô bộc” là có đạo lý của nó.

Gây dựng sự nghiệp nhu khán kỳ cất dấu <điền trạch> tam mới là phủ bền chắc? Đến đây mệnh ký dĩ hóa kỵ năm sinh tọa giao hữu xung huynh đệ kho vị, thủ tài không tốn sức! Còn nữa điền trạch dĩ canh thiên đồng hóa kỵ nhập phụ mẫu , chuyển mậu thiên cơ tái kị với giao hữu hội hóa kỵ năm sinh, thành đôi kị xung huynh đệ kho vị, cất dấu sai ai ra trình diện phá không được cát.

Mà hóa kỵ năm sinh tọa giao hữu, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập phúc đức xung tài bạch, thủ tài không tốn sức tất sinh đau khổ. Tái xâu chuỗi với điền trạch của bị hư hao song kị, ít năng lực tồn lương thực dư, làm sao gây dựng sự nghiệp?

Đến đây mệnh sinh nhân tích tình quá nặng, vô gian làm sao thành thương? Cơ bản cách cục thì không phải là khối hảo có khiếu, đi làm yên ổn mới là phúc!

Đi qua cái này ví dụ, đại thể lý giải gây dựng sự nghiệp muốn xem cung điền trạch tam phương. Đỉnh đầu vô xí nghiệp lớn nhà ví dụ, thể hội không sâu.

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 51(136 trang)

Lệ mười chín: Giáp ngọ nam của tài phú

1, tiểu Phú

Tiểu Phú mệnh

Can tạo giáp ngọ năm tám tháng giờ Tỵ sinh.

Cung mệnh mậu thìn tọa cự môn, thì sống năm giáp hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập điền trạch, phá quân quyền, vũ khúc khoa nhập tật ách, thái dương hóa kỵ nhập tài bạch. Cung mệnh dĩ mậu phi tham lang lộc, hữu bật khoa nhập huynh đệ, Thái âm quyền, thiên cơ hóa kỵ nhập phu thê.

Nhất, thê vô dựng, nhận nuôi một con trai.

Nhị, thê tuổi tác khá lâu, như làm, 50 tuổi thì thê nhân tai nạn xe cộ qua đời.

Tam, ủng địa tam bút, lưỡng đống mặt tiền cửa hàng ở một cái trạch, tổng giá trị tiền Đài Loan cận ức.

Tứ, 46, 52 tuổi đều bệnh sắp gặp tử vong sát biên giới, biến thành gầy trơ xương như sài.

Ngũ, làm thiết bị điện buôn bán, sửa chữa sinh ý, dư lũ khuyến kỳ bàn ly nên mặt tiền cửa hàng kiêm ở, nhân nên trạch chính hướng mệnh bàn tử vị , hướng kị của trạch là xung đại không được cát, nhưng thủy chung vô động sinh trung.

— ân sư nói là đến đây mặt tiền cửa hàng tọa nam triều bắc, bị hóa kỵ năm sinh chính xung sao?

Ở đâu phú?

Nhất, tài bạch tọa thái dương kị kiếm tiền mặc dù khổ cực, nhiên phúc đức dĩ canh thái dương lộc sinh tài bạch, là khổ cực đã có nhiều kiếm tiền cơ hội; chuyển tài bạch bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch được liêm trinh Hóa lộc năm sinh thành đôi lộc. Mà thiên di vừa dĩ giáp liêm trinh tái lộc với điền trạch tam lộc giao cát. Điền trạch được thiên tài tinh liêm trinh đa lộc tất nhiên là quá mức cát.

Nhị, cung mệnh mậu tham lang lộc nhập huynh đệ kho vị, chuyển đinh cự môn kị quay về cung mệnh hội điền trạch tân hóa lai cự môn của lộc, cất dấu cung càng thêm hướng vượng. Cung mệnh được điền trạch, huynh đệ giao lộc, hiệp cát chuyển thiên cơ kị phùng tật ách <điền trạch vận> ất thiên cơ lộc vừa hội với cung phu thê, phúc phận hậu vậy.

Đến đây nhị thức kế được lục lộc, ủng thiên tài lộc tức có tam, nên kỳ được phú. Mặc dù sự thiết bị điện buôn bán, sửa chữa sinh ý nhu thường phụ trọng mệt nhọc, tất cả đều đáng giá.

Chú: Bản mệnh sự nghiệp vũ khúc hóa kỵ nhập tật ách, cũng thuộc mệt nhọc. Phùng hóa quyền năm sinh thì gấp bội mệt nhọc .

Dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu lệ 52(137 trang)

2, cách cục hảo, phúc hậu tiến tài, thịnh vượng gia đình

Đến đây lệ can tạo giáp ngọ <43> năm 8 nguyệt giờ Tỵ sinh.

1, cung thiên di giáp tuất hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập cung điền trạch phùng liêm trinh Hóa lộc năm sinh, vượng trạch.

2, cung phu thê bính dần và cung tài bạch bính tử song hóa thiên đồng phi hóa lộc nhập cung thiên di, nói tài nguyên hảo, ngược lại thái dương hoàn hóa kỵ nhập cung tài bạch; phùng cung phúc đức canh ngọ ất thái dương hóa lộc cũng nhập cung tài bạch bính tử trình tam lộc cát hội, ngược lại hóa liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch.

3, cung Nô bộc quý dậu hóa phá quân lộc cộng cung thiên di giáp tuất hóa phá quân quyền sinh cung tật ách ất hợi, nghiễm nhiên đứng đầu; ngược lại hóa Thái âm hóa kỵ nhập cung phu thê, mà huynh đệ cung Đinh Mão thì hóa Thái âm phi hóa lộc nhập cung phu thê bính dần giao cát thành lưỡng lộc nhất quyền.

Chuyển cung phu thê bính dần hóa liêm trinh vừa hóa kỵ nhập cung điền trạch.

4, 1+ 2+ 3 thức lệnh cung điền trạch trình cấu cát. Đến đây tức hậu phúc tiến tài, thịnh vượng gia đình tượng, vì vậy dĩ một ở nông thôn thiết bị điện đi lập nghiệp, tích lũy tài phú mấy ngàn vạn, quả báo của khiến cho cũng.

Mặt khác –

1, cung mệnh mậu thìn hóa tham lang phi hóa lộc nhập huynh đệ cung Đinh Mão , ngược lại cự môn hoàn hóa kỵ nhập cung mệnh phùng cung điền trạch tân vị hóa lai cự môn lộc hội, đây là kinh tế tốt tăng gia sản xuất tượng.

2, chuyển cung mệnh mậu thìn hóa thiên cơ hóa kỵ nhập phu thê, vừa phùng cung tật ách ất hợi hóa ngày nữa cơ lộc hội, thì cung điền trạch và cung tật ách trình tam lộc cát cấu với cung phu thê.

3, chuyển cung phu thê bính dần dĩ liêm trinh cũng hoàn hóa kỵ nhập cung điền trạch, hội tiền thuật , kế được với điền trạch vậy.

Đến đây tức cách cục của thiện giả.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 118- 120 trang.

Lệ hai mươi: Đinh tài thưa thớt mệnh cách

Thí dụ như nào đó can tạo mậu năm sinh ra, “Cung mệnh” tọa ất xấu. Gia đạo sa sút cách, vị hôn.

năm sinh> gia đạo sa sút

1. “Mệnh” và “Phúc đức” <ất mão> song ất Thái âm Hóa kị nhập “Thiên di” ; mà kỳ “Phụ mẫu” và “Huynh đệ” thì song hóa thái dương cũng hóa kỵ nhập “Thiên di”. Đến đây “Tứ cung” cộng phá sinh “Thiên di”, bởi vậy sinh mà phụ mẫu, huynh đệ duyên mỏng, kỷ thân cũng dĩ khỏe mạnh, học thức, gặp gỡ, xã hội bối cảnh phi tốt, nhân sinh chỗ đứng do là sai rồi!

2. Đến đây tạo “Điền trạch” dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” , ngược lại thái dương cũng hóa kỵ nhập “Thiên di” trình phá.

Thì đến đây “Điền trạch”, “Phúc đức”, “Cung mệnh”, “Huynh đệ” cộng phá sinh “Thiên di”, hoàn phòng sinh thời “Gia đạo sa sút”, “Mẹ goá con côi đau khổ”. Ai tai! Đến đây tức “Điền trạch” và “Phúc phận” hỗ thương “Tứ kị” xâu chuỗi trình phá, quả báo làm hại mà hiện quẫn thái sinh ngoại.

Ở đâu nói mẹ goá con côi? Là “Phu thê” dĩ tham lang hóa kỵ nhập “Tật ách”, hội xung với “Điền trạch” biến thành liêm trinh kị với “Phụ mẫu”, thì quả báo cũng xâu chuỗi cộng phá sinh hôn nhân.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 28 trang.

Lệ hai mươi mốt: Nổi danh thủ phủ, danh lợi song thu vào

Đến đây mệnh là can tạo, sinh sinh mậu thìn năm (1928) 6 nguyệt giờ hợi, cung mệnh canh thân tử vi, Thiên phủ.

1, hoành phát làm giàu

1. “Thiên di” dĩ phá quân quyền nhập “Phu thê” phùng “Điền trạch” hóa lai phá quân lộc hội, nên kỳ hoành phát.

2. Chuyển “Phu thê” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Huynh đệ” , phùng “Giao hữu” <ất xấu> hóa ngày nữa cơ lộc hội, thì tứ phương lai tài, chúng tinh củng nguyệt, nên kỳ danh lợi song thu vào.

※ “Huynh đệ cung” là “Kinh tế vị”, “Thành tựu vị”, kỳ cộng tông sáu vị là “Cung thiên di”, đến đây nhị cung được “Lộc, quyền” ngồi vào, hoặc “Thiên di” và “Huynh đệ” tác “Lộc, quyền giao củng” người, cũng dễ giành được thành tựu mà đề thăng địa vị xã hội.

Đến đây thức nếu như cùng ta “Mệnh” hoặc “Điền trạch” lưỡng tam phương tác càng nhiều “Đa lộc giao cát” hoặc “Lộc quyền cát củng” người dũ cát.

Chú: Đến đây đại cục mặt người, mệnh lý cấu thành tất có kỳ cách cục thượng ưu thế tuyệt đối.

1. Thí dụ như kỳ “Phu thê” dĩ tham lang phi hóa lộc nhập “Phúc đức” phùng “Hóa lộc năm sinh”, mà kỳ “Huynh đệ” thì hóa lai tham lang quyền hội củng, hối trình thiên tài tinh “Song lộc nhất quyền”.

Chuyển “Phúc đức” dùng võ khúc hóa kỵ nhập “Tài bạch”, phùng vũ khúc “Mệnh” quyền cập “Huynh đệ” hóa lai vũ khúc lộc hội, trình “Tam lộc nhị quyền” sinh “Tài bạch”, là kinh tế đại lung lay tượng.

2. Tái chuyển “Tài bạch” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, vừa phùng “Thiên di” bay tới liêm trinh lộc cập bản cung tự hóa lộc hội, kế được “Ngũ lộc nhị quyền”.

3. Lúc này “Sự nghiệp” được đại cát hóa hối, vận trình tất có thế như chẻ tre thì, tái chuyển thái dương hóa kỵ nhập “Tử nữ” vừa phùng thái dương “Mệnh lộc” , tức sai ai ra trình diện dĩ “Đi ngược dòng kị” cự môn hóa kỵ nhập “Điền trạch” cất dấu cung. Dĩ kỳ mãn bàn “Thiên tài diệu” chung nhập “Điền trạch”, nên kỳ hoành phát làm giàu, phú khả địch quốc.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 72 trang.

2, hậu phúc ấm tài

“Tài” là nuôi mệnh của nguyên, kỳ cây ở “Điền trạch” ;”Điền trạch” là quang vinh mệnh gốc rể, kỳ cây ở “Quả báo” .

1. Tham lang “Hóa lộc năm sinh” tọa “Phúc đức” , phúc hậu sung sướng. Nhiên nhạc người ở đâu? Chuyển kỳ kị thì hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Tài bạch”, nói đến đây kỳ hậu phúc có thể mọc lan tràn tài lợi, trời giáng đại tài, là “Tham lang lộc” là “Thiên tài diệu” cho nên cũng.

2. Kỳ “Huynh đệ” hóa vũ khúc lộc cũng nhập “Tài bạch” và thượng thức cát đan xen hội vũ khúc “Mệnh quyền”. Thì “Phúc đức” và “Huynh đệ” cộng giao “Nhị lộc nhất quyền” cát hóa sinh “Tài bạch”, trở thành “Hậu phúc ấm tài” mà “Kinh tế lung lay” tượng.

3. Như dễ dĩ “Điền trạch” cập “Thiên di” lưỡng cung xuất phát :

a. “Điền trạch” hóa phá quân phi hóa lộc nhập “Phu thê” , phùng “Thiên di” hóa lai phá quân quyền hội, phụ trợ ra kỳ tài phú “Rộng cường thế”.

b. “Phu thê” được thiên tài diệu “Cường thế tài phú”, dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Huynh đệ” , phùng “Giao hữu” <ất xấu> hóa ngày nữa cơ lộc hội.

“Điền trạch” tài phú cung được “Nhân tế” và “Quả báo” cộng hóa cát củng thác, như lá xanh sấn cây mẫu đơn, có thể “Tứ phương lai tài”, thành tựu tài phú sự thống trị.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 136 trang.

Lệ hai mươi hai: Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản

Can tạo bính tuất <35> năm 6 nguyệt giờ sửu cung mệnh giáp ngọ tham lang.

Đến đây tạo kỳ thê ái tài tính toán cũng không thiện quản lý tài sản, lại nặng tự thân hưởng thụ, tại sao?

1. “Phu thê” tọa liêm trinh “Hóa kỵ năm sinh”, cá tính cố chấp; hóa vũ khúc tài tinh hóa kỵ nhập “Phúc đức” . Lời ấy kỳ thê ái tài tính toán, tử đòi tiền, lại nặng kỷ thân hưởng lạc.

2. Chuyển “Phúc đức” hóa liêm trinh kị hoàn nhập “Phu thê” hội liêm trinh “Hóa kỵ năm sinh”, tạo thành song kị xung kích, cửu của mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp liễu phu thê vì tiền tranh chấp bất mãn tình.

3. “Cung mệnh” dĩ liêm trinh phi hóa lộc nhập “Phu thê” trong buổi họp thức song kị, là khiếm thê trái sản sinh ta cần ta cứ lấy . hóa kỵ năm sinh phục được liêm trinh mệnh lộc, há chẳng phải “Lộc kị thành đôi kị” đào hoa sinh động ư? Dư dĩ thận phòng “Nhị độ thê trái” khuyên bảo.>

4. Kỳ thê dùng cái gì bất thiện quản lý tài sản? Là “Phu thê” ký tọa hóa kỵ năm sinh, phục hiệp hóa kỵ nhập “Phúc đức” xung “Tài bạch”, đến đây hẹp cố chấp xử sự, há có thể thành tựu chuyện gì?

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 87- 88 trang.

Lệ hai mươi ba: Số khổ nữ

Khôn tạo giáp ngọ <43> năm 12 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh bính dần thiên đồng, thiên lương.

Đến đây tạo hôn nhân không đẹp, gần đây phu được não nham vong thân, 55 của linh nhưng tô phòng quá nhật, mà lại kỷ thân đã tắm thận 13 năm, tại sao? Hạ là đinh tài thưa thớt của mệnh lý.

1. “Điền trạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, “Thiên di” dùng võ khúc cũng hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” trình song kị , đến đây tức “Gia đình” và “Quả báo” tướng chiến, tạo thành “Đinh tài điêu linh” tượng.

2. Chuyển “Phụ mẫu” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Phu thê” ; mà “Phúc đức” tọa thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, lệnh “Phu thê”, “Sự nghiệp” một đường hối trình tam kị.

3. Hợp 1+ 2 thức, xâu chuỗi thích tượng là gia đạo sa sút, đinh tài lưỡng hư. Đến đây tương thương tài, thương phu, vì vậy kinh tế soa, đến nay 55 tuổi nhưng dĩ tô phòng quá nhật, cùng với gần đây phu não nham vong thân.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 88- 90 trang.

Lệ hai mươi tứ: Quan cách cục của ác

Đến đây lệ can tạo kỷ hợi <48> năm 4 nguyệt giờ Thân sinh

1. Cung thiên di Đinh Mão hóa cự môn hóa kỵ nhập cung mệnh quý dậu, ngược lại tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ cung

2. Kỳ cung điền trạch bính tử tọa văn khúc hóa kỵ năm sinh, dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập cung Nô bộc xung huynh đệ

1+ 2 thức, thì nghiệp báo lực lệnh huynh đệ, điền trạch, thụ vội vả sinh song kị của ngại

3. Này đây chưa kịp hai mươi tuổi mà phụ, đệ lưỡng vong, kỳ cung tử nữ mặc dù tọa vũ khúc Hóa lộc năm sinh, cũng cận sinh nhị nữ nhi không được tử, đến đây tức quả báo của tổn hại sinh người lớn tượng.

Kỳ cung phúc đức ất hợi hóa Thái âm hóa kỵ nhập cung phu thê tân vị, ngược lại văn xương cũng nhập giao hữu, hội tiền đồ của phá, nghiệp lực của khiến cho hoàn phòng hôn nhân năm mươi.

4, kỳ cung tài bạch kỷ tị dĩ văn khúc hóa kỵ nhập cung điền trạch, xâu chuỗi tiền thuật thì quả báo lực thì cũng lớn thọ thương bởi kinh tế, dĩ một tiền lương giai cấp người dĩ nhiên hai mươi trong năm mắc nợ luy cận 500 vạn, vô lực xoay chuyển trời đất, chẳng lẽ mệnh cũng!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 122- 123 trang.

Lệ hai mươi lăm: Tổ đức lưu danh, gia đạo thịnh vượng

Đến đây lệ can tạo mậu ngọ năm <67> 4 nguyệt giờ mẹo sinh

1, năm sinh thiên cơ kị tọa huynh đệ cung ất xấu, chuyển Thái âm nhập cung phụ mẫu phùng Thái âm hóa quyền năm sinh cập tự Hóa kị ra, thì cung phụ mẫu tọa “Nhất quyền nhị kị” mà tất nhiên đã từng khổ cực nhiều người.

Phàm lục thân tọa kị người, đa số đã từng đau khổ nhiều, bằng không tất có ngăn trở, bệnh mài chờ nó đau nhức, là nghiệp lực cho phép.

2, cung mệnh giáp dần hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập sự nghiệp, mà phúc đức bính thìn tọa tham lang Hóa lộc năm sinh, hóa liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp, thì sự nghiệp cung được “Song thiên tài lộc”. [ đến đây tức truy lộc thủ pháp vận dụng ]

Chuyển sự nghiệp mậu ngọ hóa thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, phùng phụ mẫu ất mão hóa thiên cơ lộc lai hội, thì huynh đệ hối trình cát tượng.

3. Huynh đệ cung ất xấu ngồi thiên tài của lợi rồi sau đó ất Thái âm hoàn hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, vừa phùng điền trạch đinh tị hóa Thái âm lộc lai hội, thì chung sai ai ra trình diện điền trạch dĩ tứ lộc quang vinh với phụ mẫu vậy.

4. Dĩ kỳ cát hóa xâu chuỗi quá trình hội phúc đức, phụ mẫu, điền trạch, là được nói kỳ hậu phúc manh với gia đình và phụ mẫu, phụ mẫu tất nhiên có thể với khổ cực đang lúc hưng gia làm giàu, hiện đã nhỏ phú có thừa chính mình tài sản mấy ngàn vạn.

Đến đây tức cận sinh nếu nói tổ đức lưu danh gia đạo thịnh vượng tượng

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 124- 125 trang.

Lệ hai mươi sáu: Phúc mỏng dồn gia đạo sa sút

Can tạo mậu tử <1948> năm 7 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh tân dậu tọa vũ khúc, thất sát. Mệnh tạo chủ nhân

Gây dựng sự nghiệp công trình công ty, chuyên doanh thiêu lô công trình thiết kế, bề ngoài sáng sủa hay nói, nhưng thủy chung quản lý tài sản vô

Phương, kinh tế hỗn loạn, 48 tuổi vừa bất ngờ chết bởi trọng độ chảy máu não. Đến đây tức “Điền trạch” và “Phúc đức “

Cộng phá, “Phúc của vô giấu” sở cho phép.

1. “Cung mệnh” hóa văn xương hóa kỵ nhập “Phúc đức” . Mà “Phúc đức”

Thì hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hội sinh “Phúc đức” ngồi văn xương mệnh kị, trình hai đầu sai ai ra trình diện kị

“Song kị” , đến đây kỳ “Phúc đức kị ra” phúc mỏng tượng.

2. Kỳ “Tật ách” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hối sinh tiền thức trình “Tam kị” thì nghiệp trọng thương thân; chuyển “Tài bạch” <đinh tị> hóa cự môn nhập “Tử nữ” , phục mỗi ngày cơ “Kị ra” với “Điền trạch” tái phùng thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh”, trình “Ngũ kị” phá sinh “Tử nữ”, “Điền trạch” một đường. Đến đây tức gia đạo không thịnh hành thương thân, thương kho, vì vậy kinh tế soa, thọ mệnh thúc.

Hợp 1+ 2 thức, nói kỳ “Tiền tài” và “Phúc phận” cộng phá sinh “Cất dấu cung”, nên kỳ kinh tế vặn

Loạn và tráng niên bất ngờ tử.

Nhóm: Dĩ kỳ lưỡng độ “Kị ra”, của sinh quản lý tài sản, tất nhiên vô chương pháp ngắn tư loạn là, rất dung

Dễ thu không đủ chi.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 142~ 144 trang

Lệ hai mươi bảy: Học đồ xuất thân xí nghiệp gia

Can tạo kỷ xấu <1949> năm 6 nguyệt giờ Thân sinh, cung mệnh ất hợi tọa Thiên phủ. Làm khuôn đúc chế tạo cập

Plastic bắn ra thành hình công tác, do cực khổ học đồ xuất thân, đến nay hán thiết trong ngoài nước tam địa, nghiễm nhiên

Đã cụ xí nghiệp gia quy mô.

1. “Thiên di” hóa vũ khúc lộc, tham lang quyền nhập “Phúc đức”,

Phùng “Giao hữu” hóa lai tham lang lộc, “Tật ách” hóa lai vũ khúc

Quyền, cộng và năm sinh vũ khúc lộc, tham lang quyền hội;”Phúc đức” kế hối nhập “Tam lộc tam quyền”.

Nhóm: Đến đây thức như chúng tinh củng nguyệt, có thể như cá gặp nước trôi chảy.

2. Chuyển “Phúc đức” <Đinh Sửu> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Điền trạch”, phùng “Tài bạch “

hóa lai cự môn lộc hội.

“Điền trạch” hối nhập “Tứ lộc tam quyền”, ngược lại hóa liêm trinh hóa kỵ nhập

“Phu thê” chiếu “Sự nghiệp”.

Nhóm: Đến đây thức nói kỳ hậu phúc hóa thành tài lợi.

3. “Huynh đệ” hóa liêm trinh lộc, phá quân quyền nhập “Phu thê” hội phá quân “Tự hóa lộc” cập tiền thuật tài lợi của phúc, trình “Lục lộc tứ quyền” chiếu sinh “Sự nghiệp”.

“Phu thê” hối nhập “Lục lộc tứ quyền”, dĩ tham lang hoàn hóa kỵ nhập “Phúc

Đức”, hội tiền thuật “Giao hữu” hóa lai tham lang lộc. Đến đây tức dĩ loại nhỏ hợp hỏa lập nghiệp, dũ tố dũ

Vượng mà không phán đoán mở rộng, đã to cụ xí nghiệp lớn quy mô.

4. Sở tích người, “Cung phụ mẫu” thấy nhiều kị –

“Cung mệnh” <ất hợi> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, “Tật ách” hóa thiên đồng kị cũng nhập

“Phụ mẫu”, “Thiên di” hóa văn khúc kị cũng nhập “Phụ mẫu”, cùng với văn

Khúc “Hóa kỵ năm sinh” tọa “Phụ mẫu” , trình tứ kị xung sinh “Tật ách”. Ngược lại hóa liêm trinh

hóa kỵ nhập “Phu thê”.

Đến đây một tổ hợp phi “Khỏe mạnh” xảy ra vấn đề, tức là “Phạm quan” phi thất thế. Hiện nay “Đại hạn” đạp

“Tật ách”, kỳ Hóa kị và “Cung mệnh” kị cộng phá sinh mậu tử năm “Lưu niên cung mệnh” .

Bảy tháng “Lưu nguyệt” đạp kỳ chuyển kị sở nhập “Cung phu thê”, thì bản mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu

Nguyệt một mạch xâu chuỗi, chỉ tương tai họa luy thân.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 144~ 146 trang

Lệ hai mươi tám: Tổ đức lưu danh, sinh sản nhiều du dương

Nào đó điền kiều tử can tạo đinh dậu <1957> năm 8 nguyệt giờ Mùi sinh, cung mệnh nhâm dần tọa tham lang. Nhàn rỗi nhất

Sinh vị sự bất luận cái gì hành nghiệp, chỉ muốn thu vào phòng địa tô kim tức nguyệt nhập hơn mười vạn, du dương độ nhật.

1. “Cung mệnh” hóa thiên lương phi hóa lộc nhập “Điền trạch” <ất tị>, chuyển Thái âm

Lộc> hóa kỵ nhập “Huynh đệ” phùng Thái âm “Hóa lộc năm sinh” trình song lộc. Lời ấy kỳ bất động

Sản sinh tài mà kinh tế ưu.

2. “Huynh đệ” ký tọa Thái âm “Hóa lộc năm sinh”, đương chuyển kỳ kị mà hóa tham lang

Hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, phùng “Thiên di” hóa lai tham lang lộc

Hội, đến đây tức “Tổ đức lưu danh” mà được ấm sinh sản nhiều.

Nhóm: “Điền trạch” và “Thiên di” dĩ thiên tài diệu đa lộc giao cát, nên kỳ “Tổ đức lưu danh” phú

Mà sinh sản nhiều.

Nhiên “Thiên lương lộc” người, độc ái nhập với “Điền trạch” và “Thiên di” lưỡng cung. Là nhập với “Điền trạch “

Người, có thể ủng cao lầu biệt thự; là nhập sinh “Thiên di” người, có thể năng lực nói thiện nói, cự giả cao giả.

3. Dùng cái gì thu vào tiền thuê tức nguyệt nhập hơn mười vạn?

“Điền trạch” <ất tị> tọa thiên lương mệnh lộc, hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Huynh đệ” phùng “Giao

Giao hữu” <Đinh Mùi> hóa lai Thái âm lộc hội.

Nhóm: “Thái âm” người, cho thuê nghiệp; mà “Giao hữu” phi hóa lộc nhập “Huynh đệ”, tức được tứ phương lai tài tượng.

“Điền trạch” và “Giao hữu” giao cát với “Huynh đệ”, thái độ làm người khí vượng tượng. Không ngừng với tứ phương lai tài,

Cũng sẽ bình thường khách quý chật nhà.

“Giao hữu” ký hóa cát củng ta “Huynh đệ” tài kho, ngược lại phục và “Thiên di” giao hóa thiện báo nhập sinh

“Cung mệnh” trình thiên tài diệu tứ lộc, nên kỳ tọa ủng sinh sản nhiều mà thu vào tiền thuê nguyệt nhập hơn mười vạn.

4. “Cung mệnh” ký được vượng tài, hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Phu thê” phùng

“Tật ách” hóa lai vũ khúc lộc hội, đến đây tức kinh tế tốt cuộc sống an nhàn độ nhật tượng.

Nhóm: Phàm “Thiên di” và “Tật ách” dĩ đa lộc giao cát người, là vì tiêu dao tự tại tượng, tất cũng nhiều

Lữ du nghỉ ngơi.

5. Bản tạo “Sự nghiệp” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Thiên di” xung mệnh, ngược lại hóa thiên

hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” phùng cự môn “Hóa kỵ năm sinh”, trình song kị xung sinh “Tật ách” thủ

Thành cung, thảo nào ư kỳ dĩ không nghề nghiệp độ nhật năm phục một năm.

Nhóm: Tuy không nghiệp lại được với cao thu nhập, cuộc sống an nhàn sống qua, đến đây tức “Mệnh cách” cao thấp không ở “Mệnh tam

Phương” điển hình kiểu mẫu.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 160~ 161 trang

Long trọng đẩy dời đi:

Lương nhược du lão sư mệnh lý hệ thống tùng thư (1- 3), hoan nghênh truyền đọc

1. Phi tinh tử vi đẩu số (luận bàn tứ hóa)

2. Phi tinh tử vi đẩu số (mười hai cung lục thất nhị tượng NGHĨA cơ sở phán đoán suy luận bí quyết)

3. Phi tinh tử vi đẩu số (đạo tạng phi bí)

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

序:

此书感谢学习飞星的同学,共同把梁若瑜老师过去论命的资料跟书上的例子做同类型例子的整理.

期望让後学者能在同样的命例当中发现飞星上的命理逻辑,这样对於大家学习飞星紫微斗数会有很大的帮助.

谨以此书感谢梁若瑜老师无私的教导 .并希望正确的命理能不断的传承下去.

周星飞 於 2011年11月30日

着名的梁师发愿 过往花絮—梁若瑜 民国七十五年,夏夜晚饭后,连襟欲往某济公神坛问明牌而相邀为伴。茶余饭后,反正闲也闲着,欣然共行。 连襟一路叙述该济公神坛明牌极准,香火鼎盛。到达目的地,果然人声沸鼎。连襟谓余既来之则安之促挂号,不问明牌也可以问事。 好吧!我就问斗数学习是否能更上层楼?叫号到我,师父问:人皆想钱问明牌,独你与众不同,问啥事?答:问斗数学习,名师何处觅? 但见师父慢条斯理,倒酒三杯命我喝,云:喝了才说! 喝毕,师云:该有的师缘都经过了,剩下的自己好好用心悟吧! 天啊!斗数的路是这么难走,一路来是悟了些许道理。挽镜自怜,白发苍苍矣! 剩下的心愿是:我不要后学者走冤枉路,我不要后学者以不正确的命理自误误人,因果律是如影随形。 签到与否,在我个人感觉,似乎不是那麽重要。 我最希望的是有心在此家族, 愿: 一、斗数共进阶。 二、他日若有小成,谨守口业,为人解惑启善,行功立德! 三、所有有缘人,福寿康宁! 后续: 恩师说得真好!怎样才叫谨守口业呢? 答:谨守口业是:任何对人可能造成心理伤害的话,都应谨慎、婉转。 譬如於当事者面前,断人离婚与死亡,切勿好高欲凸显功力而直言伤人,造成恐惧、偏激而坏人前途。 尤以火侯未成熟时,切勿斩钉截铁陈说。 最好心存善念,感同身受的用心於苦难者。

目录:

例一甲午男之沉浮 4

1、股市输了二百万 4

2、其人赌性重 5

3、由其父母手中家道中落 5

例二:项羽之财富 6

例三:掬泪风尘一女命——财富篇 8

例四、戊午男之财运(上班兼副业佳,经商不好) 11

例五、丁巳男之财富 14

1、此人事业自化忌,事业运如何分析?财运如何分析? 14

2、财运 15

3、观本大限(格局应大限、动盘) 16

4、富命 17

5、职业 18

6、踏子女大限 19

7、妻子的职业 20

8、体、用(以财、置产为例) 21

例六、不宜创业的命格 27

例七:少小家贫之命(父母双禄忌转忌入迁移逢双忌,田宅双权) 31

例八:艰辛创业的命格 36

例九:可创业,小富之命格 39

例十:老板的格局,赚快钱,中年有挫折 41

例十一:野鸡研究生,创业(不适合) 43

例十二:生年忌在命,工作受影响(破财,被害失业) 45

例十三:库破之人,创业要见好就收 52

例十四:家运好,福厚,宜创业 54

例十五:起伏跌宕的一生 56

1、好勇斗狠,出身富有 56

2、生意大败,几荡尽家产 57

3、失意时树倒猢狲散 58

例十六:业力使然,财来财去 61

1、事业好,因为兄弟而失产业 61

2、《道藏飞秘》中相关章节-拥有三家高级餐厅 62

例十七:置产 65

1、师公 65

2、得父母助购房,兴购屋想法 67

3、看吉凶(师公的盘) 69

例十八:创业要看田宅三方 71

例十九:甲午男之财富 73

1、小富 73

2、格局好,福厚进财,兴旺家宅 75

例二十:丁财零落的命格 77

例二十一:知名首富,名利双收 79

1、横发致富 79

2、厚福荫财 81

例二十二:老婆重享受,爱财却不善理财 83

例二十三:苦命女 84

例二十四:观格局之恶 85

例二十五:祖德流芳,家道兴隆 86

例二十六:福薄致家道中落 87

例二十七:学徒出身的企业家 89

例二十八:祖德流芳,多产悠游 91

例一甲午男之沉浮

男命甲午年九月午時生

1、股市輸了二百萬

交友坐酉得太陽生年忌,以癸貪狼忌入福德宮逢命祿。言交友有心〈生年忌〉我無防〈命祿〉,我將吃大虧。轉福德宮庚天同忌入田宅,得夫妻及財帛倆皆丙化天同兩祿來會于田宅。此將引夫妻及財帛倆皆先後被劫之厄。

實則此人曾因賭誤入圈套失財,及日後老婆交友不慎生婚外情,引狼入室而終以離婚收場。

祿是福,常令人居安不思危,所以遭劫,此即所謂的「祿隨忌走」。

引自虛回整理資料例5.2(15頁)

2、其人賭性重

命盤「十二宮」,宮宮都能論人「性向」,不同宮位說的是不同方向的「個人性格」,此即「宮宮皆是春」。

1.其「財帛」〈丙子〉化廉貞〈博弈星〉忌入「命宮」〈戊辰〉逢廉貞生年祿,言此人愛「賭」而容易輸錢〈祿隨忌走〉。《批:「財帛」忌入「命宮」,因財辛苦象。》

2.轉天機〈挾祿、忌〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」〈祿隨忌走〉,為每邀必賭,樂此不疲。《批:1+2式等同「財帛」忌入「疾厄」,是惜財象。這也顯示此人平常不花冤枉錢,卻是逢賭難拒。》

3.另者,其「遷移」〈甲戌〉化廉貞祿入「命宮」〈戊辰〉,言其得「外在」的「機遇」或「樂趣」。《批:此式亦主其「長相」討好,容易發生桃花。》

4.如以1+2+3式合之,則其「賭」的「機會多」、「類別也多」, 從大家樂到六合彩,乃至於麻將、天九等,輸掉了約一棟公寓。《批:以「遷移」為「廣大因緣位」,故也興趣廣泛。》

5.如就3式往下延伸,轉天機〈挾祿〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」,即見乙太陰「忌出」〈消散〉于「父母」。

此一多宮位的「串聯釋象」可解為此人「桃花機緣多」而「肉欲」也多,常有物件不同的「露水姻緣」〈疾厄忌出〉。《批:「遷移」或「父母」化「桃花祿」者,多「嫵媚」、「身材好」或「俊美」,自然桃花機會多,宜其常「春風入室」;終於「疾厄」的太陰「忌出」,則春夢了無痕。》

注:此例引自《道藏飛秘》37~38頁。

3、由其父母手中家道中落

38年父母自大陸遷徙來台,身少分文棲陋巷的違章房舍中。此即于父母手中的「家道中落」象。

1.「父母」〈己巳〉化文曲忌入「遷移」〈甲戌〉〈果報宮〉,轉而太陽〈挾忌〉入「交友」逢太陽「生年忌」,呈雙忌。

此言父母將「歷經挫敗」、「孤僻處世」,難榮顯。

2.「田宅」〈辛未〉則化文昌忌入「命宮」,會上式呈三忌破命。

此「父母」、「田宅」、「遷移」共破,于父母手中家道中落、丁財凋零,也少敦親睦鄰。

3.是以本造出身環境非佳,也是獨子〈據聞其母先前亦曾獲數胎男兒,非不足月流產或產下即夭〉。

注:此例引自《道藏飛秘》90~91頁。

例二:項羽之財富

成就位〈兄弟宮〉以甲廉貞祿入福德,轉丁巨門忌回兄弟得遷移〈際遇位、兄弟的共宗六位〉辛化巨門祿來拱,扶搖直上。

兄弟宮會兩祿,以甲太陽忌入疾厄逢交友以庚太陽飛祿來會,而遷移又以辛化太陽權鞏護,計得三祿一權,宜其風雲際會。

疾厄得三祿一權必志得意滿,轉壬武曲忌於遷移又再逢事業己飛來武曲祿會。此刻,遷移得四祿一權矣,呼風喚雨!

注:遷移得祿、權拱會,功利佳格!乃祿欲權護,權愛祿擁,景上添花、相得益彰!

再觀其兄弟宮成就位,除上述甲廉貞祿于福德吉化外,甲破軍權也入遷移會夫妻及財帛癸破軍飛來雙祿拱化,財庫通天,養活百萬雄師,得以萬眾歸心。

引自虛回整理資料例6(17頁)

例三:掬淚風塵一女命——財富篇

此歹命坤造,癸醜年四月酉時生,命宮庚申單坐廉貞。

生年貪狼忌於遷移,遷移單忌本內斂守分應無妨,而財帛則廉貞「忌入命」〈業力〉成兩頭見忌之破。

命、遷既破,而遷移轉太陽忌入交友又逢太陰「自化忌」消散,人生將無能預期而失其自主與方向。其疾厄也乙太陰同忌于交友成破敗,更形無法掌控的厭煩漫亂!

注:生年忌即為人命於紅塵的業力點,此忌所落之宮即為該宮於我的約束或責任、付出。轉忌〈深究〉複見破敗則個性或際遇呈紊亂無自主意志或身不由己。

命宮庚天同忌入田宅,本為守成顧家象,轉癸貪狼再忌入于遷移成零亂破碎格。

此挾財庫〈田宅〉之忌出,傷害已巨,複於遷移遭遇生年忌,立成烽煙迷亂,故而言其零亂破碎。

實則此女出身排行居末,上有二姊無兄弟。大姊天生弱智殘障,二姊感情早發早嫁,結婚生子,獨遺此女與父母相依。

好景不常,16歲起家道中落,負債累累。不得已而下海伴酒數年而後清償家債完畢再嫁為人婦,無奈紅顏〈長相真的漂亮〉薄命的遇人不淑,富家老公貪花戀酒複吸毒,每每拳腳相向,以淚洗面渡日。哀哀淒淒折磨了數年的婚姻生活,終以贏得離婚訴訟而收場。

身懷贍養費,本可安靜守分以期再遇良人,無奈去年遇詐騙集團令其負債800餘萬,不得已再陷歡場執壺,繼續面對生張熟魏的腥臭人生。

何由命陷歡場,學理如何說?

遷移與事業兩皆坐甲,以廉貞雙祿入命,轉庚天同挾雙祿忌入田宅會財帛飛來天同祿,天降旺財。

財祿入田會吉,複以癸貪狼忌入遷移逢夫妻〈恩客〉飛來貪狼祿會,桃花財旺矣〈花美引蜂蝶、物臭招蚊蠅〉。

然夫妻以貪狼祿照命,轉甲太陽忌入交友又逢命祿,恩客之緣人氣旺。但交友本宮太陰自化忌出消散,逢子女飛來太陰祿再續會,是夫妻、子女共襄盛舉的緣去緣來象,為得桃花旺財而生張熟魏的熱鬧送往迎來。此十足的風塵女命構格,何足異哉?

注:凡命見兩忌衝破者,屬「業力重」的「破格」,非傷身則逢顛沛,常無力與造化抗衡。

引自虛回整理資料例8(22頁)

例四、戊午男之財運(上班兼副業佳,經商不好)

問:此女的的男友67年11月申時生,命坐丙辰有巨門和陀羅。

不過看老師的解釋可以理解,可是一旦自己拿到一張命盤又覺得像無字天書完全不知從何下手,可能只能多看多下功夫了!

又此女又想問他錢財,我再試著解解看,請老師再指正……

命忌入田宅收藏宮,無其他忌相會,所以努力務實可守成?

答:已經入味了,恭喜!

問:財帛複又化廉貞祿入田宅,會有財產。

答:是的!很快就會得長輩助而置產,乃本命田宅以己貪狼權入兄弟逢生年貪狼祿照大限田宅,轉乙太陰忌入夫妻〈大限財帛〉得大限兄弟〈父母〉丁飛來太陰祿會,是我得長輩福而置產。

然畢竟兄弟乙太陰忌入夫妻〈大限財帛〉逢生年忌〈雙忌〉,是經濟實力不足之象,轉甲太陽又忌應于原命財帛逢田宅飛來文曲忌,顯然得長輩助置產而後的經濟能力不足,恐仍將脫產撫平財務!故此置產應勿貪大、好,免負擔過重而局面成窘。

問:事業祿入財帛,可做生意賺錢,利潤不錯。是不是工作賺的錢可以購買不動產?所以下個大限走入田宅宮就會有錢。

答:本命以丙廉貞忌入田宅是守成,但轉文曲忌入財帛則為財庫流出難守之象;而夫妻宮〈大限財帛〉又挾生年忌乙太陽忌入於財帛,則庫之不穩,不得早做生意。況且大限命〈福德〉以戊天機逢生年忌于夫妻,大限見破,必有晦吝,故此限之內仍以守成為上。

問:可是田宅又化文曲忌入財帛宮,所以這個大限比較不會存到錢,會把錢花掉。

答:上述田宅忌入財帛凶會大限財複自化忌出,是財產空象,其失大矣!汝雲:會把錢花掉。決非如此善罷!

問:又兄弟宮有偏財星貪狼生年祿,又化權到福德宮,所以結論是他會有錢。

答:結論是他會有錢?此論有瑕疵!

此命如若以上班兼副業,必得高收入而平妥有餘!若一心投入經商,恐失大於得。乃兄弟與田宅兩宮共破於財帛,當以守斂而攻則有餘,以專攻無守則必失。

引自虛回整理資料例9.2(26頁)

例五、丁巳男之財富

某男:國曆66年陰曆三月午時。

1、此人事業自化忌,事業運如何分析?財運如何分析?

答:運限之順逆,不是非觀事業或財帛不可。譬如此命,遷移以甲廉貞祿入命,言此生必有得福之時;轉庚天同忌入田宅得財帛丙天同祿來會,大吉。乃本大限財帛〈遷移〉與本命財帛吉應于田宅,待後年踏亥宮,運程必是大好之始。

此即所謂先觀命格而測應運限。閣下有尚未開始的大好前程。唯本命既田宅〈守成宮〉見破,凡事收斂為吉,含事業與婚姻〈家庭〉。至於事業自化忌則更應收斂,指年輕宜上班安穩是上策。

2、財運

a、問:本命財沖大限財為輕,大限財沖本命財為重。這說法對嗎?

答:一切的忌沖,其後果的輕重,還是要回歸於本命盤的「宮位」權衡。

譬如你命,財帛以丙廉貞忌入命,是言人生將有金錢的束縛或困擾,故而年輕時應上崗拿固定薪資,生活花用還須量入為出。※直到本夫妻大限仍為本命財沖大限財,沖到何年而止?轉命宮庚天同忌入田宅,乃沖到31歲亥年的流年財而止。是以你的命,老天非要讓你過31歲關卡,金錢才會如意的。

如易以命盤是財帛忌入遷移沖命。凡命三方飛忌沖命,此人必見其笨拙〈與聰不聰明無絕對關聯,常出於個性問題〉。

財帛沖命,個性拙於賺錢,至夫妻大限仍收入不穩。此象主此人最好習得一技之長,人生或可少憂。

b、問:還有如果大限財沖本命財為凶,那麼流年入什麼宮該年財運差?

答:前問已述,請細自斟酌。但此招只不過像恒河粒沙,必不足以應付廣大群題。

再問:06流年與本命盤重迭,則本命財吉象應於流年,然大限財差導致財不聚,是否暗示今年錢財收入增加但終將還會化費掉呢?

答:本命盤為一切時間的動盤之體,動盤的一切化象解釋,都不能離開本命既有的格局架構。也就是說:乞丐終究是爛命,不可能行些好運就黃袍加身。

是以,本命盤為一切時間的動盤之體,為『體中之體』。而大限可以假設為流年以下動盤的『用中之體』;同理,流年也可以假設為流月以下動盤的『用中之體』。

因此,每論及「與本命宮重迭的流年」,此刻必以大限─『用中之體』為重。本命財既以忌入命而沖大限財,轉而入田宅沖〈亥〉明年財,指明年以前不可能大發,縱令得意外財亦僅過手難存。

然自去〈酉〉年起,財雖仍難存,但將較為活絡!何緣?

乃: 大限財〈遷移〉祿入命,轉而忌入田宅得本命財帛天同祿會,複轉入去年田宅。故今年財仍較為活絡,但僅止過手或應急難存!

3、觀本大限(格局應大限、動盤)

觀大限約有二法:

一、本命格局之吉與凶處,其飛化過程是否觸應及此運限,而決定本運限之順逆。

二、動盤重命宮,故先以大限命宮之化歸回太極〈原命盤〉決定吉凶;次而再論大限事業與財帛,同樣歸回太極決定吉凶。

譬如本命例,以命忌入田宅得雙忌,轉而忌入福德,視同福德即為雙忌所坐,人生當然有遺憾與不如意。除了不幸的家庭變故外,包括經濟狀況〈田宅是財富宮破〉與命盤主人事業〈賺錢〉都會被卡住,影響第二大限及本大限二十六歲之前,縱令有大才亦無從施展。

何作此論?

乃福德為第二大限田宅仍坐雙忌故而第二大限當不旺,而福德又挾雙忌轉而忌沖本大限命〈夫妻〉,故本大限仍有騫滯。

此命格敗筆處〈田宅〉的忌轉忌之第一忌是入福德沖二十六歲流年,故二十六歲之前莫展,待二十七歲起始見釋礙。然以田宅坐『定業忌』仍凶應於今年田宅〈福德〉,是以過完今年業力才算是大部份退去。

本命是屬先貧後富格,如何能富?下次再說。

4、富命

問題一:丁巳男為何是富?看財富主要看財、田宅兩宮嗎?

問題二:如何看貴,也就是官運?此造可貴否? 學生 拜上

答:「大富由天」一文說明富格除看田宅三方外,最重要的是『觀福德三方』之吉化是否與田宅三方交會呼應。

丁巳男以遷移甲廉貞〈偏財星〉祿入命,言人生必有佳遇,轉命庚天同〈挾遷移祿〉忌入田宅得財帛丙天同祿來會〈呈雙祿〉。

轉田宅癸貪狼忌入福德複得夫妻宮〈福德的財帛位─福分財〉以戊貪狼祿〈偏財星〉來會,而兄弟宮則又見己化貪狼權再相拱。

上式計得三祿一權交吉,屬大吉象。凡多得偏財星祿權會拱田宅者,富可期矣。

另者,田宅以癸破軍〈偏財星〉祿入夫妻又逢遷移〈社會〉甲破軍飛權相拱,轉戊天機忌入疾厄得自化祿,言偏發而富得敬重於地方上〈祿權交〉,擁產不止一筆。

貴則應以兄弟宮〈成就位─財帛的田宅、事業的共宗六位〉、遷移宮〈兄弟宮的共宗六位〉為主,次看父母宮〈後天的學習與涵養位〉。此命兄弟以己文曲忌入命沖遷移,於貴有些損。遷移宮則以甲太陽忌于交友,轉癸貪狼忌入福德複與田宅之忌會破,言不善交際手段或每遇小人阻,仍於貴有損。

綜此,此命非必求官高,但求位居要津而可得。

此命田宅既見敗筆,凡事深思安妥、步步為營,辛苦累積之象;雖獲豐財,亦屬踏實基礎之得,或稍見好高剛愎,立招其損。

5、職業

問:那麼飛星法能如何判定該造適合從事何種職業呢?

比如此造:求富依靠什麼行業呢?

答:細論行業十分不易,化曜僅十八而現今行業不止三百六十,甚難。大體以得祿為上〈首重生年與命三方所化〉。

凡祿、權以照勝於坐命三方,入于田宅三方亦屬其實;唯入交友三方須細論虛實方可定奪。

譬如丁巳男得太陰生年祿于父母〈交友的財帛〉,轉辛文昌忌入遷移,照命,則此父母生年祿垂象於我非虛妄,可以從事太陰祿行業得交友財。

太陰祿者,讓人漂亮、賞心悅目的行業。太陰祿既坐交友三方,言其產品應走普遍化的生活用品。

另者,命庚太陽與事業壬天梁兩祿皆入交友,轉癸貪狼忌入福德,得夫妻以戊貪狼化祿來會。言我福〈雙祿〉緣結于交友,且為我興趣〈福德宮〉之行業,最好此產品為女性〈夫妻宮〉所愛用者。

太陽祿者,應多屬電話生意。天梁祿者,應走具格調路線。貪狼祿者,藝品或具審美式樣為佳。

至於命庚武曲權入事業逢自化忌,如當老闆還須兼夥計。而生年天同權入于田宅逢雙忌,言事必躬親,辛苦而得。 謹作簡答,值得玩。

6、踏子女大限

問:可否談談下個大限看法?下個大限命宮空宮,對宮逢雙忌,會有什麼狀況發生?

恩師,學生之子女宮很不好,如何判斷呢?

答:下個大限〈入子女宮〉好不好?

忌轉忌得雙忌之沖者,銳不可當。閣下以命宮出發,則庚天同忌入田宅逢巨門生年忌〈雙忌〉,轉癸貪狼雙忌沖財帛。田宅收藏宮既空複以沖財,人生當有窮困之時。

以田宅宮出發,則既坐雙忌複以忌轉忌入事業而幸逢自化忌消散其力,故而由少小限九歲〈踏田宅〉起沖,一直沖到第三大限二十六歲〈踏財帛〉過後始緩。其間第二大限雖有起色,但終究鏡花水月。

是以行子女大限非為忌轉忌得雙忌正沖者,只要守成無冒風險之為,仍屬順運。約言三十一歲下半年起行吉,延至子女限四十三歲止皆可稱吉運。限轉財帛又為正沖,此限則萬萬守成。

田宅既破,一生行止需謹慎,隨緣不強求,運至成富。強取豪奪,瞬化灰煙。

7、妻子的職業

汝妻之兄弟宮〈子女〉以丁巨門化入田宅成三忌,格局有損。

注:兄弟宮者,事業的共宗六位、財帛的收藏十位,破則理財非佳、好事總是不恒常,運氣多起落。

上述二則足證其雖職業婦女仍以拿薪安穩為上,不適合創業。

然其疾厄得太陽命祿,轉癸貪狼忌又得妻命戊貪狼祿,言其屬福厚之人〈但欠積極沖勁〉,轉壬武曲忌於事業,應為工作雖不是常滿意,但比上不足而下仍很有餘,所以安定就是福,無須強求。

8、體、用(以財、置產為例)

什麼叫「體、用」?歸回太極就是明白「體、用」

靜盤的十二宮永遠是「體」,因時間而轉換的大限、流年乃至流日、流時,它們都是「用」。

體者,猶如樹之根與生長地點;弄對的話則根盤枝茂,弄錯的話是喬太守亂點鴛鴦譜。

吾非宿命論者,但在我的人生經歷裏頭發現:如果你想踰越雷池的搞不楚清,上帝會用亂棒打醒你腦袋裏的鴛鴦亂譜。

什麼叫「體、用」?體、用是告述你:什麼料子該做什麼東西。

只恨上帝,祂為什麼不在我年輕時讓我有自知之明?非得給我滿頭長孢的時候,才讓我清醒?

譬如看你今年的金錢狀況,流年的財帛〈疾厄〉﹝用﹞天機自化祿逢本命財帛﹝體﹞丙天機權來會,代表你今年手頭能多拿一點的整筆錢〈疾厄為收藏三方,祿得權則聚〉;然以乙太陰忌出於父母﹝體﹞〈交友的財帛〉逢生年祿〈忌出逢祿是方便於周轉〉,是出去的過手財〈忌出〉較多之意。

轉父母辛文昌飛忌入原命遷移﹝體﹞,也是再次的忌出〈忌入遷移即稱之為忌出〉,肯定只是過手而已;原命遷移又為大限財帛﹝宮位重迭─於流年為體、於本命為用﹞,更肯定今年財帛雖是本命疾厄,卻糾結了與錢悠關的事,轉而化應大限財帛。

對否?請不必客氣保留而直說。如果我說錯了,那可以激勵我需要更努力再學習。

回饋:——-太對啦。剛拿到了一筆額外的收入,轉手就給了岳母治病。真的是過手錢。

問:這段請問老師,今年財運因為最後都是忌出,所以判定為過手財嗎?

那麼不是忌出的情況,就代表實得財了嗎?

答:忌出當然留不住。如果不是忌出的情況,那就要看是忌于何宮?如落入交友三方〈守成宮外〉,一樣留不住。入田宅三方則為實。

歸回太極含四化象意與宮位解釋,兩者都不能離開原命盤既有之象。

譬如本命盤無離婚之象,縱令大限或流年的夫妻宮大不吉,他一樣是不會離婚。所以常見學了鬥數多年還是:大限夫妻化忌入大限遷移沖大限命,就叫人要小心婚姻。

為什麼不想想大限夫妻是原命盤的何宮?如果此宮無關婚姻事,則何來婚姻之沖?它指的絕對是別的事!

問:思索了一下,大限夫妻為原命盤的福德和遷移則和婚姻有關?

答:大限夫妻〈財帛〉與本命夫妻,兩者之忌〈含轉忌〉並無交會或相沖,故無害。

問:另大限夫妻為原命盤的田宅和父母,也和婚姻有關?

答:田宅和父母當然和婚姻有關,如不見本命夫妻與此二宮相破,則又何礙?

再舉一例:03年你何緣置產?

大限財帛﹝用﹞〈遷移﹝體﹞〉甲廉貞化祿入命,轉庚天同忌入田宅﹝體﹞;得本命財帛﹝體﹞丙天同飛祿來會,構成置產象。

大限財帛本只不過是本命的遷移,是際遇位而非屬財宮;以其轉化過程之用得本命財帛之體吉會,故而天降福而得財置產,理氣緊密成象而生此事。

則大限財帛之祿非入03年之田宅﹝用﹞〈本命宮﹝體﹞〉乎?

問:老師的意思是:大限財帛之祿入03年之田宅,這情況不代表一定置產,而是因為大限財帛轉化入本命田宅,而得本命財帛之會才導致置產的吧?

答:你開竅了,恭喜!

前例丁巳男命,財帛之礙,其「體」〈本命既有現象〉:

一、財帛以丙廉貞忌入命宮:言賺錢辛苦或固定收入〈忌〉,從商也只能做現金小生意,否則必有金錢之失而苦。

二、轉命庚天同再忌入田宅逢生年巨門忌,庫破而敗,家運必經衰微。

其「用」〈應於大限、流年動盤〉:

綜合上式,一式則應原命財帛忌入現行大限的「福德」〈命宮〉沖大限財,言此限仍屬來財有限,需儉約守成。二式為來財之限應於後〈亥〉年的「福德」〈田宅〉之前,故後年之前想發也難。

財帛之福,其「體」:

一、財帛丙天同祿入田宅,錢來我家,必見其順。

二、轉癸貪狼忌入福德,來財愉快。

其「用」:

一、大限踏夫妻〈福分財─福德的財帛〉,以戊貪狼祿入福德會前一、二式財福,言此限應得機會而發。

二、上式轉壬武曲忌入事業得複兄弟宮〈庫位─現金的收藏〉己武曲祿來會,兄弟宮為後〈亥〉年的夫妻宮,吉應本命夫妻宮,則福分財將因而至。故後年下半年財緣漸顯。

又譬如此命如行於財帛大限,是大限命〈用〉忌入原命〈體〉,此十年主晦,動則得咎,守成安身為上。

有點明白了。先分析「體」,然後分析「用」,「體」顯示有好壞之象,則人生必有此象,而「用」是好壞發生的時間。

答:對了,這是大原則。手法雖然還有不少,但萬變不離其宗〈萬法歸一〉。

為何非要亥年後才能順?因為明年流財入本命田宅,轉福德宮,大限財祿入本命宮轉入本命田宅,難道財還不行?請老師釋疑!

答:本命盤〈體〉之敗筆處為田宅得雙忌,複以癸貪狼沖原命財帛,轉而「正沖大限命宮」,以第一忌沖財而對應於亥年仍見本命田宅之雙忌沖流財故也。〈跳脫小細節,冷眼看大格局,思維千萬別陷入滿盤四化的泥沼〉

學生面對一個盤,還是不知道如何下手觀察,請老師再談看盤之思路,最好舉例子。為盼!

答:前面早已提過,是漫不經心還是貴人多忘?

先找格局的優點與缺點〈體〉,再看吉凶之應于何限何年〈用〉?

或以大限、流年立太極點的問事宮位〈用〉,反推是否飛化觸及原命盤的相關宮位〈體〉?如果吉化會原命格局的優點,則喜從天降;如果化忌會原命格局的缺點,就屋漏逢雨。

譬如閣下命格〈體〉,缺點為:

財帛忌入命複轉忌入田宅成雙忌,必有無財之苦。如易以命宮出發,忌入田宅成雙忌,轉而忌入福德,同是無財〈田宅沖財帛〉或家庭之苦。

此象一路凶應〈用〉少小、第二、第三限,待亥年則業力盡。

優點為:

遷移祿入命,轉忌入田宅逢財帛飛來之祿會;財帛之祿再轉忌又逢夫妻〈福份財〉飛祿、兄弟飛權來會於福德;夫妻之祿再轉忌於事業,複得兄弟飛祿來會。此一路吉化交會,錦上添花。故而言富。

亥年業力盡後則謀而可得〈用〉,該嘗試副業、開創新局〈雙向並行〉。天同、貪狼祿─服務業、技藝〈品〉、五術等行業。

閣下命格既有田宅雙忌轉而破福德〈福不足〉,故千萬不得貪取不義財,否則東窗事發,一切將化為灰燼〈庫破成空〉

引自虛回整理資料例11(31頁)

例六、不宜創業的命格

老師,今早觀察一個命盤,女命國曆61年陰曆五日寅時。天梁在午逢生年祿,生年忌在本命奴僕宮,此命格局的優點與缺點是什麼?吉凶不明。 或者恩師自舉例再談。

答:此命之敗筆處:財帛以壬武曲逢生年忌呈雙忌于交友〈沖庫─兄弟收藏宮〉,財多不畜;轉辛文昌呈雙忌入福德,必有財苦。而遷移亦以壬武曲再忌于交友,更破財局,防露窘態〈遷移形於外〉、失信於人。

本大限行於子女宮,大限交友〈福德宮〉得多忌沖大限兄弟庫位〈財帛宮〉,但防經濟混亂。37歲再踏原命遷移,勢恐不妙。

此女民國87年陽曆4月份註冊結婚,陽6月份婚禮。長輩為媒,今年丈夫事業上春風得意。還請恩師指點手法!

答:27歲流年踏財帛宮結婚,乃流年夫妻〈本命遷移〉以壬天梁飛祿入大限「福德」〈本命宮〉,天降姻緣,轉而丙廉貞忌入父母〈婚姻的田宅〉;而流年「福德」〈本命夫妻、大限命宮〉,以甲廉貞祿入父母作吉會,成就婚姻田宅的美事。本命遷移之祿轉吉會〈本命父母〉而照而四月命宮〈本命疾厄〉,故婚。

注:遷移之祿入命乃天降之福,為流年夫妻宮,是言此年結婚為極美正緣,可喜也。否則此命之夫妻甲太陽化忌沖命,轉而壬武曲逢生年呈雙忌于交友,夫妻之情將薄如紙。何作此言?乃婚姻忌出〈忌入遷移〉而後破婚姻共宗六位〈交友〉故也。是以類此婚姻必以聚少離多的相處為上策,多聚防同床而異夢。

其夫如為上班族,今年(大限踏子女)當然事業得意;如為自己當老闆,還防虛而不實,終究一場空歡喜。何言空歡喜?

上式言及夫妻忌出沖命,轉而雙忌于交友沖兄弟〈事業共宗六位〉,此象亦指其夫命格破庫,創業終嘗敗績。

如為上班族〈無風險〉,則本命夫妻宮〈大限父母〉以祿飛入父母〈表像宮〉,言其可人和悅;而其福德〈本命宮〉之挾天梁祿轉來會父母,可稱為善袖舞者,親和圓融,大助於事業的汲營交際。

則大限父母吉應本命父母,本命夫妻吉應流年夫妻,故今年自是春風得意。

學生感慨恩師下筆言之有理有據。此人丈夫為上班族。

能否借此盤指點一下有無創業運?那類命盤適合創業?

答:此命不適合創業,理由:

一、財帛及遷移兩壬化武曲雙忌入交友逢生年忌,合三忌之力沖兄弟庫位,大不吉。言其會碰上倒楣際遇〈遷移忌〉而傷大財,伏敗筆。

二、命丙廉貞忌入父母,轉丁巨門忌沖事業;而事業宮又見天同自化忌出。合之,是事業不安穩象,創業防不久長。

此命若守成安分,找穩健經營的大公司上班,從事「業務工作」極佳。

原因:

財帛及遷移兩壬化天梁雙祿入命逢生年祿,言其機遇〈遷移祿〉與財緣甚佳;轉丙廉貞忌入父母〈喜形於色〉。

夫妻〈福德的財帛〉以甲廉貞飛祿會前述三祿于父母,業績必優異;轉丁以巨門挾四祿再入夫妻。

交友〈客戶〉以辛巨門飛祿來會于夫妻,是業務應接不暇象〈五祿〉。轉甲太陽忌入遷移,再得事業庚太陽化祿來會〈六祿〉,際遇之好足為頂尖業務高手。

然既已移民國外,外語好嗎?恐環境不對,徒誤良材。

引自虛回整理資料例12(54頁)

例七:少小家貧之命(父母雙祿忌轉忌入遷移逢雙忌,田宅雙權)

恩師,年幹與命幹相同之命盤因為四化雙行而特殊(當然可能是學生自己看法),手頭有一個完整命例,向您請教一下!

農曆己酉年○月未時。天同在巳宮安命,此造雙祿于父母宮,雙忌於遷移宮轉入福德,如何進一步分析?

自小家中經濟就不是很好,且有舉債,自虛20歲後開始,父親生意好轉,經濟有改善!虛歲27歲末結婚,虛歲28歲壓力最重的一年,母親及岳父母家中的債務一擁而來,向銀行借了很多信用貸款,同年11月長男出生!

答:生年幹與命宮幹相同之命盤,應作如是觀:

譬如命宮祿入父母逢生年祿,於第二大限處理時,應說成:大限父母〈命宮〉祿入原命父母。於第三大限處理時,則說成:大限福德〈命宮〉祿入原命父母。餘者權、科、忌皆傲此此類演。

本命少小家貧,乃少小福德〈命宮〉令本命遷移得文曲雙忌,乃言其少小福份稍差;轉乙太陰轉雙忌于原命福德,少小之福真有礙。

少小之福既有礙,其本命父母〈少小之吉凶全賴于父母〉又天同再忌入少小福德呈三忌,是果真不佳。而父母挾祿以入,是指少小雖不吉,但尚有一點小福,還不至於流離困頓。

28歲是經濟壓力最重的一年,乃大限福德化忌於大限財帛逢生年忌〈遷移〉,此象主非財困即傷福〈病痛〉,轉而入原命福德,是大福破於本福。

凡動盤之命、福德、疾厄等反應情緒的宮位,坐入生年忌或命忌,則此大限或流年必有所惱或累。此命以大福〈命宮〉破於本福,27歲則應本命破應於流命而禍根種矣。次年28歲乃流年疾厄坐本命福德之破,情急迫矣,故而信貸舉債。

請問恩師這個命格局如何分析?那步才能財運好轉!

答:一、遷移坐單忌即少年不發。

二、凡命盤中的六親〈父母、命、兄弟、夫妻、子女、交友〉,得雙忌者即業力重而緣薄或人生多難。

此造以遷移見雙忌,格局受損,責難時間長。43歲起限轉財帛,大限疾厄〈田宅〉得雙權逢大限田宅〈兄弟〉飛祿以會,可望大有改善,無債尚且有盁。

學生還問此父母宮得雙祿,這對格局可有助力?是否因為不是命三方而不足以對格局有好處?

答:父母宮得雙祿,轉其忌天同入命,只能和子女與疾厄作吉會;如能與事業、財帛、兄弟、田宅等宮吉會,則實質好處大而提升「格局」。

補充資料請恩師分析事業?

國曆83年6月開始賺錢上班。國曆91年換工作,當業務。國曆93年年再換工作至今,幫同學處理公司的事情。

答:本造格局忌雙忌於遷移沖命,人生以劄實作法為上策,轉忌複沖財,更應習以特殊專才、技能,或處健全大公司而立於不敗之地。否則53歲後運又形衰〈大限疾厄─福德坐轉來雙忌〉,防晚來又不如意。

其父親是很會賺錢,但也很會花錢,且原先生意是與伯父合夥,並未經手財務,都由伯父處理,況且祖父尚有遺留債務,因此家中財運並不佳,可以說是舉債度日,但自國曆78年伯父發生車禍受傷,由父親獨自經營,家中經濟才開始好轉!

請問恩師,事業今年可有動向?

答:大凡遷移見破,易受環境左右而變動。凡所有大變動,皆必於體或用間牽動田宅〈守成、安定位〉三方。

試試自己推論!恩師,學生注意到本大限為大限財入福德沖本財,財運不佳,今年本交友化太陽忌入本福德轉入本夫妻而為流年交友,則本交友應凶于大限交友,再應於流年交友!大限田宅〈本命〉雙忌入本福德而沖流年田宅,似乎財上大破,是否可認為離開朋友的公司呢?

請老師指正

答:同意!但應補述:命之雙忌忌出於遷移,轉而沖財,是中斷財源象 。命宮為大限田宅而忌出,損及守成、安定;流年踏交友是引爆離職因素點。

29歲為壓力最重的一年,母親及岳父母家中的債務一擁而來,向銀行借了很多信用貸款,同年11月長男出生!學生錯在少算了一年。

29歲流年子女〈交友─妻的身體〉,甲廉貞祿入本命子女照大限妻的身體,此年妻得孕。

所以生男,乃本命子女丙天同祿入命,吉會父母武曲雙祿之轉天同忌入命。三祿之會而子緣旺甚,複以武曲雙祿照大限子女,此限得子何疑?

補遺:此命之父母宮得雙祿,父自是有福人;轉忌挾雙祿入命,本應得父蔭。何而父蔭不顯?

此父以忌入命複即忌出,則此父挾福出於外令兩頭見忌,已屬破格,哀哉遷移坐生年忌之助紂為虐,令父命成三忌。父格局之破,則於內頭臉聰明而於外盡幹傻事。

大凡遷移為破至三忌者,非損壽即損財,無智慧象,小人愛戴而君子遠避!

此命之父母宮得雙祿,其吉往何?

一、父母宮雙祿之轉忌交吉子女所化之祿於命〈三祿〉,言其子福極厚。待他日子長大成人,必大有作為,令本造揚眉吐氣〈父母雙祿,喜形於色〉。

二、父母宮雙祿之轉忌交吉疾厄所化之祿於命〈三祿〉,則個性攸遊太過,積極不足。

引自虛回整理資料例15(61頁)

例八:艱辛創業的命格

坤造:辛醜年七月戌時生,命宮戊戌坐天同、左輔。

生年文昌忌落福德宮,以庚天同忌轉入命。命得忌,象主此人因執性而多憂多惱。

命宮以戊天機忌入事業,職業婦女,從事某公司帳務人員。然轉事業宮庚又複天同忌入命,言此人盡忠職守,可能個性老實心系工作、事必躬親或工作常繁重,久之生煩心倦怠。

上式是個性的自我矛盾象,有工作真煩、沒工作更煩!此即命宮之忌轉忌還歸於命的執性,是自己放不開的自找麻煩,旁人愛莫能助!

前述福德宮坐生年忌,複轉忌入命;會同上式,則工作更形煩之再煩,久之其煩莫甚!

此象除主工作煩甚外,亦傷及婚姻〈視同二忌之沖夫妻,且以其執性成溝通困難〉。

最重要者,是此命宮既得雙忌,格局見損!

此造日前自言工作煩甚,問可否辭職創業?

命宮得雙忌,格局見損,之於創業,當亟斂守而為!應:

一、老闆兼夥計,需躬親而為。

二、絲毫不得冒風險,需踏實、努力而為。乃雙忌於命則沖遷移,而遷移者福德的氣數〈事業〉宮,雙忌衝破則毫無便宜可檢。

三、又福德坐文昌忌則沖財,複轉忌入命會事業忌,乃於工作需兢兢業業,但防文書出差錯而破財。復核再核,千萬不得掉以輕心!

忍不住插話:

老師此人〈夫妻〉宮天同化祿入命,轉忌入〈事業〉,說明丈夫事業運強,也很關心此人,不過命得雙忌,此時是否有丈夫之祿逢劫呢?

答:「說明丈夫事業運強」,這點須打折。因命得雙忌,即為雙忌沖夫財,夫格局有些損,不應武斷。

此造沖財複呈雙忌於命,何以問創業?必有其信心:

一、生年權於福德本自具企圖,得事業〈大限命〉飛來太陽祿而吉交,照於大限事業。祿為起心動念,逢權生信心。福德得祿權,當為有福。

二、命太陰權入於事業,得兄弟宮〈成就位〉飛來太陰祿會,也是吉象。

而其交友以巨門逢生年祿於遷移,人緣、外緣甚佳;轉武曲忌于父母又逢自化祿,極佳。

注:本造欲從事於會計事務所業務。交友者客戶,祿於遷移而客源廣。父母者文書位,忌入逢自化祿為業務多的迎新送舊。

引自虛回整理資料例16(66頁)

例九:可創業,小富之命格

老師,我是國曆71年4月醜時出生〈男生〉

我想瞭解我的命運、事業與婚姻

命宮甲辰坐紫微、天相。天梁化祿在父母、紫微化權在命宮、左輔化科在田宅、武曲化忌在財帛。

命以廉貞祿入事業,轉天機忌入兄弟。工作與設計、技術性、命理有緣。命以甲破軍權入遷移會兄弟飛來之祿,能力好、果斷有福;轉天同入疾厄又吉會福德飛來之祿,運開時心想事成。

第三大限踏福德,則前述的本命兄弟經遷移吉會本命福德之化於疾厄,則此福照於第三大限之兄弟,將展露頭角。30歲流年入兄弟宮,化祿交命權於本命遷移,吉運肇興!

然而,命乙太陽忌入子女沖田宅,轉而貪狼忌入夫妻;大限命〈福德〉則以丙廉貞忌入事業,令事業兩頭見忌。

此本命與大限命相沖激之運,必有晦。轉化其間亦傷及田宅,故令汝至28歲仍騫滯不通,甚或在此之前的年限,志趣、方向蒙茫,耐心動搖,先須上班安穩或學習進修最妥。乃傷及田宅之收藏而基未固也。

再次請教老師請問我的事業我會有賺大錢的機會嗎??自己創業當老闆的命嗎??還是平凡的過一生??

答:賺大錢的定義是自由心證的事,每個人標準不同。

將來你是老闆,十方客戶都有,經常南北跑。月入10─20萬沒問題。

在此請老師給我解惑!我目前會去證卷公司從事我的第一份工作請問老師這份工作會適合我嗎??職業的生命週期會長嗎??

答:28歲前最好上班,學專業及生意技巧,以備他日創業之需。目前的工作是邊騎驢邊找馬。

在沒有印證過往的狀況下,我不確定你命盤是否精准。以上學理之論僅供參考。

引自虛回整理資料例17(68頁)

例十:老闆的格局,賺快錢,中年有挫折

男,國曆二十九年四月巳時生,太陽化祿子位安命。

一、官祿化祿入本命逢生年祿轉忌入福德,得二祿

二、兄弟坐權逢疾厄、田宅雙祿來會,兄弟得二祿一權,轉忌入官祿,幹大事業之人。

合上述,則為老闆命,實際此人確實是一個老闆。

請恩師分析格局,以利於學生學習和提高!謝謝

答:財帛化廉貞〈偏財星〉祿入疾厄,轉貪狼忌挾偏財祿入田宅又逢命、福德飛來貪狼〈偏財星〉雙祿。田宅三方之兩方受偏財三祿。

疾厄化破軍祿入兄弟逢財帛化來破軍〈偏財星〉權相拱,轉巨門忌入事業逢交友化來巨門祿,果為善道能言生意人。此造必曾發財甚速,

唯:

一、財帛化太陽忌入命,為財所役。

二、事業化天同忌入夫妻逢生年忌,轉廉貞挾雙忌入疾厄,特別勞累筋骨。

三、兄弟化巨門忌入事業與上式交會沖激成三忌,中年必受大挫或遭災傷。

四、命以天機忌入福德逢自化忌,交友亦文昌自化忌。生意場講信用,此恐不足。

五、遷移武曲忌沖交友,轉巨門忌入事業逢破,必有憾於人、結是非梁子,礙其格局

引自虛回整理資料例26(87頁)

例十一:野雞研究生,創業(不適合)

幹造國曆59年陰曆九月午時!命宮天機天梁在辰,以往事實:

1、國曆82年工作,

2、國曆91年讀研究所。

3、國曆92年七月辭職做自己做生意!

4、國曆93年正月結婚。

不知道這個大限為何是這些狀況,請恩師指點一二。

問:就92年七月辭職自己做生意而言,令人不解!

此造命庚天同忌逢生年忌於財帛呈雙忌,轉戊天機則財帛又飛雙忌回命宮。

兄弟〈事業共宗六位〉己文曲忌入遷移,會前述財破,命遷得三忌,如何創業?

對於命主的經歷後面的補充,92年七月辭職後賦閑,94年才嘗試做生意!83年、84年變動工作,85年升職,86年調職;87、88年升職!

94年創業,流年踏交友飛天機祿入命,逢遷移的天同祿入財帛轉而天機忌入命與交友吉會,財源似乎得旺。而流年又以天梁權入命,命得權當然增強創業之心。

而流年事業〈子女〉坐生年武曲權,逢本命兄弟〈事業共宗六位〉飛武曲祿來會,此亦主更上層樓象,可促成創業。

然本命財既得二忌,轉天機二忌入命;兄弟宮化文曲沖命,兩頭三忌,終究非好老闆格局,還防收攤!

請問恩師,上述之害見於那個大限?

答:大限踏田宅,癸貪狼忌出於子女,轉己文曲沖命;最慢待戊子年踏財帛宮,流命挾生年忌化天機忌入命,兩面夾殺,尾聲近矣。

引自虛回整理資料例33(100頁)

例十二:生年忌在命,工作受影響(破財,被害失業)

請教您!丁未年5月午時生(女),民國97年戊年時,會形成命雙忌加年忌,三忌的現象,不知具體的事件可能代表什麼?是橫禍嗎?

妳命宮坐生年忌:

一、執著則人生徒增其腦,應放開心胸。

二、命坐忌為「業力纏命」,人生會有較多的不如意事臨身。

大限踏于田宅,本命宮挾生年巨門忌複以壬武曲忌入大限命,言此限行運多桀,生諸不如意事。

又本命福德仍以壬武曲忌入大限命,大限得命、福德所化雙忌,轉癸貪狼忌入兄弟宮,故需過完後年〈亥位─兄弟宮〉,離開忌位,才能開運。

老師,所以找工作要看福德宮之變化是嗎?又雖離開亥宮,但是又進入子宮,也是巨門忌啊,而且踩到了本命的忌,忌的威力應該更大的樣子。

答:非也!我看福德宮的原因是命既已得生年忌為苦,而福德與命又同天干,兩者都忌入于田宅,更是福不足而引發諸多不如意。田宅收藏宮為安定位受命、福之破,當然也影響了工作的安定,經濟也無蓄,諸多不如意。

大限動盤,首重大限命宮。本大限是踏挾生年忌之命忌,業力當頭罩。何時離開此業力?轉大限之忌落于兄弟,故而告述妳過完後〈亥〉年則上天對妳業力的索討已告一段落,此去凡事必較順暢。 現仍處於業力中當然失業,因此守成、盡人事就好。就算再找到新工作,也未必真如意的天長地久。

老師,天機的人應有一技之長,才能將命盤發揮出,但是我沒有什麼一技之長,不知老師能否就我命盤上的建議我。我也希望有運時,能起得比較好一點。

命坐忌的人最好是公職安定,否則需學一技之長也能安定。

書上說,機巨的人應在第3,4大限就有作為,但是我碰到這些,讓人很痛苦的境遇,所以一直覺得忙盲茫。

答:第3大限走福德與命宮生兩武曲忌對碰不吉,第4大限正踏本命挾生年忌飛來之忌也不吉。多年的苦都過了,何須在意所剩不多的苦?苦是一天,樂也是一天,明天的旭日照舊東升。

真的非常謝謝老師,這兩個大限,就是一直在輪回,想改變它,希望能存一點錢下來,又看到事業宮是日月,想說用日以繼夜的工作方式來改變命運,但是結果還是沒剩什麼錢。

我也有去朝山消業,還在找我這種盤的改命造命的方法,請老師有空指點我。

待43歲起後面十年走事業宮,甲廉貞祿入兄弟〈大限疾厄〉,甲破軍權入疾厄會本命田宅癸飛來破軍之祿〈大限田宅〉,必有一片天。可喜可期。

老師,從43歲起,十年走太陽化忌,就是大限化忌,破壞的力量會來自男的嗎?還是我的力量會造成衝擊及破壞男親的力量?

答:非也!從43歲起,十年走太陽〈自〉化忌,是大限命自化忌,言此限最好從事沒有存貨底、沒有壓資金的事業。大限命自化忌為「忌出」消散,而太陽為驛馬星,乃事過境遷即無罣礙,不留麻煩拖尾之意。與男的何干?真天才!

老師:

我看到不少很幸福的人,很多人都沒結婚,也沒有男朋友,但是他們都很有賺錢的能力,他們也沒靠著什麼人。有的才大我幾歲,就已經買了退休住宅。那樣的人一直是我的目標。

但是我的業力太重,就像是鈔票著了火。我也學著他們的辛苦和努力,但是現在算下來20年都差不多是等於0,有可能還是負數。

當然我也知道,我跟跑路的人比起來,算是不錯的了,有一些人的紫微鬥數的盤,真的是很可憐啊。

我也知道我們很多人會痛苦,其實沒有知足想法。如果我自己,現在找不到快樂的理由,以後就算別人認為我很好,我還是一樣快樂不起來。

答:妳可以品嘗這首詩:

春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪;若無閒事掛心頭,人間處處好時節。

我另想請問的是,我最好的地方是不是夫官線?最糟糕的地方是不是兄友線?

答:夫官線是吉,但須運來才發。妳大限的疾厄得夫妻宮生年祿,轉庚天同忌挾祿以入福德會本命遷移〈大限田宅〉飛來祿會,轉而入本命田宅〈大限命宮〉。豈不是此限該婚姻得福而晦吝將去嗎?

告述妳:只要妳守分〈命宮坐忌〉勿執,它日妳的財富將達現值的數千萬有餘!

然而我看過一本書寫著,單宮太吉反為凶,我的夫妻宮有不少吉星到齊,好像就是呈現這種情形。

答:非也!是運未開而福不至,後年妳將看到希望,前景可期!

28歲,29歲,30歲,在海外工作,原本應可累積所賺的,其實並沒有,最大損失的一次是29歲,被駐在海外的同事所害,賠了公司10多萬。

答:大限仍踏福德,飛忌逢命忌于田宅,雙忌為破;轉癸貪狼忌於29歲流年〈兄弟宮〉,是合本命、大限命共破於流年命當晦,武曲財星雙忌,所以破財。

30歲後半年到31歲,也是作薪水很微薄的工作,但是晚上也找到一份近補習班的工作。

32歲進入一家公辦民營的公司,除了我之外,所有的人都是靠關係進來的,大家都靠嘴皮過日子,結果什麼都要我作,因為我比較聽話,會接下來做,每次就是所有有錯的都要背,被整的很慘。

答:其實,除了妳命坐生年忌外,命又與福德交會雙忌于田宅,轉而雙忌再入兄弟;而妳的遷移〈際遇、福運位〉丙廉貞又再忌入兄弟成三忌。福德三方的兩方相迫於命,幾乎是倒盡天下的楣事都可以輪得到妳。

但是,妳的福德除坐了天梁命祿外,遷移丙天同也是祿入福德,而夫妻既坐生年太陰祿〈生年祿不論落于何宮都是我福〉,轉庚挾生年祿以天同忌入福德吉會遷移之祿。三祿見於福德仍屬厚福之人,只要人生『守份盡責』,中晚年後福大矣!

或問何來後福?此福緣于夫妻坐太陰生年祿會遷移福〈遷移為孫子位,亦主晚福位〉,言汝將得一年紀較小之「良人」,婚姻而後福即隨之而來,漸入佳境。可喜可賀!

後年是天降良緣。記住!妳必須拋開執性,敞開心胸,珍惜婚姻的每一分福,得來不易。凡事多往好處想!苦其心志而後天將降厚福予妳!

33歲進入一個大企業,但是薪水比外傭還少。

36-38歲念了一個在職的大學,光是學費就將近40萬。

39歲,又是被害到失業。

引自虛回整理資料例34(102頁)

例十三:庫破之人,創業要見好就收

晚近論一命:幹造辛卯年十二月午時生,命宮乙未坐紫微、破軍,問投資吉凶?

命宮乙太陰忌入田宅本為守藏無凶,然生年文昌忌於子女坐沖田宅,兩頭見忌為庫破難守。

財帛、遷移兩宮又皆坐辛,再飛文昌雙忌於子女,則令田宅庫位破敗不堪,逢厄運必兵敗如山倒。何言「兵敗如山倒」?遷移乃際遇位,化惡為虐是天欲亡我!

大限入子女,35歲踏原命遷移,頹勢如蹋樓逢921,瞬間灰飛煙滅。

此後守成上班,屢獲賞識,數度逢此厚待慰留而彼高薪挖腳。何德能得器重禮遇?

乃本命兄弟〈成就位〉甲破軍飛權入命得夫妻〈福德的財帛位〉癸飛來破軍祿會,轉乙太陰忌挾祿權入田宅又逢福德丁太陰之祿來會,則福德三方之兩方終拱吉于田宅。

田宅得兩祿一權轉戊天機忌再逢命祿于兄弟,兄弟成就位甚是強旺。

上述之象即言此人於專業上必多智且多思〈天機祿忌吉交〉,善於技術上的推陳出新,故獲賞識、重用。

現年54歲大限行於疾厄,今年可合夥投資否?告以:可!但好光景不長,五年內見好即收。

上式吉化于兄弟成就位,轉甲太陽挾吉忌入子女〈合夥位─大限福德〉又得大限命〈疾厄宮〉庚飛太陽祿來會;則大限田宅〈夫妻〉吉應于本命田宅、本命福德吉應於大限福德、大限疾厄吉應於本命疾厄。喜不勝收故言為吉。

然本命既見庫破難守,人生諸利事亦將好景不長,故進言:見好即收,否則夜長夢多。

引自虛回整理資料例35(107頁)

例十四:家運好,福厚,宜創業

坤造丁酉年十二月未時生,命坐丙午無主星,遷移宮得生年太陰祿、天同權。

生年祿、權於遷移,此女理應外緣好、受歡迎以及能力強的人。命宮複以丙化天同祿再會權於遷移,雙祿顯于遷移融合力之佳,令人一見如故。

轉遷移壬武曲忌將雙祿一權挾入疾厄〈家運〉,得田宅〈家〉己飛武曲祿來會,錦上又添花。

象意是天從人願、有福〈遷移坐吉會〉又愉快〈疾厄得雙祿〉的命,理應幸福美滿。

此女從事於人造花、糕餅製作,以遷移宮得太陰祿〈美的〉轉入疾厄見癸貪狼自化忌得福德戊貪狼〈才藝〉祿來會,具才華也際遇佳〈遷移吉會〉。問餘創業可否?謂以汝之際遇甚佳,何遲至今日方興創業念?速行!

一、大限福德〈遷移〉得吉會轉入疾厄,心想事成;複得田宅祿交,無往不利。

二、大限疾厄〈兄弟〉,以乙天機〈技術性〉祿于夫妻,轉甲太陽忌於財帛得事業〈大限命〉庚太陽祿會〈四方財〉,自是吉利。

以大限言,大限之一、六吉化入本命財帛,是「用」歸吉於「體」,風和日麗。

引自虛回整理資料例36(109頁)

例十五:起伏跌宕的一生

1、好勇鬥狠,出身富有

幹造甲戌年十一月卯時生,命宮癸酉坐天同。

他是我道學的啟蒙老師,已作古〈58歲〉於癌症。

師生於富家,十餘歲起夜打坐、日打架。由於家境富裕,恃勢聚眾而好勇鬥狠。

何緣生於富家?

命癸破軍〈偏財星〉祿于田宅逢父母甲破軍權會,轉丙廉貞忌轉入子女複得父母甲廉貞〈偏財星〉祿會,言父母旺家益子。

1.「命宮」〈癸酉〉化破軍〈偏財星〉祿入「田宅」〈丙子〉逢「父母」〈甲戌〉化來破軍權及生年權,富象;轉而化廉貞〈挾一祿雙權〉入「子女」會「父母」〈甲戌〉化來廉貞〈偏財星〉祿及生年祿,呈三祿二權,此言本造得父母蔭。

轉「子女」〈庚午〉化天同〈挾三祿二權〉忌入「命宮」,又逢「田宅」〈丙子〉化來天同祿會,呈四祿二權於「命宮」,宜其得天獨厚而出身富矣。

2.「交友」〈丙寅〉化天同祿入「命宮」逢「遷移」〈丁卯〉化來天同「權」〈同星曜〉會,猶如綠葉托牡丹;而生年廉貞祿坐「子女」〈庚午〉,轉天同〈挾生年祿〉亦忌入「命宮」。則「交友」之二方以「雙祿」會「遷移權」拱我於「命宮」,人氣旺而儼然領袖群倫。

3.轉「命宮」〈癸酉〉化貪狼〈挾人氣份量〉忌入「疾厄」逢貪狼自化祿呈三祿,予取予求的樂此不疲。

4.何以好勇鬥狠?乃「福德」〈乙亥〉既坐太陽生年忌,化太陰〈挾生年忌〉忌入「遷移」逢「疾厄」〈戊辰〉化來太陰權會,此即叛逆與暴力象。

2、生意大敗,幾蕩盡家產

27歲生意大敗幾蕩盡家產。

1.大限踏「福德」〈乙亥〉坐太陽「生年忌」,乙太陰〈挾忌〉忌入「遷移」〈忌出〉,此為福之不足、天不從人願象,最容易遭挫敗〈福德忌出〉。《批:「大限命宮」踏忌即得憂苦或勞忙,複挾忌沖于「原命命宮」,此即大敗筆。》

轉「遷移」〈丁卯〉以巨門〈是非星〉忌入「財帛」,會沖於「福德」生年忌,是「福破敗財」的一瀉千里〈福德的二度忌出〉。

2.本命「田宅」〈丙子〉坐破軍祿、權而美極,無怪乎出身于富家。然以「廉貞」「忌出」於「子女」〈庚午〉,為「財富流失」象;轉而天同忌入「命宮」,是為「財富萎縮」。

會前述的福破敗財,則「福德」與「田宅」所化沖激於「命宮」、「遷移」呈三忌,終令「財富」消失殆盡。《批:此「田宅」與「福德」、「遷移」共破者,即「家道中落」象。故而少小喪父、年輕敗產,己身58歲也亡於喉癌。》

3.27歲流年踏「本命田宅」,則「流年命宮」、「本命命宮」、「大限命宮」一舉串聯衝破,富家的高樓幾夷為平地。

4.此即「田宅」與「父母」、「遷移」呈三忌以上共破,財富可以灰飛煙滅,為「形於外」的空乏財富象〈雙「忌出」的消散〉。

注:此例引自《道藏飛秘》103~105頁。

3、失意時樹倒猢猻散

何以失意時樹倒猢猻散?

乃「遷移」〈丁卯〉化巨門忌入「財帛宮」,遙對「福德」所坐的太陽生年忌呈「雙忌」為迫。「遷移」得雙忌受迫必然失勢。也存在了日後的孤獨不逢迎。《批:「福德」、「遷移」串聯呈雙忌果報破福,轉「財帛」〈己巳〉化文曲〈挾雙忌力〉忌入「夫妻」;而其「疾厄」〈戊辰〉化天機忌入「事業」,則果報之破傷於身,故而58歲亡於喉癌。》

此人40歲投資失利、經濟呈窘,41歲犯官跑路〈詐欺罪〉。37歲投入建築業,初時頗順。40歲再募股投資大型社區建設,逢石油危機所波及,虧損累累終致崩盤,41歲犯官跑路。

1.以「遷移」〈社會信用〉及「父母」〈文書宮、交友財〉而言:

「父母」〈甲戌〉化太陽忌入「福德」逢「生年忌」呈「雙忌」沖「財帛」,容易與人產生金錢上的不和諧。

2.「遷移」〈丁卯〉化巨門〈是非星〉又忌入「財帛」,會前式呈「三忌」沖激而金錢糾紛四起。

以「遷移」及「父母」兩宮事關「社會信用」,三忌破「財帛」必令窘困難轉圜。《批:凡「福德」、「遷移」之破者,多天不從人願及困窘難言。》

轉「財帛」〈己巳〉以文曲〈挾三忌〉忌入「夫妻」沖「事業」。

3.「疾厄」〈戊辰〉坐貪狼「命忌」,轉天機〈挾忌〉忌入「事業」。

會前諸式則串聯令「事業」呈四忌之破,既以空乏及失信於社會,終致工作停擺。

4.40歲踏「事業宮」〈丁醜〉,「流年命宮」坐下「本命命宮」之忌轉忌〈天機〉,必以為苦;再化巨門忌〈是非〉於「財帛」,事業上經濟大亂、周轉困難而糾紛四起,購屋戶以未履行契約而告官。

5.41歲踏「交友宮」〈丙寅〉,「流年命宮」化廉貞忌入「子女」〈庚午〉沖「大限命宮」〈田宅〉;轉而以天同〈挾忌〉忌入「原命命宮」,人際是非轉為法律糾纏,是年即遭法院以詐欺罪名通輯。

此例即屬「遷移」、「交友」、「父母」、「子女」的串聯成破,又逢「巨門」、「廉貞」兩皆忌,起於金錢糾紛而犯官。

注:引自虛回整理資料例37(111頁)

亦引自《道藏飛秘》111頁。

例十六:業力使然,財來財去

1、事業好,因為兄弟而失產業

我一摯友,戊子〈37〉年八月未時生,命坐甲寅宮。

命甲廉貞祿入田宅逢生年貪狼祿坐,而其事業戊午亦貪狼祿再入田宅,田宅得三偏財旺祿是絕好格局。

田宅以丁太陰祿入福德,轉丙廉貞又忌回田宅得命祿。言第二大限行父母,此大限福德〈田宅〉吉應于原命福德,其父開始從事中藥廠生意奠佳基,悠然穩當。

然限轉福德,而福德以丙廉貞忌入田宅得命祿,轉田宅丁巨門忌入事業〈大限福德〉而卻以戊天機忌出於夫妻逢生年忌呈雙忌。是言此限因婚姻不如其意〈據聞一婚完全做主于父母〉而生另有別情所鍾〈廉貞祿忌于田宅〉,終致田宅破婚姻以忌出離婚收場,毅然隻身離家往台中異鄉另謀宏圖。

大限轉入田宅踏多祿,鴻福倂臻;以高級餐飲而聚財無數,近十年累資上億,以田宅挾多祿複丁巨門忌入事業得疾厄〈家運〉辛巨門祿來會,運勢如破竹。

奈何四十二歲後限入事業,大限命坐戊天機忌出逢生年忌于夫妻,雙忌為敗〈任何大限、流年命宮飛化之忌逢生年忌為雙忌呈破〉,轉夫妻甲太陽忌入財帛又逢命忌,三忌必陷。四十七歲踏財帛得多忌,餐飲業務無由萎縮,慘澹經營至五十歲踏兄弟宮經濟位〈大限疾厄〉以乙太陰化忌入原命福德,則此刻財帛、福德一線集本命、大限命、流年命之忌匯成四忌大破,該年大弟得猛爆性肝炎病逝,而其為弟銀行貸款作保之近億金額遭催討不果,查封名下財產幾成空。莫非業力使然之象乎?

引自虛回整理資料例41(116頁)

2、《道藏飛秘》中相關章節-擁有三家高級餐廳

台中某富商幹造戊子〈1948〉年8月未時生,命宮甲寅無主星,遷移

坐天同、天梁。經營高級餐飲,擁有三家餐廳。

1.「事業」〈戊午〉化天機忌入「夫妻」逢天機「生年忌」,呈「雙忌」回沖於「事業」。

2.轉「夫妻」〈甲子〉化太陽〈挾雙忌〉忌入「財帛」,又逢太陽「命忌」,呈「三忌」矣!

「事業」與「財帛」既串聯呈「三忌」,何以照樣日進鬥金?此即「命格」高低不在「命三方」的明證。

3.乃「田宅」〈丁巳〉化太陰祿入「福德」〈丙辰〉逢太陰「生年權」,轉而化廉貞〈挾一祿一權〉還忌入「田宅」逢廉貞〈偏財曜〉「命祿」及貪狼〈偏財曜〉「生年祿」,計匯得「三祿一權」于「田宅」矣。

而其「事業」〈戊午〉又化貪狼〈偏財曜〉祿再入「田宅」,呈偏財曜「四祿一權」大益於庫,宜其發達。

4.此即「福德」與「田宅」的交吉而得善報發庫,這就是觀「格局」的重點所在,何須惑於「命三方」?

注:此例引自《道藏飛秘》161~162頁

例十七:置產

通常田宅得「祿」者,不動產緣來得較早,也可能得到週邊助力〈撿便宜〉。

田宅得「權」者,不動產緣劄實,白手亦可成家,有拓展、再創造象。田宅得「祿權」交會者,有福又能開創,大吉利,必有一片天,價值也高。

田宅得「科」者,不動產雖非大、豪華,但樸質典雅有餘。

田宅得「忌」者,不動產得來得較辛苦,一分耕耘一分收穫。置產切勿貪大、貪好,需量力而為,否則會給自己帶來壓力。

1、師公

譬如陋命辛卯年八月巳時生,命宮壬辰坐貪狼。第三大限行夫妻宮,命為大限福德以天梁祿入田宅,流年二十九歲踏田宅得此祿,年底即議定 購屋,並得父母贊助。

然本命以壬武曲忌出於遷移,而本命父母坐生年文昌忌,以癸貪狼又忌入命,令命、遷兩頭見忌為破,呈爛命一條。

遷移既得命忌,轉戊天機忌入子女「沖田宅」,此雙忌之沖當主難守成。是以第四大限行子女踏本命之忌轉忌處,顛沛乖違。

三十三歲踏流命亥宮遭生年文昌忌沖即爛運之始,工作大不順。

三十四歲偶然機會換屋,然房貸更重,終至房產不保,脫產成空。

何以三十四歲換屋?

以生年文昌忌既沖疾厄,轉而相應命、遷兩頭忌之破,此文昌忌沖疾厄之觸動,主人生多變動,乃終以天機忌「沖田宅」〈破守成位〉故也。而此天機忌沖三十四歲流年疾厄〈本命田宅〉,複見本命田宅〈流年疾厄〉以乙天機化祿逢忌而「出」,田宅當然變動。

何言三十四歲起房貸更重?

乃父母〈貸款位〉生年文昌忌一路化應於第四大限命,是為三十四歲之父母故也。

又何以終至脫產成空?

田宅乙太陰忌于兄弟,而財帛庚天同又沖兄弟,田宅破矣。轉兄弟辛文昌再忌入父母會生年忌,三忌大破房產當不保。

文昌多忌既沖本命疾厄,轉而相應於三十七歲疾厄,是年脫產有以。

2、得父母助購房,興購屋想法

恩師,學生03年也曾得家人資助貸款購屋一處。正式入住是04年春天。還請老師闡釋一下學生的購屋運。

答:是否于02年曾提及購屋事又作罷?

得家人資助貸款購屋,乃本命田宅癸破軍化祿入夫妻〈大限命〉,逢大限財帛〈遷移宮〉甲飛權來會。轉而以戊天機忌入疾厄照大限田宅〈父母宮〉,是言田宅之祿終入疾厄得福,吉應照本大限田宅而得助置產。

田宅之福既轉入疾厄,則大限命所坐得田宅之祿為02年之福德位〈夫妻宮〉,該年應生購屋希望,奈何該年疾厄〈本命田宅宮〉坐雙忌為破,事不從願。

03年購屋成事乃流命踏子女,呈大限命所得田宅之祿照流年疾厄而吉應於本命疾厄,是年當顯購屋緣。

注:認真而言,本命田宅祿入夫妻,轉而忌入疾厄逢自化祿〈祿忌成雙祿〉,複從疾厄忌出於父母〈大限田宅〉再得生年太陰祿。言此限除了本身置產搬家外,家人仍可能換屋,好事成雙。因本式終得父母太陰祿,故吉應03年之父母〈大限命〉而購屋。

答:家人還未見換屋。02年是否提購屋記不清楚,因為那年是學生畢業參加工作之年,這個是重點!

以我的看法,07年將興換屋之念,09年如願。

請老師闡述—07年將興換屋之念,09年如願–的推斷手法。謝謝。

答:前述本命田宅之緣〈祿〉一氣化入夫妻,轉應疾厄逢自化祿〈祿忌成雙祿〉,複即見忌出於父母〈大限田宅、遷移共宗六位〉再會得生年祿。此一路逢吉化相交,家運必日有起色,07年則嫌現宅之不足〈流年福德─本命田宅雙忌〉而不敷現況欲換之,奈何流年福德─本命田宅見雙忌必有難處,故僅興換屋之念。

待09年則見流年田宅〈遷移〉以甲化權會流命〈本命田宅〉癸化破軍之祿交於大限命〈夫妻、流年疾厄〉,轉而吉應於本命疾厄故也。

紙短意長,領你入門,修行在個人。

引自虛回整理資料例46(127頁)

3、看吉凶(師公的盤)

譬如陋命辛卯年八月巳時生。此命造本大限〈踏疾厄〉的54歲起,遭家庭內鬥而失去原有家業的工作與收入,苦哈哈的過了四年餘。

1.文昌「生年忌」坐「父母」〈癸巳〉,轉而化貪狼〈挾忌〉忌入「命宮」。

2.「命宮」化武曲忌入「遷移」〈戊戌〉,轉而天機〈挾忌〉忌入「子女」沖「田宅」財富位。

批:「子女」受忌為「大限福德」,必然騫晦惱人。

3.合1+2式,先令「命宮」與「遷移」呈兩頭見忌,轉而視同為「雙忌力」沖于「田宅」。此言「拙」〈「父母」與「遷移」皆忌〉於應對而斷了財路〈衝破「田宅」財庫〉。

4.則文昌「生年忌」沖激於54歲的「流年田宅」〈大限命宮、本命疾厄〉,故而是年斷財路與拙馬離鄉。

批:此即運用『對等宮位』的契應手法。乃原命盤既為忌入「子女」沖「田宅」,故而對驗於「生年忌」沖於54歲的「流年田宅」。

5.以「本命遷移」凶應於「大限遷移」〈本命父母〉〈坐生年忌〉,則「本命父母」仍舊凶應於58歲〈踏本命「財帛宮」〉的「流年父母」〈本命子女〉,需待8月〈踏本命「父母宮」〉,走過文昌「生年忌」而後始能脫離業力束縛,可望從此步入坦途。

6.以上即為依「化象走勢」和「觸及宮位」,作歹運時效的範圍評估。

注:此例引自《道藏飛秘》155-156頁。

例十八:創業要看田宅三方

之前小弟看一好友的命盤, 他目前任職外商服務業,但是因為全球化的關係,管理職都歸到國外,總覺不得志,現認真考慮未來自行創業或是繼續吃人頭路的可能性

其命為:男命國曆57年陰曆六月寅時。天府在巳逢右弼化科,天機化忌在本命奴僕宮,

小弟初步的觀察,本命天府顯示此人個性保守,天相陷於官祿,天機忌於奴僕宮主不得下屬幫助,地劫入財帛主財來財去,固小弟覺得小弟好友是乎不適合自行創業

但是小弟對大運流年還不太會看,不敢亂說

敢問老師就此命盤,是否持同樣的看法? 或指點更多的方向 ? 感激不盡

答:從你的措辭間可以看出三合派觀念甚重。譬如「奴僕宮」它絕對不只是說屬下,他是泛指一切人際關係,故而我們改稱之為「交友宮」是有它的道理。

創業需看其收藏〈田宅〉三方是否牢靠?此命既以生年忌坐交友沖兄弟庫位,守財不牢!再者田宅以庚天同忌入父母〈沖疾厄也是不牢靠,常生異動之念〉,轉戊天機再忌于交友會生年忌,成雙忌沖兄弟庫位,收藏見破不吉。

而生年忌坐交友,轉壬武曲忌入福德沖財帛,守財不牢必生苦。再串聯于田宅之破成雙忌,少能存餘糧,如何創業?

此命於人惜情過重,無奸如何成商?基本格局就不是塊好料子,上班安定才是福!

通過這個例子,大致瞭解創業要看田宅宮三方。手頭無大企業家的例子,體會不深。

引自虛回整理資料例51(136頁)

例十九:甲午男之財富

1、小富

小富命

幹造甲午年八月巳時生。

命宮戊辰坐巨門,則生年甲化廉貞祿入田宅,破軍權、武曲科入疾厄,太陽忌入財帛。命宮以戊飛貪狼祿、右弼科入兄弟,太陰權、天機忌入夫妻。

一、妻無孕,領養一子。

二、妻年歲較長、茹素,50歲時妻因車禍去世。

三、擁地三筆、兩棟店面一住宅,總值台幣近億。

四、46、52歲皆病瀕臨死亡邊緣,弄成瘦骨如柴。

五、從事電器買賣、修理生意,餘屢勸其搬離該店面兼住家,因該宅正向命盤子位〈財帛宮坐生年忌〉,向忌之宅為沖大不吉,卻始終無動於衷。

—恩師是說此店面坐南朝北,被生年忌正沖嗎?

何富?

一、財帛坐太陽忌賺錢雖辛苦,然福德以庚太陽祿於財帛,是辛苦卻有多的賺錢機會;轉財帛丙廉貞忌入田宅得廉貞生年祿成雙祿。而遷移又以甲廉貞再祿于田宅三祿交吉。田宅得偏財星廉貞多祿自是甚吉。

二、命宮戊貪狼祿〈偏財星〉入兄弟庫位,轉丁巨門忌回命宮會田宅辛化來巨門之祿,收藏宮益發向旺。命宮得田宅、兄弟交祿,挾吉轉天機忌逢疾厄〈田宅運〉乙天機祿又會于夫妻宮,福份厚矣。

此二式計得六祿,擁偏財祿即有三,宜其得富。雖事電器買賣、修理生意需常負重勞累,一切皆值得。

注:本命事業武曲忌入疾厄,亦屬勞累。逢生年權則加倍劬勞〈負重耗力〉。

引自虛回整理資料例52(137頁)

2、格局好,福厚進財,興旺家宅

此例幹造甲午《43》年8月巳時生。

1、遷移宮甲戌化廉貞《偏財星》祿入田宅宮逢廉貞生年祿,《雙偏財祿》旺宅。

2、夫妻宮丙寅《福分財》與財帛宮丙子雙化天同祿入遷移宮,言財源好,轉而太陽《挾雙祿》還忌入財帛宮;逢福德宮庚午乙太陽化祿亦入財帛宮丙子呈三祿吉會,轉而化廉貞《挾三祿》忌入田宅。

3、交友宮癸酉化破軍祿共遷移宮甲戌化破軍權於疾厄宮乙亥,儼然領袖;轉而化太陰《挾祿權》忌入夫妻宮,而兄弟宮丁卯《經濟位》則化太陰祿入夫妻宮丙寅交吉成兩祿一權。

轉夫妻宮丙寅化廉貞《挾兩祿一權》又忌入田宅宮。

4、1+2+3式令田宅宮呈《六祿一權》媾吉。此即厚福進財、興旺家宅象,故而以一個鄉下電器行起家,累積財富數千萬,果報之使也。

另外—

1、命宮戊辰化貪狼《偏財曜》祿入兄弟宮丁卯《庫》,轉而巨門《挾祿》還忌入命宮逢田宅宮辛未化來巨門祿會,此為經濟好的增產象。

2、轉命宮戊辰化天機《挾雙祿》忌入夫妻,又逢疾厄宮乙亥《財產運》化來天機祿會,則田宅宮與疾厄宮呈三祿吉媾于夫妻宮。

3、轉夫妻宮丙寅以廉貞《挾三祿》亦還忌入田宅宮,會前述的《福厚進財》,計得《八祿交吉》于田宅矣。

此即格局之善者。

注:此例引自《道藏飛秘》118—120頁。

例二十:丁財零落的命格

譬如某幹造戊年生人,「命宮」坐乙丑。家道中落格,未婚。

《幹造戊戌〈21〉年生》 家道中落

1.「命」與「福德」〈乙卯〉雙乙太陰化忌入「遷移」;而其「父母」〈甲寅〉與「兄弟」〈甲子〉則雙化太陽亦忌入「遷移」。此「四宮」共破於「遷移」,因此生而父母、兄弟緣薄,己身亦以健康、學識、際遇、社會背景非佳,人生立足點由是差矣!《批:「遷移」為「社會」,也是「果報」、「際遇」宮。》

2.此造的「田宅」〈丙辰〉以廉貞忌入「父母」〈甲寅〉,轉而太陽亦忌入「遷移」呈破。

則此「田宅」、「福德」、「命宮」、「兄弟」共破於「遷移」,還防有生之年「家道中落」、「孤寡病苦」。哀哉!此即「田宅」與「福份」互傷的「四忌」串聯呈破,果報為禍而現窘態於外。

何言孤寡?乃「夫妻」〈癸亥〉以貪狼忌入「疾厄」,會沖于「田宅」所化廉貞忌于「父母」,則果報亦串聯共破於婚姻。

注:此例引自《道藏飛秘》28頁。

例二十一:知名首富,名利雙收

此命為幹造,生於戊辰年(1928)6月亥時,命宮庚申紫微、天府。

1、橫發致富

1.「遷移」〈甲寅〉〈果報宮〉以破軍〈偏財星〉權入「夫妻」逢「田宅」〈癸亥〉〈財富宮〉化來破軍祿會,宜其橫發。《批:凡大富者,必得「田宅」與「福德三方」呈「多祿交拱」或「祿權吉會」等「偏財星」彙集吉化。》

2.轉「夫妻」〈戊午〉化天機〈挾偏財祿、權〉忌入「兄弟」〈經濟位〉,逢「交友」〈乙丑〉化來天機祿會,則四方來財、眾星拱月,宜其名利雙收。《批:此「遷移權」與「交友祿」透過「田宅」、「夫妻」而串聯交拱于「兄弟宮」成就位,宜其高社會地位的名成利就。》

※ 「兄弟宮」為「經濟位」、「成就位」,其共宗六位為「遷移宮」,此二宮得「祿、權」坐入,或「遷移」與「兄弟」作「祿、權交拱」者,也容易獲致成就而提升社會地位。

此式如若與我「命」或「田宅」兩三方作更多「多祿交吉」或「祿權吉拱」者愈吉。

注:此大局面者,命理組成必有其格局上的絕對優勢。

1.譬如其「夫妻」〈福分財〉〈戊午〉以貪狼〈偏財星〉祿入「福德」逢「生年祿」,而其「兄弟」〈庫位〉則化來貪狼權會拱,匯呈偏財星「雙祿一權」。

轉「福德」〈壬戌〉以武曲〈挾雙祿一權〉忌入「財帛」,逢武曲「命」權及「兄弟」〈經濟位〉化來武曲祿會,呈「三祿二權」於「財帛」,為經濟大活絡象。

2.再轉「財帛」化廉貞〈挾三祿二權〉忌入「事業」,又逢「遷移」飛來廉貞〈偏財星〉祿及本宮自化祿會,計得「五祿二權」。

3.此刻「事業」得大吉化匯,運程必有勢如破竹時,再轉太陽〈挾五祿二權〉忌入「子女」又逢太陽「命祿」〈六祿二權〉,即見以「逆水忌」巨門〈挾諸吉〉忌入「田宅」收藏宮。以其滿盤「偏財曜」終入「田宅」,宜其橫發致富、富可敵國。《批:坊書皆以「子女」忌入「田宅」為「逆水忌」,殊不知「子女」須挾吉以入「田宅」始得生髮,無挾吉者反為「劫庫」其害。》

注:此例引自《道藏飛秘》72頁。

2、厚福蔭財

「財」為養命之源,其根在「田宅」〈財富宮〉;「田宅」〈財富宮〉為榮命之本,其根在「果報」〈福德三方〉。

1.貪狼「生年祿」坐「福德」〈壬戌〉〈果報宮〉,福厚愉悅。然樂者何?轉其忌則化武曲〈挾祿〉忌入「財帛」,言此其厚福可以橫生財利、天降大財,乃「貪狼祿」為「偏財曜」故也。《批:此即運用於「祿轉忌」手法,確定了「生年祿」之「福」的「方向」。》

2.其「兄弟」〈己未〉〈經濟位〉化武曲祿亦入「財帛」與上式吉交並會武曲「命權」。則「福德」與「兄弟」共交「二祿一權」吉化於「財帛」,成為「厚福蔭財」而「經濟活絡」象。《批:此即運用「追祿」手法的彙集因緣。》

3.如易以「田宅」及「遷移」兩宮出發〈觀格局〉:

a.「田宅」〈癸亥〉〈財富宮〉化破軍〈偏財曜〉祿入「夫妻」〈福份財〉,逢「遷移」〈際遇、果報宮〉〈甲寅〉化來破軍權會,襯托出其財富的「寬廣強勢」。《批:此即以「追權會祿」手法,呈現了「財庫」與「果報」的匯吉相鞏,益彰其財富的「寬廣強勢」,乃「遷移」為社會、廣大因緣宮。》

b.「夫妻」〈福份財〉〈戊午〉得偏財曜的「強勢財富」,以天機〈挾一祿一權〉忌入「兄弟」〈庫位─主經濟〉,逢「交友」〈乙丑〉化來天機祿會。

「田宅」財富宮得「人際」與「果報」共化吉拱托,猶如綠葉襯牡丹,可以「四方來財」,成就了財富霸業。《批:凡論所有事,其化串聯於「遷移」、「交友」交吉者,此事必然可以「水漲船高」。》

注:此例引自《道藏飛秘》136頁。

例二十二:老婆重享受,愛財卻不善理財

幹造丙戌〈35〉年6月醜時命宮甲午貪狼。

此造其妻愛財計較卻不善理財,卻重自身享受,緣何?

1.「夫妻」〈壬辰〉坐廉貞「生年忌」,個性執著;化武曲財星〈挾忌〉忌入「福德」〈劄實忌〉。此言其妻愛財計較、死要錢,卻重己身享樂。

2.轉「福德」〈丙申〉化廉貞忌還入「夫妻」會廉貞「生年忌」,造成雙忌沖激,久之而衍生了夫妻為錢爭執的不滿之情。

3.「命宮」〈甲午〉以廉貞祿入「夫妻」會上式的雙忌,為欠妻債的產生予取予求〈祿隨忌走〉。《批:綜合以上所述,則婚姻不諧而後恐將移情於婚外,乃「夫妻」坐廉貞〈桃花星〉生年忌複得廉貞命祿,豈非「祿忌成雙忌」的桃花生動乎?餘以慎防「二度妻債」相勸。》

4.其妻何以不善理財?乃「夫妻」既坐生年忌,複挾忌入「福德」沖「財帛」,此狹隘偏執的處事,豈能成就何事?

注:此例引自《道藏飛秘》87—88頁。

例二十三:苦命女

坤造甲午〈43〉年12月亥時生,命宮丙寅天同、天梁。

此造婚姻不美,晚近夫得腦癌亡身,55之齡仍租屋過日,且己身已洗腎13年,緣何?下為丁財零落之命理。

1.「田宅」〈己巳〉以文曲忌入「父母」,「遷移」〈壬申〉以武曲亦忌入「父母」呈雙忌〈沖「疾厄」─家運〉,此即「家庭」與「果報」相戰,造成「丁財凋零」象。

2.轉「父母」〈丁卯〉化巨門〈挾雙忌〉忌入「夫妻」;而「福德」〈戊辰〉坐太陽「生年忌」,以天機〈挾生年忌〉忌入「事業」,令「夫妻」、「事業」一線匯呈三忌。

3.合1+2式,串聯釋象為家道中落、丁財兩虛。此將傷財、傷夫,故而經濟差,至今55歲仍以租屋過日,以及晚近夫腦癌亡身。《批:此業力之重除令家道不興的傷財、傷夫外,日後仍恐將傷己、傷子。》

注:此例引自《道藏飛秘》88—90頁。

例二十四:觀格局之惡

此例幹造己亥《48》年4月申時生

1.遷移宮丁卯化巨門忌入命宮癸酉,轉而貪狼《挾忌》忌入兄弟宮

2.其田宅宮丙子坐文曲生年忌,以廉貞《挾忌》忌入交友宮沖兄弟

1+2式,則業報之力令兄弟、田宅、受迫於雙忌之礙

《批:此田宅坐生年忌,先天上已然丁財受搏,複串聯於遷移果報宮之敗呈紮實破礙,難免其損》

3.是以未及二十歲而父,弟兩亡,其子女宮雖坐武曲生年祿,也僅生二女而未得子,此即果報之損於人丁象。

其福德宮乙亥化太陰忌入夫妻宮辛未,轉而文昌《挾忌》亦入交友,會前途之破,業力之使還防婚姻半百。

4、其財帛宮己巳以文曲忌入田宅宮,串聯前述則果報之力則也大傷於經濟,以一個薪水階級者竟然二十年間負債累近500萬,無力回天,莫非命也!

注:此例引自《道藏飛秘》122—123頁。

例二十五:祖德流芳,家道興隆

此例幹造戊午年《67》4月卯時生

1、生年天機忌坐兄弟宮乙丑,轉太陰《挾忌》入父母宮逢太陰生年權及自化忌出,則父母宮坐“一權二忌”而必然曾經辛苦過來者。

凡六親坐忌者,多為曾經苦過來,否則必有挫折、病磨等它痛,乃業力使然。

2、命宮甲寅化廉貞《偏財星》祿入事業,而福德丙辰坐貪狼《偏財星》生年祿,化廉貞《挾生年祿》忌入事業,則事業宮得“雙偏財祿”。【此即追祿手法的運用】

轉事業戊午化天機《挾雙偏財祿》忌入兄弟,逢父母乙卯化天機祿來會,則兄弟《經濟位》匯呈《三祿》吉象。

3.兄弟宮乙丑坐得偏財之利而後乙太陰《挾三祿》還忌入父母宮,又逢田宅丁巳化太陰祿來會,則終見田宅以四祿《含二偏財祿》榮于父母矣。

4.以其吉化的串聯過程會福德、父母、田宅、即可言其厚福萌于家庭與父母,父母必然可以于辛苦間興家致富,現已小富有餘的擁有資產數千萬。

此即近於所謂的祖德流芳的家道興隆象

注:此例引自《道藏飛秘》124—125頁。

例二十六:福薄致家道中落

幹造戊子〈1948〉年7月亥時生,命宮辛酉坐武曲、七殺。命造主人

創業工程公司,專營焚化爐工程設計,外表明亮健談,卻始終理財無

方、經濟紊亂,48歲又猝死於重度腦溢血。此即「田宅」與「福德」

共破,「福之無藏」〈家運不興、家道中落〉所使然。

1.「命宮」〈辛酉〉化文昌忌入「福德」〈果報宮〉。而「福德」〈癸亥〉

則化貪狼忌入「財帛」,會於「福德」所坐的文昌命忌,呈兩頭見忌

的「雙忌」〈忌出〉,此其「福德忌出」的福薄象。

2. 其「疾厄」<丙辰>化廉貞忌入「財帛」,匯於前式呈「三忌」則業重傷身;轉「財帛」〈丁巳〉化巨門〈挾三忌力〉入「子女」〈戊午〉,複見天機「忌出」于「田宅」再逢天機「生年忌」,呈「五忌」破於「子女」、「田宅」一線。此即家道不興的傷身、傷庫,故而經濟差,壽命促。

合1+2式,言其「金錢」與「福份」共破於「收藏宮」,宜其經濟紊

亂與英年猝死。

批:以其兩度的「忌出」,之於理財,必然無章法的短思亂為,很容

易寅吃卯糧。

注:此例引自《道藏飛秘》142~144頁

例二十七:學徒出身的企業家

幹造己醜〈1949〉年6月申時生,命宮乙亥坐天府。從事模具製造及

塑膠射出成型工作,由辛苦的學徒出身,至今廠設國內外三地,儼然

已具企業家規模。

1.「遷移」〈己巳〉〈社會、際遇位〉化武曲祿、貪狼權入「福德」,

逢「交友」〈戊辰〉化來貪狼祿、「疾厄」〈庚午〉〈財產運〉化來武曲

權,共與生年武曲祿、貪狼權會;「福德」計匯入「三祿三權」。

批:此式猶如眾星拱月,可以如魚得水的順遂。

2.轉「福德」〈丁醜〉化巨門〈挾三祿三權〉忌入「田宅」,逢「財帛」

〈辛未〉化來巨門祿會。

「田宅」〈丙寅〉匯入「四祿三權」,轉而化廉貞〈挾四祿三權〉忌入

「夫妻」照「事業」。

批:此式言其厚福化作財利。

3.「兄弟」〈經濟、成就位〉〈甲戌〉化廉貞祿、破軍權入「夫妻」會破軍「自化祿」及前述財利之福,呈「六祿四權」照於「事業」。

「夫妻」〈癸酉〉匯入「六祿四權」,以貪狼〈挾六祿四權〉還忌入「福

德」,會前述的「交友」化來貪狼祿。此即以小型合夥起家,愈做愈

旺而不斷擴張,已粗具大企業規模。

4. 所惜者,「父母宮」多見忌—

「命宮」〈乙亥〉化太陰忌入「父母」、「疾厄」〈庚午〉化天同忌亦入

「父母」、「遷移」〈己巳〉〈際遇位〉化文曲忌也入「父母」,以及文

曲「生年忌」坐「父母」〈丙子〉,呈四忌沖於「疾厄」。轉而化廉貞

〈挾四忌〉忌入「夫妻」。

此一組合非「健康」出問題,即為「犯官」非失勢。現今「大限」踏

「疾厄」,其化忌與「命宮」忌共破於戊子年的「流年命宮」〈父母宮〉。

七月「流月」踏其轉忌所入的「夫妻宮」,則本命、大限、流年、流

月一氣串聯,恐將禍事累身。

注:此例引自《道藏飛秘》144~146頁

例二十八:祖德流芳,多產悠遊

某田僑仔幹造丁酉〈1957〉年8月未時生,命宮壬寅坐貪狼。賦閑一

生未事任何行業,僅以收房地租金即月入數十萬,悠遊渡日。

1.「命宮」〈壬寅〉化天梁祿入「田宅」〈財富宮〉〈乙巳〉,轉太陰〈挾

祿〉忌入「兄弟」〈經濟位〉逢太陰「生年祿」呈雙祿。此言其不動

產生財而經濟優。

2.「兄弟」〈癸醜〉既坐太陰「生年祿」,當轉其忌而化貪狼〈挾雙祿〉

忌入「命宮」,逢「遷移」〈果報宮〉〈戊申〉化來貪狼〈偏財曜〉祿

會,此即「祖德流芳」而得蔭多產。

批:「田宅」與「遷移」以偏財曜多祿交吉,宜其「祖德流芳」的富

而多產。

然「天梁祿」者,獨愛入于「田宅」與「遷移」兩宮。乃入于「田宅」

者,可以擁高樓別墅;乃入於「遷移」者,可以能言善道、钜賈高賈。

3.何以收租金即月入數十萬?

「田宅」〈乙巳〉坐天梁命祿,化太陰〈挾祿〉忌入「兄弟」逢「交

友」〈丁未〉化來太陰祿會。

批:「太陰」者,出租業;而「交友」祿入「兄弟」,即得四方來財象。

「田宅」與「交友」交吉于「兄弟」,為人氣旺象。不止于四方來財,

也會經常高朋滿座。

「交友」既化吉拱我「兄弟」財庫,轉而複與「遷移」交化善報入於

「命宮」呈偏財曜四祿,宜其坐擁多產而收租金月入數十萬。

4.「命宮」〈壬寅〉既得旺財,化武曲〈挾旺財〉忌入「夫妻」逢

「疾厄」〈己酉〉化來武曲祿會,此即經濟好的優遊渡日象。

批:凡「遷移」與「疾厄」以多祿交吉者,是為消遙自在象,必也多

旅〈冶〉遊休憩。

5.本造「事業」〈丙午〉化廉貞忌入「遷移」〈戊申〉沖命,轉而化天

機〈挾忌〉忌入「父母」逢巨門「生年忌」,呈雙忌沖於「疾厄」守

成宮,無怪乎其以無業度日年復一年。

批:雖無業卻得于高收入,優遊過活,此即「命格」高低不在「命三

方」的典型範例。

注:此例引自《道藏飛秘》160~161頁

隆重推出:

梁若瑜老师 命理系统丛书(1-3),欢迎传阅

1.飞星紫微斗数(专论四化)

2.飞星紫微斗数(十二宫六七二象 广义的基础论断诀)

3.飞星紫微斗数(道藏飞秘)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button