Tử vi

Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập – Phần 2

Bản dịch:

Tự:

Sách này cảm tạ học tập phi tinh cùng học, cộng đồng bả lương nhược du lão sư quá khứ luận mệnh tư liệu cân trong sách ví dụ tố đồng loại hình ví dụ chỉnh lý.

Bạn đang xem: Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập – Phần 2

Kỳ vọng nhượng hậu học giả tài năng ở đồng dạng mệnh lệ ở giữa phát hiện phi tinh thượng mệnh lý ăn khớp, như vậy đối sinh đại gia học tập phi tinh tử vi đẩu số sẽ có trợ giúp rất lớn.

Cẩn dĩ sách này cảm tạ lương nhược du lão sư vô tư giáo dục. Tịnh mong muốn chính xác mệnh lý năng lực không ngừng truyền thừa tiếp.

Chu tinh phi sinh 2011 năm 11 nguyệt 30 nhật

Trước danh lương sư nguyện

Qua lại ngoài lề — lương nhược du

Dân quốc bảy mươi lăm năm, đêm hè sau bữa cơm chiều, anh em đồng hao dục vãng nào đó tế công thần đàn hỏi rõ bài mà tương yêu làm bạn. Trà dư tửu hậu, quay về với chính nghĩa rảnh rang cũng nhàn rỗi, vui vẻ cộng đi.

Anh em đồng hao một đường tự thuật nên tế công thần đàn minh bài cực chuẩn, đèn nhang đang thịnh. Đến mục đích, quả nhiên tiếng người ấm đun nước. Anh em đồng hao vị dư ký lai của thì an của thúc đăng ký, không hỏi minh bài cũng có thể vấn sự.

Được rồi! Ta tựu vấn đẩu số học tập có hay không năng lực cao hơn tầng lầu? Kêu tên đáo ta, sư phụ vấn: Nhân đều tưởng tiền hỏi rõ bài, độc người ta không giống người thường, vấn chuyện gì? Đáp: Vấn đẩu số học tập, danh sư nơi nào mịch?

Nhưng thấy sư phụ chậm rãi, đảo ba chén rượu mệnh ta hát, vân: Uống mới nói!

Hát tất, sư vân: Nên có sư duyên đều trải qua, còn dư lại chính hảo hảo dụng tâm ngộ ba!

Trời ạ! Đẩu số lộ là khó như vậy đi, một đường tới là hiểu một chút đạo lý. Vãn kính hối tiếc, tóc trắng xoá vậy!

Còn dư lại tâm nguyện là: Ta không nên kẻ học sau người đi chặng đường oan uổng, ta không nên kẻ học sau người dĩ không được chính xác mệnh lý tự lầm lầm nhân, nhân quả luật là như bóng với hình.

Đánh dấu hay không, ở cá nhân ta cảm giác, tựa hồ điều không phải như vậy trọng yếu. Ta hy vọng nhất là có lòng đang đến đây gia tộc,

Nguyện:

Nhất, đẩu số cộng tiến giai.

Nhị, ngày khác nếu có chút thành tựu, cẩn thủ miệng nghiệp, thái độ làm người giải thích nghi hoặc khải thiện, hành công lập đức!

Tam, sở hữu người hữu duyên, Phúc Thọ an khang!

Đến tiếp sau:

Ân sư nói xong thật tốt! Thế nào tài khiếu cẩn thủ miệng nghiệp ư?

Đáp: Cẩn thủ miệng nghiệp là: Bất luận cái gì đối với người khả năng tạo thành tâm lý thương tổn nói, đều ứng với cẩn thận, uyển chuyển.

Thí dụ như sinh đương sự người trước mặt, phán đoán nhân ly hôn và tử vong, chớ tốt đẹp dục nổi lên công lực mà nói thẳng đả thương người, tạo thành sợ hãi, cực đoan mà người xấu tiền đồ.

Đặc biệt hỏa hầu chưa thành thục thì, chớ như đinh đóng cột nói rõ. Hay nhất tâm tồn thiện niệm, cảm động lây dụng tâm sinh cực khổ người.

(đệ nhị sách) tình cảm loại

Mục lục

Lệ nhất: Giáp ngọ nam của chìm nổi 11

1, hôn nhân 11

2, tả hữu vận mạng phương hướng – tính cách 14

3, hai cha con thế hệ thất bại hôn nhân, gia đình quan hệ 17

4, 37 tuổi thê gặp ở ngoài, 40 tuổi ly hôn 18

5, phu thê đều thiếu nợ tình cảm trái, đều không chỉ một lần tái hôn mệnh lý. 19

6, tiêu chuẩn ly hôn cách (thê ghen tị, dục nặng; nam đa tình) 21

Lệ nhị: Tá bàn khán lục thân 23

1, thứ tư cữu ra vẻ Phan An, đào hoa nhiều như quá giang của tức. 23

2, thứ hai cữu Đông Ngô tốt nghiệp đại học, cả đời chưa lập gia đình. 24

Lệ tam: Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản 25

Lệ tứ: Số khổ nữ 27

Lệ ngũ: Nhất hôn ly, nhị hôn tử, vốn là quả ở lại kỳ mệnh 29

Lệ lục: Đào hoa vượng tướng, rất được ông chủ ưu ái 31

Lệ thất: 27 tuổi để bày tỏ tỷ đệ yêu tao phụ mẫu ngăn cản 34

Lệ bát: Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hôn nhân (phu đa nghi, thuyền trưởng) 36

Lệ cửu: Giáp thìn nam mệnh bàn 38

1, vấn hôn nhân 38

2, song thê mệnh và tái hôn mệnh bất đồng 39

Lệ thập: Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh 40

Lệ mười một: Mậu ngọ nam (muội phu bàn) 43

Lệ mười hai: Tình cảm hôn duyên (phụ mẫu duyên không được hậu) 45

Lệ mười ba: Đinh tị nam 49

1, hôn nhân (năm mới tang phụ, 10 tuổi lên gia vận chuyển yếu) 49

2, phân tích 06 năm tình cảm vợ chồng: 52

3, đến đây đại hạn tình cảm, sự nghiệp 54

4, tá bàn luận thê tử chuyện cũ (công tác, kết hôn, bệnh, răng cửa) 55

Lệ mười bốn: Mệnh bàn ưu khuyết điểm 58

Lệ mười lăm: Tam tỷ muội hôn nhân 62

Lệ mười sáu: Là sự nghiệp mà phiền, không được quý trọng phu thê tình 64

Lệ mười bảy: Điền trạch, phụ mẫu, phu thê cộng phá huynh giao hữu tuyến (nhân bên ngoài… Tiên ở riêng hậu ly) 67

Lệ mười tám: Duyên vượng mà phân không tốn sức (bên thứ ba, gặp nhân không quen) 70

Lệ mười chín: Kẽ hở giãy dụa mùa xuân 72

1, bên ngoài có mùa xuân, kiên quyết yếu ly hôn (ngũ quan không được triển, úc ức dáng vẻ) 72

2, từ nương bán lão, phong vận vưu tồn 74

Lệ hai mươi: Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương, bị tức giận kết hôn, chung ly 75

Lệ hai mươi mốt: Không thích hợp tảo hôn, ly hôn cấp cho bất động sản 78

Lệ hai mươi hai: Vẫn không gái giao hữu, và phụ mẫu duyên mỏng 80

Lệ hai mươi ba: Ngầm phu nhân cách, tẩu hỏa nhập ma, tụng kinh y hảo 82

Lệ hai mươi tứ: Hai đại hạn cùng là dậu năm động tình 84

Lệ hai mươi lăm: Gà rừng nghiên cứu sinh 86

Lệ hai mươi sáu: Gia vận hảo, phu trốn đi, khứ tử cung, phúc hậu 88

Lệ hai mươi bảy: Vấn đề gia đình 91

Lệ hai mươi tám: Mậu ngọ nữ 93

Lệ hai mươi chín: Giao hữu, năm sinh, thiên di giao kị bàn 95

Lệ ba mươi: Tảo hôn duyên mỏng 96

Sư phụ của thầy mệnh lệ – tình cảm loại

Tự hào Tính Nguyên thư viết sinh ra thời gian Năm Nguyệt Nhật Thì Chỗ nguyên thư vị trí (trang) Cấp kiểu mẫu sở đặt tên tự Ghi chú

Nhất Càn Giáp ngọ <43> năm 9 nguyệt buổi trưa 1954 9 25 Ngọ Giáp ngọ nam của chìm nổi

1 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 30~ 33) Hôn nhân

2 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 37~ 38) Tả hữu vận mạng phương hướng – tính cách

3 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 41~ 42) Hai cha con thế hệ thất bại hôn nhân, gia đình quan hệ

4 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 44~ 46) 37 tuổi thê gặp ở ngoài, 40 tuổi ly hôn

5 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 57~ 59) Phu thê đều thiếu nợ tình cảm trái

6 Hư quay về lệ 5(14 trang) Tiêu chuẩn ly hôn cách

Nhị Khôn Đinh Mùi năm (56) 5 nguyệt giờ hợi 1967 5 2 Hợi Tá bàn khán lục thân

1 Đạo tạng lệ 3(đạo tạng 52~ 53) Tá bàn khán tứ cữu

2 Đạo tạng lệ 3(đạo tạng 54) Tá bàn khán nhị cữu

Tam Càn Bính tuất năm (35) 6 nguyệt giờ sửu 1946 6 5 Xấu Đạo tạng lệ 11(đạo tạng 87~ 88) Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản

Tứ Khôn Giáp ngọ năm (43) 12 nguyệt giờ hợi 1954 12 8 Hợi Đạo tạng lệ 12(đạo tạng 89~ 90) Số khổ nữ

Ngũ Khôn Ất vị năm (1955) 10 nguyệt giờ Thìn 1955 10 4 Thìn Đạo tạng lệ 17(đạo tạng 140~ 141) Nhất hôn ly, nhị hôn tử, vốn là quả ở lại kỳ mệnh

Lục Khôn Mậu thân năm (1968) 8 nguyệt giờ dần 1968 8 6 Dần Đạo tạng lệ 20(đạo tạng 147~ 148) Đào hoa vượng tướng, rất được ông chủ ưu ái

Thất Khôn Tân xấu năm (1961) 6 nguyệt giờ mẹo 1961 6 2 Mão Đạo tạng lệ 21(đạo tạng 148~ 149) 27 tuổi để bày tỏ tỷ đệ yêu tao phụ mẫu ngăn cản

Bát Khôn Bính ngọ năm bảy tháng giờ Thìn sinh 7 Thìn Hư quay về lệ 2(9 trang) Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hôn nhân (phu đa nghi, thuyền trưởng)

Cửu Càn Giáp thìn năm tháng mười một giờ Tuất sinh 11 Mậu Giáp thìn nam

1 Hư quay về lệ 4(12 trang) Vấn hôn nhân

2 Hư quay về lệ 4(13 trang) Song thê mệnh và tái hôn mệnh bất đồng

Thập Khôn Quý xấu năm tháng tư giờ Dậu sinh 1973 4 1 Dậu Hư quay về lệ 8(22 trang) Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh

Mười một Càn 67 năm 11 nguyệt giờ Thân sinh 1978 11 10 Thân Hư quay về lệ 9(24 trang) Mậu ngọ nam (muội phu bàn)

Mười hai Khôn Canh thân năm (1980) 12/ 21 giờ Tuất 1980 12 21 Tuất Hư quay về lệ 10(27 trang) Tình cảm hôn duyên (phụ mẫu duyên không được hậu)

Mười ba Càn Đinh tị năm 3 nguyệt buổi trưa 1977 3 29 Ngọ Đinh tị nam

Hư quay về lệ 11(31 trang) Hôn nhân

Hư quay về lệ 11(34 trang) Phân tích 06 năm tình cảm vợ chồng

Hư quay về lệ 11(39 trang) Nào đó đại hạn tình cảm, sự nghiệp

Hư quay về lệ 11(45 trang) Tá bàn luận thê tử chuyện cũ

Mười bốn Khôn Nước lịch 61 năm âm lịch bảy tháng ngũ nhật giờ dần 1972 7 5 Dần Hư quay về lệ 12(54 trang) Mệnh bàn ưu khuyết điểm

Mười lăm Khôn Đinh tị năm tháng sáu giờ tý Hư quay về lệ 13(57 trang) Tam tỷ muội hôn nhân

Mười sáu Khôn Tân xấu năm bảy tháng giờ Tuất sinh Tân xấu 7 6 Thủ Hư quay về lệ 16(66 trang) Là sự nghiệp mà phiền, không được quý trọng phu thê tình

Mười bảy Khôn Nhâm tử năm tháng sáu mùng hai nhật giờ sửu sinh Hư quay về lệ 20(74 trang) Điền trạch, phụ mẫu, phu thê cộng phá huynh giao hữu tuyến

Mười tám Khôn 67 năm ○ nguyệt 28 nhật giờ Thìn sinh Hư quay về lệ 21(77 trang) Duyên vượng mà phân không tốn sức (bên thứ ba, gặp nhân không quen)

Mười chín Khôn Giáp ngọ <43> năm 8 nguyệt giờ Dậu sinh Kẽ hở giãy dụa mùa xuân

1 Hư quay về lệ 22(79 trang) Bên ngoài có mùa xuân, kiên quyết yếu ly hôn

2 Hư quay về lệ 22(80 trang) Từ nương bán lão, phong vận vưu tồn

Hai mươi Khôn 65 năm tám tháng cửu nhật buổi trưa Hư quay về lệ 27(89 trang) Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương, bị tức giận kết hôn, chung ly

Nhị nhất Càn 77 năm 6 nguyệt 22 nhật giờ Tỵ sinh Hư quay về lệ 29(94 trang) Không thích hợp tảo hôn, ly hôn cấp cho bất động sản

Nhị nhị Càn 62 năm 7 nguyệt 18 ngày thì Hư quay về lệ 30(95 trang) Vẫn không gái giao hữu, và phụ mẫu duyên mỏng

Nhị tam Khôn Nhâm tử nông lịch 61 năm bảy tháng giờ tý Hư quay về lệ 31(97 trang) Ngầm phu nhân cách, tẩu hỏa nhập ma, tụng kinh y hảo

Nhị tứ Khôn 1976 bính thìn năm hai tháng buổi trưa 1976 2 Ngọ Hư quay về lệ 32(98 trang) Hai đại hạn cùng là dậu năm động tình

Nhị ngũ Càn Nước lịch 59 năm âm lịch chín tháng buổi trưa 1970 9 6 Ngọ Hư quay về lệ 33(100 trang) Gà rừng nghiên cứu sinh

Hai sáu Khôn Đinh dậu năm mười hai tháng giờ Mùi sinh 1958 12 8 Vị Hư quay về lệ 36(109 trang) Gia vận hảo, phu trốn đi, khứ tử cung, phúc hậu

Nhị thất Khôn Dân quốc 77 năm mậu thìn năm tháng năm giờ mẹo Hư quay về lệ 40(116 trang) Vấn đề gia đình

Nhị bát Khôn Mậu ngọ năm tám tháng giờ dần sinh Hư quay về lệ 45(124 trang) Mậu ngọ nữ

Nhị cửu Khôn 65 năm 5 nguyệt 12 ngày thì Hư quay về lệ 49(133 trang) Giao hữu, năm sinh, thiên di giao kị bàn

Ba mươi Khôn 65 năm 5 nguyệt 12 ngày thì Hư quay về lệ 50(134 trang) Tảo hôn duyên mỏng

Ghi chú: 1, nguyệt, nhật, thì chọn hạng trúng thầu chú đều là nông lịch thời gian.

Lệ nhất: Giáp ngọ nam của chìm nổi

Giáp ngọ năm (43) 9 nguyệt buổi trưa

1, hôn nhân

(1) hôn nhân của thành

1. “Cung mệnh” hóa tham lang phi hóa lộc nhập “Phúc đức” , chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập “Điền trạch” phùng “Phu thê” hóa ngày nữa cùng lộc hội.

Thì “Phu thê” và “Cung mệnh” biến thành xuyên thấu qua “Phúc đức” trình “Song lộc” giao duyên với 『 điền trạch 』, cụ đủ kết hôn thành gia tượng.

2. Đại hạn đi với “Cung phúc đức” đạp tham lang “Mệnh lộc”, là “Bản mệnh cung mệnh” phi hóa lộc nhập “Đại hạn cung mệnh”, chủ đến đây hạn tất sinh “Tình cảm” vui sướng.

Lúc này cũng trở thành “Đại hạn phu thê” và “Bản mệnh phu thê” “Song lộc” cấu duyên sinh “Bản mệnh điền trạch”, là hoàn chỉnh “Kết hôn thành gia” tượng.

3. Đương 24 tuổi “Lưu niên” đạp bản mệnh “Cung phụ mẫu” thì, tức hóa tham lang “Quyền” nhập “Đại hạn cung mệnh” hội mệnh lộc, trình tham lang “Lộc quyền giao củng”.

Thì “Lưu niên cung mệnh” dĩ “Quyền” cường hóa “Đại hạn cung mệnh” sở đạp đích tình duyên, mà “Cung phụ mẫu” là “Hôn nhân điền trạch”, sở dĩ tư năm tình cảm được mà nâng cao một bước kết hôn thành gia.

4. Dĩ lưu niên nói, “Đại hạn cung mệnh” ngồi vượng duyên là “Lưu niên phụ mẫu”, mà hối nhập nhân thê duyên bay tới thành hậu “Bản mệnh điền trạch”, thì vừa chuyển thành “Đại hạn phụ mẫu”, cũng vừa là “Lưu niên phúc đức”.

Đến đây một đường dĩ “Bản mệnh”, “Đại hạn”, “Lưu niên” “Phúc đức” cập “Phụ mẫu” đối ứng với hôn nhân của duyên nhập sinh “Bản mệnh điền trạch”, mà tìm ra kết hôn thời gian điểm.

Chú: Đến đây lệ hội tụ phi tinh tay của pháp, như lộc chuyển kị, truy lộc, truy quyền, thiên địa nhân tam bàn hợp nhất tương ứng chờ. Dẫn tự <đạo tạng phi bí> 31~ 33 trang.

(2) hôn nhân của bại

1. “Phu thê” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, phùng “Điền trạch” dĩ văn xương cũng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, xếp thành song kị.

2. Mà kỳ “Cung phụ mẫu” thì dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” xung “Cung mệnh”.

3. Thì “Phu thê” và “Điền trạch”, “Phụ mẫu” lệnh “Mệnh, thiên di” hai đầu trình tam kị là phá, hôn nhân, gia đình đã rồi đại thụ kỳ tổn hại mà tiềm tàng nguy cơ.

4. Chuyển “Thiên di” dĩ thái dương hóa kỵ nhập “Giao hữu” vừa phùng thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, kế “Tứ kị” phá sinh hôn nhân “Cộng tông sáu vị”, hiển nhiên đã trình nghiêm trọng nguy cơ hôn nhân.

5. Đến đây luy “Tứ kị” của phá tức dĩ “Chuyển kị” cập “Truy kị” chờ thủ pháp cùng sử dụng “Cung vị xâu chuỗi” mà được.

Chú: Đến đây lệ hội tụ phi tinh tay của pháp, như kị chuyển kị, truy kị, xung chiếu chờ. Dẫn tự <đạo tạng phi bí> 30~ 31 trang.

2, tả hữu vận mạng phương hướng – tính cách

(1) phối ngẫu của tính cách

1. “Phu thê” dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập “Cung mệnh” phùng năm sinh liêm trinh lộc , nói thê khả năng nhân “Cố chấp” mà không hảo câu thông, nhưng ta năng lực đa sở nhường nhịn ; mà lại dễ dĩ “Đa tình \” triền ta, sao vậy khán đều giống như rất yêu ta.

Luyến ái thời gian hội như chim nhỏ vậy chăm chú dựa sát vào nhau trứ nhân, hôn hậu thì vừa trình gấp gáp canh người thố đàm tử .

“Lập tức” người là thật rất yêu ta, nhưng ai cũng không biết, người nhật hậu cánh là trở thành có thể đào hoa song ngựa gỗ tay quay người đó!

2. Chuyển “Cung mệnh” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra” , dĩ “Liêm trinh kị” <đào hoa tinh> khế nhập “Tật ách” phùng “Tự hóa lộc ra”, thì cũng có thể ước định vì thế thê “Đa tình đa dục”, thật đúng là dạy người cho là nàng là yêu đã chết ta mà da mặt dày .

Đến đây nhất tính cách, thường ngày sinh hoạt khả năng tựu cần phải nơi chốn nhân nhượng với người ; người rất thích thính cảm tính , cũng sẽ như theo đuôi vậy yêu cầu ra song nhập đối , làm cho cho là nàng thực sự là thâm tình chân thành.

Dĩ kỳ song trọng “Lộc kị thành đôi kị” là “Tha cho nhu cầu” của tượng, cho nên cũng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp liễu hôn hậu đào hoa sinh ngoại một con ngựa song yên.

3. Lánh người, thượng thức “Tình chấp” chuyển nhập “Tật ách” tức sai ai ra trình diện Thái âm “Kị ra” với “Phụ mẫu”, mà thê của “Phụ mẫu” <Đinh Mão> hiện ra biểu cung, vừa hóa lai Thái âm <đẹp diệu> lộc hội. Lời ấy thê:

/. Ái đẹp, “Thái âm lộc kị” với “Phụ mẫu” người, yêu thích trang điểm xinh đẹp.

/. Đa tình lưu lộ với ngoại , quyến rũ khí tức dễ thu hút ong bướm.

Khép lại nhị thức chủ kỳ “Hoa lệ sinh biểu”, “Thu hút ong bướm” tập tính.

/. Kỳ “Phúc đức” hóa Thái âm “Quyền” cũng nhập “Phụ mẫu” cung, hội kỳ “Phụ mẫu” của Thái âm “Lộc”, thì trình “Hư vinh” ái đẹp, thích người khác ca ngợi.

4. Đã ngoài tự thuật, hay vận dụng cho đa cung vị “Xâu chuỗi thích tượng” thủ pháp, dĩ 『 cung, tinh, hóa 』 tịnh thích, rộng khắp xiển nghĩa.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 35~ 37 trang.

(2) bản thân của tính cách

Mệnh bàn “Mười hai cung”, cung cung đều có thể luận nhân “Tính hướng”, bất đồng cung vị nói có đúng không cùng phương hướng “Cá nhân tính cách”, đến đây tức “Cung cung đều là xuân”.

1. Kỳ “Tài bạch” hóa liêm trinh <đánh cờ tinh> hóa kỵ nhập “Cung mệnh” phùng liêm trinh Hóa lộc năm sinh, nói người này ái “Đổ” mà dễ thâu tiền .

2. Chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra” , là mỗi yêu tất đổ, làm không biết mệt.

3. Lánh người, kỳ “Thiên di” hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập “Cung mệnh” , nói kỳ được “Ngoại tại” “Kỳ ngộ” hoặc “Lạc thú”.

4. Như dĩ 1+ 2+ 3 thức hợp của, thì kỳ “Đổ” “Nhiều cơ hội”, “Loại khác cũng nhiều”, từ mọi người vui đáo lục hợp màu, thậm chí sinh mạt trượt, thiên cửu chờ, thua mất ước một cái nhà nhà trọ.

5. Như tựu 3 thức đi xuống kéo dài, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra”, tức sai ai ra trình diện ất Thái âm “Kị ra” với “Phụ mẫu”.

Đến đây nhất đa cung vị “Xâu chuỗi thích tượng” có thể giải trừ vì thế nhân “Đào hoa cơ duyên đa” mà “Nhục dục” cũng nhiều, thường có vật món bất đồng “Sương sớm nhân duyên” .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 37~ 38 trang.

3, hai cha con thế hệ thất bại hôn nhân, gia đình quan hệ

“Cung mệnh” tọa mậu thìn, kỳ “Huynh đệ cung” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Điền trạch” phùng cự môn “Tự hóa lộc ra”, trình “Lộc kị thành đôi kị”.

“Huynh đệ cung” là “Phụ mẫu” “Hôn nhân cung”, kỳ phụ của với hôn nhân, không hề chính của thê. Bản tạo chủ nhân tức là thứ ra, là hậu nương sở sanh. Mà lại nhưng có kỳ bác gái sở sanh hai người cùng cha khác mẹ huynh đệ.

Đồng lý, kỳ “Cung tử nữ” cũng dĩ cự môn hóa kỵ nhập “Điền trạch” phùng cự môn “Tự hóa lộc ra”, vì vậy hiện nay cùng một ly hôn nữ tử ở chung, cũng phủ dưỡng phi kỷ ra con cái.

Chú: “Tự hóa lộc, kị ra”, đều chỗ vô tâm hoặc thiếu đối đãi, làm việc “Nguyên tắc tính”, sở dĩ sinh ra “Tranh cãi” hoặc “Phi thường thái tính” quan hệ nhân sự, rất dễ con người mới cười người cũ khốc.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 41~ 42 trang.

4, 37 tuổi thê gặp ở ngoài, 40 tuổi ly hôn

Mệnh bàn chính có thể nói, nguyên nhân nói liên tục…

1. “Phu thê” hóa liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh”, chuyển thiên cơ 『 hóa kỵ nhập tật ách 』, tức sai ai ra trình diện Thái âm 『 kị ra 』 với “Phụ mẫu” .

2. Đương “Đại hạn” đạp với “Điền trạch” <33- 42 tuổi>, bản mệnh “Phu thê” cung thì chuyển thành 『 đại hạn tật ách 』. Dĩ “Bản mệnh tật ách” xâu chuỗi đối ứng sinh “Đại hạn tật ách” , vì vậy đến đây hạn hôn nhân đương nhiên tiềm tàng nguy cơ.

3. Dĩ “Bản mệnh phu thê” hóa liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” , 37 tuổi lưu niên đạp bản mệnh “Cung phúc đức”, lúc này tức là “Bản mệnh phu thê” hóa kỵ nhập “Lưu niên phu thê” , là năm kỳ thê dĩ “Gặp ở ngoài” mà gia đình bắt đầu sinh loạn.

4. Dĩ phu thê “Hóa kỵ nhập mệnh” là “Thiếu nợ hôn nhân”, tất nhiên sản sinh dằn vặt, vì vậy ai ai oán oán tha mài tới 40 tuổi phương dĩ ly hôn xong việc.

40 tuổi “Lưu niên tật ách” là “Bản mệnh cung mệnh”, là hình thành “Bản mệnh tật ách” đối ứng sinh “Đại hạn tật ách”, phục đối ứng sinh “Lưu niên tật ách”.

5. Đã ngoài chư thức, đều duyên với “Phu thê” kị chuyển hóa kỵ nhập 『 tật ách 』 phục sai ai ra trình diện 『 kị ra 』 với “Phụ mẫu” là kỳ “Trí mạng nét bút hỏng”, vì vậy một đường dĩ “Bản mệnh tật ách”, “Đại hạn tật ách”, “Lưu niên tật ách” đối ứng sinh sự tình phát sinh thời gian điểm.

6. Đây là nếu nói 『 mệnh bàn chính có thể nói 』, do là có thể “Nắm giữ mấu chốt” mà dựa vào thế hạ phán đoán.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 44~ 46 trang.

5, phu thê đều thiếu nợ tình cảm trái, đều không chỉ một lần tái hôn mệnh lý.

1. “Phu thê” hóa liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” phùng năm sinh “Liêm trinh lộc” , chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> lập tức ất Thái âm kị xuất phát từ “Phụ mẫu”.

2. Phu thê “Hóa kỵ nhập mệnh” phùng “Hóa lộc năm sinh”, tượng làm gốc tạo chủ nhân khiếm “Hôn nhân trái”. Dĩ “Lộc kị thành đôi kị”, sở dĩ là lưỡng độ khiếm thê trái, chủ nhị hôn chỉ nhưng chỉ gặp nhân không quen.

3. Của với kỳ thê lập trường nói, kỳ thê có thể nói “Mệnh đái đào hoa” khiếm “Tình cảm trái”, dĩ liêm trinh “Lộc kị thành đôi kị” với mệnh, thê gặp ở ngoài tạo thành một con ngựa song yên, đương nhiên cũng là đáng trách “Tình thặng” !

4. Đương đại hạn đi sinh “Cung phúc đức”, 24 tuổi lưu niên đạp “Cung phụ mẫu” thì kết hôn, là vì “Phu thê trái” trực tiếp nhất hiển lệ.

Dĩ “Bản mệnh phu thê” “Hóa kỵ nhập cung mệnh” còn đối với ứng với thành “Bản mệnh phu thê” hóa kỵ nhập “Đại hạn phu thê” ; mà “Đại hạn phu thê” ký là “Nguyên mệnh cung mệnh”, thì thứ hai độ chuyển kị xâu chuỗi nhập sinh “Lưu niên cung mệnh” , minh bạch biểu hiện tư năm là tới đòi nợ “Ác duyên của hôn”.

Chú: Như dễ dĩ kỳ “Thê” của “Phúc đức” và “Tật ách” xuất phát, quan kỳ tình cảm trạng huống:

1. Kỳ “Phúc đức” hóa tham lang phi hóa lộc nhập “Bản mệnh phúc đức” ; kỳ “Tật ách” ký tọa thái dương hóa kỵ năm sinh, phục dĩ tham lang cũng hóa kỵ nhập “Bản mệnh phúc đức” .

Lời ấy tẫn kỳ thê ký “Đa tình” cũng “Chuyên tình”, nhật hậu đương nhiên hội không dựa vào được dời tình hắn yêu.

2. Chuyển “Bản mệnh phúc đức” dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập “Điền trạch”, phùng “Thê mệnh” hóa ngày nữa cùng lộc hội.

Do là tự kỳ thê “Phúc đức”, “Tật ách” tới “Điền trạch”, kỳ thê cộng cấu hai người “Lộc kị thành đôi lộc”, thì đến đây suốt đời trước khi cưới, hôn hậu xuân phong đâu chỉ lưỡng độ Ngọc môn quan? Kỳ thê cũng với ly hôn hậu chợt tái hôn, không được mấy năm nhưng vừa dĩ ly hôn xong việc.

3. Nếu như “Phu thê” hóa liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” phùng liêm trinh “Hóa lộc năm sinh”, với kỳ thê là “Lộc kị thành đôi lộc” hơn tình đa dục, với mệnh tạo chủ nhân thì là “Lộc kị thành đôi kị” gấp bội của thất.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 57~ 59 trang.

6, tiêu chuẩn ly hôn cách (thê ghen tị, dục nặng; nam đa tình)

thứ 14 trang

Nhất nam mệnh giáp ngọ năm chín tháng buổi trưa sinh, cung mệnh tọa mậu thìn được liêm trinh Hóa lộc năm sinh và văn xương. Phu thê tọa bính dần được phá quân hóa quyền năm sinh và hữu bật, dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, là khiếm thê nghiệp lực trái ; chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách vừa phùng tự hóa lộc , ta cần ta cứ lấy; nhiên chung sai ai ra trình diện tật ách ất Thái âm “Kị ra” với cung phụ mẫu .

Thượng thức phu thê hóa kỵ nhập mệnh là trái, tất cửu đau khổ. Đại hạn đạp điền trạch dĩ tân văn xương tái hóa kỵ nhập mệnh phá hôn nhân, ba mươi bảy tuổi đi phúc đức, lưu niên phu thê phá vậy. Là năm thê gặp ở ngoài sự tích bại lộ khải phong ba, ai oán tha mài tam chở có thừa , bốn mươi tuổi đạp giao hữu, thì bản mệnh cung là lưu niên tật ách, là phôi của để hạn mà ký tên ly hôn.

Tổng hợp lại của, đại hạn tật ách ứng đối lưu niên tật ách, lưu niên tật ách tái ứng đối bản mệnh tật ách mà “Kị ra”, trái hoàn biệt ly.

Thượng lệ ly hôn điều kiện: Phu thê, phụ mẫu , điền trạch ba người đều phá, tiêu chuẩn ly hôn cách.

Dĩ kỳ cung phu thê lập trường nói, phi bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, nói thê bình thường ghen tuông nặng, một ngày kỷ ngoài thân gặp thì kỳ chấp tình bất năng chính; đến đây thức cũng tượng kỳ thê dục nặng <được liêm trinh lộc, kị phục viên và chuyển nghề nhập tật ách>

Mệnh ký tọa liêm trinh Hóa lộc năm sinh với thìn cung, chuyển mậu thiên cơ kị sinh tật ách phùng tự hóa lộc, cụ đa tình mầm móng tượng; phục viên và chuyển nghề ất Thái âm kị xuất phát từ phụ mẫu, nói gặp thích đối tượng mà không miễn hiện ra sắc . Tinh diệu là Thái âm người, là thiên thiêu ấu xỉ miệng méo kê.

Đến đây tạo ly hôn hậu, chuyển mưu chức sinh đại lục, bởi vậy xuân hoa thu nguyệt bao thuở liễu, chuyện cũ biết nhiều ít!

Dư truân giới viết: Nhị hôn cần phải thận, nhữ cách cục phu thê hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, nhưng phòng lưỡng độ hôn nhân trái! Ô hô! Nói truân thính miểu, có khóc cũng không làm gì!

Lệ nhị: Tá bàn khán lục thân

Khôn tạo Đinh Mùi <56> năm 5 nguyệt giờ hợi sinh.

1, thứ tư cữu ra vẻ Phan An, đào hoa nhiều như quá giang của tức.

1. “Tứ cữu” , kỳ “Phụ mẫu” tọa Thái âm song lộc, tướng mạo giảo hảo thân thiện; chuyển tham lang <đào hoa diệu> hóa kỵ nhập “Tử nữ” <đào hoa cung>.

Kỳ “Cung thiên di” hóa lai tham lang cũng phi hóa lộc nhập “Tử nữ”, hội tiền thức trình đào hoa tam lộc, nên kỳ mạo tự Phan An mà đa quất vào mặt xuân phong.

2. “Điền trạch” là “Sung sướng cung”. Tứ cữu “Điền trạch” <ất tị> hóa thiên cơ phi hóa lộc nhập “Bản mệnh thiên di” , dịch mã tượng; ngược lại hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tử nữ”, hội kỳ “Cung thiên di” bay tới tham lang lộc, đến đây cũng chủ kỳ đào hoa tân sĩ.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 52~ 53 trang.

2, thứ hai cữu Đông Ngô tốt nghiệp đại học, cả đời chưa lập gia đình.

1. Nhị cữu kỳ “Cung phụ mẫu” ngồi xuống cự môn song kị, tướng mạo cập khí chất không được cám ơn.

2. Nhị cữu kỳ “Cung thiên di” <điền trạch> hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Phúc đức” , ngược lại văn khúc hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hai đầu sai ai ra trình diện kị trình “Song kị”. Lời ấy kỳ ngu dốt, thiếu chủ động cùng người vãng lai.

3. Kỳ “Cung phụ mẫu” <ất tị> ký tọa cự môn song kị; ất Thái âm vừa hóa kỵ nhập “Tài bạch”.

4. Khép lại thức thì nhị cữu “Phụ mẫu” và “Thiên di” trình tứ kị phá với “Cung tài bạch”, bởi vậy cô độc suốt đời, thu nhập cũng không an định.

5. Chuyển “Tài bạch” hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch”. “Tham lang” người “Tình cảm diệu”, dĩ tứ kị phá tan “Điền trạch”, nên kỳ tính cách “Cô tích” mà thất hôn.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 54 trang.

Lệ tam: Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản

Can tạo bính tuất <35> năm 6 nguyệt giờ sửu cung mệnh giáp ngọ tham lang.

Đến đây tạo kỳ thê ái tài tính toán cũng không thiện quản lý tài sản, lại nặng tự thân hưởng thụ, tại sao?

1. “Phu thê” tọa liêm trinh “Hóa kỵ năm sinh”, cá tính cố chấp; hóa vũ khúc tài tinh hóa kỵ nhập “Phúc đức” . Lời ấy kỳ thê ái tài tính toán, tử đòi tiền, lại nặng kỷ thân hưởng lạc.

2. Chuyển “Phúc đức” hóa liêm trinh kị hoàn nhập “Phu thê” hội liêm trinh “Hóa kỵ năm sinh”, tạo thành song kị xung kích, cửu của mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp liễu phu thê vì tiền tranh chấp bất mãn tình.

3. “Cung mệnh” dĩ liêm trinh phi hóa lộc nhập “Phu thê” trong buổi họp thức song kị, là khiếm thê trái sản sinh ta cần ta cứ lấy . hóa kỵ năm sinh phục được liêm trinh mệnh lộc, há chẳng phải “Lộc kị thành đôi kị” đào hoa sinh động ư? Dư dĩ thận phòng “Nhị độ thê trái” khuyên bảo.>

4. Kỳ thê dùng cái gì bất thiện quản lý tài sản? Là “Phu thê” ký tọa hóa kỵ năm sinh, phục hiệp hóa kỵ nhập “Phúc đức” xung “Tài bạch”, đến đây hẹp cố chấp xử sự, há có thể thành tựu chuyện gì?

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 87- 88 trang.

Lệ tứ: Số khổ nữ

Khôn tạo giáp ngọ <43> năm 12 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh bính dần thiên đồng, thiên lương.

Đến đây tạo hôn nhân không đẹp, gần đây phu được não nham vong thân, 55 của linh nhưng tô phòng quá nhật, mà lại kỷ thân đã tắm thận 13 năm, tại sao?

1. “Điền trạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, “Thiên di” dùng võ khúc cũng hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” trình song kị , đến đây tức “Gia đình” và “Quả báo” tướng chiến, tạo thành “Đinh tài điêu linh” tượng.

2. Chuyển “Phụ mẫu” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Phu thê” ; mà “Phúc đức” tọa thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, lệnh “Phu thê”, “Sự nghiệp” một đường hối trình tam kị.

3. Hợp 1+ 2 thức, xâu chuỗi thích tượng là gia đạo sa sút, đinh tài lưỡng hư. Đến đây tương thương tài, thương phu, vì vậy kinh tế soa, đến nay 55 tuổi nhưng dĩ tô phòng quá nhật, cùng với gần đây phu não nham vong thân.

Lệ ngũ: Nhất hôn ly, nhị hôn tử, vốn là quả ở lại kỳ mệnh

Khôn tạo ất vị <1955> năm 10 nguyệt giờ Thìn sinh, cung mệnh quý vị vô chủ tinh, thiên di tọa vũ khúc, tham

Lang.

1. “Điền trạch” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Phúc đức” <ất dậu>, chuyển Thái âm hóa kỵ nhập “Giao hữu” phùng “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị”, dễ hôn nhân thượng thiên luân có hám.

2. “Giao hữu” ký tọa “Hóa kỵ năm sinh”, tự nhiên chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch” ; mà “Phụ mẫu” dĩ thái dương hóa kỵ nhập “Tật ách” , ngược lại cũng hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch”.

3. Hợp 1+ 2 thức, thì “Điền trạch” và “Phụ mẫu” cộng hối “Tam kị” phá với “Giao hữu”, thổ nội vô phu tượng.

4. “Phu thê” hóa văn xương hóa kỵ nhập “Huynh đệ” xung “Giao hữu”, thì hôn nhân “Cộng tông sáu vị” trình “Tứ kị đại phá”.

5. Chuyển “Huynh đệ” hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Thiên di”, hôn nhân biến mất vụ tản.

Nhóm: Đến đây tức “Phu thê” phá hôn nhân “Cộng tông sáu vị”, xâu chuỗi với “Điền trạch”, “Phụ mẫu” trình “Tứ kị kị ra” sinh “Thiên di”, nên kỳ bên trong nhà vô phu, sống quãng đời còn lại cô độc tướng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 140~ 141 trang

Lệ lục: Đào hoa vượng tướng, rất được ông chủ ưu ái

Khôn tạo mậu thân <1968> năm 8 nguyệt giờ dần, cung mệnh kỷ vị tọa thiên lương. Năm 40 dư vị hôn, đào

Hoa vượng tướng; năng lực cường, rất được ông chủ ưu ái.

1. “Giao hữu” hóa liêm trinh <đào hoa diệu> phi hóa lộc nhập “Huynh đệ”, dễ sản sinh gần người đào

Hoa.

“Tử nữ” tọa tham lang <đào hoa diệu>“Hóa lộc năm sinh”, hóa liêm trinh kị cùng

Nhập “Huynh đệ” trong buổi họp thuật “Giao hữu” lộc, hối trình đào hoa “Song lộc” với “Huynh đệ”.

Nhóm: “Huynh đệ” người, tay chân vị, phép ẩn dụ gần người bằng hữu. Con người tế cung hóa lộc nhập “Điền trạch

Tam phương” người, đều cận đến đây nghĩa; thí dụ như “Phu thê” phi hóa lộc nhập “Tật ách”, rất dễ thân ở khác giới

Nhiều trong hoàn cảnh.

Nhóm: Đến đây tức vận dụng “Truy lộc” thủ pháp tụ tập nhân duyên.

2. Chuyển “Huynh đệ” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Thiên di” <ất xấu> phùng thiên

Cơ tự hóa lộc. Đến đây tức nhân tế củng ta.

Nhóm: “Giao hữu” và “Tử nữ” , hối cát ngược lại hiển sinh ngoại , dung

Dễ sinh nhân tế thượng gặp thành công tựu người dẫn. Sở tích người, thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh” tọa sinh “Thiên di”,

Mà “Huynh đệ” tất hiệp văn khúc “Mệnh kị” cũng hóa kỵ nhập “Thiên di” trình song kị, điều kiện

Hoàn chỉ không được thường tại.

3. Dùng cái gì chậm chạp vị hôn?

“Phu thê” <đinh tị> cự môn “Tự Hóa kị ra”, “Điền trạch” vũ khúc “Tự Hóa kị ra”,

Đương ngại vì thành gia duyên.

“Cung mệnh” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Huynh đệ” xung “Giao hữu”, ngược lại hóa thiên

hóa kỵ nhập “Thiên di” phùng thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị”. Đến đây kỳ ngoại duyên không được

Tốt tượng, cũng phương với tình cảm thành lập và duy trì.

Nhóm: Phàm “Điền trạch tam phương” tọa kị xung “Giao hữu tam phương” người, sinh “Nhân duyên” phương diện đương nhiên hội

Sản sinh hoặc nhiều hoặc ít chiết khấu.

“Thiên di” <ất xấu> ký tọa “Hóa kỵ năm sinh”, đương chuyển Thái âm hóa kỵ nhập “Tài bạch” ;

Mà “Phụ mẫu” thì hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Phúc đức”, lệnh “Tài bạch”,

“Phúc đức” tuyến hai đầu trình “Tam kị”, cũng là ngại vì thành gia duyên.

4. Dùng cái gì năng lực cường, thụ ông chủ ưu ái?

“Thiên di” <ất xấu> hóa thiên lương quyền nhập “Cung mệnh”, năng lực này thứ nhất cũng.

“Cung mệnh” hóa tham lang quyền nhập “Tử nữ” hội tham lang

Hóa lộc năm sinh, ngược lại liêm trinh hóa kỵ nhập “Huynh đệ” phùng “Giao hữu “

hóa lai liêm trinh lộc củng, năng lực này thứ hai cũng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 147~ 148 trang

Lệ thất: 27 tuổi để bày tỏ tỷ đệ yêu tao phụ mẫu ngăn cản

Khôn tạo tân xấu <1961> năm 6 nguyệt giờ mẹo sinh, cung mệnh nhâm thìn tọa tham lang. 27 tuổi để bày tỏ tỷ đệ

Yêu mà hoành tao phụ mẫu ngăn cản, khiến cho sôi sùng sục.

1. “Năm sinh” văn xương kị với “Điền trạch” <ất vị>, chuyển Thái âm hóa kỵ nhập “Huynh đệ” ; mà “Phu thê” thì hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Giao hữu”. Lời ấy kỳ tình cảm tương bị nghẹt, vô pháp viên mãn “Kết hôn thành gia”.

2. “Đại hạn phu thê” hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch”. Đây là chuyết sinh xử thế không được không câu nệ thương thế tượng, cũng trở với “Thành gia”.

3. Lưỡng thức hợp của, thì “Điền trạch” và “Phu thê” cộng tam kị xâu chuỗi trình phá với “Giao hữu” , đương nhiên trở với “Kết hôn thành gia”.

4. 27 tuổi “Lưu niên” đạp “Huynh đệ cung”, “Lưu niên cung mệnh” tọa “Điền trạch” chuyển tới Thái âm kị, “Lưu niên tật ách” tọa vũ khúc mệnh kị, đến đây nhị tâm tình cung thụ vội vả, đương sinh kỳ đau khổ.

5. Đến đây “Giao hữu”, “Thiên di” và “Phu thê” biến thành xâu chuỗi cộng phá, nên kỳ chuyện tình cảm huyên sôi sùng sục.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 148~ 149 trang

Lệ bát: Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hôn nhân (phu đa nghi, thuyền trưởng)

Nữ mệnh bính ngọ năm bảy tháng giờ Thìn sinh

Luận mệnh kinh nghiệm

Ta luận mệnh kinh nghiệm là, người một nhà chích cần phải một người trong đó chuẩn xác canh giờ mệnh bàn, có thể tá cung đối phó cả nhà bọn họ người vấn đề. Đương nhiên tá cung khán quanh thân nhân sự, tất có chiết khấu, nhưng thông thường chí ít mặc dù không trúng cũng không xa. Bởi vì, có thể trở thành là người một nhà, tất là mấy đời nối tiếp nhau nhân duyên thành cộng nghiệp tụ hội.

Ta nói, luận mệnh lúc cần thìn chuẩn xác, đạo lý ngay đến đây. Nếu như canh giờ không chính xác, luận quanh thân người đó định gặp phải ông nói gà bà nói vịt.

Thí dụ như nhất nữ mệnh bính ngọ năm bảy tháng giờ Thìn sinh, mệnh tọa nhâm thìn cự môn. Liêm trinh hóa kỵ năm sinh rơi điền trạch, ất Thái âm hiệp hóa kỵ năm sinh ngược lại hóa kỵ nhập cung phu thê phùng năm sinh thiên cơ quyền, vì vậy kỳ phu tất tồn tại ở quyền, kị cố chấp, tự cho là đúng của cá tính, thường nghi thê hồng hạnh ra tường mà hầu như gia thay đổi.

Cung phu thê tọa canh thiên đồng hóa kỵ nhập thiên di phùng Hóa lộc năm sinh, phu là thuyền trưởng thường rời nhà , chuyển mậu thiên cơ vừa kị quay về cung phu thê hội tiền thức thành đôi kị, nói kỳ ở nhà lúc rảnh rỗi quả của hám.

Nhiên tiền thức mặt khác hàm nghĩa cũng công khai cô gái này nhân cung phu thê sai ai ra trình diện kị là hôn nhân trái, việt Lôi Trì thì nhạ gia đình phong ba.

Hạn nhập tử nữ, điền trạch liêm trinh kị là đại hạn thiên di, thì đại hạn thiên di ứng với sinh bản mệnh thiên di, mà cung phu thê của kị thì là giáp thân lưu niên thiên di, nên kỳ nên năm trình diễn gia đình phong ba.

Chú: Phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều điều kiện cần phải ta điền trạch, tật ách và phu thê tật ách phá tan, phá tan càng nặng thì gặp nhau càng ít. Thượng lệ điền trạch của kị phi hóa nhập phu thê rồi sau đó chuyển kị sinh thiên di, phục được phu thê tật ách dĩ đinh cự môn hóa kỵ nhập mệnh, mệnh, thiên hai đầu song kị là phá. Mà bản mệnh tật ách <đại hạn phu thê> được vũ khúc mệnh kị, chuyển kỷ văn khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, thì kế tứ kị của phá, đương nhiên thiên không quả.

Lệ cửu: Giáp thìn nam mệnh bàn

Nam giáp thìn năm tháng mười một giờ Tuất sinh

1, vấn hôn nhân

Mệnh tọa bính dần thất sát, văn khúc, đại hạn đạp điền trạch được thái dương hóa kỵ năm sinh, can kỷ dĩ văn khúc hóa kỵ nhập mệnh, nói đến đây đại hạn mệnh được kị phục hóa kỵ nhập bản mệnh tất có gia đình và kinh tế của phiền. Chuyển mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập cung phu thê được Hóa lộc năm sinh và bản cung tự Hóa kị ra, giải thích thế nào?

Là đến đây hạn của phiền chỉ thương cập hôn nhân, duy đại hạn mệnh và bản mệnh ký được “Định nghiệp kị” kỳ phiền tất cửu.

Kì thực tiền quý vị năm đạp giao hữu cung dĩ tân văn xương tái hóa kỵ nhập phu thê, nên năm khởi hôn nhân tức đa khập khiễng ở riêng, diên đến nay ất dậu năm vưu liệt, sổ độ dục ly vừa chỉ . Đến đây tức cung mệnh tọa kị là nghiệp lực gia thân, suốt đời tất đa bất đồng thì đoạn bất đồng phiền não. Vấn là ly hảo còn chưa phải ly?

Quan kỳ cung phụ mẫu dĩ đinh cự môn tái kị xung điền trạch, hợp tiền thức có tam kị phục tự Hóa kị ra thương cập phu thê, thật có ly hôn nguy cơ. Dư cáo dĩ hôn nhân chỗ vết đao sát biên giới, nhẫn có thể quá , không đành lòng thì tái hôn. Cáo dĩ nhẫn tới hậu năm của nợ nữ hợi cung, hôn nhân tái hiện sinh cơ, là cung phu thê bính hóa thiên đồng phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu , chuyển đinh cự môn kị chiếu đại hạn là cát <đến đây lộc chuyển kị không thể nói là xung>. Hậu năm đạp hợi cung, thì lưu niên phụ mẫu cát ứng với với bản mệnh phụ mẫu, bản mệnh phu thê Ứng Cát với đại hạn phu thê, đương là chuyển cơ.

Ở đâu nói không đành lòng thì tái hôn? Dĩ kỳ cung phu thê tọa Hóa lộc năm sinh được mệnh kị, lộc kị thành đôi tượng; mà mệnh và phu thê đều bính hóa thiên đồng song lộc với cung phụ mẫu, nói thành gia duyên vượng. Xử lý vô ý, nhị hôn ở đâu nghi?

2, song thê mệnh và tái hôn mệnh bất đồng

Nam giáp thìn năm tháng mười một giờ Tuất sinh, bốn mươi hai tuổi, vấn hôn nhân?

Mệnh tạo chủ nhân cáo dư: Kỳ thê nã hắn bát tự cấp ba vị mệnh sư nhóm quá, đều nói kỳ có song thê mệnh, hiện nhân ngoài giá thú tình mà khi nhiên kinh tế không được dụ. Ai tai! Cũng không phải.

Thông thường giống nhau mệnh người sai ai ra trình diện phu thê tọa liêm trinh Hóa lộc năm sinh, tựu nói người này đào hoa nặng, khả năng thập có bát, chín lần là chuẩn, nhưng thập có nhất, lần thứ hai là sát nhân không cần đao.

Điền trạch thái dương kị phục dĩ văn khúc hóa kỵ nhập mệnh, là người này khiếm gia đình trái mà cú mệt nhọc. Mặc dù mệnh chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập phu thê được liêm trinh Hóa lộc năm sinh, nhưng lại sai ai ra trình diện liêm trinh tự Hóa kị ra, đến đây như là chỉ nếu như ly hôn mà tương tái hôn.

Là điền trạch của kị chung nhập phu thê lại thấy kị ra là phá, là cùng một thời đoạn bất năng dung hưởng tề nhân song phúc nhất thê cách. Cần phải phân đoạn thi công mới nhị xuân, cưỡng cầu thì lập kiến gia đình cách mạng.

Huống hồ đến đây tạo hôn nhân điền trạch hựu dĩ đinh cự môn kị xung ký tọa hóa kỵ năm sinh điền trạch, hợp tiền thuật đã thành ly hôn cách, làm sao hy vọng xa vời nhất mái hiên lưỡng xuân phong?

Lệ thập: Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh

Đến đây xấu số khôn tạo, quý xấu năm tháng tư giờ Dậu sinh, cung mệnh canh thân chỉ tọa liêm trinh.

Biệt nhận định liêm trinh tù tinh, thứ đào hoa nhập mệnh, tựu ứng với rơi phong trần. Thử nghĩ hồng trần có bao nhiêu liêm trinh nhập sai người? Không cần dĩ chấp mà miễn tư duy thiên thối.

Nhất, năm sinh tham lang kị sinh thiên di, thiên di chỉ kị bản bên trong thủ phân ứng với vô phương, mà tài bạch thì liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” thành hai đầu sai ai ra trình diện kị của phá.

Mệnh, thiên ký phá, mà thiên di chuyển thái dương hóa kỵ nhập giao hữu vừa phùng Thái âm “Tự Hóa kị” tiêu tán, nhân sinh tương vô năng mong muốn mà thất kỳ tự chủ và phương hướng. Kỳ tật ách cũng ất Thái âm cùng kị với giao hữu thành rách nát, canh hình vô pháp nắm trong tay phiền chán mạn loạn!

Chú: Hóa kỵ năm sinh tức là mạng người sinh hồng trần nghiệp lực điểm, đến đây kị sở rơi của cung tức là nên cung sinh ta ước thúc hoặc trách nhiệm, nỗ lực. Chuyển kị phục sai ai ra trình diện rách nát thì cá tính hoặc gặp gỡ trình hỗn loạn vô tự chủ ý chí hoặc thân bất do kỷ.

Nhị, cung mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, bản là gìn giữ cái đã có lo cho gia đình tượng, chuyển quý tham lang tái hóa kỵ nhập với thiên di thành thất thần phá toái cách.

Đến đây hiệp tài kho <điền trạch> của kị ra, thương tổn đã cự, phục sinh thiên di tao ngộ hóa kỵ năm sinh, lập thành khói lửa mê loạn, vì vậy nói kỳ thất thần phá toái.

Kì thực cô gái này xuất thân đứng hàng thứ cư mạt, trên có nhị tỷ vô huynh đệ. Đại tỷ trời sinh nhược trí tàn chướng, nhị tỷ tình cảm sớm phát sớm giá, kết hôn sống chết, độc di cô gái này và phụ mẫu gắn bó.

Điều kiện không được thường, 16 tuổi lên gia đạo sa sút, mắc nợ buồn thiu. Bất đắc dĩ xuống hải bạn rượu mấy năm rồi sau đó bồi thường toàn bộ gia trái hoàn tất tái gả làm vợ người, bất đắc dĩ hồng nhan bạc mệnh gặp nhân không quen, nhà giàu lão công tham hoa yêu rượu phục hít thuốc phiện, mỗi khi quyền cước tương hướng, lấy nước mắt rửa mặt độ nhật. Ai ai thê thê hành hạ mấy năm cuộc sống hôn nhân, chung dĩ thắng được ly hôn tố tụng mà xong việc.

Người mang phụng dưỡng phí, bản có thể an tĩnh thủ phân để gặp lại phu quân, bất đắc dĩ năm ngoái gặp lừa dối tập đoàn lệnh kỳ mắc nợ 800 dư vạn, bất đắc dĩ tái hãm vui mừng tràng chấp hồ, kế tục đối mặt sinh trương thành thục ngụy tanh hôi nhân sinh.

Ở đâu do mệnh hãm vui mừng tràng, nguyên lý nói như thế nào?

Thiên di và sự nghiệp lưỡng đều tọa giáp, dĩ liêm trinh song phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển canh thiên đồng hiệp song lộc hóa kỵ nhập điền trạch hội tài bạch bay tới thiên đồng lộc, trời giáng vượng tài.

Tài phi hóa lộc nhập điền hội cát, phục dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập thiên di phùng phu thê bay tới tham lang lộc hội, đào hoa tài vượng vậy .

Nhiên phu thê dĩ tham lang lộc chiếu mệnh, chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu vừa phùng mệnh lộc, dạ khách của duyên nhân khí vượng. Nhưng giao hữu bản cung Thái âm tự Hóa kị ra tiêu tán, phùng tử nữ bay tới Thái âm lộc tái tiếp theo hội, là vợ chồng, tử nữ cộng tương hoạt động lớn duyên khứ duyên lai tượng, là được đào hoa vượng tài mà sinh trương thành thục ngụy náo nhiệt tống vãng nghênh đón. Đến đây mười phần phong trần nữ mệnh cấu cách, ở đâu đủ dị tai?

Chú: Phàm mệnh sai ai ra trình diện lưỡng kị phá tan người, thuộc “Nghiệp lực nặng” “Đặc biệt”, phi thương thân thì phùng nghiêng ngửa, thường vô lực và tạo hóa chống lại.

Bạn tốt sốt ruột, dẫn tiến thôi mệnh mà không năng lực cự. Luận tất, nhưng thấy cô gái này dựa bàn đồi khóc, lòng ta thích thích yên. Hốt ức “Tỳ bà đi” : Ngồi đầy nặng văn đều yểm khóc ‧‧‧ giang châu họ Tư Mã thanh sam thấp!

Cô gái này phu thê dĩ tham lang lộc sinh thiên di phùng hóa kỵ năm sinh, là trú duyên sinh ngoại, chuyển thái dương hóa kỵ nhập giao hữu phùng mệnh lộc phục tự Hóa kị. Thì tống vãng nghênh đón, xuân hoa thu nguyệt bao thuở liễu? Nhưng ─ chung quy vô phu:

Phu thê dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách phùng tự hóa lộc, hổn độn Đa Phu tượng, chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập giao hữu; điền trạch hóa tham lang kị hội hóa kỵ năm sinh “Kị ra” sinh thiên di, chuyển giáp phục thái dương hóa kỵ nhập giao hữu.

Lưỡng lộ ứ hóa cùng nhập giao hữu chung Thái âm tự hóa “Kị ra”.

Ký sai ai ra trình diện tham lang song kị xuất phát từ thiên di, chung khôi phục tình bạn bè giao hữu ất Thái âm tự Hóa kị ra, thì gia đình, hôn nhân phá ngại hầu như không còn.

Quá tẫn thiên phàm đều điều không phải, độc hướng mặt trời chiều hận vãn thiên!

Dẫn tự hư quay về lệ 8(22 trang)

Lệ mười một: Mậu ngọ nam (muội phu bàn)

Hôn duyên

Em gái ta bạn trai 67 năm 11 nguyệt giờ Thân sinh, mệnh tọa bính thìn có cự môn và đà la. Hai người nhận thức ba tháng, hiện đã luận cập kết hôn, dự định sang năm kết hôn. Ta xem trứ mệnh bàn nhìn hồi lâu thật sự là nhìn không ra một nguyên cớ lai, dưới thỉnh lão sư chỉ ra chỗ sai:

Đại hạn bước vào cung phúc đức, do can cung mậu hóa thiên cơ hóa kỵ nhập cung phu thê, lại lớn hạn cung phu thê vừa phi hóa kỵ nhập điền trạch, sở dĩ có thể xác định mười năm này thành công hôn tượng. Thế nhưng tả khán hữu khán thật sự là không hiểu lưu niên vì sao là sang năm, luôn cảm thấy chắc là năm nay hoặc năm kia, thỉnh lão sư chỉ đạo…

Vừa hóa kỵ năm sinh nhập cung phu thê là chỉ quan tâm phu thê, cố chấp sinh người? hóa quyền năm sinh và mệnh quyền cũng rơi vào nên cung, vừa nên giải thích như thế nào?

Đáp: “Hóa kỵ năm sinh nhập cung phu thê là chỉ quan tâm phu thê, cố chấp sinh người” ?

Cũng không phải! Là chỉ em gái ngươi hóa quyền năm sinh, hóa kỵ nhập kỳ mệnh mà tính chấp bảo thủ, may mà chuyển hóa kỵ nhập tài bạch lập tức tự Hóa kị ra, tự hôi đôi gặp gió mà dương, nhưng rất nhanh vật đổi sao dời, cẩu thả.

Đến đây thê cá tính cẩu thả thì không được tích thù mới hận cũ, hôn lúc tuổi già vô thương. Mà kỳ mệnh quyền nhập với phu thê, là của sinh hôn nhân không chịu thua tượng.

Đến đây tạo nếu sớm sinh hôn nhân, tất ai oán trằn trọc, thoái thoái thất cư. Dĩ phúc đức thiên cơ kị với phu thê phùng hóa kỵ năm sinh, chuyển thái dương kị nhập tài bạch <đối đãi vị> vừa phùng điền trạch bay tới văn khúc kị, trình loạn tượng mà sâu đau buồn âm thầm mắc. Đến đây tượng duy dĩ trì hôn là tránh đi hại, sang năm tháng sáu là hôn nhân nghiệp lực vĩ thanh, chín tháng hậu thì cầm sắt hợp minh vậy!

Hóa kỵ năm sinh, huynh đệ (phu thê cùng sở hữu điền trạch) kị, phúc đức kị, giao hữu (phu thê cộng tông) kị tứ hóa kỵ nhập phu thê, vừa chuyển hóa kỵ nhập tài bạch (phu thê đối đãi), hội hợp điền trạch văn khúc kị với nhất cung, có hay không tài bạch đã phá? Phu thê đã phá? Vậy còn năng lực thông dụng phía trên giải thích sao? Là chỉ thành gia hậu (điền trạch lai kị) dễ có tranh chấp sao? Sẽ có ly hôn nguy cơ sao? Có đúng hay không điền trạch một phá cũng sẽ không có vấn đề này?

Đáp: “Huynh đệ vi phu thê cùng sở hữu điền trạch” ? Người ta sai rồi! Là phụ mẫu là hôn nhân điền trạch! Huynh đệ thì vi phu thê đối đãi điền trạch ─ gian phòng vị.

Hôn nhân sai ai ra trình diện phá, cần phải tìm kiếm nghiệp lực quá tẫn hậu là hôn, mà thoả đáng không ngại! Sang năm chín tháng ký quá tẫn nghiệp lực, ở đâu phục buồn lo vô cớ? Chớ tự ám linh khiếu!

Huynh đệ Hóa lộc năm sinh chuyển hóa kỵ nhập cung phu thê, huynh đệ lộc, mệnh quyền khoa, phụ lộc khoa, phúc quyền , quan khoa, thiên khoa, tật khoa, tử nữ lộc chờ toàn bộ rơi vào cung phu thê, phùng kể trên cung phu thê hiện tượng vừa giá giải thích như thế nào? Thực sự là không hiểu ra sao, là chỉ hắn khác giới quan hệ rung chuyển đại, lại thích vừa phôi thì hảo thì phôi sao?

Đáp: Phàm không liên quan tới hôn nhân khiên hệ cung vị, kỳ hóa có khác nó nghĩa, ở đâu đủ hẹp sinh tự hỏi mà tăng thêm tự nhiễu? Đến đây tạo hôn vu minh năm tháng sáu hậu, đương người già cộng hài hòa! Là phu thê liêm trinh lộc với điền trạch, ngược lại văn khúc hóa kỵ nhập đối đãi tài bạch của cung, là lúc tuổi già giai ngẫu thiên thành, bất túc quả tư quấy rầy nhau.

Dùng cái gì giai ngẫu thiên thành mà cộng hiệu vu phi vu minh năm? Mệnh lý khẳng định nói như vậy:

Khứ năm lưu mệnh đạp giao hữu, dĩ tân cự môn phi hóa lộc nhập đại hạn phu thê , được duyên tượng; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch phùng bản mệnh phu thê giáp liêm trinh lộc lai hội, lưỡng tình tất cùng vui vẻ.

Sang năm, bản mệnh cung phu thê là sang năm của điền trạch, bản mệnh cung Nô bộc là sang năm của phu thê, tương hỗ thuận duyên giao cát, duyệt duyên thiên thành!

Dẫn tự hư quay về lệ 9(24 trang)

Lệ mười hai: Tình cảm hôn duyên (phụ mẫu duyên không được hậu)

Càn tạo, năm dương lịch 1980 năm 12 nguyệt giờ Tuất

Đại hạn đi tới cung phu thê hóa khoa, năm sinh cung phu thê hóa quyền, lưu niên cung phúc đức vừa đi tới cung phu thê hóa khoa, đây là đại diện thập ma ý tứ ư? ? ? Đồng thời một cung có hai khoa, một quyền…

Hơn nữa đại hạn cung phúc đức tọa bản mệnh cung tham lang hóa lộc và thiên mã, đại tài ở cung thiên di, bản thiên có lộc tồn, đây coi như là tọa lộc hướng lộc sao? ?

Thỉnh thật to hỗ trợ giải đáp một chút, vô cùng cảm kích! !

Đáp: Ta một phải biết người ta yêu cầu, xin lấy ra ví dụ thực tế mệnh bàn.

Đây là ta tự mình đang nhìn sang năm lưu niên bàn, năm dương lịch 1980/ 12 giờ Tuất, nông lịch 69/ 11 giờ Tuất, không biết tự mình có hay không nhìn lầm… @@, phiền phức cực lớn, cảm tạ! !

Đáp: Cung mệnh mậu dần tọa tham lang, dĩ mậu hữu bật hóa khoa phùng hóa quyền năm sinh với cung phu thê lại thấy bản cung tự hóa khoa.

Cung phu thê được song khoa, chỉ người ta sở giao khác giới luôn luôn tướng mạo tốt hơn khán, cũng có thể năng lực phát sinh đã biệt ly một liên lạc thực chất lần thứ hai đi chung đường.

è cung phu thê dĩ mậu tham lang phi hóa lộc nhập mệnh, là tình cảm duyên sớm phát. Chuyển mậu thiên cơ hiệp lộc chuyển hóa kỵ nhập với cung phụ mẫu <đệ nhị đại hạn phúc đức>, nói đệ nhị đại hạn tức sai ai ra trình diện tình cảm vui sướng.

Nhiên năm sinh thiên đồng kị tọa tử nữ xung điền trạch, dĩ đinh hóa kỵ nhập cung phụ mẫu hội mệnh kị; phu thê dĩ mậu thiên cơ cũng hóa kỵ nhập phụ mẫu, tam kị của hại tất dĩ khẩu thiệt dục biệt ly.

Mà giao hữu dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập mệnh hội phu thê lộc và tự hóa lộc, là tình cảm phức tạp tượng, có bên thứ ba tham gia.

Năm nay hai mươi sáu tuổi, đại hạn đạp cung phu thê được song khoa nhất quyền, là minh năm chi lưu năm phúc đức. Phúc đức người khác giới khí số tự, thì sang năm khả năng phát sinh qua đi thực chất chủ động cùng ngươi liên lạc .

Nói đệ nhị đại hạn tức sai ai ra trình diện tình cảm vui sướng? ? ? Đây là đại diện ta đệ nhị đại hạn phải có hôn duyên sao? ?

Có đúng hay không bỏ lỡ, còn có thể có nữa sao? ? ~ “~

Nếu như đệ nhị đại hạn không gặp tình cảm vui sướng, người ta nên lo lắng “Sinh nhật có hay không tinh chuẩn” ? Thỉnh kể lại châm chước sinh thì. Có lẽ ─ người ta cho… nữa ta ㄧ trương quanh thân thân nhân tương đối tự nhiên sản xuất mệnh bàn, ta có thể tạ đến đây quay về khán mạng của ngươi.

Bất quá thực sự rất cảm tạ thật to, trải qua nâm bộ dáng như vậy nhất giải thích, tiểu nữ tử đối có chừng ta hiểu,

Ta còn có thấy một chỗ, có chút hơi tiểu sợ, lưu phu liêm trinh Hóa kị tọa bản mệnh thiên di,

Đại hạn vũ khúc, văn xương + đại tài (cũng chính là lưu phu) linh tinh + lưu thiên đà la, biến thành linh xương đà vũ… @@ thực sự phấn đáng sợ, không biết sẽ phát sinh thập ma sự tình? Có thể hay không bởi vì chuyện tình cảm dựng lên tranh chấp, còn là rủi ro (đại tài), vẫn sẽ có thông nhau ngoài ý muốn (lưu thiên)? ? ? ?

Không biết bộ dáng như vậy hình dung thật to năng lực đọc được sao? ? Ta có thể hay không suy nghĩ nhiều quá? ? ?

Ta ở đệ nhị đại hạn nộp tam, bốn người bạn trai, nhưng từng đại khái đều là đã hơn một năm biệt ly, cũng không có đi tới kết hôn… Ta sinh ra canh giờ là ở hộ chính sự vụ sở thân thỉnh sinh ra chứng minh, nó là câu buổi chiều 7: 15 phân (sinh ra chứng minh mới có thể hội câu thác thượng, buổi chiều sao? ? @. @)

Ta có hai đệ đệ, một cùng mẫu dị phụ muội muội, mụ mụ là 49 năm thứ, ba ba là 46 năm thứ, ta Đại đệ 71/ 8/ 23(nước lịch), tiểu đệ 72/ 9/ 24(nước lịch), tiểu muội là 89 năm lần, không hiểu được sinh nhật thời gian… Phiền phức cực lớn, nếu có chưa đủ, tiểu nữ tử có thể nhắc lại cung bao năm qua phát sinh đại sự lai xác minh, vô cùng cảm kích! !

Đáp: Từ ngươi nói: Một cùng mẫu dị phụ muội muội.

Điều này làm cho ta cảm giác của ngươi sinh nhật khả năng đúng, bởi vì cha mẹ cung tế luận thì đại diện phụ thân, tá cha mẹ hôn nhân vị ─ huynh đệ cung khán mụ mụ. Như vậy ─ mạng của ngươi mậu thiên cơ hóa kỵ nhập phụ mẫu mà năm sinh thiên đồng kị xung gia đình, chuyển đinh cự môn vừa nhập cung phụ mẫu, lệnh cung phụ mẫu được song kị. Cung phụ mẫu được song kị vừa dĩ kỷ văn khúc tái kị quay về mệnh, nói ba ba nghiệp lực nặng, và ba ba duyên có phá mà tất sinh chuyện ăn năn, tiếp cận sinh ly tử biệt.

Tiền thuật đệ nhị đại hạn tức sai ai ra trình diện tình cảm vui sướng, chỉ là khác giới duyên ưa mà không phải là hôn duyên niềm vui. Kì thực mạng ngươi tình cảm “Duyên vượng mà phân mỏng”, hội quá trình nhiều “Hữu duyên vô phân” gặp gỡ.

Cung phụ mẫu là hôn nhân điền trạch, là tình cảm thành thục vị. Kể trên cha mẹ của ngươi cung có phá, mà cung phu thê vừa dĩ thiên cơ tái kị với phụ mẫu, tam kị của phương sẽ làm người ta trì hôn, không muộn hôn thì phòng ly dị.

Sang năm đi bản mệnh cung tài bạch, dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập nguyên mệnh thiên di <đại hạn tài bạch> phùng liêm trinh tự hóa lộc, là chỉ chi đa hoặc cùng người tiền tài không vui hiện tượng, đa chủ kim tiền sự, và hôn nhân, tình cảm có quan hệ gì đâu?

Đại hạn <đạp phu thê> và sang năm lưu mệnh xem ra, tức chủ hôn nhân, tình cảm vu minh năm vừa là ba đào của khởi, hậu năm cũng thuộc bất lợi. Đến đây nhận định muốn nói với ngươi sang năm cung phu thê rất đáng sợ vô can, là bản mệnh, đại hạn của ác ứng với sinh minh, hậu năm.

Nguyên lai là cái dạng này… Cảm tạ thật to giải thích, thật to tứ hóa thật là phi thường hiểu thấu đáo…

Muốn đem tứ hóa như thế sống sử dụng vừa khẳng vô tư chia xẻ thật to, ta nghĩ chỉ có ngài… ^. ^

Ta ra lệnh mậu thiên cơ hóa kỵ nhập phụ mẫu, mà năm sinh thiên đồng kị xung gia đình, chuyển đinh cự môn vừa nhập cung phụ mẫu, lệnh cung phụ mẫu được song kị, điều này đại biểu ta khắc phụ mẫu sao? ?

Ta từ nhỏ và phụ mẫu cũng rất ít thời gian ở chung, bởi vì cha mẹ đều mang trứ kiếm tiền, mười sáu tuổi sẽ không ở trong nhà, cho tới bây giờ tự mình còn là rất ít về nhà, rất tự nhiên tập quán tự mình một mình sinh sống… Mà và khác giới hữu duyên vô phân, ta nghĩ là thật, tới tới đi đi mấy người, tuy có phu thê của thực, cũng không phu thê tên… ~ “~

28 tuổi hậu kết hôn đoán kết hôn muộn sao? ? ? Năm sinh vũ khúc hóa quyền ở cung phu thê, đại diện ta một nửa kia là một đại nam nhân rất ái quản ta sao? ? ? Mặt khác gần nhất ta cùng với tiểu đệ yếu làm điểm tâm sinh ý, không biết là phủ thích hợp ư? ? Vô cùng cảm kích! !

Đáp: Ký và phụ mẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đương nhiên tựu tương đối không thể phụ mẫu.

Tiền thuật nói xung điền trạch, phá phu thê và phụ mẫu, đến đây tượng mãi cho đến 30 tuổi nhưng ngại hôn duyên, là 30 tuổi chi lưu năm cung phu thê còn tọa thiên đồng kị xung điền trạch cho nên cũng.

Nhiên đại hạn ký đạp phu thê phi phi hóa lộc nhập mệnh <đại hạn phúc đức>, ngược lại ưa nhập 30 tuổi chi lưu năm phúc đức , này đây nên năm 12 nguyệt hôn duyên nhập vậy.

Năm sinh vũ khúc hóa quyền ở cung phu thê, đại diện một nửa kia là một đại nam nhân thì cũng có, rất ái quản ngươi thì vị tất, bởi vì cung phu thê còn là phi hóa lộc nhập mạng ngươi. Tượng chủ bình thường hắn sẽ cho người ta không gian rất lớn, đãi cãi nhau thì thì hiện ra đại nam nhân khí thế.

Mệnh lý thượng xung điền trạch, xung tật ách, đa chủ cá tính khoái thẳng mà liệt thì ảnh hưởng yên ổn tính, phòng công tác, thu nhập thỉnh thoảng. Đến đây tượng chủ tuổi còn trẻ nên đi làm an ổn là tốt rồi, tác sinh ý phạ không lâu sau thường.

Sang năm như làm điểm tâm sinh ý, nhưng phòng hậu tuổi tác nghiệp lại xảy ra thay đổi.

Nếu như 30 tuổi lên tác sinh ý, thì an ổn cũng kiếm tiền, nhân 30 tuổi lên của ngươi cá tính hội bình ổn sinh ra.

Dẫn tự hư quay về lệ 10(27 trang)

Lệ mười ba: Đinh tị nam

1, hôn nhân (năm mới tang phụ, 10 tuổi lên gia vận chuyển yếu)

Nào đó nam: Nước lịch 66 năm âm lịch ba tháng hai mươi chín nhật buổi trưa.

1, đến đây nam có hay không nhị hôn mệnh?

2, bản đại hạn hôn nhân làm sao?

3, năm nay có hay không hội ly hôn?

Sinh nhật cần phải là muốn tuyệt đối tự nhiên sinh sản, dưới sở phán đoán như có xuất nhập, ứng với thỉnh kiểm thảo sinh nhật:

Mệnh tọa liêm trinh, Thiên phủ, văn khúc với canh tuất cung, thì phu thê dĩ mậu thiên cơ “Phi hóa kỵ nhập tật ách phùng bản cung cùng tinh diệu tự hóa lộc” , không hài hòa của tượng . Chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập cung phụ mẫu vừa phùng Thái âm Hóa lộc năm sinh, đến đây lưỡng độ lộc kị tương phùng là hôn nhân không chỉ… mà còn tinh khiết tượng, nhưng phòng nhị độ hôn nhân .

Phụ mẫu Thái âm lộc, kị vị nay lưu niên phúc đức, có đứng núi này trông núi nọ tượng, chẳng mệnh bàn chủ nhân nghĩ như thế nào pháp?

Sự thực là, mệnh chủ tuổi mụ 10 tuổi lên, gia vận chuyển yếu, sinh hoạt bần cùng. Vị cử hành chính thức hôn lễ, nước lịch 93 năm đăng kí kết hôn, năm nay thê tử bất mãn mệnh chủ nhà đình và cha mẹ chồng làm việc mà và trượng phu cãi nhau, mệnh chủ tâm phiền. Nhưng thượng không muốn ly hôn.

Điền trạch tọa cự môn hóa kỵ năm sinh cùng trời đồng mệnh kị , dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức xung đại hạn phu thê , ngược lại dĩ nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê <đại hạn mệnh>. Thì bản mệnh điền trạch ứng với với lưu niên điền trạch, đại hạn phu thê của xung ứng với với bản mệnh phu thê, này đây năm nay mười một, mười hai tháng có hôn nhân nguy cơ.

Thượng thức sự nghiệp sai ai ra trình diện song kị phục nhâm vũ khúc tự Hóa kị ra, cắt giảm xung phu thê lực, nguyện ý nhẫn nhất định có thể vân khai thiên thanh. Ly và không rời nhưng khán một suy tư của người và hàm dưỡng.

Thượng thức là đại hạn phúc đức kị chuyển hóa kỵ nhập nguyên mệnh phúc đức, thì đệ nhất kị nhập bản mệnh điền trạch trình song kị ứng với với lưu niên điền trạch, cũng chỉ năm nay gia đình lắm lời lưỡi ngoại, hoàn phòng gia vận trũng, mọi việc thủ là thượng sách.

– chuẩn! ! ! Năm nay mệnh chủ tân phòng xuất hiện lậu thủy, bởi vậy và phòng ốc khai phá thương xuất hiện khẩu thiệt tranh cãi.

1, người này năm mới tang phụ. Không biết mệnh bàn có thể có trưng triệu?

Đáp: Cung mệnh vô đại hạn, đệ nhất đại hạn gửi với cung phu thê . Đến đây mệnh của nét bút hỏng, phá với điền trạch được cự môn hóa kỵ năm sinh cùng trời đồng mệnh kị . Điền trạch phục dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức gia vận hạ hãm của tượng, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê <ít tiểu hạn>. Đến đây điền trạch hiệp song kị, phục dĩ kị chuyển kị xung ít tiểu hạn, đương nhiên ít tiểu vận phùng thất thường. Nguyên lý thượng kị chuyển kị của xung đã nhuệ bất khả đương, huống chi là hiệp song kị vưu liệt.

Nhiên ngươi nói thập tuổi, ta xem xác nhận cửu tuổi đạp điền trạch tức bắt đầu gia vận suy yếu, suy nghĩ tỉ mỉ rồi sau đó xin cho ta đáp án. Điền trạch vừa vi phụ của phúc đức sai ai ra trình diện phá, đương và năm mới tang phụ hữu quan; trừ thượng thức ngoại, quan phụ mệnh và phụ tật ách có hay không các phi văn xương kị và liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh trình song kị? Ngược lại tái phi hóa kỵ nhập điền trạch trình tam kị phá, phụ duyên đại thương, xác nhận đại huyết quang hoặc “Bệnh ung thư” của ách.

2, người này sự nghiệp tự Hóa kị, sự nghiệp vận làm sao phân tích? Tài vận làm sao phân tích?

Đáp: Vận hạn của thuận nghịch, điều không phải phi quan sự nghiệp hoặc tài bạch bất khả. Thí dụ như đến đây mệnh, thiên di dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, nói cuộc đời này tất có được phúc là lúc; chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch được tài bạch bính thiên đồng lộc lai hội, đại cát. Là bản đại hạn tài bạch và bản mệnh tài bạch cát ứng với với điền trạch, đãi hậu năm đạp hợi cung, vận trình tất là tốt của thủy.

Đến đây tức cái gọi là tiên quan mệnh cách mà luận đoán đúng thời cơ hạn. Các hạ có chưa bắt đầu tốt tiền đồ. Duy bản mệnh ký điền trạch sai ai ra trình diện phá, mọi việc thu liễm là cát, hàm sự nghiệp và hôn nhân . Đến nỗi sự nghiệp tự Hóa kị thì canh ứng với thu liễm, chỉ tuổi còn trẻ nên đi làm an ổn là thượng sách.

Lời mở đầu ân sư nhượng học sinh chú ý hôn nhân âm lịch tháng mười một phân. Hôm qua, nhân gia đình quan hệ việc, và thê tử đại sảo một trận, thái xung động dẫn đến quan hệ vợ chồng xảy ra vấn đề, ai! Thật không biết có thể hay không bởi vậy rơi vào ly hôn trong nguy cấp! Xin chỉ giáo

Đáp: Bản mệnh thượng, vấn đề hôn nhân ra ở:

Nhất, mệnh hóa kỵ nhập điền trạch thành đôi kị, ngược lại song hóa kỵ nhập phúc đức; giao hữu cũng phi hóa kỵ nhập phúc đức trình tam kị, ngược lại dùng võ khúc tam kị xung bản mệnh phu thê. Ngôn gia đình cùng ngươi thê hay nhất không có thực vụ thượng dính dáng , bằng không thê dục ly khai nhà ngươi! May là giao hữu kị với sự nghiệp cung phùng tự Hóa kị ra, hội có một lần một lần nữa dục rời đi rồi sau đó vừa bỏ đi ý niệm trong đầu. Hiện nay của kế, làm sao lệnh kỳ lại một lần nữa bỏ đi dục rời đi ý niệm trong đầu? Không có nó pháp, chỉ có ngươi và nhan xin lỗi! Bảo chứng hữu hiệu.

Năm nay điền trạch tam kị, là bao hàm mạng của ngươi chuyển kị và phu thê tật ách kị tương trùng, người ta thực sự cơn tức lên đây , người cũng thực sự khó chịu nha! Thì 11 nguyệt lưu nguyệt phúc đức chống lại bản mệnh phúc đức, kíp nổ nhé! 10 nhật đáo 13 nhật là uy lực nổ tung phạm vi, nhẫn nha! 14 nhật khởi tiệm thái bình.

Nhị, phu thê hóa kỵ nhập tật ách ngược lại kị xuất phát từ phụ mẫu, là đại hạn mệnh chuyển kị sinh năm nay phúc đức đương nhiên là đau khổ! Nhưng mà, thê kị cho ngươi tật ách tự hóa lộc, người ta nhẫn, người thì được lộc tâm thư, không đành lòng thì lộc kị thành đôi kị, đa sảo vài lần! Ngược lại kị xuất phát từ phụ mẫu vừa phùng Hóa lộc năm sinh, người ta tựu giả ra một điểm tu dưỡng để cho nàng nhạc <được Hóa lộc năm sinh> ma! Quay về với chính nghĩa cũng sẽ không ít rơi một miếng thịt!

Và nhan xin lỗi! Bảo chứng hữu hiệu.

Quả thực bởi vì ta gia đình đặc thù tạo thành bà tức hiểu lầm đại, hoàn hảo chúng ta không được ở cùng một chỗ, thật lo lắng người sẽ rời đi ta! Cảm tạ ân sư kiến nghị, âm lịch mười một, mười hai tháng phân còn có này thiên phải chú ý sao?

Sang năm hôn nhân trạng huống làm sao? Càng ngày càng tâm lý không nỡ!

Đáp: Hôn nhân của ngươi, trên cơ bản qua hết lớn thứ tư hạn tức thái bình. Người ta điều không phải tiêu chuẩn ly hôn cách, tuy có nguy cơ <điền trạch đa kị xung hôn nhân>, nhưng chỉ yếu:

Nhất, không cùng người nhà cùng ở. Nhị, không cùng người nhà cộng sự. Tam, nhường nhịn người, người ái nghe ngươi nói êm tai nói. Tứ, giúp nàng mua chút phục sức, làm đẹp đồ dùng tiêu của nàng khí . Ngũ, giúp nàng tố hàm răng. Lục, tăng mạnh của ngươi nhẫn nại độ, người ta có điểm thiếu kiên nhẫn, bình thường phát qua tính tình tài sự hậu hậu hối.

Ân sư, nâm thái thần nhé! Bỉ học sinh chính hoàn lý giải tánh khí của ta! Nhất định nghe ân sư giáo huấn, chờ có giàu có tiền, khứ Đài Loan cho ngài thỉnh an!

Xin hỏi lão sư, lưu nhật bài pháp là thập ma? Học sinh chưa từng suy tư quá lưu nhật, còn có lưu nhật cũng muốn sử dụng can cung tứ hóa sao?

Đáp: Dĩ địa chi nói, “Dần” là tháng giêng <đấu quân>. Mạng của ngươi bàn “Sự nghiệp” tọa dần cung, cho nên từng lưu niên là sự nghiệp cung, đều là nên năm tháng giêng phân, vậy sau thuận kim đồng hồ sổ hai tháng, ba tháng,,

Vấn: Dĩ nhiên nhìn không hiểu đoạn văn này! Từng lưu niên là sự nghiệp cung, đều là nên năm tháng giêng phân? Học sinh năm nay tháng giêng cái kia cung? Sang năm tháng giêng cái kia cung? Tựa hồ học sinh sở học tháng bài pháp cũng không đúng!

Đáp: Mạng của ngươi bàn “Dần” cung tọa “Sự nghiệp”, sở dĩ năm nay tháng giêng đạp điền trạch , sang năm tháng giêng đi bản mệnh sự nghiệp cung, hậu năm tháng giêng đạp cung Nô bộc, dĩ loại này thôi.

Lưu nhật nhất hào, không được cùng lưu nguyệt tọa cùng cung. Nhân nguyệt là quân nhật vi thần, không được bình khởi bình tọa, này đây nhất hào rơi sinh lưu nguyệt sở tọa của cung thuận kim đồng hồ tiếp theo cung, số 2 thì xuống lần nữa nhất cung, dĩ loại này thôi.

Lưu nhật suy luận thì phức tạp vậy! Có thể từ bản mệnh, đại hạn, lưu niên chờ tượng đi xuống đối ứng sinh lưu nguyệt, lưu nhật thậm chí sinh lưu thời, hoặc dĩ lưu nhật can phi hóa đưa về sinh lưu nguyệt ở đâu cung mà tác kết luận.

Phải biết bản mệnh, đại hạn, lưu niên tam bàn đã cú kẻ khác nhức đầu, lưu nguyệt dưới thì dũ phức tạp, phi hạ tam, năm năm công thì không cách nào đăng đường. Không nên gấp, gấp cũng không gấp được! Ta hiện tại cũng vội vàng trứ tìm như có như không nhập thất của môn. Thường: Trong mộng tầm nó thiên, bỗng nhiên quay đầu lại,,, ngọn đèn dầu rã rời chỗ.

Nếu như “Phi tinh tử vi đấu thuật” thực sự cho ngươi trứ mê, ta đây cảnh cáo người ta: Cẩn thận nó hội triền tử đầu của ngươi, cho ngươi “Đau nhức” rồi sau đó “Khoái” ! Bao thuở nghỉ? Xuân tàm đến chết ti phương tẫn, tịch bó đuốc thành tro lệ thủy can!

2, phân tích 06 năm tình cảm vợ chồng:

Nguyên bàn cung phúc đức được mệnh, năm sinh song kị, biểu hiện phu thê vận khí có điểm trở ngại. Tiên thiên giao hữu Hóa kị lai hội, biểu hiện hôn nhân dễ là bên thứ ba phá hư!

Đại hạn cung phu thê thì được phúc đức song kị lai xung, thì 04 năm lưu niên cung phu thê được xung, sở dĩ 04 năm kết hôn phi thuận lợi, đến đây năm nhân thường ra ngoài mà tha tới sáu tháng cuối năm tài kết hôn.

05 năm cũng là cãi nhau. 06 năm thì lưu niên giao hữu tọa bản mệnh giao hữu, lưu niên giao hữu hóa ghi vào bản mệnh phu thê, mà Hóa kị nhập bản mệnh phúc đức, có hôn nhân bị ngoại nhân phá hư hiện tượng!

Không biết đã ngoài phân tích đúng hay không, thỉnh lão sư chỉ điểm

Đáp: Trước tiên là nói về nhân duyên như thế nào:

Bản mệnh cung và đại hạn cung mệnh , lưỡng cung mệnh các bay ra lộc chung tương giao với nguyên mệnh phúc đức, đến đây tức hôn nhân duyên phận tương giao hiển tượng.

Bản mệnh cung ký dĩ thái dương lộc tiên nhập phu thê tật ách , kỳ chuyển kị hội đại hạn cung mệnh lộc sinh 27 tuổi giao hữu , là đại hạn phúc đức cát ứng với nguyên mệnh phúc đức.

Phụ mẫu là hôn nhân điền trạch; bản mệnh phụ mẫu cự môn phi hóa lộc nhập nguyên mệnh điền trạch, chuyển tham lang nhập phúc đức hội 27 tuổi lưu niên phụ mẫu <đại hạn cung mệnh>, cho nên 27 tuổi thê duyên ưa quá mức ở chung.

Kết hôn vị cửu, dùng cái gì đối hôn nhân sinh nghi?

Nhất, phu thê hóa kỵ nhập tật ách tức sai ai ra trình diện “Kị ra” với phụ mẫu, duyên không tốn sức kháo. Trình đại hạn mệnh kị xuất phát từ năm nay phúc đức, may mắn được cung phụ mẫu tọa Hóa lộc năm sinh, nhường nhịn được giải trừ.

Nhị, điền trạch tọa mệnh, năm sinh lưỡng kị, dĩ tham lang hội giao hữu kị trình tam kị, chuyển tam hóa kỵ nhập sự nghiệp tương xung hôn nhân, đến đây tức cái gọi là hôn nhân nghiêm trọng “Kị ra” mà thương duyên, thê cũng chỉ sinh từ quan yêu cầu khứ chi niệm, may mắn được sự nghiệp cung tự Hóa kị tiêu tán.

Điền trạch của kị chuyển kị xung nguyên mệnh hôn nhân, đệ nhất kị xung đại hạn hôn nhân, ngồi mệnh, năm sinh lưỡng kị thì xung năm nay hôn nhân. Cho nên bản đại hạn hôn nhân nguy hiểm nhất năm hết tết đến cũng đã xem quá, ở đâu mắc của có? Không nên tái suy nghĩ thắt sinh 06 năm hôn nhân!

Thượng thức là bản mệnh ký có hiện tượng, là bản mệnh thân thể xung đại hạn của sử dụng, ngược lại xung lưu niên của sử dụng. Là một đường “Dĩ xung tương ứng” nghiệm đối thủ pháp, ứng với tế nhai kỳ vị.

Nhữ nói: Có hôn nhân bị ngoại nhân phá hư hiện tượng. Người ta sở cử ra suy luận là người mù sờ voi: Mạc được rồi bộ phận lại nói trúng rồi toàn bộ.

Cũng chưa biết tiểu nhân đại bộ phận đến từ sinh thiên di, dĩ thái dương hóa kỵ nhập giao hữu phùng mệnh lộc , chuyển tham lang vừa phùng đã phá điền trạch phi kị lai tướng phá sinh phúc đức. Mà thôi biết điền trạch thương hôn nhân, thì thiên di của hung hóa chẳng phải canh hỗn loạn sinh hôn nhân? Là vì tiểu nhân ngại duyên! Nhưng nhữ mệnh lộc chuyển kị và phu thê lộc tương giao với phúc đức, là duyên hậu tượng, mặc dù phong ba lên xuống, nhường nhịn thì an nhé!

Mệnh lý thượng mỹ mãn lương duyên dù sao ít, mấy nhà hôn nhân không được tranh cãi ầm ĩ? Lão bà ngươi ái toản rúc vào sừng trâu, chớ cùng trứ tâm tình của nàng khởi vũ.

Xin hỏi ân sư cũng chưa biết tiểu nhân phá hư hôn nhân khả phủ suy ra người nào đại hạn và lưu niên gặp phải

Đáp: Biệt quá lo lắng tiểu nhân phá hư hôn nhân, nhân mạng ngươi, phúc đức lưỡng phi hóa lộc nhập giao hữu, chuyển kị và phu thê phi lộc hội sinh phúc đức, là ngươi cưng chìu liễu lão bà nước sữa hòa nhau. Ngại sinh cách cục của tổn hại mà có điều tranh chấp, nhưng chỉ yếu người ta thối một, trời cao biển rộng. Chân chính vấn đề là sau đại hạn 38 tuổi, nhưng phòng người ta cầm giữ không được mà nhượng bên thứ ba tham gia.

Vấn ân sư: 1, mệnh lý thượng 38 tuổi học sinh dễ gặp ở ngoài giải thích như thế nào?

Đáp: Bản mệnh thiên di dĩ thái dương hóa kỵ nhập giao hữu được mệnh lộc, chuyển tham lang hóa kỵ nhập phúc đức lại được phu thê lộc, tượng chủ ngoại duyên tham gia hôn nhân. 38 tuổi nước nữ đại hạn, “Bản mệnh phúc đức” là đại hạn giao hữu được nghiệt duyên, và 38 tuổi “Lưu niên phúc đức” hội duyên cớ cũng.

Đại hạn thiên di hiệp song kị chuyển nhập phúc đức, mà bản mệnh thiên di cũng dĩ kị chuyển hóa kỵ nhập phúc đức. Phúc đức là 38 tuổi thiên di được tam kị, thiên hạ đại loạn. Nên năm trừ phòng đào hoa ngoại, ghi nhớ kỹ mọi việc cẩn thận!

3, đến đây đại hạn tình cảm, sự nghiệp

Có thể được đáo ân sư cổ vũ, học sinh lòng tin tăng nhiều. Lão sư tỉ dụ rất khá. Kết hợp học sinh mệnh bàn, học sinh bản đại hạn cung mệnh nhập cung phu thê Hóa kị nhập bản cung tật ách <đại hạn cung tử nữ>, phùng thiên cơ tự hóa lộc. Nói rõ thập ma ư?

Bản đại hạn cung Quan lộc , Hóa kị nhập bản cung Quan lộc <đại hạn cung thiên di>, phùng vũ khúc tự Hóa kị, nói rõ thập ma? Sự nghiệp có biến ư?

Đáp: Tiên dĩ bản mệnh hiện tượng nói, của ngươi cá tính nhân cung phụ mẫu tọa Thái âm Hóa lộc năm sinh, đương so sánh và nhan; dĩ tân văn khúc hóa khoa sinh mệnh, thuộc văn chất tướng, vì vậy xung động sau khi rất nhanh bình thản.

Mà nhữ của thê cung dĩ mậu thiên cơ Hóa kị nhập tật ách, ngược lại ất Thái âm kị xuất phát từ phụ mẫu, phục được thê cung tái hóa Thái âm quyền lai hội, nói kỳ tính thẳng mà khoái , thường ý phi ác ra nói quá lời . Nhiên thê cung ký được nhữ tật ách của tự hóa lộc, chuyển phụ mẫu lại được nhữ của Hóa lộc năm sinh, nhữ tất khá nhiều nhường nhịn.

Vì vậy hạn đạp cung phu thê, đương sinh kể trên chư trạng huống.

Vừa nhữ của phúc đức mặc dù được nhị kị <điền trạch chuyển lai>, nhân sinh tất cũng nhiên đa não, nhưng chuyển hóa kỵ nhập sự nghiệp phục sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, nghĩ lại hậu tức biến mất vụ tản, đương có trợ giúp sinh giải sầu không như ý sự, cho nên cũng vụ lợi hôn nhân duy trì.

Chú: Nhữ của thê cung dĩ mậu thiên cơ Hóa kị nhập tật ách, ngược lại ất Thái âm kị xuất phát từ phụ mẫu, khả năng:

Nhất, chịu khó ái sạch sẽ. Nhị, coi trọng ngoại tại mỹ. Tam, kinh nguyệt thiếu bình thường hoặc có da của tật.

Đến nỗi tật ách là đại hạn cung tử nữ người, chuyển kị phục được bản mệnh cung tử nữ của đinh Thái âm lộc giao nhau với phụ mẫu, nói bản đại hạn người ấy nữ và bản mệnh tử nữ dĩ lộc tương giao, còn có con cái duyên, thê nhưng có hi vọng mang thai. Nhanh lên một chút tầm y.

Đại hạn sự nghiệp làm gốc mệnh phúc đức <điền trạch chuyển lai nhị kị>, đương công tác đa não hoặc nặng nề; chuyển hóa kỵ nhập sự nghiệp phục sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, tâm khả năng tồn dị động hoặc quyện đãi niệm, nhiên lại đem thôi , đặc biệt năm nay là thịnh . Đến đây tượng tới hợi năm tức chậm, là lưu niên phúc đức <điền trạch> cuối cùng của hung ứng với sinh bản mệnh phúc đức, cho nên nhẫn của có thể quá cũng.

Học sinh của thê trạng huống phi thường phù hợp, học sinh năm nay công tác phi thường nặng nề cũng đúng. Phi tinh đấu sổ chân thần, nhưng học sinh vẫn không thể đối mệnh bàn hạ bút có nói, học sinh thể hội một chút đoạn này suy đoán nhắc lại vấn.

Cảm tạ ân sư dốc lòng chỉ điểm, học sinh của thê bệnh có bác sĩ kiến nghị giải phẫu hậu sinh dục, có bác sĩ kiến nghị tiên mang thai vậy sau sanh mổ (c-section) thì đồng thời giải phẫu, rất làm phức tạp.

Đáp: Ba mươi mốt tuổi cuối năm khởi, có thể thụ thai được nữ. Được nữ bỉ có con hảo, nhi tử không lớn bằng nữ nhi.

— học sinh tuổi mụ ba mươi mốt tuổi cuối năm khởi sao?

Đáp: Đúng vậy.

Ân sư, tinh diệu đang bay tinh đấu sổ trung có tác dụng gì? Nghiên cứu tinh diệu yếu từ phương diện nào vào tay? Khả phủ cử một tinh diệu nói chuyện. Lão sư như thế buổi tối võng giải đáp nghi vấn, hoàn thỉnh chú ý thân thể.

Đáp: Lời khách khí không cần nhiều lời. Tinh diệu là đại diện sự vật tượng, người ta nên tìm phương diện này tư liệu, nó là cơ sở. Thí dụ như tham lang, là ngũ thuật, đạo gia tu hành, tài nghệ , tửu sắc tài vận , văn giáo, thuật dưỡng sinh, đào hoa , đại thụ, chân, dục vọng chờ.

4, tá bàn luận thê tử chuyện cũ (công tác, kết hôn, bệnh, răng cửa)

Nếu là: Nữ mệnh nước lịch 67 năm tháng tư mười sáu nhật giờ Thìn, cái này mệnh bàn hôn nhân làm sao? Tài quan chờ giống như ở đâu phán đoán? Giờ mẹo bàn chính xác sao? ? ?

Ân sư minh giám, cô gái này tạo quả thực là đinh tị của thê tử, (lão sư chân thần, không có thể tránh được nâm pháp nhãn) lúc này thìn là đinh tị nam báo cho biết của kỳ thê tử canh giờ, tự nhiên sinh sản không giả, nhưng có thể giờ mẹo có lẽ giờ Tỵ, quả thật có đãi thương thảo. Chẳng phi tinh pháp làm sao phán định sinh nhật? ? Thỉnh lão sư chỉ giáo

Bổ sung tư liệu:

1, dân quốc 76 năm tằng được hệ hô hấp trọng bệnh

2, dân quốc 91 năm tham gia công tác, dân quốc 92 năm công tác có tốt biến động

3, dân quốc 93 năm đăng kí kết hôn, vô chính thức hôn lễ nghi thức.

Lão sư, đinh tị nam mệnh bàn hẳn là không có lầm ba? Mặt trên tư liệu có thể không đẩy dời đi nữ mệnh sinh nhật?

Đáp: Đinh tị nam mệnh bàn giám chư chuyện cũ và thê trên thuật trạng huống, lý nên không có lầm.

Thí dụ như thê tằng được hệ hô hấp tật bệnh, là thê của tật ách dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, chuyển nhâm vũ khúc kị sinh sự nghiệp cho nên cũng. Đến đây tượng cũng chủ thê của răng cửa chỉ có tổn thương, là sự nghiệp làm vợ của thiên di cho nên cũng.

Thê 91 năm được công tác, là đại hạn ký “Đạp” cung phu thê, là 91 lưu niên cung phúc đức . Dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách được tự hóa lộc, là thê tính không được rảnh rang mà sự nghiệp được cơ duyên dĩ nhập thân.

92 năm được công tác hảo biến động, là thê tật ách được thái dương mệnh lộc, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức , được thê mệnh <đại hạn đạp của> mậu tham lang lộc lai hội, nghiên đến đây năm thê tất hân du , chuyển nhâm vũ khúc kị thùy tượng sinh sự nghiệp cho nên cũng.

Đến đây tượng cũng chủ thê của răng cửa chỉ có tổn thương, là sự nghiệp làm vợ của thiên di cho nên cũng.

—– thái thần nhé! ! Thê tử quả thực phía trước hàm răng khuyết tổn một viên, dẫn đến thoạt nhìn răng cửa tựa hồ một viên! ! ! Lão sư chính xác thần nhân vậy! ! ! Hữu duyên và lão sư võng lộ giao lưu, tam sinh hữu hạnh!

Xin hỏi lão sư:

1, thiên di + vũ khúc đại diện hàm răng?

Đáp: Thiên di vì thế hình người sinh ngoại biểu như cung vị, bao hàm ngũ quan và năng lực. Phụ mẫu thì là thiên di cộng tông sáu vị, cũng thuộc biểu như cung vị, bao hàm khí chất và hàm dưỡng. Vũ khúc thuộc kim, hàm xỉ cốt cập mũi phế .

—– nguyên lai là cung thiên di đại diện bộ mặt dáng vẻ, cái khác cung vị có thể đại biểu bản thân bộ vị sao?

Đáp: Người ta vẫn là không có biết rõ ràng, cung thiên di đại diện tất cả ngoại tại xem tới được bất luận cái gì bộ phận, túi quát tứ chi, đầu, hung, phúc, bối. Cho nên ra lệnh cho cung là đầu nói đến dư không đáng đưa bình!

2, ngọ cung là đầu các loại nói có thể là thật?

Đáp: Thiên chân vạn xác. Ngọ là đầu, tị vị hai vai, thìn thân là hung, mão dậu thắt lưng, dần tuất cổ, hợi xấu lưỡng đủ, tử là hạ âm. Cho nên nam mệnh phùng thái dương kị, nữ mệnh phùng Thái âm kị sinh tử vị, đa không được dựng hoặc ít con nối dõi.

3, cung mệnh là đầu, cung thiên di là đủ các loại thuyết pháp cũng là thật sao?

Đáp: Nói vậy tương đối không thích hợp, ứng với thuyết thiên di là hình sinh ngoại cử chỉ hình tượng, mà mệnh thì là nội tại cá tính tư duy.

Hiệu quả và lợi ích nhật thịnh xã hội, sáng lập không ít cảo tiểu thông minh ki tài; tin hết thư không bằng vô thư, đọc sách nhưng yêu cầu thận giải trừ.

Lão sư, học sinh thê tử sinh nhật tuyệt đối chuẩn xác, canh giờ nhược giờ mẹo, có hay không phù hợp dĩ vãng chuyện thực?

Kết luận canh giờ cần cái nào tư liệu?

Đáp: Không cần tái phí tâm. Thê mệnh như thế nào, chích cần phải chăm chú từ mạng ngươi bàn suy lý tức được, là nên học một ít co lại luận lục thân liễu.

Kinh tế cho phép thì, mau nhanh giúp ngươi thê làm tốt răng cửa, nhật hậu phát tài đa mãi tốt hơn y phục, đồ trang điểm cho nàng. Bởi vì, người thích đẹp.

Dẫn tự hư quay về lệ 11(31 trang)

Lệ mười bốn: Mệnh bàn ưu khuyết điểm

Nữ mệnh nước lịch 61 năm âm lịch bảy tháng giờ dần

Tiên tìm cách cục ưu điểm và khuyết điểm , nhìn nữa cát hung của ứng với với ở đâu hạn năm nào ?

Ân sư, phi học sinh mạn bất kinh tâm, học sinh hiện nay đối sinh có chút bàn cách cục ưu khuyết điểm chẳng làm sao quan sát?

Sáng nay quan sát một mệnh bàn, nữ mệnh nước lịch 61 năm âm lịch bảy tháng giờ dần. Thiên lương ở ngọ phùng Hóa lộc năm sinh, hóa kỵ năm sinh ở bản mệnh nô bộc cung, đến đây mệnh cách cục ưu điểm và khuyết điểm là thập ma? Cát hung bất minh. Có lẽ ân sư tự nêu ví dụ bàn lại.

Học sinh của bàn đã minh, khuyết điểm nhất định chú ý, cảm tạ ân sư, học sinh thái cảm thấy hứng thú phi tinh đấu đếm.

Đáp: Nếu như sinh nhật tinh chuẩn nói, đến đây 61 năm nữ mệnh, Hóa lộc năm sinh ký nhập mệnh, hảo câu thông mà nhân duyên tốt . Mệnh hiệp lộc dĩ bính liêm trinh <đào hoa tinh> hóa kỵ nhập phụ mẫu , đào hoa khí chất không khỏi hình sinh sắc. Đệ nhị đại hạn đạp huynh đệ cung, thì đệ nhị đại hạn phụ mẫu lộc ứng với nguyên mệnh phụ mẫu, xuân phong hôn lên kiểm.

Người này dân quốc 82 năm 9 tháng xuất ngoại, dân quốc 91 năm di dân nước ngoài, chẳng làm sao suy tính? Thỉnh lão sư chỉ điểm

Đáp: Bản mệnh thiên di nhâm thiên lương hóa lộc nhập mệnh, xuất ngoại duyên tốt; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu , phục được cung phu thê giáp liêm trinh phi lộc lai hội, canh nói kỳ xuất ngoại duyên vượng.

82 năm 22 tuổi đại hạn chuyển nhập cung phu thê, thì bản mệnh thiên di duyên của nhập mệnh và đại hạn mệnh cát hóa tương giao hội vậy. 22 tuổi lưu niên tật ách , cát hóa ứng với chiếu sinh bản mệnh tật ách, động kỳ thân cũng. Tám tháng đạp nguyên mệnh thiên di phi phi hóa lộc nhập mệnh, chín tháng thì bản mệnh thiên di phi hóa lộc nhập mệnh mà chuyển chiếu sinh lưu nguyệt thiên di, đến đây hai nguyệt dịch mã duyên nùng.

91 năm 31 tuổi di dân nước ngoài, đại hạn nhưng đạp cung phu thê, lưu niên nhập nguyên cung mệnh tọa thiên di bay tới của lộc, thì bản mệnh, thiên mệnh và lưu mệnh cát hóa khánh hội vậy.

Nhiên thiên di dĩ nhâm phi vũ khúc phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị với giao hữu, vị của xuất ngoại duyên có phá, phi ổn định của tượng. Mặc dù di dân nước ngoài, với phần đất bên ngoài chỉ nhưng có điều biến động mà tái di cư dị phương.

Đến đây mệnh của nét bút hỏng chỗ: Tài bạch dĩ nhâm vũ khúc phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị với giao hữu , tài đa không được súc; chuyển tân văn xương trình song hóa kỵ nhập phúc đức, tất có tài đau khổ. Mà thiên di cũng dĩ nhâm vũ khúc tái kị với giao hữu, canh rủi ro cục, phòng lộ quẫn thái , thất tín sinh nhân.

Bản đại hạn đi với cung tử nữ, đại hạn giao hữu nhiều lắm kị xung đại hạn huynh đệ kho vị , nhưng phòng kinh tế hỗn loạn. 37 tuổi tái đạp nguyên mệnh thiên di, thế chỉ không ổn.

Cô gái này dân quốc 87 năm dương lịch 4 tháng đăng kí kết hôn, dương 6 tháng hôn lễ. Trưởng bối là môi, năm nay trượng phu sự nghiệp thượng đường làm quan rộng mở. Xin hãy ân sư chỉ điểm thủ pháp!

Đáp: 27 tuổi lưu niên đạp cung tài bạch kết hôn, là lưu niên phu thê dĩ nhâm thiên lương phi phi hóa lộc nhập đại hạn “Phúc đức” , trời giáng nhân duyên, ngược lại bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu ; mà lưu niên “Phúc đức” , dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập phụ mẫu tác cát hội, thành tựu hôn nhân điền trạch chuyện đẹp. Bản mệnh thiên di của lộc chuyển cát hội mà chiếu mà tháng tư cung mệnh , cho nên hôn.

Chú: Thiên di của phi hóa lộc nhập mệnh là trời giáng của phúc, là lưu niên cung phu thê, là nói đến đây năm kết hôn là cực mỹ chính duyên, đáng mừng cũng. Bằng không đến đây mệnh của phu thê giáp thái dương Hóa kị xung mệnh, ngược lại nhâm vũ khúc phùng năm sinh trình song kị với giao hữu, phu thê tình tương mỏng như tờ giấy. Ở đâu tác lời ấy? Là hôn nhân kị ra rồi sau đó phá hôn nhân cộng tông sáu vị cho nên cũng. Này đây loại đến đây hôn nhân tất dĩ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ở chung là thượng sách, đa tụ phòng cùng sàng mà dị mộng.

Kỳ phu như là đi làm tộc, năm nay (đại hạn đạp tử nữ) đương nhiên sự nghiệp đắc ý; như vì mình làm lão bản, hoàn phòng hư mà không thực, chung quy công dã tràng vui mừng. Ở đâu nói không vui?

Thượng thức nói cập phu thê kị ra xung mệnh, ngược lại song kị với giao hữu xung huynh đệ , đến đây tượng cũng chỉ kỳ phu mệnh cách phá kho, gây dựng sự nghiệp chung thường bại tích.

Như là đi làm tộc , thì bản mệnh cung phu thê <đại hạn phụ mẫu> dĩ lộc bay vào phụ mẫu , nói kỳ động lòng người hoà nhã; mà kỳ phúc đức của hiệp thiên lương lộc chuyển lai hội phụ mẫu, có thể coi là thiện tay áo vũ giả, thân thiện không câu nệ, đại trợ giúp sinh sự nghiệp cấp doanh giao tế.

Thì đại hạn phụ mẫu cát ứng với bản mệnh phụ mẫu, bản mệnh phu thê cát ứng với lưu niên phu thê, cho nên năm nay tất nhiên là đường làm quan rộng mở.

Học sinh cảm khái ân sư hạ bút nói có lý có cư. Người này trượng phu là đi làm tộc.

Có thể không tá đến đây bàn chỉ điểm một chút có vô gây dựng sự nghiệp vận? loại mệnh bàn thích hợp gây dựng sự nghiệp?

Người này tử nữ vận làm sao? Hội mang thai sao?

Đáp: Đến đây mệnh không thích hợp gây dựng sự nghiệp, lý do:

Nhất, tài bạch cập thiên di lưỡng nhâm hóa vũ khúc song hóa kỵ nhập giao hữu phùng hóa kỵ năm sinh, hợp tam kị lực xung huynh đệ kho vị, đại không được cát. Nói kỳ hội đụng với đảo mi gặp gỡ mà thương đại tài, phục nét bút hỏng.

Nhị, mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu, chuyển đinh cự môn kị xung sự nghiệp; mà sự nghiệp cung lại thấy thiên đồng tự Hóa kị ra. Hợp của, là sự nghiệp không an ổn tượng, gây dựng sự nghiệp phòng không lâu sau trường.

Đến đây mệnh nhược gìn giữ cái đã có an phận, tìm vững vàng kinh doanh đại công ty đi làm, làm “Nghiệp vụ công tác” thật tốt.

Nguyên nhân:

Tài bạch cập thiên di lưỡng nhâm hóa thiên lương song phi hóa lộc nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, nói kỳ kỳ ngộ và tài duyên quá mức tốt; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu <ưa hình sinh sắc>.

Phu thê dĩ giáp liêm trinh phi lộc hội tiền thuật tam lộc với phụ mẫu, công trạng tất ưu dị; chuyển đinh dĩ cự môn hiệp tứ lộc tái nhập phu thê.

Giao hữu dĩ tân cự môn phi lộc lai hội với phu thê, là nghiệp vụ đáp ứng không xuể tượng . Chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập thiên di, tái được sự nghiệp canh thái dương hóa lộc lai hội , gặp gỡ tốt đủ là đứng đầu nghiệp vụ cao thủ.

Nhiên ký đã di dân nước ngoài, ngoại ngữ khỏe? Chỉ hoàn cảnh sai, đồ lầm lương tài.

Người này tử nữ vận:

Nhất, tiền thuật kỳ gây dựng sự nghiệp nói cập mệnh hóa kỵ nhập phụ mẫu , chuyển kị xung sự nghiệp; mà sự nghiệp cung lại thấy tự Hóa kị ra. Sự nghiệp người, tử nữ của tật ách cũng.

Tống nói của, tử nữ thân thể và bản mệnh thân thể duyên thiếu hậu <đệ nhất kị tiên xung tật ách tái phá tử nữ thân thể>, ít dựng của tượng.

Nhị, bản mệnh của tật ách dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập cung tử nữ tức sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, đến đây tượng cũng chủ ít dựng hoặc dễ sanh non của tượng.

Tống đến đây nhị thức, mang thai cơ hội không nhiều lắm, dù có cũng phòng sanh non. Xem ra chỉ có xin giúp đỡ sinh bác sĩ một đường,

Tận hết nhân lực ba!

Dẫn tự hư quay về lệ 12(54 trang)

Lệ mười lăm: Tam tỷ muội hôn nhân

Khôn tạo, đinh tị năm tháng sáu giờ tý

Nhất vị hôn nữ tử, trên có lưỡng tỷ vô huynh đệ, trì nhị tỷ mệnh bàn yêu cầu đoán, vấn tỷ muội ba người hôn nhân.

Nhị tỷ sinh nhật: Đinh tị năm tháng sáu giờ tý, hiện năm 30 tuổi, cung mệnh Đinh Mùi tọa tử vi, phá quân.

Cung phụ mẫu dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, sẽ đối với cung cự môn song kị của xung, ngược lại bính liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp. Là chỉ phụ mẫu tuổi còn trẻ tất có nghịch cảnh, nhu biền thủ chỉ đủ để đặt chân xã hội.

Nhiên bản mệnh điền trạch được Thái âm mệnh cập năm sinh lưỡng lộc, chuyển canh thiên đồng nhập tật ách. Đệ nhị đại hạn nhập cung phụ mẫu, thì tọa song lộc của điền trạch là đại hạn phúc đức, tất nhiên gia vận khởi trăn tường; mà đệ tam đại hạn chuyển nhập phúc đức, thì điền trạch của song lộc nhưng chiếu đại hạn tật ách mà cát ứng với nguyên mệnh tật ách, gia đình như cũ vận may nói.

Tỷ muội ba người đều không hôn, dĩ kiến giải vụng về thử thuật:

Đại tỷ : Kể trên dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, sẽ đối với cung cự môn song kị của xung, ngược lại bính liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, là xung đối tượng xoi mói hoặc cô độc tượng, đến nỗi thương cập hôn duyên. Liêm trinh kị rơi đại hạn phúc đức, lưu niên phụ mẫu, hiển nhiên năm nay như cũ xúc phạm đối tượng.

Lại lớn tỷ của thiên di tọa thiên đồng song quyền, tất nhiên năng lực hảo mà ánh mắt cao, tất đa sở xoi mói mà trì hôn. Nhiên kỳ phu thê dĩ bính thiên đồng phi hóa lộc nhập tật ách chiếu đại hạn huynh đệ hội song quyền, hôn duyên tráp ảnh thực. Minh năm là lưu niên tật ách cát hội bản mệnh tật ách, đương hoa nở quả kết.

Nhị tỷ : Cung phụ mẫu là hôn nhân điền trạch, ký dĩ thiên cơ kị vừa phùng cự môn song kị với huynh giao hữu tuyến, đương nhiên là trì hôn tượng.

Nhiên kỳ phu thê dĩ ất thiên cơ lộc sinh đại hạn tử nữ , chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp , được bản mệnh tử nữ giáp phi liêm trinh lộc lai hội, ngược lại tân văn xương hóa kỵ nhập điền trạch. Nói đến đây hạn tương nhà nhỏ sinh xuân, với tiền năm lưu niên điền trạch được ưa hóa mà tương ứng với bản mệnh điền trạch.

Nhiên đại hạn đạp phúc đức dĩ kỷ văn khúc kị đệm giường nữ <đại hạn tật ách> xung điền trạch, mà bản mệnh phu thê dĩ ất Thái âm Hóa kị nhập điền trạch, chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập tật ách . Thì đại hạn tật ách phá ứng với sinh bản mệnh tật ách, tất sinh không hờn giận; tuổi chuyển nhập năm nay nhập tuất cung, thì lưu niên tật ách vừa phá ứng với sinh đại hạn tật ách vậy!

Mà nay năm phúc đức tọa song kị, tự là có người tế làm phức tạp; phục dĩ nhâm chuyển vũ khúc song kị xung nguyên mệnh phúc đức. Khép lại thức của xung, khẳng định năm nay có kị ra dục chia lìa tượng.

Vừa bản mệnh phu thê hóa kỵ nhập điền trạch được song lộc, chỉ là một con ngựa song yên, mà nay năm chính giãy dụa sinh hai người lựa chọn nhất.

Đãi sang năm, thì bản phu của kị được điền trạch lộc, chuyển nhập sang năm của điền trạch, thành gia <điền trạch> duyên sai ai ra trình diện ưa, mặc giá sa ngày cận vậy!

Tam muội : Kỳ phu thê dĩ đinh Thái âm hóa lộc nhập điền trạch, chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập tật ách; thì kỳ phu duyên đã chiếu đại hạn tật ách, đương có điều thuộc yêu.

Mà kỳ phu thê dĩ đinh cự môn Hóa kị nhập giao hữu , chuyển nhâm chuyển vũ khúc song kị xung nguyên mệnh phúc đức <đại hạn mệnh>; giao hữu tọa phá sinh năm nay phúc đức, đương có trở ngại.

Đãi sang năm, phu thê của lộc chuyển nhập lưu niên điền trạch, hôn nhân đương cận.

Dẫn tự hư quay về lệ 13(57 trang)

Lệ mười sáu: Là sự nghiệp mà phiền, không được quý trọng phu thê tình

Khôn tạo: Tân xấu năm bảy tháng giờ Tuất sinh, cung mệnh mậu tuất tọa thiên đồng, tả phụ.

Năm sinh văn xương kị rơi cung phúc đức, dĩ canh thiên đồng kị chuyển nhập mệnh. Mệnh được kị, tượng chủ người này nhân chấp tính mà đa ưu đa não.

Cung mệnh dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập sự nghiệp, chức nghiệp phụ nữ, làm nào đó công ty trướng vụ nhân viên. Nhiên chuyển sự nghiệp cung canh vừa phục thiên đồng hóa kỵ nhập mệnh, nói người này tận trung cương vị công tác, khả năng cá tính thành thật tâm hệ công tác, việc phải tự làm hoặc công tác thường nặng nề, cửu của sinh phiền lòng quyện đãi.

Thượng thức là một tính mình mâu thuẫn tượng, có công tác chính xác phiền, một công tác canh phiền! Đến đây tức cung mệnh của kị chuyển kị hoàn về sinh mệnh chấp tính, là chính không buông ra tự tìm phiền toái, người bên ngoài lực bất tòng tâm!

Tiền thuật cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh, phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh; cùng giải quyết thượng thức, thì công tác canh hình phiền của tái phiền, cửu của kỳ phiền sờ quá mức!

Đến đây tượng trừ chủ công tác phiền quá mức ngoại, cũng thương cập hôn nhân .

Tối trọng yếu người, là đến đây cung mệnh ký được song kị, cách cục sai ai ra trình diện tổn hại!

Đến đây tạo mấy ngày trước tự nói công tác phiền quá mức, vấn khả phủ từ chức gây dựng sự nghiệp?

Cung mệnh được song kị, cách cục sai ai ra trình diện tổn hại, của với gây dựng sự nghiệp, đương cức liễm thủ làm! Ứng với:

Nhất, ông chủ kiêm hỏa kế, nhu tự mình làm làm.

Nhị, chút nào không được mạo phiêu lưu, nhu kiên định, nỗ lực làm. Là song kị sinh mệnh thì xung thiên di, mà thiên di người phúc đức khí số cung, song kị phá tan thì không hề tiện nghi có thể kiểm.

Tam, vừa phúc đức tọa văn xương kị thì xung tài, phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh chuyện xảy ra nghiệp kị, là sinh công tác nhu cẩn trọng, nhưng phòng công văn đi công tác thác mà rủi ro. Duyệt lại tái hạch, ngàn vạn lần không được phớt lờ!

Nhịn không được chen vào nói:

Lão sư người này cung thiên đồng hóa lộc nhập mệnh, chuyển hóa kỵ nhập , nói rõ trượng phu sự nghiệp vận cường, cũng rất quan tâm người này, bất quá mệnh được song kị, lúc này là phủ có trượng phu của lộc phùng cướp ư? Có hay không nói rõ cô gái này không được quý trọng phu thê tình mà hôn nhân có phá ư? Học sinh phân tích đệ tam đại hạn hội xảy ra vấn đề, không biết lão sư sao vậy phân tích? Cảm tạ

Đáp: “Nói rõ trượng phu sự nghiệp vận cường”, điểm ấy cần phải đánh gãy. Nhân mệnh được song kị, tức là song kị xung phu tài, phu cách cục có chút tổn hại, không được ứng với võ đoán.

Cô gái này không được quý trọng phu thê tình mà hôn nhân có phá ư? Nói vậy cũng không phải là từng có, nhưng ngại không được không câu nệ, là cô gái này ký thuộc chấp tính, thường chẳng kỷ thác; đối mặt đương sự người luận mệnh, nhu uyển chuyển thân thiết, lệnh kỳ mình tỉnh tư.

Kì thực cô gái này 30 tuổi tài hôn, hôn nhân tình cảm thượng xưng đốc mục.

※ nãi đệ tam đại hạn <đạp phúc đức> là hôn nhân cát hung nửa nọ nửa kia của vận, kỳ trở sinh: Đệ tam đại hạn tọa hóa kỵ năm sinh, chuyển kị phục nhập mệnh. Mà kỳ bản mệnh cung dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, chuyển kị phục nhập đại hạn phu thê trình song kị; lưu niên nhu bước qua 26 tuổi ly khai sự nghiệp cung, thủy xưng hôn nhân của nghiệp lực tiêu vậy.

Cái này thủ pháp còn là không biết rõ suy tính độ lớn của góc ở nơi nào?

1, là lo lắng 26 tuổi nên lưu niên cung phu thê phùng chuyển hóa kỵ nhập đại hạn phu thê, đối hôn nhân có ảnh hưởng?

2, còn là lo lắng bản mệnh cung dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, bằng thiên mệnh nhập lưu mệnh xung bản phu thê ảnh hưởng?

Đáp: Suy nghĩ đừng đánh kết, tiên:

Nhất, Mệnh kị xung phu thê hậu hoàn hóa kỵ nhập mệnh, nhất kị xung phu thê.

Nhị, đại hạn đạp phúc đức hóa kỵ năm sinh, hiệp kị vừa nhập mệnh.

〈※ chú: Hiệp hóa kỵ nhập mệnh giống như bắt vũ khí, kỳ tổn thương lực đại; không được hiệp hóa kỵ nhập mệnh thì tự tay không đối địch, lực tốn bán vậy>

Tam, hợp lưỡng thức lực sinh mệnh, đương nhiên xung sinh nhất thức mạnh nói không giống hí kịch nhỏ! Cho nên nói thương hôn nhân.

26 tuổi đạp sự nghiệp được mệnh kị, là chính xung hôn nhân năm, đến đây tức nghiệp lực của mạt. Quá đến đây niên hạn, nghiệp lực chuyển tiêu, cho nên nói hôn nhân dĩ vãn được phúc.

Phàm luận cập hôn nhân có ngại người, đều dĩ thủ pháp này khuyến kỳ kết hôn muộn ly nghiệp lực, thiện vậy!

Dĩ kỳ phu thê ký phi hóa lộc nhập mệnh, hôn nhân dĩ vãn được phúc. Cung phu thê là 30 tuổi của phúc đức vị, hóa lộc nhập đại hạn phu thê , viên mãn có khánh, thật quá mức?

Đến đây tạo xung tài phục trình song kị sinh mệnh, dùng cái gì vấn gây dựng sự nghiệp? Tất có kỳ lòng tin:

Nhất, hóa quyền năm sinh sinh phúc đức bản tự cụ ý đồ, được sự nghiệp <đại hạn mệnh> bay tới thái dương lộc mà cát giao, chiếu sinh đại hạn sự nghiệp. Lộc là khởi tâm động niệm, phùng quyền sinh lòng tin. Phúc đức được lộc quyền, đương là có phúc.

Nhị, mệnh Thái âm quyền nhập sinh sự nghiệp, được huynh đệ cung bay tới Thái âm lộc hội, cũng là cát tượng.

Mà kỳ giao hữu dĩ cự môn phùng Hóa lộc năm sinh sinh thiên di, nhân duyên, ngoại duyên quá mức tốt; chuyển vũ khúc kị với phụ mẫu vừa phùng tự hóa lộc, thật tốt.

Chú: Bản tạo dục làm với kế toán sự vụ sở nghiệp vụ. Giao hữu người hộ khách, lộc với thiên di mà khách hàng quảng. Phụ mẫu người công văn vị, hóa kỵ nhập phùng tự hóa lộc là nghiệp vụ nhiều tống cựu nghinh tân.

Dẫn tự hư quay về lệ 16(66 trang)

Lệ mười bảy: Điền trạch, phụ mẫu, phu thê cộng phá huynh giao hữu tuyến (nhân bên ngoài… Tiên ở riêng hậu ly)

Đến đây mệnh khôn tạo: Vương tử năm ○ nguyệt tháng sáu mùng hai nhật giờ sửu sinh, nên nữ ở giáp thân năm nhận thức nhất nam tịnh và nên nam tử gặp gỡ tới năm sau ất dậu năm trung tuần tháng hai bị nên nữ của phu xuyên qua. Nguyên nên ly hôn xong việc, nhưng nên phu xác thực là tử nữ suy nghĩ, mà chịu được thống khổ kế tục sống được. Hôm nay nên nữ nhị đầu thiên không (phu thê, ngoại giao hữu). Cô gái này của mệnh bàn cũng định bàn không có lầm, nhưng nhân tự thân tử vi công lực không có hỏa hầu mà lại không dám tạo nhiều lắm miệng nghiệp. Chích báo cho biết nên bạn bè chuyển đạt nên nữ tử, nên nữ vấn đề hôn nhân thường thường và tài vụ kết cấu hữu quan, mà đại vận vừa đi tới quý mão tham lang kị chuyển nhập cung phu thê. Mà lại sang năm bính tuất năm sao Liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh. Nhân cẩn thận xử lý việc vợ chồng, bằng không dễ phu thê duyên tẫn thì là không rời dị cũng không hôn nhân của thực đồng thời gặp lại như “Băng”. Chẳng lão sư đối học sinh sở luận mệnh bàn có hay không có yếu cải tiến địa phương, cũng ngắm lão sư thuận tiện chỉ điểm một phen. Cảm tạ nâm!

Đáp: Hôn nhân duyên phận tương tẫn!

Điền trạch dĩ kỷ văn khúc kị hội phụ mẫu đinh cự môn kị lưỡng nhập huynh đệ thành đôi kị; phu thê thì giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu, hôn nhân cộng tông sáu vị rách hết.

Phu thê phá giao hữu, chuyển tân văn xương hiệp tam kị lực nhập điền trạch; mà nay năm đạp sự nghiệp cung vũ khúc hóa kỵ năm sinh “Xung với phu thê”, chuyển canh thiên đồng hội tiền thuật tam kị lực trình tứ kị đại phá bản mệnh điền trạch “Xung đại hạn mệnh”. Dĩ năm nay lưu mệnh “Tọa hóa kỵ năm sinh” xung phu thê, ngược lại hung ứng với sinh xung đại hạn mệnh, tương dẫn động hôn nhân kị ra mà duyên mỏng vậy! Là lưu mệnh hung ứng với sinh đại hạn mệnh, vì vậy năm nay hôn nhân nguy cơ tứ phía.

Đến nỗi người ta nói: “Đại vận vừa đi tới quý mão tham lang kị chuyển nhập cung phu thê. Mà lại sang năm bính tuất năm sao Liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh. Nhân cẩn thận xử lý việc vợ chồng”, nói vậy rất là không thích hợp, là cung tử nữ phi là ly hôn văn kiện quan trọng nhân tố vị.

Đến đây tạo tương dĩ tiên ở riêng rồi sau đó ly, hà dã?

Là hai người điền trạch và hôn nhân trình tam kị cộng phá với phu thê tật ách , phu thê tình nghĩa hình cùng người lạ.

Điền trạch dĩ kỷ văn khúc kị hội phụ mẫu đinh cự môn kị lưỡng nhập huynh đệ thành đôi kị; phu thê thì giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu, hôn nhân cộng tông sáu vị rách hết. ※ đến đây đoạn không hiểu? !

Nhất, như thế nào là điền trạch kỷ văn khúc hội phụ mẫu ư? Nếu nói phụ mẫu là chỉ cung phụ mẫu sao?

Có hay không dĩ phu thê lập thái cực, cho nên nguyên huynh đệ biến thành phụ mẫu vị sao? Có hay không luận bất cứ chuyện gì thì, ngoại trừ yếu lập nên sự thái cực, đồng thời yếu sản sinh đa độ không gian đến xem tất cả nhân và quả ư?

Nhị, đinh cự môn kị lưỡng nhập huynh đệ thành đôi kị ư? Học sinh sao vậy khán cũng không biết song kị như thế nào?

Đáp: Cũng không phải! Ta nói là bản mệnh điền trạch văn khúc kị ┼ bản mệnh cha mẹ cự môn kị, lưỡng kị cùng nhập huynh đệ thành đôi kị. Là ngươi bả văn chương cắt đoạn chương độc pháp.

Phu thê thì giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu , lệnh huynh đệ, giao hữu một đường hai đầu sai ai ra trình diện “Tam kị” ; đương nhiên hôn nhân cộng tông sáu vị rách hết.

Tam, phu thê phá giao hữu, chuyển tân văn xương hiệp tam kị lực nhập điền trạch? Vì sao là tam hóa kỵ nhập điền trạch ư? Học sinh chỉ biết là (nhất, tân văn xương kị, nhị, canh thiên đồng kị, tam, đệ tam kị vì sao kị ư? )

Đáp: Là thượng đề nói: Lệnh huynh đệ, giao hữu một đường hai đầu sai ai ra trình diện “Tam kị”, tam kị lực tức là nói đến đây.

Bởi vậy, phu thê lệnh giao hữu tuyến tam kị sai ai ra trình diện phá, mà chuyển giao giao hữu tân văn xương đương nhiên hiệp đến đây tam kị lực nhập với điền trạch.

Chú: Điền trạch làm gốc mệnh gia, phụ mẫu là nhân hôn nhân mà đến gia, hai người hợp lại làm một hàm cái toàn bộ kết hôn thành gia. Ly hôn, nhất định sẽ tương hai người hợp lại làm một gia vừa cấp chia rẽ ra.

Kị là cất dấu, chỉ kị tọa nhất cung là cố thủ, song kị tọa đồng nhất cung thì là phá hư của thủy, tam kị vưu thịnh, tứ kị thì rách nát hầu như không còn.

Tứ, năm nay lưu mệnh “Tọa hóa kỵ năm sinh” xung phu thê, ngược lại hung ứng với sinh xung đại hạn mệnh. “Tọa hóa kỵ năm sinh” có hay không là bính liêm kị ư? Nhưng “Tọa hóa kỵ năm sinh” như Hà Trùng phu thê ư? Thì như thế nào chuyển hung xung đại hạn mệnh ư?

Đáp: Năm nay lưu mệnh điều không phải đạp bản mệnh sự nghiệp cung sao? Lưu mệnh đương nhiên “Tọa năm sinh vũ khúc kị” xung bản mệnh phu thê. Mà lưu mệnh vừa dĩ canh thiên đồng hiệp hóa kỵ năm sinh tái hóa kỵ nhập điền trạch, hợp tiền thuật tam kị thành tứ kị với điền trạch xung đại hạn mệnh. Này đây, năm nay đạp năm sinh vũ khúc kị xung bản mệnh phu thê, tức dẫn động ly hôn.

Dẫn tự hư quay về lệ 20(74 trang)

Lệ mười tám: Duyên vượng mà phân không tốn sức (bên thứ ba, gặp nhân không quen)

Lệ: Khôn tạo 67 năm ○ nguyệt 28 nhật giờ Thìn sinh (định bàn không có lầm). Mệnh tọa một giáp thiên tướng, liêm trinh. Nên nữ và tiền mặc cho bạn trai nhận thức ba năm, vì hắn nỗ lực, vì hắn sẩy thai lại không chiếm được chân ái. Nên nam tử chân đạp đa thuyền, tới khiến cho nên nữ thống khổ bất kham, với giáp thân năm thất bại đoạn này tình cảm. Ất dậu năm tháng mười một trung vừa nhận thức đệ nhị nhâm bạn trai, cũng vì hắn nỗ lực tất cả, nhưng đến đây tình tới nhanh đi cũng nhanh chỉ có ngắn ngủi hai nguyệt tả hữu, sinh bính tuất năm một tháng trung thất bại. Nhưng nên nam tử cũng không phán đoán dây dưa tới khiến cho tinh thần mau chóng trương, công tác cũng vô pháp hài lòng. Lại không có khứ có thể phát tiết trong lòng áp lực!

※ thỉnh lão sư thay nên nữ chỉ điểm ngọn đèn sáng nhất ngọn đèn.

Đáp: Lậu chưa xác minh chư mê hoặc mệnh bàn, cư của mệnh lý trần thuật, cận cung tham khảo:

Nhất, thiên di mậu tham lang phi hóa lộc nhập phu thê phùng năm sinh thành đôi lộc, chuyển nhâm vũ khúc kị hiệp song phi hóa lộc nhập sự nghiệp. Là khác giới “Duyên” vượng mà kỳ “Phân” không tốn sức .

Nhị, tật ách kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập sự nghiệp hội tiền thức phu thê bay tới của song lộc , không tốn sức đích tình duyên ích nước sữa hòa nhau; chuyển bính liêm trinh hiệp tam lộc hóa kỵ nhập mệnh, vừa hội phúc đức giáp bay tới liêm trinh lộc hội .

Nhất gia nhị thức, dĩ tham lang, liêm trinh đào hoa tinh xếp thành nhất đường may mắn, tượng trình: Xuân Thành không chỗ không được tơ bông!

※ dĩ mệnh lý lập trường: Thiên di và phúc đức lưỡng cung dĩ cát hóa giao nhau, mọi việc mọi việc đều thuận lợi. Dù cho nhân sự thỉnh thoảng có tỏa, cận cần phải thiện làm hết sức mình mà chết tương nghênh nhận giải trừ nguy, bất túc ưu não!

Đoạn thứ nhất tình, tại sao tao bên thứ ba ngoại lực tham gia?

Nhất, giao hữu dĩ đinh cự môn hóa kỵ nhập huynh đệ, là tiểu nhân gần kề ta sinh hoạt quyển; chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phu thê phùng Hóa lộc năm sinh, ta cảm giác tình thì tao ngoại kẻ trộm sở cướp.

Nhị, bản mệnh phúc đức và đại hạn phúc đức lưỡng đều giáp hóa thái dương song hóa kỵ nhập giao hữu, xa đối nhất thức giao hữu cự môn kị với huynh đệ, tam kị của phá sinh quân bài hiệu ứng mà chuyển phá phu thê, lệnh giáp thân lưu niên tình cảm sinh biến.

Là bản mệnh phúc đức, đại hạn phúc đức, lưu niên phúc đức , hành văn liền mạch lưu loát phá hết.

Ở đâu vừa sinh ất dậu năm gặp lại nhân không quen?

Nhất, bản mệnh tật ách dĩ kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập sự nghiệp phùng phu thê <đại hạn cung mệnh> hiệp Hóa lộc năm sinh bay tới của kị tương giao, là “Bản mệnh tật ách” và đại hạn mệnh giao duyên sinh ất dậu “Lưu niên tật ách” , chủ nên năm có tình cảm ưa.

Nhị, phu thê dùng võ khúc kị xuất phát từ sự nghiệp, chuyển liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh. Đến đây kị chuyển kị người, tám chín phần mười phi là hợp hài hòa cát tượng, mà hóa kỵ nhập mệnh thuộc khiếm tình cảm trái đương sinh phiền.

Đến đây cũng đại hạn mệnh hóa kỵ nhập bản mệnh mà sinh phiền, ất dậu lưu niên tật ách khế nhập, cuối năm 12 nguyệt tức sai ai ra trình diện hỗ động biến chất.

※ chú: Phu thê dĩ kị ra phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh phùng tự hóa liêm trinh <đào hoa> lộc, tất sinh oán! Là không hợp hài hòa hơn nữa thất nguyên tắc ta cần ta cứ lấy cho nên cũng.

Đến đây tượng như vô ý tích cực giải quyết, tha tới sang năm cũng tương duyên diệt.

Chính tại sao thì hiện? Phu thê nhâm thiên lương lộc hội điền trạch <đại hạn giao hữu> ất thiên lương quyền với phụ mẫu , đến đây tức chính duyên! Chuyển ất Thái âm kị sinh tử nữ hội “Nguyên mệnh giao hữu” đinh bay tới Thái âm lộc, cung tử nữ được cát là minh <Đinh Hợi> năm phu thê. Huống hồ thiên lương lộc quyền hạ xuống sang năm phúc đức, phần thắng đại vậy!

Dẫn tự hư quay về lệ 21(77 trang)

Lệ mười chín: Kẽ hở giãy dụa mùa xuân

1, bên ngoài có mùa xuân, kiên quyết yếu ly hôn (ngũ quan không được triển, úc ức dáng vẻ)

Khôn tạo giáp ngọ <43> năm 8 nguyệt giờ Dậu sinh, cung mệnh bính tử tọa phá quân hóa quyền năm sinh.

Đến đây tạo mấy ngày trước phỏng dư vấn mệnh. Dư vị: Nhữ là nữ cường nhân, nhân sinh lại cũng đa oán nộ, ở đâu thì? Viết: Ta không thể nhịn được nữa, đã hạ quyết tâm, không tiếc tất cả ly hôn! Nhưng xin báo cho hậu phúc làm sao?

Đối dĩ: Đã qua tuổi năm mươi, chi lão Hoa tàn cuối xuân, xác nhận tướng nhẫn là thượng, ly hôn chẳng phải ngại trì? Tử nữ trước mặt biệt làm trò cười!

Nhưng thấy cô gái này chặt cắn hàm răng, trạng thái kiên quyết.

Bản tạo giao hữu dĩ văn khúc hóa kỵ nhập phụ mẫu, chuyển cự môn kị quay về giao hữu; phu thê dĩ thái dương hóa kỵ nhập huynh đệ phùng hóa kỵ năm sinh, tương ứng với giao hữu kị thành tam kị. Lời ấy kỳ phu cá tính bất công, thường ác nói dáng vẻ!

Huynh đệ ký phá, hôn nhân không được hài hòa. Chuyển Thái âm hiệp tam hóa kỵ nhập điền trạch, làm sao an cư?

Vừa mệnh và phúc đức đều bính, hóa liêm trinh song hóa kỵ nhập thiên di kị ra, phá phủ tượng. Chuyển thiên đồng hiệp song hóa kỵ nhập tử nữ, sẽ đối với tiền thức điền trạch phu thê tam kị, tình phán đoán nghĩa tuyệt, hôn nhân không thể vãn hồi.

Nhưng mà, người sáng suốt khán bàn đô hội lòng biết rõ, cô gái này đã hãm đào hoa vui mừng diễm, kẽ hở trung thấy được mùa xuân. Mùa xuân tái na? Thỉnh độc giả dũng sinh nói ra nguyên lý!

Bản mệnh bàn phu thê hóa liêm trinh (thứ đào hoa tinh) phi hóa lộc nhập thiên di phùng Hóa lộc năm sinh, nói kỳ tại ngoại khác giới duyên tốt; chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập tử nữ (đào hoa cung) phùng mệnh và phúc đức phi lộc lai hội (đào hoa đa? ) điền trạch và phụ mẫu vừa phi quyền mà vào (nói kỳ bình thường dục nặng? ) cung tử nữ kế được tứ lộc nhị quyền vừa chuyển tham lang (đào hoa tinh) hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng tự hóa lộc chiếu phu thê khác giới vị, cho nên tổng kết cũng biết cô gái này khác giới duyên tốt đào hoa đa.

Đại hạn đi vào tật ách (lưu niên tử nữ), hóa lộc nhập bằng hữu cung (đại hạn khác giới vị, lưu niên tật ách)(nói đến đây đại hạn gần người giao hữu đa? ) chuyển hóa kỵ nhập cung phụ mẫu (tham gia phu thê điền trạch? )

Đại hạn tử nữ bước vào sự nghiệp quan, hội hợp tốt nhất thức bản mệnh bàn tử nữ tứ lộc nhị quyền, tương ứng của.

Cũng có thể thuyết:

Lưu mệnh (đại hạn điền trạch, bản phu) hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập thiên di phùng Hóa lộc năm sinh, chuyển hóa kỵ nhập tử nữ (đại hạn phúc đức) phùng đại hạn tật ách (bản phúc) và đại hạn bằng hữu (bản mệnh) lai hội, đại hạn thiên di (bản phụ) vừa hóa quyền nhập, chuyển hóa kỵ nhập đại hạn tử nữ (lưu thiên, bản quan) tự hóa lộc, vừa phùng lưu tật (đại hạn phu thê, bản mệnh bằng hữu) hóa quyền nhập chiếu lưu mệnh;

Tái chuyển hóa kỵ nhập phụ mẫu (đại hạn thiên, lưu điền) hội hợp tiền thức đại hạn mệnh (tật ách, lưu niên tử nữ), hóa lộc nhập bằng hữu cung (đại hạn khác giới vị, lưu niên tật ách) của chuyển kị. Thì bản mệnh, đại hạn, lưu niên người ấy nữ, thiên di, điền trạch, phu thê, bằng hữu, tật ách chờ tương quan cung vị đều tương ứng của; cho nên cũng biết kỳ ở hôn nhân ở ngoài tất có đào hoa tham gia.

Đến đây mệnh lệ ngũ quan không được triển, úc ức dáng vẻ, không gặp xuân ý.

Mệnh hóa kỵ nhập thiên di, đương là nghiêm túc tượng; mà phúc đức cũng hóa kỵ nhập thiên di, thì mệnh, phúc song kị của kích sinh thiên di, hiện ra ngoại đương úc ức thất sắc.

Úc ức, lại được thiên di nhất liêm trinh <đào hoa tinh> lộc, cửu hạn phùng điểm cam lộ! Chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập tử nữ <đào hoa cung> vừa hội mệnh, phúc hóa lai song lộc hội, một điểm cam lộ hóa thành thiên lâm dạy người thần di, xuân thủy không được trứu cũng khó! Tử nữ được tam lộc chuyển tham lang <đào hoa tinh> hóa kỵ nhập sự nghiệp hoàn phùng tự hóa lộc, đầy vườn sắc xuân!

2, từ nương bán lão, phong vận vưu tồn

Tái cử đồng loạt: Khôn tạo giáp ngọ <43> năm 5 nguyệt buổi trưa sinh, cung mệnh bính tử tọa cự môn.

Cô gái này mặc dù cũng qua tuổi năm mươi, nhưng Từ nương dư âm phong vận, lời nói cử chỉ nhưng lộ quyến rũ!

Mệnh tọa cự môn nữ, làm sao Từ nương lộ quyến rũ?

Năm sinh liêm trinh lộc tọa huynh đệ, chuyển Thái âm hóa kỵ nhập phu thê phùng phụ mẫu hóa Thái âm lộc hội, nói tình cảm sớm phát, đệ nhị đại hạn tức xuân phong hôn lên kiểm , chuyển thái dương hóa kỵ nhập sự nghiệp vừa phùng thiên di hóa lai thái dương lộc hội. Đến đây thiên di, phụ mẫu lưỡng hiện ra ngoại của cung đều triền hệ đào hoa tinh, từ nương bán lão phong vận đương nhiên dư âm!

Bởi vậy, ta mới có thể nói lên một mạng bàn là kẽ hở giãy dụa mùa xuân!

Dẫn tự hư quay về lệ 22(79 trang)

Lệ hai mươi: Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương, bị tức giận kết hôn, chung ly

Khôn tạo, nông lịch 65 năm tám tháng buổi trưa

Có nhất vị bằng hữu, ở năm nay (06 năm) nông lịch tháng năm thì tự hành kỵ xe đạp, ở vô ngoại lực ảnh hưởng dưới rơi xuống, xương bánh chè vỡ thành hai nửa, nhu sử dụng quải trượng nâng, nhưng một nghiêm trọng đến cần khai đao, bác sĩ thuyết cần hơn ba tháng phục hồi như cũ kỳ, mặt khác ngón tay cũng có nữu thương. Người cung cấp sinh nhật là nông lịch 65(nữ) năm tám tháng hơn một giờ chiều sinh, nhưng là không quá năng lực xác định sinh thì, thuyết cũng có thể là một điểm trước đây. Nhưng ta tống ra bàn hậu suy tư hồi lâu, vô pháp tìm ra gặp chuyện không may quỹ tích. Khả phủ thỉnh cầu lão sư hỗ trợ định một bàn?

Nàng là học âm nhạc, nhỏ gầy, có một ca ca. Người hiện nay ở nước ngoài niệm nghiên cứu sở. Nhân cho ta cảm giác chủ quan mình, kiên cường, rất cảm nói chuyện, dễ đắc tội với người (nhưng tựa hồ cũng vô tâm). Tằng có một lần hôn nhân (2001 kết hôn, 03 xảy ra vấn đề), chích gắn bó liễu hai năm tức ly hôn.

Đáp: Suy tư nửa ngày, tựa hồ buổi trưa mệnh bàn so sánh “Tiếp cận” trạng huống. Cẩn cộng tham khảo thử thuật!

Nhất, nhỏ gầy: Tật ách hóa thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, thuộc không mập. Thiên di tái hóa cự môn vừa hóa kỵ nhập mệnh, thì ※ hình thể tất nhiên ngâm nước.

Nhị, là học âm nhạc: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ, phùng tật ách hóa tham lang lộc lai hội, có tài nghệ tính hướng và cố chấp. Chuyển huynh đệ bay trên trời cùng kị hiệp phi hóa lộc nhập tài bạch tái phùng Hóa lộc năm sinh, nói đến đây tài nghệ duyên hậu tịnh có thể phát tài. 〈※ chú: Như dễ tật ách là thiên di, là thuộc cây khí cao hơn>

Tam, ngoài ý muốn xương bánh chè toái: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ hung đối giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh, lệnh đại hạn tật ách thụ phá. Đến đây phúc đức của kị phá tan đại hạn tật ách, ngược lại phá tan lưu năm tật ách.

Dùng cái gì ngoài ý muốn? Là tiền thuật vóc người nhỏ gầy tật ách và thiên di hóa thiên cơ , cự môn cộng hóa kỵ nhập mệnh hữu quan. Cung mệnh là đại hạn phúc đức, thụ song kị đương ngại.

Thì: Bản mệnh phúc đức thương đại hạn tật ách, ứng đối sinh bản mệnh tật ách thương đại hạn phúc đức.

Tứ, 2001 kết hôn, 03 xảy ra vấn đề: Phu thê dĩ cự môn phi hóa lộc nhập mệnh phùng thiên di hóa cự môn kị lai hội, là tình cảm dễ gặp nạn, thường phùng bên thứ ba tham gia.

Bản mệnh phu thê hóa cự môn phi hóa lộc nhập mệnh, thì là đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh. 2001 kết hôn, là lưu niên phu thê nặng điệt bản mệnh cung được phu thê lộc, mà lại lưu niên mệnh hóa cự môn quyền vừa nhập bản mệnh, cho nên hôn.

Nhiên cung mệnh cập phu thê hóa song văn xương kị với phụ mẫu <đại hạn điền trạch>, ngược lại vũ khúc song kị xung nguyên mệnh điền trạch. Thì đến đây vũ khúc song kị chẳng phải nhập sinh 2001 lưu niên tật ách? Nên năm lý nên tình cảm có ngại, khả năng bị tức giận kết hôn.

Tiền thuật mệnh cập phu thê hóa song văn xương kị với phụ mẫu, ngược lại vũ khúc song kị xung nguyên mệnh điền trạch, tượng cũng chủ chia lìa. Mà lại giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh phục tự Hóa kị, hôn nhân sáu vị có thương tích, ăn thì không ngon; phúc đức vừa hóa tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ tái thương hôn nhân sáu vị, cùng sàng cũng dị mộng!

2002 năm phúc đức sai ai ra trình diện liêm trinh kị, đến đây tức không thú vị vậy!

Ngũ, người này cho ta cảm giác chủ quan mình, kiên cường, rất cảm nói chuyện, dễ đắc tội với người: Mệnh tọa năm sinh thiên cơ quyền, phúc đức vừa hóa cự môn quyền nhập mệnh, phục dĩ văn xương hóa kỵ nhập phụ mẫu. Đương nhiên mình, kiên cường hình sinh sắc, dễ đắc tội với người.

Lục, xương bể: Bản mệnh cung cập đại hạn mệnh hóa song văn xương kị với phụ mẫu, ngược lại vũ khúc song hóa kỵ nhập tử nữ. Vũ khúc thuộc kim vi cốt.

Cảm tạ nâm cặn kẽ giải thích, hoạch ích lương đa. Trải qua tầm vấn đương sự người, sự thực cân lão sư nâm phán đoán suy luận rất phù hợp. Người 01 năm hôn nhân là tương đối thuộc về trùng động nhất thời, cũng không có nghĩ đến lâu dài, thậm chí bản thân nàng lúc đó cũng ý thức được mới có thể hội ly dị, hơn nữa mẫu thân cường liệt phản đối, nhưng nhưng kiên trì kết hôn. Mà kết hôn đương niên hưởng tuần trăng mật thì đã làm cho rất hung, năm sau (02) năm giống như lão sư theo như lời, vấn đề nghiêm trọng. Đến nỗi là thập ma vấn đề, chỉ nói chủ yếu là cá tính vấn đề. Vấn có hay không có bên thứ ba tham gia vân vân sự, người thì trả lời: Người cân tiên sinh song phương đều có (người thuyết có phân cao thấp ý tứ hàm xúc, nhân tiên sinh khác giới duyên trước khi cưới hôn hậu đều tốt). 03 năm đã ở riêng ít gặp mặt, cuối cùng cuối năm ký tên ly hôn.

Đương sự muốn hỏi lão sư, người hay không còn có hôn duyên, ở bao thuở? Còn có hiện tại chân phục hồi như cũ thượng khả, nhưng ngón tay thương, hơn nữa thương hậu nhưng kế tục luyện cầm mà dẫn phát gân bắp thịt viêm, có hay không hội chuyển biến xấu?

Đáp: Dù sao phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, mà được phúc nhân trị quyền lai củng cố, đương nhưng có hôn duyên. Dĩ dư lậu sai ai ra trình diện, 35 tuổi phải có hảo hôn nhân.

Lại mời vấn, vũ khúc kị chủ thương cốt, ngày đó cơ kị là thương tứ chi? (hoặc là gân cốt? ) có gì bất đồng?

Đáp: Thiên cơ chủ thủ, ngón tay, ngón chân cập tóc. Cũng chủ gân. Tật ách thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, khả năng dằn vặt cửu ta. Nhưng năm nay (06 năm) đạp nguyên mệnh tật ách, hóa tham lang lộc chiếu đại hạn tật ách, chuyển thiên đồng kị phùng Hóa lộc năm sinh chiếu năm nay tật ách, việc nhỏ nhất cái cọc.

Vì sao đến đây mệnh mặc dù kết hôn nhưng vô sanh tử, ở mệnh bàn có hay không có thể tìm ra dấu hiệu? Cảm tạ nâm ~

Đáp: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ hung đối giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh, chuyển thiên đồng hiệp song hóa kỵ nhập tài bạch; tử nữ cũng thiên đồng hóa kỵ nhập tài bạch, tam kị thương phúc, chỉ không được dựng.

Dẫn tự hư quay về lệ 27(89 trang)

Lệ hai mươi mốt: Không thích hợp tảo hôn, ly hôn cấp cho bất động sản

Nhất nam, nông lịch 77 năm 6 nguyệt giờ Tỵ sinh

Huynh đệ. Phụ mẫu đều hóa ất can hóa thiên cơ phi hóa lộc nhập tử nữ, phùng thiên cơ hóa kỵ năm sinh, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng tham lang Hóa lộc năm sinh, là ta tương phá đại tài mà sự nghiệp tương xảy ra vấn đề? Nếu là hôn hậu, chỉ tương khiến cho gia đình nguy cơ?

Đáp: Như không nói chuyện cá tính, tu dưỡng, phụ mẫu và sự nghiệp ở đâu tương quan?

Sự nghiệp hóa thiên cơ phùng hóa kỵ năm sinh sinh tử nữ, song kị phá kho bại cục, không được nặng bản đầu tư, chỉ có thể giới thiệu buôn bán sinh ý hoặc an ổn đi làm. Cho nên chích đáng nói phụ, huynh nhược đặt tiền cuộc bản tạo sự nghiệp, mới có thể họa di phụ lão.

Nhiên sự nghiệp tham lang tự hóa lộc phùng tử nữ quý hóa tham lang hóa kỵ nhập – nói của ta vô phòng bị, sự nghiệp rơi vào không đáy?

Đáp: Là tao hãm thiết kế hoặc hợp hỏa bại ta.

Thiên di canh can hóa Thái âm phi hóa lộc nhập điền trạch phùng Thái âm hóa quyền năm sinh, thiên di thiên đồng hóa kỵ nhập cung Nô bộc xung huynh đệ, là tài phá?

Đáp: Canh can là hóa Thái âm khoa mà không phải là lộc!

Phu thê liêm trinh phi hóa lộc nhập phúc đức phùng tự Hóa kị, nhiên mệnh giáp liêm trinh lộc hội phúc đức – là tình cảm vui sướng, người tới ta đều không được cự? Phu thê thái dương hóa kỵ nhập tật ách, là có kết hôn của tượng? Nhiên cung tật ách nói chữ xương hóa kỵ nhập cung điền trạch – là tình cảm tương thành gia?

Đáp: Ứng với giải độc là: Mệnh, phu thê hóa lưỡng liêm trinh phi hóa lộc nhập phúc đức phùng tự Hóa kị, sinh tình là đa không được lựa chọn thực; mệnh, phu thê hóa lưỡng thái dương hóa kỵ nhập tật ách phùng thiên di lộc, là nhiều cơ hội mà thuyền quá Thủy Vô Ngân.

Dù sao mệnh, phu thê lưỡng hóa kỵ nhập tật ách, nói chữ xương hiệp song hóa kỵ nhập điền trạch sẽ đối với cung thiên cơ hóa kỵ năm sinh, là nên trì hôn bằng không dễ ly của tượng. Ăn nhiều cẩn thận tiêu chảy!

Nhiên phúc đức được lưỡng lộc, là tương thân hãm trong thỏa mãn mà không tích cực?

Đáp: Ai nói không được tích cực? Nếu như phùng xuân phong sự, mộ tử bộ cũng dám đi! Chỉ là tự Hóa kị là mù quáng kị, chuyện bình thường một tính nhẫn nại, được mệnh lộc vừa lười nhác.

Phụ mẫu (phu thê của điền trạch) ất Thái âm hóa kỵ nhập điền trạch phùng Thái âm hóa quyền năm sinh tự hóa lộc, quyền kị giao nhau, hôn nhân chỉ tương không hài hòa?

Đáp: Ly hôn cấp phòng ở đương phụng dưỡng phí . Quyền kị cò kè mặc cả.

Nhiên mệnh giáp thái dương hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu (hôn nhân của điền trạch), giao hữu (phu thê của tật ách) kỷ

Văn khúc vừa hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu (hôn nhân của điền trạch), tổng hợp lại đã ngoài, đến đây mệnh không thích hợp tảo hôn, cũng là ly hôn cách?

Đáp: Là mệnh cập “Phu thê” đồng hóa lưỡng hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu. Tư tự nhẵn nhụi điểm!

Là chỉ đào hoa đa mà duyên không lâu sau, xuân hoa đi thay đổi thu nguyệt, căn bản nan tảo hôn cũng không nên tảo hôn.

Dẫn tự hư quay về lệ 29(94 trang)

Lệ hai mươi hai: Vẫn không gái giao hữu, và phụ mẫu duyên mỏng

Càn tạo nông lịch 62 năm 7 nguyệt buổi tối 11 điểm nhiều hơn sinh, có đúng hay không đúng thời cơ đoán nguyên thì?

Đáp: Đúng vậy.

Trước mắt hắn ở trung y phòng khám bệnh đương xoa bóp sư, đã thi quá trung y kiểm thi, đang chuẩn bị đặc biệt thi, nhưng hắn vẫn muốn buông tha.

Đáp: Là đệ tam đại hạn 32 tuổi tiền thi quá trung y kiểm thi, hiện hạn nhập tử nữ, đặc biệt thi không được thi cũng được! Là bản mệnh hiệp tham lang hóa kỵ năm sinh mà hóa thiên đồng hóa kỵ nhập đại hạn mệnh, chuyển dĩ cự môn ở hóa kỵ nhập phụ mẫu. Là đến đây hạn muốn thi vừa phiền độc , huống hồ người này có điểm lười nhác, chỉ nghe thang lầu hưởng.

Nhân lớn lên rất béo, chẳng bao giờ giao quá bạn gái, cho người cảm giác rất hiền hoà.

Đáp: Tật ách hóa thiên lương quyền nhập điền trạch phùng phúc đức lộc, chuyển tham lang hóa kỵ nhập mệnh <đến đây cũng chủ trong đó y duyên> phùng phu thê lộc, nên kỳ béo tráng.

Mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, phục dĩ kị chuyển hóa kỵ nhập phụ mẫu; phúc đức dùng võ khúc hóa kỵ nhập phu thê , chuyển thiên cơ cũng hóa kỵ nhập phụ mẫu. Đến đây mệnh hiệp tham lang kị và phúc đức tương trùng, nên kỳ vị giao quá bạn gái. Đến đây phu thê, điền trạch, phụ mẫu cộng phá, đương nhiên kết hôn muộn. Nhiên nay, minh hai năm, hôn duyên cận vậy!

Cho người cảm giác rất hiền hoà: Là thiên di liêm trinh tự hóa lộc. Mà tài bạch tọa phá quân Hóa lộc năm sinh, hóa liêm trinh hiệp lộc tái hóa kỵ nhập thiên di. Đến đây tượng cũng chủ tài vượng, hạn chuyển tài bạch đương thu nhập cao.

Kỳ phụ vẫn muốn hắn quay về nam bộ kế thừa võ thuật truyền thống Trung Quốc quán, nhưng hắn một mực trung bộ phát triển.

Đáp: Tiền thức mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, phục dĩ kị xung điền trạch chuyển hóa kỵ nhập phụ mẫu, đương nhiên và phụ duyên yếu. Phá quân Hóa lộc năm sinh hạ xuống thìn cung, tất nhiên là trung bộ duyên hậu .

Thái độ làm người lười nhác, rất thích ăn, vô thịt không vui. Thật lâu tiền tằng ở Bra-xin Ba Tây ở một thời gian tử.

Đáp: Mệnh tọa tham lang hóa kỵ năm sinh, phục dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập tử nữ , nên kỳ vô thịt không vui. Tằng ở Bra-xin Ba Tây ở một thời gian tử, ta đây tựu sờ làm thịt dê.

Dẫn tự hư quay về lệ 30(95 trang)

Lệ hai mươi ba: Ngầm phu nhân cách, tẩu hỏa nhập ma, tụng kinh y hảo

Nhâm tử nông lịch 61 năm bảy tháng nào đó ngày thì sinh, nữ tính!

Xin hỏi ân sư, đến đây lệ 35 tuổi vẫn như cũ không có gì món, đối hôn nhân tìm cách cũng không cường liệt! Nhưng trong lòng còn có một ti ước mơ! Mệnh lý có bằng sao?

Đến đây mệnh cung phu thê kị xuất phát từ quan lộc chuyển nhập tài bạch phùng hóa kỵ năm sinh, thực sự là làm cho lòng người kinh, không biết còn có lương duyên?

Đáp: Cung mệnh mậu thân tọa tử vi, Thiên phủ.

Mệnh hóa tham lang phi hóa lộc nhập phúc đức, mà giao hữu thiên lương Hóa lộc năm sinh dĩ tham lang kị cũng nhập phúc đức, phúc đức trình song lộc. Nói cô gái này đa tình. Chuyển phúc nhân trị thiên đồng kị nhập tật ách, phùng phu thê bay tới thiên đồng lộc hội, tất đa tình hoài xuân.

Nhưng mà, điền trạch dĩ văn xương hóa kỵ nhập phúc đức; phụ mẫu dĩ văn khúc hóa kỵ nhập tài bạch sẽ xảy ra năm vũ khúc kị. Lệnh hôn nhân đối đãi tam kị rách nát, nhà nhỏ không lâu sau xuân.

Phu thê dĩ liêm trinh kị xuất phát từ sự nghiệp , chuyển vũ khúc kị vừa nhập tài bạch.

Thì tài bạch, phu thê, phụ mẫu, điền trạch cộng hội tứ kị, cuộc đời này phòng là 『 ngầm phu nhân 』 cách, hoàn chỉ một ngày kia ăn thông dâm tội . Cảm tạ ân sư tỏ rõ trạng huống!

Người này tự nói một khắc phục không thích lòng của nam nhân thái, ta không phải là không muốn luyến ái, nhưng cũng tích chỉ biết huyễn tưởng, vô pháp thích nam nhân chân chính!

Kỳ lạ nhất một điểm, người này tằng sinh 25 tuổi tả hữu luyện khí công tẩu hỏa nhập ma tinh thần tan vỡ, u buồn chứng, hậu niệm Phật trải qua ba năm mà tự lành! Đẩu số nguyên lý sao vậy khán?

Đáp: Thiên di dùng võ khúc hóa kỵ nhập tài bạch hội hóa kỵ năm sinh, tật ách dĩ tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, thì phúc đức tam kị là phá.

Tài bạch vũ khúc hóa kỵ năm sinh ký hội tam kị lực, dĩ thái dương hiệp tam kị lực nhập “Tử nữ” . Mà mệnh dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, chuyển cự môn <ám diệu> nhập điền trạch xa văn thơ đối ngẫu nữ của phá trình tứ kị.

Cho thấy kỳ nơi ở hoàn cảnh trứ âm tà, tối nên dời, trường trì trải qua nguyền rủa.

Năm nay tựa hồ có lương duyên ba?

Là luận phu thê hóa thiên đồng phi hóa lộc nhập tật cung <đại hạn phu thê> chuyển hóa kỵ nhập phúc đức , phùng bản mệnh hóa tham lang phi hóa lộc nhập phúc đức , tựa hồ có vật món duyên xuất hiện! Không biết ân sư sao vậy khán?

Đáp: Năm nay tất có tình ưa, nhưng phán dụng tâm, để tránh khỏi hoa nở vừa hoa tàn. Bởi vì, thành gia duyên dù sao

So sánh mỏng.

Dẫn tự hư quay về lệ 31(97 trang)

Lệ hai mươi tứ: Hai đại hạn cùng là dậu năm động tình

Nữ nông lịch 1976 bính thìn năm hai tháng nào đó nhật buổi trưa!

Cô gái này từng có nước lịch 82 năm có nhất mối tình đầu, nhưng tao cự không thể và của luyến ái, cô gái này nước lịch 93 năm qua loa kết hôn, đoạn hôn nhân này cũng không bị người nhà cùng các bằng hữu xem trọng, quả nhiên hôn hậu kinh tế thượng khả nhưng tinh thần buồn khổ! Hậu 94 năm tái dục mối tình đầu tình nhân, tình hướng ra phía ngoài mà thẳng đến nước lịch 94 năm 3 nguyệt ly hôn. Nước lịch 95 năm 6 nguyệt phá tan vạn trở tái kết hôn.

Cung mệnh bính thân tọa liêm trinh hóa kỵ năm sinh cập tự Hóa kị. Phu thê giáp hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh phùng hóa kỵ năm sinh cập tự Hóa kị, tình cảm tất phức tạp hơn quấn quýt. Là liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh là “Tình chấp” tất đau khổ, phục dĩ tự Hóa kị ra, không để ý tới tính giãy dụa mâu thuẫn, ký cố chấp vừa tuyệt tình. Phùng phu thê lộc, thì lộc kị trình “Đa kị” hỗn loạn! Dĩ lậu sai ai ra trình diện, đến đây tạo trung niên còn có tình cảm gút mắt, là tồn tại sinh nội ngoại song phu hiện tượng thượng.

Dùng cái gì 18 cập 30 tuổi <đều nhập dậu cung lưu niên> hai năm tình cảm đại động?

Bản mệnh phúc nhân trị tham lang phi hóa lộc nhập thiên di chiếu mệnh, là đa tình mầm móng; 18 tuổi đại hạn đi với huynh đệ cung, thì đại hạn tật ách được tham lang lộc, đương động tình, hô ứng với cung mệnh liêm trinh kị tất chấp tình mà đau khổ. Chuyển thiên di hóa thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch tái phùng thiên đồng “Hóa lộc năm sinh”, sung sướng tượng. Như bỏ mạng cung liêm trinh của phá, vốn có tình quả. Thì đại hạn điền trạch ứng đối bản mệnh điền trạch, bản mệnh phúc đức ứng đối lưu niên phúc đức <điền trạch>, thì 18 tuổi lưu niên phúc đức được thiên đồng lộc, động tình vậy!

30 tuổi đại hạn đi với cung phu thê, thì đồng lý sinh kể trên phúc đức của hóa, sở soa người là chuyển thiên di hóa thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch tái phùng thiên đồng “Mệnh lộc”, thì đại hạn phúc đức tương ứng bản mệnh phúc đức với điền trạch, mà điền trạch mệnh lộc vừa là 30 tuổi phúc đức.

Dẫn tự hư quay về lệ 32(98 trang)

Lệ hai mươi lăm: Gà rừng nghiên cứu sinh

Càn tạo nước lịch 59 năm âm lịch chín tháng buổi trưa! Cung mệnh thiên cơ thiên lương ở thìn, dĩ vãng sự thực:

1, nước lịch 82 năm công tác,

2, nước lịch 91 năm độc nghiên cứu sở.

3, nước lịch 92 năm bảy tháng từ chức tố mình làm sinh ý!

4, nước lịch 93 năm tháng giêng kết hôn.

Không biết cái này đại hạn vì sao là những trạng huống này, thỉnh ân sư chỉ điểm một… hai….

Đáp: Tựu 92 năm bảy tháng từ chức mình làm sinh ý mà nói, kẻ khác không giải thích được!

Đến đây tạo mệnh canh thiên đồng kị phùng hóa kỵ năm sinh sinh tài bạch trình song kị, chuyển mậu thiên cơ thì tài bạch vừa phi song kị quay về cung mệnh.

Huynh đệ kỷ văn khúc hóa kỵ nhập thiên di, hội tiền thuật tài phá, mệnh thiên được tam kị, làm sao gây dựng sự nghiệp?

Xin lỗi, 92 năm bảy tháng từ chức hậu nhàn rỗi, 94 năm tài nếm thử việc buôn bán! 83 năm, 84 năm biến động công tác, 85 năm thăng chức, 86 năm đổi đi nơi khác; 87, 88 năm thăng chức!

91 năm độc nghiên cứu sở? Tiền thuật tài bạch song hóa kỵ nhập mệnh, phụ mẫu đọc sách cung vừa tân văn xương hóa kỵ nhập mệnh, tam kị đọc khác đi thư duyên, khả năng độc thượng nghiên cứu sở sao?

Độc phi chính quy nghiên cứu sở, hay yêu cầu một bằng cấp! Này đây, đến đây bàn chỉ có sai lầm! Vật luận! Xin lỗi, ân sư!

Đáp: Nếu như là độc phi chính quy nghiên cứu sở, giá mới có thể.

Đại hạn đạp phúc đức, bản mệnh phụ mẫu cự môn lộc, thái dương quyền phùng năm sinh cập mệnh lộc với phu thê, thì tam lộc nhất quyền chiếu sự nghiệp; chuyển thiên cơ kị hiệp tam lộc nhất quyền nhập mệnh, học tập cung mặc dù phá mà duyên thật dầy .

90 năm 32 tuổi lưu mệnh đạp phụ mẫu, dĩ lưu mệnh bay lộc chuyển hóa kỵ nhập liễu bản mệnh, nên năm tức có cơ hội học bài; duy nên năm lưu mệnh vừa dĩ văn xương hóa kỵ nhập bản mệnh, ngược lại thiên đồng hóa kỵ nhập phùng hóa kỵ năm sinh mà phá, sự ngại không bằng nguyện.

91 năm 33 tuổi độc nghiên cứu sở thì lưu mệnh thiếu văn xương kị quái ngại, đương nhiên sẽ thành.

94 năm gây dựng sự nghiệp, lưu niên đạp giao hữu bay trên trời cơ phi hóa lộc nhập mệnh, phùng thiên di thiên đồng phi hóa lộc nhập tài bạch ngược lại thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh và giao hữu cát hội, tài nguyên tựa hồ được vượng. Mà lưu niên vừa dĩ thiên lương quyền nhập mệnh, mệnh được quyền đương nhiên tăng cường gây dựng sự nghiệp chi tâm.

Mà lưu niên sự nghiệp tọa năm sinh vũ khúc quyền, phùng bản mệnh huynh đệ phi vũ khúc lộc lai hội, đến đây cũng chủ cao hơn tầng lầu tượng, có thể thúc đẩy gây dựng sự nghiệp.

Nhiên bản mệnh tài ký được nhị kị, chuyển thiên cơ nhị hóa kỵ nhập mệnh; huynh đệ cung hóa văn khúc xung mệnh, hai đầu tam kị, chung quy phi hảo ông chủ cách cục, hoàn phòng dẹp quầy!

Xin hỏi ân sư, kể trên của hại sai ai ra trình diện sinh cái kia đại hạn?

Đáp: Đại hạn đạp điền trạch, quý tham lang kị xuất phát từ tử nữ, chuyển kỷ văn khúc xung mệnh; chậm nhất đãi mậu tử năm đạp cung tài bạch, lưu mệnh hiệp hóa kỵ năm sinh hóa thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, hai mặt giáp sát, vĩ thanh cận vậy.

Lánh hôn nhân làm sao thâm nhập phân tích?

Đáp: Phu thê hóa tham lang phi hóa lộc nhập đại hạn thiên di , nói chữ khúc hóa kỵ nhập nguyên mệnh thiên di. Thì, 93 lưu niên thiên di một đường cát hóa nhập nguyên mệnh thiên di, danh chính sinh ngoại, đương nhiên kết hôn.

Đến đây tạo hồng loan sớm động, kết hôn thực chất cũng không mối tình đầu, thậm chí tằng ủng song hướng tình. Ở chung hậu hôn.

Dẫn tự hư quay về lệ 33(100 trang)

Lệ hai mươi sáu: Gia vận hảo, phu trốn đi, khứ tử cung, phúc hậu

Khôn tạo đinh dậu năm mười hai tháng giờ Mùi sinh, mệnh tọa bính ngọ vô chủ tinh, cung thiên di được năm sinh Thái âm lộc, thiên đồng quyền.

Hóa lộc năm sinh, quyền sinh thiên di, cô gái này lý nên ngoại duyên hảo, được hoan nghênh cùng với năng lực mạnh nhân. Cung mệnh phục dĩ bính hóa thiên đồng lộc tạm biệt quyền sinh thiên di, song lộc hiển với thiên di dung hợp lực của tốt, kẻ khác nhất kiến như cố.

Chuyển thiên di nhâm vũ khúc kị tương song lộc nhất quyền hiệp nhập tật ách , được điền trạch kỷ phi vũ khúc lộc lai hội, trên gấm vừa thiêm hoa.

Tượng ý là thiên từ nhân nguyện, có phúc vừa khoái trá mệnh, lý nên hạnh phúc mỹ mãn.

Vì sao thiên phùng không giải thích được hôn nhân:

Nhất, cung phu thê giáp phi thái dương phùng hóa kỵ năm sinh thành đôi kị sinh tài bạch, hôn nhân đối đãi sai ai ra trình diện phá, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập tật ách.

Nhị, giao hữu tân văn xương hóa kỵ nhập tử nữ phùng điền trạch liêm trinh mệnh kị tướng phá, nói phu thân và gia vô duyên; chuyển quý tham lang vừa hóa kỵ nhập tật ách.

Tam, thượng nhị thức đều nhập tật ách phục sai ai ra trình diện quý tham lang tự Hóa kị ra, là vợ chồng nhất, lục cộng tam kị phá sinh tật ách phục kị ra vô duyên, nên kỳ độc thủ thiên không khuê.

Cô gái này tự nói, kết hôn năm năm, phu tức mạc danh kỳ diệu trốn đi, cận thỉnh thoảng điện báo muốn hỏi con cái bình an? Hơn một năm trước đến nay thì tin tức hoàn toàn không có.

Kỳ phu ở đâu do trốn đi? Là cung phu thê giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập điền trạch, mà phu phúc đức thì dĩ bính liêm trinh tướng kị, chuyển kỷ văn khúc hiệp lộc kị với giao hữu, là mê luyến đào hoa của tượng, tình sinh ngoại trúc ái ổ <điền trạch được lộc kị nhà nhỏ tướng cộng xuân> mà vui đến quên cả trời đất.

Hoặc hỏi thức của tượng khả phủ cũng chỉ cô gái này cũng phải đào hoa? Viết: Có thể.

Thế nhưng, đến đây tạo chi giao giao hữu và mệnh tướng phá với tử nữ, điền trạch tuyến, nói cô gái này của đào hoa cận thời gian dài mưa móc với ngoại <điền trạch chung phá>, phi hôn nhân tượng.

Cô gái này làm sinh nhân tạo hoa, bánh ngọt chế tác, dĩ cung thiên di được Thái âm lộc chuyển nhập tật ách sai ai ra trình diện quý tham lang tự Hóa kị được phúc đức mậu tham lang lộc lai hội, cụ tài hoa cũng gặp gỡ tốt . Vấn dư gây dựng sự nghiệp khả phủ? Vị dĩ nhữ chi tế gặp quá mức tốt, ở đâu trì đến nay nhật phương hưng gây dựng sự nghiệp niệm? Tốc đi!

Nhất, đại hạn phúc đức được cát hội chuyển nhập tật ách, tâm tưởng sự thành; phục được điền trạch lộc giao, mọi việc đều thuận lợi.

Nhị, đại hạn tật ách , dĩ ất thiên cơ lộc với phu thê, chuyển giáp thái dương kị sinh tài bạch được sự nghiệp <đại hạn mệnh> canh thái dương lộc hội , tất nhiên là may mắn.

Dĩ đại hạn nói, đại hạn một trong, lục cát hóa nhập bản mệnh tài bạch, là “Sử dụng” về cát sinh “Thể”, trời trong nắng ấm.

Dư cáo cô gái này phúc hậu được thọ, nhưng phi vô bệnh, ứng với lái qua đao. Đối dĩ: Trường cơ lựu, tử cung toàn bộ lấy xuống. Nguyên lý thượng làm sao?

Nhất, phúc đức mậu hóa thiên cơ hóa kỵ nhập cung phu thê, chuyển giáp thái dương phùng năm sinh cự môn kị thành đôi kị sinh tài bạch .

Nhị, tài bạch ngồi năm sinh cự môn kị vốn là dĩ nhâm vũ khúc kị thùy tượng sinh tật ách.

Tam, cung tử nữ cũng quý tham lang hóa kỵ nhập tật ách.

Tứ, tật ách bản cung vừa tham lang tự Hóa kị ra.

Tống nói của, phúc đức thụ xung và tử nữ cùng ứng với sinh tật ách tam kị, mà tật ách bản thân vừa kị ra, tứ kị phá vậy. Thái dương, cự môn kị chủ huyết quang và trường lựu, tử nữ, cung tật ách thì phép ẩn dụ phụ khoa, tự Hóa kị ra là lấy xuống tử cung.

Chú: ※※

Nhất, mệnh bính hóa liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch chỉ kị bản không ngại, nhiên xâu chuỗi sinh kể trên trạng huống, liêm trinh kị tuy không phải đầu sỏ, nhưng hội dắt sinh tật bệnh phương hướng. Cự môn, liêm trinh kị dễ trường lựu, nham hoặc ngoài ý muốn huyết quang.

Nhị, tự Hóa kị xuất phát từ tật ách, phùng khai đao dễ lấy xuống bộ phận bản thân tổ chức, khí quan, mệnh cách như kém hơn, cũng có thể năng lực tạo thành tứ chi không trọn vẹn. Cũng chủ đến đây mệnh thọ chung khả năng dĩ phi bệnh lâu phương thức,

Rất nhanh ly khai nhân gian.

Dẫn tự hư quay về lệ 36(109 trang)

Lệ hai mươi bảy: Vấn đề gia đình

Khôn tạo, dân quốc bảy mươi bảy mậu thìn năm tháng năm giờ mẹo.

Tạc luận nhất nữ hài mệnh, phụ mẫu hôn nhân cực kém ở riêng .

Mệnh ất mão cung tọa Thiên phủ, ất Thái âm hóa kỵ nhập phụ mẫu phùng hóa quyền năm sinh, là chỉ kỳ phụ kiêm cụ cố chấp và tự tin cá tính, thuộc nan câu thông, bảo thủ hình nhân vật. Nhiên năm sinh thiên cơ kị tọa tử nữ, chuyển giáp thái dương kị sinh tật ách, lệnh phụ mẫu cập đối cung hai đầu sai ai ra trình diện kị là phá, thì kỳ phụ “Cá tính tất hình nữu khúc”.

Phàm lục thân cung vị sai ai ra trình diện song kị người, đến đây thân dễ:

Nhất, thúc thọ, tử vong.

Nhị, cá tính khác hẳn với thường nhân.

Tam, tư tưởng hành vi khác hẳn với thường nhân.

Tứ, mặt mày hốc hác.

Ngũ, nhân sinh nhiều lên xuống.

Vì sao phụ mẫu hôn nhân cực kém? Phụ cá tính ký nữu khúc nan ở chung, tiến hành mẫu tái phi giáp thái dương vừa kị sinh tật ách, hội tiền thuật của phá, phụ mẫu, tật ách trình tam kị, hôn nhân làm sao năng lực hảo? Chuyển tật ách nhâm vũ khúc hóa nhập thiên di , canh chứng phụ mẫu quan hệ hôn nhân hình cùng người lạ, hôn nhân kị ra người tình nghĩa mất hết.

Chú: Bất luận bất luận cái gì nhất cung phi hóa kỵ nhập thiên di đều có thể tên là “Kị ra”, vô duyên tượng.

Vì sao phụ tại ngoại cùng người ở chung? Là phụ ký tọa Thái âm mệnh kị mà chấp, dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập phúc đức, được phụ của cung phu thê khác giới vị giáp liêm trinh lộc lai hội, là lộc kị thành đôi của không chỉ… mà còn tinh khiết tình cảm trái duyên. Chuyển phúc đức đinh cự môn hóa kỵ nhập điền trạch, nhà nhỏ sinh xuân.

Ở đâu nói kỳ phụ thuộc tình cảm trái duyên? Là phụ tọa Thái âm mệnh kị chấp tính nặng, phục chấp với tình cho nên cũng, huống kỳ phụ bản thân cá tính nữu khúc xử thế. Loại đến đây người, thông thường ái của dục kỳ sinh, hận của dục kỳ tử. Như xử lý bất đương, sợ rằng xã hội thượng lại thêm nhất cái cọc tình sát án.

Dẫn tự hư quay về lệ 40(116 trang)

Lệ hai mươi tám: Mậu ngọ nữ

1, phản bội hỗn loạn, quá kị hậu chăm chỉ làm việc

Khôn tạo mậu ngọ năm tám tháng giờ dần sinh, cung mệnh kỷ vị tọa liêm trinh, thất sát.

Ác nghiệp khiến người đần độn, thiện nghiệp khiến người thanh linh

Đến đây mệnh phụ mẫu ly dị, gia đình mặc dù không được viên mãn, nhưng kinh tế thượng xưng giàu có. Cô gái này tự nói, đổng nhân sự tới nay, cá tính tiềm cụ phản bội, vô tâm học bài, hành vi chẳng nguyên cớ; cũng tự xưng kỳ đần độn, đi thi đi thịt. Đến đây trạng huống vẫn kéo dài đáo hai mươi bảy tuổi chỉ, dùng cái gì nhiên?

Cung mệnh kỷ thiên lương khoa, văn khúc hóa kỵ nhập huynh đệ, chuyển mậu thiên cơ kị phùng năm sinh Thái âm quyền, thiên cơ kị sinh tật ách, song kị hội nhất quyền khoa là tính không được rảnh rang định nhiều lần tượng. Phúc đức vừa dĩ tân văn xương kị xung tật ách , canh lửa cháy đổ thêm dầu thành đặc biệt. Lệnh kỳ lập tức cá tính trình một tính nhẫn nại cũng không định tính, mâu thuẫn lại không có manh mối đần độn.

Đần độn đang lúc tất nhiên chuyện sai lầm hết bài này đến bài khác, tình cảm di động lạm tức là đồng loạt:

Phúc đức vừa dĩ tân cự môn phi hóa lộc nhập tử nữ hội phu thê đinh cự môn kị, dễ vô chế sinh tính quan hệ; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh được tật ách, giao hữu lưỡng giáp phi liêm trinh nhị lộc lai hội, nói dĩ đào hoa trái được tạ phủ hoang loạn chi tâm.

Nhiên tật ách ký phá, dĩ giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu phục sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, mà lại đối cung huynh đệ cũng dĩ văn khúc mệnh kị lai tương trùng, giao hữu duyên phá còn đối với tượng không được vĩnh cửu, tống cũ vừa đón người mới đến.

Như vậy đi phất loạn gây nên, bài vở và bài tập, sự nghiệp lưỡng không làm nổi, đầu hỗn loạn chỗ trống, rối ren trống rỗng, ngày qua ngày. Ô ư! Ác nghiệp chiếu qua đầu, phi bệnh sẽ bị loạn kỳ tính.

Nhiên mệnh dĩ kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập sự nghiệp chiếu đại hạn, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập tài bạch phùng Hóa lộc năm sinh, song lộc của hội phúc nặng, chiếu năm nay ất dậu lưu mệnh, được phúc mà cái vui trên đời ngang nhiên sinh công tác, đại cát đại lợi.

Thượng thức là bản mệnh phi phúc “Chiếu” đại hạn, đương chuyển Ứng Cát sinh sở “Chiếu” lưu niên.

Ly thanh lý khí, mệnh bàn chính có thể nói.

2, chấp tính

“Kị ra” có nhị loại, tượng nghĩa của thú tướng xa:

Nhất, bản cung tự Hóa kị: Đến đây “Kị ra” chỉ do nên cung vô đúng chỗ điểm mình tiêu tán của tượng, là vô nguyên tắc, vô mình “Không thấu đáo chấp tính”.

Nhị, bản cung Hóa kị nhập đối cung: Là “Cụ chấp tính” làm, đến đây “Kị ra” mặc dù dĩ ngay thẳng mà thất viên mãn, nhưng nhưng tồn kỳ nguyên tắc và mình.

“Vô chấp” thì nhân sinh bất năng ghi nhớ giáo huấn, ít nguyên tắc tính mà không miễn nhiều lần, thường phạm nhị quá. Mọi việc mặc dù không được nhớ ái, hận, tựa hồ tiêu sái biến mất vụ tản, mà ít lựa chọn thiện cố chấp, nhưng chung thứ nhất sinh nhưng chỉ bất năng thành tựu là chân chính người biết.

Tiền lệ khôn tạo mậu ngọ năm tám tháng giờ dần tức thuộc loại đến đây, tật ách tọa năm sinh thiên cơ kị, kị của chấp tính bản lệnh kỳ cá tính không được rảnh rang; thế nhưng chuyển giáp thái dương kị với giao hữu vừa phùng thái dương tự Hóa kị ra, là không chịu cô đơn quấn quýt với giao hữu mà nhưng chung không lâu sau duyên.

Nhược dễ dĩ cung mệnh xuất phát, kỷ văn khúc kị với huynh đệ, chuyển mậu thiên cơ tái kị sinh tật ách phùng hóa kỵ năm sinh, song kị không được hiệp là phá, sinh lăng loạn của tự hỏi, cử chỉ. Đến đây cũng xúc động thượng thức giao hữu của tự Hóa kị ra, thì cung mệnh một mạch biến thành, trải qua phá loạn phục dĩ tiêu tán là chung, tất ít lựa chọn thiện cố chấp mà có đầu không có đuôi. Cho nên sinh tình ái, tống cũ phục đón người mới đến.

Là tự vừa không giống ─ lý bạch thơ: Giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bắc ỷ lan can. Đến đây mệnh chung dĩ vô chấp tính, cho nên kỳ hận cũng không cửu, đương nhiên kỳ ái cũng không tù.

“Quá chấp” thì lo sợ không đâu hoặc trời giáng ưu đau khổ, cần phải từ trí tuệ chỗ hạ thủ chuyển thành “Lựa chọn thiện cố chấp” dĩ thích kỳ nghi ngờ.

Dẫn tự hư quay về lệ 45(124 trang)

Lệ hai mươi chín: Giao hữu, năm sinh, thiên di giao kị bàn

Khôn tạo, 65 năm 5 trong tháng thì

Giao hữu dĩ mậu thiên cơ phùng năm sinh trình song kị sinh mệnh, giao hữu duyên là kém một chút. Chuyển ất Thái âm nhập phúc đức vừa phùng thiên di kỷ văn khúc phi kị lai hội, thì giao hữu và thiên di trình loạn cục thương mệnh cập phúc đức nhị cung, tượng là:

Nhất, kết hôn muộn, đối tượng duyên so sánh mỏng, nhân người ta bất thiện giao tế.

Nhị, như có chồng, hay nhất chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hoặc ở chung thời gian tận lực bỉ ít người, trái lại hảo. Nhân giao hữu vi phu thê của tật ách ký phá, ở chung thời gian đa trái lại không được cát.

Dẫn tự hư quay về lệ 49(133 trang)

Lệ ba mươi: Tảo hôn duyên mỏng

Lão sư người khỏe: Ta là nữ mệnh nông lịch 65 năm 5 trong tháng thì sinh ra, ở mệnh lý trong phạm vi tưởng thỉnh giáo một chút hữu quan nhân duyên vấn đề, bao thuở sẽ có chính duyên xuất hiện, vừa nên chú ý ta thập ma ư?

(lánh thỉnh giáo: Bản mệnh cung phu thê của quan lộc quan là liêm trinh Hóa kị đại diện ý gì? Có gì đường hóa giải ư? )

Đáp: Trước trả lời ta là mười hai giờ khuya tiền còn là mười hai giờ hậu sinh ra? Chuyện liên quan đến sinh mệnh lý sinh nhật tính toán thượng khả năng kém một ngày đêm. Tập tục thượng mười hai giờ tiền sinh ra, gia người hay là nhớ cùng ngày ngày, mười hai giờ hậu sinh ra tài đoán ngày thứ hai ngày. Mà đẩu số mệnh lý, chỉ cần quá mười một giờ sẽ đoán ngày thứ hai giờ tý.

Người khỏe, là 5 nguyệt 12 nhật 12 điểm đa, hẳn là đoán sớm giờ tý, bài bàn cung mệnh là thất sát tinh tọa mệnh

Đáp: Cung phúc đức tọa năm sinh liêm trinh kị vừa phùng bản cung tự Hóa kị, bất lợi sinh tình. Tung được sớm tình, cũng tương thành thiên không hận.

Cung phu thê nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, duyên là “Sảo” có phương, nhưng phi trở ngại.

Duy “Điền trạch \” dĩ đinh cự môn “Kị ra” sinh tử nữ , chuyển tân văn xương hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê; phụ mẫu vừa dĩ ất Thái âm Hóa kị sinh tật ách, chuyển tân văn xương tái hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê. Cung phu thê được song kị của xung, duyên sai ai ra trình diện mỏng.

Giao hữu thì kỷ văn khúc hóa kỵ nhập cung phu thê hội tiền thuật song kị, là hai đầu tam kị phá hôn nhân vậy! Cho nên hôn nhân đêm đó, nếu như sớm năng lực thành hôn, nhưng chỉ chia ly. Kết mà phục ly, chung phi chuyện đẹp.

Nhiên giao hữu tọa thiên đồng Hóa lộc năm sinh, phi vô đối tượng duyên, trước đây thuật của phá mà sớm duyên là duyên có thừa mà phân bất túc nhĩ, tổng giáo thành không nói kết cục.

Nhiên năm nay đạp điền trạch, mặc dù sai ai ra trình diện kị ra mà thôi đinh thiên đồng phi quyền hội giao hữu Hóa lộc năm sinh, nhưng có nhất chút hy vọng là gặp gỡ bắt đầu, dụng tâm ba! Nhưng xem ra năm nay duyên nhưng tương đương bất túc nan hôn, tùy duyên là tốt rồi!

Hậu năm đạp giao hữu tọa thiên đồng Hóa lộc năm sinh, chuyển kỷ văn khúc hiệp lộc hóa kỵ nhập cung phu thê. Là lưu mệnh cát ứng với sinh đại hạn mệnh, mà lưu niên phu thê <điền trạch> vừa quyền nhập lưu mệnh hội Hóa lộc năm sinh, mong muốn thành hôn vậy.

Cung phúc đức cũng dĩ bính thiên đồng hóa lộc nhập giao hữu được điền trạch quyền hội, song lộc nhất quyền chung chuyển nhập nguyên mệnh cung phu thê, là hôn nhân tráp thực có phúc tượng, hảo nhân duyên, vật nổi giận.

Cùng với mưa bụi sương mù phiền lòng đầu xuân, còn không bằng chậm đợi trời trong nắng ấm sung sướng vãn xuân! Chúc mừng người ta còn chưa kết hôn.

Dẫn tự hư quay về lệ 50(134 trang)

Long trọng đẩy dời đi:

Lương nhược du lão sư mệnh lý hệ thống tùng thư (1- 3), hoan nghênh truyền đọc

1. Phi tinh tử vi đẩu số (luận bàn tứ hóa)

2. Phi tinh tử vi đẩu số (mười hai cung lục thất nhị tượng NGHĨA cơ sở phán đoán suy luận bí quyết)

3. Phi tinh tử vi đẩu số (đạo tạng phi bí)

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

序:

此书感谢学习飞星的同学,共同把梁若瑜老师过去论命的资料跟书上的例子做同类型例子的整理.

期望让後学者能在同样的命例当中发现飞星上的命理逻辑,这样对於大家学习飞星紫微斗数会有很大的帮助.

谨以此书感谢梁若瑜老师无私的教导 .并希望正确的命理能不断的传承下去.

周星飞 於 2011年11月30日

着名的梁师发愿

过往花絮—梁若瑜

民国七十五年,夏夜晚饭后,连襟欲往某济公神坛问明牌而相邀为伴。茶余饭后,反正闲也闲着,欣然共行。

连襟一路叙述该济公神坛明牌极准,香火鼎盛。到达目的地,果然人声沸鼎。连襟谓余既来之则安之促挂号,不问明牌也可以问事。

好吧!我就问斗数学习是否能更上层楼?叫号到我,师父问:人皆想钱问明牌,独你与众不同,问啥事?答:问斗数学习,名师何处觅?

但见师父慢条斯理,倒酒三杯命我喝,云:喝了才说!

喝毕,师云:该有的师缘都经过了,剩下的自己好好用心悟吧!

天啊!斗数的路是这么难走,一路来是悟了些许道理。挽镜自怜,白发苍苍矣!

剩下的心愿是:我不要后学者走冤枉路,我不要后学者以不正确的命理自误误人,因果律是如影随形。

签到与否,在我个人感觉,似乎不是那麽重要。 我最希望的是有心在此家族,

愿:

一、斗数共进阶。

二、他日若有小成,谨守口业,为人解惑启善,行功立德!

三、所有有缘人,福寿康宁!

后续:

恩师说得真好!怎样才叫谨守口业呢?

答:谨守口业是:任何对人可能造成心理伤害的话,都应谨慎、婉转。

譬如於当事者面前,断人离婚与死亡,切勿好高欲凸显功力而直言伤人,造成恐惧、偏激而坏人前途。

尤以火侯未成熟时,切勿斩钉截铁陈说。 最好心存善念,感同身受的用心於苦难者。

(第二册) 感情類

目录

例一:甲午男之沉浮 11

1、婚姻 11

2、左右命運的方向-性格 14

3、父子兩代人失敗的婚姻、家庭關係 17

4、37歲妻外遇,40歲離婚了 18

5、夫妻都欠感情債,均不止一次再婚的命理。 19

6、標準離婚格(妻善妒,欲重;男多情) 21

例二:借盤看六親 23

1、其四舅貌似潘安,桃花多如過江之鯽。 23

2、其二舅〈占「子女」宮〉東吳大學畢業,終生未娶。 24

例三:老婆重享受,愛財卻不善理財 25

例四:苦命女 27

例五:一婚離、二婚死,本就寡宿其命 29

例六:桃花旺相,頗受老闆青睞 31

例七:27歲以表姊弟戀遭父母阻攔 34

例八:聚少離多的婚姻(夫多疑,船長) 36

例九:甲辰男命盤 38

1、問婚姻 38

2、雙妻命與再婚命不同 39

例十:掬淚風塵一女命 40

例十一:戊午男(妹夫的盤) 43

例十二:感情婚緣(父母緣不厚) 45

例十三:丁巳男 49

1、婚姻(早年喪父,10歲起家運轉弱) 49

2、分析06年夫妻感情: 52

3、此大限的感情、事業 54

4、借盤論妻子往事(工作、結婚、病、門牙) 55

例十四:命盤優缺點 58

例十五:三姐妹的婚姻 62

例十六:為事業而煩,不珍惜夫妻情 64

例十七:田宅、父母、夫妻共破兄友線(因出軌先分居後離) 67

例十八:緣旺而份不牢(第三者,遇人不淑) 70

例十九:夾縫掙扎的春天 72

1、外面有春天,堅決要離婚(五官不展,鬱抑形色) 72

2、徐娘半老,風韻尤存 74

例二十:騎車意外受傷,負氣結婚,終離 75

例二十一:不宜早婚,離婚要給房產 78

例二十二:一直無女友,與父母緣薄 80

例二十三:地下夫人格、走火入魔,誦經醫好 82

例二十四:兩大限同是酉年動情 84

例二十五:野雞研究生 86

例二十六:家運好,夫出走,去子宮,福厚 88

例二十七:問題家庭 91

例二十八:戊午女 93

例二十九:交友、生年、遷移交忌的盤 95

例三十:早婚緣薄 96

師公命例-感情類

序號 性別 原書所寫出生時間 年 月 日 時 所在原書位置(頁) 給範例所起的名字 備註

一 乾 甲午〈43〉年9月午時 1954 9 25 午 甲午男之沉浮

1 道藏例2(道藏30~33) 婚姻

2 道藏例2(道藏37~38) 左右命運的方向-性格

3 道藏例2(道藏41~42) 父子兩代人失敗的婚姻、家庭關係

4 道藏例2(道藏44~46) 37歲妻外遇,40歲離婚了

5 道藏例2(道藏57~59) 夫妻都欠感情債

6 虛回例5(14頁) 標準離婚格

二 坤 丁未年(56)5月亥時 1967 5 2 亥 借盤看六親

1 道藏例3(道藏52~53) 借盤看四舅

2 道藏例3(道藏54) 借盤看二舅

三 乾 丙戌年(35)6月丑時 1946 6 5 醜 道藏例11(道藏87~88) 老婆重享受,愛財卻不善理財

四 坤 甲午年(43)12月亥時 1954 12 8 亥 道藏例12(道藏89~90) 苦命女

五 坤 乙未年(1955)10月辰時 1955 10 4 辰 道藏例17(道藏140~141) 一婚離、二婚死,本就寡宿其命

六 坤 戊申年(1968)8月寅時 1968 8 6 寅 道藏例20(道藏147~148) 桃花旺相,頗受老闆青睞

七 坤 辛醜年(1961)6月卯時 1961 6 2 卯 道藏例21(道藏148~149) 27歲以表姊弟戀遭父母阻攔

八 坤 丙午年七月辰時生 7 辰 虛回例2(9頁) 聚少離多的婚姻(夫多疑,船長)

九 乾 甲辰年十一月戌時生 11 戊 甲辰男

1 虛回例4(12頁) 問婚姻

2 虛回例4(13頁) 雙妻命與再婚命不同

十 坤 癸醜年四月酉時生 1973 4 1 酉 虛回例8(22頁) 掬淚風塵一女命

十一 乾 67年11月申時生 1978 11 10 申 虛回例9(24頁) 戊午男(妹夫的盤)

十二 坤 庚申年(1980)12/21戌時 1980 12 21 戌 虛回例10(27頁) 感情婚緣(父母緣不厚)

十三 乾 丁巳年3月午時 1977 3 29 午 丁巳男

虛回例11(31頁) 婚姻

虛回例11(34頁) 分析06年夫妻感情

虛回例11(39頁) 某大限的感情、事業

虛回例11(45頁) 借盤論妻子往事

十四 坤 國曆61年陰曆七月五日寅時 1972 7 5 寅 虛回例12(54頁) 命盤優缺點

十五 坤 丁巳年六月子時 虛回例13(57頁) 三姐妹的婚姻

十六 坤 辛醜年七月戌時生 辛醜 7 6 戍 虛回例16(66頁) 為事業而煩,不珍惜夫妻情

十七 坤 壬子年六月初二日丑時生 虛回例20(74頁) 田宅、父母、夫妻共破兄友線

十八 坤 67年○月28日辰時生 虛回例21(77頁) 緣旺而份不牢(第三者,遇人不淑)

十九 坤 甲午〈43〉年8月酉時生 夾縫掙扎的春天

1 虛回例22(79頁) 外面有春天,堅決要離婚

2 虛回例22(80頁) 徐娘半老,風韻尤存

二十 坤 65年八月九日午時 虛回例27(89頁) 騎車意外受傷,負氣結婚,終離

二一 乾 77年6月22日巳時生 虛回例29(94頁) 不宜早婚,離婚要給房產

二二 乾 62年7月18日子時 虛回例30(95頁) 一直無女友,與父母緣薄

二三 坤 壬子農曆61 年七月子時 虛回例31(97頁) 地下夫人格、走火入魔,誦經醫好

二四 坤 1976丙辰年二月午時 1976 2 午 虛回例32(98頁) 兩大限同是酉年動情

二五 乾 國曆59年陰曆九月午時 1970 9 6 午 虛回例33(100頁) 野雞研究生

二六 坤 丁酉年十二月未時生 1958    12 8 未 虛回例36(109頁) 家運好,夫出走,去子宮,福厚

二七 坤 民國77年戊辰年五月卯時 虛回例40(116頁) 問題家庭

二八 坤 戊午年八月寅時生 虛回例45(124頁) 戊午女

二九 坤 65年5月12日子時 虛回例49(133頁) 交友、生年、遷移交忌的盤

三十 坤 65年5月12日子時 虛回例50(134頁) 早婚緣薄

備註:1、月、日、時選項中標注均為農曆時間。

例一:甲午男之沉浮

甲午年(43)9月午時

1、婚姻

(1)婚姻之成

1.「命宮」〈戊辰〉化貪狼〈感情曜〉祿入「福德」〈庚午〉,轉天同忌入「田宅」逢「夫妻」〈丙寅〉化來天同祿會。

則「夫妻」與「命宮」所化透過「福德」呈「雙祿」交緣于『田宅』,具足結婚成家象。《批:此即以「祿轉忌」及「追祿」手法串聯彙集而得其婚姻之緣。》

2.大限行于「福德宮」踏貪狼〈感情星〉「命祿」,為「本命命宮」祿入「大限命宮」,主此限必生「感情」喜悅。

此刻也成為「大限夫妻」〈本命命宮〉與「本命夫妻」的「雙祿」媾緣於「本命田宅」,是完整的「結婚成家」象。

3.當24歲「流年」踏本命「父母宮」〈婚姻的家〉〈己巳〉時,即化貪狼「權」入「大限命宮」〈本命福德〉會命祿,呈貪狼「祿權交拱」。《批:此即以「權」會「祿」,強化其緣的「追權」手法。》

則「流年命宮」以「權」強化了「大限命宮」所踏的情緣,而「父母宮」為「婚姻的田宅」,所以斯年感情得而更上一層樓的結婚成家。

4.以流年言,「大限命宮」〈福德〉乘旺緣為「流年父母」,而匯入因妻緣飛來成候的「本命田宅」,則又轉成「大限父母」,也恰為「流年福德」。

此一路以「本命」、「大限」、「流年」的「福德」及「父母」對應于婚姻之緣入於「本命田宅」,而找出了結婚的時間點。《批:此運用「祿轉忌」與「追祿」、「追權」間,令「同星曜」的「祿、權、忌」呈搭橋式的『串聯手法』彙集因緣。《批:此亦即所謂「用」歸於「體」之下的「天、地、人」三盤緊系合一,而歸納出了結果象。》

注:此例彙集了飛星的手法,如祿轉忌、追祿、追權、天地人三盤合一的相應等。引自《道藏飛秘》31~33頁。

(2)婚姻之敗

1.「夫妻」〈丙寅〉化廉貞忌入「命宮」,逢「田宅」〈辛未〉以文昌亦忌入「命宮」,匯成雙忌。《批:此即以「追忌」手法組合其不佳的因緣,彰顯出家庭與婚姻隱藏的病灶。》

2.而其「父母宮」〈己巳〉〈婚姻的田宅〉則以文曲忌入「遷移」〈甲戌〉沖「命宮」。《批:再度以「追忌」手法組合與事件「相關聯」的因緣。

3.則「夫妻」和「田宅」、「父母」令「命、遷移」兩頭呈三忌為破,婚姻、家庭已然大受其損而潛藏危機。

4.轉「遷移」以太陽〈挾三忌力〉忌入「交友」又逢太陽「生年忌」,計「四忌」破於婚姻的「共宗六位」,顯然已呈嚴重危機的婚姻。

5.此累「四忌」之破即以「轉忌」及「追忌」等手法並用的「宮位串聯」而得。《批:此「組合」式的『串聯』手法彙集因緣。以其「破敗忌」串聯入「遷移」,敗象外露矣,產生必然離婚。》

注:此例彙集了飛星的手法,如忌轉忌、追忌、沖照等。引自《道藏飛秘》30~31頁。

2、左右命運的方向-性格

(1)配偶之性格

1.「夫妻」〈丙寅〉以廉貞〈感情曜〉忌入「命宮」〈戊辰〉逢生年廉貞祿〈祿忌成雙忌〉,言妻可能因「執著」而不好溝通,但我能多所忍讓〈祿隨忌走〉;且容易以「多情〈欲〉」〈廉貞忌〉纏我,怎麼看都像很愛我。

戀愛的時候會像小鳥般的緊緊依偎著人,婚後則又呈緊迫盯人的醋罎子〈夫妻忌入命〉。

「當下」的她是真的很愛我,但誰也不知道,她日後竟是成為可以桃花雙鞍馬的人!《批:對她而言,廉貞「祿忌成雙祿」─背後存在了雙向感情。》

2.轉「命宮」化天機〈挾祿、忌〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」〈此時又是「祿忌呈雙忌」〉,以「廉貞忌」〈桃花星〉契入「疾厄」逢「自化祿出」,則更可以評估為此妻「多情多欲」,還真教人以為她是愛死了我而死纏爛打〈別懷疑,當下她對我都是真實感情。只是她的背後,還隱藏著日後的雙向情〉。

此一性格,平日生活可能就須要處處遷就于她〈夫妻忌入「命」、「疾厄」的兩逢「祿隨忌走」〉;她很喜歡聽感性的話〈夫妻忌入命得祿〉,也會像跟屁蟲一樣的要求出雙入對〈祿隨忌走〉,讓人以為她真是深情款款。

以其雙重的「祿忌成雙忌」為「重複需求」之象,故也衍生了婚後桃花於外的一馬雙鞍。

3.另者,上式的「情執」轉入「疾厄」即見太陰「忌出」于「父母」,而妻之「父母」〈兄弟宮〉〈丁卯〉形于表宮,又化來太陰〈漂亮曜〉祿會。此言妻:

/.愛漂亮,「太陰祿忌」于「父母」者,喜愛花枝招展。

/.多情〈挾桃花祿〉流露于外〈父母〉,嫵媚氣息易招引蜂蝶。

合上二式主其「華麗於表」、「招引蜂蝶」的習性。

/.其「福德」〈命宮〉化太陰「權」亦入「父母」宮,會其「父母」〈兄弟宮〉之太陰「祿」,則呈「虛榮」愛漂亮,喜歡別人的讚美。

4.以上敍述,就是運用于多宮位的「串聯釋象」手法,以『宮、星、化』並釋,廣泛的闡義。

注:此例引自《道藏飛秘》35~37頁。

(2)本人之性格

命盤「十二宮」,宮宮都能論人「性向」,不同宮位說的是不同方向的「個人性格」,此即「宮宮皆是春」。

1.其「財帛」〈丙子〉化廉貞〈博弈星〉忌入「命宮」〈戊辰〉逢廉貞生年祿,言此人愛「賭」而容易輸錢〈祿隨忌走〉。《批:「財帛」忌入「命宮」,因財辛苦象。》

2.轉天機〈挾祿、忌〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」〈祿隨忌走〉,為每邀必賭,樂此不疲。《批:1+2式等同「財帛」忌入「疾厄」,是惜財象。這也顯示此人平常不花冤枉錢,卻是逢賭難拒。》

3.另者,其「遷移」〈甲戌〉化廉貞祿入「命宮」〈戊辰〉,言其得「外在」的「機遇」或「樂趣」。《批:此式亦主其「長相」討好,容易發生桃花。》

4.如以1+2+3式合之,則其「賭」的「機會多」、「類別也多」, 從大家樂到六合彩,乃至於麻將、天九等,輸掉了約一棟公寓。《批:以「遷移」為「廣大因緣位」,故也興趣廣泛。》

5.如就3式往下延伸,轉天機〈挾祿〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」,即見乙太陰「忌出」〈消散〉于「父母」。

此一多宮位的「串聯釋象」可解為此人「桃花機緣多」而「肉欲」也多,常有物件不同的「露水姻緣」〈疾厄忌出〉。《批:「遷移」或「父母」化「桃花祿」者,多「嫵媚」、「身材好」或「俊美」,自然桃花機會多,宜其常「春風入室」;終於「疾厄」的太陰「忌出」,則春夢了無痕。》

注:此例引自《道藏飛秘》37~38頁。

3、父子兩代人失敗的婚姻、家庭關係

「命宮」坐戊辰,其「兄弟宮」〈丁卯〉化巨門〈戶籍星〉忌入「田宅」〈辛未〉逢巨門「自化祿出」,呈「祿忌成雙忌」。

「兄弟宮」為「父母」的「婚姻宮」,其父之于婚姻,有不正之妻。本造主人即為庶出,是後娘所生。且仍有其大媽所生的兩個同父異母兄弟。

同理,其「子女宮」亦以巨門忌入「田宅」逢巨門「自化祿出」,故而現今與一離婚女子同居,也撫養了非己出的小孩。

注:「自化祿、忌出」,皆處無心或少了做人、做事的「原則性」,所以產生了「糾紛」或「非常態性」的人事關係,很容易新人笑舊人哭。

注:此例引自《道藏飛秘》41~42頁。

4、37歲妻外遇,40歲離婚了

命盤自己會說話,原因娓娓道來。。。

1.「夫妻」〈丙寅〉化廉貞「忌入命」,轉天機〈挾忌〉『忌入疾厄』,即見太陰『忌出』于「父母」〈二度轉忌〉。《批:此「疾厄」的「忌出」于「父母」消散象,即為婚姻緣盡的「敗筆」處,可以將它作為一路契應的關鍵「對應」點。》

2.當「大限」踏于「田宅」〈33-42歲〉,本命「夫妻」宮則轉成『大限疾厄』。以「本命疾厄」串聯對應於「大限疾厄」〈佐以「田宅」和「父母」兩宮與「夫妻」的沖激共破于「命宮」、「遷移」〉,故而此限婚姻當然潛藏危機。《批:婚姻所化終「忌出」于「父母」─為婚姻家庭的「消散」象。》

3.以「本命夫妻」化廉貞「忌入命」〈感情債〉,37歲流年踏本命「福德宮」,此刻即為「本命夫妻」忌入「流年夫妻」〈本命命宮〉,是年其妻以「外遇」而家庭開始生亂。

4.以夫妻「忌入命」為「欠債婚姻」,必然產生折磨,故而哀哀怨怨的拖磨至40歲方以離婚收場。

40歲「流年疾厄」為「本命命宮」,乃形成「本命疾厄」對應於「大限疾厄」,複對應於「流年疾厄」。

5.以上諸式,都緣于「夫妻」忌轉忌入『疾厄』複見『忌出』于「父母」為其「致命敗筆」,故而一路以「本命疾厄」、「大限疾厄」、「流年疾厄」的對應於事情發生的時間點。

6.這就是所謂的『命盤自己會說話』,由是得以「掌握癥結」而依勢下斷。

注:此例引自《道藏飛秘》44~46頁。

5、夫妻都欠感情債,均不止一次再婚的命理。

1.「夫妻」〈丙寅〉化廉貞「忌入命」〈戊辰〉逢生年「廉貞祿」〈祿隨忌走〉,轉天機忌入「疾厄」〈乙亥〉隨即乙太陰忌出於「父母」。《批:此即逢「忌出」于「對宮」而作「二度轉忌」。》

2.夫妻「忌入命」逢「生年祿」,象為本造主人欠「婚姻債」。以「祿忌成雙忌」,所以是兩度的欠妻債,主二婚恐仍恐將遇人不淑。

3.之于其妻立場言,其妻可謂「命帶桃花」的欠「感情債」,以廉貞「祿忌成雙忌」于命,妻外遇造成一馬雙鞍,當然也是可恨的「情剩」!

4.當大限行於「福德宮」,24歲流年踏「父母宮」時結婚,是為「夫妻債」最直接的顯例。

以「本命夫妻」的「忌入命宮」而對應成「本命夫妻」忌入「大限夫妻」〈命宮〉;而「大限夫妻」既為「原命命宮」,則其二度轉忌串聯入於「流年命宮」〈父母〉,明白顯示斯年是來要債的「惡緣之婚」。《批:此即「天、地、人」三元合一。》

注:如易以其「妻」之「福德」〈命宮〉與「疾厄」〈交友〉出發,觀其感情狀況:

1.其「福德」〈命宮〉〈戊辰〉化貪狼祿入「本命福德」;其「疾厄」〈交友〉〈癸酉〉既坐太陽生年忌,複以貪狼〈挾忌〉亦忌入「本命福德」〈劄實忌〉。

此言盡其妻的既「多情」也「專情」,日後當然會靠不住的移情他戀。

2.轉「本命福德」〈庚午〉以天同〈挾感情祿、忌〉忌入「田宅」,逢「妻命」〈丙寅〉化來天同祿會。

由是自其妻的「福德」、「疾厄」至「田宅」,其妻共媾兩個「祿忌成雙祿」,則此一生婚前、婚後的春風何止兩渡玉門關?其妻也于離婚後旋即再婚,不數年仍又以離婚收場。

3.又如「夫妻」化廉貞「忌入命」逢廉貞「生年祿」,于其妻為「祿忌成雙祿」的多情多欲,于命造主人則為「祿忌成雙忌」的加倍之失。

注:此例引自《道藏飛秘》57~59頁。

6、標準離婚格(妻善妒,欲重;男多情)

《師公網上的資料》第14頁

一男命甲午年九月午時生,命宮坐戊辰得廉貞生年祿與文昌。夫妻坐丙寅得破軍生年權與右弼,以丙廉貞忌入命逢生年祿,是欠妻業力債〈祿隨忌走〉;轉戊天機忌入疾厄又逢自化祿〈祿忌成雙忌〉,予取予求;然終見疾厄乙太陰「忌出」于父母宮〈終將債完而分手象〉。

上式夫妻忌入命為債,必久苦。大限踏田宅以辛文昌再忌入命破婚姻,三十七歲行福德,流年夫妻〈本命宮〉破矣。是年妻外遇事蹟敗露啟風波,哀怨拖磨三載有餘〈業力債〉,四十歲踏交友,則本命宮為流年疾厄,為壞之底限而簽字離婚。

綜合之,大限疾厄〈夫妻宮〉應對流年疾厄,流年疾厄再應對本命疾厄而「忌出」,債完分手。

上例離婚條件:夫妻、父母〈婚姻的田宅〉、田宅三者皆破,標準離婚格。

以其夫妻宮立場言,飛丙廉貞忌入命逢生年祿,言妻平常醋意重,一旦己身外遇則其執情不能自己;此式亦象其妻欲重〈得廉貞祿、忌複轉入疾厄〉

命既坐廉貞生年祿于辰宮,轉戊天機忌於疾厄逢自化祿,具多情種子象;複轉乙太陰忌出於父母,言遇喜歡對象而不免形于色〈父母為遷移六位─情緒表像〉。星曜為太陰者,為偏挑幼齒的歪嘴雞。

此造離婚後,轉謀職於大陸,由此春花秋月何時了,往事知多少!

餘諄戒曰:二婚須慎,汝格局夫妻忌入命逢生年祿,但防兩度婚姻債!嗚呼!言諄聽藐,徒呼奈何!

例二:借盤看六親

坤造丁未〈56〉年5月亥時生.

1、其四舅貌似潘安,桃花多如過江之鯽。

1.「四舅」〈占疾厄宮〉,其「父母」〈癸卯〉坐太陰雙祿,長相姣好親和;轉貪狼〈桃花曜〉〈挾雙祿〉忌入「子女」〈桃花宮〉。

其「遷移宮」〈父母〉〈戊申〉化來貪狼亦祿入「子女」,會前式呈桃花三祿,宜其貌似潘安而多拂面春風。《批:凡「太陰」化祿會「桃花曜」的串聯者,尤易多春風,乃「月圓」引情思其義,名為「遍地桃花」。》

2.「田宅」為「歡樂宮」。四舅的「田宅」〈夫妻〉〈乙巳〉化天機祿入「本命遷移」〈癸醜〉,驛馬象;轉而化貪狼〈挾祿〉忌入「子女」,會其「遷移宮」〈父母〉〈戊申〉飛來貪狼祿,此亦主其桃花賓士。

注:此例引自《道藏飛秘》52~53頁。

2、其二舅〈占「子女」宮〉東吳大學畢業,終生未娶。

1.二舅其「父母宮」〈夫妻〉坐下巨門雙忌,長相及氣質不討好。

2.二舅其「遷移宮」〈田宅〉〈庚戌〉化天同忌入「福德」〈己酉〉,轉而文曲〈挾忌〉忌入「財帛」,兩頭見忌呈「雙忌」。此言其孤陋,少主動與人往來。

3.其「父母宮」〈夫妻〉〈乙巳〉既坐巨門雙忌;乙太陰〈挾雙忌〉又忌入「財帛」。

4.合上式則二舅的「父母」與「遷移」呈四忌破于「財帛宮」,因此孤獨一生,收入也不安定。

5.轉「財帛」化貪狼〈挾四忌〉忌入「子女」沖「田宅」。「貪狼」者「感情曜」,以四忌衝破「田宅」,宜其性格「孤癖」而失婚。

注:此例引自《道藏飛秘》54頁。

例三:老婆重享受,愛財卻不善理財

幹造丙戌〈35〉年6月丑時命宮甲午貪狼。

此造其妻愛財計較卻不善理財,卻重自身享受,緣何?

1.「夫妻」〈壬辰〉坐廉貞「生年忌」,個性執著;化武曲財星〈挾忌〉忌入「福德」〈劄實忌〉。此言其妻愛財計較、死要錢,卻重己身享樂。

2.轉「福德」〈丙申〉化廉貞忌還入「夫妻」會廉貞「生年忌」,造成雙忌沖激,久之而衍生了夫妻為錢爭執的不滿之情。

3.「命宮」〈甲午〉以廉貞祿入「夫妻」會上式的雙忌,為欠妻債的產生予取予求〈祿隨忌走〉。《批:綜合以上所述,則婚姻不諧而後恐將移情於婚外,乃「夫妻」坐廉貞〈桃花星〉生年忌複得廉貞命祿,豈非「祿忌成雙忌」的桃花生動乎?餘以慎防「二度妻債」相勸。》

4.其妻何以不善理財?乃「夫妻」既坐生年忌,複挾忌入「福德」沖「財帛」,此狹隘偏執的處事,豈能成就何事?

注:此例引自《道藏飛秘》87—88頁。

例四:苦命女

坤造甲午〈43〉年12月亥時生,命宮丙寅天同、天梁。

此造婚姻不美,晚近夫得腦癌亡身,55之齡仍租屋過日,且己身已洗腎13年,緣何?

1.「田宅」〈己巳〉以文曲忌入「父母」,「遷移」〈壬申〉以武曲亦忌入「父母」呈雙忌〈沖「疾厄」─家運〉,此即「家庭」與「果報」相戰,造成「丁財凋零」象。

2.轉「父母」〈丁卯〉化巨門〈挾雙忌〉忌入「夫妻」;而「福德」〈戊辰〉坐太陽「生年忌」,以天機〈挾生年忌〉忌入「事業」,令「夫妻」、「事業」一線匯呈三忌。

3.合1+2式,串聯釋象為家道中落、丁財兩虛。此將傷財、傷夫,故而經濟差,至今55歲仍以租屋過日,以及晚近夫腦癌亡身。《批:此業力之重除令家道不興的傷財、傷夫外,日後仍恐將傷己、傷子。》

例五:一婚離、二婚死,本就寡宿其命

坤造乙未<1955>年10月辰時生,命宮癸未無主星,遷移坐武曲、貪

狼。

1.「田宅」〈丙戌〉化廉貞忌入「福德」〈乙酉〉,轉太陰〈挾忌〉忌入「交友」〈夫妻的「共宗六位」〉逢「生年忌」呈「雙忌」,容易婚姻上的天倫有憾。

2.「交友」〈戊子〉既坐「生年忌」,自當轉天機〈挾雙忌〉忌入「子女」沖「田宅」〈二度轉忌〉;而「父母」〈婚姻的「田宅」〉〈甲申〉以太陽忌入「疾厄」〈戊寅〉〈父母「忌出」〉,轉而亦化天機〈挾忌〉忌入「子女」沖「田宅」。

3.合1+2式,則「田宅」與「父母」共匯「三忌」破于「交友」,厝內無夫象。

4.「夫妻」〈辛巳〉化文昌忌入「兄弟」沖「交友」,則婚姻的「共宗六位」呈「四忌大破」。

5.轉「兄弟」〈壬午〉化武曲〈挾四忌力〉忌入「遷移」,婚姻煙消霧散。

批:此即「夫妻」破婚姻的「共宗六位」,串聯于「田宅」、「父母」呈「四忌忌出」於「遷移」,宜其宅內無夫、終老孤獨相。

注:此例引自《道藏飛秘》140~141頁

例六:桃花旺相,頗受老闆青睞

坤造戊申〈1968〉年8月寅時,命宮己未坐天梁。年40餘未婚,桃

花旺相;能力強,頗受老闆青睞。

1.「交友」〈甲子〉化廉貞〈桃花曜〉祿入「兄弟」,容易產生近身桃

花。

「子女」〈丙辰〉坐貪狼〈桃花曜〉「生年祿」,化廉貞〈挾祿〉忌同

入「兄弟」會上述「交友」祿,匯呈桃花「雙祿」于「兄弟」。

批:「兄弟」者,手足位,隱喻近身的朋友。凡人際宮化祿入「田宅

三方」者,皆近此義;譬如「夫妻」祿入「疾厄」,很容易身處異性

多的環境裏。

批:此即運用「追祿」手法彙集因緣。

2. 轉「兄弟」〈戊午〉化天機〈挾雙祿〉忌入「遷移」〈乙丑〉逢天

機自化祿。此即人際拱我。

批:「交友」與「子女」〈交友的事業〉,匯吉轉而顯於外〈遷移〉,容

易於人際上遇有成就者的提攜。所惜者,天機「生年忌」坐於「遷移」,

而「兄弟」〈戊午〉必挾文曲「命忌」也忌入「遷移」呈雙忌,好景

還恐不常在。

3.何以遲遲未婚?

「夫妻」〈丁巳〉巨門「自化忌出」、「田宅」〈壬戌〉武曲「自化忌出」,

當礙于成家緣。

「命宮」〈己未〉以文曲忌入「兄弟」〈戊午〉沖「交友」,轉而化天

機〈挾忌〉忌入「遷移」逢天機「生年忌」呈「雙忌」。此其外緣不

佳象,亦妨于感情的建立與維持。

批:凡「田宅三方」坐忌沖「交友三方」者,於「人緣」方面當然會

產生或多或少的折扣。

「遷移」〈乙丑〉既坐「生年忌」,當轉太陰〈挾雙忌〉忌入「財帛」;

而「父母」〈婚姻的田宅〉〈庚申〉則化天同忌入「福德」,令「財帛」、

「福德」線兩頭呈「三忌」,也是礙于成家緣。

4.何以能力強,受老闆青睞?

「遷移」〈乙丑〉化天梁權入「命宮」,此能力其一也。

「命宮」〈己未〉化貪狼權入「子女」〈交友的事業〉〈丙辰〉會貪狼

生年祿,轉而廉貞〈挾祿、權〉忌入「兄弟」〈成就位〉逢「交友」

〈甲子〉化來廉貞祿拱,此能力其二也。

注:此例引自《道藏飛秘》147~148頁

例七:27歲以表姊弟戀遭父母阻攔

坤造辛醜〈1961〉年6月卯時生,命宮壬辰坐貪狼。27歲以表姊弟

戀而橫遭父母阻攔,弄得沸沸揚揚。

1.「生年」文昌忌于「田宅」〈乙未〉,轉太陰〈挾忌〉忌入「兄弟」;而「夫妻」〈庚寅〉則化天同忌入「交友」。此言其感情將受阻,無法圓滿「結婚成家」。

2.「大限夫妻」〈本命命宮〉〈壬辰〉化武曲忌入「遷移」〈戊戌〉,轉而化天機〈挾忌〉忌入「子女」沖「田宅」。此為拙於處世不圓融的傷情象,亦阻于「成家」。

3.兩式合之,則「田宅」與「夫妻」共三忌串聯呈破于「交友」〈婚姻的共宗六位〉,當然阻于「結婚成家」。

4.27歲「流年」踏「兄弟宮」,「流年命宮」坐「田宅」〈生年忌〉轉來的太陰忌,「流年疾厄」〈本命遷移〉坐武曲命忌,此二情緒宮受迫,當生其苦。

5.此「交友」、「遷移」與「夫妻」所化串聯共破,宜其感情事鬧得沸沸揚揚。

注:此例引自《道藏飛秘》148~149頁

例八:聚少離多的婚姻(夫多疑,船長)

女命丙午年七月辰時生

論命經驗

我的論命經驗是,一家人只須其中一人準確時辰的命盤,就可以借宮搞定他們一家人的問題。當然借宮看週邊人事,必有折扣,但通常至少雖不中亦不遠。因為,能成為一家人,必是累世因緣成共業的聚會。

我說,論命需要時辰準確,道理就在此。如果時辰不准,論週邊的人定會出現牛頭不對馬嘴。

譬如一女命丙午年七月辰時生,命坐壬辰巨門。廉貞生年忌落田宅,乙太陰挾生年忌轉而忌入夫妻宮逢生年天機權,故而其夫必存在于權、忌的固執、自以為是之個性,常疑妻紅杏出牆〈廉貞忌〉而幾至家變。

夫妻宮坐庚天同忌入遷移逢生年祿,夫為船長常離家〈遷移得祿〉,轉戊天機又忌回夫妻宮會前式成雙忌,言其居家有空寡之憾。

然前式的另一面含義也明示此女因夫妻宮見忌為婚姻債,越雷池則惹家庭風波。

限入子女,田宅廉貞忌為大限遷移,則大限遷移應於本命遷移,而夫妻宮之忌則為甲申流年遷移,宜其該〈去〉年上演家庭風波。

注:夫妻聚少離多條件須我田宅、疾厄與夫妻疾厄〈交友〉衝破,衝破越重則相聚越少。上例田宅之忌飛化入夫妻而後轉忌於遷移,複得夫妻疾厄以丁巨門忌入命,命、遷兩頭雙忌為破。而本命疾厄〈大限夫妻〉得武曲命忌,轉己文曲忌入事業沖夫妻,則計四忌之破,當然空寡。

例九:甲辰男命盤

男甲辰年十一月戌時生

1、問婚姻

命坐丙寅七殺、文曲,大限踏田宅得太陽生年忌,幹己以文曲忌入命,言此大限命得忌複忌入本命必有家庭與經濟〈兄弟丁巨門忌沖田宅成兩頭忌〉之煩。轉命丙廉貞忌入夫妻宮得生年祿與本宮自化忌出,何解?

是此限之煩恐傷及婚姻,唯大限命與本命既得「定業忌」其煩必久。

實則前癸未年踏交友〈夫妻的疾厄〉宮以辛文昌再忌入夫妻,該年起婚姻即多齟齬分居,延至今乙酉年尤烈,數度欲離又止〈自化忌出消散離念〉。此即命宮坐忌為業力加身,一生必多不同時段的不同煩惱。問是離好還是不離?

觀其父母宮〈婚姻的田宅〉以丁巨門再忌沖田宅,合前式有三忌複自化忌出傷及夫妻,確有離婚危機。餘告以婚姻處刀口邊緣,忍可過〈自化忌出消散離念〉,不忍則再婚。告以忍至後年行子女亥宮,婚姻再現生機,乃夫妻宮丙化天同祿入父母宮〈婚姻的田宅,大限夫妻〉,轉丁巨門忌照大限為吉〈此祿轉忌不可言為沖〉。後年踏亥宮,則流年父母吉應于本命父母,本命夫妻應吉于大限夫妻,當為轉機。

何言不忍則再婚?以其夫妻宮坐生年祿得命忌,祿忌成雙象;而命與夫妻皆丙化天同雙祿于父母宮,言成家緣旺。處理不慎,二婚何疑?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2、雙妻命與再婚命不同

男甲辰年十一月戌時生,四十二歲,問婚姻?

命造主人告余:其妻拿他的八字給三位命師批過,皆言其有雙妻命,現因婚外情而當然經濟不裕。哀哉!非也。

通常一般命者見夫妻坐廉貞生年祿,就言此人桃花重,可能十有八、九次是准的,但十有一、二次是殺人不用刀。

田宅太陽忌複以文曲忌入命,是此人欠家庭債而夠疲勞。雖命轉丙廉貞忌入夫妻得廉貞生年祿,但又見廉貞自化忌出,此像是指如果離婚而將再婚。

乃田宅之忌終入夫妻又見忌出為破,是同一時段不能容享齊人雙福的一妻格。須分段施工才得二春,強求則立見家庭革命。

況且此造婚姻的田宅〈父母宮〉佑以丁巨門忌沖既坐生年忌的田宅,合前述已成離婚格,如何奢望一屋簷兩春風?

例十:掬淚風塵一女命

此歹命坤造,癸醜年四月酉時生,命宮庚申單坐廉貞。

別認定廉貞囚星、次桃花入命,就應落風塵。試想紅塵有多少廉貞入命人?無須以執而免思維偏臭。

一、生年貪狼忌於遷移,遷移單忌本內斂守分應無妨,而財帛則廉貞「忌入命」〈業力〉成兩頭見忌之破。

命、遷既破,而遷移轉太陽忌入交友又逢太陰「自化忌」消散,人生將無能預期而失其自主與方向。其疾厄也乙太陰同忌于交友成破敗,更形無法掌控的厭煩漫亂!

注:生年忌即為人命於紅塵的業力點,此忌所落之宮即為該宮於我的約束或責任、付出。轉忌〈深究〉複見破敗則個性或際遇呈紊亂無自主意志或身不由己。

二、命宮庚天同忌入田宅,本為守成顧家象,轉癸貪狼再忌入于遷移成零亂破碎格。

此挾財庫〈田宅〉之忌出,傷害已巨,複於遷移遭遇生年忌,立成烽煙迷亂,故而言其零亂破碎。

實則此女出身排行居末,上有二姊無兄弟。大姊天生弱智殘障,二姊感情早發早嫁,結婚生子,獨遺此女與父母相依。

好景不常,16歲起家道中落,負債累累。不得已而下海伴酒數年而後清償家債完畢再嫁為人婦,無奈紅顏〈長相真的漂亮〉薄命的遇人不淑,富家老公貪花戀酒複吸毒,每每拳腳相向,以淚洗面渡日。哀哀淒淒折磨了數年的婚姻生活,終以贏得離婚訴訟而收場。

身懷贍養費,本可安靜守分以期再遇良人,無奈去年遇詐騙集團令其負債800余萬,不得已再陷歡場執壺,繼續面對生張熟魏的腥臭人生。

何由命陷歡場,學理如何說?

遷移與事業兩皆坐甲,以廉貞雙祿入命,轉庚天同挾雙祿忌入田宅會財帛飛來天同祿,天降旺財。

財祿入田會吉,複以癸貪狼忌入遷移逢夫妻〈恩客〉飛來貪狼祿會,桃花財旺矣〈花美引蜂蝶、物臭招蚊蠅〉。

然夫妻以貪狼祿照命,轉甲太陽忌入交友又逢命祿,恩客之緣人氣旺。但交友本宮太陰自化忌出消散,逢子女飛來太陰祿再續會,是夫妻、子女共襄盛舉的緣去緣來象,為得桃花旺財而生張熟魏的熱鬧送往迎來。此十足的風塵女命構格,何足異哉?

注:凡命見兩忌衝破者,屬「業力重」的「破格」,非傷身則逢顛沛,常無力與造化抗衡。

好友心切,引薦推命而不能拒。論畢,但見此女伏案頹泣,我心戚戚焉。忽憶「琵琶行」:滿座重聞皆掩泣‧‧‧江洲司馬青衫濕!

此女夫妻以貪狼祿於遷移逢生年忌,是駐緣於外,轉太陽忌入交友逢命祿複自化忌。則送往迎來,春花秋月何時了?但─終究無夫:

夫妻以天機忌入疾厄逢自化祿,雜亂多夫象,轉乙太陰忌入交友;田宅化貪狼忌會生年忌「忌出」於遷移,轉甲複太陽忌入交友。

兩路瘀化同入交友終太陰自化「忌出」。

既見貪狼雙忌出於遷移,終複交友乙太陰自化忌出,則家庭、婚姻破礙殆盡。

過盡千帆皆不是,獨向夕陽恨晚天!

引自虛回例8(22頁)

例十一:戊午男(妹夫的盤)

婚緣

我妹的男友67年11月申時生,命坐丙辰有巨門和陀羅。二人認識三個月,現已論及婚嫁,預定明年結婚。我看著命盤看了半天實在是看不出個所以然來,以下請老師指正:

大限踏入福德宮,由宮幹戊化天機忌入夫妻宮,又大限夫妻宮又飛忌入田宅,所以可確定這十年有成婚象。可是左看右看實在是不懂流年為何是明年,總覺得應該是今年或前年,請老師指導……

又生年忌入夫妻宮是指在乎夫妻,執著於她?那生年權與命權也落入該宮,又該如何解釋?

答:「生年忌入夫妻宮是指在乎夫妻,執著於她」?

非也!是指你妹生年權、忌入其命而性執剛愎,所幸轉忌入財帛隨即自化忌出,似灰堆遇風而楊,但很快事過境遷、大而化之。

此妻個性大而化之則不積新仇舊恨,婚晚而無傷。而其命權入于夫妻,是之於婚姻不服輸象。

此造若早於婚姻,必哀怨輾轉、進退失據。以福德天機忌于夫妻逢生年忌,轉太陽忌〈雙忌〉入財帛〈對待位〉又逢田宅飛來文曲忌,呈亂象而深隱憂患。此象唯以遲婚乃避其害,明年六月為婚姻業力尾聲,九月後則琴瑟合鳴矣!

生年忌、兄弟(夫妻共有的田宅)忌、福德忌、交友(夫妻的共宗)忌四忌入夫妻,又轉忌入財帛(夫妻對待),會合田宅文曲忌于一宮,是否財帛已破?夫妻已破?那還能通用上面的解釋嗎?是指成家後(田宅來忌)容易有爭執嗎?會有離婚的危機嗎?是不是田宅沒破並不會有這問題?

答:「兄弟為夫妻共有的田宅」?你錯了!是父母為婚姻的田宅!兄弟則為夫妻對待〈財帛〉的田宅─房間位。

婚姻見破,須尋求業力過盡後乃婚,而平妥無礙!明年九月既過盡業力,何複杞人憂天?別自暗靈竅!

兄弟生年祿轉忌入夫妻宮、兄弟祿、命權科、父祿科、福權〈忌?〉、官科、遷科、疾科、子女祿等全落入夫妻宮,逢上述夫妻宮現象又這如何解釋?真是一頭霧水,是指他的異性關係動盪大、又好又壞時好時壞嗎?

答:凡無關于婚姻牽系宮位,其化另有它義,何足狹隘於思考而徒增自擾?此造婚于明年六月後,當白首共諧!乃夫妻廉貞祿于田宅,轉而文曲忌入對待財帛之宮,是晚而佳偶天成,不足裹思相擾。

何以佳偶天成而共效于飛于明年?命理〈有福〉肯定如是說:

去〈酉〉年流命踏交友,以辛巨門祿入大限夫妻〈命宮〉,得緣象;轉丙廉貞忌入田宅逢本命夫妻甲廉貞祿來會,兩情必相悅。

明年,本命夫妻宮為明年之田宅、本命交友宮為明年之夫妻,相互順緣交吉,悅緣天成!

引自虛回例9(24頁)

例十二:感情婚緣(父母緣不厚)

乾造,西元1980年12月戌時

大限走到夫妻宮化科,生年夫妻宮化權,流年的福德宮又走到夫妻宮化科,這是代表什麼意思呢???同時一個宮有二個科、一個權…

而且大限福德宮坐本命宮貪狼化祿和天馬,大財在遷移宮,本遷有祿存,這算是坐祿向祿嗎??

請大大幫忙解答一下,感激不盡!!

答:我沒弄懂你所問,請出示實例命盤。

這是我自已在看明年的流年盤,西元1980/12戌時,農曆69/11戌時,不知道自已有沒有看錯…@@,麻煩大大了,謝謝!!

答:命宮戊寅坐貪狼,以戊右弼化科逢生年權于夫妻宮又見本宮自化科。

夫妻宮得雙科,指你所交的異性總是長相較好看,也可能發生已分手沒連絡的物件再度搭上線。

夫妻宮以戊貪狼祿入命,是感情緣早發。轉戊天機挾祿轉忌入于父母宮〈第二大限福德〉,言第二大限即見感情喜悅。

然生年天同忌坐子女沖田宅,以丁忌入父母宮會命忌;夫妻以戊天機亦忌入父母,三忌之害必以口舌欲分手。

而交友以癸貪狼忌入命會夫妻祿和自化祿,是感情複雜象,有第三者介入。

現年二十六歲,大限踏夫妻宮得雙科一權,是明〈戌〉年之流年福德。福德者異性的氣數字,則明年可能發生過去的物件主動〈權〉與你連絡〈科〉。

言第二大限即見感情喜悅???這是代表我第二大限應該有婚緣了嗎??

是不是錯過了,還會再有嗎??~”~

如果第二大限不見感情喜悅,妳該考慮「生辰是否精准」?請詳細斟酌生時。或者─ 妳再給我ㄧ張周邊親人比較自然生產的命盤,我可藉此回看妳的命格。

不過真的很感謝大大,經您這樣子一解說,小女子對大概有些明白了,

我還有看到一個地方,有點小小害怕,流夫廉貞化忌座本命遷移,

大限武曲、文昌+大財(也就是流夫)鈴星+流遷陀羅,變成鈴昌陀武…@@ 真的粉可怕,不知道會發生什麼事情?會不會因為感情的事而起爭執,還是破財(大財)、還是會有交通意外(流遷)????

不知道這樣子形容大大能看得懂嗎??我會不會想太多了???

我在第二大限交了三、四個男友,但每個大概都是一年多分手,並沒有走到結婚…我的出生時辰是在戶政事務所申請的出生證明,它是勾下午7:15分(出生證明有可能會勾錯上、下午嗎??@.@)

我有二個弟弟、一個同母異父的妹妹,媽媽是49年次,爸爸是46年次,我大弟71/8/23(國曆)、小弟72/9/24(國曆)、小妹是89年次的,不曉得生辰時間…麻煩大大了,若有不足的,小女子可以再提供歷年所發生的大事來印證,感激不盡了!!

答:從妳說的:一個同母異父的妹妹。

這讓我感覺妳的生辰可能對的,因為父母宮細論則代表父親,借父母的婚姻位─兄弟宮看媽媽。那麼─ 妳的命戊天機忌入父母而生年天同忌沖家庭,轉丁巨門又入父母宮,令父母宮得雙忌。父母宮得雙忌又以己文曲再忌回命,言爸爸業力重,與爸爸緣有破而必生憾事,接近生離死別。

前述第二大限即見感情喜悅,指的是異性緣喜而非婚緣之喜。實則妳命的感情「緣旺而份薄」,會經過多個「有緣無份」的交往。

父母宮為婚姻的田宅,為感情的成熟位。上述妳的父母宮有破,而夫妻宮又以天機再忌于父母,三忌之妨會讓妳遲婚,不遲婚則防離異。

明年走本命財帛宮,以丙廉貞忌入原命遷移〈大限財帛〉逢廉貞自化祿,是指支出多或與人金錢不愉快的現象,多主金錢的事,與婚姻、感情何干?

大限〈踏夫妻〉與明年的流命看來,即主婚姻、感情于明年又為波濤之起,後年亦屬不利。此看法與妳說的明年的夫妻宮很可怕無干,是本命、大限之惡應於明、後年。

原來是這樣子…感謝大大的解說,大大四化真的是非常參透…

要把四化這麼活用又肯無私分享的大大,我想只有您了…^.^

我命戊天機忌入父母,而生年天同忌沖家庭,轉丁巨門又入父母宮,令父母宮得雙忌,這代表我克父母嗎??

我從小與父母就很少時間相處,因為父母都忙著賺錢,十六歲就沒住家裏了,直到現在自已還是很少回家,很自然地習慣自已獨自生活了…而與異性有緣無份,我覺得是真的,來來去去幾個,雖有夫妻之實,卻無夫妻之名…~”~

28歲後結婚算晚婚嗎???生年武曲化權在夫妻宮,代表我的另一半是個大男人很愛管我嗎???另外最近我與小弟要做早餐的生意,不知道是否適合呢??感激不盡!!

答:既與父母聚少離多,當然就比較不克父母。

前述言沖田宅、破夫妻和父母,此象一直到30歲〈醜年〉仍礙婚緣,乃30歲之流年夫妻宮尚且坐天同忌沖田宅故也。

然大限既踏夫妻飛祿入命〈大限福德〉,轉而喜入30歲之流年福德〈父母〉,是以該年12月婚緣入矣。

生年武曲化權在夫妻宮,代表另一半是個大男人則有之,很愛管妳則未必,因為夫妻宮還是祿入妳命。象主平常他會給妳很大的空間,待吵架時則呈現大男人氣勢。

命理上的沖田宅、沖疾厄,多主個性快直而烈則影響安定性,防工作、收入斷續。此象主年輕宜上班安穩就好,作生意怕不久常。

明年如做早餐生意,但防後年事業又生變。

如果30歲起作生意,則安穩也賺錢,因30歲起妳的個性會平穩多了。

引自虛回例10(27頁)

例十三:丁巳男

1、婚姻(早年喪父,10歲起家運轉弱)

某男:國曆66年陰曆三月二十九日午時。

1、此男是否二婚命?

2、本大限婚姻如何?

3、今年是否會離婚?

生辰務必是要絕對自然生產,以下所斷如有出入,應請檢討生辰:

命坐廉貞、天府、文曲于庚戌宮,則夫妻以戊天機「飛忌入疾厄逢本宮同星曜自化祿」〈成雙忌〉,不和諧之象〈但防紛爭〉。轉乙太陰忌入父母宮〈婚姻的田宅〉又逢太陰生年祿,此兩度祿忌相逢是婚姻不單純象,但防二度婚姻〈以疾厄、父母兩頭忌為破,故非雙妻格〉。

父母太陰祿、忌位今流年福德,有見異思遷象,不知命盤主人如何想法?

事實是,命主虛歲10歲起,家運轉弱,生活貧窮。未舉行正式婚禮,國曆93年註冊結婚,今年妻子不滿命主家庭和公婆做事而和丈夫吵吵鬧鬧,命主心煩。但尚不想離婚。

田宅坐巨門生年忌與天同命忌〈雙忌家庭緣有破〉,以癸貪狼忌入福德〈流年田宅〉沖大限夫妻〈財帛,婚姻對待位〉,轉而以壬武曲忌入事業沖夫妻〈大限命〉。則本命田宅應于流年田宅,大限夫妻之沖應于本命夫妻,是以今年十一、十二月有婚姻危機。

上式事業見雙忌複壬武曲自化忌出,削減沖夫妻之力,願意忍一定可以雲開天清。離與不離但看個人的思維與涵養。

上式是大限福德〈命宮〉忌轉忌入原命福德,則第一忌的入本命田宅呈雙忌應于流年田宅,亦指今年家庭多口舌〈巨門忌〉外,還防家運低陷,凡事守為上策。

-准!!!今年命主新房出現漏水,因此和房屋開發商出現口舌糾紛。

1、此人早年喪父。不知道命盤可有徵兆?

答:命宮無大限,第一大限寄于夫妻宮〈即所謂的少小限〉。此命之敗筆,破于田宅得巨門生年忌與天同命忌〈雙忌〉。田宅複以癸貪狼忌入福德家運下陷之象,轉壬武曲忌入事業沖夫妻〈少小限〉。此田宅挾雙忌,複以忌轉忌沖少小限,當然少小運逢乖違。學理上忌轉忌之沖已銳不可當,更何況是挾雙忌尤烈。

然你說十歲,我看應是九歲踏田宅即開始家運衰退,細思而後請給我答案。田宅又為父之福德見破,當與早年喪父有關;除上式外,觀父命與父疾厄〈財帛宮〉是否各飛文昌忌與廉貞忌入命呈雙忌?轉而再飛忌入田宅呈三忌破,父緣大傷,應是大血光或「癌症」之厄。

2、此人事業自化忌,事業運如何分析?財運如何分析?

答:運限之順逆,不是非觀事業或財帛不可。譬如此命,遷移以甲廉貞祿入命,言此生必有得福之時;轉庚天同忌入田宅得財帛丙天同祿來會,大吉。乃本大限財帛〈遷移〉與本命財帛吉應于田宅,待後年踏亥宮,運程必是大好之始。

此即所謂先觀命格而測應運限。閣下有尚未開始的大好前程。唯本命既田宅〈守成宮〉見破,凡事收斂為吉,含事業與婚姻〈家庭〉。至於事業自化忌則更應收斂,指年輕宜上班安穩是上策。

前言恩師讓學生注意婚姻陰曆十一月份。昨日,因家庭關係之事,與妻子大吵一架,太衝動導致夫妻關係出了問題,哎!真不知道會不會因此陷入離婚危機中!請指教

答:本命上,婚姻問題出在:

一、命忌入田宅成雙忌,轉而雙忌入福德;交友〈夫妻的疾厄〉亦飛忌入福德呈三忌,轉而以武曲三忌沖本命夫妻。言家庭與你妻最好沒有實務上的牽扯〈夫妻的疾厄與田宅呈三忌難共處、共事〉,否則妻欲離開你家!幸好交友忌于事業宮逢自化忌出,會有一次再一次的欲離去而後又打消念頭。當今之計,如何令其再一次打消欲離去的念頭?無它法,只有你和顏道歉!保證有效。

今年田宅〈福德〉三忌,是包含你的命轉忌和夫妻疾厄的忌相沖,你真的火氣上來了〈福德見忌〉,她也真的不爽呀!則11月的流月福德對上本命福德,引爆啦!10日到13日是爆炸的威力範圍,忍呀!14日起漸太平。

二、夫妻忌入疾厄轉而忌出於父母,是大限命轉忌於今年的福德當然為苦!然而,妻忌得你疾厄的自化祿,你忍,她則得祿心舒,不忍則祿忌成雙忌,多吵幾回!轉而忌出於父母〈相品宮、修養位〉又逢生年祿,你就裝出一點修養讓她樂〈得生年祿〉嘛!反正又不會少掉一塊肉!

和顏道歉!保證有效。

確實因為我家庭特殊造成婆媳誤會大,還好我們不住在一起,真擔心她會離開我!謝謝恩師建議,陰曆十一、十二月份還有那些天要注意嗎?

明年婚姻狀況如何?越來越心理不踏實了!

答:你的婚姻,基本上過完第四大限即太平。你不是標準離婚格,雖有危機〈田宅多忌沖婚姻〉,但只要:

一、不與家人同住。二、不與家人共事。三、忍讓她,她愛聽你說好聽話。四、幫她買點服飾、美容用品消她的氣〈太陰忌逢祿〉。五、幫她做牙齒。六、加強你的忍耐度,你有點沉不住氣,經常發過了脾氣才事後後悔。

恩師,您太神啦!比學生自己還瞭解我的脾氣!一定聽取恩師教誨,等有了富裕錢,去臺灣給您請安!

請問老師,流日的排法是什麼?學生不曾思索過流日,還有流日也要用宮幹四化嗎?

答:以地支言,「寅」為正月〈鬥君〉。你的命盤「事業」坐寅宮,故每個流年的事業宮,都是該年的正月份,然後順時針數二月、三月、、

問:竟然沒看懂這段話!每個流年的事業宮,都是該年的正月份?學生今年正月那個宮?明年正月那個宮?似乎學生所學月份排法也不對!

答:你的命盤「寅」宮坐「事業」,所以今年正月踏田宅〈今年的事業宮〉,明年正月走本命事業宮,後年正月踏交友宮,以此類推。

流日的一號,不得與流月坐同宮。因月為君日為臣,不得平起平坐,是以一號落於流月所坐之宮的順時針下一宮,二號則再下一宮,以此類推。

流日的推論則複雜矣!可以從本命、大限、流年等象往下對應於流月、流日乃至於流時,或以流日的幹〈用〉飛化歸入於流月〈體〉的何宮而作斷語。

弄懂本命、大限、流年三盤〈稱之為天、地、人三盤〉已夠令人頭大,流月以下則愈複雜,非下三、五年之功是無法登堂的。不要急,急也急不來!我現在也忙著找那似有若無的入室之門。常:夢裏尋它千百度,驀然回首、、、燈火闌珊處。

如果「飛星紫微鬥術」真的讓你著迷,那我警告你:小心它會纏死你的腦袋,讓你「痛」而後「快」!何時休?春蠶到死絲方盡,臘炬成灰淚始幹!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2、分析06年夫妻感情:

原盤福德宮得命、生年雙忌,顯示夫妻的運氣有點阻礙。先天交友化忌來會,顯示婚姻容易為第三者破壞!

大限夫妻宮則得福德雙忌來沖,則04年流年夫妻宮得沖,所以04年結婚非順利,此年因常外出而拖至下半年才結婚。

05年也是吵吵鬧鬧。06年則流年交友坐本命交友,流年交友化錄入本命夫妻,而化忌入本命福德,有婚姻被外人破壞的現象!

不知道以上分析對否,請老師指點

答:先說姻緣如何來:

本命宮與大限命宮〈夫妻宮〉,兩命宮各飛出的祿終相交于原命福德,此即婚姻緣份相交的顯象。

本命宮既以太陽祿先入夫妻疾厄〈交友〉,其轉忌會大限命宮祿於27歲交友〈原命福德〉,是大限福德吉應原命福德。

父母為婚姻田宅;本命父母巨門祿入原命田宅,轉貪狼入福德會27歲流年父母〈大限命宮〉,故27歲妻緣喜甚同居。

結婚未久,何以對婚姻生疑?

一、夫妻忌入疾厄即見「忌出」于父母,緣不牢靠。呈大限命忌出於今年福德,幸得父母宮坐生年祿,忍讓得解。

二、田宅坐命、生年兩忌,以貪狼會交友忌呈三忌,轉三忌入事業將沖婚姻,此即所謂婚姻嚴重的「忌出」而傷緣,妻亦恐生掛冠求去之念,幸得事業宮自化忌消散。

田宅之忌轉忌沖原命婚姻,第一忌沖大限婚姻,所坐的命、生年兩忌則沖今年婚姻。故本大限婚姻的最危機年都已將過,何患之有?不要再腦筋打結於06年婚姻!

上式是本命既有現象,是本命之體沖大限之用,轉而沖流年之用。是一路「以沖相應」的驗對手法,應細嚼其味。

汝言:有婚姻被外人破壞的現象。你所舉出的推論是盲人摸象:摸對了部份卻說中了全部。

未可知的小人大部分來自於遷移,以太陽忌入交友逢命祿〈我未設防的加倍之損〉,轉貪狼又逢已破的田宅飛忌來相破於福德。而已知田宅傷婚姻,則遷移之凶化豈不更紊亂於婚姻?是為小人礙緣!但汝命祿轉忌與夫妻祿相交于福德,是緣厚象,雖風波起落,忍讓則安啦!

命理上的美滿良緣畢竟少,幾家的婚姻不吵鬧?你老婆愛鑚牛角尖,別跟著她的情緒起舞。

請問恩師未可知的小人破壞婚姻可否推知哪個大限和流年會出現

答:別太擔心小人破壞婚姻,因你命、福德兩祿入交友,轉忌與夫妻飛祿會於福德,是你寵了老婆的水乳交融。礙於格局之損而有所爭執,但只要你退一步,海闊天空。 真正的問題是下個大限38歲,但防你把持不住而讓第三者介入。

問恩師: 1、命理上38歲學生容易外遇如何解釋?

答:本命遷移以太陽忌入交友得命祿,轉貪狼忌入福德又得夫妻祿,象主外緣介入婚姻。38歲走子女大限,「本命福德」為大限交友得孽緣,與38歲「流年福德」〈夫妻〉會緣故也。

大限遷移〈本命田宅〉挾雙忌轉入福德,而本命遷移亦以忌轉忌入福德。福德為38歲遷移得三忌,天下大亂。該年除防桃花外,切記凡事謹慎!

3、此大限的感情、事業

能得到恩師的鼓勵,學生信心大增。老師比喻得很好。結合學生的命盤,學生本大限命宮入夫妻宮化忌入本疾厄宮〈大限子女宮〉,逢天機自化祿。說明了什麼呢?

本大限官祿宮〈本命福德宮〉,化忌入本官祿宮〈大限遷移宮〉,逢武曲自化忌,說明了什麼?事業有變乎?

答:先以本命現象言,你的個性因父母宮坐太陰生年祿,當較和顏;以辛文曲化科於命,屬文質相,故而衝動之後很快平和。

而汝之妻宮以戊天機化忌入疾厄,轉而乙太陰忌出於父母,複得妻宮再化太陰權來會,言其性直而快〈疾厄忌出於父母〉,常意非惡而出言重〈父母得權忌相爭〉。然妻宮既得汝疾厄之自化祿,轉父母又得汝之生年祿,汝必較多忍讓。

故此限踏夫妻宮,當生上述諸狀況。

又汝之福德雖得二忌〈田宅轉來〉,人生必也然多惱,但轉忌入事業複見自化忌出,轉念後即煙消霧散,當有助於排遣不如意事,故也利於婚姻維持。

注:汝之妻宮以戊天機化忌入疾厄,轉而乙太陰忌出於父母,可能:

一、勤快愛乾淨。二、重視外在美。三、月事不夠正常或有皮膚之疾。

至於疾厄為大限子女宮者,轉忌複得本命子女宮之丁太陰祿交會于父母,言本大限之子女與本命子女以祿相交,尚有小孩緣,妻仍有望懷孕。快點尋醫。

大限事業為本命福德〈田宅轉來二忌〉,當工作多惱或吃重;轉忌入事業複見自化忌出,心可能存異動或倦怠念,然又將作罷〈忌出〉,尤以今年為盛〈流年事業應於大限事業〉。此象至亥〈後〉年即緩,乃流年福德〈田宅〉最後之凶應於本命福德,故忍之可過也。

學生之妻狀況非常符合,學生今年工作非常繁重也對。飛星斗數真神,但學生還不能對命盤下筆有言,學生體會一下這段推斷再提問。

感謝恩師悉心指點,學生之妻病有醫生建議手術後生育,有醫生建議先懷孕然後剖腹產時同時手術,很困擾。

答:三十一歲年底起,可受孕得女。得女比得子好,兒子大不如女兒。

—學生虛歲三十一歲年底起嗎?

答:是的。

恩師,星曜在飛星斗數中有何作用?研究星曜要從哪方面入手?可否舉個星曜談談。老師這麼晚上網答疑,還請注意身體。

答:客氣話無須多說。星曜是代表事物的象,你該找這方面資料,它是基礎。譬如貪狼,是五術、道家修行、才藝〈琴棋書畫、巧藝〉、酒色財氣〈偏財〉、文教、養生術、桃花〈祿多情、忌執情〉、大樹、腿、欲望等。

4、借盤論妻子往事(工作、結婚、病、門牙)

若是:女命國曆67年四月十六日辰時,這個命盤婚姻如何?財官等有如何判斷?卯時盤正確嗎???

恩師明鑒,此女造確實為丁巳之妻子,(老師真神,沒能逃過您的法眼)此時辰乃丁巳男告知之其妻子時辰,自然生產不假,但或許卯時或者巳時,確實有待商榷。不知飛星法如何判定生辰??請老師指教

補充資料:

1、民國76年曾得呼吸系統重病

2、民國91年參加工作,民國92年工作有好的變動

3、民國93年註冊結婚,無正式婚禮儀式。

老師,丁巳男命盤應該無誤吧?上面資料能否推出女命生辰?

答:丁巳男命盤鑒諸往事與妻之上述狀況,理應無誤。

譬如妻曾得呼吸系統疾病,乃妻之疾厄以癸貪狼忌入福德,轉壬武曲〈武曲屬金〉忌於事業故也。此象亦主妻之門牙恐有損傷,乃事業為妻之遷移故也。

妻91年得工作,乃大限既「踏」夫妻宮,為91流年的福德宮〈福德為夫妻的事業〉。以戊天機忌入疾厄得自化祿,是妻性不閑而事業得機緣〈自化祿〉以入身。

92年得工作好變動,是妻疾厄〈交友〉得太陽命祿,轉癸貪狼忌入福德〈流年妻之疾厄〉,得妻命〈大限踏之〉戊貪狼祿來會,研此年妻必欣愉〈疾厄得祿〉,轉壬武曲忌垂象於事業故也。

此象亦主妻之門牙恐有損傷,乃事業為妻之遷移故也。

—–太神啦!!妻子確實前面牙齒缺損一顆,導致看起來門牙似乎一顆!!!老師真神人也!!!有緣與老師網路交流,三生有幸!

請問老師:

1、遷移+武曲代表牙齒?

答:遷移為此人形於外的表像宮位,包含五官和能力。父母則為遷移的共宗六位,亦屬表像宮位,包含氣質和涵養。武曲屬金,含齒骨〈硬〉及鼻肺〈發出聲音〉。

—–原來是遷移宮代表面部儀錶,其他宮位能代表身體部位嗎?

答:你還是沒弄清楚,遷移宮代表一切外在看得到的任何部分,包刮四肢、頭、胸、腹、背。所以命宮為頭之說餘不予置評!

2、午宮為頭之類說話可是真的?

答:千真萬確。午為頭、巳未兩肩、辰申為胸、卯酉腰、寅戌股、亥醜兩足、子為下陰。故男命逢太陽忌,女命逢太陰忌於子位,多不孕或少子息。

3、命宮為頭,遷移宮為足之類說法也是真的嗎?

答:此說較為不妥,應說遷移為形於外的舉止形象,而命則為內在個性思維。

功利日盛的社會,創造了不少搞小聰明的畸才;盡信書不如無書,讀書但求慎解。

老師,學生妻子生日絕對準確,時辰若卯時,是否符合以往的事實?

斷定時辰需要哪些資料?

答:無須再費心了。妻命若何,只須認真從你命盤推理即得,是該學學一盤論六親了。

經濟許可時,趕快幫你妻做好門牙,日後發財多買些好衣服、化妝品給她。因為,她喜歡漂亮。

引自虛回例11(31頁)

例十四:命盤優缺點

女命國曆61年陰曆七月寅時

先找格局的優點與缺點〈體〉,再看吉凶之應于何限何年〈用〉?

恩師,非學生漫不經心,學生目前對於有些盤格局優缺點不知如何觀察?

今早觀察一個命盤,女命國曆61年陰曆七月寅時。天梁在午逢生年祿,生年忌在本命奴僕宮,此命格局的優點與缺點是什麼?吉凶不明。 或者恩師自舉例再談。

學生之盤已明,缺點一定注意,感謝恩師,學生太感興趣飛星斗數了。

答:如果生辰精准的話,此61年女命,生年祿既入命,好溝通而人緣佳〈命為交友的疾厄,得祿自是與人相處愉快〉。命挾祿以丙廉貞〈桃花星〉忌入父母〈形于外之宮〉,桃花氣質不免形於色。第二大限踏兄弟宮,則第二大限父母祿應原命父母,春風吻上臉。

此人民國82年9月份出國,民國91年移民國外,不知如何推算?請老師指點

答:本命遷移壬天梁化祿入命,出外緣佳;轉丙廉貞忌入父母〈遷移共宗六位〉,複得夫妻宮〈遷移的事業─出外運位〉甲廉貞飛祿來會,更言其出外緣旺。

82年22歲大限轉入夫妻宮,則本命遷移緣之入命與大限命吉化相交會矣。22歲流年疾厄〈夫妻宮─大限命〉,吉化應照於本命疾厄,動其身也。八月踏原命遷移飛祿入命,九月則本命遷移祿入命而轉照於流月遷移,此二個月驛馬緣濃。

91年31歲移民國外,大限仍踏夫妻宮,流年入原命宮坐遷移飛來之祿,則本命、大命與流命吉化慶會矣。

然遷移以壬飛武曲逢生年忌呈雙忌于交友,謂之出外緣有破,非穩定之象。雖移民國外,于外地恐仍有所變動而再移居異方。

此命之敗筆處:財帛以壬武曲逢生年忌呈雙忌于交友〈沖庫─兄弟收藏宮〉,財多不畜;轉辛文昌呈雙忌入福德,必有財苦。而遷移亦以壬武曲再忌于交友,更破財局,防露窘態〈遷移形於外〉、失信於人。

本大限行于子女宮,大限交友〈福德宮〉得多忌沖大限兄弟庫位〈財帛宮〉,但防經濟混亂。37歲再踏原命遷移,勢恐不妙。

此女民國87年陽曆4月份註冊結婚,陽6月份婚禮。長輩為媒,今年丈夫事業上春風得意。還請恩師指點手法!

答:27歲流年踏財帛宮結婚,乃流年夫妻〈本命遷移〉以壬天梁飛祿入大限「福德」〈本命宮〉,天降姻緣,轉而丙廉貞忌入父母〈婚姻的田宅〉;而流年「福德」〈本命夫妻、大限命宮〉,以甲廉貞祿入父母作吉會,成就婚姻田宅的美事。本命遷移之祿轉吉會〈本命父母〉而照而四月命宮〈本命疾厄〉,故婚。

注:遷移之祿入命乃天降之福,為流年夫妻宮,是言此年結婚為極美正緣,可喜也。否則此命之夫妻甲太陽化忌沖命,轉而壬武曲逢生年呈雙忌于交友,夫妻之情將薄如紙。何作此言?乃婚姻忌出〈忌入遷移〉而後破婚姻共宗六位〈交友〉故也。是以類此婚姻必以聚少離多的相處為上策,多聚防同床而異夢。

其夫如為上班族,今年(大限踏子女)當然事業得意;如為自己當老闆,還防虛而不實,終究一場空歡喜。何言空歡喜?

上式言及夫妻忌出沖命,轉而雙忌于交友沖兄弟〈事業共宗六位〉,此象亦指其夫命格破庫,創業終嘗敗績。

如為上班族〈無風險〉,則本命夫妻宮〈大限父母〉以祿飛入父母〈表像宮〉,言其可人和悅;而其福德〈本命宮〉之挾天梁祿轉來會父母,可稱為善袖舞者,親和圓融,大助於事業的汲營交際。

則大限父母吉應本命父母,本命夫妻吉應流年夫妻,故今年自是春風得意。

學生感慨恩師下筆言之有理有據。此人丈夫為上班族。

能否借此盤指點一下有無創業運?那類命盤適合創業?

此人子女運如何?會懷孕嗎?

答:此命不適合創業,理由:

一、財帛及遷移兩壬化武曲雙忌入交友逢生年忌,合三忌之力沖兄弟庫位,大不吉。言其會碰上倒楣際遇〈遷移忌〉而傷大財,伏敗筆。

二、命丙廉貞忌入父母,轉丁巨門忌沖事業;而事業宮又見天同自化忌出。合之,是事業不安穩象,創業防不久長。

此命若守成安分,找穩健經營的大公司上班,從事「業務工作」極佳。

原因:

財帛及遷移兩壬化天梁雙祿入命逢生年祿,言其機遇〈遷移祿〉與財緣甚佳;轉丙廉貞忌入父母〈喜形於色〉。

夫妻〈福德的財帛〉以甲廉貞飛祿會前述三祿于父母,業績必優異;轉丁以巨門挾四祿再入夫妻。

交友〈客戶〉以辛巨門飛祿來會于夫妻,是業務應接不暇象〈五祿〉。轉甲太陽忌入遷移,再得事業庚太陽化祿來會〈六祿〉,際遇之好足為頂尖業務高手。

然既已移民國外,外語好嗎?恐環境不對,徒誤良材。

此人子女運:

一、前述其創業言及命忌入父母〈沖疾厄〉,轉忌沖事業;而事業宮又見自化忌出。事業者,子女之疾厄也。

綜言之,子女之身體與本命之身體緣不夠厚〈第一忌先沖疾厄再破子女之身體〉,少孕之象。

二、本命之疾厄以癸貪狼忌入子女宮即見自化忌出,此象亦主少孕或容易流產之象。

綜此二式,懷孕機會不多,縱有也防流產。看來只有求助於醫生一途,

盡盡人事吧!

引自虛回例12(54頁)

例十五:三姐妹的婚姻

坤造,丁巳年六月子時

一未婚女子,上有兩姊無兄弟,持二姊命盤求算,問姊妹三人婚姻。

二姊生辰:丁巳年六月子時,現〈丙戌〉年30歲,命宮丁未坐紫微、破軍。

父母宮以戊天機忌入兄弟,會對宮巨門雙忌〈生年及命忌〉之沖,轉而丙廉貞忌入事業。是指父母年輕必有逆境,需胼手砥足以立足社會。

然本命田宅得太陰命及生年兩祿,轉庚天同入疾厄。第二大限入父母宮,則坐雙祿之田宅為大限福德,必然家運起臻祥;而第三大限轉入福德,則田宅之雙祿仍照大限疾厄而吉應原命疾厄,家庭仍舊好運道。

姊妹三人皆未婚,以拙見試述:

大姊〈借父母宮〉:上述以戊天機忌入兄弟,會對宮巨門雙忌〈生年及命忌〉之沖,轉而丙廉貞〈三忌〉忌入事業沖夫妻,是沖對象〈交友〉的挑剔或孤獨象,以致傷及婚緣。廉貞忌落大限福德、流年父母,顯然今年仍舊沖克對象。

又大姊之遷移〈疾厄〉坐天同雙權,必然能力好而眼光高,必多所挑剔而遲婚。然其夫妻〈兄弟宮〉以丙天同祿入疾厄照大限兄弟〈本限大姊之夫妻〉會雙權,婚緣劄實象。明〈亥〉年為流年疾厄吉會本命疾厄,當花開果結。

二姊〈本命〉:父母宮為婚姻的田宅,既以天機忌又逢巨門雙忌于兄友線,當然是遲婚象。

然其夫妻以乙天機祿於大限子女〈兄弟〉,轉丙廉貞忌入事業〈非正式婚姻位〉,得本命子女甲飛廉貞祿來會,轉而辛文昌忌入田宅。言此限將斗室生春,于前〈申〉年流年田宅得喜化而相應于本命田宅。

然大限踏福德以己文曲忌褥子女〈大限疾厄〉沖田宅,而本命夫妻以乙太陰化忌入田宅,轉庚天同忌入疾厄〈雙忌之破〉。則大限疾厄破應於本命疾厄,必生不悅;歲轉入今年入戌宮,則流年疾厄〈本命夫妻〉又破應於大限疾厄矣!

而今年福德〈本命交友〉坐〈生年及命〉雙忌,自是有人際困擾;複以壬轉武曲雙忌沖原命福德。合上式之沖,肯定今年有忌出〈沖〉欲分離象。

又本命夫妻忌入田宅得〈生年及命〉雙祿,恐是一馬雙鞍,而今年正掙扎於兩者擇一。

待明年,則本夫之忌得田宅祿,轉入明年之田宅,成家〈田宅〉緣見喜,穿嫁紗之日近矣!

三妹〈借福德宮〉:其夫妻〈命宮〉以丁太陰化祿入田宅,轉庚天同忌入疾厄;則其夫緣已照大限疾厄,當有所屬之愛。

而其夫妻〈命宮〉以丁巨門化忌入交友〈會生年成雙忌〉,轉壬轉武曲雙忌沖原命福德〈大限命〉;交友坐破於今年福德,當有阻。

待明年,夫妻〈命宮〉之祿轉入流年田宅,婚姻當近。

引自虛回例13(57頁)

例十六:為事業而煩,不珍惜夫妻情

坤造:辛醜年七月戌時生,命宮戊戌坐天同、左輔。

生年文昌忌落福德宮,以庚天同忌轉入命。命得忌,象主此人因執性而多憂多惱。

命宮以戊天機忌入事業,職業婦女,從事某公司帳務人員。然轉事業宮庚又複天同忌入命,言此人盡忠職守,可能個性老實心系工作、事必躬親或工作常繁重,久之生煩心倦怠。

上式是個性的自我矛盾象,有工作真煩、沒工作更煩!此即命宮之忌轉忌還歸於命的執性,是自己放不開的自找麻煩,旁人愛莫能助!

前述福德宮坐生年忌,複轉忌入命;會同上式,則工作更形煩之再煩,久之其煩莫甚!

此象除主工作煩甚外,亦傷及婚姻〈視同二忌之沖夫妻,且以其執性成溝通困難〉。

最重要者,是此命宮既得雙忌,格局見損!

此造日前自言工作煩甚,問可否辭職創業?

命宮得雙忌,格局見損,之于創業,當亟斂守而為!應:

一、老闆兼夥計,需躬親而為。

二、絲毫不得冒風險,需踏實、努力而為。乃雙忌於命則沖遷移,而遷移者福德的氣數〈事業〉宮,雙忌衝破則毫無便宜可檢。

三、又福德坐文昌忌則沖財,複轉忌入命會事業忌,乃於工作需兢兢業業,但防文書出差錯而破財。復核再核,千萬不得掉以輕心!

忍不住插話:

老師此人〈夫妻〉宮天同化祿入命,轉忌入〈事業〉,說明丈夫事業運強,也很關心此人,不過命得雙忌,此時是否有丈夫之祿逢劫呢?是否說明此女不珍惜夫妻之情而婚姻有破呢?學生分析第三大限會出問題,不知道老師怎麼分析?謝謝

答:「說明丈夫事業運強」,這點須打折。因命得雙忌,即為雙忌沖夫財,夫格局有些損,不應武斷。

此女不珍惜夫妻之情而婚姻有破呢?此說並非有過,但嫌不圓融,乃此女既屬執性,常不知己錯;面對當事者論命,需委婉關切,令其自我省思。

實則此女30歲才婚,婚姻感情尚稱篤穆。

※乃第三大限〈踏福德〉為婚姻吉凶參半之運,其阻於:第三大限坐生年忌,轉忌複入命。而其本命宮以天機忌入事業沖夫妻,轉忌複入大限夫妻〈命宮〉呈雙忌;流年需踏過26歲離開事業宮,始稱婚姻之業力消矣。

這個手法還是不太明白考慮的角度在哪里?

1、是考慮26歲該流年夫妻宮逢轉忌入大限夫妻,對婚姻有影響?

2、還是考慮本命宮以天機忌入事業沖夫妻,等於大命入流命沖本夫妻的影響?

答:腦筋別打結,先:

一、 命忌沖夫妻後還忌入命,一忌沖夫妻。

二、大限踏福德生年忌,挾忌又入命。

〈※注:挾忌入命有如抓了武器,其傷害力大;不挾忌入命則似空手對敵,力遜半矣〉

三、合兩式之力於命,當然沖於一式之勁道非同小戲!故言傷婚姻。

26歲踏事業得命忌,為正沖婚姻年,此即業力之末。過此年限,業力轉消,故言婚姻以晚得福。

凡論及婚姻有礙者,皆以此手法勸其晚婚離業力,善矣!

以其夫妻既祿入命,婚姻以晚得福。夫妻宮為30歲之福德位,化祿入大限夫妻〈命宮〉,圓滿有慶,不亦樂乎?

此造沖財複呈雙忌於命,何以問創業?必有其信心:

一、生年權於福德本自具企圖,得事業〈大限命〉飛來太陽祿而吉交,照於大限事業。祿為起心動念,逢權生信心。福德得祿權,當為有福。

二、命太陰權入於事業,得兄弟宮〈成就位〉飛來太陰祿會,也是吉象。

而其交友以巨門逢生年祿於遷移,人緣、外緣甚佳;轉武曲忌于父母又逢自化祿,極佳。

注:本造欲從事于會計事務所業務。交友者客戶,祿于遷移而客源廣。父母者文書位,忌入逢自化祿為業務多的迎新送舊。

引自虛回例16(66頁)

例十七:田宅、父母、夫妻共破兄友線(因出軌先分居後離)

此命坤造:王子年○月六月初二日丑時生,該女在甲申年認識一男並與該男子交往至來年乙酉年二月中旬被該女之夫識破。原該離婚收場,但該夫確為子女著想,而忍受痛苦繼續生活下去。如今該女二頭空(夫妻、外友)。此女之命盤也定盤無誤,但因自身紫微之功力未有火侯且不敢造太多口業。只告知該友人轉達該女子,該女婚姻問題往往與財務結構有關,而大運又行至癸卯貪狼忌轉入夫妻宮。且明年丙戌年廉貞星化忌入本命。因小心處理夫妻之事,要不然容易夫妻緣盡就算不離異也無婚姻之實並且相見如「冰」。不知老師對學生所論命盤是否有要改進的地方,也望老師順便指點一番。謝謝您!

答:婚姻緣份將盡!

田宅以己文曲忌會父母〈婚姻田宅〉丁巨門忌兩入兄弟成雙忌;夫妻則甲太陽忌入交友,婚姻的共宗六位盡破。

夫妻破交友,轉辛文昌挾三忌之力入田宅;而今年踏事業宮武曲生年忌「沖于夫妻」,轉庚天同會前述三忌之力呈四忌大破本命田宅「沖大限命」。以今年流命「坐生年忌」沖夫妻,轉而凶應於沖大限命,將引動婚姻忌出而緣薄〈沖夫妻〉矣!是流命凶應於大限命,故而今年婚姻危機四伏。

至於你提:「大運又行至癸卯貪狼忌轉入夫妻宮。且明年丙戌年廉貞星化忌入本命。因小心處理夫妻之事」,此說甚為不妥,乃子女宮非為離婚要件因素位。

此造將以先分居而後離,何也?

乃兩者田宅與婚姻呈三忌共破于夫妻疾厄〈交友〉,夫妻之情義形同陌路。

田宅以己文曲忌會父母〈婚姻田宅〉丁巨門忌兩入兄弟成雙忌;夫妻則甲太陽忌入交友,婚姻的共宗六位盡破。※此段不懂?!

一、如何是田宅己文曲會父母呢?所謂的父母是指父母宮嗎?

是否以夫妻立太極,故原兄弟變成父母位嗎?是否論任何事情時,除了要立該事的太極,並且要產生多度的空間來看一切因與果呢?

二、丁巨門忌兩入兄弟成雙忌呢?學生怎麼看都不知雙忌如何來的?

答:非也!我說的是本命田宅的文曲忌┼本命父母的巨門忌,兩忌同入兄弟成雙忌。是你把文章切割了的斷章讀法。

夫妻則甲太陽忌入交友〈婚姻的共宗六位〉,令兄弟、交友一線兩頭見「三忌」;當然婚姻的共宗六位〈交友〉盡破。

三、夫妻破交友,轉辛文昌挾三忌之力入田宅?為何是三忌入田宅呢?學生只知道(一、辛文昌忌,二、庚天同忌,三、第三忌為何忌呢? )

答:是上題說的:令兄弟、交友一線兩頭見「三忌」,三忌之力即是言此。

因此,夫妻令交友線三忌見破,而轉交友辛文昌當然挾此三忌之力入于田宅。

注:田宅為本命的家,父母為因婚姻而來的家,二者合而為一的涵蓋了整個結婚成家。離婚,必定會將二者合而為一的家又給拆散開來。

忌為收藏,單忌坐一宮為固守,雙忌坐同一宮則為破壞之始,三忌尤盛,四忌則破敗殆盡。

四、今年流命「坐生年忌」沖夫妻,轉而凶應於沖大限命。「坐生年忌」是否為丙廉忌呢?但「坐生年忌」如何沖夫妻呢?又如何轉凶沖大限命呢?

答:今年流命不是踏本命事業宮嗎?流命當然「坐生年武曲忌」沖本命夫妻。而流命又以庚天同挾生年忌再忌入田宅,合前述三忌成四忌于田宅沖大限命。是以,今年踏生年武曲忌沖本命夫妻,即引動離婚。

引自虛回例20(74頁)

例十八:緣旺而份不牢(第三者,遇人不淑)

例:坤造67年○月28日辰時生(定盤無誤)。命坐甲子天相、廉貞。該女與前一任男友認識三年,為他付出、為他墮胎卻得不到真愛。該男子腳踏多船,至使該女痛苦不堪,于甲申年告吹這段感情。乙酉年十一月中又認識第二任男友,也為他付出一切,但此情來的快去的也快只有短暫的二個月左右,於丙戌年一月中告吹。但該男子卻不斷糾纏至使精神上緊張,工作也無法順心。又無去可宣洩心中的壓抑!

※請老師替該女指點明燈一盞。

答:陋未經印證諸往的命盤,據之命理陳述,僅供參考:

一、遷移戊貪狼祿入夫妻逢生年成雙祿,轉壬武曲忌挾雙祿入事業。乃異性「緣」旺而其「份」不牢〈夫妻忌出於事業〉。

二、疾厄己武曲祿入事業會前式夫妻飛來之雙祿〈成三祿〉,不牢的情緣益水乳交融;轉丙廉貞挾三祿忌入命,又會福德甲飛來廉貞祿會〈成四祿〉。

一加二式,以貪狼、廉貞桃花星匯成一堂吉慶,象呈:春城無處不飛花!

※以命理立場:遷移與福德兩宮以吉化交會,凡事無往不利。縱令人事間或有挫,僅須善盡人事而終將迎刃解危,不足憂惱!

第一段情,何來遭第三者外力介入?

一、交友以丁巨門忌入兄弟,為小人貼近我生活圈;轉癸貪狼忌入夫妻逢生年祿,我之感情則遭外賊所劫。

二、本命福德與大限福德〈命宮〉兩皆甲化太陽雙忌入交友,遙對一式交友巨門忌于兄弟,三忌之破生骨牌效應而轉破夫妻,令甲申流年感情生變。

是本命福德、大限福德、流年福德〈本命夫妻〉,一氣呵成的破盡。

何又於乙酉年再遇人不淑?

一、本命疾厄以己武曲祿入事業逢夫妻〈大限命宮〉挾生年祿飛來之忌相交,是「本命疾厄」與大限命交緣於乙酉「流年疾厄」〈事業〉,主該年有感情喜。

二、夫妻以武曲忌出於事業,轉廉貞忌入命。此忌轉忌者,十有八九非為合諧吉象,而忌入命屬欠感情債當生煩。

此亦為大限命忌入本命而生煩,乙酉流年疾厄〈事業〉契入,年底12月即見互動變質。

※注:夫妻以忌出複轉忌入命逢自化廉貞〈桃花〉祿,必生怨!乃不合諧〈夫妻以忌轉忌入命〉加上失原則〈命自化祿〉的予取予求故也。

此象如無意積極解決,拖至明年也將緣滅。

正緣何時現?夫妻壬天梁祿會田宅〈大限交友〉乙天梁權于父母〈婚姻之田宅〉,此即正緣!轉乙太陰忌於子女會「原命交友」丁飛來太陰祿,子女宮得吉為明〈丁亥〉年夫妻。 況且天梁祿權落于明年福德,勝算大矣!

引自虛回例21(77頁)

例十九:夾縫掙扎的春天

1、外面有春天,堅決要離婚(五官不展,鬱抑形色)

坤造甲午〈43〉年8月酉時生,命宮丙子坐破軍生年權。

此造日前訪餘問命。餘謂:汝為女強人,人生竟也多怨怒,何則?曰:我忍無可忍,已下決心,不惜一切離婚!但請告知後福如何?

對以:已年過半百,枝老花殘的暮春,應是相忍為上,離婚豈不嫌遲?子女面前別鬧笑話!

但見此女緊咬牙根,態勢堅決。

本造交友〈夫疾〉以文曲忌入父母,轉巨門忌回交友;夫妻以太陽忌入兄弟逢生年忌,相應于交友忌成三忌。此言其夫個性偏頗,常惡言形色!

兄弟既破,婚姻不諧。轉太陰挾三忌入田宅,如何安家?

又命與福德皆丙,化廉貞雙忌入遷移忌出,破釜象。轉天同挾雙忌入子女,會對前式田宅的夫妻三忌,情斷義絕,婚姻無以挽回。

然而,明眼人看盤都會心知肚明,此女已陷桃花歡焰,夾縫中看到了春天。春天再哪?請讀者勇於說出學理!

本命盤夫妻化廉貞(次桃花星)祿入遷移逢生年祿,言其在外異性緣佳;轉天同忌入子女(桃花宮)逢命與福德飛祿來會(桃花多?)田宅與父母又飛權而入(言其平時欲重?) 子女宮計得四祿二權又轉貪狼(桃花星)忌入事業逢自化祿 照夫妻異性位,故總結可知此女異性緣佳桃花多。

大限走入疾厄(流年子女),化祿入朋友宮(大限異性位,流年疾厄)(言此大限近身交友多?)轉忌入父母宮(介入夫妻的田宅?)

大限子女踏入事業官,會合上上式本命盤子女的四祿二權,相應之。

也可說:

流命(大限田宅,本夫)化廉貞祿入遷移逢生年祿,轉忌入子女(大限福德)逢大限疾厄(本福)與大限朋友(本命)來會,大限遷移(本父)又化權入,轉忌入大限子女(流遷,本官)自化祿,又逢流疾(大限夫妻,本命朋友)化權入照流命;

再轉忌入父母(大限遷,流田)會合前式的大限命(疾厄,流年子女),化祿入朋友宮(大限異性位,流年疾厄)之轉忌.則本命、大限、流年之子女、遷移、田宅、夫妻、朋友、疾厄等相關宮位皆相應之;故可知其在婚姻之外必有桃花介入。

此命例五官不展,鬱抑形色,不見春意。

命忌入遷移,當為嚴肅象;而福德亦忌入遷移,則命、福雙忌之激於遷移,形于外當鬱抑失色。

鬱抑,卻得遷移一廉貞〈桃花星〉祿,久旱逢點甘露!轉天同忌入子女〈桃花宮〉又會命、福化來雙祿會,一點甘露化作千霖教人神怡,春水不縐也難!子女得三祿轉貪狼〈桃花星〉忌入事業還逢自化祿,春色滿園!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2、徐娘半老,風韻尤存

再舉一例:坤造甲午〈43〉年5月午時生,命宮丙子坐巨門。

此女雖也年過半百,但徐娘猶存風韻,言談舉止仍露嫵媚!

命坐巨門女,如何徐娘露嫵媚?

生年廉貞祿坐兄弟,轉太陰忌入夫妻逢父母化太陰祿會,言感情早發,第二大限即春風吻上臉〈父母宮〉,轉太陽忌入事業又逢遷移化來太陽祿會。此遷移、父母兩形于外之宮皆纏系桃花星,徐娘半老風韻當然猶存!

因此,我才會說上一命盤是夾縫掙扎的春天!

引自虛回例22(79頁)

例二十:騎車意外受傷,負氣結婚,終離

坤造,農曆65年八月午時

有一位朋友,在今年(06年)農曆五月時自行騎腳踏車,在無外力影響之下跌落,膝蓋骨碎成兩半,需用拐杖攙扶,但沒嚴重到需要開刀,醫生說需要三個多月復原期,另外手指也有扭傷。她提供的生辰是農曆65(女)年八月下午一點多生,但也不太能確定生時,說也有可能是一點以前。 但我排出盤後思索許久,無法找出出事的軌跡。 可否煩請老師幫忙定個盤?

她是學音樂的,瘦小,有一個哥哥。她目前在國外念研究所。 人給我的感覺主觀自我,剛硬,很敢講話,容易得罪人(但似乎都無心的)。 曾有一次婚姻(2001結婚,03出問題),只維繫了兩年即離婚。

答:思索了半天,似乎午時命盤較「接近」狀況。謹共參考試述!

一、瘦小:疾厄化天機忌入命,屬不胖。遷移再化巨門又忌入命,則※體型必然縮水。

二、是學音樂的:福德化貪狼忌入兄弟,逢疾厄化貪狼祿來會,有了才藝性向與執著。轉兄弟飛天同忌挾祿入財帛再逢生年祿,言此才藝緣厚並可生財。〈※注:如易疾厄為遷移,是屬根器更佳〉

三、意外膝蓋骨碎:福德化貪狼〈腿〉忌入兄弟凶對交友廉貞〈血光〉生年忌,令大限疾厄〈交友〉受破。此福德之忌衝破大限疾厄,轉而衝破流〈今06年〉年疾厄。

何以意外?乃前述身材瘦小的疾厄與遷移化天機〈騎腳踏車〉、巨門〈意外〉共忌入命有關。命宮為大限福德,受雙忌當礙。

則:本命福德傷大限疾厄,應對於本命疾厄傷大限福德。

四、2001結婚,03出問題:夫妻以巨門祿入命逢遷移化巨門忌來會,是感情容易遭劫,常逢第三者介入。

本命夫妻化巨門祿入命,則為大限命祿入本命。2001結婚,是流年夫妻重迭本命宮得夫妻祿,且流年命化巨門權又入本命,故婚。

然命宮及夫妻化雙文昌忌于父母〈大限田宅〉,轉而武曲雙忌沖原命田宅。則此武曲雙忌豈不入於2001流年疾厄?該年理應感情有礙,可能負氣結婚。

前述命及夫妻化雙文昌忌于父母,轉而武曲雙忌沖原命田宅,象亦主分離。且交友廉貞生年忌複自化忌,婚姻六位有傷,食之無味;福德又化貪狼忌入兄弟再傷婚姻六位,同床也異夢!

2002年福德見廉貞忌,此即無趣矣!

五、此人給我的感覺主觀自我、剛硬,很敢講話,容易得罪人:命坐生年天機權,福德又化巨門權入命,複以文昌忌入父母。當然自我、剛硬的形於色,容易得罪人。

六、碎骨:本命宮及大限命〈夫妻〉化雙文昌忌于父母,轉而武曲雙忌入子女。武曲屬金為骨。

謝謝您詳細的解說,獲益良多。 經尋問當事者,事實跟老師您的論斷很契合。她01年的婚姻是比較屬於一時的衝動,並沒有想得長遠,甚至她本人當時也意識到有可能會離異,加上母親強烈反對,但仍堅持結婚。 而結婚當年度蜜月時已經吵得很凶,來年(02)年就如老師所說,問題嚴重。至於是什麼問題,只說主要是個性問題。 問是否有第三者介入等情事,她則回答:她跟先生雙方都有(她說有較勁意味,因先生異性緣婚前婚後都很好)。 03年已經分居少見面,終於年底簽字離婚。

當事人想請問老師,她是否還有婚緣,在何時? 還有現在腿復原尚可,但手指的傷,加上傷後仍繼續練琴而引發肌腱炎,是否會惡化?

答:畢竟夫妻祿入命,而得福德化權來鞏固,當仍有婚緣。以餘陋見,35歲應有好婚姻。

再請問,武曲忌主傷骨,那天機忌是傷四肢? (或是筋骨?) 有何不同?

答:天機主手、手指、腳趾及頭髮。也主筋。疾厄天機忌入命,可能折磨久些。但今年(06年)踏原命疾厄,化貪狼祿照大限疾厄,轉天同忌逢生年祿照今年疾厄,小事一樁。

為何此命雖結婚但無生子,在命盤是否可找出跡象? 謝謝您~

答:福德化貪狼忌入兄弟凶對交友廉貞生年忌,轉天同挾雙忌入財帛;子女亦天同忌入財帛,三忌傷福,恐不孕。

引自虛回例27(89頁)

例二十一:不宜早婚,離婚要給房產

一男,農曆77年6月巳時生

兄弟.父母皆化乙幹化天機祿入子女,逢天機生年忌,轉癸貪狼忌入事業逢貪狼生年祿,是我將破大財而事業將出問題?若是婚後,恐將引起家庭危機?

答:如不談個性、修養,父母與事業何相干?

事業化天機逢生年忌於子女,雙忌破庫敗局,不得重本投資,只能介紹買賣生意或安穩上班。 故只可言父、兄若投注本造事業,才會禍遺父老。

然事業貪狼自化祿逢子女癸化貪狼忌入-言之我無防備,事業陷入無底?

答:是遭陷設計或合夥敗我。

遷移庚幹化太陰祿入田宅逢太陰生年權,遷移天同忌入交友宮沖兄弟,是財破?

答:庚幹是化太陰科而非祿!

夫妻廉貞祿入福德逢自化忌,然命甲廉貞祿會福德-是感情喜悅,來者我皆不拒?夫妻太陽忌入疾厄,是有結婚之象?然疾厄宮轉文昌忌入田宅宮-是感情將成家?

答:應解讀為:命、夫妻化兩廉貞祿入福德逢自化忌,於情是多不擇食;命、夫妻化兩太陽忌入疾厄逢遷移祿,是機會多而船過水無痕。

畢竟命、夫妻兩忌入疾厄,轉文昌挾雙忌入田宅會對宮天機生年忌,是該遲婚否則易離之象。吃多了小心拉肚子!

然福德得兩祿,是將身陷於滿足而不積極?

答:誰說不積極?如若逢春風事,墓仔埔也敢走!只是自化忌為盲目忌,平常事沒耐性,得命祿又懶散。

父母(夫妻之田宅)乙太陰忌入田宅逢太陰生年權自化祿,權忌交會,婚姻恐將不和諧?

答:離婚給房子當贍養費〈忌入逢祿出〉。權忌討價還價。

然命甲太陽忌入疾厄沖父母(婚姻之田宅),交友(夫妻之疾厄)己

文曲又忌入疾厄沖父母(婚姻之田宅),綜合以上,此命不宜早婚,也是離婚格?

答:是命及「夫妻」同化兩忌入疾厄沖父母。思緒細膩點!

是指桃花多而緣不久,春花走了換秋月,根本難早婚也不宜早婚。

引自虛回例29(94頁)

例二十二:一直無女友,與父母緣薄

乾造農曆62年7月晚上11點多出生,是不是應運算元時?

答:是的。

他目前在中醫診所當推拿師,已考過中醫檢考,正準備特考,但他一直想放棄。

答:是第三大限32歲前考過中醫檢考,現限入子女,特考不考也罷!乃本命挾貪狼生年忌而化天同忌入大限命,轉以巨門在忌入父母。是此限想考〈命忌轉忌入父母〉又煩讀〈本命坐生年忌轉入大限命〉,況且此人有點懶散,只聞樓梯響。

人長的很胖,從未交過女友,給人的感覺蠻隨和的。

答:疾厄化天梁權入田宅逢福德祿,轉貪狼忌入命〈此亦主其中醫緣〉逢夫妻〈疾厄的田宅〉祿,宜其胖壯。

命坐生年忌,複以忌轉忌入父母;福德以武曲忌入夫妻〈感情宮〉,轉天機也忌入父母。此命挾貪狼〈感情星〉忌與福德相沖,宜其未交過女友。此夫妻、田宅、父母共破,當然晚婚。然今、明兩年,婚緣近矣!

給人的感覺蠻隨和:是遷移廉貞自化祿。而財帛坐破軍生年祿,化廉貞挾祿再忌入遷移。此象亦主財旺,限轉財帛當收入高。

其父一直想要他回南部繼承國術館,但他一直在中部發展。

答:前式命坐生年忌,複以忌沖田宅轉忌入父母,當然與父緣弱。破軍生年祿落于辰宮,自是中部緣厚〈卯酉中部線〉。

為人懶散,很愛吃,無肉不歡。很久前曾在巴西住過一陣子。

答:命坐貪狼〈欲望〉生年忌,複以天同〈享福星〉忌入子女〈肉體享福宮─疾厄的福德〉,宜其無肉不歡。曾在巴西住過一陣子,這我就莫宰羊。

引自虛回例30(95頁)

例二十三:地下夫人格、走火入魔,誦經醫好

壬子農曆61 年七月某日子時生,女性!

請問恩師,此例35歲依然無物件,對婚姻想法也不強烈!但心中還有一絲憧憬!命理有憑嗎?

此命夫妻宮忌出於官祿轉入財帛逢生年忌,真是叫人心驚,不知道還有良緣?

答:命宮戊申坐紫微、天府。

命化貪狼祿入福德,而交友的天梁生年祿以貪狼忌〈挾祿〉亦入福德,福德呈雙祿。言此女多情。轉福德化天同忌〈挾雙祿〉入疾厄,逢夫妻飛來天同祿會,必多情懷春。

然而,田宅以文昌忌入福德;父母〈婚姻的田宅〉以文曲忌入財帛會生年武曲忌。令婚姻對待〈財帛〉三忌破敗,斗室不久春。

夫妻以廉貞忌出於事業〈不能正名的夫妻位〉,轉武曲忌又入財帛。

則財帛、夫妻、父母、田宅共會四忌,此生防為『地下夫人』格,還恐有朝一日吃上通姦罪〈廉貞忌〉。 謝謝恩師闡明狀況!

此人自言沒克服不喜歡男人的心態,我不是不想戀愛,但可惜只會幻想,無法喜歡上真正的男人!

最奇特一點,此人曾於25歲左右練氣功走火入魔精神崩潰,憂鬱症,後念佛經三年而自愈!鬥數學理怎麼看?

答:遷移〈因果的氣數位〉以武曲忌入財帛會生年忌,疾厄以貪狼忌入福德,則福德三忌為破。

財帛的武曲生年忌既會三忌之力,以太陽挾三忌之力入「子女」〈福德的共宗六位〉。而命以天機〈智慧星〉忌入兄弟,轉巨門〈暗曜〉入田宅遙對子女之破呈四忌。

顯見其住所環境著陰邪,最宜搬遷、長持經咒。

今年似乎有良緣吧?

是論夫妻化天同祿入疾宮〈大限夫妻〉轉忌入福德〈流年命宮〉,逢本命化貪狼〈流年夫妻〉祿入福德〈流年命宮〉,似乎有物件緣出現!不知道恩師怎麼看?

答:今年必有情喜,但盼用心,以免花開又花謝。因為,成家緣畢竟

較薄。

引自虛回例31(97頁)

例二十四:兩大限同是酉年動情

女農曆1976丙辰年二月某日午時!

此女曾有國曆82年有一初戀,但遭拒未能與之戀愛,此女國曆93年草率結婚,這段婚姻並不被家人和朋友們看好,果然婚後經濟尚可但精神苦悶!後94年再欲初戀情人,情向外而直到國曆94年3月離婚。國曆95年6月衝破萬阻再結婚。

命宮丙申坐廉貞生年忌及自化忌。夫妻甲化廉貞祿入命逢生年忌及自化忌,感情必多複雜的糾結。乃廉貞忌入命為「情執」必苦,複以自化忌出,不理性的掙扎矛盾,既執著又絕情。逢夫妻祿,則祿忌呈「多忌」混亂!以陋見,此造中年還有感情糾葛,是存在於內外雙夫的現象上。

何以18及30歲〈皆入酉宮流年〉兩年感情大動?

本命福德化貪狼祿入遷移照命,是多情種子;18歲大限行于兄弟宮,則大限疾厄〈遷移〉得貪狼祿,當動情,呼應于命宮廉貞忌必執情而苦。轉遷移化天同〈挾福德祿〉忌入田宅再逢天同「生年祿」,愉悅象。如非命宮廉貞之破,本應可得情果。則大限田宅〈福德〉應對本命田宅,本命福德應對流年福德〈田宅〉,則18歲流年福德得天同祿,動情矣!〈天地人三盤緊密結合即成事〉

30歲大限行于夫妻宮,則同理於上述福德之化,所差者是轉遷移化天同〈挾福德祿〉忌入田宅再逢天同「命祿」,則大限福德〈命宮〉相應本命福德于田宅,而田宅命祿又為30歲福德。

引自虛回例32(98頁)

例二十五:野雞研究生

乾造國曆59年陰曆九月午時!命宮天機天梁在辰,以往事實:

1、國曆82年工作,

2、國曆91年讀研究所。

3、國曆92年七月辭職做自己做生意!

4、國曆93年正月結婚。

不知道這個大限為何是這些狀況,請恩師指點一二。

答:就92年七月辭職自己做生意而言,令人不解!

此造命庚天同忌逢生年忌於財帛呈雙忌,轉戊天機則財帛又飛雙忌回命宮。

兄弟〈事業共宗六位〉己文曲忌入遷移,會前述財破,命遷得三忌,如何創業?

對不起,92年七月辭職後賦閑,94年才嘗試做生意!83年、84年變動工作,85年升職,86年調職;87、88年升職!

91年讀研究所?前述財帛雙忌入命,父母讀書宮又辛文昌忌入命,三忌破讀書緣,可能讀上研究所嗎?

讀的非正規研究所,就是求一個學歷! 是以,此盤恐有誤!勿論! 對不起,恩師!

答:如果是讀非正規研究所,這有可能。

大限踏福德,本命父母巨門祿、太陽權逢生年及命祿于夫妻,則三祿一權照事業;轉天機忌挾三祿一權入命,學習宮雖破而緣甚厚〈非正規教育制度之下的學習極好〉。

90年32歲流命踏父母,以流命飛的祿轉忌入了本命,該年即有機會念書;唯該年流命〈本命父母〉又以文昌忌入本命,轉而天同忌入逢生年忌而破,事礙不如願。

91年33歲讀研究所則流命少了文昌忌的罣礙,當然可成。

94年創業,流年踏交友飛天機祿入命,逢遷移的天同祿入財帛轉而天機忌入命與交友吉會,財源似乎得旺。而流年又以天梁權入命,命得權當然增強創業之心。

而流年事業〈子女〉坐生年武曲權,逢本命兄弟〈事業共宗六位〉飛武曲祿來會,此亦主更上層樓象,可促成創業。

然本命財既得二忌,轉天機二忌入命;兄弟宮化文曲沖命,兩頭三忌,終究非好老闆格局,還防收攤!

請問恩師,上述之害見於那個大限?

答:大限踏田宅,癸貪狼忌出於子女,轉己文曲沖命;最慢待戊子年踏財帛宮,流命挾生年忌化天機忌入命,兩面夾殺,尾聲近矣。

另婚姻如何深入分析?

答:夫妻化貪狼祿入大限遷移〈子女〉,轉文曲忌入原命遷移。則,93流年遷移一路吉化入原命遷移,名正於外,當然結婚。

此造紅鸞早動,結婚物件絕非初戀,甚至曾擁雙向情。同居後婚。

引自虛回例33(100頁)

例二十六:家運好,夫出走,去子宮,福厚

坤造丁酉年十二月未時生,命坐丙午無主星,遷移宮得生年太陰祿、天同權。

生年祿、權於遷移,此女理應外緣好、受歡迎以及能力強的人。命宮複以丙化天同祿再會權於遷移,雙祿顯于遷移融合力之佳,令人一見如故。

轉遷移壬武曲忌將雙祿一權挾入疾厄〈家運〉,得田宅〈家〉己飛武曲祿來會,錦上又添花。

象意是天從人願、有福〈遷移坐吉會〉又愉快〈疾厄得雙祿〉的命,理應幸福美滿。

為何偏逢莫名其妙的婚姻:

一、夫妻宮甲飛太陽逢生年忌成雙忌於財帛,婚姻對待見破,轉壬武曲忌入疾厄。

二、交友〈婚姻共宗位〉辛文昌忌入子女逢田宅廉貞命忌相破,言夫身與家無緣;轉癸貪狼又忌入疾厄。

三、上二式皆入疾厄複見癸貪狼自化忌出,是夫妻一、六共三忌破於疾厄複忌出無緣,宜其獨守空閨。

此女自言,結婚五年,夫即莫名其妙出走,僅偶而來電相問小孩平安?一年多前至今則音訊全無。

其夫何由出走?乃夫妻宮甲廉貞祿入田宅,而夫福德則以丙廉貞相忌,轉己文曲挾祿忌于交友,是迷戀桃花之象,情於外築愛窩〈田宅得祿忌斗室相共春〉而樂不思蜀。

或問上式之象可否亦指此女也得桃花?曰:可。

但是,此造之交友與命相破于子女、田宅線,言此女之桃花僅長時間〈祿忌于田宅〉的雨露于外〈田宅終破〉,非婚姻象。

此女從事於人造花、糕餅製作,以遷移宮得太陰祿〈美的〉轉入疾厄見癸貪狼自化忌得福德戊貪狼〈才藝〉祿來會,具才華也際遇佳〈遷移吉會〉。問余創業可否?謂以汝之際遇甚佳,何遲至今日方興創業念?速行!

一、大限福德〈遷移〉得吉會轉入疾厄,心想事成;複得田宅祿交,無往不利。

二、大限疾厄〈兄弟〉,以乙天機〈技術性〉祿于夫妻,轉甲太陽忌於財帛得事業〈大限命〉庚太陽祿會〈四方財〉,自是吉利。

以大限言,大限之一、六吉化入本命財帛,是「用」歸吉於「體」,風和日麗。

餘告此女福厚得壽,但非無病,應開過刀。對以:長肌瘤,子宮整個拿掉。學理上如何?

一、福德戊化天機忌入夫妻宮,轉甲太陽逢生年巨門忌成雙忌於財帛〈回沖福德〉。

二、財帛所坐的生年巨門忌本來就以壬武曲忌垂象於疾厄。

三、子女宮亦癸貪狼忌入疾厄。

四、疾厄本宮又貪狼自化忌出。

綜言之,福德受沖與子女同應於疾厄三忌,而疾厄本身又忌出,四忌破矣。太陽、巨門忌主血光與長瘤,子女、疾厄宮則隱喻婦科,自化忌出為拿掉子宮。

注:※※

一、命丙化廉貞忌入田宅單忌本無礙,然串聯於上述狀況,廉貞忌雖非禍首,但會牽引於疾病方向。巨門、廉貞忌易長瘤、癌或意外血光。

二、自化忌出於疾厄,逢開刀容易拿掉部份身體組織、器官,命格如更差,也可能造成肢體殘缺。亦主此命的壽終可能以非久病的方式,

很快的離開人間。

引自虛回例36(109頁)

例二十七:問題家庭

坤造,民國七十七戊辰年五月卯時。

昨論一女孩命,父母婚姻極差分居〈父離家與外婆─外面的老婆同居〉。

命乙卯宮坐天府,乙太陰忌入父母逢生年權,是指其父兼具固執與自信的個性,屬難溝通、剛愎型人物。然生年天機忌坐子女,轉甲太陽忌於疾厄,令父母及對宮兩頭見忌為破,則其父「個性必形扭曲」。

凡六親宮位見雙忌者,此親容易:

一、促壽、死亡。

二、個性異于常人。

三、思想行為異于常人。

四、破相。

五、人生多大起落。

為何父母婚姻極差?父個性既扭曲難相處,加以母〈兄弟宮〉再飛甲太陽又忌於疾厄,會前述之破,父母、疾厄呈三忌,婚姻如何能好?轉疾厄壬武曲化入遷移〈忌出〉,更證父母婚姻關係形同陌路,婚姻忌出者情義盡失。

注:不論任何一宮飛忌入遷移皆可名為「忌出」,無緣象。

為何父在外與人同居?乃父既坐太陰命忌而執,以丙廉貞忌入福德,得父之夫妻宮異性位〈兄弟宮〉甲廉貞祿來會,是祿忌成雙之不單純感情債緣。轉福德丁巨門忌入田宅,斗室生春。

何言其父屬感情債緣?乃父坐太陰命忌執性重,複執于情〈廉貞忌〉故也,何況其父本身個性扭曲處世。類此者,常見愛之欲其生,恨之欲其死。如處理不當,恐怕社會上又多了一樁情殺案。

引自虛回例40(116頁)

例二十八:戊午女

1、叛逆混亂,過忌後認真工作

坤造戊午年八月寅時生,命宮己未坐廉貞、七殺。

惡業使人渾噩,善業使人清靈

此命父母離異,家庭雖不圓滿,但經濟尚稱富足。此女自言,懂人事以來,個性潛具叛逆,無心念書,行為不知所以然;亦自稱其渾渾噩噩,行屍走肉。此狀況一直延續到二十七歲止,何以然?

命宮己天梁科、文曲忌入兄弟,轉戊天機忌逢生年太陰權、天機忌於疾厄,雙忌會一權科是性不閑定的反復象。福德又以辛文昌忌沖疾厄〈疾厄忌出〉,更火上加油的成破格。令其當下個性呈沒耐性也不定性,矛盾又無頭緒的渾渾噩噩。

渾噩間必然錯事連篇,感情浮濫即是一例:

福德又以辛巨門祿入子女會夫妻丁巨門忌,容易無制於性關係;轉丙廉貞忌入命得疾厄、交友兩甲飛廉貞二祿來會,言以桃花債得藉撫荒亂之心。

然疾厄既破,以甲太陽忌入交友複見自化忌出,且對宮兄弟亦以文曲命忌來相沖,交友緣破而對象不恒久,送舊又迎新。

如此行拂亂所為,學業、事業兩無成,腦袋混亂空洞、忙亂空虛,日復一日。嗚乎!惡業當頭照,非病則亂其性。

然命以己武曲祿入事業照大限,轉癸貪狼忌入財帛逢生年祿,雙祿之會福重,照今年乙酉流命,得福而生趣昂然於工作,大吉大利。

上式乃本命飛福「照」大限,當轉應吉於所「照」流年。

厘清理氣,命盤自己會說話。

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2、執性

「忌出」有二類,象義之趣相遠:

一、本宮自化忌:此「忌出」純屬該宮無著落點的自我消散之象,是無原則、無自我的「不具執性」。

二、本宮化忌入對宮:是「具執性」的作為,此「忌出」雖以率直而失圓滿,但仍存其原則與自我。

「無執」則人生不能記取教訓,少原則性而不免反復,常犯貳過。凡事雖不記愛、恨,似乎瀟灑的煙消霧散,而少擇善固執,但終其一生仍恐不能成就為真正的明白人。

前例坤造戊午年八月寅時即屬類此,疾厄坐生年天機忌,忌之執性本令其個性不得閒;奈何轉甲太陽忌于交友又逢太陽自化忌出,是不甘寂寞糾結于交友而仍終不久緣。

若易以命宮出發,己文曲忌于兄弟,轉戊天機再忌於疾厄逢生年忌,雙忌不協為破,生淩亂之思考、舉止。此亦觸動上式交友之自化忌出,則命宮一氣所化,經破亂複以消散為終,必少擇善固執而有始無終。故於情愛,送舊複迎新。

是似又不似─李白詩:解釋春風無限恨,沉香亭北倚欄杆。此命終以無執性,故其恨也不久,當然其愛也不牢。

「過執」則庸人自擾或天降憂苦,須從智慧處下手轉成「擇善固執」以釋其懷。

引自虛回例45(124頁)

例二十九:交友、生年、遷移交忌的盤

坤造,65年5月子時

交友以戊天機逢生年呈雙忌於命,交友緣是差了點。轉乙太陰入福德又逢遷移己文曲飛忌來會,則交友與遷移呈亂局傷命及福德二宮,象為:

一、晚婚,對象緣較薄,因妳不善交際。

二、如已婚,最好聚少離多或相處時間儘量比人少,反而好。因交友為夫妻之疾厄既破,相處時間多反不吉。

引自虛回例49(133頁)

例三十:早婚緣薄

老師您好:我是女命農曆65年5月子時生人,在命理範圍內想請教一下有關姻緣的問題,何時會有正緣出現,又該注意些什麼呢?

(另請教:本命夫妻宮之官祿官為廉貞化忌代表何意?有何化解之道呢?)

答:先回答我是晚上十二點前還是十二點後出生?事關於命理的生日計算上可能相差一天。習俗上十二點前出生,家人還是記當天的日子,十二點後出生才算第二天的日子。而鬥數命理,只要過十一點就要算第二天的子時。

您好,是5月12日12點多,應該算早子時,排盤命宮是七殺星坐命

答:福德宮〈精神宮〉坐生年廉貞〈感情星〉忌又逢本宮自化忌,不利於情。縱得早情,亦將成空恨。

夫妻宮壬武曲忌入遷移沖命,緣是「稍」有妨,但非大礙。

唯「田宅〈家〉」以丁巨門「忌出」於子女〈稍有妨于成家緣〉,轉辛文昌忌入事業沖夫妻;父母〈婚姻田宅〉又以乙太陰化忌於疾厄,轉辛文昌再忌入事業沖夫妻。夫妻宮得雙忌之沖,緣見薄。

交友則己文曲忌入夫妻宮會前述雙忌,是兩頭三忌破婚姻矣!故婚姻當晚,如若早能成婚,仍恐勞燕分飛。結而複離,終非美事。

然交友坐天同生年祿,非無對象緣,以前述之破而早緣是緣有餘而份不足耳,總教成無言的結局。

然今年踏田宅,雖見忌出而以丁天同飛權會交友生年祿,仍有一絲希望是交往的開始,用心吧!但看來今年緣仍相當不足難婚,隨緣就好!

後年踏交友坐天同生年祿,轉己文曲挾祿忌入夫妻宮。是流命吉應於大限命,而流年夫妻〈田宅〉又權入流命會生年祿,可望成婚矣。

福德宮亦以丙天同化祿入交友得田宅權會,雙祿一權終轉入原命夫妻宮,是婚姻劄實有福象,好姻緣、勿氣餒。

與其煙雨迷蒙的惱人早春,還不如靜待風和日麗的愉悅晚春!恭喜妳還沒結婚。

引自虛回例50(134頁)

隆重推出:

梁若瑜老师 命理系统丛书(1-3),欢迎传阅

1.飞星紫微斗数(专论四化)

2.飞星紫微斗数(十二宫六七二象 广义的基础论断诀)

3.飞星紫微斗数(道藏飞秘)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập - Phần 2

Bản dịch:

Tự:

Sách này cảm tạ học tập phi tinh cùng học, cộng đồng bả lương nhược du lão sư quá khứ luận mệnh tư liệu cân trong sách ví dụ tố đồng loại hình ví dụ chỉnh lý.

Kỳ vọng nhượng hậu học giả tài năng ở đồng dạng mệnh lệ ở giữa phát hiện phi tinh thượng mệnh lý ăn khớp, như vậy đối sinh đại gia học tập phi tinh tử vi đẩu số sẽ có trợ giúp rất lớn.

Cẩn dĩ sách này cảm tạ lương nhược du lão sư vô tư giáo dục. Tịnh mong muốn chính xác mệnh lý năng lực không ngừng truyền thừa tiếp.

Chu tinh phi sinh 2011 năm 11 nguyệt 30 nhật

Trước danh lương sư nguyện

Qua lại ngoài lề — lương nhược du

Dân quốc bảy mươi lăm năm, đêm hè sau bữa cơm chiều, anh em đồng hao dục vãng nào đó tế công thần đàn hỏi rõ bài mà tương yêu làm bạn. Trà dư tửu hậu, quay về với chính nghĩa rảnh rang cũng nhàn rỗi, vui vẻ cộng đi.

Anh em đồng hao một đường tự thuật nên tế công thần đàn minh bài cực chuẩn, đèn nhang đang thịnh. Đến mục đích, quả nhiên tiếng người ấm đun nước. Anh em đồng hao vị dư ký lai của thì an của thúc đăng ký, không hỏi minh bài cũng có thể vấn sự.

Được rồi! Ta tựu vấn đẩu số học tập có hay không năng lực cao hơn tầng lầu? Kêu tên đáo ta, sư phụ vấn: Nhân đều tưởng tiền hỏi rõ bài, độc người ta không giống người thường, vấn chuyện gì? Đáp: Vấn đẩu số học tập, danh sư nơi nào mịch?

Nhưng thấy sư phụ chậm rãi, đảo ba chén rượu mệnh ta hát, vân: Uống mới nói!

Hát tất, sư vân: Nên có sư duyên đều trải qua, còn dư lại chính hảo hảo dụng tâm ngộ ba!

Trời ạ! Đẩu số lộ là khó như vậy đi, một đường tới là hiểu một chút đạo lý. Vãn kính hối tiếc, tóc trắng xoá vậy!

Còn dư lại tâm nguyện là: Ta không nên kẻ học sau người đi chặng đường oan uổng, ta không nên kẻ học sau người dĩ không được chính xác mệnh lý tự lầm lầm nhân, nhân quả luật là như bóng với hình.

Đánh dấu hay không, ở cá nhân ta cảm giác, tựa hồ điều không phải như vậy trọng yếu. Ta hy vọng nhất là có lòng đang đến đây gia tộc,

Nguyện:

Nhất, đẩu số cộng tiến giai.

Nhị, ngày khác nếu có chút thành tựu, cẩn thủ miệng nghiệp, thái độ làm người giải thích nghi hoặc khải thiện, hành công lập đức!

Tam, sở hữu người hữu duyên, Phúc Thọ an khang!

Đến tiếp sau:

Ân sư nói xong thật tốt! Thế nào tài khiếu cẩn thủ miệng nghiệp ư?

Đáp: Cẩn thủ miệng nghiệp là: Bất luận cái gì đối với người khả năng tạo thành tâm lý thương tổn nói, đều ứng với cẩn thận, uyển chuyển.

Thí dụ như sinh đương sự người trước mặt, phán đoán nhân ly hôn và tử vong, chớ tốt đẹp dục nổi lên công lực mà nói thẳng đả thương người, tạo thành sợ hãi, cực đoan mà người xấu tiền đồ.

Đặc biệt hỏa hầu chưa thành thục thì, chớ như đinh đóng cột nói rõ. Hay nhất tâm tồn thiện niệm, cảm động lây dụng tâm sinh cực khổ người.

(đệ nhị sách) tình cảm loại

Mục lục

Lệ nhất: Giáp ngọ nam của chìm nổi 11

1, hôn nhân 11

2, tả hữu vận mạng phương hướng – tính cách 14

3, hai cha con thế hệ thất bại hôn nhân, gia đình quan hệ 17

4, 37 tuổi thê gặp ở ngoài, 40 tuổi ly hôn 18

5, phu thê đều thiếu nợ tình cảm trái, đều không chỉ một lần tái hôn mệnh lý. 19

6, tiêu chuẩn ly hôn cách (thê ghen tị, dục nặng; nam đa tình) 21

Lệ nhị: Tá bàn khán lục thân 23

1, thứ tư cữu ra vẻ Phan An, đào hoa nhiều như quá giang của tức. 23

2, thứ hai cữu Đông Ngô tốt nghiệp đại học, cả đời chưa lập gia đình. 24

Lệ tam: Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản 25

Lệ tứ: Số khổ nữ 27

Lệ ngũ: Nhất hôn ly, nhị hôn tử, vốn là quả ở lại kỳ mệnh 29

Lệ lục: Đào hoa vượng tướng, rất được ông chủ ưu ái 31

Lệ thất: 27 tuổi để bày tỏ tỷ đệ yêu tao phụ mẫu ngăn cản 34

Lệ bát: Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hôn nhân (phu đa nghi, thuyền trưởng) 36

Lệ cửu: Giáp thìn nam mệnh bàn 38

1, vấn hôn nhân 38

2, song thê mệnh và tái hôn mệnh bất đồng 39

Lệ thập: Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh 40

Lệ mười một: Mậu ngọ nam (muội phu bàn) 43

Lệ mười hai: Tình cảm hôn duyên (phụ mẫu duyên không được hậu) 45

Lệ mười ba: Đinh tị nam 49

1, hôn nhân (năm mới tang phụ, 10 tuổi lên gia vận chuyển yếu) 49

2, phân tích 06 năm tình cảm vợ chồng: 52

3, đến đây đại hạn tình cảm, sự nghiệp 54

4, tá bàn luận thê tử chuyện cũ (công tác, kết hôn, bệnh, răng cửa) 55

Lệ mười bốn: Mệnh bàn ưu khuyết điểm 58

Lệ mười lăm: Tam tỷ muội hôn nhân 62

Lệ mười sáu: Là sự nghiệp mà phiền, không được quý trọng phu thê tình 64

Lệ mười bảy: Điền trạch, phụ mẫu, phu thê cộng phá huynh giao hữu tuyến (nhân bên ngoài… Tiên ở riêng hậu ly) 67

Lệ mười tám: Duyên vượng mà phân không tốn sức (bên thứ ba, gặp nhân không quen) 70

Lệ mười chín: Kẽ hở giãy dụa mùa xuân 72

1, bên ngoài có mùa xuân, kiên quyết yếu ly hôn (ngũ quan không được triển, úc ức dáng vẻ) 72

2, từ nương bán lão, phong vận vưu tồn 74

Lệ hai mươi: Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương, bị tức giận kết hôn, chung ly 75

Lệ hai mươi mốt: Không thích hợp tảo hôn, ly hôn cấp cho bất động sản 78

Lệ hai mươi hai: Vẫn không gái giao hữu, và phụ mẫu duyên mỏng 80

Lệ hai mươi ba: Ngầm phu nhân cách, tẩu hỏa nhập ma, tụng kinh y hảo 82

Lệ hai mươi tứ: Hai đại hạn cùng là dậu năm động tình 84

Lệ hai mươi lăm: Gà rừng nghiên cứu sinh 86

Lệ hai mươi sáu: Gia vận hảo, phu trốn đi, khứ tử cung, phúc hậu 88

Lệ hai mươi bảy: Vấn đề gia đình 91

Lệ hai mươi tám: Mậu ngọ nữ 93

Lệ hai mươi chín: Giao hữu, năm sinh, thiên di giao kị bàn 95

Lệ ba mươi: Tảo hôn duyên mỏng 96

Sư phụ của thầy mệnh lệ – tình cảm loại

Tự hào Tính Nguyên thư viết sinh ra thời gian Năm Nguyệt Nhật Thì Chỗ nguyên thư vị trí (trang) Cấp kiểu mẫu sở đặt tên tự Ghi chú

Nhất Càn Giáp ngọ <43> năm 9 nguyệt buổi trưa 1954 9 25 Ngọ Giáp ngọ nam của chìm nổi

1 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 30~ 33) Hôn nhân

2 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 37~ 38) Tả hữu vận mạng phương hướng – tính cách

3 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 41~ 42) Hai cha con thế hệ thất bại hôn nhân, gia đình quan hệ

4 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 44~ 46) 37 tuổi thê gặp ở ngoài, 40 tuổi ly hôn

5 Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 57~ 59) Phu thê đều thiếu nợ tình cảm trái

6 Hư quay về lệ 5(14 trang) Tiêu chuẩn ly hôn cách

Nhị Khôn Đinh Mùi năm (56) 5 nguyệt giờ hợi 1967 5 2 Hợi Tá bàn khán lục thân

1 Đạo tạng lệ 3(đạo tạng 52~ 53) Tá bàn khán tứ cữu

2 Đạo tạng lệ 3(đạo tạng 54) Tá bàn khán nhị cữu

Tam Càn Bính tuất năm (35) 6 nguyệt giờ sửu 1946 6 5 Xấu Đạo tạng lệ 11(đạo tạng 87~ 88) Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản

Tứ Khôn Giáp ngọ năm (43) 12 nguyệt giờ hợi 1954 12 8 Hợi Đạo tạng lệ 12(đạo tạng 89~ 90) Số khổ nữ

Ngũ Khôn Ất vị năm (1955) 10 nguyệt giờ Thìn 1955 10 4 Thìn Đạo tạng lệ 17(đạo tạng 140~ 141) Nhất hôn ly, nhị hôn tử, vốn là quả ở lại kỳ mệnh

Lục Khôn Mậu thân năm (1968) 8 nguyệt giờ dần 1968 8 6 Dần Đạo tạng lệ 20(đạo tạng 147~ 148) Đào hoa vượng tướng, rất được ông chủ ưu ái

Thất Khôn Tân xấu năm (1961) 6 nguyệt giờ mẹo 1961 6 2 Mão Đạo tạng lệ 21(đạo tạng 148~ 149) 27 tuổi để bày tỏ tỷ đệ yêu tao phụ mẫu ngăn cản

Bát Khôn Bính ngọ năm bảy tháng giờ Thìn sinh 7 Thìn Hư quay về lệ 2(9 trang) Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hôn nhân (phu đa nghi, thuyền trưởng)

Cửu Càn Giáp thìn năm tháng mười một giờ Tuất sinh 11 Mậu Giáp thìn nam

1 Hư quay về lệ 4(12 trang) Vấn hôn nhân

2 Hư quay về lệ 4(13 trang) Song thê mệnh và tái hôn mệnh bất đồng

Thập Khôn Quý xấu năm tháng tư giờ Dậu sinh 1973 4 1 Dậu Hư quay về lệ 8(22 trang) Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh

Mười một Càn 67 năm 11 nguyệt giờ Thân sinh 1978 11 10 Thân Hư quay về lệ 9(24 trang) Mậu ngọ nam (muội phu bàn)

Mười hai Khôn Canh thân năm (1980) 12/ 21 giờ Tuất 1980 12 21 Tuất Hư quay về lệ 10(27 trang) Tình cảm hôn duyên (phụ mẫu duyên không được hậu)

Mười ba Càn Đinh tị năm 3 nguyệt buổi trưa 1977 3 29 Ngọ Đinh tị nam

Hư quay về lệ 11(31 trang) Hôn nhân

Hư quay về lệ 11(34 trang) Phân tích 06 năm tình cảm vợ chồng

Hư quay về lệ 11(39 trang) Nào đó đại hạn tình cảm, sự nghiệp

Hư quay về lệ 11(45 trang) Tá bàn luận thê tử chuyện cũ

Mười bốn Khôn Nước lịch 61 năm âm lịch bảy tháng ngũ nhật giờ dần 1972 7 5 Dần Hư quay về lệ 12(54 trang) Mệnh bàn ưu khuyết điểm

Mười lăm Khôn Đinh tị năm tháng sáu giờ tý Hư quay về lệ 13(57 trang) Tam tỷ muội hôn nhân

Mười sáu Khôn Tân xấu năm bảy tháng giờ Tuất sinh Tân xấu 7 6 Thủ Hư quay về lệ 16(66 trang) Là sự nghiệp mà phiền, không được quý trọng phu thê tình

Mười bảy Khôn Nhâm tử năm tháng sáu mùng hai nhật giờ sửu sinh Hư quay về lệ 20(74 trang) Điền trạch, phụ mẫu, phu thê cộng phá huynh giao hữu tuyến

Mười tám Khôn 67 năm ○ nguyệt 28 nhật giờ Thìn sinh Hư quay về lệ 21(77 trang) Duyên vượng mà phân không tốn sức (bên thứ ba, gặp nhân không quen)

Mười chín Khôn Giáp ngọ <43> năm 8 nguyệt giờ Dậu sinh Kẽ hở giãy dụa mùa xuân

1 Hư quay về lệ 22(79 trang) Bên ngoài có mùa xuân, kiên quyết yếu ly hôn

2 Hư quay về lệ 22(80 trang) Từ nương bán lão, phong vận vưu tồn

Hai mươi Khôn 65 năm tám tháng cửu nhật buổi trưa Hư quay về lệ 27(89 trang) Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương, bị tức giận kết hôn, chung ly

Nhị nhất Càn 77 năm 6 nguyệt 22 nhật giờ Tỵ sinh Hư quay về lệ 29(94 trang) Không thích hợp tảo hôn, ly hôn cấp cho bất động sản

Nhị nhị Càn 62 năm 7 nguyệt 18 ngày thì Hư quay về lệ 30(95 trang) Vẫn không gái giao hữu, và phụ mẫu duyên mỏng

Nhị tam Khôn Nhâm tử nông lịch 61 năm bảy tháng giờ tý Hư quay về lệ 31(97 trang) Ngầm phu nhân cách, tẩu hỏa nhập ma, tụng kinh y hảo

Nhị tứ Khôn 1976 bính thìn năm hai tháng buổi trưa 1976 2 Ngọ Hư quay về lệ 32(98 trang) Hai đại hạn cùng là dậu năm động tình

Nhị ngũ Càn Nước lịch 59 năm âm lịch chín tháng buổi trưa 1970 9 6 Ngọ Hư quay về lệ 33(100 trang) Gà rừng nghiên cứu sinh

Hai sáu Khôn Đinh dậu năm mười hai tháng giờ Mùi sinh 1958 12 8 Vị Hư quay về lệ 36(109 trang) Gia vận hảo, phu trốn đi, khứ tử cung, phúc hậu

Nhị thất Khôn Dân quốc 77 năm mậu thìn năm tháng năm giờ mẹo Hư quay về lệ 40(116 trang) Vấn đề gia đình

Nhị bát Khôn Mậu ngọ năm tám tháng giờ dần sinh Hư quay về lệ 45(124 trang) Mậu ngọ nữ

Nhị cửu Khôn 65 năm 5 nguyệt 12 ngày thì Hư quay về lệ 49(133 trang) Giao hữu, năm sinh, thiên di giao kị bàn

Ba mươi Khôn 65 năm 5 nguyệt 12 ngày thì Hư quay về lệ 50(134 trang) Tảo hôn duyên mỏng

Ghi chú: 1, nguyệt, nhật, thì chọn hạng trúng thầu chú đều là nông lịch thời gian.

Lệ nhất: Giáp ngọ nam của chìm nổi

Giáp ngọ năm (43) 9 nguyệt buổi trưa

1, hôn nhân

(1) hôn nhân của thành

1. “Cung mệnh” hóa tham lang phi hóa lộc nhập “Phúc đức” , chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập “Điền trạch” phùng “Phu thê” hóa ngày nữa cùng lộc hội.

Thì “Phu thê” và “Cung mệnh” biến thành xuyên thấu qua “Phúc đức” trình “Song lộc” giao duyên với 『 điền trạch 』, cụ đủ kết hôn thành gia tượng.

2. Đại hạn đi với “Cung phúc đức” đạp tham lang “Mệnh lộc”, là “Bản mệnh cung mệnh” phi hóa lộc nhập “Đại hạn cung mệnh”, chủ đến đây hạn tất sinh “Tình cảm” vui sướng.

Lúc này cũng trở thành “Đại hạn phu thê” và “Bản mệnh phu thê” “Song lộc” cấu duyên sinh “Bản mệnh điền trạch”, là hoàn chỉnh “Kết hôn thành gia” tượng.

3. Đương 24 tuổi “Lưu niên” đạp bản mệnh “Cung phụ mẫu” thì, tức hóa tham lang “Quyền” nhập “Đại hạn cung mệnh” hội mệnh lộc, trình tham lang “Lộc quyền giao củng”.

Thì “Lưu niên cung mệnh” dĩ “Quyền” cường hóa “Đại hạn cung mệnh” sở đạp đích tình duyên, mà “Cung phụ mẫu” là “Hôn nhân điền trạch”, sở dĩ tư năm tình cảm được mà nâng cao một bước kết hôn thành gia.

4. Dĩ lưu niên nói, “Đại hạn cung mệnh” ngồi vượng duyên là “Lưu niên phụ mẫu”, mà hối nhập nhân thê duyên bay tới thành hậu “Bản mệnh điền trạch”, thì vừa chuyển thành “Đại hạn phụ mẫu”, cũng vừa là “Lưu niên phúc đức”.

Đến đây một đường dĩ “Bản mệnh”, “Đại hạn”, “Lưu niên” “Phúc đức” cập “Phụ mẫu” đối ứng với hôn nhân của duyên nhập sinh “Bản mệnh điền trạch”, mà tìm ra kết hôn thời gian điểm.

Chú: Đến đây lệ hội tụ phi tinh tay của pháp, như lộc chuyển kị, truy lộc, truy quyền, thiên địa nhân tam bàn hợp nhất tương ứng chờ. Dẫn tự <đạo tạng phi bí> 31~ 33 trang.

(2) hôn nhân của bại

1. “Phu thê” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, phùng “Điền trạch” dĩ văn xương cũng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, xếp thành song kị.

2. Mà kỳ “Cung phụ mẫu” thì dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” xung “Cung mệnh”.

3. Thì “Phu thê” và “Điền trạch”, “Phụ mẫu” lệnh “Mệnh, thiên di” hai đầu trình tam kị là phá, hôn nhân, gia đình đã rồi đại thụ kỳ tổn hại mà tiềm tàng nguy cơ.

4. Chuyển “Thiên di” dĩ thái dương hóa kỵ nhập “Giao hữu” vừa phùng thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, kế “Tứ kị” phá sinh hôn nhân “Cộng tông sáu vị”, hiển nhiên đã trình nghiêm trọng nguy cơ hôn nhân.

5. Đến đây luy “Tứ kị” của phá tức dĩ “Chuyển kị” cập “Truy kị” chờ thủ pháp cùng sử dụng “Cung vị xâu chuỗi” mà được.

Chú: Đến đây lệ hội tụ phi tinh tay của pháp, như kị chuyển kị, truy kị, xung chiếu chờ. Dẫn tự <đạo tạng phi bí> 30~ 31 trang.

2, tả hữu vận mạng phương hướng – tính cách

(1) phối ngẫu của tính cách

1. “Phu thê” dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập “Cung mệnh” phùng năm sinh liêm trinh lộc , nói thê khả năng nhân “Cố chấp” mà không hảo câu thông, nhưng ta năng lực đa sở nhường nhịn ; mà lại dễ dĩ “Đa tình \” triền ta, sao vậy khán đều giống như rất yêu ta.

Luyến ái thời gian hội như chim nhỏ vậy chăm chú dựa sát vào nhau trứ nhân, hôn hậu thì vừa trình gấp gáp canh người thố đàm tử .

“Lập tức” người là thật rất yêu ta, nhưng ai cũng không biết, người nhật hậu cánh là trở thành có thể đào hoa song ngựa gỗ tay quay người đó!

2. Chuyển “Cung mệnh” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra” , dĩ “Liêm trinh kị” <đào hoa tinh> khế nhập “Tật ách” phùng “Tự hóa lộc ra”, thì cũng có thể ước định vì thế thê “Đa tình đa dục”, thật đúng là dạy người cho là nàng là yêu đã chết ta mà da mặt dày .

Đến đây nhất tính cách, thường ngày sinh hoạt khả năng tựu cần phải nơi chốn nhân nhượng với người ; người rất thích thính cảm tính , cũng sẽ như theo đuôi vậy yêu cầu ra song nhập đối , làm cho cho là nàng thực sự là thâm tình chân thành.

Dĩ kỳ song trọng “Lộc kị thành đôi kị” là “Tha cho nhu cầu” của tượng, cho nên cũng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp liễu hôn hậu đào hoa sinh ngoại một con ngựa song yên.

3. Lánh người, thượng thức “Tình chấp” chuyển nhập “Tật ách” tức sai ai ra trình diện Thái âm “Kị ra” với “Phụ mẫu”, mà thê của “Phụ mẫu” <Đinh Mão> hiện ra biểu cung, vừa hóa lai Thái âm <đẹp diệu> lộc hội. Lời ấy thê:

/. Ái đẹp, “Thái âm lộc kị” với “Phụ mẫu” người, yêu thích trang điểm xinh đẹp.

/. Đa tình lưu lộ với ngoại , quyến rũ khí tức dễ thu hút ong bướm.

Khép lại nhị thức chủ kỳ “Hoa lệ sinh biểu”, “Thu hút ong bướm” tập tính.

/. Kỳ “Phúc đức” hóa Thái âm “Quyền” cũng nhập “Phụ mẫu” cung, hội kỳ “Phụ mẫu” của Thái âm “Lộc”, thì trình “Hư vinh” ái đẹp, thích người khác ca ngợi.

4. Đã ngoài tự thuật, hay vận dụng cho đa cung vị “Xâu chuỗi thích tượng” thủ pháp, dĩ 『 cung, tinh, hóa 』 tịnh thích, rộng khắp xiển nghĩa.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 35~ 37 trang.

(2) bản thân của tính cách

Mệnh bàn “Mười hai cung”, cung cung đều có thể luận nhân “Tính hướng”, bất đồng cung vị nói có đúng không cùng phương hướng “Cá nhân tính cách”, đến đây tức “Cung cung đều là xuân”.

1. Kỳ “Tài bạch” hóa liêm trinh <đánh cờ tinh> hóa kỵ nhập “Cung mệnh” phùng liêm trinh Hóa lộc năm sinh, nói người này ái “Đổ” mà dễ thâu tiền .

2. Chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra” , là mỗi yêu tất đổ, làm không biết mệt.

3. Lánh người, kỳ “Thiên di” hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập “Cung mệnh” , nói kỳ được “Ngoại tại” “Kỳ ngộ” hoặc “Lạc thú”.

4. Như dĩ 1+ 2+ 3 thức hợp của, thì kỳ “Đổ” “Nhiều cơ hội”, “Loại khác cũng nhiều”, từ mọi người vui đáo lục hợp màu, thậm chí sinh mạt trượt, thiên cửu chờ, thua mất ước một cái nhà nhà trọ.

5. Như tựu 3 thức đi xuống kéo dài, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> phùng thiên cơ “Tự hóa lộc ra”, tức sai ai ra trình diện ất Thái âm “Kị ra” với “Phụ mẫu”.

Đến đây nhất đa cung vị “Xâu chuỗi thích tượng” có thể giải trừ vì thế nhân “Đào hoa cơ duyên đa” mà “Nhục dục” cũng nhiều, thường có vật món bất đồng “Sương sớm nhân duyên” .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 37~ 38 trang.

3, hai cha con thế hệ thất bại hôn nhân, gia đình quan hệ

“Cung mệnh” tọa mậu thìn, kỳ “Huynh đệ cung” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Điền trạch” phùng cự môn “Tự hóa lộc ra”, trình “Lộc kị thành đôi kị”.

“Huynh đệ cung” là “Phụ mẫu” “Hôn nhân cung”, kỳ phụ của với hôn nhân, không hề chính của thê. Bản tạo chủ nhân tức là thứ ra, là hậu nương sở sanh. Mà lại nhưng có kỳ bác gái sở sanh hai người cùng cha khác mẹ huynh đệ.

Đồng lý, kỳ “Cung tử nữ” cũng dĩ cự môn hóa kỵ nhập “Điền trạch” phùng cự môn “Tự hóa lộc ra”, vì vậy hiện nay cùng một ly hôn nữ tử ở chung, cũng phủ dưỡng phi kỷ ra con cái.

Chú: “Tự hóa lộc, kị ra”, đều chỗ vô tâm hoặc thiếu đối đãi, làm việc “Nguyên tắc tính”, sở dĩ sinh ra “Tranh cãi” hoặc “Phi thường thái tính” quan hệ nhân sự, rất dễ con người mới cười người cũ khốc.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 41~ 42 trang.

4, 37 tuổi thê gặp ở ngoài, 40 tuổi ly hôn

Mệnh bàn chính có thể nói, nguyên nhân nói liên tục…

1. “Phu thê” hóa liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh”, chuyển thiên cơ 『 hóa kỵ nhập tật ách 』, tức sai ai ra trình diện Thái âm 『 kị ra 』 với “Phụ mẫu” .

2. Đương “Đại hạn” đạp với “Điền trạch” <33- 42 tuổi>, bản mệnh “Phu thê” cung thì chuyển thành 『 đại hạn tật ách 』. Dĩ “Bản mệnh tật ách” xâu chuỗi đối ứng sinh “Đại hạn tật ách” , vì vậy đến đây hạn hôn nhân đương nhiên tiềm tàng nguy cơ.

3. Dĩ “Bản mệnh phu thê” hóa liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” , 37 tuổi lưu niên đạp bản mệnh “Cung phúc đức”, lúc này tức là “Bản mệnh phu thê” hóa kỵ nhập “Lưu niên phu thê” , là năm kỳ thê dĩ “Gặp ở ngoài” mà gia đình bắt đầu sinh loạn.

4. Dĩ phu thê “Hóa kỵ nhập mệnh” là “Thiếu nợ hôn nhân”, tất nhiên sản sinh dằn vặt, vì vậy ai ai oán oán tha mài tới 40 tuổi phương dĩ ly hôn xong việc.

40 tuổi “Lưu niên tật ách” là “Bản mệnh cung mệnh”, là hình thành “Bản mệnh tật ách” đối ứng sinh “Đại hạn tật ách”, phục đối ứng sinh “Lưu niên tật ách”.

5. Đã ngoài chư thức, đều duyên với “Phu thê” kị chuyển hóa kỵ nhập 『 tật ách 』 phục sai ai ra trình diện 『 kị ra 』 với “Phụ mẫu” là kỳ “Trí mạng nét bút hỏng”, vì vậy một đường dĩ “Bản mệnh tật ách”, “Đại hạn tật ách”, “Lưu niên tật ách” đối ứng sinh sự tình phát sinh thời gian điểm.

6. Đây là nếu nói 『 mệnh bàn chính có thể nói 』, do là có thể “Nắm giữ mấu chốt” mà dựa vào thế hạ phán đoán.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 44~ 46 trang.

5, phu thê đều thiếu nợ tình cảm trái, đều không chỉ một lần tái hôn mệnh lý.

1. “Phu thê” hóa liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” phùng năm sinh “Liêm trinh lộc” , chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tật ách” <ất hợi> lập tức ất Thái âm kị xuất phát từ “Phụ mẫu”.

2. Phu thê “Hóa kỵ nhập mệnh” phùng “Hóa lộc năm sinh”, tượng làm gốc tạo chủ nhân khiếm “Hôn nhân trái”. Dĩ “Lộc kị thành đôi kị”, sở dĩ là lưỡng độ khiếm thê trái, chủ nhị hôn chỉ nhưng chỉ gặp nhân không quen.

3. Của với kỳ thê lập trường nói, kỳ thê có thể nói “Mệnh đái đào hoa” khiếm “Tình cảm trái”, dĩ liêm trinh “Lộc kị thành đôi kị” với mệnh, thê gặp ở ngoài tạo thành một con ngựa song yên, đương nhiên cũng là đáng trách “Tình thặng” !

4. Đương đại hạn đi sinh “Cung phúc đức”, 24 tuổi lưu niên đạp “Cung phụ mẫu” thì kết hôn, là vì “Phu thê trái” trực tiếp nhất hiển lệ.

Dĩ “Bản mệnh phu thê” “Hóa kỵ nhập cung mệnh” còn đối với ứng với thành “Bản mệnh phu thê” hóa kỵ nhập “Đại hạn phu thê” ; mà “Đại hạn phu thê” ký là “Nguyên mệnh cung mệnh”, thì thứ hai độ chuyển kị xâu chuỗi nhập sinh “Lưu niên cung mệnh” , minh bạch biểu hiện tư năm là tới đòi nợ “Ác duyên của hôn”.

Chú: Như dễ dĩ kỳ “Thê” của “Phúc đức” và “Tật ách” xuất phát, quan kỳ tình cảm trạng huống:

1. Kỳ “Phúc đức” hóa tham lang phi hóa lộc nhập “Bản mệnh phúc đức” ; kỳ “Tật ách” ký tọa thái dương hóa kỵ năm sinh, phục dĩ tham lang cũng hóa kỵ nhập “Bản mệnh phúc đức” .

Lời ấy tẫn kỳ thê ký “Đa tình” cũng “Chuyên tình”, nhật hậu đương nhiên hội không dựa vào được dời tình hắn yêu.

2. Chuyển “Bản mệnh phúc đức” dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập “Điền trạch”, phùng “Thê mệnh” hóa ngày nữa cùng lộc hội.

Do là tự kỳ thê “Phúc đức”, “Tật ách” tới “Điền trạch”, kỳ thê cộng cấu hai người “Lộc kị thành đôi lộc”, thì đến đây suốt đời trước khi cưới, hôn hậu xuân phong đâu chỉ lưỡng độ Ngọc môn quan? Kỳ thê cũng với ly hôn hậu chợt tái hôn, không được mấy năm nhưng vừa dĩ ly hôn xong việc.

3. Nếu như “Phu thê” hóa liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” phùng liêm trinh “Hóa lộc năm sinh”, với kỳ thê là “Lộc kị thành đôi lộc” hơn tình đa dục, với mệnh tạo chủ nhân thì là “Lộc kị thành đôi kị” gấp bội của thất.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 57~ 59 trang.

6, tiêu chuẩn ly hôn cách (thê ghen tị, dục nặng; nam đa tình)

thứ 14 trang

Nhất nam mệnh giáp ngọ năm chín tháng buổi trưa sinh, cung mệnh tọa mậu thìn được liêm trinh Hóa lộc năm sinh và văn xương. Phu thê tọa bính dần được phá quân hóa quyền năm sinh và hữu bật, dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, là khiếm thê nghiệp lực trái ; chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách vừa phùng tự hóa lộc , ta cần ta cứ lấy; nhiên chung sai ai ra trình diện tật ách ất Thái âm “Kị ra” với cung phụ mẫu .

Thượng thức phu thê hóa kỵ nhập mệnh là trái, tất cửu đau khổ. Đại hạn đạp điền trạch dĩ tân văn xương tái hóa kỵ nhập mệnh phá hôn nhân, ba mươi bảy tuổi đi phúc đức, lưu niên phu thê phá vậy. Là năm thê gặp ở ngoài sự tích bại lộ khải phong ba, ai oán tha mài tam chở có thừa , bốn mươi tuổi đạp giao hữu, thì bản mệnh cung là lưu niên tật ách, là phôi của để hạn mà ký tên ly hôn.

Tổng hợp lại của, đại hạn tật ách ứng đối lưu niên tật ách, lưu niên tật ách tái ứng đối bản mệnh tật ách mà “Kị ra”, trái hoàn biệt ly.

Thượng lệ ly hôn điều kiện: Phu thê, phụ mẫu , điền trạch ba người đều phá, tiêu chuẩn ly hôn cách.

Dĩ kỳ cung phu thê lập trường nói, phi bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, nói thê bình thường ghen tuông nặng, một ngày kỷ ngoài thân gặp thì kỳ chấp tình bất năng chính; đến đây thức cũng tượng kỳ thê dục nặng <được liêm trinh lộc, kị phục viên và chuyển nghề nhập tật ách>

Mệnh ký tọa liêm trinh Hóa lộc năm sinh với thìn cung, chuyển mậu thiên cơ kị sinh tật ách phùng tự hóa lộc, cụ đa tình mầm móng tượng; phục viên và chuyển nghề ất Thái âm kị xuất phát từ phụ mẫu, nói gặp thích đối tượng mà không miễn hiện ra sắc . Tinh diệu là Thái âm người, là thiên thiêu ấu xỉ miệng méo kê.

Đến đây tạo ly hôn hậu, chuyển mưu chức sinh đại lục, bởi vậy xuân hoa thu nguyệt bao thuở liễu, chuyện cũ biết nhiều ít!

Dư truân giới viết: Nhị hôn cần phải thận, nhữ cách cục phu thê hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, nhưng phòng lưỡng độ hôn nhân trái! Ô hô! Nói truân thính miểu, có khóc cũng không làm gì!

Lệ nhị: Tá bàn khán lục thân

Khôn tạo Đinh Mùi <56> năm 5 nguyệt giờ hợi sinh.

1, thứ tư cữu ra vẻ Phan An, đào hoa nhiều như quá giang của tức.

1. “Tứ cữu” , kỳ “Phụ mẫu” tọa Thái âm song lộc, tướng mạo giảo hảo thân thiện; chuyển tham lang <đào hoa diệu> hóa kỵ nhập “Tử nữ” <đào hoa cung>.

Kỳ “Cung thiên di” hóa lai tham lang cũng phi hóa lộc nhập “Tử nữ”, hội tiền thức trình đào hoa tam lộc, nên kỳ mạo tự Phan An mà đa quất vào mặt xuân phong.

2. “Điền trạch” là “Sung sướng cung”. Tứ cữu “Điền trạch” <ất tị> hóa thiên cơ phi hóa lộc nhập “Bản mệnh thiên di” , dịch mã tượng; ngược lại hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tử nữ”, hội kỳ “Cung thiên di” bay tới tham lang lộc, đến đây cũng chủ kỳ đào hoa tân sĩ.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 52~ 53 trang.

2, thứ hai cữu Đông Ngô tốt nghiệp đại học, cả đời chưa lập gia đình.

1. Nhị cữu kỳ “Cung phụ mẫu” ngồi xuống cự môn song kị, tướng mạo cập khí chất không được cám ơn.

2. Nhị cữu kỳ “Cung thiên di” <điền trạch> hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Phúc đức” , ngược lại văn khúc hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hai đầu sai ai ra trình diện kị trình “Song kị”. Lời ấy kỳ ngu dốt, thiếu chủ động cùng người vãng lai.

3. Kỳ “Cung phụ mẫu” <ất tị> ký tọa cự môn song kị; ất Thái âm vừa hóa kỵ nhập “Tài bạch”.

4. Khép lại thức thì nhị cữu “Phụ mẫu” và “Thiên di” trình tứ kị phá với “Cung tài bạch”, bởi vậy cô độc suốt đời, thu nhập cũng không an định.

5. Chuyển “Tài bạch” hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch”. “Tham lang” người “Tình cảm diệu”, dĩ tứ kị phá tan “Điền trạch”, nên kỳ tính cách “Cô tích” mà thất hôn.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 54 trang.

Lệ tam: Lão bà nặng hưởng thụ, ái tài cũng không thiện quản lý tài sản

Can tạo bính tuất <35> năm 6 nguyệt giờ sửu cung mệnh giáp ngọ tham lang.

Đến đây tạo kỳ thê ái tài tính toán cũng không thiện quản lý tài sản, lại nặng tự thân hưởng thụ, tại sao?

1. “Phu thê” tọa liêm trinh “Hóa kỵ năm sinh”, cá tính cố chấp; hóa vũ khúc tài tinh hóa kỵ nhập “Phúc đức” . Lời ấy kỳ thê ái tài tính toán, tử đòi tiền, lại nặng kỷ thân hưởng lạc.

2. Chuyển “Phúc đức” hóa liêm trinh kị hoàn nhập “Phu thê” hội liêm trinh “Hóa kỵ năm sinh”, tạo thành song kị xung kích, cửu của mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp liễu phu thê vì tiền tranh chấp bất mãn tình.

3. “Cung mệnh” dĩ liêm trinh phi hóa lộc nhập “Phu thê” trong buổi họp thức song kị, là khiếm thê trái sản sinh ta cần ta cứ lấy . hóa kỵ năm sinh phục được liêm trinh mệnh lộc, há chẳng phải “Lộc kị thành đôi kị” đào hoa sinh động ư? Dư dĩ thận phòng “Nhị độ thê trái” khuyên bảo.>

4. Kỳ thê dùng cái gì bất thiện quản lý tài sản? Là “Phu thê” ký tọa hóa kỵ năm sinh, phục hiệp hóa kỵ nhập “Phúc đức” xung “Tài bạch”, đến đây hẹp cố chấp xử sự, há có thể thành tựu chuyện gì?

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 87- 88 trang.

Lệ tứ: Số khổ nữ

Khôn tạo giáp ngọ <43> năm 12 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh bính dần thiên đồng, thiên lương.

Đến đây tạo hôn nhân không đẹp, gần đây phu được não nham vong thân, 55 của linh nhưng tô phòng quá nhật, mà lại kỷ thân đã tắm thận 13 năm, tại sao?

1. “Điền trạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, “Thiên di” dùng võ khúc cũng hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” trình song kị , đến đây tức “Gia đình” và “Quả báo” tướng chiến, tạo thành “Đinh tài điêu linh” tượng.

2. Chuyển “Phụ mẫu” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Phu thê” ; mà “Phúc đức” tọa thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, lệnh “Phu thê”, “Sự nghiệp” một đường hối trình tam kị.

3. Hợp 1+ 2 thức, xâu chuỗi thích tượng là gia đạo sa sút, đinh tài lưỡng hư. Đến đây tương thương tài, thương phu, vì vậy kinh tế soa, đến nay 55 tuổi nhưng dĩ tô phòng quá nhật, cùng với gần đây phu não nham vong thân.

Lệ ngũ: Nhất hôn ly, nhị hôn tử, vốn là quả ở lại kỳ mệnh

Khôn tạo ất vị <1955> năm 10 nguyệt giờ Thìn sinh, cung mệnh quý vị vô chủ tinh, thiên di tọa vũ khúc, tham

Lang.

1. “Điền trạch” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Phúc đức” <ất dậu>, chuyển Thái âm hóa kỵ nhập “Giao hữu” phùng “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị”, dễ hôn nhân thượng thiên luân có hám.

2. “Giao hữu” ký tọa “Hóa kỵ năm sinh”, tự nhiên chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch” ; mà “Phụ mẫu” dĩ thái dương hóa kỵ nhập “Tật ách” , ngược lại cũng hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch”.

3. Hợp 1+ 2 thức, thì “Điền trạch” và “Phụ mẫu” cộng hối “Tam kị” phá với “Giao hữu”, thổ nội vô phu tượng.

4. “Phu thê” hóa văn xương hóa kỵ nhập “Huynh đệ” xung “Giao hữu”, thì hôn nhân “Cộng tông sáu vị” trình “Tứ kị đại phá”.

5. Chuyển “Huynh đệ” hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Thiên di”, hôn nhân biến mất vụ tản.

Nhóm: Đến đây tức “Phu thê” phá hôn nhân “Cộng tông sáu vị”, xâu chuỗi với “Điền trạch”, “Phụ mẫu” trình “Tứ kị kị ra” sinh “Thiên di”, nên kỳ bên trong nhà vô phu, sống quãng đời còn lại cô độc tướng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 140~ 141 trang

Lệ lục: Đào hoa vượng tướng, rất được ông chủ ưu ái

Khôn tạo mậu thân <1968> năm 8 nguyệt giờ dần, cung mệnh kỷ vị tọa thiên lương. Năm 40 dư vị hôn, đào

Hoa vượng tướng; năng lực cường, rất được ông chủ ưu ái.

1. “Giao hữu” hóa liêm trinh <đào hoa diệu> phi hóa lộc nhập “Huynh đệ”, dễ sản sinh gần người đào

Hoa.

“Tử nữ” tọa tham lang <đào hoa diệu>“Hóa lộc năm sinh”, hóa liêm trinh kị cùng

Nhập “Huynh đệ” trong buổi họp thuật “Giao hữu” lộc, hối trình đào hoa “Song lộc” với “Huynh đệ”.

Nhóm: “Huynh đệ” người, tay chân vị, phép ẩn dụ gần người bằng hữu. Con người tế cung hóa lộc nhập “Điền trạch

Tam phương” người, đều cận đến đây nghĩa; thí dụ như “Phu thê” phi hóa lộc nhập “Tật ách”, rất dễ thân ở khác giới

Nhiều trong hoàn cảnh.

Nhóm: Đến đây tức vận dụng “Truy lộc” thủ pháp tụ tập nhân duyên.

2. Chuyển “Huynh đệ” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Thiên di” <ất xấu> phùng thiên

Cơ tự hóa lộc. Đến đây tức nhân tế củng ta.

Nhóm: “Giao hữu” và “Tử nữ” , hối cát ngược lại hiển sinh ngoại , dung

Dễ sinh nhân tế thượng gặp thành công tựu người dẫn. Sở tích người, thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh” tọa sinh “Thiên di”,

Mà “Huynh đệ” tất hiệp văn khúc “Mệnh kị” cũng hóa kỵ nhập “Thiên di” trình song kị, điều kiện

Hoàn chỉ không được thường tại.

3. Dùng cái gì chậm chạp vị hôn?

“Phu thê” <đinh tị> cự môn “Tự Hóa kị ra”, “Điền trạch” vũ khúc “Tự Hóa kị ra”,

Đương ngại vì thành gia duyên.

“Cung mệnh” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Huynh đệ” xung “Giao hữu”, ngược lại hóa thiên

hóa kỵ nhập “Thiên di” phùng thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị”. Đến đây kỳ ngoại duyên không được

Tốt tượng, cũng phương với tình cảm thành lập và duy trì.

Nhóm: Phàm “Điền trạch tam phương” tọa kị xung “Giao hữu tam phương” người, sinh “Nhân duyên” phương diện đương nhiên hội

Sản sinh hoặc nhiều hoặc ít chiết khấu.

“Thiên di” <ất xấu> ký tọa “Hóa kỵ năm sinh”, đương chuyển Thái âm hóa kỵ nhập “Tài bạch” ;

Mà “Phụ mẫu” thì hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Phúc đức”, lệnh “Tài bạch”,

“Phúc đức” tuyến hai đầu trình “Tam kị”, cũng là ngại vì thành gia duyên.

4. Dùng cái gì năng lực cường, thụ ông chủ ưu ái?

“Thiên di” <ất xấu> hóa thiên lương quyền nhập “Cung mệnh”, năng lực này thứ nhất cũng.

“Cung mệnh” hóa tham lang quyền nhập “Tử nữ” hội tham lang

Hóa lộc năm sinh, ngược lại liêm trinh hóa kỵ nhập “Huynh đệ” phùng “Giao hữu “

hóa lai liêm trinh lộc củng, năng lực này thứ hai cũng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 147~ 148 trang

Lệ thất: 27 tuổi để bày tỏ tỷ đệ yêu tao phụ mẫu ngăn cản

Khôn tạo tân xấu <1961> năm 6 nguyệt giờ mẹo sinh, cung mệnh nhâm thìn tọa tham lang. 27 tuổi để bày tỏ tỷ đệ

Yêu mà hoành tao phụ mẫu ngăn cản, khiến cho sôi sùng sục.

1. “Năm sinh” văn xương kị với “Điền trạch” <ất vị>, chuyển Thái âm hóa kỵ nhập “Huynh đệ” ; mà “Phu thê” thì hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Giao hữu”. Lời ấy kỳ tình cảm tương bị nghẹt, vô pháp viên mãn “Kết hôn thành gia”.

2. “Đại hạn phu thê” hóa vũ khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Điền trạch”. Đây là chuyết sinh xử thế không được không câu nệ thương thế tượng, cũng trở với “Thành gia”.

3. Lưỡng thức hợp của, thì “Điền trạch” và “Phu thê” cộng tam kị xâu chuỗi trình phá với “Giao hữu” , đương nhiên trở với “Kết hôn thành gia”.

4. 27 tuổi “Lưu niên” đạp “Huynh đệ cung”, “Lưu niên cung mệnh” tọa “Điền trạch” chuyển tới Thái âm kị, “Lưu niên tật ách” tọa vũ khúc mệnh kị, đến đây nhị tâm tình cung thụ vội vả, đương sinh kỳ đau khổ.

5. Đến đây “Giao hữu”, “Thiên di” và “Phu thê” biến thành xâu chuỗi cộng phá, nên kỳ chuyện tình cảm huyên sôi sùng sục.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 148~ 149 trang

Lệ bát: Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hôn nhân (phu đa nghi, thuyền trưởng)

Nữ mệnh bính ngọ năm bảy tháng giờ Thìn sinh

Luận mệnh kinh nghiệm

Ta luận mệnh kinh nghiệm là, người một nhà chích cần phải một người trong đó chuẩn xác canh giờ mệnh bàn, có thể tá cung đối phó cả nhà bọn họ người vấn đề. Đương nhiên tá cung khán quanh thân nhân sự, tất có chiết khấu, nhưng thông thường chí ít mặc dù không trúng cũng không xa. Bởi vì, có thể trở thành là người một nhà, tất là mấy đời nối tiếp nhau nhân duyên thành cộng nghiệp tụ hội.

Ta nói, luận mệnh lúc cần thìn chuẩn xác, đạo lý ngay đến đây. Nếu như canh giờ không chính xác, luận quanh thân người đó định gặp phải ông nói gà bà nói vịt.

Thí dụ như nhất nữ mệnh bính ngọ năm bảy tháng giờ Thìn sinh, mệnh tọa nhâm thìn cự môn. Liêm trinh hóa kỵ năm sinh rơi điền trạch, ất Thái âm hiệp hóa kỵ năm sinh ngược lại hóa kỵ nhập cung phu thê phùng năm sinh thiên cơ quyền, vì vậy kỳ phu tất tồn tại ở quyền, kị cố chấp, tự cho là đúng của cá tính, thường nghi thê hồng hạnh ra tường mà hầu như gia thay đổi.

Cung phu thê tọa canh thiên đồng hóa kỵ nhập thiên di phùng Hóa lộc năm sinh, phu là thuyền trưởng thường rời nhà , chuyển mậu thiên cơ vừa kị quay về cung phu thê hội tiền thức thành đôi kị, nói kỳ ở nhà lúc rảnh rỗi quả của hám.

Nhiên tiền thức mặt khác hàm nghĩa cũng công khai cô gái này nhân cung phu thê sai ai ra trình diện kị là hôn nhân trái, việt Lôi Trì thì nhạ gia đình phong ba.

Hạn nhập tử nữ, điền trạch liêm trinh kị là đại hạn thiên di, thì đại hạn thiên di ứng với sinh bản mệnh thiên di, mà cung phu thê của kị thì là giáp thân lưu niên thiên di, nên kỳ nên năm trình diễn gia đình phong ba.

Chú: Phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều điều kiện cần phải ta điền trạch, tật ách và phu thê tật ách phá tan, phá tan càng nặng thì gặp nhau càng ít. Thượng lệ điền trạch của kị phi hóa nhập phu thê rồi sau đó chuyển kị sinh thiên di, phục được phu thê tật ách dĩ đinh cự môn hóa kỵ nhập mệnh, mệnh, thiên hai đầu song kị là phá. Mà bản mệnh tật ách <đại hạn phu thê> được vũ khúc mệnh kị, chuyển kỷ văn khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, thì kế tứ kị của phá, đương nhiên thiên không quả.

Lệ cửu: Giáp thìn nam mệnh bàn

Nam giáp thìn năm tháng mười một giờ Tuất sinh

1, vấn hôn nhân

Mệnh tọa bính dần thất sát, văn khúc, đại hạn đạp điền trạch được thái dương hóa kỵ năm sinh, can kỷ dĩ văn khúc hóa kỵ nhập mệnh, nói đến đây đại hạn mệnh được kị phục hóa kỵ nhập bản mệnh tất có gia đình và kinh tế của phiền. Chuyển mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập cung phu thê được Hóa lộc năm sinh và bản cung tự Hóa kị ra, giải thích thế nào?

Là đến đây hạn của phiền chỉ thương cập hôn nhân, duy đại hạn mệnh và bản mệnh ký được “Định nghiệp kị” kỳ phiền tất cửu.

Kì thực tiền quý vị năm đạp giao hữu cung dĩ tân văn xương tái hóa kỵ nhập phu thê, nên năm khởi hôn nhân tức đa khập khiễng ở riêng, diên đến nay ất dậu năm vưu liệt, sổ độ dục ly vừa chỉ . Đến đây tức cung mệnh tọa kị là nghiệp lực gia thân, suốt đời tất đa bất đồng thì đoạn bất đồng phiền não. Vấn là ly hảo còn chưa phải ly?

Quan kỳ cung phụ mẫu dĩ đinh cự môn tái kị xung điền trạch, hợp tiền thức có tam kị phục tự Hóa kị ra thương cập phu thê, thật có ly hôn nguy cơ. Dư cáo dĩ hôn nhân chỗ vết đao sát biên giới, nhẫn có thể quá , không đành lòng thì tái hôn. Cáo dĩ nhẫn tới hậu năm của nợ nữ hợi cung, hôn nhân tái hiện sinh cơ, là cung phu thê bính hóa thiên đồng phi hóa lộc nhập cung phụ mẫu , chuyển đinh cự môn kị chiếu đại hạn là cát <đến đây lộc chuyển kị không thể nói là xung>. Hậu năm đạp hợi cung, thì lưu niên phụ mẫu cát ứng với với bản mệnh phụ mẫu, bản mệnh phu thê Ứng Cát với đại hạn phu thê, đương là chuyển cơ.

Ở đâu nói không đành lòng thì tái hôn? Dĩ kỳ cung phu thê tọa Hóa lộc năm sinh được mệnh kị, lộc kị thành đôi tượng; mà mệnh và phu thê đều bính hóa thiên đồng song lộc với cung phụ mẫu, nói thành gia duyên vượng. Xử lý vô ý, nhị hôn ở đâu nghi?

2, song thê mệnh và tái hôn mệnh bất đồng

Nam giáp thìn năm tháng mười một giờ Tuất sinh, bốn mươi hai tuổi, vấn hôn nhân?

Mệnh tạo chủ nhân cáo dư: Kỳ thê nã hắn bát tự cấp ba vị mệnh sư nhóm quá, đều nói kỳ có song thê mệnh, hiện nhân ngoài giá thú tình mà khi nhiên kinh tế không được dụ. Ai tai! Cũng không phải.

Thông thường giống nhau mệnh người sai ai ra trình diện phu thê tọa liêm trinh Hóa lộc năm sinh, tựu nói người này đào hoa nặng, khả năng thập có bát, chín lần là chuẩn, nhưng thập có nhất, lần thứ hai là sát nhân không cần đao.

Điền trạch thái dương kị phục dĩ văn khúc hóa kỵ nhập mệnh, là người này khiếm gia đình trái mà cú mệt nhọc. Mặc dù mệnh chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập phu thê được liêm trinh Hóa lộc năm sinh, nhưng lại sai ai ra trình diện liêm trinh tự Hóa kị ra, đến đây như là chỉ nếu như ly hôn mà tương tái hôn.

Là điền trạch của kị chung nhập phu thê lại thấy kị ra là phá, là cùng một thời đoạn bất năng dung hưởng tề nhân song phúc nhất thê cách. Cần phải phân đoạn thi công mới nhị xuân, cưỡng cầu thì lập kiến gia đình cách mạng.

Huống hồ đến đây tạo hôn nhân điền trạch hựu dĩ đinh cự môn kị xung ký tọa hóa kỵ năm sinh điền trạch, hợp tiền thuật đã thành ly hôn cách, làm sao hy vọng xa vời nhất mái hiên lưỡng xuân phong?

Lệ thập: Cúc lệ phong trần nhất nữ mệnh

Đến đây xấu số khôn tạo, quý xấu năm tháng tư giờ Dậu sinh, cung mệnh canh thân chỉ tọa liêm trinh.

Biệt nhận định liêm trinh tù tinh, thứ đào hoa nhập mệnh, tựu ứng với rơi phong trần. Thử nghĩ hồng trần có bao nhiêu liêm trinh nhập sai người? Không cần dĩ chấp mà miễn tư duy thiên thối.

Nhất, năm sinh tham lang kị sinh thiên di, thiên di chỉ kị bản bên trong thủ phân ứng với vô phương, mà tài bạch thì liêm trinh “Hóa kỵ nhập mệnh” thành hai đầu sai ai ra trình diện kị của phá.

Mệnh, thiên ký phá, mà thiên di chuyển thái dương hóa kỵ nhập giao hữu vừa phùng Thái âm “Tự Hóa kị” tiêu tán, nhân sinh tương vô năng mong muốn mà thất kỳ tự chủ và phương hướng. Kỳ tật ách cũng ất Thái âm cùng kị với giao hữu thành rách nát, canh hình vô pháp nắm trong tay phiền chán mạn loạn!

Chú: Hóa kỵ năm sinh tức là mạng người sinh hồng trần nghiệp lực điểm, đến đây kị sở rơi của cung tức là nên cung sinh ta ước thúc hoặc trách nhiệm, nỗ lực. Chuyển kị phục sai ai ra trình diện rách nát thì cá tính hoặc gặp gỡ trình hỗn loạn vô tự chủ ý chí hoặc thân bất do kỷ.

Nhị, cung mệnh canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, bản là gìn giữ cái đã có lo cho gia đình tượng, chuyển quý tham lang tái hóa kỵ nhập với thiên di thành thất thần phá toái cách.

Đến đây hiệp tài kho <điền trạch> của kị ra, thương tổn đã cự, phục sinh thiên di tao ngộ hóa kỵ năm sinh, lập thành khói lửa mê loạn, vì vậy nói kỳ thất thần phá toái.

Kì thực cô gái này xuất thân đứng hàng thứ cư mạt, trên có nhị tỷ vô huynh đệ. Đại tỷ trời sinh nhược trí tàn chướng, nhị tỷ tình cảm sớm phát sớm giá, kết hôn sống chết, độc di cô gái này và phụ mẫu gắn bó.

Điều kiện không được thường, 16 tuổi lên gia đạo sa sút, mắc nợ buồn thiu. Bất đắc dĩ xuống hải bạn rượu mấy năm rồi sau đó bồi thường toàn bộ gia trái hoàn tất tái gả làm vợ người, bất đắc dĩ hồng nhan bạc mệnh gặp nhân không quen, nhà giàu lão công tham hoa yêu rượu phục hít thuốc phiện, mỗi khi quyền cước tương hướng, lấy nước mắt rửa mặt độ nhật. Ai ai thê thê hành hạ mấy năm cuộc sống hôn nhân, chung dĩ thắng được ly hôn tố tụng mà xong việc.

Người mang phụng dưỡng phí, bản có thể an tĩnh thủ phân để gặp lại phu quân, bất đắc dĩ năm ngoái gặp lừa dối tập đoàn lệnh kỳ mắc nợ 800 dư vạn, bất đắc dĩ tái hãm vui mừng tràng chấp hồ, kế tục đối mặt sinh trương thành thục ngụy tanh hôi nhân sinh.

Ở đâu do mệnh hãm vui mừng tràng, nguyên lý nói như thế nào?

Thiên di và sự nghiệp lưỡng đều tọa giáp, dĩ liêm trinh song phi hóa lộc nhập mệnh, chuyển canh thiên đồng hiệp song lộc hóa kỵ nhập điền trạch hội tài bạch bay tới thiên đồng lộc, trời giáng vượng tài.

Tài phi hóa lộc nhập điền hội cát, phục dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập thiên di phùng phu thê bay tới tham lang lộc hội, đào hoa tài vượng vậy .

Nhiên phu thê dĩ tham lang lộc chiếu mệnh, chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu vừa phùng mệnh lộc, dạ khách của duyên nhân khí vượng. Nhưng giao hữu bản cung Thái âm tự Hóa kị ra tiêu tán, phùng tử nữ bay tới Thái âm lộc tái tiếp theo hội, là vợ chồng, tử nữ cộng tương hoạt động lớn duyên khứ duyên lai tượng, là được đào hoa vượng tài mà sinh trương thành thục ngụy náo nhiệt tống vãng nghênh đón. Đến đây mười phần phong trần nữ mệnh cấu cách, ở đâu đủ dị tai?

Chú: Phàm mệnh sai ai ra trình diện lưỡng kị phá tan người, thuộc “Nghiệp lực nặng” “Đặc biệt”, phi thương thân thì phùng nghiêng ngửa, thường vô lực và tạo hóa chống lại.

Bạn tốt sốt ruột, dẫn tiến thôi mệnh mà không năng lực cự. Luận tất, nhưng thấy cô gái này dựa bàn đồi khóc, lòng ta thích thích yên. Hốt ức “Tỳ bà đi” : Ngồi đầy nặng văn đều yểm khóc ‧‧‧ giang châu họ Tư Mã thanh sam thấp!

Cô gái này phu thê dĩ tham lang lộc sinh thiên di phùng hóa kỵ năm sinh, là trú duyên sinh ngoại, chuyển thái dương hóa kỵ nhập giao hữu phùng mệnh lộc phục tự Hóa kị. Thì tống vãng nghênh đón, xuân hoa thu nguyệt bao thuở liễu? Nhưng ─ chung quy vô phu:

Phu thê dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách phùng tự hóa lộc, hổn độn Đa Phu tượng, chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập giao hữu; điền trạch hóa tham lang kị hội hóa kỵ năm sinh “Kị ra” sinh thiên di, chuyển giáp phục thái dương hóa kỵ nhập giao hữu.

Lưỡng lộ ứ hóa cùng nhập giao hữu chung Thái âm tự hóa “Kị ra”.

Ký sai ai ra trình diện tham lang song kị xuất phát từ thiên di, chung khôi phục tình bạn bè giao hữu ất Thái âm tự Hóa kị ra, thì gia đình, hôn nhân phá ngại hầu như không còn.

Quá tẫn thiên phàm đều điều không phải, độc hướng mặt trời chiều hận vãn thiên!

Dẫn tự hư quay về lệ 8(22 trang)

Lệ mười một: Mậu ngọ nam (muội phu bàn)

Hôn duyên

Em gái ta bạn trai 67 năm 11 nguyệt giờ Thân sinh, mệnh tọa bính thìn có cự môn và đà la. Hai người nhận thức ba tháng, hiện đã luận cập kết hôn, dự định sang năm kết hôn. Ta xem trứ mệnh bàn nhìn hồi lâu thật sự là nhìn không ra một nguyên cớ lai, dưới thỉnh lão sư chỉ ra chỗ sai:

Đại hạn bước vào cung phúc đức, do can cung mậu hóa thiên cơ hóa kỵ nhập cung phu thê, lại lớn hạn cung phu thê vừa phi hóa kỵ nhập điền trạch, sở dĩ có thể xác định mười năm này thành công hôn tượng. Thế nhưng tả khán hữu khán thật sự là không hiểu lưu niên vì sao là sang năm, luôn cảm thấy chắc là năm nay hoặc năm kia, thỉnh lão sư chỉ đạo…

Vừa hóa kỵ năm sinh nhập cung phu thê là chỉ quan tâm phu thê, cố chấp sinh người? hóa quyền năm sinh và mệnh quyền cũng rơi vào nên cung, vừa nên giải thích như thế nào?

Đáp: “Hóa kỵ năm sinh nhập cung phu thê là chỉ quan tâm phu thê, cố chấp sinh người” ?

Cũng không phải! Là chỉ em gái ngươi hóa quyền năm sinh, hóa kỵ nhập kỳ mệnh mà tính chấp bảo thủ, may mà chuyển hóa kỵ nhập tài bạch lập tức tự Hóa kị ra, tự hôi đôi gặp gió mà dương, nhưng rất nhanh vật đổi sao dời, cẩu thả.

Đến đây thê cá tính cẩu thả thì không được tích thù mới hận cũ, hôn lúc tuổi già vô thương. Mà kỳ mệnh quyền nhập với phu thê, là của sinh hôn nhân không chịu thua tượng.

Đến đây tạo nếu sớm sinh hôn nhân, tất ai oán trằn trọc, thoái thoái thất cư. Dĩ phúc đức thiên cơ kị với phu thê phùng hóa kỵ năm sinh, chuyển thái dương kị nhập tài bạch <đối đãi vị> vừa phùng điền trạch bay tới văn khúc kị, trình loạn tượng mà sâu đau buồn âm thầm mắc. Đến đây tượng duy dĩ trì hôn là tránh đi hại, sang năm tháng sáu là hôn nhân nghiệp lực vĩ thanh, chín tháng hậu thì cầm sắt hợp minh vậy!

Hóa kỵ năm sinh, huynh đệ (phu thê cùng sở hữu điền trạch) kị, phúc đức kị, giao hữu (phu thê cộng tông) kị tứ hóa kỵ nhập phu thê, vừa chuyển hóa kỵ nhập tài bạch (phu thê đối đãi), hội hợp điền trạch văn khúc kị với nhất cung, có hay không tài bạch đã phá? Phu thê đã phá? Vậy còn năng lực thông dụng phía trên giải thích sao? Là chỉ thành gia hậu (điền trạch lai kị) dễ có tranh chấp sao? Sẽ có ly hôn nguy cơ sao? Có đúng hay không điền trạch một phá cũng sẽ không có vấn đề này?

Đáp: “Huynh đệ vi phu thê cùng sở hữu điền trạch” ? Người ta sai rồi! Là phụ mẫu là hôn nhân điền trạch! Huynh đệ thì vi phu thê đối đãi điền trạch ─ gian phòng vị.

Hôn nhân sai ai ra trình diện phá, cần phải tìm kiếm nghiệp lực quá tẫn hậu là hôn, mà thoả đáng không ngại! Sang năm chín tháng ký quá tẫn nghiệp lực, ở đâu phục buồn lo vô cớ? Chớ tự ám linh khiếu!

Huynh đệ Hóa lộc năm sinh chuyển hóa kỵ nhập cung phu thê, huynh đệ lộc, mệnh quyền khoa, phụ lộc khoa, phúc quyền , quan khoa, thiên khoa, tật khoa, tử nữ lộc chờ toàn bộ rơi vào cung phu thê, phùng kể trên cung phu thê hiện tượng vừa giá giải thích như thế nào? Thực sự là không hiểu ra sao, là chỉ hắn khác giới quan hệ rung chuyển đại, lại thích vừa phôi thì hảo thì phôi sao?

Đáp: Phàm không liên quan tới hôn nhân khiên hệ cung vị, kỳ hóa có khác nó nghĩa, ở đâu đủ hẹp sinh tự hỏi mà tăng thêm tự nhiễu? Đến đây tạo hôn vu minh năm tháng sáu hậu, đương người già cộng hài hòa! Là phu thê liêm trinh lộc với điền trạch, ngược lại văn khúc hóa kỵ nhập đối đãi tài bạch của cung, là lúc tuổi già giai ngẫu thiên thành, bất túc quả tư quấy rầy nhau.

Dùng cái gì giai ngẫu thiên thành mà cộng hiệu vu phi vu minh năm? Mệnh lý khẳng định nói như vậy:

Khứ năm lưu mệnh đạp giao hữu, dĩ tân cự môn phi hóa lộc nhập đại hạn phu thê , được duyên tượng; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch phùng bản mệnh phu thê giáp liêm trinh lộc lai hội, lưỡng tình tất cùng vui vẻ.

Sang năm, bản mệnh cung phu thê là sang năm của điền trạch, bản mệnh cung Nô bộc là sang năm của phu thê, tương hỗ thuận duyên giao cát, duyệt duyên thiên thành!

Dẫn tự hư quay về lệ 9(24 trang)

Lệ mười hai: Tình cảm hôn duyên (phụ mẫu duyên không được hậu)

Càn tạo, năm dương lịch 1980 năm 12 nguyệt giờ Tuất

Đại hạn đi tới cung phu thê hóa khoa, năm sinh cung phu thê hóa quyền, lưu niên cung phúc đức vừa đi tới cung phu thê hóa khoa, đây là đại diện thập ma ý tứ ư? ? ? Đồng thời một cung có hai khoa, một quyền…

Hơn nữa đại hạn cung phúc đức tọa bản mệnh cung tham lang hóa lộc và thiên mã, đại tài ở cung thiên di, bản thiên có lộc tồn, đây coi như là tọa lộc hướng lộc sao? ?

Thỉnh thật to hỗ trợ giải đáp một chút, vô cùng cảm kích! !

Đáp: Ta một phải biết người ta yêu cầu, xin lấy ra ví dụ thực tế mệnh bàn.

Đây là ta tự mình đang nhìn sang năm lưu niên bàn, năm dương lịch 1980/ 12 giờ Tuất, nông lịch 69/ 11 giờ Tuất, không biết tự mình có hay không nhìn lầm… @@, phiền phức cực lớn, cảm tạ! !

Đáp: Cung mệnh mậu dần tọa tham lang, dĩ mậu hữu bật hóa khoa phùng hóa quyền năm sinh với cung phu thê lại thấy bản cung tự hóa khoa.

Cung phu thê được song khoa, chỉ người ta sở giao khác giới luôn luôn tướng mạo tốt hơn khán, cũng có thể năng lực phát sinh đã biệt ly một liên lạc thực chất lần thứ hai đi chung đường.

è cung phu thê dĩ mậu tham lang phi hóa lộc nhập mệnh, là tình cảm duyên sớm phát. Chuyển mậu thiên cơ hiệp lộc chuyển hóa kỵ nhập với cung phụ mẫu <đệ nhị đại hạn phúc đức>, nói đệ nhị đại hạn tức sai ai ra trình diện tình cảm vui sướng.

Nhiên năm sinh thiên đồng kị tọa tử nữ xung điền trạch, dĩ đinh hóa kỵ nhập cung phụ mẫu hội mệnh kị; phu thê dĩ mậu thiên cơ cũng hóa kỵ nhập phụ mẫu, tam kị của hại tất dĩ khẩu thiệt dục biệt ly.

Mà giao hữu dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập mệnh hội phu thê lộc và tự hóa lộc, là tình cảm phức tạp tượng, có bên thứ ba tham gia.

Năm nay hai mươi sáu tuổi, đại hạn đạp cung phu thê được song khoa nhất quyền, là minh năm chi lưu năm phúc đức. Phúc đức người khác giới khí số tự, thì sang năm khả năng phát sinh qua đi thực chất chủ động cùng ngươi liên lạc .

Nói đệ nhị đại hạn tức sai ai ra trình diện tình cảm vui sướng? ? ? Đây là đại diện ta đệ nhị đại hạn phải có hôn duyên sao? ?

Có đúng hay không bỏ lỡ, còn có thể có nữa sao? ? ~ “~

Nếu như đệ nhị đại hạn không gặp tình cảm vui sướng, người ta nên lo lắng “Sinh nhật có hay không tinh chuẩn” ? Thỉnh kể lại châm chước sinh thì. Có lẽ ─ người ta cho… nữa ta ㄧ trương quanh thân thân nhân tương đối tự nhiên sản xuất mệnh bàn, ta có thể tạ đến đây quay về khán mạng của ngươi.

Bất quá thực sự rất cảm tạ thật to, trải qua nâm bộ dáng như vậy nhất giải thích, tiểu nữ tử đối có chừng ta hiểu,

Ta còn có thấy một chỗ, có chút hơi tiểu sợ, lưu phu liêm trinh Hóa kị tọa bản mệnh thiên di,

Đại hạn vũ khúc, văn xương + đại tài (cũng chính là lưu phu) linh tinh + lưu thiên đà la, biến thành linh xương đà vũ… @@ thực sự phấn đáng sợ, không biết sẽ phát sinh thập ma sự tình? Có thể hay không bởi vì chuyện tình cảm dựng lên tranh chấp, còn là rủi ro (đại tài), vẫn sẽ có thông nhau ngoài ý muốn (lưu thiên)? ? ? ?

Không biết bộ dáng như vậy hình dung thật to năng lực đọc được sao? ? Ta có thể hay không suy nghĩ nhiều quá? ? ?

Ta ở đệ nhị đại hạn nộp tam, bốn người bạn trai, nhưng từng đại khái đều là đã hơn một năm biệt ly, cũng không có đi tới kết hôn… Ta sinh ra canh giờ là ở hộ chính sự vụ sở thân thỉnh sinh ra chứng minh, nó là câu buổi chiều 7: 15 phân (sinh ra chứng minh mới có thể hội câu thác thượng, buổi chiều sao? ? @. @)

Ta có hai đệ đệ, một cùng mẫu dị phụ muội muội, mụ mụ là 49 năm thứ, ba ba là 46 năm thứ, ta Đại đệ 71/ 8/ 23(nước lịch), tiểu đệ 72/ 9/ 24(nước lịch), tiểu muội là 89 năm lần, không hiểu được sinh nhật thời gian… Phiền phức cực lớn, nếu có chưa đủ, tiểu nữ tử có thể nhắc lại cung bao năm qua phát sinh đại sự lai xác minh, vô cùng cảm kích! !

Đáp: Từ ngươi nói: Một cùng mẫu dị phụ muội muội.

Điều này làm cho ta cảm giác của ngươi sinh nhật khả năng đúng, bởi vì cha mẹ cung tế luận thì đại diện phụ thân, tá cha mẹ hôn nhân vị ─ huynh đệ cung khán mụ mụ. Như vậy ─ mạng của ngươi mậu thiên cơ hóa kỵ nhập phụ mẫu mà năm sinh thiên đồng kị xung gia đình, chuyển đinh cự môn vừa nhập cung phụ mẫu, lệnh cung phụ mẫu được song kị. Cung phụ mẫu được song kị vừa dĩ kỷ văn khúc tái kị quay về mệnh, nói ba ba nghiệp lực nặng, và ba ba duyên có phá mà tất sinh chuyện ăn năn, tiếp cận sinh ly tử biệt.

Tiền thuật đệ nhị đại hạn tức sai ai ra trình diện tình cảm vui sướng, chỉ là khác giới duyên ưa mà không phải là hôn duyên niềm vui. Kì thực mạng ngươi tình cảm “Duyên vượng mà phân mỏng”, hội quá trình nhiều “Hữu duyên vô phân” gặp gỡ.

Cung phụ mẫu là hôn nhân điền trạch, là tình cảm thành thục vị. Kể trên cha mẹ của ngươi cung có phá, mà cung phu thê vừa dĩ thiên cơ tái kị với phụ mẫu, tam kị của phương sẽ làm người ta trì hôn, không muộn hôn thì phòng ly dị.

Sang năm đi bản mệnh cung tài bạch, dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập nguyên mệnh thiên di <đại hạn tài bạch> phùng liêm trinh tự hóa lộc, là chỉ chi đa hoặc cùng người tiền tài không vui hiện tượng, đa chủ kim tiền sự, và hôn nhân, tình cảm có quan hệ gì đâu?

Đại hạn <đạp phu thê> và sang năm lưu mệnh xem ra, tức chủ hôn nhân, tình cảm vu minh năm vừa là ba đào của khởi, hậu năm cũng thuộc bất lợi. Đến đây nhận định muốn nói với ngươi sang năm cung phu thê rất đáng sợ vô can, là bản mệnh, đại hạn của ác ứng với sinh minh, hậu năm.

Nguyên lai là cái dạng này… Cảm tạ thật to giải thích, thật to tứ hóa thật là phi thường hiểu thấu đáo…

Muốn đem tứ hóa như thế sống sử dụng vừa khẳng vô tư chia xẻ thật to, ta nghĩ chỉ có ngài… ^. ^

Ta ra lệnh mậu thiên cơ hóa kỵ nhập phụ mẫu, mà năm sinh thiên đồng kị xung gia đình, chuyển đinh cự môn vừa nhập cung phụ mẫu, lệnh cung phụ mẫu được song kị, điều này đại biểu ta khắc phụ mẫu sao? ?

Ta từ nhỏ và phụ mẫu cũng rất ít thời gian ở chung, bởi vì cha mẹ đều mang trứ kiếm tiền, mười sáu tuổi sẽ không ở trong nhà, cho tới bây giờ tự mình còn là rất ít về nhà, rất tự nhiên tập quán tự mình một mình sinh sống… Mà và khác giới hữu duyên vô phân, ta nghĩ là thật, tới tới đi đi mấy người, tuy có phu thê của thực, cũng không phu thê tên… ~ “~

28 tuổi hậu kết hôn đoán kết hôn muộn sao? ? ? Năm sinh vũ khúc hóa quyền ở cung phu thê, đại diện ta một nửa kia là một đại nam nhân rất ái quản ta sao? ? ? Mặt khác gần nhất ta cùng với tiểu đệ yếu làm điểm tâm sinh ý, không biết là phủ thích hợp ư? ? Vô cùng cảm kích! !

Đáp: Ký và phụ mẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đương nhiên tựu tương đối không thể phụ mẫu.

Tiền thuật nói xung điền trạch, phá phu thê và phụ mẫu, đến đây tượng mãi cho đến 30 tuổi nhưng ngại hôn duyên, là 30 tuổi chi lưu năm cung phu thê còn tọa thiên đồng kị xung điền trạch cho nên cũng.

Nhiên đại hạn ký đạp phu thê phi phi hóa lộc nhập mệnh <đại hạn phúc đức>, ngược lại ưa nhập 30 tuổi chi lưu năm phúc đức , này đây nên năm 12 nguyệt hôn duyên nhập vậy.

Năm sinh vũ khúc hóa quyền ở cung phu thê, đại diện một nửa kia là một đại nam nhân thì cũng có, rất ái quản ngươi thì vị tất, bởi vì cung phu thê còn là phi hóa lộc nhập mạng ngươi. Tượng chủ bình thường hắn sẽ cho người ta không gian rất lớn, đãi cãi nhau thì thì hiện ra đại nam nhân khí thế.

Mệnh lý thượng xung điền trạch, xung tật ách, đa chủ cá tính khoái thẳng mà liệt thì ảnh hưởng yên ổn tính, phòng công tác, thu nhập thỉnh thoảng. Đến đây tượng chủ tuổi còn trẻ nên đi làm an ổn là tốt rồi, tác sinh ý phạ không lâu sau thường.

Sang năm như làm điểm tâm sinh ý, nhưng phòng hậu tuổi tác nghiệp lại xảy ra thay đổi.

Nếu như 30 tuổi lên tác sinh ý, thì an ổn cũng kiếm tiền, nhân 30 tuổi lên của ngươi cá tính hội bình ổn sinh ra.

Dẫn tự hư quay về lệ 10(27 trang)

Lệ mười ba: Đinh tị nam

1, hôn nhân (năm mới tang phụ, 10 tuổi lên gia vận chuyển yếu)

Nào đó nam: Nước lịch 66 năm âm lịch ba tháng hai mươi chín nhật buổi trưa.

1, đến đây nam có hay không nhị hôn mệnh?

2, bản đại hạn hôn nhân làm sao?

3, năm nay có hay không hội ly hôn?

Sinh nhật cần phải là muốn tuyệt đối tự nhiên sinh sản, dưới sở phán đoán như có xuất nhập, ứng với thỉnh kiểm thảo sinh nhật:

Mệnh tọa liêm trinh, Thiên phủ, văn khúc với canh tuất cung, thì phu thê dĩ mậu thiên cơ “Phi hóa kỵ nhập tật ách phùng bản cung cùng tinh diệu tự hóa lộc” , không hài hòa của tượng . Chuyển ất Thái âm hóa kỵ nhập cung phụ mẫu vừa phùng Thái âm Hóa lộc năm sinh, đến đây lưỡng độ lộc kị tương phùng là hôn nhân không chỉ… mà còn tinh khiết tượng, nhưng phòng nhị độ hôn nhân .

Phụ mẫu Thái âm lộc, kị vị nay lưu niên phúc đức, có đứng núi này trông núi nọ tượng, chẳng mệnh bàn chủ nhân nghĩ như thế nào pháp?

Sự thực là, mệnh chủ tuổi mụ 10 tuổi lên, gia vận chuyển yếu, sinh hoạt bần cùng. Vị cử hành chính thức hôn lễ, nước lịch 93 năm đăng kí kết hôn, năm nay thê tử bất mãn mệnh chủ nhà đình và cha mẹ chồng làm việc mà và trượng phu cãi nhau, mệnh chủ tâm phiền. Nhưng thượng không muốn ly hôn.

Điền trạch tọa cự môn hóa kỵ năm sinh cùng trời đồng mệnh kị , dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức xung đại hạn phu thê , ngược lại dĩ nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê <đại hạn mệnh>. Thì bản mệnh điền trạch ứng với với lưu niên điền trạch, đại hạn phu thê của xung ứng với với bản mệnh phu thê, này đây năm nay mười một, mười hai tháng có hôn nhân nguy cơ.

Thượng thức sự nghiệp sai ai ra trình diện song kị phục nhâm vũ khúc tự Hóa kị ra, cắt giảm xung phu thê lực, nguyện ý nhẫn nhất định có thể vân khai thiên thanh. Ly và không rời nhưng khán một suy tư của người và hàm dưỡng.

Thượng thức là đại hạn phúc đức kị chuyển hóa kỵ nhập nguyên mệnh phúc đức, thì đệ nhất kị nhập bản mệnh điền trạch trình song kị ứng với với lưu niên điền trạch, cũng chỉ năm nay gia đình lắm lời lưỡi ngoại, hoàn phòng gia vận trũng, mọi việc thủ là thượng sách.

– chuẩn! ! ! Năm nay mệnh chủ tân phòng xuất hiện lậu thủy, bởi vậy và phòng ốc khai phá thương xuất hiện khẩu thiệt tranh cãi.

1, người này năm mới tang phụ. Không biết mệnh bàn có thể có trưng triệu?

Đáp: Cung mệnh vô đại hạn, đệ nhất đại hạn gửi với cung phu thê . Đến đây mệnh của nét bút hỏng, phá với điền trạch được cự môn hóa kỵ năm sinh cùng trời đồng mệnh kị . Điền trạch phục dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức gia vận hạ hãm của tượng, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê <ít tiểu hạn>. Đến đây điền trạch hiệp song kị, phục dĩ kị chuyển kị xung ít tiểu hạn, đương nhiên ít tiểu vận phùng thất thường. Nguyên lý thượng kị chuyển kị của xung đã nhuệ bất khả đương, huống chi là hiệp song kị vưu liệt.

Nhiên ngươi nói thập tuổi, ta xem xác nhận cửu tuổi đạp điền trạch tức bắt đầu gia vận suy yếu, suy nghĩ tỉ mỉ rồi sau đó xin cho ta đáp án. Điền trạch vừa vi phụ của phúc đức sai ai ra trình diện phá, đương và năm mới tang phụ hữu quan; trừ thượng thức ngoại, quan phụ mệnh và phụ tật ách có hay không các phi văn xương kị và liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh trình song kị? Ngược lại tái phi hóa kỵ nhập điền trạch trình tam kị phá, phụ duyên đại thương, xác nhận đại huyết quang hoặc “Bệnh ung thư” của ách.

2, người này sự nghiệp tự Hóa kị, sự nghiệp vận làm sao phân tích? Tài vận làm sao phân tích?

Đáp: Vận hạn của thuận nghịch, điều không phải phi quan sự nghiệp hoặc tài bạch bất khả. Thí dụ như đến đây mệnh, thiên di dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, nói cuộc đời này tất có được phúc là lúc; chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch được tài bạch bính thiên đồng lộc lai hội, đại cát. Là bản đại hạn tài bạch và bản mệnh tài bạch cát ứng với với điền trạch, đãi hậu năm đạp hợi cung, vận trình tất là tốt của thủy.

Đến đây tức cái gọi là tiên quan mệnh cách mà luận đoán đúng thời cơ hạn. Các hạ có chưa bắt đầu tốt tiền đồ. Duy bản mệnh ký điền trạch sai ai ra trình diện phá, mọi việc thu liễm là cát, hàm sự nghiệp và hôn nhân . Đến nỗi sự nghiệp tự Hóa kị thì canh ứng với thu liễm, chỉ tuổi còn trẻ nên đi làm an ổn là thượng sách.

Lời mở đầu ân sư nhượng học sinh chú ý hôn nhân âm lịch tháng mười một phân. Hôm qua, nhân gia đình quan hệ việc, và thê tử đại sảo một trận, thái xung động dẫn đến quan hệ vợ chồng xảy ra vấn đề, ai! Thật không biết có thể hay không bởi vậy rơi vào ly hôn trong nguy cấp! Xin chỉ giáo

Đáp: Bản mệnh thượng, vấn đề hôn nhân ra ở:

Nhất, mệnh hóa kỵ nhập điền trạch thành đôi kị, ngược lại song hóa kỵ nhập phúc đức; giao hữu cũng phi hóa kỵ nhập phúc đức trình tam kị, ngược lại dùng võ khúc tam kị xung bản mệnh phu thê. Ngôn gia đình cùng ngươi thê hay nhất không có thực vụ thượng dính dáng , bằng không thê dục ly khai nhà ngươi! May là giao hữu kị với sự nghiệp cung phùng tự Hóa kị ra, hội có một lần một lần nữa dục rời đi rồi sau đó vừa bỏ đi ý niệm trong đầu. Hiện nay của kế, làm sao lệnh kỳ lại một lần nữa bỏ đi dục rời đi ý niệm trong đầu? Không có nó pháp, chỉ có ngươi và nhan xin lỗi! Bảo chứng hữu hiệu.

Năm nay điền trạch tam kị, là bao hàm mạng của ngươi chuyển kị và phu thê tật ách kị tương trùng, người ta thực sự cơn tức lên đây , người cũng thực sự khó chịu nha! Thì 11 nguyệt lưu nguyệt phúc đức chống lại bản mệnh phúc đức, kíp nổ nhé! 10 nhật đáo 13 nhật là uy lực nổ tung phạm vi, nhẫn nha! 14 nhật khởi tiệm thái bình.

Nhị, phu thê hóa kỵ nhập tật ách ngược lại kị xuất phát từ phụ mẫu, là đại hạn mệnh chuyển kị sinh năm nay phúc đức đương nhiên là đau khổ! Nhưng mà, thê kị cho ngươi tật ách tự hóa lộc, người ta nhẫn, người thì được lộc tâm thư, không đành lòng thì lộc kị thành đôi kị, đa sảo vài lần! Ngược lại kị xuất phát từ phụ mẫu vừa phùng Hóa lộc năm sinh, người ta tựu giả ra một điểm tu dưỡng để cho nàng nhạc <được Hóa lộc năm sinh> ma! Quay về với chính nghĩa cũng sẽ không ít rơi một miếng thịt!

Và nhan xin lỗi! Bảo chứng hữu hiệu.

Quả thực bởi vì ta gia đình đặc thù tạo thành bà tức hiểu lầm đại, hoàn hảo chúng ta không được ở cùng một chỗ, thật lo lắng người sẽ rời đi ta! Cảm tạ ân sư kiến nghị, âm lịch mười một, mười hai tháng phân còn có này thiên phải chú ý sao?

Sang năm hôn nhân trạng huống làm sao? Càng ngày càng tâm lý không nỡ!

Đáp: Hôn nhân của ngươi, trên cơ bản qua hết lớn thứ tư hạn tức thái bình. Người ta điều không phải tiêu chuẩn ly hôn cách, tuy có nguy cơ <điền trạch đa kị xung hôn nhân>, nhưng chỉ yếu:

Nhất, không cùng người nhà cùng ở. Nhị, không cùng người nhà cộng sự. Tam, nhường nhịn người, người ái nghe ngươi nói êm tai nói. Tứ, giúp nàng mua chút phục sức, làm đẹp đồ dùng tiêu của nàng khí . Ngũ, giúp nàng tố hàm răng. Lục, tăng mạnh của ngươi nhẫn nại độ, người ta có điểm thiếu kiên nhẫn, bình thường phát qua tính tình tài sự hậu hậu hối.

Ân sư, nâm thái thần nhé! Bỉ học sinh chính hoàn lý giải tánh khí của ta! Nhất định nghe ân sư giáo huấn, chờ có giàu có tiền, khứ Đài Loan cho ngài thỉnh an!

Xin hỏi lão sư, lưu nhật bài pháp là thập ma? Học sinh chưa từng suy tư quá lưu nhật, còn có lưu nhật cũng muốn sử dụng can cung tứ hóa sao?

Đáp: Dĩ địa chi nói, “Dần” là tháng giêng <đấu quân>. Mạng của ngươi bàn “Sự nghiệp” tọa dần cung, cho nên từng lưu niên là sự nghiệp cung, đều là nên năm tháng giêng phân, vậy sau thuận kim đồng hồ sổ hai tháng, ba tháng,,

Vấn: Dĩ nhiên nhìn không hiểu đoạn văn này! Từng lưu niên là sự nghiệp cung, đều là nên năm tháng giêng phân? Học sinh năm nay tháng giêng cái kia cung? Sang năm tháng giêng cái kia cung? Tựa hồ học sinh sở học tháng bài pháp cũng không đúng!

Đáp: Mạng của ngươi bàn “Dần” cung tọa “Sự nghiệp”, sở dĩ năm nay tháng giêng đạp điền trạch , sang năm tháng giêng đi bản mệnh sự nghiệp cung, hậu năm tháng giêng đạp cung Nô bộc, dĩ loại này thôi.

Lưu nhật nhất hào, không được cùng lưu nguyệt tọa cùng cung. Nhân nguyệt là quân nhật vi thần, không được bình khởi bình tọa, này đây nhất hào rơi sinh lưu nguyệt sở tọa của cung thuận kim đồng hồ tiếp theo cung, số 2 thì xuống lần nữa nhất cung, dĩ loại này thôi.

Lưu nhật suy luận thì phức tạp vậy! Có thể từ bản mệnh, đại hạn, lưu niên chờ tượng đi xuống đối ứng sinh lưu nguyệt, lưu nhật thậm chí sinh lưu thời, hoặc dĩ lưu nhật can phi hóa đưa về sinh lưu nguyệt ở đâu cung mà tác kết luận.

Phải biết bản mệnh, đại hạn, lưu niên tam bàn đã cú kẻ khác nhức đầu, lưu nguyệt dưới thì dũ phức tạp, phi hạ tam, năm năm công thì không cách nào đăng đường. Không nên gấp, gấp cũng không gấp được! Ta hiện tại cũng vội vàng trứ tìm như có như không nhập thất của môn. Thường: Trong mộng tầm nó thiên, bỗng nhiên quay đầu lại,,, ngọn đèn dầu rã rời chỗ.

Nếu như “Phi tinh tử vi đấu thuật” thực sự cho ngươi trứ mê, ta đây cảnh cáo người ta: Cẩn thận nó hội triền tử đầu của ngươi, cho ngươi “Đau nhức” rồi sau đó “Khoái” ! Bao thuở nghỉ? Xuân tàm đến chết ti phương tẫn, tịch bó đuốc thành tro lệ thủy can!

2, phân tích 06 năm tình cảm vợ chồng:

Nguyên bàn cung phúc đức được mệnh, năm sinh song kị, biểu hiện phu thê vận khí có điểm trở ngại. Tiên thiên giao hữu Hóa kị lai hội, biểu hiện hôn nhân dễ là bên thứ ba phá hư!

Đại hạn cung phu thê thì được phúc đức song kị lai xung, thì 04 năm lưu niên cung phu thê được xung, sở dĩ 04 năm kết hôn phi thuận lợi, đến đây năm nhân thường ra ngoài mà tha tới sáu tháng cuối năm tài kết hôn.

05 năm cũng là cãi nhau. 06 năm thì lưu niên giao hữu tọa bản mệnh giao hữu, lưu niên giao hữu hóa ghi vào bản mệnh phu thê, mà Hóa kị nhập bản mệnh phúc đức, có hôn nhân bị ngoại nhân phá hư hiện tượng!

Không biết đã ngoài phân tích đúng hay không, thỉnh lão sư chỉ điểm

Đáp: Trước tiên là nói về nhân duyên như thế nào:

Bản mệnh cung và đại hạn cung mệnh , lưỡng cung mệnh các bay ra lộc chung tương giao với nguyên mệnh phúc đức, đến đây tức hôn nhân duyên phận tương giao hiển tượng.

Bản mệnh cung ký dĩ thái dương lộc tiên nhập phu thê tật ách , kỳ chuyển kị hội đại hạn cung mệnh lộc sinh 27 tuổi giao hữu , là đại hạn phúc đức cát ứng với nguyên mệnh phúc đức.

Phụ mẫu là hôn nhân điền trạch; bản mệnh phụ mẫu cự môn phi hóa lộc nhập nguyên mệnh điền trạch, chuyển tham lang nhập phúc đức hội 27 tuổi lưu niên phụ mẫu <đại hạn cung mệnh>, cho nên 27 tuổi thê duyên ưa quá mức ở chung.

Kết hôn vị cửu, dùng cái gì đối hôn nhân sinh nghi?

Nhất, phu thê hóa kỵ nhập tật ách tức sai ai ra trình diện “Kị ra” với phụ mẫu, duyên không tốn sức kháo. Trình đại hạn mệnh kị xuất phát từ năm nay phúc đức, may mắn được cung phụ mẫu tọa Hóa lộc năm sinh, nhường nhịn được giải trừ.

Nhị, điền trạch tọa mệnh, năm sinh lưỡng kị, dĩ tham lang hội giao hữu kị trình tam kị, chuyển tam hóa kỵ nhập sự nghiệp tương xung hôn nhân, đến đây tức cái gọi là hôn nhân nghiêm trọng “Kị ra” mà thương duyên, thê cũng chỉ sinh từ quan yêu cầu khứ chi niệm, may mắn được sự nghiệp cung tự Hóa kị tiêu tán.

Điền trạch của kị chuyển kị xung nguyên mệnh hôn nhân, đệ nhất kị xung đại hạn hôn nhân, ngồi mệnh, năm sinh lưỡng kị thì xung năm nay hôn nhân. Cho nên bản đại hạn hôn nhân nguy hiểm nhất năm hết tết đến cũng đã xem quá, ở đâu mắc của có? Không nên tái suy nghĩ thắt sinh 06 năm hôn nhân!

Thượng thức là bản mệnh ký có hiện tượng, là bản mệnh thân thể xung đại hạn của sử dụng, ngược lại xung lưu niên của sử dụng. Là một đường “Dĩ xung tương ứng” nghiệm đối thủ pháp, ứng với tế nhai kỳ vị.

Nhữ nói: Có hôn nhân bị ngoại nhân phá hư hiện tượng. Người ta sở cử ra suy luận là người mù sờ voi: Mạc được rồi bộ phận lại nói trúng rồi toàn bộ.

Cũng chưa biết tiểu nhân đại bộ phận đến từ sinh thiên di, dĩ thái dương hóa kỵ nhập giao hữu phùng mệnh lộc , chuyển tham lang vừa phùng đã phá điền trạch phi kị lai tướng phá sinh phúc đức. Mà thôi biết điền trạch thương hôn nhân, thì thiên di của hung hóa chẳng phải canh hỗn loạn sinh hôn nhân? Là vì tiểu nhân ngại duyên! Nhưng nhữ mệnh lộc chuyển kị và phu thê lộc tương giao với phúc đức, là duyên hậu tượng, mặc dù phong ba lên xuống, nhường nhịn thì an nhé!

Mệnh lý thượng mỹ mãn lương duyên dù sao ít, mấy nhà hôn nhân không được tranh cãi ầm ĩ? Lão bà ngươi ái toản rúc vào sừng trâu, chớ cùng trứ tâm tình của nàng khởi vũ.

Xin hỏi ân sư cũng chưa biết tiểu nhân phá hư hôn nhân khả phủ suy ra người nào đại hạn và lưu niên gặp phải

Đáp: Biệt quá lo lắng tiểu nhân phá hư hôn nhân, nhân mạng ngươi, phúc đức lưỡng phi hóa lộc nhập giao hữu, chuyển kị và phu thê phi lộc hội sinh phúc đức, là ngươi cưng chìu liễu lão bà nước sữa hòa nhau. Ngại sinh cách cục của tổn hại mà có điều tranh chấp, nhưng chỉ yếu người ta thối một, trời cao biển rộng. Chân chính vấn đề là sau đại hạn 38 tuổi, nhưng phòng người ta cầm giữ không được mà nhượng bên thứ ba tham gia.

Vấn ân sư: 1, mệnh lý thượng 38 tuổi học sinh dễ gặp ở ngoài giải thích như thế nào?

Đáp: Bản mệnh thiên di dĩ thái dương hóa kỵ nhập giao hữu được mệnh lộc, chuyển tham lang hóa kỵ nhập phúc đức lại được phu thê lộc, tượng chủ ngoại duyên tham gia hôn nhân. 38 tuổi nước nữ đại hạn, “Bản mệnh phúc đức” là đại hạn giao hữu được nghiệt duyên, và 38 tuổi “Lưu niên phúc đức” hội duyên cớ cũng.

Đại hạn thiên di hiệp song kị chuyển nhập phúc đức, mà bản mệnh thiên di cũng dĩ kị chuyển hóa kỵ nhập phúc đức. Phúc đức là 38 tuổi thiên di được tam kị, thiên hạ đại loạn. Nên năm trừ phòng đào hoa ngoại, ghi nhớ kỹ mọi việc cẩn thận!

3, đến đây đại hạn tình cảm, sự nghiệp

Có thể được đáo ân sư cổ vũ, học sinh lòng tin tăng nhiều. Lão sư tỉ dụ rất khá. Kết hợp học sinh mệnh bàn, học sinh bản đại hạn cung mệnh nhập cung phu thê Hóa kị nhập bản cung tật ách <đại hạn cung tử nữ>, phùng thiên cơ tự hóa lộc. Nói rõ thập ma ư?

Bản đại hạn cung Quan lộc , Hóa kị nhập bản cung Quan lộc <đại hạn cung thiên di>, phùng vũ khúc tự Hóa kị, nói rõ thập ma? Sự nghiệp có biến ư?

Đáp: Tiên dĩ bản mệnh hiện tượng nói, của ngươi cá tính nhân cung phụ mẫu tọa Thái âm Hóa lộc năm sinh, đương so sánh và nhan; dĩ tân văn khúc hóa khoa sinh mệnh, thuộc văn chất tướng, vì vậy xung động sau khi rất nhanh bình thản.

Mà nhữ của thê cung dĩ mậu thiên cơ Hóa kị nhập tật ách, ngược lại ất Thái âm kị xuất phát từ phụ mẫu, phục được thê cung tái hóa Thái âm quyền lai hội, nói kỳ tính thẳng mà khoái , thường ý phi ác ra nói quá lời . Nhiên thê cung ký được nhữ tật ách của tự hóa lộc, chuyển phụ mẫu lại được nhữ của Hóa lộc năm sinh, nhữ tất khá nhiều nhường nhịn.

Vì vậy hạn đạp cung phu thê, đương sinh kể trên chư trạng huống.

Vừa nhữ của phúc đức mặc dù được nhị kị <điền trạch chuyển lai>, nhân sinh tất cũng nhiên đa não, nhưng chuyển hóa kỵ nhập sự nghiệp phục sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, nghĩ lại hậu tức biến mất vụ tản, đương có trợ giúp sinh giải sầu không như ý sự, cho nên cũng vụ lợi hôn nhân duy trì.

Chú: Nhữ của thê cung dĩ mậu thiên cơ Hóa kị nhập tật ách, ngược lại ất Thái âm kị xuất phát từ phụ mẫu, khả năng:

Nhất, chịu khó ái sạch sẽ. Nhị, coi trọng ngoại tại mỹ. Tam, kinh nguyệt thiếu bình thường hoặc có da của tật.

Đến nỗi tật ách là đại hạn cung tử nữ người, chuyển kị phục được bản mệnh cung tử nữ của đinh Thái âm lộc giao nhau với phụ mẫu, nói bản đại hạn người ấy nữ và bản mệnh tử nữ dĩ lộc tương giao, còn có con cái duyên, thê nhưng có hi vọng mang thai. Nhanh lên một chút tầm y.

Đại hạn sự nghiệp làm gốc mệnh phúc đức <điền trạch chuyển lai nhị kị>, đương công tác đa não hoặc nặng nề; chuyển hóa kỵ nhập sự nghiệp phục sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, tâm khả năng tồn dị động hoặc quyện đãi niệm, nhiên lại đem thôi , đặc biệt năm nay là thịnh . Đến đây tượng tới hợi năm tức chậm, là lưu niên phúc đức <điền trạch> cuối cùng của hung ứng với sinh bản mệnh phúc đức, cho nên nhẫn của có thể quá cũng.

Học sinh của thê trạng huống phi thường phù hợp, học sinh năm nay công tác phi thường nặng nề cũng đúng. Phi tinh đấu sổ chân thần, nhưng học sinh vẫn không thể đối mệnh bàn hạ bút có nói, học sinh thể hội một chút đoạn này suy đoán nhắc lại vấn.

Cảm tạ ân sư dốc lòng chỉ điểm, học sinh của thê bệnh có bác sĩ kiến nghị giải phẫu hậu sinh dục, có bác sĩ kiến nghị tiên mang thai vậy sau sanh mổ (c-section) thì đồng thời giải phẫu, rất làm phức tạp.

Đáp: Ba mươi mốt tuổi cuối năm khởi, có thể thụ thai được nữ. Được nữ bỉ có con hảo, nhi tử không lớn bằng nữ nhi.

— học sinh tuổi mụ ba mươi mốt tuổi cuối năm khởi sao?

Đáp: Đúng vậy.

Ân sư, tinh diệu đang bay tinh đấu sổ trung có tác dụng gì? Nghiên cứu tinh diệu yếu từ phương diện nào vào tay? Khả phủ cử một tinh diệu nói chuyện. Lão sư như thế buổi tối võng giải đáp nghi vấn, hoàn thỉnh chú ý thân thể.

Đáp: Lời khách khí không cần nhiều lời. Tinh diệu là đại diện sự vật tượng, người ta nên tìm phương diện này tư liệu, nó là cơ sở. Thí dụ như tham lang, là ngũ thuật, đạo gia tu hành, tài nghệ , tửu sắc tài vận , văn giáo, thuật dưỡng sinh, đào hoa , đại thụ, chân, dục vọng chờ.

4, tá bàn luận thê tử chuyện cũ (công tác, kết hôn, bệnh, răng cửa)

Nếu là: Nữ mệnh nước lịch 67 năm tháng tư mười sáu nhật giờ Thìn, cái này mệnh bàn hôn nhân làm sao? Tài quan chờ giống như ở đâu phán đoán? Giờ mẹo bàn chính xác sao? ? ?

Ân sư minh giám, cô gái này tạo quả thực là đinh tị của thê tử, (lão sư chân thần, không có thể tránh được nâm pháp nhãn) lúc này thìn là đinh tị nam báo cho biết của kỳ thê tử canh giờ, tự nhiên sinh sản không giả, nhưng có thể giờ mẹo có lẽ giờ Tỵ, quả thật có đãi thương thảo. Chẳng phi tinh pháp làm sao phán định sinh nhật? ? Thỉnh lão sư chỉ giáo

Bổ sung tư liệu:

1, dân quốc 76 năm tằng được hệ hô hấp trọng bệnh

2, dân quốc 91 năm tham gia công tác, dân quốc 92 năm công tác có tốt biến động

3, dân quốc 93 năm đăng kí kết hôn, vô chính thức hôn lễ nghi thức.

Lão sư, đinh tị nam mệnh bàn hẳn là không có lầm ba? Mặt trên tư liệu có thể không đẩy dời đi nữ mệnh sinh nhật?

Đáp: Đinh tị nam mệnh bàn giám chư chuyện cũ và thê trên thuật trạng huống, lý nên không có lầm.

Thí dụ như thê tằng được hệ hô hấp tật bệnh, là thê của tật ách dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, chuyển nhâm vũ khúc kị sinh sự nghiệp cho nên cũng. Đến đây tượng cũng chủ thê của răng cửa chỉ có tổn thương, là sự nghiệp làm vợ của thiên di cho nên cũng.

Thê 91 năm được công tác, là đại hạn ký “Đạp” cung phu thê, là 91 lưu niên cung phúc đức . Dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách được tự hóa lộc, là thê tính không được rảnh rang mà sự nghiệp được cơ duyên dĩ nhập thân.

92 năm được công tác hảo biến động, là thê tật ách được thái dương mệnh lộc, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức , được thê mệnh <đại hạn đạp của> mậu tham lang lộc lai hội, nghiên đến đây năm thê tất hân du , chuyển nhâm vũ khúc kị thùy tượng sinh sự nghiệp cho nên cũng.

Đến đây tượng cũng chủ thê của răng cửa chỉ có tổn thương, là sự nghiệp làm vợ của thiên di cho nên cũng.

—– thái thần nhé! ! Thê tử quả thực phía trước hàm răng khuyết tổn một viên, dẫn đến thoạt nhìn răng cửa tựa hồ một viên! ! ! Lão sư chính xác thần nhân vậy! ! ! Hữu duyên và lão sư võng lộ giao lưu, tam sinh hữu hạnh!

Xin hỏi lão sư:

1, thiên di + vũ khúc đại diện hàm răng?

Đáp: Thiên di vì thế hình người sinh ngoại biểu như cung vị, bao hàm ngũ quan và năng lực. Phụ mẫu thì là thiên di cộng tông sáu vị, cũng thuộc biểu như cung vị, bao hàm khí chất và hàm dưỡng. Vũ khúc thuộc kim, hàm xỉ cốt cập mũi phế .

—– nguyên lai là cung thiên di đại diện bộ mặt dáng vẻ, cái khác cung vị có thể đại biểu bản thân bộ vị sao?

Đáp: Người ta vẫn là không có biết rõ ràng, cung thiên di đại diện tất cả ngoại tại xem tới được bất luận cái gì bộ phận, túi quát tứ chi, đầu, hung, phúc, bối. Cho nên ra lệnh cho cung là đầu nói đến dư không đáng đưa bình!

2, ngọ cung là đầu các loại nói có thể là thật?

Đáp: Thiên chân vạn xác. Ngọ là đầu, tị vị hai vai, thìn thân là hung, mão dậu thắt lưng, dần tuất cổ, hợi xấu lưỡng đủ, tử là hạ âm. Cho nên nam mệnh phùng thái dương kị, nữ mệnh phùng Thái âm kị sinh tử vị, đa không được dựng hoặc ít con nối dõi.

3, cung mệnh là đầu, cung thiên di là đủ các loại thuyết pháp cũng là thật sao?

Đáp: Nói vậy tương đối không thích hợp, ứng với thuyết thiên di là hình sinh ngoại cử chỉ hình tượng, mà mệnh thì là nội tại cá tính tư duy.

Hiệu quả và lợi ích nhật thịnh xã hội, sáng lập không ít cảo tiểu thông minh ki tài; tin hết thư không bằng vô thư, đọc sách nhưng yêu cầu thận giải trừ.

Lão sư, học sinh thê tử sinh nhật tuyệt đối chuẩn xác, canh giờ nhược giờ mẹo, có hay không phù hợp dĩ vãng chuyện thực?

Kết luận canh giờ cần cái nào tư liệu?

Đáp: Không cần tái phí tâm. Thê mệnh như thế nào, chích cần phải chăm chú từ mạng ngươi bàn suy lý tức được, là nên học một ít co lại luận lục thân liễu.

Kinh tế cho phép thì, mau nhanh giúp ngươi thê làm tốt răng cửa, nhật hậu phát tài đa mãi tốt hơn y phục, đồ trang điểm cho nàng. Bởi vì, người thích đẹp.

Dẫn tự hư quay về lệ 11(31 trang)

Lệ mười bốn: Mệnh bàn ưu khuyết điểm

Nữ mệnh nước lịch 61 năm âm lịch bảy tháng giờ dần

Tiên tìm cách cục ưu điểm và khuyết điểm , nhìn nữa cát hung của ứng với với ở đâu hạn năm nào ?

Ân sư, phi học sinh mạn bất kinh tâm, học sinh hiện nay đối sinh có chút bàn cách cục ưu khuyết điểm chẳng làm sao quan sát?

Sáng nay quan sát một mệnh bàn, nữ mệnh nước lịch 61 năm âm lịch bảy tháng giờ dần. Thiên lương ở ngọ phùng Hóa lộc năm sinh, hóa kỵ năm sinh ở bản mệnh nô bộc cung, đến đây mệnh cách cục ưu điểm và khuyết điểm là thập ma? Cát hung bất minh. Có lẽ ân sư tự nêu ví dụ bàn lại.

Học sinh của bàn đã minh, khuyết điểm nhất định chú ý, cảm tạ ân sư, học sinh thái cảm thấy hứng thú phi tinh đấu đếm.

Đáp: Nếu như sinh nhật tinh chuẩn nói, đến đây 61 năm nữ mệnh, Hóa lộc năm sinh ký nhập mệnh, hảo câu thông mà nhân duyên tốt . Mệnh hiệp lộc dĩ bính liêm trinh <đào hoa tinh> hóa kỵ nhập phụ mẫu , đào hoa khí chất không khỏi hình sinh sắc. Đệ nhị đại hạn đạp huynh đệ cung, thì đệ nhị đại hạn phụ mẫu lộc ứng với nguyên mệnh phụ mẫu, xuân phong hôn lên kiểm.

Người này dân quốc 82 năm 9 tháng xuất ngoại, dân quốc 91 năm di dân nước ngoài, chẳng làm sao suy tính? Thỉnh lão sư chỉ điểm

Đáp: Bản mệnh thiên di nhâm thiên lương hóa lộc nhập mệnh, xuất ngoại duyên tốt; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu , phục được cung phu thê giáp liêm trinh phi lộc lai hội, canh nói kỳ xuất ngoại duyên vượng.

82 năm 22 tuổi đại hạn chuyển nhập cung phu thê, thì bản mệnh thiên di duyên của nhập mệnh và đại hạn mệnh cát hóa tương giao hội vậy. 22 tuổi lưu niên tật ách , cát hóa ứng với chiếu sinh bản mệnh tật ách, động kỳ thân cũng. Tám tháng đạp nguyên mệnh thiên di phi phi hóa lộc nhập mệnh, chín tháng thì bản mệnh thiên di phi hóa lộc nhập mệnh mà chuyển chiếu sinh lưu nguyệt thiên di, đến đây hai nguyệt dịch mã duyên nùng.

91 năm 31 tuổi di dân nước ngoài, đại hạn nhưng đạp cung phu thê, lưu niên nhập nguyên cung mệnh tọa thiên di bay tới của lộc, thì bản mệnh, thiên mệnh và lưu mệnh cát hóa khánh hội vậy.

Nhiên thiên di dĩ nhâm phi vũ khúc phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị với giao hữu, vị của xuất ngoại duyên có phá, phi ổn định của tượng. Mặc dù di dân nước ngoài, với phần đất bên ngoài chỉ nhưng có điều biến động mà tái di cư dị phương.

Đến đây mệnh của nét bút hỏng chỗ: Tài bạch dĩ nhâm vũ khúc phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị với giao hữu , tài đa không được súc; chuyển tân văn xương trình song hóa kỵ nhập phúc đức, tất có tài đau khổ. Mà thiên di cũng dĩ nhâm vũ khúc tái kị với giao hữu, canh rủi ro cục, phòng lộ quẫn thái , thất tín sinh nhân.

Bản đại hạn đi với cung tử nữ, đại hạn giao hữu nhiều lắm kị xung đại hạn huynh đệ kho vị , nhưng phòng kinh tế hỗn loạn. 37 tuổi tái đạp nguyên mệnh thiên di, thế chỉ không ổn.

Cô gái này dân quốc 87 năm dương lịch 4 tháng đăng kí kết hôn, dương 6 tháng hôn lễ. Trưởng bối là môi, năm nay trượng phu sự nghiệp thượng đường làm quan rộng mở. Xin hãy ân sư chỉ điểm thủ pháp!

Đáp: 27 tuổi lưu niên đạp cung tài bạch kết hôn, là lưu niên phu thê dĩ nhâm thiên lương phi phi hóa lộc nhập đại hạn “Phúc đức” , trời giáng nhân duyên, ngược lại bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu ; mà lưu niên “Phúc đức” , dĩ giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập phụ mẫu tác cát hội, thành tựu hôn nhân điền trạch chuyện đẹp. Bản mệnh thiên di của lộc chuyển cát hội mà chiếu mà tháng tư cung mệnh , cho nên hôn.

Chú: Thiên di của phi hóa lộc nhập mệnh là trời giáng của phúc, là lưu niên cung phu thê, là nói đến đây năm kết hôn là cực mỹ chính duyên, đáng mừng cũng. Bằng không đến đây mệnh của phu thê giáp thái dương Hóa kị xung mệnh, ngược lại nhâm vũ khúc phùng năm sinh trình song kị với giao hữu, phu thê tình tương mỏng như tờ giấy. Ở đâu tác lời ấy? Là hôn nhân kị ra rồi sau đó phá hôn nhân cộng tông sáu vị cho nên cũng. Này đây loại đến đây hôn nhân tất dĩ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ở chung là thượng sách, đa tụ phòng cùng sàng mà dị mộng.

Kỳ phu như là đi làm tộc, năm nay (đại hạn đạp tử nữ) đương nhiên sự nghiệp đắc ý; như vì mình làm lão bản, hoàn phòng hư mà không thực, chung quy công dã tràng vui mừng. Ở đâu nói không vui?

Thượng thức nói cập phu thê kị ra xung mệnh, ngược lại song kị với giao hữu xung huynh đệ , đến đây tượng cũng chỉ kỳ phu mệnh cách phá kho, gây dựng sự nghiệp chung thường bại tích.

Như là đi làm tộc , thì bản mệnh cung phu thê <đại hạn phụ mẫu> dĩ lộc bay vào phụ mẫu , nói kỳ động lòng người hoà nhã; mà kỳ phúc đức của hiệp thiên lương lộc chuyển lai hội phụ mẫu, có thể coi là thiện tay áo vũ giả, thân thiện không câu nệ, đại trợ giúp sinh sự nghiệp cấp doanh giao tế.

Thì đại hạn phụ mẫu cát ứng với bản mệnh phụ mẫu, bản mệnh phu thê cát ứng với lưu niên phu thê, cho nên năm nay tất nhiên là đường làm quan rộng mở.

Học sinh cảm khái ân sư hạ bút nói có lý có cư. Người này trượng phu là đi làm tộc.

Có thể không tá đến đây bàn chỉ điểm một chút có vô gây dựng sự nghiệp vận? loại mệnh bàn thích hợp gây dựng sự nghiệp?

Người này tử nữ vận làm sao? Hội mang thai sao?

Đáp: Đến đây mệnh không thích hợp gây dựng sự nghiệp, lý do:

Nhất, tài bạch cập thiên di lưỡng nhâm hóa vũ khúc song hóa kỵ nhập giao hữu phùng hóa kỵ năm sinh, hợp tam kị lực xung huynh đệ kho vị, đại không được cát. Nói kỳ hội đụng với đảo mi gặp gỡ mà thương đại tài, phục nét bút hỏng.

Nhị, mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu, chuyển đinh cự môn kị xung sự nghiệp; mà sự nghiệp cung lại thấy thiên đồng tự Hóa kị ra. Hợp của, là sự nghiệp không an ổn tượng, gây dựng sự nghiệp phòng không lâu sau trường.

Đến đây mệnh nhược gìn giữ cái đã có an phận, tìm vững vàng kinh doanh đại công ty đi làm, làm “Nghiệp vụ công tác” thật tốt.

Nguyên nhân:

Tài bạch cập thiên di lưỡng nhâm hóa thiên lương song phi hóa lộc nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, nói kỳ kỳ ngộ và tài duyên quá mức tốt; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập phụ mẫu <ưa hình sinh sắc>.

Phu thê dĩ giáp liêm trinh phi lộc hội tiền thuật tam lộc với phụ mẫu, công trạng tất ưu dị; chuyển đinh dĩ cự môn hiệp tứ lộc tái nhập phu thê.

Giao hữu dĩ tân cự môn phi lộc lai hội với phu thê, là nghiệp vụ đáp ứng không xuể tượng . Chuyển giáp thái dương hóa kỵ nhập thiên di, tái được sự nghiệp canh thái dương hóa lộc lai hội , gặp gỡ tốt đủ là đứng đầu nghiệp vụ cao thủ.

Nhiên ký đã di dân nước ngoài, ngoại ngữ khỏe? Chỉ hoàn cảnh sai, đồ lầm lương tài.

Người này tử nữ vận:

Nhất, tiền thuật kỳ gây dựng sự nghiệp nói cập mệnh hóa kỵ nhập phụ mẫu , chuyển kị xung sự nghiệp; mà sự nghiệp cung lại thấy tự Hóa kị ra. Sự nghiệp người, tử nữ của tật ách cũng.

Tống nói của, tử nữ thân thể và bản mệnh thân thể duyên thiếu hậu <đệ nhất kị tiên xung tật ách tái phá tử nữ thân thể>, ít dựng của tượng.

Nhị, bản mệnh của tật ách dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập cung tử nữ tức sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, đến đây tượng cũng chủ ít dựng hoặc dễ sanh non của tượng.

Tống đến đây nhị thức, mang thai cơ hội không nhiều lắm, dù có cũng phòng sanh non. Xem ra chỉ có xin giúp đỡ sinh bác sĩ một đường,

Tận hết nhân lực ba!

Dẫn tự hư quay về lệ 12(54 trang)

Lệ mười lăm: Tam tỷ muội hôn nhân

Khôn tạo, đinh tị năm tháng sáu giờ tý

Nhất vị hôn nữ tử, trên có lưỡng tỷ vô huynh đệ, trì nhị tỷ mệnh bàn yêu cầu đoán, vấn tỷ muội ba người hôn nhân.

Nhị tỷ sinh nhật: Đinh tị năm tháng sáu giờ tý, hiện năm 30 tuổi, cung mệnh Đinh Mùi tọa tử vi, phá quân.

Cung phụ mẫu dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, sẽ đối với cung cự môn song kị của xung, ngược lại bính liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp. Là chỉ phụ mẫu tuổi còn trẻ tất có nghịch cảnh, nhu biền thủ chỉ đủ để đặt chân xã hội.

Nhiên bản mệnh điền trạch được Thái âm mệnh cập năm sinh lưỡng lộc, chuyển canh thiên đồng nhập tật ách. Đệ nhị đại hạn nhập cung phụ mẫu, thì tọa song lộc của điền trạch là đại hạn phúc đức, tất nhiên gia vận khởi trăn tường; mà đệ tam đại hạn chuyển nhập phúc đức, thì điền trạch của song lộc nhưng chiếu đại hạn tật ách mà cát ứng với nguyên mệnh tật ách, gia đình như cũ vận may nói.

Tỷ muội ba người đều không hôn, dĩ kiến giải vụng về thử thuật:

Đại tỷ : Kể trên dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, sẽ đối với cung cự môn song kị của xung, ngược lại bính liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, là xung đối tượng xoi mói hoặc cô độc tượng, đến nỗi thương cập hôn duyên. Liêm trinh kị rơi đại hạn phúc đức, lưu niên phụ mẫu, hiển nhiên năm nay như cũ xúc phạm đối tượng.

Lại lớn tỷ của thiên di tọa thiên đồng song quyền, tất nhiên năng lực hảo mà ánh mắt cao, tất đa sở xoi mói mà trì hôn. Nhiên kỳ phu thê dĩ bính thiên đồng phi hóa lộc nhập tật ách chiếu đại hạn huynh đệ hội song quyền, hôn duyên tráp ảnh thực. Minh năm là lưu niên tật ách cát hội bản mệnh tật ách, đương hoa nở quả kết.

Nhị tỷ : Cung phụ mẫu là hôn nhân điền trạch, ký dĩ thiên cơ kị vừa phùng cự môn song kị với huynh giao hữu tuyến, đương nhiên là trì hôn tượng.

Nhiên kỳ phu thê dĩ ất thiên cơ lộc sinh đại hạn tử nữ , chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập sự nghiệp , được bản mệnh tử nữ giáp phi liêm trinh lộc lai hội, ngược lại tân văn xương hóa kỵ nhập điền trạch. Nói đến đây hạn tương nhà nhỏ sinh xuân, với tiền năm lưu niên điền trạch được ưa hóa mà tương ứng với bản mệnh điền trạch.

Nhiên đại hạn đạp phúc đức dĩ kỷ văn khúc kị đệm giường nữ <đại hạn tật ách> xung điền trạch, mà bản mệnh phu thê dĩ ất Thái âm Hóa kị nhập điền trạch, chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập tật ách . Thì đại hạn tật ách phá ứng với sinh bản mệnh tật ách, tất sinh không hờn giận; tuổi chuyển nhập năm nay nhập tuất cung, thì lưu niên tật ách vừa phá ứng với sinh đại hạn tật ách vậy!

Mà nay năm phúc đức tọa song kị, tự là có người tế làm phức tạp; phục dĩ nhâm chuyển vũ khúc song kị xung nguyên mệnh phúc đức. Khép lại thức của xung, khẳng định năm nay có kị ra dục chia lìa tượng.

Vừa bản mệnh phu thê hóa kỵ nhập điền trạch được song lộc, chỉ là một con ngựa song yên, mà nay năm chính giãy dụa sinh hai người lựa chọn nhất.

Đãi sang năm, thì bản phu của kị được điền trạch lộc, chuyển nhập sang năm của điền trạch, thành gia <điền trạch> duyên sai ai ra trình diện ưa, mặc giá sa ngày cận vậy!

Tam muội : Kỳ phu thê dĩ đinh Thái âm hóa lộc nhập điền trạch, chuyển canh thiên đồng hóa kỵ nhập tật ách; thì kỳ phu duyên đã chiếu đại hạn tật ách, đương có điều thuộc yêu.

Mà kỳ phu thê dĩ đinh cự môn Hóa kị nhập giao hữu , chuyển nhâm chuyển vũ khúc song kị xung nguyên mệnh phúc đức <đại hạn mệnh>; giao hữu tọa phá sinh năm nay phúc đức, đương có trở ngại.

Đãi sang năm, phu thê của lộc chuyển nhập lưu niên điền trạch, hôn nhân đương cận.

Dẫn tự hư quay về lệ 13(57 trang)

Lệ mười sáu: Là sự nghiệp mà phiền, không được quý trọng phu thê tình

Khôn tạo: Tân xấu năm bảy tháng giờ Tuất sinh, cung mệnh mậu tuất tọa thiên đồng, tả phụ.

Năm sinh văn xương kị rơi cung phúc đức, dĩ canh thiên đồng kị chuyển nhập mệnh. Mệnh được kị, tượng chủ người này nhân chấp tính mà đa ưu đa não.

Cung mệnh dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập sự nghiệp, chức nghiệp phụ nữ, làm nào đó công ty trướng vụ nhân viên. Nhiên chuyển sự nghiệp cung canh vừa phục thiên đồng hóa kỵ nhập mệnh, nói người này tận trung cương vị công tác, khả năng cá tính thành thật tâm hệ công tác, việc phải tự làm hoặc công tác thường nặng nề, cửu của sinh phiền lòng quyện đãi.

Thượng thức là một tính mình mâu thuẫn tượng, có công tác chính xác phiền, một công tác canh phiền! Đến đây tức cung mệnh của kị chuyển kị hoàn về sinh mệnh chấp tính, là chính không buông ra tự tìm phiền toái, người bên ngoài lực bất tòng tâm!

Tiền thuật cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh, phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh; cùng giải quyết thượng thức, thì công tác canh hình phiền của tái phiền, cửu của kỳ phiền sờ quá mức!

Đến đây tượng trừ chủ công tác phiền quá mức ngoại, cũng thương cập hôn nhân .

Tối trọng yếu người, là đến đây cung mệnh ký được song kị, cách cục sai ai ra trình diện tổn hại!

Đến đây tạo mấy ngày trước tự nói công tác phiền quá mức, vấn khả phủ từ chức gây dựng sự nghiệp?

Cung mệnh được song kị, cách cục sai ai ra trình diện tổn hại, của với gây dựng sự nghiệp, đương cức liễm thủ làm! Ứng với:

Nhất, ông chủ kiêm hỏa kế, nhu tự mình làm làm.

Nhị, chút nào không được mạo phiêu lưu, nhu kiên định, nỗ lực làm. Là song kị sinh mệnh thì xung thiên di, mà thiên di người phúc đức khí số cung, song kị phá tan thì không hề tiện nghi có thể kiểm.

Tam, vừa phúc đức tọa văn xương kị thì xung tài, phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh chuyện xảy ra nghiệp kị, là sinh công tác nhu cẩn trọng, nhưng phòng công văn đi công tác thác mà rủi ro. Duyệt lại tái hạch, ngàn vạn lần không được phớt lờ!

Nhịn không được chen vào nói:

Lão sư người này cung thiên đồng hóa lộc nhập mệnh, chuyển hóa kỵ nhập , nói rõ trượng phu sự nghiệp vận cường, cũng rất quan tâm người này, bất quá mệnh được song kị, lúc này là phủ có trượng phu của lộc phùng cướp ư? Có hay không nói rõ cô gái này không được quý trọng phu thê tình mà hôn nhân có phá ư? Học sinh phân tích đệ tam đại hạn hội xảy ra vấn đề, không biết lão sư sao vậy phân tích? Cảm tạ

Đáp: “Nói rõ trượng phu sự nghiệp vận cường”, điểm ấy cần phải đánh gãy. Nhân mệnh được song kị, tức là song kị xung phu tài, phu cách cục có chút tổn hại, không được ứng với võ đoán.

Cô gái này không được quý trọng phu thê tình mà hôn nhân có phá ư? Nói vậy cũng không phải là từng có, nhưng ngại không được không câu nệ, là cô gái này ký thuộc chấp tính, thường chẳng kỷ thác; đối mặt đương sự người luận mệnh, nhu uyển chuyển thân thiết, lệnh kỳ mình tỉnh tư.

Kì thực cô gái này 30 tuổi tài hôn, hôn nhân tình cảm thượng xưng đốc mục.

※ nãi đệ tam đại hạn <đạp phúc đức> là hôn nhân cát hung nửa nọ nửa kia của vận, kỳ trở sinh: Đệ tam đại hạn tọa hóa kỵ năm sinh, chuyển kị phục nhập mệnh. Mà kỳ bản mệnh cung dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, chuyển kị phục nhập đại hạn phu thê trình song kị; lưu niên nhu bước qua 26 tuổi ly khai sự nghiệp cung, thủy xưng hôn nhân của nghiệp lực tiêu vậy.

Cái này thủ pháp còn là không biết rõ suy tính độ lớn của góc ở nơi nào?

1, là lo lắng 26 tuổi nên lưu niên cung phu thê phùng chuyển hóa kỵ nhập đại hạn phu thê, đối hôn nhân có ảnh hưởng?

2, còn là lo lắng bản mệnh cung dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, bằng thiên mệnh nhập lưu mệnh xung bản phu thê ảnh hưởng?

Đáp: Suy nghĩ đừng đánh kết, tiên:

Nhất, Mệnh kị xung phu thê hậu hoàn hóa kỵ nhập mệnh, nhất kị xung phu thê.

Nhị, đại hạn đạp phúc đức hóa kỵ năm sinh, hiệp kị vừa nhập mệnh.

〈※ chú: Hiệp hóa kỵ nhập mệnh giống như bắt vũ khí, kỳ tổn thương lực đại; không được hiệp hóa kỵ nhập mệnh thì tự tay không đối địch, lực tốn bán vậy>

Tam, hợp lưỡng thức lực sinh mệnh, đương nhiên xung sinh nhất thức mạnh nói không giống hí kịch nhỏ! Cho nên nói thương hôn nhân.

26 tuổi đạp sự nghiệp được mệnh kị, là chính xung hôn nhân năm, đến đây tức nghiệp lực của mạt. Quá đến đây niên hạn, nghiệp lực chuyển tiêu, cho nên nói hôn nhân dĩ vãn được phúc.

Phàm luận cập hôn nhân có ngại người, đều dĩ thủ pháp này khuyến kỳ kết hôn muộn ly nghiệp lực, thiện vậy!

Dĩ kỳ phu thê ký phi hóa lộc nhập mệnh, hôn nhân dĩ vãn được phúc. Cung phu thê là 30 tuổi của phúc đức vị, hóa lộc nhập đại hạn phu thê , viên mãn có khánh, thật quá mức?

Đến đây tạo xung tài phục trình song kị sinh mệnh, dùng cái gì vấn gây dựng sự nghiệp? Tất có kỳ lòng tin:

Nhất, hóa quyền năm sinh sinh phúc đức bản tự cụ ý đồ, được sự nghiệp <đại hạn mệnh> bay tới thái dương lộc mà cát giao, chiếu sinh đại hạn sự nghiệp. Lộc là khởi tâm động niệm, phùng quyền sinh lòng tin. Phúc đức được lộc quyền, đương là có phúc.

Nhị, mệnh Thái âm quyền nhập sinh sự nghiệp, được huynh đệ cung bay tới Thái âm lộc hội, cũng là cát tượng.

Mà kỳ giao hữu dĩ cự môn phùng Hóa lộc năm sinh sinh thiên di, nhân duyên, ngoại duyên quá mức tốt; chuyển vũ khúc kị với phụ mẫu vừa phùng tự hóa lộc, thật tốt.

Chú: Bản tạo dục làm với kế toán sự vụ sở nghiệp vụ. Giao hữu người hộ khách, lộc với thiên di mà khách hàng quảng. Phụ mẫu người công văn vị, hóa kỵ nhập phùng tự hóa lộc là nghiệp vụ nhiều tống cựu nghinh tân.

Dẫn tự hư quay về lệ 16(66 trang)

Lệ mười bảy: Điền trạch, phụ mẫu, phu thê cộng phá huynh giao hữu tuyến (nhân bên ngoài… Tiên ở riêng hậu ly)

Đến đây mệnh khôn tạo: Vương tử năm ○ nguyệt tháng sáu mùng hai nhật giờ sửu sinh, nên nữ ở giáp thân năm nhận thức nhất nam tịnh và nên nam tử gặp gỡ tới năm sau ất dậu năm trung tuần tháng hai bị nên nữ của phu xuyên qua. Nguyên nên ly hôn xong việc, nhưng nên phu xác thực là tử nữ suy nghĩ, mà chịu được thống khổ kế tục sống được. Hôm nay nên nữ nhị đầu thiên không (phu thê, ngoại giao hữu). Cô gái này của mệnh bàn cũng định bàn không có lầm, nhưng nhân tự thân tử vi công lực không có hỏa hầu mà lại không dám tạo nhiều lắm miệng nghiệp. Chích báo cho biết nên bạn bè chuyển đạt nên nữ tử, nên nữ vấn đề hôn nhân thường thường và tài vụ kết cấu hữu quan, mà đại vận vừa đi tới quý mão tham lang kị chuyển nhập cung phu thê. Mà lại sang năm bính tuất năm sao Liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh. Nhân cẩn thận xử lý việc vợ chồng, bằng không dễ phu thê duyên tẫn thì là không rời dị cũng không hôn nhân của thực đồng thời gặp lại như “Băng”. Chẳng lão sư đối học sinh sở luận mệnh bàn có hay không có yếu cải tiến địa phương, cũng ngắm lão sư thuận tiện chỉ điểm một phen. Cảm tạ nâm!

Đáp: Hôn nhân duyên phận tương tẫn!

Điền trạch dĩ kỷ văn khúc kị hội phụ mẫu đinh cự môn kị lưỡng nhập huynh đệ thành đôi kị; phu thê thì giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu, hôn nhân cộng tông sáu vị rách hết.

Phu thê phá giao hữu, chuyển tân văn xương hiệp tam kị lực nhập điền trạch; mà nay năm đạp sự nghiệp cung vũ khúc hóa kỵ năm sinh “Xung với phu thê”, chuyển canh thiên đồng hội tiền thuật tam kị lực trình tứ kị đại phá bản mệnh điền trạch “Xung đại hạn mệnh”. Dĩ năm nay lưu mệnh “Tọa hóa kỵ năm sinh” xung phu thê, ngược lại hung ứng với sinh xung đại hạn mệnh, tương dẫn động hôn nhân kị ra mà duyên mỏng vậy! Là lưu mệnh hung ứng với sinh đại hạn mệnh, vì vậy năm nay hôn nhân nguy cơ tứ phía.

Đến nỗi người ta nói: “Đại vận vừa đi tới quý mão tham lang kị chuyển nhập cung phu thê. Mà lại sang năm bính tuất năm sao Liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh. Nhân cẩn thận xử lý việc vợ chồng”, nói vậy rất là không thích hợp, là cung tử nữ phi là ly hôn văn kiện quan trọng nhân tố vị.

Đến đây tạo tương dĩ tiên ở riêng rồi sau đó ly, hà dã?

Là hai người điền trạch và hôn nhân trình tam kị cộng phá với phu thê tật ách , phu thê tình nghĩa hình cùng người lạ.

Điền trạch dĩ kỷ văn khúc kị hội phụ mẫu đinh cự môn kị lưỡng nhập huynh đệ thành đôi kị; phu thê thì giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu, hôn nhân cộng tông sáu vị rách hết. ※ đến đây đoạn không hiểu? !

Nhất, như thế nào là điền trạch kỷ văn khúc hội phụ mẫu ư? Nếu nói phụ mẫu là chỉ cung phụ mẫu sao?

Có hay không dĩ phu thê lập thái cực, cho nên nguyên huynh đệ biến thành phụ mẫu vị sao? Có hay không luận bất cứ chuyện gì thì, ngoại trừ yếu lập nên sự thái cực, đồng thời yếu sản sinh đa độ không gian đến xem tất cả nhân và quả ư?

Nhị, đinh cự môn kị lưỡng nhập huynh đệ thành đôi kị ư? Học sinh sao vậy khán cũng không biết song kị như thế nào?

Đáp: Cũng không phải! Ta nói là bản mệnh điền trạch văn khúc kị ┼ bản mệnh cha mẹ cự môn kị, lưỡng kị cùng nhập huynh đệ thành đôi kị. Là ngươi bả văn chương cắt đoạn chương độc pháp.

Phu thê thì giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu , lệnh huynh đệ, giao hữu một đường hai đầu sai ai ra trình diện “Tam kị” ; đương nhiên hôn nhân cộng tông sáu vị rách hết.

Tam, phu thê phá giao hữu, chuyển tân văn xương hiệp tam kị lực nhập điền trạch? Vì sao là tam hóa kỵ nhập điền trạch ư? Học sinh chỉ biết là (nhất, tân văn xương kị, nhị, canh thiên đồng kị, tam, đệ tam kị vì sao kị ư? )

Đáp: Là thượng đề nói: Lệnh huynh đệ, giao hữu một đường hai đầu sai ai ra trình diện “Tam kị”, tam kị lực tức là nói đến đây.

Bởi vậy, phu thê lệnh giao hữu tuyến tam kị sai ai ra trình diện phá, mà chuyển giao giao hữu tân văn xương đương nhiên hiệp đến đây tam kị lực nhập với điền trạch.

Chú: Điền trạch làm gốc mệnh gia, phụ mẫu là nhân hôn nhân mà đến gia, hai người hợp lại làm một hàm cái toàn bộ kết hôn thành gia. Ly hôn, nhất định sẽ tương hai người hợp lại làm một gia vừa cấp chia rẽ ra.

Kị là cất dấu, chỉ kị tọa nhất cung là cố thủ, song kị tọa đồng nhất cung thì là phá hư của thủy, tam kị vưu thịnh, tứ kị thì rách nát hầu như không còn.

Tứ, năm nay lưu mệnh “Tọa hóa kỵ năm sinh” xung phu thê, ngược lại hung ứng với sinh xung đại hạn mệnh. “Tọa hóa kỵ năm sinh” có hay không là bính liêm kị ư? Nhưng “Tọa hóa kỵ năm sinh” như Hà Trùng phu thê ư? Thì như thế nào chuyển hung xung đại hạn mệnh ư?

Đáp: Năm nay lưu mệnh điều không phải đạp bản mệnh sự nghiệp cung sao? Lưu mệnh đương nhiên “Tọa năm sinh vũ khúc kị” xung bản mệnh phu thê. Mà lưu mệnh vừa dĩ canh thiên đồng hiệp hóa kỵ năm sinh tái hóa kỵ nhập điền trạch, hợp tiền thuật tam kị thành tứ kị với điền trạch xung đại hạn mệnh. Này đây, năm nay đạp năm sinh vũ khúc kị xung bản mệnh phu thê, tức dẫn động ly hôn.

Dẫn tự hư quay về lệ 20(74 trang)

Lệ mười tám: Duyên vượng mà phân không tốn sức (bên thứ ba, gặp nhân không quen)

Lệ: Khôn tạo 67 năm ○ nguyệt 28 nhật giờ Thìn sinh (định bàn không có lầm). Mệnh tọa một giáp thiên tướng, liêm trinh. Nên nữ và tiền mặc cho bạn trai nhận thức ba năm, vì hắn nỗ lực, vì hắn sẩy thai lại không chiếm được chân ái. Nên nam tử chân đạp đa thuyền, tới khiến cho nên nữ thống khổ bất kham, với giáp thân năm thất bại đoạn này tình cảm. Ất dậu năm tháng mười một trung vừa nhận thức đệ nhị nhâm bạn trai, cũng vì hắn nỗ lực tất cả, nhưng đến đây tình tới nhanh đi cũng nhanh chỉ có ngắn ngủi hai nguyệt tả hữu, sinh bính tuất năm một tháng trung thất bại. Nhưng nên nam tử cũng không phán đoán dây dưa tới khiến cho tinh thần mau chóng trương, công tác cũng vô pháp hài lòng. Lại không có khứ có thể phát tiết trong lòng áp lực!

※ thỉnh lão sư thay nên nữ chỉ điểm ngọn đèn sáng nhất ngọn đèn.

Đáp: Lậu chưa xác minh chư mê hoặc mệnh bàn, cư của mệnh lý trần thuật, cận cung tham khảo:

Nhất, thiên di mậu tham lang phi hóa lộc nhập phu thê phùng năm sinh thành đôi lộc, chuyển nhâm vũ khúc kị hiệp song phi hóa lộc nhập sự nghiệp. Là khác giới “Duyên” vượng mà kỳ “Phân” không tốn sức .

Nhị, tật ách kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập sự nghiệp hội tiền thức phu thê bay tới của song lộc , không tốn sức đích tình duyên ích nước sữa hòa nhau; chuyển bính liêm trinh hiệp tam lộc hóa kỵ nhập mệnh, vừa hội phúc đức giáp bay tới liêm trinh lộc hội .

Nhất gia nhị thức, dĩ tham lang, liêm trinh đào hoa tinh xếp thành nhất đường may mắn, tượng trình: Xuân Thành không chỗ không được tơ bông!

※ dĩ mệnh lý lập trường: Thiên di và phúc đức lưỡng cung dĩ cát hóa giao nhau, mọi việc mọi việc đều thuận lợi. Dù cho nhân sự thỉnh thoảng có tỏa, cận cần phải thiện làm hết sức mình mà chết tương nghênh nhận giải trừ nguy, bất túc ưu não!

Đoạn thứ nhất tình, tại sao tao bên thứ ba ngoại lực tham gia?

Nhất, giao hữu dĩ đinh cự môn hóa kỵ nhập huynh đệ, là tiểu nhân gần kề ta sinh hoạt quyển; chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phu thê phùng Hóa lộc năm sinh, ta cảm giác tình thì tao ngoại kẻ trộm sở cướp.

Nhị, bản mệnh phúc đức và đại hạn phúc đức lưỡng đều giáp hóa thái dương song hóa kỵ nhập giao hữu, xa đối nhất thức giao hữu cự môn kị với huynh đệ, tam kị của phá sinh quân bài hiệu ứng mà chuyển phá phu thê, lệnh giáp thân lưu niên tình cảm sinh biến.

Là bản mệnh phúc đức, đại hạn phúc đức, lưu niên phúc đức , hành văn liền mạch lưu loát phá hết.

Ở đâu vừa sinh ất dậu năm gặp lại nhân không quen?

Nhất, bản mệnh tật ách dĩ kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập sự nghiệp phùng phu thê <đại hạn cung mệnh> hiệp Hóa lộc năm sinh bay tới của kị tương giao, là “Bản mệnh tật ách” và đại hạn mệnh giao duyên sinh ất dậu “Lưu niên tật ách” , chủ nên năm có tình cảm ưa.

Nhị, phu thê dùng võ khúc kị xuất phát từ sự nghiệp, chuyển liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh. Đến đây kị chuyển kị người, tám chín phần mười phi là hợp hài hòa cát tượng, mà hóa kỵ nhập mệnh thuộc khiếm tình cảm trái đương sinh phiền.

Đến đây cũng đại hạn mệnh hóa kỵ nhập bản mệnh mà sinh phiền, ất dậu lưu niên tật ách khế nhập, cuối năm 12 nguyệt tức sai ai ra trình diện hỗ động biến chất.

※ chú: Phu thê dĩ kị ra phục viên và chuyển nghề hóa kỵ nhập mệnh phùng tự hóa liêm trinh <đào hoa> lộc, tất sinh oán! Là không hợp hài hòa hơn nữa thất nguyên tắc ta cần ta cứ lấy cho nên cũng.

Đến đây tượng như vô ý tích cực giải quyết, tha tới sang năm cũng tương duyên diệt.

Chính tại sao thì hiện? Phu thê nhâm thiên lương lộc hội điền trạch <đại hạn giao hữu> ất thiên lương quyền với phụ mẫu , đến đây tức chính duyên! Chuyển ất Thái âm kị sinh tử nữ hội “Nguyên mệnh giao hữu” đinh bay tới Thái âm lộc, cung tử nữ được cát là minh <Đinh Hợi> năm phu thê. Huống hồ thiên lương lộc quyền hạ xuống sang năm phúc đức, phần thắng đại vậy!

Dẫn tự hư quay về lệ 21(77 trang)

Lệ mười chín: Kẽ hở giãy dụa mùa xuân

1, bên ngoài có mùa xuân, kiên quyết yếu ly hôn (ngũ quan không được triển, úc ức dáng vẻ)

Khôn tạo giáp ngọ <43> năm 8 nguyệt giờ Dậu sinh, cung mệnh bính tử tọa phá quân hóa quyền năm sinh.

Đến đây tạo mấy ngày trước phỏng dư vấn mệnh. Dư vị: Nhữ là nữ cường nhân, nhân sinh lại cũng đa oán nộ, ở đâu thì? Viết: Ta không thể nhịn được nữa, đã hạ quyết tâm, không tiếc tất cả ly hôn! Nhưng xin báo cho hậu phúc làm sao?

Đối dĩ: Đã qua tuổi năm mươi, chi lão Hoa tàn cuối xuân, xác nhận tướng nhẫn là thượng, ly hôn chẳng phải ngại trì? Tử nữ trước mặt biệt làm trò cười!

Nhưng thấy cô gái này chặt cắn hàm răng, trạng thái kiên quyết.

Bản tạo giao hữu dĩ văn khúc hóa kỵ nhập phụ mẫu, chuyển cự môn kị quay về giao hữu; phu thê dĩ thái dương hóa kỵ nhập huynh đệ phùng hóa kỵ năm sinh, tương ứng với giao hữu kị thành tam kị. Lời ấy kỳ phu cá tính bất công, thường ác nói dáng vẻ!

Huynh đệ ký phá, hôn nhân không được hài hòa. Chuyển Thái âm hiệp tam hóa kỵ nhập điền trạch, làm sao an cư?

Vừa mệnh và phúc đức đều bính, hóa liêm trinh song hóa kỵ nhập thiên di kị ra, phá phủ tượng. Chuyển thiên đồng hiệp song hóa kỵ nhập tử nữ, sẽ đối với tiền thức điền trạch phu thê tam kị, tình phán đoán nghĩa tuyệt, hôn nhân không thể vãn hồi.

Nhưng mà, người sáng suốt khán bàn đô hội lòng biết rõ, cô gái này đã hãm đào hoa vui mừng diễm, kẽ hở trung thấy được mùa xuân. Mùa xuân tái na? Thỉnh độc giả dũng sinh nói ra nguyên lý!

Bản mệnh bàn phu thê hóa liêm trinh (thứ đào hoa tinh) phi hóa lộc nhập thiên di phùng Hóa lộc năm sinh, nói kỳ tại ngoại khác giới duyên tốt; chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập tử nữ (đào hoa cung) phùng mệnh và phúc đức phi lộc lai hội (đào hoa đa? ) điền trạch và phụ mẫu vừa phi quyền mà vào (nói kỳ bình thường dục nặng? ) cung tử nữ kế được tứ lộc nhị quyền vừa chuyển tham lang (đào hoa tinh) hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng tự hóa lộc chiếu phu thê khác giới vị, cho nên tổng kết cũng biết cô gái này khác giới duyên tốt đào hoa đa.

Đại hạn đi vào tật ách (lưu niên tử nữ), hóa lộc nhập bằng hữu cung (đại hạn khác giới vị, lưu niên tật ách)(nói đến đây đại hạn gần người giao hữu đa? ) chuyển hóa kỵ nhập cung phụ mẫu (tham gia phu thê điền trạch? )

Đại hạn tử nữ bước vào sự nghiệp quan, hội hợp tốt nhất thức bản mệnh bàn tử nữ tứ lộc nhị quyền, tương ứng của.

Cũng có thể thuyết:

Lưu mệnh (đại hạn điền trạch, bản phu) hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập thiên di phùng Hóa lộc năm sinh, chuyển hóa kỵ nhập tử nữ (đại hạn phúc đức) phùng đại hạn tật ách (bản phúc) và đại hạn bằng hữu (bản mệnh) lai hội, đại hạn thiên di (bản phụ) vừa hóa quyền nhập, chuyển hóa kỵ nhập đại hạn tử nữ (lưu thiên, bản quan) tự hóa lộc, vừa phùng lưu tật (đại hạn phu thê, bản mệnh bằng hữu) hóa quyền nhập chiếu lưu mệnh;

Tái chuyển hóa kỵ nhập phụ mẫu (đại hạn thiên, lưu điền) hội hợp tiền thức đại hạn mệnh (tật ách, lưu niên tử nữ), hóa lộc nhập bằng hữu cung (đại hạn khác giới vị, lưu niên tật ách) của chuyển kị. Thì bản mệnh, đại hạn, lưu niên người ấy nữ, thiên di, điền trạch, phu thê, bằng hữu, tật ách chờ tương quan cung vị đều tương ứng của; cho nên cũng biết kỳ ở hôn nhân ở ngoài tất có đào hoa tham gia.

Đến đây mệnh lệ ngũ quan không được triển, úc ức dáng vẻ, không gặp xuân ý.

Mệnh hóa kỵ nhập thiên di, đương là nghiêm túc tượng; mà phúc đức cũng hóa kỵ nhập thiên di, thì mệnh, phúc song kị của kích sinh thiên di, hiện ra ngoại đương úc ức thất sắc.

Úc ức, lại được thiên di nhất liêm trinh <đào hoa tinh> lộc, cửu hạn phùng điểm cam lộ! Chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập tử nữ <đào hoa cung> vừa hội mệnh, phúc hóa lai song lộc hội, một điểm cam lộ hóa thành thiên lâm dạy người thần di, xuân thủy không được trứu cũng khó! Tử nữ được tam lộc chuyển tham lang <đào hoa tinh> hóa kỵ nhập sự nghiệp hoàn phùng tự hóa lộc, đầy vườn sắc xuân!

2, từ nương bán lão, phong vận vưu tồn

Tái cử đồng loạt: Khôn tạo giáp ngọ <43> năm 5 nguyệt buổi trưa sinh, cung mệnh bính tử tọa cự môn.

Cô gái này mặc dù cũng qua tuổi năm mươi, nhưng Từ nương dư âm phong vận, lời nói cử chỉ nhưng lộ quyến rũ!

Mệnh tọa cự môn nữ, làm sao Từ nương lộ quyến rũ?

Năm sinh liêm trinh lộc tọa huynh đệ, chuyển Thái âm hóa kỵ nhập phu thê phùng phụ mẫu hóa Thái âm lộc hội, nói tình cảm sớm phát, đệ nhị đại hạn tức xuân phong hôn lên kiểm , chuyển thái dương hóa kỵ nhập sự nghiệp vừa phùng thiên di hóa lai thái dương lộc hội. Đến đây thiên di, phụ mẫu lưỡng hiện ra ngoại của cung đều triền hệ đào hoa tinh, từ nương bán lão phong vận đương nhiên dư âm!

Bởi vậy, ta mới có thể nói lên một mạng bàn là kẽ hở giãy dụa mùa xuân!

Dẫn tự hư quay về lệ 22(79 trang)

Lệ hai mươi: Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương, bị tức giận kết hôn, chung ly

Khôn tạo, nông lịch 65 năm tám tháng buổi trưa

Có nhất vị bằng hữu, ở năm nay (06 năm) nông lịch tháng năm thì tự hành kỵ xe đạp, ở vô ngoại lực ảnh hưởng dưới rơi xuống, xương bánh chè vỡ thành hai nửa, nhu sử dụng quải trượng nâng, nhưng một nghiêm trọng đến cần khai đao, bác sĩ thuyết cần hơn ba tháng phục hồi như cũ kỳ, mặt khác ngón tay cũng có nữu thương. Người cung cấp sinh nhật là nông lịch 65(nữ) năm tám tháng hơn một giờ chiều sinh, nhưng là không quá năng lực xác định sinh thì, thuyết cũng có thể là một điểm trước đây. Nhưng ta tống ra bàn hậu suy tư hồi lâu, vô pháp tìm ra gặp chuyện không may quỹ tích. Khả phủ thỉnh cầu lão sư hỗ trợ định một bàn?

Nàng là học âm nhạc, nhỏ gầy, có một ca ca. Người hiện nay ở nước ngoài niệm nghiên cứu sở. Nhân cho ta cảm giác chủ quan mình, kiên cường, rất cảm nói chuyện, dễ đắc tội với người (nhưng tựa hồ cũng vô tâm). Tằng có một lần hôn nhân (2001 kết hôn, 03 xảy ra vấn đề), chích gắn bó liễu hai năm tức ly hôn.

Đáp: Suy tư nửa ngày, tựa hồ buổi trưa mệnh bàn so sánh “Tiếp cận” trạng huống. Cẩn cộng tham khảo thử thuật!

Nhất, nhỏ gầy: Tật ách hóa thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, thuộc không mập. Thiên di tái hóa cự môn vừa hóa kỵ nhập mệnh, thì ※ hình thể tất nhiên ngâm nước.

Nhị, là học âm nhạc: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ, phùng tật ách hóa tham lang lộc lai hội, có tài nghệ tính hướng và cố chấp. Chuyển huynh đệ bay trên trời cùng kị hiệp phi hóa lộc nhập tài bạch tái phùng Hóa lộc năm sinh, nói đến đây tài nghệ duyên hậu tịnh có thể phát tài. 〈※ chú: Như dễ tật ách là thiên di, là thuộc cây khí cao hơn>

Tam, ngoài ý muốn xương bánh chè toái: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ hung đối giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh, lệnh đại hạn tật ách thụ phá. Đến đây phúc đức của kị phá tan đại hạn tật ách, ngược lại phá tan lưu năm tật ách.

Dùng cái gì ngoài ý muốn? Là tiền thuật vóc người nhỏ gầy tật ách và thiên di hóa thiên cơ , cự môn cộng hóa kỵ nhập mệnh hữu quan. Cung mệnh là đại hạn phúc đức, thụ song kị đương ngại.

Thì: Bản mệnh phúc đức thương đại hạn tật ách, ứng đối sinh bản mệnh tật ách thương đại hạn phúc đức.

Tứ, 2001 kết hôn, 03 xảy ra vấn đề: Phu thê dĩ cự môn phi hóa lộc nhập mệnh phùng thiên di hóa cự môn kị lai hội, là tình cảm dễ gặp nạn, thường phùng bên thứ ba tham gia.

Bản mệnh phu thê hóa cự môn phi hóa lộc nhập mệnh, thì là đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh. 2001 kết hôn, là lưu niên phu thê nặng điệt bản mệnh cung được phu thê lộc, mà lại lưu niên mệnh hóa cự môn quyền vừa nhập bản mệnh, cho nên hôn.

Nhiên cung mệnh cập phu thê hóa song văn xương kị với phụ mẫu <đại hạn điền trạch>, ngược lại vũ khúc song kị xung nguyên mệnh điền trạch. Thì đến đây vũ khúc song kị chẳng phải nhập sinh 2001 lưu niên tật ách? Nên năm lý nên tình cảm có ngại, khả năng bị tức giận kết hôn.

Tiền thuật mệnh cập phu thê hóa song văn xương kị với phụ mẫu, ngược lại vũ khúc song kị xung nguyên mệnh điền trạch, tượng cũng chủ chia lìa. Mà lại giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh phục tự Hóa kị, hôn nhân sáu vị có thương tích, ăn thì không ngon; phúc đức vừa hóa tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ tái thương hôn nhân sáu vị, cùng sàng cũng dị mộng!

2002 năm phúc đức sai ai ra trình diện liêm trinh kị, đến đây tức không thú vị vậy!

Ngũ, người này cho ta cảm giác chủ quan mình, kiên cường, rất cảm nói chuyện, dễ đắc tội với người: Mệnh tọa năm sinh thiên cơ quyền, phúc đức vừa hóa cự môn quyền nhập mệnh, phục dĩ văn xương hóa kỵ nhập phụ mẫu. Đương nhiên mình, kiên cường hình sinh sắc, dễ đắc tội với người.

Lục, xương bể: Bản mệnh cung cập đại hạn mệnh hóa song văn xương kị với phụ mẫu, ngược lại vũ khúc song hóa kỵ nhập tử nữ. Vũ khúc thuộc kim vi cốt.

Cảm tạ nâm cặn kẽ giải thích, hoạch ích lương đa. Trải qua tầm vấn đương sự người, sự thực cân lão sư nâm phán đoán suy luận rất phù hợp. Người 01 năm hôn nhân là tương đối thuộc về trùng động nhất thời, cũng không có nghĩ đến lâu dài, thậm chí bản thân nàng lúc đó cũng ý thức được mới có thể hội ly dị, hơn nữa mẫu thân cường liệt phản đối, nhưng nhưng kiên trì kết hôn. Mà kết hôn đương niên hưởng tuần trăng mật thì đã làm cho rất hung, năm sau (02) năm giống như lão sư theo như lời, vấn đề nghiêm trọng. Đến nỗi là thập ma vấn đề, chỉ nói chủ yếu là cá tính vấn đề. Vấn có hay không có bên thứ ba tham gia vân vân sự, người thì trả lời: Người cân tiên sinh song phương đều có (người thuyết có phân cao thấp ý tứ hàm xúc, nhân tiên sinh khác giới duyên trước khi cưới hôn hậu đều tốt). 03 năm đã ở riêng ít gặp mặt, cuối cùng cuối năm ký tên ly hôn.

Đương sự muốn hỏi lão sư, người hay không còn có hôn duyên, ở bao thuở? Còn có hiện tại chân phục hồi như cũ thượng khả, nhưng ngón tay thương, hơn nữa thương hậu nhưng kế tục luyện cầm mà dẫn phát gân bắp thịt viêm, có hay không hội chuyển biến xấu?

Đáp: Dù sao phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, mà được phúc nhân trị quyền lai củng cố, đương nhưng có hôn duyên. Dĩ dư lậu sai ai ra trình diện, 35 tuổi phải có hảo hôn nhân.

Lại mời vấn, vũ khúc kị chủ thương cốt, ngày đó cơ kị là thương tứ chi? (hoặc là gân cốt? ) có gì bất đồng?

Đáp: Thiên cơ chủ thủ, ngón tay, ngón chân cập tóc. Cũng chủ gân. Tật ách thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, khả năng dằn vặt cửu ta. Nhưng năm nay (06 năm) đạp nguyên mệnh tật ách, hóa tham lang lộc chiếu đại hạn tật ách, chuyển thiên đồng kị phùng Hóa lộc năm sinh chiếu năm nay tật ách, việc nhỏ nhất cái cọc.

Vì sao đến đây mệnh mặc dù kết hôn nhưng vô sanh tử, ở mệnh bàn có hay không có thể tìm ra dấu hiệu? Cảm tạ nâm ~

Đáp: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ hung đối giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh, chuyển thiên đồng hiệp song hóa kỵ nhập tài bạch; tử nữ cũng thiên đồng hóa kỵ nhập tài bạch, tam kị thương phúc, chỉ không được dựng.

Dẫn tự hư quay về lệ 27(89 trang)

Lệ hai mươi mốt: Không thích hợp tảo hôn, ly hôn cấp cho bất động sản

Nhất nam, nông lịch 77 năm 6 nguyệt giờ Tỵ sinh

Huynh đệ. Phụ mẫu đều hóa ất can hóa thiên cơ phi hóa lộc nhập tử nữ, phùng thiên cơ hóa kỵ năm sinh, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng tham lang Hóa lộc năm sinh, là ta tương phá đại tài mà sự nghiệp tương xảy ra vấn đề? Nếu là hôn hậu, chỉ tương khiến cho gia đình nguy cơ?

Đáp: Như không nói chuyện cá tính, tu dưỡng, phụ mẫu và sự nghiệp ở đâu tương quan?

Sự nghiệp hóa thiên cơ phùng hóa kỵ năm sinh sinh tử nữ, song kị phá kho bại cục, không được nặng bản đầu tư, chỉ có thể giới thiệu buôn bán sinh ý hoặc an ổn đi làm. Cho nên chích đáng nói phụ, huynh nhược đặt tiền cuộc bản tạo sự nghiệp, mới có thể họa di phụ lão.

Nhiên sự nghiệp tham lang tự hóa lộc phùng tử nữ quý hóa tham lang hóa kỵ nhập – nói của ta vô phòng bị, sự nghiệp rơi vào không đáy?

Đáp: Là tao hãm thiết kế hoặc hợp hỏa bại ta.

Thiên di canh can hóa Thái âm phi hóa lộc nhập điền trạch phùng Thái âm hóa quyền năm sinh, thiên di thiên đồng hóa kỵ nhập cung Nô bộc xung huynh đệ, là tài phá?

Đáp: Canh can là hóa Thái âm khoa mà không phải là lộc!

Phu thê liêm trinh phi hóa lộc nhập phúc đức phùng tự Hóa kị, nhiên mệnh giáp liêm trinh lộc hội phúc đức – là tình cảm vui sướng, người tới ta đều không được cự? Phu thê thái dương hóa kỵ nhập tật ách, là có kết hôn của tượng? Nhiên cung tật ách nói chữ xương hóa kỵ nhập cung điền trạch – là tình cảm tương thành gia?

Đáp: Ứng với giải độc là: Mệnh, phu thê hóa lưỡng liêm trinh phi hóa lộc nhập phúc đức phùng tự Hóa kị, sinh tình là đa không được lựa chọn thực; mệnh, phu thê hóa lưỡng thái dương hóa kỵ nhập tật ách phùng thiên di lộc, là nhiều cơ hội mà thuyền quá Thủy Vô Ngân.

Dù sao mệnh, phu thê lưỡng hóa kỵ nhập tật ách, nói chữ xương hiệp song hóa kỵ nhập điền trạch sẽ đối với cung thiên cơ hóa kỵ năm sinh, là nên trì hôn bằng không dễ ly của tượng. Ăn nhiều cẩn thận tiêu chảy!

Nhiên phúc đức được lưỡng lộc, là tương thân hãm trong thỏa mãn mà không tích cực?

Đáp: Ai nói không được tích cực? Nếu như phùng xuân phong sự, mộ tử bộ cũng dám đi! Chỉ là tự Hóa kị là mù quáng kị, chuyện bình thường một tính nhẫn nại, được mệnh lộc vừa lười nhác.

Phụ mẫu (phu thê của điền trạch) ất Thái âm hóa kỵ nhập điền trạch phùng Thái âm hóa quyền năm sinh tự hóa lộc, quyền kị giao nhau, hôn nhân chỉ tương không hài hòa?

Đáp: Ly hôn cấp phòng ở đương phụng dưỡng phí . Quyền kị cò kè mặc cả.

Nhiên mệnh giáp thái dương hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu (hôn nhân của điền trạch), giao hữu (phu thê của tật ách) kỷ

Văn khúc vừa hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu (hôn nhân của điền trạch), tổng hợp lại đã ngoài, đến đây mệnh không thích hợp tảo hôn, cũng là ly hôn cách?

Đáp: Là mệnh cập “Phu thê” đồng hóa lưỡng hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu. Tư tự nhẵn nhụi điểm!

Là chỉ đào hoa đa mà duyên không lâu sau, xuân hoa đi thay đổi thu nguyệt, căn bản nan tảo hôn cũng không nên tảo hôn.

Dẫn tự hư quay về lệ 29(94 trang)

Lệ hai mươi hai: Vẫn không gái giao hữu, và phụ mẫu duyên mỏng

Càn tạo nông lịch 62 năm 7 nguyệt buổi tối 11 điểm nhiều hơn sinh, có đúng hay không đúng thời cơ đoán nguyên thì?

Đáp: Đúng vậy.

Trước mắt hắn ở trung y phòng khám bệnh đương xoa bóp sư, đã thi quá trung y kiểm thi, đang chuẩn bị đặc biệt thi, nhưng hắn vẫn muốn buông tha.

Đáp: Là đệ tam đại hạn 32 tuổi tiền thi quá trung y kiểm thi, hiện hạn nhập tử nữ, đặc biệt thi không được thi cũng được! Là bản mệnh hiệp tham lang hóa kỵ năm sinh mà hóa thiên đồng hóa kỵ nhập đại hạn mệnh, chuyển dĩ cự môn ở hóa kỵ nhập phụ mẫu. Là đến đây hạn muốn thi vừa phiền độc , huống hồ người này có điểm lười nhác, chỉ nghe thang lầu hưởng.

Nhân lớn lên rất béo, chẳng bao giờ giao quá bạn gái, cho người cảm giác rất hiền hoà.

Đáp: Tật ách hóa thiên lương quyền nhập điền trạch phùng phúc đức lộc, chuyển tham lang hóa kỵ nhập mệnh <đến đây cũng chủ trong đó y duyên> phùng phu thê lộc, nên kỳ béo tráng.

Mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, phục dĩ kị chuyển hóa kỵ nhập phụ mẫu; phúc đức dùng võ khúc hóa kỵ nhập phu thê , chuyển thiên cơ cũng hóa kỵ nhập phụ mẫu. Đến đây mệnh hiệp tham lang kị và phúc đức tương trùng, nên kỳ vị giao quá bạn gái. Đến đây phu thê, điền trạch, phụ mẫu cộng phá, đương nhiên kết hôn muộn. Nhiên nay, minh hai năm, hôn duyên cận vậy!

Cho người cảm giác rất hiền hoà: Là thiên di liêm trinh tự hóa lộc. Mà tài bạch tọa phá quân Hóa lộc năm sinh, hóa liêm trinh hiệp lộc tái hóa kỵ nhập thiên di. Đến đây tượng cũng chủ tài vượng, hạn chuyển tài bạch đương thu nhập cao.

Kỳ phụ vẫn muốn hắn quay về nam bộ kế thừa võ thuật truyền thống Trung Quốc quán, nhưng hắn một mực trung bộ phát triển.

Đáp: Tiền thức mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, phục dĩ kị xung điền trạch chuyển hóa kỵ nhập phụ mẫu, đương nhiên và phụ duyên yếu. Phá quân Hóa lộc năm sinh hạ xuống thìn cung, tất nhiên là trung bộ duyên hậu .

Thái độ làm người lười nhác, rất thích ăn, vô thịt không vui. Thật lâu tiền tằng ở Bra-xin Ba Tây ở một thời gian tử.

Đáp: Mệnh tọa tham lang hóa kỵ năm sinh, phục dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập tử nữ , nên kỳ vô thịt không vui. Tằng ở Bra-xin Ba Tây ở một thời gian tử, ta đây tựu sờ làm thịt dê.

Dẫn tự hư quay về lệ 30(95 trang)

Lệ hai mươi ba: Ngầm phu nhân cách, tẩu hỏa nhập ma, tụng kinh y hảo

Nhâm tử nông lịch 61 năm bảy tháng nào đó ngày thì sinh, nữ tính!

Xin hỏi ân sư, đến đây lệ 35 tuổi vẫn như cũ không có gì món, đối hôn nhân tìm cách cũng không cường liệt! Nhưng trong lòng còn có một ti ước mơ! Mệnh lý có bằng sao?

Đến đây mệnh cung phu thê kị xuất phát từ quan lộc chuyển nhập tài bạch phùng hóa kỵ năm sinh, thực sự là làm cho lòng người kinh, không biết còn có lương duyên?

Đáp: Cung mệnh mậu thân tọa tử vi, Thiên phủ.

Mệnh hóa tham lang phi hóa lộc nhập phúc đức, mà giao hữu thiên lương Hóa lộc năm sinh dĩ tham lang kị cũng nhập phúc đức, phúc đức trình song lộc. Nói cô gái này đa tình. Chuyển phúc nhân trị thiên đồng kị nhập tật ách, phùng phu thê bay tới thiên đồng lộc hội, tất đa tình hoài xuân.

Nhưng mà, điền trạch dĩ văn xương hóa kỵ nhập phúc đức; phụ mẫu dĩ văn khúc hóa kỵ nhập tài bạch sẽ xảy ra năm vũ khúc kị. Lệnh hôn nhân đối đãi tam kị rách nát, nhà nhỏ không lâu sau xuân.

Phu thê dĩ liêm trinh kị xuất phát từ sự nghiệp , chuyển vũ khúc kị vừa nhập tài bạch.

Thì tài bạch, phu thê, phụ mẫu, điền trạch cộng hội tứ kị, cuộc đời này phòng là 『 ngầm phu nhân 』 cách, hoàn chỉ một ngày kia ăn thông dâm tội . Cảm tạ ân sư tỏ rõ trạng huống!

Người này tự nói một khắc phục không thích lòng của nam nhân thái, ta không phải là không muốn luyến ái, nhưng cũng tích chỉ biết huyễn tưởng, vô pháp thích nam nhân chân chính!

Kỳ lạ nhất một điểm, người này tằng sinh 25 tuổi tả hữu luyện khí công tẩu hỏa nhập ma tinh thần tan vỡ, u buồn chứng, hậu niệm Phật trải qua ba năm mà tự lành! Đẩu số nguyên lý sao vậy khán?

Đáp: Thiên di dùng võ khúc hóa kỵ nhập tài bạch hội hóa kỵ năm sinh, tật ách dĩ tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, thì phúc đức tam kị là phá.

Tài bạch vũ khúc hóa kỵ năm sinh ký hội tam kị lực, dĩ thái dương hiệp tam kị lực nhập “Tử nữ” . Mà mệnh dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, chuyển cự môn <ám diệu> nhập điền trạch xa văn thơ đối ngẫu nữ của phá trình tứ kị.

Cho thấy kỳ nơi ở hoàn cảnh trứ âm tà, tối nên dời, trường trì trải qua nguyền rủa.

Năm nay tựa hồ có lương duyên ba?

Là luận phu thê hóa thiên đồng phi hóa lộc nhập tật cung <đại hạn phu thê> chuyển hóa kỵ nhập phúc đức , phùng bản mệnh hóa tham lang phi hóa lộc nhập phúc đức , tựa hồ có vật món duyên xuất hiện! Không biết ân sư sao vậy khán?

Đáp: Năm nay tất có tình ưa, nhưng phán dụng tâm, để tránh khỏi hoa nở vừa hoa tàn. Bởi vì, thành gia duyên dù sao

So sánh mỏng.

Dẫn tự hư quay về lệ 31(97 trang)

Lệ hai mươi tứ: Hai đại hạn cùng là dậu năm động tình

Nữ nông lịch 1976 bính thìn năm hai tháng nào đó nhật buổi trưa!

Cô gái này từng có nước lịch 82 năm có nhất mối tình đầu, nhưng tao cự không thể và của luyến ái, cô gái này nước lịch 93 năm qua loa kết hôn, đoạn hôn nhân này cũng không bị người nhà cùng các bằng hữu xem trọng, quả nhiên hôn hậu kinh tế thượng khả nhưng tinh thần buồn khổ! Hậu 94 năm tái dục mối tình đầu tình nhân, tình hướng ra phía ngoài mà thẳng đến nước lịch 94 năm 3 nguyệt ly hôn. Nước lịch 95 năm 6 nguyệt phá tan vạn trở tái kết hôn.

Cung mệnh bính thân tọa liêm trinh hóa kỵ năm sinh cập tự Hóa kị. Phu thê giáp hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh phùng hóa kỵ năm sinh cập tự Hóa kị, tình cảm tất phức tạp hơn quấn quýt. Là liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh là “Tình chấp” tất đau khổ, phục dĩ tự Hóa kị ra, không để ý tới tính giãy dụa mâu thuẫn, ký cố chấp vừa tuyệt tình. Phùng phu thê lộc, thì lộc kị trình “Đa kị” hỗn loạn! Dĩ lậu sai ai ra trình diện, đến đây tạo trung niên còn có tình cảm gút mắt, là tồn tại sinh nội ngoại song phu hiện tượng thượng.

Dùng cái gì 18 cập 30 tuổi <đều nhập dậu cung lưu niên> hai năm tình cảm đại động?

Bản mệnh phúc nhân trị tham lang phi hóa lộc nhập thiên di chiếu mệnh, là đa tình mầm móng; 18 tuổi đại hạn đi với huynh đệ cung, thì đại hạn tật ách được tham lang lộc, đương động tình, hô ứng với cung mệnh liêm trinh kị tất chấp tình mà đau khổ. Chuyển thiên di hóa thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch tái phùng thiên đồng “Hóa lộc năm sinh”, sung sướng tượng. Như bỏ mạng cung liêm trinh của phá, vốn có tình quả. Thì đại hạn điền trạch ứng đối bản mệnh điền trạch, bản mệnh phúc đức ứng đối lưu niên phúc đức <điền trạch>, thì 18 tuổi lưu niên phúc đức được thiên đồng lộc, động tình vậy!

30 tuổi đại hạn đi với cung phu thê, thì đồng lý sinh kể trên phúc đức của hóa, sở soa người là chuyển thiên di hóa thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch tái phùng thiên đồng “Mệnh lộc”, thì đại hạn phúc đức tương ứng bản mệnh phúc đức với điền trạch, mà điền trạch mệnh lộc vừa là 30 tuổi phúc đức.

Dẫn tự hư quay về lệ 32(98 trang)

Lệ hai mươi lăm: Gà rừng nghiên cứu sinh

Càn tạo nước lịch 59 năm âm lịch chín tháng buổi trưa! Cung mệnh thiên cơ thiên lương ở thìn, dĩ vãng sự thực:

1, nước lịch 82 năm công tác,

2, nước lịch 91 năm độc nghiên cứu sở.

3, nước lịch 92 năm bảy tháng từ chức tố mình làm sinh ý!

4, nước lịch 93 năm tháng giêng kết hôn.

Không biết cái này đại hạn vì sao là những trạng huống này, thỉnh ân sư chỉ điểm một… hai….

Đáp: Tựu 92 năm bảy tháng từ chức mình làm sinh ý mà nói, kẻ khác không giải thích được!

Đến đây tạo mệnh canh thiên đồng kị phùng hóa kỵ năm sinh sinh tài bạch trình song kị, chuyển mậu thiên cơ thì tài bạch vừa phi song kị quay về cung mệnh.

Huynh đệ kỷ văn khúc hóa kỵ nhập thiên di, hội tiền thuật tài phá, mệnh thiên được tam kị, làm sao gây dựng sự nghiệp?

Xin lỗi, 92 năm bảy tháng từ chức hậu nhàn rỗi, 94 năm tài nếm thử việc buôn bán! 83 năm, 84 năm biến động công tác, 85 năm thăng chức, 86 năm đổi đi nơi khác; 87, 88 năm thăng chức!

91 năm độc nghiên cứu sở? Tiền thuật tài bạch song hóa kỵ nhập mệnh, phụ mẫu đọc sách cung vừa tân văn xương hóa kỵ nhập mệnh, tam kị đọc khác đi thư duyên, khả năng độc thượng nghiên cứu sở sao?

Độc phi chính quy nghiên cứu sở, hay yêu cầu một bằng cấp! Này đây, đến đây bàn chỉ có sai lầm! Vật luận! Xin lỗi, ân sư!

Đáp: Nếu như là độc phi chính quy nghiên cứu sở, giá mới có thể.

Đại hạn đạp phúc đức, bản mệnh phụ mẫu cự môn lộc, thái dương quyền phùng năm sinh cập mệnh lộc với phu thê, thì tam lộc nhất quyền chiếu sự nghiệp; chuyển thiên cơ kị hiệp tam lộc nhất quyền nhập mệnh, học tập cung mặc dù phá mà duyên thật dầy .

90 năm 32 tuổi lưu mệnh đạp phụ mẫu, dĩ lưu mệnh bay lộc chuyển hóa kỵ nhập liễu bản mệnh, nên năm tức có cơ hội học bài; duy nên năm lưu mệnh vừa dĩ văn xương hóa kỵ nhập bản mệnh, ngược lại thiên đồng hóa kỵ nhập phùng hóa kỵ năm sinh mà phá, sự ngại không bằng nguyện.

91 năm 33 tuổi độc nghiên cứu sở thì lưu mệnh thiếu văn xương kị quái ngại, đương nhiên sẽ thành.

94 năm gây dựng sự nghiệp, lưu niên đạp giao hữu bay trên trời cơ phi hóa lộc nhập mệnh, phùng thiên di thiên đồng phi hóa lộc nhập tài bạch ngược lại thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh và giao hữu cát hội, tài nguyên tựa hồ được vượng. Mà lưu niên vừa dĩ thiên lương quyền nhập mệnh, mệnh được quyền đương nhiên tăng cường gây dựng sự nghiệp chi tâm.

Mà lưu niên sự nghiệp tọa năm sinh vũ khúc quyền, phùng bản mệnh huynh đệ phi vũ khúc lộc lai hội, đến đây cũng chủ cao hơn tầng lầu tượng, có thể thúc đẩy gây dựng sự nghiệp.

Nhiên bản mệnh tài ký được nhị kị, chuyển thiên cơ nhị hóa kỵ nhập mệnh; huynh đệ cung hóa văn khúc xung mệnh, hai đầu tam kị, chung quy phi hảo ông chủ cách cục, hoàn phòng dẹp quầy!

Xin hỏi ân sư, kể trên của hại sai ai ra trình diện sinh cái kia đại hạn?

Đáp: Đại hạn đạp điền trạch, quý tham lang kị xuất phát từ tử nữ, chuyển kỷ văn khúc xung mệnh; chậm nhất đãi mậu tử năm đạp cung tài bạch, lưu mệnh hiệp hóa kỵ năm sinh hóa thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, hai mặt giáp sát, vĩ thanh cận vậy.

Lánh hôn nhân làm sao thâm nhập phân tích?

Đáp: Phu thê hóa tham lang phi hóa lộc nhập đại hạn thiên di , nói chữ khúc hóa kỵ nhập nguyên mệnh thiên di. Thì, 93 lưu niên thiên di một đường cát hóa nhập nguyên mệnh thiên di, danh chính sinh ngoại, đương nhiên kết hôn.

Đến đây tạo hồng loan sớm động, kết hôn thực chất cũng không mối tình đầu, thậm chí tằng ủng song hướng tình. Ở chung hậu hôn.

Dẫn tự hư quay về lệ 33(100 trang)

Lệ hai mươi sáu: Gia vận hảo, phu trốn đi, khứ tử cung, phúc hậu

Khôn tạo đinh dậu năm mười hai tháng giờ Mùi sinh, mệnh tọa bính ngọ vô chủ tinh, cung thiên di được năm sinh Thái âm lộc, thiên đồng quyền.

Hóa lộc năm sinh, quyền sinh thiên di, cô gái này lý nên ngoại duyên hảo, được hoan nghênh cùng với năng lực mạnh nhân. Cung mệnh phục dĩ bính hóa thiên đồng lộc tạm biệt quyền sinh thiên di, song lộc hiển với thiên di dung hợp lực của tốt, kẻ khác nhất kiến như cố.

Chuyển thiên di nhâm vũ khúc kị tương song lộc nhất quyền hiệp nhập tật ách , được điền trạch kỷ phi vũ khúc lộc lai hội, trên gấm vừa thiêm hoa.

Tượng ý là thiên từ nhân nguyện, có phúc vừa khoái trá mệnh, lý nên hạnh phúc mỹ mãn.

Vì sao thiên phùng không giải thích được hôn nhân:

Nhất, cung phu thê giáp phi thái dương phùng hóa kỵ năm sinh thành đôi kị sinh tài bạch, hôn nhân đối đãi sai ai ra trình diện phá, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập tật ách.

Nhị, giao hữu tân văn xương hóa kỵ nhập tử nữ phùng điền trạch liêm trinh mệnh kị tướng phá, nói phu thân và gia vô duyên; chuyển quý tham lang vừa hóa kỵ nhập tật ách.

Tam, thượng nhị thức đều nhập tật ách phục sai ai ra trình diện quý tham lang tự Hóa kị ra, là vợ chồng nhất, lục cộng tam kị phá sinh tật ách phục kị ra vô duyên, nên kỳ độc thủ thiên không khuê.

Cô gái này tự nói, kết hôn năm năm, phu tức mạc danh kỳ diệu trốn đi, cận thỉnh thoảng điện báo muốn hỏi con cái bình an? Hơn một năm trước đến nay thì tin tức hoàn toàn không có.

Kỳ phu ở đâu do trốn đi? Là cung phu thê giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập điền trạch, mà phu phúc đức thì dĩ bính liêm trinh tướng kị, chuyển kỷ văn khúc hiệp lộc kị với giao hữu, là mê luyến đào hoa của tượng, tình sinh ngoại trúc ái ổ <điền trạch được lộc kị nhà nhỏ tướng cộng xuân> mà vui đến quên cả trời đất.

Hoặc hỏi thức của tượng khả phủ cũng chỉ cô gái này cũng phải đào hoa? Viết: Có thể.

Thế nhưng, đến đây tạo chi giao giao hữu và mệnh tướng phá với tử nữ, điền trạch tuyến, nói cô gái này của đào hoa cận thời gian dài mưa móc với ngoại <điền trạch chung phá>, phi hôn nhân tượng.

Cô gái này làm sinh nhân tạo hoa, bánh ngọt chế tác, dĩ cung thiên di được Thái âm lộc chuyển nhập tật ách sai ai ra trình diện quý tham lang tự Hóa kị được phúc đức mậu tham lang lộc lai hội, cụ tài hoa cũng gặp gỡ tốt . Vấn dư gây dựng sự nghiệp khả phủ? Vị dĩ nhữ chi tế gặp quá mức tốt, ở đâu trì đến nay nhật phương hưng gây dựng sự nghiệp niệm? Tốc đi!

Nhất, đại hạn phúc đức được cát hội chuyển nhập tật ách, tâm tưởng sự thành; phục được điền trạch lộc giao, mọi việc đều thuận lợi.

Nhị, đại hạn tật ách , dĩ ất thiên cơ lộc với phu thê, chuyển giáp thái dương kị sinh tài bạch được sự nghiệp <đại hạn mệnh> canh thái dương lộc hội , tất nhiên là may mắn.

Dĩ đại hạn nói, đại hạn một trong, lục cát hóa nhập bản mệnh tài bạch, là “Sử dụng” về cát sinh “Thể”, trời trong nắng ấm.

Dư cáo cô gái này phúc hậu được thọ, nhưng phi vô bệnh, ứng với lái qua đao. Đối dĩ: Trường cơ lựu, tử cung toàn bộ lấy xuống. Nguyên lý thượng làm sao?

Nhất, phúc đức mậu hóa thiên cơ hóa kỵ nhập cung phu thê, chuyển giáp thái dương phùng năm sinh cự môn kị thành đôi kị sinh tài bạch .

Nhị, tài bạch ngồi năm sinh cự môn kị vốn là dĩ nhâm vũ khúc kị thùy tượng sinh tật ách.

Tam, cung tử nữ cũng quý tham lang hóa kỵ nhập tật ách.

Tứ, tật ách bản cung vừa tham lang tự Hóa kị ra.

Tống nói của, phúc đức thụ xung và tử nữ cùng ứng với sinh tật ách tam kị, mà tật ách bản thân vừa kị ra, tứ kị phá vậy. Thái dương, cự môn kị chủ huyết quang và trường lựu, tử nữ, cung tật ách thì phép ẩn dụ phụ khoa, tự Hóa kị ra là lấy xuống tử cung.

Chú: ※※

Nhất, mệnh bính hóa liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch chỉ kị bản không ngại, nhiên xâu chuỗi sinh kể trên trạng huống, liêm trinh kị tuy không phải đầu sỏ, nhưng hội dắt sinh tật bệnh phương hướng. Cự môn, liêm trinh kị dễ trường lựu, nham hoặc ngoài ý muốn huyết quang.

Nhị, tự Hóa kị xuất phát từ tật ách, phùng khai đao dễ lấy xuống bộ phận bản thân tổ chức, khí quan, mệnh cách như kém hơn, cũng có thể năng lực tạo thành tứ chi không trọn vẹn. Cũng chủ đến đây mệnh thọ chung khả năng dĩ phi bệnh lâu phương thức,

Rất nhanh ly khai nhân gian.

Dẫn tự hư quay về lệ 36(109 trang)

Lệ hai mươi bảy: Vấn đề gia đình

Khôn tạo, dân quốc bảy mươi bảy mậu thìn năm tháng năm giờ mẹo.

Tạc luận nhất nữ hài mệnh, phụ mẫu hôn nhân cực kém ở riêng .

Mệnh ất mão cung tọa Thiên phủ, ất Thái âm hóa kỵ nhập phụ mẫu phùng hóa quyền năm sinh, là chỉ kỳ phụ kiêm cụ cố chấp và tự tin cá tính, thuộc nan câu thông, bảo thủ hình nhân vật. Nhiên năm sinh thiên cơ kị tọa tử nữ, chuyển giáp thái dương kị sinh tật ách, lệnh phụ mẫu cập đối cung hai đầu sai ai ra trình diện kị là phá, thì kỳ phụ “Cá tính tất hình nữu khúc”.

Phàm lục thân cung vị sai ai ra trình diện song kị người, đến đây thân dễ:

Nhất, thúc thọ, tử vong.

Nhị, cá tính khác hẳn với thường nhân.

Tam, tư tưởng hành vi khác hẳn với thường nhân.

Tứ, mặt mày hốc hác.

Ngũ, nhân sinh nhiều lên xuống.

Vì sao phụ mẫu hôn nhân cực kém? Phụ cá tính ký nữu khúc nan ở chung, tiến hành mẫu tái phi giáp thái dương vừa kị sinh tật ách, hội tiền thuật của phá, phụ mẫu, tật ách trình tam kị, hôn nhân làm sao năng lực hảo? Chuyển tật ách nhâm vũ khúc hóa nhập thiên di , canh chứng phụ mẫu quan hệ hôn nhân hình cùng người lạ, hôn nhân kị ra người tình nghĩa mất hết.

Chú: Bất luận bất luận cái gì nhất cung phi hóa kỵ nhập thiên di đều có thể tên là “Kị ra”, vô duyên tượng.

Vì sao phụ tại ngoại cùng người ở chung? Là phụ ký tọa Thái âm mệnh kị mà chấp, dĩ bính liêm trinh hóa kỵ nhập phúc đức, được phụ của cung phu thê khác giới vị giáp liêm trinh lộc lai hội, là lộc kị thành đôi của không chỉ… mà còn tinh khiết tình cảm trái duyên. Chuyển phúc đức đinh cự môn hóa kỵ nhập điền trạch, nhà nhỏ sinh xuân.

Ở đâu nói kỳ phụ thuộc tình cảm trái duyên? Là phụ tọa Thái âm mệnh kị chấp tính nặng, phục chấp với tình cho nên cũng, huống kỳ phụ bản thân cá tính nữu khúc xử thế. Loại đến đây người, thông thường ái của dục kỳ sinh, hận của dục kỳ tử. Như xử lý bất đương, sợ rằng xã hội thượng lại thêm nhất cái cọc tình sát án.

Dẫn tự hư quay về lệ 40(116 trang)

Lệ hai mươi tám: Mậu ngọ nữ

1, phản bội hỗn loạn, quá kị hậu chăm chỉ làm việc

Khôn tạo mậu ngọ năm tám tháng giờ dần sinh, cung mệnh kỷ vị tọa liêm trinh, thất sát.

Ác nghiệp khiến người đần độn, thiện nghiệp khiến người thanh linh

Đến đây mệnh phụ mẫu ly dị, gia đình mặc dù không được viên mãn, nhưng kinh tế thượng xưng giàu có. Cô gái này tự nói, đổng nhân sự tới nay, cá tính tiềm cụ phản bội, vô tâm học bài, hành vi chẳng nguyên cớ; cũng tự xưng kỳ đần độn, đi thi đi thịt. Đến đây trạng huống vẫn kéo dài đáo hai mươi bảy tuổi chỉ, dùng cái gì nhiên?

Cung mệnh kỷ thiên lương khoa, văn khúc hóa kỵ nhập huynh đệ, chuyển mậu thiên cơ kị phùng năm sinh Thái âm quyền, thiên cơ kị sinh tật ách, song kị hội nhất quyền khoa là tính không được rảnh rang định nhiều lần tượng. Phúc đức vừa dĩ tân văn xương kị xung tật ách , canh lửa cháy đổ thêm dầu thành đặc biệt. Lệnh kỳ lập tức cá tính trình một tính nhẫn nại cũng không định tính, mâu thuẫn lại không có manh mối đần độn.

Đần độn đang lúc tất nhiên chuyện sai lầm hết bài này đến bài khác, tình cảm di động lạm tức là đồng loạt:

Phúc đức vừa dĩ tân cự môn phi hóa lộc nhập tử nữ hội phu thê đinh cự môn kị, dễ vô chế sinh tính quan hệ; chuyển bính liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh được tật ách, giao hữu lưỡng giáp phi liêm trinh nhị lộc lai hội, nói dĩ đào hoa trái được tạ phủ hoang loạn chi tâm.

Nhiên tật ách ký phá, dĩ giáp thái dương hóa kỵ nhập giao hữu phục sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, mà lại đối cung huynh đệ cũng dĩ văn khúc mệnh kị lai tương trùng, giao hữu duyên phá còn đối với tượng không được vĩnh cửu, tống cũ vừa đón người mới đến.

Như vậy đi phất loạn gây nên, bài vở và bài tập, sự nghiệp lưỡng không làm nổi, đầu hỗn loạn chỗ trống, rối ren trống rỗng, ngày qua ngày. Ô ư! Ác nghiệp chiếu qua đầu, phi bệnh sẽ bị loạn kỳ tính.

Nhiên mệnh dĩ kỷ vũ khúc phi hóa lộc nhập sự nghiệp chiếu đại hạn, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập tài bạch phùng Hóa lộc năm sinh, song lộc của hội phúc nặng, chiếu năm nay ất dậu lưu mệnh, được phúc mà cái vui trên đời ngang nhiên sinh công tác, đại cát đại lợi.

Thượng thức là bản mệnh phi phúc “Chiếu” đại hạn, đương chuyển Ứng Cát sinh sở “Chiếu” lưu niên.

Ly thanh lý khí, mệnh bàn chính có thể nói.

2, chấp tính

“Kị ra” có nhị loại, tượng nghĩa của thú tướng xa:

Nhất, bản cung tự Hóa kị: Đến đây “Kị ra” chỉ do nên cung vô đúng chỗ điểm mình tiêu tán của tượng, là vô nguyên tắc, vô mình “Không thấu đáo chấp tính”.

Nhị, bản cung Hóa kị nhập đối cung: Là “Cụ chấp tính” làm, đến đây “Kị ra” mặc dù dĩ ngay thẳng mà thất viên mãn, nhưng nhưng tồn kỳ nguyên tắc và mình.

“Vô chấp” thì nhân sinh bất năng ghi nhớ giáo huấn, ít nguyên tắc tính mà không miễn nhiều lần, thường phạm nhị quá. Mọi việc mặc dù không được nhớ ái, hận, tựa hồ tiêu sái biến mất vụ tản, mà ít lựa chọn thiện cố chấp, nhưng chung thứ nhất sinh nhưng chỉ bất năng thành tựu là chân chính người biết.

Tiền lệ khôn tạo mậu ngọ năm tám tháng giờ dần tức thuộc loại đến đây, tật ách tọa năm sinh thiên cơ kị, kị của chấp tính bản lệnh kỳ cá tính không được rảnh rang; thế nhưng chuyển giáp thái dương kị với giao hữu vừa phùng thái dương tự Hóa kị ra, là không chịu cô đơn quấn quýt với giao hữu mà nhưng chung không lâu sau duyên.

Nhược dễ dĩ cung mệnh xuất phát, kỷ văn khúc kị với huynh đệ, chuyển mậu thiên cơ tái kị sinh tật ách phùng hóa kỵ năm sinh, song kị không được hiệp là phá, sinh lăng loạn của tự hỏi, cử chỉ. Đến đây cũng xúc động thượng thức giao hữu của tự Hóa kị ra, thì cung mệnh một mạch biến thành, trải qua phá loạn phục dĩ tiêu tán là chung, tất ít lựa chọn thiện cố chấp mà có đầu không có đuôi. Cho nên sinh tình ái, tống cũ phục đón người mới đến.

Là tự vừa không giống ─ lý bạch thơ: Giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bắc ỷ lan can. Đến đây mệnh chung dĩ vô chấp tính, cho nên kỳ hận cũng không cửu, đương nhiên kỳ ái cũng không tù.

“Quá chấp” thì lo sợ không đâu hoặc trời giáng ưu đau khổ, cần phải từ trí tuệ chỗ hạ thủ chuyển thành “Lựa chọn thiện cố chấp” dĩ thích kỳ nghi ngờ.

Dẫn tự hư quay về lệ 45(124 trang)

Lệ hai mươi chín: Giao hữu, năm sinh, thiên di giao kị bàn

Khôn tạo, 65 năm 5 trong tháng thì

Giao hữu dĩ mậu thiên cơ phùng năm sinh trình song kị sinh mệnh, giao hữu duyên là kém một chút. Chuyển ất Thái âm nhập phúc đức vừa phùng thiên di kỷ văn khúc phi kị lai hội, thì giao hữu và thiên di trình loạn cục thương mệnh cập phúc đức nhị cung, tượng là:

Nhất, kết hôn muộn, đối tượng duyên so sánh mỏng, nhân người ta bất thiện giao tế.

Nhị, như có chồng, hay nhất chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hoặc ở chung thời gian tận lực bỉ ít người, trái lại hảo. Nhân giao hữu vi phu thê của tật ách ký phá, ở chung thời gian đa trái lại không được cát.

Dẫn tự hư quay về lệ 49(133 trang)

Lệ ba mươi: Tảo hôn duyên mỏng

Lão sư người khỏe: Ta là nữ mệnh nông lịch 65 năm 5 trong tháng thì sinh ra, ở mệnh lý trong phạm vi tưởng thỉnh giáo một chút hữu quan nhân duyên vấn đề, bao thuở sẽ có chính duyên xuất hiện, vừa nên chú ý ta thập ma ư?

(lánh thỉnh giáo: Bản mệnh cung phu thê của quan lộc quan là liêm trinh Hóa kị đại diện ý gì? Có gì đường hóa giải ư? )

Đáp: Trước trả lời ta là mười hai giờ khuya tiền còn là mười hai giờ hậu sinh ra? Chuyện liên quan đến sinh mệnh lý sinh nhật tính toán thượng khả năng kém một ngày đêm. Tập tục thượng mười hai giờ tiền sinh ra, gia người hay là nhớ cùng ngày ngày, mười hai giờ hậu sinh ra tài đoán ngày thứ hai ngày. Mà đẩu số mệnh lý, chỉ cần quá mười một giờ sẽ đoán ngày thứ hai giờ tý.

Người khỏe, là 5 nguyệt 12 nhật 12 điểm đa, hẳn là đoán sớm giờ tý, bài bàn cung mệnh là thất sát tinh tọa mệnh

Đáp: Cung phúc đức tọa năm sinh liêm trinh kị vừa phùng bản cung tự Hóa kị, bất lợi sinh tình. Tung được sớm tình, cũng tương thành thiên không hận.

Cung phu thê nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, duyên là “Sảo” có phương, nhưng phi trở ngại.

Duy “Điền trạch \” dĩ đinh cự môn “Kị ra” sinh tử nữ , chuyển tân văn xương hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê; phụ mẫu vừa dĩ ất Thái âm Hóa kị sinh tật ách, chuyển tân văn xương tái hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê. Cung phu thê được song kị của xung, duyên sai ai ra trình diện mỏng.

Giao hữu thì kỷ văn khúc hóa kỵ nhập cung phu thê hội tiền thuật song kị, là hai đầu tam kị phá hôn nhân vậy! Cho nên hôn nhân đêm đó, nếu như sớm năng lực thành hôn, nhưng chỉ chia ly. Kết mà phục ly, chung phi chuyện đẹp.

Nhiên giao hữu tọa thiên đồng Hóa lộc năm sinh, phi vô đối tượng duyên, trước đây thuật của phá mà sớm duyên là duyên có thừa mà phân bất túc nhĩ, tổng giáo thành không nói kết cục.

Nhiên năm nay đạp điền trạch, mặc dù sai ai ra trình diện kị ra mà thôi đinh thiên đồng phi quyền hội giao hữu Hóa lộc năm sinh, nhưng có nhất chút hy vọng là gặp gỡ bắt đầu, dụng tâm ba! Nhưng xem ra năm nay duyên nhưng tương đương bất túc nan hôn, tùy duyên là tốt rồi!

Hậu năm đạp giao hữu tọa thiên đồng Hóa lộc năm sinh, chuyển kỷ văn khúc hiệp lộc hóa kỵ nhập cung phu thê. Là lưu mệnh cát ứng với sinh đại hạn mệnh, mà lưu niên phu thê <điền trạch> vừa quyền nhập lưu mệnh hội Hóa lộc năm sinh, mong muốn thành hôn vậy.

Cung phúc đức cũng dĩ bính thiên đồng hóa lộc nhập giao hữu được điền trạch quyền hội, song lộc nhất quyền chung chuyển nhập nguyên mệnh cung phu thê, là hôn nhân tráp thực có phúc tượng, hảo nhân duyên, vật nổi giận.

Cùng với mưa bụi sương mù phiền lòng đầu xuân, còn không bằng chậm đợi trời trong nắng ấm sung sướng vãn xuân! Chúc mừng người ta còn chưa kết hôn.

Dẫn tự hư quay về lệ 50(134 trang)

Long trọng đẩy dời đi:

Lương nhược du lão sư mệnh lý hệ thống tùng thư (1- 3), hoan nghênh truyền đọc

1. Phi tinh tử vi đẩu số (luận bàn tứ hóa)

2. Phi tinh tử vi đẩu số (mười hai cung lục thất nhị tượng NGHĨA cơ sở phán đoán suy luận bí quyết)

3. Phi tinh tử vi đẩu số (đạo tạng phi bí)

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

序:

此书感谢学习飞星的同学,共同把梁若瑜老师过去论命的资料跟书上的例子做同类型例子的整理.

期望让後学者能在同样的命例当中发现飞星上的命理逻辑,这样对於大家学习飞星紫微斗数会有很大的帮助.

谨以此书感谢梁若瑜老师无私的教导 .并希望正确的命理能不断的传承下去.

周星飞 於 2011年11月30日

着名的梁师发愿

过往花絮—梁若瑜

民国七十五年,夏夜晚饭后,连襟欲往某济公神坛问明牌而相邀为伴。茶余饭后,反正闲也闲着,欣然共行。

连襟一路叙述该济公神坛明牌极准,香火鼎盛。到达目的地,果然人声沸鼎。连襟谓余既来之则安之促挂号,不问明牌也可以问事。

好吧!我就问斗数学习是否能更上层楼?叫号到我,师父问:人皆想钱问明牌,独你与众不同,问啥事?答:问斗数学习,名师何处觅?

但见师父慢条斯理,倒酒三杯命我喝,云:喝了才说!

喝毕,师云:该有的师缘都经过了,剩下的自己好好用心悟吧!

天啊!斗数的路是这么难走,一路来是悟了些许道理。挽镜自怜,白发苍苍矣!

剩下的心愿是:我不要后学者走冤枉路,我不要后学者以不正确的命理自误误人,因果律是如影随形。

签到与否,在我个人感觉,似乎不是那麽重要。 我最希望的是有心在此家族,

愿:

一、斗数共进阶。

二、他日若有小成,谨守口业,为人解惑启善,行功立德!

三、所有有缘人,福寿康宁!

后续:

恩师说得真好!怎样才叫谨守口业呢?

答:谨守口业是:任何对人可能造成心理伤害的话,都应谨慎、婉转。

譬如於当事者面前,断人离婚与死亡,切勿好高欲凸显功力而直言伤人,造成恐惧、偏激而坏人前途。

尤以火侯未成熟时,切勿斩钉截铁陈说。 最好心存善念,感同身受的用心於苦难者。

(第二册) 感情類

目录

例一:甲午男之沉浮 11

1、婚姻 11

2、左右命運的方向-性格 14

3、父子兩代人失敗的婚姻、家庭關係 17

4、37歲妻外遇,40歲離婚了 18

5、夫妻都欠感情債,均不止一次再婚的命理。 19

6、標準離婚格(妻善妒,欲重;男多情) 21

例二:借盤看六親 23

1、其四舅貌似潘安,桃花多如過江之鯽。 23

2、其二舅〈占「子女」宮〉東吳大學畢業,終生未娶。 24

例三:老婆重享受,愛財卻不善理財 25

例四:苦命女 27

例五:一婚離、二婚死,本就寡宿其命 29

例六:桃花旺相,頗受老闆青睞 31

例七:27歲以表姊弟戀遭父母阻攔 34

例八:聚少離多的婚姻(夫多疑,船長) 36

例九:甲辰男命盤 38

1、問婚姻 38

2、雙妻命與再婚命不同 39

例十:掬淚風塵一女命 40

例十一:戊午男(妹夫的盤) 43

例十二:感情婚緣(父母緣不厚) 45

例十三:丁巳男 49

1、婚姻(早年喪父,10歲起家運轉弱) 49

2、分析06年夫妻感情: 52

3、此大限的感情、事業 54

4、借盤論妻子往事(工作、結婚、病、門牙) 55

例十四:命盤優缺點 58

例十五:三姐妹的婚姻 62

例十六:為事業而煩,不珍惜夫妻情 64

例十七:田宅、父母、夫妻共破兄友線(因出軌先分居後離) 67

例十八:緣旺而份不牢(第三者,遇人不淑) 70

例十九:夾縫掙扎的春天 72

1、外面有春天,堅決要離婚(五官不展,鬱抑形色) 72

2、徐娘半老,風韻尤存 74

例二十:騎車意外受傷,負氣結婚,終離 75

例二十一:不宜早婚,離婚要給房產 78

例二十二:一直無女友,與父母緣薄 80

例二十三:地下夫人格、走火入魔,誦經醫好 82

例二十四:兩大限同是酉年動情 84

例二十五:野雞研究生 86

例二十六:家運好,夫出走,去子宮,福厚 88

例二十七:問題家庭 91

例二十八:戊午女 93

例二十九:交友、生年、遷移交忌的盤 95

例三十:早婚緣薄 96

師公命例-感情類

序號 性別 原書所寫出生時間 年 月 日 時 所在原書位置(頁) 給範例所起的名字 備註

一 乾 甲午〈43〉年9月午時 1954 9 25 午 甲午男之沉浮

1 道藏例2(道藏30~33) 婚姻

2 道藏例2(道藏37~38) 左右命運的方向-性格

3 道藏例2(道藏41~42) 父子兩代人失敗的婚姻、家庭關係

4 道藏例2(道藏44~46) 37歲妻外遇,40歲離婚了

5 道藏例2(道藏57~59) 夫妻都欠感情債

6 虛回例5(14頁) 標準離婚格

二 坤 丁未年(56)5月亥時 1967 5 2 亥 借盤看六親

1 道藏例3(道藏52~53) 借盤看四舅

2 道藏例3(道藏54) 借盤看二舅

三 乾 丙戌年(35)6月丑時 1946 6 5 醜 道藏例11(道藏87~88) 老婆重享受,愛財卻不善理財

四 坤 甲午年(43)12月亥時 1954 12 8 亥 道藏例12(道藏89~90) 苦命女

五 坤 乙未年(1955)10月辰時 1955 10 4 辰 道藏例17(道藏140~141) 一婚離、二婚死,本就寡宿其命

六 坤 戊申年(1968)8月寅時 1968 8 6 寅 道藏例20(道藏147~148) 桃花旺相,頗受老闆青睞

七 坤 辛醜年(1961)6月卯時 1961 6 2 卯 道藏例21(道藏148~149) 27歲以表姊弟戀遭父母阻攔

八 坤 丙午年七月辰時生 7 辰 虛回例2(9頁) 聚少離多的婚姻(夫多疑,船長)

九 乾 甲辰年十一月戌時生 11 戊 甲辰男

1 虛回例4(12頁) 問婚姻

2 虛回例4(13頁) 雙妻命與再婚命不同

十 坤 癸醜年四月酉時生 1973 4 1 酉 虛回例8(22頁) 掬淚風塵一女命

十一 乾 67年11月申時生 1978 11 10 申 虛回例9(24頁) 戊午男(妹夫的盤)

十二 坤 庚申年(1980)12/21戌時 1980 12 21 戌 虛回例10(27頁) 感情婚緣(父母緣不厚)

十三 乾 丁巳年3月午時 1977 3 29 午 丁巳男

虛回例11(31頁) 婚姻

虛回例11(34頁) 分析06年夫妻感情

虛回例11(39頁) 某大限的感情、事業

虛回例11(45頁) 借盤論妻子往事

十四 坤 國曆61年陰曆七月五日寅時 1972 7 5 寅 虛回例12(54頁) 命盤優缺點

十五 坤 丁巳年六月子時 虛回例13(57頁) 三姐妹的婚姻

十六 坤 辛醜年七月戌時生 辛醜 7 6 戍 虛回例16(66頁) 為事業而煩,不珍惜夫妻情

十七 坤 壬子年六月初二日丑時生 虛回例20(74頁) 田宅、父母、夫妻共破兄友線

十八 坤 67年○月28日辰時生 虛回例21(77頁) 緣旺而份不牢(第三者,遇人不淑)

十九 坤 甲午〈43〉年8月酉時生 夾縫掙扎的春天

1 虛回例22(79頁) 外面有春天,堅決要離婚

2 虛回例22(80頁) 徐娘半老,風韻尤存

二十 坤 65年八月九日午時 虛回例27(89頁) 騎車意外受傷,負氣結婚,終離

二一 乾 77年6月22日巳時生 虛回例29(94頁) 不宜早婚,離婚要給房產

二二 乾 62年7月18日子時 虛回例30(95頁) 一直無女友,與父母緣薄

二三 坤 壬子農曆61 年七月子時 虛回例31(97頁) 地下夫人格、走火入魔,誦經醫好

二四 坤 1976丙辰年二月午時 1976 2 午 虛回例32(98頁) 兩大限同是酉年動情

二五 乾 國曆59年陰曆九月午時 1970 9 6 午 虛回例33(100頁) 野雞研究生

二六 坤 丁酉年十二月未時生 1958    12 8 未 虛回例36(109頁) 家運好,夫出走,去子宮,福厚

二七 坤 民國77年戊辰年五月卯時 虛回例40(116頁) 問題家庭

二八 坤 戊午年八月寅時生 虛回例45(124頁) 戊午女

二九 坤 65年5月12日子時 虛回例49(133頁) 交友、生年、遷移交忌的盤

三十 坤 65年5月12日子時 虛回例50(134頁) 早婚緣薄

備註:1、月、日、時選項中標注均為農曆時間。

例一:甲午男之沉浮

甲午年(43)9月午時

1、婚姻

(1)婚姻之成

1.「命宮」〈戊辰〉化貪狼〈感情曜〉祿入「福德」〈庚午〉,轉天同忌入「田宅」逢「夫妻」〈丙寅〉化來天同祿會。

則「夫妻」與「命宮」所化透過「福德」呈「雙祿」交緣于『田宅』,具足結婚成家象。《批:此即以「祿轉忌」及「追祿」手法串聯彙集而得其婚姻之緣。》

2.大限行于「福德宮」踏貪狼〈感情星〉「命祿」,為「本命命宮」祿入「大限命宮」,主此限必生「感情」喜悅。

此刻也成為「大限夫妻」〈本命命宮〉與「本命夫妻」的「雙祿」媾緣於「本命田宅」,是完整的「結婚成家」象。

3.當24歲「流年」踏本命「父母宮」〈婚姻的家〉〈己巳〉時,即化貪狼「權」入「大限命宮」〈本命福德〉會命祿,呈貪狼「祿權交拱」。《批:此即以「權」會「祿」,強化其緣的「追權」手法。》

則「流年命宮」以「權」強化了「大限命宮」所踏的情緣,而「父母宮」為「婚姻的田宅」,所以斯年感情得而更上一層樓的結婚成家。

4.以流年言,「大限命宮」〈福德〉乘旺緣為「流年父母」,而匯入因妻緣飛來成候的「本命田宅」,則又轉成「大限父母」,也恰為「流年福德」。

此一路以「本命」、「大限」、「流年」的「福德」及「父母」對應于婚姻之緣入於「本命田宅」,而找出了結婚的時間點。《批:此運用「祿轉忌」與「追祿」、「追權」間,令「同星曜」的「祿、權、忌」呈搭橋式的『串聯手法』彙集因緣。《批:此亦即所謂「用」歸於「體」之下的「天、地、人」三盤緊系合一,而歸納出了結果象。》

注:此例彙集了飛星的手法,如祿轉忌、追祿、追權、天地人三盤合一的相應等。引自《道藏飛秘》31~33頁。

(2)婚姻之敗

1.「夫妻」〈丙寅〉化廉貞忌入「命宮」,逢「田宅」〈辛未〉以文昌亦忌入「命宮」,匯成雙忌。《批:此即以「追忌」手法組合其不佳的因緣,彰顯出家庭與婚姻隱藏的病灶。》

2.而其「父母宮」〈己巳〉〈婚姻的田宅〉則以文曲忌入「遷移」〈甲戌〉沖「命宮」。《批:再度以「追忌」手法組合與事件「相關聯」的因緣。

3.則「夫妻」和「田宅」、「父母」令「命、遷移」兩頭呈三忌為破,婚姻、家庭已然大受其損而潛藏危機。

4.轉「遷移」以太陽〈挾三忌力〉忌入「交友」又逢太陽「生年忌」,計「四忌」破於婚姻的「共宗六位」,顯然已呈嚴重危機的婚姻。

5.此累「四忌」之破即以「轉忌」及「追忌」等手法並用的「宮位串聯」而得。《批:此「組合」式的『串聯』手法彙集因緣。以其「破敗忌」串聯入「遷移」,敗象外露矣,產生必然離婚。》

注:此例彙集了飛星的手法,如忌轉忌、追忌、沖照等。引自《道藏飛秘》30~31頁。

2、左右命運的方向-性格

(1)配偶之性格

1.「夫妻」〈丙寅〉以廉貞〈感情曜〉忌入「命宮」〈戊辰〉逢生年廉貞祿〈祿忌成雙忌〉,言妻可能因「執著」而不好溝通,但我能多所忍讓〈祿隨忌走〉;且容易以「多情〈欲〉」〈廉貞忌〉纏我,怎麼看都像很愛我。

戀愛的時候會像小鳥般的緊緊依偎著人,婚後則又呈緊迫盯人的醋罎子〈夫妻忌入命〉。

「當下」的她是真的很愛我,但誰也不知道,她日後竟是成為可以桃花雙鞍馬的人!《批:對她而言,廉貞「祿忌成雙祿」─背後存在了雙向感情。》

2.轉「命宮」化天機〈挾祿、忌〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」〈此時又是「祿忌呈雙忌」〉,以「廉貞忌」〈桃花星〉契入「疾厄」逢「自化祿出」,則更可以評估為此妻「多情多欲」,還真教人以為她是愛死了我而死纏爛打〈別懷疑,當下她對我都是真實感情。只是她的背後,還隱藏著日後的雙向情〉。

此一性格,平日生活可能就須要處處遷就于她〈夫妻忌入「命」、「疾厄」的兩逢「祿隨忌走」〉;她很喜歡聽感性的話〈夫妻忌入命得祿〉,也會像跟屁蟲一樣的要求出雙入對〈祿隨忌走〉,讓人以為她真是深情款款。

以其雙重的「祿忌成雙忌」為「重複需求」之象,故也衍生了婚後桃花於外的一馬雙鞍。

3.另者,上式的「情執」轉入「疾厄」即見太陰「忌出」于「父母」,而妻之「父母」〈兄弟宮〉〈丁卯〉形于表宮,又化來太陰〈漂亮曜〉祿會。此言妻:

/.愛漂亮,「太陰祿忌」于「父母」者,喜愛花枝招展。

/.多情〈挾桃花祿〉流露于外〈父母〉,嫵媚氣息易招引蜂蝶。

合上二式主其「華麗於表」、「招引蜂蝶」的習性。

/.其「福德」〈命宮〉化太陰「權」亦入「父母」宮,會其「父母」〈兄弟宮〉之太陰「祿」,則呈「虛榮」愛漂亮,喜歡別人的讚美。

4.以上敍述,就是運用于多宮位的「串聯釋象」手法,以『宮、星、化』並釋,廣泛的闡義。

注:此例引自《道藏飛秘》35~37頁。

(2)本人之性格

命盤「十二宮」,宮宮都能論人「性向」,不同宮位說的是不同方向的「個人性格」,此即「宮宮皆是春」。

1.其「財帛」〈丙子〉化廉貞〈博弈星〉忌入「命宮」〈戊辰〉逢廉貞生年祿,言此人愛「賭」而容易輸錢〈祿隨忌走〉。《批:「財帛」忌入「命宮」,因財辛苦象。》

2.轉天機〈挾祿、忌〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」〈祿隨忌走〉,為每邀必賭,樂此不疲。《批:1+2式等同「財帛」忌入「疾厄」,是惜財象。這也顯示此人平常不花冤枉錢,卻是逢賭難拒。》

3.另者,其「遷移」〈甲戌〉化廉貞祿入「命宮」〈戊辰〉,言其得「外在」的「機遇」或「樂趣」。《批:此式亦主其「長相」討好,容易發生桃花。》

4.如以1+2+3式合之,則其「賭」的「機會多」、「類別也多」, 從大家樂到六合彩,乃至於麻將、天九等,輸掉了約一棟公寓。《批:以「遷移」為「廣大因緣位」,故也興趣廣泛。》

5.如就3式往下延伸,轉天機〈挾祿〉忌入「疾厄」〈乙亥〉逢天機「自化祿出」,即見乙太陰「忌出」〈消散〉于「父母」。

此一多宮位的「串聯釋象」可解為此人「桃花機緣多」而「肉欲」也多,常有物件不同的「露水姻緣」〈疾厄忌出〉。《批:「遷移」或「父母」化「桃花祿」者,多「嫵媚」、「身材好」或「俊美」,自然桃花機會多,宜其常「春風入室」;終於「疾厄」的太陰「忌出」,則春夢了無痕。》

注:此例引自《道藏飛秘》37~38頁。

3、父子兩代人失敗的婚姻、家庭關係

「命宮」坐戊辰,其「兄弟宮」〈丁卯〉化巨門〈戶籍星〉忌入「田宅」〈辛未〉逢巨門「自化祿出」,呈「祿忌成雙忌」。

「兄弟宮」為「父母」的「婚姻宮」,其父之于婚姻,有不正之妻。本造主人即為庶出,是後娘所生。且仍有其大媽所生的兩個同父異母兄弟。

同理,其「子女宮」亦以巨門忌入「田宅」逢巨門「自化祿出」,故而現今與一離婚女子同居,也撫養了非己出的小孩。

注:「自化祿、忌出」,皆處無心或少了做人、做事的「原則性」,所以產生了「糾紛」或「非常態性」的人事關係,很容易新人笑舊人哭。

注:此例引自《道藏飛秘》41~42頁。

4、37歲妻外遇,40歲離婚了

命盤自己會說話,原因娓娓道來。。。

1.「夫妻」〈丙寅〉化廉貞「忌入命」,轉天機〈挾忌〉『忌入疾厄』,即見太陰『忌出』于「父母」〈二度轉忌〉。《批:此「疾厄」的「忌出」于「父母」消散象,即為婚姻緣盡的「敗筆」處,可以將它作為一路契應的關鍵「對應」點。》

2.當「大限」踏于「田宅」〈33-42歲〉,本命「夫妻」宮則轉成『大限疾厄』。以「本命疾厄」串聯對應於「大限疾厄」〈佐以「田宅」和「父母」兩宮與「夫妻」的沖激共破于「命宮」、「遷移」〉,故而此限婚姻當然潛藏危機。《批:婚姻所化終「忌出」于「父母」─為婚姻家庭的「消散」象。》

3.以「本命夫妻」化廉貞「忌入命」〈感情債〉,37歲流年踏本命「福德宮」,此刻即為「本命夫妻」忌入「流年夫妻」〈本命命宮〉,是年其妻以「外遇」而家庭開始生亂。

4.以夫妻「忌入命」為「欠債婚姻」,必然產生折磨,故而哀哀怨怨的拖磨至40歲方以離婚收場。

40歲「流年疾厄」為「本命命宮」,乃形成「本命疾厄」對應於「大限疾厄」,複對應於「流年疾厄」。

5.以上諸式,都緣于「夫妻」忌轉忌入『疾厄』複見『忌出』于「父母」為其「致命敗筆」,故而一路以「本命疾厄」、「大限疾厄」、「流年疾厄」的對應於事情發生的時間點。

6.這就是所謂的『命盤自己會說話』,由是得以「掌握癥結」而依勢下斷。

注:此例引自《道藏飛秘》44~46頁。

5、夫妻都欠感情債,均不止一次再婚的命理。

1.「夫妻」〈丙寅〉化廉貞「忌入命」〈戊辰〉逢生年「廉貞祿」〈祿隨忌走〉,轉天機忌入「疾厄」〈乙亥〉隨即乙太陰忌出於「父母」。《批:此即逢「忌出」于「對宮」而作「二度轉忌」。》

2.夫妻「忌入命」逢「生年祿」,象為本造主人欠「婚姻債」。以「祿忌成雙忌」,所以是兩度的欠妻債,主二婚恐仍恐將遇人不淑。

3.之于其妻立場言,其妻可謂「命帶桃花」的欠「感情債」,以廉貞「祿忌成雙忌」于命,妻外遇造成一馬雙鞍,當然也是可恨的「情剩」!

4.當大限行於「福德宮」,24歲流年踏「父母宮」時結婚,是為「夫妻債」最直接的顯例。

以「本命夫妻」的「忌入命宮」而對應成「本命夫妻」忌入「大限夫妻」〈命宮〉;而「大限夫妻」既為「原命命宮」,則其二度轉忌串聯入於「流年命宮」〈父母〉,明白顯示斯年是來要債的「惡緣之婚」。《批:此即「天、地、人」三元合一。》

注:如易以其「妻」之「福德」〈命宮〉與「疾厄」〈交友〉出發,觀其感情狀況:

1.其「福德」〈命宮〉〈戊辰〉化貪狼祿入「本命福德」;其「疾厄」〈交友〉〈癸酉〉既坐太陽生年忌,複以貪狼〈挾忌〉亦忌入「本命福德」〈劄實忌〉。

此言盡其妻的既「多情」也「專情」,日後當然會靠不住的移情他戀。

2.轉「本命福德」〈庚午〉以天同〈挾感情祿、忌〉忌入「田宅」,逢「妻命」〈丙寅〉化來天同祿會。

由是自其妻的「福德」、「疾厄」至「田宅」,其妻共媾兩個「祿忌成雙祿」,則此一生婚前、婚後的春風何止兩渡玉門關?其妻也于離婚後旋即再婚,不數年仍又以離婚收場。

3.又如「夫妻」化廉貞「忌入命」逢廉貞「生年祿」,于其妻為「祿忌成雙祿」的多情多欲,于命造主人則為「祿忌成雙忌」的加倍之失。

注:此例引自《道藏飛秘》57~59頁。

6、標準離婚格(妻善妒,欲重;男多情)

《師公網上的資料》第14頁

一男命甲午年九月午時生,命宮坐戊辰得廉貞生年祿與文昌。夫妻坐丙寅得破軍生年權與右弼,以丙廉貞忌入命逢生年祿,是欠妻業力債〈祿隨忌走〉;轉戊天機忌入疾厄又逢自化祿〈祿忌成雙忌〉,予取予求;然終見疾厄乙太陰「忌出」于父母宮〈終將債完而分手象〉。

上式夫妻忌入命為債,必久苦。大限踏田宅以辛文昌再忌入命破婚姻,三十七歲行福德,流年夫妻〈本命宮〉破矣。是年妻外遇事蹟敗露啟風波,哀怨拖磨三載有餘〈業力債〉,四十歲踏交友,則本命宮為流年疾厄,為壞之底限而簽字離婚。

綜合之,大限疾厄〈夫妻宮〉應對流年疾厄,流年疾厄再應對本命疾厄而「忌出」,債完分手。

上例離婚條件:夫妻、父母〈婚姻的田宅〉、田宅三者皆破,標準離婚格。

以其夫妻宮立場言,飛丙廉貞忌入命逢生年祿,言妻平常醋意重,一旦己身外遇則其執情不能自己;此式亦象其妻欲重〈得廉貞祿、忌複轉入疾厄〉

命既坐廉貞生年祿于辰宮,轉戊天機忌於疾厄逢自化祿,具多情種子象;複轉乙太陰忌出於父母,言遇喜歡對象而不免形于色〈父母為遷移六位─情緒表像〉。星曜為太陰者,為偏挑幼齒的歪嘴雞。

此造離婚後,轉謀職於大陸,由此春花秋月何時了,往事知多少!

餘諄戒曰:二婚須慎,汝格局夫妻忌入命逢生年祿,但防兩度婚姻債!嗚呼!言諄聽藐,徒呼奈何!

例二:借盤看六親

坤造丁未〈56〉年5月亥時生.

1、其四舅貌似潘安,桃花多如過江之鯽。

1.「四舅」〈占疾厄宮〉,其「父母」〈癸卯〉坐太陰雙祿,長相姣好親和;轉貪狼〈桃花曜〉〈挾雙祿〉忌入「子女」〈桃花宮〉。

其「遷移宮」〈父母〉〈戊申〉化來貪狼亦祿入「子女」,會前式呈桃花三祿,宜其貌似潘安而多拂面春風。《批:凡「太陰」化祿會「桃花曜」的串聯者,尤易多春風,乃「月圓」引情思其義,名為「遍地桃花」。》

2.「田宅」為「歡樂宮」。四舅的「田宅」〈夫妻〉〈乙巳〉化天機祿入「本命遷移」〈癸醜〉,驛馬象;轉而化貪狼〈挾祿〉忌入「子女」,會其「遷移宮」〈父母〉〈戊申〉飛來貪狼祿,此亦主其桃花賓士。

注:此例引自《道藏飛秘》52~53頁。

2、其二舅〈占「子女」宮〉東吳大學畢業,終生未娶。

1.二舅其「父母宮」〈夫妻〉坐下巨門雙忌,長相及氣質不討好。

2.二舅其「遷移宮」〈田宅〉〈庚戌〉化天同忌入「福德」〈己酉〉,轉而文曲〈挾忌〉忌入「財帛」,兩頭見忌呈「雙忌」。此言其孤陋,少主動與人往來。

3.其「父母宮」〈夫妻〉〈乙巳〉既坐巨門雙忌;乙太陰〈挾雙忌〉又忌入「財帛」。

4.合上式則二舅的「父母」與「遷移」呈四忌破于「財帛宮」,因此孤獨一生,收入也不安定。

5.轉「財帛」化貪狼〈挾四忌〉忌入「子女」沖「田宅」。「貪狼」者「感情曜」,以四忌衝破「田宅」,宜其性格「孤癖」而失婚。

注:此例引自《道藏飛秘》54頁。

例三:老婆重享受,愛財卻不善理財

幹造丙戌〈35〉年6月丑時命宮甲午貪狼。

此造其妻愛財計較卻不善理財,卻重自身享受,緣何?

1.「夫妻」〈壬辰〉坐廉貞「生年忌」,個性執著;化武曲財星〈挾忌〉忌入「福德」〈劄實忌〉。此言其妻愛財計較、死要錢,卻重己身享樂。

2.轉「福德」〈丙申〉化廉貞忌還入「夫妻」會廉貞「生年忌」,造成雙忌沖激,久之而衍生了夫妻為錢爭執的不滿之情。

3.「命宮」〈甲午〉以廉貞祿入「夫妻」會上式的雙忌,為欠妻債的產生予取予求〈祿隨忌走〉。《批:綜合以上所述,則婚姻不諧而後恐將移情於婚外,乃「夫妻」坐廉貞〈桃花星〉生年忌複得廉貞命祿,豈非「祿忌成雙忌」的桃花生動乎?餘以慎防「二度妻債」相勸。》

4.其妻何以不善理財?乃「夫妻」既坐生年忌,複挾忌入「福德」沖「財帛」,此狹隘偏執的處事,豈能成就何事?

注:此例引自《道藏飛秘》87—88頁。

例四:苦命女

坤造甲午〈43〉年12月亥時生,命宮丙寅天同、天梁。

此造婚姻不美,晚近夫得腦癌亡身,55之齡仍租屋過日,且己身已洗腎13年,緣何?

1.「田宅」〈己巳〉以文曲忌入「父母」,「遷移」〈壬申〉以武曲亦忌入「父母」呈雙忌〈沖「疾厄」─家運〉,此即「家庭」與「果報」相戰,造成「丁財凋零」象。

2.轉「父母」〈丁卯〉化巨門〈挾雙忌〉忌入「夫妻」;而「福德」〈戊辰〉坐太陽「生年忌」,以天機〈挾生年忌〉忌入「事業」,令「夫妻」、「事業」一線匯呈三忌。

3.合1+2式,串聯釋象為家道中落、丁財兩虛。此將傷財、傷夫,故而經濟差,至今55歲仍以租屋過日,以及晚近夫腦癌亡身。《批:此業力之重除令家道不興的傷財、傷夫外,日後仍恐將傷己、傷子。》

例五:一婚離、二婚死,本就寡宿其命

坤造乙未<1955>年10月辰時生,命宮癸未無主星,遷移坐武曲、貪

狼。

1.「田宅」〈丙戌〉化廉貞忌入「福德」〈乙酉〉,轉太陰〈挾忌〉忌入「交友」〈夫妻的「共宗六位」〉逢「生年忌」呈「雙忌」,容易婚姻上的天倫有憾。

2.「交友」〈戊子〉既坐「生年忌」,自當轉天機〈挾雙忌〉忌入「子女」沖「田宅」〈二度轉忌〉;而「父母」〈婚姻的「田宅」〉〈甲申〉以太陽忌入「疾厄」〈戊寅〉〈父母「忌出」〉,轉而亦化天機〈挾忌〉忌入「子女」沖「田宅」。

3.合1+2式,則「田宅」與「父母」共匯「三忌」破于「交友」,厝內無夫象。

4.「夫妻」〈辛巳〉化文昌忌入「兄弟」沖「交友」,則婚姻的「共宗六位」呈「四忌大破」。

5.轉「兄弟」〈壬午〉化武曲〈挾四忌力〉忌入「遷移」,婚姻煙消霧散。

批:此即「夫妻」破婚姻的「共宗六位」,串聯于「田宅」、「父母」呈「四忌忌出」於「遷移」,宜其宅內無夫、終老孤獨相。

注:此例引自《道藏飛秘》140~141頁

例六:桃花旺相,頗受老闆青睞

坤造戊申〈1968〉年8月寅時,命宮己未坐天梁。年40餘未婚,桃

花旺相;能力強,頗受老闆青睞。

1.「交友」〈甲子〉化廉貞〈桃花曜〉祿入「兄弟」,容易產生近身桃

花。

「子女」〈丙辰〉坐貪狼〈桃花曜〉「生年祿」,化廉貞〈挾祿〉忌同

入「兄弟」會上述「交友」祿,匯呈桃花「雙祿」于「兄弟」。

批:「兄弟」者,手足位,隱喻近身的朋友。凡人際宮化祿入「田宅

三方」者,皆近此義;譬如「夫妻」祿入「疾厄」,很容易身處異性

多的環境裏。

批:此即運用「追祿」手法彙集因緣。

2. 轉「兄弟」〈戊午〉化天機〈挾雙祿〉忌入「遷移」〈乙丑〉逢天

機自化祿。此即人際拱我。

批:「交友」與「子女」〈交友的事業〉,匯吉轉而顯於外〈遷移〉,容

易於人際上遇有成就者的提攜。所惜者,天機「生年忌」坐於「遷移」,

而「兄弟」〈戊午〉必挾文曲「命忌」也忌入「遷移」呈雙忌,好景

還恐不常在。

3.何以遲遲未婚?

「夫妻」〈丁巳〉巨門「自化忌出」、「田宅」〈壬戌〉武曲「自化忌出」,

當礙于成家緣。

「命宮」〈己未〉以文曲忌入「兄弟」〈戊午〉沖「交友」,轉而化天

機〈挾忌〉忌入「遷移」逢天機「生年忌」呈「雙忌」。此其外緣不

佳象,亦妨于感情的建立與維持。

批:凡「田宅三方」坐忌沖「交友三方」者,於「人緣」方面當然會

產生或多或少的折扣。

「遷移」〈乙丑〉既坐「生年忌」,當轉太陰〈挾雙忌〉忌入「財帛」;

而「父母」〈婚姻的田宅〉〈庚申〉則化天同忌入「福德」,令「財帛」、

「福德」線兩頭呈「三忌」,也是礙于成家緣。

4.何以能力強,受老闆青睞?

「遷移」〈乙丑〉化天梁權入「命宮」,此能力其一也。

「命宮」〈己未〉化貪狼權入「子女」〈交友的事業〉〈丙辰〉會貪狼

生年祿,轉而廉貞〈挾祿、權〉忌入「兄弟」〈成就位〉逢「交友」

〈甲子〉化來廉貞祿拱,此能力其二也。

注:此例引自《道藏飛秘》147~148頁

例七:27歲以表姊弟戀遭父母阻攔

坤造辛醜〈1961〉年6月卯時生,命宮壬辰坐貪狼。27歲以表姊弟

戀而橫遭父母阻攔,弄得沸沸揚揚。

1.「生年」文昌忌于「田宅」〈乙未〉,轉太陰〈挾忌〉忌入「兄弟」;而「夫妻」〈庚寅〉則化天同忌入「交友」。此言其感情將受阻,無法圓滿「結婚成家」。

2.「大限夫妻」〈本命命宮〉〈壬辰〉化武曲忌入「遷移」〈戊戌〉,轉而化天機〈挾忌〉忌入「子女」沖「田宅」。此為拙於處世不圓融的傷情象,亦阻于「成家」。

3.兩式合之,則「田宅」與「夫妻」共三忌串聯呈破于「交友」〈婚姻的共宗六位〉,當然阻于「結婚成家」。

4.27歲「流年」踏「兄弟宮」,「流年命宮」坐「田宅」〈生年忌〉轉來的太陰忌,「流年疾厄」〈本命遷移〉坐武曲命忌,此二情緒宮受迫,當生其苦。

5.此「交友」、「遷移」與「夫妻」所化串聯共破,宜其感情事鬧得沸沸揚揚。

注:此例引自《道藏飛秘》148~149頁

例八:聚少離多的婚姻(夫多疑,船長)

女命丙午年七月辰時生

論命經驗

我的論命經驗是,一家人只須其中一人準確時辰的命盤,就可以借宮搞定他們一家人的問題。當然借宮看週邊人事,必有折扣,但通常至少雖不中亦不遠。因為,能成為一家人,必是累世因緣成共業的聚會。

我說,論命需要時辰準確,道理就在此。如果時辰不准,論週邊的人定會出現牛頭不對馬嘴。

譬如一女命丙午年七月辰時生,命坐壬辰巨門。廉貞生年忌落田宅,乙太陰挾生年忌轉而忌入夫妻宮逢生年天機權,故而其夫必存在于權、忌的固執、自以為是之個性,常疑妻紅杏出牆〈廉貞忌〉而幾至家變。

夫妻宮坐庚天同忌入遷移逢生年祿,夫為船長常離家〈遷移得祿〉,轉戊天機又忌回夫妻宮會前式成雙忌,言其居家有空寡之憾。

然前式的另一面含義也明示此女因夫妻宮見忌為婚姻債,越雷池則惹家庭風波。

限入子女,田宅廉貞忌為大限遷移,則大限遷移應於本命遷移,而夫妻宮之忌則為甲申流年遷移,宜其該〈去〉年上演家庭風波。

注:夫妻聚少離多條件須我田宅、疾厄與夫妻疾厄〈交友〉衝破,衝破越重則相聚越少。上例田宅之忌飛化入夫妻而後轉忌於遷移,複得夫妻疾厄以丁巨門忌入命,命、遷兩頭雙忌為破。而本命疾厄〈大限夫妻〉得武曲命忌,轉己文曲忌入事業沖夫妻,則計四忌之破,當然空寡。

例九:甲辰男命盤

男甲辰年十一月戌時生

1、問婚姻

命坐丙寅七殺、文曲,大限踏田宅得太陽生年忌,幹己以文曲忌入命,言此大限命得忌複忌入本命必有家庭與經濟〈兄弟丁巨門忌沖田宅成兩頭忌〉之煩。轉命丙廉貞忌入夫妻宮得生年祿與本宮自化忌出,何解?

是此限之煩恐傷及婚姻,唯大限命與本命既得「定業忌」其煩必久。

實則前癸未年踏交友〈夫妻的疾厄〉宮以辛文昌再忌入夫妻,該年起婚姻即多齟齬分居,延至今乙酉年尤烈,數度欲離又止〈自化忌出消散離念〉。此即命宮坐忌為業力加身,一生必多不同時段的不同煩惱。問是離好還是不離?

觀其父母宮〈婚姻的田宅〉以丁巨門再忌沖田宅,合前式有三忌複自化忌出傷及夫妻,確有離婚危機。餘告以婚姻處刀口邊緣,忍可過〈自化忌出消散離念〉,不忍則再婚。告以忍至後年行子女亥宮,婚姻再現生機,乃夫妻宮丙化天同祿入父母宮〈婚姻的田宅,大限夫妻〉,轉丁巨門忌照大限為吉〈此祿轉忌不可言為沖〉。後年踏亥宮,則流年父母吉應于本命父母,本命夫妻應吉于大限夫妻,當為轉機。

何言不忍則再婚?以其夫妻宮坐生年祿得命忌,祿忌成雙象;而命與夫妻皆丙化天同雙祿于父母宮,言成家緣旺。處理不慎,二婚何疑?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2、雙妻命與再婚命不同

男甲辰年十一月戌時生,四十二歲,問婚姻?

命造主人告余:其妻拿他的八字給三位命師批過,皆言其有雙妻命,現因婚外情而當然經濟不裕。哀哉!非也。

通常一般命者見夫妻坐廉貞生年祿,就言此人桃花重,可能十有八、九次是准的,但十有一、二次是殺人不用刀。

田宅太陽忌複以文曲忌入命,是此人欠家庭債而夠疲勞。雖命轉丙廉貞忌入夫妻得廉貞生年祿,但又見廉貞自化忌出,此像是指如果離婚而將再婚。

乃田宅之忌終入夫妻又見忌出為破,是同一時段不能容享齊人雙福的一妻格。須分段施工才得二春,強求則立見家庭革命。

況且此造婚姻的田宅〈父母宮〉佑以丁巨門忌沖既坐生年忌的田宅,合前述已成離婚格,如何奢望一屋簷兩春風?

例十:掬淚風塵一女命

此歹命坤造,癸醜年四月酉時生,命宮庚申單坐廉貞。

別認定廉貞囚星、次桃花入命,就應落風塵。試想紅塵有多少廉貞入命人?無須以執而免思維偏臭。

一、生年貪狼忌於遷移,遷移單忌本內斂守分應無妨,而財帛則廉貞「忌入命」〈業力〉成兩頭見忌之破。

命、遷既破,而遷移轉太陽忌入交友又逢太陰「自化忌」消散,人生將無能預期而失其自主與方向。其疾厄也乙太陰同忌于交友成破敗,更形無法掌控的厭煩漫亂!

注:生年忌即為人命於紅塵的業力點,此忌所落之宮即為該宮於我的約束或責任、付出。轉忌〈深究〉複見破敗則個性或際遇呈紊亂無自主意志或身不由己。

二、命宮庚天同忌入田宅,本為守成顧家象,轉癸貪狼再忌入于遷移成零亂破碎格。

此挾財庫〈田宅〉之忌出,傷害已巨,複於遷移遭遇生年忌,立成烽煙迷亂,故而言其零亂破碎。

實則此女出身排行居末,上有二姊無兄弟。大姊天生弱智殘障,二姊感情早發早嫁,結婚生子,獨遺此女與父母相依。

好景不常,16歲起家道中落,負債累累。不得已而下海伴酒數年而後清償家債完畢再嫁為人婦,無奈紅顏〈長相真的漂亮〉薄命的遇人不淑,富家老公貪花戀酒複吸毒,每每拳腳相向,以淚洗面渡日。哀哀淒淒折磨了數年的婚姻生活,終以贏得離婚訴訟而收場。

身懷贍養費,本可安靜守分以期再遇良人,無奈去年遇詐騙集團令其負債800余萬,不得已再陷歡場執壺,繼續面對生張熟魏的腥臭人生。

何由命陷歡場,學理如何說?

遷移與事業兩皆坐甲,以廉貞雙祿入命,轉庚天同挾雙祿忌入田宅會財帛飛來天同祿,天降旺財。

財祿入田會吉,複以癸貪狼忌入遷移逢夫妻〈恩客〉飛來貪狼祿會,桃花財旺矣〈花美引蜂蝶、物臭招蚊蠅〉。

然夫妻以貪狼祿照命,轉甲太陽忌入交友又逢命祿,恩客之緣人氣旺。但交友本宮太陰自化忌出消散,逢子女飛來太陰祿再續會,是夫妻、子女共襄盛舉的緣去緣來象,為得桃花旺財而生張熟魏的熱鬧送往迎來。此十足的風塵女命構格,何足異哉?

注:凡命見兩忌衝破者,屬「業力重」的「破格」,非傷身則逢顛沛,常無力與造化抗衡。

好友心切,引薦推命而不能拒。論畢,但見此女伏案頹泣,我心戚戚焉。忽憶「琵琶行」:滿座重聞皆掩泣‧‧‧江洲司馬青衫濕!

此女夫妻以貪狼祿於遷移逢生年忌,是駐緣於外,轉太陽忌入交友逢命祿複自化忌。則送往迎來,春花秋月何時了?但─終究無夫:

夫妻以天機忌入疾厄逢自化祿,雜亂多夫象,轉乙太陰忌入交友;田宅化貪狼忌會生年忌「忌出」於遷移,轉甲複太陽忌入交友。

兩路瘀化同入交友終太陰自化「忌出」。

既見貪狼雙忌出於遷移,終複交友乙太陰自化忌出,則家庭、婚姻破礙殆盡。

過盡千帆皆不是,獨向夕陽恨晚天!

引自虛回例8(22頁)

例十一:戊午男(妹夫的盤)

婚緣

我妹的男友67年11月申時生,命坐丙辰有巨門和陀羅。二人認識三個月,現已論及婚嫁,預定明年結婚。我看著命盤看了半天實在是看不出個所以然來,以下請老師指正:

大限踏入福德宮,由宮幹戊化天機忌入夫妻宮,又大限夫妻宮又飛忌入田宅,所以可確定這十年有成婚象。可是左看右看實在是不懂流年為何是明年,總覺得應該是今年或前年,請老師指導……

又生年忌入夫妻宮是指在乎夫妻,執著於她?那生年權與命權也落入該宮,又該如何解釋?

答:「生年忌入夫妻宮是指在乎夫妻,執著於她」?

非也!是指你妹生年權、忌入其命而性執剛愎,所幸轉忌入財帛隨即自化忌出,似灰堆遇風而楊,但很快事過境遷、大而化之。

此妻個性大而化之則不積新仇舊恨,婚晚而無傷。而其命權入于夫妻,是之於婚姻不服輸象。

此造若早於婚姻,必哀怨輾轉、進退失據。以福德天機忌于夫妻逢生年忌,轉太陽忌〈雙忌〉入財帛〈對待位〉又逢田宅飛來文曲忌,呈亂象而深隱憂患。此象唯以遲婚乃避其害,明年六月為婚姻業力尾聲,九月後則琴瑟合鳴矣!

生年忌、兄弟(夫妻共有的田宅)忌、福德忌、交友(夫妻的共宗)忌四忌入夫妻,又轉忌入財帛(夫妻對待),會合田宅文曲忌于一宮,是否財帛已破?夫妻已破?那還能通用上面的解釋嗎?是指成家後(田宅來忌)容易有爭執嗎?會有離婚的危機嗎?是不是田宅沒破並不會有這問題?

答:「兄弟為夫妻共有的田宅」?你錯了!是父母為婚姻的田宅!兄弟則為夫妻對待〈財帛〉的田宅─房間位。

婚姻見破,須尋求業力過盡後乃婚,而平妥無礙!明年九月既過盡業力,何複杞人憂天?別自暗靈竅!

兄弟生年祿轉忌入夫妻宮、兄弟祿、命權科、父祿科、福權〈忌?〉、官科、遷科、疾科、子女祿等全落入夫妻宮,逢上述夫妻宮現象又這如何解釋?真是一頭霧水,是指他的異性關係動盪大、又好又壞時好時壞嗎?

答:凡無關于婚姻牽系宮位,其化另有它義,何足狹隘於思考而徒增自擾?此造婚于明年六月後,當白首共諧!乃夫妻廉貞祿于田宅,轉而文曲忌入對待財帛之宮,是晚而佳偶天成,不足裹思相擾。

何以佳偶天成而共效于飛于明年?命理〈有福〉肯定如是說:

去〈酉〉年流命踏交友,以辛巨門祿入大限夫妻〈命宮〉,得緣象;轉丙廉貞忌入田宅逢本命夫妻甲廉貞祿來會,兩情必相悅。

明年,本命夫妻宮為明年之田宅、本命交友宮為明年之夫妻,相互順緣交吉,悅緣天成!

引自虛回例9(24頁)

例十二:感情婚緣(父母緣不厚)

乾造,西元1980年12月戌時

大限走到夫妻宮化科,生年夫妻宮化權,流年的福德宮又走到夫妻宮化科,這是代表什麼意思呢???同時一個宮有二個科、一個權…

而且大限福德宮坐本命宮貪狼化祿和天馬,大財在遷移宮,本遷有祿存,這算是坐祿向祿嗎??

請大大幫忙解答一下,感激不盡!!

答:我沒弄懂你所問,請出示實例命盤。

這是我自已在看明年的流年盤,西元1980/12戌時,農曆69/11戌時,不知道自已有沒有看錯…@@,麻煩大大了,謝謝!!

答:命宮戊寅坐貪狼,以戊右弼化科逢生年權于夫妻宮又見本宮自化科。

夫妻宮得雙科,指你所交的異性總是長相較好看,也可能發生已分手沒連絡的物件再度搭上線。

夫妻宮以戊貪狼祿入命,是感情緣早發。轉戊天機挾祿轉忌入于父母宮〈第二大限福德〉,言第二大限即見感情喜悅。

然生年天同忌坐子女沖田宅,以丁忌入父母宮會命忌;夫妻以戊天機亦忌入父母,三忌之害必以口舌欲分手。

而交友以癸貪狼忌入命會夫妻祿和自化祿,是感情複雜象,有第三者介入。

現年二十六歲,大限踏夫妻宮得雙科一權,是明〈戌〉年之流年福德。福德者異性的氣數字,則明年可能發生過去的物件主動〈權〉與你連絡〈科〉。

言第二大限即見感情喜悅???這是代表我第二大限應該有婚緣了嗎??

是不是錯過了,還會再有嗎??~”~

如果第二大限不見感情喜悅,妳該考慮「生辰是否精准」?請詳細斟酌生時。或者─ 妳再給我ㄧ張周邊親人比較自然生產的命盤,我可藉此回看妳的命格。

不過真的很感謝大大,經您這樣子一解說,小女子對大概有些明白了,

我還有看到一個地方,有點小小害怕,流夫廉貞化忌座本命遷移,

大限武曲、文昌+大財(也就是流夫)鈴星+流遷陀羅,變成鈴昌陀武…@@ 真的粉可怕,不知道會發生什麼事情?會不會因為感情的事而起爭執,還是破財(大財)、還是會有交通意外(流遷)????

不知道這樣子形容大大能看得懂嗎??我會不會想太多了???

我在第二大限交了三、四個男友,但每個大概都是一年多分手,並沒有走到結婚…我的出生時辰是在戶政事務所申請的出生證明,它是勾下午7:15分(出生證明有可能會勾錯上、下午嗎??@.@)

我有二個弟弟、一個同母異父的妹妹,媽媽是49年次,爸爸是46年次,我大弟71/8/23(國曆)、小弟72/9/24(國曆)、小妹是89年次的,不曉得生辰時間…麻煩大大了,若有不足的,小女子可以再提供歷年所發生的大事來印證,感激不盡了!!

答:從妳說的:一個同母異父的妹妹。

這讓我感覺妳的生辰可能對的,因為父母宮細論則代表父親,借父母的婚姻位─兄弟宮看媽媽。那麼─ 妳的命戊天機忌入父母而生年天同忌沖家庭,轉丁巨門又入父母宮,令父母宮得雙忌。父母宮得雙忌又以己文曲再忌回命,言爸爸業力重,與爸爸緣有破而必生憾事,接近生離死別。

前述第二大限即見感情喜悅,指的是異性緣喜而非婚緣之喜。實則妳命的感情「緣旺而份薄」,會經過多個「有緣無份」的交往。

父母宮為婚姻的田宅,為感情的成熟位。上述妳的父母宮有破,而夫妻宮又以天機再忌于父母,三忌之妨會讓妳遲婚,不遲婚則防離異。

明年走本命財帛宮,以丙廉貞忌入原命遷移〈大限財帛〉逢廉貞自化祿,是指支出多或與人金錢不愉快的現象,多主金錢的事,與婚姻、感情何干?

大限〈踏夫妻〉與明年的流命看來,即主婚姻、感情于明年又為波濤之起,後年亦屬不利。此看法與妳說的明年的夫妻宮很可怕無干,是本命、大限之惡應於明、後年。

原來是這樣子…感謝大大的解說,大大四化真的是非常參透…

要把四化這麼活用又肯無私分享的大大,我想只有您了…^.^

我命戊天機忌入父母,而生年天同忌沖家庭,轉丁巨門又入父母宮,令父母宮得雙忌,這代表我克父母嗎??

我從小與父母就很少時間相處,因為父母都忙著賺錢,十六歲就沒住家裏了,直到現在自已還是很少回家,很自然地習慣自已獨自生活了…而與異性有緣無份,我覺得是真的,來來去去幾個,雖有夫妻之實,卻無夫妻之名…~”~

28歲後結婚算晚婚嗎???生年武曲化權在夫妻宮,代表我的另一半是個大男人很愛管我嗎???另外最近我與小弟要做早餐的生意,不知道是否適合呢??感激不盡!!

答:既與父母聚少離多,當然就比較不克父母。

前述言沖田宅、破夫妻和父母,此象一直到30歲〈醜年〉仍礙婚緣,乃30歲之流年夫妻宮尚且坐天同忌沖田宅故也。

然大限既踏夫妻飛祿入命〈大限福德〉,轉而喜入30歲之流年福德〈父母〉,是以該年12月婚緣入矣。

生年武曲化權在夫妻宮,代表另一半是個大男人則有之,很愛管妳則未必,因為夫妻宮還是祿入妳命。象主平常他會給妳很大的空間,待吵架時則呈現大男人氣勢。

命理上的沖田宅、沖疾厄,多主個性快直而烈則影響安定性,防工作、收入斷續。此象主年輕宜上班安穩就好,作生意怕不久常。

明年如做早餐生意,但防後年事業又生變。

如果30歲起作生意,則安穩也賺錢,因30歲起妳的個性會平穩多了。

引自虛回例10(27頁)

例十三:丁巳男

1、婚姻(早年喪父,10歲起家運轉弱)

某男:國曆66年陰曆三月二十九日午時。

1、此男是否二婚命?

2、本大限婚姻如何?

3、今年是否會離婚?

生辰務必是要絕對自然生產,以下所斷如有出入,應請檢討生辰:

命坐廉貞、天府、文曲于庚戌宮,則夫妻以戊天機「飛忌入疾厄逢本宮同星曜自化祿」〈成雙忌〉,不和諧之象〈但防紛爭〉。轉乙太陰忌入父母宮〈婚姻的田宅〉又逢太陰生年祿,此兩度祿忌相逢是婚姻不單純象,但防二度婚姻〈以疾厄、父母兩頭忌為破,故非雙妻格〉。

父母太陰祿、忌位今流年福德,有見異思遷象,不知命盤主人如何想法?

事實是,命主虛歲10歲起,家運轉弱,生活貧窮。未舉行正式婚禮,國曆93年註冊結婚,今年妻子不滿命主家庭和公婆做事而和丈夫吵吵鬧鬧,命主心煩。但尚不想離婚。

田宅坐巨門生年忌與天同命忌〈雙忌家庭緣有破〉,以癸貪狼忌入福德〈流年田宅〉沖大限夫妻〈財帛,婚姻對待位〉,轉而以壬武曲忌入事業沖夫妻〈大限命〉。則本命田宅應于流年田宅,大限夫妻之沖應于本命夫妻,是以今年十一、十二月有婚姻危機。

上式事業見雙忌複壬武曲自化忌出,削減沖夫妻之力,願意忍一定可以雲開天清。離與不離但看個人的思維與涵養。

上式是大限福德〈命宮〉忌轉忌入原命福德,則第一忌的入本命田宅呈雙忌應于流年田宅,亦指今年家庭多口舌〈巨門忌〉外,還防家運低陷,凡事守為上策。

-准!!!今年命主新房出現漏水,因此和房屋開發商出現口舌糾紛。

1、此人早年喪父。不知道命盤可有徵兆?

答:命宮無大限,第一大限寄于夫妻宮〈即所謂的少小限〉。此命之敗筆,破于田宅得巨門生年忌與天同命忌〈雙忌〉。田宅複以癸貪狼忌入福德家運下陷之象,轉壬武曲忌入事業沖夫妻〈少小限〉。此田宅挾雙忌,複以忌轉忌沖少小限,當然少小運逢乖違。學理上忌轉忌之沖已銳不可當,更何況是挾雙忌尤烈。

然你說十歲,我看應是九歲踏田宅即開始家運衰退,細思而後請給我答案。田宅又為父之福德見破,當與早年喪父有關;除上式外,觀父命與父疾厄〈財帛宮〉是否各飛文昌忌與廉貞忌入命呈雙忌?轉而再飛忌入田宅呈三忌破,父緣大傷,應是大血光或「癌症」之厄。

2、此人事業自化忌,事業運如何分析?財運如何分析?

答:運限之順逆,不是非觀事業或財帛不可。譬如此命,遷移以甲廉貞祿入命,言此生必有得福之時;轉庚天同忌入田宅得財帛丙天同祿來會,大吉。乃本大限財帛〈遷移〉與本命財帛吉應于田宅,待後年踏亥宮,運程必是大好之始。

此即所謂先觀命格而測應運限。閣下有尚未開始的大好前程。唯本命既田宅〈守成宮〉見破,凡事收斂為吉,含事業與婚姻〈家庭〉。至於事業自化忌則更應收斂,指年輕宜上班安穩是上策。

前言恩師讓學生注意婚姻陰曆十一月份。昨日,因家庭關係之事,與妻子大吵一架,太衝動導致夫妻關係出了問題,哎!真不知道會不會因此陷入離婚危機中!請指教

答:本命上,婚姻問題出在:

一、命忌入田宅成雙忌,轉而雙忌入福德;交友〈夫妻的疾厄〉亦飛忌入福德呈三忌,轉而以武曲三忌沖本命夫妻。言家庭與你妻最好沒有實務上的牽扯〈夫妻的疾厄與田宅呈三忌難共處、共事〉,否則妻欲離開你家!幸好交友忌于事業宮逢自化忌出,會有一次再一次的欲離去而後又打消念頭。當今之計,如何令其再一次打消欲離去的念頭?無它法,只有你和顏道歉!保證有效。

今年田宅〈福德〉三忌,是包含你的命轉忌和夫妻疾厄的忌相沖,你真的火氣上來了〈福德見忌〉,她也真的不爽呀!則11月的流月福德對上本命福德,引爆啦!10日到13日是爆炸的威力範圍,忍呀!14日起漸太平。

二、夫妻忌入疾厄轉而忌出於父母,是大限命轉忌於今年的福德當然為苦!然而,妻忌得你疾厄的自化祿,你忍,她則得祿心舒,不忍則祿忌成雙忌,多吵幾回!轉而忌出於父母〈相品宮、修養位〉又逢生年祿,你就裝出一點修養讓她樂〈得生年祿〉嘛!反正又不會少掉一塊肉!

和顏道歉!保證有效。

確實因為我家庭特殊造成婆媳誤會大,還好我們不住在一起,真擔心她會離開我!謝謝恩師建議,陰曆十一、十二月份還有那些天要注意嗎?

明年婚姻狀況如何?越來越心理不踏實了!

答:你的婚姻,基本上過完第四大限即太平。你不是標準離婚格,雖有危機〈田宅多忌沖婚姻〉,但只要:

一、不與家人同住。二、不與家人共事。三、忍讓她,她愛聽你說好聽話。四、幫她買點服飾、美容用品消她的氣〈太陰忌逢祿〉。五、幫她做牙齒。六、加強你的忍耐度,你有點沉不住氣,經常發過了脾氣才事後後悔。

恩師,您太神啦!比學生自己還瞭解我的脾氣!一定聽取恩師教誨,等有了富裕錢,去臺灣給您請安!

請問老師,流日的排法是什麼?學生不曾思索過流日,還有流日也要用宮幹四化嗎?

答:以地支言,「寅」為正月〈鬥君〉。你的命盤「事業」坐寅宮,故每個流年的事業宮,都是該年的正月份,然後順時針數二月、三月、、

問:竟然沒看懂這段話!每個流年的事業宮,都是該年的正月份?學生今年正月那個宮?明年正月那個宮?似乎學生所學月份排法也不對!

答:你的命盤「寅」宮坐「事業」,所以今年正月踏田宅〈今年的事業宮〉,明年正月走本命事業宮,後年正月踏交友宮,以此類推。

流日的一號,不得與流月坐同宮。因月為君日為臣,不得平起平坐,是以一號落於流月所坐之宮的順時針下一宮,二號則再下一宮,以此類推。

流日的推論則複雜矣!可以從本命、大限、流年等象往下對應於流月、流日乃至於流時,或以流日的幹〈用〉飛化歸入於流月〈體〉的何宮而作斷語。

弄懂本命、大限、流年三盤〈稱之為天、地、人三盤〉已夠令人頭大,流月以下則愈複雜,非下三、五年之功是無法登堂的。不要急,急也急不來!我現在也忙著找那似有若無的入室之門。常:夢裏尋它千百度,驀然回首、、、燈火闌珊處。

如果「飛星紫微鬥術」真的讓你著迷,那我警告你:小心它會纏死你的腦袋,讓你「痛」而後「快」!何時休?春蠶到死絲方盡,臘炬成灰淚始幹!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2、分析06年夫妻感情:

原盤福德宮得命、生年雙忌,顯示夫妻的運氣有點阻礙。先天交友化忌來會,顯示婚姻容易為第三者破壞!

大限夫妻宮則得福德雙忌來沖,則04年流年夫妻宮得沖,所以04年結婚非順利,此年因常外出而拖至下半年才結婚。

05年也是吵吵鬧鬧。06年則流年交友坐本命交友,流年交友化錄入本命夫妻,而化忌入本命福德,有婚姻被外人破壞的現象!

不知道以上分析對否,請老師指點

答:先說姻緣如何來:

本命宮與大限命宮〈夫妻宮〉,兩命宮各飛出的祿終相交于原命福德,此即婚姻緣份相交的顯象。

本命宮既以太陽祿先入夫妻疾厄〈交友〉,其轉忌會大限命宮祿於27歲交友〈原命福德〉,是大限福德吉應原命福德。

父母為婚姻田宅;本命父母巨門祿入原命田宅,轉貪狼入福德會27歲流年父母〈大限命宮〉,故27歲妻緣喜甚同居。

結婚未久,何以對婚姻生疑?

一、夫妻忌入疾厄即見「忌出」于父母,緣不牢靠。呈大限命忌出於今年福德,幸得父母宮坐生年祿,忍讓得解。

二、田宅坐命、生年兩忌,以貪狼會交友忌呈三忌,轉三忌入事業將沖婚姻,此即所謂婚姻嚴重的「忌出」而傷緣,妻亦恐生掛冠求去之念,幸得事業宮自化忌消散。

田宅之忌轉忌沖原命婚姻,第一忌沖大限婚姻,所坐的命、生年兩忌則沖今年婚姻。故本大限婚姻的最危機年都已將過,何患之有?不要再腦筋打結於06年婚姻!

上式是本命既有現象,是本命之體沖大限之用,轉而沖流年之用。是一路「以沖相應」的驗對手法,應細嚼其味。

汝言:有婚姻被外人破壞的現象。你所舉出的推論是盲人摸象:摸對了部份卻說中了全部。

未可知的小人大部分來自於遷移,以太陽忌入交友逢命祿〈我未設防的加倍之損〉,轉貪狼又逢已破的田宅飛忌來相破於福德。而已知田宅傷婚姻,則遷移之凶化豈不更紊亂於婚姻?是為小人礙緣!但汝命祿轉忌與夫妻祿相交于福德,是緣厚象,雖風波起落,忍讓則安啦!

命理上的美滿良緣畢竟少,幾家的婚姻不吵鬧?你老婆愛鑚牛角尖,別跟著她的情緒起舞。

請問恩師未可知的小人破壞婚姻可否推知哪個大限和流年會出現

答:別太擔心小人破壞婚姻,因你命、福德兩祿入交友,轉忌與夫妻飛祿會於福德,是你寵了老婆的水乳交融。礙於格局之損而有所爭執,但只要你退一步,海闊天空。 真正的問題是下個大限38歲,但防你把持不住而讓第三者介入。

問恩師: 1、命理上38歲學生容易外遇如何解釋?

答:本命遷移以太陽忌入交友得命祿,轉貪狼忌入福德又得夫妻祿,象主外緣介入婚姻。38歲走子女大限,「本命福德」為大限交友得孽緣,與38歲「流年福德」〈夫妻〉會緣故也。

大限遷移〈本命田宅〉挾雙忌轉入福德,而本命遷移亦以忌轉忌入福德。福德為38歲遷移得三忌,天下大亂。該年除防桃花外,切記凡事謹慎!

3、此大限的感情、事業

能得到恩師的鼓勵,學生信心大增。老師比喻得很好。結合學生的命盤,學生本大限命宮入夫妻宮化忌入本疾厄宮〈大限子女宮〉,逢天機自化祿。說明了什麼呢?

本大限官祿宮〈本命福德宮〉,化忌入本官祿宮〈大限遷移宮〉,逢武曲自化忌,說明了什麼?事業有變乎?

答:先以本命現象言,你的個性因父母宮坐太陰生年祿,當較和顏;以辛文曲化科於命,屬文質相,故而衝動之後很快平和。

而汝之妻宮以戊天機化忌入疾厄,轉而乙太陰忌出於父母,複得妻宮再化太陰權來會,言其性直而快〈疾厄忌出於父母〉,常意非惡而出言重〈父母得權忌相爭〉。然妻宮既得汝疾厄之自化祿,轉父母又得汝之生年祿,汝必較多忍讓。

故此限踏夫妻宮,當生上述諸狀況。

又汝之福德雖得二忌〈田宅轉來〉,人生必也然多惱,但轉忌入事業複見自化忌出,轉念後即煙消霧散,當有助於排遣不如意事,故也利於婚姻維持。

注:汝之妻宮以戊天機化忌入疾厄,轉而乙太陰忌出於父母,可能:

一、勤快愛乾淨。二、重視外在美。三、月事不夠正常或有皮膚之疾。

至於疾厄為大限子女宮者,轉忌複得本命子女宮之丁太陰祿交會于父母,言本大限之子女與本命子女以祿相交,尚有小孩緣,妻仍有望懷孕。快點尋醫。

大限事業為本命福德〈田宅轉來二忌〉,當工作多惱或吃重;轉忌入事業複見自化忌出,心可能存異動或倦怠念,然又將作罷〈忌出〉,尤以今年為盛〈流年事業應於大限事業〉。此象至亥〈後〉年即緩,乃流年福德〈田宅〉最後之凶應於本命福德,故忍之可過也。

學生之妻狀況非常符合,學生今年工作非常繁重也對。飛星斗數真神,但學生還不能對命盤下筆有言,學生體會一下這段推斷再提問。

感謝恩師悉心指點,學生之妻病有醫生建議手術後生育,有醫生建議先懷孕然後剖腹產時同時手術,很困擾。

答:三十一歲年底起,可受孕得女。得女比得子好,兒子大不如女兒。

—學生虛歲三十一歲年底起嗎?

答:是的。

恩師,星曜在飛星斗數中有何作用?研究星曜要從哪方面入手?可否舉個星曜談談。老師這麼晚上網答疑,還請注意身體。

答:客氣話無須多說。星曜是代表事物的象,你該找這方面資料,它是基礎。譬如貪狼,是五術、道家修行、才藝〈琴棋書畫、巧藝〉、酒色財氣〈偏財〉、文教、養生術、桃花〈祿多情、忌執情〉、大樹、腿、欲望等。

4、借盤論妻子往事(工作、結婚、病、門牙)

若是:女命國曆67年四月十六日辰時,這個命盤婚姻如何?財官等有如何判斷?卯時盤正確嗎???

恩師明鑒,此女造確實為丁巳之妻子,(老師真神,沒能逃過您的法眼)此時辰乃丁巳男告知之其妻子時辰,自然生產不假,但或許卯時或者巳時,確實有待商榷。不知飛星法如何判定生辰??請老師指教

補充資料:

1、民國76年曾得呼吸系統重病

2、民國91年參加工作,民國92年工作有好的變動

3、民國93年註冊結婚,無正式婚禮儀式。

老師,丁巳男命盤應該無誤吧?上面資料能否推出女命生辰?

答:丁巳男命盤鑒諸往事與妻之上述狀況,理應無誤。

譬如妻曾得呼吸系統疾病,乃妻之疾厄以癸貪狼忌入福德,轉壬武曲〈武曲屬金〉忌於事業故也。此象亦主妻之門牙恐有損傷,乃事業為妻之遷移故也。

妻91年得工作,乃大限既「踏」夫妻宮,為91流年的福德宮〈福德為夫妻的事業〉。以戊天機忌入疾厄得自化祿,是妻性不閑而事業得機緣〈自化祿〉以入身。

92年得工作好變動,是妻疾厄〈交友〉得太陽命祿,轉癸貪狼忌入福德〈流年妻之疾厄〉,得妻命〈大限踏之〉戊貪狼祿來會,研此年妻必欣愉〈疾厄得祿〉,轉壬武曲忌垂象於事業故也。

此象亦主妻之門牙恐有損傷,乃事業為妻之遷移故也。

—–太神啦!!妻子確實前面牙齒缺損一顆,導致看起來門牙似乎一顆!!!老師真神人也!!!有緣與老師網路交流,三生有幸!

請問老師:

1、遷移+武曲代表牙齒?

答:遷移為此人形於外的表像宮位,包含五官和能力。父母則為遷移的共宗六位,亦屬表像宮位,包含氣質和涵養。武曲屬金,含齒骨〈硬〉及鼻肺〈發出聲音〉。

—–原來是遷移宮代表面部儀錶,其他宮位能代表身體部位嗎?

答:你還是沒弄清楚,遷移宮代表一切外在看得到的任何部分,包刮四肢、頭、胸、腹、背。所以命宮為頭之說餘不予置評!

2、午宮為頭之類說話可是真的?

答:千真萬確。午為頭、巳未兩肩、辰申為胸、卯酉腰、寅戌股、亥醜兩足、子為下陰。故男命逢太陽忌,女命逢太陰忌於子位,多不孕或少子息。

3、命宮為頭,遷移宮為足之類說法也是真的嗎?

答:此說較為不妥,應說遷移為形於外的舉止形象,而命則為內在個性思維。

功利日盛的社會,創造了不少搞小聰明的畸才;盡信書不如無書,讀書但求慎解。

老師,學生妻子生日絕對準確,時辰若卯時,是否符合以往的事實?

斷定時辰需要哪些資料?

答:無須再費心了。妻命若何,只須認真從你命盤推理即得,是該學學一盤論六親了。

經濟許可時,趕快幫你妻做好門牙,日後發財多買些好衣服、化妝品給她。因為,她喜歡漂亮。

引自虛回例11(31頁)

例十四:命盤優缺點

女命國曆61年陰曆七月寅時

先找格局的優點與缺點〈體〉,再看吉凶之應于何限何年〈用〉?

恩師,非學生漫不經心,學生目前對於有些盤格局優缺點不知如何觀察?

今早觀察一個命盤,女命國曆61年陰曆七月寅時。天梁在午逢生年祿,生年忌在本命奴僕宮,此命格局的優點與缺點是什麼?吉凶不明。 或者恩師自舉例再談。

學生之盤已明,缺點一定注意,感謝恩師,學生太感興趣飛星斗數了。

答:如果生辰精准的話,此61年女命,生年祿既入命,好溝通而人緣佳〈命為交友的疾厄,得祿自是與人相處愉快〉。命挾祿以丙廉貞〈桃花星〉忌入父母〈形于外之宮〉,桃花氣質不免形於色。第二大限踏兄弟宮,則第二大限父母祿應原命父母,春風吻上臉。

此人民國82年9月份出國,民國91年移民國外,不知如何推算?請老師指點

答:本命遷移壬天梁化祿入命,出外緣佳;轉丙廉貞忌入父母〈遷移共宗六位〉,複得夫妻宮〈遷移的事業─出外運位〉甲廉貞飛祿來會,更言其出外緣旺。

82年22歲大限轉入夫妻宮,則本命遷移緣之入命與大限命吉化相交會矣。22歲流年疾厄〈夫妻宮─大限命〉,吉化應照於本命疾厄,動其身也。八月踏原命遷移飛祿入命,九月則本命遷移祿入命而轉照於流月遷移,此二個月驛馬緣濃。

91年31歲移民國外,大限仍踏夫妻宮,流年入原命宮坐遷移飛來之祿,則本命、大命與流命吉化慶會矣。

然遷移以壬飛武曲逢生年忌呈雙忌于交友,謂之出外緣有破,非穩定之象。雖移民國外,于外地恐仍有所變動而再移居異方。

此命之敗筆處:財帛以壬武曲逢生年忌呈雙忌于交友〈沖庫─兄弟收藏宮〉,財多不畜;轉辛文昌呈雙忌入福德,必有財苦。而遷移亦以壬武曲再忌于交友,更破財局,防露窘態〈遷移形於外〉、失信於人。

本大限行于子女宮,大限交友〈福德宮〉得多忌沖大限兄弟庫位〈財帛宮〉,但防經濟混亂。37歲再踏原命遷移,勢恐不妙。

此女民國87年陽曆4月份註冊結婚,陽6月份婚禮。長輩為媒,今年丈夫事業上春風得意。還請恩師指點手法!

答:27歲流年踏財帛宮結婚,乃流年夫妻〈本命遷移〉以壬天梁飛祿入大限「福德」〈本命宮〉,天降姻緣,轉而丙廉貞忌入父母〈婚姻的田宅〉;而流年「福德」〈本命夫妻、大限命宮〉,以甲廉貞祿入父母作吉會,成就婚姻田宅的美事。本命遷移之祿轉吉會〈本命父母〉而照而四月命宮〈本命疾厄〉,故婚。

注:遷移之祿入命乃天降之福,為流年夫妻宮,是言此年結婚為極美正緣,可喜也。否則此命之夫妻甲太陽化忌沖命,轉而壬武曲逢生年呈雙忌于交友,夫妻之情將薄如紙。何作此言?乃婚姻忌出〈忌入遷移〉而後破婚姻共宗六位〈交友〉故也。是以類此婚姻必以聚少離多的相處為上策,多聚防同床而異夢。

其夫如為上班族,今年(大限踏子女)當然事業得意;如為自己當老闆,還防虛而不實,終究一場空歡喜。何言空歡喜?

上式言及夫妻忌出沖命,轉而雙忌于交友沖兄弟〈事業共宗六位〉,此象亦指其夫命格破庫,創業終嘗敗績。

如為上班族〈無風險〉,則本命夫妻宮〈大限父母〉以祿飛入父母〈表像宮〉,言其可人和悅;而其福德〈本命宮〉之挾天梁祿轉來會父母,可稱為善袖舞者,親和圓融,大助於事業的汲營交際。

則大限父母吉應本命父母,本命夫妻吉應流年夫妻,故今年自是春風得意。

學生感慨恩師下筆言之有理有據。此人丈夫為上班族。

能否借此盤指點一下有無創業運?那類命盤適合創業?

此人子女運如何?會懷孕嗎?

答:此命不適合創業,理由:

一、財帛及遷移兩壬化武曲雙忌入交友逢生年忌,合三忌之力沖兄弟庫位,大不吉。言其會碰上倒楣際遇〈遷移忌〉而傷大財,伏敗筆。

二、命丙廉貞忌入父母,轉丁巨門忌沖事業;而事業宮又見天同自化忌出。合之,是事業不安穩象,創業防不久長。

此命若守成安分,找穩健經營的大公司上班,從事「業務工作」極佳。

原因:

財帛及遷移兩壬化天梁雙祿入命逢生年祿,言其機遇〈遷移祿〉與財緣甚佳;轉丙廉貞忌入父母〈喜形於色〉。

夫妻〈福德的財帛〉以甲廉貞飛祿會前述三祿于父母,業績必優異;轉丁以巨門挾四祿再入夫妻。

交友〈客戶〉以辛巨門飛祿來會于夫妻,是業務應接不暇象〈五祿〉。轉甲太陽忌入遷移,再得事業庚太陽化祿來會〈六祿〉,際遇之好足為頂尖業務高手。

然既已移民國外,外語好嗎?恐環境不對,徒誤良材。

此人子女運:

一、前述其創業言及命忌入父母〈沖疾厄〉,轉忌沖事業;而事業宮又見自化忌出。事業者,子女之疾厄也。

綜言之,子女之身體與本命之身體緣不夠厚〈第一忌先沖疾厄再破子女之身體〉,少孕之象。

二、本命之疾厄以癸貪狼忌入子女宮即見自化忌出,此象亦主少孕或容易流產之象。

綜此二式,懷孕機會不多,縱有也防流產。看來只有求助於醫生一途,

盡盡人事吧!

引自虛回例12(54頁)

例十五:三姐妹的婚姻

坤造,丁巳年六月子時

一未婚女子,上有兩姊無兄弟,持二姊命盤求算,問姊妹三人婚姻。

二姊生辰:丁巳年六月子時,現〈丙戌〉年30歲,命宮丁未坐紫微、破軍。

父母宮以戊天機忌入兄弟,會對宮巨門雙忌〈生年及命忌〉之沖,轉而丙廉貞忌入事業。是指父母年輕必有逆境,需胼手砥足以立足社會。

然本命田宅得太陰命及生年兩祿,轉庚天同入疾厄。第二大限入父母宮,則坐雙祿之田宅為大限福德,必然家運起臻祥;而第三大限轉入福德,則田宅之雙祿仍照大限疾厄而吉應原命疾厄,家庭仍舊好運道。

姊妹三人皆未婚,以拙見試述:

大姊〈借父母宮〉:上述以戊天機忌入兄弟,會對宮巨門雙忌〈生年及命忌〉之沖,轉而丙廉貞〈三忌〉忌入事業沖夫妻,是沖對象〈交友〉的挑剔或孤獨象,以致傷及婚緣。廉貞忌落大限福德、流年父母,顯然今年仍舊沖克對象。

又大姊之遷移〈疾厄〉坐天同雙權,必然能力好而眼光高,必多所挑剔而遲婚。然其夫妻〈兄弟宮〉以丙天同祿入疾厄照大限兄弟〈本限大姊之夫妻〉會雙權,婚緣劄實象。明〈亥〉年為流年疾厄吉會本命疾厄,當花開果結。

二姊〈本命〉:父母宮為婚姻的田宅,既以天機忌又逢巨門雙忌于兄友線,當然是遲婚象。

然其夫妻以乙天機祿於大限子女〈兄弟〉,轉丙廉貞忌入事業〈非正式婚姻位〉,得本命子女甲飛廉貞祿來會,轉而辛文昌忌入田宅。言此限將斗室生春,于前〈申〉年流年田宅得喜化而相應于本命田宅。

然大限踏福德以己文曲忌褥子女〈大限疾厄〉沖田宅,而本命夫妻以乙太陰化忌入田宅,轉庚天同忌入疾厄〈雙忌之破〉。則大限疾厄破應於本命疾厄,必生不悅;歲轉入今年入戌宮,則流年疾厄〈本命夫妻〉又破應於大限疾厄矣!

而今年福德〈本命交友〉坐〈生年及命〉雙忌,自是有人際困擾;複以壬轉武曲雙忌沖原命福德。合上式之沖,肯定今年有忌出〈沖〉欲分離象。

又本命夫妻忌入田宅得〈生年及命〉雙祿,恐是一馬雙鞍,而今年正掙扎於兩者擇一。

待明年,則本夫之忌得田宅祿,轉入明年之田宅,成家〈田宅〉緣見喜,穿嫁紗之日近矣!

三妹〈借福德宮〉:其夫妻〈命宮〉以丁太陰化祿入田宅,轉庚天同忌入疾厄;則其夫緣已照大限疾厄,當有所屬之愛。

而其夫妻〈命宮〉以丁巨門化忌入交友〈會生年成雙忌〉,轉壬轉武曲雙忌沖原命福德〈大限命〉;交友坐破於今年福德,當有阻。

待明年,夫妻〈命宮〉之祿轉入流年田宅,婚姻當近。

引自虛回例13(57頁)

例十六:為事業而煩,不珍惜夫妻情

坤造:辛醜年七月戌時生,命宮戊戌坐天同、左輔。

生年文昌忌落福德宮,以庚天同忌轉入命。命得忌,象主此人因執性而多憂多惱。

命宮以戊天機忌入事業,職業婦女,從事某公司帳務人員。然轉事業宮庚又複天同忌入命,言此人盡忠職守,可能個性老實心系工作、事必躬親或工作常繁重,久之生煩心倦怠。

上式是個性的自我矛盾象,有工作真煩、沒工作更煩!此即命宮之忌轉忌還歸於命的執性,是自己放不開的自找麻煩,旁人愛莫能助!

前述福德宮坐生年忌,複轉忌入命;會同上式,則工作更形煩之再煩,久之其煩莫甚!

此象除主工作煩甚外,亦傷及婚姻〈視同二忌之沖夫妻,且以其執性成溝通困難〉。

最重要者,是此命宮既得雙忌,格局見損!

此造日前自言工作煩甚,問可否辭職創業?

命宮得雙忌,格局見損,之于創業,當亟斂守而為!應:

一、老闆兼夥計,需躬親而為。

二、絲毫不得冒風險,需踏實、努力而為。乃雙忌於命則沖遷移,而遷移者福德的氣數〈事業〉宮,雙忌衝破則毫無便宜可檢。

三、又福德坐文昌忌則沖財,複轉忌入命會事業忌,乃於工作需兢兢業業,但防文書出差錯而破財。復核再核,千萬不得掉以輕心!

忍不住插話:

老師此人〈夫妻〉宮天同化祿入命,轉忌入〈事業〉,說明丈夫事業運強,也很關心此人,不過命得雙忌,此時是否有丈夫之祿逢劫呢?是否說明此女不珍惜夫妻之情而婚姻有破呢?學生分析第三大限會出問題,不知道老師怎麼分析?謝謝

答:「說明丈夫事業運強」,這點須打折。因命得雙忌,即為雙忌沖夫財,夫格局有些損,不應武斷。

此女不珍惜夫妻之情而婚姻有破呢?此說並非有過,但嫌不圓融,乃此女既屬執性,常不知己錯;面對當事者論命,需委婉關切,令其自我省思。

實則此女30歲才婚,婚姻感情尚稱篤穆。

※乃第三大限〈踏福德〉為婚姻吉凶參半之運,其阻於:第三大限坐生年忌,轉忌複入命。而其本命宮以天機忌入事業沖夫妻,轉忌複入大限夫妻〈命宮〉呈雙忌;流年需踏過26歲離開事業宮,始稱婚姻之業力消矣。

這個手法還是不太明白考慮的角度在哪里?

1、是考慮26歲該流年夫妻宮逢轉忌入大限夫妻,對婚姻有影響?

2、還是考慮本命宮以天機忌入事業沖夫妻,等於大命入流命沖本夫妻的影響?

答:腦筋別打結,先:

一、 命忌沖夫妻後還忌入命,一忌沖夫妻。

二、大限踏福德生年忌,挾忌又入命。

〈※注:挾忌入命有如抓了武器,其傷害力大;不挾忌入命則似空手對敵,力遜半矣〉

三、合兩式之力於命,當然沖於一式之勁道非同小戲!故言傷婚姻。

26歲踏事業得命忌,為正沖婚姻年,此即業力之末。過此年限,業力轉消,故言婚姻以晚得福。

凡論及婚姻有礙者,皆以此手法勸其晚婚離業力,善矣!

以其夫妻既祿入命,婚姻以晚得福。夫妻宮為30歲之福德位,化祿入大限夫妻〈命宮〉,圓滿有慶,不亦樂乎?

此造沖財複呈雙忌於命,何以問創業?必有其信心:

一、生年權於福德本自具企圖,得事業〈大限命〉飛來太陽祿而吉交,照於大限事業。祿為起心動念,逢權生信心。福德得祿權,當為有福。

二、命太陰權入於事業,得兄弟宮〈成就位〉飛來太陰祿會,也是吉象。

而其交友以巨門逢生年祿於遷移,人緣、外緣甚佳;轉武曲忌于父母又逢自化祿,極佳。

注:本造欲從事于會計事務所業務。交友者客戶,祿于遷移而客源廣。父母者文書位,忌入逢自化祿為業務多的迎新送舊。

引自虛回例16(66頁)

例十七:田宅、父母、夫妻共破兄友線(因出軌先分居後離)

此命坤造:王子年○月六月初二日丑時生,該女在甲申年認識一男並與該男子交往至來年乙酉年二月中旬被該女之夫識破。原該離婚收場,但該夫確為子女著想,而忍受痛苦繼續生活下去。如今該女二頭空(夫妻、外友)。此女之命盤也定盤無誤,但因自身紫微之功力未有火侯且不敢造太多口業。只告知該友人轉達該女子,該女婚姻問題往往與財務結構有關,而大運又行至癸卯貪狼忌轉入夫妻宮。且明年丙戌年廉貞星化忌入本命。因小心處理夫妻之事,要不然容易夫妻緣盡就算不離異也無婚姻之實並且相見如「冰」。不知老師對學生所論命盤是否有要改進的地方,也望老師順便指點一番。謝謝您!

答:婚姻緣份將盡!

田宅以己文曲忌會父母〈婚姻田宅〉丁巨門忌兩入兄弟成雙忌;夫妻則甲太陽忌入交友,婚姻的共宗六位盡破。

夫妻破交友,轉辛文昌挾三忌之力入田宅;而今年踏事業宮武曲生年忌「沖于夫妻」,轉庚天同會前述三忌之力呈四忌大破本命田宅「沖大限命」。以今年流命「坐生年忌」沖夫妻,轉而凶應於沖大限命,將引動婚姻忌出而緣薄〈沖夫妻〉矣!是流命凶應於大限命,故而今年婚姻危機四伏。

至於你提:「大運又行至癸卯貪狼忌轉入夫妻宮。且明年丙戌年廉貞星化忌入本命。因小心處理夫妻之事」,此說甚為不妥,乃子女宮非為離婚要件因素位。

此造將以先分居而後離,何也?

乃兩者田宅與婚姻呈三忌共破于夫妻疾厄〈交友〉,夫妻之情義形同陌路。

田宅以己文曲忌會父母〈婚姻田宅〉丁巨門忌兩入兄弟成雙忌;夫妻則甲太陽忌入交友,婚姻的共宗六位盡破。※此段不懂?!

一、如何是田宅己文曲會父母呢?所謂的父母是指父母宮嗎?

是否以夫妻立太極,故原兄弟變成父母位嗎?是否論任何事情時,除了要立該事的太極,並且要產生多度的空間來看一切因與果呢?

二、丁巨門忌兩入兄弟成雙忌呢?學生怎麼看都不知雙忌如何來的?

答:非也!我說的是本命田宅的文曲忌┼本命父母的巨門忌,兩忌同入兄弟成雙忌。是你把文章切割了的斷章讀法。

夫妻則甲太陽忌入交友〈婚姻的共宗六位〉,令兄弟、交友一線兩頭見「三忌」;當然婚姻的共宗六位〈交友〉盡破。

三、夫妻破交友,轉辛文昌挾三忌之力入田宅?為何是三忌入田宅呢?學生只知道(一、辛文昌忌,二、庚天同忌,三、第三忌為何忌呢? )

答:是上題說的:令兄弟、交友一線兩頭見「三忌」,三忌之力即是言此。

因此,夫妻令交友線三忌見破,而轉交友辛文昌當然挾此三忌之力入于田宅。

注:田宅為本命的家,父母為因婚姻而來的家,二者合而為一的涵蓋了整個結婚成家。離婚,必定會將二者合而為一的家又給拆散開來。

忌為收藏,單忌坐一宮為固守,雙忌坐同一宮則為破壞之始,三忌尤盛,四忌則破敗殆盡。

四、今年流命「坐生年忌」沖夫妻,轉而凶應於沖大限命。「坐生年忌」是否為丙廉忌呢?但「坐生年忌」如何沖夫妻呢?又如何轉凶沖大限命呢?

答:今年流命不是踏本命事業宮嗎?流命當然「坐生年武曲忌」沖本命夫妻。而流命又以庚天同挾生年忌再忌入田宅,合前述三忌成四忌于田宅沖大限命。是以,今年踏生年武曲忌沖本命夫妻,即引動離婚。

引自虛回例20(74頁)

例十八:緣旺而份不牢(第三者,遇人不淑)

例:坤造67年○月28日辰時生(定盤無誤)。命坐甲子天相、廉貞。該女與前一任男友認識三年,為他付出、為他墮胎卻得不到真愛。該男子腳踏多船,至使該女痛苦不堪,于甲申年告吹這段感情。乙酉年十一月中又認識第二任男友,也為他付出一切,但此情來的快去的也快只有短暫的二個月左右,於丙戌年一月中告吹。但該男子卻不斷糾纏至使精神上緊張,工作也無法順心。又無去可宣洩心中的壓抑!

※請老師替該女指點明燈一盞。

答:陋未經印證諸往的命盤,據之命理陳述,僅供參考:

一、遷移戊貪狼祿入夫妻逢生年成雙祿,轉壬武曲忌挾雙祿入事業。乃異性「緣」旺而其「份」不牢〈夫妻忌出於事業〉。

二、疾厄己武曲祿入事業會前式夫妻飛來之雙祿〈成三祿〉,不牢的情緣益水乳交融;轉丙廉貞挾三祿忌入命,又會福德甲飛來廉貞祿會〈成四祿〉。

一加二式,以貪狼、廉貞桃花星匯成一堂吉慶,象呈:春城無處不飛花!

※以命理立場:遷移與福德兩宮以吉化交會,凡事無往不利。縱令人事間或有挫,僅須善盡人事而終將迎刃解危,不足憂惱!

第一段情,何來遭第三者外力介入?

一、交友以丁巨門忌入兄弟,為小人貼近我生活圈;轉癸貪狼忌入夫妻逢生年祿,我之感情則遭外賊所劫。

二、本命福德與大限福德〈命宮〉兩皆甲化太陽雙忌入交友,遙對一式交友巨門忌于兄弟,三忌之破生骨牌效應而轉破夫妻,令甲申流年感情生變。

是本命福德、大限福德、流年福德〈本命夫妻〉,一氣呵成的破盡。

何又於乙酉年再遇人不淑?

一、本命疾厄以己武曲祿入事業逢夫妻〈大限命宮〉挾生年祿飛來之忌相交,是「本命疾厄」與大限命交緣於乙酉「流年疾厄」〈事業〉,主該年有感情喜。

二、夫妻以武曲忌出於事業,轉廉貞忌入命。此忌轉忌者,十有八九非為合諧吉象,而忌入命屬欠感情債當生煩。

此亦為大限命忌入本命而生煩,乙酉流年疾厄〈事業〉契入,年底12月即見互動變質。

※注:夫妻以忌出複轉忌入命逢自化廉貞〈桃花〉祿,必生怨!乃不合諧〈夫妻以忌轉忌入命〉加上失原則〈命自化祿〉的予取予求故也。

此象如無意積極解決,拖至明年也將緣滅。

正緣何時現?夫妻壬天梁祿會田宅〈大限交友〉乙天梁權于父母〈婚姻之田宅〉,此即正緣!轉乙太陰忌於子女會「原命交友」丁飛來太陰祿,子女宮得吉為明〈丁亥〉年夫妻。 況且天梁祿權落于明年福德,勝算大矣!

引自虛回例21(77頁)

例十九:夾縫掙扎的春天

1、外面有春天,堅決要離婚(五官不展,鬱抑形色)

坤造甲午〈43〉年8月酉時生,命宮丙子坐破軍生年權。

此造日前訪餘問命。餘謂:汝為女強人,人生竟也多怨怒,何則?曰:我忍無可忍,已下決心,不惜一切離婚!但請告知後福如何?

對以:已年過半百,枝老花殘的暮春,應是相忍為上,離婚豈不嫌遲?子女面前別鬧笑話!

但見此女緊咬牙根,態勢堅決。

本造交友〈夫疾〉以文曲忌入父母,轉巨門忌回交友;夫妻以太陽忌入兄弟逢生年忌,相應于交友忌成三忌。此言其夫個性偏頗,常惡言形色!

兄弟既破,婚姻不諧。轉太陰挾三忌入田宅,如何安家?

又命與福德皆丙,化廉貞雙忌入遷移忌出,破釜象。轉天同挾雙忌入子女,會對前式田宅的夫妻三忌,情斷義絕,婚姻無以挽回。

然而,明眼人看盤都會心知肚明,此女已陷桃花歡焰,夾縫中看到了春天。春天再哪?請讀者勇於說出學理!

本命盤夫妻化廉貞(次桃花星)祿入遷移逢生年祿,言其在外異性緣佳;轉天同忌入子女(桃花宮)逢命與福德飛祿來會(桃花多?)田宅與父母又飛權而入(言其平時欲重?) 子女宮計得四祿二權又轉貪狼(桃花星)忌入事業逢自化祿 照夫妻異性位,故總結可知此女異性緣佳桃花多。

大限走入疾厄(流年子女),化祿入朋友宮(大限異性位,流年疾厄)(言此大限近身交友多?)轉忌入父母宮(介入夫妻的田宅?)

大限子女踏入事業官,會合上上式本命盤子女的四祿二權,相應之。

也可說:

流命(大限田宅,本夫)化廉貞祿入遷移逢生年祿,轉忌入子女(大限福德)逢大限疾厄(本福)與大限朋友(本命)來會,大限遷移(本父)又化權入,轉忌入大限子女(流遷,本官)自化祿,又逢流疾(大限夫妻,本命朋友)化權入照流命;

再轉忌入父母(大限遷,流田)會合前式的大限命(疾厄,流年子女),化祿入朋友宮(大限異性位,流年疾厄)之轉忌.則本命、大限、流年之子女、遷移、田宅、夫妻、朋友、疾厄等相關宮位皆相應之;故可知其在婚姻之外必有桃花介入。

此命例五官不展,鬱抑形色,不見春意。

命忌入遷移,當為嚴肅象;而福德亦忌入遷移,則命、福雙忌之激於遷移,形于外當鬱抑失色。

鬱抑,卻得遷移一廉貞〈桃花星〉祿,久旱逢點甘露!轉天同忌入子女〈桃花宮〉又會命、福化來雙祿會,一點甘露化作千霖教人神怡,春水不縐也難!子女得三祿轉貪狼〈桃花星〉忌入事業還逢自化祿,春色滿園!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2、徐娘半老,風韻尤存

再舉一例:坤造甲午〈43〉年5月午時生,命宮丙子坐巨門。

此女雖也年過半百,但徐娘猶存風韻,言談舉止仍露嫵媚!

命坐巨門女,如何徐娘露嫵媚?

生年廉貞祿坐兄弟,轉太陰忌入夫妻逢父母化太陰祿會,言感情早發,第二大限即春風吻上臉〈父母宮〉,轉太陽忌入事業又逢遷移化來太陽祿會。此遷移、父母兩形于外之宮皆纏系桃花星,徐娘半老風韻當然猶存!

因此,我才會說上一命盤是夾縫掙扎的春天!

引自虛回例22(79頁)

例二十:騎車意外受傷,負氣結婚,終離

坤造,農曆65年八月午時

有一位朋友,在今年(06年)農曆五月時自行騎腳踏車,在無外力影響之下跌落,膝蓋骨碎成兩半,需用拐杖攙扶,但沒嚴重到需要開刀,醫生說需要三個多月復原期,另外手指也有扭傷。她提供的生辰是農曆65(女)年八月下午一點多生,但也不太能確定生時,說也有可能是一點以前。 但我排出盤後思索許久,無法找出出事的軌跡。 可否煩請老師幫忙定個盤?

她是學音樂的,瘦小,有一個哥哥。她目前在國外念研究所。 人給我的感覺主觀自我,剛硬,很敢講話,容易得罪人(但似乎都無心的)。 曾有一次婚姻(2001結婚,03出問題),只維繫了兩年即離婚。

答:思索了半天,似乎午時命盤較「接近」狀況。謹共參考試述!

一、瘦小:疾厄化天機忌入命,屬不胖。遷移再化巨門又忌入命,則※體型必然縮水。

二、是學音樂的:福德化貪狼忌入兄弟,逢疾厄化貪狼祿來會,有了才藝性向與執著。轉兄弟飛天同忌挾祿入財帛再逢生年祿,言此才藝緣厚並可生財。〈※注:如易疾厄為遷移,是屬根器更佳〉

三、意外膝蓋骨碎:福德化貪狼〈腿〉忌入兄弟凶對交友廉貞〈血光〉生年忌,令大限疾厄〈交友〉受破。此福德之忌衝破大限疾厄,轉而衝破流〈今06年〉年疾厄。

何以意外?乃前述身材瘦小的疾厄與遷移化天機〈騎腳踏車〉、巨門〈意外〉共忌入命有關。命宮為大限福德,受雙忌當礙。

則:本命福德傷大限疾厄,應對於本命疾厄傷大限福德。

四、2001結婚,03出問題:夫妻以巨門祿入命逢遷移化巨門忌來會,是感情容易遭劫,常逢第三者介入。

本命夫妻化巨門祿入命,則為大限命祿入本命。2001結婚,是流年夫妻重迭本命宮得夫妻祿,且流年命化巨門權又入本命,故婚。

然命宮及夫妻化雙文昌忌于父母〈大限田宅〉,轉而武曲雙忌沖原命田宅。則此武曲雙忌豈不入於2001流年疾厄?該年理應感情有礙,可能負氣結婚。

前述命及夫妻化雙文昌忌于父母,轉而武曲雙忌沖原命田宅,象亦主分離。且交友廉貞生年忌複自化忌,婚姻六位有傷,食之無味;福德又化貪狼忌入兄弟再傷婚姻六位,同床也異夢!

2002年福德見廉貞忌,此即無趣矣!

五、此人給我的感覺主觀自我、剛硬,很敢講話,容易得罪人:命坐生年天機權,福德又化巨門權入命,複以文昌忌入父母。當然自我、剛硬的形於色,容易得罪人。

六、碎骨:本命宮及大限命〈夫妻〉化雙文昌忌于父母,轉而武曲雙忌入子女。武曲屬金為骨。

謝謝您詳細的解說,獲益良多。 經尋問當事者,事實跟老師您的論斷很契合。她01年的婚姻是比較屬於一時的衝動,並沒有想得長遠,甚至她本人當時也意識到有可能會離異,加上母親強烈反對,但仍堅持結婚。 而結婚當年度蜜月時已經吵得很凶,來年(02)年就如老師所說,問題嚴重。至於是什麼問題,只說主要是個性問題。 問是否有第三者介入等情事,她則回答:她跟先生雙方都有(她說有較勁意味,因先生異性緣婚前婚後都很好)。 03年已經分居少見面,終於年底簽字離婚。

當事人想請問老師,她是否還有婚緣,在何時? 還有現在腿復原尚可,但手指的傷,加上傷後仍繼續練琴而引發肌腱炎,是否會惡化?

答:畢竟夫妻祿入命,而得福德化權來鞏固,當仍有婚緣。以餘陋見,35歲應有好婚姻。

再請問,武曲忌主傷骨,那天機忌是傷四肢? (或是筋骨?) 有何不同?

答:天機主手、手指、腳趾及頭髮。也主筋。疾厄天機忌入命,可能折磨久些。但今年(06年)踏原命疾厄,化貪狼祿照大限疾厄,轉天同忌逢生年祿照今年疾厄,小事一樁。

為何此命雖結婚但無生子,在命盤是否可找出跡象? 謝謝您~

答:福德化貪狼忌入兄弟凶對交友廉貞生年忌,轉天同挾雙忌入財帛;子女亦天同忌入財帛,三忌傷福,恐不孕。

引自虛回例27(89頁)

例二十一:不宜早婚,離婚要給房產

一男,農曆77年6月巳時生

兄弟.父母皆化乙幹化天機祿入子女,逢天機生年忌,轉癸貪狼忌入事業逢貪狼生年祿,是我將破大財而事業將出問題?若是婚後,恐將引起家庭危機?

答:如不談個性、修養,父母與事業何相干?

事業化天機逢生年忌於子女,雙忌破庫敗局,不得重本投資,只能介紹買賣生意或安穩上班。 故只可言父、兄若投注本造事業,才會禍遺父老。

然事業貪狼自化祿逢子女癸化貪狼忌入-言之我無防備,事業陷入無底?

答:是遭陷設計或合夥敗我。

遷移庚幹化太陰祿入田宅逢太陰生年權,遷移天同忌入交友宮沖兄弟,是財破?

答:庚幹是化太陰科而非祿!

夫妻廉貞祿入福德逢自化忌,然命甲廉貞祿會福德-是感情喜悅,來者我皆不拒?夫妻太陽忌入疾厄,是有結婚之象?然疾厄宮轉文昌忌入田宅宮-是感情將成家?

答:應解讀為:命、夫妻化兩廉貞祿入福德逢自化忌,於情是多不擇食;命、夫妻化兩太陽忌入疾厄逢遷移祿,是機會多而船過水無痕。

畢竟命、夫妻兩忌入疾厄,轉文昌挾雙忌入田宅會對宮天機生年忌,是該遲婚否則易離之象。吃多了小心拉肚子!

然福德得兩祿,是將身陷於滿足而不積極?

答:誰說不積極?如若逢春風事,墓仔埔也敢走!只是自化忌為盲目忌,平常事沒耐性,得命祿又懶散。

父母(夫妻之田宅)乙太陰忌入田宅逢太陰生年權自化祿,權忌交會,婚姻恐將不和諧?

答:離婚給房子當贍養費〈忌入逢祿出〉。權忌討價還價。

然命甲太陽忌入疾厄沖父母(婚姻之田宅),交友(夫妻之疾厄)己

文曲又忌入疾厄沖父母(婚姻之田宅),綜合以上,此命不宜早婚,也是離婚格?

答:是命及「夫妻」同化兩忌入疾厄沖父母。思緒細膩點!

是指桃花多而緣不久,春花走了換秋月,根本難早婚也不宜早婚。

引自虛回例29(94頁)

例二十二:一直無女友,與父母緣薄

乾造農曆62年7月晚上11點多出生,是不是應運算元時?

答:是的。

他目前在中醫診所當推拿師,已考過中醫檢考,正準備特考,但他一直想放棄。

答:是第三大限32歲前考過中醫檢考,現限入子女,特考不考也罷!乃本命挾貪狼生年忌而化天同忌入大限命,轉以巨門在忌入父母。是此限想考〈命忌轉忌入父母〉又煩讀〈本命坐生年忌轉入大限命〉,況且此人有點懶散,只聞樓梯響。

人長的很胖,從未交過女友,給人的感覺蠻隨和的。

答:疾厄化天梁權入田宅逢福德祿,轉貪狼忌入命〈此亦主其中醫緣〉逢夫妻〈疾厄的田宅〉祿,宜其胖壯。

命坐生年忌,複以忌轉忌入父母;福德以武曲忌入夫妻〈感情宮〉,轉天機也忌入父母。此命挾貪狼〈感情星〉忌與福德相沖,宜其未交過女友。此夫妻、田宅、父母共破,當然晚婚。然今、明兩年,婚緣近矣!

給人的感覺蠻隨和:是遷移廉貞自化祿。而財帛坐破軍生年祿,化廉貞挾祿再忌入遷移。此象亦主財旺,限轉財帛當收入高。

其父一直想要他回南部繼承國術館,但他一直在中部發展。

答:前式命坐生年忌,複以忌沖田宅轉忌入父母,當然與父緣弱。破軍生年祿落于辰宮,自是中部緣厚〈卯酉中部線〉。

為人懶散,很愛吃,無肉不歡。很久前曾在巴西住過一陣子。

答:命坐貪狼〈欲望〉生年忌,複以天同〈享福星〉忌入子女〈肉體享福宮─疾厄的福德〉,宜其無肉不歡。曾在巴西住過一陣子,這我就莫宰羊。

引自虛回例30(95頁)

例二十三:地下夫人格、走火入魔,誦經醫好

壬子農曆61 年七月某日子時生,女性!

請問恩師,此例35歲依然無物件,對婚姻想法也不強烈!但心中還有一絲憧憬!命理有憑嗎?

此命夫妻宮忌出於官祿轉入財帛逢生年忌,真是叫人心驚,不知道還有良緣?

答:命宮戊申坐紫微、天府。

命化貪狼祿入福德,而交友的天梁生年祿以貪狼忌〈挾祿〉亦入福德,福德呈雙祿。言此女多情。轉福德化天同忌〈挾雙祿〉入疾厄,逢夫妻飛來天同祿會,必多情懷春。

然而,田宅以文昌忌入福德;父母〈婚姻的田宅〉以文曲忌入財帛會生年武曲忌。令婚姻對待〈財帛〉三忌破敗,斗室不久春。

夫妻以廉貞忌出於事業〈不能正名的夫妻位〉,轉武曲忌又入財帛。

則財帛、夫妻、父母、田宅共會四忌,此生防為『地下夫人』格,還恐有朝一日吃上通姦罪〈廉貞忌〉。 謝謝恩師闡明狀況!

此人自言沒克服不喜歡男人的心態,我不是不想戀愛,但可惜只會幻想,無法喜歡上真正的男人!

最奇特一點,此人曾於25歲左右練氣功走火入魔精神崩潰,憂鬱症,後念佛經三年而自愈!鬥數學理怎麼看?

答:遷移〈因果的氣數位〉以武曲忌入財帛會生年忌,疾厄以貪狼忌入福德,則福德三忌為破。

財帛的武曲生年忌既會三忌之力,以太陽挾三忌之力入「子女」〈福德的共宗六位〉。而命以天機〈智慧星〉忌入兄弟,轉巨門〈暗曜〉入田宅遙對子女之破呈四忌。

顯見其住所環境著陰邪,最宜搬遷、長持經咒。

今年似乎有良緣吧?

是論夫妻化天同祿入疾宮〈大限夫妻〉轉忌入福德〈流年命宮〉,逢本命化貪狼〈流年夫妻〉祿入福德〈流年命宮〉,似乎有物件緣出現!不知道恩師怎麼看?

答:今年必有情喜,但盼用心,以免花開又花謝。因為,成家緣畢竟

較薄。

引自虛回例31(97頁)

例二十四:兩大限同是酉年動情

女農曆1976丙辰年二月某日午時!

此女曾有國曆82年有一初戀,但遭拒未能與之戀愛,此女國曆93年草率結婚,這段婚姻並不被家人和朋友們看好,果然婚後經濟尚可但精神苦悶!後94年再欲初戀情人,情向外而直到國曆94年3月離婚。國曆95年6月衝破萬阻再結婚。

命宮丙申坐廉貞生年忌及自化忌。夫妻甲化廉貞祿入命逢生年忌及自化忌,感情必多複雜的糾結。乃廉貞忌入命為「情執」必苦,複以自化忌出,不理性的掙扎矛盾,既執著又絕情。逢夫妻祿,則祿忌呈「多忌」混亂!以陋見,此造中年還有感情糾葛,是存在於內外雙夫的現象上。

何以18及30歲〈皆入酉宮流年〉兩年感情大動?

本命福德化貪狼祿入遷移照命,是多情種子;18歲大限行于兄弟宮,則大限疾厄〈遷移〉得貪狼祿,當動情,呼應于命宮廉貞忌必執情而苦。轉遷移化天同〈挾福德祿〉忌入田宅再逢天同「生年祿」,愉悅象。如非命宮廉貞之破,本應可得情果。則大限田宅〈福德〉應對本命田宅,本命福德應對流年福德〈田宅〉,則18歲流年福德得天同祿,動情矣!〈天地人三盤緊密結合即成事〉

30歲大限行于夫妻宮,則同理於上述福德之化,所差者是轉遷移化天同〈挾福德祿〉忌入田宅再逢天同「命祿」,則大限福德〈命宮〉相應本命福德于田宅,而田宅命祿又為30歲福德。

引自虛回例32(98頁)

例二十五:野雞研究生

乾造國曆59年陰曆九月午時!命宮天機天梁在辰,以往事實:

1、國曆82年工作,

2、國曆91年讀研究所。

3、國曆92年七月辭職做自己做生意!

4、國曆93年正月結婚。

不知道這個大限為何是這些狀況,請恩師指點一二。

答:就92年七月辭職自己做生意而言,令人不解!

此造命庚天同忌逢生年忌於財帛呈雙忌,轉戊天機則財帛又飛雙忌回命宮。

兄弟〈事業共宗六位〉己文曲忌入遷移,會前述財破,命遷得三忌,如何創業?

對不起,92年七月辭職後賦閑,94年才嘗試做生意!83年、84年變動工作,85年升職,86年調職;87、88年升職!

91年讀研究所?前述財帛雙忌入命,父母讀書宮又辛文昌忌入命,三忌破讀書緣,可能讀上研究所嗎?

讀的非正規研究所,就是求一個學歷! 是以,此盤恐有誤!勿論! 對不起,恩師!

答:如果是讀非正規研究所,這有可能。

大限踏福德,本命父母巨門祿、太陽權逢生年及命祿于夫妻,則三祿一權照事業;轉天機忌挾三祿一權入命,學習宮雖破而緣甚厚〈非正規教育制度之下的學習極好〉。

90年32歲流命踏父母,以流命飛的祿轉忌入了本命,該年即有機會念書;唯該年流命〈本命父母〉又以文昌忌入本命,轉而天同忌入逢生年忌而破,事礙不如願。

91年33歲讀研究所則流命少了文昌忌的罣礙,當然可成。

94年創業,流年踏交友飛天機祿入命,逢遷移的天同祿入財帛轉而天機忌入命與交友吉會,財源似乎得旺。而流年又以天梁權入命,命得權當然增強創業之心。

而流年事業〈子女〉坐生年武曲權,逢本命兄弟〈事業共宗六位〉飛武曲祿來會,此亦主更上層樓象,可促成創業。

然本命財既得二忌,轉天機二忌入命;兄弟宮化文曲沖命,兩頭三忌,終究非好老闆格局,還防收攤!

請問恩師,上述之害見於那個大限?

答:大限踏田宅,癸貪狼忌出於子女,轉己文曲沖命;最慢待戊子年踏財帛宮,流命挾生年忌化天機忌入命,兩面夾殺,尾聲近矣。

另婚姻如何深入分析?

答:夫妻化貪狼祿入大限遷移〈子女〉,轉文曲忌入原命遷移。則,93流年遷移一路吉化入原命遷移,名正於外,當然結婚。

此造紅鸞早動,結婚物件絕非初戀,甚至曾擁雙向情。同居後婚。

引自虛回例33(100頁)

例二十六:家運好,夫出走,去子宮,福厚

坤造丁酉年十二月未時生,命坐丙午無主星,遷移宮得生年太陰祿、天同權。

生年祿、權於遷移,此女理應外緣好、受歡迎以及能力強的人。命宮複以丙化天同祿再會權於遷移,雙祿顯于遷移融合力之佳,令人一見如故。

轉遷移壬武曲忌將雙祿一權挾入疾厄〈家運〉,得田宅〈家〉己飛武曲祿來會,錦上又添花。

象意是天從人願、有福〈遷移坐吉會〉又愉快〈疾厄得雙祿〉的命,理應幸福美滿。

為何偏逢莫名其妙的婚姻:

一、夫妻宮甲飛太陽逢生年忌成雙忌於財帛,婚姻對待見破,轉壬武曲忌入疾厄。

二、交友〈婚姻共宗位〉辛文昌忌入子女逢田宅廉貞命忌相破,言夫身與家無緣;轉癸貪狼又忌入疾厄。

三、上二式皆入疾厄複見癸貪狼自化忌出,是夫妻一、六共三忌破於疾厄複忌出無緣,宜其獨守空閨。

此女自言,結婚五年,夫即莫名其妙出走,僅偶而來電相問小孩平安?一年多前至今則音訊全無。

其夫何由出走?乃夫妻宮甲廉貞祿入田宅,而夫福德則以丙廉貞相忌,轉己文曲挾祿忌于交友,是迷戀桃花之象,情於外築愛窩〈田宅得祿忌斗室相共春〉而樂不思蜀。

或問上式之象可否亦指此女也得桃花?曰:可。

但是,此造之交友與命相破于子女、田宅線,言此女之桃花僅長時間〈祿忌于田宅〉的雨露于外〈田宅終破〉,非婚姻象。

此女從事於人造花、糕餅製作,以遷移宮得太陰祿〈美的〉轉入疾厄見癸貪狼自化忌得福德戊貪狼〈才藝〉祿來會,具才華也際遇佳〈遷移吉會〉。問余創業可否?謂以汝之際遇甚佳,何遲至今日方興創業念?速行!

一、大限福德〈遷移〉得吉會轉入疾厄,心想事成;複得田宅祿交,無往不利。

二、大限疾厄〈兄弟〉,以乙天機〈技術性〉祿于夫妻,轉甲太陽忌於財帛得事業〈大限命〉庚太陽祿會〈四方財〉,自是吉利。

以大限言,大限之一、六吉化入本命財帛,是「用」歸吉於「體」,風和日麗。

餘告此女福厚得壽,但非無病,應開過刀。對以:長肌瘤,子宮整個拿掉。學理上如何?

一、福德戊化天機忌入夫妻宮,轉甲太陽逢生年巨門忌成雙忌於財帛〈回沖福德〉。

二、財帛所坐的生年巨門忌本來就以壬武曲忌垂象於疾厄。

三、子女宮亦癸貪狼忌入疾厄。

四、疾厄本宮又貪狼自化忌出。

綜言之,福德受沖與子女同應於疾厄三忌,而疾厄本身又忌出,四忌破矣。太陽、巨門忌主血光與長瘤,子女、疾厄宮則隱喻婦科,自化忌出為拿掉子宮。

注:※※

一、命丙化廉貞忌入田宅單忌本無礙,然串聯於上述狀況,廉貞忌雖非禍首,但會牽引於疾病方向。巨門、廉貞忌易長瘤、癌或意外血光。

二、自化忌出於疾厄,逢開刀容易拿掉部份身體組織、器官,命格如更差,也可能造成肢體殘缺。亦主此命的壽終可能以非久病的方式,

很快的離開人間。

引自虛回例36(109頁)

例二十七:問題家庭

坤造,民國七十七戊辰年五月卯時。

昨論一女孩命,父母婚姻極差分居〈父離家與外婆─外面的老婆同居〉。

命乙卯宮坐天府,乙太陰忌入父母逢生年權,是指其父兼具固執與自信的個性,屬難溝通、剛愎型人物。然生年天機忌坐子女,轉甲太陽忌於疾厄,令父母及對宮兩頭見忌為破,則其父「個性必形扭曲」。

凡六親宮位見雙忌者,此親容易:

一、促壽、死亡。

二、個性異于常人。

三、思想行為異于常人。

四、破相。

五、人生多大起落。

為何父母婚姻極差?父個性既扭曲難相處,加以母〈兄弟宮〉再飛甲太陽又忌於疾厄,會前述之破,父母、疾厄呈三忌,婚姻如何能好?轉疾厄壬武曲化入遷移〈忌出〉,更證父母婚姻關係形同陌路,婚姻忌出者情義盡失。

注:不論任何一宮飛忌入遷移皆可名為「忌出」,無緣象。

為何父在外與人同居?乃父既坐太陰命忌而執,以丙廉貞忌入福德,得父之夫妻宮異性位〈兄弟宮〉甲廉貞祿來會,是祿忌成雙之不單純感情債緣。轉福德丁巨門忌入田宅,斗室生春。

何言其父屬感情債緣?乃父坐太陰命忌執性重,複執于情〈廉貞忌〉故也,何況其父本身個性扭曲處世。類此者,常見愛之欲其生,恨之欲其死。如處理不當,恐怕社會上又多了一樁情殺案。

引自虛回例40(116頁)

例二十八:戊午女

1、叛逆混亂,過忌後認真工作

坤造戊午年八月寅時生,命宮己未坐廉貞、七殺。

惡業使人渾噩,善業使人清靈

此命父母離異,家庭雖不圓滿,但經濟尚稱富足。此女自言,懂人事以來,個性潛具叛逆,無心念書,行為不知所以然;亦自稱其渾渾噩噩,行屍走肉。此狀況一直延續到二十七歲止,何以然?

命宮己天梁科、文曲忌入兄弟,轉戊天機忌逢生年太陰權、天機忌於疾厄,雙忌會一權科是性不閑定的反復象。福德又以辛文昌忌沖疾厄〈疾厄忌出〉,更火上加油的成破格。令其當下個性呈沒耐性也不定性,矛盾又無頭緒的渾渾噩噩。

渾噩間必然錯事連篇,感情浮濫即是一例:

福德又以辛巨門祿入子女會夫妻丁巨門忌,容易無制於性關係;轉丙廉貞忌入命得疾厄、交友兩甲飛廉貞二祿來會,言以桃花債得藉撫荒亂之心。

然疾厄既破,以甲太陽忌入交友複見自化忌出,且對宮兄弟亦以文曲命忌來相沖,交友緣破而對象不恒久,送舊又迎新。

如此行拂亂所為,學業、事業兩無成,腦袋混亂空洞、忙亂空虛,日復一日。嗚乎!惡業當頭照,非病則亂其性。

然命以己武曲祿入事業照大限,轉癸貪狼忌入財帛逢生年祿,雙祿之會福重,照今年乙酉流命,得福而生趣昂然於工作,大吉大利。

上式乃本命飛福「照」大限,當轉應吉於所「照」流年。

厘清理氣,命盤自己會說話。

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2、執性

「忌出」有二類,象義之趣相遠:

一、本宮自化忌:此「忌出」純屬該宮無著落點的自我消散之象,是無原則、無自我的「不具執性」。

二、本宮化忌入對宮:是「具執性」的作為,此「忌出」雖以率直而失圓滿,但仍存其原則與自我。

「無執」則人生不能記取教訓,少原則性而不免反復,常犯貳過。凡事雖不記愛、恨,似乎瀟灑的煙消霧散,而少擇善固執,但終其一生仍恐不能成就為真正的明白人。

前例坤造戊午年八月寅時即屬類此,疾厄坐生年天機忌,忌之執性本令其個性不得閒;奈何轉甲太陽忌于交友又逢太陽自化忌出,是不甘寂寞糾結于交友而仍終不久緣。

若易以命宮出發,己文曲忌于兄弟,轉戊天機再忌於疾厄逢生年忌,雙忌不協為破,生淩亂之思考、舉止。此亦觸動上式交友之自化忌出,則命宮一氣所化,經破亂複以消散為終,必少擇善固執而有始無終。故於情愛,送舊複迎新。

是似又不似─李白詩:解釋春風無限恨,沉香亭北倚欄杆。此命終以無執性,故其恨也不久,當然其愛也不牢。

「過執」則庸人自擾或天降憂苦,須從智慧處下手轉成「擇善固執」以釋其懷。

引自虛回例45(124頁)

例二十九:交友、生年、遷移交忌的盤

坤造,65年5月子時

交友以戊天機逢生年呈雙忌於命,交友緣是差了點。轉乙太陰入福德又逢遷移己文曲飛忌來會,則交友與遷移呈亂局傷命及福德二宮,象為:

一、晚婚,對象緣較薄,因妳不善交際。

二、如已婚,最好聚少離多或相處時間儘量比人少,反而好。因交友為夫妻之疾厄既破,相處時間多反不吉。

引自虛回例49(133頁)

例三十:早婚緣薄

老師您好:我是女命農曆65年5月子時生人,在命理範圍內想請教一下有關姻緣的問題,何時會有正緣出現,又該注意些什麼呢?

(另請教:本命夫妻宮之官祿官為廉貞化忌代表何意?有何化解之道呢?)

答:先回答我是晚上十二點前還是十二點後出生?事關於命理的生日計算上可能相差一天。習俗上十二點前出生,家人還是記當天的日子,十二點後出生才算第二天的日子。而鬥數命理,只要過十一點就要算第二天的子時。

您好,是5月12日12點多,應該算早子時,排盤命宮是七殺星坐命

答:福德宮〈精神宮〉坐生年廉貞〈感情星〉忌又逢本宮自化忌,不利於情。縱得早情,亦將成空恨。

夫妻宮壬武曲忌入遷移沖命,緣是「稍」有妨,但非大礙。

唯「田宅〈家〉」以丁巨門「忌出」於子女〈稍有妨于成家緣〉,轉辛文昌忌入事業沖夫妻;父母〈婚姻田宅〉又以乙太陰化忌於疾厄,轉辛文昌再忌入事業沖夫妻。夫妻宮得雙忌之沖,緣見薄。

交友則己文曲忌入夫妻宮會前述雙忌,是兩頭三忌破婚姻矣!故婚姻當晚,如若早能成婚,仍恐勞燕分飛。結而複離,終非美事。

然交友坐天同生年祿,非無對象緣,以前述之破而早緣是緣有餘而份不足耳,總教成無言的結局。

然今年踏田宅,雖見忌出而以丁天同飛權會交友生年祿,仍有一絲希望是交往的開始,用心吧!但看來今年緣仍相當不足難婚,隨緣就好!

後年踏交友坐天同生年祿,轉己文曲挾祿忌入夫妻宮。是流命吉應於大限命,而流年夫妻〈田宅〉又權入流命會生年祿,可望成婚矣。

福德宮亦以丙天同化祿入交友得田宅權會,雙祿一權終轉入原命夫妻宮,是婚姻劄實有福象,好姻緣、勿氣餒。

與其煙雨迷蒙的惱人早春,還不如靜待風和日麗的愉悅晚春!恭喜妳還沒結婚。

引自虛回例50(134頁)

隆重推出:

梁若瑜老师 命理系统丛书(1-3),欢迎传阅

1.飞星紫微斗数(专论四化)

2.飞星紫微斗数(十二宫六七二象 广义的基础论断诀)

3.飞星紫微斗数(道藏飞秘)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button