Tử vi

Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập – Phần 3

Bản dịch:

Tự:

Sách này cảm tạ học tập phi tinh cùng học, cộng đồng bả lương nhược du lão sư quá khứ luận mệnh tư liệu cân trong sách ví dụ tố đồng loại hình ví dụ chỉnh lý.

Bạn đang xem: Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập – Phần 3

Kỳ vọng nhượng hậu học giả tài năng ở đồng dạng mệnh lệ ở giữa phát hiện phi tinh thượng mệnh lý ăn khớp, như vậy đối sinh đại gia học tập phi tinh tử vi đẩu số sẽ có trợ giúp rất lớn.

Cẩn dĩ sách này cảm tạ lương nhược du lão sư vô tư giáo dục . Tịnh mong muốn chính xác mệnh lý năng lực không ngừng truyền thừa tiếp.

Chu tinh phi sinh 2011 năm 11 nguyệt 30 nhật

Trước danh lương sư nguyện

Qua lại ngoài lề — lương nhược du

Dân quốc bảy mươi lăm năm, đêm hè sau bữa cơm chiều, anh em đồng hao dục vãng nào đó tế công thần đàn hỏi rõ bài mà tương yêu làm bạn. Trà dư tửu hậu, quay về với chính nghĩa rảnh rang cũng nhàn rỗi, vui vẻ cộng đi.

Anh em đồng hao một đường tự thuật nên tế công thần đàn minh bài cực chuẩn, đèn nhang đang thịnh. Đến mục đích, quả nhiên tiếng người ấm đun nước. Anh em đồng hao vị dư ký lai của thì an của thúc đăng ký, không hỏi minh bài cũng có thể vấn sự.

Được rồi! Ta tựu vấn đẩu số học tập có hay không năng lực cao hơn tầng lầu? Kêu tên đáo ta, sư phụ vấn: Nhân đều tưởng tiền hỏi rõ bài, độc người ta không giống người thường, vấn chuyện gì? Đáp: Vấn đẩu số học tập, danh sư nơi nào mịch?

Nhưng thấy sư phụ chậm rãi, đảo ba chén rượu mệnh ta hát, vân: Uống mới nói!

Hát tất, sư vân: Nên có sư duyên đều trải qua, còn dư lại chính hảo hảo dụng tâm ngộ ba!

Trời ạ! Đẩu số lộ là khó như vậy đi, một đường tới là hiểu một chút đạo lý. Vãn kính hối tiếc, tóc trắng xoá vậy!

Còn dư lại tâm nguyện là: Ta không nên kẻ học sau người đi chặng đường oan uổng, ta không nên kẻ học sau người dĩ không được chính xác mệnh lý tự lầm lầm nhân, nhân quả luật là như bóng với hình.

Đánh dấu hay không, ở cá nhân ta cảm giác, tựa hồ điều không phải như vậy trọng yếu. Ta hy vọng nhất là có lòng đang đến đây gia tộc,

Nguyện:

Nhất, đẩu số cộng tiến giai.

Nhị, ngày khác nếu có chút thành tựu, cẩn thủ miệng nghiệp, thái độ làm người giải thích nghi hoặc khải thiện, hành công lập đức!

Tam, sở hữu người hữu duyên, Phúc Thọ an khang!

Đến tiếp sau:

Ân sư nói xong thật tốt! Thế nào tài khiếu cẩn thủ miệng nghiệp ư?

Đáp: Cẩn thủ miệng nghiệp là: Bất luận cái gì đối với người khả năng tạo thành tâm lý thương tổn nói, đều ứng với cẩn thận, uyển chuyển.

Thí dụ như sinh đương sự người trước mặt, phán đoán nhân ly hôn và tử vong, chớ tốt đẹp dục nổi lên công lực mà nói thẳng đả thương người, tạo thành sợ hãi, cực đoan mà người xấu tiền đồ.

Đặc biệt hỏa hầu chưa thành thục thì, chớ như đinh đóng cột nói rõ. Hay nhất tâm tồn thiện niệm, cảm động lây dụng tâm sinh cực khổ người.

(đệ tam sách) tật ách loại

Mục lục

Lệ nhất. Sư phụ của thầy bàn 7

1. Tá bàn luận phụ thân thọ mệnh 7

2. Tá bàn luận bá phụ: Tứ tử chiết tam mà tồn nhất vừa chưa lập gia đình 8

Lệ nhị. Đinh tị nam mệnh bàn 11

1. Năm mới tang phụ 11

2. Tá bàn luận thê tử bệnh 12

3. Tá bàn luận thê tử chuyện cũ (bệnh, răng cửa) 14

4. Luận số tuổi thọ 16

Lệ tam. Ít dựng 18

Lệ tứ. Phụ hảo đổ, thiên di phụ mẫu đa kị (nữu khúc hoặc đa ách), tổ phụ danh y, tai nạn trên không vong 19

Lệ ngũ. Hung tuyến nham chuyển tuyến dịch lim-pha nham, phúc hậu được sống 22

Lệ lục. Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương 25

Lệ thất. Thanh nhạc gia, mẫu mắc nham (bệnh tình được khống) 28

Lệ bát. Luyện khí công tẩu hỏa nhập ma, hậm hực chứng, tụng kinh y hảo 31

Lệ cửu. Ngoài ý muốn, tật bệnh 32

Lệ thập. Giáp tuất nam mệnh bàn 35

1. Phạm quan chạy trốn 35

2. Hầu nham qua đời 36

Lệ mười một. Huynh mất sớm vu tâm cơ tắc nghẽn 38

Lệ mười hai. Ung thư gan 40

Lệ mười ba. Tá bàn luận phụ chết bệnh 42

Lệ mười bốn. Phòng phụ khoa tật bệnh hoặc sanh mổ (c-section), không được dựng chứng 44

Lệ mười lăm. Giáp ngọ năm nam mệnh bàn 46

1. Vô dựng, thê tử họa vong 46

2. 46 tuổi ly di bẩn nhiễm trùng sinh mủ, phúc hậu người cứu mạng được quý nhân 48

Lệ mười sáu. 21 tuổi gặp huyết quang tai ương mệnh lý 52

Lệ mười bảy. Ngũ mợ tai nạn xe cộ 54

Lệ mười tám. Trường bá phụ khỏe mạnh trường thọ 57

Lệ mười chín. Kỷ tị nam mệnh bàn 59

1. Phụ khỏe mạnh trường thọ 59

2. Quan phi tai hoạ 60

3. Lúc tuổi già nhiễm trùng đường tiểu vong thân 61

Lệ hai mươi. Số khổ nữ 63

1. Phu được não nham vong thân 63

2. Kỷ thân đã tắm thận 13 năm 64

Lệ hai mươi mốt. 48 tuổi vong sinh chảy máu não 65

Lệ hai mươi hai. 43 tuổi ly nham vong thân 67

Lệ hai mươi ba. 56 tuổi dùng tài hùng biện khang nham giải phẫu 69

Lệ hai mươi tứ. Con thứ nhiều lần tai nạn xe cộ 71

Lệ hai mươi lăm. Tiểu nhi ma túy 73

Sư phụ của thầy mệnh lệ – tật bệnh và tai ách loại

Tự hào Tính Nguyên thư viết sinh ra thời gian Năm Nguyệt Nhật Thì Chỗ nguyên thư vị trí (trang) Cấp kiểu mẫu sở đặt tên tự Ghi chú

Nhất Càn Tân mão năm (1951) 8 nguyệt giờ Tỵ 1951 8 Tị Sư phụ của thầy bàn

1 Hư quay về lệ 1(7~ 8 trang) Tá bàn luận phụ thân thọ mệnh Tật bệnh

2 Hư quay về lệ 1(8~ 9 trang) Tá bàn luận bá phụ: Tứ tử chiết tam mà tồn nhất vừa chưa lập gia đình Tai ách

Nhị Càn Đinh tị năm (66) 3 nguyệt 29 buổi trưa 1977 3 29 Ngọ Đinh tị nam mệnh bàn

1 Hư quay về lệ 11(31~ 32 trang) Năm mới tang phụ Tật bệnh

2 Hư quay về lệ 11(41~ 43 trang) Tá bàn luận thê tử bệnh Tật bệnh

3 Hư quay về lệ 11(45~ 46 trang) Tá bàn luận thê tử chuyện cũ (bệnh, răng cửa) Tật bệnh

4 Hư quay về lệ 11(50~ 51 trang) Luận số tuổi thọ Tật bệnh

Tam Khôn Nhâm tử năm (61) 7 nguyệt 5 giờ dần 1972 7 5 Dần Hư quay về lệ 12(54~ 57 trang) Ít dựng Tật bệnh

Tứ Khôn Mậu dần năm (87) 2 nguyệt 18 buổi trưa 1998 2 18 Ngọ Hư quay về lệ 23(81~ 83 trang) Phụ hảo đổ, thiên di phụ mẫu đa kị (nữu khúc hoặc đa ách), tổ phụ danh y, tai nạn trên không vong Tai ách

Ngũ Càn Nhâm tuất năm (71) 4 nguyệt 13 giờ Mùi 1982 4 13 Vị Hư quay về lệ 24(84~ 86 trang) Hung tuyến nham chuyển tuyến dịch lim-pha nham, phúc hậu được sống Tật bệnh

Lục Khôn Bính thìn năm (65) 8 nguyệt 9 buổi trưa 1976 8 9 Ngọ Hư quay về lệ 27(89~ 91 trang) Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương Tai ách

Thất Khôn Giáp dần năm (63) 2 nguyệt giờ sửu 1974 2 10 Xấu Hư quay về lệ 28(91~ 93 trang) Thanh nhạc gia mẫu mắc nham (bệnh tình được khống) Tật bệnh

Bát Khôn Nhâm tử năm (61) 7 nguyệt 11 giờ tý 1972 7 11 Tử Hư quay về lệ 31(97~ 98 trang) Luyện khí công tẩu hỏa nhập ma, hậm hực chứng, tụng kinh y hảo Tật bệnh

Cửu Khôn Đinh Mùi năm (1967) 5 nguyệt 10 buổi trưa 1967 5 10 Ngọ Hư quay về lệ 34(102~ 107 trang) Ngoài ý muốn, tật bệnh Tật bệnh và tai ách

Thập Càn Giáp tuất năm (23) 11 nguyệt giờ mẹo 1934 11 4 Mão Giáp tuất nam mệnh bàn

1 Đạo tạng lệ 5(đạo tạng 103~ 105 trang) Phạm quan chạy trốn Tai ách

2 Hư quay về lệ 37(111~ 112 trang) Hầu nham qua đời Tật bệnh

Mười một Càn Tân mão năm (1951) 9 nguyệt giờ dần 1951 9 17 Dần Hư quay về lệ 39(114~ 115 trang) Huynh mất sớm vu tâm cơ tắc nghẽn Tật bệnh

Mười hai Càn Mậu tử năm (1948) 8 nguyệt giờ Mùi 1480 8 1 Vị Hư quay về lệ 41(118~ 119 trang) Ung thư gan Tật bệnh

Mười ba Càn Đinh tị năm (66) 10 nguyệt giờ Thìn 1977 10 2 Thìn Hư quay về lệ 42(120~ 122 trang) Tá bàn luận phụ chết bệnh Tật bệnh

Mười bốn Khôn Bính thìn năm (65) 2 nguyệt giờ Thìn 1976 2 10 Thìn Hư quay về lệ 48(132~ 133 trang) Phòng phụ khoa tật bệnh hoặc sanh mổ (c-section), không được dựng chứng Tật bệnh

Mười lăm Càn Giáp ngọ năm (43) 8 nguyệt giờ Tỵ 1954 8 6 Tị Giáp ngọ nam mệnh bàn

1 Hư quay về lệ 48(137~ 140 trang) Vô dựng, thê tử chết bệnh Tật bệnh

2 Đạo tạng lệ 13(đạo tạng 165~ 167 trang) 46 tuổi di bẩn nhiễm trùng sinh mủ, phúc hậu người cứu mạng được quý nhân Tật bệnh

Mười sáu Càn Giáp ngọ năm (43) 9 nguyệt buổi trưa 1954 9 25 Ngọ Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 61~ 62 trang) 21 tuổi gặp huyết quang tai ương Tai ách

Mười bảy Khôn Đinh Mùi năm (56) 5 nguyệt giờ hợi 1967 5 2 Hợi Đạo tạng lệ 3(đạo tạng 62~ 63 trang) Ngũ mợ tai nạn xe cộ Tai ách

Mười tám Càn Tân mão năm (40) 8 nguyệt giờ Tỵ 1951 8 2 Tị Đạo tạng lệ 8(đạo tạng 80~ 81 trang) Trường bá phụ tật bệnh trường thọ Tật bệnh

Mười chín Càn Kỷ tị năm (18) 5 nguyệt buổi trưa 1929 5 22 Ngọ Kỷ tị nam mệnh bàn

1 Đạo tạng lệ 9(đạo tạng 81~ 82 trang) Phụ tật bệnh trường thọ Tật bệnh

2 Đạo tạng lệ 9(đạo tạng 102~ 103 trang) Quan phi tai hoạ Tai ách

3 Sư phụ của thầy Lúc tuổi già nhiễm trùng đường tiểu vong thân Tật bệnh

Hai mươi Khôn Giáp ngọ năm (43) 12 nguyệt giờ hợi 1954 12 8 Tị Giáp ngọ nữ mệnh bàn

1 Đạo tạng lệ 12(đạo tạng 88~ 89 trang) Phu được não nham vong thân Tật bệnh

2 Đạo tạng (đạo tạng 89~ 90 trang) Kỷ thân đã tắm thận 13 năm Tật bệnh

Nhị nhất Càn Mậu tử năm (1948) 7 nguyệt giờ hợi 1948 7 2 Hợi Đạo tạng (đạo tạng 142~ 144 trang) 48 tuổi vong sinh chảy máu não Tật bệnh

Nhị nhị Càn Ất tị năm (1965) 8 nguyệt buổi trưa 1965 8 5 Ngọ Sư phụ của thầy 43 tuổi ly nham vong thân Tật bệnh

Nhị tam Càn Ất vị năm (1955) 2 nguyệt giờ Tỵ 1955 2 7 Tị Sư phụ của thầy 56 tuổi dùng tài hùng biện khang nham giải phẫu Tật bệnh

Nhị tứ Càn Quý vị năm (1943) 8 nguyệt buổi trưa 1943 8 14 Ngọ Sư phụ của thầy Con thứ nhiều lần tai nạn xe cộ Tai ách

Nhị ngũ Khôn Kỷ hợi năm (1959) 3 nguyệt giờ sửu 1959 3 8 Xấu Sư phụ của thầy Tiểu nhi ma túy Tật bệnh

Ghi chú: 1, nguyệt, nhật, thì chọn hạng trúng thầu chú đều là nông lịch thời gian.

Lệ nhất. Sư phụ của thầy bàn

Càn tạo tân mão năm tám tháng giờ Tỵ

1. Tá bàn luận phụ thân thọ mệnh

Thí dụ như lậu mệnh, tân mão năm tám tháng giờ Tỵ, cung mệnh nhâm thìn tọa tham lang.

Cung phụ mẫu tọa năm sinh cự môn lộc, văn xương kị.

Trực tiếp biểu hiện người: Phụ hay nói, cố chấp.

Nhưng mà, phụ mẫu dĩ đệ nhất kị quý tham lang nhập mệnh, chuyển kỳ đệ nhị kị thì nhâm vũ khúc kị xuất phát từ thiên di.

Thật sâu tằng biểu hiện người:

Nhất. Phụ ký được năm sinh văn xương kị mà cố chấp, phục dĩ tham lang hóa kỵ nhập mệnh, thì kỳ chấp tính khác hẳn với thường nhân, là vì đặc biệt của tướng. Cho nên phụ cuộc đời này vô lợi nhuận, đoạt được trừ sinh hoạt cần ngoại, dư việt bán đều phó “Đổ, sắc” trầm luân. Đến đây tượng cũng chủ lậu và phụ tồn sự khác nhau, may mà người năm sinh cự môn lộc cũng hiệp nhập mệnh, thượng không được tới phản bội.

Nhị. Phụ hóa kỵ nhập mệnh tức sai ai ra trình diện kị xuất phát từ thiên di, nói kỳ một quái gở <đồng lý, lậu cũng sảo được chân truyền>. Vãn cảnh thiên vị sống một mình, ít thiên luân nhạc. Đến đây tượng cũng chủ lậu và phụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Như dễ dĩ ta ra lệnh cung xuất phát là nhâm vũ khúc kị xuất phát từ thiên di ngược lại mậu thiên cơ kị tử nữ xung điền trạch.

Đại hạn đi sinh tật ách, thì:

Đại hạn thiên di sai ai ra trình diện cung phụ mẫu năm sinh văn xương kị, chuyển hóa mà ứng với sinh bản mệnh của mệnh, thiên hai đầu sai ai ra trình diện kị, đến đây hạn hoàn phòng phụ một . Ứng với với năm nào? Xét chuyển thiên cơ kị tử nữ xung điền trạch của xấu năm chỉ sinh bất tường vậy! Giải thích như thế nào độc?

Là bản mệnh phụ ký hóa kỵ nhập mệnh, mà hung ứng với sinh xấu năm chi lưu mệnh.

Mà xấu năm trước một năm, lưu mệnh tọa tử mà lưu phụ tọa xấu, đến đây năm phụ ứng với khốn với đau khổ khó giải, tha mài tới xấu năm vừa mới nghỉ.

Ở đâu do triền miên? Dĩ phụ mệnh hóa kỵ nhập bản mệnh là nghiệp lực dây dưa mà diên họa, ô hô!

Hoặc vấn, dĩ phụ của phúc đức <điền trạch>, thiên di nói, đại hạn đạp phụ thiên di, dùng võ khúc lộc chiếu bản mệnh, chuyển thiên cơ nhập tử nữ phùng phụ phúc đức thiên cơ lộc lai hội, bản mệnh thượng kỳ phúc hậu vậy.

Đãi lưu niên nhập xấu đạp tử nữ được chư cát, vô ích với phụ thọ ư? Viết: Có thể! Nhưng phán thiên liên.

Nhiên của với nguyên lý, phụ thiên di <đại hạn mệnh> hóa cát chiếu nguyên mệnh, ngược lại chiếu tiền quý vị lưu niên là được độ phì của đất đại, là năm được nhất thiếp thuốc Đông y công hiệu như thần. Xấu năm là tọa phúc, kỳ lực tốn vậy.

Ở đâu nói lực tốn? Là được thiện nghiệp chiếu thì cát khí lưu đi, giống như cây khô gặp mùa xuân. Tọa cát, giấu mà không hiển đương tốn kỳ sắc. Ngạn vân: Tốt khoe, xấu che. Và của cùng nghĩa, dục kỳ chúng thiện rõ ràng mà chỉ chư ác niệm, bang là không trừng trị mà bình. Quan lục thân, có trợ giúp sinh mệnh lý nghiền ngẫm.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 7~ 8 trang, lệ 1. 5

2. Tá bàn luận bá phụ: Tứ tử chiết tam mà tồn nhất vừa chưa lập gia đình

Thí dụ như lậu mệnh, tân mão năm tám tháng giờ Tỵ, cung mệnh nhâm thìn tọa tham lang. Trước tiên là nói về cố sự:

Cha ta ở huynh đệ bên trong đứng hàng thứ đệ tứ, hắn cùng với ta Tam bá phụ từ nhỏ cá tính gần, vóc người bằng nhau , niên thiếu tập võ, đồng tiến cùng ra.

Ta Tam bá phụ con ngựa cao to, cá tính táo liệt, tập võ sau khi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bình thường đánh nhau gây chuyện. Sinh một lần đàn cái trung, cánh tay không đánh chết đối thủ, mà đưa tới viên cảnh TenTen tới cửa mai phục tập nã, thế là trốn đông trốn tây.

Việc này làm ta tổ phụ phiền quá mức hận tuyệt, nhìn trời ác nói nộ xích: Người này nếu không tập chính, nguyền rủa hắn tuyệt tử tuyệt tôn!

Thì giá trị lần thứ hai thế chiến, quân Nhật báo nguy, trưng binh Đài Loan nam tử trẻ tuổi nhập ngũ ra tiền tuyến. Ta Tam bá phụ ứng triệu vãng đảo Hải Nam, bởi vậy né qua hình trách.

Đóng ở đảo Hải Nam một đoạn thời gian, phục và địa phương dân bản xứ sinh thù, lại lần nữa đánh gục đối thủ. Duy thì chỗ rối loạn, vừa hiện lên hình trách chế tài. Ngươi hậu Nhật bản chiến bại, bình an trục xuất trở về, cưới vợ sinh tứ tử nhất nữ.

Nhiên trưởng tử hơn mười tuổi chết vào thuỷ ách, con thứ cũng với hơn mười tuổi vô danh uống thuốc độc bỏ mình. Mà tam, tứ tử đã tuổi gần năm mươi đều không lấy vợ, mà lại tứ tử sinh năm ngoái đầu mùa xuân nghỉ đông trong lúc, vừa bỗng nhiên bất ngờ chết bởi bệnh tim. Này đây, mặc dù được tứ tử mà đèn nhang tương tuyệt, là vừa khớp ư? Hay là nhân quả báo ứng? Hay là ta tổ phụ của ác nguyền rủa niệm lực cường đại trầm hậu?

Dĩ mệnh lý nói, Tam bá phụ cư lậu mệnh của cung phu thê, thì: Phúc đức nhâm vũ khúc kị xuất phát từ thiên di, mà Tam bá phụ mệnh dĩ canh hóa vũ khúc quyền vừa nhập thiên di, quyền kị tướng đoạt sinh ngoại, nên kỳ táo liệt đấu ngoan.

Chú: Đồng lý, độc giả đương có thể lý giải lậu nhà giáo nghiêm cẩn. Phi gây cho sợ hãi nội, thực dĩ tú tài gặp binh mà đồ hô âm âm.

Tứ tử chiết tam mà tồn nhất vừa chưa lập gia đình, đèn nhang tương tuyệt, mệnh lý thượng sao vậy thuyết?

Tam bá phụ của cung tử nữ ─ bản mệnh tật ách vị:

Nhất. Tọa kỷ hóa vũ khúc lộc chiếu mệnh, hóa tham lang quyền nhập mệnh, tử duyên hậu mà sinh tứ tử. Nhiên

Nhị. Năm sinh văn xương kị tọa phụ mẫu xung kỳ cung tử nữ, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập mệnh mà xa đối thiên di vũ khúc mệnh kị, là vì nhị kị thương kỳ tử duyên, ẩn hàm kị ra của tượng, kỳ lực vưu hãn, cho nên sai ai ra trình diện kỳ tử chết sớm.

Tam. Tam bá phụ mệnh dĩ canh thiên đồng kị, con nối dõi vị vừa dĩ kỷ văn khúc kị, song kị cùng nhập giao hữu là phá, chuyển đinh cự môn song kị tạm biệt năm sinh văn xương kị, tử duyên bị thương nặng .

Dĩ lậu luận mệnh cập đả tọa kinh nghiệm nói, đến đây cường liệt tập tử hiện tượng, nhưng khả năng tồn tại sinh không biết nghiệp lực quả báo thượng. Lậu sai ai ra trình diện biết cho rằng: Ngẩng đầu ba thước có thần minh

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 8~ 9 trang, lệ 1. 6

Lệ nhị. Đinh tị nam mệnh bàn

Càn tạo đinh tị năm (66) 3 nguyệt buổi trưa

1. Năm mới tang phụ

Người này năm mới tang phụ. Không biết mệnh bàn có thể có trưng triệu?

Đáp: Cung mệnh vô đại hạn, đệ nhất đại hạn gửi với cung phu thê . Đến đây mệnh của nét bút hỏng, phá với điền trạch được cự môn hóa kỵ năm sinh cùng trời đồng mệnh kị . Điền trạch phục dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức gia vận hạ hãm của tượng, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê <ít tiểu hạn>. Đến đây điền trạch hiệp song kị, phục dĩ kị chuyển kị xung ít tiểu hạn, đương nhiên ít tiểu vận phùng thất thường. Nguyên lý thượng kị chuyển kị của xung đã nhuệ bất khả đương, huống chi là hiệp song kị vưu liệt.

Nhiên ngươi nói thập tuổi, ta xem xác nhận cửu tuổi đạp điền trạch tức bắt đầu gia vận suy yếu, suy nghĩ tỉ mỉ rồi sau đó xin cho ta đáp án. Điền trạch vừa vi phụ của phúc đức sai ai ra trình diện phá, đương và năm mới tang phụ hữu quan; trừ thượng thức ngoại, quan phụ mệnh và phụ tật ách có hay không các phi văn xương kị và liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh trình song kị? Ngược lại tái phi hóa kỵ nhập điền trạch trình tam kị phá, phụ duyên đại thương, xác nhận đại huyết quang hoặc “Bệnh ung thư” của ách.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 31~ 32 trang, lệ 11. 1

2. Tá bàn luận thê tử bệnh

Ân sư, tất cả đều là mệnh, năm ngoái học sinh thê tử kiểm tra bản thân tra ra quái thai lựu, nằm ở noãn sào nội, bác sĩ thuyết ảnh hưởng sinh dục, giải phẫu trước sống chết nữ, chỉ đa sanh non mà không được. Thực sự là mệnh bàn không giả, mệnh là thiên định, may mắn đệ tử tốt đối thê tử tình cảm tốt hơn, vẫn chưa vì vậy mà ghét bỏ thê tử!

Học sinh tưởng đời trước khiếm thê tử trái ba! Cung tử nữ thành ác, không thể làm gì khác hơn là thính thiên mệnh nhé!

Nhưng xin hãy lão sư nhìn năm nào giải phẫu tương đối thỏa đáng?

Đáp: Nếu như có thể an bài, năm nay (05 năm) nông tháng mười một tức là thê có phúc nguyệt, đến đây nguyệt giải phẫu so sánh thuận mà ít ngại. Là thê phúc đức canh thái dương phi hóa lộc nhập giao hữu, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập nguyên mệnh phúc đức, được kỳ mệnh mậu phi tham lang lộ lai hội, nói thê có phúc. Phúc đức hội song lộc, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp .

Thì nguyên mệnh giao hữu cát ứng với lưu niên giao hữu, bản mệnh lộc chiếu lưu niên mệnh, mà bản mệnh sự nghiệp thì cát ứng với sinh tháng mười một lưu kinh nguyệt nghiệp . Mà giao hữu người, thê của tật ách, được lộc đương nói thuận.

Chuyện phiếm: Gần đây luận một mạng, mệnh bàn tổ hợp xảo và các hạ hầu như nói hùa. Vấn cập nhi tử khỏe mạnh, dư nhíu mày cáo dĩ duyên mỏng. Tái truy vấn dư viết: Người này nhược nhưng trữ hàng, nhu “Mặt mày hốc hác, tàn tật” có thể diên sinh. Tình hình thực tế vì thế tử lưỡng chân được thoái hóa tính tật bệnh mà tương tọa xe đẩy, bệnh này hiện nay y giới vô sách.

Đến đây tức cung tử nữ của thiên di vị <điền trạch> sai ai ra trình diện song kị, nên kỳ mặt mày hốc hác.

Ân sư, năm nay tháng mười một chỉ thời gian thượng an bài không ra, sang năm có thể có ổn thỏa tháng? Làm sao khán thê tử thích hợp chức nghiệp? Sử dụng mậu can tứ hoá phân tích sao? Thê tử thập ma thời gian vận khí tốt?

Đáp: Sang năm hai tháng <đạp giao hữu ─ thê tật thái dương lộc> cũng cát, là chuyển tham lang kị lại được thê mệnh tham lang lộc lai hội sinh phúc đức.

Thê sự nghiệp hiện tại yên ổn hay hảo, vận vị khai. Người ta ba mươi ba tuổi lên đại cát, lúc này người cũng thuận.

Sắp tới muốn đi kiểm tra thê tử của bệnh, 06 năm thê tử quái thai lựu cái kia nguyệt giải phẫu tốt hơn, khả phủ 07 năm giải phẫu? Giải phẫu nhượng học sinh của thê lo lắng không thôi! Tính tình cũng lớn rất nhiều!

Đáp: Sớm một chút giải phẫu chỉ lấy lựu, tối nay giải phẫu nã tử cung ─ vô tử tây qua.

Nếu như 06 năm giải phẫu, kiến nghị người ta cản ở nông lịch hai tháng phân.

07 năm, thê phúc đức dĩ canh thái dương phi hóa lộc nhập giao hữu, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức phùng đại hạn mậu phi tham lang lộc lai hội, là nói thê có phúc chạy chữa được kiện không ngại.

Thái dương lộc chiếu 07 năm phu thê, phúc “Chiếu” thắng sinh “Tọa” .

Học sinh kế hoạch nông lịch tháng giêng giải phẫu chọn dùng vi sáng lập giải phẫu, thứ hai khứ phúc tra, khán bác sĩ sao vậy thuyết? Cuối tuần giải phẫu cũng mới có thể? Nếu là hai tháng phân, thì cần đem những chuyện khác an bài một chút! Xin hãy ân sư cấp ta kiến nghị!

Đáp: Năm nay (2005 năm) 12 nguyệt còn không bằng sang năm hai tháng. Nhân:

Cung mệnh tức là thê của phúc đức, kỳ kị chuyển kị nhập 12 tháng lưu mệnh. Dĩ bản mệnh song hóa kỵ nhập lưu mệnh mà chinh thê phúc to lớn không được cát, phòng ám sinh chi tiết.

Nếu là hai tháng phân, thì cần đem những chuyện khác an bài một chút! Tháng giêng làm sao? Tháng nầy nhưng lại an bài được khai!

Đáp: Tháng giêng cát trung có phủ, miễn cưỡng có thể dùng. Hai tháng thanh cát, sao không bài hết sức khó khăn? Ta chỉ là thượng đế ý chỉ tiểu thông dịch viên, nếu như người ta còn là do dự, kiến nghị người ta: Trực tiếp tìm tới đế cầu xin.

Ân sư, học sinh của thê dựa theo nâm kiến nghị tương sinh năm nay âm lịch hai tháng phân giải phẫu lấy xuống quái thai lựu, nằm ở noãn sào nội. Thỉnh lão sư nhìn hai tháng phân ngày ấy giải phẫu cho thỏa đáng đương, thập phần cảm tạ!

Mặt khác học sinh và thê tử còn là thường cãi nhau, thê tử oán giận học sinh lười biếng, lải nhải, ai, không biết năm nay tại sao còn là như vậy? Chính xác phiền não! Có thể có kiến nghị cho ta không?

Đáp: Hai tháng đạp bản mệnh phu thê tật ách được thái dương mệnh lộc, cung mệnh người phu thê của phúc đức. Này đây hai tháng thê được chính phúc đức của phúc; chuyển tham lang nhập nguyên mệnh phúc đức phùng thê mệnh hóa tham lang lộc lai hội, thì cung phu thê là nông lịch ngũ nhật sở tọa, bảo chứng đại cát.

Là bản mệnh cung của lộc chuyển kị hội lưu nhật cung mệnh của lộc với nguyên mệnh phúc đức, mà giao cát. Đến đây tức cung mệnh người vi phu thê của phúc đức.

Cảm tạ, đa chuẩn bị vài ngày, sơ ngũ tới mười lăm nay mai ngày đó còn có thể?

Đáp: Kế tiếp là mùng chín nhật. Có thể, an bài giờ Thân khai đao.

Ân sư: Khả năng bởi vì mùng chín ở thê tử kinh nguyệt trong lúc, chỉ còn muốn bỏ qua mùng chín, không biết mùng chín sau khi ngày đó còn có thể! ? Thập phần cảm tạ lão sư nâm phân tích và chỉ đạo!

Đáp: Hai tháng phân, chỉ cần đi nguyên mệnh phu thê hoặc phúc đức chi lưu nhật đều cát, dĩ 5 cập 17 lưỡng lưu nhật đạp cung phu thê tối cát, 9 cập 21 lưỡng lưu nhật đạp phúc đức thứ cát.

Ân sư, giải phẫu chỉ có thể an bài ở mùng tám có lẽ mùng mười, thỉnh ân sư nhìn, lựa chọn ngày tốt bất năng an bài! Có điểm chột dạ

Đáp: Ngàn vạn lần biệt mùng mười, nhân hai tháng đạp giao hữu hóa tham lang hóa kỵ nhập phúc đức; mùng mười đạp điền trạch hiệp song kị tái hóa tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, cho nên trùng kích hai tháng lưu mệnh thành đại phá.

Mùng tám thì có thể coi tiểu cát, không hề hung ứng với. Yên tâm đi!

Xin hãy lão sư phân tích một chút mười lăm, hôm nay làm sao?

Đáp: Và mùng tám nói hùa, tiểu cát.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 41~ 43 trang, lệ 11. 9

3. Tá bàn luận thê tử chuyện cũ (bệnh, răng cửa)

Nếu là: Nữ mệnh nước lịch 67 năm tháng tư mười sáu nhật giờ Thìn, cái này mệnh bàn hôn nhân làm sao? Tài quan chờ giống như ở đâu phán đoán? Giờ mẹo bàn chính xác sao?

Ân sư minh giám, cô gái này tạo quả thực là đinh tị của thê tử, (lão sư chân thần, không có thể tránh được nâm pháp nhãn) lúc này thìn là đinh tị nam báo cho biết của kỳ thê tử canh giờ, tự nhiên sinh sản không giả, nhưng có thể giờ mẹo có lẽ giờ Tỵ, quả thật có đãi thương thảo. Chẳng phi tinh pháp làm sao phán định sinh nhật? ? Bổ sung tư liệu:

1. Dân quốc 76 năm tằng được hệ hô hấp trọng bệnh

2. Dân quốc 91 năm tham gia công tác, dân quốc 92 năm công tác có tốt biến động

3. Dân quốc 93 năm đăng kí kết hôn, vô chính thức hôn lễ nghi thức.

Lão sư, đinh tị nam mệnh bàn hẳn là không có lầm ba? Mặt trên tư liệu có thể không đẩy dời đi nữ mệnh sinh nhật?

Đáp: Đinh tị nam mệnh bàn giám chư chuyện cũ và thê trên thuật trạng huống, lý nên không có lầm.

Thí dụ như thê tằng được hệ hô hấp tật bệnh, là thê của tật ách dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, chuyển nhâm vũ khúc kị sinh sự nghiệp cho nên cũng. Đến đây tượng cũng chủ thê của răng cửa chỉ có tổn thương, là sự nghiệp làm vợ của thiên di cho nên cũng.

Thê 91 năm được công tác, là đại hạn ký “Đạp” cung phu thê, là 91 lưu niên cung phúc đức . Dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách được tự hóa lộc, là thê tính không được rảnh rang mà sự nghiệp được cơ duyên dĩ nhập thân.

92 năm được công tác hảo biến động, là thê tật ách được thái dương mệnh lộc, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức , được thê mệnh <đại hạn đạp của> mậu tham lang lộc lai hội, nghiên đến đây năm thê tất hân du , chuyển nhâm vũ khúc kị thùy tượng sinh sự nghiệp cho nên cũng.

Thái thần nhé! Thê tử quả thực phía trước hàm răng khuyết tổn một viên, dẫn đến thoạt nhìn răng cửa tựa hồ một viên!

1. Thiên di + vũ khúc đại diện hàm răng?

Đáp: Thiên di vì thế hình người sinh ngoại biểu như cung vị, bao hàm ngũ quan và năng lực. Phụ mẫu thì là thiên di cộng tông sáu vị, cũng thuộc biểu như cung vị, bao hàm khí chất và hàm dưỡng. Vũ khúc thuộc kim, hàm xỉ cốt cập mũi phế .

Nguyên lai là cung thiên di đại diện bộ mặt dáng vẻ, cái khác cung vị có thể đại biểu bản thân bộ vị sao?

Đáp: Người ta vẫn là không có biết rõ ràng, cung thiên di đại diện tất cả ngoại tại xem tới được bất luận cái gì bộ phận, túi quát tứ chi, đầu, hung, phúc, bối. Cho nên ra lệnh cho cung là đầu nói đến dư không đáng đưa bình!

2. Ngọ cung là đầu các loại nói có thể là thật?

Đáp: Thiên chân vạn xác. Ngọ là đầu, tị vị hai vai, thìn thân là hung, mão dậu thắt lưng, dần tuất cổ, hợi xấu lưỡng đủ, tử là hạ âm. Cho nên nam mệnh phùng thái dương kị, nữ mệnh phùng Thái âm kị sinh tử vị, đa không được dựng hoặc ít con nối dõi.

3. Cung mệnh là đầu, cung thiên di là đủ các loại thuyết pháp cũng là thật sao?

Đáp: Nói vậy tương đối không thích hợp, ứng với thuyết thiên di là hình sinh ngoại cử chỉ hình tượng, mà mệnh thì là nội tại cá tính tư duy.

Hiệu quả và lợi ích nhật thịnh xã hội, sáng lập không ít cảo tiểu thông minh ki tài; tin hết thư không bằng vô thư, đọc sách nhưng yêu cầu thận giải trừ.

Lão sư, học sinh thê tử sinh nhật tuyệt đối chuẩn xác, canh giờ nhược giờ mẹo, có hay không phù hợp dĩ vãng chuyện thực?

Kết luận canh giờ cần cái nào tư liệu?

Đáp: Không cần tái phí tâm. Thê mệnh như thế nào, chích cần phải chăm chú từ mạng ngươi bàn suy lý tức được, là nên học một ít co lại luận lục thân liễu.

Kinh tế cho phép thì, mau nhanh giúp ngươi thê làm tốt răng cửa, nhật hậu phát tài đa mãi tốt hơn y phục, đồ trang điểm cho nàng. Bởi vì, người thích đẹp.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 45~ 46 trang, lệ 11. 11

4. Luận số tuổi thọ

Thấy nâm giơ một số tuổi thọ án lệ. Trong lòng sợ hãi, học sinh mệnh bàn tật cung của tam phương phùng song kị, chuyển nhập phúc đức, có hay không bản thân ý có vấn đề lớn ư? Bản hạn Hóa kị tái nhập bản tật cung, có hay không chí khí vị thù thân chết trước ư? Phúc đức được song kị, học sinh có hay không số tuổi thọ không dài người?

Đáp: Phúc đức được song kị, trên cơ bản nhân sinh tất có đau khổ. Được đau khổ tức là hoàn lại nghiệp lực, xin hỏi nhữ nhà thay đổi không được đau khổ ư? Hơn nữa, thiên di hóa kỵ nhập giao hữu, chuyển kị cũng nhập phúc đức thành tam kị, lệnh người ta tạo thành đối với người tế sợ hãi cảnh giác, không được đau khổ ư? Đau khổ đã trọn vậy! Đau khổ đủ thì nghiệp tiêu, không cần ngạnh tâm.

Số tuổi thọ dài ngắn, nhu nhìn chung kỳ phúc. Này đây phúc đức, thiên di, tử nữ cần phải cộng tố dĩ định phúc quyết thọ. Phúc hậu thì phùng cướp cũng nhiều lần thoát chết hoặc chuyện lớn hóa nhỏ.

Đúng là gia thay đổi nổi khổ! Nhân tế quan hệ quan hệ trọng đại, nhân tế thượng làm sao có thể thay đổi thiện?

Đáp: Nhân tế thượng chỉ cần không được tâm tồn ác niệm, là được yên tâm phòng nhân. “Quân tử” vốn là hẳn là “Chi giao nhạt như thủy”, quải niệm vô quan tâm! Đoán đoán nhữ phúc độ dày:

Nhất. Năm sinh Thái âm lộc với phụ mẫu, chuyển tân văn xương hiệp phi hóa lộc nhập thiên di, được nhất lộc.

Nhị. Thiên di giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, tái được nhất lộc.

Tam. Mệnh hóa thái dương lộc với giao hữu, phúc nhân trị thiên lương cũng lộc với giao hữu hội tật ách quyền, chuyển tham lang kị hiệp song lộc sinh phúc đức, tái được lưỡng lộc nhất quyền.

Tống của, nhữ phúc được tứ lộc nhất quyền, quyết không là đoản mệnh quỷ, bảy mươi có thừa! Nhưng phúc đức ký sai ai ra trình diện phá, đương đa tích đức, duy trì liên tục dưỡng sinh vận động, bằng không lúc tuổi già khỏe mạnh phẩm chất nghèo nàn.

Dưỡng sinh vận động là thập ma dạng vận động?

Đáp: Thí dụ như đi mau, thái cực quyền, Ngũ cầm hí, chính thống khí công, bơi, leo núi chờ.

Như có thể khiến cho tinh thần và thân thể không mất “Tùng, tịnh” vận động, gần đây sinh dưỡng sinh vận động.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 50~ 51 trang, lệ 11. 14

Lệ tam. Ít dựng

Khôn tạo nhâm tử năm (61) 7 nguyệt giờ dần

Người này tử nữ vận làm sao? Hội mang thai sao?

Nhất. Mệnh hóa kỵ nhập phụ mẫu , chuyển kị xung sự nghiệp; mà sự nghiệp cung lại thấy tự Hóa kị ra. Sự nghiệp người, tử nữ của tật ách cũng.

Tống nói của, tử nữ thân thể và bản mệnh thân thể duyên thiếu hậu <đệ nhất kị tiên xung tật ách tái phá tử nữ thân thể>, ít dựng của tượng.

Nhị. Bản mệnh của tật ách dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập cung tử nữ tức sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, đến đây tượng cũng chủ ít dựng hoặc dễ sanh non của tượng.

Tống đến đây nhị thức, mang thai cơ hội không nhiều lắm, dù có cũng phòng sanh non. Xem ra chỉ có xin giúp đỡ sinh bác sĩ một đường,

Tận hết nhân lực ba!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 54~ 57 trang, lệ 12

Lệ tứ. Phụ hảo đổ, thiên di phụ mẫu đa kị (nữu khúc hoặc đa ách), tổ phụ danh y, tai nạn trên không vong

Khôn tạo nông lịch 87 năm 2 nguyệt buổi trưa sinh, kỳ phụ thiếu nhất cái mông to trái, luôn nơi vay tiền. Kỳ phụ huynh đệ tỷ muội đang lúc có một chút tài sản phân cưu, nguyên bản ở lão gia, năm ngoái dọn ra ngoài. Cũng là năm ngoái lại thêm một đệ đệ. Xin hỏi ân sư, đến đây mệnh bàn chính xác phủ? Nên như thế nào khán?

Đáp: Đến đây mệnh lệ khả năng chính xác, nhưng một chút hạng mục công việc ta như trước không giải thích được! Thử luận dĩ cẩn cung tham khảo:

Phụ tài bạch tọa năm sinh thiên cơ kị phục thiên cơ tự Hóa kị ra, nguyễn túi thường ngượng ngùng; ở đâu do? Tái tố kỳ lộc tượng là phi tham lang phi hóa lộc nhập phúc đức vừa phùng tham lang tự Hóa kị ra, là vì tài lộ đại chìm đại di động, không đúng lẽ thường. Cho nên phỏng đoán kỳ phụ hảo đổ, vì vậy tài vụ thối nát!

Bản mệnh cung dĩ văn xương hóa kỵ nhập phụ thiên , mà phụ mệnh cũng dùng võ khúc Hóa kị nhập thiên di, là phụ thiên di luy nhị kị; chuyển thiên di hóa Thái âm hóa kỵ nhập nguyên mệnh phụ mẫu, thì: Kỳ phụ thiên di hoặc phụ mẫu được tam kị, đáng nói của kỳ phụ là đặc biệt, vô trí, hoặc nhân cách nữu khúc, vô tín, quẫn thái lộ mà ít lòng xấu hổ, dồn bốn bề thọ địch, tránh xa tha hương mới nghỉ.

Thượng đế muốn hủy diệt một người, trước phải khiến cho cuồng! Đến đây kỳ điển hình kiểu mẫu, nghiệp lực trứ thực đáng sợ.

Thường sai ai ra trình diện loại đến đây phụ mệnh tổ hợp, nhưng thấy an phận thủ củ, mà thôi thân không được tự làm bậy lại gặp thiên nghiệt, ngoài ý muốn đại huyết quang, dồn lệnh triền miên giường bệnh nhiều, cử gia khốn đốn, quan người che mặt cùng khóc!

Điền trạch phục ất thái dương hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, đa kị hỗn loạn, dòng họ phỉ nhổ, gia viên bất năng thủ, chỉ tương trôi giạt khấp nơi!

Điền trạch ất thái dương hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu đây là thuộc thể xung sử dụng? Lúc này cha mẹ của cung là chỉ phụ mệnh?

Phụ điền trạch (quan) vừa Thái âm hóa kỵ nhập phụ mẫu, đây là do sử dụng trở về cơ thể, chỉ nhà tan? Lúc này cung phụ mẫu là chỉ thê của điền trạch?

Ân sư trình bày và phân tích phi thường tinh chuẩn, cha là một ổn định mà thu nhập tốt công tác (nhân viên công vụ), đại gia bách tư bất đắc kỳ giải kỳ vi ở đâu mắc nợ buồn thiu. Kỳ thực bằng hữu của hắn đối với hắn cũng không tệ lắm, bắt đầu còn có thể cho hắn mượn tiền, thế nhưng một … mà … Tái, tái mà tam có tá vô hoàn, đại gia đương nhiên đều biết sợ. Mà hắn hình sinh ngoại cho người cảm giác đích thật là sảo ngại ấu trĩ, năm mươi mấy tuổi nhân hoàn như đứa bé vậy không hợp tâm ý của hắn giống như nhân cáu kỉnh. Cũng đích thật là và mẫu thân, đệ muội huyên chúng bạn xa lánh, ám chỉ hắn bàn ly để tránh khỏi liên lụy gia tộc. Chích đáng thương thê tử của hắn được bồi hắn mà sống sống bôn ba chịu tội. Kỳ thê nhỏ hơn hắn gần hai mươi tuổi, là một phi thường tốt người đó, mỗi lần thấy nàng được mở miệng hướng nhân vay tiền chính xác giác lòng chua xót không đành lòng.

Lánh đến đây tạo gia gia là vị nổi danh trung y sư, tằng được tưởng tổng thống tiếp kiến, nhưng ở Đài Loan một lần nổi danh máy bay rủi ro vừa ngoại bỏ mình, đến tận đây gia đạo dần dần đi xuống sườn núi, nhưng là nhưng rốt cuộc một bác sĩ thế gia. Giá ở đây mệnh bàn trung tá cung khả phủ nhìn ra?

Đáp: Đến đây mệnh bàn sinh nhật cực kỳ tinh chuẩn. Kỳ phụ kẻ khác không thể tưởng tượng nổi hành vi tức là kỳ phụ của thiên di và phụ mẫu là đa kị phá, lưỡng hình sinh ngoại của cung rách nát, phi thương thân thì hành vi dị thường, dồn lệnh vô đặt chân địa! Thiên di người, xã hội cũng. Sai ai ra trình diện phá, thường không bị khẳng định và dễ dàng tha thứ!

Tổ phụ mượn dùng cung phúc đức, kỳ tật ách hóa tham lang phùng năm sinh thành đôi lộc sinh phúc đức, tham lang ngũ thuật được song lộc, nên kỳ y duyên. Dùng cái gì năng lực danh văn? Là:

Nhất. Kỳ thiên di ất Thái âm hóa lộc nhập nguyên mệnh phụ mẫu phùng hóa quyền năm sinh, hình sinh ngoại của cung cát hóa, đương dương danh.

Nhị. Kỳ thiên di hóa thiên đồng quyền phùng kỳ giao hữu bay trên trời cùng lộc cộng hội sinh bản mệnh sự nghiệp, chúng củng tự cao.

Tổ phụ dùng cái gì tai nạn trên không vong thân?

Kỳ thiên di hóa cự môn hóa kỵ nhập điền trạch phùng đối cung năm sinh thiên cơ kị, chuyển thái dương hóa kỵ nhập nguyên mệnh tật ách vừa hội văn xương mệnh kị; mà lại kỳ phúc đức vừa hóa Thái âm kị hội xung tật ách, kỳ phúc phá hết vậy!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 81~ 83 trang, lệ 23

Lệ ngũ. Hung tuyến nham chuyển tuyến dịch lim-pha nham, phúc hậu được sống

Càn tạo nhâm tuất năm (71) 4 nguyệt giờ Mùi

Giá là đệ đệ ta sinh nhật. 71 năm 4 nguyệt giờ Mùi sinh

Hắn ở đệ nhị đại hạn thì ly mắc hung tuyến nham chuyển tuyến dịch lim-pha nham, quá trình cao liều thuốc trị bệnh bằng hoá chất, điện liệu, cuối cùng từ quỷ môn quan cứng rắn kéo lại. Ta khổ tư liễu thật lâu, vẫn là không cách nào tìm tòi nghiên cứu vì sao hắn có như thế lớn kiếp nạn. Ta chỉ có nghĩ đến hai điểm, (cũng hoàn có thể sai), nhất là hay là mạng hắn trung vũ khúc Hóa kị gia sát, có tiên thiên ly mắc bộ ngực của tật đau buồn âm thầm. Hai là đại hạn cung tật ách liêm trinh tự Hóa kị. Trừ lần đó ra thực sự nhìn không ra thập ma. Thỉnh lão sư không ngại chỉ điểm, cảm tạ.

Đáp: Tiên từ bản mệnh hạ thủ, được đến đây trọng đại tật bệnh, cách cục tất có đại thương.

Tật ách hóa Thái âm hóa kỵ nhập giao hữu, chuyển tham lang hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh; phúc nhân trị vũ khúc hóa kỵ nhập mệnh phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị, xa đối cung thiên di tật ách hóa lai tham lang kị, thì phúc, tật nhị cung lệnh cung mệnh thụ vội vả sinh tam kị.

Tái dĩ cung mệnh xuất phát, hóa thiên đồng hiệp vũ khúc hóa kỵ năm sinh nhập huynh đệ, nói chữ khúc hóa kỵ nhập phụ mẫu phùng thiên di bay tới thái dương kị cộng xung bản mệnh tật ách.

Thì tổng cộng xâu chuỗi tứ kị, kỳ phúc có trở ngại! Dùng võ khúc song hóa kỵ nhập mệnh, cho nên ly hung tuyến nham.

Cảm tạ nâm chỉ điểm. Vãn bối nô độn tái thỉnh giáo một chút, cung tật ách phát sinh của kị trực tiếp xung mệnh, cân kị chuyển kị sau khi xung mệnh có gì bất đồng? Loại này kị chuyển kị phương thức có hay không chỉ có thể chuyển một lần? Lần đầu tiên kị rơi cung vị cân chuyển kị sở nhập cung vị đang mở thích trên có thập ma bất đồng? Xin hỏi làm sao suy đoán đệ nhị đại hạn là phát bệnh hạn? Vạn phần cảm tạ.

Đáp: Kị chuyển kị chỉ có thể chuyển một lần, trừ phi đụng tới hóa kỵ năm sinh, mệnh kị cập tự Hóa kị kị ra, kị ra đến đối cung chờ, tự nhiên là phải tái kị một lần.

Kị trực tiếp xung mệnh, cân kị chuyển kị sau khi xung mệnh kết quả tương đồng, chỗ bất đồng người kị chuyển kị gia tăng rồi cung vị tham khảo điều kiện, có trợ giúp sinh câu trả lời phân tích.

Người ta đệ tật ách hóa Thái âm hóa kỵ nhập giao hữu xung huynh đệ , chuyển tham lang hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh hội phúc đức nhập mệnh trình vũ khúc song kị, tam kị phá sinh mệnh, thiên, mệnh, thiên không phải là đệ nhị đại hạn huynh đệ cung phùng phá ma? Sở dĩ đệ nhị đại hạn phát bệnh!

Kể trên mệnh kị cập tự Hóa kị kị ra, kị ra đến đối cung chờ, tự nhiên là phải tái kị một lần.

Như, cung mệnh Hóa kị đáo cung phúc đức, bản làm trọng hưởng thụ có lẽ đa ưu phiền, nhưng phùng cung phúc đức tự Hóa kị kị ra, thì cần phải lại từ đối cung cung tài bạch chuyển kị? Còn là?

Mà lên thuật phùng cung phúc đức tự Hóa kị giải thích thế nào?

Đáp: Nếu nói tự nhiên là phải tái chuyển kị một lần tức nói đến đây cung phúc đức cái này tự Hóa kị! Lúc này và đối cung tài bạch một chút cũng không có liên quan, chớ tự tìm phiền toái!

Lộc chuyển kị, nhiên ở kị chuyển kị?

Đáp: Lộc chuyển kị và kị chuyển kị là đều tự độc lập hai chuyện khác nhau, giảng bất đồng nhân quả bất đồng tượng nghĩa, không được nói nhập làm một!

Tật bệnh liên lụy cung vị có cung tật ách, huynh đệ cung, cung phúc đức cùng với cung mệnh? Vậy hắn 88 năm (kỷ mão năm) phát bệnh là bởi vì bản mệnh cung tật ách kị chuyển tham lang kị xung lưu niên cung tật ách, hay là dùng đại hạn cung tật ách khí số vị huynh đệ cung thiên đồng kị lưu niên cung mệnh quan hệ? Đối sinh ứng với sự năm, thủ bản mệnh bàn kị hoặc là đại hạn bàn kị ư? Còn có, bản cung phát ra kị tương đối hung còn là phục viên và chuyển nghề kị ư? Mặt khác, lão sư lúc trước nhắc tới ở bản mệnh bàn thượng, mệnh kị nói chữ khúc kị xung cung tật ách, lúc này cung thiên di cũng hóa thái dương kị chen vào phụ mẫu xung tật ách, đối sinh cung thiên di mà nói, nên giải thích như thế nào? Loại này khán cái khác cung vị có hay không có chen vào đồng nhất cung vị ý nghĩa là thập ma?

Đáp: 88 năm (kỷ mão năm) phát bệnh là bởi vì bản mệnh cung tật ách kị xung huynh đệ hội huynh đệ thiên đồng mệnh kị, chuyển tham lang kị xung mệnh hội cung mệnh vũ khúc nhị kị . Thì, tật ách biến thành đệ nhất kị là xung huynh đệ , kỳ đệ nhị kị điều không phải bị thương đệ nhị đại hạn huynh đệ bản thân vận sao? Sở dĩ đệ nhị đại hạn phát bệnh. 88 năm phát bệnh là bởi vì lưu niên phúc đức hung ứng với bản mệnh phúc đức, lưu niên tật ách hung ứng với bản mệnh tật ách.

Phúc đức tam phương phúc đức, thiên di lưỡng cung, chuyện liên quan đến nhân quả nghiệp lực, luận đại ách đương nhiên bất năng quên. Phàm luận sự, đương nhiên không thể để lộ thất kỳ tương quan cần phải xem thêm cung vị.

Sở dĩ năng lực chạy ra quỷ môn quan, tất có kỳ phúc. Phúc báo vị hết thảy có thể giải tai.

Phúc nhân trị thiên lương phi hóa lộc nhập tử nữ phùng Hóa lộc năm sinh, mà tật ách dĩ thiên lương quyền lai cát hội, trục quay nữ hóa cự môn hiệp song lộc nhất quyền quay về tật ách, lại được đại hạn mệnh phi cự môn lộc cát giao, đa phúc đương không chết. Nhữ phụ mẫu công đức đại vậy!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 84~ 86 trang, lệ 24

Lệ lục. Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương

Khôn tạo bính thìn (65) năm 8 nguyệt buổi trưa

Có nhất vị bằng hữu, ở năm nay (06 năm) nông lịch tháng năm thì tự hành kỵ xe đạp, ở vô ngoại lực ảnh hưởng dưới rơi xuống, xương bánh chè vỡ thành hai nửa, nhu sử dụng quải trượng nâng, nhưng một nghiêm trọng đến cần khai đao, bác sĩ thuyết cần hơn ba tháng phục hồi như cũ kỳ, mặt khác ngón tay cũng có nữu thương. Người cung cấp sinh nhật là nông lịch 65(nữ) năm tám tháng hơn một giờ chiều sinh, nhưng là không quá năng lực xác định sinh thì, thuyết cũng có thể là một điểm trước đây. Nhưng ta tống ra bàn hậu suy tư hồi lâu, vô pháp tìm ra gặp chuyện không may quỹ tích. Khả phủ thỉnh cầu lão sư hỗ trợ định một bàn?

Nàng là học âm nhạc, nhỏ gầy, có một ca ca. Người hiện nay ở nước ngoài niệm nghiên cứu sở. Nhân cho ta cảm giác chủ quan mình, kiên cường, rất cảm nói chuyện, dễ đắc tội với người (nhưng tựa hồ cũng vô tâm). Tằng có một lần hôn nhân (2001 kết hôn, 03 xảy ra vấn đề), chích gắn bó liễu hai năm tức ly hôn.

Đáp: Suy tư nửa ngày, tựa hồ buổi trưa mệnh bàn so sánh “Tiếp cận” trạng huống. Cẩn cộng tham khảo thử thuật!

Nhất. Nhỏ gầy: Tật ách hóa thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, thuộc không mập. Thiên di tái hóa cự môn vừa hóa kỵ nhập mệnh, thì ※ hình thể tất nhiên ngâm nước.

Nhị. Là học âm nhạc: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ, phùng tật ách hóa tham lang lộc lai hội, có tài nghệ tính hướng và cố chấp. Chuyển huynh đệ bay trên trời cùng kị hiệp phi hóa lộc nhập tài bạch tái phùng Hóa lộc năm sinh, nói đến đây tài nghệ duyên hậu tịnh có thể phát tài. 〈※ chú: Như dễ tật ách là thiên di, là thuộc cây khí cao hơn>

Tam. Ngoài ý muốn xương bánh chè toái: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ hung đối giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh, lệnh đại hạn tật ách thụ phá. Đến đây phúc đức của kị phá tan đại hạn tật ách, ngược lại phá tan lưu năm tật ách.

Dùng cái gì ngoài ý muốn? Là tiền thuật vóc người nhỏ gầy tật ách và thiên di hóa thiên cơ , cự môn cộng hóa kỵ nhập mệnh hữu quan. Cung mệnh là đại hạn phúc đức, thụ song kị đương ngại.

Thì: Bản mệnh phúc đức thương đại hạn tật ách, ứng đối sinh bản mệnh tật ách thương đại hạn phúc đức.

Tứ. 2001 kết hôn, 03 xảy ra vấn đề: Phu thê dĩ cự môn phi hóa lộc nhập mệnh phùng thiên di hóa cự môn kị lai hội, là tình cảm dễ gặp nạn, thường phùng bên thứ ba tham gia.

Bản mệnh phu thê hóa cự môn phi hóa lộc nhập mệnh, thì là đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh. 2001 kết hôn, là lưu niên phu thê nặng điệt bản mệnh cung được phu thê lộc, mà lại lưu niên mệnh hóa cự môn quyền vừa nhập bản mệnh, cho nên hôn.

Nhiên cung mệnh cập phu thê hóa song văn xương kị với phụ mẫu <đại hạn điền trạch>, ngược lại vũ khúc song kị xung nguyên mệnh điền trạch. Thì đến đây vũ khúc song kị chẳng phải nhập sinh 2001 lưu niên tật ách? Nên năm lý nên tình cảm có ngại, khả năng bị tức giận kết hôn.

Tiền thuật mệnh cập phu thê hóa song văn xương kị với phụ mẫu, ngược lại vũ khúc song kị xung nguyên mệnh điền trạch, tượng cũng chủ chia lìa. Mà lại giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh phục tự Hóa kị, hôn nhân sáu vị có thương tích, ăn thì không ngon; phúc đức vừa hóa tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ tái thương hôn nhân sáu vị, cùng sàng cũng dị mộng!

2002 năm phúc đức sai ai ra trình diện liêm trinh kị, đến đây tức không thú vị vậy!

Ngũ, người này cho ta cảm giác chủ quan mình, kiên cường, rất cảm nói chuyện, dễ đắc tội với người: Mệnh tọa năm sinh thiên cơ quyền, phúc đức vừa hóa cự môn quyền nhập mệnh, phục dĩ văn xương hóa kỵ nhập phụ mẫu. Đương nhiên mình, kiên cường hình sinh sắc, dễ đắc tội với người.

Lục, xương bể: Bản mệnh cung cập đại hạn mệnh hóa song văn xương kị với phụ mẫu, ngược lại vũ khúc song hóa kỵ nhập tử nữ. Vũ khúc thuộc kim vi cốt.

Cảm tạ nâm cặn kẽ giải thích, hoạch ích lương đa. Trải qua tầm vấn đương sự người, sự thực cân lão sư nâm phán đoán suy luận rất phù hợp. Người 01 năm hôn nhân là tương đối thuộc về trùng động nhất thời, cũng không có nghĩ đến lâu dài, thậm chí bản thân nàng lúc đó cũng ý thức được mới có thể hội ly dị, hơn nữa mẫu thân cường liệt phản đối, nhưng nhưng kiên trì kết hôn. Mà kết hôn đương niên hưởng tuần trăng mật thì đã làm cho rất hung, năm sau (02) năm giống như lão sư theo như lời, vấn đề nghiêm trọng. Đến nỗi là thập ma vấn đề, chỉ nói chủ yếu là cá tính vấn đề. Vấn có hay không có bên thứ ba tham gia vân vân sự, người thì trả lời: Người cân tiên sinh song phương đều có (người thuyết có phân cao thấp ý tứ hàm xúc, nhân tiên sinh khác giới duyên trước khi cưới hôn hậu đều tốt). 03 năm đã ở riêng ít gặp mặt, cuối cùng cuối năm ký tên ly hôn.

Đương sự muốn hỏi lão sư, người hay không còn có hôn duyên, ở bao thuở? Còn có hiện tại chân phục hồi như cũ thượng khả, nhưng ngón tay thương, hơn nữa thương hậu nhưng kế tục luyện cầm mà dẫn phát gân bắp thịt viêm, có hay không hội chuyển biến xấu?

Đáp: Dù sao phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, mà được phúc nhân trị quyền lai củng cố, đương nhưng có hôn duyên. Dĩ dư lậu sai ai ra trình diện, 35 tuổi phải có hảo hôn nhân.

Lại mời vấn, vũ khúc kị chủ thương cốt, ngày đó cơ kị là thương tứ chi? (hoặc là gân cốt? ) có gì bất đồng?

Đáp: Thiên cơ chủ thủ, ngón tay, ngón chân cập tóc. Cũng chủ gân. Tật ách thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, khả năng dằn vặt cửu ta. Nhưng năm nay (06 năm) đạp nguyên mệnh tật ách, hóa tham lang lộc chiếu đại hạn tật ách, chuyển thiên đồng kị phùng Hóa lộc năm sinh chiếu năm nay tật ách, việc nhỏ nhất cái cọc.

Vì sao đến đây mệnh mặc dù kết hôn nhưng vô sanh tử, ở mệnh bàn có hay không có thể tìm ra dấu hiệu? Cảm tạ nâm ~

Đáp: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ hung đối giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh, chuyển thiên đồng hiệp song hóa kỵ nhập tài bạch; tử nữ cũng thiên đồng hóa kỵ nhập tài bạch, tam kị thương phúc, chỉ không được dựng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 89~ 91 trang, lệ 27

Lệ thất. Thanh nhạc gia, mẫu mắc nham (bệnh tình được khống)

Khôn tạo giáp dần năm (63) 2 nguyệt giờ sửu

Đối sinh tài nghệ phương diện, lão sư ở trong sách thứ 202 trang thì có nói đến, ngoại trừ tham lang một sao ngoại, nguyên lai liêm trinh cũng là có thể chủ tài nghệ. Dưới đây mạng này tạo có thể nói là Đài Loan hiện nay trẻ tuổi giọng nữ nhạc trong nhà kiệt xuất nhất một vị. 63 năm thứ nông lịch hai tháng giờ sửu. Thái dương cự môn ở dần tọa mệnh. Đồng dạng cũng là phúc nhân trị tham lang lộc với huynh đệ phùng tật ách hiệp lộc quyền vừa hóa tham lang lai hội. Lúc này tài bạch giáp cũng hóa liêm trinh lộc phá quân quyền chuyển tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ;

Đáp: Thanh nhạc, vũ đạo tương đối thiên hướng liêm trinh lộc.

Sự nghiệp cũng hóa vũ khúc quyền nhập huynh đệ (giá quyền có thừa phân hiệu quả sao? );

Đáp: Mệnh tam phương hóa lộc, quyền lai hội, đều có gia phân hiệu quả.

Vừa huynh đệ đinh chuyển cự môn hóa kỵ nhập phu thê vừa phùng mệnh thiên đồng lộc chiếu sự nghiệp (phu thê bản cung tự hóa thiên đồng lộc khả phủ coi là lại thêm nhất lộc? ), vậy cũng phủ lại do phu thê chuyển kị một lần? Sở dĩ vừa dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập tật ách phùng Hóa lộc năm sinh quyền, có hay không bởi vì như thế phi hóa sở dĩ thành tích văn hoa? Thuộc cát tướng?

Đáp: Huynh đệ đinh chuyển cự môn hóa kỵ nhập phu thê? Nghĩ sai rồi ba.

Là huynh đệ hóa thiên đồng quyền nhập phu thê phùng mệnh lộc cập tự hóa lộc, chuyển liêm trinh hiệp song lộc nhất quyền nhập tật ách hội Hóa lộc năm sinh cập tài bạch lộc, cường hóa mệnh cách.

Tật ách nhiều lắm lộc, quyền cát hội, chuyển tham lang nhập huynh đệ vừa phùng phúc đức lộc hội; tái chuyển cự môn hiệp chư phúc nhập mệnh, lại được giao hữu bay tới cự môn lộc, nên kỳ tài cao, thu nhập hảo, tiếng vỗ tay đa.

Huynh đệ cung hóa quyền phi hóa lộc nhập phu thê phùng mệnh lộc cập tự hóa lộc. Cái này mệnh bàn nhượng ta nghĩ khởi nâm trong sách mệnh lệ nhất một giáp nam. Nhưng vị này giáp dần nữ bằng cấp cao, hiện nay âm đọc nhạc bác sĩ, có phải là hay không người chỡ đi thật tốt? Lại đang năm ngoái đến đây mệnh mẫu thân ly mắc bệnh ung thư, hiện nay là có khống chế được. Có phải là hay không bởi vì mẫu thân cung (huynh đệ) đinh cự môn Hóa kị nhập mệnh phùng năm sinh thái dương kị, vừa hội phụ mẫu (mẫu thân cung phúc đức) hóa cự môn kị cũng nhập cung mệnh, mà giảm phúc?

Đáp: Đến đây tạo 25 tuổi tiền đọc sách vận tất có khúc chiết, khả năng nặng thi hoặc bị đương, là bản mệnh phụ mẫu tạo thành đệ nhị đại hạn phụ mẫu song kị cho nên cũng.

Bản mệnh phụ mẫu hóa Thái âm lộc, thiên đồng quyền nhập đệ tam đại hạn mệnh , phùng phúc đức quyền cập mệnh lộc, tự hóa lộc giao nhau, kế tam lộc lưỡng quyền. Chuyển liêm trinh kị hiệp chư cát nhập tật ách tái phùng Hóa lộc năm sinh; lúc này tật ách Hóa lộc năm sinh tất chuyển kị hiệp tứ lộc lưỡng quyền nhập huynh đệ vừa hội phúc đức lộc.

Huynh đệ ký tọa hậu phúc dĩ cự môn hóa kỵ nhập mệnh phùng giao hữu lộc, dồn lệnh 27 tuổi lên thi vận tiệm thuận, 30- 34 tuổi thế như chẻ tre.

Kỳ mẫu là bởi vì mệnh, phúc tạo thành tam kị trở ngại ly nham, có khống chế được lý do trước đây thuật huynh đệ cập phụ mẫu biến thành đa hội hội chư cát cho nên cũng!

Phúc đức và thiên di đồng chúc phúc đức tam phương, đều và thiên phú và cây khí hữu quan. Chân chính trời sinh dị bẩm cao thủ, đa nhu được đến đây nhị cung lộc, quyền cát hội.

Đến nỗi mệnh cập tật ách so sánh thuộc ngày mốt hứng thú và tính hướng, như nhau nhu lộc, quyền cát hội khiến cho hứng thú nồng hậu.

Trừ lộc, quyền ngoại, vưu ái kỳ kị có thể vào phúc đức, mệnh, tật ách tam cung, khiến cho được kéo dài dụng tâm và nỗ lực, phương trăn thượng thừa công phu.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 91~ 93 trang, lệ 28

Lệ bát. Luyện khí công tẩu hỏa nhập ma, hậm hực chứng, tụng kinh y hảo

Nhâm tử nông lịch 61 năm bảy tháng nào đó ngày thì sinh, nữ tính!

Người này tằng sinh 25 tuổi tả hữu luyện khí công tẩu hỏa nhập ma tinh thần tan vỡ, u buồn chứng, hậu niệm Phật trải qua ba năm mà tự lành! Đẩu số nguyên lý sao vậy khán?

Đáp: Thiên di dùng võ khúc hóa kỵ nhập tài bạch hội hóa kỵ năm sinh, tật ách dĩ tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, thì phúc đức tam kị là phá.

Tài bạch vũ khúc hóa kỵ năm sinh ký hội tam kị lực, ất thái dương hiệp tam kị lực nhập “Tử nữ” . Mà mệnh dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, chuyển cự môn <ám diệu> nhập điền trạch xa văn thơ đối ngẫu nữ của phá trình tứ kị.

Cho thấy kỳ nơi ở hoàn cảnh trứ âm tà, tối nên dời, trường trì trải qua nguyền rủa.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 97~ 98 trang, lệ 31

Lệ cửu. Ngoài ý muốn, tật bệnh

Đinh Mùi năm 5 nguyệt buổi trưa sinh.

25 tuổi hoặc là 26 tuổi khoái nông lịch 7 nguyệt thì, thiếu chút nữa bị vượt đèn đỏ xe bus đè chết. Hội không chết, bởi vì có cảm thụ một lực lượng bả ta đẩy ngã nhượng ta không chết, ta có viết nhật ký nhớ trứ, thế nhưng hiện nay chẳng ném đi nơi nào.

Đáp: Chắc là 25 tuổi tai nạn xe cộ, 25 tuổi lưu niên đạp nguyên mệnh tật ách, đại hạn đạp phúc đức. Bất luận đại hạn đi với ở đâu cung, đại hạn mệnh biến thành của kị và bản mệnh cung mệnh hóa xuất của kị, lưỡng kị rơi cùng cung thì không được cát , hoặc đại hạn mệnh biến thành của kị và hóa kỵ năm sinh rơi cùng cung cũng không cát.

25 tuổi lưu niên tái đạp nguyên mệnh tật ách, dĩ đinh cự môn <ám diệu, chủ ý ngoại> kị quay về bản mệnh cung mệnh phùng hóa kỵ năm sinh thành đôi kị, chủ bản thân của bệnh nhẹ; chuyển nhâm vũ khúc song hóa kỵ nhập điền trạch . Mà lưu niên tật ách vừa vũ khúc tái kị với điền trạch thành tam kị, đương có nặng họa. Duy bản mệnh phúc đức, đại hạn cung mệnh, lưu niên tật ách tam bàn điệp nhất cung, đang ngồi thiên lương mệnh lộc giải trừ ách có công, cho nên đại nạn không chết.

Thiên lương thuộc phật, Bồ Tát, chuyển nhâm vũ khúc <ăn chay tinh> kị với điền trạch, lý nên như trường làm. Duy đến đây vũ khúc kị là mệnh kị phá, làm duyên nan toàn bộ; nhưng ít ra ứng với cật sớm trai cập mùng một, mười lăm toàn bộ làm, người ta ăn chưa?

Cung mệnh tọa kị nói nghiệp lực dây dưa, nhân sinh tất đa dằn vặt, nhưng nghiệp lực vị mài hoàn trước bảo chứng lên trời sẽ không để cho người ta sớm đi một, huống người ta hậu phúc nhưng hậu, sở dĩ còn có thể cho ngươi rất nhiều thời gian:

Giáp. Phu thê Hóa lộc năm sinh chuyển nhập phúc đức hội thiên di lộc, mà phúc đức bản thân cũng tọa mệnh lộc, thì tam lộc gia sinh phúc đức.

Ất. Phúc đức chuyển tam phi hóa lộc nhập điền trạch lại được tử nữ phi lộc lai hội, tứ lộc với điền trạch là hiếm thấy hồng phúc.

Của ngươi tật ách hóa kỵ nhập mệnh phùng hóa kỵ năm sinh , chuyển song hóa kỵ nhập điền trạch hội phúc đức của kị trình tam kị , tái chuyển phúc đức của hóa kỵ nhập huynh đệ vừa phùng thiên di phi kị lai hội, tứ kị vậy. May mà người, phúc hậu mà hóa nan trình tường. Như năng lực cật sớm trai, quyên máu, trì nguyền rủa niệm Phật, bố thí, nhẹ ẩm thực thì cao hơn.

Tổng hợp lại thượng thức thì khả năng phát sinh: Ngoài ý muốn, trường lựu , can, thận, phụ khoa của tật , xỉ, cốt, hô hấp khí quan , mà huynh đệ cung văn xương kị sự nghiệp, cung tử nữ văn khúc kị phu thê, thành hai đầu sai ai ra trình diện kị, hoàn phòng phụ tật khai đao .

Đúng vậy, 93 năm tằng can thận nhiễm trùng, nặng đến 70 kg. Chẳng khai đao năm phải như thế nào suy tính.

Đáp: Xem ra của ngươi béo khả năng thuộc “Mập giả tạo”, là thận khí bất túc sở trí, nhìn trung y ba! Chỉ cần cường thận, ta bảo chứng của ngươi giảm béo không khó!

Mặt khác, như chỉnh hình giải phẫu chẳng có thể thay một ít sao?

Đáp: Chỉnh hình giải phẫu có thể cho nhân canh lấy lòng, năng lực tăng phúc, nhưng bất năng tiêu nghiệp.

Chú: Thượng thức mệnh, phúc đức, tật ách đa kị, tâm tình hội so sánh không ổn định, vô danh phiền, lự, tâm tình nhiều lần lên xuống, lúc rảnh rỗi đa trì nguyền rủa niệm Phật nhiếp tâm định niệm.

Béo, đối với ngươi mà nói điều không phải phúc, bởi vì ngươi “Tật ách hóa kỵ nhập mệnh” phùng hóa kỵ năm sinh thành đôi kị, tượng nghĩa nói nhu gầy cập làm phiền lục, cho nên ít tham ăn uống dục cập kiên trì bền bỉ vận động đối với ngươi mà nói là cần thiết, có thể tiêu bệnh nghiệp có thể giảm béo, như năng lực tùy vận động tiết tấu trì phật hiệu, chú ngữ cao hơn.

Sở dĩ hội béo, là tật ách Thái âm phi hóa lộc nhập phu thê cho nên cũng. Phu thê người, tật ách của điền trạch ─ thân thể, được lộc dễ béo.

Nhưng trên cơ bản của ngươi tật ách hóa kỵ nhập mệnh thành đôi kị, bởi vậy cuộc đời này béo gầy chênh lệch đại, cũng là giảm béo dễ thành công của tượng. Nếu như người ta nguyện ý từ giờ trở đi vận động, bảo chứng hậu năm vóc người đẹp khán, đối với người sinh hội canh một cách tự tin.

Trước đại hạn và cái này đại hạn đều rất hiểu niệm kinh trì nguyền rủa, thế nhưng chẳng biết tại sao, năm nay bắt đầu tới nay lại quyện đãi liễu, không đề được tinh thần lai niệm kinh trì nguyền rủa.

Đáp: Muốn cho nó trở thành tập quán mà không phải như điệu bộ khóa. Thí dụ như bước đi, người ta có thể theo bước tiến trì lục tự Đại Minh nguyền rủa.

Vài chục năm đi vào châm cứu quá một lần, điều không phải giảm béo châm cứu, nhưng một ngày đêm trong thể trọng thiếu 9 kg.

Đáp: Đây là thận hư mà thoát nước bất lương, trong cơ thể đa giọt nước phân. Phủ để trừu tân của kế, nhìn trúng trị liệu hảo của ngươi thận.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 102~ 107 trang, lệ 34

Lệ thập. Giáp tuất nam mệnh bàn

Càn tạo giáp tuất năm 11 nguyệt giờ mẹo sinh, cung mệnh quý dậu tọa thiên đồng. Hắn là ta lý học khải Mông lão sư, đã qua đời <58 tuổi> sinh bệnh ung thư.

1. Phạm quan chạy trốn

40 tuổi đầu tư thất lợi, kinh tế trình quẫn, 41 tuổi phạm quan chạy trốn .

1. Dĩ “Thiên di” cập “Phụ mẫu” mà nói:

“Phụ mẫu” hóa thái dương hóa kỵ nhập “Phúc đức” phùng “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” xung “Tài bạch”, dễ cùng người sản sinh tiền tài thượng không hài hòa.

2. “Thiên di” <Đinh Mão> hóa cự môn vừa hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hội tiền thức trình “Tam kị” xung kích mà tiền tài tranh cãi nổi lên bốn phía.

Dĩ “Thiên di” cập “Phụ mẫu” lưỡng cung chuyện liên quan đến “Xã hội tín dụng”, tam kị phá “Tài bạch” tất lệnh quẫn trắc trở cứu vãn.

Chuyển “Tài bạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phu thê” xung “Sự nghiệp” .

3. “Tật ách” tọa tham lang “Mệnh kị”, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp” .

Hội tiền chư thức thì xâu chuỗi lệnh “Sự nghiệp” trình tứ kị của phá, ký dĩ khốn cùng cập thất tín sinh xã hội, chung dồn công tác chết.

4. 40 tuổi đạp “Sự nghiệp cung” <Đinh Sửu>, “Lưu niên cung mệnh” ngồi xuống “Bản mệnh cung mệnh” của kị chuyển kị , tất cho rằng đau khổ; tái hóa cự môn kị sinh “Tài bạch”, sự nghiệp thượng kinh tế đại loạn, quay vòng trắc trở mà tranh cãi nổi lên bốn phía, cấu phòng hộ dĩ vị thực hiện khế ước mà cáo quan.

5. 41 tuổi đạp “Cung Nô bộc” , “Lưu niên cung mệnh” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Đại hạn cung mệnh” <điền trạch>; ngược lại dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập “Nguyên mệnh cung mệnh”, nhân tế thị phi chuyển thành pháp luật dây dưa, là năm tức tao pháp viện dĩ gạt lấn tội danh thông tập.

Đến đây lệ tức thuộc “Thiên di”, “Giao hữu”, “Phụ mẫu”, “Tử nữ” xâu chuỗi thành phá, vừa phùng “Cự môn”, “Liêm trinh” lưỡng đều kị, khởi sinh tiền tài tranh cãi mà phạm quan.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 103~ 105 trang.

2. Hầu nham qua đời

Ở đâu do 58 tuổi qua đời sinh hầu nham?

Đến đây tức là mệnh kị chuyển kị của xung sinh 58 tuổi lưu niên mà tang! Nhiên chỉ muốn vừa chuyển kị của xung làm sao năng lực đoạt tánh mạng người? Là:

Nhất. Thiên di nhân quả vị tọa đinh cự môn phi kị sinh tài bạch, xa đối phúc đức sở tọa thái dương hóa kỵ năm sinh, là song kị phá phúc đức. Chuyển tài bạch kỷ văn khúc hóa kỵ nhập phu thê, vừa xa một vốn một lời mệnh kị sở chuyển thiên cơ kị sinh sự nghiệp, tam kị phá phúc.

Ký tam kị phá phúc nhập phu thê, phục sai ai ra trình diện cung phu thê tự Hóa kị ra, tạp tháp rồi sau đó tiêu tán thiên không tẫn!

Nhị. Thì bản mệnh đệ nhất kị sở nhập của tật ách là đại hạn của phúc đức, phá ứng với sinh bản mệnh phúc đức.

Tam. 57 tuổi lưu niên tật ách được bản mệnh kị sở chuyển thiên cơ kị mà phát bệnh, năm sau ngu dốt chủ cưng chìu cho đòi.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 111~ 112 trang, lệ ba mươi bảy

Lệ mười một. Huynh mất sớm vu tâm cơ tắc nghẽn

Càn tạo tân mão năm 9 nguyệt giờ dần sinh, cung mệnh bính thân tọa văn xương hóa kỵ năm sinh.

Mệnh tọa văn xương hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa khoa, tức nếu nói “Khoa, kị dây dưa”, giải độc tinh diệu cập hóa tượng, là người này nói thích nghiền ngẫm từng chữ một, thật lo lắng hắn có thiên lưỡi cây hội thắt.

Kỳ huynh trưởng tự trong quân xuất ngũ, thân tráng thể cường, dĩ hơn hai mươi của linh bất ngờ thệ sinh cơ tim tắc nghẽn.

Mệnh lý thượng sao vậy thuyết?

Cung mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập huynh đệ cung, nói kỳ huynh trưởng mệnh cụ nghiệp lực.

Huynh trưởng mệnh hiệp kị dĩ ất Thái âm “Kị ra” sinh thiên di xung mệnh, nghiệp lực quả thực nặng hơn , nhân không được lấn thì thiên lấn.

Thiên di ký tọa huynh trưởng nghiệt nghiệp, dĩ canh thiên đồng tái hiệp định nghiệp hóa kỵ nhập phúc đức; mà huynh trưởng phúc đức phục dĩ đinh cự môn vừa hóa kỵ nhập tài bạch xung phúc đức.

Tống nói của, kỳ huynh trưởng nghiệp lực nặng, phúc đức phá, lại thấy “Kị ra” của vô duyên, nên kỳ tráng niên mất sớm.

Nhiên giả như đối mặt thọ thúc người, có thể y mệnh để ý thẳng thắn nói thẳng ư?

Tạo hóa trêu người, có khóc cũng không làm gì!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 114~ 115 trang, lệ 39

Lệ mười hai. Ung thư gan

Càn tạo mậu tử năm tám tháng giờ Mùi

Luận mệnh: Không nên bị tử công thức cuốn lấy suy nghĩ của ngươi, mệnh bàn vốn là chính có thể nói

Thí dụ như mắc bệnh ung thư hoặc đại ý ngoại tử vong, đại khái người này mệnh cách tất có khỏe mạnh phương diện đại phá, phải ở khỏe mạnh tương quan cung vị thượng, chí ít phi hóa tích lũy đáo tứ kị giao nhau tài năng tác đến đây chắc chắn. Bằng không, vọng hạ kết luận, thượng đế sớm muộn sẽ đến không hờn giận cưng chìu cho đòi.

Nêu ví dụ: Nam mệnh mậu tử năm tám tháng giờ Mùi sinh, sinh năm mươi ba tuổi phát hiện được ung thư gan lúc đầu, tuân bác sĩ chỉ thị tác tuyệt đối sinh cơ ẩm thực, cải biến thể chất đáo điều kiện tốt nhất trạng huống, năm sau tiến hành giải phẫu trị liệu, cho tới nay tứ hơn năm mà không ngại.

Mệnh tọa giáp dần, ất thái dương hóa kỵ nhập tài bạch xung phúc đức, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập tật ách, nói cuộc đời này khả năng gặp gỡ “Tiền tài và khỏe mạnh” phiền não. Chỉ một kị chỉ có thể nói là phiền não, kì thực người này sinh bệnh ngày mốt sáng sớm thượng năm giờ ba nhà hắn hậu sơn cận một giờ, là tật ách sai ai ra trình diện kị tất lao kỳ gân cốt, bằng không nghiệp lực không cần thiết tức thành ốm đau mài ta.

Năm mươi ba tuổi đại hạn đạp giao hữu, lưu niên đạp phúc đức. Đại hạn tật ách phi hóa trải qua tài bạch mà kị ứng với sinh bản mệnh tật ách. Ngồi trên phu thê năm sinh thiên cơ kị xung đại hạn huynh đệ , dĩ giáp vừa phi hóa kỵ nhập tài bạch hội mệnh kị xung phúc đức; mà bản mệnh huynh đệ cung, tái dĩ ất Thái âm hóa kỵ nhập phúc đức, lệnh tài bạch, phúc đức tuyến hai đầu luy tam kị vậy.

Tống nói, đại hạn tật ách ứng với sinh bản mệnh tật ách, bản mệnh phúc đức ứng với sinh đại hạn phúc đức , bản mệnh huynh đệ ứng với với đại hạn huynh đệ.

Đãi năm mươi ba tuổi lưu niên đạp bản mệnh cung phúc đức, được bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch hao tổn phúc, chuyển đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp <đại hạn huynh đệ>, xung kích đối cung hóa kỵ năm sinh, quân bài hiệu ứng do tư mà sinh. Kế được tứ kị đương họa nặng.

Nham của tỉ lệ tử vong đặc biệt cao, ở đâu năng lực tránh được kiếp nạn này? Tất có kỳ phúc hậu chỗ!

Nhất. Phúc đức dĩ bính thiên đồng phi hóa lộc nhập thiên di chiếu mệnh.

Nhị. Điền trạch được liêm trinh mệnh lộc và tham lang Hóa lộc năm sinh, chuyển đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng tật ách tân cự môn lộc lai hội , chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập phu thê phục được huynh đệ ất thiên cơ lộc tạm biệt . Lộc là phúc, phúc hậu đương ly cướp.

Đến đây mệnh luận phúc, lộc đa kị cũng nặng, phùng cướp năng lực ly cướp. Như không nhiều lộc phúc hậu, đã sớm khứ xuy đỉnh núi dã đại sóc phong.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 118~ 119 trang, lệ 41. 2

Lệ mười ba. Tá bàn luận phụ chết bệnh

Càn tạo đinh tị năm 10 nguyệt giờ Thìn

“Kị chuyển kị” sẽ trở thành song kị của xung người, nhuệ bất khả đương

Nam mệnh, năm nay hai mươi chín tuổi vị hôn, đinh tị năm tháng mười giờ Thìn sinh, mệnh tọa Đinh Mùi thiên lương.

Năm nay nông lịch bảy tháng tang phụ, phụ thọ năm mươi bảy tuổi, chưa kịp nhất một giáp tức thận nham quy thiên, mệnh lý có chinh ư?

Mệnh tọa đinh cự môn sẽ xảy ra năm trình song kị với cung phu thê, đại hạn đạp của; chuyển ất Thái âm phi song hóa kỵ nhập phụ của tật ách được năm sinh và mệnh song lộc.

Thượng thức tức nếu nói “Lộc tùy kỵ tẩu”, nói kỳ phụ tật được song lộc mà sơ sinh kiện kiểm, một ngày phát bệnh nhưng loạn đầu giảm đau thuốc pha chế sẵn, được chăng hay chớ mà thành nặng chứng, tất sinh đến đây hạn nội phát sinh.

Đến đây “Kị chuyển kị” sẽ trở thành song kị của xung sinh năm nay lưu mệnh, đương họa nặng.

Nhiên dĩ mệnh tang sinh nham há chỉ sinh song kị của hại ư? Phi luy tứ kị mà không thể được!

Phụ mệnh mậu thiên cơ Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, chuyển quý tham lang kị bay vào tử nữ; phụ tật ách cũng quý tham lang cùng phi hóa kỵ nhập tử nữ mà được song kị, chuyển giáp thái dương song kị hóa nhập sự nghiệp, xa đối cung phu thê cự môn song kị trình tứ kị của phá.

Năm nay ký được Thái âm song kị xung lưu mệnh , là thị cùng thừa thụ tứ kị của xung. Bảy tháng đạp điền trạch , tái dĩ canh thiên đồng Hóa kị bay vào lưu mệnh, lệnh lưu mệnh thừa thụ ngũ kị của hại. Thì phụ mệnh, phụ tật, phụ phúc hơn thế khắc rách hết, nên kỳ vong phụ.

Kì thực năm ngoái để phụ thường phải đau, tự phục đường về không rõ thuốc Đông y hoàn , mà được chậm đau nhức. Duy trì liên tục tới tháng sáu năm nay dĩ đại lượng phục trong này thuốc nhưng bất năng chỉ kỳ đau nhức, phương tựu chẩn sinh y, sự trì vậy.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 120~ 122 trang, lệ 42

Lệ mười bốn. Phòng phụ khoa tật bệnh hoặc sanh mổ (c-section), không được dựng chứng

Khôn tạo bính thìn năm 2 nguyệt giờ Thìn

Hóa kỵ năm sinh và mệnh kị dây dưa đại diện thập ma?

Hóa kỵ năm sinh tọa cung mệnh đại diện thập ma hàm nghĩa? Phùng mệnh can Hóa kị nhập bản cung tử nữ, chuyển hóa kị phục nhập bản mệnh cung, đại diện thập ma?

Mà Hóa lộc năm sinh nhập bản cung điền trạch chuyển tự Hóa kị, đại diện thập ma?

Nữ mệnh nước lịch 65 năm âm lịch hai tháng giờ Thìn bàn như vậy trạng huống.

Đáp: Hóa kỵ năm sinh tọa cung mệnh đại diện cố chấp, cố chấp, ghi hận, tối dễ tự tìm đến phiền não, nhân sinh so sánh không sung sướng. Mệnh hiệp kị bay vào cung tử nữ:

Nhất. Phòng phụ khoa tật bệnh hoặc sanh mổ (c-section), không được dựng chứng. Nhị. Dạy con cố chấp vô phương hoặc quá cưng chiều.

Tử nữ chuyển kị phục nhập cung mệnh, nói khiếm tử trái. Tử nữ khỏe mạnh có chuyện hoặc tử nữ bất hảo nan giáo, ít có tử phúc.

Hóa lộc năm sinh nhập bản cung điền trạch phùng tự Hóa kị, nói có gia đình phúc, nhu quý trọng, bằng không ẩn dấu nét bút hỏng. Hoặc mặc dù được gia đình phúc, chỉ ám hao tổn không ít. Hoặc bại hậu tái thành.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 132~ 133 trang, lệ 48

Lệ mười lăm. Giáp ngọ năm nam mệnh bàn

1. Vô dựng, thê tử họa vong

Càn tạo giáp ngọ năm 8 nguyệt giờ Tỵ sinh.

Nhất. Thê vô dựng, nhận nuôi một con trai.

Nhị. Thê tuổi tác khá lâu, như làm, 50 tuổi thì thê nhân tai nạn xe cộ qua đời.

Tam. 46, 52 tuổi đều bệnh sắp gặp tử vong sát biên giới, biến thành gầy trơ xương như sài.

Vì sao vô dựng? Mệnh bàn “Tử vị” là hạ âm, hết thẩy nam mệnh không thích sai ai ra trình diện thái dương kị, nữ mệnh không thích sai ai ra trình diện Thái âm kị, phòng sinh sản hệ thống có chuyện.

Bản mệnh dĩ mệnh mậu thiên cơ cập tật ách ất Thái âm thành đôi hóa kỵ nhập phu thê, chuyển bính liêm trinh song kị hóa nhập điền trạch;

Mà tử vị cung tài bạch tọa năm sinh thái dương kị, vừa dĩ bính liêm trinh tái hóa kỵ nhập điền trạch. Tam kị của phá đủ lệnh tử vị thái dương kị canh ác, tinh trùng bất túc không thể là dựng.

Nữ mệnh tử vị sai ai ra trình diện Thái âm kị, phòng sinh sản hệ thống có hư hàn không được dựng vấn đề.

Thê niên kỷ khá lâu, là cung phu thê được thiên cơ mệnh kị cho nên cũng, như làm cũng thiên cơ kị của cố chấp tôn giáo hữu quan.

Chú: Hết thẩy cung phu thê tọa 『 thiên lương hoặc thiên cơ, cự môn, thái dương, Thái âm chờ tinh diệu sai ai ra trình diện kị 』, phối ngẫu tuổi tác luôn luôn lớn hơn vậy hôn nhân tuổi tác chênh lệch.

50 tuổi thì thê vì sao tai nạn xe cộ qua đời? Đại hạn đạp sự nghiệp nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập tật ách, chuyển ất Thái âm hội mệnh kị thành đôi hóa kỵ nhập phu thê, là đại hạn mệnh và nguyên mệnh xung kích sinh hôn nhân là đau khổ; phu thê phục dĩ bính liêm trinh hiệp song kị hóa nhập điền trạch, mà điền trạch chính xông tử vị năm sinh thái dương kị, vừa dĩ bính liêm trinh tái hóa kỵ nhập điền trạch trình tam kị, tang thê tất đau khổ.

Thái thần kỳ rồi. Ân sư, học sinh cương muốn thỉnh giáo tai nạn xe cộ phán đoán suy luận ý nghĩ của, lão sư tựu cung cấp đồng loạt, thực sự là bất khả tư nghị! !

Giá lệ ân sư chủ yếu từ khi người này phân tích thê tử tai nạn xe cộ. Chẳng có thể không từ thê tử độ lớn của góc phân tích một chút? Khán thiên di đồng thời có hay không lo lắng người này thê tử cung điền trạch?

Đáp: Có hay không lo lắng người này thê tử cung điền trạch? Lời nầy ta thật không giải trừ! Tai nạn xe cộ và cung điền trạch làm sao liên quan?

Ân sư, nguyên lai quan niệm lệch lạc! Học sinh cho rằng tai nạn xe cộ và điền trạch hữu quan.

Tai nạn xe cộ điều kiện, trừ bản thân của mệnh, phúc đức, tật ách chờ tổ hợp sinh tiên thiên thượng thì có chỗ thiếu hụt mà dễ gây tai hoạ, bệnh ngoại, dư thì tái quan kỳ ngoại tại điều kiện thiên di, tử nữ, phu thê chờ cát hung. Thiên di người, gặp gỡ vị. Tử nữ người, phúc đức cộng tông sáu vị. Phu thê người, xuất ngoại vận .

Hết thẩy tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn tử vong, chí ít cần phải mỗi ngày cơ , cự môn <ám diệu>, liêm trinh , thiên đồng chờ Hóa kị.

Ân sư giảng giải rộng mở trong sáng, chờ mong kế tục, 50 tuổi quý vị năm qua đời, lưu niên làm sao kết hợp tiên thiên mệnh cách nhận đến đây tai nạn xe cộ ư?

Tiền đàm giáp ngọ năm nam mệnh, kỳ thê vong với tai nạn xe cộ, ứng với dĩ phóng nhãn quan cách cục thì so sánh dễ minh bạch.

Đến đây mệnh của cung mệnh, tật ách, thiên di tam cung biến thành, chung giao phá với điền trạch, có gia đình điêu linh của tượng;

Trừ kỷ thân trọng bệnh mệnh nguy ở ngoài, tang thê, vô con nối dõi chờ ách lâm môn là nguyên lý phạm vi chuyện.

Kỳ thê vong với tai nạn xe cộ, là thuộc minh xác gia đình điêu linh của tượng, không nên bản khắc do phu thê tương quan cung vị khứ truy nguyên:

Nhất, cung mệnh mậu thiên cơ Hóa kị nhập phu thê, cung tật ách ất Thái âm vừa Hóa kị nhập phu thê, song kị. Đến đây nhất, lục giao phá không được cát, tất sai ai ra trình diện hối lận.

Nhị, thiên di dĩ giáp thái dương phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị sinh tài bạch xung phúc đức, phúc bất túc.

Tam, phu thê và tài bạch các được song kị, chuyển lưỡng bính thì phi tứ hóa kỵ nhập với điền trạch phá kỳ gia đình, làm sao không điêu linh? Đến đây tượng như không bị thương nhân khẩu , cũng chỉ nhu đại phá kỳ tài lại vừa trung hoà đại tai.

Tứ, đến đây mệnh hướng hóa kỵ năm sinh xung của nơi ở, ở một cái tựu vượt lên trước hai mươi năm, trường kỳ thấm nhuần sinh bất lợi sinh mệnh ác liệt từ trường nội, chẳng phải sinh cữu?

Chú: Tật ách biến thành của hóa kỵ nhập với phu thê hoặc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, vóc người thuộc gầy. Đến đây mệnh tật ách kị với phu thê vừa phùng mệnh kị, song kị nên kỳ nhiễm bệnh rồi sau đó gầy trơ xương như sài.

Chú: Đến đây mệnh tài bạch tọa năm sinh thái dương kị, ngược lại phi hóa kỵ nhập điền trạch, điền trạch được kị mà tư tâm tất nặng , bình thường lận sinh bố thí, mọi việc tính toán với hiệu quả và lợi ích . Nhân sinh phạp “Thiện” khả trần, nghiệp lực thì tất lũ phân minh.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 137~ 140 trang, lệ 52

2. 46 tuổi ly di bẩn nhiễm trùng sinh mủ, phúc hậu người cứu mạng được quý nhân

Càn tạo giáp ngọ <43> năm 8 nguyệt giờ Tỵ, 46 tuổi ly di bẩn nhiễm trùng sinh mủ

1. “Tật ách” <ất hợi> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Phu thê” , ngược lại liêm trinh hóa kỵ nhập “Điền trạch” .

2. “Huynh đệ” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, mà “Phúc đức” thì hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Thiên di” . Hợp lệnh “Cung mệnh”, “Thiên di” một đường trình hai đầu sai ai ra trình diện kị “Song kị” .

3. Chuyển “Thiên di” hóa thái dương hóa kỵ nhập “Tài bạch” phùng thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, trình “Tam kị” xung “Phúc đức” vậy.

4. “Tài bạch” ký tọa “Hóa kỵ năm sinh”, coi như tái chuyển kị, hóa liêm trinh cũng hóa kỵ nhập “Điền trạch” .

5. Hợp 1+ 4 thức, “Điền trạch” xếp thành “Tứ kị” trình phá. Phàm bệnh tật của ác người hóa nhập “Điền trạch” cất dấu cung, tất nhiên khốn khó thời gian dài, hoàn chỉ tha thượng hậu di chứng .

6. Dĩ “Bản mệnh tật ách” xâu chuỗi đối ứng sinh “Đại hạn tật ách” và “Lưu niên tật ách” cộng phá; mà 46 tuổi “Lưu niên cung mệnh” Hóa kị nhập “Bản mệnh cung mệnh” tất đau khổ, vì vậy tư năm phát bệnh.

Nhóm: Phàm “Tật ách” phá với “Điền trạch” người, tượng chủ thân thể tương hủ mà đuổi ra khỏi nhà.

Trải qua sao Hôm đàn y khẩn cấp khai đao tịnh đãi gia hộ phòng bệnh hai tháng rồi sau đó chuyển phòng bệnh bình thường một tháng, chung thoát đi quỷ môn quan, may mắn trị hết phản gia.

1. “Thiên di” hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập “Điền trạch” phùng liêm trinh “Hóa lộc năm sinh”, trình “Song lộc” .

2. “Huynh đệ” <Đinh Mão> hóa Thái âm phi hóa lộc nhập “Phu thê”, mà “Tật ách” <ất hợi> hóa thiên cơ lộc cũng nhập “Phu thê”, trình “Song lộc” .

Chuyển “Phu thê” hóa liêm trinh vừa hóa kỵ nhập “Điền trạch” .

3. Hợp 1+ 2 thức, thì hối “Tứ lộc” hậu phúc với “Điền trạch” cất dấu cung, là “Lưu niên cung mệnh” và “Lưu niên tật ách” kỳ phúc nhưng ổn định, nên kỳ thoát đi quỷ môn quan.

Nhóm: Phàm đa lộc hậu phúc hóa nhập “Điền trạch” cất dấu cung người, dễ được “Phúc, lộc, thọ” ; trái lại, đa kị nặng nghiệp nhập của “Điền trạch” cất dấu cung người, thường thối tài, tai bệnh, gia vận không thịnh hành.

Tối kỵ “Quả báo” của cung phá với “Điền trạch”, nhiều lần sai ai ra trình diện kỳ “Đinh tài điêu linh” .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 165~ 167 trang.

Lệ mười sáu. 21 tuổi gặp huyết quang tai ương mệnh lý

Thí dụ như càn tạo giáp ngọ <43〉 năm 9 nguyệt buổi trưa sinh

Phụ mẫu nhân phòng địa và hàng xóm tranh cãi kết thù kết oán, lệnh bản tạo sinh 21 tuổi nên năm cánh tay tao thù lân vết đao.

1. “Đại hạn” đạp “Cung phụ mẫu” , dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” xung mệnh; ngược lại thái dương hóa kỵ nhập “Giao hữu” vừa phùng “Hóa kỵ năm sinh”, song kị là phá, nguyên nhân với “Phụ mẫu” và lân nhân kết thù kết oán.

2. Bản mệnh “Phúc đức” dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập “Đại hạn phúc đức” <điền trạch>, mà bản mệnh “Tử nữ” <Đinh Sửu> cũng dĩ “Cự môn” hóa kỵ nhập “Điền trạch”, song kị kích động sinh gia môn.

Chuyển “Điền trạch” dĩ văn xương hóa kỵ nhập nguyên mệnh “Cung mệnh”, phiền lòng của tượng. Hợp sinh 1 thức thì trình tứ kị kích động sinh bản mệnh “Cung mệnh” và “Thiên di”, đạp đến đây “Phụ mẫu đại hạn”, há có thể không có lỗi gì?

3. Tử nữ “Cự môn” hóa kỵ nhập điền trạch phùng “Tự hóa lộc ra”, cũng chủ ngoại ở mà đến thị phi nhập trạch, đây là điền trạch gặp nạn rồi sau đó ta thất Bỉ Đắc “Lộc kị thành đôi kị”, dễ dàng nhất kết thành hận thù sinh oán.

4. Mà đại hạn “Tử nữ” làm gốc mệnh “Cung phu thê” , dĩ liêm trinh vừa “Hóa kỵ nhập cung mệnh”, hội đã ngoài chư thức lệnh “Mệnh”, “Thiên di” kế trình “Ngũ kị” của phá. Chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập nguyên mệnh “Cung tật ách” .

5. 21 tuổi lưu niên đạp “Cung phu thê”, thì là “Lưu niên cung mệnh” cộng “Đại hạn cung mệnh” phá sinh “Bản mệnh cung mệnh”, là hối cực của tượng, vì vậy ở đâu năng lực miễn sinh bệnh nhẹ?

Dĩ “Bản mệnh điền trạch” của phá chuyển thành “Lưu niên giao hữu”, mà xâu chuỗi xung kích sinh “Bản mệnh giao hữu”, vì vậy tư năm họa khởi với phụ mẫu và lân nhân kết thù kết oán mà người bị kỳ hại.

6. Phàm luận sở hữu sự sinh “Thiên, địa, nhân” tam bàn đang lúc, đều dĩ “Ngang nhau cung vị” làm tam bàn luận sự “Đối ứng điểm”, thì sanh sự thời gian dĩ nhiên là hội miêu tả sinh động.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 61~ 62 trang.

Lệ mười bảy. Ngũ mợ tai nạn xe cộ

Khôn tạo Đinh Mùi <56〉 năm giờ hợi sinh. Ngũ mợ , 2005 năm tai nạn xe cộ ở gia hộ phòng bệnh cận nguyệt, hữu nửa người tay chân bất nhân cận tàn.

1. Ngũ mợ “Cung tử nữ” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại tham lang hóa kỵ nhập “Bản mệnh tử nữ” .

2. Ngũ mợ “Thiên di” <ất tị> tọa cự môn song kị, hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Tài bạch” , ngược lại tham lang cũng hóa kỵ nhập “Bản mệnh tử nữ” .

3. “Bản mệnh tử nữ” xếp thành tứ kị, xung sinh “Đại hạn cung mệnh” ; mà đi lên nghịch thôi kỳ “Tài bạch” hối đa kị xung “Phúc đức”, tức xung sinh 2005″Lưu niên cung mệnh” .

4. Ngũ mợ kỳ phúc ký phá, lại thấy kỳ “Tật ách” dĩ liêm trinh “Tự Hóa kị ra”, đương sinh hối sinh huyết quang tai ương. Mà kỳ “Thiên di” tọa cự môn song kị, thì dễ mặt mày hốc hác bị thương tàn phế sinh biểu.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 62~ 63 trang.

1. Ngũ mợ “Cung tử nữ” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại tham lang hóa kỵ nhập “Bản mệnh tử nữ” .

2. “Ngũ mợ huynh đệ” <điền trạch> hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Phúc đức” , ngược lại hóa văn khúc kị nhập “Tài bạch”, thì “Tài bạch”, “Phúc đức” hai đầu trình “Song kị” thương quả báo.

3. Mà “Ngũ mợ thiên di” <ất tị> tọa cự môn “Song kị”, tồn tại nghiệp chướng, hóa Thái âm kị nhập “Tài bạch” xung “Phúc đức” . Hối thượng thức sinh “Tài bạch” trình “Tứ kị” xung “Phúc đức” quả báo cung, thì ngũ mợ tất nhiên nghiệp nặng mà tổn hại sinh khỏe mạnh.

3. Truy kị rồi sau đó có thể chuyển kị, “Ngũ mợ thiên di” biến thành ký lệnh “Tài bạch” trình “Tứ kị”, đương ngược lại hóa tham lang kị nhập “Tử nữ” .

4. “Ngũ mợ phúc đức” hóa tham lang kị tái nhập “Tử nữ”, hối thượng thức trình “Ngũ kị”, ngược lại hóa thái dương <đầu> kị nhập “Sự nghiệp” , tức sai ai ra trình diện văn xương “Tự Hóa kị ra” .

5. Phàm sở hữu bệnh ách trình đa kị của phá xuyến liên sinh “Thiên di” hoặc “Phụ mẫu” cập “Tự Hóa kị ra” người, dễ lưu lại “Tiếc nuối sinh biểu” hậu di chứng. Vì vậy ngũ mợ tai nạn xe cộ thương đầu rồi sau đó có chút bất lương sinh được hậu di chứng.

6. Dùng cái gì phát sinh sinh 2005 năm? Là “Bản mệnh thiên di” hung ứng với sinh “Đại hạn thiên di” , cũng xuyến liên hung ứng với sinh “Lưu niên thiên di” cho nên cũng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ mười tám. Trường bá phụ khỏe mạnh trường thọ

Càn tạo tân mão <40〉 năm 8 nguyệt giờ Tỵ. Đến đây mệnh tạo "Trường bá phụ" thọ tới chín mươi có tam, không có. Bất lương ham mê, vô tật mà chấm dứt. Ở đâu đức tọa ủng tư thọ? Mệnh lý nói như thế nào?

Lậu tạo “Cung mệnh” tọa tham lang, trường bá phụ tá “Cung mệnh” là sử dụng.

1. “Phúc đức” tọa “Liêm trinh, thiên tướng”, “Thiên tướng” thọ tinh được bản cung liêm trinh tự hóa lộc là cát. Thì phúc đức “Thọ hương” lấy được “Thọ tinh” ngồi xuống lộc địa, được thứ nhất ưa.

2. “Thiên di” hóa “Tham lang” phi hóa lộc nhập “Cung mệnh” phùng “Tật ách” bay tới tham lang quyền hội, mà “Phụ mẫu” tọa cự môn “Hóa lộc năm sinh”, cũng dĩ tham lang hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, được “Song lộc nhất quyền” của hội củng; chuyển “Cung mệnh” hóa vũ khúc hoàn hóa kỵ nhập “Thiên di”, vừa phùng “Tật ách” bay tới vũ khúc lộc hội, thì “Thiên di” lấy được thọ tinh “Tam lộc nhất quyền” xâu chuỗi trình cát, được thứ hai ưa.

“Thiên di” được cát, chuyển dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” phùng “Điền trạch” <ất vị> hóa ngày nữa cơ lộc hội. Thì “Thân thể” của phúc ưa lấy được và “Cất dấu cung” giao cát, tăng kỳ thọ vậy.

3. Dĩ “Phúc đức”, “Thiên di” lưỡng thọ hương được ưa, phục dĩ “Điền trạch” tọa ủng thiên lương thọ tinh mệnh lộc, nên kỳ cao thọ.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 80~ 81 trang.

Lệ mười chín. Kỷ tị nam mệnh bàn

1. Phụ khỏe mạnh trường thọ

Càn tạo kỷ tị <18〉 năm 5 nguyệt buổi trưa sinh. Mệnh tạo kỳ phụ hưởng thọ 99, là Phúc Thọ nhân quả báo hảo.

1. “Phụ tật ách” hóa thiên lương phi hóa lộc nhập “Tử nữ” , phùng “Phụ phu thê” <ất hợi> hóa ngày nữa lương quyền hội, thọ tinh được cát hóa sinh thọ hương.

2. Chuyển “Tử nữ” hóa tham lang hóa kỵ nhập “Thiên di” , phùng “Phụ điền trạch” hóa lai tham lang lộc cộng “Hóa quyền năm sinh” trình nhị lộc nhị quyền sinh “Thiên di” thọ hương.

3. Chuyển “Thiên di” dĩ thiên đồng <ích thọ tinh> hóa kỵ nhập “Nguyên mệnh tật ách”, vừa phùng thiên đồng mệnh lộc cập “Phụ cung mệnh” <Đinh Sửu> cập “Phụ phúc đức” <Đinh Mão> hóa ngày nữa cùng song quyền cát hội, kế luy tam lộc tứ quyền sinh sắc thân của cung, nên kỳ càng già càng dẻo dai.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 81~ 82 trang.

2. Quan phi tai hoạ

Càn tạo kỷ tị <18〉 năm 5 nguyệt buổi trưa sinh.

Đến đây mệnh tạo đạp “Tài bạch đại hạn” 42 tuổi thì, nhân bất động sản tranh cãi thượng pháp đình, 43 tuổi quan phi định án dĩ xâm chiếm tội bỏ tù nửa năm dư.

1. “Giao hữu” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phu thê”, phùng “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” xung sự nghiệp .

2. “Thiên di” hóa thiên đồng kị cập “Điền trạch” <Đinh Mão> cũng dĩ cự môn hóa kỵ nhập “Tật ách” trình song kị, ngược lại hóa văn xương hóa kỵ nhập “Sự nghiệp” , vừa phùng “Mệnh” cập “Phúc đức” bay tới “Liêm trinh” song kị.

Thì “Sự nghiệp cung” kế hối nhập tứ kị là phá .

3. 1+ 2 thức trình lục kị phá sinh “Sự nghiệp”, “Phu thê” một đường.

4. Phàm “Thiên di” và “Giao hữu” lưỡng cung hơn kị xung kích tất sinh thị phi, kỳ xâu chuỗi sinh “Mệnh”, “Phúc đức”, “Điền trạch”, “Tật ách” cộng phá, cho nên được sinh bất động sản tranh cãi quan phi.

Đến đây “Đa kị trình phá” vừa phùng “Cự môn” , “Liêm trinh” đều kị, nên kỳ pháp luật hưng tụng; xâu chuỗi trình phá sinh “Thiên di” hiện quẫn, vì vậy quan phi thua kiện.

Dĩ kỳ “Tật ách” bị quản chế, bỏ tù mà thất kỳ thân tự do.

5. Dĩ kỳ “Đại hạn phúc đức” nghiêm trọng thụ phá mà xâu chuỗi đối ứng sinh “Bản mệnh phúc đức”, đương phiền cực; mà “Đại hạn sự nghiệp” thì hung ứng với sinh “Bản mệnh sự nghiệp”, “Đại hạn tật ách” <điền trạch> cũng hung ứng với sinh “Bản mệnh tật ách”, họa khởi tư hạn, nên hiển vậy.

6. 42 tuổi lưu niên đạp “Bản mệnh phu thê” cung, thì “Lưu niên sự nghiệp” cùng giải quyết “Đại hạn sự nghiệp” hung ứng với sinh “Bản mệnh sự nghiệp” . Thích là “Lưu niên phúc đức” cùng giải quyết “Bản mệnh phúc đức” mà phá tan sinh “Đại hạn phúc đức” , cho nên thế là năm quan phi hưng tụng.

7. 43 tuổi dĩ “Lưu niên tật ách” xâu chuỗi trình đa kị của phá hóa kỵ nhập “Nguyên mệnh tật ách”, tư năm đương hối cực!

Là dĩ “Thiên di” hóa kỵ nhập “Tật ách” trình phá người, phi “Thị phi triền thân” tức là “Ngoài ý muốn hệ họa”, nên kỳ tư năm bỏ tù mà thất thân tự do.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 102~ 103 trang.

3. Lúc tuổi già nhiễm trùng đường tiểu vong thân

Càn tạo <1929〉 kỷ tị năm 5 nguyệt buổi trưa sinh. Lúc tuổi già tài sản phá hết, bần bệnh nảy ra, cự tuyệt tắm thận mà nước tiểu độc vong thân <61 tuổi>.

1. “Tật ách” hóa văn xương kị, “Phúc đức” hóa liêm trinh <độc tố> kị, lưỡng cung song Hóa kị nhập “Sự nghiệp” vừa phùng liêm trinh “Mệnh kị” cập xa đối sinh “Phu thê” ngồi văn khúc “Hóa kỵ năm sinh”, hối trình “Tứ kị” đại phá, đến đây tức “Quả báo thương thân” đau khổ tượng.

2. “Sự nghiệp” thừa “Tứ kị” của phá, ngược lại hóa thiên cơ kị nhập “Huynh đệ” <ất hợi> , tức sai ai ra trình diện hóa Thái âm “Kị ra” đáo “Giao hữu” .

3. Dĩ “Bản mệnh cung mệnh” hội “Đại hạn cung mệnh” trình đa kị cộng phá sinh “Sự nghiệp”, biết đến đây hạn tất có vấn đề sức khỏe; chung dĩ đa kị “Kị ra” đáo 61 tuổi “Lưu niên cung mệnh” mà chết, kị ra tiêu tán mà chết.

4. Đến đây tức “Cung mệnh”, “Tật ách” và “Phúc đức” hối đa kị cộng phá, phục sai ai ra trình diện “Kị ra” biến mất vụ tản, tiêu chuẩn tử vong tượng. Dĩ “Văn khúc” gia “Liêm trinh” xuyến liên đa kị, cho nên và nhiễm trùng đường tiểu hữu quan.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ hai mươi. Số khổ nữ

1. Phu được não nham vong thân

Khôn tạo giáp ngọ <43〉 năm 12 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh bính dần thiên đồng, thiên lương.

Đến đây tạo hôn nhân không đẹp, gần đây phu được não nham vong thân, tại sao?

1. “Điền trạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, “Thiên di” dùng võ khúc cũng hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” trình song kị , đến đây tức “Gia đình” và “Quả báo” tướng chiến, tạo thành “Đinh tài điêu linh” tượng.

2. Chuyển “Phụ mẫu” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Phu thê” ; mà “Phúc đức” tọa thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, lệnh “Phu thê”, “Sự nghiệp” một đường hối trình tam kị.

3. Hợp 1+ 2 thức, xâu chuỗi thích tượng là gia đạo sa sút, đinh tài lưỡng hư. Đến đây tương thương tài, thương phu, vì vậy kinh tế soa, đến nay 55 tuổi nhưng dĩ tô phòng quá nhật, cùng với gần đây phu não nham vong thân.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 88~ 89 trang.

2. Kỷ thân đã tắm thận 13 năm

Dùng cái gì kỷ thân đã tắm thận 13 năm?

1. “Cung mệnh” dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập “Tử nữ”, kỳ “Tật ách” vừa hóa lai tham lang cũng hóa kỵ nhập “Tử nữ” .

2. Chuyển “Tử nữ” <ất hợi> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Tài bạch” , tức sai ai ra trình diện ất thái dương kị xuất phát từ “Phúc đức” trình đại phá.

3. Tiền thuật “Thiên di”, “Phúc đức” biến thành xâu chuỗi phá với “Phu thê”, “Sự nghiệp” một đường ; mà kỳ “Cung mệnh” và “Tật ách” biến thành vừa xâu chuỗi xung kích sinh “Phúc đức” . Hợp nhị thức xếp thành “Tứ kị” đại phá, nên kỳ 13 năm qua tắm thận độ nhật.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 89~ 90 trang.

Lệ hai mươi mốt. 48 tuổi vong sinh chảy máu não

Càn tạo mậu tử <1948〉 năm 7 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh tân dậu tọa vũ khúc, thất sát. 48 tuổi bất ngờ chết bởi trọng độ chảy máu não. Dùng cái gì tráng niên mất sớm, vong sinh chảy máu não?

“Phúc đức” biến thành “Rách nát kị” hội thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh” trình “Ngũ kị” phá với “Điền trạch “

cất dấu cung, ngược lại hóa thái dương <đầu, mắt, tâm huyết quản> nhập “Phụ

Mẫu” . Xung kích với “Đại hạn điền trạch” . Thì “Bản mệnh điền trạch” xuyến liên hung ứng với với “Đại hạn điền trạch” , mà “Bản mệnh tật ách” xuyến liên hung ứng với sinh 48 tuổi “Lưu niên tật ách” .

Nhóm: Đến đây là được coi là dĩ “Ngũ kị” lệnh “Tật ách” trình “Kị ra” mà chí tử vong thân thể tiêu tán.

“Thiên di” <ất mão> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Tật ách”, xa đối sinh tiền thuật “Phụ mẫu “

thái dương “Ngũ kị”, thì quả báo hối “Lục kị” trình đại phá, đến đây kỳ “Phúc trạch phá hết”, nên kỳ thọ thúc. Nhóm: Đến đây tức điển hình “Điền trạch” và “Phúc đức” lưỡng tam phương, dĩ “Hung hóa giao phá” người “Cô, bần, yểu” tướng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 142~ 144 trang.

Lệ hai mươi hai. 43 tuổi ly nham vong thân

Càn tạo <1965> ất tị năm 8 nguyệt buổi trưa sinh. Gia đạo không thịnh hành, phụ hơn ba mươi tuổi tức bệnh dịch, mà bản tạo 43 tuổi cũng ly nham vong thân.

1. “Thiên di” <ất dậu>, hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Cung mệnh” vừa phùng Thái âm “Hóa kỵ năm sinh”, trình “Song kị”, ngược lại hóa văn khúc kị nhập “Tật ách” . Đến đây tức nghiệp lực nặng, dễ trời không chìu ý người và ngại vì khỏe mạnh, trên thực tế bản tạo lúc còn trẻ sự nghiệp bách biến khúc chiết, mà tráng niên ly nham vong thân. Đến đây “Thiên di” phá “Tật ách” người, đa trời không chìu ý người hoặc bệnh nghiệp gia thân.

Chú: Phàm “Thiên di”, “Phúc đức”, “Tử nữ” Hóa kị hoặc chuyển kị phùng “Cự môn”, “Thái âm” lưỡng ám diệu trình “Song kị” người, dễ “Trúng tà”, “Trứ sát”, “Tai hoạ” chờ. Đây là các bậc tiền bối thuật, người viết nói chơi chứ không có thật.

2. “Phúc đức” hóa văn xương hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, hối sinh tiền thức lệnh “Phụ mẫu”, “Tật ách” một đường trình “Tam kị” của phá.

3. “Điền trạch” hóa vũ khúc kị tái nhập “Tật ách” trình “Tứ kị”, ngược lại hóa liêm trinh kị hoàn nhập “Điền trạch”, thì kỳ “Thiên di”, “Phúc đức” lưỡng quả báo cung xuyến liên trình phá sinh “Tật ách”, “Điền trạch”, nghiễm nhiên “Tổ có thừa hại”, “Gia đạo không thịnh hành” nghiêng ngửa điêu linh. Dĩ kỳ quả báo xuyến liên “Tật ách”, “Điền trạch” trình đa kị cộng phá, là vì phúc mỏng thân thể không được vĩnh tượng, vì vậy tráng niên nham vong.

4. Dùng cái gì vong sinh 43 tuổi? Dĩ “Bản mệnh điền trạch” xuyến liên hung ứng với với “Đại hạn điền trạch” , 43 tuổi “Lưu niên tật ách” <điền trạch> hung ứng với sinh “Bản mệnh tật ách” cho nên cũng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ hai mươi ba. 56 tuổi dùng tài hùng biện khang nham giải phẫu

Càn tạo <1955〉 ất vị năm 2 nguyệt giờ Tỵ sinh. 56 tuổi dùng tài hùng biện khang nham giải phẫu, trạng huống thượng hảo.

1. “Huynh đệ” <ất dậu> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Tật ách” phùng Thái âm “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” ; mà “Phúc đức” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, lệnh “Phụ mẫu”, “Tật ách” một đường hối trình “Tam kị” .

2. Chuyển “Phụ mẫu” <Đinh Hợi> hóa cự môn kị nhập “Tử nữ” ; mà “Thiên di” tọa liêm trinh <độc tố>“Mệnh kị”, cũng hóa thiên đồng kị nhập “Tử nữ” hối trình “Tứ kị” .

3. Thì “Bản mệnh thiên di” hung ứng với sinh “Đại hạn thiên di” , 56 tuổi “Lưu niên tử nữ” hung ứng với sinh “Bản mệnh tử nữ” .

4. Dĩ kỳ kị tọa “Thiên di” là “Kị ra”, kỳ “Tật ách” cũng sai ai ra trình diện “Tự Hóa kị ra”, vì vậy thiết cổ thịt bổ khuyết giải phẫu vết thương.

5. Dùng cái gì giải phẫu hậu trạng huống không sai? “Phụ mẫu” tọa thiên cơ “Hóa lộc năm sinh” và “Mệnh quyền”, hóa cự môn kị nhập “Tử nữ” , phùng “Tật ách” hóa lai cự môn lộc hội, gia tăng “Tử nữ” bản cung tọa thiên đồng “Mệnh lộc” trình “Tam lộc nhất quyền” . Đến đây kỳ trên thân thể quả báo thượng hậu.

6. Truy lộc rồi sau đó có thể chuyển kị, “Tử nữ” được “Tam lộc nhất quyền”, hóa tham lang kị nhập “Tài bạch”, vừa phùng “Phúc đức” hóa lai tham lang lộc hội, kế hối “Tứ lộc nhất quyền” vậy. Đến đây “Phúc đức” và “Tật ách” giao cát là phúc, đương nhiên dễ “Gặp nạn trình tường” .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ hai mươi tứ. Con thứ nhiều lần tai nạn xe cộ

Càn tạo <1943〉 quý vị năm 8 nguyệt buổi trưa sinh. Thứ nhì tử nhiều lần tai nạn xe cộ, hung, chân, xương tay đều gãy quá, nhiều lần tiến ở gia hộ phòng bệnh rồi sau đó tìm được đường sống trong chỗ chết.

1. “Con thứ tử nữ” hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, hội “Thiên di” ký ngồi Thái âm <ám diệu>“Mệnh kị” trình “Song kị” ; mà “Thiên di” ký tọa Thái âm “Mệnh kị”, tất nhiên hóa văn xương kị nhập “Phụ mẫu” .

2. “Con thứ huynh đệ” ký tọa tham lang “Hóa kỵ năm sinh”, hóa vũ khúc kị cũng nhập “Phụ mẫu” lệnh “Phụ mẫu”, “Tật ách” hai đầu sai ai ra trình diện kị trình “Song kị” . Hối sinh thượng thức, thì “Phụ mẫu”, “Tật ách” hai đầu trình “Tứ kị” .

3. Truy kị rồi sau đó có thể chuyển kị, chuyển “Phụ mẫu” hóa liêm trinh kị nhập “Tử nữ” , lời ấy con thứ tương có huyết quang tai ương, chỉ sinh gãy chân , gãy xương của ách.

4. “Con thứ thiên di” <đinh tị> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Tài bạch” , ngược lại hóa tham lang vừa hoàn hóa kỵ nhập “Tật ách” . Hối sinh kể trên chư thức, thì “Tật ách” xuyến liên được “Ngũ kị” .

5. Tổng hợp lại của, con thứ “Thiên di”, “Tử nữ” ngoài ý muốn vị và “Huynh đệ” bản thân vận, xuyến liên cự môn, liêm trinh, thiên đồng, tham lang, vũ khúc chờ diệu hóa đa kị trình phá, quả thực nghiệp nặng mà sổ độ tai nạn xe cộ thương cập hung chân chờ gãy xương. Dĩ kỳ đa kị hóa kỵ nhập “Tử nữ” phùng liêm trinh “Tự hóa lộc ra” trình “Gấp bội của tổn hại”, thảo nào ư trên người thẹo buồn thiu.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ hai mươi lăm. Tiểu nhi ma túy

Khôn tạo <1959〉 kỷ hợi năm 3 nguyệt giờ sửu sinh. Tướng mạo mỹ, là nhỏ mà ma túy trụ trượng tàn chướng người.

1. “Tử nữ” ký tọa cự môn “Mệnh kị”, hóa liêm trinh kị nhập “Tài bạch”, xa đối sinh “Phúc đức” sở tọa văn khúc “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” ; mà “Thiên di” vừa hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tài bạch” hối trình “Tam kị”, lời ấy kỳ quả báo soa.

2. Truy kị rồi sau đó có thể chuyển kị, “Tài bạch” <ất hợi> được “Tam kị” phá “Phúc đức” quả báo soa, ngược lại hóa Thái âm kị nhập “Tật ách” , đến đây tức quả báo soa mà sinh bệnh ách, tức sai ai ra trình diện hóa thái dương kị “Kị ra” đáo “Phụ mẫu” , hai đầu trình “Tứ kị” của phá, vì vậy tiểu nhi ma túy tàn tật hình sinh bề ngoài vậy.

3. Kể trên tượng nghĩa phi cận chỉ sinh tàn tật, dĩ kỳ quả báo của phá thiệp nhập “Tử nữ” và “Tật ách” lưỡng cung, cho nên cũng tồn tại “Không được dựng chứng” vô dục tử nữ tượng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Long trọng đẩy dời đi:

Lương nhược du lão sư mệnh lý hệ thống tùng thư (1- 3), hoan nghênh truyền đọc

1. Phi tinh tử vi đẩu số (luận bàn tứ hóa)

2. Phi tinh tử vi đẩu số (mười hai cung lục thất nhị tượng NGHĨA cơ sở phán đoán suy luận bí quyết)

3. Phi tinh tử vi đẩu số (đạo tạng phi bí)

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

序:

此书感谢学习飞星的同学,共同把梁若瑜老师过去论命的资料跟书上的例子做同类型例子的整理.

期望让後学者能在同样的命例当中发现飞星上的命理逻辑,这样对於大家学习飞星紫微斗数会有很大的帮助.

谨以此书感谢梁若瑜老师无私的教导 .并希望正确的命理能不断的传承下去.

周星飞 於 2011年11月30日

着名的梁师发愿

过往花絮—梁若瑜

民国七十五年,夏夜晚饭后,连襟欲往某济公神坛问明牌而相邀为伴。茶余饭后,反正闲也闲着,欣然共行。

连襟一路叙述该济公神坛明牌极准,香火鼎盛。到达目的地,果然人声沸鼎。连襟谓余既来之则安之促挂号,不问明牌也可以问事。

好吧!我就问斗数学习是否能更上层楼?叫号到我,师父问:人皆想钱问明牌,独你与众不同,问啥事?答:问斗数学习,名师何处觅?

但见师父慢条斯理,倒酒三杯命我喝,云:喝了才说!

喝毕,师云:该有的师缘都经过了,剩下的自己好好用心悟吧!

天啊!斗数的路是这么难走,一路来是悟了些许道理。挽镜自怜,白发苍苍矣!

剩下的心愿是:我不要后学者走冤枉路,我不要后学者以不正确的命理自误误人,因果律是如影随形。

签到与否,在我个人感觉,似乎不是那麽重要。 我最希望的是有心在此家族,

愿:

一、斗数共进阶。

二、他日若有小成,谨守口业,为人解惑启善,行功立德!

三、所有有缘人,福寿康宁!

后续:

恩师说得真好!怎样才叫谨守口业呢?

答:谨守口业是:任何对人可能造成心理伤害的话,都应谨慎、婉转。

譬如於当事者面前,断人离婚与死亡,切勿好高欲凸显功力而直言伤人,造成恐惧、偏激而坏人前途。

尤以火侯未成熟时,切勿斩钉截铁陈说。 最好心存善念,感同身受的用心於苦难者。

(第三册)疾厄类

目录

例一.師公盤 7

1. 借盤論父親壽命 7

2. 借盤論伯父:四子折三而存一又未娶 8

例二.丁巳男命盤 11

1. 早年喪父 11

2. 借盤論妻子的病 12

3. 借盤論妻子往事(病、門牙) 14

4. 論壽數 16

例三.少孕 18

例四.父好賭,遷移父母多忌(扭曲或多厄),祖父名醫,空難亡 19

例五. 胸腺癌轉淋巴癌,福厚得活 22

例六. 騎車意外受傷 25

例七. 聲樂家、母患癌(病情得控) 28

例八.練氣功走火入魔,抑鬱症,誦經醫好 31

例九.意外、疾病 32

例十.甲戌男命盤 35

1.犯官跑路 35

2.喉癌去世 36

例十一.兄早逝于心肌梗塞 38

例十二. 肝癌 40

例十三. 借盤論父病亡 42

例十四. 防婦科疾病或剖腹產、不孕症 44

例十五. 甲午年男命盤 46

1. 無孕、妻子禍亡 46

2.46歲罹胰臟發炎化膿,福厚救命得貴人 48

例十六. 21歲遇血光之災的命理 52

例十七. 五舅媽車禍 54

例十八. 長伯父健康長壽 57

例十九. 己巳男命盤 59

1. 父健康長壽 59

2.官非的災禍 60

3.晚年尿毒癥亡身 61

例二十. 苦命女 63

1. 夫得腦癌亡身 63

2. 己身已洗腎13年 64

例二十一. 48歲亡於腦溢血 65

例二十二. 43歲罹癌亡身 67

例二十三. 56歲動口腔癌手術 69

例二十四. 次子多次車禍 71

例二十五. 小兒麻痹 73

師公命例-疾病與災厄類

序號 性別 原書所寫出生時間 年 月 日 時 所在原書位置(頁) 給範例所起的名字 備註

一 乾 辛卯年(1951)8月 巳時 1951 8 巳 師公盤

1 虛回例1(7~8頁) 借盤論父親壽命 疾病

2 虛回例1(8~9頁) 借盤論伯父:四子折三而存一又未娶 災厄

二 乾 丁巳年(66)3月29午時 1977 3 29 午 丁巳男命盤

1 虛回例11(31~32頁) 早年喪父 疾病

2 虛回例11(41~43頁) 借盤論妻子的病 疾病

3 虛回例11(45~46頁) 借盤論妻子往事(病、門牙) 疾病

4 虛回例11(50~51頁) 論壽數 疾病

三 坤 壬子年(61)7月5寅時 1972 7 5 寅 虛回例12(54~57頁) 少孕 疾病

四 坤 戊寅年(87)2月18午時 1998 2 18 午 虛回例23(81~83頁) 父好賭,遷移父母多忌(扭曲或多厄),祖父名醫,空難亡 災厄

五 乾 壬戌年(71)4月13未時 1982 4 13 未 虛回例24(84~86頁) 胸腺癌轉淋巴癌,福厚得活 疾病

六 坤 丙辰年(65)8月9午時 1976 8 9 午 虛回例27(89~91頁) 騎車意外受傷 災厄

七 坤 甲寅年(63)2月 丑時 1974 2 10 醜 虛回例28(91~93頁) 聲樂家母患癌(病情得控) 疾病

八 坤 壬子年(61)7月11子時 1972 7 11 子 虛回例31(97~98頁) 練氣功走火入魔,抑鬱症,誦經醫好 疾病

九 坤 丁未年(1967)5月10午時 1967 5 10 午 虛回例34(102~107頁) 意外、疾病 疾病與災厄

十 乾 甲戌年(23)11月 卯時 1934 11 4 卯 甲戌男命盤

1 道藏例5(道藏103~105頁) 犯官跑路 災厄

2 虛回例37(111~112頁) 喉癌去世 疾病

十一 乾 辛卯年(1951)9月 寅時 1951 9 17 寅 虛回例39(114~115頁) 兄早逝于心肌梗塞 疾病

十二 乾 戊子年(1948)8月 未時 1480 8 1 未 虛回例41(118~119頁) 肝癌 疾病

十三 乾 丁巳年(66)10月 辰時 1977 10 2 辰 虛回例42(120~122頁) 借盤論父病亡 疾病

十四 坤 丙辰年(65)2月 辰時 1976 2 10 辰 虛回例48(132~133頁) 防婦科疾病或剖腹產、不孕症 疾病

十五 乾 甲午年(43)8月 巳時 1954 8 6 巳 甲午男命盤

1 虛回例48(137~140頁) 無孕、妻子病亡 疾病

2 道藏例13(道藏165~167頁) 46歲胰臟發炎化膿,福厚救命得貴人 疾病

十六 乾 甲午年(43)9月 午時 1954 9 25 午 道藏例2(道藏61~62頁) 21歲遇血光之災 災厄

十七 坤 丁未年(56)5月 亥時 1967 5 2 亥 道藏例3(道藏62~63頁) 五舅媽車禍 災厄

十八 乾 辛卯年(40)8月 巳時 1951 8 2 巳 道藏例8(道藏80~81頁) 長伯父疾病長壽 疾病

十九 乾 己巳年(18)5月 午時 1929 5 22 午 己巳男命盤

1 道藏例9(道藏81~82頁) 父疾病長壽 疾病

2 道藏例9(道藏102~103頁) 官非的災禍 災厄

3 師公《壽元與健康》 晚年尿毒癥亡身 疾病

二十 坤 甲午年(43)12月 亥時 1954 12 8 巳 甲午女命盤

1 道藏例12(道藏88~89頁) 夫得腦癌亡身 疾病

2 道藏(道藏89~90頁) 己身已洗腎13年 疾病

二一 乾 戊子年(1948)7月 亥時 1948 7 2 亥 道藏(道藏142~144頁) 48歲亡於腦溢血 疾病

二二 乾 乙巳年(1965)8月 午時 1965 8 5 午 師公《壽元與健康》 43歲罹癌亡身 疾病

二三 乾 乙未年(1955)2月 巳時 1955 2 7 巳 師公《壽元與健康》 56歲動口腔癌手術 疾病

二四 乾 癸未年(1943)8月 午時 1943 8 14 午 師公《壽元與健康》 次子多次車禍 災厄

二五 坤 己亥年(1959)3月 丑時 1959 3 8 醜 師公《壽元與健康》 小兒麻痹 疾病

備註:1、月、日、時選項中標注均為農曆時間。

例一.師公盤

乾造辛卯年八月巳時

1. 借盤論父親壽命

譬如陋命,辛卯年八月巳時,命宮壬辰坐貪狼。

父母宮坐生年巨門祿、文昌忌。

直接顯示者:父健談、固執。

然而,父母以第一忌癸貪狼入命,轉其第二忌則壬武曲忌出於遷移。

其深層顯示者:

一.父既得生年文昌忌而固執,複以貪狼忌入命,則其執性異于常人,是為破格之相。故父此生無盈餘,所得除生活所需外,餘越半皆付「賭、色」沉淪。此象亦主陋與父存代溝,所幸者生年巨門祿亦挾入命,尚不至反目。

二.父忌入命即見忌出於遷移,言其個孤僻〈內執又不圓融於外〉〈同理,陋亦稍得真傳〉。晚境偏愛獨居,少天倫樂。此象亦主陋與父聚少離多。

如易以我命宮出發是壬武曲忌出於遷移轉而戊天機忌子女沖田宅。

大限行於疾厄,則:

大限遷移見父母宮生年文昌忌,轉化而應於本命之命、遷兩頭見忌,此限還防父歿〈本命武曲忌出相應于大限命文昌忌出〉。應于何年?察轉天機忌子女沖田宅〈父福德〉之醜年恐生不祥矣!如何解讀?

乃本命父既忌入命,而凶應於醜年之流命。

而醜年之前一年,流命坐子而流父坐醜,此年父應困于病苦無解,拖磨至醜年方休。

何由纏綿?以父命忌入本命為業力糾纏而延禍,嗚呼!

或問,以父之福德〈田宅〉、遷移〈疾厄〉言,大限踏父遷移,以武曲祿照本命,轉天機入子女〈福德共宗六位〉逢父福德天機祿來會,本命上其福厚矣。

待流年入醜踏子女得諸吉,無益于父壽乎?曰:可!但盼天憐。

然之于學理,父遷移〈大限命〉化吉照原命,轉而照前癸未流年為得地力大,是年得一帖中藥其效如神。醜年為坐福,其力遜矣。

何言力遜?乃得善業照則吉氣流行,有如枯木逢春。坐吉,藏而不顯當遜其色。彥雲:隱惡揚善。與之同義,欲其眾善彰顯而止諸惡念,邦乃不治而平。觀六親,有助於命理啄磨。

注:此例引自虛回整理資料7~8頁,例1.5

=============================

2. 借盤論伯父:四子折三而存一又未娶

譬如陋命,辛卯年八月巳時,命宮壬辰坐貪狼。 先說故事:

我父親在兄弟裏頭排行第四,他與我三伯父從小個性相近、身材相等〈一百九十幾公分〉,少年習武,同進同出。

我三伯父高頭大馬、個性躁烈,習武之後好勇鬥狠,經常打架滋事。於一次群架中,竟空手擊死對手,而引來員警天天上門埋伏緝拿,於是東躲西藏。

此事令我祖父煩甚恨絕,對天惡言怒斥:此子若不習正,咒他絕子絕孫!

時值二次世界大戰,日軍告急,徵兵臺灣年輕男子入伍上前線。我三伯父應召往海南島,由此避過刑責。

駐守海南島一段時日,複與當地土著生仇,又再次擊斃對手。唯時處兵荒馬亂,又閃過刑責制裁。 爾後日本戰敗,平安遣送歸來,娶妻生四子一女。

然長子十余歲死于水厄,次子亦于十餘歲無名服毒身亡。而三、四子已年近五十皆未娶,且四子於去年初春年假期間,又忽然猝死於心臟病。 是以,雖得四子而香火將絕,是巧合乎?抑或因果報應?還是我祖父之惡咒念力強大沉厚?

以命理言,三伯父居陋命之夫妻宮,則:福德〈命宮〉壬武曲忌出於遷移,而三伯父命〈夫妻宮〉以庚化武曲權又入遷移,權忌相奪於外,宜其躁烈鬥狠。

注:同理,讀者當可理解陋之家教嚴謹。非為懼內,實以秀才遇兵而徒呼負負。

四子折三而存一又未娶,香火將絕,命理上怎麼說?

三伯父之子女宮─本命的疾厄位:

一.坐己化武曲祿照命,化貪狼權入命,子緣厚而生四子。然

二.生年文昌忌坐父母沖其子女宮,轉癸貪狼忌入命而遙對遷移武曲命忌,是為二忌傷其子緣,隱含忌出之象,其力尤悍,故見其子早夭。

三.三伯父命以庚天同忌,子息位又以己文曲忌,雙忌同入交友為破,轉丁巨門雙忌再會生年文昌忌,子緣傷重〈四忌〉。

以陋論命及打坐經驗言,此強烈摺子現象,仍可能存在於那未知的業力果報上。陋見知以為:舉頭三尺有神明

注:此例引自虛回整理資料8~9頁,例1.6

例二.丁巳男命盤

乾造丁巳年(66)3月午時

1. 早年喪父

此人早年喪父。不知道命盤可有徵兆?

答:命宮無大限,第一大限寄于夫妻宮〈即所謂的少小限〉。此命之敗筆,破于田宅得巨門生年忌與天同命忌〈雙忌〉。田宅複以癸貪狼忌入福德家運下陷之象,轉壬武曲忌入事業沖夫妻〈少小限〉。此田宅挾雙忌,複以忌轉忌沖少小限,當然少小運逢乖違。學理上忌轉忌之沖已銳不可當,更何況是挾雙忌尤烈。

然你說十歲,我看應是九歲踏田宅即開始家運衰退,細思而後請給我答案。田宅又為父之福德見破,當與早年喪父有關;除上式外,觀父命與父疾厄〈財帛宮〉是否各飛文昌忌與廉貞忌入命呈雙忌?轉而再飛忌入田宅呈三忌破,父緣大傷,應是大血光或「癌症」之厄。

注:此例引自虛回整理資料31~32頁,例11.1

=============================

2. 借盤論妻子的病

恩師,萬般都是命,去年學生妻子檢查身體查出畸胎瘤,位於卵巢內,醫生說影響生育,手術之前生子女,恐多流產而不得。真是命盤不假,命是天定,幸好學生對妻子感情較好,並未因此而嫌棄妻子!

學生想上輩子欠妻子的債吧!子女宮成惡,只好聽天命啦!

但還請老師看看何年手術較為妥當?

答:如果能安排,今年(05年)農十一月即是妻有福月,此月手術較順而少礙。乃妻福德〈命〉庚太陽祿入交友,轉癸貪狼忌入原命福德,得其命〈夫妻宮〉戊飛貪狼路來會,言妻有福。福德會雙祿,轉壬武曲忌入事業〈流年交友〉。

則原命交友吉應流年交友,本命祿照流年命,而本命事業〈運氣位〉則吉應於十一月流月事業〈原命交友〉。而交友者,妻之疾厄,得祿當言順。

閒談:晚近論一命,命盤組合巧與閣下幾乎雷同。問及兒子健康,餘蹙眉告以緣薄。再追問餘曰:此子若仍存活,需「破相、殘疾」或可延生。實情為此子兩腳得退化性疾病而將坐輪椅,此病目前醫界無策。

此即子女宮之遷移位〈田宅〉見雙忌,宜其破相。

恩師,今年十一月恐時間上安排不開,明年可有穩妥的月份?如何看妻子適合的職業?用戊幹四化分析嗎?妻子什麼時候運氣好?

答:明年二月〈踏交友─妻疾太陽祿〉亦吉,乃轉貪狼忌又得妻命〈流月交友─妻疾〉貪狼祿來會於福德。

妻事業現在安定就是好,運未開。你三十三歲起大吉,這時候她也順。

近期要去檢查妻子之病,06年妻子畸胎瘤那個月手術較好,可否07年手術?手術讓學生之妻擔心不已!脾氣也大了許多!

答:早點手術只拿瘤,晚點手術拿子宮─無子西瓜。

如果06年手術,建議你趕在農曆二月份。

07年,妻福德〈命宮〉以庚太陽祿入交友,轉癸貪狼忌入福德逢大限〈妻命宮〉戊飛貪狼祿來會,是言妻有福就醫得健無礙。

太陽祿照07年夫妻,福「照」勝於「坐」。

學生計畫農曆正月手術採用微創手術,下週一去復查,看醫生怎麼說?下周手術也有可能?若是二月份,則需要把其他事情安排一下!還請恩師給些建議!

答:今年(2005年)12月還不如明年二月。因:

命宮即為妻之福德,其忌轉忌〈雙忌〉入12月份的流命。以本命雙忌入流命而征妻福之大不吉,防暗生枝節。

若是二月份,則需要把其他事情安排一下!正月如何?這個月倒是安排得開!

答:正月吉中有否,勉強可用。二月清吉,何不排萬難?我只是上帝旨意的小翻譯員,如果你還是舉棋不定,建議你:直接找上帝禱告。

恩師,學生之妻按照您的建議將於今年陰曆二月份手術拿掉畸胎瘤,位於卵巢內。請老師看看二月份那日手術為妥當,十分感謝!

另外學生與妻子還是常吵架,妻子抱怨學生懶惰、嘮叨,哎,不知道今年為什麼還是如此?真煩惱!可有建議給我嗎?

答:二月踏本命夫妻疾厄〈交友〉得太陽命祿,命宮者夫妻之福德。是以二月妻得自己福德之福;轉貪狼入原命福德逢妻命化貪狼祿來會,則 夫妻宮為農曆五日所坐,保證大吉。

乃本命宮之祿轉忌會流日命宮之祿于原命福德,而交吉。此即命宮者為夫妻之福德。

謝謝,多準備幾天,初五至十五日內那天還可以?

答:接下來是初九日。可以的話,安排申時開刀。

恩師:可能由於初九在妻子月經期間,恐還要錯過初九,不知道初九之後那天還可以!?十分感謝老師您的分析和指導!

答:二月份,只要走原命夫妻或福德之流日皆吉,以5及17兩流日踏夫妻宮最吉,9及21兩流日踏福德次吉。

恩師,手術只能安排在初八或者初十,請恩師看看,選擇的吉日不能安排了!有點心虛

答:千萬別初十,因二月踏交友〈妻疾〉化貪狼忌入福德;初十踏田宅挾雙忌再化貪狼忌入福德,因而衝擊二月流命成大破。

初八則可稱小吉,毫無凶應。放心吧!

還請老師分析一下十五,這天如何?

答:與初八雷同,小吉。

注:此例引自虛回整理資料41~43頁,例11.9

=============================

3. 借盤論妻子往事(病、門牙)

若是:女命國曆67年四月十六日辰時,這個命盤婚姻如何?財官等有如何判斷?卯時盤正確嗎?

恩師明鑒,此女造確實為丁巳之妻子,(老師真神,沒能逃過您的法眼)此時辰乃丁巳男告知之其妻子時辰,自然生產不假,但或許卯時或者巳時,確實有待商榷。不知飛星法如何判定生辰?? 補充資料:

1.民國76年曾得呼吸系統重病

2.民國91年參加工作,民國92年工作有好的變動

3.民國93年註冊結婚,無正式婚禮儀式。

老師,丁巳男命盤應該無誤吧?上面資料能否推出女命生辰?

答:丁巳男命盤鑒諸往事與妻之上述狀況,理應無誤。

譬如妻曾得呼吸系統疾病,乃妻之疾厄以癸貪狼忌入福德,轉壬武曲〈武曲屬金〉忌於事業故也。此象亦主妻之門牙恐有損傷,乃事業為妻之遷移故也。

妻91年得工作,乃大限既「踏」夫妻宮,為91流年的福德宮〈福德為夫妻的事業〉。以戊天機忌入疾厄得自化祿,是妻性不閑而事業得機緣〈自化祿〉以入身。

92年得工作好變動,是妻疾厄〈交友〉得太陽命祿,轉癸貪狼忌入福德〈流年妻之疾厄〉,得妻命〈大限踏之〉戊貪狼祿來會,研此年妻必欣愉〈疾厄得祿〉,轉壬武曲忌垂象於事業故也。

太神啦!妻子確實前面牙齒缺損一顆,導致看起來門牙似乎一顆!

1.遷移+武曲代表牙齒?

答:遷移為此人形於外的表像宮位,包含五官和能力。父母則為遷移的共宗六位,亦屬表像宮位,包含氣質和涵養。武曲屬金,含齒骨〈硬〉及鼻肺〈發出聲音〉。

原來是遷移宮代表面部儀錶,其他宮位能代表身體部位嗎?

答:你還是沒弄清楚,遷移宮代表一切外在看得到的任何部分,包刮四肢、頭、胸、腹、背。所以命宮為頭之說餘不予置評!

2.午宮為頭之類說話可是真的?

答:千真萬確。午為頭、巳未兩肩、辰申為胸、卯酉腰、寅戌股、亥醜兩足、子為下陰。故男命逢太陽忌,女命逢太陰忌於子位,多不孕或少子息。

3.命宮為頭,遷移宮為足之類說法也是真的嗎?

答:此說較為不妥,應說遷移為形於外的舉止形象,而命則為內在個性思維。

功利日盛的社會,創造了不少搞小聰明的畸才;盡信書不如無書,讀書但求慎解。

老師,學生妻子生日絕對準確,時辰若卯時,是否符合以往的事實?

斷定時辰需要哪些資料?

答:無須再費心了。妻命若何,只須認真從你命盤推理即得,是該學學一盤論六親了。

經濟許可時,趕快幫你妻做好門牙,日後發財多買些好衣服、化妝品給她。因為,她喜歡漂亮。

注:此例引自虛回整理資料45~46頁,例11.11

=============================

4. 論壽數

看到您舉了一個壽數的案例。心中惶恐,學生命盤疾宮之三方逢雙忌,轉入福德,是否身體意有大問題呢?本限化忌再入本疾宮,是否壯志未酬身先死呢? 福德得雙忌,學生是否壽數不長之人?

答:福德得雙忌,基本上人生必有苦。得苦即為償還業力,請問汝之家變不苦乎?再說,遷移忌入交友,轉忌亦入福德成三忌,令你造成對人際的恐懼戒慎,不苦乎?苦已足矣!苦足則業消,不必哽心。

壽數之長短,需縱觀其福。是以福德、遷移、子女須共參以定福決壽。福厚則逢劫亦能死裏逃生或大事化小。

確實是家變之苦!人際關係關係重大,人際上如何能改善?

答:人際上只要不心存惡念,即可放心防人。「君子」本來就應該「之交淡若水」,掛念無掛心! 算算汝福厚薄:

一.生年太陰祿于父母,轉辛文昌挾祿入遷移,得一祿。

二.遷移甲廉貞祿入命,再得一祿。

三.命化太陽祿于交友,福德化天梁亦祿于交友會疾厄權,轉貪狼忌挾雙祿於福德,再得兩祿一權。

綜之,汝福得四祿一權,決不是短命鬼,七十有餘!但福德既見破,當多積德、持續養生運動,否則晚年健康品質欠佳。

養生運動是什麼樣運動?

答:譬如快走、太極拳、五禽戲、正統氣功、游泳、爬山等。

如能讓精神與肉體不失「松、靜」的運動,就近於養生運動。

注:此例引自虛回整理資料50~51頁,例11.14

=============================

例三.少孕

坤造壬子年(61)7月寅時

此人子女運如何?會懷孕嗎?

一.命忌入父母〈沖疾厄〉,轉忌沖事業;而事業宮又見自化忌出。事業者,子女之疾厄也。

綜言之,子女之身體與本命之身體緣不夠厚〈第一忌先沖疾厄再破子女之身體〉,少孕之象。

二.本命之疾厄以癸貪狼忌入子女宮即見自化忌出,此象亦主少孕或容易流產之象。

綜此二式,懷孕機會不多,縱有也防流產。看來只有求助於醫生一途,

盡盡人事吧!

注:此例引自虛回整理資料54~57頁,例12

例四.父好賭,遷移父母多忌(扭曲或多厄),祖父名醫,空難亡

坤造農曆87年2月午時生,其父欠了一大屁股債,老是到處借錢。其父兄弟姊妹間有一些財產紛糾,原本住老家,去年搬出去。也是去年又多了個弟弟。請問恩師,此命盤正確否?該如何看?

答:此命例可能正確,但些許事項我依舊不解!試論以謹供參考:

父財帛〈子女〉坐生年天機忌複天機自化忌出,阮囊常羞澀;何由?再參其祿象乃飛貪狼祿入福德又逢貪狼自化忌出,是為財路大沉大浮,有違常理。故臆測其父好賭,故而財務糜爛!

本命宮以文昌忌入父遷〈疾厄〉,而父命亦以武曲化忌入遷移,是父遷移累二忌;轉遷移化太陰忌入原命父母,則:其父遷移或父母〈兩形於外宮〉得三忌,可言之其父為破格、無智,或人格扭曲、無信,窘態畢露而少羞恥心,致四面楚歌、遠避他鄉方休。

上帝要毀滅一個人,必先使其狂!此其典型範例,業力著實可怕。

嘗見類此父命組合,但見安份守矩,而己身不自作孽卻遭天孽,意外大血光,致令纏綿病榻多年,舉家困頓,觀者掩面同泣!

田宅複乙太陽忌入疾厄沖父母,多忌混亂,宗親唾棄,家園不能守,恐將流離失所!

田宅乙太陽忌入疾厄沖父母這是屬體沖用?這時的父母宮是指父命?

父田宅(官)又太陰忌入父母,這是由用歸體,指家破?此時父母宮是指妻之田宅?

恩師的論述非常精准,其父是個穩定而收入不錯的工作(公務員),大家百思不得其解其為何負債累累。其實他的朋友對他還不錯,開始還會借錢給他,可是一而再、再而三有借無還,大家當然都會害怕。而他形於外給人的感覺的確是稍嫌幼稚,五十幾歲的人還像個孩子般不合他的心意就和人鬧脾氣。也的確是和母親、弟妹鬧得眾叛親離,暗示他搬離以免拖累家族。只可憐了他的妻子得陪他為生活奔波受罪。其妻小他將近二十歲,是個非常好的人,每次見她得開口向人借錢真覺心酸不忍。

另此造爺爺是位有名的中醫師,曾得蔣總統接見,卻在臺灣一次有名的飛機失事中意外身亡,至此家道漸漸走下坡,但也仍算是個醫生世家。 這在此命盤中借宮可否看出?

答:此命盤生辰極其精准。其父令人匪夷所思的行為即為其父之遷移與父母為多忌所破,兩形於外之宮破敗,非傷身則行為異常,致令無立足地!遷移者,社會也。見破,常不被肯定與容忍!

祖父借用福德宮,其疾厄〈子女〉化貪狼逢生年成雙祿於福德,貪狼五術得雙祿,宜其醫緣。何以能名聞?乃:

一.其遷移〈財帛〉乙太陰化祿入原命父母逢生年權,形於外之宮吉化,當揚名。

二.其遷移化天同權逢其交友〈疾厄〉飛天同祿共會於本命事業,眾拱自高。

祖父何以空難亡身?

其遷移化巨門忌入田宅逢對宮生年天機忌,轉太陽忌入原命疾厄又會文昌命忌;且其福德〈事業〉又化太陰忌會沖疾厄,其福破盡矣!

注:此例引自虛回整理資料81~83頁,例23

例五. 胸腺癌轉淋巴癌,福厚得活

乾造壬戌年(71)4月未時

這是我弟弟的生辰。 71年4月未時生

他在第二大限時罹患胸腺癌轉淋巴癌,經過高劑量化療,電療,終於從鬼門關硬拉了回來。 我苦思了很久,還是無法探究為何他有這麼大的劫難。我只有想到兩點,(也還或許不對),一是也許他命中武曲化忌加煞,有先天罹患胸部之疾的隱憂。 二是大限疾厄宮廉貞自化忌。除此之外實在看不出什麼。 請老師不嫌棄指點,謝謝。

答:先從本命下手,得此重大疾病,格局必有大傷。

疾厄化太陰忌入交友,轉貪狼忌入遷移沖命;福德化武曲忌入命逢生年忌呈雙忌,遙對遷移宮的疾厄化來貪狼忌,則福、疾二宮令命宮受迫於三忌。

再以命宮出發,化天同挾武曲生年忌入兄弟,轉文曲忌入父母逢遷移飛來太陽忌共沖本命疾厄。

則總計串聯四忌,其福有大礙!以武曲雙忌入命,故罹胸腺癌。

謝謝您的指點。晚輩駑鈍再請教一下,疾厄宮發出之忌直接沖命,跟忌轉忌之後的沖命有何不同? 這種忌轉忌的方式是否只能轉一次? 第一次忌落的宮位跟轉忌所入的宮位在解釋上有什麼不同? 請問如何推斷第二大限是發病的限? 萬分感謝。

答:忌轉忌只能轉一次,除非碰到生年忌、命忌及自化忌忌出、忌出到對宮等,自然是必須再忌一次。

忌直接沖命,跟忌轉忌之後的沖命結果相同,所不同者忌轉忌增加了宮位的參考條件,有助於答案的分析。

你弟疾厄化太陰忌入交友沖兄弟〈身體運〉,轉貪狼忌入遷移沖命會福德入命呈武曲雙忌,三忌破於命、遷,命、遷不正是第二大限的兄弟宮逢破麼?所以第二大限發病!

上述命忌及自化忌忌出、忌出到對宮等,自然是必須再忌一次。

如,命宮化忌到福德宮,本為重享受或者多煩憂,但逢福德宮自化忌忌出,則須再從對宮財帛宮轉忌?還是?

而上述逢福德宮自化忌何解?

答:所謂的自然是必須再轉忌一次即言此福德宮的這個自化忌!此刻與對宮財帛了無瓜葛,別自找麻煩!

祿轉忌,然在忌轉忌?

答:祿轉忌與忌轉忌是各自獨立的兩碼事,講不同因果的不同象義,不得混為一談!

疾病牽涉的宮位有疾厄宮,兄弟宮,福德宮以及命宮? 那他88年(己卯年)發病是因為本命疾厄宮忌轉貪狼忌沖流年疾厄宮,還是用大限疾厄宮氣數位兄弟宮天同忌流年命宮的關係? 對於應事年, 取本命盤的忌或是大限盤的忌呢? 還有,本宮發出的忌比較凶還是複轉的忌呢? 另外,老師先前提到在本命盤上,命忌轉文曲忌沖疾厄宮,這時遷移宮也化太陽忌擠進父母沖疾厄,對於遷移宮而言,該如何解釋? 這種看其他宮位是否有擠進同一宮位的意義是什麼?

答:88年(己卯年)發病是因為本命疾厄宮忌沖兄弟會兄弟天同命忌,轉貪狼忌沖命會命宮武曲二忌〈福德也武曲忌入命〉。則,疾厄所化第一忌是沖兄弟〈身體運〉,其第二忌不是傷了第二大限的兄弟身體運嗎?所以第二大限發病。 88年發病是因為流年福德〈疾厄〉凶應本命福德,流年疾厄〈命宮〉凶應本命疾厄。

福德三方的福德、遷移兩宮,事關因果業力,論大厄當然不能遺漏。凡論事,當然不能漏失其相關的必要參看宮位。

所以能逃出鬼門關,必有其福。福報未盡可以解災。

福德化天梁祿入子女〈福德共宗六位〉逢生年祿,而疾厄以天梁權來吉會,轉子女化巨門挾雙祿一權回疾厄,又得大限命〈父母〉飛巨門祿吉交,多福當不死。汝父母之功德大矣!

注:此例引自虛回整理資料84~86頁,例24

例六. 騎車意外受傷

坤造丙辰(65)年8月午時

有一位朋友,在今年(06年)農曆五月時自行騎腳踏車,在無外力影響之下跌落,膝蓋骨碎成兩半,需用拐杖攙扶,但沒嚴重到需要開刀,醫生說需要三個多月復原期,另外手指也有扭傷。她提供的生辰是農曆65(女)年八月下午一點多生,但也不太能確定生時,說也有可能是一點以前。 但我排出盤後思索許久,無法找出出事的軌跡。 可否煩請老師幫忙定個盤?

她是學音樂的,瘦小,有一個哥哥。她目前在國外念研究所。 人給我的感覺主觀自我,剛硬,很敢講話,容易得罪人(但似乎都無心的)。 曾有一次婚姻(2001結婚,03出問題),只維繫了兩年即離婚。

答:思索了半天,似乎午時命盤較「接近」狀況。謹共參考試述!

一.瘦小:疾厄化天機忌入命,屬不胖。遷移再化巨門又忌入命,則※體型必然縮水。

二.是學音樂的:福德化貪狼忌入兄弟,逢疾厄化貪狼祿來會,有了才藝性向與執著。轉兄弟飛天同忌挾祿入財帛再逢生年祿,言此才藝緣厚並可生財。〈※注:如易疾厄為遷移,是屬根器更佳〉

三.意外膝蓋骨碎:福德化貪狼〈腿〉忌入兄弟凶對交友廉貞〈血光〉生年忌,令大限疾厄〈交友〉受破。此福德之忌衝破大限疾厄,轉而衝破流〈今06年〉年疾厄。

何以意外?乃前述身材瘦小的疾厄與遷移化天機〈騎腳踏車〉、巨門〈意外〉共忌入命有關。命宮為大限福德,受雙忌當礙。

則:本命福德傷大限疾厄,應對於本命疾厄傷大限福德。

四.2001結婚,03出問題:夫妻以巨門祿入命逢遷移化巨門忌來會,是感情容易遭劫,常逢第三者介入。

本命夫妻化巨門祿入命,則為大限命祿入本命。2001結婚,是流年夫妻重迭本命宮得夫妻祿,且流年命化巨門權又入本命,故婚。

然命宮及夫妻化雙文昌忌于父母〈大限田宅〉,轉而武曲雙忌沖原命田宅。則此武曲雙忌豈不入於2001流年疾厄?該年理應感情有礙,可能負氣結婚。

前述命及夫妻化雙文昌忌于父母,轉而武曲雙忌沖原命田宅,象亦主分離。且交友廉貞生年忌複自化忌,婚姻六位有傷,食之無味;福德又化貪狼忌入兄弟再傷婚姻六位,同床也異夢!

2002年福德見廉貞忌,此即無趣矣!

五、此人給我的感覺主觀自我、剛硬,很敢講話,容易得罪人:命坐生年天機權,福德又化巨門權入命,複以文昌忌入父母。當然自我、剛硬的形於色,容易得罪人。

六、碎骨:本命宮及大限命〈夫妻〉化雙文昌忌于父母,轉而武曲雙忌入子女。武曲屬金為骨。

謝謝您詳細的解說,獲益良多。 經尋問當事者,事實跟老師您的論斷很契合。她01年的婚姻是比較屬於一時的衝動,並沒有想得長遠,甚至她本人當時也意識到有可能會離異,加上母親強烈反對,但仍堅持結婚。 而結婚當年度蜜月時已經吵得很凶,來年(02)年就如老師所說,問題嚴重。至於是什麼問題,只說主要是個性問題。 問是否有第三者介入等情事,她則回答:她跟先生雙方都有(她說有較勁意味,因先生異性緣婚前婚後都很好)。 03年已經分居少見面,終於年底簽字離婚。

當事人想請問老師,她是否還有婚緣,在何時? 還有現在腿復原尚可,但手指的傷,加上傷後仍繼續練琴而引發肌腱炎,是否會惡化?

答:畢竟夫妻祿入命,而得福德化權來鞏固,當仍有婚緣。以餘陋見,35歲應有好婚姻。

再請問,武曲忌主傷骨,那天機忌是傷四肢? (或是筋骨?) 有何不同?

答:天機主手、手指、腳趾及頭髮。也主筋。疾厄天機忌入命,可能折磨久些。但今年(06年)踏原命疾厄,化貪狼祿照大限疾厄,轉天同忌逢生年祿照今年疾厄,小事一樁。

為何此命雖結婚但無生子,在命盤是否可找出跡象? 謝謝您~

答:福德化貪狼忌入兄弟凶對交友廉貞生年忌,轉天同挾雙忌入財帛;子女亦天同忌入財帛,三忌傷福,恐不孕。

注:此例引自虛回整理資料89~91頁,例27

例七. 聲樂家、母患癌(病情得控)

坤造甲寅年(63)2月 醜時

對於才藝方面,老師在書中第202頁就有說到,除了貪狼一星外,原來廉貞也是可主才藝。下列這命造可以說是臺灣目前年輕一輩女聲樂家中最傑出的一位。63年次農曆二月醜時。太陽巨門在寅坐命。同樣也是福德化貪狼祿于兄弟逢疾厄挾祿權又化貪狼來會。 這時財帛甲也化廉貞祿破軍權轉貪狼忌入兄弟;

答:聲樂、舞蹈比較偏向廉貞祿。

事業也化武曲權入兄弟(這權有加分效果嗎?);

答:命三方化祿、權來會,都有加分效果。

又兄弟丁轉巨門忌入夫妻又逢命天同祿照事業(夫妻本宮自化天同祿可否視為再加一祿?), 那可否再由夫妻轉忌一次? 所以又以廉貞忌入疾厄逢生年祿權,是否因為如此飛化所以成績斐然? 屬吉相?

答:兄弟丁轉巨門忌入夫妻?弄錯了吧。

是兄弟化天同權入夫妻逢命祿及自化祿,轉廉貞挾雙祿一權入疾厄會生年祿及財帛祿,強化命格。

疾厄得多祿、權吉會,轉貪狼入兄弟又逢福德祿會;再轉巨門挾諸福入命,又得交友飛來巨門祿,宜其才高、收入好、掌聲多。

兄弟宮化權祿入夫妻逢命祿及自化祿。這個命盤讓我想起您書中命例一的甲子男。 但這位甲寅女學歷高,目前讀音樂博士,是否是她運走得好? 又在去年此命的母親罹患癌症,目前是有控制住。是否是因為母親宮(兄弟)丁巨門化忌入命逢生年太陽忌,又會父母(母親福德宮)化巨門忌也入命宮,而折福?

答:此造25歲前的讀書運必有波折,可能重考或被當,乃本命父母造成第二大限父母雙忌故也。

本命父母化太陰祿、天同權入第三大限命〈夫妻〉,逢福德權及命祿、自化祿交會,計三祿兩權。轉廉貞忌挾諸吉入疾厄再逢生年祿;此刻疾厄生年祿必轉忌〈貪狼〉挾四祿兩權入兄弟又會福德祿。

兄弟既坐厚福以巨門忌入命逢交友〈考運〉祿,致令27歲起考運漸順,30-34歲勢如破竹。

其母是因命、福造成三忌大礙罹癌,有控制住的理由以前述兄弟〈命〉及父母〈福德〉所化多會會諸吉故也!

福德與遷移同屬福德三方,都與天賦和根器有關。真正天生異稟的高手,多需得此二宮的祿、權吉會。

至於命及疾厄較屬後天的興趣與性向,一樣需祿、權吉會使興趣濃厚。

除祿、權外,尤愛其忌能入福德、命、疾厄三宮,使其得持久的用心與努力,方臻上乘功夫。

注:此例引自虛回整理資料91~93頁,例28

例八.練氣功走火入魔,抑鬱症,誦經醫好

壬子農曆61 年七月某日子時生,女性!

此人曾於25歲左右練氣功走火入魔精神崩潰,憂鬱症,後念佛經三年而自愈!鬥數學理怎麼看?

答:遷移〈因果的氣數位〉以武曲忌入財帛會生年忌,疾厄以貪狼忌入福德,則福德三忌為破。

財帛的武曲生年忌既會三忌之力,乙太陽挾三忌之力入「子女」〈福德的共宗六位〉。而命以天機〈智慧星〉忌入兄弟,轉巨門〈暗曜〉入田宅遙對子女之破呈四忌。

顯見其住所環境著陰邪,最宜搬遷、長持經咒。

注:此例引自虛回整理資料97~98頁,例31

例九.意外、疾病

丁未年5月午時生。

25歲或是26歲的快農曆7月時,差點被闖紅燈的公車壓死。會沒死,因為有感受一個力量把我推倒讓我沒死,我有寫日記記著,但是目前不知丟到哪去了。

答:應該是25歲車禍,25歲流年踏原命疾厄,大限踏福德。不論大限行于何宮,大限命所化之忌與本命命宮化出之忌,兩忌落同宮則不吉〈不論是同星得雙忌或不同星各得一忌〉,或大限命所化之忌與生年忌落同宮亦不吉。

25歲流年再踏原命疾厄,以丁巨門〈暗曜,主意外〉忌回本命命宮逢生年忌成雙忌,主身體之恙;轉壬武曲雙忌入田宅〈沖大限疾厄〉。而流年疾厄〈本命福德、大限命宮〉又武曲再忌于田宅成三忌,當有重禍。唯本命福德、大限命宮、流年疾厄三盤疉一宮,正坐天梁〈壽星〉命祿解厄有功,故大難不死。

天梁屬佛、菩薩,轉壬武曲〈吃素星〉忌于田宅,理應茹長素。唯此武曲忌為命忌所破,素緣難全;但至少應吃早齋及初一、十五全素,妳吃了嗎?

命宮坐忌言業力糾纏,人生必多折磨,但業力未磨完之前保證上天不會讓妳早走一步,何況妳後福仍厚,所以還會給妳很多時間:

甲.夫妻的生年祿轉入福德會遷移祿,而福德本身亦坐命祿,則三祿加於福德。

乙.福德轉三祿入田宅又得子女〈福德的共宗六位〉飛祿來會,四祿于田宅為少見的鴻福。

妳的疾厄忌入命逢生年忌〈巨門〉,轉雙忌入田宅會福德之忌呈三忌〈武曲〉,再轉福德之忌入兄弟〈貪狼〉又逢遷移飛忌〈廉貞〉來會,四忌矣。所幸者,福厚而化難呈祥。如能吃早齋、捐血、持咒念佛、佈施、清淡飲食則更佳。

綜合上式則可能發生:意外、長瘤〈巨門、廉貞〉,肝、腎、婦科之疾〈廉貞、貪狼〉,齒、骨、呼吸器官〈武曲〉,而兄弟宮文昌忌事業,子女宮文曲忌夫妻,成兩頭見忌,還防婦疾開刀〈廉貞、貪狼、文昌〉。

是的,93年曾肝腎發炎,重達70公斤。不知開刀年份要如何推算。

答:看來妳的胖可能屬「虛胖」,是腎氣不足所致,看看中醫吧!只要強腎,我保證妳的減肥不難!

另外,像整型手術不知可替一些嗎?

答:整型手術可以讓人更討好,能增福,但不能消業。

注:上式命、福德、疾厄多忌,情緒會較不穩定,無名煩、慮,心境反復起落,有空多持咒念佛攝心定念。

胖,對你來說不是福,因為妳「疾厄忌入命」逢生年忌成雙忌,象義言需瘦及多勞碌,故少貪口腹欲及持之以恆的運動對你來說是必要的,可消病業又能減肥,如能隨運動節奏持佛號、咒語更佳。

之所以會胖,是疾厄太陰祿入夫妻故也。夫妻者,疾厄之田宅─肉體,得祿易胖。

但基本上妳的疾厄忌入命成雙忌,因此此生胖瘦差距大,也是減肥容易成功之象。如果你願意從現在開始運動,保證後年身材好看,對人生會更有信心。

上個大限和這個大限都很懂得念經持咒,但是不知為何,今年開始以來卻倦怠了,提不起精神來念經持咒。

答:要讓它成為習慣而不是像做功課。譬如走路,妳可以跟著步伐持六字大明咒。

十幾年前去針灸過一次,不是減肥針灸,但一天之中體重少了9公斤。

答:這就是腎虛而排水不良,體內多積水份。斧底抽薪之計,看中醫治好妳的腎。〈中藥的六味地黃丸值得妳參考,如配以黃耆、枸杞子熬湯共進,理應有益─僅供參考〉

注:此例引自虛回整理資料102~107頁,例34

例十.甲戌男命盤

乾造甲戌年11月卯時生,命宮癸酉坐天同。他是我道學的啟蒙老師,已作古〈58歲〉於癌症。

1.犯官跑路

40歲投資失利、經濟呈窘,41歲犯官跑路〈詐欺罪〉。

1. 以「遷移」〈社會信用〉及「父母」〈文書宮、交友財〉而言:

「父母」〈甲戌〉化太陽忌入「福德」逢「生年忌」呈「雙忌」沖「財帛」,容易與人產生金錢上的不和諧。

2.「遷移」〈丁卯〉化巨門〈是非星〉又忌入「財帛」,會前式呈「三忌」沖激而金錢糾紛四起。

以「遷移」及「父母」兩宮事關「社會信用」,三忌破「財帛」必令窘困難轉圜。《批:凡「福德」、「遷移」之破者,多天不從人願及困窘難言。》

轉「財帛」〈己巳〉以文曲〈挾三忌〉忌入「夫妻」沖「事業」。

3.「疾厄」〈戊辰〉坐貪狼「命忌」,轉天機〈挾忌〉忌入「事業」。

會前諸式則串聯令「事業」呈四忌之破,既以空乏及失信於社會,終致工作停擺。

4. 40歲踏「事業宮」〈丁醜〉,「流年命宮」坐下「本命命宮」之忌轉忌〈天機〉,必以為苦;再化巨門忌〈是非〉於「財帛」,事業上經濟大亂、周轉困難而糾紛四起,購屋戶以未履行契約而告官。

5. 41歲踏「交友宮」〈丙寅〉,「流年命宮」化廉貞忌入「子女」〈庚午〉沖「大限命宮」〈田宅〉;轉而以天同〈挾忌〉忌入「原命命宮」,人際是非轉為法律糾纏,是年即遭法院以詐欺罪名通輯。

此例即屬「遷移」、「交友」、「父母」、「子女」的串聯成破,又逢「巨門」、「廉貞」兩皆忌,起於金錢糾紛而犯官。

注:此例引自《道藏飛秘》103~105頁。

=============================

2.喉癌去世

何由58歲作古於喉癌?

此即是命忌轉忌之沖於58歲流年而喪!然僅以一轉忌之沖如何能奪人性命?乃:

一.遷移因果位坐丁巨門飛忌於財帛,遙對福德所坐太陽生年忌,是雙忌破福德。轉財帛己文曲〈雙〉忌入夫妻,又遙對本命忌〈落疾厄〉所轉天機忌於事業,三忌破福。

既三忌破福入夫妻,複見夫妻宮自化忌出,雜遢而後消散空盡!

二.則本命第一忌所入之疾厄為大限之福德,破應於本命福德。

三.57歲流年疾厄〈事業〉得本命忌所轉的天機忌而發病,次年蒙主寵召。

注:此例引自虛回整理資料111~112頁,例三十七

例十一.兄早逝于心肌梗塞

乾造辛卯年9月寅時生,命宮丙申坐文昌生年忌。

命坐文昌生年忌逢自化科,即所謂的「科、忌糾纏」,解讀星曜及化象,是此人說話喜歡咬文嚼字,真擔心他有天舌根會打結。

其長兄自軍中退伍,身壯體強,以二十餘之齡猝逝於心肌梗塞。

命理上怎麼說?

命宮丙廉貞忌入兄弟宮,言其長兄命具業力。

長兄命挾忌以乙太陰「忌出」於遷移沖命,業力果真較重〈與命宮文昌生年忌遙對成雙忌〉,人不欺則天欺。

遷移既坐長兄孽業,以庚天同再挾定業忌入福德;而長兄福德〈父母〉複以丁巨門又忌入財帛沖福德。

綜言之,其長兄業力重、福德破,又見「忌出」之無緣,宜其英年早逝。

然設若面對壽促之人,可依命理坦率直言乎?

造化弄人,徒呼奈何!

注:此例引自虛回整理資料114~115頁,例39

例十二. 肝癌

乾造戊子年八月未時

論命:不要被死公式纏住你的思維,命盤本來就自己會說話

譬如得癌症或大意外死亡,大概此人的命格必有健康方面的大破,必須在健康的相關宮位上,至少飛化累積到四忌交會才能作此斷言。否則,妄下斷語,上帝遲早會來不悅寵召。

舉例:男命戊子年八月未時生,於五十三歲發現得肝癌初期,遵醫生指示作絕對的生機飲食,改變體質到最佳狀況,次年進行手術治療,迄今四年餘而無礙。

命坐甲寅,乙太陽忌入財帛沖福德,轉壬武曲忌入疾厄,言此生可能遇上「金錢和健康」的煩惱。單一忌只能說是煩惱,實則此人於病後天天早上五點爬他家的後山近一小時,乃疾厄見忌必勞其筋骨,否則業力不消即成病痛磨我。

五十三歲大限踏交友,流年踏福德。大限疾厄〈命宮〉飛化經財帛而忌應於本命疾厄。坐于夫妻的生年天機忌沖大限的兄弟〈身體氣數宮〉,以甲又飛忌入財帛會命忌〈雙忌〉沖福德;而本命兄弟宮,再以乙太陰忌入福德,令財帛、福德線兩頭累三忌矣。

綜言,大限疾厄應於本命疾厄、本命福德應於大限福德〈疾厄〉、本命兄弟應于大限兄弟。

待五十三歲流年踏本命福德宮,得丙廉貞忌入田宅耗福,轉丁巨門忌入事業〈大限兄弟〉,沖激對宮生年忌,骨牌效應由茲而生。計得四忌當禍重。

癌之死亡率特高,何能逃過此劫?必有其福厚之處!

一.福德以丙天同祿入遷移照命。

二.田宅得廉貞命祿與貪狼生年祿,轉丁巨門忌入事業逢疾厄辛巨門祿來會〈三祿〉,轉戊天機忌入夫妻複得兄弟乙天機祿再會〈四祿〉。祿為福,福厚當離劫。

此命論福,祿多忌也重,逢劫能離劫。如無多祿福厚,早就去吹山頭野大朔風。

注:此例引自虛回整理資料118~119頁,例41.2

例十三. 借盤論父病亡

乾造丁巳年10月辰時

「忌轉忌」會成雙忌之沖者,銳不可當

男命,今年二十九歲未婚,丁巳年十月辰時生,命坐丁未天梁。

今年農曆七月喪父,父壽五十七歲,未及一甲子即腎癌歸西,命理有征乎?

命坐丁巨門會生年呈雙忌于夫妻宮,大限踏之;轉乙太陰飛雙忌入父之疾厄〈財帛宮〉得生年與命雙祿。

上式即所謂的「祿隨忌走」,言其父疾得雙祿而疏於健檢,一旦發病仍亂投止痛成藥,得過且過而成重症,必於此限內發生。

此「忌轉忌」會成雙忌之沖於今年流命,當禍重。

然以命喪於癌豈止於雙忌之害乎?非累四忌而不可得!

父命戊天機化忌入遷移沖命,轉癸貪狼忌飛入子女;父疾厄〈財帛宮〉亦癸貪狼同飛忌入子女而得雙忌,轉甲太陽雙忌化入事業,遙對夫妻宮巨門雙忌呈四忌之破。

今年既得太陰雙忌沖流命〈福德宮〉,是視同承受四忌之沖。七月踏田宅〈父之福德宮〉,再以庚天同化忌飛入流命,令流命承受五忌之害。則父命、父疾、父福于此刻盡破,宜其亡父。

實則去年底父常腰痛,自服來路不明的中藥丸〈可能含類固醇〉,而得緩痛。持續至今年六月以大量服此中藥仍不能止其痛,方就診於醫,事遲矣。

注:此例引自虛回整理資料120~122頁,例42

例十四. 防婦科疾病或剖腹產、不孕症

坤造丙辰年2月 辰時

生年忌和命忌糾纏代表什麼?

生年忌坐命宮代表什麼含義?逢命幹化忌入本子女宮,轉化忌複入本命宮,代表什麼?

而生年祿入本田宅宮轉自化忌,代表什麼?

女命國曆65年陰曆二月辰時盤如此狀況。

答:生年忌坐命宮代表執著、固執、記恨,最易自尋煩惱,人生較不快樂。命挾忌飛入子女宮:

一.防婦科疾病或剖腹產、不孕症。二.教子偏執無方或過溺愛。

子女轉忌複入命宮,言欠子債。子女健康有問題或子女頑劣難教,少有子福。

生年祿入本田宅宮逢自化忌,言有家庭福,需珍惜,否則隱藏敗筆。或雖得家庭福,恐暗耗不少。或敗後再成。

注:此例引自虛回整理資料132~133頁,例48

例十五. 甲午年男命盤

1. 無孕、妻子禍亡

乾造甲午年8月巳時生。

一.妻無孕,領養一子。

二.妻年歲較長、茹素,50歲時妻因車禍去世。

三.46、52歲皆病瀕臨死亡邊緣,弄成瘦骨如柴。

為何無孕?命盤「子位」為下陰,大凡男命不喜見太陽忌、女命不喜見太陰忌,防生殖系統有問題。

本命以命戊天機及疾厄乙太陰成雙忌入夫妻,轉丙廉貞雙忌化入田宅;

而子位財帛宮坐生年太陽忌,又以丙廉貞再忌入田宅。三忌之破足令子位太陽忌更惡,精蟲不足無以為孕。

女命子位見太陰忌,防生殖系統有虛寒不孕問題。

妻年紀較長,乃夫妻宮得天機命忌故也,茹素亦與天機忌之執著宗教有關。

注:大凡夫妻宮坐『天梁或天機、巨門、太陽、太陰等星曜見忌』,配偶年齡總是大於一般的婚姻年歲差距。

50歲時妻為何車禍去世?大限踏事業〈妻之遷移宮〉壬武曲忌入疾厄,轉乙太陰會命忌成雙忌入夫妻,是大限命與原命沖激於婚姻為苦;夫妻複以丙廉貞挾雙忌化入田宅,而田宅正沖的子位生年太陽忌,又以丙廉貞再忌入田宅呈三忌,喪妻必苦。

太神奇啦。恩師,學生剛想請教車禍的論斷思路,老師就提供了一例,真是不可思議!!

這例恩師主要從此人分析妻子車禍。不知能否從妻子角度分析一下?看遷移同時是否考慮此人妻子的田宅宮?

答:是否考慮此人妻子的田宅宮?此語我真不解!車禍與田宅宮又何關聯?

恩師,原來觀念錯誤!學生以為車禍和田宅有關。

車禍的條件,除本身之命、福德、疾厄等組合於先天上就有缺陷而容易招災、病外,餘則再觀其外在條件的遷移、子女、夫妻等吉凶。遷移者,際遇位。子女者,福德的共宗六位。夫妻者,出外運〈遷移的事業宮〉。

大凡車禍、意外死亡,至少須見天機〈驛馬、車輛〉、巨門〈暗曜〉、廉貞〈血光〉、天同〈福星化忌禍重〉等化忌。〈待續〉

恩師講解豁然開朗,期待繼續,50歲癸未年去世,流年如何結合先天命格分辨此車禍呢?

前談甲午年男命,其妻亡于車禍,應以放眼觀格局則較易明白。

此命之命宮、疾厄、遷移三宮所化,終交破于田宅,有家庭凋零之象;

除己身重病命危之外,喪妻、無子息〈領養一男非己出〉等厄臨門是學理範圍的事。

其妻亡于車禍,是屬明確的家庭凋零之象,不需刻板的由夫妻的相關宮位去追根究底:

一、命宮〈命盤太極點〉戊天機化忌入夫妻,疾厄宮〈家運〉乙太陰又化忌入夫妻,雙忌。此一、六交破不吉,必見晦吝。

二、遷移〈因果際遇位〉以甲太陽逢生年忌呈雙忌於財帛沖福德,福不足。

三、夫妻與財帛各得雙忌,轉兩丙則飛四忌入于田宅破其家庭,如何不凋零?此象如不傷人口〈含己身〉,亦恐需大破其財〈庫破〉方可抵消大災。

四、此命向生年忌沖〈向子位生年太陽忌〉之住所,一住就超過二十年,長期浸淫於不利於命的惡劣磁場內,豈不生咎?

注:疾厄所化之忌入于夫妻〈疾厄的田宅─肉體〉或忌入事業沖夫妻,身材屬瘦。此命疾厄忌于夫妻又逢命忌,雙忌宜其得病而後瘦骨如柴。

注:此命財帛坐生年太陽忌,轉而飛忌入田宅,田宅得忌而私心必重〈沖交友三方〉,平常吝於佈施,凡事算計于功利〈財帛坐忌執於金錢〉。人生乏「善」可陳,業力則畢縷分明。

注:此例引自虛回整理資料137~140頁,例52

2.46歲罹胰臟發炎化膿,福厚救命得貴人

乾造甲午<43>年8月巳時,46歲罹胰臟發炎化膿

1.「疾厄」〈乙亥〉化太陰忌入「夫妻」〈丙寅〉,轉而廉貞〈挾忌〉忌入「田宅」。

2.「兄弟」〈丁卯〉〈身體運〉化巨門忌入「命宮」,而「福德」〈庚午〉〈果報宮〉則化天同忌入「遷移」〈果報宮〉。合之令「命宮」、「遷移」一線呈兩頭見忌的「雙忌」。

3. 轉「遷移」〈甲戌〉化太陽〈挾雙忌力〉忌入「財帛」逢太陽「生年忌」,呈「三忌」沖「福德」矣。

4.「財帛」〈丙子〉既坐「生年忌」,當作再轉忌,化廉貞〈挾三忌〉亦忌入「田宅」〈二度轉忌〉。

5. 合1+4式,「田宅」匯成「四忌」呈破。凡病疾之惡者化入「田宅」收藏宮,必然困厄時間長,還恐拖上後遺症〈實則本造日後病情兩度復發終亡身於52歲〉。

6. 以「本命疾厄」串聯對應於「大限疾厄」〈兄弟〉與「流年疾厄」〈遷移〉共破;而46歲「流年命宮」〈兄弟〉化忌入「本命命宮」必苦,故而斯年發病。

批:凡「疾厄」破于「田宅」者,象主肉身將腐而掃地出門。

經長庚群醫緊急開刀並待加護病房兩個月而後轉普通病房一個月,終逃離鬼門關,幸運的治癒返家。

1.「遷移」〈甲戌〉〈果報宮〉〈流年疾厄〉化廉貞祿入「田宅」逢廉貞「生年祿」,呈「雙祿」。

2.「兄弟」〈丁卯〉〈流年命宮〉化太陰祿入「夫妻」,而「疾厄」〈乙亥〉化天機祿亦入「夫妻」,呈「雙祿」。

轉「夫妻」〈丙寅〉化廉貞〈挾雙祿〉又忌入「田宅」。

3. 合1+2式,則匯「四祿」厚福于「田宅」收藏宮,乃「流年命宮」與「流年疾厄」其福仍穩當,宜其逃離鬼門關。

批:凡多祿厚福化入「田宅」收藏宮者,易得「福、祿、壽」;反之,多忌重業入之「田宅」收藏宮者,常退財、災病,家運不興。

最忌「果報」之宮破于「田宅」,屢屢見其「丁財凋零」。

注:此例引自《道藏飛秘》165~167頁。

例十六. 21歲遇血光之災的命理

譬如乾造甲午〈43〉年9月午時生

父母因房地與鄰居糾紛結怨,令本造於21歲該年手臂遭仇鄰刀傷。

1.「大限」踏「父母宮」〈己巳〉,以文曲忌入「遷移」〈甲戌〉沖命;轉而太陽忌入「交友」又逢「生年忌」,雙忌為破,緣起于「父母」的與鄰人結怨。《批:凡「大限」所化呈雙忌沖激於本命「命宮」者,此限必然有晦。》

2. 本命「福德」〈庚午〉以天同忌入「大限福德」〈田宅〉、而本命「子女」〈丁醜〉〈意外位〉亦以「巨門」〈是非星〉忌入「田宅」,雙忌激蕩於家門。

轉「田宅」〈辛未〉以文昌〈挾雙忌〉忌入原命「命宮」,煩心之象。合於1式則呈四忌激蕩於本命的「命宮」與「遷移」,踏此「父母大限」,豈能無咎?

3. 子女的「巨門」忌入田宅逢「自化祿出」,亦主外在而來的是非入宅,此為田宅遭劫而後我失彼得的「祿忌成雙忌」,最容易結仇生怨。

4. 而大限的「子女」〈福德的共宗六位〉為本命的「夫妻宮」〈疾厄的田宅〉,以廉貞〈血光星〉又「忌入命宮」,會以上諸式令「命」、「遷移」計呈「五忌」之破。轉天機〈手〉〈挾五忌〉忌入原命的「疾厄宮」。

5. 21歲流年踏「夫妻宮」,則為「流年命宮」共「大限命宮」破於「本命命宮」,是晦極之象,故而何能免於恙?

以「本命田宅」之破轉成「流年交友」,而串聯沖激於「本命交友」,故而斯年禍起于父母與鄰人結怨而身受其害。

6. 凡論所有事於「天、地、人」三盤間,皆以「對等宮位」作為三盤的論事「對應點」,則生事的時間自然就會呼之欲出。

注:此例引自《道藏飛秘》61~62頁。

例十七. 五舅媽車禍

坤造丁未〈56〉年亥時生。五舅媽〈占「事業」宮〉,2005年車禍住加護病房近月,右半身手足不仁近殘。

1. 五舅媽的「子女宮」〈父母〉〈戊申〉化天機忌入「遷移」〈意外位〉〈癸醜〉,轉而貪狼〈挾忌〉忌入「本命子女」〈意外位〉。

2. 五舅媽的「遷移」〈夫妻〉〈乙巳〉坐巨門〈意外星〉雙忌,化太陰〈挾雙忌〉忌入「財帛」〈癸卯〉〈沖福德〉,轉而貪狼〈挾雙忌〉亦忌入「本命子女」。

3.「本命子女」匯成四忌,沖於「大限命宮」;而往上逆推其「財帛」匯多忌沖「福德」,即沖於2005「流年命宮」。

4. 五舅媽其福既破,又見其「疾厄」〈兄弟〉〈丙午〉以廉貞〈血光星〉「自化忌出」,當生晦於血光之災。而其「遷移」坐巨門雙忌,則容易破相傷殘於表。《批:凡「遷移」或「父母」得雙忌者,必多顛沛與天不從人願;重者早亡或破相、帶疾延年等。》

注:此例引自《道藏飛秘》62~63頁。

=============================

1. 五舅媽的「子女宮」〈父母〉〈戊申〉化天機忌入「遷移」〈意外位〉〈癸醜〉,轉而貪狼〈挾忌〉忌入「本命子女」〈意外位〉。

2.「五舅媽兄弟」〈庚戌〉〈田宅〉〈身體運〉化天同〈福星〉忌入「福德」〈己酉〉〈果報宮〉,轉而化文曲忌〈挾忌〉入「財帛」,則「財帛」、「福德」兩頭呈「雙忌」傷果報。

3. 而〈追〉「五舅媽遷移」〈乙巳〉〈夫妻〉〈意外位〉坐巨門〈意外曜〉「雙忌」,存在了業障,化太陰忌〈挾雙忌〉入「財帛」沖「福德」。匯上式於「財帛」呈「四忌」沖「福德」果報宮,則五舅媽必然業重而損於健康。

3. 追忌而後可以轉忌,「五舅媽遷移」所化既令「財帛」〈癸卯〉呈「四忌」,當轉而化貪狼忌〈挾四忌〉入「子女」〈意外位〉。

4.「五舅媽福德」〈癸醜〉〈遷移〉化貪狼〈腳〉忌再入「子女」,匯上式呈「五忌」,轉而化太陽〈頭〉忌〈挾五忌〉入「事業」〈辛亥〉,即見文昌「自化忌出」。

5. 凡所有病厄呈多忌之破串連於「遷移」或「父母」及「自化忌出」者,容易留下「遺憾於表」的後遺症。故而五舅媽車禍傷頭而後有些不良於行的後遺症。

6. 何以發生於2005年?乃「本命遷移」〈五舅媽福德〉凶應於「大限遷移」〈子女〉,亦串連凶應於「流年遷移」〈財帛〉故也。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

=============================

例十八. 長伯父健康長壽

乾造辛卯〈40〉年8月巳時。此命造的「長伯父」壽至九十有三,沒有。不良嗜好,無疾而終。何德坐擁斯壽?命理如何說?

陋造「命宮」〈壬辰〉坐貪狼,長伯父借「命宮」〈父母的兄弟〉為用。

1.「福德」〈甲午〉坐「廉貞、天相」,「天相」壽星得本宮廉貞自化祿為吉。則福德「壽鄉」獲「壽星」坐下祿地,得其一喜。

2.「遷移」〈戊戌〉〈果報位〉化「貪狼」〈壽星〉祿入「命宮」逢「疾厄」〈己亥〉飛來貪狼權會,而「父母」〈癸巳〉坐巨門「生年祿」,也以貪狼〈挾祿〉忌入「命宮」,得「雙祿一權」之會拱;轉「命宮」〈壬辰〉化武曲〈挾二祿一權〉還忌入「遷移」,又逢「疾厄」〈己亥〉飛來武曲祿會,則「遷移」〈果報宮〉獲壽星「三祿一權」串聯呈吉,得其二喜。

「遷移」〈戊戌〉得吉,轉以天機〈挾三祿一權〉忌入「子女」逢「田宅」〈乙未〉化來天機祿會。則「肉體」之福喜獲與「收藏宮」交吉,增益其壽矣。

3.以「福德」、「遷移」兩壽鄉得喜,複以「田宅」坐擁天梁壽星命祿,宜其高夀。《批:凡「田宅三方」得「壽星」化祿權坐下者皆得壽吉。》

注:此例引自《道藏飛秘》80~81頁。

例十九. 己巳男命盤

1. 父健康長壽

乾造己巳〈18〉年5月午時生。命造其父享壽99,是福壽人果報好。

1.「父疾厄」〈財帛〉〈壬申〉化天梁〈壽星〉祿入「子女」〈癸酉〉〈果報宮〉,逢「父夫妻」〈兄弟〉〈乙亥〉化來天梁權會,壽星得吉化於壽鄉。《批:「夫妻」為「疾厄」的田宅─色身的「收藏宮」。》

2.轉「子女」化貪狼〈壽星〉〈挾祿權〉忌入「遷移」〈果報宮〉,逢「父田宅」〈事業〉〈戊辰〉化來貪狼祿共「生年權」呈二祿二權於「遷移」壽鄉。《批:1+2式匯得兩壽星吉化於兩壽地,福庥厚矣。此「疾厄」與「田宅」收藏宮以壽星交緣吉會,正是肉身可以久常。》

3.轉「遷移」〈庚午〉以天同〈益壽星〉〈挾二祿二權〉忌入「原命疾厄」,又逢天同命祿及「父命宮」〈丁醜〉及「父福德」〈丁卯〉化來天同雙權吉會,計累三祿四權於色身之宮,宜其老當益壯。《批:本造其父一舉累三壽星化祿、權,宜其享高夀。》

注:此例引自《道藏飛秘》81~82頁。

=============================

2.官非的災禍

乾造己巳〈18〉年5月午時生。

此命造踏「財帛大限」42歲時,因不動產糾紛上法庭,43歲官非定讞以侵佔罪入獄半年餘。

1.「交友」〈己巳〉以文曲忌入「夫妻」,逢「生年忌」呈「雙忌」沖事業〈沖運氣位〉。

2.「遷移」〈庚午〉化天同忌及「田宅」〈丁卯〉亦以巨門忌入「疾厄」〈辛未〉呈雙忌,轉而化文昌〈挾雙忌〉忌入「事業」〈戊辰〉,又逢「命」〈丙子〉及「福德」〈丙寅〉飛來「廉貞」雙忌。

則「事業宮」計匯入四忌為破〈追忌手法〉。《批:此式「遷移」與「田宅」共破,即存在「家道不興」、「丁財凋零」象。》

3. 1+2式呈六忌破於「事業」、「夫妻」一線。

4. 凡「遷移」與「交友」兩宮的多忌沖激必生是非,其串聯於「命」、「福德」、「田宅」、「疾厄」共破,故得於不動產糾紛的官非。

此「多忌呈破」又逢「巨門」〈是非星〉、「廉貞」〈法律星〉皆忌,宜其法律興頌;串聯呈破於「遷移」現窘,故而官非敗訴。

以其「疾厄」受制,入獄而失其自由之身。

5. 以其「大限福德」〈夫妻〉嚴重受破而串聯對應於「本命福德」,當煩極;而「大限事業」〈命宮〉則凶應於「本命事業」、「大限疾厄」〈田宅〉亦凶應於「本命疾厄」,禍起斯限,理當顯矣。

6. 42歲流年踏「本命夫妻」宮,則「流年事業」〈福德〉會同「大限事業」〈命宮〉凶應於「本命事業」。適為「流年福德」〈命宮〉會同「本命福德」而衝破於「大限福德」〈夫妻〉,故於是年官非興訟。

7. 43歲以「流年疾厄」〈遷移〉串聯呈多忌之破忌入「原命疾厄」,斯年當晦極!

乃以「遷移」忌入「疾厄」呈破者,非「是非纏身」即為「意外系禍」,宜其斯年入獄而失自由之身。

注:此例引自《道藏飛秘》102~103頁。

=============================

3.晚年尿毒癥亡身

乾造〈1929〉己巳年5月午時生。晚年財產破盡,貧病交加、拒絕洗腎而尿毒亡身〈61歲〉。

1.「疾厄」〈辛未〉化文昌忌、「福德」〈丙寅〉〈果報宮〉化廉貞〈毒素〉忌,兩宮雙化忌入「事業」又逢廉貞「命忌」及遙對於「夫妻」所坐的文曲〈泌尿〉「生年忌」,匯呈「四忌」大破,此即「果報傷身」的病苦象。

2.「事業」〈戊辰〉承「四忌」之破,轉而化天機忌〈挾四忌〉入「兄弟」〈乙亥〉〈身體運〉,即見化太陰〈泌尿〉「忌出」〈挾四忌〉到「交友」。

3. 以「本命命宮」會「大限命宮」〈疾厄〉呈多忌共破於「事業」,知此限必有健康問題;終以多忌的「忌出」到61歲的「流年命宮」〈交友〉而亡,忌出消散而亡。

4. 此即「命宮」、「疾厄」與「福德」匯多忌共破,複見「忌出」煙消霧散,標準的死亡象。以「文曲」加「廉貞」串連多忌,故與尿毒癥有關。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

例二十. 苦命女

1. 夫得腦癌亡身

坤造甲午〈43〉年12月亥時生,命宮丙寅天同、天梁。

此造婚姻不美,晚近夫得腦癌亡身,緣何?

1.「田宅」〈己巳〉以文曲忌入「父母」,「遷移」〈壬申〉以武曲亦忌入「父母」呈雙忌〈沖「疾厄」─家運〉,此即「家庭」與「果報」相戰,造成「丁財凋零」象。

2. 轉「父母」〈丁卯〉化巨門〈挾雙忌〉忌入「夫妻」;而「福德」〈戊辰〉坐太陽「生年忌」,以天機〈挾生年忌〉忌入「事業」,令「夫妻」、「事業」一線匯呈三忌。

3. 合1+2式,串聯釋象為家道中落、丁財兩虛。此將傷財、傷夫,故而經濟差,至今55歲仍以租屋過日,以及晚近夫腦癌亡身。《批:此業力之重除令家道不興的傷財、傷夫外,日後仍恐將傷己、傷子。》

注:此例引自《道藏飛秘》88~89頁。

2. 己身已洗腎13年

何以己身已洗腎13年?

1.「命宮」〈丙寅〉以廉貞〈血光、發炎、毒素〉忌入「子女」,其「疾厄」〈癸酉〉又化來貪狼〈肝、膽、腎、腿〉亦忌入「子女」〈福德的共宗六位〉。

2.轉「子女」〈乙亥〉化太陰〈挾雙忌〉忌入「財帛」〈甲戌〉,即見乙太陽〈挾雙忌〉忌出於「福德」呈大破。

3.前述「遷移」、「福德」所化串聯破于「夫妻」、「事業」一線〈雙忌〉;而其「命宮」與「疾厄」所化又串聯沖激於「福德」。合二式匯成「四忌」大破,宜其13年來洗腎度日。《批:「福德」宮為二式串聯沖激的關鍵點,這也是「追忌」的手法,組合了禍端因緣。》

注:此例引自《道藏飛秘》89~90頁。

例二十一. 48歲亡於腦溢血

乾造戊子〈1948〉年7月亥時生,命宮辛酉坐武曲、七殺。48歲猝死於重度腦溢血。何以英年早逝、亡於腦溢血?

「福德」所化「破敗忌」會天機「生年忌」呈「五忌」破于「田宅」

〈甲子〉收藏宮,轉而化太陽〈挾五忌〉〈頭、眼、心血管〉入「父

母」。沖激于「大限田宅」<疾厄>。則「本命田宅」串連凶應于「大限田宅」<疾厄>,而「本命疾厄」串連凶應於48歲「流年疾厄」<子女>。

批:此即可視為以「五忌」令「疾厄」呈「忌出」而致死亡肉身消散。

「遷移」〈果報宮〉〈乙卯〉化太陰忌入「疾厄」,遙對於前述「父母」

的太陽「五忌」,則果報匯「六忌」呈大破,此其「福澤破盡」,宜其壽促。批:此即典型「田宅」與「福德」兩三方,以「凶化交破」者的「孤、貧、夭」相。

注:此例引自《道藏飛秘》142~144頁。

例二十二. 43歲罹癌亡身

乾造<1965>乙巳年8月午時生。家道不興,父三十余歲即病疫,而本造43歲亦罹癌亡身。

1.「遷移」<乙酉>,<果報宮>化太陰忌入「命宮」<己卯>又逢太陰「生年忌」,呈「雙忌」,轉而化文曲忌<挾雙忌>入「疾厄」。此即業力重,容易天不從人願與礙于健康,事實上本造年輕時事業百變波折,而壯年罹癌亡身。此「遷移」破「疾厄」者,多天不從人願或病業加身。

注:凡「遷移」、「福德」、「子女」<果報宮—引申為無形世界>化忌或轉忌逢「巨門」、「太陰」兩暗曜呈「雙忌」<或以上>者,容易「撞邪」、「著煞」、「邪祟」等。此為前賢所述,筆者姑妄言之。

2.「福德」<辛巳><果報宮>化文昌忌入「父母」,匯於前式令「父母」、「疾厄」一線呈「三忌」之破。

3.「田宅」<壬午><收藏宮>化武曲忌再入「疾厄」<丙戌>呈「四忌」,轉而化廉貞<血光、發炎、毒素、癌症>忌<挾四忌>還入「田宅」,則其「遷移」、「福德」兩果報宮串連呈破於「疾厄」、「田宅」,儼然「祖有餘殃」、「家道不興」的顛沛凋零。以其果報串連「疾厄」、「田宅」呈多忌共破,是為福薄肉身不永<破收藏宮>象,故而英年癌亡。

4. 何以亡於43歲?以「本命田宅」串連凶應于「大限田宅」<命宮>,43歲「流年疾厄」<田宅>凶應於「本命疾厄」故也。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

例二十三. 56歲動口腔癌手術

乾造〈1955〉乙未年2月巳時生。56歲動口腔癌手術,狀況尚好。

1.「兄弟」〈乙酉〉〈身體運〉化太陰忌入「疾厄」逢太陰「生年忌」呈「雙忌」;而「福德」〈戊子〉〈果報宮〉化天機忌入「父母」,令「父母」、「疾厄」一線匯呈「三忌」。

2. 轉「父母」〈丁亥〉化巨門〈瘤、癌〉忌〈挾三忌〉入「子女」〈果報宮〉;而「遷移」〈庚辰〉〈果報宮〉坐廉貞〈毒素〉「命忌」,亦化天同忌〈挾命忌〉入「子女」匯呈「四忌」。

3. 則「本命遷移」凶應於「大限遷移」〈父母〉,56歲「流年子女」〈父母〉凶應於「本命子女」。

4. 以其忌坐「遷移」為「忌出」,其「疾厄」也見「自化忌出」,故而切股肉填補手術傷口。

5. 何以手術後狀況不差?「父母」〈辛巳〉坐天機「生年祿」與「命權」,化巨門忌〈挾祿權〉入「子女」〈果報宮〉,逢〈追〉「疾厄」〈辛巳〉化來巨門祿會,加諸「子女」本宮坐天同「命祿」呈「三祿一權」。此其身體上的果報尚厚。

6. 追祿而後可以轉忌,「子女」〈癸未〉〈果報宮〉得「三祿一權」,化貪狼忌〈挾三祿一權〉入「財帛」,又逢〈追〉「福德」〈戊子〉〈果報宮〉化來貪狼〈壽曜〉祿會,計匯「四祿一權」矣。此「福德」與「疾厄」交吉為福,當然容易「遇難呈祥」。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

例二十四. 次子多次車禍

乾造〈1943〉癸未年8月午時生。其次子多次車禍,胸、腿、手骨都斷裂過,多次進住加護病房而後死裡逃生。

1.「次子子女」〈交友〉〈庚申〉〈意外位〉化天同忌入「命宮」,會「遷移」既坐的太陰〈暗曜〉「命忌」呈「雙忌」;而「遷移」〈辛酉〉既坐太陰「命忌」,必然化文昌忌〈挾雙忌〉入「父母」。

2.〈追〉「次子兄弟」〈疾厄〉〈身體運〉〈壬戌〉既坐貪狼〈腿〉「生年忌」,化武曲〈骨〉忌〈挾生年忌〉亦入「父母」令「父母」、「疾厄」兩頭見忌呈「雙忌」。匯於上式,則「父母」、「疾厄」兩頭呈「四忌」。

3. 追忌而後可以轉忌,轉「父母」〈丙辰〉化廉貞〈血光星〉忌〈挾四忌〉入「子女」〈意外宮〉,此言次子將有血光之災,恐生斷腿〈貪狼忌〉、骨折〈武曲忌〉之厄。

4.「次子遷移」〈福德〉〈丁巳〉〈意外位〉化巨門〈意外曜〉忌入「財帛」〈癸亥〉,轉而化貪狼又還忌入「疾厄」。匯於上述諸式,則「疾厄」串連得「五忌」。

5. 綜合之,次子的「遷移」、「子女」意外位與「兄弟」身體運,串連巨門、廉貞、天同、貪狼、武曲等曜化多忌呈破,果真業重而數度車禍傷及胸腿等骨折。以其多忌忌入「子女」〈甲子〉逢廉貞「自化祿出」呈「加倍之損」,無怪乎身上刀疤累累。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

例二十五. 小兒麻痹

坤造〈1959〉己亥年3月醜時生。長相美,是小兒麻痺拄杖的殘障者。

1.「子女」〈丙子〉〈果報宮〉既坐巨門「命忌」,化廉貞忌〈挾忌〉入「財帛」,遙對於「福德」〈果報宮〉所坐文曲「生年忌」呈「雙忌」;而〈追〉「遷移」〈癸酉〉〈果報宮〉又化貪狼〈腿〉忌入「財帛」匯呈「三忌」,此言其果報差。

2.追忌而後可以轉忌,「財帛」〈乙亥〉得「三忌」破「福德」果報差,轉而化太陰忌〈挾三忌〉入「疾厄」〈甲戌〉,此即果報差而生病厄,即見化太陽忌「忌出」到「父母」〈表像宮〉,兩頭呈「四忌」之破,故而小兒麻痺殘疾形於外表矣。

3.上述象義非僅止於殘疾,以其果報之破涉入「子女」與「疾厄」兩宮,故亦存在「不孕症」的無育子女象。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

隆重推出:

梁若瑜老师 命理系统丛书(1-3),欢迎传阅

1.飞星紫微斗数(专论四化)

2.飞星紫微斗数(十二宫六七二象 广义的基础论断诀)

3.飞星紫微斗数(道藏飞秘)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lương Nhược Du lão sư mệnh lệ tinh tuyển tập - Phần 3

Bản dịch:

Tự:

Sách này cảm tạ học tập phi tinh cùng học, cộng đồng bả lương nhược du lão sư quá khứ luận mệnh tư liệu cân trong sách ví dụ tố đồng loại hình ví dụ chỉnh lý.

Kỳ vọng nhượng hậu học giả tài năng ở đồng dạng mệnh lệ ở giữa phát hiện phi tinh thượng mệnh lý ăn khớp, như vậy đối sinh đại gia học tập phi tinh tử vi đẩu số sẽ có trợ giúp rất lớn.

Cẩn dĩ sách này cảm tạ lương nhược du lão sư vô tư giáo dục . Tịnh mong muốn chính xác mệnh lý năng lực không ngừng truyền thừa tiếp.

Chu tinh phi sinh 2011 năm 11 nguyệt 30 nhật

Trước danh lương sư nguyện

Qua lại ngoài lề — lương nhược du

Dân quốc bảy mươi lăm năm, đêm hè sau bữa cơm chiều, anh em đồng hao dục vãng nào đó tế công thần đàn hỏi rõ bài mà tương yêu làm bạn. Trà dư tửu hậu, quay về với chính nghĩa rảnh rang cũng nhàn rỗi, vui vẻ cộng đi.

Anh em đồng hao một đường tự thuật nên tế công thần đàn minh bài cực chuẩn, đèn nhang đang thịnh. Đến mục đích, quả nhiên tiếng người ấm đun nước. Anh em đồng hao vị dư ký lai của thì an của thúc đăng ký, không hỏi minh bài cũng có thể vấn sự.

Được rồi! Ta tựu vấn đẩu số học tập có hay không năng lực cao hơn tầng lầu? Kêu tên đáo ta, sư phụ vấn: Nhân đều tưởng tiền hỏi rõ bài, độc người ta không giống người thường, vấn chuyện gì? Đáp: Vấn đẩu số học tập, danh sư nơi nào mịch?

Nhưng thấy sư phụ chậm rãi, đảo ba chén rượu mệnh ta hát, vân: Uống mới nói!

Hát tất, sư vân: Nên có sư duyên đều trải qua, còn dư lại chính hảo hảo dụng tâm ngộ ba!

Trời ạ! Đẩu số lộ là khó như vậy đi, một đường tới là hiểu một chút đạo lý. Vãn kính hối tiếc, tóc trắng xoá vậy!

Còn dư lại tâm nguyện là: Ta không nên kẻ học sau người đi chặng đường oan uổng, ta không nên kẻ học sau người dĩ không được chính xác mệnh lý tự lầm lầm nhân, nhân quả luật là như bóng với hình.

Đánh dấu hay không, ở cá nhân ta cảm giác, tựa hồ điều không phải như vậy trọng yếu. Ta hy vọng nhất là có lòng đang đến đây gia tộc,

Nguyện:

Nhất, đẩu số cộng tiến giai.

Nhị, ngày khác nếu có chút thành tựu, cẩn thủ miệng nghiệp, thái độ làm người giải thích nghi hoặc khải thiện, hành công lập đức!

Tam, sở hữu người hữu duyên, Phúc Thọ an khang!

Đến tiếp sau:

Ân sư nói xong thật tốt! Thế nào tài khiếu cẩn thủ miệng nghiệp ư?

Đáp: Cẩn thủ miệng nghiệp là: Bất luận cái gì đối với người khả năng tạo thành tâm lý thương tổn nói, đều ứng với cẩn thận, uyển chuyển.

Thí dụ như sinh đương sự người trước mặt, phán đoán nhân ly hôn và tử vong, chớ tốt đẹp dục nổi lên công lực mà nói thẳng đả thương người, tạo thành sợ hãi, cực đoan mà người xấu tiền đồ.

Đặc biệt hỏa hầu chưa thành thục thì, chớ như đinh đóng cột nói rõ. Hay nhất tâm tồn thiện niệm, cảm động lây dụng tâm sinh cực khổ người.

(đệ tam sách) tật ách loại

Mục lục

Lệ nhất. Sư phụ của thầy bàn 7

1. Tá bàn luận phụ thân thọ mệnh 7

2. Tá bàn luận bá phụ: Tứ tử chiết tam mà tồn nhất vừa chưa lập gia đình 8

Lệ nhị. Đinh tị nam mệnh bàn 11

1. Năm mới tang phụ 11

2. Tá bàn luận thê tử bệnh 12

3. Tá bàn luận thê tử chuyện cũ (bệnh, răng cửa) 14

4. Luận số tuổi thọ 16

Lệ tam. Ít dựng 18

Lệ tứ. Phụ hảo đổ, thiên di phụ mẫu đa kị (nữu khúc hoặc đa ách), tổ phụ danh y, tai nạn trên không vong 19

Lệ ngũ. Hung tuyến nham chuyển tuyến dịch lim-pha nham, phúc hậu được sống 22

Lệ lục. Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương 25

Lệ thất. Thanh nhạc gia, mẫu mắc nham (bệnh tình được khống) 28

Lệ bát. Luyện khí công tẩu hỏa nhập ma, hậm hực chứng, tụng kinh y hảo 31

Lệ cửu. Ngoài ý muốn, tật bệnh 32

Lệ thập. Giáp tuất nam mệnh bàn 35

1. Phạm quan chạy trốn 35

2. Hầu nham qua đời 36

Lệ mười một. Huynh mất sớm vu tâm cơ tắc nghẽn 38

Lệ mười hai. Ung thư gan 40

Lệ mười ba. Tá bàn luận phụ chết bệnh 42

Lệ mười bốn. Phòng phụ khoa tật bệnh hoặc sanh mổ (c-section), không được dựng chứng 44

Lệ mười lăm. Giáp ngọ năm nam mệnh bàn 46

1. Vô dựng, thê tử họa vong 46

2. 46 tuổi ly di bẩn nhiễm trùng sinh mủ, phúc hậu người cứu mạng được quý nhân 48

Lệ mười sáu. 21 tuổi gặp huyết quang tai ương mệnh lý 52

Lệ mười bảy. Ngũ mợ tai nạn xe cộ 54

Lệ mười tám. Trường bá phụ khỏe mạnh trường thọ 57

Lệ mười chín. Kỷ tị nam mệnh bàn 59

1. Phụ khỏe mạnh trường thọ 59

2. Quan phi tai hoạ 60

3. Lúc tuổi già nhiễm trùng đường tiểu vong thân 61

Lệ hai mươi. Số khổ nữ 63

1. Phu được não nham vong thân 63

2. Kỷ thân đã tắm thận 13 năm 64

Lệ hai mươi mốt. 48 tuổi vong sinh chảy máu não 65

Lệ hai mươi hai. 43 tuổi ly nham vong thân 67

Lệ hai mươi ba. 56 tuổi dùng tài hùng biện khang nham giải phẫu 69

Lệ hai mươi tứ. Con thứ nhiều lần tai nạn xe cộ 71

Lệ hai mươi lăm. Tiểu nhi ma túy 73

Sư phụ của thầy mệnh lệ – tật bệnh và tai ách loại

Tự hào Tính Nguyên thư viết sinh ra thời gian Năm Nguyệt Nhật Thì Chỗ nguyên thư vị trí (trang) Cấp kiểu mẫu sở đặt tên tự Ghi chú

Nhất Càn Tân mão năm (1951) 8 nguyệt giờ Tỵ 1951 8 Tị Sư phụ của thầy bàn

1 Hư quay về lệ 1(7~ 8 trang) Tá bàn luận phụ thân thọ mệnh Tật bệnh

2 Hư quay về lệ 1(8~ 9 trang) Tá bàn luận bá phụ: Tứ tử chiết tam mà tồn nhất vừa chưa lập gia đình Tai ách

Nhị Càn Đinh tị năm (66) 3 nguyệt 29 buổi trưa 1977 3 29 Ngọ Đinh tị nam mệnh bàn

1 Hư quay về lệ 11(31~ 32 trang) Năm mới tang phụ Tật bệnh

2 Hư quay về lệ 11(41~ 43 trang) Tá bàn luận thê tử bệnh Tật bệnh

3 Hư quay về lệ 11(45~ 46 trang) Tá bàn luận thê tử chuyện cũ (bệnh, răng cửa) Tật bệnh

4 Hư quay về lệ 11(50~ 51 trang) Luận số tuổi thọ Tật bệnh

Tam Khôn Nhâm tử năm (61) 7 nguyệt 5 giờ dần 1972 7 5 Dần Hư quay về lệ 12(54~ 57 trang) Ít dựng Tật bệnh

Tứ Khôn Mậu dần năm (87) 2 nguyệt 18 buổi trưa 1998 2 18 Ngọ Hư quay về lệ 23(81~ 83 trang) Phụ hảo đổ, thiên di phụ mẫu đa kị (nữu khúc hoặc đa ách), tổ phụ danh y, tai nạn trên không vong Tai ách

Ngũ Càn Nhâm tuất năm (71) 4 nguyệt 13 giờ Mùi 1982 4 13 Vị Hư quay về lệ 24(84~ 86 trang) Hung tuyến nham chuyển tuyến dịch lim-pha nham, phúc hậu được sống Tật bệnh

Lục Khôn Bính thìn năm (65) 8 nguyệt 9 buổi trưa 1976 8 9 Ngọ Hư quay về lệ 27(89~ 91 trang) Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương Tai ách

Thất Khôn Giáp dần năm (63) 2 nguyệt giờ sửu 1974 2 10 Xấu Hư quay về lệ 28(91~ 93 trang) Thanh nhạc gia mẫu mắc nham (bệnh tình được khống) Tật bệnh

Bát Khôn Nhâm tử năm (61) 7 nguyệt 11 giờ tý 1972 7 11 Tử Hư quay về lệ 31(97~ 98 trang) Luyện khí công tẩu hỏa nhập ma, hậm hực chứng, tụng kinh y hảo Tật bệnh

Cửu Khôn Đinh Mùi năm (1967) 5 nguyệt 10 buổi trưa 1967 5 10 Ngọ Hư quay về lệ 34(102~ 107 trang) Ngoài ý muốn, tật bệnh Tật bệnh và tai ách

Thập Càn Giáp tuất năm (23) 11 nguyệt giờ mẹo 1934 11 4 Mão Giáp tuất nam mệnh bàn

1 Đạo tạng lệ 5(đạo tạng 103~ 105 trang) Phạm quan chạy trốn Tai ách

2 Hư quay về lệ 37(111~ 112 trang) Hầu nham qua đời Tật bệnh

Mười một Càn Tân mão năm (1951) 9 nguyệt giờ dần 1951 9 17 Dần Hư quay về lệ 39(114~ 115 trang) Huynh mất sớm vu tâm cơ tắc nghẽn Tật bệnh

Mười hai Càn Mậu tử năm (1948) 8 nguyệt giờ Mùi 1480 8 1 Vị Hư quay về lệ 41(118~ 119 trang) Ung thư gan Tật bệnh

Mười ba Càn Đinh tị năm (66) 10 nguyệt giờ Thìn 1977 10 2 Thìn Hư quay về lệ 42(120~ 122 trang) Tá bàn luận phụ chết bệnh Tật bệnh

Mười bốn Khôn Bính thìn năm (65) 2 nguyệt giờ Thìn 1976 2 10 Thìn Hư quay về lệ 48(132~ 133 trang) Phòng phụ khoa tật bệnh hoặc sanh mổ (c-section), không được dựng chứng Tật bệnh

Mười lăm Càn Giáp ngọ năm (43) 8 nguyệt giờ Tỵ 1954 8 6 Tị Giáp ngọ nam mệnh bàn

1 Hư quay về lệ 48(137~ 140 trang) Vô dựng, thê tử chết bệnh Tật bệnh

2 Đạo tạng lệ 13(đạo tạng 165~ 167 trang) 46 tuổi di bẩn nhiễm trùng sinh mủ, phúc hậu người cứu mạng được quý nhân Tật bệnh

Mười sáu Càn Giáp ngọ năm (43) 9 nguyệt buổi trưa 1954 9 25 Ngọ Đạo tạng lệ 2(đạo tạng 61~ 62 trang) 21 tuổi gặp huyết quang tai ương Tai ách

Mười bảy Khôn Đinh Mùi năm (56) 5 nguyệt giờ hợi 1967 5 2 Hợi Đạo tạng lệ 3(đạo tạng 62~ 63 trang) Ngũ mợ tai nạn xe cộ Tai ách

Mười tám Càn Tân mão năm (40) 8 nguyệt giờ Tỵ 1951 8 2 Tị Đạo tạng lệ 8(đạo tạng 80~ 81 trang) Trường bá phụ tật bệnh trường thọ Tật bệnh

Mười chín Càn Kỷ tị năm (18) 5 nguyệt buổi trưa 1929 5 22 Ngọ Kỷ tị nam mệnh bàn

1 Đạo tạng lệ 9(đạo tạng 81~ 82 trang) Phụ tật bệnh trường thọ Tật bệnh

2 Đạo tạng lệ 9(đạo tạng 102~ 103 trang) Quan phi tai hoạ Tai ách

3 Sư phụ của thầy Lúc tuổi già nhiễm trùng đường tiểu vong thân Tật bệnh

Hai mươi Khôn Giáp ngọ năm (43) 12 nguyệt giờ hợi 1954 12 8 Tị Giáp ngọ nữ mệnh bàn

1 Đạo tạng lệ 12(đạo tạng 88~ 89 trang) Phu được não nham vong thân Tật bệnh

2 Đạo tạng (đạo tạng 89~ 90 trang) Kỷ thân đã tắm thận 13 năm Tật bệnh

Nhị nhất Càn Mậu tử năm (1948) 7 nguyệt giờ hợi 1948 7 2 Hợi Đạo tạng (đạo tạng 142~ 144 trang) 48 tuổi vong sinh chảy máu não Tật bệnh

Nhị nhị Càn Ất tị năm (1965) 8 nguyệt buổi trưa 1965 8 5 Ngọ Sư phụ của thầy 43 tuổi ly nham vong thân Tật bệnh

Nhị tam Càn Ất vị năm (1955) 2 nguyệt giờ Tỵ 1955 2 7 Tị Sư phụ của thầy 56 tuổi dùng tài hùng biện khang nham giải phẫu Tật bệnh

Nhị tứ Càn Quý vị năm (1943) 8 nguyệt buổi trưa 1943 8 14 Ngọ Sư phụ của thầy Con thứ nhiều lần tai nạn xe cộ Tai ách

Nhị ngũ Khôn Kỷ hợi năm (1959) 3 nguyệt giờ sửu 1959 3 8 Xấu Sư phụ của thầy Tiểu nhi ma túy Tật bệnh

Ghi chú: 1, nguyệt, nhật, thì chọn hạng trúng thầu chú đều là nông lịch thời gian.

Lệ nhất. Sư phụ của thầy bàn

Càn tạo tân mão năm tám tháng giờ Tỵ

1. Tá bàn luận phụ thân thọ mệnh

Thí dụ như lậu mệnh, tân mão năm tám tháng giờ Tỵ, cung mệnh nhâm thìn tọa tham lang.

Cung phụ mẫu tọa năm sinh cự môn lộc, văn xương kị.

Trực tiếp biểu hiện người: Phụ hay nói, cố chấp.

Nhưng mà, phụ mẫu dĩ đệ nhất kị quý tham lang nhập mệnh, chuyển kỳ đệ nhị kị thì nhâm vũ khúc kị xuất phát từ thiên di.

Thật sâu tằng biểu hiện người:

Nhất. Phụ ký được năm sinh văn xương kị mà cố chấp, phục dĩ tham lang hóa kỵ nhập mệnh, thì kỳ chấp tính khác hẳn với thường nhân, là vì đặc biệt của tướng. Cho nên phụ cuộc đời này vô lợi nhuận, đoạt được trừ sinh hoạt cần ngoại, dư việt bán đều phó “Đổ, sắc” trầm luân. Đến đây tượng cũng chủ lậu và phụ tồn sự khác nhau, may mà người năm sinh cự môn lộc cũng hiệp nhập mệnh, thượng không được tới phản bội.

Nhị. Phụ hóa kỵ nhập mệnh tức sai ai ra trình diện kị xuất phát từ thiên di, nói kỳ một quái gở <đồng lý, lậu cũng sảo được chân truyền>. Vãn cảnh thiên vị sống một mình, ít thiên luân nhạc. Đến đây tượng cũng chủ lậu và phụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Như dễ dĩ ta ra lệnh cung xuất phát là nhâm vũ khúc kị xuất phát từ thiên di ngược lại mậu thiên cơ kị tử nữ xung điền trạch.

Đại hạn đi sinh tật ách, thì:

Đại hạn thiên di sai ai ra trình diện cung phụ mẫu năm sinh văn xương kị, chuyển hóa mà ứng với sinh bản mệnh của mệnh, thiên hai đầu sai ai ra trình diện kị, đến đây hạn hoàn phòng phụ một . Ứng với với năm nào? Xét chuyển thiên cơ kị tử nữ xung điền trạch của xấu năm chỉ sinh bất tường vậy! Giải thích như thế nào độc?

Là bản mệnh phụ ký hóa kỵ nhập mệnh, mà hung ứng với sinh xấu năm chi lưu mệnh.

Mà xấu năm trước một năm, lưu mệnh tọa tử mà lưu phụ tọa xấu, đến đây năm phụ ứng với khốn với đau khổ khó giải, tha mài tới xấu năm vừa mới nghỉ.

Ở đâu do triền miên? Dĩ phụ mệnh hóa kỵ nhập bản mệnh là nghiệp lực dây dưa mà diên họa, ô hô!

Hoặc vấn, dĩ phụ của phúc đức <điền trạch>, thiên di nói, đại hạn đạp phụ thiên di, dùng võ khúc lộc chiếu bản mệnh, chuyển thiên cơ nhập tử nữ phùng phụ phúc đức thiên cơ lộc lai hội, bản mệnh thượng kỳ phúc hậu vậy.

Đãi lưu niên nhập xấu đạp tử nữ được chư cát, vô ích với phụ thọ ư? Viết: Có thể! Nhưng phán thiên liên.

Nhiên của với nguyên lý, phụ thiên di <đại hạn mệnh> hóa cát chiếu nguyên mệnh, ngược lại chiếu tiền quý vị lưu niên là được độ phì của đất đại, là năm được nhất thiếp thuốc Đông y công hiệu như thần. Xấu năm là tọa phúc, kỳ lực tốn vậy.

Ở đâu nói lực tốn? Là được thiện nghiệp chiếu thì cát khí lưu đi, giống như cây khô gặp mùa xuân. Tọa cát, giấu mà không hiển đương tốn kỳ sắc. Ngạn vân: Tốt khoe, xấu che. Và của cùng nghĩa, dục kỳ chúng thiện rõ ràng mà chỉ chư ác niệm, bang là không trừng trị mà bình. Quan lục thân, có trợ giúp sinh mệnh lý nghiền ngẫm.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 7~ 8 trang, lệ 1. 5

2. Tá bàn luận bá phụ: Tứ tử chiết tam mà tồn nhất vừa chưa lập gia đình

Thí dụ như lậu mệnh, tân mão năm tám tháng giờ Tỵ, cung mệnh nhâm thìn tọa tham lang. Trước tiên là nói về cố sự:

Cha ta ở huynh đệ bên trong đứng hàng thứ đệ tứ, hắn cùng với ta Tam bá phụ từ nhỏ cá tính gần, vóc người bằng nhau , niên thiếu tập võ, đồng tiến cùng ra.

Ta Tam bá phụ con ngựa cao to, cá tính táo liệt, tập võ sau khi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bình thường đánh nhau gây chuyện. Sinh một lần đàn cái trung, cánh tay không đánh chết đối thủ, mà đưa tới viên cảnh TenTen tới cửa mai phục tập nã, thế là trốn đông trốn tây.

Việc này làm ta tổ phụ phiền quá mức hận tuyệt, nhìn trời ác nói nộ xích: Người này nếu không tập chính, nguyền rủa hắn tuyệt tử tuyệt tôn!

Thì giá trị lần thứ hai thế chiến, quân Nhật báo nguy, trưng binh Đài Loan nam tử trẻ tuổi nhập ngũ ra tiền tuyến. Ta Tam bá phụ ứng triệu vãng đảo Hải Nam, bởi vậy né qua hình trách.

Đóng ở đảo Hải Nam một đoạn thời gian, phục và địa phương dân bản xứ sinh thù, lại lần nữa đánh gục đối thủ. Duy thì chỗ rối loạn, vừa hiện lên hình trách chế tài. Ngươi hậu Nhật bản chiến bại, bình an trục xuất trở về, cưới vợ sinh tứ tử nhất nữ.

Nhiên trưởng tử hơn mười tuổi chết vào thuỷ ách, con thứ cũng với hơn mười tuổi vô danh uống thuốc độc bỏ mình. Mà tam, tứ tử đã tuổi gần năm mươi đều không lấy vợ, mà lại tứ tử sinh năm ngoái đầu mùa xuân nghỉ đông trong lúc, vừa bỗng nhiên bất ngờ chết bởi bệnh tim. Này đây, mặc dù được tứ tử mà đèn nhang tương tuyệt, là vừa khớp ư? Hay là nhân quả báo ứng? Hay là ta tổ phụ của ác nguyền rủa niệm lực cường đại trầm hậu?

Dĩ mệnh lý nói, Tam bá phụ cư lậu mệnh của cung phu thê, thì: Phúc đức nhâm vũ khúc kị xuất phát từ thiên di, mà Tam bá phụ mệnh dĩ canh hóa vũ khúc quyền vừa nhập thiên di, quyền kị tướng đoạt sinh ngoại, nên kỳ táo liệt đấu ngoan.

Chú: Đồng lý, độc giả đương có thể lý giải lậu nhà giáo nghiêm cẩn. Phi gây cho sợ hãi nội, thực dĩ tú tài gặp binh mà đồ hô âm âm.

Tứ tử chiết tam mà tồn nhất vừa chưa lập gia đình, đèn nhang tương tuyệt, mệnh lý thượng sao vậy thuyết?

Tam bá phụ của cung tử nữ ─ bản mệnh tật ách vị:

Nhất. Tọa kỷ hóa vũ khúc lộc chiếu mệnh, hóa tham lang quyền nhập mệnh, tử duyên hậu mà sinh tứ tử. Nhiên

Nhị. Năm sinh văn xương kị tọa phụ mẫu xung kỳ cung tử nữ, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập mệnh mà xa đối thiên di vũ khúc mệnh kị, là vì nhị kị thương kỳ tử duyên, ẩn hàm kị ra của tượng, kỳ lực vưu hãn, cho nên sai ai ra trình diện kỳ tử chết sớm.

Tam. Tam bá phụ mệnh dĩ canh thiên đồng kị, con nối dõi vị vừa dĩ kỷ văn khúc kị, song kị cùng nhập giao hữu là phá, chuyển đinh cự môn song kị tạm biệt năm sinh văn xương kị, tử duyên bị thương nặng .

Dĩ lậu luận mệnh cập đả tọa kinh nghiệm nói, đến đây cường liệt tập tử hiện tượng, nhưng khả năng tồn tại sinh không biết nghiệp lực quả báo thượng. Lậu sai ai ra trình diện biết cho rằng: Ngẩng đầu ba thước có thần minh

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 8~ 9 trang, lệ 1. 6

Lệ nhị. Đinh tị nam mệnh bàn

Càn tạo đinh tị năm (66) 3 nguyệt buổi trưa

1. Năm mới tang phụ

Người này năm mới tang phụ. Không biết mệnh bàn có thể có trưng triệu?

Đáp: Cung mệnh vô đại hạn, đệ nhất đại hạn gửi với cung phu thê . Đến đây mệnh của nét bút hỏng, phá với điền trạch được cự môn hóa kỵ năm sinh cùng trời đồng mệnh kị . Điền trạch phục dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức gia vận hạ hãm của tượng, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê <ít tiểu hạn>. Đến đây điền trạch hiệp song kị, phục dĩ kị chuyển kị xung ít tiểu hạn, đương nhiên ít tiểu vận phùng thất thường. Nguyên lý thượng kị chuyển kị của xung đã nhuệ bất khả đương, huống chi là hiệp song kị vưu liệt.

Nhiên ngươi nói thập tuổi, ta xem xác nhận cửu tuổi đạp điền trạch tức bắt đầu gia vận suy yếu, suy nghĩ tỉ mỉ rồi sau đó xin cho ta đáp án. Điền trạch vừa vi phụ của phúc đức sai ai ra trình diện phá, đương và năm mới tang phụ hữu quan; trừ thượng thức ngoại, quan phụ mệnh và phụ tật ách có hay không các phi văn xương kị và liêm trinh hóa kỵ nhập mệnh trình song kị? Ngược lại tái phi hóa kỵ nhập điền trạch trình tam kị phá, phụ duyên đại thương, xác nhận đại huyết quang hoặc “Bệnh ung thư” của ách.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 31~ 32 trang, lệ 11. 1

2. Tá bàn luận thê tử bệnh

Ân sư, tất cả đều là mệnh, năm ngoái học sinh thê tử kiểm tra bản thân tra ra quái thai lựu, nằm ở noãn sào nội, bác sĩ thuyết ảnh hưởng sinh dục, giải phẫu trước sống chết nữ, chỉ đa sanh non mà không được. Thực sự là mệnh bàn không giả, mệnh là thiên định, may mắn đệ tử tốt đối thê tử tình cảm tốt hơn, vẫn chưa vì vậy mà ghét bỏ thê tử!

Học sinh tưởng đời trước khiếm thê tử trái ba! Cung tử nữ thành ác, không thể làm gì khác hơn là thính thiên mệnh nhé!

Nhưng xin hãy lão sư nhìn năm nào giải phẫu tương đối thỏa đáng?

Đáp: Nếu như có thể an bài, năm nay (05 năm) nông tháng mười một tức là thê có phúc nguyệt, đến đây nguyệt giải phẫu so sánh thuận mà ít ngại. Là thê phúc đức canh thái dương phi hóa lộc nhập giao hữu, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập nguyên mệnh phúc đức, được kỳ mệnh mậu phi tham lang lộ lai hội, nói thê có phúc. Phúc đức hội song lộc, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập sự nghiệp .

Thì nguyên mệnh giao hữu cát ứng với lưu niên giao hữu, bản mệnh lộc chiếu lưu niên mệnh, mà bản mệnh sự nghiệp thì cát ứng với sinh tháng mười một lưu kinh nguyệt nghiệp . Mà giao hữu người, thê của tật ách, được lộc đương nói thuận.

Chuyện phiếm: Gần đây luận một mạng, mệnh bàn tổ hợp xảo và các hạ hầu như nói hùa. Vấn cập nhi tử khỏe mạnh, dư nhíu mày cáo dĩ duyên mỏng. Tái truy vấn dư viết: Người này nhược nhưng trữ hàng, nhu “Mặt mày hốc hác, tàn tật” có thể diên sinh. Tình hình thực tế vì thế tử lưỡng chân được thoái hóa tính tật bệnh mà tương tọa xe đẩy, bệnh này hiện nay y giới vô sách.

Đến đây tức cung tử nữ của thiên di vị <điền trạch> sai ai ra trình diện song kị, nên kỳ mặt mày hốc hác.

Ân sư, năm nay tháng mười một chỉ thời gian thượng an bài không ra, sang năm có thể có ổn thỏa tháng? Làm sao khán thê tử thích hợp chức nghiệp? Sử dụng mậu can tứ hoá phân tích sao? Thê tử thập ma thời gian vận khí tốt?

Đáp: Sang năm hai tháng <đạp giao hữu ─ thê tật thái dương lộc> cũng cát, là chuyển tham lang kị lại được thê mệnh tham lang lộc lai hội sinh phúc đức.

Thê sự nghiệp hiện tại yên ổn hay hảo, vận vị khai. Người ta ba mươi ba tuổi lên đại cát, lúc này người cũng thuận.

Sắp tới muốn đi kiểm tra thê tử của bệnh, 06 năm thê tử quái thai lựu cái kia nguyệt giải phẫu tốt hơn, khả phủ 07 năm giải phẫu? Giải phẫu nhượng học sinh của thê lo lắng không thôi! Tính tình cũng lớn rất nhiều!

Đáp: Sớm một chút giải phẫu chỉ lấy lựu, tối nay giải phẫu nã tử cung ─ vô tử tây qua.

Nếu như 06 năm giải phẫu, kiến nghị người ta cản ở nông lịch hai tháng phân.

07 năm, thê phúc đức dĩ canh thái dương phi hóa lộc nhập giao hữu, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức phùng đại hạn mậu phi tham lang lộc lai hội, là nói thê có phúc chạy chữa được kiện không ngại.

Thái dương lộc chiếu 07 năm phu thê, phúc “Chiếu” thắng sinh “Tọa” .

Học sinh kế hoạch nông lịch tháng giêng giải phẫu chọn dùng vi sáng lập giải phẫu, thứ hai khứ phúc tra, khán bác sĩ sao vậy thuyết? Cuối tuần giải phẫu cũng mới có thể? Nếu là hai tháng phân, thì cần đem những chuyện khác an bài một chút! Xin hãy ân sư cấp ta kiến nghị!

Đáp: Năm nay (2005 năm) 12 nguyệt còn không bằng sang năm hai tháng. Nhân:

Cung mệnh tức là thê của phúc đức, kỳ kị chuyển kị nhập 12 tháng lưu mệnh. Dĩ bản mệnh song hóa kỵ nhập lưu mệnh mà chinh thê phúc to lớn không được cát, phòng ám sinh chi tiết.

Nếu là hai tháng phân, thì cần đem những chuyện khác an bài một chút! Tháng giêng làm sao? Tháng nầy nhưng lại an bài được khai!

Đáp: Tháng giêng cát trung có phủ, miễn cưỡng có thể dùng. Hai tháng thanh cát, sao không bài hết sức khó khăn? Ta chỉ là thượng đế ý chỉ tiểu thông dịch viên, nếu như người ta còn là do dự, kiến nghị người ta: Trực tiếp tìm tới đế cầu xin.

Ân sư, học sinh của thê dựa theo nâm kiến nghị tương sinh năm nay âm lịch hai tháng phân giải phẫu lấy xuống quái thai lựu, nằm ở noãn sào nội. Thỉnh lão sư nhìn hai tháng phân ngày ấy giải phẫu cho thỏa đáng đương, thập phần cảm tạ!

Mặt khác học sinh và thê tử còn là thường cãi nhau, thê tử oán giận học sinh lười biếng, lải nhải, ai, không biết năm nay tại sao còn là như vậy? Chính xác phiền não! Có thể có kiến nghị cho ta không?

Đáp: Hai tháng đạp bản mệnh phu thê tật ách được thái dương mệnh lộc, cung mệnh người phu thê của phúc đức. Này đây hai tháng thê được chính phúc đức của phúc; chuyển tham lang nhập nguyên mệnh phúc đức phùng thê mệnh hóa tham lang lộc lai hội, thì cung phu thê là nông lịch ngũ nhật sở tọa, bảo chứng đại cát.

Là bản mệnh cung của lộc chuyển kị hội lưu nhật cung mệnh của lộc với nguyên mệnh phúc đức, mà giao cát. Đến đây tức cung mệnh người vi phu thê của phúc đức.

Cảm tạ, đa chuẩn bị vài ngày, sơ ngũ tới mười lăm nay mai ngày đó còn có thể?

Đáp: Kế tiếp là mùng chín nhật. Có thể, an bài giờ Thân khai đao.

Ân sư: Khả năng bởi vì mùng chín ở thê tử kinh nguyệt trong lúc, chỉ còn muốn bỏ qua mùng chín, không biết mùng chín sau khi ngày đó còn có thể! ? Thập phần cảm tạ lão sư nâm phân tích và chỉ đạo!

Đáp: Hai tháng phân, chỉ cần đi nguyên mệnh phu thê hoặc phúc đức chi lưu nhật đều cát, dĩ 5 cập 17 lưỡng lưu nhật đạp cung phu thê tối cát, 9 cập 21 lưỡng lưu nhật đạp phúc đức thứ cát.

Ân sư, giải phẫu chỉ có thể an bài ở mùng tám có lẽ mùng mười, thỉnh ân sư nhìn, lựa chọn ngày tốt bất năng an bài! Có điểm chột dạ

Đáp: Ngàn vạn lần biệt mùng mười, nhân hai tháng đạp giao hữu hóa tham lang hóa kỵ nhập phúc đức; mùng mười đạp điền trạch hiệp song kị tái hóa tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, cho nên trùng kích hai tháng lưu mệnh thành đại phá.

Mùng tám thì có thể coi tiểu cát, không hề hung ứng với. Yên tâm đi!

Xin hãy lão sư phân tích một chút mười lăm, hôm nay làm sao?

Đáp: Và mùng tám nói hùa, tiểu cát.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 41~ 43 trang, lệ 11. 9

3. Tá bàn luận thê tử chuyện cũ (bệnh, răng cửa)

Nếu là: Nữ mệnh nước lịch 67 năm tháng tư mười sáu nhật giờ Thìn, cái này mệnh bàn hôn nhân làm sao? Tài quan chờ giống như ở đâu phán đoán? Giờ mẹo bàn chính xác sao?

Ân sư minh giám, cô gái này tạo quả thực là đinh tị của thê tử, (lão sư chân thần, không có thể tránh được nâm pháp nhãn) lúc này thìn là đinh tị nam báo cho biết của kỳ thê tử canh giờ, tự nhiên sinh sản không giả, nhưng có thể giờ mẹo có lẽ giờ Tỵ, quả thật có đãi thương thảo. Chẳng phi tinh pháp làm sao phán định sinh nhật? ? Bổ sung tư liệu:

1. Dân quốc 76 năm tằng được hệ hô hấp trọng bệnh

2. Dân quốc 91 năm tham gia công tác, dân quốc 92 năm công tác có tốt biến động

3. Dân quốc 93 năm đăng kí kết hôn, vô chính thức hôn lễ nghi thức.

Lão sư, đinh tị nam mệnh bàn hẳn là không có lầm ba? Mặt trên tư liệu có thể không đẩy dời đi nữ mệnh sinh nhật?

Đáp: Đinh tị nam mệnh bàn giám chư chuyện cũ và thê trên thuật trạng huống, lý nên không có lầm.

Thí dụ như thê tằng được hệ hô hấp tật bệnh, là thê của tật ách dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, chuyển nhâm vũ khúc kị sinh sự nghiệp cho nên cũng. Đến đây tượng cũng chủ thê của răng cửa chỉ có tổn thương, là sự nghiệp làm vợ của thiên di cho nên cũng.

Thê 91 năm được công tác, là đại hạn ký “Đạp” cung phu thê, là 91 lưu niên cung phúc đức . Dĩ mậu thiên cơ hóa kỵ nhập tật ách được tự hóa lộc, là thê tính không được rảnh rang mà sự nghiệp được cơ duyên dĩ nhập thân.

92 năm được công tác hảo biến động, là thê tật ách được thái dương mệnh lộc, chuyển quý tham lang hóa kỵ nhập phúc đức , được thê mệnh <đại hạn đạp của> mậu tham lang lộc lai hội, nghiên đến đây năm thê tất hân du , chuyển nhâm vũ khúc kị thùy tượng sinh sự nghiệp cho nên cũng.

Thái thần nhé! Thê tử quả thực phía trước hàm răng khuyết tổn một viên, dẫn đến thoạt nhìn răng cửa tựa hồ một viên!

1. Thiên di + vũ khúc đại diện hàm răng?

Đáp: Thiên di vì thế hình người sinh ngoại biểu như cung vị, bao hàm ngũ quan và năng lực. Phụ mẫu thì là thiên di cộng tông sáu vị, cũng thuộc biểu như cung vị, bao hàm khí chất và hàm dưỡng. Vũ khúc thuộc kim, hàm xỉ cốt cập mũi phế .

Nguyên lai là cung thiên di đại diện bộ mặt dáng vẻ, cái khác cung vị có thể đại biểu bản thân bộ vị sao?

Đáp: Người ta vẫn là không có biết rõ ràng, cung thiên di đại diện tất cả ngoại tại xem tới được bất luận cái gì bộ phận, túi quát tứ chi, đầu, hung, phúc, bối. Cho nên ra lệnh cho cung là đầu nói đến dư không đáng đưa bình!

2. Ngọ cung là đầu các loại nói có thể là thật?

Đáp: Thiên chân vạn xác. Ngọ là đầu, tị vị hai vai, thìn thân là hung, mão dậu thắt lưng, dần tuất cổ, hợi xấu lưỡng đủ, tử là hạ âm. Cho nên nam mệnh phùng thái dương kị, nữ mệnh phùng Thái âm kị sinh tử vị, đa không được dựng hoặc ít con nối dõi.

3. Cung mệnh là đầu, cung thiên di là đủ các loại thuyết pháp cũng là thật sao?

Đáp: Nói vậy tương đối không thích hợp, ứng với thuyết thiên di là hình sinh ngoại cử chỉ hình tượng, mà mệnh thì là nội tại cá tính tư duy.

Hiệu quả và lợi ích nhật thịnh xã hội, sáng lập không ít cảo tiểu thông minh ki tài; tin hết thư không bằng vô thư, đọc sách nhưng yêu cầu thận giải trừ.

Lão sư, học sinh thê tử sinh nhật tuyệt đối chuẩn xác, canh giờ nhược giờ mẹo, có hay không phù hợp dĩ vãng chuyện thực?

Kết luận canh giờ cần cái nào tư liệu?

Đáp: Không cần tái phí tâm. Thê mệnh như thế nào, chích cần phải chăm chú từ mạng ngươi bàn suy lý tức được, là nên học một ít co lại luận lục thân liễu.

Kinh tế cho phép thì, mau nhanh giúp ngươi thê làm tốt răng cửa, nhật hậu phát tài đa mãi tốt hơn y phục, đồ trang điểm cho nàng. Bởi vì, người thích đẹp.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 45~ 46 trang, lệ 11. 11

4. Luận số tuổi thọ

Thấy nâm giơ một số tuổi thọ án lệ. Trong lòng sợ hãi, học sinh mệnh bàn tật cung của tam phương phùng song kị, chuyển nhập phúc đức, có hay không bản thân ý có vấn đề lớn ư? Bản hạn Hóa kị tái nhập bản tật cung, có hay không chí khí vị thù thân chết trước ư? Phúc đức được song kị, học sinh có hay không số tuổi thọ không dài người?

Đáp: Phúc đức được song kị, trên cơ bản nhân sinh tất có đau khổ. Được đau khổ tức là hoàn lại nghiệp lực, xin hỏi nhữ nhà thay đổi không được đau khổ ư? Hơn nữa, thiên di hóa kỵ nhập giao hữu, chuyển kị cũng nhập phúc đức thành tam kị, lệnh người ta tạo thành đối với người tế sợ hãi cảnh giác, không được đau khổ ư? Đau khổ đã trọn vậy! Đau khổ đủ thì nghiệp tiêu, không cần ngạnh tâm.

Số tuổi thọ dài ngắn, nhu nhìn chung kỳ phúc. Này đây phúc đức, thiên di, tử nữ cần phải cộng tố dĩ định phúc quyết thọ. Phúc hậu thì phùng cướp cũng nhiều lần thoát chết hoặc chuyện lớn hóa nhỏ.

Đúng là gia thay đổi nổi khổ! Nhân tế quan hệ quan hệ trọng đại, nhân tế thượng làm sao có thể thay đổi thiện?

Đáp: Nhân tế thượng chỉ cần không được tâm tồn ác niệm, là được yên tâm phòng nhân. “Quân tử” vốn là hẳn là “Chi giao nhạt như thủy”, quải niệm vô quan tâm! Đoán đoán nhữ phúc độ dày:

Nhất. Năm sinh Thái âm lộc với phụ mẫu, chuyển tân văn xương hiệp phi hóa lộc nhập thiên di, được nhất lộc.

Nhị. Thiên di giáp liêm trinh phi hóa lộc nhập mệnh, tái được nhất lộc.

Tam. Mệnh hóa thái dương lộc với giao hữu, phúc nhân trị thiên lương cũng lộc với giao hữu hội tật ách quyền, chuyển tham lang kị hiệp song lộc sinh phúc đức, tái được lưỡng lộc nhất quyền.

Tống của, nhữ phúc được tứ lộc nhất quyền, quyết không là đoản mệnh quỷ, bảy mươi có thừa! Nhưng phúc đức ký sai ai ra trình diện phá, đương đa tích đức, duy trì liên tục dưỡng sinh vận động, bằng không lúc tuổi già khỏe mạnh phẩm chất nghèo nàn.

Dưỡng sinh vận động là thập ma dạng vận động?

Đáp: Thí dụ như đi mau, thái cực quyền, Ngũ cầm hí, chính thống khí công, bơi, leo núi chờ.

Như có thể khiến cho tinh thần và thân thể không mất “Tùng, tịnh” vận động, gần đây sinh dưỡng sinh vận động.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 50~ 51 trang, lệ 11. 14

Lệ tam. Ít dựng

Khôn tạo nhâm tử năm (61) 7 nguyệt giờ dần

Người này tử nữ vận làm sao? Hội mang thai sao?

Nhất. Mệnh hóa kỵ nhập phụ mẫu , chuyển kị xung sự nghiệp; mà sự nghiệp cung lại thấy tự Hóa kị ra. Sự nghiệp người, tử nữ của tật ách cũng.

Tống nói của, tử nữ thân thể và bản mệnh thân thể duyên thiếu hậu <đệ nhất kị tiên xung tật ách tái phá tử nữ thân thể>, ít dựng của tượng.

Nhị. Bản mệnh của tật ách dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập cung tử nữ tức sai ai ra trình diện tự Hóa kị ra, đến đây tượng cũng chủ ít dựng hoặc dễ sanh non của tượng.

Tống đến đây nhị thức, mang thai cơ hội không nhiều lắm, dù có cũng phòng sanh non. Xem ra chỉ có xin giúp đỡ sinh bác sĩ một đường,

Tận hết nhân lực ba!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 54~ 57 trang, lệ 12

Lệ tứ. Phụ hảo đổ, thiên di phụ mẫu đa kị (nữu khúc hoặc đa ách), tổ phụ danh y, tai nạn trên không vong

Khôn tạo nông lịch 87 năm 2 nguyệt buổi trưa sinh, kỳ phụ thiếu nhất cái mông to trái, luôn nơi vay tiền. Kỳ phụ huynh đệ tỷ muội đang lúc có một chút tài sản phân cưu, nguyên bản ở lão gia, năm ngoái dọn ra ngoài. Cũng là năm ngoái lại thêm một đệ đệ. Xin hỏi ân sư, đến đây mệnh bàn chính xác phủ? Nên như thế nào khán?

Đáp: Đến đây mệnh lệ khả năng chính xác, nhưng một chút hạng mục công việc ta như trước không giải thích được! Thử luận dĩ cẩn cung tham khảo:

Phụ tài bạch tọa năm sinh thiên cơ kị phục thiên cơ tự Hóa kị ra, nguyễn túi thường ngượng ngùng; ở đâu do? Tái tố kỳ lộc tượng là phi tham lang phi hóa lộc nhập phúc đức vừa phùng tham lang tự Hóa kị ra, là vì tài lộ đại chìm đại di động, không đúng lẽ thường. Cho nên phỏng đoán kỳ phụ hảo đổ, vì vậy tài vụ thối nát!

Bản mệnh cung dĩ văn xương hóa kỵ nhập phụ thiên , mà phụ mệnh cũng dùng võ khúc Hóa kị nhập thiên di, là phụ thiên di luy nhị kị; chuyển thiên di hóa Thái âm hóa kỵ nhập nguyên mệnh phụ mẫu, thì: Kỳ phụ thiên di hoặc phụ mẫu được tam kị, đáng nói của kỳ phụ là đặc biệt, vô trí, hoặc nhân cách nữu khúc, vô tín, quẫn thái lộ mà ít lòng xấu hổ, dồn bốn bề thọ địch, tránh xa tha hương mới nghỉ.

Thượng đế muốn hủy diệt một người, trước phải khiến cho cuồng! Đến đây kỳ điển hình kiểu mẫu, nghiệp lực trứ thực đáng sợ.

Thường sai ai ra trình diện loại đến đây phụ mệnh tổ hợp, nhưng thấy an phận thủ củ, mà thôi thân không được tự làm bậy lại gặp thiên nghiệt, ngoài ý muốn đại huyết quang, dồn lệnh triền miên giường bệnh nhiều, cử gia khốn đốn, quan người che mặt cùng khóc!

Điền trạch phục ất thái dương hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu, đa kị hỗn loạn, dòng họ phỉ nhổ, gia viên bất năng thủ, chỉ tương trôi giạt khấp nơi!

Điền trạch ất thái dương hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu đây là thuộc thể xung sử dụng? Lúc này cha mẹ của cung là chỉ phụ mệnh?

Phụ điền trạch (quan) vừa Thái âm hóa kỵ nhập phụ mẫu, đây là do sử dụng trở về cơ thể, chỉ nhà tan? Lúc này cung phụ mẫu là chỉ thê của điền trạch?

Ân sư trình bày và phân tích phi thường tinh chuẩn, cha là một ổn định mà thu nhập tốt công tác (nhân viên công vụ), đại gia bách tư bất đắc kỳ giải kỳ vi ở đâu mắc nợ buồn thiu. Kỳ thực bằng hữu của hắn đối với hắn cũng không tệ lắm, bắt đầu còn có thể cho hắn mượn tiền, thế nhưng một … mà … Tái, tái mà tam có tá vô hoàn, đại gia đương nhiên đều biết sợ. Mà hắn hình sinh ngoại cho người cảm giác đích thật là sảo ngại ấu trĩ, năm mươi mấy tuổi nhân hoàn như đứa bé vậy không hợp tâm ý của hắn giống như nhân cáu kỉnh. Cũng đích thật là và mẫu thân, đệ muội huyên chúng bạn xa lánh, ám chỉ hắn bàn ly để tránh khỏi liên lụy gia tộc. Chích đáng thương thê tử của hắn được bồi hắn mà sống sống bôn ba chịu tội. Kỳ thê nhỏ hơn hắn gần hai mươi tuổi, là một phi thường tốt người đó, mỗi lần thấy nàng được mở miệng hướng nhân vay tiền chính xác giác lòng chua xót không đành lòng.

Lánh đến đây tạo gia gia là vị nổi danh trung y sư, tằng được tưởng tổng thống tiếp kiến, nhưng ở Đài Loan một lần nổi danh máy bay rủi ro vừa ngoại bỏ mình, đến tận đây gia đạo dần dần đi xuống sườn núi, nhưng là nhưng rốt cuộc một bác sĩ thế gia. Giá ở đây mệnh bàn trung tá cung khả phủ nhìn ra?

Đáp: Đến đây mệnh bàn sinh nhật cực kỳ tinh chuẩn. Kỳ phụ kẻ khác không thể tưởng tượng nổi hành vi tức là kỳ phụ của thiên di và phụ mẫu là đa kị phá, lưỡng hình sinh ngoại của cung rách nát, phi thương thân thì hành vi dị thường, dồn lệnh vô đặt chân địa! Thiên di người, xã hội cũng. Sai ai ra trình diện phá, thường không bị khẳng định và dễ dàng tha thứ!

Tổ phụ mượn dùng cung phúc đức, kỳ tật ách hóa tham lang phùng năm sinh thành đôi lộc sinh phúc đức, tham lang ngũ thuật được song lộc, nên kỳ y duyên. Dùng cái gì năng lực danh văn? Là:

Nhất. Kỳ thiên di ất Thái âm hóa lộc nhập nguyên mệnh phụ mẫu phùng hóa quyền năm sinh, hình sinh ngoại của cung cát hóa, đương dương danh.

Nhị. Kỳ thiên di hóa thiên đồng quyền phùng kỳ giao hữu bay trên trời cùng lộc cộng hội sinh bản mệnh sự nghiệp, chúng củng tự cao.

Tổ phụ dùng cái gì tai nạn trên không vong thân?

Kỳ thiên di hóa cự môn hóa kỵ nhập điền trạch phùng đối cung năm sinh thiên cơ kị, chuyển thái dương hóa kỵ nhập nguyên mệnh tật ách vừa hội văn xương mệnh kị; mà lại kỳ phúc đức vừa hóa Thái âm kị hội xung tật ách, kỳ phúc phá hết vậy!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 81~ 83 trang, lệ 23

Lệ ngũ. Hung tuyến nham chuyển tuyến dịch lim-pha nham, phúc hậu được sống

Càn tạo nhâm tuất năm (71) 4 nguyệt giờ Mùi

Giá là đệ đệ ta sinh nhật. 71 năm 4 nguyệt giờ Mùi sinh

Hắn ở đệ nhị đại hạn thì ly mắc hung tuyến nham chuyển tuyến dịch lim-pha nham, quá trình cao liều thuốc trị bệnh bằng hoá chất, điện liệu, cuối cùng từ quỷ môn quan cứng rắn kéo lại. Ta khổ tư liễu thật lâu, vẫn là không cách nào tìm tòi nghiên cứu vì sao hắn có như thế lớn kiếp nạn. Ta chỉ có nghĩ đến hai điểm, (cũng hoàn có thể sai), nhất là hay là mạng hắn trung vũ khúc Hóa kị gia sát, có tiên thiên ly mắc bộ ngực của tật đau buồn âm thầm. Hai là đại hạn cung tật ách liêm trinh tự Hóa kị. Trừ lần đó ra thực sự nhìn không ra thập ma. Thỉnh lão sư không ngại chỉ điểm, cảm tạ.

Đáp: Tiên từ bản mệnh hạ thủ, được đến đây trọng đại tật bệnh, cách cục tất có đại thương.

Tật ách hóa Thái âm hóa kỵ nhập giao hữu, chuyển tham lang hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh; phúc nhân trị vũ khúc hóa kỵ nhập mệnh phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị, xa đối cung thiên di tật ách hóa lai tham lang kị, thì phúc, tật nhị cung lệnh cung mệnh thụ vội vả sinh tam kị.

Tái dĩ cung mệnh xuất phát, hóa thiên đồng hiệp vũ khúc hóa kỵ năm sinh nhập huynh đệ, nói chữ khúc hóa kỵ nhập phụ mẫu phùng thiên di bay tới thái dương kị cộng xung bản mệnh tật ách.

Thì tổng cộng xâu chuỗi tứ kị, kỳ phúc có trở ngại! Dùng võ khúc song hóa kỵ nhập mệnh, cho nên ly hung tuyến nham.

Cảm tạ nâm chỉ điểm. Vãn bối nô độn tái thỉnh giáo một chút, cung tật ách phát sinh của kị trực tiếp xung mệnh, cân kị chuyển kị sau khi xung mệnh có gì bất đồng? Loại này kị chuyển kị phương thức có hay không chỉ có thể chuyển một lần? Lần đầu tiên kị rơi cung vị cân chuyển kị sở nhập cung vị đang mở thích trên có thập ma bất đồng? Xin hỏi làm sao suy đoán đệ nhị đại hạn là phát bệnh hạn? Vạn phần cảm tạ.

Đáp: Kị chuyển kị chỉ có thể chuyển một lần, trừ phi đụng tới hóa kỵ năm sinh, mệnh kị cập tự Hóa kị kị ra, kị ra đến đối cung chờ, tự nhiên là phải tái kị một lần.

Kị trực tiếp xung mệnh, cân kị chuyển kị sau khi xung mệnh kết quả tương đồng, chỗ bất đồng người kị chuyển kị gia tăng rồi cung vị tham khảo điều kiện, có trợ giúp sinh câu trả lời phân tích.

Người ta đệ tật ách hóa Thái âm hóa kỵ nhập giao hữu xung huynh đệ , chuyển tham lang hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh hội phúc đức nhập mệnh trình vũ khúc song kị, tam kị phá sinh mệnh, thiên, mệnh, thiên không phải là đệ nhị đại hạn huynh đệ cung phùng phá ma? Sở dĩ đệ nhị đại hạn phát bệnh!

Kể trên mệnh kị cập tự Hóa kị kị ra, kị ra đến đối cung chờ, tự nhiên là phải tái kị một lần.

Như, cung mệnh Hóa kị đáo cung phúc đức, bản làm trọng hưởng thụ có lẽ đa ưu phiền, nhưng phùng cung phúc đức tự Hóa kị kị ra, thì cần phải lại từ đối cung cung tài bạch chuyển kị? Còn là?

Mà lên thuật phùng cung phúc đức tự Hóa kị giải thích thế nào?

Đáp: Nếu nói tự nhiên là phải tái chuyển kị một lần tức nói đến đây cung phúc đức cái này tự Hóa kị! Lúc này và đối cung tài bạch một chút cũng không có liên quan, chớ tự tìm phiền toái!

Lộc chuyển kị, nhiên ở kị chuyển kị?

Đáp: Lộc chuyển kị và kị chuyển kị là đều tự độc lập hai chuyện khác nhau, giảng bất đồng nhân quả bất đồng tượng nghĩa, không được nói nhập làm một!

Tật bệnh liên lụy cung vị có cung tật ách, huynh đệ cung, cung phúc đức cùng với cung mệnh? Vậy hắn 88 năm (kỷ mão năm) phát bệnh là bởi vì bản mệnh cung tật ách kị chuyển tham lang kị xung lưu niên cung tật ách, hay là dùng đại hạn cung tật ách khí số vị huynh đệ cung thiên đồng kị lưu niên cung mệnh quan hệ? Đối sinh ứng với sự năm, thủ bản mệnh bàn kị hoặc là đại hạn bàn kị ư? Còn có, bản cung phát ra kị tương đối hung còn là phục viên và chuyển nghề kị ư? Mặt khác, lão sư lúc trước nhắc tới ở bản mệnh bàn thượng, mệnh kị nói chữ khúc kị xung cung tật ách, lúc này cung thiên di cũng hóa thái dương kị chen vào phụ mẫu xung tật ách, đối sinh cung thiên di mà nói, nên giải thích như thế nào? Loại này khán cái khác cung vị có hay không có chen vào đồng nhất cung vị ý nghĩa là thập ma?

Đáp: 88 năm (kỷ mão năm) phát bệnh là bởi vì bản mệnh cung tật ách kị xung huynh đệ hội huynh đệ thiên đồng mệnh kị, chuyển tham lang kị xung mệnh hội cung mệnh vũ khúc nhị kị . Thì, tật ách biến thành đệ nhất kị là xung huynh đệ , kỳ đệ nhị kị điều không phải bị thương đệ nhị đại hạn huynh đệ bản thân vận sao? Sở dĩ đệ nhị đại hạn phát bệnh. 88 năm phát bệnh là bởi vì lưu niên phúc đức hung ứng với bản mệnh phúc đức, lưu niên tật ách hung ứng với bản mệnh tật ách.

Phúc đức tam phương phúc đức, thiên di lưỡng cung, chuyện liên quan đến nhân quả nghiệp lực, luận đại ách đương nhiên bất năng quên. Phàm luận sự, đương nhiên không thể để lộ thất kỳ tương quan cần phải xem thêm cung vị.

Sở dĩ năng lực chạy ra quỷ môn quan, tất có kỳ phúc. Phúc báo vị hết thảy có thể giải tai.

Phúc nhân trị thiên lương phi hóa lộc nhập tử nữ phùng Hóa lộc năm sinh, mà tật ách dĩ thiên lương quyền lai cát hội, trục quay nữ hóa cự môn hiệp song lộc nhất quyền quay về tật ách, lại được đại hạn mệnh phi cự môn lộc cát giao, đa phúc đương không chết. Nhữ phụ mẫu công đức đại vậy!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 84~ 86 trang, lệ 24

Lệ lục. Kỵ xa ngoài ý muốn thụ thương

Khôn tạo bính thìn (65) năm 8 nguyệt buổi trưa

Có nhất vị bằng hữu, ở năm nay (06 năm) nông lịch tháng năm thì tự hành kỵ xe đạp, ở vô ngoại lực ảnh hưởng dưới rơi xuống, xương bánh chè vỡ thành hai nửa, nhu sử dụng quải trượng nâng, nhưng một nghiêm trọng đến cần khai đao, bác sĩ thuyết cần hơn ba tháng phục hồi như cũ kỳ, mặt khác ngón tay cũng có nữu thương. Người cung cấp sinh nhật là nông lịch 65(nữ) năm tám tháng hơn một giờ chiều sinh, nhưng là không quá năng lực xác định sinh thì, thuyết cũng có thể là một điểm trước đây. Nhưng ta tống ra bàn hậu suy tư hồi lâu, vô pháp tìm ra gặp chuyện không may quỹ tích. Khả phủ thỉnh cầu lão sư hỗ trợ định một bàn?

Nàng là học âm nhạc, nhỏ gầy, có một ca ca. Người hiện nay ở nước ngoài niệm nghiên cứu sở. Nhân cho ta cảm giác chủ quan mình, kiên cường, rất cảm nói chuyện, dễ đắc tội với người (nhưng tựa hồ cũng vô tâm). Tằng có một lần hôn nhân (2001 kết hôn, 03 xảy ra vấn đề), chích gắn bó liễu hai năm tức ly hôn.

Đáp: Suy tư nửa ngày, tựa hồ buổi trưa mệnh bàn so sánh “Tiếp cận” trạng huống. Cẩn cộng tham khảo thử thuật!

Nhất. Nhỏ gầy: Tật ách hóa thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, thuộc không mập. Thiên di tái hóa cự môn vừa hóa kỵ nhập mệnh, thì ※ hình thể tất nhiên ngâm nước.

Nhị. Là học âm nhạc: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ, phùng tật ách hóa tham lang lộc lai hội, có tài nghệ tính hướng và cố chấp. Chuyển huynh đệ bay trên trời cùng kị hiệp phi hóa lộc nhập tài bạch tái phùng Hóa lộc năm sinh, nói đến đây tài nghệ duyên hậu tịnh có thể phát tài. 〈※ chú: Như dễ tật ách là thiên di, là thuộc cây khí cao hơn>

Tam. Ngoài ý muốn xương bánh chè toái: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ hung đối giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh, lệnh đại hạn tật ách thụ phá. Đến đây phúc đức của kị phá tan đại hạn tật ách, ngược lại phá tan lưu năm tật ách.

Dùng cái gì ngoài ý muốn? Là tiền thuật vóc người nhỏ gầy tật ách và thiên di hóa thiên cơ , cự môn cộng hóa kỵ nhập mệnh hữu quan. Cung mệnh là đại hạn phúc đức, thụ song kị đương ngại.

Thì: Bản mệnh phúc đức thương đại hạn tật ách, ứng đối sinh bản mệnh tật ách thương đại hạn phúc đức.

Tứ. 2001 kết hôn, 03 xảy ra vấn đề: Phu thê dĩ cự môn phi hóa lộc nhập mệnh phùng thiên di hóa cự môn kị lai hội, là tình cảm dễ gặp nạn, thường phùng bên thứ ba tham gia.

Bản mệnh phu thê hóa cự môn phi hóa lộc nhập mệnh, thì là đại hạn mệnh phi hóa lộc nhập bản mệnh. 2001 kết hôn, là lưu niên phu thê nặng điệt bản mệnh cung được phu thê lộc, mà lại lưu niên mệnh hóa cự môn quyền vừa nhập bản mệnh, cho nên hôn.

Nhiên cung mệnh cập phu thê hóa song văn xương kị với phụ mẫu <đại hạn điền trạch>, ngược lại vũ khúc song kị xung nguyên mệnh điền trạch. Thì đến đây vũ khúc song kị chẳng phải nhập sinh 2001 lưu niên tật ách? Nên năm lý nên tình cảm có ngại, khả năng bị tức giận kết hôn.

Tiền thuật mệnh cập phu thê hóa song văn xương kị với phụ mẫu, ngược lại vũ khúc song kị xung nguyên mệnh điền trạch, tượng cũng chủ chia lìa. Mà lại giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh phục tự Hóa kị, hôn nhân sáu vị có thương tích, ăn thì không ngon; phúc đức vừa hóa tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ tái thương hôn nhân sáu vị, cùng sàng cũng dị mộng!

2002 năm phúc đức sai ai ra trình diện liêm trinh kị, đến đây tức không thú vị vậy!

Ngũ, người này cho ta cảm giác chủ quan mình, kiên cường, rất cảm nói chuyện, dễ đắc tội với người: Mệnh tọa năm sinh thiên cơ quyền, phúc đức vừa hóa cự môn quyền nhập mệnh, phục dĩ văn xương hóa kỵ nhập phụ mẫu. Đương nhiên mình, kiên cường hình sinh sắc, dễ đắc tội với người.

Lục, xương bể: Bản mệnh cung cập đại hạn mệnh hóa song văn xương kị với phụ mẫu, ngược lại vũ khúc song hóa kỵ nhập tử nữ. Vũ khúc thuộc kim vi cốt.

Cảm tạ nâm cặn kẽ giải thích, hoạch ích lương đa. Trải qua tầm vấn đương sự người, sự thực cân lão sư nâm phán đoán suy luận rất phù hợp. Người 01 năm hôn nhân là tương đối thuộc về trùng động nhất thời, cũng không có nghĩ đến lâu dài, thậm chí bản thân nàng lúc đó cũng ý thức được mới có thể hội ly dị, hơn nữa mẫu thân cường liệt phản đối, nhưng nhưng kiên trì kết hôn. Mà kết hôn đương niên hưởng tuần trăng mật thì đã làm cho rất hung, năm sau (02) năm giống như lão sư theo như lời, vấn đề nghiêm trọng. Đến nỗi là thập ma vấn đề, chỉ nói chủ yếu là cá tính vấn đề. Vấn có hay không có bên thứ ba tham gia vân vân sự, người thì trả lời: Người cân tiên sinh song phương đều có (người thuyết có phân cao thấp ý tứ hàm xúc, nhân tiên sinh khác giới duyên trước khi cưới hôn hậu đều tốt). 03 năm đã ở riêng ít gặp mặt, cuối cùng cuối năm ký tên ly hôn.

Đương sự muốn hỏi lão sư, người hay không còn có hôn duyên, ở bao thuở? Còn có hiện tại chân phục hồi như cũ thượng khả, nhưng ngón tay thương, hơn nữa thương hậu nhưng kế tục luyện cầm mà dẫn phát gân bắp thịt viêm, có hay không hội chuyển biến xấu?

Đáp: Dù sao phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, mà được phúc nhân trị quyền lai củng cố, đương nhưng có hôn duyên. Dĩ dư lậu sai ai ra trình diện, 35 tuổi phải có hảo hôn nhân.

Lại mời vấn, vũ khúc kị chủ thương cốt, ngày đó cơ kị là thương tứ chi? (hoặc là gân cốt? ) có gì bất đồng?

Đáp: Thiên cơ chủ thủ, ngón tay, ngón chân cập tóc. Cũng chủ gân. Tật ách thiên cơ hóa kỵ nhập mệnh, khả năng dằn vặt cửu ta. Nhưng năm nay (06 năm) đạp nguyên mệnh tật ách, hóa tham lang lộc chiếu đại hạn tật ách, chuyển thiên đồng kị phùng Hóa lộc năm sinh chiếu năm nay tật ách, việc nhỏ nhất cái cọc.

Vì sao đến đây mệnh mặc dù kết hôn nhưng vô sanh tử, ở mệnh bàn có hay không có thể tìm ra dấu hiệu? Cảm tạ nâm ~

Đáp: Phúc nhân trị tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ hung đối giao hữu liêm trinh hóa kỵ năm sinh, chuyển thiên đồng hiệp song hóa kỵ nhập tài bạch; tử nữ cũng thiên đồng hóa kỵ nhập tài bạch, tam kị thương phúc, chỉ không được dựng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 89~ 91 trang, lệ 27

Lệ thất. Thanh nhạc gia, mẫu mắc nham (bệnh tình được khống)

Khôn tạo giáp dần năm (63) 2 nguyệt giờ sửu

Đối sinh tài nghệ phương diện, lão sư ở trong sách thứ 202 trang thì có nói đến, ngoại trừ tham lang một sao ngoại, nguyên lai liêm trinh cũng là có thể chủ tài nghệ. Dưới đây mạng này tạo có thể nói là Đài Loan hiện nay trẻ tuổi giọng nữ nhạc trong nhà kiệt xuất nhất một vị. 63 năm thứ nông lịch hai tháng giờ sửu. Thái dương cự môn ở dần tọa mệnh. Đồng dạng cũng là phúc nhân trị tham lang lộc với huynh đệ phùng tật ách hiệp lộc quyền vừa hóa tham lang lai hội. Lúc này tài bạch giáp cũng hóa liêm trinh lộc phá quân quyền chuyển tham lang hóa kỵ nhập huynh đệ;

Đáp: Thanh nhạc, vũ đạo tương đối thiên hướng liêm trinh lộc.

Sự nghiệp cũng hóa vũ khúc quyền nhập huynh đệ (giá quyền có thừa phân hiệu quả sao? );

Đáp: Mệnh tam phương hóa lộc, quyền lai hội, đều có gia phân hiệu quả.

Vừa huynh đệ đinh chuyển cự môn hóa kỵ nhập phu thê vừa phùng mệnh thiên đồng lộc chiếu sự nghiệp (phu thê bản cung tự hóa thiên đồng lộc khả phủ coi là lại thêm nhất lộc? ), vậy cũng phủ lại do phu thê chuyển kị một lần? Sở dĩ vừa dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập tật ách phùng Hóa lộc năm sinh quyền, có hay không bởi vì như thế phi hóa sở dĩ thành tích văn hoa? Thuộc cát tướng?

Đáp: Huynh đệ đinh chuyển cự môn hóa kỵ nhập phu thê? Nghĩ sai rồi ba.

Là huynh đệ hóa thiên đồng quyền nhập phu thê phùng mệnh lộc cập tự hóa lộc, chuyển liêm trinh hiệp song lộc nhất quyền nhập tật ách hội Hóa lộc năm sinh cập tài bạch lộc, cường hóa mệnh cách.

Tật ách nhiều lắm lộc, quyền cát hội, chuyển tham lang nhập huynh đệ vừa phùng phúc đức lộc hội; tái chuyển cự môn hiệp chư phúc nhập mệnh, lại được giao hữu bay tới cự môn lộc, nên kỳ tài cao, thu nhập hảo, tiếng vỗ tay đa.

Huynh đệ cung hóa quyền phi hóa lộc nhập phu thê phùng mệnh lộc cập tự hóa lộc. Cái này mệnh bàn nhượng ta nghĩ khởi nâm trong sách mệnh lệ nhất một giáp nam. Nhưng vị này giáp dần nữ bằng cấp cao, hiện nay âm đọc nhạc bác sĩ, có phải là hay không người chỡ đi thật tốt? Lại đang năm ngoái đến đây mệnh mẫu thân ly mắc bệnh ung thư, hiện nay là có khống chế được. Có phải là hay không bởi vì mẫu thân cung (huynh đệ) đinh cự môn Hóa kị nhập mệnh phùng năm sinh thái dương kị, vừa hội phụ mẫu (mẫu thân cung phúc đức) hóa cự môn kị cũng nhập cung mệnh, mà giảm phúc?

Đáp: Đến đây tạo 25 tuổi tiền đọc sách vận tất có khúc chiết, khả năng nặng thi hoặc bị đương, là bản mệnh phụ mẫu tạo thành đệ nhị đại hạn phụ mẫu song kị cho nên cũng.

Bản mệnh phụ mẫu hóa Thái âm lộc, thiên đồng quyền nhập đệ tam đại hạn mệnh , phùng phúc đức quyền cập mệnh lộc, tự hóa lộc giao nhau, kế tam lộc lưỡng quyền. Chuyển liêm trinh kị hiệp chư cát nhập tật ách tái phùng Hóa lộc năm sinh; lúc này tật ách Hóa lộc năm sinh tất chuyển kị hiệp tứ lộc lưỡng quyền nhập huynh đệ vừa hội phúc đức lộc.

Huynh đệ ký tọa hậu phúc dĩ cự môn hóa kỵ nhập mệnh phùng giao hữu lộc, dồn lệnh 27 tuổi lên thi vận tiệm thuận, 30- 34 tuổi thế như chẻ tre.

Kỳ mẫu là bởi vì mệnh, phúc tạo thành tam kị trở ngại ly nham, có khống chế được lý do trước đây thuật huynh đệ cập phụ mẫu biến thành đa hội hội chư cát cho nên cũng!

Phúc đức và thiên di đồng chúc phúc đức tam phương, đều và thiên phú và cây khí hữu quan. Chân chính trời sinh dị bẩm cao thủ, đa nhu được đến đây nhị cung lộc, quyền cát hội.

Đến nỗi mệnh cập tật ách so sánh thuộc ngày mốt hứng thú và tính hướng, như nhau nhu lộc, quyền cát hội khiến cho hứng thú nồng hậu.

Trừ lộc, quyền ngoại, vưu ái kỳ kị có thể vào phúc đức, mệnh, tật ách tam cung, khiến cho được kéo dài dụng tâm và nỗ lực, phương trăn thượng thừa công phu.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 91~ 93 trang, lệ 28

Lệ bát. Luyện khí công tẩu hỏa nhập ma, hậm hực chứng, tụng kinh y hảo

Nhâm tử nông lịch 61 năm bảy tháng nào đó ngày thì sinh, nữ tính!

Người này tằng sinh 25 tuổi tả hữu luyện khí công tẩu hỏa nhập ma tinh thần tan vỡ, u buồn chứng, hậu niệm Phật trải qua ba năm mà tự lành! Đẩu số nguyên lý sao vậy khán?

Đáp: Thiên di dùng võ khúc hóa kỵ nhập tài bạch hội hóa kỵ năm sinh, tật ách dĩ tham lang hóa kỵ nhập phúc đức, thì phúc đức tam kị là phá.

Tài bạch vũ khúc hóa kỵ năm sinh ký hội tam kị lực, ất thái dương hiệp tam kị lực nhập “Tử nữ” . Mà mệnh dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập huynh đệ, chuyển cự môn <ám diệu> nhập điền trạch xa văn thơ đối ngẫu nữ của phá trình tứ kị.

Cho thấy kỳ nơi ở hoàn cảnh trứ âm tà, tối nên dời, trường trì trải qua nguyền rủa.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 97~ 98 trang, lệ 31

Lệ cửu. Ngoài ý muốn, tật bệnh

Đinh Mùi năm 5 nguyệt buổi trưa sinh.

25 tuổi hoặc là 26 tuổi khoái nông lịch 7 nguyệt thì, thiếu chút nữa bị vượt đèn đỏ xe bus đè chết. Hội không chết, bởi vì có cảm thụ một lực lượng bả ta đẩy ngã nhượng ta không chết, ta có viết nhật ký nhớ trứ, thế nhưng hiện nay chẳng ném đi nơi nào.

Đáp: Chắc là 25 tuổi tai nạn xe cộ, 25 tuổi lưu niên đạp nguyên mệnh tật ách, đại hạn đạp phúc đức. Bất luận đại hạn đi với ở đâu cung, đại hạn mệnh biến thành của kị và bản mệnh cung mệnh hóa xuất của kị, lưỡng kị rơi cùng cung thì không được cát , hoặc đại hạn mệnh biến thành của kị và hóa kỵ năm sinh rơi cùng cung cũng không cát.

25 tuổi lưu niên tái đạp nguyên mệnh tật ách, dĩ đinh cự môn <ám diệu, chủ ý ngoại> kị quay về bản mệnh cung mệnh phùng hóa kỵ năm sinh thành đôi kị, chủ bản thân của bệnh nhẹ; chuyển nhâm vũ khúc song hóa kỵ nhập điền trạch . Mà lưu niên tật ách vừa vũ khúc tái kị với điền trạch thành tam kị, đương có nặng họa. Duy bản mệnh phúc đức, đại hạn cung mệnh, lưu niên tật ách tam bàn điệp nhất cung, đang ngồi thiên lương mệnh lộc giải trừ ách có công, cho nên đại nạn không chết.

Thiên lương thuộc phật, Bồ Tát, chuyển nhâm vũ khúc <ăn chay tinh> kị với điền trạch, lý nên như trường làm. Duy đến đây vũ khúc kị là mệnh kị phá, làm duyên nan toàn bộ; nhưng ít ra ứng với cật sớm trai cập mùng một, mười lăm toàn bộ làm, người ta ăn chưa?

Cung mệnh tọa kị nói nghiệp lực dây dưa, nhân sinh tất đa dằn vặt, nhưng nghiệp lực vị mài hoàn trước bảo chứng lên trời sẽ không để cho người ta sớm đi một, huống người ta hậu phúc nhưng hậu, sở dĩ còn có thể cho ngươi rất nhiều thời gian:

Giáp. Phu thê Hóa lộc năm sinh chuyển nhập phúc đức hội thiên di lộc, mà phúc đức bản thân cũng tọa mệnh lộc, thì tam lộc gia sinh phúc đức.

Ất. Phúc đức chuyển tam phi hóa lộc nhập điền trạch lại được tử nữ phi lộc lai hội, tứ lộc với điền trạch là hiếm thấy hồng phúc.

Của ngươi tật ách hóa kỵ nhập mệnh phùng hóa kỵ năm sinh , chuyển song hóa kỵ nhập điền trạch hội phúc đức của kị trình tam kị , tái chuyển phúc đức của hóa kỵ nhập huynh đệ vừa phùng thiên di phi kị lai hội, tứ kị vậy. May mà người, phúc hậu mà hóa nan trình tường. Như năng lực cật sớm trai, quyên máu, trì nguyền rủa niệm Phật, bố thí, nhẹ ẩm thực thì cao hơn.

Tổng hợp lại thượng thức thì khả năng phát sinh: Ngoài ý muốn, trường lựu , can, thận, phụ khoa của tật , xỉ, cốt, hô hấp khí quan , mà huynh đệ cung văn xương kị sự nghiệp, cung tử nữ văn khúc kị phu thê, thành hai đầu sai ai ra trình diện kị, hoàn phòng phụ tật khai đao .

Đúng vậy, 93 năm tằng can thận nhiễm trùng, nặng đến 70 kg. Chẳng khai đao năm phải như thế nào suy tính.

Đáp: Xem ra của ngươi béo khả năng thuộc “Mập giả tạo”, là thận khí bất túc sở trí, nhìn trung y ba! Chỉ cần cường thận, ta bảo chứng của ngươi giảm béo không khó!

Mặt khác, như chỉnh hình giải phẫu chẳng có thể thay một ít sao?

Đáp: Chỉnh hình giải phẫu có thể cho nhân canh lấy lòng, năng lực tăng phúc, nhưng bất năng tiêu nghiệp.

Chú: Thượng thức mệnh, phúc đức, tật ách đa kị, tâm tình hội so sánh không ổn định, vô danh phiền, lự, tâm tình nhiều lần lên xuống, lúc rảnh rỗi đa trì nguyền rủa niệm Phật nhiếp tâm định niệm.

Béo, đối với ngươi mà nói điều không phải phúc, bởi vì ngươi “Tật ách hóa kỵ nhập mệnh” phùng hóa kỵ năm sinh thành đôi kị, tượng nghĩa nói nhu gầy cập làm phiền lục, cho nên ít tham ăn uống dục cập kiên trì bền bỉ vận động đối với ngươi mà nói là cần thiết, có thể tiêu bệnh nghiệp có thể giảm béo, như năng lực tùy vận động tiết tấu trì phật hiệu, chú ngữ cao hơn.

Sở dĩ hội béo, là tật ách Thái âm phi hóa lộc nhập phu thê cho nên cũng. Phu thê người, tật ách của điền trạch ─ thân thể, được lộc dễ béo.

Nhưng trên cơ bản của ngươi tật ách hóa kỵ nhập mệnh thành đôi kị, bởi vậy cuộc đời này béo gầy chênh lệch đại, cũng là giảm béo dễ thành công của tượng. Nếu như người ta nguyện ý từ giờ trở đi vận động, bảo chứng hậu năm vóc người đẹp khán, đối với người sinh hội canh một cách tự tin.

Trước đại hạn và cái này đại hạn đều rất hiểu niệm kinh trì nguyền rủa, thế nhưng chẳng biết tại sao, năm nay bắt đầu tới nay lại quyện đãi liễu, không đề được tinh thần lai niệm kinh trì nguyền rủa.

Đáp: Muốn cho nó trở thành tập quán mà không phải như điệu bộ khóa. Thí dụ như bước đi, người ta có thể theo bước tiến trì lục tự Đại Minh nguyền rủa.

Vài chục năm đi vào châm cứu quá một lần, điều không phải giảm béo châm cứu, nhưng một ngày đêm trong thể trọng thiếu 9 kg.

Đáp: Đây là thận hư mà thoát nước bất lương, trong cơ thể đa giọt nước phân. Phủ để trừu tân của kế, nhìn trúng trị liệu hảo của ngươi thận.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 102~ 107 trang, lệ 34

Lệ thập. Giáp tuất nam mệnh bàn

Càn tạo giáp tuất năm 11 nguyệt giờ mẹo sinh, cung mệnh quý dậu tọa thiên đồng. Hắn là ta lý học khải Mông lão sư, đã qua đời <58 tuổi> sinh bệnh ung thư.

1. Phạm quan chạy trốn

40 tuổi đầu tư thất lợi, kinh tế trình quẫn, 41 tuổi phạm quan chạy trốn .

1. Dĩ “Thiên di” cập “Phụ mẫu” mà nói:

“Phụ mẫu” hóa thái dương hóa kỵ nhập “Phúc đức” phùng “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” xung “Tài bạch”, dễ cùng người sản sinh tiền tài thượng không hài hòa.

2. “Thiên di” <Đinh Mão> hóa cự môn vừa hóa kỵ nhập “Tài bạch”, hội tiền thức trình “Tam kị” xung kích mà tiền tài tranh cãi nổi lên bốn phía.

Dĩ “Thiên di” cập “Phụ mẫu” lưỡng cung chuyện liên quan đến “Xã hội tín dụng”, tam kị phá “Tài bạch” tất lệnh quẫn trắc trở cứu vãn.

Chuyển “Tài bạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phu thê” xung “Sự nghiệp” .

3. “Tật ách” tọa tham lang “Mệnh kị”, chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp” .

Hội tiền chư thức thì xâu chuỗi lệnh “Sự nghiệp” trình tứ kị của phá, ký dĩ khốn cùng cập thất tín sinh xã hội, chung dồn công tác chết.

4. 40 tuổi đạp “Sự nghiệp cung” <Đinh Sửu>, “Lưu niên cung mệnh” ngồi xuống “Bản mệnh cung mệnh” của kị chuyển kị , tất cho rằng đau khổ; tái hóa cự môn kị sinh “Tài bạch”, sự nghiệp thượng kinh tế đại loạn, quay vòng trắc trở mà tranh cãi nổi lên bốn phía, cấu phòng hộ dĩ vị thực hiện khế ước mà cáo quan.

5. 41 tuổi đạp “Cung Nô bộc” , “Lưu niên cung mệnh” hóa liêm trinh hóa kỵ nhập “Tử nữ” xung “Đại hạn cung mệnh” <điền trạch>; ngược lại dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập “Nguyên mệnh cung mệnh”, nhân tế thị phi chuyển thành pháp luật dây dưa, là năm tức tao pháp viện dĩ gạt lấn tội danh thông tập.

Đến đây lệ tức thuộc “Thiên di”, “Giao hữu”, “Phụ mẫu”, “Tử nữ” xâu chuỗi thành phá, vừa phùng “Cự môn”, “Liêm trinh” lưỡng đều kị, khởi sinh tiền tài tranh cãi mà phạm quan.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 103~ 105 trang.

2. Hầu nham qua đời

Ở đâu do 58 tuổi qua đời sinh hầu nham?

Đến đây tức là mệnh kị chuyển kị của xung sinh 58 tuổi lưu niên mà tang! Nhiên chỉ muốn vừa chuyển kị của xung làm sao năng lực đoạt tánh mạng người? Là:

Nhất. Thiên di nhân quả vị tọa đinh cự môn phi kị sinh tài bạch, xa đối phúc đức sở tọa thái dương hóa kỵ năm sinh, là song kị phá phúc đức. Chuyển tài bạch kỷ văn khúc hóa kỵ nhập phu thê, vừa xa một vốn một lời mệnh kị sở chuyển thiên cơ kị sinh sự nghiệp, tam kị phá phúc.

Ký tam kị phá phúc nhập phu thê, phục sai ai ra trình diện cung phu thê tự Hóa kị ra, tạp tháp rồi sau đó tiêu tán thiên không tẫn!

Nhị. Thì bản mệnh đệ nhất kị sở nhập của tật ách là đại hạn của phúc đức, phá ứng với sinh bản mệnh phúc đức.

Tam. 57 tuổi lưu niên tật ách được bản mệnh kị sở chuyển thiên cơ kị mà phát bệnh, năm sau ngu dốt chủ cưng chìu cho đòi.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 111~ 112 trang, lệ ba mươi bảy

Lệ mười một. Huynh mất sớm vu tâm cơ tắc nghẽn

Càn tạo tân mão năm 9 nguyệt giờ dần sinh, cung mệnh bính thân tọa văn xương hóa kỵ năm sinh.

Mệnh tọa văn xương hóa kỵ năm sinh phùng tự hóa khoa, tức nếu nói “Khoa, kị dây dưa”, giải độc tinh diệu cập hóa tượng, là người này nói thích nghiền ngẫm từng chữ một, thật lo lắng hắn có thiên lưỡi cây hội thắt.

Kỳ huynh trưởng tự trong quân xuất ngũ, thân tráng thể cường, dĩ hơn hai mươi của linh bất ngờ thệ sinh cơ tim tắc nghẽn.

Mệnh lý thượng sao vậy thuyết?

Cung mệnh bính liêm trinh hóa kỵ nhập huynh đệ cung, nói kỳ huynh trưởng mệnh cụ nghiệp lực.

Huynh trưởng mệnh hiệp kị dĩ ất Thái âm “Kị ra” sinh thiên di xung mệnh, nghiệp lực quả thực nặng hơn , nhân không được lấn thì thiên lấn.

Thiên di ký tọa huynh trưởng nghiệt nghiệp, dĩ canh thiên đồng tái hiệp định nghiệp hóa kỵ nhập phúc đức; mà huynh trưởng phúc đức phục dĩ đinh cự môn vừa hóa kỵ nhập tài bạch xung phúc đức.

Tống nói của, kỳ huynh trưởng nghiệp lực nặng, phúc đức phá, lại thấy “Kị ra” của vô duyên, nên kỳ tráng niên mất sớm.

Nhiên giả như đối mặt thọ thúc người, có thể y mệnh để ý thẳng thắn nói thẳng ư?

Tạo hóa trêu người, có khóc cũng không làm gì!

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 114~ 115 trang, lệ 39

Lệ mười hai. Ung thư gan

Càn tạo mậu tử năm tám tháng giờ Mùi

Luận mệnh: Không nên bị tử công thức cuốn lấy suy nghĩ của ngươi, mệnh bàn vốn là chính có thể nói

Thí dụ như mắc bệnh ung thư hoặc đại ý ngoại tử vong, đại khái người này mệnh cách tất có khỏe mạnh phương diện đại phá, phải ở khỏe mạnh tương quan cung vị thượng, chí ít phi hóa tích lũy đáo tứ kị giao nhau tài năng tác đến đây chắc chắn. Bằng không, vọng hạ kết luận, thượng đế sớm muộn sẽ đến không hờn giận cưng chìu cho đòi.

Nêu ví dụ: Nam mệnh mậu tử năm tám tháng giờ Mùi sinh, sinh năm mươi ba tuổi phát hiện được ung thư gan lúc đầu, tuân bác sĩ chỉ thị tác tuyệt đối sinh cơ ẩm thực, cải biến thể chất đáo điều kiện tốt nhất trạng huống, năm sau tiến hành giải phẫu trị liệu, cho tới nay tứ hơn năm mà không ngại.

Mệnh tọa giáp dần, ất thái dương hóa kỵ nhập tài bạch xung phúc đức, chuyển nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập tật ách, nói cuộc đời này khả năng gặp gỡ “Tiền tài và khỏe mạnh” phiền não. Chỉ một kị chỉ có thể nói là phiền não, kì thực người này sinh bệnh ngày mốt sáng sớm thượng năm giờ ba nhà hắn hậu sơn cận một giờ, là tật ách sai ai ra trình diện kị tất lao kỳ gân cốt, bằng không nghiệp lực không cần thiết tức thành ốm đau mài ta.

Năm mươi ba tuổi đại hạn đạp giao hữu, lưu niên đạp phúc đức. Đại hạn tật ách phi hóa trải qua tài bạch mà kị ứng với sinh bản mệnh tật ách. Ngồi trên phu thê năm sinh thiên cơ kị xung đại hạn huynh đệ , dĩ giáp vừa phi hóa kỵ nhập tài bạch hội mệnh kị xung phúc đức; mà bản mệnh huynh đệ cung, tái dĩ ất Thái âm hóa kỵ nhập phúc đức, lệnh tài bạch, phúc đức tuyến hai đầu luy tam kị vậy.

Tống nói, đại hạn tật ách ứng với sinh bản mệnh tật ách, bản mệnh phúc đức ứng với sinh đại hạn phúc đức , bản mệnh huynh đệ ứng với với đại hạn huynh đệ.

Đãi năm mươi ba tuổi lưu niên đạp bản mệnh cung phúc đức, được bính liêm trinh hóa kỵ nhập điền trạch hao tổn phúc, chuyển đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp <đại hạn huynh đệ>, xung kích đối cung hóa kỵ năm sinh, quân bài hiệu ứng do tư mà sinh. Kế được tứ kị đương họa nặng.

Nham của tỉ lệ tử vong đặc biệt cao, ở đâu năng lực tránh được kiếp nạn này? Tất có kỳ phúc hậu chỗ!

Nhất. Phúc đức dĩ bính thiên đồng phi hóa lộc nhập thiên di chiếu mệnh.

Nhị. Điền trạch được liêm trinh mệnh lộc và tham lang Hóa lộc năm sinh, chuyển đinh cự môn hóa kỵ nhập sự nghiệp phùng tật ách tân cự môn lộc lai hội , chuyển mậu thiên cơ hóa kỵ nhập phu thê phục được huynh đệ ất thiên cơ lộc tạm biệt . Lộc là phúc, phúc hậu đương ly cướp.

Đến đây mệnh luận phúc, lộc đa kị cũng nặng, phùng cướp năng lực ly cướp. Như không nhiều lộc phúc hậu, đã sớm khứ xuy đỉnh núi dã đại sóc phong.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 118~ 119 trang, lệ 41. 2

Lệ mười ba. Tá bàn luận phụ chết bệnh

Càn tạo đinh tị năm 10 nguyệt giờ Thìn

“Kị chuyển kị” sẽ trở thành song kị của xung người, nhuệ bất khả đương

Nam mệnh, năm nay hai mươi chín tuổi vị hôn, đinh tị năm tháng mười giờ Thìn sinh, mệnh tọa Đinh Mùi thiên lương.

Năm nay nông lịch bảy tháng tang phụ, phụ thọ năm mươi bảy tuổi, chưa kịp nhất một giáp tức thận nham quy thiên, mệnh lý có chinh ư?

Mệnh tọa đinh cự môn sẽ xảy ra năm trình song kị với cung phu thê, đại hạn đạp của; chuyển ất Thái âm phi song hóa kỵ nhập phụ của tật ách được năm sinh và mệnh song lộc.

Thượng thức tức nếu nói “Lộc tùy kỵ tẩu”, nói kỳ phụ tật được song lộc mà sơ sinh kiện kiểm, một ngày phát bệnh nhưng loạn đầu giảm đau thuốc pha chế sẵn, được chăng hay chớ mà thành nặng chứng, tất sinh đến đây hạn nội phát sinh.

Đến đây “Kị chuyển kị” sẽ trở thành song kị của xung sinh năm nay lưu mệnh, đương họa nặng.

Nhiên dĩ mệnh tang sinh nham há chỉ sinh song kị của hại ư? Phi luy tứ kị mà không thể được!

Phụ mệnh mậu thiên cơ Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, chuyển quý tham lang kị bay vào tử nữ; phụ tật ách cũng quý tham lang cùng phi hóa kỵ nhập tử nữ mà được song kị, chuyển giáp thái dương song kị hóa nhập sự nghiệp, xa đối cung phu thê cự môn song kị trình tứ kị của phá.

Năm nay ký được Thái âm song kị xung lưu mệnh , là thị cùng thừa thụ tứ kị của xung. Bảy tháng đạp điền trạch , tái dĩ canh thiên đồng Hóa kị bay vào lưu mệnh, lệnh lưu mệnh thừa thụ ngũ kị của hại. Thì phụ mệnh, phụ tật, phụ phúc hơn thế khắc rách hết, nên kỳ vong phụ.

Kì thực năm ngoái để phụ thường phải đau, tự phục đường về không rõ thuốc Đông y hoàn , mà được chậm đau nhức. Duy trì liên tục tới tháng sáu năm nay dĩ đại lượng phục trong này thuốc nhưng bất năng chỉ kỳ đau nhức, phương tựu chẩn sinh y, sự trì vậy.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 120~ 122 trang, lệ 42

Lệ mười bốn. Phòng phụ khoa tật bệnh hoặc sanh mổ (c-section), không được dựng chứng

Khôn tạo bính thìn năm 2 nguyệt giờ Thìn

Hóa kỵ năm sinh và mệnh kị dây dưa đại diện thập ma?

Hóa kỵ năm sinh tọa cung mệnh đại diện thập ma hàm nghĩa? Phùng mệnh can Hóa kị nhập bản cung tử nữ, chuyển hóa kị phục nhập bản mệnh cung, đại diện thập ma?

Mà Hóa lộc năm sinh nhập bản cung điền trạch chuyển tự Hóa kị, đại diện thập ma?

Nữ mệnh nước lịch 65 năm âm lịch hai tháng giờ Thìn bàn như vậy trạng huống.

Đáp: Hóa kỵ năm sinh tọa cung mệnh đại diện cố chấp, cố chấp, ghi hận, tối dễ tự tìm đến phiền não, nhân sinh so sánh không sung sướng. Mệnh hiệp kị bay vào cung tử nữ:

Nhất. Phòng phụ khoa tật bệnh hoặc sanh mổ (c-section), không được dựng chứng. Nhị. Dạy con cố chấp vô phương hoặc quá cưng chiều.

Tử nữ chuyển kị phục nhập cung mệnh, nói khiếm tử trái. Tử nữ khỏe mạnh có chuyện hoặc tử nữ bất hảo nan giáo, ít có tử phúc.

Hóa lộc năm sinh nhập bản cung điền trạch phùng tự Hóa kị, nói có gia đình phúc, nhu quý trọng, bằng không ẩn dấu nét bút hỏng. Hoặc mặc dù được gia đình phúc, chỉ ám hao tổn không ít. Hoặc bại hậu tái thành.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 132~ 133 trang, lệ 48

Lệ mười lăm. Giáp ngọ năm nam mệnh bàn

1. Vô dựng, thê tử họa vong

Càn tạo giáp ngọ năm 8 nguyệt giờ Tỵ sinh.

Nhất. Thê vô dựng, nhận nuôi một con trai.

Nhị. Thê tuổi tác khá lâu, như làm, 50 tuổi thì thê nhân tai nạn xe cộ qua đời.

Tam. 46, 52 tuổi đều bệnh sắp gặp tử vong sát biên giới, biến thành gầy trơ xương như sài.

Vì sao vô dựng? Mệnh bàn “Tử vị” là hạ âm, hết thẩy nam mệnh không thích sai ai ra trình diện thái dương kị, nữ mệnh không thích sai ai ra trình diện Thái âm kị, phòng sinh sản hệ thống có chuyện.

Bản mệnh dĩ mệnh mậu thiên cơ cập tật ách ất Thái âm thành đôi hóa kỵ nhập phu thê, chuyển bính liêm trinh song kị hóa nhập điền trạch;

Mà tử vị cung tài bạch tọa năm sinh thái dương kị, vừa dĩ bính liêm trinh tái hóa kỵ nhập điền trạch. Tam kị của phá đủ lệnh tử vị thái dương kị canh ác, tinh trùng bất túc không thể là dựng.

Nữ mệnh tử vị sai ai ra trình diện Thái âm kị, phòng sinh sản hệ thống có hư hàn không được dựng vấn đề.

Thê niên kỷ khá lâu, là cung phu thê được thiên cơ mệnh kị cho nên cũng, như làm cũng thiên cơ kị của cố chấp tôn giáo hữu quan.

Chú: Hết thẩy cung phu thê tọa 『 thiên lương hoặc thiên cơ, cự môn, thái dương, Thái âm chờ tinh diệu sai ai ra trình diện kị 』, phối ngẫu tuổi tác luôn luôn lớn hơn vậy hôn nhân tuổi tác chênh lệch.

50 tuổi thì thê vì sao tai nạn xe cộ qua đời? Đại hạn đạp sự nghiệp nhâm vũ khúc hóa kỵ nhập tật ách, chuyển ất Thái âm hội mệnh kị thành đôi hóa kỵ nhập phu thê, là đại hạn mệnh và nguyên mệnh xung kích sinh hôn nhân là đau khổ; phu thê phục dĩ bính liêm trinh hiệp song kị hóa nhập điền trạch, mà điền trạch chính xông tử vị năm sinh thái dương kị, vừa dĩ bính liêm trinh tái hóa kỵ nhập điền trạch trình tam kị, tang thê tất đau khổ.

Thái thần kỳ rồi. Ân sư, học sinh cương muốn thỉnh giáo tai nạn xe cộ phán đoán suy luận ý nghĩ của, lão sư tựu cung cấp đồng loạt, thực sự là bất khả tư nghị! !

Giá lệ ân sư chủ yếu từ khi người này phân tích thê tử tai nạn xe cộ. Chẳng có thể không từ thê tử độ lớn của góc phân tích một chút? Khán thiên di đồng thời có hay không lo lắng người này thê tử cung điền trạch?

Đáp: Có hay không lo lắng người này thê tử cung điền trạch? Lời nầy ta thật không giải trừ! Tai nạn xe cộ và cung điền trạch làm sao liên quan?

Ân sư, nguyên lai quan niệm lệch lạc! Học sinh cho rằng tai nạn xe cộ và điền trạch hữu quan.

Tai nạn xe cộ điều kiện, trừ bản thân của mệnh, phúc đức, tật ách chờ tổ hợp sinh tiên thiên thượng thì có chỗ thiếu hụt mà dễ gây tai hoạ, bệnh ngoại, dư thì tái quan kỳ ngoại tại điều kiện thiên di, tử nữ, phu thê chờ cát hung. Thiên di người, gặp gỡ vị. Tử nữ người, phúc đức cộng tông sáu vị. Phu thê người, xuất ngoại vận .

Hết thẩy tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn tử vong, chí ít cần phải mỗi ngày cơ , cự môn <ám diệu>, liêm trinh , thiên đồng chờ Hóa kị.

Ân sư giảng giải rộng mở trong sáng, chờ mong kế tục, 50 tuổi quý vị năm qua đời, lưu niên làm sao kết hợp tiên thiên mệnh cách nhận đến đây tai nạn xe cộ ư?

Tiền đàm giáp ngọ năm nam mệnh, kỳ thê vong với tai nạn xe cộ, ứng với dĩ phóng nhãn quan cách cục thì so sánh dễ minh bạch.

Đến đây mệnh của cung mệnh, tật ách, thiên di tam cung biến thành, chung giao phá với điền trạch, có gia đình điêu linh của tượng;

Trừ kỷ thân trọng bệnh mệnh nguy ở ngoài, tang thê, vô con nối dõi chờ ách lâm môn là nguyên lý phạm vi chuyện.

Kỳ thê vong với tai nạn xe cộ, là thuộc minh xác gia đình điêu linh của tượng, không nên bản khắc do phu thê tương quan cung vị khứ truy nguyên:

Nhất, cung mệnh mậu thiên cơ Hóa kị nhập phu thê, cung tật ách ất Thái âm vừa Hóa kị nhập phu thê, song kị. Đến đây nhất, lục giao phá không được cát, tất sai ai ra trình diện hối lận.

Nhị, thiên di dĩ giáp thái dương phùng hóa kỵ năm sinh trình song kị sinh tài bạch xung phúc đức, phúc bất túc.

Tam, phu thê và tài bạch các được song kị, chuyển lưỡng bính thì phi tứ hóa kỵ nhập với điền trạch phá kỳ gia đình, làm sao không điêu linh? Đến đây tượng như không bị thương nhân khẩu , cũng chỉ nhu đại phá kỳ tài lại vừa trung hoà đại tai.

Tứ, đến đây mệnh hướng hóa kỵ năm sinh xung của nơi ở, ở một cái tựu vượt lên trước hai mươi năm, trường kỳ thấm nhuần sinh bất lợi sinh mệnh ác liệt từ trường nội, chẳng phải sinh cữu?

Chú: Tật ách biến thành của hóa kỵ nhập với phu thê hoặc hóa kỵ nhập sự nghiệp xung phu thê, vóc người thuộc gầy. Đến đây mệnh tật ách kị với phu thê vừa phùng mệnh kị, song kị nên kỳ nhiễm bệnh rồi sau đó gầy trơ xương như sài.

Chú: Đến đây mệnh tài bạch tọa năm sinh thái dương kị, ngược lại phi hóa kỵ nhập điền trạch, điền trạch được kị mà tư tâm tất nặng , bình thường lận sinh bố thí, mọi việc tính toán với hiệu quả và lợi ích . Nhân sinh phạp “Thiện” khả trần, nghiệp lực thì tất lũ phân minh.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự hư quay về chỉnh lý tư liệu 137~ 140 trang, lệ 52

2. 46 tuổi ly di bẩn nhiễm trùng sinh mủ, phúc hậu người cứu mạng được quý nhân

Càn tạo giáp ngọ <43> năm 8 nguyệt giờ Tỵ, 46 tuổi ly di bẩn nhiễm trùng sinh mủ

1. “Tật ách” <ất hợi> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Phu thê” , ngược lại liêm trinh hóa kỵ nhập “Điền trạch” .

2. “Huynh đệ” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, mà “Phúc đức” thì hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Thiên di” . Hợp lệnh “Cung mệnh”, “Thiên di” một đường trình hai đầu sai ai ra trình diện kị “Song kị” .

3. Chuyển “Thiên di” hóa thái dương hóa kỵ nhập “Tài bạch” phùng thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, trình “Tam kị” xung “Phúc đức” vậy.

4. “Tài bạch” ký tọa “Hóa kỵ năm sinh”, coi như tái chuyển kị, hóa liêm trinh cũng hóa kỵ nhập “Điền trạch” .

5. Hợp 1+ 4 thức, “Điền trạch” xếp thành “Tứ kị” trình phá. Phàm bệnh tật của ác người hóa nhập “Điền trạch” cất dấu cung, tất nhiên khốn khó thời gian dài, hoàn chỉ tha thượng hậu di chứng .

6. Dĩ “Bản mệnh tật ách” xâu chuỗi đối ứng sinh “Đại hạn tật ách” và “Lưu niên tật ách” cộng phá; mà 46 tuổi “Lưu niên cung mệnh” Hóa kị nhập “Bản mệnh cung mệnh” tất đau khổ, vì vậy tư năm phát bệnh.

Nhóm: Phàm “Tật ách” phá với “Điền trạch” người, tượng chủ thân thể tương hủ mà đuổi ra khỏi nhà.

Trải qua sao Hôm đàn y khẩn cấp khai đao tịnh đãi gia hộ phòng bệnh hai tháng rồi sau đó chuyển phòng bệnh bình thường một tháng, chung thoát đi quỷ môn quan, may mắn trị hết phản gia.

1. “Thiên di” hóa liêm trinh phi hóa lộc nhập “Điền trạch” phùng liêm trinh “Hóa lộc năm sinh”, trình “Song lộc” .

2. “Huynh đệ” <Đinh Mão> hóa Thái âm phi hóa lộc nhập “Phu thê”, mà “Tật ách” <ất hợi> hóa thiên cơ lộc cũng nhập “Phu thê”, trình “Song lộc” .

Chuyển “Phu thê” hóa liêm trinh vừa hóa kỵ nhập “Điền trạch” .

3. Hợp 1+ 2 thức, thì hối “Tứ lộc” hậu phúc với “Điền trạch” cất dấu cung, là “Lưu niên cung mệnh” và “Lưu niên tật ách” kỳ phúc nhưng ổn định, nên kỳ thoát đi quỷ môn quan.

Nhóm: Phàm đa lộc hậu phúc hóa nhập “Điền trạch” cất dấu cung người, dễ được “Phúc, lộc, thọ” ; trái lại, đa kị nặng nghiệp nhập của “Điền trạch” cất dấu cung người, thường thối tài, tai bệnh, gia vận không thịnh hành.

Tối kỵ “Quả báo” của cung phá với “Điền trạch”, nhiều lần sai ai ra trình diện kỳ “Đinh tài điêu linh” .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 165~ 167 trang.

Lệ mười sáu. 21 tuổi gặp huyết quang tai ương mệnh lý

Thí dụ như càn tạo giáp ngọ <43〉 năm 9 nguyệt buổi trưa sinh

Phụ mẫu nhân phòng địa và hàng xóm tranh cãi kết thù kết oán, lệnh bản tạo sinh 21 tuổi nên năm cánh tay tao thù lân vết đao.

1. “Đại hạn” đạp “Cung phụ mẫu” , dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Thiên di” xung mệnh; ngược lại thái dương hóa kỵ nhập “Giao hữu” vừa phùng “Hóa kỵ năm sinh”, song kị là phá, nguyên nhân với “Phụ mẫu” và lân nhân kết thù kết oán.

2. Bản mệnh “Phúc đức” dĩ thiên đồng hóa kỵ nhập “Đại hạn phúc đức” <điền trạch>, mà bản mệnh “Tử nữ” <Đinh Sửu> cũng dĩ “Cự môn” hóa kỵ nhập “Điền trạch”, song kị kích động sinh gia môn.

Chuyển “Điền trạch” dĩ văn xương hóa kỵ nhập nguyên mệnh “Cung mệnh”, phiền lòng của tượng. Hợp sinh 1 thức thì trình tứ kị kích động sinh bản mệnh “Cung mệnh” và “Thiên di”, đạp đến đây “Phụ mẫu đại hạn”, há có thể không có lỗi gì?

3. Tử nữ “Cự môn” hóa kỵ nhập điền trạch phùng “Tự hóa lộc ra”, cũng chủ ngoại ở mà đến thị phi nhập trạch, đây là điền trạch gặp nạn rồi sau đó ta thất Bỉ Đắc “Lộc kị thành đôi kị”, dễ dàng nhất kết thành hận thù sinh oán.

4. Mà đại hạn “Tử nữ” làm gốc mệnh “Cung phu thê” , dĩ liêm trinh vừa “Hóa kỵ nhập cung mệnh”, hội đã ngoài chư thức lệnh “Mệnh”, “Thiên di” kế trình “Ngũ kị” của phá. Chuyển thiên cơ hóa kỵ nhập nguyên mệnh “Cung tật ách” .

5. 21 tuổi lưu niên đạp “Cung phu thê”, thì là “Lưu niên cung mệnh” cộng “Đại hạn cung mệnh” phá sinh “Bản mệnh cung mệnh”, là hối cực của tượng, vì vậy ở đâu năng lực miễn sinh bệnh nhẹ?

Dĩ “Bản mệnh điền trạch” của phá chuyển thành “Lưu niên giao hữu”, mà xâu chuỗi xung kích sinh “Bản mệnh giao hữu”, vì vậy tư năm họa khởi với phụ mẫu và lân nhân kết thù kết oán mà người bị kỳ hại.

6. Phàm luận sở hữu sự sinh “Thiên, địa, nhân” tam bàn đang lúc, đều dĩ “Ngang nhau cung vị” làm tam bàn luận sự “Đối ứng điểm”, thì sanh sự thời gian dĩ nhiên là hội miêu tả sinh động.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 61~ 62 trang.

Lệ mười bảy. Ngũ mợ tai nạn xe cộ

Khôn tạo Đinh Mùi <56〉 năm giờ hợi sinh. Ngũ mợ , 2005 năm tai nạn xe cộ ở gia hộ phòng bệnh cận nguyệt, hữu nửa người tay chân bất nhân cận tàn.

1. Ngũ mợ “Cung tử nữ” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại tham lang hóa kỵ nhập “Bản mệnh tử nữ” .

2. Ngũ mợ “Thiên di” <ất tị> tọa cự môn song kị, hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Tài bạch” , ngược lại tham lang cũng hóa kỵ nhập “Bản mệnh tử nữ” .

3. “Bản mệnh tử nữ” xếp thành tứ kị, xung sinh “Đại hạn cung mệnh” ; mà đi lên nghịch thôi kỳ “Tài bạch” hối đa kị xung “Phúc đức”, tức xung sinh 2005″Lưu niên cung mệnh” .

4. Ngũ mợ kỳ phúc ký phá, lại thấy kỳ “Tật ách” dĩ liêm trinh “Tự Hóa kị ra”, đương sinh hối sinh huyết quang tai ương. Mà kỳ “Thiên di” tọa cự môn song kị, thì dễ mặt mày hốc hác bị thương tàn phế sinh biểu.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 62~ 63 trang.

1. Ngũ mợ “Cung tử nữ” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Thiên di” , ngược lại tham lang hóa kỵ nhập “Bản mệnh tử nữ” .

2. “Ngũ mợ huynh đệ” <điền trạch> hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Phúc đức” , ngược lại hóa văn khúc kị nhập “Tài bạch”, thì “Tài bạch”, “Phúc đức” hai đầu trình “Song kị” thương quả báo.

3. Mà “Ngũ mợ thiên di” <ất tị> tọa cự môn “Song kị”, tồn tại nghiệp chướng, hóa Thái âm kị nhập “Tài bạch” xung “Phúc đức” . Hối thượng thức sinh “Tài bạch” trình “Tứ kị” xung “Phúc đức” quả báo cung, thì ngũ mợ tất nhiên nghiệp nặng mà tổn hại sinh khỏe mạnh.

3. Truy kị rồi sau đó có thể chuyển kị, “Ngũ mợ thiên di” biến thành ký lệnh “Tài bạch” trình “Tứ kị”, đương ngược lại hóa tham lang kị nhập “Tử nữ” .

4. “Ngũ mợ phúc đức” hóa tham lang kị tái nhập “Tử nữ”, hối thượng thức trình “Ngũ kị”, ngược lại hóa thái dương <đầu> kị nhập “Sự nghiệp” , tức sai ai ra trình diện văn xương “Tự Hóa kị ra” .

5. Phàm sở hữu bệnh ách trình đa kị của phá xuyến liên sinh “Thiên di” hoặc “Phụ mẫu” cập “Tự Hóa kị ra” người, dễ lưu lại “Tiếc nuối sinh biểu” hậu di chứng. Vì vậy ngũ mợ tai nạn xe cộ thương đầu rồi sau đó có chút bất lương sinh được hậu di chứng.

6. Dùng cái gì phát sinh sinh 2005 năm? Là “Bản mệnh thiên di” hung ứng với sinh “Đại hạn thiên di” , cũng xuyến liên hung ứng với sinh “Lưu niên thiên di” cho nên cũng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ mười tám. Trường bá phụ khỏe mạnh trường thọ

Càn tạo tân mão <40〉 năm 8 nguyệt giờ Tỵ. Đến đây mệnh tạo "Trường bá phụ" thọ tới chín mươi có tam, không có. Bất lương ham mê, vô tật mà chấm dứt. Ở đâu đức tọa ủng tư thọ? Mệnh lý nói như thế nào?

Lậu tạo “Cung mệnh” tọa tham lang, trường bá phụ tá “Cung mệnh” là sử dụng.

1. “Phúc đức” tọa “Liêm trinh, thiên tướng”, “Thiên tướng” thọ tinh được bản cung liêm trinh tự hóa lộc là cát. Thì phúc đức “Thọ hương” lấy được “Thọ tinh” ngồi xuống lộc địa, được thứ nhất ưa.

2. “Thiên di” hóa “Tham lang” phi hóa lộc nhập “Cung mệnh” phùng “Tật ách” bay tới tham lang quyền hội, mà “Phụ mẫu” tọa cự môn “Hóa lộc năm sinh”, cũng dĩ tham lang hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, được “Song lộc nhất quyền” của hội củng; chuyển “Cung mệnh” hóa vũ khúc hoàn hóa kỵ nhập “Thiên di”, vừa phùng “Tật ách” bay tới vũ khúc lộc hội, thì “Thiên di” lấy được thọ tinh “Tam lộc nhất quyền” xâu chuỗi trình cát, được thứ hai ưa.

“Thiên di” được cát, chuyển dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Tử nữ” phùng “Điền trạch” <ất vị> hóa ngày nữa cơ lộc hội. Thì “Thân thể” của phúc ưa lấy được và “Cất dấu cung” giao cát, tăng kỳ thọ vậy.

3. Dĩ “Phúc đức”, “Thiên di” lưỡng thọ hương được ưa, phục dĩ “Điền trạch” tọa ủng thiên lương thọ tinh mệnh lộc, nên kỳ cao thọ.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 80~ 81 trang.

Lệ mười chín. Kỷ tị nam mệnh bàn

1. Phụ khỏe mạnh trường thọ

Càn tạo kỷ tị <18〉 năm 5 nguyệt buổi trưa sinh. Mệnh tạo kỳ phụ hưởng thọ 99, là Phúc Thọ nhân quả báo hảo.

1. “Phụ tật ách” hóa thiên lương phi hóa lộc nhập “Tử nữ” , phùng “Phụ phu thê” <ất hợi> hóa ngày nữa lương quyền hội, thọ tinh được cát hóa sinh thọ hương.

2. Chuyển “Tử nữ” hóa tham lang hóa kỵ nhập “Thiên di” , phùng “Phụ điền trạch” hóa lai tham lang lộc cộng “Hóa quyền năm sinh” trình nhị lộc nhị quyền sinh “Thiên di” thọ hương.

3. Chuyển “Thiên di” dĩ thiên đồng <ích thọ tinh> hóa kỵ nhập “Nguyên mệnh tật ách”, vừa phùng thiên đồng mệnh lộc cập “Phụ cung mệnh” <Đinh Sửu> cập “Phụ phúc đức” <Đinh Mão> hóa ngày nữa cùng song quyền cát hội, kế luy tam lộc tứ quyền sinh sắc thân của cung, nên kỳ càng già càng dẻo dai.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 81~ 82 trang.

2. Quan phi tai hoạ

Càn tạo kỷ tị <18〉 năm 5 nguyệt buổi trưa sinh.

Đến đây mệnh tạo đạp “Tài bạch đại hạn” 42 tuổi thì, nhân bất động sản tranh cãi thượng pháp đình, 43 tuổi quan phi định án dĩ xâm chiếm tội bỏ tù nửa năm dư.

1. “Giao hữu” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phu thê”, phùng “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” xung sự nghiệp .

2. “Thiên di” hóa thiên đồng kị cập “Điền trạch” <Đinh Mão> cũng dĩ cự môn hóa kỵ nhập “Tật ách” trình song kị, ngược lại hóa văn xương hóa kỵ nhập “Sự nghiệp” , vừa phùng “Mệnh” cập “Phúc đức” bay tới “Liêm trinh” song kị.

Thì “Sự nghiệp cung” kế hối nhập tứ kị là phá .

3. 1+ 2 thức trình lục kị phá sinh “Sự nghiệp”, “Phu thê” một đường.

4. Phàm “Thiên di” và “Giao hữu” lưỡng cung hơn kị xung kích tất sinh thị phi, kỳ xâu chuỗi sinh “Mệnh”, “Phúc đức”, “Điền trạch”, “Tật ách” cộng phá, cho nên được sinh bất động sản tranh cãi quan phi.

Đến đây “Đa kị trình phá” vừa phùng “Cự môn” , “Liêm trinh” đều kị, nên kỳ pháp luật hưng tụng; xâu chuỗi trình phá sinh “Thiên di” hiện quẫn, vì vậy quan phi thua kiện.

Dĩ kỳ “Tật ách” bị quản chế, bỏ tù mà thất kỳ thân tự do.

5. Dĩ kỳ “Đại hạn phúc đức” nghiêm trọng thụ phá mà xâu chuỗi đối ứng sinh “Bản mệnh phúc đức”, đương phiền cực; mà “Đại hạn sự nghiệp” thì hung ứng với sinh “Bản mệnh sự nghiệp”, “Đại hạn tật ách” <điền trạch> cũng hung ứng với sinh “Bản mệnh tật ách”, họa khởi tư hạn, nên hiển vậy.

6. 42 tuổi lưu niên đạp “Bản mệnh phu thê” cung, thì “Lưu niên sự nghiệp” cùng giải quyết “Đại hạn sự nghiệp” hung ứng với sinh “Bản mệnh sự nghiệp” . Thích là “Lưu niên phúc đức” cùng giải quyết “Bản mệnh phúc đức” mà phá tan sinh “Đại hạn phúc đức” , cho nên thế là năm quan phi hưng tụng.

7. 43 tuổi dĩ “Lưu niên tật ách” xâu chuỗi trình đa kị của phá hóa kỵ nhập “Nguyên mệnh tật ách”, tư năm đương hối cực!

Là dĩ “Thiên di” hóa kỵ nhập “Tật ách” trình phá người, phi “Thị phi triền thân” tức là “Ngoài ý muốn hệ họa”, nên kỳ tư năm bỏ tù mà thất thân tự do.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 102~ 103 trang.

3. Lúc tuổi già nhiễm trùng đường tiểu vong thân

Càn tạo <1929〉 kỷ tị năm 5 nguyệt buổi trưa sinh. Lúc tuổi già tài sản phá hết, bần bệnh nảy ra, cự tuyệt tắm thận mà nước tiểu độc vong thân <61 tuổi>.

1. “Tật ách” hóa văn xương kị, “Phúc đức” hóa liêm trinh <độc tố> kị, lưỡng cung song Hóa kị nhập “Sự nghiệp” vừa phùng liêm trinh “Mệnh kị” cập xa đối sinh “Phu thê” ngồi văn khúc “Hóa kỵ năm sinh”, hối trình “Tứ kị” đại phá, đến đây tức “Quả báo thương thân” đau khổ tượng.

2. “Sự nghiệp” thừa “Tứ kị” của phá, ngược lại hóa thiên cơ kị nhập “Huynh đệ” <ất hợi> , tức sai ai ra trình diện hóa Thái âm “Kị ra” đáo “Giao hữu” .

3. Dĩ “Bản mệnh cung mệnh” hội “Đại hạn cung mệnh” trình đa kị cộng phá sinh “Sự nghiệp”, biết đến đây hạn tất có vấn đề sức khỏe; chung dĩ đa kị “Kị ra” đáo 61 tuổi “Lưu niên cung mệnh” mà chết, kị ra tiêu tán mà chết.

4. Đến đây tức “Cung mệnh”, “Tật ách” và “Phúc đức” hối đa kị cộng phá, phục sai ai ra trình diện “Kị ra” biến mất vụ tản, tiêu chuẩn tử vong tượng. Dĩ “Văn khúc” gia “Liêm trinh” xuyến liên đa kị, cho nên và nhiễm trùng đường tiểu hữu quan.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ hai mươi. Số khổ nữ

1. Phu được não nham vong thân

Khôn tạo giáp ngọ <43〉 năm 12 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh bính dần thiên đồng, thiên lương.

Đến đây tạo hôn nhân không đẹp, gần đây phu được não nham vong thân, tại sao?

1. “Điền trạch” dĩ văn khúc hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, “Thiên di” dùng võ khúc cũng hóa kỵ nhập “Phụ mẫu” trình song kị , đến đây tức “Gia đình” và “Quả báo” tướng chiến, tạo thành “Đinh tài điêu linh” tượng.

2. Chuyển “Phụ mẫu” <Đinh Mão> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Phu thê” ; mà “Phúc đức” tọa thái dương “Hóa kỵ năm sinh”, dĩ thiên cơ hóa kỵ nhập “Sự nghiệp”, lệnh “Phu thê”, “Sự nghiệp” một đường hối trình tam kị.

3. Hợp 1+ 2 thức, xâu chuỗi thích tượng là gia đạo sa sút, đinh tài lưỡng hư. Đến đây tương thương tài, thương phu, vì vậy kinh tế soa, đến nay 55 tuổi nhưng dĩ tô phòng quá nhật, cùng với gần đây phu não nham vong thân.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 88~ 89 trang.

2. Kỷ thân đã tắm thận 13 năm

Dùng cái gì kỷ thân đã tắm thận 13 năm?

1. “Cung mệnh” dĩ liêm trinh hóa kỵ nhập “Tử nữ”, kỳ “Tật ách” vừa hóa lai tham lang cũng hóa kỵ nhập “Tử nữ” .

2. Chuyển “Tử nữ” <ất hợi> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Tài bạch” , tức sai ai ra trình diện ất thái dương kị xuất phát từ “Phúc đức” trình đại phá.

3. Tiền thuật “Thiên di”, “Phúc đức” biến thành xâu chuỗi phá với “Phu thê”, “Sự nghiệp” một đường ; mà kỳ “Cung mệnh” và “Tật ách” biến thành vừa xâu chuỗi xung kích sinh “Phúc đức” . Hợp nhị thức xếp thành “Tứ kị” đại phá, nên kỳ 13 năm qua tắm thận độ nhật.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 89~ 90 trang.

Lệ hai mươi mốt. 48 tuổi vong sinh chảy máu não

Càn tạo mậu tử <1948〉 năm 7 nguyệt giờ hợi sinh, cung mệnh tân dậu tọa vũ khúc, thất sát. 48 tuổi bất ngờ chết bởi trọng độ chảy máu não. Dùng cái gì tráng niên mất sớm, vong sinh chảy máu não?

“Phúc đức” biến thành “Rách nát kị” hội thiên cơ “Hóa kỵ năm sinh” trình “Ngũ kị” phá với “Điền trạch “

cất dấu cung, ngược lại hóa thái dương <đầu, mắt, tâm huyết quản> nhập “Phụ

Mẫu” . Xung kích với “Đại hạn điền trạch” . Thì “Bản mệnh điền trạch” xuyến liên hung ứng với với “Đại hạn điền trạch” , mà “Bản mệnh tật ách” xuyến liên hung ứng với sinh 48 tuổi “Lưu niên tật ách” .

Nhóm: Đến đây là được coi là dĩ “Ngũ kị” lệnh “Tật ách” trình “Kị ra” mà chí tử vong thân thể tiêu tán.

“Thiên di” <ất mão> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Tật ách”, xa đối sinh tiền thuật “Phụ mẫu “

thái dương “Ngũ kị”, thì quả báo hối “Lục kị” trình đại phá, đến đây kỳ “Phúc trạch phá hết”, nên kỳ thọ thúc. Nhóm: Đến đây tức điển hình “Điền trạch” và “Phúc đức” lưỡng tam phương, dĩ “Hung hóa giao phá” người “Cô, bần, yểu” tướng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự <đạo tạng phi bí> 142~ 144 trang.

Lệ hai mươi hai. 43 tuổi ly nham vong thân

Càn tạo <1965> ất tị năm 8 nguyệt buổi trưa sinh. Gia đạo không thịnh hành, phụ hơn ba mươi tuổi tức bệnh dịch, mà bản tạo 43 tuổi cũng ly nham vong thân.

1. “Thiên di” <ất dậu>, hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Cung mệnh” vừa phùng Thái âm “Hóa kỵ năm sinh”, trình “Song kị”, ngược lại hóa văn khúc kị nhập “Tật ách” . Đến đây tức nghiệp lực nặng, dễ trời không chìu ý người và ngại vì khỏe mạnh, trên thực tế bản tạo lúc còn trẻ sự nghiệp bách biến khúc chiết, mà tráng niên ly nham vong thân. Đến đây “Thiên di” phá “Tật ách” người, đa trời không chìu ý người hoặc bệnh nghiệp gia thân.

Chú: Phàm “Thiên di”, “Phúc đức”, “Tử nữ” Hóa kị hoặc chuyển kị phùng “Cự môn”, “Thái âm” lưỡng ám diệu trình “Song kị” người, dễ “Trúng tà”, “Trứ sát”, “Tai hoạ” chờ. Đây là các bậc tiền bối thuật, người viết nói chơi chứ không có thật.

2. “Phúc đức” hóa văn xương hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, hối sinh tiền thức lệnh “Phụ mẫu”, “Tật ách” một đường trình “Tam kị” của phá.

3. “Điền trạch” hóa vũ khúc kị tái nhập “Tật ách” trình “Tứ kị”, ngược lại hóa liêm trinh kị hoàn nhập “Điền trạch”, thì kỳ “Thiên di”, “Phúc đức” lưỡng quả báo cung xuyến liên trình phá sinh “Tật ách”, “Điền trạch”, nghiễm nhiên “Tổ có thừa hại”, “Gia đạo không thịnh hành” nghiêng ngửa điêu linh. Dĩ kỳ quả báo xuyến liên “Tật ách”, “Điền trạch” trình đa kị cộng phá, là vì phúc mỏng thân thể không được vĩnh tượng, vì vậy tráng niên nham vong.

4. Dùng cái gì vong sinh 43 tuổi? Dĩ “Bản mệnh điền trạch” xuyến liên hung ứng với với “Đại hạn điền trạch” , 43 tuổi “Lưu niên tật ách” <điền trạch> hung ứng với sinh “Bản mệnh tật ách” cho nên cũng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ hai mươi ba. 56 tuổi dùng tài hùng biện khang nham giải phẫu

Càn tạo <1955〉 ất vị năm 2 nguyệt giờ Tỵ sinh. 56 tuổi dùng tài hùng biện khang nham giải phẫu, trạng huống thượng hảo.

1. “Huynh đệ” <ất dậu> hóa Thái âm hóa kỵ nhập “Tật ách” phùng Thái âm “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” ; mà “Phúc đức” hóa thiên cơ hóa kỵ nhập “Phụ mẫu”, lệnh “Phụ mẫu”, “Tật ách” một đường hối trình “Tam kị” .

2. Chuyển “Phụ mẫu” <Đinh Hợi> hóa cự môn kị nhập “Tử nữ” ; mà “Thiên di” tọa liêm trinh <độc tố>“Mệnh kị”, cũng hóa thiên đồng kị nhập “Tử nữ” hối trình “Tứ kị” .

3. Thì “Bản mệnh thiên di” hung ứng với sinh “Đại hạn thiên di” , 56 tuổi “Lưu niên tử nữ” hung ứng với sinh “Bản mệnh tử nữ” .

4. Dĩ kỳ kị tọa “Thiên di” là “Kị ra”, kỳ “Tật ách” cũng sai ai ra trình diện “Tự Hóa kị ra”, vì vậy thiết cổ thịt bổ khuyết giải phẫu vết thương.

5. Dùng cái gì giải phẫu hậu trạng huống không sai? “Phụ mẫu” tọa thiên cơ “Hóa lộc năm sinh” và “Mệnh quyền”, hóa cự môn kị nhập “Tử nữ” , phùng “Tật ách” hóa lai cự môn lộc hội, gia tăng “Tử nữ” bản cung tọa thiên đồng “Mệnh lộc” trình “Tam lộc nhất quyền” . Đến đây kỳ trên thân thể quả báo thượng hậu.

6. Truy lộc rồi sau đó có thể chuyển kị, “Tử nữ” được “Tam lộc nhất quyền”, hóa tham lang kị nhập “Tài bạch”, vừa phùng “Phúc đức” hóa lai tham lang lộc hội, kế hối “Tứ lộc nhất quyền” vậy. Đến đây “Phúc đức” và “Tật ách” giao cát là phúc, đương nhiên dễ “Gặp nạn trình tường” .

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ hai mươi tứ. Con thứ nhiều lần tai nạn xe cộ

Càn tạo <1943〉 quý vị năm 8 nguyệt buổi trưa sinh. Thứ nhì tử nhiều lần tai nạn xe cộ, hung, chân, xương tay đều gãy quá, nhiều lần tiến ở gia hộ phòng bệnh rồi sau đó tìm được đường sống trong chỗ chết.

1. “Con thứ tử nữ” hóa thiên đồng hóa kỵ nhập “Cung mệnh”, hội “Thiên di” ký ngồi Thái âm <ám diệu>“Mệnh kị” trình “Song kị” ; mà “Thiên di” ký tọa Thái âm “Mệnh kị”, tất nhiên hóa văn xương kị nhập “Phụ mẫu” .

2. “Con thứ huynh đệ” ký tọa tham lang “Hóa kỵ năm sinh”, hóa vũ khúc kị cũng nhập “Phụ mẫu” lệnh “Phụ mẫu”, “Tật ách” hai đầu sai ai ra trình diện kị trình “Song kị” . Hối sinh thượng thức, thì “Phụ mẫu”, “Tật ách” hai đầu trình “Tứ kị” .

3. Truy kị rồi sau đó có thể chuyển kị, chuyển “Phụ mẫu” hóa liêm trinh kị nhập “Tử nữ” , lời ấy con thứ tương có huyết quang tai ương, chỉ sinh gãy chân , gãy xương của ách.

4. “Con thứ thiên di” <đinh tị> hóa cự môn hóa kỵ nhập “Tài bạch” , ngược lại hóa tham lang vừa hoàn hóa kỵ nhập “Tật ách” . Hối sinh kể trên chư thức, thì “Tật ách” xuyến liên được “Ngũ kị” .

5. Tổng hợp lại của, con thứ “Thiên di”, “Tử nữ” ngoài ý muốn vị và “Huynh đệ” bản thân vận, xuyến liên cự môn, liêm trinh, thiên đồng, tham lang, vũ khúc chờ diệu hóa đa kị trình phá, quả thực nghiệp nặng mà sổ độ tai nạn xe cộ thương cập hung chân chờ gãy xương. Dĩ kỳ đa kị hóa kỵ nhập “Tử nữ” phùng liêm trinh “Tự hóa lộc ra” trình “Gấp bội của tổn hại”, thảo nào ư trên người thẹo buồn thiu.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Lệ hai mươi lăm. Tiểu nhi ma túy

Khôn tạo <1959〉 kỷ hợi năm 3 nguyệt giờ sửu sinh. Tướng mạo mỹ, là nhỏ mà ma túy trụ trượng tàn chướng người.

1. “Tử nữ” ký tọa cự môn “Mệnh kị”, hóa liêm trinh kị nhập “Tài bạch”, xa đối sinh “Phúc đức” sở tọa văn khúc “Hóa kỵ năm sinh” trình “Song kị” ; mà “Thiên di” vừa hóa tham lang hóa kỵ nhập “Tài bạch” hối trình “Tam kị”, lời ấy kỳ quả báo soa.

2. Truy kị rồi sau đó có thể chuyển kị, “Tài bạch” <ất hợi> được “Tam kị” phá “Phúc đức” quả báo soa, ngược lại hóa Thái âm kị nhập “Tật ách” , đến đây tức quả báo soa mà sinh bệnh ách, tức sai ai ra trình diện hóa thái dương kị “Kị ra” đáo “Phụ mẫu” , hai đầu trình “Tứ kị” của phá, vì vậy tiểu nhi ma túy tàn tật hình sinh bề ngoài vậy.

3. Kể trên tượng nghĩa phi cận chỉ sinh tàn tật, dĩ kỳ quả báo của phá thiệp nhập “Tử nữ” và “Tật ách” lưỡng cung, cho nên cũng tồn tại “Không được dựng chứng” vô dục tử nữ tượng.

Chú: Đến đây lệ dẫn tự sư phụ của thầy .

Long trọng đẩy dời đi:

Lương nhược du lão sư mệnh lý hệ thống tùng thư (1- 3), hoan nghênh truyền đọc

1. Phi tinh tử vi đẩu số (luận bàn tứ hóa)

2. Phi tinh tử vi đẩu số (mười hai cung lục thất nhị tượng NGHĨA cơ sở phán đoán suy luận bí quyết)

3. Phi tinh tử vi đẩu số (đạo tạng phi bí)

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

序:

此书感谢学习飞星的同学,共同把梁若瑜老师过去论命的资料跟书上的例子做同类型例子的整理.

期望让後学者能在同样的命例当中发现飞星上的命理逻辑,这样对於大家学习飞星紫微斗数会有很大的帮助.

谨以此书感谢梁若瑜老师无私的教导 .并希望正确的命理能不断的传承下去.

周星飞 於 2011年11月30日

着名的梁师发愿

过往花絮—梁若瑜

民国七十五年,夏夜晚饭后,连襟欲往某济公神坛问明牌而相邀为伴。茶余饭后,反正闲也闲着,欣然共行。

连襟一路叙述该济公神坛明牌极准,香火鼎盛。到达目的地,果然人声沸鼎。连襟谓余既来之则安之促挂号,不问明牌也可以问事。

好吧!我就问斗数学习是否能更上层楼?叫号到我,师父问:人皆想钱问明牌,独你与众不同,问啥事?答:问斗数学习,名师何处觅?

但见师父慢条斯理,倒酒三杯命我喝,云:喝了才说!

喝毕,师云:该有的师缘都经过了,剩下的自己好好用心悟吧!

天啊!斗数的路是这么难走,一路来是悟了些许道理。挽镜自怜,白发苍苍矣!

剩下的心愿是:我不要后学者走冤枉路,我不要后学者以不正确的命理自误误人,因果律是如影随形。

签到与否,在我个人感觉,似乎不是那麽重要。 我最希望的是有心在此家族,

愿:

一、斗数共进阶。

二、他日若有小成,谨守口业,为人解惑启善,行功立德!

三、所有有缘人,福寿康宁!

后续:

恩师说得真好!怎样才叫谨守口业呢?

答:谨守口业是:任何对人可能造成心理伤害的话,都应谨慎、婉转。

譬如於当事者面前,断人离婚与死亡,切勿好高欲凸显功力而直言伤人,造成恐惧、偏激而坏人前途。

尤以火侯未成熟时,切勿斩钉截铁陈说。 最好心存善念,感同身受的用心於苦难者。

(第三册)疾厄类

目录

例一.師公盤 7

1. 借盤論父親壽命 7

2. 借盤論伯父:四子折三而存一又未娶 8

例二.丁巳男命盤 11

1. 早年喪父 11

2. 借盤論妻子的病 12

3. 借盤論妻子往事(病、門牙) 14

4. 論壽數 16

例三.少孕 18

例四.父好賭,遷移父母多忌(扭曲或多厄),祖父名醫,空難亡 19

例五. 胸腺癌轉淋巴癌,福厚得活 22

例六. 騎車意外受傷 25

例七. 聲樂家、母患癌(病情得控) 28

例八.練氣功走火入魔,抑鬱症,誦經醫好 31

例九.意外、疾病 32

例十.甲戌男命盤 35

1.犯官跑路 35

2.喉癌去世 36

例十一.兄早逝于心肌梗塞 38

例十二. 肝癌 40

例十三. 借盤論父病亡 42

例十四. 防婦科疾病或剖腹產、不孕症 44

例十五. 甲午年男命盤 46

1. 無孕、妻子禍亡 46

2.46歲罹胰臟發炎化膿,福厚救命得貴人 48

例十六. 21歲遇血光之災的命理 52

例十七. 五舅媽車禍 54

例十八. 長伯父健康長壽 57

例十九. 己巳男命盤 59

1. 父健康長壽 59

2.官非的災禍 60

3.晚年尿毒癥亡身 61

例二十. 苦命女 63

1. 夫得腦癌亡身 63

2. 己身已洗腎13年 64

例二十一. 48歲亡於腦溢血 65

例二十二. 43歲罹癌亡身 67

例二十三. 56歲動口腔癌手術 69

例二十四. 次子多次車禍 71

例二十五. 小兒麻痹 73

師公命例-疾病與災厄類

序號 性別 原書所寫出生時間 年 月 日 時 所在原書位置(頁) 給範例所起的名字 備註

一 乾 辛卯年(1951)8月 巳時 1951 8 巳 師公盤

1 虛回例1(7~8頁) 借盤論父親壽命 疾病

2 虛回例1(8~9頁) 借盤論伯父:四子折三而存一又未娶 災厄

二 乾 丁巳年(66)3月29午時 1977 3 29 午 丁巳男命盤

1 虛回例11(31~32頁) 早年喪父 疾病

2 虛回例11(41~43頁) 借盤論妻子的病 疾病

3 虛回例11(45~46頁) 借盤論妻子往事(病、門牙) 疾病

4 虛回例11(50~51頁) 論壽數 疾病

三 坤 壬子年(61)7月5寅時 1972 7 5 寅 虛回例12(54~57頁) 少孕 疾病

四 坤 戊寅年(87)2月18午時 1998 2 18 午 虛回例23(81~83頁) 父好賭,遷移父母多忌(扭曲或多厄),祖父名醫,空難亡 災厄

五 乾 壬戌年(71)4月13未時 1982 4 13 未 虛回例24(84~86頁) 胸腺癌轉淋巴癌,福厚得活 疾病

六 坤 丙辰年(65)8月9午時 1976 8 9 午 虛回例27(89~91頁) 騎車意外受傷 災厄

七 坤 甲寅年(63)2月 丑時 1974 2 10 醜 虛回例28(91~93頁) 聲樂家母患癌(病情得控) 疾病

八 坤 壬子年(61)7月11子時 1972 7 11 子 虛回例31(97~98頁) 練氣功走火入魔,抑鬱症,誦經醫好 疾病

九 坤 丁未年(1967)5月10午時 1967 5 10 午 虛回例34(102~107頁) 意外、疾病 疾病與災厄

十 乾 甲戌年(23)11月 卯時 1934 11 4 卯 甲戌男命盤

1 道藏例5(道藏103~105頁) 犯官跑路 災厄

2 虛回例37(111~112頁) 喉癌去世 疾病

十一 乾 辛卯年(1951)9月 寅時 1951 9 17 寅 虛回例39(114~115頁) 兄早逝于心肌梗塞 疾病

十二 乾 戊子年(1948)8月 未時 1480 8 1 未 虛回例41(118~119頁) 肝癌 疾病

十三 乾 丁巳年(66)10月 辰時 1977 10 2 辰 虛回例42(120~122頁) 借盤論父病亡 疾病

十四 坤 丙辰年(65)2月 辰時 1976 2 10 辰 虛回例48(132~133頁) 防婦科疾病或剖腹產、不孕症 疾病

十五 乾 甲午年(43)8月 巳時 1954 8 6 巳 甲午男命盤

1 虛回例48(137~140頁) 無孕、妻子病亡 疾病

2 道藏例13(道藏165~167頁) 46歲胰臟發炎化膿,福厚救命得貴人 疾病

十六 乾 甲午年(43)9月 午時 1954 9 25 午 道藏例2(道藏61~62頁) 21歲遇血光之災 災厄

十七 坤 丁未年(56)5月 亥時 1967 5 2 亥 道藏例3(道藏62~63頁) 五舅媽車禍 災厄

十八 乾 辛卯年(40)8月 巳時 1951 8 2 巳 道藏例8(道藏80~81頁) 長伯父疾病長壽 疾病

十九 乾 己巳年(18)5月 午時 1929 5 22 午 己巳男命盤

1 道藏例9(道藏81~82頁) 父疾病長壽 疾病

2 道藏例9(道藏102~103頁) 官非的災禍 災厄

3 師公《壽元與健康》 晚年尿毒癥亡身 疾病

二十 坤 甲午年(43)12月 亥時 1954 12 8 巳 甲午女命盤

1 道藏例12(道藏88~89頁) 夫得腦癌亡身 疾病

2 道藏(道藏89~90頁) 己身已洗腎13年 疾病

二一 乾 戊子年(1948)7月 亥時 1948 7 2 亥 道藏(道藏142~144頁) 48歲亡於腦溢血 疾病

二二 乾 乙巳年(1965)8月 午時 1965 8 5 午 師公《壽元與健康》 43歲罹癌亡身 疾病

二三 乾 乙未年(1955)2月 巳時 1955 2 7 巳 師公《壽元與健康》 56歲動口腔癌手術 疾病

二四 乾 癸未年(1943)8月 午時 1943 8 14 午 師公《壽元與健康》 次子多次車禍 災厄

二五 坤 己亥年(1959)3月 丑時 1959 3 8 醜 師公《壽元與健康》 小兒麻痹 疾病

備註:1、月、日、時選項中標注均為農曆時間。

例一.師公盤

乾造辛卯年八月巳時

1. 借盤論父親壽命

譬如陋命,辛卯年八月巳時,命宮壬辰坐貪狼。

父母宮坐生年巨門祿、文昌忌。

直接顯示者:父健談、固執。

然而,父母以第一忌癸貪狼入命,轉其第二忌則壬武曲忌出於遷移。

其深層顯示者:

一.父既得生年文昌忌而固執,複以貪狼忌入命,則其執性異于常人,是為破格之相。故父此生無盈餘,所得除生活所需外,餘越半皆付「賭、色」沉淪。此象亦主陋與父存代溝,所幸者生年巨門祿亦挾入命,尚不至反目。

二.父忌入命即見忌出於遷移,言其個孤僻〈內執又不圓融於外〉〈同理,陋亦稍得真傳〉。晚境偏愛獨居,少天倫樂。此象亦主陋與父聚少離多。

如易以我命宮出發是壬武曲忌出於遷移轉而戊天機忌子女沖田宅。

大限行於疾厄,則:

大限遷移見父母宮生年文昌忌,轉化而應於本命之命、遷兩頭見忌,此限還防父歿〈本命武曲忌出相應于大限命文昌忌出〉。應于何年?察轉天機忌子女沖田宅〈父福德〉之醜年恐生不祥矣!如何解讀?

乃本命父既忌入命,而凶應於醜年之流命。

而醜年之前一年,流命坐子而流父坐醜,此年父應困于病苦無解,拖磨至醜年方休。

何由纏綿?以父命忌入本命為業力糾纏而延禍,嗚呼!

或問,以父之福德〈田宅〉、遷移〈疾厄〉言,大限踏父遷移,以武曲祿照本命,轉天機入子女〈福德共宗六位〉逢父福德天機祿來會,本命上其福厚矣。

待流年入醜踏子女得諸吉,無益于父壽乎?曰:可!但盼天憐。

然之于學理,父遷移〈大限命〉化吉照原命,轉而照前癸未流年為得地力大,是年得一帖中藥其效如神。醜年為坐福,其力遜矣。

何言力遜?乃得善業照則吉氣流行,有如枯木逢春。坐吉,藏而不顯當遜其色。彥雲:隱惡揚善。與之同義,欲其眾善彰顯而止諸惡念,邦乃不治而平。觀六親,有助於命理啄磨。

注:此例引自虛回整理資料7~8頁,例1.5

=============================

2. 借盤論伯父:四子折三而存一又未娶

譬如陋命,辛卯年八月巳時,命宮壬辰坐貪狼。 先說故事:

我父親在兄弟裏頭排行第四,他與我三伯父從小個性相近、身材相等〈一百九十幾公分〉,少年習武,同進同出。

我三伯父高頭大馬、個性躁烈,習武之後好勇鬥狠,經常打架滋事。於一次群架中,竟空手擊死對手,而引來員警天天上門埋伏緝拿,於是東躲西藏。

此事令我祖父煩甚恨絕,對天惡言怒斥:此子若不習正,咒他絕子絕孫!

時值二次世界大戰,日軍告急,徵兵臺灣年輕男子入伍上前線。我三伯父應召往海南島,由此避過刑責。

駐守海南島一段時日,複與當地土著生仇,又再次擊斃對手。唯時處兵荒馬亂,又閃過刑責制裁。 爾後日本戰敗,平安遣送歸來,娶妻生四子一女。

然長子十余歲死于水厄,次子亦于十餘歲無名服毒身亡。而三、四子已年近五十皆未娶,且四子於去年初春年假期間,又忽然猝死於心臟病。 是以,雖得四子而香火將絕,是巧合乎?抑或因果報應?還是我祖父之惡咒念力強大沉厚?

以命理言,三伯父居陋命之夫妻宮,則:福德〈命宮〉壬武曲忌出於遷移,而三伯父命〈夫妻宮〉以庚化武曲權又入遷移,權忌相奪於外,宜其躁烈鬥狠。

注:同理,讀者當可理解陋之家教嚴謹。非為懼內,實以秀才遇兵而徒呼負負。

四子折三而存一又未娶,香火將絕,命理上怎麼說?

三伯父之子女宮─本命的疾厄位:

一.坐己化武曲祿照命,化貪狼權入命,子緣厚而生四子。然

二.生年文昌忌坐父母沖其子女宮,轉癸貪狼忌入命而遙對遷移武曲命忌,是為二忌傷其子緣,隱含忌出之象,其力尤悍,故見其子早夭。

三.三伯父命以庚天同忌,子息位又以己文曲忌,雙忌同入交友為破,轉丁巨門雙忌再會生年文昌忌,子緣傷重〈四忌〉。

以陋論命及打坐經驗言,此強烈摺子現象,仍可能存在於那未知的業力果報上。陋見知以為:舉頭三尺有神明

注:此例引自虛回整理資料8~9頁,例1.6

例二.丁巳男命盤

乾造丁巳年(66)3月午時

1. 早年喪父

此人早年喪父。不知道命盤可有徵兆?

答:命宮無大限,第一大限寄于夫妻宮〈即所謂的少小限〉。此命之敗筆,破于田宅得巨門生年忌與天同命忌〈雙忌〉。田宅複以癸貪狼忌入福德家運下陷之象,轉壬武曲忌入事業沖夫妻〈少小限〉。此田宅挾雙忌,複以忌轉忌沖少小限,當然少小運逢乖違。學理上忌轉忌之沖已銳不可當,更何況是挾雙忌尤烈。

然你說十歲,我看應是九歲踏田宅即開始家運衰退,細思而後請給我答案。田宅又為父之福德見破,當與早年喪父有關;除上式外,觀父命與父疾厄〈財帛宮〉是否各飛文昌忌與廉貞忌入命呈雙忌?轉而再飛忌入田宅呈三忌破,父緣大傷,應是大血光或「癌症」之厄。

注:此例引自虛回整理資料31~32頁,例11.1

=============================

2. 借盤論妻子的病

恩師,萬般都是命,去年學生妻子檢查身體查出畸胎瘤,位於卵巢內,醫生說影響生育,手術之前生子女,恐多流產而不得。真是命盤不假,命是天定,幸好學生對妻子感情較好,並未因此而嫌棄妻子!

學生想上輩子欠妻子的債吧!子女宮成惡,只好聽天命啦!

但還請老師看看何年手術較為妥當?

答:如果能安排,今年(05年)農十一月即是妻有福月,此月手術較順而少礙。乃妻福德〈命〉庚太陽祿入交友,轉癸貪狼忌入原命福德,得其命〈夫妻宮〉戊飛貪狼路來會,言妻有福。福德會雙祿,轉壬武曲忌入事業〈流年交友〉。

則原命交友吉應流年交友,本命祿照流年命,而本命事業〈運氣位〉則吉應於十一月流月事業〈原命交友〉。而交友者,妻之疾厄,得祿當言順。

閒談:晚近論一命,命盤組合巧與閣下幾乎雷同。問及兒子健康,餘蹙眉告以緣薄。再追問餘曰:此子若仍存活,需「破相、殘疾」或可延生。實情為此子兩腳得退化性疾病而將坐輪椅,此病目前醫界無策。

此即子女宮之遷移位〈田宅〉見雙忌,宜其破相。

恩師,今年十一月恐時間上安排不開,明年可有穩妥的月份?如何看妻子適合的職業?用戊幹四化分析嗎?妻子什麼時候運氣好?

答:明年二月〈踏交友─妻疾太陽祿〉亦吉,乃轉貪狼忌又得妻命〈流月交友─妻疾〉貪狼祿來會於福德。

妻事業現在安定就是好,運未開。你三十三歲起大吉,這時候她也順。

近期要去檢查妻子之病,06年妻子畸胎瘤那個月手術較好,可否07年手術?手術讓學生之妻擔心不已!脾氣也大了許多!

答:早點手術只拿瘤,晚點手術拿子宮─無子西瓜。

如果06年手術,建議你趕在農曆二月份。

07年,妻福德〈命宮〉以庚太陽祿入交友,轉癸貪狼忌入福德逢大限〈妻命宮〉戊飛貪狼祿來會,是言妻有福就醫得健無礙。

太陽祿照07年夫妻,福「照」勝於「坐」。

學生計畫農曆正月手術採用微創手術,下週一去復查,看醫生怎麼說?下周手術也有可能?若是二月份,則需要把其他事情安排一下!還請恩師給些建議!

答:今年(2005年)12月還不如明年二月。因:

命宮即為妻之福德,其忌轉忌〈雙忌〉入12月份的流命。以本命雙忌入流命而征妻福之大不吉,防暗生枝節。

若是二月份,則需要把其他事情安排一下!正月如何?這個月倒是安排得開!

答:正月吉中有否,勉強可用。二月清吉,何不排萬難?我只是上帝旨意的小翻譯員,如果你還是舉棋不定,建議你:直接找上帝禱告。

恩師,學生之妻按照您的建議將於今年陰曆二月份手術拿掉畸胎瘤,位於卵巢內。請老師看看二月份那日手術為妥當,十分感謝!

另外學生與妻子還是常吵架,妻子抱怨學生懶惰、嘮叨,哎,不知道今年為什麼還是如此?真煩惱!可有建議給我嗎?

答:二月踏本命夫妻疾厄〈交友〉得太陽命祿,命宮者夫妻之福德。是以二月妻得自己福德之福;轉貪狼入原命福德逢妻命化貪狼祿來會,則 夫妻宮為農曆五日所坐,保證大吉。

乃本命宮之祿轉忌會流日命宮之祿于原命福德,而交吉。此即命宮者為夫妻之福德。

謝謝,多準備幾天,初五至十五日內那天還可以?

答:接下來是初九日。可以的話,安排申時開刀。

恩師:可能由於初九在妻子月經期間,恐還要錯過初九,不知道初九之後那天還可以!?十分感謝老師您的分析和指導!

答:二月份,只要走原命夫妻或福德之流日皆吉,以5及17兩流日踏夫妻宮最吉,9及21兩流日踏福德次吉。

恩師,手術只能安排在初八或者初十,請恩師看看,選擇的吉日不能安排了!有點心虛

答:千萬別初十,因二月踏交友〈妻疾〉化貪狼忌入福德;初十踏田宅挾雙忌再化貪狼忌入福德,因而衝擊二月流命成大破。

初八則可稱小吉,毫無凶應。放心吧!

還請老師分析一下十五,這天如何?

答:與初八雷同,小吉。

注:此例引自虛回整理資料41~43頁,例11.9

=============================

3. 借盤論妻子往事(病、門牙)

若是:女命國曆67年四月十六日辰時,這個命盤婚姻如何?財官等有如何判斷?卯時盤正確嗎?

恩師明鑒,此女造確實為丁巳之妻子,(老師真神,沒能逃過您的法眼)此時辰乃丁巳男告知之其妻子時辰,自然生產不假,但或許卯時或者巳時,確實有待商榷。不知飛星法如何判定生辰?? 補充資料:

1.民國76年曾得呼吸系統重病

2.民國91年參加工作,民國92年工作有好的變動

3.民國93年註冊結婚,無正式婚禮儀式。

老師,丁巳男命盤應該無誤吧?上面資料能否推出女命生辰?

答:丁巳男命盤鑒諸往事與妻之上述狀況,理應無誤。

譬如妻曾得呼吸系統疾病,乃妻之疾厄以癸貪狼忌入福德,轉壬武曲〈武曲屬金〉忌於事業故也。此象亦主妻之門牙恐有損傷,乃事業為妻之遷移故也。

妻91年得工作,乃大限既「踏」夫妻宮,為91流年的福德宮〈福德為夫妻的事業〉。以戊天機忌入疾厄得自化祿,是妻性不閑而事業得機緣〈自化祿〉以入身。

92年得工作好變動,是妻疾厄〈交友〉得太陽命祿,轉癸貪狼忌入福德〈流年妻之疾厄〉,得妻命〈大限踏之〉戊貪狼祿來會,研此年妻必欣愉〈疾厄得祿〉,轉壬武曲忌垂象於事業故也。

太神啦!妻子確實前面牙齒缺損一顆,導致看起來門牙似乎一顆!

1.遷移+武曲代表牙齒?

答:遷移為此人形於外的表像宮位,包含五官和能力。父母則為遷移的共宗六位,亦屬表像宮位,包含氣質和涵養。武曲屬金,含齒骨〈硬〉及鼻肺〈發出聲音〉。

原來是遷移宮代表面部儀錶,其他宮位能代表身體部位嗎?

答:你還是沒弄清楚,遷移宮代表一切外在看得到的任何部分,包刮四肢、頭、胸、腹、背。所以命宮為頭之說餘不予置評!

2.午宮為頭之類說話可是真的?

答:千真萬確。午為頭、巳未兩肩、辰申為胸、卯酉腰、寅戌股、亥醜兩足、子為下陰。故男命逢太陽忌,女命逢太陰忌於子位,多不孕或少子息。

3.命宮為頭,遷移宮為足之類說法也是真的嗎?

答:此說較為不妥,應說遷移為形於外的舉止形象,而命則為內在個性思維。

功利日盛的社會,創造了不少搞小聰明的畸才;盡信書不如無書,讀書但求慎解。

老師,學生妻子生日絕對準確,時辰若卯時,是否符合以往的事實?

斷定時辰需要哪些資料?

答:無須再費心了。妻命若何,只須認真從你命盤推理即得,是該學學一盤論六親了。

經濟許可時,趕快幫你妻做好門牙,日後發財多買些好衣服、化妝品給她。因為,她喜歡漂亮。

注:此例引自虛回整理資料45~46頁,例11.11

=============================

4. 論壽數

看到您舉了一個壽數的案例。心中惶恐,學生命盤疾宮之三方逢雙忌,轉入福德,是否身體意有大問題呢?本限化忌再入本疾宮,是否壯志未酬身先死呢? 福德得雙忌,學生是否壽數不長之人?

答:福德得雙忌,基本上人生必有苦。得苦即為償還業力,請問汝之家變不苦乎?再說,遷移忌入交友,轉忌亦入福德成三忌,令你造成對人際的恐懼戒慎,不苦乎?苦已足矣!苦足則業消,不必哽心。

壽數之長短,需縱觀其福。是以福德、遷移、子女須共參以定福決壽。福厚則逢劫亦能死裏逃生或大事化小。

確實是家變之苦!人際關係關係重大,人際上如何能改善?

答:人際上只要不心存惡念,即可放心防人。「君子」本來就應該「之交淡若水」,掛念無掛心! 算算汝福厚薄:

一.生年太陰祿于父母,轉辛文昌挾祿入遷移,得一祿。

二.遷移甲廉貞祿入命,再得一祿。

三.命化太陽祿于交友,福德化天梁亦祿于交友會疾厄權,轉貪狼忌挾雙祿於福德,再得兩祿一權。

綜之,汝福得四祿一權,決不是短命鬼,七十有餘!但福德既見破,當多積德、持續養生運動,否則晚年健康品質欠佳。

養生運動是什麼樣運動?

答:譬如快走、太極拳、五禽戲、正統氣功、游泳、爬山等。

如能讓精神與肉體不失「松、靜」的運動,就近於養生運動。

注:此例引自虛回整理資料50~51頁,例11.14

=============================

例三.少孕

坤造壬子年(61)7月寅時

此人子女運如何?會懷孕嗎?

一.命忌入父母〈沖疾厄〉,轉忌沖事業;而事業宮又見自化忌出。事業者,子女之疾厄也。

綜言之,子女之身體與本命之身體緣不夠厚〈第一忌先沖疾厄再破子女之身體〉,少孕之象。

二.本命之疾厄以癸貪狼忌入子女宮即見自化忌出,此象亦主少孕或容易流產之象。

綜此二式,懷孕機會不多,縱有也防流產。看來只有求助於醫生一途,

盡盡人事吧!

注:此例引自虛回整理資料54~57頁,例12

例四.父好賭,遷移父母多忌(扭曲或多厄),祖父名醫,空難亡

坤造農曆87年2月午時生,其父欠了一大屁股債,老是到處借錢。其父兄弟姊妹間有一些財產紛糾,原本住老家,去年搬出去。也是去年又多了個弟弟。請問恩師,此命盤正確否?該如何看?

答:此命例可能正確,但些許事項我依舊不解!試論以謹供參考:

父財帛〈子女〉坐生年天機忌複天機自化忌出,阮囊常羞澀;何由?再參其祿象乃飛貪狼祿入福德又逢貪狼自化忌出,是為財路大沉大浮,有違常理。故臆測其父好賭,故而財務糜爛!

本命宮以文昌忌入父遷〈疾厄〉,而父命亦以武曲化忌入遷移,是父遷移累二忌;轉遷移化太陰忌入原命父母,則:其父遷移或父母〈兩形於外宮〉得三忌,可言之其父為破格、無智,或人格扭曲、無信,窘態畢露而少羞恥心,致四面楚歌、遠避他鄉方休。

上帝要毀滅一個人,必先使其狂!此其典型範例,業力著實可怕。

嘗見類此父命組合,但見安份守矩,而己身不自作孽卻遭天孽,意外大血光,致令纏綿病榻多年,舉家困頓,觀者掩面同泣!

田宅複乙太陽忌入疾厄沖父母,多忌混亂,宗親唾棄,家園不能守,恐將流離失所!

田宅乙太陽忌入疾厄沖父母這是屬體沖用?這時的父母宮是指父命?

父田宅(官)又太陰忌入父母,這是由用歸體,指家破?此時父母宮是指妻之田宅?

恩師的論述非常精准,其父是個穩定而收入不錯的工作(公務員),大家百思不得其解其為何負債累累。其實他的朋友對他還不錯,開始還會借錢給他,可是一而再、再而三有借無還,大家當然都會害怕。而他形於外給人的感覺的確是稍嫌幼稚,五十幾歲的人還像個孩子般不合他的心意就和人鬧脾氣。也的確是和母親、弟妹鬧得眾叛親離,暗示他搬離以免拖累家族。只可憐了他的妻子得陪他為生活奔波受罪。其妻小他將近二十歲,是個非常好的人,每次見她得開口向人借錢真覺心酸不忍。

另此造爺爺是位有名的中醫師,曾得蔣總統接見,卻在臺灣一次有名的飛機失事中意外身亡,至此家道漸漸走下坡,但也仍算是個醫生世家。 這在此命盤中借宮可否看出?

答:此命盤生辰極其精准。其父令人匪夷所思的行為即為其父之遷移與父母為多忌所破,兩形於外之宮破敗,非傷身則行為異常,致令無立足地!遷移者,社會也。見破,常不被肯定與容忍!

祖父借用福德宮,其疾厄〈子女〉化貪狼逢生年成雙祿於福德,貪狼五術得雙祿,宜其醫緣。何以能名聞?乃:

一.其遷移〈財帛〉乙太陰化祿入原命父母逢生年權,形於外之宮吉化,當揚名。

二.其遷移化天同權逢其交友〈疾厄〉飛天同祿共會於本命事業,眾拱自高。

祖父何以空難亡身?

其遷移化巨門忌入田宅逢對宮生年天機忌,轉太陽忌入原命疾厄又會文昌命忌;且其福德〈事業〉又化太陰忌會沖疾厄,其福破盡矣!

注:此例引自虛回整理資料81~83頁,例23

例五. 胸腺癌轉淋巴癌,福厚得活

乾造壬戌年(71)4月未時

這是我弟弟的生辰。 71年4月未時生

他在第二大限時罹患胸腺癌轉淋巴癌,經過高劑量化療,電療,終於從鬼門關硬拉了回來。 我苦思了很久,還是無法探究為何他有這麼大的劫難。我只有想到兩點,(也還或許不對),一是也許他命中武曲化忌加煞,有先天罹患胸部之疾的隱憂。 二是大限疾厄宮廉貞自化忌。除此之外實在看不出什麼。 請老師不嫌棄指點,謝謝。

答:先從本命下手,得此重大疾病,格局必有大傷。

疾厄化太陰忌入交友,轉貪狼忌入遷移沖命;福德化武曲忌入命逢生年忌呈雙忌,遙對遷移宮的疾厄化來貪狼忌,則福、疾二宮令命宮受迫於三忌。

再以命宮出發,化天同挾武曲生年忌入兄弟,轉文曲忌入父母逢遷移飛來太陽忌共沖本命疾厄。

則總計串聯四忌,其福有大礙!以武曲雙忌入命,故罹胸腺癌。

謝謝您的指點。晚輩駑鈍再請教一下,疾厄宮發出之忌直接沖命,跟忌轉忌之後的沖命有何不同? 這種忌轉忌的方式是否只能轉一次? 第一次忌落的宮位跟轉忌所入的宮位在解釋上有什麼不同? 請問如何推斷第二大限是發病的限? 萬分感謝。

答:忌轉忌只能轉一次,除非碰到生年忌、命忌及自化忌忌出、忌出到對宮等,自然是必須再忌一次。

忌直接沖命,跟忌轉忌之後的沖命結果相同,所不同者忌轉忌增加了宮位的參考條件,有助於答案的分析。

你弟疾厄化太陰忌入交友沖兄弟〈身體運〉,轉貪狼忌入遷移沖命會福德入命呈武曲雙忌,三忌破於命、遷,命、遷不正是第二大限的兄弟宮逢破麼?所以第二大限發病!

上述命忌及自化忌忌出、忌出到對宮等,自然是必須再忌一次。

如,命宮化忌到福德宮,本為重享受或者多煩憂,但逢福德宮自化忌忌出,則須再從對宮財帛宮轉忌?還是?

而上述逢福德宮自化忌何解?

答:所謂的自然是必須再轉忌一次即言此福德宮的這個自化忌!此刻與對宮財帛了無瓜葛,別自找麻煩!

祿轉忌,然在忌轉忌?

答:祿轉忌與忌轉忌是各自獨立的兩碼事,講不同因果的不同象義,不得混為一談!

疾病牽涉的宮位有疾厄宮,兄弟宮,福德宮以及命宮? 那他88年(己卯年)發病是因為本命疾厄宮忌轉貪狼忌沖流年疾厄宮,還是用大限疾厄宮氣數位兄弟宮天同忌流年命宮的關係? 對於應事年, 取本命盤的忌或是大限盤的忌呢? 還有,本宮發出的忌比較凶還是複轉的忌呢? 另外,老師先前提到在本命盤上,命忌轉文曲忌沖疾厄宮,這時遷移宮也化太陽忌擠進父母沖疾厄,對於遷移宮而言,該如何解釋? 這種看其他宮位是否有擠進同一宮位的意義是什麼?

答:88年(己卯年)發病是因為本命疾厄宮忌沖兄弟會兄弟天同命忌,轉貪狼忌沖命會命宮武曲二忌〈福德也武曲忌入命〉。則,疾厄所化第一忌是沖兄弟〈身體運〉,其第二忌不是傷了第二大限的兄弟身體運嗎?所以第二大限發病。 88年發病是因為流年福德〈疾厄〉凶應本命福德,流年疾厄〈命宮〉凶應本命疾厄。

福德三方的福德、遷移兩宮,事關因果業力,論大厄當然不能遺漏。凡論事,當然不能漏失其相關的必要參看宮位。

所以能逃出鬼門關,必有其福。福報未盡可以解災。

福德化天梁祿入子女〈福德共宗六位〉逢生年祿,而疾厄以天梁權來吉會,轉子女化巨門挾雙祿一權回疾厄,又得大限命〈父母〉飛巨門祿吉交,多福當不死。汝父母之功德大矣!

注:此例引自虛回整理資料84~86頁,例24

例六. 騎車意外受傷

坤造丙辰(65)年8月午時

有一位朋友,在今年(06年)農曆五月時自行騎腳踏車,在無外力影響之下跌落,膝蓋骨碎成兩半,需用拐杖攙扶,但沒嚴重到需要開刀,醫生說需要三個多月復原期,另外手指也有扭傷。她提供的生辰是農曆65(女)年八月下午一點多生,但也不太能確定生時,說也有可能是一點以前。 但我排出盤後思索許久,無法找出出事的軌跡。 可否煩請老師幫忙定個盤?

她是學音樂的,瘦小,有一個哥哥。她目前在國外念研究所。 人給我的感覺主觀自我,剛硬,很敢講話,容易得罪人(但似乎都無心的)。 曾有一次婚姻(2001結婚,03出問題),只維繫了兩年即離婚。

答:思索了半天,似乎午時命盤較「接近」狀況。謹共參考試述!

一.瘦小:疾厄化天機忌入命,屬不胖。遷移再化巨門又忌入命,則※體型必然縮水。

二.是學音樂的:福德化貪狼忌入兄弟,逢疾厄化貪狼祿來會,有了才藝性向與執著。轉兄弟飛天同忌挾祿入財帛再逢生年祿,言此才藝緣厚並可生財。〈※注:如易疾厄為遷移,是屬根器更佳〉

三.意外膝蓋骨碎:福德化貪狼〈腿〉忌入兄弟凶對交友廉貞〈血光〉生年忌,令大限疾厄〈交友〉受破。此福德之忌衝破大限疾厄,轉而衝破流〈今06年〉年疾厄。

何以意外?乃前述身材瘦小的疾厄與遷移化天機〈騎腳踏車〉、巨門〈意外〉共忌入命有關。命宮為大限福德,受雙忌當礙。

則:本命福德傷大限疾厄,應對於本命疾厄傷大限福德。

四.2001結婚,03出問題:夫妻以巨門祿入命逢遷移化巨門忌來會,是感情容易遭劫,常逢第三者介入。

本命夫妻化巨門祿入命,則為大限命祿入本命。2001結婚,是流年夫妻重迭本命宮得夫妻祿,且流年命化巨門權又入本命,故婚。

然命宮及夫妻化雙文昌忌于父母〈大限田宅〉,轉而武曲雙忌沖原命田宅。則此武曲雙忌豈不入於2001流年疾厄?該年理應感情有礙,可能負氣結婚。

前述命及夫妻化雙文昌忌于父母,轉而武曲雙忌沖原命田宅,象亦主分離。且交友廉貞生年忌複自化忌,婚姻六位有傷,食之無味;福德又化貪狼忌入兄弟再傷婚姻六位,同床也異夢!

2002年福德見廉貞忌,此即無趣矣!

五、此人給我的感覺主觀自我、剛硬,很敢講話,容易得罪人:命坐生年天機權,福德又化巨門權入命,複以文昌忌入父母。當然自我、剛硬的形於色,容易得罪人。

六、碎骨:本命宮及大限命〈夫妻〉化雙文昌忌于父母,轉而武曲雙忌入子女。武曲屬金為骨。

謝謝您詳細的解說,獲益良多。 經尋問當事者,事實跟老師您的論斷很契合。她01年的婚姻是比較屬於一時的衝動,並沒有想得長遠,甚至她本人當時也意識到有可能會離異,加上母親強烈反對,但仍堅持結婚。 而結婚當年度蜜月時已經吵得很凶,來年(02)年就如老師所說,問題嚴重。至於是什麼問題,只說主要是個性問題。 問是否有第三者介入等情事,她則回答:她跟先生雙方都有(她說有較勁意味,因先生異性緣婚前婚後都很好)。 03年已經分居少見面,終於年底簽字離婚。

當事人想請問老師,她是否還有婚緣,在何時? 還有現在腿復原尚可,但手指的傷,加上傷後仍繼續練琴而引發肌腱炎,是否會惡化?

答:畢竟夫妻祿入命,而得福德化權來鞏固,當仍有婚緣。以餘陋見,35歲應有好婚姻。

再請問,武曲忌主傷骨,那天機忌是傷四肢? (或是筋骨?) 有何不同?

答:天機主手、手指、腳趾及頭髮。也主筋。疾厄天機忌入命,可能折磨久些。但今年(06年)踏原命疾厄,化貪狼祿照大限疾厄,轉天同忌逢生年祿照今年疾厄,小事一樁。

為何此命雖結婚但無生子,在命盤是否可找出跡象? 謝謝您~

答:福德化貪狼忌入兄弟凶對交友廉貞生年忌,轉天同挾雙忌入財帛;子女亦天同忌入財帛,三忌傷福,恐不孕。

注:此例引自虛回整理資料89~91頁,例27

例七. 聲樂家、母患癌(病情得控)

坤造甲寅年(63)2月 醜時

對於才藝方面,老師在書中第202頁就有說到,除了貪狼一星外,原來廉貞也是可主才藝。下列這命造可以說是臺灣目前年輕一輩女聲樂家中最傑出的一位。63年次農曆二月醜時。太陽巨門在寅坐命。同樣也是福德化貪狼祿于兄弟逢疾厄挾祿權又化貪狼來會。 這時財帛甲也化廉貞祿破軍權轉貪狼忌入兄弟;

答:聲樂、舞蹈比較偏向廉貞祿。

事業也化武曲權入兄弟(這權有加分效果嗎?);

答:命三方化祿、權來會,都有加分效果。

又兄弟丁轉巨門忌入夫妻又逢命天同祿照事業(夫妻本宮自化天同祿可否視為再加一祿?), 那可否再由夫妻轉忌一次? 所以又以廉貞忌入疾厄逢生年祿權,是否因為如此飛化所以成績斐然? 屬吉相?

答:兄弟丁轉巨門忌入夫妻?弄錯了吧。

是兄弟化天同權入夫妻逢命祿及自化祿,轉廉貞挾雙祿一權入疾厄會生年祿及財帛祿,強化命格。

疾厄得多祿、權吉會,轉貪狼入兄弟又逢福德祿會;再轉巨門挾諸福入命,又得交友飛來巨門祿,宜其才高、收入好、掌聲多。

兄弟宮化權祿入夫妻逢命祿及自化祿。這個命盤讓我想起您書中命例一的甲子男。 但這位甲寅女學歷高,目前讀音樂博士,是否是她運走得好? 又在去年此命的母親罹患癌症,目前是有控制住。是否是因為母親宮(兄弟)丁巨門化忌入命逢生年太陽忌,又會父母(母親福德宮)化巨門忌也入命宮,而折福?

答:此造25歲前的讀書運必有波折,可能重考或被當,乃本命父母造成第二大限父母雙忌故也。

本命父母化太陰祿、天同權入第三大限命〈夫妻〉,逢福德權及命祿、自化祿交會,計三祿兩權。轉廉貞忌挾諸吉入疾厄再逢生年祿;此刻疾厄生年祿必轉忌〈貪狼〉挾四祿兩權入兄弟又會福德祿。

兄弟既坐厚福以巨門忌入命逢交友〈考運〉祿,致令27歲起考運漸順,30-34歲勢如破竹。

其母是因命、福造成三忌大礙罹癌,有控制住的理由以前述兄弟〈命〉及父母〈福德〉所化多會會諸吉故也!

福德與遷移同屬福德三方,都與天賦和根器有關。真正天生異稟的高手,多需得此二宮的祿、權吉會。

至於命及疾厄較屬後天的興趣與性向,一樣需祿、權吉會使興趣濃厚。

除祿、權外,尤愛其忌能入福德、命、疾厄三宮,使其得持久的用心與努力,方臻上乘功夫。

注:此例引自虛回整理資料91~93頁,例28

例八.練氣功走火入魔,抑鬱症,誦經醫好

壬子農曆61 年七月某日子時生,女性!

此人曾於25歲左右練氣功走火入魔精神崩潰,憂鬱症,後念佛經三年而自愈!鬥數學理怎麼看?

答:遷移〈因果的氣數位〉以武曲忌入財帛會生年忌,疾厄以貪狼忌入福德,則福德三忌為破。

財帛的武曲生年忌既會三忌之力,乙太陽挾三忌之力入「子女」〈福德的共宗六位〉。而命以天機〈智慧星〉忌入兄弟,轉巨門〈暗曜〉入田宅遙對子女之破呈四忌。

顯見其住所環境著陰邪,最宜搬遷、長持經咒。

注:此例引自虛回整理資料97~98頁,例31

例九.意外、疾病

丁未年5月午時生。

25歲或是26歲的快農曆7月時,差點被闖紅燈的公車壓死。會沒死,因為有感受一個力量把我推倒讓我沒死,我有寫日記記著,但是目前不知丟到哪去了。

答:應該是25歲車禍,25歲流年踏原命疾厄,大限踏福德。不論大限行于何宮,大限命所化之忌與本命命宮化出之忌,兩忌落同宮則不吉〈不論是同星得雙忌或不同星各得一忌〉,或大限命所化之忌與生年忌落同宮亦不吉。

25歲流年再踏原命疾厄,以丁巨門〈暗曜,主意外〉忌回本命命宮逢生年忌成雙忌,主身體之恙;轉壬武曲雙忌入田宅〈沖大限疾厄〉。而流年疾厄〈本命福德、大限命宮〉又武曲再忌于田宅成三忌,當有重禍。唯本命福德、大限命宮、流年疾厄三盤疉一宮,正坐天梁〈壽星〉命祿解厄有功,故大難不死。

天梁屬佛、菩薩,轉壬武曲〈吃素星〉忌于田宅,理應茹長素。唯此武曲忌為命忌所破,素緣難全;但至少應吃早齋及初一、十五全素,妳吃了嗎?

命宮坐忌言業力糾纏,人生必多折磨,但業力未磨完之前保證上天不會讓妳早走一步,何況妳後福仍厚,所以還會給妳很多時間:

甲.夫妻的生年祿轉入福德會遷移祿,而福德本身亦坐命祿,則三祿加於福德。

乙.福德轉三祿入田宅又得子女〈福德的共宗六位〉飛祿來會,四祿于田宅為少見的鴻福。

妳的疾厄忌入命逢生年忌〈巨門〉,轉雙忌入田宅會福德之忌呈三忌〈武曲〉,再轉福德之忌入兄弟〈貪狼〉又逢遷移飛忌〈廉貞〉來會,四忌矣。所幸者,福厚而化難呈祥。如能吃早齋、捐血、持咒念佛、佈施、清淡飲食則更佳。

綜合上式則可能發生:意外、長瘤〈巨門、廉貞〉,肝、腎、婦科之疾〈廉貞、貪狼〉,齒、骨、呼吸器官〈武曲〉,而兄弟宮文昌忌事業,子女宮文曲忌夫妻,成兩頭見忌,還防婦疾開刀〈廉貞、貪狼、文昌〉。

是的,93年曾肝腎發炎,重達70公斤。不知開刀年份要如何推算。

答:看來妳的胖可能屬「虛胖」,是腎氣不足所致,看看中醫吧!只要強腎,我保證妳的減肥不難!

另外,像整型手術不知可替一些嗎?

答:整型手術可以讓人更討好,能增福,但不能消業。

注:上式命、福德、疾厄多忌,情緒會較不穩定,無名煩、慮,心境反復起落,有空多持咒念佛攝心定念。

胖,對你來說不是福,因為妳「疾厄忌入命」逢生年忌成雙忌,象義言需瘦及多勞碌,故少貪口腹欲及持之以恆的運動對你來說是必要的,可消病業又能減肥,如能隨運動節奏持佛號、咒語更佳。

之所以會胖,是疾厄太陰祿入夫妻故也。夫妻者,疾厄之田宅─肉體,得祿易胖。

但基本上妳的疾厄忌入命成雙忌,因此此生胖瘦差距大,也是減肥容易成功之象。如果你願意從現在開始運動,保證後年身材好看,對人生會更有信心。

上個大限和這個大限都很懂得念經持咒,但是不知為何,今年開始以來卻倦怠了,提不起精神來念經持咒。

答:要讓它成為習慣而不是像做功課。譬如走路,妳可以跟著步伐持六字大明咒。

十幾年前去針灸過一次,不是減肥針灸,但一天之中體重少了9公斤。

答:這就是腎虛而排水不良,體內多積水份。斧底抽薪之計,看中醫治好妳的腎。〈中藥的六味地黃丸值得妳參考,如配以黃耆、枸杞子熬湯共進,理應有益─僅供參考〉

注:此例引自虛回整理資料102~107頁,例34

例十.甲戌男命盤

乾造甲戌年11月卯時生,命宮癸酉坐天同。他是我道學的啟蒙老師,已作古〈58歲〉於癌症。

1.犯官跑路

40歲投資失利、經濟呈窘,41歲犯官跑路〈詐欺罪〉。

1. 以「遷移」〈社會信用〉及「父母」〈文書宮、交友財〉而言:

「父母」〈甲戌〉化太陽忌入「福德」逢「生年忌」呈「雙忌」沖「財帛」,容易與人產生金錢上的不和諧。

2.「遷移」〈丁卯〉化巨門〈是非星〉又忌入「財帛」,會前式呈「三忌」沖激而金錢糾紛四起。

以「遷移」及「父母」兩宮事關「社會信用」,三忌破「財帛」必令窘困難轉圜。《批:凡「福德」、「遷移」之破者,多天不從人願及困窘難言。》

轉「財帛」〈己巳〉以文曲〈挾三忌〉忌入「夫妻」沖「事業」。

3.「疾厄」〈戊辰〉坐貪狼「命忌」,轉天機〈挾忌〉忌入「事業」。

會前諸式則串聯令「事業」呈四忌之破,既以空乏及失信於社會,終致工作停擺。

4. 40歲踏「事業宮」〈丁醜〉,「流年命宮」坐下「本命命宮」之忌轉忌〈天機〉,必以為苦;再化巨門忌〈是非〉於「財帛」,事業上經濟大亂、周轉困難而糾紛四起,購屋戶以未履行契約而告官。

5. 41歲踏「交友宮」〈丙寅〉,「流年命宮」化廉貞忌入「子女」〈庚午〉沖「大限命宮」〈田宅〉;轉而以天同〈挾忌〉忌入「原命命宮」,人際是非轉為法律糾纏,是年即遭法院以詐欺罪名通輯。

此例即屬「遷移」、「交友」、「父母」、「子女」的串聯成破,又逢「巨門」、「廉貞」兩皆忌,起於金錢糾紛而犯官。

注:此例引自《道藏飛秘》103~105頁。

=============================

2.喉癌去世

何由58歲作古於喉癌?

此即是命忌轉忌之沖於58歲流年而喪!然僅以一轉忌之沖如何能奪人性命?乃:

一.遷移因果位坐丁巨門飛忌於財帛,遙對福德所坐太陽生年忌,是雙忌破福德。轉財帛己文曲〈雙〉忌入夫妻,又遙對本命忌〈落疾厄〉所轉天機忌於事業,三忌破福。

既三忌破福入夫妻,複見夫妻宮自化忌出,雜遢而後消散空盡!

二.則本命第一忌所入之疾厄為大限之福德,破應於本命福德。

三.57歲流年疾厄〈事業〉得本命忌所轉的天機忌而發病,次年蒙主寵召。

注:此例引自虛回整理資料111~112頁,例三十七

例十一.兄早逝于心肌梗塞

乾造辛卯年9月寅時生,命宮丙申坐文昌生年忌。

命坐文昌生年忌逢自化科,即所謂的「科、忌糾纏」,解讀星曜及化象,是此人說話喜歡咬文嚼字,真擔心他有天舌根會打結。

其長兄自軍中退伍,身壯體強,以二十餘之齡猝逝於心肌梗塞。

命理上怎麼說?

命宮丙廉貞忌入兄弟宮,言其長兄命具業力。

長兄命挾忌以乙太陰「忌出」於遷移沖命,業力果真較重〈與命宮文昌生年忌遙對成雙忌〉,人不欺則天欺。

遷移既坐長兄孽業,以庚天同再挾定業忌入福德;而長兄福德〈父母〉複以丁巨門又忌入財帛沖福德。

綜言之,其長兄業力重、福德破,又見「忌出」之無緣,宜其英年早逝。

然設若面對壽促之人,可依命理坦率直言乎?

造化弄人,徒呼奈何!

注:此例引自虛回整理資料114~115頁,例39

例十二. 肝癌

乾造戊子年八月未時

論命:不要被死公式纏住你的思維,命盤本來就自己會說話

譬如得癌症或大意外死亡,大概此人的命格必有健康方面的大破,必須在健康的相關宮位上,至少飛化累積到四忌交會才能作此斷言。否則,妄下斷語,上帝遲早會來不悅寵召。

舉例:男命戊子年八月未時生,於五十三歲發現得肝癌初期,遵醫生指示作絕對的生機飲食,改變體質到最佳狀況,次年進行手術治療,迄今四年餘而無礙。

命坐甲寅,乙太陽忌入財帛沖福德,轉壬武曲忌入疾厄,言此生可能遇上「金錢和健康」的煩惱。單一忌只能說是煩惱,實則此人於病後天天早上五點爬他家的後山近一小時,乃疾厄見忌必勞其筋骨,否則業力不消即成病痛磨我。

五十三歲大限踏交友,流年踏福德。大限疾厄〈命宮〉飛化經財帛而忌應於本命疾厄。坐于夫妻的生年天機忌沖大限的兄弟〈身體氣數宮〉,以甲又飛忌入財帛會命忌〈雙忌〉沖福德;而本命兄弟宮,再以乙太陰忌入福德,令財帛、福德線兩頭累三忌矣。

綜言,大限疾厄應於本命疾厄、本命福德應於大限福德〈疾厄〉、本命兄弟應于大限兄弟。

待五十三歲流年踏本命福德宮,得丙廉貞忌入田宅耗福,轉丁巨門忌入事業〈大限兄弟〉,沖激對宮生年忌,骨牌效應由茲而生。計得四忌當禍重。

癌之死亡率特高,何能逃過此劫?必有其福厚之處!

一.福德以丙天同祿入遷移照命。

二.田宅得廉貞命祿與貪狼生年祿,轉丁巨門忌入事業逢疾厄辛巨門祿來會〈三祿〉,轉戊天機忌入夫妻複得兄弟乙天機祿再會〈四祿〉。祿為福,福厚當離劫。

此命論福,祿多忌也重,逢劫能離劫。如無多祿福厚,早就去吹山頭野大朔風。

注:此例引自虛回整理資料118~119頁,例41.2

例十三. 借盤論父病亡

乾造丁巳年10月辰時

「忌轉忌」會成雙忌之沖者,銳不可當

男命,今年二十九歲未婚,丁巳年十月辰時生,命坐丁未天梁。

今年農曆七月喪父,父壽五十七歲,未及一甲子即腎癌歸西,命理有征乎?

命坐丁巨門會生年呈雙忌于夫妻宮,大限踏之;轉乙太陰飛雙忌入父之疾厄〈財帛宮〉得生年與命雙祿。

上式即所謂的「祿隨忌走」,言其父疾得雙祿而疏於健檢,一旦發病仍亂投止痛成藥,得過且過而成重症,必於此限內發生。

此「忌轉忌」會成雙忌之沖於今年流命,當禍重。

然以命喪於癌豈止於雙忌之害乎?非累四忌而不可得!

父命戊天機化忌入遷移沖命,轉癸貪狼忌飛入子女;父疾厄〈財帛宮〉亦癸貪狼同飛忌入子女而得雙忌,轉甲太陽雙忌化入事業,遙對夫妻宮巨門雙忌呈四忌之破。

今年既得太陰雙忌沖流命〈福德宮〉,是視同承受四忌之沖。七月踏田宅〈父之福德宮〉,再以庚天同化忌飛入流命,令流命承受五忌之害。則父命、父疾、父福于此刻盡破,宜其亡父。

實則去年底父常腰痛,自服來路不明的中藥丸〈可能含類固醇〉,而得緩痛。持續至今年六月以大量服此中藥仍不能止其痛,方就診於醫,事遲矣。

注:此例引自虛回整理資料120~122頁,例42

例十四. 防婦科疾病或剖腹產、不孕症

坤造丙辰年2月 辰時

生年忌和命忌糾纏代表什麼?

生年忌坐命宮代表什麼含義?逢命幹化忌入本子女宮,轉化忌複入本命宮,代表什麼?

而生年祿入本田宅宮轉自化忌,代表什麼?

女命國曆65年陰曆二月辰時盤如此狀況。

答:生年忌坐命宮代表執著、固執、記恨,最易自尋煩惱,人生較不快樂。命挾忌飛入子女宮:

一.防婦科疾病或剖腹產、不孕症。二.教子偏執無方或過溺愛。

子女轉忌複入命宮,言欠子債。子女健康有問題或子女頑劣難教,少有子福。

生年祿入本田宅宮逢自化忌,言有家庭福,需珍惜,否則隱藏敗筆。或雖得家庭福,恐暗耗不少。或敗後再成。

注:此例引自虛回整理資料132~133頁,例48

例十五. 甲午年男命盤

1. 無孕、妻子禍亡

乾造甲午年8月巳時生。

一.妻無孕,領養一子。

二.妻年歲較長、茹素,50歲時妻因車禍去世。

三.46、52歲皆病瀕臨死亡邊緣,弄成瘦骨如柴。

為何無孕?命盤「子位」為下陰,大凡男命不喜見太陽忌、女命不喜見太陰忌,防生殖系統有問題。

本命以命戊天機及疾厄乙太陰成雙忌入夫妻,轉丙廉貞雙忌化入田宅;

而子位財帛宮坐生年太陽忌,又以丙廉貞再忌入田宅。三忌之破足令子位太陽忌更惡,精蟲不足無以為孕。

女命子位見太陰忌,防生殖系統有虛寒不孕問題。

妻年紀較長,乃夫妻宮得天機命忌故也,茹素亦與天機忌之執著宗教有關。

注:大凡夫妻宮坐『天梁或天機、巨門、太陽、太陰等星曜見忌』,配偶年齡總是大於一般的婚姻年歲差距。

50歲時妻為何車禍去世?大限踏事業〈妻之遷移宮〉壬武曲忌入疾厄,轉乙太陰會命忌成雙忌入夫妻,是大限命與原命沖激於婚姻為苦;夫妻複以丙廉貞挾雙忌化入田宅,而田宅正沖的子位生年太陽忌,又以丙廉貞再忌入田宅呈三忌,喪妻必苦。

太神奇啦。恩師,學生剛想請教車禍的論斷思路,老師就提供了一例,真是不可思議!!

這例恩師主要從此人分析妻子車禍。不知能否從妻子角度分析一下?看遷移同時是否考慮此人妻子的田宅宮?

答:是否考慮此人妻子的田宅宮?此語我真不解!車禍與田宅宮又何關聯?

恩師,原來觀念錯誤!學生以為車禍和田宅有關。

車禍的條件,除本身之命、福德、疾厄等組合於先天上就有缺陷而容易招災、病外,餘則再觀其外在條件的遷移、子女、夫妻等吉凶。遷移者,際遇位。子女者,福德的共宗六位。夫妻者,出外運〈遷移的事業宮〉。

大凡車禍、意外死亡,至少須見天機〈驛馬、車輛〉、巨門〈暗曜〉、廉貞〈血光〉、天同〈福星化忌禍重〉等化忌。〈待續〉

恩師講解豁然開朗,期待繼續,50歲癸未年去世,流年如何結合先天命格分辨此車禍呢?

前談甲午年男命,其妻亡于車禍,應以放眼觀格局則較易明白。

此命之命宮、疾厄、遷移三宮所化,終交破于田宅,有家庭凋零之象;

除己身重病命危之外,喪妻、無子息〈領養一男非己出〉等厄臨門是學理範圍的事。

其妻亡于車禍,是屬明確的家庭凋零之象,不需刻板的由夫妻的相關宮位去追根究底:

一、命宮〈命盤太極點〉戊天機化忌入夫妻,疾厄宮〈家運〉乙太陰又化忌入夫妻,雙忌。此一、六交破不吉,必見晦吝。

二、遷移〈因果際遇位〉以甲太陽逢生年忌呈雙忌於財帛沖福德,福不足。

三、夫妻與財帛各得雙忌,轉兩丙則飛四忌入于田宅破其家庭,如何不凋零?此象如不傷人口〈含己身〉,亦恐需大破其財〈庫破〉方可抵消大災。

四、此命向生年忌沖〈向子位生年太陽忌〉之住所,一住就超過二十年,長期浸淫於不利於命的惡劣磁場內,豈不生咎?

注:疾厄所化之忌入于夫妻〈疾厄的田宅─肉體〉或忌入事業沖夫妻,身材屬瘦。此命疾厄忌于夫妻又逢命忌,雙忌宜其得病而後瘦骨如柴。

注:此命財帛坐生年太陽忌,轉而飛忌入田宅,田宅得忌而私心必重〈沖交友三方〉,平常吝於佈施,凡事算計于功利〈財帛坐忌執於金錢〉。人生乏「善」可陳,業力則畢縷分明。

注:此例引自虛回整理資料137~140頁,例52

2.46歲罹胰臟發炎化膿,福厚救命得貴人

乾造甲午<43>年8月巳時,46歲罹胰臟發炎化膿

1.「疾厄」〈乙亥〉化太陰忌入「夫妻」〈丙寅〉,轉而廉貞〈挾忌〉忌入「田宅」。

2.「兄弟」〈丁卯〉〈身體運〉化巨門忌入「命宮」,而「福德」〈庚午〉〈果報宮〉則化天同忌入「遷移」〈果報宮〉。合之令「命宮」、「遷移」一線呈兩頭見忌的「雙忌」。

3. 轉「遷移」〈甲戌〉化太陽〈挾雙忌力〉忌入「財帛」逢太陽「生年忌」,呈「三忌」沖「福德」矣。

4.「財帛」〈丙子〉既坐「生年忌」,當作再轉忌,化廉貞〈挾三忌〉亦忌入「田宅」〈二度轉忌〉。

5. 合1+4式,「田宅」匯成「四忌」呈破。凡病疾之惡者化入「田宅」收藏宮,必然困厄時間長,還恐拖上後遺症〈實則本造日後病情兩度復發終亡身於52歲〉。

6. 以「本命疾厄」串聯對應於「大限疾厄」〈兄弟〉與「流年疾厄」〈遷移〉共破;而46歲「流年命宮」〈兄弟〉化忌入「本命命宮」必苦,故而斯年發病。

批:凡「疾厄」破于「田宅」者,象主肉身將腐而掃地出門。

經長庚群醫緊急開刀並待加護病房兩個月而後轉普通病房一個月,終逃離鬼門關,幸運的治癒返家。

1.「遷移」〈甲戌〉〈果報宮〉〈流年疾厄〉化廉貞祿入「田宅」逢廉貞「生年祿」,呈「雙祿」。

2.「兄弟」〈丁卯〉〈流年命宮〉化太陰祿入「夫妻」,而「疾厄」〈乙亥〉化天機祿亦入「夫妻」,呈「雙祿」。

轉「夫妻」〈丙寅〉化廉貞〈挾雙祿〉又忌入「田宅」。

3. 合1+2式,則匯「四祿」厚福于「田宅」收藏宮,乃「流年命宮」與「流年疾厄」其福仍穩當,宜其逃離鬼門關。

批:凡多祿厚福化入「田宅」收藏宮者,易得「福、祿、壽」;反之,多忌重業入之「田宅」收藏宮者,常退財、災病,家運不興。

最忌「果報」之宮破于「田宅」,屢屢見其「丁財凋零」。

注:此例引自《道藏飛秘》165~167頁。

例十六. 21歲遇血光之災的命理

譬如乾造甲午〈43〉年9月午時生

父母因房地與鄰居糾紛結怨,令本造於21歲該年手臂遭仇鄰刀傷。

1.「大限」踏「父母宮」〈己巳〉,以文曲忌入「遷移」〈甲戌〉沖命;轉而太陽忌入「交友」又逢「生年忌」,雙忌為破,緣起于「父母」的與鄰人結怨。《批:凡「大限」所化呈雙忌沖激於本命「命宮」者,此限必然有晦。》

2. 本命「福德」〈庚午〉以天同忌入「大限福德」〈田宅〉、而本命「子女」〈丁醜〉〈意外位〉亦以「巨門」〈是非星〉忌入「田宅」,雙忌激蕩於家門。

轉「田宅」〈辛未〉以文昌〈挾雙忌〉忌入原命「命宮」,煩心之象。合於1式則呈四忌激蕩於本命的「命宮」與「遷移」,踏此「父母大限」,豈能無咎?

3. 子女的「巨門」忌入田宅逢「自化祿出」,亦主外在而來的是非入宅,此為田宅遭劫而後我失彼得的「祿忌成雙忌」,最容易結仇生怨。

4. 而大限的「子女」〈福德的共宗六位〉為本命的「夫妻宮」〈疾厄的田宅〉,以廉貞〈血光星〉又「忌入命宮」,會以上諸式令「命」、「遷移」計呈「五忌」之破。轉天機〈手〉〈挾五忌〉忌入原命的「疾厄宮」。

5. 21歲流年踏「夫妻宮」,則為「流年命宮」共「大限命宮」破於「本命命宮」,是晦極之象,故而何能免於恙?

以「本命田宅」之破轉成「流年交友」,而串聯沖激於「本命交友」,故而斯年禍起于父母與鄰人結怨而身受其害。

6. 凡論所有事於「天、地、人」三盤間,皆以「對等宮位」作為三盤的論事「對應點」,則生事的時間自然就會呼之欲出。

注:此例引自《道藏飛秘》61~62頁。

例十七. 五舅媽車禍

坤造丁未〈56〉年亥時生。五舅媽〈占「事業」宮〉,2005年車禍住加護病房近月,右半身手足不仁近殘。

1. 五舅媽的「子女宮」〈父母〉〈戊申〉化天機忌入「遷移」〈意外位〉〈癸醜〉,轉而貪狼〈挾忌〉忌入「本命子女」〈意外位〉。

2. 五舅媽的「遷移」〈夫妻〉〈乙巳〉坐巨門〈意外星〉雙忌,化太陰〈挾雙忌〉忌入「財帛」〈癸卯〉〈沖福德〉,轉而貪狼〈挾雙忌〉亦忌入「本命子女」。

3.「本命子女」匯成四忌,沖於「大限命宮」;而往上逆推其「財帛」匯多忌沖「福德」,即沖於2005「流年命宮」。

4. 五舅媽其福既破,又見其「疾厄」〈兄弟〉〈丙午〉以廉貞〈血光星〉「自化忌出」,當生晦於血光之災。而其「遷移」坐巨門雙忌,則容易破相傷殘於表。《批:凡「遷移」或「父母」得雙忌者,必多顛沛與天不從人願;重者早亡或破相、帶疾延年等。》

注:此例引自《道藏飛秘》62~63頁。

=============================

1. 五舅媽的「子女宮」〈父母〉〈戊申〉化天機忌入「遷移」〈意外位〉〈癸醜〉,轉而貪狼〈挾忌〉忌入「本命子女」〈意外位〉。

2.「五舅媽兄弟」〈庚戌〉〈田宅〉〈身體運〉化天同〈福星〉忌入「福德」〈己酉〉〈果報宮〉,轉而化文曲忌〈挾忌〉入「財帛」,則「財帛」、「福德」兩頭呈「雙忌」傷果報。

3. 而〈追〉「五舅媽遷移」〈乙巳〉〈夫妻〉〈意外位〉坐巨門〈意外曜〉「雙忌」,存在了業障,化太陰忌〈挾雙忌〉入「財帛」沖「福德」。匯上式於「財帛」呈「四忌」沖「福德」果報宮,則五舅媽必然業重而損於健康。

3. 追忌而後可以轉忌,「五舅媽遷移」所化既令「財帛」〈癸卯〉呈「四忌」,當轉而化貪狼忌〈挾四忌〉入「子女」〈意外位〉。

4.「五舅媽福德」〈癸醜〉〈遷移〉化貪狼〈腳〉忌再入「子女」,匯上式呈「五忌」,轉而化太陽〈頭〉忌〈挾五忌〉入「事業」〈辛亥〉,即見文昌「自化忌出」。

5. 凡所有病厄呈多忌之破串連於「遷移」或「父母」及「自化忌出」者,容易留下「遺憾於表」的後遺症。故而五舅媽車禍傷頭而後有些不良於行的後遺症。

6. 何以發生於2005年?乃「本命遷移」〈五舅媽福德〉凶應於「大限遷移」〈子女〉,亦串連凶應於「流年遷移」〈財帛〉故也。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

=============================

例十八. 長伯父健康長壽

乾造辛卯〈40〉年8月巳時。此命造的「長伯父」壽至九十有三,沒有。不良嗜好,無疾而終。何德坐擁斯壽?命理如何說?

陋造「命宮」〈壬辰〉坐貪狼,長伯父借「命宮」〈父母的兄弟〉為用。

1.「福德」〈甲午〉坐「廉貞、天相」,「天相」壽星得本宮廉貞自化祿為吉。則福德「壽鄉」獲「壽星」坐下祿地,得其一喜。

2.「遷移」〈戊戌〉〈果報位〉化「貪狼」〈壽星〉祿入「命宮」逢「疾厄」〈己亥〉飛來貪狼權會,而「父母」〈癸巳〉坐巨門「生年祿」,也以貪狼〈挾祿〉忌入「命宮」,得「雙祿一權」之會拱;轉「命宮」〈壬辰〉化武曲〈挾二祿一權〉還忌入「遷移」,又逢「疾厄」〈己亥〉飛來武曲祿會,則「遷移」〈果報宮〉獲壽星「三祿一權」串聯呈吉,得其二喜。

「遷移」〈戊戌〉得吉,轉以天機〈挾三祿一權〉忌入「子女」逢「田宅」〈乙未〉化來天機祿會。則「肉體」之福喜獲與「收藏宮」交吉,增益其壽矣。

3.以「福德」、「遷移」兩壽鄉得喜,複以「田宅」坐擁天梁壽星命祿,宜其高夀。《批:凡「田宅三方」得「壽星」化祿權坐下者皆得壽吉。》

注:此例引自《道藏飛秘》80~81頁。

例十九. 己巳男命盤

1. 父健康長壽

乾造己巳〈18〉年5月午時生。命造其父享壽99,是福壽人果報好。

1.「父疾厄」〈財帛〉〈壬申〉化天梁〈壽星〉祿入「子女」〈癸酉〉〈果報宮〉,逢「父夫妻」〈兄弟〉〈乙亥〉化來天梁權會,壽星得吉化於壽鄉。《批:「夫妻」為「疾厄」的田宅─色身的「收藏宮」。》

2.轉「子女」化貪狼〈壽星〉〈挾祿權〉忌入「遷移」〈果報宮〉,逢「父田宅」〈事業〉〈戊辰〉化來貪狼祿共「生年權」呈二祿二權於「遷移」壽鄉。《批:1+2式匯得兩壽星吉化於兩壽地,福庥厚矣。此「疾厄」與「田宅」收藏宮以壽星交緣吉會,正是肉身可以久常。》

3.轉「遷移」〈庚午〉以天同〈益壽星〉〈挾二祿二權〉忌入「原命疾厄」,又逢天同命祿及「父命宮」〈丁醜〉及「父福德」〈丁卯〉化來天同雙權吉會,計累三祿四權於色身之宮,宜其老當益壯。《批:本造其父一舉累三壽星化祿、權,宜其享高夀。》

注:此例引自《道藏飛秘》81~82頁。

=============================

2.官非的災禍

乾造己巳〈18〉年5月午時生。

此命造踏「財帛大限」42歲時,因不動產糾紛上法庭,43歲官非定讞以侵佔罪入獄半年餘。

1.「交友」〈己巳〉以文曲忌入「夫妻」,逢「生年忌」呈「雙忌」沖事業〈沖運氣位〉。

2.「遷移」〈庚午〉化天同忌及「田宅」〈丁卯〉亦以巨門忌入「疾厄」〈辛未〉呈雙忌,轉而化文昌〈挾雙忌〉忌入「事業」〈戊辰〉,又逢「命」〈丙子〉及「福德」〈丙寅〉飛來「廉貞」雙忌。

則「事業宮」計匯入四忌為破〈追忌手法〉。《批:此式「遷移」與「田宅」共破,即存在「家道不興」、「丁財凋零」象。》

3. 1+2式呈六忌破於「事業」、「夫妻」一線。

4. 凡「遷移」與「交友」兩宮的多忌沖激必生是非,其串聯於「命」、「福德」、「田宅」、「疾厄」共破,故得於不動產糾紛的官非。

此「多忌呈破」又逢「巨門」〈是非星〉、「廉貞」〈法律星〉皆忌,宜其法律興頌;串聯呈破於「遷移」現窘,故而官非敗訴。

以其「疾厄」受制,入獄而失其自由之身。

5. 以其「大限福德」〈夫妻〉嚴重受破而串聯對應於「本命福德」,當煩極;而「大限事業」〈命宮〉則凶應於「本命事業」、「大限疾厄」〈田宅〉亦凶應於「本命疾厄」,禍起斯限,理當顯矣。

6. 42歲流年踏「本命夫妻」宮,則「流年事業」〈福德〉會同「大限事業」〈命宮〉凶應於「本命事業」。適為「流年福德」〈命宮〉會同「本命福德」而衝破於「大限福德」〈夫妻〉,故於是年官非興訟。

7. 43歲以「流年疾厄」〈遷移〉串聯呈多忌之破忌入「原命疾厄」,斯年當晦極!

乃以「遷移」忌入「疾厄」呈破者,非「是非纏身」即為「意外系禍」,宜其斯年入獄而失自由之身。

注:此例引自《道藏飛秘》102~103頁。

=============================

3.晚年尿毒癥亡身

乾造〈1929〉己巳年5月午時生。晚年財產破盡,貧病交加、拒絕洗腎而尿毒亡身〈61歲〉。

1.「疾厄」〈辛未〉化文昌忌、「福德」〈丙寅〉〈果報宮〉化廉貞〈毒素〉忌,兩宮雙化忌入「事業」又逢廉貞「命忌」及遙對於「夫妻」所坐的文曲〈泌尿〉「生年忌」,匯呈「四忌」大破,此即「果報傷身」的病苦象。

2.「事業」〈戊辰〉承「四忌」之破,轉而化天機忌〈挾四忌〉入「兄弟」〈乙亥〉〈身體運〉,即見化太陰〈泌尿〉「忌出」〈挾四忌〉到「交友」。

3. 以「本命命宮」會「大限命宮」〈疾厄〉呈多忌共破於「事業」,知此限必有健康問題;終以多忌的「忌出」到61歲的「流年命宮」〈交友〉而亡,忌出消散而亡。

4. 此即「命宮」、「疾厄」與「福德」匯多忌共破,複見「忌出」煙消霧散,標準的死亡象。以「文曲」加「廉貞」串連多忌,故與尿毒癥有關。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

例二十. 苦命女

1. 夫得腦癌亡身

坤造甲午〈43〉年12月亥時生,命宮丙寅天同、天梁。

此造婚姻不美,晚近夫得腦癌亡身,緣何?

1.「田宅」〈己巳〉以文曲忌入「父母」,「遷移」〈壬申〉以武曲亦忌入「父母」呈雙忌〈沖「疾厄」─家運〉,此即「家庭」與「果報」相戰,造成「丁財凋零」象。

2. 轉「父母」〈丁卯〉化巨門〈挾雙忌〉忌入「夫妻」;而「福德」〈戊辰〉坐太陽「生年忌」,以天機〈挾生年忌〉忌入「事業」,令「夫妻」、「事業」一線匯呈三忌。

3. 合1+2式,串聯釋象為家道中落、丁財兩虛。此將傷財、傷夫,故而經濟差,至今55歲仍以租屋過日,以及晚近夫腦癌亡身。《批:此業力之重除令家道不興的傷財、傷夫外,日後仍恐將傷己、傷子。》

注:此例引自《道藏飛秘》88~89頁。

2. 己身已洗腎13年

何以己身已洗腎13年?

1.「命宮」〈丙寅〉以廉貞〈血光、發炎、毒素〉忌入「子女」,其「疾厄」〈癸酉〉又化來貪狼〈肝、膽、腎、腿〉亦忌入「子女」〈福德的共宗六位〉。

2.轉「子女」〈乙亥〉化太陰〈挾雙忌〉忌入「財帛」〈甲戌〉,即見乙太陽〈挾雙忌〉忌出於「福德」呈大破。

3.前述「遷移」、「福德」所化串聯破于「夫妻」、「事業」一線〈雙忌〉;而其「命宮」與「疾厄」所化又串聯沖激於「福德」。合二式匯成「四忌」大破,宜其13年來洗腎度日。《批:「福德」宮為二式串聯沖激的關鍵點,這也是「追忌」的手法,組合了禍端因緣。》

注:此例引自《道藏飛秘》89~90頁。

例二十一. 48歲亡於腦溢血

乾造戊子〈1948〉年7月亥時生,命宮辛酉坐武曲、七殺。48歲猝死於重度腦溢血。何以英年早逝、亡於腦溢血?

「福德」所化「破敗忌」會天機「生年忌」呈「五忌」破于「田宅」

〈甲子〉收藏宮,轉而化太陽〈挾五忌〉〈頭、眼、心血管〉入「父

母」。沖激于「大限田宅」<疾厄>。則「本命田宅」串連凶應于「大限田宅」<疾厄>,而「本命疾厄」串連凶應於48歲「流年疾厄」<子女>。

批:此即可視為以「五忌」令「疾厄」呈「忌出」而致死亡肉身消散。

「遷移」〈果報宮〉〈乙卯〉化太陰忌入「疾厄」,遙對於前述「父母」

的太陽「五忌」,則果報匯「六忌」呈大破,此其「福澤破盡」,宜其壽促。批:此即典型「田宅」與「福德」兩三方,以「凶化交破」者的「孤、貧、夭」相。

注:此例引自《道藏飛秘》142~144頁。

例二十二. 43歲罹癌亡身

乾造<1965>乙巳年8月午時生。家道不興,父三十余歲即病疫,而本造43歲亦罹癌亡身。

1.「遷移」<乙酉>,<果報宮>化太陰忌入「命宮」<己卯>又逢太陰「生年忌」,呈「雙忌」,轉而化文曲忌<挾雙忌>入「疾厄」。此即業力重,容易天不從人願與礙于健康,事實上本造年輕時事業百變波折,而壯年罹癌亡身。此「遷移」破「疾厄」者,多天不從人願或病業加身。

注:凡「遷移」、「福德」、「子女」<果報宮—引申為無形世界>化忌或轉忌逢「巨門」、「太陰」兩暗曜呈「雙忌」<或以上>者,容易「撞邪」、「著煞」、「邪祟」等。此為前賢所述,筆者姑妄言之。

2.「福德」<辛巳><果報宮>化文昌忌入「父母」,匯於前式令「父母」、「疾厄」一線呈「三忌」之破。

3.「田宅」<壬午><收藏宮>化武曲忌再入「疾厄」<丙戌>呈「四忌」,轉而化廉貞<血光、發炎、毒素、癌症>忌<挾四忌>還入「田宅」,則其「遷移」、「福德」兩果報宮串連呈破於「疾厄」、「田宅」,儼然「祖有餘殃」、「家道不興」的顛沛凋零。以其果報串連「疾厄」、「田宅」呈多忌共破,是為福薄肉身不永<破收藏宮>象,故而英年癌亡。

4. 何以亡於43歲?以「本命田宅」串連凶應于「大限田宅」<命宮>,43歲「流年疾厄」<田宅>凶應於「本命疾厄」故也。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

例二十三. 56歲動口腔癌手術

乾造〈1955〉乙未年2月巳時生。56歲動口腔癌手術,狀況尚好。

1.「兄弟」〈乙酉〉〈身體運〉化太陰忌入「疾厄」逢太陰「生年忌」呈「雙忌」;而「福德」〈戊子〉〈果報宮〉化天機忌入「父母」,令「父母」、「疾厄」一線匯呈「三忌」。

2. 轉「父母」〈丁亥〉化巨門〈瘤、癌〉忌〈挾三忌〉入「子女」〈果報宮〉;而「遷移」〈庚辰〉〈果報宮〉坐廉貞〈毒素〉「命忌」,亦化天同忌〈挾命忌〉入「子女」匯呈「四忌」。

3. 則「本命遷移」凶應於「大限遷移」〈父母〉,56歲「流年子女」〈父母〉凶應於「本命子女」。

4. 以其忌坐「遷移」為「忌出」,其「疾厄」也見「自化忌出」,故而切股肉填補手術傷口。

5. 何以手術後狀況不差?「父母」〈辛巳〉坐天機「生年祿」與「命權」,化巨門忌〈挾祿權〉入「子女」〈果報宮〉,逢〈追〉「疾厄」〈辛巳〉化來巨門祿會,加諸「子女」本宮坐天同「命祿」呈「三祿一權」。此其身體上的果報尚厚。

6. 追祿而後可以轉忌,「子女」〈癸未〉〈果報宮〉得「三祿一權」,化貪狼忌〈挾三祿一權〉入「財帛」,又逢〈追〉「福德」〈戊子〉〈果報宮〉化來貪狼〈壽曜〉祿會,計匯「四祿一權」矣。此「福德」與「疾厄」交吉為福,當然容易「遇難呈祥」。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

例二十四. 次子多次車禍

乾造〈1943〉癸未年8月午時生。其次子多次車禍,胸、腿、手骨都斷裂過,多次進住加護病房而後死裡逃生。

1.「次子子女」〈交友〉〈庚申〉〈意外位〉化天同忌入「命宮」,會「遷移」既坐的太陰〈暗曜〉「命忌」呈「雙忌」;而「遷移」〈辛酉〉既坐太陰「命忌」,必然化文昌忌〈挾雙忌〉入「父母」。

2.〈追〉「次子兄弟」〈疾厄〉〈身體運〉〈壬戌〉既坐貪狼〈腿〉「生年忌」,化武曲〈骨〉忌〈挾生年忌〉亦入「父母」令「父母」、「疾厄」兩頭見忌呈「雙忌」。匯於上式,則「父母」、「疾厄」兩頭呈「四忌」。

3. 追忌而後可以轉忌,轉「父母」〈丙辰〉化廉貞〈血光星〉忌〈挾四忌〉入「子女」〈意外宮〉,此言次子將有血光之災,恐生斷腿〈貪狼忌〉、骨折〈武曲忌〉之厄。

4.「次子遷移」〈福德〉〈丁巳〉〈意外位〉化巨門〈意外曜〉忌入「財帛」〈癸亥〉,轉而化貪狼又還忌入「疾厄」。匯於上述諸式,則「疾厄」串連得「五忌」。

5. 綜合之,次子的「遷移」、「子女」意外位與「兄弟」身體運,串連巨門、廉貞、天同、貪狼、武曲等曜化多忌呈破,果真業重而數度車禍傷及胸腿等骨折。以其多忌忌入「子女」〈甲子〉逢廉貞「自化祿出」呈「加倍之損」,無怪乎身上刀疤累累。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

例二十五. 小兒麻痹

坤造〈1959〉己亥年3月醜時生。長相美,是小兒麻痺拄杖的殘障者。

1.「子女」〈丙子〉〈果報宮〉既坐巨門「命忌」,化廉貞忌〈挾忌〉入「財帛」,遙對於「福德」〈果報宮〉所坐文曲「生年忌」呈「雙忌」;而〈追〉「遷移」〈癸酉〉〈果報宮〉又化貪狼〈腿〉忌入「財帛」匯呈「三忌」,此言其果報差。

2.追忌而後可以轉忌,「財帛」〈乙亥〉得「三忌」破「福德」果報差,轉而化太陰忌〈挾三忌〉入「疾厄」〈甲戌〉,此即果報差而生病厄,即見化太陽忌「忌出」到「父母」〈表像宮〉,兩頭呈「四忌」之破,故而小兒麻痺殘疾形於外表矣。

3.上述象義非僅止於殘疾,以其果報之破涉入「子女」與「疾厄」兩宮,故亦存在「不孕症」的無育子女象。

注:此例引自師公《壽元與健康》。

隆重推出:

梁若瑜老师 命理系统丛书(1-3),欢迎传阅

1.飞星紫微斗数(专论四化)

2.飞星紫微斗数(十二宫六七二象 广义的基础论断诀)

3.飞星紫微斗数(道藏飞秘)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button