Tử vi

Lưu niên

Lưu niên, chính là mỗi một năm sau khi sinh, theo năm âm lịch mà biến hóa, xem tình huống một năm cát hung.

Xem lưu niên có hai lưu phái, một là lấy cung tiểu hạn xem, hai là lấy cung có địa chi lưu niên để xem. Phần lớn lưu phái chỉ lấy cung có địa chi lưu niên tinh tình làm chủ để xem lưu niên cát hung, không xem cung tiểu hạn. Bản thân linh cảm cùng thực tiễn kinh nghiệm phát hiện: Tiểu hạn, lưu niên nên tổng hợp xem, cung tiểu hạn xem dấu hiệu, thiên về nhân tố nội bộ, chủ yếu biểu hiện tin tức bản thân, thể nội, như về bệnh tật, tai ách, tâm tính, hành vi, tiếp theo mới là sự nghiệp tài vận và gia đình có quan hệ; lưu niên đoán thực tế, thiên về nhân tố ngoại bộ, chủ yếu biểu hiện hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đối với mình, như đơn vị, gia đình, người nhà và quan hệ cấp trên, người nhà, vì vậy mà ảnh hưởng bản thân sự nghiệp, tài vận, hôn nhân, lên chức, giáng chức, bị phạt, phá tài. Ví dụ như, xem lưu niên, trước xem tiểu hạn cung, nếu hung, chủ bản thân năm đó bất lợi; lại xem có lưu niên lưu sát hung tinh cùng Hóa Kị nhập cung tiểu hạn không, nếu nhập, chủ càng hung; lại xem cung Thái Tuế, nếu cung Thái Tuế cũng hung, thì chủ đại hung, bản thân tai ách khó tránh khỏi.

Lưu niên cụ thể cái nhìn và đại nạn cơ bản như nhau, cũng là đem cung tiểu hạn, lưu niên coi như mệnh cung lại nghịch hành mười hai cung, sau đó lấy tinh tình cùng lưu niên Tứ hóa kết hợp lại xem năm đó bản thân và lục thân tao ngộ. Cần chú ý chính là: Tiểu hạn là lấy Nguyệt Nhật khi sinh là bước ngoặt, bình thường đều vượt hai năm, ví dụ như sinh vào giờ Thìn ngày 5 tháng 6 năm 1990, như vậy từ lúc mới sinh ra đến giờ Thìn ngày 5 tháng 6 năm 1991 là một năm tiểu hạn, đến giờ Thìn ngày 5 tháng 6 năm 1992 là hai năm tiểu hạn, còn lại suy ra. Kết quả mỗi một tiểu hạn cát hung đều phải xem thêm hai năm Thái Tuế, một tiểu hạn hai năm Thái Tuế năm cát hung sẽ có khả năng khác biệt. Lưu niên Thái Tuế pháp tắc sẽ không vượt năm.

Xem lưu niên Tứ hóa, hết thảy có năm sinh, đại nạn, lưu niên ba tổ Tứ hóa, khá phức tạp. Bình thường, lưu niên chỉ xem đại nạn và lưu niên hai tổ Tứ hóa, không xem Tứ hóa năm sinh, nhưng khi Tứ hóa năm sinh bị lưu niên Tứ hóa xung thì cần chú ý tác dụng.

Tiểu hạn, lưu niên và đại nạn, rơi vào cung nào, cát hung đầu tiên ứng với cung đó đối ứng nguyên cục loại thần. (loại thần tức là cung đó đại biểu lục thân và hạng mục công việc, như cung Phụ mẫu đại biểu Phụ mẫu, cung Tử tức là con cái, cung Quan lộc đại biểu sự nghiệp). Cho nên, Đại tiểu hạn chỗ chủ sự tình và nguyên bàn cung loại thần có quan hệ.

Lưu niên lưu tinh khá nhiều, trong đó có lấy Thiên can lưu niên làm chuẩn tra ra lưu xương, lưu khúc, lưu dương, lưu đà, lưu hỏa, lưu linh, lưu mã cùng lưu niên Tứ hóa; còn có lấy lưu niên địa chi làm chuẩn tra ra lưu niên tương tiền 12 tinh, lưu niên tuế tiền 12 tinh. Lưu tinh cát hung ứng với ai thì lấy lưu tinh nhập tiểu hạn mệnh, Huynh, Phối…

mười hai cung để đoán. Nếu lưu tinh xung khởi nguyên cục sát tinh, thì lực lượng tăng cường lẫn nhau, suy đoán lưu niên coi đây là đầu mối biến động then chốt.

Lưu niên tiêu điểm vấn đề vẫn là theo dõi Hóa Kị, Hóa Kị lạc cung và xung cung có nhiều tình huống đặc thù, biểu thị mệnh chủ đối với nhân sự cung đó cần đặc biệt để ý, nhưng không nhất định hung, cung cát chủ có động tác, cung hung chủ có hung biến. Lưu niên Hóa Kị thủ chiếu lưu niên tiểu hạn cung, đại nạn cung và nguyên cục mệnh cung đều chủ năm đó có chỗ đặc thù. Xem Hóa Kị và tiểu hạn pháp cùng lưu niên Thái Tuế pháp hơi có khác biệt, tiểu hạn pháp xem cung chứa Hóa Kị, Thái Tuế pháp xem Hóa Kị xung cung. Nếu đại nạn Hóa Kị trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, lưu niên Hóa Kị cũng trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, tám chín phần mười là đại hung. Lộc Kị cùng cung hoặc đối xung, càng kịch liệt, cát giảm cát, hung càng hung, Hóa Lộc đại biểu nhân sự cát, Hóa Kị đại biểu nhân sự hung. Đại nạn Hóa Kị tại lưu niên cung vị nào, thì nhân sự đại biểu cung vị đó thường trở thành tiêu điểm chuyện phát sinh trong năm đó. Lưu niên cung Tật ách hoặc đối cung vừa là cung đại nạn chứa Hóa Kị, năm trị dễ có đại sự phát sinh. Lưu niên làm Hóa Kị nhập đại nạn mệnh dời tuyến hoặc Tài phúc cũng là đặc thù lưu niên pháp.

Lưu niên cát hung cần cùng mệnh cục và đại nạn kết hợp lại xem thêm, nhất định phải xem mệnh cục và đại nạn tổng xu thế, nhất là xem đại nạn xu thế để luận. Đại nạn cát, lưu niên cát, thì càng cát; đại nạn cát, lưu niên hung, năm này không xấu quá; đại nạn hung, lưu niên cát, năm này không hung; đại nạn hung, lưu niên hung, năm này đại hung. Lưu niên tiểu hạn hung chắc chắn sẽ có tai, chỉ bất quá tai lớn tai nhỏ mà thôi. Đại nạn nửa cát nửa hung, tiểu hạn lưu niên hung thì thiên về một bên, hung. Cung tiểu hạn không tốt, lưu niên Thái Tuế lại không tốt, đại hung.

Năm nào tốt? Tổ hợp sao tiểu hạn hoặc lưu niên tốt, lại tuyến phụ tật lưu niên tiểu hạn không có sát tinh xâm phạm mà có cát tinh sẽ tốt, gặp tuyến phụ tật hóa cát càng tốt.

Tiểu hạn và Thái Tuế cùng cung, cát càng cát, hung càng hung. Tiểu hạn và đại nạn cùng cung cũng thế. Tiểu hạn đại nạn lưu niên Thái Tuế cùng cung, càng như thế. Thái Tuế cùng địa chi năm sinh tương xung là năm có tai, cùng đại tiểu hạn địa chi tương xung cũng bất lợi.

Thái Tuế cát hung quyết: Thái Tuế chi tinh không thể cản, thủ lâm cung hạn muốn đẩy tường, nếu không có cát tinh đến tướng đỡ, không khỏi Quan tai nhân họa tới.

Xem Thái Tuế, nên xem lạc cung và tam phương tứ chính cát hung để định họa phúc. Thái Tuế nhập mệnh cung, họa phúc càng quan trọng, gặp cát càng cát, gặp hung thì càng hung.

Thời gian ứng nghiệm Tiểu hạn và lưu niên cát hung còn nên kết hợp tinh diệu để xem, Bắc Đẩu tinh cát hung đa phần ứng với nửa năm đầu, Nam Đẩu tinh cát hung đa phần ứng với sáu tháng cuối năm.

Đẩu quân phải dùng để suy đoán Lưu Nguyệt, bởi vì một năm kế hoạch ở tháng giêng, cho nên Đẩu quân cũng dùng để xem một năm cát hung (bản thân không chủ trương dụng Đẩu quân để xem lưu niên cát hung, phải dùng cũng chỉ nên dùng để tham khảo), cung đó cát thì cát, gặp hung thì hung; cung đó hung mà Đại tiểu hạn, Thái Tuế cát, cũng chủ năm đó có mất; cung đó hung mà Đại tiểu hạn, Thái Tuế lại hung, thì năm đó bệnh tại kiện cáo, xấu thì chết yểu.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Lưu niên

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lưu niên

Lưu niên, chính là mỗi một năm sau khi sinh, theo năm âm lịch mà biến hóa, xem tình huống một năm cát hung.

Xem lưu niên có hai lưu phái, một là lấy cung tiểu hạn xem, hai là lấy cung có địa chi lưu niên để xem. Phần lớn lưu phái chỉ lấy cung có địa chi lưu niên tinh tình làm chủ để xem lưu niên cát hung, không xem cung tiểu hạn. Bản thân linh cảm cùng thực tiễn kinh nghiệm phát hiện: Tiểu hạn, lưu niên nên tổng hợp xem, cung tiểu hạn xem dấu hiệu, thiên về nhân tố nội bộ, chủ yếu biểu hiện tin tức bản thân, thể nội, như về bệnh tật, tai ách, tâm tính, hành vi, tiếp theo mới là sự nghiệp tài vận và gia đình có quan hệ; lưu niên đoán thực tế, thiên về nhân tố ngoại bộ, chủ yếu biểu hiện hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đối với mình, như đơn vị, gia đình, người nhà và quan hệ cấp trên, người nhà, vì vậy mà ảnh hưởng bản thân sự nghiệp, tài vận, hôn nhân, lên chức, giáng chức, bị phạt, phá tài. Ví dụ như, xem lưu niên, trước xem tiểu hạn cung, nếu hung, chủ bản thân năm đó bất lợi; lại xem có lưu niên lưu sát hung tinh cùng Hóa Kị nhập cung tiểu hạn không, nếu nhập, chủ càng hung; lại xem cung Thái Tuế, nếu cung Thái Tuế cũng hung, thì chủ đại hung, bản thân tai ách khó tránh khỏi.

Lưu niên cụ thể cái nhìn và đại nạn cơ bản như nhau, cũng là đem cung tiểu hạn, lưu niên coi như mệnh cung lại nghịch hành mười hai cung, sau đó lấy tinh tình cùng lưu niên Tứ hóa kết hợp lại xem năm đó bản thân và lục thân tao ngộ. Cần chú ý chính là: Tiểu hạn là lấy Nguyệt Nhật khi sinh là bước ngoặt, bình thường đều vượt hai năm, ví dụ như sinh vào giờ Thìn ngày 5 tháng 6 năm 1990, như vậy từ lúc mới sinh ra đến giờ Thìn ngày 5 tháng 6 năm 1991 là một năm tiểu hạn, đến giờ Thìn ngày 5 tháng 6 năm 1992 là hai năm tiểu hạn, còn lại suy ra. Kết quả mỗi một tiểu hạn cát hung đều phải xem thêm hai năm Thái Tuế, một tiểu hạn hai năm Thái Tuế năm cát hung sẽ có khả năng khác biệt. Lưu niên Thái Tuế pháp tắc sẽ không vượt năm.

Xem lưu niên Tứ hóa, hết thảy có năm sinh, đại nạn, lưu niên ba tổ Tứ hóa, khá phức tạp. Bình thường, lưu niên chỉ xem đại nạn và lưu niên hai tổ Tứ hóa, không xem Tứ hóa năm sinh, nhưng khi Tứ hóa năm sinh bị lưu niên Tứ hóa xung thì cần chú ý tác dụng.

Tiểu hạn, lưu niên và đại nạn, rơi vào cung nào, cát hung đầu tiên ứng với cung đó đối ứng nguyên cục loại thần. (loại thần tức là cung đó đại biểu lục thân và hạng mục công việc, như cung Phụ mẫu đại biểu Phụ mẫu, cung Tử tức là con cái, cung Quan lộc đại biểu sự nghiệp). Cho nên, Đại tiểu hạn chỗ chủ sự tình và nguyên bàn cung loại thần có quan hệ.

Lưu niên lưu tinh khá nhiều, trong đó có lấy Thiên can lưu niên làm chuẩn tra ra lưu xương, lưu khúc, lưu dương, lưu đà, lưu hỏa, lưu linh, lưu mã cùng lưu niên Tứ hóa; còn có lấy lưu niên địa chi làm chuẩn tra ra lưu niên tương tiền 12 tinh, lưu niên tuế tiền 12 tinh. Lưu tinh cát hung ứng với ai thì lấy lưu tinh nhập tiểu hạn mệnh, Huynh, Phối…

mười hai cung để đoán. Nếu lưu tinh xung khởi nguyên cục sát tinh, thì lực lượng tăng cường lẫn nhau, suy đoán lưu niên coi đây là đầu mối biến động then chốt.

Lưu niên tiêu điểm vấn đề vẫn là theo dõi Hóa Kị, Hóa Kị lạc cung và xung cung có nhiều tình huống đặc thù, biểu thị mệnh chủ đối với nhân sự cung đó cần đặc biệt để ý, nhưng không nhất định hung, cung cát chủ có động tác, cung hung chủ có hung biến. Lưu niên Hóa Kị thủ chiếu lưu niên tiểu hạn cung, đại nạn cung và nguyên cục mệnh cung đều chủ năm đó có chỗ đặc thù. Xem Hóa Kị và tiểu hạn pháp cùng lưu niên Thái Tuế pháp hơi có khác biệt, tiểu hạn pháp xem cung chứa Hóa Kị, Thái Tuế pháp xem Hóa Kị xung cung. Nếu đại nạn Hóa Kị trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, lưu niên Hóa Kị cũng trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, tám chín phần mười là đại hung. Lộc Kị cùng cung hoặc đối xung, càng kịch liệt, cát giảm cát, hung càng hung, Hóa Lộc đại biểu nhân sự cát, Hóa Kị đại biểu nhân sự hung. Đại nạn Hóa Kị tại lưu niên cung vị nào, thì nhân sự đại biểu cung vị đó thường trở thành tiêu điểm chuyện phát sinh trong năm đó. Lưu niên cung Tật ách hoặc đối cung vừa là cung đại nạn chứa Hóa Kị, năm trị dễ có đại sự phát sinh. Lưu niên làm Hóa Kị nhập đại nạn mệnh dời tuyến hoặc Tài phúc cũng là đặc thù lưu niên pháp.

Lưu niên cát hung cần cùng mệnh cục và đại nạn kết hợp lại xem thêm, nhất định phải xem mệnh cục và đại nạn tổng xu thế, nhất là xem đại nạn xu thế để luận. Đại nạn cát, lưu niên cát, thì càng cát; đại nạn cát, lưu niên hung, năm này không xấu quá; đại nạn hung, lưu niên cát, năm này không hung; đại nạn hung, lưu niên hung, năm này đại hung. Lưu niên tiểu hạn hung chắc chắn sẽ có tai, chỉ bất quá tai lớn tai nhỏ mà thôi. Đại nạn nửa cát nửa hung, tiểu hạn lưu niên hung thì thiên về một bên, hung. Cung tiểu hạn không tốt, lưu niên Thái Tuế lại không tốt, đại hung.

Năm nào tốt? Tổ hợp sao tiểu hạn hoặc lưu niên tốt, lại tuyến phụ tật lưu niên tiểu hạn không có sát tinh xâm phạm mà có cát tinh sẽ tốt, gặp tuyến phụ tật hóa cát càng tốt.

Tiểu hạn và Thái Tuế cùng cung, cát càng cát, hung càng hung. Tiểu hạn và đại nạn cùng cung cũng thế. Tiểu hạn đại nạn lưu niên Thái Tuế cùng cung, càng như thế. Thái Tuế cùng địa chi năm sinh tương xung là năm có tai, cùng đại tiểu hạn địa chi tương xung cũng bất lợi.

Thái Tuế cát hung quyết: Thái Tuế chi tinh không thể cản, thủ lâm cung hạn muốn đẩy tường, nếu không có cát tinh đến tướng đỡ, không khỏi Quan tai nhân họa tới.

Xem Thái Tuế, nên xem lạc cung và tam phương tứ chính cát hung để định họa phúc. Thái Tuế nhập mệnh cung, họa phúc càng quan trọng, gặp cát càng cát, gặp hung thì càng hung.

Thời gian ứng nghiệm Tiểu hạn và lưu niên cát hung còn nên kết hợp tinh diệu để xem, Bắc Đẩu tinh cát hung đa phần ứng với nửa năm đầu, Nam Đẩu tinh cát hung đa phần ứng với sáu tháng cuối năm.

Đẩu quân phải dùng để suy đoán Lưu Nguyệt, bởi vì một năm kế hoạch ở tháng giêng, cho nên Đẩu quân cũng dùng để xem một năm cát hung (bản thân không chủ trương dụng Đẩu quân để xem lưu niên cát hung, phải dùng cũng chỉ nên dùng để tham khảo), cung đó cát thì cát, gặp hung thì hung; cung đó hung mà Đại tiểu hạn, Thái Tuế cát, cũng chủ năm đó có mất; cung đó hung mà Đại tiểu hạn, Thái Tuế lại hung, thì năm đó bệnh tại kiện cáo, xấu thì chết yểu.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button