Tử vi

Lưu thái tuế và lưu niên tiểu vận (1 cặp âm dương?)

Lưu niên tiểu vận được an bằng cách lấy năm sinh an vào mộ khố của tam hợp xung tam hợp tuổi. Tức là ngay từ thời điểm khai sinh, lưu thái tuế đã ký gửi chiếc xương sườn của mình vào nửa đối lập âm dương còn lại và tạo nên vòng quay của lưu niên tiểu vận. Nên Tạo hóa nhào nặn Adam, tức phải có Eva.

Kỹ thuật sử dụng lưu thái tuế thực ra phải đi cùng với cái lý của lưu niên tiểu vận mới kể hết câu chuyện. Khồng dùng mối liên kết này thì nhiều trường hợp như luận nam nữ mà không luận hôn nhân của họ nếu có. Nói tới thư hùng, tức là bàn về tính đối ngẫu của âm dương tương giao ( vì có cặp âm dương có thể không tương tác).

Nó có những ứng dụng vô cùng quan trọng để biết việc thành bại một năm là do nhân tố nào, và cường độ nặng nhẹ.

Bạn đang xem: Lưu thái tuế và lưu niên tiểu vận (1 cặp âm dương?)

Khi rađa quét qua 12 cung, những điểm gồ ghề thường sẽ rung lắc bắt sóng mạnh nhất. Thú vị là chiếc rađa của lưu thái tuế cũng nhấp nháy âm dương ẩn hiện theo cung vị.

Nó tạo nên những đợt sóng đánh vỗ vào bờ và các chướng ngại có trọng lực.

Luận tiểu hạn, thường đi theo chuỗi sự kiện. Có những biến chỉ hiện ở khí, chưa thành hình năm này, vì là sóng ngầm dữ dội, nên nó sẽ có thời điểm chuyển thành Hình.

Như đứa trẻ mang thai hay hạt giống mới được thụ phấn và nằm im trong lòng đất, nó đã chứa toàn bộ dữ kiện quan trọng nhất của sự sống (ADN), thời điểm mọc thành cây chỉ chuyển thành Hình- khó phân biệt cát hung, còn cây tốt xấu có thể nằm ở ngay lúc tạo Khí.

“Lưu thái tuế vào cung nào thì cung đó phát động, nắm quyền thống lĩnh, chủ về phát xuất, nó không theo Âm Dương Nam nữ cho nên nó như là tài Thiên, cho nên Lưu niên xem cát hung. Tiểu Vân thì tuỳ vào Âm Dương Nam nữ mà Thuận nghịch thì nó có phần Nhân và Địa, cho nên Tiểu vận xem Cách cục Cung chức. Lưu niên đại vận là Lưu mệnh trong năm đó vì nó xuất phát từ đại vận cho nên nó là phần Nhân, lưu niên đại vận là mệnh – vân lưu niên xem về Cách Cục mệnh vận.”

– St (ThienA, Kimca) 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lưu thái tuế và lưu niên tiểu vận (1 cặp âm dương?)

Lưu niên tiểu vận được an bằng cách lấy năm sinh an vào mộ khố của tam hợp xung tam hợp tuổi. Tức là ngay từ thời điểm khai sinh, lưu thái tuế đã ký gửi chiếc xương sườn của mình vào nửa đối lập âm dương còn lại và tạo nên vòng quay của lưu niên tiểu vận. Nên Tạo hóa nhào nặn Adam, tức phải có Eva.

Kỹ thuật sử dụng lưu thái tuế thực ra phải đi cùng với cái lý của lưu niên tiểu vận mới kể hết câu chuyện. Khồng dùng mối liên kết này thì nhiều trường hợp như luận nam nữ mà không luận hôn nhân của họ nếu có. Nói tới thư hùng, tức là bàn về tính đối ngẫu của âm dương tương giao ( vì có cặp âm dương có thể không tương tác).

Nó có những ứng dụng vô cùng quan trọng để biết việc thành bại một năm là do nhân tố nào, và cường độ nặng nhẹ.

Khi rađa quét qua 12 cung, những điểm gồ ghề thường sẽ rung lắc bắt sóng mạnh nhất. Thú vị là chiếc rađa của lưu thái tuế cũng nhấp nháy âm dương ẩn hiện theo cung vị.

Nó tạo nên những đợt sóng đánh vỗ vào bờ và các chướng ngại có trọng lực.

Luận tiểu hạn, thường đi theo chuỗi sự kiện. Có những biến chỉ hiện ở khí, chưa thành hình năm này, vì là sóng ngầm dữ dội, nên nó sẽ có thời điểm chuyển thành Hình.

Như đứa trẻ mang thai hay hạt giống mới được thụ phấn và nằm im trong lòng đất, nó đã chứa toàn bộ dữ kiện quan trọng nhất của sự sống (ADN), thời điểm mọc thành cây chỉ chuyển thành Hình- khó phân biệt cát hung, còn cây tốt xấu có thể nằm ở ngay lúc tạo Khí.

“Lưu thái tuế vào cung nào thì cung đó phát động, nắm quyền thống lĩnh, chủ về phát xuất, nó không theo Âm Dương Nam nữ cho nên nó như là tài Thiên, cho nên Lưu niên xem cát hung. Tiểu Vân thì tuỳ vào Âm Dương Nam nữ mà Thuận nghịch thì nó có phần Nhân và Địa, cho nên Tiểu vận xem Cách cục Cung chức. Lưu niên đại vận là Lưu mệnh trong năm đó vì nó xuất phát từ đại vận cho nên nó là phần Nhân, lưu niên đại vận là mệnh – vân lưu niên xem về Cách Cục mệnh vận.”

– St (ThienA, Kimca) 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button