Tử vi

Lưu tinh

Sao lưu chủ yếu là lấy thiên can địa chi của lưu niên mà tra xuất ra lưu Lưu Xương, Lưu Khúc, Lưu Khôi, Lưu Việt, Lưu Mã, Lưu Loan, Lưu Hỉ, Lưu Lộc, Lưu Kình, Lưu Đà. Yếu nghĩa của sao lưu cùng với cách xem cát hung cơ bản giống với các sao nguyên cục, chỉ là mức độ tốt xấu nhẹ hơn, chủ yếu ứng với tiểu cát hoặc tiểu hung, qua năm đó sẽ hết tác dụng. Nhưng nếu hung tinh trùng tụ, đặc biệt với hung tinh của nguyên cục thì tác hại vẫn rất lớn,

Cát hung của lưu tinh chủ yếu kết hợp với chủ tinh và phụ tinh mà luận đoán. VD lưu niên Quan Phù phùng cát tinh thì dễ phản chủ mà chạy theo cơ hội để thăng tiến, kiện cáo trong năm này cũng dễ thắng, phùng hung tinh thì giáng chức, phá tài, thua kiện. Lưu niên tam sát phùng Phá Quân hãm địa có thể phá tài, bệnh tật, tang phục, hình khắc.

Nếu sao lưu xung khởi với các sao sát, Kị của nguyên cục, thì sức mạnh của các lực lượng này càng được tăng cường. Lúc suy đoán sao lưu cùng 12 cung đại hạn, thì lấy chúng là trung tâm của huyền cơ biến hóa.

Lưu Đại Hao: Nhập bản mệnh hay cung điền trạch của tiểu hạn, chủ về phá tài trộm cắp, hoặc làm ăn thất bát, gia thêm sát tinh xung phá tổn thất sẽ rất lớn. Nếu có Hồng Hỉ cùng nhập vào cung tiểu hạn hoặc vào cung tài bạch của đại hạn, tất có tổn thất, nếu tại cung tiểu hạn lại lạc hãm, thì phá bại nhiều.

Lưu niên Tam Sát: Tai sát là nặng nhất. Tai sát nhập vào cung điền trạch của nguyên cục, dù gặp lúc chủ tinh miếu vượng, cũng chủ về nhân khẩu trong nhà bệnh tật bất an; nếu chủ tinh thất hãm, thì chủ về nhân khẩu thương vong. Tai sát nhập vào cung đại tiểu hạn, chủ sự nghiệp bất thuận, thêm thất sát tinh sẽ có đại phá bại, nhưng ngộ các võ tinh (Sát phá Liêm Tham) cùng miếu vượng, có thể nắm việc võ bị.

Nhà cùng hướng với hướng của lưu niên tam sát, nếu cung điền trạch không tốt, chủ nhân khẩu trong nhà bất an.

Trong các sao lưu có 3 tổ hợp: “Bác Sỹ thập nhị thần”, “Tuế Tiền thập nhị thần”, “Tướng Tiền thập nhị thần” , chuyên dùng để đoán tiểu hạn, khảo cứu tính chất ý nghĩa của chúng để bổ trợ cho việc suy xét cát hung 12 cung lưu niên.

LƯU NIÊN BÁC SỸ THẬP NHỊ THẦN CÁT HUNG ĐOÁN

Bác Sỹ: là sao văn hoa bác học, nhập các cung đều tốt. Nhập mệnh chủ có văn phong, thông minh trí tuệ, suy nghĩ cẩn thận, học rộng đa tài, có quyền hành, sống lâu. Tiểu hạn lưu niên gặp cát tinh chủ khoa danh, sự nghiệp thuận lợi.

Lực sĩ: là sao binh quan võ nghiệp, chủ về quyền thế nhỏ, nhập các cung đều tốt. Hội Kình Đà sự nghiệp võ chức khó như ý. Có Hóa Quyền đồng cung chủ tăng thêm quyền lực. Có lợi cho võ chức.

Thanh long: là sao văn quan nho sỹ, nhập cung nào cũng tốt. Chủ về may mắn hoặc phát tài, gặp năm Thìn là tốt nhất. Năm hạn có Thanh long dễ kết hôn.

Tiểu hao: chỉ việc tiền tài tổn thất ít, không nên nhập vào các cung Mệnh, Thân, Tài. Ở cung mệnh thì khó tụ tài. Tiểu hạn gặp sao tiểu hao chủ việc mất của, khó hợp tác.

Tướng quân: là đất dụng võ của bậc đại tướng. Chủ uy vũ, còn chủ được toại ý, lợi cho võ hơn văn. Nhập mệnh chủ tính cách táo bạo.

Tấu thư: là sao truyền bá văn thư, là giãi bày, tường thuật. Nhập các cung Mệnh, Thân, Quan, Phúc thường có may mắn lạ thường. Năm hạn gặp sao này, chủ gặp may về giấy tờ, kiện cáo thuận lợi. Nhập mệnh thì có lợi cho học hành, có phúc khí.

Phi liêm: chủ về tiểu nhân, đào hoa, tai họa thảm khốc, không nên nhập vào các cung Mệnh Thân Phúc, nhập cung tật ách thì tốt, các cung còn lại cũng không tốt. Dễ có tang, tổn hại gia súc, bị thương tích, phá tài, gặp Bạch hổ thì cùng hung. Cũng chủ vê mua sắm đồ.

Hỉ thần: là sao phát phúc, diên thọ. Chủ về may mắn, kết hôn, sinh con, kị nhập vào cung tật ách, các cung khác đều tốt. Gặp sao đào hoa dễ có hôn nhân hoặc tình ái. Tuy có ý nghĩa trì hoãn, nhưng vẫn chủ may mắn liên tục.

Bệnh phù: chủ về bệnh tật hoặc rắc rối không thuận lợi, kị nhập vào các cung Mệnh, Thân, Phúc. Lưu niên gặp sao này, có thêm sát tinh đồng cung, chủ bệnh hoạn, tai họa, thị phi.

Đại hoa: chủ về phá tài sản tổ tiên, mất của, bị trộm cắp, sự nghiệp gặp trắc trở. Nhập cung nào cung xấu, đặc biệt là Mệnh Tài Quan. Gặp sao Đào Hoa thì ví sắc mà mắc họa.

Phục binh: là ám tinh chủ bất lợi, bị chơi xấu, chần chừ trắc trở. Nhập cung nào cũng không tốt. Tính chất khá giống sao Đà La, nhưng lực tác dụng yếu hơn.

Quan phù: chủ sự nghiệp và quan trường gặp bất lợi, thị phi, kiện cáo, tranh chấp, bị cấp trên trách phạt. Nếu hội Long Đức, Tấu Thư thì có thể hóa giải. Gặp Thất sát, Bạch hổ, Tang môn, Điếu khách cùng hội chiếu, có tai họa tù đày hình ngục.

Lưu niên tuế tiền thập nhị thần đoán cát hung

Tuế kiến — chủ một năm họa phúc, gặp cát hỉ sự nhiều, gặp hung họa bệnh đến, Kỵ cùng tuổi mệnh tương xung, trong năm kiêng kết hôn.

Hối khí — chủ ám bên trong bất lợi, thích cát tinh hóa giải, Kỵ nhiều hung, thêm cát xuất ngoại có tài lợi, gia sát chủ thị phi bất hoà, ngược lại sự tình không rõ.

Tang môn — chủ đồ tang, sợ bóng sợ gió, tai nạn bệnh tật, phá tài, chuyện thương tâm, gia sát càng dễ như vậy. Thích cát tinh hóa giải, miếu vượng họa nhẹ, thích hợp tĩnh không thích hợp động. Tam phương tụ họp Khốc Hư hai sao, chủ năm này có tang sự. Lưu nhật gặp cũng chủ gặp phúng viếng sự tình.

Quán sách — tượng ý được dây thừng buộc chặc, bởi vì tranh tụng bị liên lụy, sát Kỵ tụ chủ lao ngục tai ương. Cung Dần Thân tai họa nhẹ, Kỵ kết hội (hùn vốn), cẩn thận bằng hữu liên lụy, khẩu thiệt thị phi, tranh tụng. Cung tật ách gặp sát Kỵ chủ lưu lại chữa bệnh.

Quan phù — bình dân gặp chủ tai họa trong công việc, tố tụng, nhưng nếu hội long đức cùng tấu thư thì không ngại; cung cát, nguyên bản người làm quan gặp cát ngược lại có thể thăng quan, cũng lợi khảo thí giao dịch, cần phòng tiểu nhân ám toán, nhập miếu tai họa nhẹ, gặp cát khả giải. Lưu niên quan phù cùng năm sinh quan phù quán sách tụ họp, dễ có quan phi lao tù tai họa, chủ tinh là sát Liêm Tham cự phá vũ, hãm địa gia sát càng hung.

Tiểu hao — thêm cát mọi việc vẫn thuận lợi, tài đến tất có nhỏ phá, Kỵ kết hội (hùn vốn) kinh doanh, vẫn phòng bệnh truyền nhiễm, đánh rơi, lãng phí. Thích cát tinh hóa giải. Khá thích hợp với lưu nguyệt lưu nhật.

Đại hao — phá tổ lại thoái tài, suy tàn, nặng thì phá sản, mọi việc thêm bất thuận. Phòng tiểu nhân ám toán cùng khẩu thiệt thị phi, ám tật. Cũng có đào hoa tính chất. Kỵ nhập cung mệnh thân tài điền. So với “Bác sĩ thập nhị thần” là nhẹ. So với thích hợp với lưu nguyệt lưu nhật.

Long đức — có thể gặp hung hóa cát, thích nhập mệnh thân. Vui mừng sinh con trai, được thưởng, thăng chức, sự nghiệp thuận như ý, nhưng cần phòng tiểu tật bệnh.

Bạch hổ — hung ác dũng mãnh, chủ tật bệnh huyết quang tang phục, hung họa, âm tà, phá tài, thích cát hóa giải, kị gặp tang điếu quan phù, chủ kiện cáo hình phạt. Lợi khảo thí giao dịch, nữ mệnh có tin mừng thì cát. Nhập lưu niên cung phụ mẫu chủ tang phục.

Thiên đức — chủ được tổ ấm, phúc trời ban, phẩm đức cao thượng, nhiều niềm vui tiền kiếm được, sự nghiệp thuận như ý, thích nhập mệnh thân cung, có thể hóa hung thành cát, được quý nhân trợ giúp hóa cát, đối hung ách cùng đào hoa sát đều có thể hóa giải, cần phòng tiểu nhân thị phi. Đối việc vui có gia tăng hào quang tác dụng, đối hung tinh lớn ác tinh không khởi tác dụng hóa giải.

Điếu khách — chủ thu hồi, trở ngại, phúng viếng sự tình, tang phục, phỏng thê, sợ bóng sợ gió, phá tài, không tốt biến hóa, bi thương sự tình, gia sát càng hung, mừng được nhiều cát hóa giải. Kỵ đi xa đón xe, thích hợp bảo vệ sức khoẻ phòng bệnh. Cũng chủ hỏi bệnh.

Bệnh Phù — chủ bệnh nhẹ tổn thương, bôi xấu, thị phi. Thích nhiều cát hóa giải, Kỵ nhiều hung. Phòng quan tai họa tố tụng, tật bệnh, khẩu thiệt thị phi, bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm

Lưu niên đem trước mười hai sao đoán cát hung

Tướng tinh — tướng lĩnh chi tinh, chủ vũ quý, đắc ý, thích nhất cùng võ quý chi tinh thủ cung sự nghiệp. Lợi võ không lợi văn. Có hóa hung là cát công lao. Chủ tăng cao quyền thế địa vị. Lưu nhật gặp chủ tinh thần sung túc, cạnh tranh được trợ lực.

Phàn an — lên ngựa tâm ý, bắt đầu khởi vận, chủ võ hiển, nhập thiên di chủ vất vả bôn ba. Dẫn thân chuẩn bị khởi hành, có tâm ý di chuyển. Cũng có hóa hung công lao. Chủ kết giao quyền quý, được công danh, sự nghiệp thuận như ý.

Tuế dịch — là lưu niên mã tinh, ý là đã ở trên đường đi, cũng chủ nơi chốn an nghỉ trên đường, lợi di chuyển, nhập mệnh thân cung sự nghiệp chủ võ hiển, nhập thiên di chủ vất vả bôn ba. Chủ chuyển chức, bận rộn. Thích cùng lưu lộc, lưu hóa lộc đồng độ, là Lộc Mã cùng bôn ba, phát tài.

Tức thần — nghỉ ngơi trạng thái, nhập mệnh thân nếu không cát phân giải, chủ nhân vô sinh khí, tinh thần sa sút, tang chí, không hoạt bát.

Hoa cái — tài nghệ chi tinh, là người cao ngạo, nhập mệnh thân nên tăng đạo ngũ thuật, gặp Tử Phá, có thể thành tông giáo lãnh tụ. Lưu nhật gặp có thể giải ách, cũng chủ đàm kinh luận đạo.

Kiếp sát — chủ tiền tài tổn thất, bị cướp trộm, đánh rơi, tổn tiểu khẩu, tai nạn bệnh tật, rất nhiều bất lợi. Nhập mệnh thân thích cát tinh hóa giải.

Tai sát — ngoại ý phiền nhiễu, tai nạn bệnh tật, Kỵ nhập mệnh thân, thích cát tinh hóa giải. Nguyên nhân chính tiểu nhân tổn hại hoặc bệnh tật phá tài.

Thiên sát — kỵ nhập mệnh, phu thê, cung phụ mẫu, thích cát phân giải, nữ mệnh không có cát bất lợi cha, phu, chủ chia lìa, đạo tặc, tổn tiểu khẩu, thoái tài. Nam mệnh không có cát phân giải bởi vì phụ thân mà dùng tiền.

Chỉ bối — Kỵ nhập mệnh thân cung, không có cát phân giải chủ thường bị người âm thầm phỉ báng, chỉ trích, tố tụng sự tình, phía sau thị phi.

Hàm trì — dâm tà chi tinh, tham lam, phong lưu, ngoại tình, bệnh lây qua đường sinh dục, gây thù hằn, nhập mệnh tài phúc các loại cung chủ tà dâm.

Nguyệt sát — té ngã, trả thù, kỵ nhập mệnh, phụ mẫu, cung phu thê, thích cát hóa giải. Nam không có cát phân giải chủ bất lợi mẫu, thê. Nữ nhân không có cát phân giải bởi vì mẫu thân mà dùng tiền.

Vong thần — chủ quan phi, tử vong, phá tài, bất lợi gia trưởng. Thích cát tinh hóa giải. Gặp sát chủ vật bị mất.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Lưu tinh

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lưu tinh

Sao lưu chủ yếu là lấy thiên can địa chi của lưu niên mà tra xuất ra lưu Lưu Xương, Lưu Khúc, Lưu Khôi, Lưu Việt, Lưu Mã, Lưu Loan, Lưu Hỉ, Lưu Lộc, Lưu Kình, Lưu Đà. Yếu nghĩa của sao lưu cùng với cách xem cát hung cơ bản giống với các sao nguyên cục, chỉ là mức độ tốt xấu nhẹ hơn, chủ yếu ứng với tiểu cát hoặc tiểu hung, qua năm đó sẽ hết tác dụng. Nhưng nếu hung tinh trùng tụ, đặc biệt với hung tinh của nguyên cục thì tác hại vẫn rất lớn,

Cát hung của lưu tinh chủ yếu kết hợp với chủ tinh và phụ tinh mà luận đoán. VD lưu niên Quan Phù phùng cát tinh thì dễ phản chủ mà chạy theo cơ hội để thăng tiến, kiện cáo trong năm này cũng dễ thắng, phùng hung tinh thì giáng chức, phá tài, thua kiện. Lưu niên tam sát phùng Phá Quân hãm địa có thể phá tài, bệnh tật, tang phục, hình khắc.

Nếu sao lưu xung khởi với các sao sát, Kị của nguyên cục, thì sức mạnh của các lực lượng này càng được tăng cường. Lúc suy đoán sao lưu cùng 12 cung đại hạn, thì lấy chúng là trung tâm của huyền cơ biến hóa.

Lưu Đại Hao: Nhập bản mệnh hay cung điền trạch của tiểu hạn, chủ về phá tài trộm cắp, hoặc làm ăn thất bát, gia thêm sát tinh xung phá tổn thất sẽ rất lớn. Nếu có Hồng Hỉ cùng nhập vào cung tiểu hạn hoặc vào cung tài bạch của đại hạn, tất có tổn thất, nếu tại cung tiểu hạn lại lạc hãm, thì phá bại nhiều.

Lưu niên Tam Sát: Tai sát là nặng nhất. Tai sát nhập vào cung điền trạch của nguyên cục, dù gặp lúc chủ tinh miếu vượng, cũng chủ về nhân khẩu trong nhà bệnh tật bất an; nếu chủ tinh thất hãm, thì chủ về nhân khẩu thương vong. Tai sát nhập vào cung đại tiểu hạn, chủ sự nghiệp bất thuận, thêm thất sát tinh sẽ có đại phá bại, nhưng ngộ các võ tinh (Sát phá Liêm Tham) cùng miếu vượng, có thể nắm việc võ bị.

Nhà cùng hướng với hướng của lưu niên tam sát, nếu cung điền trạch không tốt, chủ nhân khẩu trong nhà bất an.

Trong các sao lưu có 3 tổ hợp: “Bác Sỹ thập nhị thần”, “Tuế Tiền thập nhị thần”, “Tướng Tiền thập nhị thần” , chuyên dùng để đoán tiểu hạn, khảo cứu tính chất ý nghĩa của chúng để bổ trợ cho việc suy xét cát hung 12 cung lưu niên.

LƯU NIÊN BÁC SỸ THẬP NHỊ THẦN CÁT HUNG ĐOÁN

Bác Sỹ: là sao văn hoa bác học, nhập các cung đều tốt. Nhập mệnh chủ có văn phong, thông minh trí tuệ, suy nghĩ cẩn thận, học rộng đa tài, có quyền hành, sống lâu. Tiểu hạn lưu niên gặp cát tinh chủ khoa danh, sự nghiệp thuận lợi.

Lực sĩ: là sao binh quan võ nghiệp, chủ về quyền thế nhỏ, nhập các cung đều tốt. Hội Kình Đà sự nghiệp võ chức khó như ý. Có Hóa Quyền đồng cung chủ tăng thêm quyền lực. Có lợi cho võ chức.

Thanh long: là sao văn quan nho sỹ, nhập cung nào cũng tốt. Chủ về may mắn hoặc phát tài, gặp năm Thìn là tốt nhất. Năm hạn có Thanh long dễ kết hôn.

Tiểu hao: chỉ việc tiền tài tổn thất ít, không nên nhập vào các cung Mệnh, Thân, Tài. Ở cung mệnh thì khó tụ tài. Tiểu hạn gặp sao tiểu hao chủ việc mất của, khó hợp tác.

Tướng quân: là đất dụng võ của bậc đại tướng. Chủ uy vũ, còn chủ được toại ý, lợi cho võ hơn văn. Nhập mệnh chủ tính cách táo bạo.

Tấu thư: là sao truyền bá văn thư, là giãi bày, tường thuật. Nhập các cung Mệnh, Thân, Quan, Phúc thường có may mắn lạ thường. Năm hạn gặp sao này, chủ gặp may về giấy tờ, kiện cáo thuận lợi. Nhập mệnh thì có lợi cho học hành, có phúc khí.

Phi liêm: chủ về tiểu nhân, đào hoa, tai họa thảm khốc, không nên nhập vào các cung Mệnh Thân Phúc, nhập cung tật ách thì tốt, các cung còn lại cũng không tốt. Dễ có tang, tổn hại gia súc, bị thương tích, phá tài, gặp Bạch hổ thì cùng hung. Cũng chủ vê mua sắm đồ.

Hỉ thần: là sao phát phúc, diên thọ. Chủ về may mắn, kết hôn, sinh con, kị nhập vào cung tật ách, các cung khác đều tốt. Gặp sao đào hoa dễ có hôn nhân hoặc tình ái. Tuy có ý nghĩa trì hoãn, nhưng vẫn chủ may mắn liên tục.

Bệnh phù: chủ về bệnh tật hoặc rắc rối không thuận lợi, kị nhập vào các cung Mệnh, Thân, Phúc. Lưu niên gặp sao này, có thêm sát tinh đồng cung, chủ bệnh hoạn, tai họa, thị phi.

Đại hoa: chủ về phá tài sản tổ tiên, mất của, bị trộm cắp, sự nghiệp gặp trắc trở. Nhập cung nào cung xấu, đặc biệt là Mệnh Tài Quan. Gặp sao Đào Hoa thì ví sắc mà mắc họa.

Phục binh: là ám tinh chủ bất lợi, bị chơi xấu, chần chừ trắc trở. Nhập cung nào cũng không tốt. Tính chất khá giống sao Đà La, nhưng lực tác dụng yếu hơn.

Quan phù: chủ sự nghiệp và quan trường gặp bất lợi, thị phi, kiện cáo, tranh chấp, bị cấp trên trách phạt. Nếu hội Long Đức, Tấu Thư thì có thể hóa giải. Gặp Thất sát, Bạch hổ, Tang môn, Điếu khách cùng hội chiếu, có tai họa tù đày hình ngục.

Lưu niên tuế tiền thập nhị thần đoán cát hung

Tuế kiến — chủ một năm họa phúc, gặp cát hỉ sự nhiều, gặp hung họa bệnh đến, Kỵ cùng tuổi mệnh tương xung, trong năm kiêng kết hôn.

Hối khí — chủ ám bên trong bất lợi, thích cát tinh hóa giải, Kỵ nhiều hung, thêm cát xuất ngoại có tài lợi, gia sát chủ thị phi bất hoà, ngược lại sự tình không rõ.

Tang môn — chủ đồ tang, sợ bóng sợ gió, tai nạn bệnh tật, phá tài, chuyện thương tâm, gia sát càng dễ như vậy. Thích cát tinh hóa giải, miếu vượng họa nhẹ, thích hợp tĩnh không thích hợp động. Tam phương tụ họp Khốc Hư hai sao, chủ năm này có tang sự. Lưu nhật gặp cũng chủ gặp phúng viếng sự tình.

Quán sách — tượng ý được dây thừng buộc chặc, bởi vì tranh tụng bị liên lụy, sát Kỵ tụ chủ lao ngục tai ương. Cung Dần Thân tai họa nhẹ, Kỵ kết hội (hùn vốn), cẩn thận bằng hữu liên lụy, khẩu thiệt thị phi, tranh tụng. Cung tật ách gặp sát Kỵ chủ lưu lại chữa bệnh.

Quan phù — bình dân gặp chủ tai họa trong công việc, tố tụng, nhưng nếu hội long đức cùng tấu thư thì không ngại; cung cát, nguyên bản người làm quan gặp cát ngược lại có thể thăng quan, cũng lợi khảo thí giao dịch, cần phòng tiểu nhân ám toán, nhập miếu tai họa nhẹ, gặp cát khả giải. Lưu niên quan phù cùng năm sinh quan phù quán sách tụ họp, dễ có quan phi lao tù tai họa, chủ tinh là sát Liêm Tham cự phá vũ, hãm địa gia sát càng hung.

Tiểu hao — thêm cát mọi việc vẫn thuận lợi, tài đến tất có nhỏ phá, Kỵ kết hội (hùn vốn) kinh doanh, vẫn phòng bệnh truyền nhiễm, đánh rơi, lãng phí. Thích cát tinh hóa giải. Khá thích hợp với lưu nguyệt lưu nhật.

Đại hao — phá tổ lại thoái tài, suy tàn, nặng thì phá sản, mọi việc thêm bất thuận. Phòng tiểu nhân ám toán cùng khẩu thiệt thị phi, ám tật. Cũng có đào hoa tính chất. Kỵ nhập cung mệnh thân tài điền. So với “Bác sĩ thập nhị thần” là nhẹ. So với thích hợp với lưu nguyệt lưu nhật.

Long đức — có thể gặp hung hóa cát, thích nhập mệnh thân. Vui mừng sinh con trai, được thưởng, thăng chức, sự nghiệp thuận như ý, nhưng cần phòng tiểu tật bệnh.

Bạch hổ — hung ác dũng mãnh, chủ tật bệnh huyết quang tang phục, hung họa, âm tà, phá tài, thích cát hóa giải, kị gặp tang điếu quan phù, chủ kiện cáo hình phạt. Lợi khảo thí giao dịch, nữ mệnh có tin mừng thì cát. Nhập lưu niên cung phụ mẫu chủ tang phục.

Thiên đức — chủ được tổ ấm, phúc trời ban, phẩm đức cao thượng, nhiều niềm vui tiền kiếm được, sự nghiệp thuận như ý, thích nhập mệnh thân cung, có thể hóa hung thành cát, được quý nhân trợ giúp hóa cát, đối hung ách cùng đào hoa sát đều có thể hóa giải, cần phòng tiểu nhân thị phi. Đối việc vui có gia tăng hào quang tác dụng, đối hung tinh lớn ác tinh không khởi tác dụng hóa giải.

Điếu khách — chủ thu hồi, trở ngại, phúng viếng sự tình, tang phục, phỏng thê, sợ bóng sợ gió, phá tài, không tốt biến hóa, bi thương sự tình, gia sát càng hung, mừng được nhiều cát hóa giải. Kỵ đi xa đón xe, thích hợp bảo vệ sức khoẻ phòng bệnh. Cũng chủ hỏi bệnh.

Bệnh Phù — chủ bệnh nhẹ tổn thương, bôi xấu, thị phi. Thích nhiều cát hóa giải, Kỵ nhiều hung. Phòng quan tai họa tố tụng, tật bệnh, khẩu thiệt thị phi, bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm

Lưu niên đem trước mười hai sao đoán cát hung

Tướng tinh — tướng lĩnh chi tinh, chủ vũ quý, đắc ý, thích nhất cùng võ quý chi tinh thủ cung sự nghiệp. Lợi võ không lợi văn. Có hóa hung là cát công lao. Chủ tăng cao quyền thế địa vị. Lưu nhật gặp chủ tinh thần sung túc, cạnh tranh được trợ lực.

Phàn an — lên ngựa tâm ý, bắt đầu khởi vận, chủ võ hiển, nhập thiên di chủ vất vả bôn ba. Dẫn thân chuẩn bị khởi hành, có tâm ý di chuyển. Cũng có hóa hung công lao. Chủ kết giao quyền quý, được công danh, sự nghiệp thuận như ý.

Tuế dịch — là lưu niên mã tinh, ý là đã ở trên đường đi, cũng chủ nơi chốn an nghỉ trên đường, lợi di chuyển, nhập mệnh thân cung sự nghiệp chủ võ hiển, nhập thiên di chủ vất vả bôn ba. Chủ chuyển chức, bận rộn. Thích cùng lưu lộc, lưu hóa lộc đồng độ, là Lộc Mã cùng bôn ba, phát tài.

Tức thần — nghỉ ngơi trạng thái, nhập mệnh thân nếu không cát phân giải, chủ nhân vô sinh khí, tinh thần sa sút, tang chí, không hoạt bát.

Hoa cái — tài nghệ chi tinh, là người cao ngạo, nhập mệnh thân nên tăng đạo ngũ thuật, gặp Tử Phá, có thể thành tông giáo lãnh tụ. Lưu nhật gặp có thể giải ách, cũng chủ đàm kinh luận đạo.

Kiếp sát — chủ tiền tài tổn thất, bị cướp trộm, đánh rơi, tổn tiểu khẩu, tai nạn bệnh tật, rất nhiều bất lợi. Nhập mệnh thân thích cát tinh hóa giải.

Tai sát — ngoại ý phiền nhiễu, tai nạn bệnh tật, Kỵ nhập mệnh thân, thích cát tinh hóa giải. Nguyên nhân chính tiểu nhân tổn hại hoặc bệnh tật phá tài.

Thiên sát — kỵ nhập mệnh, phu thê, cung phụ mẫu, thích cát phân giải, nữ mệnh không có cát bất lợi cha, phu, chủ chia lìa, đạo tặc, tổn tiểu khẩu, thoái tài. Nam mệnh không có cát phân giải bởi vì phụ thân mà dùng tiền.

Chỉ bối — Kỵ nhập mệnh thân cung, không có cát phân giải chủ thường bị người âm thầm phỉ báng, chỉ trích, tố tụng sự tình, phía sau thị phi.

Hàm trì — dâm tà chi tinh, tham lam, phong lưu, ngoại tình, bệnh lây qua đường sinh dục, gây thù hằn, nhập mệnh tài phúc các loại cung chủ tà dâm.

Nguyệt sát — té ngã, trả thù, kỵ nhập mệnh, phụ mẫu, cung phu thê, thích cát hóa giải. Nam không có cát phân giải chủ bất lợi mẫu, thê. Nữ nhân không có cát phân giải bởi vì mẫu thân mà dùng tiền.

Vong thần — chủ quan phi, tử vong, phá tài, bất lợi gia trưởng. Thích cát tinh hóa giải. Gặp sát chủ vật bị mất.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button