Tử vi

May mắn khi sinh ra và trưởng thành

May mắn khi sinh ra và trưởng thành

Chúng ta đều có những sự theo đuổi theo từng tầng xã hội. Với tầng lớp nông dân, công nhân thì mong muốn được sung túc, giàu có đa phần như tầng lớp trung lưu. Và tầng lớp trung lưu luôn có tham vọng tiến tới tầng lớp giàu có. Tiếp theo là tầng lớp rất giàu có. Với tỉ lệ các cách bất hợp tại cung an Thân là nhiều và tại cung Mệnh vướng Sát Kỵ thì tỉ lệ mỗi người sinh ra được bình thường, rồi đầy đủ hơn để lên trên mạng xem lá số tử vi của chính mình là khó khăn. Đất nước ta do việc hậu quả chất độc, và chiến tranh hóa học khiến cho gần 7 triệu người bị tàn tật không bình thường tức khoảng 8% so với cả nước. Tỉ lệ trong thực tế là khoảng 1/12 người. Chưa kể từ sơ sinh tới lớn lên mắc các bệnh khác không bị tàn tật khoảng tổng cộng các bệnh là 1/8 người. Vì vậy, may mắn là được là một người bình thường, tốt hơn là có được dạy dỗ tốt, môi trường tốt. May mắn hơn nữa là có được gia sản cha mẹ tốt. Cuối cùng là sinh ra làm người kế nhiệm ngôi vị. Tất nhiên các tỉ lệ bắt đầu giảm dần và tới mức cuối chỉ còn rất rất nhỏ. Khi chiến tranh xảy ra và nước ta bị hứng chịu rất nhiều chất độc da cam. Đây là gốc để những lá số Tử Vi tuân theo sự phát triển. Nếu mệnh có cách khuyết thiếu cơ thể thường được bổ sung cho các trường hợp này. Gốc của một thứ gọi là độ số tùy thuộc vận của một quốc gia. Với việc trong nước ta đã phải trải qua biến cố liên quan tới việc những đứa trẻ sinh ra bị nhiễm chất độc hóa học. Vì vậy, các tính chất của nhóm sao thể hiện việc thân thể khuyết thiếu hay không bình thường từ cách cục không may mắn ấy. Tuy nhiên ở các nước Úc hay Niu Di Lân là khoảng 20%. Tức với vận nước của họ thì cứ 5 người sẽ có 1 người bị khuyết tật. Như vậy tỉ lệ của Tử Vi mô tả khác nhau do vận nước khác nhau và cách cục cần thiết ở mức tối thiếu cũng khác nhau. Sự may mắn của Thiên Lương có khi chỉ là được sống sót qua dịch hạch, qua nạn đói hay qua chiến tranh, giữ được tính mạng của mình trong khi đa phần đều phải tử mạng là cách tốt của Thiên Lương. Xét một người có cuộc sống bình thường ổn định không giàu có nhưng khỏe mạnh, không gặp biến cố lớn đau khổ trong cuộc đời tỉ lệ thật sự khiến chúng ta khó tin. Xét một người có lý tưởng cao đẹp, khả năng dẫn dắt quần chúng còn khó khăn hơn nữa. Sự thay đổi của vận nước khiến các cách cục có thể chuyển từ thượng cách về mức hạ cách. Đây là điều bình thường trong Tử Vi. Ngay cả xét với lí của người không may mắn như khiếm khuyết cơ thể cũng đa phần do cách nhìn của con người. Như tiên tri nù Vanga hay cụ Nguyễn Đình Chiểu bị mù. Nhà thơ Hàn Mặc Tử bị bệnh phong hoặc một giáo sư vật lí mới là Hawking bị liệt tứ chi. Cái danh tiếng như Thanh Long hay Phượng Các không bị sự khiếm khuyết trên thân thể gây ra sự cản trở thành công. Cách này do Mệnh và Hạn là quan trọng chiếm yếu tố quyết định. Xét theo cách xấu thì việc xấu nhất khi hội họp cả Không Kiếp Kình Đà Hỏa Linh Hình Kỵ. Cách này gia cát tinh như Khôi Việt hay Tả Hữu càng mang họa lớn, như sự cố định nơi suy tưởng. Sinh ra bình thường là may mắn, được nuôi dưỡng đầy đủ là khá may mắn và được dư giả ở mức độ cho các hành động chi tiêu, được người bên ngoài xung quanh đánh giá cao về gia sản của người đó, thì thực tế việc cách may mắn ở mức dộ khá cao.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: May mắn khi sinh ra và trưởng thành

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm May mắn khi sinh ra và trưởng thành

May mắn khi sinh ra và trưởng thành

Chúng ta đều có những sự theo đuổi theo từng tầng xã hội. Với tầng lớp nông dân, công nhân thì mong muốn được sung túc, giàu có đa phần như tầng lớp trung lưu. Và tầng lớp trung lưu luôn có tham vọng tiến tới tầng lớp giàu có. Tiếp theo là tầng lớp rất giàu có. Với tỉ lệ các cách bất hợp tại cung an Thân là nhiều và tại cung Mệnh vướng Sát Kỵ thì tỉ lệ mỗi người sinh ra được bình thường, rồi đầy đủ hơn để lên trên mạng xem lá số tử vi của chính mình là khó khăn. Đất nước ta do việc hậu quả chất độc, và chiến tranh hóa học khiến cho gần 7 triệu người bị tàn tật không bình thường tức khoảng 8% so với cả nước. Tỉ lệ trong thực tế là khoảng 1/12 người. Chưa kể từ sơ sinh tới lớn lên mắc các bệnh khác không bị tàn tật khoảng tổng cộng các bệnh là 1/8 người. Vì vậy, may mắn là được là một người bình thường, tốt hơn là có được dạy dỗ tốt, môi trường tốt. May mắn hơn nữa là có được gia sản cha mẹ tốt. Cuối cùng là sinh ra làm người kế nhiệm ngôi vị. Tất nhiên các tỉ lệ bắt đầu giảm dần và tới mức cuối chỉ còn rất rất nhỏ. Khi chiến tranh xảy ra và nước ta bị hứng chịu rất nhiều chất độc da cam. Đây là gốc để những lá số Tử Vi tuân theo sự phát triển. Nếu mệnh có cách khuyết thiếu cơ thể thường được bổ sung cho các trường hợp này. Gốc của một thứ gọi là độ số tùy thuộc vận của một quốc gia. Với việc trong nước ta đã phải trải qua biến cố liên quan tới việc những đứa trẻ sinh ra bị nhiễm chất độc hóa học. Vì vậy, các tính chất của nhóm sao thể hiện việc thân thể khuyết thiếu hay không bình thường từ cách cục không may mắn ấy. Tuy nhiên ở các nước Úc hay Niu Di Lân là khoảng 20%. Tức với vận nước của họ thì cứ 5 người sẽ có 1 người bị khuyết tật. Như vậy tỉ lệ của Tử Vi mô tả khác nhau do vận nước khác nhau và cách cục cần thiết ở mức tối thiếu cũng khác nhau. Sự may mắn của Thiên Lương có khi chỉ là được sống sót qua dịch hạch, qua nạn đói hay qua chiến tranh, giữ được tính mạng của mình trong khi đa phần đều phải tử mạng là cách tốt của Thiên Lương. Xét một người có cuộc sống bình thường ổn định không giàu có nhưng khỏe mạnh, không gặp biến cố lớn đau khổ trong cuộc đời tỉ lệ thật sự khiến chúng ta khó tin. Xét một người có lý tưởng cao đẹp, khả năng dẫn dắt quần chúng còn khó khăn hơn nữa. Sự thay đổi của vận nước khiến các cách cục có thể chuyển từ thượng cách về mức hạ cách. Đây là điều bình thường trong Tử Vi. Ngay cả xét với lí của người không may mắn như khiếm khuyết cơ thể cũng đa phần do cách nhìn của con người. Như tiên tri nù Vanga hay cụ Nguyễn Đình Chiểu bị mù. Nhà thơ Hàn Mặc Tử bị bệnh phong hoặc một giáo sư vật lí mới là Hawking bị liệt tứ chi. Cái danh tiếng như Thanh Long hay Phượng Các không bị sự khiếm khuyết trên thân thể gây ra sự cản trở thành công. Cách này do Mệnh và Hạn là quan trọng chiếm yếu tố quyết định. Xét theo cách xấu thì việc xấu nhất khi hội họp cả Không Kiếp Kình Đà Hỏa Linh Hình Kỵ. Cách này gia cát tinh như Khôi Việt hay Tả Hữu càng mang họa lớn, như sự cố định nơi suy tưởng. Sinh ra bình thường là may mắn, được nuôi dưỡng đầy đủ là khá may mắn và được dư giả ở mức độ cho các hành động chi tiêu, được người bên ngoài xung quanh đánh giá cao về gia sản của người đó, thì thực tế việc cách may mắn ở mức dộ khá cao.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button