Tử vi

Mệnh đồ khán lưu niên

Bản dịch:

Đây là một phần rất có thực dụng giới chất dự đoán tư liệu. Sau này trong năm tháng, đối với ngươi nhất định rất có bang trợ. Tử vi đẩu số mệnh đồ có thể đoán trước thời gian tới số phận là có khoa học tính, tinh tế suy tính tất có chỗ thần kỳ.

Nhân ra cơ thể mẹ sanh thành nhân, tướng mạo tài phú là định số, thọ mệnh là khí số, là lượng, sinh mệnh lên xuống là vận số, là thế. Định số, khí số, vận số, tam sổ giai dĩ Thiên can là lĩnh, sổ là sự vật biến hóa căn cứ. Sự vật năng lực thay đổi tài là sống, vô thay đổi thì nghèo người chung nghèo, phú người Vĩnh Phú, giá không phụ họa sự vật phát triển quy luật. Mệnh đồ không tồn tại [thiện hữu thiện báo, ác có hậu quả xấu] tôn giáo thức tín niệm, trong cuộc sống thực tế, ác nhân chuyện ác thực hiện được mà một gặp báo ứng việc quá nhiều, tựu như cùng có người tương bên đường gặp tai nạn xe cộ ngả xuống đất không dậy nổi người bị hại tống y cấp cứu, lại bị vu cáo là tai nạn xe cộ người gây ra họa, những … này ví dụ đối thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không thể nghi ngờ là loại châm chọc.

Bạn đang xem: Mệnh đồ khán lưu niên

1 mệnh đồ trung chủ tiền tài ký hiệu: Thiên phủ (kiến khoảng không, cướp phá đại tài), lộc tồn, vũ khúc (kiến khoảng không, cướp phá đại tài), mặt trăng, tham lang Hỏa Tinh, liêm trinh, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hóa hậu ứng nghiệm.

2 mệnh đồ trung chủ khoa danh ký hiệu: 1 thiên khôi thiên thành, 2 văn xương văn khúc, 3 long trì phượng các, 4 ba máy bát tọa, 5 thiên ân thiên đắt.

3 mệnh đồ trung hình phạt chính tụng ký hiệu: Liêm trinh Thiên can bính năm; cự môn Thiên can năm đinh; văn xương Thiên can tân năm; văn khúc Thiên can kỷ năm; thiên hình, bạch hổ, quan phù, hỏa, linh, dương, đà, Hóa kị hậu ứng nghiệm.

4 mệnh đồ trung chủ thị phi phá hao tổn ký hiệu: Cự môn, phục binh, âm sát, chỉ bối. Chủ phá hao tổn ký hiệu: Phá quân, đại hao, phá nát, bầu trời, Địa kiếp.

5 mệnh đồ trung chủ chức nghiệp biến động ký hiệu: Giống nhau lưu niên hoặc tuổi mụ cung kiến giết, phá, lang là đi ăn máng khác, điều động, lên chức, oạt giác. . . Chờ tích triệu.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng giết, phá, lang nhân lòng có nghĩ thay đổi của xung động; cái khác cách cục hoặc vì hắn nhân chủ động trưng tuần oạt giác, hoặc gắn liền với thời gian cơ thành thục nước chảy thành sông, đều có thể năng lực tạo thành dị động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng giết, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tử vi: Thuộc một lần nữa khai sáng cách cục.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phá, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phủ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cùng, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cùng dương: Thuộc ở vốn có cách cục thải cũ thay đổi tân.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng lang, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng liêm, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng nguyệt, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cự: Thuộc đi qua giới thiệu, hoặc thời cơ thành thục đi ăn máng khác, điều động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng quyền, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tử, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng dương: Thuộc bởi vì năng lực nắm giữ đáo quyền lực mà biến động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng khoa, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tướng: Thuộc bởi vì có thể có thêm chức vị cao danh hiệu mà biến động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng lộc, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phủ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng nguyệt, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng vũ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tướng: Thuộc bởi vì có cao hơn bổng lộc mà dị động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng xương lương dương lộc: Thuộc người khác dĩ canh hậu đãi điều kiện oạt giác. Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng văn Tinh hóa cát, thuộc bản thân có tài năng thụ khẳng định bị nói thăng, oạt giác.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng hỏa (linh) tham, hỏa dương, hỏa linh, linh dương: Thuộc đột nhiên cải biến (phi kế hoạch tính) . Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cơ, lương, cự: Thuộc nguyên công tác không nhịn được, lánh mưu hoàn cảnh mới.

5 mệnh đồ trung không thích hợp kinh thương mở tiệm mệnh thức:

Nhất, thiên mã thụ hình xung người không thích hợp kinh thương, mở tiệm hội đảo ngược điểm. Thiên mã ở tị cung, mà ngũ trụ thập tự có hợi. Thiên mã ở dần cung, mà ngũ trụ thập tự có thân, tị. Thiên mã ở thân cung, mà ngũ trụ thập tự có tị Dần. Thiên mã ở hợi cung, mà ngũ trụ thập tự có tị. Nhị, khán cung Quan lộc, can cung có hay không tự Hóa kị, kỳ đối cung có hay không kị lai xung, có người, không thích hợp kinh thương, mở tiệm hội đảo ngược điểm. Tam, khán văn xương Tinh, văn xương nhập cung mệnh, cung thân người, nên làm lão sư, hoặc máy tính, tin tức nghiệp. Tứ, khán thái dương và văn xương đồng cung, mặt trăng và văn xương đồng cung người, có giác quan thứ sáu, có thể học mệnh lý hoặc làm và ngũ thuật có liên quan hành nghiệp. Ngũ, khán thái dương cùng trời hình đồng cung tọa tị người, nên đương quan toà, luật sư, quân cảnh.

6 mệnh đồ trung câu không hề lương tiềm tàng tính chất ký hiệu: Đà la, linh Tinh, phỉ liêm, âm sát, thiên đồng, ứng với ám sinh thị phi, bịa đặt sinh sự. (thất sát là: Khoảng không, cướp, hỏa, linh, dương, đà, Hóa kị)

7 mệnh đồ trung chủ năng một đêm làm giàu tin tức: (nhất) cung mệnh ở xấu hoặc vị, có vũ khúc tham lang. Vũ khúc, tham lang tràn đầy ý đồ tâm và sức chiến đấu, hơn nữa tuỳ cơ ứng biến, cơ trí thông minh, đối tài phú khứu giác linh mẫn, rất dễ tại chức tràng thượng thắng vì đánh bất ngờ, nếu là tam hợp (A. B. C. D một trong vị trí), có nữa Hỏa Tinh hoặc linh Tinh lai trợ trận, tưởng không phát tài cũng khó. (nhị) tham lang ở tuất cung tọa mệnh: Tham lang là một viên thiên tài cực vượng Tinh, cũng là đổ vận hơi tệ Tinh, nếu là và Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung hoặc đối cung, hình thành hỏa tham cách hoặc linh tham cách, là thuộc về mạo hiểm làm giàu cách cục. (tam) tham lang Tinh ở dần cung Tọa mệnh: Người tài giỏi như thế hoa dào dạt, thông minh cơ linh, rất hội kinh doanh nhân tế quan hệ, hiểu được nắm chặt cơ hội, nếu như lại thêm sẽ tới Hỏa Tinh, linh Tinh, đây chính là phú càng thêm phú la! (tứ) cung mệnh ở mão cung hoặc Dậu cung không có chủ tinh, đối cung là thiên cơ Tinh và cự môn Tinh tọa lạc: Thông minh vừa giỏi về xí hoa thiên cơ Tinh, hơn nữa điện điện cật tam oản công cự môn Tinh, rất dễ ở lưu hành tư tin hoặc biến hóa nhanh chóng hành nghiệp Thành công làm giàu. Mà hắn điền trạch vị, cũng chính là tài khố vị trí có lưỡng khỏa siêu sao: Tài Tinh vũ khúc, kho Tinh Thiên phủ tọa thủ, bởi vậy tạo cho cái này đại phú đại quý đặc biệt cách cục ni! (ngũ). Thất sát, phá quân, tham lang Tinh tam tinh trung thứ nhất thủ mệnh bản thân cung là Sát Phá Lang mệnh, giống nhau là đi yên ngựa hình vận thế, là canh ba nghèo, năm canh phú mệnh. Nhưng nếu như vậy Sát Phá Lang thủ thìn tuất cung, ba động sẽ giảm thiểu, nếu như vậy tam phương tứ chính tái kiến lộc đa kị ít, tái kiến cát đa hung ít người, canh có thể là một đời làm công mệnh, thường thường vững vàng quá một đời.

Tuổi mụ phùng cố gắng ngôi sao: Đi qua cá nhân phấn đấu có thu hoạch, giá tổ Tinh là 1 văn xương, văn khúc, 2 lộc tồn, thiên mã, nên xuất hiện ở tin tức đơn nguyên trước sau cung hoặc tam phương cách trung.

Tuổi mụ phùng thiên lực ngôi sao: Đi qua thủ trưởng thu được chỗ tốt, giá tổ Tinh là 1 thiên khôi, thiên thành, 2 tả phụ, hữu bật. Nên xuất hiện ở tin tức đơn nguyên trước sau cung hoặc tam phương cách trung.

Cung mệnh có liêm, tham, lương, cùng, phủ ngũ phúc tinh người của trung niên sau khi tài phát tích. Cùng quỷ mệnh: Bằng hữu cung có sao Hóa kỵ, thiếu tiền hiện tượng. Cung tử nữ sao Hóa kỵ, là thân hữu thấy đều nhượng bộ lui binh cùng quỷ!

Bị hóa lộc Tinh xuất hiện thì chủ: Là phúc đức chi thần. Hảo tin tức, danh vị, giàu có, thuận lợi, thành công. Nó chỗ ở cách nội tổ chữ số, tức thụ ảnh hưởng tam phương, đều phải nhận được lợi ích. Nếu như vũ khúc, mặt trăng, Thiên phủ chờ chủ tiền tài ký hiệu hóa lộc thì, người làm ăn tất nhiên phát tài. Công vụ nhân viên có tấn chức niềm vui. Hóa lộc — tăng mạnh tinh diệu trung tài lộc tính chất.

Bị hóa quyền Tinh xuất hiện thì chủ: Hóa tạm thời chủ gây dựng sự nghiệp, ưa tam phương kiến vũ khúc, cự môn, tranh thủ danh lợi, riên chỉ ở kịch liệt cạnh tranh trung lại vừa thành công. Cùng cách có dương, đà, khoảng không, cướp, đại hao, thiên sứ phải đề phòng công nhân hạ tốp, nhân viên công vụ quan tai, cách chức đích. Hóa quyền — tăng mạnh tinh diệu trung quyền lực tính chất, hoặc tăng tinh diệu ổn định tính.

Bị hóa khoa Tinh xuất hiện thì chủ: Tăng mạnh tinh diệu danh dự danh vọng gặp dữ hóa lành, ưa tam phương mỗi ngày khôi, thiên việt, mặc dù chủ danh lợi riên chỉ tiếng sấm mưa to chút ít. Nổi danh, Chi Lê, khéo đưa đẩy, phù phiếm.

Bị Hóa kị Tinh xuất hiện thì chủ: Tăng mạnh Tinh khuyết điểm, chủ tự tìm phiền toái, khẩu thiệt thị phi, tật bệnh ngoài ý muốn, trở ngại, đả kích, chủ tai cữu. Làm việc bị nhục chiết phá hao tổn tiền tài, xuất hiện phản diện phôi tin tức. Dưới tam điều nâm yếu thập phần quan tâm: 1 hóa lộc Tinh kiến hỏa, linh có kịch liệt cơ hội thành công. 2 phùng giết, phá, lang có đột phá tính chất cấp thành cấp bại. 3 phùng sao Hóa kỵ kiến Tứ Sát Tinh kịch liệt rách nát.

Ở người ta phục vụ quên mình đồ dự đoán tuổi mụ, lưu niên nhân sự tin tức thì, dĩ đương niên tuổi mụ cung, lưu niên cung không gặp chủ tinh Hóa kị là cát. Ở người ta sau này trong năm tháng, phàm là tuổi mụ cung, lưu niên cung, đại vận cung phùng hóa lộc Tinh chắc chắn vui mừng chuyện xảy ra sinh, phàm là phùng Hóa kị Tinh, khoảng không, cướp Tinh nhất định không thuận, canh đề phòng và đại diện người ta tài phú tài Tinh ở một cung thì rủi ro. Lưu niên cung, tuổi mụ cung tam phương có lộc, quyền, khoa là điềm lành, có sát, kị là triệu chứng xấu. Kiến hóa lộc niên kỉ phân, cơ hội hảo, thăng quan thu nhập tiền tài; kiến Hóa kị niên kỉ phân, sinh bệnh sinh thị phi, sự nghiệp không thuận tiền tài tổn thất. Mệnh đồ Tứ Hóa Tinh trung lộc Tinh đối với người là duyên phận, đối sự kỳ ngộ, đối vật là tiền tài. Hóa quyền đối với người là bá đạo, đối sự là khai thác, mở tiệm chờ một chút, đối vật là tranh thủ. Mệnh đồ mười hai cung, cung cung giấu có vô số tin tức, tin tức khai phá toàn dựa vào tứ phi Tinh truyền đạt thời giờ gì, người nào phát sinh chuyện gì, là họa, là phúc, muốn xem Tứ Hóa Tinh ảnh hưởng Tinh đại diện người nào hoặc chuyện gì.

1 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến tử vi: Mọi việc thuận lợi năng lực vừa lòng đẹp ý. Tam phương có tả, bên phải, khôi, việt đồng cung hoặc gia hội kinh thương người sự nghiệp hưng thịnh, là phát triển sự nghiệp thời cơ tốt! Có thể tích cực đầu tư. Khai phá hoặc trang bị thêm phân công ty! Đi làm là lên chức tăng lương cơ hội tốt! Có hung tinh gia hội, tình huống thì không tốt lắm, không có tả, bên phải, khôi, việt đồng cung hoặc gia hội, hơn nữa hung tinh, biểu thị rất lao khổ, vấn đề và phiền phức, hoặc tiền tài thượng và danh tiếng trên có ảnh hưởng không tốt. Tử vi ưa thiên tướng, xương, khúc, vui hơn lộc tồn, Thiên phủ. Được phủ tướng xương khúc tả hữu lộc tồn tam hợp, cự phú đại quý. Tử vi ở tật ách, phụ mẫu, huynh đệ, giao hữu, tứ cung, chủ nhân lao lực. Tử vi Tinh ở cung mệnh ﹐ tài cung ﹐ cung Quan lộc, cung điền trạch là ông chủ mệnh.

2 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày cơ: Sinh hoạt hoặc trong công tác tất nhiên có biến động, nhân tế quan hệ biến hóa hảo hoặc phôi, muốn xem thiên cơ Tinh là miếu vượng hoặc lạc hãm mà định. Nếu như có ngôi sao may mắn, lộc, quyền, khoa, cùng cấp cung hoặc gia hội, phải nhận được dự liệu ngoại thành công cơ hội! Trái lại như hung tinh đồng cung hoặc gia hội, có thể sẽ khiến cho sự tình rơi vào ác tính theo, hoặc nhân phán đoán lệch lạc mà dẫn đến tổn thất! Như thiên cơ Hóa kị tái phùng âm sát hoặc thiên vu, quỷ thần của nhiễu hiển hiện. Như kị sát quá nặng, sinh bệnh, vừa phùng tử, tuyệt, thường thường chuyển biến xấu. Nữ nhân nếu phùng đến đây, thì tất ái tình không chuyên, thường có khúc chiết. Bằng không khắc phu thương tử. Thiên cơ sợ nhất Địa kiếp, Địa không, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể sát tinh, cũng phạ Hóa kị Tinh, nhưng gặp ngôi sao may mắn, thượng khả bổ cứu. Phùng thiên cơ Hóa kị mọi việc cũng không dễ thành công, phùng dương đà, biến động đa, nhiều phiền phức.

Hiện tượng: 1, chủ kế hoạch tính sai, đa gia vụ tranh cãi, nhiều chuyện trái lại phúc không thuận lạc hãm tất có lớn biến động mà soa. 2, ở tài bạch, nhân tính toán lệch lạc, phán đoán thành kiến, lạc hãm thì hoàn toàn sai lầm lớn gặp phải phiền phức. 3 sự nghiệp thường nhân bình thường thay đổi mà bị hao tổn tiền tài, hãm địa thì tiến thoái lưỡng nan. 4, dễ lạc đường hoặc tai nạn giao thông. 5, thiên cơ Hóa kị thường mất ngủ. Thiên cơ chủ tinh thần thượng làm phức tạp, thu nhập tiền tài cũng rất khó nắm giữ, trên thời gian thường bất năng được như nguyện, chủ tâm phiền, tâm thần không yên, đa nhân gia vụ tranh cãi, bản thân ốm đau, sự nghiệp ngăn trở mà khiến cho. Để tâm vào chuyện vụn vặt, mọi việc luẩn quẩn trong lòng của hiện tượng, nên sớm muộn gì thắp hương bái thần phật, tụng tâm kinh, yêu cầu thể xác và tinh thần của sự yên lặng cân đối. Mọi việc trái lại phúc bất định, thường điệt thương, lạc đường, sẽ làm ra chuyện hồ đồ. Khổ hạn, lưu niên gặp thiên cơ Tinh, chủ đương niên hoàn cảnh lớn có thay đổi.

3 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến thái dương: Việc vui rất nhiều, bất kỳ công việc gì đều có thể thuận lợi phát triển! Đi làm tộc là lên chức tăng lương cơ hội tốt, nam nữ trẻ tuổi ở luyến ái phương diện cũng không có thiếu cơ hội, nếu như mặt trời là lạc hãm, vừa gia kình dương, đà la và bầu trời, Địa kiếp chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì khổ tâm kiếm được tiền hội tiêu xài rơi, làm việc thì khuyết thiếu quyết đoán, tất cả giai không thuận lợi. Thái dương hóa lộc, tiền tài thuận lợi, như sinh lạc hãm, yếu vất vả cực nhọc được tài, thái dương hóa lộc có quý nhân đề bạt, lạc hãm, vẹn vẹn mặt ngoài phong cảnh, sinh sự nghiệp, chủ có đột nhiên tới oai quyền. Thái dương hóa quyền có thực quyền, mọi việc cực chủ động, nhưng mang vô cùng. Hãm địa nhiều thị phi cũng, miếu vượng mười phần quyền, lạc hãm dễ bị ngăn trở. Miếu vượng, sinh tài thì việt động việt như ý, tài phú càng lớn, lạc hãm mặc dù năng lực kiếm tiền, có phá hao tổn hoặc kéo dài so sánh khổ cực. Lạc hãm, nhiều thị phi cập tiểu nhân. Thái dương Hóa kị sinh phúc đức, tài bạch, chủ tản tài, điều không phải rủi ro, chỉ đột nhiên không có dự toán kế hoạch phà hoa một điểm, mạc minh kỳ diệu tốn hết, gia Tứ Sát sinh hãm cung khả năng bị phiến, như hãm trong cung phúc đức, phùng Tứ Sát, khả năng bề trên thân thể sẽ gặp nguy hiểm, sinh bản thân phương diện, như vừa phùng lưu niên văn khúc Hóa kị gia kình dương, hội trúng gió hoặc cao huyết áp hoặc huyết quản tắc, hãm địa vừa Hóa kị, lắm lời lưỡi phân tranh, nhưng cãi nửa ngày còn là không làm nổi, phá hao tổn, miếu vượng, khổ cực có, sinh sự nghiệp so sánh có thủ đoạn độc ác của vấn đề, như nhận đơn đặt hàng vô pháp đúng thời hạn giao hàng, hoặc là không thể dựa theo khách hàng ý giao hàng, như lạc hãm, thì kẻ vô tích sự, miếu vượng, có thể cực khổ giải quyết.

4 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến vũ khúc: Tài vận không sai, nhất là thương nhân cùng tự do nghiệp giả hội tăng thu nhập! Như vũ khúc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng cung hoặc gia hội, có thể được đáo một số lớn tài phú, kế hoạch chuyện tình đại thể năng lực thành công, công tác cũng như ý. Trái lại, như lạc hãm, lại tăng thêm dương, đà, hỏa, linh Tinh, Hóa kị chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, có thể sẽ nhân ngoài ý muốn tai hoạ thụ thương. Sinh bệnh hoặc tổn thất tài vật. Vũ khúc làm tài chủ, cùng trời phủ đồng cung, có thọ. Và lộc tồn đồng cung, thì tha hương phát tài. Và hỏa tham đồng cung, hoặc đối chiếu, thì chủ đại phú đắt. Hội phá quân tài lai tài khứ, kết quả là còn là công dã tràng. Và thất sát, Hỏa Tinh đồng cung, Có nguyên nhân tài bị cướp của hung. Vũ khúc và thất sát đồng cung, vô hung tinh, có thể ở trên sự nghiệp, có huy hoàng biểu hiện. Nếu tạm biệt thất ngôi sao may mắn, ở nhà nước bộ phận then chốt, có thể nhâm chủ quản trở lên chức vị. Phùng sát tinh, thì giảm kỳ quang huy. 3. Sao Vũ khúc hội chiếu linh Tinh, văn xương, đà la, hành vận văn xương hoặc vũ khúc nói kị thì dễ gây chuyện.

5 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày cùng: Tinh thần phương diện sung sướng, thế nhưng nếu như hơn nữa dương, đà, hỏa, linh, kị chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì yếu tránh cho nhân sơ sẩy mà chịu đựng thương thậm chí tổn hại tài vật! Gặp ngôi sao may mắn, càng thêm quang huy, nhất là gặp thiên lương Tinh tái phùng tả phụ, hoặc hữu bật, nếu an mệnh vu dậu cung, tài quan đều cát. Nữ mệnh tạm biệt ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử, có tài có đức tuệ có thể luyện. Nếu gia hung tinh cư tị hợi cung vị, háo sắc, tính nhu cầu cường liệt. Nam mệnh không thích thiên đồng, nhất là sự nghiệp cung phùng đến đây Tinh, sảo ngại lười nhác. Khuyết thiếu tiến thủ tâm, mọi việc thiếu tích cực, chích thích hợp tố vai trò thứ yếu. Không khỏe làm chủ quản cấp nhân vật.

6 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến liêm trinh: Sẽ gặp phải ngoài ý liệu may mắn sự! Có thể nhận thức đến lý tưởng khác giới hoặc tri kỷ. Bất quá nếu như lạc hãm, có thể sẽ đổi nghề hoặc đổi công tác, tưởng mở rộng doanh nghiệp người của sẽ đặc biệt cẩn thận, cung mệnh có liêm trinh, Hỏa Tinh, kình dương: Suốt ngày bào pháp viện. Nếu như hơn nữa kình dương, đà la, thiên hình, Hóa kị chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì biểu thị hội sản sinh tình cảm tranh cãi, khả năng gặp gỡ tai nạn giao thông hoặc pháp luật vấn đề! Liêm trinh làm thứ đào hoa Tinh. Làm hung tinh. Gặp Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật có quyền uy, gặp lộc tồn chủ phú quý, gặp văn xương, hảo lễ nhạc, gặp sát diệu, thích quan võ, và kình dương Tinh đồng cung, tất có thị phi. Liêm trinh, thiên tướng, kình dương phùng quan phủ, quan phù lao ngục tai ương, dấu hiệu rõ ràng! Liêm trinh Hóa kị: Tính chất cũng tương đối phức tạp, là nam nữ tình cảm ngăn trở. Nó mang đến ngăn trở, đựng vĩnh cửu tính chất, cũng không phải là vật đổi sao dời liền có thể hóa giải. Hóa kị vừa là tâm tình thượng u buồn, bị lừa gạt trưng triệu, đặc biệt là thụ lục thân lừa dối, có thể sản sinh tự sát khuynh hướng. Thay nhân hỏng việc mà trái lại nhận người oán, có lẽ do với mình không làm theo khả năng, gây ra lòng tự trọng bị hao tổn. Liêm trinh Hóa kị người tính chất là mủ máu, vừa là nhân phát sinh ngoài ý muốn, hoặc khai đao giải phẫu gây ra tai nạn đổ máu. Nữ mệnh, thì thường thường mà sống dục hoặc mang thai biểu trưng. Liêm trinh Hóa kị là phôi đào hoa. Nữ mệnh bản mệnh liêm trinh Hóa kị có lẽ sự nghiệp cung và lưu niên phùng của, giai dễ lưu lạc pháo hoa giới. Nam mệnh liêm trinh Hóa kị thì rượu mừng sắc tài vận. Liêm trinh Hóa kị ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ vật chất thu nhập. Phát sinh không như ý sự, có chướng nghi và ngăn trở. Sở dĩ trực tiếp nhất ý nghĩa, là mủ máu tai ương. Đương [liêm trinh thất sát] Hóa kị, mà lại gặp sát diệu là lúc, biểu huy là thông nhau ngoài ý muốn, tức là do huyết quang tính chất dẫn thân mà đến. Kỳ thực có lúc huyết quang tịnh không hoàn toàn đúng thông nhau ngoài ý muốn, cũng khả năng là giải phẫu khai đao, thậm chí là và máu có quan hệ chứng bệnh. Ví dụ như cung tật ách có liêm trinh Hóa kị người của, rất dễ ở khi còn trẻ tuổi kỳ sinh nhọt, ngày thường mật hơn nữa tần, giá liền cũng có thể làm liêm trinh Hóa kị biểu huy một trong. Bởi liêm trinh chủ tinh thần hưởng thụ, sở dĩ luyến ái ngăn trở cũng có thể coi là liêm trinh Hóa kị biểu huy. Nếu đào hoa nhiều diệu cùng triền, cái này tính chất càng quả thực. Mà khi liêm trinh Hóa kị, và văn khúc Hóa kị giao xung là lúc, liền biểu trưng là thương tâm rơi lệ vậy! Liêm trinh Hóa kị có lúc là rủi ro hiện ra, có thể là phá vui mừng tài. Ví dụ như nữ nhân hôn gia; nhưng và của tương phản, lại có thể là tang bệnh mà rủi ro. Nói chung, kỳ hóa tiền tính chất, tất và huyết thống cập tình cảm hữu quan. Tính chất của nhị, là gần như sắp thành lại bại rủi ro. Thế nhưng nội bộ bỗng nhiên phát sinh vấn đề, cứ thế chẳng những có rủi ro, mà lại có ngăn trở cảm giác, loại này tính chất, thì liên quan đến tâm tình. Có lúc liêm trinh Hóa kị, lại có thể thu nhập tiền tài, nhưng thu nhập tiền tài đồng thời, tất nhiên có lớn tiền tài chi, đặc biệt tác giao tế ứng thù tốn hao, cùng với tiền hoa hồng tiền boa các loại. Liêm trinh Hóa kị không quang minh chánh đại tâm tính và thủ đoạn. Liêm trinh Hóa kị, chủ tình cảm và tâm tình phương diện đa ba động, làm phức tạp. Liêm trinh nhân tế quan hệ độ chênh lệch, cũng có nguyên nhân này. Đụng với đại vận hoặc bính lưu niên thì dễ gây chuyện.

7 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày phủ: Kinh thương người có thể mở rộng sự nghiệp, hoặc phát tài, đi làm tộc còn lại là lên chức, tăng lương cơ hội tốt, nói không chừng có có thể được bỉ cùng là càng nhiều hơn cuối năm tiền thưởng! Trong lòng sự đều có thể được như nguyện! Mọi việc có quý nhân tương trợ! Cho dù gặp gỡ hung tinh hoặc gia hội cũng không đại ảnh hưởng. Thiên phủ làm tài chủ, không sợ dương, đà, hỏa, linh. Nhưng không thích cùng bầu trời đồng cung. Đồng cung gặp văn xương, vũ khúc, phùng vũ khúc, lộc tồn, có thể phú giáp thiên hạ. Chủ nhân bảo thủ, cẩn thận, khuyết thiếu bốc đồng. Nhưng suốt đời thuận cảnh đa, nghịch cảnh ít. Thích hợp công vụ nhân viên. Thiên phủ cùng trời gặp gỡ hợp, có thể bài trừ hết sức khó khăn, phú quý có thừa. Và lộc tồn Tinh đồng cung giàu có. Vui hơn tả, bên phải, long trì, phượng các tiền hậu phụ tá. Thiên phủ thụ thiên tướng ảnh hưởng rất lớn, thiên tướng nhập miếu, Thiên phủ uy lực phát huy đầy đủ.

8 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến mặt trăng: Tiền tài và công tác vận cũng không thác, trở thành người người hâm mộ đối tượng! Nếu như lại có ngôi sao may mắn đồng cung và gia hội thì rất tốt! Thế nhưng nếu như lạc hãm, đồng thời lại có hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì sẽ có khỏe mạnh. Gia đình và luyến ái phương diện phiền não. . Mặt trăng Hóa kị dễ phổi, túi mật, ruột non, dạ dày bộ, bàng quang, noãn sào, cốt nội màng, cao hoàn, lợi chờ âm giấu bộ vị, đến nỗi nhân thể khí quan sinh u cập mắc bệnh tâm thần, nhân mặt trăng Hóa kị mà vọt lên. Mặt trăng làm điền trạch chủ. Mệnh hoặc cung thân tọa thái âm tinh, chủ nhân tính tình dịu ngoan, thông minh, thanh tú, tài văn chương hơn người, nhập miếu lại thêm ngôi sao may mắn, phú hơn nữa đắt. Lạc hãm vừa gia hung tinh, nam năm mới khắc mẫu, trung niên khắc thê, lúc tuổi già khắc nữ nhi, mình vận đồ cũng nhiều khúc chiết. Mặt trăng lạc hãm, tự tọa Hỏa Tinh, hành vận Hóa kị thì dễ gây chuyện 9 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến tham lang: Bận rộn công việc lục khoái trá, tham gia yến hội cơ hội, và khác giới du lịch cơ hội cũng nhiều, nếu như hơn nữa hỏa, linh, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn đồng cung gia hội, thì nếu cơ hội tới lâm rất có ngoài ý liệu thành công! Thế nhưng nếu như lạc hãm, thì công tác không thuận tịnh gặp phải đại đả kích, dễ và khác giới phát sinh làm phức tạp, tinh thần không hài lòng hoặc nhân ẩm thực mà tổn hại khỏe mạnh! Cung mệnh có tham lang, đà la, thiên diêu: Nam nhân sắc phạm pháp, nữ phạm đào hoa kiếp. Tham lang là thọ tinh, cũng là tài Tinh, hảo tửu sắc, đánh bạc, làm việc không có tính nhẫn nại, và dương đà đan xen, hội nghị thường kỳ thành quỷ cũng phong lưu, hãm gặp hung tinh, dễ cô độc bần cùng, mặt có dấu vết. Ưa và Hỏa Tinh, linh Tinh đồng cung, có thể có đặc thù biểu hiện. Tham lang và văn xương, văn khúc đồng cung hội Hỏa Tinh, linh Tinh hoặc hành vận sao Hóa kỵ dẫn động thì dễ gây chuyện. Phàm mệnh có tham lang người, đi giết, phá vận, canh ba nghèo năm canh phú, hai năm gặp một kiếp.

10 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến cự môn: Vượng cung tài vận cũng không thác, nếu có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn chờ Tinh đồng cung hoặc gia hội, thì mọi việc chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến triển, liền mã đáo thành công, sự nghiệp phát triển không ngừng. Bất quá nếu như lạc hãm, thì khả năng có bốn bề thọ địch của ngu! Hơn nữa hung tinh đồng cung hoặc gia hội, sẽ và nhân khởi xung đột, có lẽ xúc phạm lưới pháp luật, khổ không thể tả! Đến đây năm cô độc, buồn khổ, tâm thần không yên, làm việc một bền lòng, bỏ vở nửa chừng. Cự môn chủ thị phi, khẩu thiệt, tính hảo nghi kỵ, nghi hoặc, không hợp đàn, ưa đặc biệt lập độc hành. Ưa tả phụ, hữu bật, lộc tồn Tinh đồng cung. Nếu hội phá quân, Hóa kị, kình dương, đà la chờ sát tinh, ứng với đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe, cập phẩm tính vấn đề. Đến đây Tinh ở các cung đều bất lợi. Ở huynh đệ cung, tương hỗ xa lánh. Ở cung phu thê, có ly dị của ngu. Ở cung tài bạch, dốc sức làm có được. Ở cung tật ách chủ thở hổn hển. Ở cung thiên di, chủ xuất ngoại phí sức bất an. Ở cung Nô bộc, chủ chiêu thị phi. Ở sự nghiệp cung, có khẩu thiệt tố tụng. Ở cung điền trạch thì tổ nghiệp nan tồn. Ở cung phúc đức, thì phí sức bất an. Cự môn gặp hỏa, linh, dương, đà thì, đặc biệt dễ nhân khẩu thiệt mà nhạ quan phi.

11 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày tướng: Xã giao cơ hội, có thể kết bạn địa vị và thực lực đều tương đương cao nhân sĩ, học sinh thương nhân đi làm tộc đều có việc vui, mọi việc thuận lợi, tao ngộ trắc trở, năng lực gặp quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành. Thiên tướng làm quan lộc chủ. Vô luận xuất ngoại đi xa, hoặc ở nhà mưu sự, đều có thể thăng chức rất nhanh. Hội ngôi sao may mắn, tam hợp câu giai, thì tài nguyên rộng tiến, sự nghiệp thuận lợi.

12 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày lương: Nhân chuyện ngoài ý muốn mà chịu đựng kinh, phiền não, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Bất luận bất luận cái gì hành nghiệp. Bất luận cái gì tư cách người của, đều có thể kế tiếp thăng chức, xong rất cao đánh giá tức bị người nặng.

Nhân tế quan hệ trong công tác vận khí cũng không tệ, chỉ là tiền tài phương diện bất năng kỳ vọng quá cao. Nếu có hung tinh đồng cung hoặc gia hội, có thể sẽ đối mặt trắc trở, thế nhưng luôn có thể kháo lực lượng của chính mình khắc phục cửa ải khó khăn. Thiên lương chủ nhân thọ mệnh trường cao quý, là phụ mẫu đứng đầu tể. Đến đây Tinh tối năng lực gặp dữ hóa lành, bởi vì nó là gặp dữ hóa lành Tinh, sở dĩ nhất định sẽ phùng đáo nặng nề cửa ải khó khăn, vậy sau, nó tái ban nhất nhất hóa giải, lai phát huy đầy đủ kỳ gặp dữ hóa lành đặc tính. Nói cách khác, thuận buồm xuôi gió người của, cung mệnh cũng sẽ không là tọa thiên lương Tinh. Thiên lương Tinh tọa mệnh của người, tương đối cố chấp, bảo thủ, không dễ dàng tiếp thu người khác ý kiến, ba mươi lăm tuổi sau này, sảo xu hòa hoãn, làm nhân kiến khéo đưa đẩy. Nhưng cá tính thượng nhưng có vẻ cao không thể leo tới, bất quá làm nhân xử sự, chính trực vô tư, có thân sĩ phong độ, ý nghĩ linh hoạt, phản ứng khoái, khẩu tài quá mức tốt. Nữ nhân mệnh tọa thiên lương, chí hướng rộng lớn, có thể một mình đảm đương một phía, nhập miếu làm đắt. Như lạc hãm gia sát, thì hình phu khắc tử, thủy tính dương hoa, bách không một là. Thiên lương Tinh tọa mệnh, và sát đồng cung, hoặc cung phụ mẫu kị sát nặng người, hoặc cung mệnh là song sát giáp thì, chủ một đời người trung tất là trưởng bối sự hao tổn tâm trí, nhất là phụ thân, kỳ hiện tượng là: 1? Phụ mẫu dị ly, và mẫu cùng tốt. (hoặc phụ mẫu không hợp, phụ thân nhiều vấn đề đa) 2? Phụ thân năm mới rời nhà chẳng biết đi đâu. Hoặc người nào đó phụ không rõ. 3? Phụ thân sớm cận, hoặc nhân kinh thương thất bại rời nhà. 4? Chủ nhân và phụ thân nghiêm trọng không hợp (quan niệm thượng), cập duyên phận không tốt. Thiên lương gia sát tọa bất luận cái gì cung vị đều chủ có dạ dày tật, nặng người ung thư bao tử. Nữ mệnh gia xương khúc, chú ý vú nhọt hoặc ung thư (kị sát giao xung nghiêm trọng người).

13 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến thất sát: Một mực ngoại bôn ba, thường ra ngoại lữ hành, là chức nghiệp. Nhân tế quan hệ. Nơi ở biến hóa thời kì. Nếu như có ngôi sao may mắn đồng cung hoặc gia hội, thì sự tình thường có hết ý phát triển, lệnh đương sự thập phần kinh hỉ! Nếu như kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, Hóa kị chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì khả năng phát sinh đột phát bất hạnh sự kiện! Nam nữ, đều tài năng ở trên sự nghiệp, có một phen biểu hiện. Đại, tiểu hạn hoặc lưu niên đi tới, kỳ nhân cảnh ngộ, nhất định sẽ có rõ rệt biến hóa, làm việc có bốc đồng, nhưng thường nhân lo lắng khiếm chu đáo chặt chẽ, mà đụng phải hết ý tổn thất. Bởi vì thất sát Tinh thái dũng mãnh, không khỏi cùng người khó hoà hợp, vật luận nam nữ, trên tình cảm khúc chiết, đều so sánh thường nhân làm đa. Thích hợp tố quan võ, mà không thích hợp kinh thương. Cung phúc đức có thất sát hoặc phá quân, về hưu hậu không chịu ngồi yên, tái sáng lập sự nghiệp cao phong. Phàm mệnh có thất sát người, đi phá, lang vận, canh ba nghèo năm canh phú, hai năm gặp một kiếp.

14 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến phá quân: Trong công tác nhất định sẽ phát sinh biến động, như công tác là thuộc về đặc thù chức nghiệp hoặc tính kỹ thuật hành nghiệp, thì thành công có khả năng phi thường cao, nếu phá quân vừa giá trị miếu vượng, thì khả năng nhất Dạ làm giàu! Thế nhưng nếu như lạc hãm, lại có hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì chẳng những có tiền tài thượng tổn thất, cũng sẽ có sự nghiệp và khỏe mạnh thượng làm phức tạp. Kiến phá quân cuộc sống biến hóa. Làm quân, giơ cao, trái lại có thể làm đàn chúng mẫu, có lĩnh đạo lực, chính trực, dũng cảm, có thể phát huy đầy đủ ưu điểm của nó, ưa và tử vi đồng cung, và văn khúc cùng thủ thân hoặc cung mệnh, tương thường tẫn nhân gian chua xót. Nam mệnh phá quân, hỉ nộ ái ố hình sinh ngoại, ổn định lực thiếu, là tâm tình hóa người của, phản kháng tâm ngận cường, nữ mệnh phá quân, lòng tự trọng so sánh cường, cá tính quái gở, quái dị, sinh hoạt cũng so sánh thường nhân lao khổ, không đổi cùng người ở chung. Phàm mệnh có phá quân người, đi giết, lang vận, canh ba nghèo năm canh phú, hai năm gặp một kiếp.

15 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến văn khúc: Hội khôi, việt, cơ vận đa. Hội hỏa hoặc linh tiền tài không tụ, tình cảm không thuận. Hội dương đà tiền tài không tụ. Hội lục sát, Hóa kị đa tình cảm không tốt. Tuổi mụ, thái tuế gặp sao Văn Khúc nên học tập tân sự. Văn xương, văn khúc là đúng ngôi sao may mắn, là vụ lợi cuộc thi cập học tập Tinh, bất khả Hóa kị. Hóa kị thì đề phòng công văn có biến, hoặc nhân ngân phiếu định mức thất ước mà rủi ro. Văn khúc chủ khoa bảng công danh, văn khúc và văn xương cùng làm ngôi sao may mắn, đại diện có văn nghệ phương diện tài năng có lẽ ham văn học cập nghệ thuật. Sao Văn Khúc không giống với văn xương Tinh chính là, đến đây Tinh có chứa đào hoa, nếu nữ mệnh tái phùng cự môn đồng cung, đắm mình, thủy tính dương hoa. Văn khúc ưa và văn xương Tinh đồng cung, có đúng không chiếu phát huy đầy đủ kỳ tài nghệ, gặp lại sao Vũ khúc đồng cung, chủ bác học đa năng lực. Yếu chú ý đáo cung phụ mẫu thật là tốt phôi, để tránh khỏi sai lầm, ghi nhớ kỹ!

16 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến văn xương: Hội khôi, việt, cơ vận đa. Hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ. Hội dương, đà, tiền tài không tụ. Hội lục sát, Hóa kị đa tinh thần không tốt. Tuổi mụ, thái tuế gặp văn xương Tinh nên học tập tân sự vật. Văn xương, văn khúc là đúng ngôi sao may mắn, là vụ lợi cuộc thi cập học tập Tinh, bất khả Hóa kị. Như xuất hiện ở heo, xà cách và tham lang Tinh hoặc là sao Liêm trinh lúc này phòng tai nạn xe cộ. Văn xương chủ khoa bảng công danh. Văn xương là văn khôi đứng đầu, chủ nhân dáng vẻ đoan chính, có văn nghệ tế bào, mồm miệng thông minh, mặt mày phân minh, tướng mạo tuấn tú, niên thiếu lao lực, trung niên hậu rơi vào cảnh đẹp. Mừng nhất và thái dương, thiên lương, lộc tồn đồng cung, là [dương lương xương lộc cách], chủ vô luận ở thương trường, hoặc quan trường, đô hội thuận buồm xuôi gió, Phúc Thọ song toàn. Như tam hợp đáo thái dương, thiên lương, lộc tồn, cũng có thể có làm làm, chỉ là, lực lượng hội giáng thấp một chút mà thôi. Đại, tiểu hạn hoặc lưu niên phùng đáo nhập miếu văn xương Tinh, hội tăng ngôi sao may mắn cát tường độ, như thế hung tinh, nhập miếu văn xương cũng có thể rơi chậm lại hoặc hóa giải kỳ khả năng tạo thành tai nạn.

17 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến tả phụ: Sự nghiệp thuận lợi. Cùng cách có sao Hóa kỵ, phòng bị đạo rủi ro. Và liêm trinh tổ hợp thì sinh thị phi. Xuất hiện ở cung phu thê, cung phúc đức thì phòng hai lần hôn nhân.

18 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến hữu bật: Sự nghiệp thuận lợi. Hội lục sát, Hóa kị đa tình cảm đa làm phức tạp, nhiều biến động. Cung phu thê có đến đây Tinh, bất luận nam nữ trước khi cưới bằng hữu khác phái đa, sau khi cưới thường gặp bên thứ ba.

19 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày khôi: Cơ vận tốt. Hội khoa quyền lộc được tài lợi. Hội hỏa hoặc linh tài không tụ. Hội dương đà tiền tài không tụ. Hỏa linh, dương đà, không kiếp, Hóa kị, tiền tài không tụ. Thiên khôi cơ vận tốt.

20 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày thành: Cơ vận tốt. Tác dụng giống như trên. Phùng đến đây Tinh được nữ tính của ám trợ của quý nhân. Thiên khôi thiên thành là quý nhân Tinh, là gặp dữ hóa lành Tinh. Thiên khôi là trời ất quý nhân, thiên việt là ngọc đường quý nhân. Hai sao và bất luận cái gì Tinh đồng cung có thể chiếu đều có thể xong bọn họ cát trợ giúp: Văn nhân gặp phải thiên khôi, thiên việt thì, thì màu sắc đẹp đẽ càng thêm xuất chúng, tịnh có thể có kiến thụ; quân nhân gặp phải thiên khôi, thiên việt thì, thì vị Cao quyền nặng, có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã; thương nhân gặp phải thiên khôi, thiên việt thì, thì tài năng ở quý nhân dưới sự trợ giúp sinh ý thịnh vượng; nhân viên công vụ gặp phải thiên khôi, thiên việt thì, thì sẽ bị nhân thưởng thức, suốt đời có nhiều lương Hảo kỳ ngộ. Nhưng ở năm mươi tuổi sau khi, đô hội mất đi quý nhân phụ tá lực lượng, ngược lại sẽ có phiền nhiễu và trở ngại tính chất. Hai sao chỉ có thành đôi ở tam phương tứ chính hội hợp thì, mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất.

Thiên khôi, thiên việt giai không thích dĩ chỉ Tinh hình thức ở lục thân cung vị cùng hội, nếu như lúc này tái kiến sát diệu thì, thì tất có sự cố, hoặc có song trọng phụ mẫu, hoặc có song trọng huynh đệ, cũng hoặc có song trọng hôn nhân; nếu là lấy chỉ Tinh hình thức đồng cung có thể chiếu, người trước thích âm tính tinh diệu, hậu người tương phản, thích dương tính tinh diệu 21 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến lộc tồn: Có trên tiền tài tăng. Hội tả, bên phải, hội khôi, việt, tài vận đa. Hội khoa quyền lộc được tài. Hội khoảng không, cướp, tiền tài hội kiếm hội hoa. Hội dương, đà tiền tài không tụ, hội lục sát, Hóa kị tình cảm không thuận, dễ bị người bắt nạt. Bất luận cái gì cung đều có thể giáng phúc tiêu tai, ở điền trạch, tài bạch chủ cự phú. Phùng đến đây Tinh có biến động tốt cơ hội. Lộc tồn chủ tài, có gặp dữ hóa lành công năng. Năng lực khiến cho ngôi sao may mắn càng thêm kỳ quang huy, đánh bại thấp hung tinh dáng vẻ bệ vệ. Là ngôi sao may mắn. Đến đây Tinh tọa mệnh, hoặc nhập tam hợp, đều chủ suốt đời không thiếu tiền sử dụng, cần thời gian, tổng hội hợp thời thu được tiền tài, có thể giải khốn. Văn nhân gặp đến đây Tinh, có thể trợ giúp kỳ tăng thanh danh, trở nên nổi bật. Quân nhân gặp đến đây Tinh, hội nghị thường kỳ có tiền của phi nghĩa. Chức vị người của, gặp phải đến đây Tinh, vận làm quan thuận lợi, tài nguyên cuồn cuộn. Nếu như lộc tồn tái phùng hóa lộc Tinh, thực sự là như hổ thêm cánh, tài sản vô số, siêu cấp phú ông, tất làm công thương giới to lớn hanh. Chừng nghe tiếng, tịnh được mọi người kính ngưỡng.

22 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày mã: Ra ngoài biến động nhiều cơ hội. Kiến Hóa kị đa bất lợi đi xa. Và lộc tồn Thiên phủ, tử vi ngôi sao may mắn tổ hợp, dễ phát tài. Phùng thất sát Tinh là sang tân lập nghiệp hiện ra.

23 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày khoảng không: Chủ trên tình cảm trống rỗng hoặc rách nát. Tài cung lúc rảnh rỗi, dương tổ hợp phòng phá sản, đóng cửa. Bất lợi kinh thương. Nên buôn nước bọt. Đa tai, cướp ra, trước có hậu vô của giống.

24 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến giải cướp: Chủ tài vật thượng rách nát tổn hao, được mà phục thất, bất lợi kinh thương, nên buôn nước bọt. Địa kiếp phi và bẩm sinh tới, là khi lấy được hậu mất đi, hoặc được ít, thất hơn.

Bầu trời, Địa kiếp hai sao, danh như ý nghĩa, hay tổn hao. Tổn hao có rất nhiều loại: Tài vật tổn hao, tình cảm tổn hao, hao tổn vô hình, lục thân tổn hao chờ một chút. 1. Phàm tài Tinh cùng với đồng cung, như vũ khúc Thiên phủ, vũ khúc tham lang. . . Phùng kiếp không, tài vật tổn hao trọng đại. 2. Mặt trăng phùng cướp, khoảng không, tình cảm tổn hao, thời gian tổn hao. 3. Lộc tồn phùng cướp, khoảng không, ý chí tổn hao. Như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. 4. Cung mệnh, cung thân phùng cướp, khoảng không, lục thân tổn hao, cô độc, làm việc tương thành chi tế vừa phức tạp, nên hiến thân tôn giáo. 5. Khổ hạn phùng cướp, khoảng không, tiền tài tổn hao. 6. Cung điền trạch phùng cướp, khoảng không, trong nhà phòng tiểu thâu, hoặc thiên tai, hoặc mại bất động sản, tài vật tổn hao. 7. Tham lang đà la đồng cung, phùng cướp, khoảng không, tiền tài tổn hao, thân thể tổn hao. 8. Thiên tướng kình dương đồng cung, phùng cướp, khoảng không, hao tổn vô hình. 9. Cự đà hoặc cự dương đồng cung, phùng kiếp không, hao tổn vô hình. 10. Tử tham đồng cung, phùng kiếp không, tình cảm tổn hao. 11. Cung tử nữ có hỏa, linh, thiên cẩu, phùng cướp, khoảng không, lục thân tổn hao. 12. Mệnh có đại hao, phùng cướp, khoảng không, tiền tài tổn hao, thời gian tổn hao, hao tổn vô hình. 13. Nô bộc cung có cướp, khoảng không, tài vật tổn hao, tình cảm tổn hao. 14. Tài cung có cướp, khoảng không, tiền tài tổn hao, thủ tài không tốn sức. 15. Thiên cẩu, phùng cướp, khoảng không, phòng gặp tên móc túi, tài vật mất trộm, bị người đảo hội, trướng thu vào không trở về, lúc ra cửa vật mang nhiều tiền mặt.

25 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày thương: Chủ phá hao tổn. Đồng cung vô ngôi sao may mắn, và dương đà đồng cung, hỏa kị đồng cung, cự môn đồng cung, thiên cơ đồng cung, chủ quan tai, tử vong, tai hoạ xâm chiếm.

26 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày khiến cho: Chủ tai hoạ, ngôi sao may mắn đồng cung họa khinh. Văn xương sát tinh đồng cung hung. Vô ngôi sao may mắn, và dương đà, hỏa kị, cự môn đồng cung, thiên cơ đồng cung, chủ quan tai, tử vong, tai hoạ phá gia. Thiên sứ chủ hư hao tổn cập rách nát, thiên sứ chủ hư hao tổn cập đánh cắp, bị ngược đãi chờ, thiên sứ, thiên thương giáp tuổi mụ, thái tuế hoặc tuổi mụ, thái tuế các được thứ nhất Tinh thì, nếu chủ tinh không vượng, gia sát xung thì thọ nguyên hữu quan vậy. Tái nếu xương khúc của ở lại và thương khiến cho cùng độ, hành hạn phùng chủ thiên chiết chết. Đi thiên thương hạn, mẹ goá con côi ám hao tổn, gia sát có quan phi trọng bệnh, đi thiên sứ hạn gia sát, bị người vu hãm bị cướp đạo hoành phá vân vân.

27 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến kình dương: Hội khôi việt cơ vận đa. Hội khoa quyền lộc được tài lợi. Hội lục sát, Hóa kị rủi ro. Tuổi mụ, thái tuế gặp ảnh hình người phân thần lảo đảo, sự nghiệp có trở ngại, khỏe mạnh bất lợi. Kình dương là nhỏ nhân ngôi sao, mổ chính thương, phán đoán duyên, kéo dài. 1. Khổ hạn phùng kình dương, mọi việc kéo dài, không đạt được hiệu quả dự trù, phòng vết đao, hoặc tình cảm biến hóa. 2. Cự môn kình dương đồng cung, tình cảm bất lợi, có tranh cãi. 5. Cự môn kình dương và (hỏa, linh) đồng cung, chỉ thắt cổ tự sát. 3. Tham lang kình dương đồng cung, nhân sắc tranh cãi. 4. Thiên tướng kình dương đồng cung, thận phòng bị nữ nhân vu hãm. 6. Cung tật ách có kình dương, phòng vết đao. 7. Nhật trụ và thì trụ, dương nhận 1.lẹp xẹp, phòng chết bởi tai nạn xe cộ. 8. Kình dương nhiều lắm, chỉ chết bởi vết đao.

28 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến đà la: Hội khôi, việt cơ vận đa. Hội khoa, quyền, lộc được tài lợi. Hội hỏa, hoặc linh chủ rủi ro, bị lừa. Hội khoảng không, cướp, Hóa kị chủ rủi ro, dễ bị lừa. Tuổi mụ, thái tuế gặp ảnh hình người là cuốn lấy, tinh thần luôn bị việc nhỏ vật trì hoãn liễu hiệu suất, sự nghiệp nên thủ. Tài Tinh và đà la đồng cung là ẩn dấu thức rủi ro, đồng cung dương nhận đồng cung là trực tiếp thức rủi ro. 1. Đà la tối kỵ cùng trời tương đồng cung, tọa cung nào cung nào bất lợi. 2. La cũng kị và tham lang đồng cung, hội nhân sắc rách nát, nam nhân phòng bị nữ nhân liên lụy, nữ mệnh phòng bị người cường bạo. 3. Đà la tọa mệnh, nên kết hôn muộn, tự cho là đúng, suốt đời quan tâm, khổ hạn phùng đà la, bách sự không cát, mọi việc kéo dài. 4. Hạn gặp đà la, mau nhanh dọn nhà. 5. La tọa cung tật ách, ám bệnh triền miên. (kéo dài thật lâu sau, là bệnh mãn tính) 6. Đà la cùng trời cùng đồng cung, hội béo phì, nên trọng giới nghiệp, bà mối mệnh. 7. La và cự môn đồng cung, sẽ bị khác giới dây dưa không rõ. 8. Nên sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn. 9. Mọi việc kéo dài. Kình dương tọa mệnh: 1. Nói rất xung. 2. Lòng háo thắng cường.

29 tuổi mụ cung kiến Hỏa Tinh: Không kiên nhẫn tịnh. Hội khôi việt, cơ vận đa. Hội khoa quyền lộc, được tài lợi. Hội dương, đà thị phi đa. Tinh thần áp bách đại. Và tham lang tổ hợp phát tài. Phạ và sao Hóa kỵ tổ hợp. Hỏa linh nhập tài bạch chủ “Hoành nổi giận phá”, là biểu thị thích mạo hiểm yêu cầu thủ lời nhiều ( “Hoành phát “Đến từ chính lời nhiều, “Hoành phá “Biểu thị phiêu lưu rất lớn), nghĩa rộng là mệnh tạo đối ăn ý tài có hứng thú, tham lang “Nhạc là phóng đãng việc”, “Ưa mưu lời nhiều “Và “Phóng đãng “Đều có thể là đánh bạc nguyên nhân, thế nhưng người trước chủ nếu là bởi vì “Cầu tài “Mà đánh bạc, người sau thì thiên về “Chơi đùa “Mà đánh bạc. Đây là hai người chi biệt.

30 tuổi mụ cung kiến linh Tinh: Chủ tồi hóa, kịch liệt biến hóa, phạ kiến Hóa kị Tinh. Gặp đến đây Tinh tinh thần áp lực đại. Hội khôi, việt, cơ vận đa. Hội khoa, quyền, lộc, được tài lợi. Tác dụng giống như trên. Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp, phùng bầu trời hung hóa cát.

31 tuổi mụ cung mỗi ngày hình: Tuổi mụ phùng thiên hình bạch hổ, hỏa, linh đồng cung chủ quan tư. Ở cung tật ách đương phòng giải phẫu. Thiên hình nhập mệnh dễ có thương tích tàn, quan tòa. Thiên hình nhập bệnh cung, còn nhỏ chú ý bệnh bại liệt trẻ em, viêm não di chứng. Vượng địa chủ quyền to, phùng thái dương thiên hình chủ vũ đắt, Đồng Văn khúc, thì doãn văn doãn vũ, thành danh đạt đến biên cương. Tối kỵ cùng trời khốc cùng độ nhập mệnh, thì cô hàn tai tật không khỏi, vẹn vẹn nên tăng nói, lục thân vô tình. Thiên hình Tinh dĩ dần mão dậu tuất tứ cung là nhập miếu, nếu cái khác nhiều cung, có chính Tinh miếu vượng, cũng có thể ngồi vượng, nhưng như phùng kị sát phá tan, hoặc chính Tinh hãm địa, thì chủ cô khắc tật bệnh bất lợi. Thiên hình tọa mệnh: 1. Tính tình bất hảo. 2. Và tôn giáo hữu duyên, nên hiến thân tôn giáo, như phật giáo, cơ đốc giáo… 3. Cá tính cố chấp, kiên cường. 4. Và cự môn, hoặc thái dương (hãm địa) đồng cung, phòng quan tòa. 5. Lục thân vô duyên, hoặc thuyết, không được lục thân trợ lực. 6. Sĩ diện, không theo liền hướng nhân cúi đầu. 7. Như và thái dương đồng cung, mà thái dương ở vượng địa, nên hình cảnh, pháp luật. 8. Khổ hạn đi tới thiên hình, phòng quan tòa, tang phục, hoặc xuất gia 9. Thiên hình tối kỵ ở xấu vị, khổ hạn phùng của, phòng quan tòa, tang phục, hoả hoạn, nên xuất gia, như tọa mệnh phòng yểu thọ.

32 tuổi mụ cung kiến âm sát: Âm sát là âm linh đòi sách ngôi sao. Xuất hiện ở thái tuế cung, thái tuế cung hậu tứ cách thường mọi việc không thuận, có tiểu nhân, chiêu âm linh, bị người liên lụy, con cái thụ chấn kinh. Ở cung mệnh, hơn nữa cung mệnh trung không có chủ tinh, người như thế tiên thiên thể chất rất dễ bị tà mị xâm lấn, bản thân bất hảo, nguyên khí bất túc, vận khí không tốt thời gian cũng rất dễ dàng phát sinh một ít bất khả tư nghị quái sự tình. Cung mệnh có âm sát người của, hay nhất tránh cho đáo y viện, âm miếu, tang trạch. . . Chờ một chút. Âm sát có tai hoạ khí, có 〝 giấu diếm, đen tối bất minh, ẩn núp, dơ bẩn 〞 ý. Phi hóa kỵ nhập mệnh, thân, điền trạch. Ở cung tật ách dễ tinh thần thất thường, nghiệp chướng tật bệnh, như bệnh ung thư, phụ linh chờ một chút, nữ tính, sinh nan, quái bệnh, ở đâu một cung, na một cung dễ gặp chuyện không may. Âm sát hội hỏa, linh, dương, đà, khoảng không, cướp, dễ tinh thần không phấn chấn, dễ nghi thần nghi quỷ. Lưu niên tam hợp phương kiến âm sát dễ làm ác mộng. Lưu nguyệt kiến âm sát tam hợp cung vị, hoặc âm sát ở lưu nguyệt phụ mẫu, phúc đức, giai thường có mộng. Âm sát thượng chủ tang sự, chấn kinh, ngoài ý muốn, phần mộ, âm miếu. Lưu niên tật ách, đại hạn tật ách gặp cũng chủ âm bệnh, hoặc vi khuẩn bị nhiễm các loại, bệnh khởi đột nhiên, là mạc minh kỳ diệu nguyên nhân bệnh, trên người nên đái thoát thân phù. Rơi cung điền trạch, dương trạch phạm âm, bài vị, thủy pháp xảy ra vấn đề. Nếu sinh cung điền trạch, điền trạch tức trong nhà nên cung phụng thần phật. Đại hạn cũng cùng đến đây luận. Âm sát cùng trời hình giai nguyên nhân chính quả nghiệp lực báo ứng, thiên hình là nghiệp lực Tinh, âm sát là nghiệp lực sát. Thiên hình là dương khí báo ứng, âm sát là âm khí báo ứng. Âm sát ưa khoa Tinh, thần phật cứu trợ. Nhập cung mệnh, cung thân, chủ đa ngờ vực vô căn cứ. Gia dương, đà, tâm tính âm thẩm độc ác, ưa âm đi chuyện xấu. Huynh đệ cung tam phương có viên này Tinh ﹐ từ nhỏ đến lớn bình thường mơ tới quỷ ﹐ hoặc đang ngũ thời gian ﹐ trong đầu thanh tỉnh bản thân lại không nhúc nhích được ﹐ tục xưng quỷ áp thân ﹐ rất đáng sợ. Dễ trúng tà người của: 1. Âm sát tọa mệnh. 2 thiên vu tọa mệnh. 3. Khốc, hư tọa mệnh. Cung mệnh không có chủ tinh, mà có khốc, hư người của giác quan thứ sáu mạnh phi thường, nhất là ấn đường thường thường sẽ có hiện lên thanh đích tình hình.

33 tuổi mụ cung mỗi ngày khốc: Chủ bi thương, là quái gở, lao lực, phòng rủi ro. Không thích hợp kiến kị, sát hung tinh. Thiên khốc mặt trăng đồng cung phương thê sợ bóng sợ gió. Không thích hợp và thất sát kị đồng cung. Và cự môn đồng cung trợ giúp cự môn của hung. Có cát hóa giải. Vu xấu mão thân tam cung, thêm cát đa phúc, không phải, đa hình khắc rách nát. Nếu thiên đồng cự môn đồng cung, chủ hung, có tang phục. Thiên khóc tang môn cùng độ, hành hạn phùng của, tang sự, phá hao tổn.

34 tuổi mụ cung mỗi ngày hư: Chủ rủi ro, ưu thương. Đại diện thất bại, sinh bệnh. Và phá hao tổn đồng cung bất lợi. Khốc hư giáp hạn, có rách nát cập tang đồ tang của ưu, phòng hư cảnh chuyện xảy ra sinh. Trợ giúp phá quân của hung. Và phá quân đại hao đồng cung, nơi chỗ bất lợi, nữ mệnh phùng của, càng hung. Thiên khốc, thiên hư hai sao nếu giáp hạn, hoặc khổ nhị hạn, các được thứ nhất là lúc, có rách nát cập tang đồ tang của ưu. Phùng thiên khốc, thiên hư, dễ bị khi dễ hoặc chính ra xá, mọi việc nên dĩ nhẫn là nên, sờ bị tức giận cường tranh.

35 Tinh hóa lộc giống trưng thực lộc. Là phúc đức chi thần, kiến lộc tồn, chủ thu nhập tiền tài. Hảo cơ vận, có nhập sĩ niềm vui. Hội tả, bên phải, có năng lực quản lý. Hội thiên khôi, thiên việt, tài vận đa. Hội khoa, quyền, được tài. Hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ. Hội dương, đà, tiền tài không tụ. Hội lục sát, Hóa kị hung trung đái cát. Tuổi mụ cung, thái tuế cung gặp lộc Tinh cho thỏa đáng cơ vận.

36 Tinh hóa quyền giống trưng quản lý. Hóa quyền chủ quyền thế, khoa lộc tương phùng, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng văn (Thủ Tướng)), khoa quyền tương phùng, nhân giai khâm phục tôn kính. Hội cự môn vũ khúc, tất chuyên đại sự, nắm giữ binh phù. Như gặp dương đà, không kiếp, hao tổn khiến cho, thì chủ quan tai biếm trích. Hội tả hữu hiểu được lực thuộc hạ. Hội khôi việt, cơ vận đa. Hội hỏa hoặc linh tiền tài không tụ. Hội dương đà, tiền tài không tụ. Tuổi mụ cung, thái tuế cung gặp quyền là thăng thiên di thời cơ tốt.

37 Tinh hóa khoa giống trưng có tiếng danh. Hội tả phụ, hữu bật, hiểu được lực thuộc hạ. Hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa. Hội lộc, quyền, được tài, nhân duyên tốt. Hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ. Hội kình dương, đà la, tiền tài không tụ, dễ vì danh sở luy. Hội lục sát, Hóa kị hung trung đái cát. Ngại chặn lộ không vong, tuần khoảng không, bầu trời, cũng né tránh Tinh. Tuổi mụ cung, thái tuế cung gặp hóa khoa là nổi danh thời cơ tốt.

38 Tinh Hóa kị giống trưng không thuận lợi. Hóa kị đố kị ngôi sao, đa cữu chi thần, chủ thị phi. Thủ sinh thân mệnh, suốt đời không thuận, chiêu thị phi. Tuổi mụ phùng của, một năm bất túc, đại hạn gặp nhau, mười năm hối lận, tuổi mụ, thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận. Quân nhân có quan tai khẩu thiệt, công thương nhân nơi không thích hợp. Hội Tử Phủ, xương khúc, tả hữu, khoa quyền lộc và kị đồng cung, vừa kiêm tứ giết cùng tồn tại, tức phát tài cũng không cửu, công danh cũng không thành tựu. Như chỉ phùng tứ giết, kiếp không, hao tổn khiến cho, thì chủ bôn ba đái tật. Hóa kị hội tả phụ, hữu bật, nhiều chuyện khúc chiết. Hóa kị hội lộc, quyền, khoa được tài, nhưng nhiều chuyện khúc chiết. Hóa kị hội hỏa hoặc linh tiền tài không tụ. Hóa kị hội dương, đà, tiền tài không tụ, nhiều chuyện khúc chiết. Hóa kị hội lục sát nhiều chuyện khúc chiết. Tuổi mụ cung, thái tuế cung gặp Hóa kị là đa khúc chiết thì.

1 nhìn chính tối năng lực kiếm tiền thời cơ:

Mệnh đồ tài cung có Hóa kị Tinh người của, cơ hội kiếm tiền bỉ người bình thường cao, chỉ cần gặp gỡ đại vận tài cung cất giấu kị bay vào bản mệnh tài cung, cái này đại vận có thể thuận lợi kinh thương kiếm tiền. Ví dụ như mệnh đồ tài cung nguyên Có tham lang Hóa kị, lành nghề 35 tới 44 tuổi đại vận thì, vừa phùng đại vận tài cung ẩn giấu tham lang Hóa kị, lúc này đại vận tài cung bay ra tham lang sao Hóa kỵ tái va chạm mệnh đồ tài cung tham lang hóa kỵ tinh, cái này gọi là tố [mệnh có Tài thần vận gặp phải].

2 vận trung tối năng lực kiếm tiền thời cơ mệnh đồ tài cung cất giấu hóa lộc ngôi sao, bay vào đại vận cung nào, bao thuở đang lúc tiến nhập đầy đủ cung, bao thuở đang lúc có tài vận.

3 năm trung tối năng lực kiếm tiền thời cơ: Mệnh đồ lưu niên tài cung cất giấu hóa lộc ngôi sao, bay vào cung nào, bao thuở đang lúc tiến nhập đầy đủ cung, bao thuở đang lúc tài vượng. Lưu nhật, lưu thời thấy tài thời gian. Bổ sung: Đại vận, lưu niên Bất hảo, có tài đều không giữ được. Phú hào tài cung liễu nhất định là có Hóa kị, hảo hảo nắm chặt cơ hội kiếm tiền ba. Tiêu chuẩn tử vi đẩu số mệnh đồ có một trăm lẻ tám Tinh, mỗi một cái Tinh, là một cái tin tức ký hiệu, dưới tình huống bình thường những tin tức này Chích biểu hiện bản Tinh chính chứa đựng cơ bản hàm ý, nói cho nhân từ của những … này Tinh trung có thể thấy cái gì đông tây, như vũ khúc giá một sao, nó đựng tài nhân tố, chỉ có trúng mục tiêu vũ khúc đại diện tài người của nó mới là tài thần, đồng thời phải bị đại vận tiềm tàng lộc, quyền, khoa Tinh kích hoạt Mới có thể biến thành chân chính tài phú, không phải sẽ chỉ là cô đơn cương trực quả quyết, không câu cát hung họa phúc của tính, một có sức sống, chết tin tức bất năng dành cho làm cho môn muốn biết, chưa từng phát sinh sự. Một ngày những … này Tinh rót vào liễu lộc, quyền, khoa tin tức, chúng nó sẽ xuất hiện Một ít thần kỳ hiện tượng, như tinh tế suy tính, mọi chuyện giai ứng nghiệm,.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

这是一份很有实用价质的预测资料. 今后的岁月中, 对你一定很有帮助. 紫微斗数命图能预测未来命运是有科学性的, 细细推算必有神奇之处.

人出母体生成人, 相貌财富是定数, 寿命是气数, 是量, 生命中的起落是运数, 是势. 定数, 气数, 运数, 三数皆以天干为领, 数为事物变化的依据. 事物能变才为活, 无变则穷者终穷, 富者永富, 这不附合事物发展的规律. 命图不存在 [善有善報, 惡有惡果] 的宗教式信念, 現實生活中, 惡人惡事得逞而沒遭報應之事多如牛毛, 就如同有人將路旁遇車禍倒地不起的受害者送醫急救, 卻被誣告為車禍肇事者, 這些例子對善有善報, 惡有惡報無疑是種諷刺.

1命图中主钱财的符号: 天府 (见空, 劫破大财), 禄存, 武曲 (见空, 劫破大财), 太阴, 贪狼火星, 廉贞, 化禄, 化权, 化科化后应验.

2命图中主科名的符号:1天魁天铖, 2文昌文曲, 3龙池凤阁, 4三台八座, 5天恩天贵.

3命图中主刑讼的符号: 廉贞天干丙年;巨门天干丁年;文昌天干辛年;文曲天干己年;天刑, 白虎, 官符, 火, 铃, 羊, 陀,化忌后应验.

4命图中主是非破耗的符号: 巨门, 伏兵, 阴煞, 指背. 主破耗的符号: 破军, 大耗, 破碎, 天空, 地劫.

5命图中主职业变动的符号: 一般流年或虚岁宮见殺, 破, 狼為跳槽, 調動, 升遷, 挖角…等跡兆.

流年或虚岁逢殺, 破, 狼人心有思變之衝動;其他格局或為他人主動徵詢挖角, 或為時機成熟水到渠成, 皆可能造成異動.

流年或虚岁逢殺, 流年或虚岁逢紫微: 屬重新開創的格局.

流年或虚岁逢破, 流年或虚岁逢府, 流年或虚岁逢同, 流年或虚岁逢同羊: 屬在原有格局汰舊換新.

流年或虚岁逢狼, 流年或虚岁逢廉, 流年或虚岁逢月, 流年或虚岁逢巨: 屬通過介紹, 或時機成熟跳槽, 調動.

流年或虚岁逢權, 流年或虚岁逢紫, 流年或虚岁逢陽: 屬因為能掌握到權力而變動.

流年或虚岁逢科, 流年或虚岁逢相: 屬因為可以有更高職位頭銜而變動.

流年或虚岁逢祿, 流年或虚岁逢府, 流年或虚岁逢月, 流年或虚岁逢武, 流年或虚岁逢相: 屬因為有更高的俸祿而異動.

流年或虚岁逢昌梁陽祿: 屬別人以更優渥的條件挖角. 流年或虚岁逢文星化吉, 屬本人有才能受肯定被提昇, 挖角.

流年或虚岁逢火 (鈴) 貪, 火羊, 火鈴, 鈴羊: 屬突然改變 (非計畫性的) . 流年或虚岁逢機, 梁, 巨: 屬原工作不耐煩, 另謀新環境.

5命图中不宜经商开店之命式:

一, 天马受刑冲者不宜经商, 开店会倒店. 天马在巳宫, 而五柱十字有亥. 天马在寅宫, 而五柱十字有申, 巳. 天马在申宫, 而五柱十字有巳

寅. 天马在亥宫, 而五柱十字有巳. 二, 看官禄宫, 宫干有无自化忌, 其对宫有无忌来冲, 有者, 不宜经商, 开店会倒店. 三, 看文昌星, 文昌入命宫, 身宫者, 宜当老师, 或计算机, 信息业. 四, 看太阳与文昌同宫, 太阴与文昌同宫者, 有第六感, 可学命理或从事与五术有关的行业. 五, 看太阳与天刑同宫坐巳者, 宜当法官, 律师, 军警.

6命图中俱有不良潜藏性质的符号: 陀罗, 铃星, 蜚廉, 阴煞, 天同, 应暗生是非, 造谣生事. (七煞是: 空, 劫, 火, 铃, 羊, 陀, 化忌)

7命图中主能一夜致富的信息: (一)命宮在丑或未, 有武曲貪狼. 武曲, 貪狼旺盛的企圖心與戰鬥力, 加上通權達變, 機智聰明, 對財富的嗅覺靈敏, 很易在職場上出奇制勝, 若是三合(A.B.C.D之一的位置), 再有火星或鈴星來助陣, 想不發財也難. (二)貪狼在戌宮坐命: 貪狼是一顆偏財極旺的星, 也是賭運頗佳的星, 若是與火星或鈴星同宮或對宮, 所形成的火貪格或鈴貪格, 是屬於冒險致富的格局. (三)貪狼星在寅宮

坐命: 這種人才華洋溢, 聰明機伶, 很會經營人際關係, 懂得把握機會, 如果再加會到火星, 鈴星, 那可是富上加富囉!(四)命宮在卯宮或

酉宮沒有主星, 對宮是天機星和巨門星坐落: 聰明又善於企劃的天機星, 加上甸甸吃三碗公的巨門星, 很容易在流行資訊或變化快速的行業

成功致富. 而他的田宅位, 也就是財庫的位置有兩顆巨星: 財星武曲, 庫星天府坐守, 因此造就了這個大富大貴的特別格局呢!(五).七杀, 破军, 贪狼星三星中其一守命本身宫为杀破狼命, 一般是行马鞍形的运势, 是三更穷, 五更富之命. 但若然杀破狼守辰戌宫, 波动就会减少, 若然三方四正再见禄多忌少, 再见吉多凶少者, 更可能是一世打工命, 平平稳稳过一世.

虚岁逢自力之星: 通过个人奋斗可得收获, 这组星是1文昌, 文曲, 2禄存, 天马, 宜出现在信息单元的前后宫或三方格中.

虚岁逢天力之星: 通过上司获得好处, 这组星是1天魁, 天铖, 2左辅, 右弼. 宜出现在信息单元的前后宫或三方格中.

命宮有廉, 貪, 梁, 同, 府五福星的人中年之後才發跡. 窮鬼命: 朋友宮有忌星, 缺錢的現象. 子女宮忌星, 是親友看到都退避三舍的窮鬼!

被化禄星出现时主: 为福德之神. 好信息, 名位, 富裕, 顺利, 成功. 它所在的格内那组数字, 即受影响的三方,都会得到利益. 要是武曲, 太阴, 天府等主钱财的符号化禄时, 生意人定然发财. 公务人员有晋升之喜. 化祿–加強星曜中的財祿性質.

被化权星出现时主: 化权时主创业, 喜三方见武曲, 巨门, 争取名利, 唯在激烈竞争中方可成功. 同格有羊, 陀, 空, 劫, 大耗, 天使必须提防工人下岗, 公务员官灾, 贬嫡. 化權–加強星曜中的權力性質, 或增加星曜的穩定性.

被化科星出现时主: 加強星曜的名譽聲望逢凶化吉, 喜三方见天魁, 天钺, 虽主名利唯雷声大雨点小. 知名, 智利, 圆滑, 虚浮.

被化忌星出现时主: 加強星的缺點, 主自找麻烦, 口舌是非, 疾病意外, 阻碍, 打击, 主灾咎. 办事受挫折破耗钱财, 出现反面坏信息. 以下三条您要十分关注: 1化禄的星见火, 铃有急剧成功的机会. 2逢杀, 破, 狼有突破性質的急成急败. 3逢忌星见四煞星急剧破败.

在你用命图预测虚岁, 流年人事信息时, 以当年虚岁宫, 流年宫不见主星化忌为吉. 在你今后的岁月中, 凡是虚岁宫, 流年宫, 大运宫逢化禄星定有喜庆事发生, 凡是逢化忌星, 空, 劫星必定不顺, 更提防与代表你财富的财星在一宫时破财. 流年宫, 虚岁宫的三方有祿, 權, 科為吉兆, 有煞, 忌為凶兆. 见化祿的年份, 機會好, 升官進財;见化忌的年份, 生病生是非, 事業不順錢財損失. 命图四化星中的禄星对人是缘份, 对事的机遇, 对物是钱财. 化权对人是霸道, 对事是开拓, 开店等等, 对物是争取. 命图十二宮, 宮宫藏有无数的信息, 信息的开发全靠四飛星传达着什么时间, 什么人发生什么事, 是祸, 是福, 要看四化星影响的星代表什么人或什么事.

1虚岁或流年见紫微: 凡事順利能稱心如意. 三方有左, 右, 魁, 鉞同宮或加會經商者事業昌隆, 是發展事業的好時機!可以積極投資.開發或增設分公司!上班是升遷加薪的好機會!有凶星加會,情況則不太好,沒有左, 右, 魁, 鉞同宮或加會,加上凶星,表示很勞苦, 問題和麻煩,或金錢上和名聲上有不好的影響. 紫微喜天相, 昌, 曲, 更喜祿存, 天府. 得府相昌曲左右祿存三合, 巨富大貴. 紫微在疾厄, 父母, 兄弟, 交友, 四宮, 主人勞碌. 紫微星在命宮﹐財宮﹐官祿宮, 田宅宮是老闆命.

2虚岁或流年见天機: 生活或工作上必然有變動, 人際關係變化的好或壞, 要看天機星是廟旺或落陷而定. 如有吉星, 祿, 權, 科, 等同宮或加會, 會得到意料外的成功機會!反之如凶星同宮或加會, 可能會使事情陷入惡性循, 或因判斷錯誤而導致損失! 如天機化忌再逢陰煞或天巫, 鬼神之擾顯現. 如忌煞過重, 生病, 又逢死, 絕, 往往惡化. 女人若逢此, 則必愛情不專, 常有波折. 否則尅夫傷子. 天機最怕地劫, 地空, 擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星等煞星, 亦怕化忌星, 但遇吉星, 尚可補救. 逢天機化忌凡事都不易成功, 逢羊陀, 變動多, 麻煩多.

現象: 1, 主計劃失算, 多家務糾紛, 事情多反覆不順落陷必有大的變動而差. 2, 在財帛, 因計算錯誤, 判斷偏差, 落陷則完全大錯惹出麻煩. 3事業常因經常更改而被耗錢財, 陷地則進退維谷. 4, 易迷路或交通事故. 5, 天機化忌常失眠. 天機主精神上的困擾, 進財亦很難掌握, 時間上常不能如願以償, 主心煩, 心神不寧, 多因家務糾紛, 身體病痛, 事業挫折而引起. 鑽牛角尖, 凡事想不開之現象, 宜早晚燒香拜神佛, 誦心經, 求身心之寧靜平衡. 凡事反覆不定, 常跌傷, 迷路, 會做出糊塗事. 大小限, 流年遇天機星, 主當年大環境有所改變.

3虚岁或流年见太陽: 喜事很多, 任何工作都能順利發展!上班族是升遷加薪的好機會,年輕男女在戀愛方面也有不少機會, 如果太陽是落陷,又加擎羊, 陀羅和天空, 地劫等凶星同宮或加會,則苦心賺來的錢會揮霍掉,做事時缺乏魄力,一切皆不順利. 太陽化祿, 錢財順利, 如於落陷, 要辛勞得財, 太陽化祿有貴人提拔, 落陷, 僅表面風光, 於事業, 主有突來之威權. 太陽化權有實權, 凡事極主動, 但忙得不得了. 陷地多是非也, 廟旺十足的權, 落陷易遭挫折. 廟旺, 於財則越動越遂心, 財富越大, 落陷雖能賺錢, 有破耗或拖延較辛苦. 落陷, 多是非及小人. 太陽化忌於福德, 財帛, 主散財, 不是破財, 指突然沒有預算計劃的柀花一點, 莫明其妙的花掉了, 加四煞於陷宮可能被騙, 如陷於福德宮, 逢四煞, 可能長上身體會有危險, 於身體方面, 如又逢流年文曲化忌加擎羊, 會中風或高血壓或血管阻塞, 陷地又化忌, 多口舌紛爭, 但爭了半天還是無成, 破耗, 廟旺, 辛苦可得, 於事業較有辣手之問題, 如接訂單無法按期交貨, 或是不能按照顧客之意交貨, 如落陷, 則一事無成, 廟旺, 可辛苦的解決.

4虚岁或流年见武曲: 财運不錯,尤其是商人和自由業者會增加收入!如武曲化祿, 化權, 化科同宮或加會,能得到一大筆財富,計畫的事情大多能成功,工作也如意.反之,如落陷,又加上羊, 陀, 火, 鈴星, 化忌等凶星同宮或加會,可能會因意外災害受傷.生病或損失財物. 武曲爲財主, 與天府同宮, 有壽. 與祿存同宮, 則他鄉發財. 與火貪同宮, 或對照, 則主大富貴. 會破軍財來財去, 到頭來還是一場空. 與七殺, 火星同宮,

有因財被劫之凶. 武曲與七殺同宮, 無凶星, 可在事業上, 有輝煌的表現. 若再會七吉星, 在公家機關, 可任主管以上的職位. 逢煞星, 則減其光輝. 3. 武曲星會照鈴星, 文昌, 陀羅, 行運文昌或武曲話忌時易惹是非.

5虚岁或流年见天同: 精神方面愉悅,但是如果加上羊, 陀, 火, 鈴, 忌等凶星同宮或加會,則要避免因疏忽而受傷甚至損財物!遇吉星, 更增光輝, 尤其遇天梁星再逢左輔, 或右弼, 若安命于酉宮, 財官均吉. 女命再會吉星, 旺夫益子, 賢慧能練. 若加凶星居巳亥宮位, 好色, 性需求強烈. 男命不喜天同, 尤其事業宮逢此星, 稍嫌懶散. 缺乏進取心, 凡事不夠積極, 只適合做次要角色. 不適做主管級人物.

6虚岁或流年见廉貞: 會遇到意料之外的幸運事!能夠認識到理想的異性或知己.不過如果落陷,可能會轉行或換工作,想擴大營業的人就要特小心, 命宮有廉貞, 火星, 擎羊: 一天到晚跑法院. 如果加上擎羊, 陀羅, 天刑, 化忌等凶星同宮或加會,則表示會產生感情糾紛,可能遇上交通事故或法律問題! 廉貞爲次桃花星. 爲凶星. 遇天府, 天相, 左輔, 右弼有權威, 遇祿存主富貴, 遇文昌, 好禮樂, 遇煞曜, 適武職, 與擎羊星同宮, 必有是非. 廉貞, 天相, 擎羊逢官府, 官符牢獄之災, 跡象明顯!廉贞化忌: 性质亦较为复杂, 为男女感情挫折. 它所带来的挫折, 含有永久的性质, 并非事过境迁就可化解. 化忌又为情绪上的忧郁, 受骗的徵兆, 特别为受六亲欺骗, 可产生自杀倾向. 替人误事而反招人怨, 或者由于自己不量力而为, 引致自尊心受损. 廉贞化忌另一个性质为脓血, 又为因发生意外, 或开刀手术引致的血光之灾. 女命, 则常常为生育或怀孕的表徵. 廉贞化忌为坏桃花. 女命本命廉贞化忌或者事业宫和流年逢之, 皆易沦落烟花界. 男命廉贞化忌则喜酒色财气. 廉贞化忌影响精神享受的物质收入. 发生不如意事, 有障疑与挫折. 所以最直接的意义, 为脓血之灾. 当 [廉贞七杀] 化忌, 且遇煞曜之时, 表徽为交通意外, 即是由血光的性质引伸而来. 其实有时血光并不完全是交通意外, 亦可能为手术开刀, 甚至为与血有关系的病症. 例如疾厄宫有廉贞化忌的人, 很容易在年青时期生暗疮, 生得密而且频, 这便亦可以作为廉贞化忌表徽之一. 由于廉贞主精神享受, 所以恋爱挫折亦可视为廉贞化忌的表徽. 若桃花诸曜同躔, 这项性质尤为确实. 而当廉贞化忌, 与文曲化忌交冲之时, 便表徵为伤心落泪矣!廉贞化忌有时为破财之兆, 可能是破欢喜财. 例如儿女婚家;但与之相反, 却可能是丧病而破财. 总之, 其化钱的性质, 必与血缘及感情有关. 性质之二, 是近乎功败垂成的破财. 可是内部忽然发生问题, 以至不但有破财, 且有挫折的感觉, 这种性质, 则关乎情绪. 有时廉贞化忌, 却可进财, 但进财的同时, 必然有巨额金钱支出, 特别是作交际应酬的花费, 以及回佣回扣之类. 廉贞化忌不光明正大的心态和手段. 廉贞化忌, 主感情与情绪方面多波动, 困扰. 廉贞的人际关系较差, 亦有这一原因. 碰上大運或丙流年時易惹是非.

7虚岁或流年见天府: 經商之人可以擴展事業, 或發財, 上班族則是升遷, 加薪的好機會, 說不定還能得到比同是更多的年終獎金!心中事皆能如願以償!凡事有貴人相助!即使遇上凶星或加會也無大影響. 天府爲財主, 不怕羊, 陀, 火, 鈴. 但不喜與天空同宮. 同宮遇文昌, 武曲, 逢武曲, 祿存, 可富甲天下. 主人保守, 謹慎, 缺乏沖勁. 但一生順境多, 逆境少. 適合公務人員. 天府與天相會合, 可排除萬難, 富貴有餘. 與祿存星同宮富足. 更喜左, 右, 龍池, 鳳閣前後輔佐. 天府受天相影響很大, 天相入廟, 天府的威力充分發揮.

8虚岁或流年见太陰: 金錢和工作運也不錯,成為人人羨慕的對象!如果又有吉星同宮和加會則更好!但是如果落陷,同時又有凶星同宮或加會,則會有健康.家庭和戀愛方面的煩惱.. 太陰化忌易肺部, 膽囊, 小腸, 胃部, 膀胱, 卵巢, 骨內膜, 睪丸, 牙床等陰藏部位, 至於人體器官生腫瘤及患上精神病, 因太陰化忌而沖起. 太陰爲田宅主. 命或身宮坐太陰星, 主人性情溫順, 聰明, 秀氣, 才氣橫溢, 入廟再加吉星, 富而且貴. 落陷又加凶星, 男早年尅母, 中年尅妻, 晚年尅女兒, 自己的運途也多波折. 太陰落陷, 自坐火星, 行運化忌時易惹是非

9虚岁或流年见貪狼: 工作忙碌愉快, 參加宴會的機會,和異性出遊的機會也多, 如果加上火, 鈴, 化祿, 化權, 化科, 祿存同宮加會,則一但機會來臨更有意料之外的成功!但是如果落陷,則工作不順並遇到大打擊,易和異性發生困擾,精神不快或因飲食而損害健康!命宮有貪狼, 陀羅, 天姚: 男因色犯法, 女犯桃花劫. 貪狼是壽星, 也是財星, 好酒色, 賭博, 作事沒有耐性, 與羊陀交並, 常會作鬼也風流, 陷遇凶星, 易孤獨貧窮, 面有疤痕. 喜與火星, 鈴星同宮, 能有特殊的表現. 貪狼與文昌, 文曲同宮會火星, 鈴星或行運忌星引動時易惹是非. 凡命有贪狼者, 行杀, 破运, 三更穷五更富, 二年遭一劫.

10虚岁或流年见巨門: 旺宮財運也不錯,如果有化祿, 化權, 化科, 祿存等星同宮或加會,則凡事只要按照計畫進展,便馬到成功,事業蒸蒸日上.不過如果落陷,則可能有四面楚歌之虞!加上凶星同宮或加會,就會和人起衝突,或者觸犯法網,苦不堪言!此年孤獨, 苦悶, 心神不寧, 做事沒恒心, 半途而廢. 巨門主是非, 口舌, 性好猜忌, 疑惑, 不合群, 喜特立獨行. 喜左輔, 右弼, 祿存星同宮. 若會破軍, 化忌, 擎羊, 陀羅等煞星, 應特別注意健康問題, 及品性問題. 此星在各宮均不利. 在兄弟宮, 相互排擠. 在夫妻宮, 有離異之虞. 在財帛宮, 打拼得來的. 在疾厄宮主氣喘. 在遷移宮, 主出外勞心不安. 在交友宮, 主招是非. 在事業宮, 有口舌訴訟. 在田宅宮則祖業難存. 在福德宮, 則勞心不安. 巨門遇火, 鈴, 羊, 陀時, 特別容易因口舌而惹官非.

11虚岁或流年见天相: 社交的機會,能夠結識地位和實力都相當高的人士,學生商人上班族都有喜事,凡事順利, 遭遇困難,能遇貴人相助,逢凶化吉. 天相爲官祿主. 無論出國遠行, 或居家謀事, 均可飛黃騰達. 會吉星, 三合俱佳, 則財源廣進, 事業順利.

12虚岁或流年见天梁: 因意外事件而受驚, 煩惱, 但都是有驚無險. 不論任何行業.任何身分的人,都能節節高升,得到頗高的評價即受人重.

人際關係工作上的運氣都不錯,只是金錢方面不能期望過高.如果有凶星同宮或加會,可能會面臨困難,但是總能靠自己的力量克服難關.天梁主人壽命長高貴, 乃父母之主宰. 此星最能逢凶化吉, 由於它是逢凶化吉的星, 所以必定會逢到重重的難關, 然後, 它再予以一一化解, 來充分發揮其逢凶化吉的特性. 換句話說, 一帆風順的人, 命宮就不會是坐天梁星. 天梁星坐命的人, 比較固執, 剛愎自用, 不輕易接受他人的意見, 三十五歲以後, 稍趨緩和, 爲人見圓滑. 但個性上仍顯得高不可攀, 不過爲人處事, 正直無私, 有紳士風度, 頭腦靈活, 反應快, 口才甚佳. 女人命坐天梁, 志向遠大, 可獨當一面, 入廟爲貴. 如落陷加煞, 則刑夫尅子, 水性楊花, 百無一是. 天梁星坐命, 與煞同宮, 或父母宮忌煞重者, 或命宮為雙煞夾時, 主人一生中必為長輩事傷腦筋, 尤其是父親, 其現象是: 1?父母異離, 與母同佳. (或父母不合, 父親問題多多) 2?父親早年離家不知去向. 或某人父不詳. 3?父親早近, 或因經商失敗離家. 4?主人與父親嚴重不合(觀念上), 及緣份不佳. 天梁加煞坐任何宮位均主有胃疾, 重者胃癌. 女命加昌曲, 注意乳房瘤或癌(忌煞交沖嚴重者).

13虚岁或流年见七殺: 一直在外奔波,常出外旅行,是職業.人際關係.住所變化的時期.如有吉星同宮或加會,則事情常有意外的發展,令當事人十分驚喜!如果擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星, 化忌等凶星同宮或加會,則可能發生突發的不幸事件!男女, 均能在事業上, 有一番表現. 大, 小限或流年走到, 其人的境遇, 一定會有顯著的變化, 做事有沖勁, 但常因考慮欠周密, 而遭受到意外的損失. 由於七殺星太勇猛, 不免與人寡合, 勿論男女, 感情上的波折, 都較常人爲多. 適合做武職, 而不適合經商. 福德宮有七殺或破軍, 退休後閒不住, 再創事業高峰. 凡命有七杀者, 行破, 狼运, 三更穷五更富, 二年遭一劫.

14虚岁或流年见破軍: 工作上一定會發生變動,如工作是屬於特殊職業或技術性的行業,則成功的可能性非常高,若破軍又值廟旺,則可能一

夜致富!但是如果落陷,又有凶星同宮或加會,則不但有金錢上的損失,也會有事業和健康上的困擾. 见破軍人生的變化. 爲軍, 擎, 反而可爲群衆的楷模, 有領導力, 正直, 勇敢, 可充分發揮它的優點, 喜與紫微同宮, 與文曲同守身或命宮, 將嘗盡人間辛酸. 男命破軍, 喜怒哀樂形於外, 穩定力不夠, 是情緒化的人, 反抗心很強, 女命破軍, 自尊心較強, 個性孤僻, 怪異, 生活也較常人勞苦, 不易與人相處. 凡命有破軍者, 行杀, 狼运, 三更穷五更富, 二年遭一劫.

15虚岁或流年见文曲: 會魁, 鉞, 機運多. 會火或鈴錢財不聚, 感情不順. 會羊陀錢財不聚. 會六煞, 化忌多感情不佳. 虚岁, 太岁遇文曲星宜學習新事. 文昌, 文曲是对吉星, 是利於考试及学习的星, 不可化忌. 化忌时提防文书有变, 或因票据失约而破财. 文曲主科甲功名, 文曲與文昌同爲吉星, 代表有文藝方面的才能或者愛好文學及藝術. 文曲星不同于文昌星的是, 此星帶有桃花, 若女命再逢巨門同宮, 自甘墮落, 水性楊花. 文曲喜與文昌星同宮, 可對照充分發揮其才藝, 再遇武曲星同宮, 主博學多能. 要兼顧到父母宮的好壞, 以免差誤, 切記!

16虚岁或流年见文昌: 會魁, 鉞, 機運多. 會火星或鈴星錢財不聚. 會羊, 陀, 錢財不聚. 會六煞, 化忌多精神不佳. 虚岁, 太岁遇文昌星宜學習新事物. 文昌, 文曲是对吉星, 是利於考试及学习的星, 不可化忌. 如出现在猪, 蛇格和贪狼星或是廉贞星这时防车祸. 文昌主科甲功名. 文昌乃文魁之首, 主人儀錶端正, 有文藝細胞, 口齒伶俐, 眉目分明, 相貌俊秀, 少年勞碌, 中年後漸入佳境. 最喜與太陽, 天梁, 祿存同宮, 叫做 [陽梁昌祿格], 主無論在商場, 或官場, 都會一帆風順, 福壽雙全. 如三合到太陽, 天梁, 祿存, 亦可有所作爲, 只是, 力量會降低一點而已. 大, 小限或流年逢到入廟的文昌星, 會增加吉星的吉祥度, 如是凶星, 入廟的文昌亦可降低或化解其可能造成的災難.

17虚岁或流年见左辅: 事業順利. 同格有忌星, 防被盗破财. 和廉贞组合时生是非. 出现在夫妻宫, 福德宫时防两次婚姻.

18虚岁或流年见右弼: 事業順利. 會六煞, 化忌多感情多困擾, 多變動. 夫妻宫有此星, 不论男女婚前异性朋友多, 婚后常遇第三者.

19虚岁或流年见天魁: 機運佳. 會科權祿得財利. 會火或鈴財不聚. 會羊陀錢財不聚. 火鈴, 羊陀, 空劫, 化忌, 錢財不聚. 天魁機運佳.

20虚岁或流年见天铖: 機運佳. 作用同上. 逢此星得女性之暗助之贵人. 天魁天铖为贵人星, 为逢凶化吉星. 天魁为天乙贵人, 天钺为玉堂贵人. 二星与任何星同宫或会照都能得到它们的吉助: 文人遇到天魁, 天钺时, 则文采更加出众, 并能有所建树;军人遇到天魁, 天钺时, 则位

高权重, 能够统领千军万马;商人遇到天魁, 天钺时, 则能在贵人的帮助下生意兴隆;公务员遇到天魁, 天钺时, 则会被人赏识, 一生多有良

好机遇. 但在五十岁之後, 都会失去贵人的辅佐力量, 反而会有烦扰和阻碍的性质. 二星只有成对在三方四正会合时, 才会发挥最大的力量.

天魁, 天钺皆不喜以单星的形式在六亲宫位同会, 如果此时再见煞曜时, 则必有事端, 或有双重父母, 或有双重兄弟, 亦或有双重婚姻;若是以单星的形式同宫或会照, 前者喜欢阴性的星曜, 後者相反, 喜欢阳性的星曜

21虚岁或流年见禄存: 有錢財上的增加. 會左, 右, 會魁, 鉞, 財運多. 會科權祿得財. 會空, 劫, 錢財會賺會花. 會羊, 陀錢財不聚, 會六煞, 化忌感情不順, 易被人欺侮. 任何宫都能降福消灾, 在田宅, 财帛主巨富. 逢此星有好变动机会. 祿存主財, 有逢凶化吉的功能. 能使吉星更增其光輝, 能降低凶星的氣焰. 是吉星. 此星坐命, 或入三合, 均主一生不缺錢用, 需要的時候, 總會適時獲得錢財, 得以解困. 文人遇此星, 可助其增加聲名, 出人頭地. 武人遇此星, 常會有橫財. 做官的人, 遇到此星, 官運順利, 財源滾滾. 如果祿存再逢化祿星, 真是如虎添翼, 堆金積玉, 超級富翁, 必爲工商界之大亨. 遠近聞名, 並受到大家的敬仰.

22虚岁或流年见天马: 外出變動機會多. 见化忌多不利遠行. 和禄存天府, 紫微吉星组合, 易发财. 逢七杀星是创新立业之兆.

23虚岁或流年见天空: 主感情上空虛或破败. 财宫有空, 羊组合防破产, 倒闭. 不利經商. 宜買空賣空. 多災, 劫出, 先有後無之象.

24虚岁或流年见地劫: 主財物上破败损耗, 得而复失, 不利經商, 宜買空賣空. 地劫非與生俱來的, 是在得到後失去, 或得的少, 失的多.

天空, 地劫二星, 顧名思義, 就是損耗. 損耗有很多種: 財物損耗, 感情損耗, 精神損耗, 六親損耗等等. 1.凡財星与其同宫, 如武曲天府, 武曲貪狼…逢劫空, 財物損耗較大. 2.太陰逢劫, 空, 感情損耗, 時間損耗. 3.祿存逢劫, 空, 意志損耗. 如看破紅塵. 4.命宮, 身宮逢劫, 空, 六親損耗, 孤獨, 做事將成之際又節外生枝, 宜獻身宗教. 5.大小限逢劫, 空, 金錢損耗. 6.田宅宮逢劫, 空, 家中防小偷, 或天災, 或賣不動產, 財物損耗. 7.貪狼陀羅同宮, 逢劫, 空, 金錢損耗, 肉體損耗. 8.天相擎羊同宮, 逢劫, 空, 精神損耗. 9.巨陀或巨羊同宮, 逢劫空, 精神損耗. 10.紫貪同宮, 逢劫空, 感情損耗. 11.子女宮有火, 鈴, 天狗, 逢劫, 空, 六親損耗. 12. 命有大耗, 逢劫, 空, 金錢損耗, 時間損耗, 精神損耗. 13.奴僕宮有劫, 空, 財物損耗, 感情損耗. 14.財宮有劫, 空, 金錢損耗, 守財不牢. 15.天狗, 逢劫, 空, 防遭扒手, 財物失竊, 被人倒會, 帳收不回, 出門時勿多帶現金.

25虚岁或流年见天伤: 主破耗. 同宮無吉星, 与羊陀同宮, 火忌同宮, 巨門同宮, 天機同宮, 主官災, 喪亡, 橫事相侵.

26虚岁或流年见天使: 主災禍, 吉星同宮禍輕. 文昌煞星同宮凶. 無吉星, 與羊陀, 火忌, 巨門同宮, 天機同宮, 主官災, 喪亡, 橫事破家. 天使主虚耗及破败, 天使主虚耗及窃取, 被虐待等, 天使, 天伤夹虚岁, 太岁或虚岁, 太岁各得其一星时, 若主星不旺, 加煞冲时寿元有关矣. 再若昌曲之宿与伤使同度, 行限逢主天折丧命. 行天伤限, 孤寡暗耗, 加煞有官非重病, 行天使限加煞, 被人诬陷被劫盗横破等情.

27虚岁或流年见擎羊: 會魁鉞機運多. 會科權祿得財利. 會六煞, 化忌破財. 虚岁, 太岁遇人像分了神跌跌撞撞, 事業有阻, 健康不利. 擎羊是小人之星, 主刀傷, 斷緣, 拖延. 1.大小限逢擎羊, 凡事拖延, 達不到預期效果, 防刀傷, 或感情變化. 2.巨門擎羊同宮, 感情不利, 有糾紛. 5. 巨門擎羊與 (火, 鈴) 同宮, 恐上吊自殺. 3.貪狼擎羊同宮, 因色糾紛. 4.天相擎羊同宮, 慎防被女人誣陷. 6.疾厄宮有擎羊, 防刀傷. 7.日柱與時柱, 羊刃踢踏, 防死於車禍. 8.擎羊太多, 恐死於刀傷.

28虚岁或流年见陀罗: 會魁, 鉞機運多. 會科, 權, 祿得財利. 會火, 或鈴主破財, 受騙. 會空, 劫, 化忌主破財, 易受騙. 虚岁, 太岁遇人像是纏住, 精神老是被小事物遲延了效率, 事業宜守. 财星与陀罗同宮为隐藏式破财, 同宮羊刃同宮为直接式破财. 1.陀羅最忌与天相同宮, 坐何宮何宮不利. 2.羅亦忌与貪狼同宮, 會因色破敗, 男人防被女人拖累, 女命防被人強暴. 3.陀羅坐命, 宜晚婚, 自以為是, 一生操心, 大小限逢陀羅, 百事不吉, 凡事拖延. 4.限遇陀羅, 趕快搬家. 5.羅坐疾厄宮, 暗病纏綿. (拖延甚久, 是慢性病) 6.陀羅與天同同宮, 會發胖, 宜仲介業, 媒婆命. 7.羅與巨門同宮, 會被異性糾纏不清. 8.宜早離鄉背井. 9.凡事拖延. 擎羊坐命: 1.說話很沖. 2.好勝心強.

29虚岁宮见火星: 不耐靜. 會魁鉞, 機運多. 會科權祿, 得財利. 會羊, 陀是非多. 精神压迫大. 与贪狼组合发财. 怕与忌星组合. 火铃入财帛主”横发横破”, 是表示喜欢冒险求取厚利(“横发”来自于厚利, “横破”表示风险很大), 引申为命造对投机财有兴趣, 贪狼”乐为放荡之事”, “喜谋厚利”与”放荡”都可能是赌博的原因, 但是前者主要是因为”求财”而赌博,后者则偏于”嬉戏”而赌博. 这是两者之别.     

30虚岁宮见铃星: 主摧化, 急剧变化, 怕见化忌星. 遇此星精神压力大. 會魁, 鉞, 機運多. 會科, 權, 祿, 得財利. 作用同上. 火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地劫, 逢天空凶化吉.

31虚岁宮见天刑: 虚岁逢天刑白虎, 火, 铃同宫主官司. 在疾厄宫当防手术. 天刑入命易有伤残, 官司. 天刑入病宫, 幼年注意小儿麻痹症, 脑炎后遗症. 旺地主大权, 逢太阳天刑主武贵, 同文曲, 则允文允武, 成名达于边疆. 最忌与天哭同度入命, 则孤寒灾疾不免, 仅宜僧道, 六亲无情. 天刑星以寅卯酉戌四宫为入庙, 若其他诸宫, 有正星庙旺, 亦可乘旺, 但如逢忌煞冲破, 或正星陷地, 则主孤尅疾病不利. 天刑坐命: 1.脾氣不好. 2.與宗教有緣, 宜獻身宗教, 如佛教, 基督教……3. 個性固執, 剛強. 4. 與巨門, 或太陽 (陷地) 同宮, 防官司. 5. 六親無緣, 或說, 不得六親助力. 6. 愛面子, 不隨便向人低頭. 7. 如與太陽同宮, 而太陽在旺地, 宜刑警, 法律. 8. 大小限走到天刑, 防官司, 喪服, 或出家9. 天刑最忌在丑未, 大小限逢之, 防官司, 喪服, 火災, 宜出家, 如坐命防夭壽.

32虚岁宮见阴煞: 阴煞为阴灵讨索之星. 出现在太岁宫, 太岁宫后四格常诸事不顺, 有小人, 招阴灵, 受人拖累, 小孩受受惊. 在命宮, 而且命宮中沒有主星, 這種人先天的體質很容易被邪魅入侵, 身體不好, 元氣不足, 運氣不好的時候就很容易發生一些不可思議的怪事情. 命宮有陰煞的人, 最好避免到醫院, 陰廟, 喪宅…等等. 阴煞具有邪祟之氣, 有〝暗藏, 晦暗不明, 潛伏, 骯髒〞之意. 忌入命, 身, 田宅. 在疾厄宮容易精神失常, 業障疾病, 如癌症, 附靈等等, 女性, 产难, 怪病, 在哪一宮, 哪一宮容易出事. 阴煞会火, 铃, 羊, 陀, 空, 劫, 易精神不振, 易疑神疑鬼. 流年三合方見陰煞易作惡夢. 流月見陰煞三合宮位, 或陰煞在流月父母, 福德, 皆常有夢. 陰煞尚主喪事, 受驚, 意外, 墳墓, 陰廟. 流年疾厄, 大限疾厄遇亦主陰病, 或細菌感染之類, 病起突然, 是莫明其妙的病因, 身上宜帶保身符. 落田宅宮, 陽宅犯陰, 神位, 水法出問題. 若於田宅宮, 田宅即家中宜供奉神佛. 大限亦同此論. 陰煞與天刑皆主因果業力報應, 天刑為業力星, 陰煞為業力煞. 天刑是陽氣的報應, 陰煞是陰氣的報應. 陰煞喜科星, 神佛救助. 入命宮, 身宮, 主多猜疑. 加羊, 陀, 心性陰沈毒辣, 喜陰行壞事. 兄弟宫三方有這顆星﹐從小到大經常夢到鬼﹐或睡著的時候﹐腦裡清醒身體卻動不了﹐俗稱鬼壓身﹐很可怕. 容易中邪的人: 1.陰煞坐命. 2天巫坐命. 3.哭, 虛坐命. 命宮沒有主星, 而有哭, 虛的人第六感非常強, 尤其是印堂常常會有泛青的情形.

33虚岁宮见天哭: 主悲伤, 为孤僻, 劳碌, 防破财. 不宜见忌, 煞凶星. 天哭太阴同宫妨妻虛驚. 不宜与七杀忌同宫. 与巨门同宫助巨门之凶. 有吉化解. 于丑卯申三宫, 加吉多福, 不然, 多刑克破败. 若天同巨门同宫, 主凶, 有丧服. 天哭丧门同度, 行限逢之, 丧事, 破耗.

34虚岁宮见天虚: 主破财, 憂傷. 代表失敗, 生病. 与破耗同宮不利. 哭虛夹限, 有破败及丧孝服之忧, 防虚警事发生. 助破軍之凶. 与破军大耗同宫, 到处处不利, 女命逢之, 更凶. 天哭, 天虚二星若夹限, 或大小二限, 各得其一之时, 有破败及丧孝服之忧. 逢天哭, 天虛, 易被欺負或自己出岔, 凡事宜以忍為宜, 莫負氣強爭.

35星化祿象徵食祿. 為福德之神, 見祿存, 主進財. 好機運, 有入仕之喜. 會左, 右, 有管理能力. 會天魁, 天鉞, 財運多. 會科, 權, 得財. 會火星或鈴星錢財不聚. 會羊, 陀, 錢財不聚. 會六煞, 化忌凶中帶吉. 虚岁宮, 太岁宮遇祿星為好機運.

36星化權象徵管理. 化權主權勢, 科祿相逢, 出將入相, 科權相逢, 人皆欽敬. 會巨門武曲, 必專大事, 掌握兵符. 如遇羊陀, 空劫, 耗使, 則主官災貶謫. 會左右有得力部屬. 會魁鉞, 機運多. 會火或鈴錢財不聚. 會羊陀, 錢財不聚. 虚岁宮, 太岁宮遇權為昇遷好時機.

37星化科象徵有聲名. 會左輔, 右弼, 有得力部屬. 會天魁, 天鉞, 機運多. 會祿, 權, 得財, 人緣佳. 會火星或鈴星錢財不聚. 會擎羊, 陀羅, 錢財不聚, 易為名所累. 會六煞, 化忌凶中帶吉. 嫌截路空亡, 旬空, 天空, 亦畏忌星. 虚岁宮, 太岁宮遇化科為出名好時機.

38星化忌象徵不順利. 化忌嫉妒之星, 多咎之神, 主是非. 守於身命, 一生不順, 招是非. 虚岁逢之, 一年不足, 大限相遇, 十年悔吝, 虚岁, 太岁交臨, 斷然蹭蹬. 武人有官災口舌, 工商人到處不宜. 會紫府, 昌曲, 左右, 科權祿與忌同宮, 又兼四殺共處, 即發財亦不久, 功名亦不成就. 如單逢四殺, 劫空, 耗使, 則主奔波帶疾. 化忌會左輔, 右弼, 事情多波折. 化忌會祿, 權, 科得財, 但事情多波折. 化忌會火或鈴錢財不聚. 化忌會羊, 陀, 錢財不聚, 事情多波折. 化忌會六煞事情多波折. 虚岁宮, 太岁宮遇化忌為多波折時.

1看看自己最能賺錢的時机:

命图財宮有化忌星的人, 賺錢的機會比一般人高, 只要遇上大运財宫潜藏的忌飞入本命財宫, 這個大运可以顺利的经商賺錢. 例如命图財宮原

有貪狼化忌, 在行35至44岁大运时,又逢大运財宮潜藏着貪狼化忌,此时大运財宮飞出的贪狼忌星再撞命图財宮貪狼化忌之星, 這叫做【命有

財神运遇到】.           

2运中最能賺錢的時机命图財宮潜藏的化祿之星, 飞入大运何宫,何时间进入該宮, 何时间有財運.

3年中最能賺錢的時机:命图流年財宮潜藏的化祿之星, 飞入何宫,何时间进入該宮, 何时间財旺. 流日, 流時看得财时间. 補充: 大运, 流年

不好, 有財都留不住. 富豪財宮了必定是有化忌的, 好好把握賺錢的機會吧. 标准的紫微斗数命图有一百零八星,每一个星,是一个信息符号,正常情况下这些信息

只显示本星自己储存的基本含意,告诉人从之这些星中可以看到什么东西,如武曲这一星,它含有财的因素,唯有命中武曲代表财的人它才是财神,并且要受大运潜藏之禄,权,科星的激活

方能变为真正的财富,不然只会是孤單剛直果決,不俱吉凶祸福之性,没有活力,死的信息不能提供给人们想要知道的,未曾发生的事.一旦这些星注入了禄,权,科信息,它们就会出现

一些神奇的现象,如细细推算,事事皆应验,.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mệnh đồ khán lưu niên

Bản dịch:

Đây là một phần rất có thực dụng giới chất dự đoán tư liệu. Sau này trong năm tháng, đối với ngươi nhất định rất có bang trợ. Tử vi đẩu số mệnh đồ có thể đoán trước thời gian tới số phận là có khoa học tính, tinh tế suy tính tất có chỗ thần kỳ.

Nhân ra cơ thể mẹ sanh thành nhân, tướng mạo tài phú là định số, thọ mệnh là khí số, là lượng, sinh mệnh lên xuống là vận số, là thế. Định số, khí số, vận số, tam sổ giai dĩ Thiên can là lĩnh, sổ là sự vật biến hóa căn cứ. Sự vật năng lực thay đổi tài là sống, vô thay đổi thì nghèo người chung nghèo, phú người Vĩnh Phú, giá không phụ họa sự vật phát triển quy luật. Mệnh đồ không tồn tại [thiện hữu thiện báo, ác có hậu quả xấu] tôn giáo thức tín niệm, trong cuộc sống thực tế, ác nhân chuyện ác thực hiện được mà một gặp báo ứng việc quá nhiều, tựu như cùng có người tương bên đường gặp tai nạn xe cộ ngả xuống đất không dậy nổi người bị hại tống y cấp cứu, lại bị vu cáo là tai nạn xe cộ người gây ra họa, những … này ví dụ đối thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không thể nghi ngờ là loại châm chọc.

1 mệnh đồ trung chủ tiền tài ký hiệu: Thiên phủ (kiến khoảng không, cướp phá đại tài), lộc tồn, vũ khúc (kiến khoảng không, cướp phá đại tài), mặt trăng, tham lang Hỏa Tinh, liêm trinh, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hóa hậu ứng nghiệm.

2 mệnh đồ trung chủ khoa danh ký hiệu: 1 thiên khôi thiên thành, 2 văn xương văn khúc, 3 long trì phượng các, 4 ba máy bát tọa, 5 thiên ân thiên đắt.

3 mệnh đồ trung hình phạt chính tụng ký hiệu: Liêm trinh Thiên can bính năm; cự môn Thiên can năm đinh; văn xương Thiên can tân năm; văn khúc Thiên can kỷ năm; thiên hình, bạch hổ, quan phù, hỏa, linh, dương, đà, Hóa kị hậu ứng nghiệm.

4 mệnh đồ trung chủ thị phi phá hao tổn ký hiệu: Cự môn, phục binh, âm sát, chỉ bối. Chủ phá hao tổn ký hiệu: Phá quân, đại hao, phá nát, bầu trời, Địa kiếp.

5 mệnh đồ trung chủ chức nghiệp biến động ký hiệu: Giống nhau lưu niên hoặc tuổi mụ cung kiến giết, phá, lang là đi ăn máng khác, điều động, lên chức, oạt giác. . . Chờ tích triệu.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng giết, phá, lang nhân lòng có nghĩ thay đổi của xung động; cái khác cách cục hoặc vì hắn nhân chủ động trưng tuần oạt giác, hoặc gắn liền với thời gian cơ thành thục nước chảy thành sông, đều có thể năng lực tạo thành dị động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng giết, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tử vi: Thuộc một lần nữa khai sáng cách cục.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phá, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phủ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cùng, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cùng dương: Thuộc ở vốn có cách cục thải cũ thay đổi tân.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng lang, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng liêm, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng nguyệt, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cự: Thuộc đi qua giới thiệu, hoặc thời cơ thành thục đi ăn máng khác, điều động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng quyền, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tử, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng dương: Thuộc bởi vì năng lực nắm giữ đáo quyền lực mà biến động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng khoa, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tướng: Thuộc bởi vì có thể có thêm chức vị cao danh hiệu mà biến động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng lộc, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng phủ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng nguyệt, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng vũ, lưu niên hoặc tuổi mụ phùng tướng: Thuộc bởi vì có cao hơn bổng lộc mà dị động.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng xương lương dương lộc: Thuộc người khác dĩ canh hậu đãi điều kiện oạt giác. Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng văn Tinh hóa cát, thuộc bản thân có tài năng thụ khẳng định bị nói thăng, oạt giác.

Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng hỏa (linh) tham, hỏa dương, hỏa linh, linh dương: Thuộc đột nhiên cải biến (phi kế hoạch tính) . Lưu niên hoặc tuổi mụ phùng cơ, lương, cự: Thuộc nguyên công tác không nhịn được, lánh mưu hoàn cảnh mới.

5 mệnh đồ trung không thích hợp kinh thương mở tiệm mệnh thức:

Nhất, thiên mã thụ hình xung người không thích hợp kinh thương, mở tiệm hội đảo ngược điểm. Thiên mã ở tị cung, mà ngũ trụ thập tự có hợi. Thiên mã ở dần cung, mà ngũ trụ thập tự có thân, tị. Thiên mã ở thân cung, mà ngũ trụ thập tự có tị Dần. Thiên mã ở hợi cung, mà ngũ trụ thập tự có tị. Nhị, khán cung Quan lộc, can cung có hay không tự Hóa kị, kỳ đối cung có hay không kị lai xung, có người, không thích hợp kinh thương, mở tiệm hội đảo ngược điểm. Tam, khán văn xương Tinh, văn xương nhập cung mệnh, cung thân người, nên làm lão sư, hoặc máy tính, tin tức nghiệp. Tứ, khán thái dương và văn xương đồng cung, mặt trăng và văn xương đồng cung người, có giác quan thứ sáu, có thể học mệnh lý hoặc làm và ngũ thuật có liên quan hành nghiệp. Ngũ, khán thái dương cùng trời hình đồng cung tọa tị người, nên đương quan toà, luật sư, quân cảnh.

6 mệnh đồ trung câu không hề lương tiềm tàng tính chất ký hiệu: Đà la, linh Tinh, phỉ liêm, âm sát, thiên đồng, ứng với ám sinh thị phi, bịa đặt sinh sự. (thất sát là: Khoảng không, cướp, hỏa, linh, dương, đà, Hóa kị)

7 mệnh đồ trung chủ năng một đêm làm giàu tin tức: (nhất) cung mệnh ở xấu hoặc vị, có vũ khúc tham lang. Vũ khúc, tham lang tràn đầy ý đồ tâm và sức chiến đấu, hơn nữa tuỳ cơ ứng biến, cơ trí thông minh, đối tài phú khứu giác linh mẫn, rất dễ tại chức tràng thượng thắng vì đánh bất ngờ, nếu là tam hợp (A. B. C. D một trong vị trí), có nữa Hỏa Tinh hoặc linh Tinh lai trợ trận, tưởng không phát tài cũng khó. (nhị) tham lang ở tuất cung tọa mệnh: Tham lang là một viên thiên tài cực vượng Tinh, cũng là đổ vận hơi tệ Tinh, nếu là và Hỏa Tinh hoặc linh Tinh đồng cung hoặc đối cung, hình thành hỏa tham cách hoặc linh tham cách, là thuộc về mạo hiểm làm giàu cách cục. (tam) tham lang Tinh ở dần cung Tọa mệnh: Người tài giỏi như thế hoa dào dạt, thông minh cơ linh, rất hội kinh doanh nhân tế quan hệ, hiểu được nắm chặt cơ hội, nếu như lại thêm sẽ tới Hỏa Tinh, linh Tinh, đây chính là phú càng thêm phú la! (tứ) cung mệnh ở mão cung hoặc Dậu cung không có chủ tinh, đối cung là thiên cơ Tinh và cự môn Tinh tọa lạc: Thông minh vừa giỏi về xí hoa thiên cơ Tinh, hơn nữa điện điện cật tam oản công cự môn Tinh, rất dễ ở lưu hành tư tin hoặc biến hóa nhanh chóng hành nghiệp Thành công làm giàu. Mà hắn điền trạch vị, cũng chính là tài khố vị trí có lưỡng khỏa siêu sao: Tài Tinh vũ khúc, kho Tinh Thiên phủ tọa thủ, bởi vậy tạo cho cái này đại phú đại quý đặc biệt cách cục ni! (ngũ). Thất sát, phá quân, tham lang Tinh tam tinh trung thứ nhất thủ mệnh bản thân cung là Sát Phá Lang mệnh, giống nhau là đi yên ngựa hình vận thế, là canh ba nghèo, năm canh phú mệnh. Nhưng nếu như vậy Sát Phá Lang thủ thìn tuất cung, ba động sẽ giảm thiểu, nếu như vậy tam phương tứ chính tái kiến lộc đa kị ít, tái kiến cát đa hung ít người, canh có thể là một đời làm công mệnh, thường thường vững vàng quá một đời.

Tuổi mụ phùng cố gắng ngôi sao: Đi qua cá nhân phấn đấu có thu hoạch, giá tổ Tinh là 1 văn xương, văn khúc, 2 lộc tồn, thiên mã, nên xuất hiện ở tin tức đơn nguyên trước sau cung hoặc tam phương cách trung.

Tuổi mụ phùng thiên lực ngôi sao: Đi qua thủ trưởng thu được chỗ tốt, giá tổ Tinh là 1 thiên khôi, thiên thành, 2 tả phụ, hữu bật. Nên xuất hiện ở tin tức đơn nguyên trước sau cung hoặc tam phương cách trung.

Cung mệnh có liêm, tham, lương, cùng, phủ ngũ phúc tinh người của trung niên sau khi tài phát tích. Cùng quỷ mệnh: Bằng hữu cung có sao Hóa kỵ, thiếu tiền hiện tượng. Cung tử nữ sao Hóa kỵ, là thân hữu thấy đều nhượng bộ lui binh cùng quỷ!

Bị hóa lộc Tinh xuất hiện thì chủ: Là phúc đức chi thần. Hảo tin tức, danh vị, giàu có, thuận lợi, thành công. Nó chỗ ở cách nội tổ chữ số, tức thụ ảnh hưởng tam phương, đều phải nhận được lợi ích. Nếu như vũ khúc, mặt trăng, Thiên phủ chờ chủ tiền tài ký hiệu hóa lộc thì, người làm ăn tất nhiên phát tài. Công vụ nhân viên có tấn chức niềm vui. Hóa lộc — tăng mạnh tinh diệu trung tài lộc tính chất.

Bị hóa quyền Tinh xuất hiện thì chủ: Hóa tạm thời chủ gây dựng sự nghiệp, ưa tam phương kiến vũ khúc, cự môn, tranh thủ danh lợi, riên chỉ ở kịch liệt cạnh tranh trung lại vừa thành công. Cùng cách có dương, đà, khoảng không, cướp, đại hao, thiên sứ phải đề phòng công nhân hạ tốp, nhân viên công vụ quan tai, cách chức đích. Hóa quyền — tăng mạnh tinh diệu trung quyền lực tính chất, hoặc tăng tinh diệu ổn định tính.

Bị hóa khoa Tinh xuất hiện thì chủ: Tăng mạnh tinh diệu danh dự danh vọng gặp dữ hóa lành, ưa tam phương mỗi ngày khôi, thiên việt, mặc dù chủ danh lợi riên chỉ tiếng sấm mưa to chút ít. Nổi danh, Chi Lê, khéo đưa đẩy, phù phiếm.

Bị Hóa kị Tinh xuất hiện thì chủ: Tăng mạnh Tinh khuyết điểm, chủ tự tìm phiền toái, khẩu thiệt thị phi, tật bệnh ngoài ý muốn, trở ngại, đả kích, chủ tai cữu. Làm việc bị nhục chiết phá hao tổn tiền tài, xuất hiện phản diện phôi tin tức. Dưới tam điều nâm yếu thập phần quan tâm: 1 hóa lộc Tinh kiến hỏa, linh có kịch liệt cơ hội thành công. 2 phùng giết, phá, lang có đột phá tính chất cấp thành cấp bại. 3 phùng sao Hóa kỵ kiến Tứ Sát Tinh kịch liệt rách nát.

Ở người ta phục vụ quên mình đồ dự đoán tuổi mụ, lưu niên nhân sự tin tức thì, dĩ đương niên tuổi mụ cung, lưu niên cung không gặp chủ tinh Hóa kị là cát. Ở người ta sau này trong năm tháng, phàm là tuổi mụ cung, lưu niên cung, đại vận cung phùng hóa lộc Tinh chắc chắn vui mừng chuyện xảy ra sinh, phàm là phùng Hóa kị Tinh, khoảng không, cướp Tinh nhất định không thuận, canh đề phòng và đại diện người ta tài phú tài Tinh ở một cung thì rủi ro. Lưu niên cung, tuổi mụ cung tam phương có lộc, quyền, khoa là điềm lành, có sát, kị là triệu chứng xấu. Kiến hóa lộc niên kỉ phân, cơ hội hảo, thăng quan thu nhập tiền tài; kiến Hóa kị niên kỉ phân, sinh bệnh sinh thị phi, sự nghiệp không thuận tiền tài tổn thất. Mệnh đồ Tứ Hóa Tinh trung lộc Tinh đối với người là duyên phận, đối sự kỳ ngộ, đối vật là tiền tài. Hóa quyền đối với người là bá đạo, đối sự là khai thác, mở tiệm chờ một chút, đối vật là tranh thủ. Mệnh đồ mười hai cung, cung cung giấu có vô số tin tức, tin tức khai phá toàn dựa vào tứ phi Tinh truyền đạt thời giờ gì, người nào phát sinh chuyện gì, là họa, là phúc, muốn xem Tứ Hóa Tinh ảnh hưởng Tinh đại diện người nào hoặc chuyện gì.

1 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến tử vi: Mọi việc thuận lợi năng lực vừa lòng đẹp ý. Tam phương có tả, bên phải, khôi, việt đồng cung hoặc gia hội kinh thương người sự nghiệp hưng thịnh, là phát triển sự nghiệp thời cơ tốt! Có thể tích cực đầu tư. Khai phá hoặc trang bị thêm phân công ty! Đi làm là lên chức tăng lương cơ hội tốt! Có hung tinh gia hội, tình huống thì không tốt lắm, không có tả, bên phải, khôi, việt đồng cung hoặc gia hội, hơn nữa hung tinh, biểu thị rất lao khổ, vấn đề và phiền phức, hoặc tiền tài thượng và danh tiếng trên có ảnh hưởng không tốt. Tử vi ưa thiên tướng, xương, khúc, vui hơn lộc tồn, Thiên phủ. Được phủ tướng xương khúc tả hữu lộc tồn tam hợp, cự phú đại quý. Tử vi ở tật ách, phụ mẫu, huynh đệ, giao hữu, tứ cung, chủ nhân lao lực. Tử vi Tinh ở cung mệnh ﹐ tài cung ﹐ cung Quan lộc, cung điền trạch là ông chủ mệnh.

2 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày cơ: Sinh hoạt hoặc trong công tác tất nhiên có biến động, nhân tế quan hệ biến hóa hảo hoặc phôi, muốn xem thiên cơ Tinh là miếu vượng hoặc lạc hãm mà định. Nếu như có ngôi sao may mắn, lộc, quyền, khoa, cùng cấp cung hoặc gia hội, phải nhận được dự liệu ngoại thành công cơ hội! Trái lại như hung tinh đồng cung hoặc gia hội, có thể sẽ khiến cho sự tình rơi vào ác tính theo, hoặc nhân phán đoán lệch lạc mà dẫn đến tổn thất! Như thiên cơ Hóa kị tái phùng âm sát hoặc thiên vu, quỷ thần của nhiễu hiển hiện. Như kị sát quá nặng, sinh bệnh, vừa phùng tử, tuyệt, thường thường chuyển biến xấu. Nữ nhân nếu phùng đến đây, thì tất ái tình không chuyên, thường có khúc chiết. Bằng không khắc phu thương tử. Thiên cơ sợ nhất Địa kiếp, Địa không, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể sát tinh, cũng phạ Hóa kị Tinh, nhưng gặp ngôi sao may mắn, thượng khả bổ cứu. Phùng thiên cơ Hóa kị mọi việc cũng không dễ thành công, phùng dương đà, biến động đa, nhiều phiền phức.

Hiện tượng: 1, chủ kế hoạch tính sai, đa gia vụ tranh cãi, nhiều chuyện trái lại phúc không thuận lạc hãm tất có lớn biến động mà soa. 2, ở tài bạch, nhân tính toán lệch lạc, phán đoán thành kiến, lạc hãm thì hoàn toàn sai lầm lớn gặp phải phiền phức. 3 sự nghiệp thường nhân bình thường thay đổi mà bị hao tổn tiền tài, hãm địa thì tiến thoái lưỡng nan. 4, dễ lạc đường hoặc tai nạn giao thông. 5, thiên cơ Hóa kị thường mất ngủ. Thiên cơ chủ tinh thần thượng làm phức tạp, thu nhập tiền tài cũng rất khó nắm giữ, trên thời gian thường bất năng được như nguyện, chủ tâm phiền, tâm thần không yên, đa nhân gia vụ tranh cãi, bản thân ốm đau, sự nghiệp ngăn trở mà khiến cho. Để tâm vào chuyện vụn vặt, mọi việc luẩn quẩn trong lòng của hiện tượng, nên sớm muộn gì thắp hương bái thần phật, tụng tâm kinh, yêu cầu thể xác và tinh thần của sự yên lặng cân đối. Mọi việc trái lại phúc bất định, thường điệt thương, lạc đường, sẽ làm ra chuyện hồ đồ. Khổ hạn, lưu niên gặp thiên cơ Tinh, chủ đương niên hoàn cảnh lớn có thay đổi.

3 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến thái dương: Việc vui rất nhiều, bất kỳ công việc gì đều có thể thuận lợi phát triển! Đi làm tộc là lên chức tăng lương cơ hội tốt, nam nữ trẻ tuổi ở luyến ái phương diện cũng không có thiếu cơ hội, nếu như mặt trời là lạc hãm, vừa gia kình dương, đà la và bầu trời, Địa kiếp chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì khổ tâm kiếm được tiền hội tiêu xài rơi, làm việc thì khuyết thiếu quyết đoán, tất cả giai không thuận lợi. Thái dương hóa lộc, tiền tài thuận lợi, như sinh lạc hãm, yếu vất vả cực nhọc được tài, thái dương hóa lộc có quý nhân đề bạt, lạc hãm, vẹn vẹn mặt ngoài phong cảnh, sinh sự nghiệp, chủ có đột nhiên tới oai quyền. Thái dương hóa quyền có thực quyền, mọi việc cực chủ động, nhưng mang vô cùng. Hãm địa nhiều thị phi cũng, miếu vượng mười phần quyền, lạc hãm dễ bị ngăn trở. Miếu vượng, sinh tài thì việt động việt như ý, tài phú càng lớn, lạc hãm mặc dù năng lực kiếm tiền, có phá hao tổn hoặc kéo dài so sánh khổ cực. Lạc hãm, nhiều thị phi cập tiểu nhân. Thái dương Hóa kị sinh phúc đức, tài bạch, chủ tản tài, điều không phải rủi ro, chỉ đột nhiên không có dự toán kế hoạch phà hoa một điểm, mạc minh kỳ diệu tốn hết, gia Tứ Sát sinh hãm cung khả năng bị phiến, như hãm trong cung phúc đức, phùng Tứ Sát, khả năng bề trên thân thể sẽ gặp nguy hiểm, sinh bản thân phương diện, như vừa phùng lưu niên văn khúc Hóa kị gia kình dương, hội trúng gió hoặc cao huyết áp hoặc huyết quản tắc, hãm địa vừa Hóa kị, lắm lời lưỡi phân tranh, nhưng cãi nửa ngày còn là không làm nổi, phá hao tổn, miếu vượng, khổ cực có, sinh sự nghiệp so sánh có thủ đoạn độc ác của vấn đề, như nhận đơn đặt hàng vô pháp đúng thời hạn giao hàng, hoặc là không thể dựa theo khách hàng ý giao hàng, như lạc hãm, thì kẻ vô tích sự, miếu vượng, có thể cực khổ giải quyết.

4 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến vũ khúc: Tài vận không sai, nhất là thương nhân cùng tự do nghiệp giả hội tăng thu nhập! Như vũ khúc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng cung hoặc gia hội, có thể được đáo một số lớn tài phú, kế hoạch chuyện tình đại thể năng lực thành công, công tác cũng như ý. Trái lại, như lạc hãm, lại tăng thêm dương, đà, hỏa, linh Tinh, Hóa kị chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, có thể sẽ nhân ngoài ý muốn tai hoạ thụ thương. Sinh bệnh hoặc tổn thất tài vật. Vũ khúc làm tài chủ, cùng trời phủ đồng cung, có thọ. Và lộc tồn đồng cung, thì tha hương phát tài. Và hỏa tham đồng cung, hoặc đối chiếu, thì chủ đại phú đắt. Hội phá quân tài lai tài khứ, kết quả là còn là công dã tràng. Và thất sát, Hỏa Tinh đồng cung, Có nguyên nhân tài bị cướp của hung. Vũ khúc và thất sát đồng cung, vô hung tinh, có thể ở trên sự nghiệp, có huy hoàng biểu hiện. Nếu tạm biệt thất ngôi sao may mắn, ở nhà nước bộ phận then chốt, có thể nhâm chủ quản trở lên chức vị. Phùng sát tinh, thì giảm kỳ quang huy. 3. Sao Vũ khúc hội chiếu linh Tinh, văn xương, đà la, hành vận văn xương hoặc vũ khúc nói kị thì dễ gây chuyện.

5 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày cùng: Tinh thần phương diện sung sướng, thế nhưng nếu như hơn nữa dương, đà, hỏa, linh, kị chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì yếu tránh cho nhân sơ sẩy mà chịu đựng thương thậm chí tổn hại tài vật! Gặp ngôi sao may mắn, càng thêm quang huy, nhất là gặp thiên lương Tinh tái phùng tả phụ, hoặc hữu bật, nếu an mệnh vu dậu cung, tài quan đều cát. Nữ mệnh tạm biệt ngôi sao may mắn, vượng phu ích tử, có tài có đức tuệ có thể luyện. Nếu gia hung tinh cư tị hợi cung vị, háo sắc, tính nhu cầu cường liệt. Nam mệnh không thích thiên đồng, nhất là sự nghiệp cung phùng đến đây Tinh, sảo ngại lười nhác. Khuyết thiếu tiến thủ tâm, mọi việc thiếu tích cực, chích thích hợp tố vai trò thứ yếu. Không khỏe làm chủ quản cấp nhân vật.

6 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến liêm trinh: Sẽ gặp phải ngoài ý liệu may mắn sự! Có thể nhận thức đến lý tưởng khác giới hoặc tri kỷ. Bất quá nếu như lạc hãm, có thể sẽ đổi nghề hoặc đổi công tác, tưởng mở rộng doanh nghiệp người của sẽ đặc biệt cẩn thận, cung mệnh có liêm trinh, Hỏa Tinh, kình dương: Suốt ngày bào pháp viện. Nếu như hơn nữa kình dương, đà la, thiên hình, Hóa kị chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì biểu thị hội sản sinh tình cảm tranh cãi, khả năng gặp gỡ tai nạn giao thông hoặc pháp luật vấn đề! Liêm trinh làm thứ đào hoa Tinh. Làm hung tinh. Gặp Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật có quyền uy, gặp lộc tồn chủ phú quý, gặp văn xương, hảo lễ nhạc, gặp sát diệu, thích quan võ, và kình dương Tinh đồng cung, tất có thị phi. Liêm trinh, thiên tướng, kình dương phùng quan phủ, quan phù lao ngục tai ương, dấu hiệu rõ ràng! Liêm trinh Hóa kị: Tính chất cũng tương đối phức tạp, là nam nữ tình cảm ngăn trở. Nó mang đến ngăn trở, đựng vĩnh cửu tính chất, cũng không phải là vật đổi sao dời liền có thể hóa giải. Hóa kị vừa là tâm tình thượng u buồn, bị lừa gạt trưng triệu, đặc biệt là thụ lục thân lừa dối, có thể sản sinh tự sát khuynh hướng. Thay nhân hỏng việc mà trái lại nhận người oán, có lẽ do với mình không làm theo khả năng, gây ra lòng tự trọng bị hao tổn. Liêm trinh Hóa kị người tính chất là mủ máu, vừa là nhân phát sinh ngoài ý muốn, hoặc khai đao giải phẫu gây ra tai nạn đổ máu. Nữ mệnh, thì thường thường mà sống dục hoặc mang thai biểu trưng. Liêm trinh Hóa kị là phôi đào hoa. Nữ mệnh bản mệnh liêm trinh Hóa kị có lẽ sự nghiệp cung và lưu niên phùng của, giai dễ lưu lạc pháo hoa giới. Nam mệnh liêm trinh Hóa kị thì rượu mừng sắc tài vận. Liêm trinh Hóa kị ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ vật chất thu nhập. Phát sinh không như ý sự, có chướng nghi và ngăn trở. Sở dĩ trực tiếp nhất ý nghĩa, là mủ máu tai ương. Đương [liêm trinh thất sát] Hóa kị, mà lại gặp sát diệu là lúc, biểu huy là thông nhau ngoài ý muốn, tức là do huyết quang tính chất dẫn thân mà đến. Kỳ thực có lúc huyết quang tịnh không hoàn toàn đúng thông nhau ngoài ý muốn, cũng khả năng là giải phẫu khai đao, thậm chí là và máu có quan hệ chứng bệnh. Ví dụ như cung tật ách có liêm trinh Hóa kị người của, rất dễ ở khi còn trẻ tuổi kỳ sinh nhọt, ngày thường mật hơn nữa tần, giá liền cũng có thể làm liêm trinh Hóa kị biểu huy một trong. Bởi liêm trinh chủ tinh thần hưởng thụ, sở dĩ luyến ái ngăn trở cũng có thể coi là liêm trinh Hóa kị biểu huy. Nếu đào hoa nhiều diệu cùng triền, cái này tính chất càng quả thực. Mà khi liêm trinh Hóa kị, và văn khúc Hóa kị giao xung là lúc, liền biểu trưng là thương tâm rơi lệ vậy! Liêm trinh Hóa kị có lúc là rủi ro hiện ra, có thể là phá vui mừng tài. Ví dụ như nữ nhân hôn gia; nhưng và của tương phản, lại có thể là tang bệnh mà rủi ro. Nói chung, kỳ hóa tiền tính chất, tất và huyết thống cập tình cảm hữu quan. Tính chất của nhị, là gần như sắp thành lại bại rủi ro. Thế nhưng nội bộ bỗng nhiên phát sinh vấn đề, cứ thế chẳng những có rủi ro, mà lại có ngăn trở cảm giác, loại này tính chất, thì liên quan đến tâm tình. Có lúc liêm trinh Hóa kị, lại có thể thu nhập tiền tài, nhưng thu nhập tiền tài đồng thời, tất nhiên có lớn tiền tài chi, đặc biệt tác giao tế ứng thù tốn hao, cùng với tiền hoa hồng tiền boa các loại. Liêm trinh Hóa kị không quang minh chánh đại tâm tính và thủ đoạn. Liêm trinh Hóa kị, chủ tình cảm và tâm tình phương diện đa ba động, làm phức tạp. Liêm trinh nhân tế quan hệ độ chênh lệch, cũng có nguyên nhân này. Đụng với đại vận hoặc bính lưu niên thì dễ gây chuyện.

7 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày phủ: Kinh thương người có thể mở rộng sự nghiệp, hoặc phát tài, đi làm tộc còn lại là lên chức, tăng lương cơ hội tốt, nói không chừng có có thể được bỉ cùng là càng nhiều hơn cuối năm tiền thưởng! Trong lòng sự đều có thể được như nguyện! Mọi việc có quý nhân tương trợ! Cho dù gặp gỡ hung tinh hoặc gia hội cũng không đại ảnh hưởng. Thiên phủ làm tài chủ, không sợ dương, đà, hỏa, linh. Nhưng không thích cùng bầu trời đồng cung. Đồng cung gặp văn xương, vũ khúc, phùng vũ khúc, lộc tồn, có thể phú giáp thiên hạ. Chủ nhân bảo thủ, cẩn thận, khuyết thiếu bốc đồng. Nhưng suốt đời thuận cảnh đa, nghịch cảnh ít. Thích hợp công vụ nhân viên. Thiên phủ cùng trời gặp gỡ hợp, có thể bài trừ hết sức khó khăn, phú quý có thừa. Và lộc tồn Tinh đồng cung giàu có. Vui hơn tả, bên phải, long trì, phượng các tiền hậu phụ tá. Thiên phủ thụ thiên tướng ảnh hưởng rất lớn, thiên tướng nhập miếu, Thiên phủ uy lực phát huy đầy đủ.

8 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến mặt trăng: Tiền tài và công tác vận cũng không thác, trở thành người người hâm mộ đối tượng! Nếu như lại có ngôi sao may mắn đồng cung và gia hội thì rất tốt! Thế nhưng nếu như lạc hãm, đồng thời lại có hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì sẽ có khỏe mạnh. Gia đình và luyến ái phương diện phiền não. . Mặt trăng Hóa kị dễ phổi, túi mật, ruột non, dạ dày bộ, bàng quang, noãn sào, cốt nội màng, cao hoàn, lợi chờ âm giấu bộ vị, đến nỗi nhân thể khí quan sinh u cập mắc bệnh tâm thần, nhân mặt trăng Hóa kị mà vọt lên. Mặt trăng làm điền trạch chủ. Mệnh hoặc cung thân tọa thái âm tinh, chủ nhân tính tình dịu ngoan, thông minh, thanh tú, tài văn chương hơn người, nhập miếu lại thêm ngôi sao may mắn, phú hơn nữa đắt. Lạc hãm vừa gia hung tinh, nam năm mới khắc mẫu, trung niên khắc thê, lúc tuổi già khắc nữ nhi, mình vận đồ cũng nhiều khúc chiết. Mặt trăng lạc hãm, tự tọa Hỏa Tinh, hành vận Hóa kị thì dễ gây chuyện 9 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến tham lang: Bận rộn công việc lục khoái trá, tham gia yến hội cơ hội, và khác giới du lịch cơ hội cũng nhiều, nếu như hơn nữa hỏa, linh, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn đồng cung gia hội, thì nếu cơ hội tới lâm rất có ngoài ý liệu thành công! Thế nhưng nếu như lạc hãm, thì công tác không thuận tịnh gặp phải đại đả kích, dễ và khác giới phát sinh làm phức tạp, tinh thần không hài lòng hoặc nhân ẩm thực mà tổn hại khỏe mạnh! Cung mệnh có tham lang, đà la, thiên diêu: Nam nhân sắc phạm pháp, nữ phạm đào hoa kiếp. Tham lang là thọ tinh, cũng là tài Tinh, hảo tửu sắc, đánh bạc, làm việc không có tính nhẫn nại, và dương đà đan xen, hội nghị thường kỳ thành quỷ cũng phong lưu, hãm gặp hung tinh, dễ cô độc bần cùng, mặt có dấu vết. Ưa và Hỏa Tinh, linh Tinh đồng cung, có thể có đặc thù biểu hiện. Tham lang và văn xương, văn khúc đồng cung hội Hỏa Tinh, linh Tinh hoặc hành vận sao Hóa kỵ dẫn động thì dễ gây chuyện. Phàm mệnh có tham lang người, đi giết, phá vận, canh ba nghèo năm canh phú, hai năm gặp một kiếp.

10 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến cự môn: Vượng cung tài vận cũng không thác, nếu có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn chờ Tinh đồng cung hoặc gia hội, thì mọi việc chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến triển, liền mã đáo thành công, sự nghiệp phát triển không ngừng. Bất quá nếu như lạc hãm, thì khả năng có bốn bề thọ địch của ngu! Hơn nữa hung tinh đồng cung hoặc gia hội, sẽ và nhân khởi xung đột, có lẽ xúc phạm lưới pháp luật, khổ không thể tả! Đến đây năm cô độc, buồn khổ, tâm thần không yên, làm việc một bền lòng, bỏ vở nửa chừng. Cự môn chủ thị phi, khẩu thiệt, tính hảo nghi kỵ, nghi hoặc, không hợp đàn, ưa đặc biệt lập độc hành. Ưa tả phụ, hữu bật, lộc tồn Tinh đồng cung. Nếu hội phá quân, Hóa kị, kình dương, đà la chờ sát tinh, ứng với đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe, cập phẩm tính vấn đề. Đến đây Tinh ở các cung đều bất lợi. Ở huynh đệ cung, tương hỗ xa lánh. Ở cung phu thê, có ly dị của ngu. Ở cung tài bạch, dốc sức làm có được. Ở cung tật ách chủ thở hổn hển. Ở cung thiên di, chủ xuất ngoại phí sức bất an. Ở cung Nô bộc, chủ chiêu thị phi. Ở sự nghiệp cung, có khẩu thiệt tố tụng. Ở cung điền trạch thì tổ nghiệp nan tồn. Ở cung phúc đức, thì phí sức bất an. Cự môn gặp hỏa, linh, dương, đà thì, đặc biệt dễ nhân khẩu thiệt mà nhạ quan phi.

11 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày tướng: Xã giao cơ hội, có thể kết bạn địa vị và thực lực đều tương đương cao nhân sĩ, học sinh thương nhân đi làm tộc đều có việc vui, mọi việc thuận lợi, tao ngộ trắc trở, năng lực gặp quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành. Thiên tướng làm quan lộc chủ. Vô luận xuất ngoại đi xa, hoặc ở nhà mưu sự, đều có thể thăng chức rất nhanh. Hội ngôi sao may mắn, tam hợp câu giai, thì tài nguyên rộng tiến, sự nghiệp thuận lợi.

12 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày lương: Nhân chuyện ngoài ý muốn mà chịu đựng kinh, phiền não, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Bất luận bất luận cái gì hành nghiệp. Bất luận cái gì tư cách người của, đều có thể kế tiếp thăng chức, xong rất cao đánh giá tức bị người nặng.

Nhân tế quan hệ trong công tác vận khí cũng không tệ, chỉ là tiền tài phương diện bất năng kỳ vọng quá cao. Nếu có hung tinh đồng cung hoặc gia hội, có thể sẽ đối mặt trắc trở, thế nhưng luôn có thể kháo lực lượng của chính mình khắc phục cửa ải khó khăn. Thiên lương chủ nhân thọ mệnh trường cao quý, là phụ mẫu đứng đầu tể. Đến đây Tinh tối năng lực gặp dữ hóa lành, bởi vì nó là gặp dữ hóa lành Tinh, sở dĩ nhất định sẽ phùng đáo nặng nề cửa ải khó khăn, vậy sau, nó tái ban nhất nhất hóa giải, lai phát huy đầy đủ kỳ gặp dữ hóa lành đặc tính. Nói cách khác, thuận buồm xuôi gió người của, cung mệnh cũng sẽ không là tọa thiên lương Tinh. Thiên lương Tinh tọa mệnh của người, tương đối cố chấp, bảo thủ, không dễ dàng tiếp thu người khác ý kiến, ba mươi lăm tuổi sau này, sảo xu hòa hoãn, làm nhân kiến khéo đưa đẩy. Nhưng cá tính thượng nhưng có vẻ cao không thể leo tới, bất quá làm nhân xử sự, chính trực vô tư, có thân sĩ phong độ, ý nghĩ linh hoạt, phản ứng khoái, khẩu tài quá mức tốt. Nữ nhân mệnh tọa thiên lương, chí hướng rộng lớn, có thể một mình đảm đương một phía, nhập miếu làm đắt. Như lạc hãm gia sát, thì hình phu khắc tử, thủy tính dương hoa, bách không một là. Thiên lương Tinh tọa mệnh, và sát đồng cung, hoặc cung phụ mẫu kị sát nặng người, hoặc cung mệnh là song sát giáp thì, chủ một đời người trung tất là trưởng bối sự hao tổn tâm trí, nhất là phụ thân, kỳ hiện tượng là: 1? Phụ mẫu dị ly, và mẫu cùng tốt. (hoặc phụ mẫu không hợp, phụ thân nhiều vấn đề đa) 2? Phụ thân năm mới rời nhà chẳng biết đi đâu. Hoặc người nào đó phụ không rõ. 3? Phụ thân sớm cận, hoặc nhân kinh thương thất bại rời nhà. 4? Chủ nhân và phụ thân nghiêm trọng không hợp (quan niệm thượng), cập duyên phận không tốt. Thiên lương gia sát tọa bất luận cái gì cung vị đều chủ có dạ dày tật, nặng người ung thư bao tử. Nữ mệnh gia xương khúc, chú ý vú nhọt hoặc ung thư (kị sát giao xung nghiêm trọng người).

13 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến thất sát: Một mực ngoại bôn ba, thường ra ngoại lữ hành, là chức nghiệp. Nhân tế quan hệ. Nơi ở biến hóa thời kì. Nếu như có ngôi sao may mắn đồng cung hoặc gia hội, thì sự tình thường có hết ý phát triển, lệnh đương sự thập phần kinh hỉ! Nếu như kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, Hóa kị chờ hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì khả năng phát sinh đột phát bất hạnh sự kiện! Nam nữ, đều tài năng ở trên sự nghiệp, có một phen biểu hiện. Đại, tiểu hạn hoặc lưu niên đi tới, kỳ nhân cảnh ngộ, nhất định sẽ có rõ rệt biến hóa, làm việc có bốc đồng, nhưng thường nhân lo lắng khiếm chu đáo chặt chẽ, mà đụng phải hết ý tổn thất. Bởi vì thất sát Tinh thái dũng mãnh, không khỏi cùng người khó hoà hợp, vật luận nam nữ, trên tình cảm khúc chiết, đều so sánh thường nhân làm đa. Thích hợp tố quan võ, mà không thích hợp kinh thương. Cung phúc đức có thất sát hoặc phá quân, về hưu hậu không chịu ngồi yên, tái sáng lập sự nghiệp cao phong. Phàm mệnh có thất sát người, đi phá, lang vận, canh ba nghèo năm canh phú, hai năm gặp một kiếp.

14 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến phá quân: Trong công tác nhất định sẽ phát sinh biến động, như công tác là thuộc về đặc thù chức nghiệp hoặc tính kỹ thuật hành nghiệp, thì thành công có khả năng phi thường cao, nếu phá quân vừa giá trị miếu vượng, thì khả năng nhất Dạ làm giàu! Thế nhưng nếu như lạc hãm, lại có hung tinh đồng cung hoặc gia hội, thì chẳng những có tiền tài thượng tổn thất, cũng sẽ có sự nghiệp và khỏe mạnh thượng làm phức tạp. Kiến phá quân cuộc sống biến hóa. Làm quân, giơ cao, trái lại có thể làm đàn chúng mẫu, có lĩnh đạo lực, chính trực, dũng cảm, có thể phát huy đầy đủ ưu điểm của nó, ưa và tử vi đồng cung, và văn khúc cùng thủ thân hoặc cung mệnh, tương thường tẫn nhân gian chua xót. Nam mệnh phá quân, hỉ nộ ái ố hình sinh ngoại, ổn định lực thiếu, là tâm tình hóa người của, phản kháng tâm ngận cường, nữ mệnh phá quân, lòng tự trọng so sánh cường, cá tính quái gở, quái dị, sinh hoạt cũng so sánh thường nhân lao khổ, không đổi cùng người ở chung. Phàm mệnh có phá quân người, đi giết, lang vận, canh ba nghèo năm canh phú, hai năm gặp một kiếp.

15 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến văn khúc: Hội khôi, việt, cơ vận đa. Hội hỏa hoặc linh tiền tài không tụ, tình cảm không thuận. Hội dương đà tiền tài không tụ. Hội lục sát, Hóa kị đa tình cảm không tốt. Tuổi mụ, thái tuế gặp sao Văn Khúc nên học tập tân sự. Văn xương, văn khúc là đúng ngôi sao may mắn, là vụ lợi cuộc thi cập học tập Tinh, bất khả Hóa kị. Hóa kị thì đề phòng công văn có biến, hoặc nhân ngân phiếu định mức thất ước mà rủi ro. Văn khúc chủ khoa bảng công danh, văn khúc và văn xương cùng làm ngôi sao may mắn, đại diện có văn nghệ phương diện tài năng có lẽ ham văn học cập nghệ thuật. Sao Văn Khúc không giống với văn xương Tinh chính là, đến đây Tinh có chứa đào hoa, nếu nữ mệnh tái phùng cự môn đồng cung, đắm mình, thủy tính dương hoa. Văn khúc ưa và văn xương Tinh đồng cung, có đúng không chiếu phát huy đầy đủ kỳ tài nghệ, gặp lại sao Vũ khúc đồng cung, chủ bác học đa năng lực. Yếu chú ý đáo cung phụ mẫu thật là tốt phôi, để tránh khỏi sai lầm, ghi nhớ kỹ!

16 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến văn xương: Hội khôi, việt, cơ vận đa. Hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ. Hội dương, đà, tiền tài không tụ. Hội lục sát, Hóa kị đa tinh thần không tốt. Tuổi mụ, thái tuế gặp văn xương Tinh nên học tập tân sự vật. Văn xương, văn khúc là đúng ngôi sao may mắn, là vụ lợi cuộc thi cập học tập Tinh, bất khả Hóa kị. Như xuất hiện ở heo, xà cách và tham lang Tinh hoặc là sao Liêm trinh lúc này phòng tai nạn xe cộ. Văn xương chủ khoa bảng công danh. Văn xương là văn khôi đứng đầu, chủ nhân dáng vẻ đoan chính, có văn nghệ tế bào, mồm miệng thông minh, mặt mày phân minh, tướng mạo tuấn tú, niên thiếu lao lực, trung niên hậu rơi vào cảnh đẹp. Mừng nhất và thái dương, thiên lương, lộc tồn đồng cung, là [dương lương xương lộc cách], chủ vô luận ở thương trường, hoặc quan trường, đô hội thuận buồm xuôi gió, Phúc Thọ song toàn. Như tam hợp đáo thái dương, thiên lương, lộc tồn, cũng có thể có làm làm, chỉ là, lực lượng hội giáng thấp một chút mà thôi. Đại, tiểu hạn hoặc lưu niên phùng đáo nhập miếu văn xương Tinh, hội tăng ngôi sao may mắn cát tường độ, như thế hung tinh, nhập miếu văn xương cũng có thể rơi chậm lại hoặc hóa giải kỳ khả năng tạo thành tai nạn.

17 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến tả phụ: Sự nghiệp thuận lợi. Cùng cách có sao Hóa kỵ, phòng bị đạo rủi ro. Và liêm trinh tổ hợp thì sinh thị phi. Xuất hiện ở cung phu thê, cung phúc đức thì phòng hai lần hôn nhân.

18 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến hữu bật: Sự nghiệp thuận lợi. Hội lục sát, Hóa kị đa tình cảm đa làm phức tạp, nhiều biến động. Cung phu thê có đến đây Tinh, bất luận nam nữ trước khi cưới bằng hữu khác phái đa, sau khi cưới thường gặp bên thứ ba.

19 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày khôi: Cơ vận tốt. Hội khoa quyền lộc được tài lợi. Hội hỏa hoặc linh tài không tụ. Hội dương đà tiền tài không tụ. Hỏa linh, dương đà, không kiếp, Hóa kị, tiền tài không tụ. Thiên khôi cơ vận tốt.

20 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày thành: Cơ vận tốt. Tác dụng giống như trên. Phùng đến đây Tinh được nữ tính của ám trợ của quý nhân. Thiên khôi thiên thành là quý nhân Tinh, là gặp dữ hóa lành Tinh. Thiên khôi là trời ất quý nhân, thiên việt là ngọc đường quý nhân. Hai sao và bất luận cái gì Tinh đồng cung có thể chiếu đều có thể xong bọn họ cát trợ giúp: Văn nhân gặp phải thiên khôi, thiên việt thì, thì màu sắc đẹp đẽ càng thêm xuất chúng, tịnh có thể có kiến thụ; quân nhân gặp phải thiên khôi, thiên việt thì, thì vị Cao quyền nặng, có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã; thương nhân gặp phải thiên khôi, thiên việt thì, thì tài năng ở quý nhân dưới sự trợ giúp sinh ý thịnh vượng; nhân viên công vụ gặp phải thiên khôi, thiên việt thì, thì sẽ bị nhân thưởng thức, suốt đời có nhiều lương Hảo kỳ ngộ. Nhưng ở năm mươi tuổi sau khi, đô hội mất đi quý nhân phụ tá lực lượng, ngược lại sẽ có phiền nhiễu và trở ngại tính chất. Hai sao chỉ có thành đôi ở tam phương tứ chính hội hợp thì, mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất.

Thiên khôi, thiên việt giai không thích dĩ chỉ Tinh hình thức ở lục thân cung vị cùng hội, nếu như lúc này tái kiến sát diệu thì, thì tất có sự cố, hoặc có song trọng phụ mẫu, hoặc có song trọng huynh đệ, cũng hoặc có song trọng hôn nhân; nếu là lấy chỉ Tinh hình thức đồng cung có thể chiếu, người trước thích âm tính tinh diệu, hậu người tương phản, thích dương tính tinh diệu 21 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến lộc tồn: Có trên tiền tài tăng. Hội tả, bên phải, hội khôi, việt, tài vận đa. Hội khoa quyền lộc được tài. Hội khoảng không, cướp, tiền tài hội kiếm hội hoa. Hội dương, đà tiền tài không tụ, hội lục sát, Hóa kị tình cảm không thuận, dễ bị người bắt nạt. Bất luận cái gì cung đều có thể giáng phúc tiêu tai, ở điền trạch, tài bạch chủ cự phú. Phùng đến đây Tinh có biến động tốt cơ hội. Lộc tồn chủ tài, có gặp dữ hóa lành công năng. Năng lực khiến cho ngôi sao may mắn càng thêm kỳ quang huy, đánh bại thấp hung tinh dáng vẻ bệ vệ. Là ngôi sao may mắn. Đến đây Tinh tọa mệnh, hoặc nhập tam hợp, đều chủ suốt đời không thiếu tiền sử dụng, cần thời gian, tổng hội hợp thời thu được tiền tài, có thể giải khốn. Văn nhân gặp đến đây Tinh, có thể trợ giúp kỳ tăng thanh danh, trở nên nổi bật. Quân nhân gặp đến đây Tinh, hội nghị thường kỳ có tiền của phi nghĩa. Chức vị người của, gặp phải đến đây Tinh, vận làm quan thuận lợi, tài nguyên cuồn cuộn. Nếu như lộc tồn tái phùng hóa lộc Tinh, thực sự là như hổ thêm cánh, tài sản vô số, siêu cấp phú ông, tất làm công thương giới to lớn hanh. Chừng nghe tiếng, tịnh được mọi người kính ngưỡng.

22 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày mã: Ra ngoài biến động nhiều cơ hội. Kiến Hóa kị đa bất lợi đi xa. Và lộc tồn Thiên phủ, tử vi ngôi sao may mắn tổ hợp, dễ phát tài. Phùng thất sát Tinh là sang tân lập nghiệp hiện ra.

23 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày khoảng không: Chủ trên tình cảm trống rỗng hoặc rách nát. Tài cung lúc rảnh rỗi, dương tổ hợp phòng phá sản, đóng cửa. Bất lợi kinh thương. Nên buôn nước bọt. Đa tai, cướp ra, trước có hậu vô của giống.

24 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến giải cướp: Chủ tài vật thượng rách nát tổn hao, được mà phục thất, bất lợi kinh thương, nên buôn nước bọt. Địa kiếp phi và bẩm sinh tới, là khi lấy được hậu mất đi, hoặc được ít, thất hơn.

Bầu trời, Địa kiếp hai sao, danh như ý nghĩa, hay tổn hao. Tổn hao có rất nhiều loại: Tài vật tổn hao, tình cảm tổn hao, hao tổn vô hình, lục thân tổn hao chờ một chút. 1. Phàm tài Tinh cùng với đồng cung, như vũ khúc Thiên phủ, vũ khúc tham lang. . . Phùng kiếp không, tài vật tổn hao trọng đại. 2. Mặt trăng phùng cướp, khoảng không, tình cảm tổn hao, thời gian tổn hao. 3. Lộc tồn phùng cướp, khoảng không, ý chí tổn hao. Như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. 4. Cung mệnh, cung thân phùng cướp, khoảng không, lục thân tổn hao, cô độc, làm việc tương thành chi tế vừa phức tạp, nên hiến thân tôn giáo. 5. Khổ hạn phùng cướp, khoảng không, tiền tài tổn hao. 6. Cung điền trạch phùng cướp, khoảng không, trong nhà phòng tiểu thâu, hoặc thiên tai, hoặc mại bất động sản, tài vật tổn hao. 7. Tham lang đà la đồng cung, phùng cướp, khoảng không, tiền tài tổn hao, thân thể tổn hao. 8. Thiên tướng kình dương đồng cung, phùng cướp, khoảng không, hao tổn vô hình. 9. Cự đà hoặc cự dương đồng cung, phùng kiếp không, hao tổn vô hình. 10. Tử tham đồng cung, phùng kiếp không, tình cảm tổn hao. 11. Cung tử nữ có hỏa, linh, thiên cẩu, phùng cướp, khoảng không, lục thân tổn hao. 12. Mệnh có đại hao, phùng cướp, khoảng không, tiền tài tổn hao, thời gian tổn hao, hao tổn vô hình. 13. Nô bộc cung có cướp, khoảng không, tài vật tổn hao, tình cảm tổn hao. 14. Tài cung có cướp, khoảng không, tiền tài tổn hao, thủ tài không tốn sức. 15. Thiên cẩu, phùng cướp, khoảng không, phòng gặp tên móc túi, tài vật mất trộm, bị người đảo hội, trướng thu vào không trở về, lúc ra cửa vật mang nhiều tiền mặt.

25 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày thương: Chủ phá hao tổn. Đồng cung vô ngôi sao may mắn, và dương đà đồng cung, hỏa kị đồng cung, cự môn đồng cung, thiên cơ đồng cung, chủ quan tai, tử vong, tai hoạ xâm chiếm.

26 tuổi mụ hoặc lưu niên mỗi ngày khiến cho: Chủ tai hoạ, ngôi sao may mắn đồng cung họa khinh. Văn xương sát tinh đồng cung hung. Vô ngôi sao may mắn, và dương đà, hỏa kị, cự môn đồng cung, thiên cơ đồng cung, chủ quan tai, tử vong, tai hoạ phá gia. Thiên sứ chủ hư hao tổn cập rách nát, thiên sứ chủ hư hao tổn cập đánh cắp, bị ngược đãi chờ, thiên sứ, thiên thương giáp tuổi mụ, thái tuế hoặc tuổi mụ, thái tuế các được thứ nhất Tinh thì, nếu chủ tinh không vượng, gia sát xung thì thọ nguyên hữu quan vậy. Tái nếu xương khúc của ở lại và thương khiến cho cùng độ, hành hạn phùng chủ thiên chiết chết. Đi thiên thương hạn, mẹ goá con côi ám hao tổn, gia sát có quan phi trọng bệnh, đi thiên sứ hạn gia sát, bị người vu hãm bị cướp đạo hoành phá vân vân.

27 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến kình dương: Hội khôi việt cơ vận đa. Hội khoa quyền lộc được tài lợi. Hội lục sát, Hóa kị rủi ro. Tuổi mụ, thái tuế gặp ảnh hình người phân thần lảo đảo, sự nghiệp có trở ngại, khỏe mạnh bất lợi. Kình dương là nhỏ nhân ngôi sao, mổ chính thương, phán đoán duyên, kéo dài. 1. Khổ hạn phùng kình dương, mọi việc kéo dài, không đạt được hiệu quả dự trù, phòng vết đao, hoặc tình cảm biến hóa. 2. Cự môn kình dương đồng cung, tình cảm bất lợi, có tranh cãi. 5. Cự môn kình dương và (hỏa, linh) đồng cung, chỉ thắt cổ tự sát. 3. Tham lang kình dương đồng cung, nhân sắc tranh cãi. 4. Thiên tướng kình dương đồng cung, thận phòng bị nữ nhân vu hãm. 6. Cung tật ách có kình dương, phòng vết đao. 7. Nhật trụ và thì trụ, dương nhận 1.lẹp xẹp, phòng chết bởi tai nạn xe cộ. 8. Kình dương nhiều lắm, chỉ chết bởi vết đao.

28 tuổi mụ hoặc lưu niên kiến đà la: Hội khôi, việt cơ vận đa. Hội khoa, quyền, lộc được tài lợi. Hội hỏa, hoặc linh chủ rủi ro, bị lừa. Hội khoảng không, cướp, Hóa kị chủ rủi ro, dễ bị lừa. Tuổi mụ, thái tuế gặp ảnh hình người là cuốn lấy, tinh thần luôn bị việc nhỏ vật trì hoãn liễu hiệu suất, sự nghiệp nên thủ. Tài Tinh và đà la đồng cung là ẩn dấu thức rủi ro, đồng cung dương nhận đồng cung là trực tiếp thức rủi ro. 1. Đà la tối kỵ cùng trời tương đồng cung, tọa cung nào cung nào bất lợi. 2. La cũng kị và tham lang đồng cung, hội nhân sắc rách nát, nam nhân phòng bị nữ nhân liên lụy, nữ mệnh phòng bị người cường bạo. 3. Đà la tọa mệnh, nên kết hôn muộn, tự cho là đúng, suốt đời quan tâm, khổ hạn phùng đà la, bách sự không cát, mọi việc kéo dài. 4. Hạn gặp đà la, mau nhanh dọn nhà. 5. La tọa cung tật ách, ám bệnh triền miên. (kéo dài thật lâu sau, là bệnh mãn tính) 6. Đà la cùng trời cùng đồng cung, hội béo phì, nên trọng giới nghiệp, bà mối mệnh. 7. La và cự môn đồng cung, sẽ bị khác giới dây dưa không rõ. 8. Nên sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn. 9. Mọi việc kéo dài. Kình dương tọa mệnh: 1. Nói rất xung. 2. Lòng háo thắng cường.

29 tuổi mụ cung kiến Hỏa Tinh: Không kiên nhẫn tịnh. Hội khôi việt, cơ vận đa. Hội khoa quyền lộc, được tài lợi. Hội dương, đà thị phi đa. Tinh thần áp bách đại. Và tham lang tổ hợp phát tài. Phạ và sao Hóa kỵ tổ hợp. Hỏa linh nhập tài bạch chủ “Hoành nổi giận phá”, là biểu thị thích mạo hiểm yêu cầu thủ lời nhiều ( “Hoành phát “Đến từ chính lời nhiều, “Hoành phá “Biểu thị phiêu lưu rất lớn), nghĩa rộng là mệnh tạo đối ăn ý tài có hứng thú, tham lang “Nhạc là phóng đãng việc”, “Ưa mưu lời nhiều “Và “Phóng đãng “Đều có thể là đánh bạc nguyên nhân, thế nhưng người trước chủ nếu là bởi vì “Cầu tài “Mà đánh bạc, người sau thì thiên về “Chơi đùa “Mà đánh bạc. Đây là hai người chi biệt.

30 tuổi mụ cung kiến linh Tinh: Chủ tồi hóa, kịch liệt biến hóa, phạ kiến Hóa kị Tinh. Gặp đến đây Tinh tinh thần áp lực đại. Hội khôi, việt, cơ vận đa. Hội khoa, quyền, lộc, được tài lợi. Tác dụng giống như trên. Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp, phùng bầu trời hung hóa cát.

31 tuổi mụ cung mỗi ngày hình: Tuổi mụ phùng thiên hình bạch hổ, hỏa, linh đồng cung chủ quan tư. Ở cung tật ách đương phòng giải phẫu. Thiên hình nhập mệnh dễ có thương tích tàn, quan tòa. Thiên hình nhập bệnh cung, còn nhỏ chú ý bệnh bại liệt trẻ em, viêm não di chứng. Vượng địa chủ quyền to, phùng thái dương thiên hình chủ vũ đắt, Đồng Văn khúc, thì doãn văn doãn vũ, thành danh đạt đến biên cương. Tối kỵ cùng trời khốc cùng độ nhập mệnh, thì cô hàn tai tật không khỏi, vẹn vẹn nên tăng nói, lục thân vô tình. Thiên hình Tinh dĩ dần mão dậu tuất tứ cung là nhập miếu, nếu cái khác nhiều cung, có chính Tinh miếu vượng, cũng có thể ngồi vượng, nhưng như phùng kị sát phá tan, hoặc chính Tinh hãm địa, thì chủ cô khắc tật bệnh bất lợi. Thiên hình tọa mệnh: 1. Tính tình bất hảo. 2. Và tôn giáo hữu duyên, nên hiến thân tôn giáo, như phật giáo, cơ đốc giáo… 3. Cá tính cố chấp, kiên cường. 4. Và cự môn, hoặc thái dương (hãm địa) đồng cung, phòng quan tòa. 5. Lục thân vô duyên, hoặc thuyết, không được lục thân trợ lực. 6. Sĩ diện, không theo liền hướng nhân cúi đầu. 7. Như và thái dương đồng cung, mà thái dương ở vượng địa, nên hình cảnh, pháp luật. 8. Khổ hạn đi tới thiên hình, phòng quan tòa, tang phục, hoặc xuất gia 9. Thiên hình tối kỵ ở xấu vị, khổ hạn phùng của, phòng quan tòa, tang phục, hoả hoạn, nên xuất gia, như tọa mệnh phòng yểu thọ.

32 tuổi mụ cung kiến âm sát: Âm sát là âm linh đòi sách ngôi sao. Xuất hiện ở thái tuế cung, thái tuế cung hậu tứ cách thường mọi việc không thuận, có tiểu nhân, chiêu âm linh, bị người liên lụy, con cái thụ chấn kinh. Ở cung mệnh, hơn nữa cung mệnh trung không có chủ tinh, người như thế tiên thiên thể chất rất dễ bị tà mị xâm lấn, bản thân bất hảo, nguyên khí bất túc, vận khí không tốt thời gian cũng rất dễ dàng phát sinh một ít bất khả tư nghị quái sự tình. Cung mệnh có âm sát người của, hay nhất tránh cho đáo y viện, âm miếu, tang trạch. . . Chờ một chút. Âm sát có tai hoạ khí, có 〝 giấu diếm, đen tối bất minh, ẩn núp, dơ bẩn 〞 ý. Phi hóa kỵ nhập mệnh, thân, điền trạch. Ở cung tật ách dễ tinh thần thất thường, nghiệp chướng tật bệnh, như bệnh ung thư, phụ linh chờ một chút, nữ tính, sinh nan, quái bệnh, ở đâu một cung, na một cung dễ gặp chuyện không may. Âm sát hội hỏa, linh, dương, đà, khoảng không, cướp, dễ tinh thần không phấn chấn, dễ nghi thần nghi quỷ. Lưu niên tam hợp phương kiến âm sát dễ làm ác mộng. Lưu nguyệt kiến âm sát tam hợp cung vị, hoặc âm sát ở lưu nguyệt phụ mẫu, phúc đức, giai thường có mộng. Âm sát thượng chủ tang sự, chấn kinh, ngoài ý muốn, phần mộ, âm miếu. Lưu niên tật ách, đại hạn tật ách gặp cũng chủ âm bệnh, hoặc vi khuẩn bị nhiễm các loại, bệnh khởi đột nhiên, là mạc minh kỳ diệu nguyên nhân bệnh, trên người nên đái thoát thân phù. Rơi cung điền trạch, dương trạch phạm âm, bài vị, thủy pháp xảy ra vấn đề. Nếu sinh cung điền trạch, điền trạch tức trong nhà nên cung phụng thần phật. Đại hạn cũng cùng đến đây luận. Âm sát cùng trời hình giai nguyên nhân chính quả nghiệp lực báo ứng, thiên hình là nghiệp lực Tinh, âm sát là nghiệp lực sát. Thiên hình là dương khí báo ứng, âm sát là âm khí báo ứng. Âm sát ưa khoa Tinh, thần phật cứu trợ. Nhập cung mệnh, cung thân, chủ đa ngờ vực vô căn cứ. Gia dương, đà, tâm tính âm thẩm độc ác, ưa âm đi chuyện xấu. Huynh đệ cung tam phương có viên này Tinh ﹐ từ nhỏ đến lớn bình thường mơ tới quỷ ﹐ hoặc đang ngũ thời gian ﹐ trong đầu thanh tỉnh bản thân lại không nhúc nhích được ﹐ tục xưng quỷ áp thân ﹐ rất đáng sợ. Dễ trúng tà người của: 1. Âm sát tọa mệnh. 2 thiên vu tọa mệnh. 3. Khốc, hư tọa mệnh. Cung mệnh không có chủ tinh, mà có khốc, hư người của giác quan thứ sáu mạnh phi thường, nhất là ấn đường thường thường sẽ có hiện lên thanh đích tình hình.

33 tuổi mụ cung mỗi ngày khốc: Chủ bi thương, là quái gở, lao lực, phòng rủi ro. Không thích hợp kiến kị, sát hung tinh. Thiên khốc mặt trăng đồng cung phương thê sợ bóng sợ gió. Không thích hợp và thất sát kị đồng cung. Và cự môn đồng cung trợ giúp cự môn của hung. Có cát hóa giải. Vu xấu mão thân tam cung, thêm cát đa phúc, không phải, đa hình khắc rách nát. Nếu thiên đồng cự môn đồng cung, chủ hung, có tang phục. Thiên khóc tang môn cùng độ, hành hạn phùng của, tang sự, phá hao tổn.

34 tuổi mụ cung mỗi ngày hư: Chủ rủi ro, ưu thương. Đại diện thất bại, sinh bệnh. Và phá hao tổn đồng cung bất lợi. Khốc hư giáp hạn, có rách nát cập tang đồ tang của ưu, phòng hư cảnh chuyện xảy ra sinh. Trợ giúp phá quân của hung. Và phá quân đại hao đồng cung, nơi chỗ bất lợi, nữ mệnh phùng của, càng hung. Thiên khốc, thiên hư hai sao nếu giáp hạn, hoặc khổ nhị hạn, các được thứ nhất là lúc, có rách nát cập tang đồ tang của ưu. Phùng thiên khốc, thiên hư, dễ bị khi dễ hoặc chính ra xá, mọi việc nên dĩ nhẫn là nên, sờ bị tức giận cường tranh.

35 Tinh hóa lộc giống trưng thực lộc. Là phúc đức chi thần, kiến lộc tồn, chủ thu nhập tiền tài. Hảo cơ vận, có nhập sĩ niềm vui. Hội tả, bên phải, có năng lực quản lý. Hội thiên khôi, thiên việt, tài vận đa. Hội khoa, quyền, được tài. Hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ. Hội dương, đà, tiền tài không tụ. Hội lục sát, Hóa kị hung trung đái cát. Tuổi mụ cung, thái tuế cung gặp lộc Tinh cho thỏa đáng cơ vận.

36 Tinh hóa quyền giống trưng quản lý. Hóa quyền chủ quyền thế, khoa lộc tương phùng, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng văn (Thủ Tướng)), khoa quyền tương phùng, nhân giai khâm phục tôn kính. Hội cự môn vũ khúc, tất chuyên đại sự, nắm giữ binh phù. Như gặp dương đà, không kiếp, hao tổn khiến cho, thì chủ quan tai biếm trích. Hội tả hữu hiểu được lực thuộc hạ. Hội khôi việt, cơ vận đa. Hội hỏa hoặc linh tiền tài không tụ. Hội dương đà, tiền tài không tụ. Tuổi mụ cung, thái tuế cung gặp quyền là thăng thiên di thời cơ tốt.

37 Tinh hóa khoa giống trưng có tiếng danh. Hội tả phụ, hữu bật, hiểu được lực thuộc hạ. Hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa. Hội lộc, quyền, được tài, nhân duyên tốt. Hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ. Hội kình dương, đà la, tiền tài không tụ, dễ vì danh sở luy. Hội lục sát, Hóa kị hung trung đái cát. Ngại chặn lộ không vong, tuần khoảng không, bầu trời, cũng né tránh Tinh. Tuổi mụ cung, thái tuế cung gặp hóa khoa là nổi danh thời cơ tốt.

38 Tinh Hóa kị giống trưng không thuận lợi. Hóa kị đố kị ngôi sao, đa cữu chi thần, chủ thị phi. Thủ sinh thân mệnh, suốt đời không thuận, chiêu thị phi. Tuổi mụ phùng của, một năm bất túc, đại hạn gặp nhau, mười năm hối lận, tuổi mụ, thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận. Quân nhân có quan tai khẩu thiệt, công thương nhân nơi không thích hợp. Hội Tử Phủ, xương khúc, tả hữu, khoa quyền lộc và kị đồng cung, vừa kiêm tứ giết cùng tồn tại, tức phát tài cũng không cửu, công danh cũng không thành tựu. Như chỉ phùng tứ giết, kiếp không, hao tổn khiến cho, thì chủ bôn ba đái tật. Hóa kị hội tả phụ, hữu bật, nhiều chuyện khúc chiết. Hóa kị hội lộc, quyền, khoa được tài, nhưng nhiều chuyện khúc chiết. Hóa kị hội hỏa hoặc linh tiền tài không tụ. Hóa kị hội dương, đà, tiền tài không tụ, nhiều chuyện khúc chiết. Hóa kị hội lục sát nhiều chuyện khúc chiết. Tuổi mụ cung, thái tuế cung gặp Hóa kị là đa khúc chiết thì.

1 nhìn chính tối năng lực kiếm tiền thời cơ:

Mệnh đồ tài cung có Hóa kị Tinh người của, cơ hội kiếm tiền bỉ người bình thường cao, chỉ cần gặp gỡ đại vận tài cung cất giấu kị bay vào bản mệnh tài cung, cái này đại vận có thể thuận lợi kinh thương kiếm tiền. Ví dụ như mệnh đồ tài cung nguyên Có tham lang Hóa kị, lành nghề 35 tới 44 tuổi đại vận thì, vừa phùng đại vận tài cung ẩn giấu tham lang Hóa kị, lúc này đại vận tài cung bay ra tham lang sao Hóa kỵ tái va chạm mệnh đồ tài cung tham lang hóa kỵ tinh, cái này gọi là tố [mệnh có Tài thần vận gặp phải].

2 vận trung tối năng lực kiếm tiền thời cơ mệnh đồ tài cung cất giấu hóa lộc ngôi sao, bay vào đại vận cung nào, bao thuở đang lúc tiến nhập đầy đủ cung, bao thuở đang lúc có tài vận.

3 năm trung tối năng lực kiếm tiền thời cơ: Mệnh đồ lưu niên tài cung cất giấu hóa lộc ngôi sao, bay vào cung nào, bao thuở đang lúc tiến nhập đầy đủ cung, bao thuở đang lúc tài vượng. Lưu nhật, lưu thời thấy tài thời gian. Bổ sung: Đại vận, lưu niên Bất hảo, có tài đều không giữ được. Phú hào tài cung liễu nhất định là có Hóa kị, hảo hảo nắm chặt cơ hội kiếm tiền ba. Tiêu chuẩn tử vi đẩu số mệnh đồ có một trăm lẻ tám Tinh, mỗi một cái Tinh, là một cái tin tức ký hiệu, dưới tình huống bình thường những tin tức này Chích biểu hiện bản Tinh chính chứa đựng cơ bản hàm ý, nói cho nhân từ của những … này Tinh trung có thể thấy cái gì đông tây, như vũ khúc giá một sao, nó đựng tài nhân tố, chỉ có trúng mục tiêu vũ khúc đại diện tài người của nó mới là tài thần, đồng thời phải bị đại vận tiềm tàng lộc, quyền, khoa Tinh kích hoạt Mới có thể biến thành chân chính tài phú, không phải sẽ chỉ là cô đơn cương trực quả quyết, không câu cát hung họa phúc của tính, một có sức sống, chết tin tức bất năng dành cho làm cho môn muốn biết, chưa từng phát sinh sự. Một ngày những … này Tinh rót vào liễu lộc, quyền, khoa tin tức, chúng nó sẽ xuất hiện Một ít thần kỳ hiện tượng, như tinh tế suy tính, mọi chuyện giai ứng nghiệm,.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

这是一份很有实用价质的预测资料. 今后的岁月中, 对你一定很有帮助. 紫微斗数命图能预测未来命运是有科学性的, 细细推算必有神奇之处.

人出母体生成人, 相貌财富是定数, 寿命是气数, 是量, 生命中的起落是运数, 是势. 定数, 气数, 运数, 三数皆以天干为领, 数为事物变化的依据. 事物能变才为活, 无变则穷者终穷, 富者永富, 这不附合事物发展的规律. 命图不存在 [善有善報, 惡有惡果] 的宗教式信念, 現實生活中, 惡人惡事得逞而沒遭報應之事多如牛毛, 就如同有人將路旁遇車禍倒地不起的受害者送醫急救, 卻被誣告為車禍肇事者, 這些例子對善有善報, 惡有惡報無疑是種諷刺.

1命图中主钱财的符号: 天府 (见空, 劫破大财), 禄存, 武曲 (见空, 劫破大财), 太阴, 贪狼火星, 廉贞, 化禄, 化权, 化科化后应验.

2命图中主科名的符号:1天魁天铖, 2文昌文曲, 3龙池凤阁, 4三台八座, 5天恩天贵.

3命图中主刑讼的符号: 廉贞天干丙年;巨门天干丁年;文昌天干辛年;文曲天干己年;天刑, 白虎, 官符, 火, 铃, 羊, 陀,化忌后应验.

4命图中主是非破耗的符号: 巨门, 伏兵, 阴煞, 指背. 主破耗的符号: 破军, 大耗, 破碎, 天空, 地劫.

5命图中主职业变动的符号: 一般流年或虚岁宮见殺, 破, 狼為跳槽, 調動, 升遷, 挖角…等跡兆.

流年或虚岁逢殺, 破, 狼人心有思變之衝動;其他格局或為他人主動徵詢挖角, 或為時機成熟水到渠成, 皆可能造成異動.

流年或虚岁逢殺, 流年或虚岁逢紫微: 屬重新開創的格局.

流年或虚岁逢破, 流年或虚岁逢府, 流年或虚岁逢同, 流年或虚岁逢同羊: 屬在原有格局汰舊換新.

流年或虚岁逢狼, 流年或虚岁逢廉, 流年或虚岁逢月, 流年或虚岁逢巨: 屬通過介紹, 或時機成熟跳槽, 調動.

流年或虚岁逢權, 流年或虚岁逢紫, 流年或虚岁逢陽: 屬因為能掌握到權力而變動.

流年或虚岁逢科, 流年或虚岁逢相: 屬因為可以有更高職位頭銜而變動.

流年或虚岁逢祿, 流年或虚岁逢府, 流年或虚岁逢月, 流年或虚岁逢武, 流年或虚岁逢相: 屬因為有更高的俸祿而異動.

流年或虚岁逢昌梁陽祿: 屬別人以更優渥的條件挖角. 流年或虚岁逢文星化吉, 屬本人有才能受肯定被提昇, 挖角.

流年或虚岁逢火 (鈴) 貪, 火羊, 火鈴, 鈴羊: 屬突然改變 (非計畫性的) . 流年或虚岁逢機, 梁, 巨: 屬原工作不耐煩, 另謀新環境.

5命图中不宜经商开店之命式:

一, 天马受刑冲者不宜经商, 开店会倒店. 天马在巳宫, 而五柱十字有亥. 天马在寅宫, 而五柱十字有申, 巳. 天马在申宫, 而五柱十字有巳

寅. 天马在亥宫, 而五柱十字有巳. 二, 看官禄宫, 宫干有无自化忌, 其对宫有无忌来冲, 有者, 不宜经商, 开店会倒店. 三, 看文昌星, 文昌入命宫, 身宫者, 宜当老师, 或计算机, 信息业. 四, 看太阳与文昌同宫, 太阴与文昌同宫者, 有第六感, 可学命理或从事与五术有关的行业. 五, 看太阳与天刑同宫坐巳者, 宜当法官, 律师, 军警.

6命图中俱有不良潜藏性质的符号: 陀罗, 铃星, 蜚廉, 阴煞, 天同, 应暗生是非, 造谣生事. (七煞是: 空, 劫, 火, 铃, 羊, 陀, 化忌)

7命图中主能一夜致富的信息: (一)命宮在丑或未, 有武曲貪狼. 武曲, 貪狼旺盛的企圖心與戰鬥力, 加上通權達變, 機智聰明, 對財富的嗅覺靈敏, 很易在職場上出奇制勝, 若是三合(A.B.C.D之一的位置), 再有火星或鈴星來助陣, 想不發財也難. (二)貪狼在戌宮坐命: 貪狼是一顆偏財極旺的星, 也是賭運頗佳的星, 若是與火星或鈴星同宮或對宮, 所形成的火貪格或鈴貪格, 是屬於冒險致富的格局. (三)貪狼星在寅宮

坐命: 這種人才華洋溢, 聰明機伶, 很會經營人際關係, 懂得把握機會, 如果再加會到火星, 鈴星, 那可是富上加富囉!(四)命宮在卯宮或

酉宮沒有主星, 對宮是天機星和巨門星坐落: 聰明又善於企劃的天機星, 加上甸甸吃三碗公的巨門星, 很容易在流行資訊或變化快速的行業

成功致富. 而他的田宅位, 也就是財庫的位置有兩顆巨星: 財星武曲, 庫星天府坐守, 因此造就了這個大富大貴的特別格局呢!(五).七杀, 破军, 贪狼星三星中其一守命本身宫为杀破狼命, 一般是行马鞍形的运势, 是三更穷, 五更富之命. 但若然杀破狼守辰戌宫, 波动就会减少, 若然三方四正再见禄多忌少, 再见吉多凶少者, 更可能是一世打工命, 平平稳稳过一世.

虚岁逢自力之星: 通过个人奋斗可得收获, 这组星是1文昌, 文曲, 2禄存, 天马, 宜出现在信息单元的前后宫或三方格中.

虚岁逢天力之星: 通过上司获得好处, 这组星是1天魁, 天铖, 2左辅, 右弼. 宜出现在信息单元的前后宫或三方格中.

命宮有廉, 貪, 梁, 同, 府五福星的人中年之後才發跡. 窮鬼命: 朋友宮有忌星, 缺錢的現象. 子女宮忌星, 是親友看到都退避三舍的窮鬼!

被化禄星出现时主: 为福德之神. 好信息, 名位, 富裕, 顺利, 成功. 它所在的格内那组数字, 即受影响的三方,都会得到利益. 要是武曲, 太阴, 天府等主钱财的符号化禄时, 生意人定然发财. 公务人员有晋升之喜. 化祿–加強星曜中的財祿性質.

被化权星出现时主: 化权时主创业, 喜三方见武曲, 巨门, 争取名利, 唯在激烈竞争中方可成功. 同格有羊, 陀, 空, 劫, 大耗, 天使必须提防工人下岗, 公务员官灾, 贬嫡. 化權–加強星曜中的權力性質, 或增加星曜的穩定性.

被化科星出现时主: 加強星曜的名譽聲望逢凶化吉, 喜三方见天魁, 天钺, 虽主名利唯雷声大雨点小. 知名, 智利, 圆滑, 虚浮.

被化忌星出现时主: 加強星的缺點, 主自找麻烦, 口舌是非, 疾病意外, 阻碍, 打击, 主灾咎. 办事受挫折破耗钱财, 出现反面坏信息. 以下三条您要十分关注: 1化禄的星见火, 铃有急剧成功的机会. 2逢杀, 破, 狼有突破性質的急成急败. 3逢忌星见四煞星急剧破败.

在你用命图预测虚岁, 流年人事信息时, 以当年虚岁宫, 流年宫不见主星化忌为吉. 在你今后的岁月中, 凡是虚岁宫, 流年宫, 大运宫逢化禄星定有喜庆事发生, 凡是逢化忌星, 空, 劫星必定不顺, 更提防与代表你财富的财星在一宫时破财. 流年宫, 虚岁宫的三方有祿, 權, 科為吉兆, 有煞, 忌為凶兆. 见化祿的年份, 機會好, 升官進財;见化忌的年份, 生病生是非, 事業不順錢財損失. 命图四化星中的禄星对人是缘份, 对事的机遇, 对物是钱财. 化权对人是霸道, 对事是开拓, 开店等等, 对物是争取. 命图十二宮, 宮宫藏有无数的信息, 信息的开发全靠四飛星传达着什么时间, 什么人发生什么事, 是祸, 是福, 要看四化星影响的星代表什么人或什么事.

1虚岁或流年见紫微: 凡事順利能稱心如意. 三方有左, 右, 魁, 鉞同宮或加會經商者事業昌隆, 是發展事業的好時機!可以積極投資.開發或增設分公司!上班是升遷加薪的好機會!有凶星加會,情況則不太好,沒有左, 右, 魁, 鉞同宮或加會,加上凶星,表示很勞苦, 問題和麻煩,或金錢上和名聲上有不好的影響. 紫微喜天相, 昌, 曲, 更喜祿存, 天府. 得府相昌曲左右祿存三合, 巨富大貴. 紫微在疾厄, 父母, 兄弟, 交友, 四宮, 主人勞碌. 紫微星在命宮﹐財宮﹐官祿宮, 田宅宮是老闆命.

2虚岁或流年见天機: 生活或工作上必然有變動, 人際關係變化的好或壞, 要看天機星是廟旺或落陷而定. 如有吉星, 祿, 權, 科, 等同宮或加會, 會得到意料外的成功機會!反之如凶星同宮或加會, 可能會使事情陷入惡性循, 或因判斷錯誤而導致損失! 如天機化忌再逢陰煞或天巫, 鬼神之擾顯現. 如忌煞過重, 生病, 又逢死, 絕, 往往惡化. 女人若逢此, 則必愛情不專, 常有波折. 否則尅夫傷子. 天機最怕地劫, 地空, 擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星等煞星, 亦怕化忌星, 但遇吉星, 尚可補救. 逢天機化忌凡事都不易成功, 逢羊陀, 變動多, 麻煩多.

現象: 1, 主計劃失算, 多家務糾紛, 事情多反覆不順落陷必有大的變動而差. 2, 在財帛, 因計算錯誤, 判斷偏差, 落陷則完全大錯惹出麻煩. 3事業常因經常更改而被耗錢財, 陷地則進退維谷. 4, 易迷路或交通事故. 5, 天機化忌常失眠. 天機主精神上的困擾, 進財亦很難掌握, 時間上常不能如願以償, 主心煩, 心神不寧, 多因家務糾紛, 身體病痛, 事業挫折而引起. 鑽牛角尖, 凡事想不開之現象, 宜早晚燒香拜神佛, 誦心經, 求身心之寧靜平衡. 凡事反覆不定, 常跌傷, 迷路, 會做出糊塗事. 大小限, 流年遇天機星, 主當年大環境有所改變.

3虚岁或流年见太陽: 喜事很多, 任何工作都能順利發展!上班族是升遷加薪的好機會,年輕男女在戀愛方面也有不少機會, 如果太陽是落陷,又加擎羊, 陀羅和天空, 地劫等凶星同宮或加會,則苦心賺來的錢會揮霍掉,做事時缺乏魄力,一切皆不順利. 太陽化祿, 錢財順利, 如於落陷, 要辛勞得財, 太陽化祿有貴人提拔, 落陷, 僅表面風光, 於事業, 主有突來之威權. 太陽化權有實權, 凡事極主動, 但忙得不得了. 陷地多是非也, 廟旺十足的權, 落陷易遭挫折. 廟旺, 於財則越動越遂心, 財富越大, 落陷雖能賺錢, 有破耗或拖延較辛苦. 落陷, 多是非及小人. 太陽化忌於福德, 財帛, 主散財, 不是破財, 指突然沒有預算計劃的柀花一點, 莫明其妙的花掉了, 加四煞於陷宮可能被騙, 如陷於福德宮, 逢四煞, 可能長上身體會有危險, 於身體方面, 如又逢流年文曲化忌加擎羊, 會中風或高血壓或血管阻塞, 陷地又化忌, 多口舌紛爭, 但爭了半天還是無成, 破耗, 廟旺, 辛苦可得, 於事業較有辣手之問題, 如接訂單無法按期交貨, 或是不能按照顧客之意交貨, 如落陷, 則一事無成, 廟旺, 可辛苦的解決.

4虚岁或流年见武曲: 财運不錯,尤其是商人和自由業者會增加收入!如武曲化祿, 化權, 化科同宮或加會,能得到一大筆財富,計畫的事情大多能成功,工作也如意.反之,如落陷,又加上羊, 陀, 火, 鈴星, 化忌等凶星同宮或加會,可能會因意外災害受傷.生病或損失財物. 武曲爲財主, 與天府同宮, 有壽. 與祿存同宮, 則他鄉發財. 與火貪同宮, 或對照, 則主大富貴. 會破軍財來財去, 到頭來還是一場空. 與七殺, 火星同宮,

有因財被劫之凶. 武曲與七殺同宮, 無凶星, 可在事業上, 有輝煌的表現. 若再會七吉星, 在公家機關, 可任主管以上的職位. 逢煞星, 則減其光輝. 3. 武曲星會照鈴星, 文昌, 陀羅, 行運文昌或武曲話忌時易惹是非.

5虚岁或流年见天同: 精神方面愉悅,但是如果加上羊, 陀, 火, 鈴, 忌等凶星同宮或加會,則要避免因疏忽而受傷甚至損財物!遇吉星, 更增光輝, 尤其遇天梁星再逢左輔, 或右弼, 若安命于酉宮, 財官均吉. 女命再會吉星, 旺夫益子, 賢慧能練. 若加凶星居巳亥宮位, 好色, 性需求強烈. 男命不喜天同, 尤其事業宮逢此星, 稍嫌懶散. 缺乏進取心, 凡事不夠積極, 只適合做次要角色. 不適做主管級人物.

6虚岁或流年见廉貞: 會遇到意料之外的幸運事!能夠認識到理想的異性或知己.不過如果落陷,可能會轉行或換工作,想擴大營業的人就要特小心, 命宮有廉貞, 火星, 擎羊: 一天到晚跑法院. 如果加上擎羊, 陀羅, 天刑, 化忌等凶星同宮或加會,則表示會產生感情糾紛,可能遇上交通事故或法律問題! 廉貞爲次桃花星. 爲凶星. 遇天府, 天相, 左輔, 右弼有權威, 遇祿存主富貴, 遇文昌, 好禮樂, 遇煞曜, 適武職, 與擎羊星同宮, 必有是非. 廉貞, 天相, 擎羊逢官府, 官符牢獄之災, 跡象明顯!廉贞化忌: 性质亦较为复杂, 为男女感情挫折. 它所带来的挫折, 含有永久的性质, 并非事过境迁就可化解. 化忌又为情绪上的忧郁, 受骗的徵兆, 特别为受六亲欺骗, 可产生自杀倾向. 替人误事而反招人怨, 或者由于自己不量力而为, 引致自尊心受损. 廉贞化忌另一个性质为脓血, 又为因发生意外, 或开刀手术引致的血光之灾. 女命, 则常常为生育或怀孕的表徵. 廉贞化忌为坏桃花. 女命本命廉贞化忌或者事业宫和流年逢之, 皆易沦落烟花界. 男命廉贞化忌则喜酒色财气. 廉贞化忌影响精神享受的物质收入. 发生不如意事, 有障疑与挫折. 所以最直接的意义, 为脓血之灾. 当 [廉贞七杀] 化忌, 且遇煞曜之时, 表徽为交通意外, 即是由血光的性质引伸而来. 其实有时血光并不完全是交通意外, 亦可能为手术开刀, 甚至为与血有关系的病症. 例如疾厄宫有廉贞化忌的人, 很容易在年青时期生暗疮, 生得密而且频, 这便亦可以作为廉贞化忌表徽之一. 由于廉贞主精神享受, 所以恋爱挫折亦可视为廉贞化忌的表徽. 若桃花诸曜同躔, 这项性质尤为确实. 而当廉贞化忌, 与文曲化忌交冲之时, 便表徵为伤心落泪矣!廉贞化忌有时为破财之兆, 可能是破欢喜财. 例如儿女婚家;但与之相反, 却可能是丧病而破财. 总之, 其化钱的性质, 必与血缘及感情有关. 性质之二, 是近乎功败垂成的破财. 可是内部忽然发生问题, 以至不但有破财, 且有挫折的感觉, 这种性质, 则关乎情绪. 有时廉贞化忌, 却可进财, 但进财的同时, 必然有巨额金钱支出, 特别是作交际应酬的花费, 以及回佣回扣之类. 廉贞化忌不光明正大的心态和手段. 廉贞化忌, 主感情与情绪方面多波动, 困扰. 廉贞的人际关系较差, 亦有这一原因. 碰上大運或丙流年時易惹是非.

7虚岁或流年见天府: 經商之人可以擴展事業, 或發財, 上班族則是升遷, 加薪的好機會, 說不定還能得到比同是更多的年終獎金!心中事皆能如願以償!凡事有貴人相助!即使遇上凶星或加會也無大影響. 天府爲財主, 不怕羊, 陀, 火, 鈴. 但不喜與天空同宮. 同宮遇文昌, 武曲, 逢武曲, 祿存, 可富甲天下. 主人保守, 謹慎, 缺乏沖勁. 但一生順境多, 逆境少. 適合公務人員. 天府與天相會合, 可排除萬難, 富貴有餘. 與祿存星同宮富足. 更喜左, 右, 龍池, 鳳閣前後輔佐. 天府受天相影響很大, 天相入廟, 天府的威力充分發揮.

8虚岁或流年见太陰: 金錢和工作運也不錯,成為人人羨慕的對象!如果又有吉星同宮和加會則更好!但是如果落陷,同時又有凶星同宮或加會,則會有健康.家庭和戀愛方面的煩惱.. 太陰化忌易肺部, 膽囊, 小腸, 胃部, 膀胱, 卵巢, 骨內膜, 睪丸, 牙床等陰藏部位, 至於人體器官生腫瘤及患上精神病, 因太陰化忌而沖起. 太陰爲田宅主. 命或身宮坐太陰星, 主人性情溫順, 聰明, 秀氣, 才氣橫溢, 入廟再加吉星, 富而且貴. 落陷又加凶星, 男早年尅母, 中年尅妻, 晚年尅女兒, 自己的運途也多波折. 太陰落陷, 自坐火星, 行運化忌時易惹是非

9虚岁或流年见貪狼: 工作忙碌愉快, 參加宴會的機會,和異性出遊的機會也多, 如果加上火, 鈴, 化祿, 化權, 化科, 祿存同宮加會,則一但機會來臨更有意料之外的成功!但是如果落陷,則工作不順並遇到大打擊,易和異性發生困擾,精神不快或因飲食而損害健康!命宮有貪狼, 陀羅, 天姚: 男因色犯法, 女犯桃花劫. 貪狼是壽星, 也是財星, 好酒色, 賭博, 作事沒有耐性, 與羊陀交並, 常會作鬼也風流, 陷遇凶星, 易孤獨貧窮, 面有疤痕. 喜與火星, 鈴星同宮, 能有特殊的表現. 貪狼與文昌, 文曲同宮會火星, 鈴星或行運忌星引動時易惹是非. 凡命有贪狼者, 行杀, 破运, 三更穷五更富, 二年遭一劫.

10虚岁或流年见巨門: 旺宮財運也不錯,如果有化祿, 化權, 化科, 祿存等星同宮或加會,則凡事只要按照計畫進展,便馬到成功,事業蒸蒸日上.不過如果落陷,則可能有四面楚歌之虞!加上凶星同宮或加會,就會和人起衝突,或者觸犯法網,苦不堪言!此年孤獨, 苦悶, 心神不寧, 做事沒恒心, 半途而廢. 巨門主是非, 口舌, 性好猜忌, 疑惑, 不合群, 喜特立獨行. 喜左輔, 右弼, 祿存星同宮. 若會破軍, 化忌, 擎羊, 陀羅等煞星, 應特別注意健康問題, 及品性問題. 此星在各宮均不利. 在兄弟宮, 相互排擠. 在夫妻宮, 有離異之虞. 在財帛宮, 打拼得來的. 在疾厄宮主氣喘. 在遷移宮, 主出外勞心不安. 在交友宮, 主招是非. 在事業宮, 有口舌訴訟. 在田宅宮則祖業難存. 在福德宮, 則勞心不安. 巨門遇火, 鈴, 羊, 陀時, 特別容易因口舌而惹官非.

11虚岁或流年见天相: 社交的機會,能夠結識地位和實力都相當高的人士,學生商人上班族都有喜事,凡事順利, 遭遇困難,能遇貴人相助,逢凶化吉. 天相爲官祿主. 無論出國遠行, 或居家謀事, 均可飛黃騰達. 會吉星, 三合俱佳, 則財源廣進, 事業順利.

12虚岁或流年见天梁: 因意外事件而受驚, 煩惱, 但都是有驚無險. 不論任何行業.任何身分的人,都能節節高升,得到頗高的評價即受人重.

人際關係工作上的運氣都不錯,只是金錢方面不能期望過高.如果有凶星同宮或加會,可能會面臨困難,但是總能靠自己的力量克服難關.天梁主人壽命長高貴, 乃父母之主宰. 此星最能逢凶化吉, 由於它是逢凶化吉的星, 所以必定會逢到重重的難關, 然後, 它再予以一一化解, 來充分發揮其逢凶化吉的特性. 換句話說, 一帆風順的人, 命宮就不會是坐天梁星. 天梁星坐命的人, 比較固執, 剛愎自用, 不輕易接受他人的意見, 三十五歲以後, 稍趨緩和, 爲人見圓滑. 但個性上仍顯得高不可攀, 不過爲人處事, 正直無私, 有紳士風度, 頭腦靈活, 反應快, 口才甚佳. 女人命坐天梁, 志向遠大, 可獨當一面, 入廟爲貴. 如落陷加煞, 則刑夫尅子, 水性楊花, 百無一是. 天梁星坐命, 與煞同宮, 或父母宮忌煞重者, 或命宮為雙煞夾時, 主人一生中必為長輩事傷腦筋, 尤其是父親, 其現象是: 1?父母異離, 與母同佳. (或父母不合, 父親問題多多) 2?父親早年離家不知去向. 或某人父不詳. 3?父親早近, 或因經商失敗離家. 4?主人與父親嚴重不合(觀念上), 及緣份不佳. 天梁加煞坐任何宮位均主有胃疾, 重者胃癌. 女命加昌曲, 注意乳房瘤或癌(忌煞交沖嚴重者).

13虚岁或流年见七殺: 一直在外奔波,常出外旅行,是職業.人際關係.住所變化的時期.如有吉星同宮或加會,則事情常有意外的發展,令當事人十分驚喜!如果擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星, 化忌等凶星同宮或加會,則可能發生突發的不幸事件!男女, 均能在事業上, 有一番表現. 大, 小限或流年走到, 其人的境遇, 一定會有顯著的變化, 做事有沖勁, 但常因考慮欠周密, 而遭受到意外的損失. 由於七殺星太勇猛, 不免與人寡合, 勿論男女, 感情上的波折, 都較常人爲多. 適合做武職, 而不適合經商. 福德宮有七殺或破軍, 退休後閒不住, 再創事業高峰. 凡命有七杀者, 行破, 狼运, 三更穷五更富, 二年遭一劫.

14虚岁或流年见破軍: 工作上一定會發生變動,如工作是屬於特殊職業或技術性的行業,則成功的可能性非常高,若破軍又值廟旺,則可能一

夜致富!但是如果落陷,又有凶星同宮或加會,則不但有金錢上的損失,也會有事業和健康上的困擾. 见破軍人生的變化. 爲軍, 擎, 反而可爲群衆的楷模, 有領導力, 正直, 勇敢, 可充分發揮它的優點, 喜與紫微同宮, 與文曲同守身或命宮, 將嘗盡人間辛酸. 男命破軍, 喜怒哀樂形於外, 穩定力不夠, 是情緒化的人, 反抗心很強, 女命破軍, 自尊心較強, 個性孤僻, 怪異, 生活也較常人勞苦, 不易與人相處. 凡命有破軍者, 行杀, 狼运, 三更穷五更富, 二年遭一劫.

15虚岁或流年见文曲: 會魁, 鉞, 機運多. 會火或鈴錢財不聚, 感情不順. 會羊陀錢財不聚. 會六煞, 化忌多感情不佳. 虚岁, 太岁遇文曲星宜學習新事. 文昌, 文曲是对吉星, 是利於考试及学习的星, 不可化忌. 化忌时提防文书有变, 或因票据失约而破财. 文曲主科甲功名, 文曲與文昌同爲吉星, 代表有文藝方面的才能或者愛好文學及藝術. 文曲星不同于文昌星的是, 此星帶有桃花, 若女命再逢巨門同宮, 自甘墮落, 水性楊花. 文曲喜與文昌星同宮, 可對照充分發揮其才藝, 再遇武曲星同宮, 主博學多能. 要兼顧到父母宮的好壞, 以免差誤, 切記!

16虚岁或流年见文昌: 會魁, 鉞, 機運多. 會火星或鈴星錢財不聚. 會羊, 陀, 錢財不聚. 會六煞, 化忌多精神不佳. 虚岁, 太岁遇文昌星宜學習新事物. 文昌, 文曲是对吉星, 是利於考试及学习的星, 不可化忌. 如出现在猪, 蛇格和贪狼星或是廉贞星这时防车祸. 文昌主科甲功名. 文昌乃文魁之首, 主人儀錶端正, 有文藝細胞, 口齒伶俐, 眉目分明, 相貌俊秀, 少年勞碌, 中年後漸入佳境. 最喜與太陽, 天梁, 祿存同宮, 叫做 [陽梁昌祿格], 主無論在商場, 或官場, 都會一帆風順, 福壽雙全. 如三合到太陽, 天梁, 祿存, 亦可有所作爲, 只是, 力量會降低一點而已. 大, 小限或流年逢到入廟的文昌星, 會增加吉星的吉祥度, 如是凶星, 入廟的文昌亦可降低或化解其可能造成的災難.

17虚岁或流年见左辅: 事業順利. 同格有忌星, 防被盗破财. 和廉贞组合时生是非. 出现在夫妻宫, 福德宫时防两次婚姻.

18虚岁或流年见右弼: 事業順利. 會六煞, 化忌多感情多困擾, 多變動. 夫妻宫有此星, 不论男女婚前异性朋友多, 婚后常遇第三者.

19虚岁或流年见天魁: 機運佳. 會科權祿得財利. 會火或鈴財不聚. 會羊陀錢財不聚. 火鈴, 羊陀, 空劫, 化忌, 錢財不聚. 天魁機運佳.

20虚岁或流年见天铖: 機運佳. 作用同上. 逢此星得女性之暗助之贵人. 天魁天铖为贵人星, 为逢凶化吉星. 天魁为天乙贵人, 天钺为玉堂贵人. 二星与任何星同宫或会照都能得到它们的吉助: 文人遇到天魁, 天钺时, 则文采更加出众, 并能有所建树;军人遇到天魁, 天钺时, 则位

高权重, 能够统领千军万马;商人遇到天魁, 天钺时, 则能在贵人的帮助下生意兴隆;公务员遇到天魁, 天钺时, 则会被人赏识, 一生多有良

好机遇. 但在五十岁之後, 都会失去贵人的辅佐力量, 反而会有烦扰和阻碍的性质. 二星只有成对在三方四正会合时, 才会发挥最大的力量.

天魁, 天钺皆不喜以单星的形式在六亲宫位同会, 如果此时再见煞曜时, 则必有事端, 或有双重父母, 或有双重兄弟, 亦或有双重婚姻;若是以单星的形式同宫或会照, 前者喜欢阴性的星曜, 後者相反, 喜欢阳性的星曜

21虚岁或流年见禄存: 有錢財上的增加. 會左, 右, 會魁, 鉞, 財運多. 會科權祿得財. 會空, 劫, 錢財會賺會花. 會羊, 陀錢財不聚, 會六煞, 化忌感情不順, 易被人欺侮. 任何宫都能降福消灾, 在田宅, 财帛主巨富. 逢此星有好变动机会. 祿存主財, 有逢凶化吉的功能. 能使吉星更增其光輝, 能降低凶星的氣焰. 是吉星. 此星坐命, 或入三合, 均主一生不缺錢用, 需要的時候, 總會適時獲得錢財, 得以解困. 文人遇此星, 可助其增加聲名, 出人頭地. 武人遇此星, 常會有橫財. 做官的人, 遇到此星, 官運順利, 財源滾滾. 如果祿存再逢化祿星, 真是如虎添翼, 堆金積玉, 超級富翁, 必爲工商界之大亨. 遠近聞名, 並受到大家的敬仰.

22虚岁或流年见天马: 外出變動機會多. 见化忌多不利遠行. 和禄存天府, 紫微吉星组合, 易发财. 逢七杀星是创新立业之兆.

23虚岁或流年见天空: 主感情上空虛或破败. 财宫有空, 羊组合防破产, 倒闭. 不利經商. 宜買空賣空. 多災, 劫出, 先有後無之象.

24虚岁或流年见地劫: 主財物上破败损耗, 得而复失, 不利經商, 宜買空賣空. 地劫非與生俱來的, 是在得到後失去, 或得的少, 失的多.

天空, 地劫二星, 顧名思義, 就是損耗. 損耗有很多種: 財物損耗, 感情損耗, 精神損耗, 六親損耗等等. 1.凡財星与其同宫, 如武曲天府, 武曲貪狼…逢劫空, 財物損耗較大. 2.太陰逢劫, 空, 感情損耗, 時間損耗. 3.祿存逢劫, 空, 意志損耗. 如看破紅塵. 4.命宮, 身宮逢劫, 空, 六親損耗, 孤獨, 做事將成之際又節外生枝, 宜獻身宗教. 5.大小限逢劫, 空, 金錢損耗. 6.田宅宮逢劫, 空, 家中防小偷, 或天災, 或賣不動產, 財物損耗. 7.貪狼陀羅同宮, 逢劫, 空, 金錢損耗, 肉體損耗. 8.天相擎羊同宮, 逢劫, 空, 精神損耗. 9.巨陀或巨羊同宮, 逢劫空, 精神損耗. 10.紫貪同宮, 逢劫空, 感情損耗. 11.子女宮有火, 鈴, 天狗, 逢劫, 空, 六親損耗. 12. 命有大耗, 逢劫, 空, 金錢損耗, 時間損耗, 精神損耗. 13.奴僕宮有劫, 空, 財物損耗, 感情損耗. 14.財宮有劫, 空, 金錢損耗, 守財不牢. 15.天狗, 逢劫, 空, 防遭扒手, 財物失竊, 被人倒會, 帳收不回, 出門時勿多帶現金.

25虚岁或流年见天伤: 主破耗. 同宮無吉星, 与羊陀同宮, 火忌同宮, 巨門同宮, 天機同宮, 主官災, 喪亡, 橫事相侵.

26虚岁或流年见天使: 主災禍, 吉星同宮禍輕. 文昌煞星同宮凶. 無吉星, 與羊陀, 火忌, 巨門同宮, 天機同宮, 主官災, 喪亡, 橫事破家. 天使主虚耗及破败, 天使主虚耗及窃取, 被虐待等, 天使, 天伤夹虚岁, 太岁或虚岁, 太岁各得其一星时, 若主星不旺, 加煞冲时寿元有关矣. 再若昌曲之宿与伤使同度, 行限逢主天折丧命. 行天伤限, 孤寡暗耗, 加煞有官非重病, 行天使限加煞, 被人诬陷被劫盗横破等情.

27虚岁或流年见擎羊: 會魁鉞機運多. 會科權祿得財利. 會六煞, 化忌破財. 虚岁, 太岁遇人像分了神跌跌撞撞, 事業有阻, 健康不利. 擎羊是小人之星, 主刀傷, 斷緣, 拖延. 1.大小限逢擎羊, 凡事拖延, 達不到預期效果, 防刀傷, 或感情變化. 2.巨門擎羊同宮, 感情不利, 有糾紛. 5. 巨門擎羊與 (火, 鈴) 同宮, 恐上吊自殺. 3.貪狼擎羊同宮, 因色糾紛. 4.天相擎羊同宮, 慎防被女人誣陷. 6.疾厄宮有擎羊, 防刀傷. 7.日柱與時柱, 羊刃踢踏, 防死於車禍. 8.擎羊太多, 恐死於刀傷.

28虚岁或流年见陀罗: 會魁, 鉞機運多. 會科, 權, 祿得財利. 會火, 或鈴主破財, 受騙. 會空, 劫, 化忌主破財, 易受騙. 虚岁, 太岁遇人像是纏住, 精神老是被小事物遲延了效率, 事業宜守. 财星与陀罗同宮为隐藏式破财, 同宮羊刃同宮为直接式破财. 1.陀羅最忌与天相同宮, 坐何宮何宮不利. 2.羅亦忌与貪狼同宮, 會因色破敗, 男人防被女人拖累, 女命防被人強暴. 3.陀羅坐命, 宜晚婚, 自以為是, 一生操心, 大小限逢陀羅, 百事不吉, 凡事拖延. 4.限遇陀羅, 趕快搬家. 5.羅坐疾厄宮, 暗病纏綿. (拖延甚久, 是慢性病) 6.陀羅與天同同宮, 會發胖, 宜仲介業, 媒婆命. 7.羅與巨門同宮, 會被異性糾纏不清. 8.宜早離鄉背井. 9.凡事拖延. 擎羊坐命: 1.說話很沖. 2.好勝心強.

29虚岁宮见火星: 不耐靜. 會魁鉞, 機運多. 會科權祿, 得財利. 會羊, 陀是非多. 精神压迫大. 与贪狼组合发财. 怕与忌星组合. 火铃入财帛主”横发横破”, 是表示喜欢冒险求取厚利(“横发”来自于厚利, “横破”表示风险很大), 引申为命造对投机财有兴趣, 贪狼”乐为放荡之事”, “喜谋厚利”与”放荡”都可能是赌博的原因, 但是前者主要是因为”求财”而赌博,后者则偏于”嬉戏”而赌博. 这是两者之别.     

30虚岁宮见铃星: 主摧化, 急剧变化, 怕见化忌星. 遇此星精神压力大. 會魁, 鉞, 機運多. 會科, 權, 祿, 得財利. 作用同上. 火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地劫, 逢天空凶化吉.

31虚岁宮见天刑: 虚岁逢天刑白虎, 火, 铃同宫主官司. 在疾厄宫当防手术. 天刑入命易有伤残, 官司. 天刑入病宫, 幼年注意小儿麻痹症, 脑炎后遗症. 旺地主大权, 逢太阳天刑主武贵, 同文曲, 则允文允武, 成名达于边疆. 最忌与天哭同度入命, 则孤寒灾疾不免, 仅宜僧道, 六亲无情. 天刑星以寅卯酉戌四宫为入庙, 若其他诸宫, 有正星庙旺, 亦可乘旺, 但如逢忌煞冲破, 或正星陷地, 则主孤尅疾病不利. 天刑坐命: 1.脾氣不好. 2.與宗教有緣, 宜獻身宗教, 如佛教, 基督教……3. 個性固執, 剛強. 4. 與巨門, 或太陽 (陷地) 同宮, 防官司. 5. 六親無緣, 或說, 不得六親助力. 6. 愛面子, 不隨便向人低頭. 7. 如與太陽同宮, 而太陽在旺地, 宜刑警, 法律. 8. 大小限走到天刑, 防官司, 喪服, 或出家9. 天刑最忌在丑未, 大小限逢之, 防官司, 喪服, 火災, 宜出家, 如坐命防夭壽.

32虚岁宮见阴煞: 阴煞为阴灵讨索之星. 出现在太岁宫, 太岁宫后四格常诸事不顺, 有小人, 招阴灵, 受人拖累, 小孩受受惊. 在命宮, 而且命宮中沒有主星, 這種人先天的體質很容易被邪魅入侵, 身體不好, 元氣不足, 運氣不好的時候就很容易發生一些不可思議的怪事情. 命宮有陰煞的人, 最好避免到醫院, 陰廟, 喪宅…等等. 阴煞具有邪祟之氣, 有〝暗藏, 晦暗不明, 潛伏, 骯髒〞之意. 忌入命, 身, 田宅. 在疾厄宮容易精神失常, 業障疾病, 如癌症, 附靈等等, 女性, 产难, 怪病, 在哪一宮, 哪一宮容易出事. 阴煞会火, 铃, 羊, 陀, 空, 劫, 易精神不振, 易疑神疑鬼. 流年三合方見陰煞易作惡夢. 流月見陰煞三合宮位, 或陰煞在流月父母, 福德, 皆常有夢. 陰煞尚主喪事, 受驚, 意外, 墳墓, 陰廟. 流年疾厄, 大限疾厄遇亦主陰病, 或細菌感染之類, 病起突然, 是莫明其妙的病因, 身上宜帶保身符. 落田宅宮, 陽宅犯陰, 神位, 水法出問題. 若於田宅宮, 田宅即家中宜供奉神佛. 大限亦同此論. 陰煞與天刑皆主因果業力報應, 天刑為業力星, 陰煞為業力煞. 天刑是陽氣的報應, 陰煞是陰氣的報應. 陰煞喜科星, 神佛救助. 入命宮, 身宮, 主多猜疑. 加羊, 陀, 心性陰沈毒辣, 喜陰行壞事. 兄弟宫三方有這顆星﹐從小到大經常夢到鬼﹐或睡著的時候﹐腦裡清醒身體卻動不了﹐俗稱鬼壓身﹐很可怕. 容易中邪的人: 1.陰煞坐命. 2天巫坐命. 3.哭, 虛坐命. 命宮沒有主星, 而有哭, 虛的人第六感非常強, 尤其是印堂常常會有泛青的情形.

33虚岁宮见天哭: 主悲伤, 为孤僻, 劳碌, 防破财. 不宜见忌, 煞凶星. 天哭太阴同宫妨妻虛驚. 不宜与七杀忌同宫. 与巨门同宫助巨门之凶. 有吉化解. 于丑卯申三宫, 加吉多福, 不然, 多刑克破败. 若天同巨门同宫, 主凶, 有丧服. 天哭丧门同度, 行限逢之, 丧事, 破耗.

34虚岁宮见天虚: 主破财, 憂傷. 代表失敗, 生病. 与破耗同宮不利. 哭虛夹限, 有破败及丧孝服之忧, 防虚警事发生. 助破軍之凶. 与破军大耗同宫, 到处处不利, 女命逢之, 更凶. 天哭, 天虚二星若夹限, 或大小二限, 各得其一之时, 有破败及丧孝服之忧. 逢天哭, 天虛, 易被欺負或自己出岔, 凡事宜以忍為宜, 莫負氣強爭.

35星化祿象徵食祿. 為福德之神, 見祿存, 主進財. 好機運, 有入仕之喜. 會左, 右, 有管理能力. 會天魁, 天鉞, 財運多. 會科, 權, 得財. 會火星或鈴星錢財不聚. 會羊, 陀, 錢財不聚. 會六煞, 化忌凶中帶吉. 虚岁宮, 太岁宮遇祿星為好機運.

36星化權象徵管理. 化權主權勢, 科祿相逢, 出將入相, 科權相逢, 人皆欽敬. 會巨門武曲, 必專大事, 掌握兵符. 如遇羊陀, 空劫, 耗使, 則主官災貶謫. 會左右有得力部屬. 會魁鉞, 機運多. 會火或鈴錢財不聚. 會羊陀, 錢財不聚. 虚岁宮, 太岁宮遇權為昇遷好時機.

37星化科象徵有聲名. 會左輔, 右弼, 有得力部屬. 會天魁, 天鉞, 機運多. 會祿, 權, 得財, 人緣佳. 會火星或鈴星錢財不聚. 會擎羊, 陀羅, 錢財不聚, 易為名所累. 會六煞, 化忌凶中帶吉. 嫌截路空亡, 旬空, 天空, 亦畏忌星. 虚岁宮, 太岁宮遇化科為出名好時機.

38星化忌象徵不順利. 化忌嫉妒之星, 多咎之神, 主是非. 守於身命, 一生不順, 招是非. 虚岁逢之, 一年不足, 大限相遇, 十年悔吝, 虚岁, 太岁交臨, 斷然蹭蹬. 武人有官災口舌, 工商人到處不宜. 會紫府, 昌曲, 左右, 科權祿與忌同宮, 又兼四殺共處, 即發財亦不久, 功名亦不成就. 如單逢四殺, 劫空, 耗使, 則主奔波帶疾. 化忌會左輔, 右弼, 事情多波折. 化忌會祿, 權, 科得財, 但事情多波折. 化忌會火或鈴錢財不聚. 化忌會羊, 陀, 錢財不聚, 事情多波折. 化忌會六煞事情多波折. 虚岁宮, 太岁宮遇化忌為多波折時.

1看看自己最能賺錢的時机:

命图財宮有化忌星的人, 賺錢的機會比一般人高, 只要遇上大运財宫潜藏的忌飞入本命財宫, 這個大运可以顺利的经商賺錢. 例如命图財宮原

有貪狼化忌, 在行35至44岁大运时,又逢大运財宮潜藏着貪狼化忌,此时大运財宮飞出的贪狼忌星再撞命图財宮貪狼化忌之星, 這叫做【命有

財神运遇到】.           

2运中最能賺錢的時机命图財宮潜藏的化祿之星, 飞入大运何宫,何时间进入該宮, 何时间有財運.

3年中最能賺錢的時机:命图流年財宮潜藏的化祿之星, 飞入何宫,何时间进入該宮, 何时间財旺. 流日, 流時看得财时间. 補充: 大运, 流年

不好, 有財都留不住. 富豪財宮了必定是有化忌的, 好好把握賺錢的機會吧. 标准的紫微斗数命图有一百零八星,每一个星,是一个信息符号,正常情况下这些信息

只显示本星自己储存的基本含意,告诉人从之这些星中可以看到什么东西,如武曲这一星,它含有财的因素,唯有命中武曲代表财的人它才是财神,并且要受大运潜藏之禄,权,科星的激活

方能变为真正的财富,不然只会是孤單剛直果決,不俱吉凶祸福之性,没有活力,死的信息不能提供给人们想要知道的,未曾发生的事.一旦这些星注入了禄,权,科信息,它们就会出现

一些神奇的现象,如细细推算,事事皆应验,.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button