Tử vi

Mệnh lý trân bảo giảng nghĩa

Đoàn Kiến Nghiệp

Mục lục

• Kỳ 1. Bí truyền sanh hài tử

Bạn đang xem: Mệnh lý trân bảo giảng nghĩa

• Kỳ 2. Luận về địa chi lục xung

• Kỳ 3. Lục hợp tại bát tự

• Kỳ 4. Lấy lộc là tài

• Kỳ 5. Thương quan khứ quan cách

• Kỳ 6. Luận về “chủ, khách” trong bát tự

• Kỳ 7. Mệnh lý chân giả

• Kỳ 8. Dụng pháp về tương hại trong bát tự

• Kỳ 9. “Có” cùng “không có” trong bát tự

• Kỳ 10. Tam hình trong bát tự

• Kỳ 11. Luận về thập can hỉ kỵ

• Kỳ 12. Những nhầm lẫn trong tài liệu mệnh học

• Kỳ 13. Điều hậu chánh giải

• Kỳ 14. Ý hướng của thập thần

• Kỳ 15. Thương quan làm tài

• Kỳ 16. Ứng dụng phục ngâm

• Kỳ 17. Hiểu rõ về bịp bợm lừa đảo

• Kỳ 18. Dự đoán mệnh trong thực tiễn_phần 1

• Kỳ 19. Dự đoán mệnh trong thực tiễn_phần 2.

• Kỳ 20. Cách xem về tính dục

• Kỳ 21. Tường giải quan hệ bát tự, đại vận cùng lưu niên

• Kỳ 22. Phân biệt bát tự tòng cách như thế nào?

• Kỳ 23. Địa chi phá dụng pháp

• Kỳ 24. Tỉ kiếp khứ tài cách

• Kỳ 25. Dụng pháp đặc biệt cho “Tuất”

• Kỳ 26. Ý hướng can chi

• Kỳ 27. Cách xem mệnh làm quan.

• Kỳ 28. Giải thích mệnh cục Lương Khải Siêu

• Kỳ 29. Thập thần đa ý hướng

• Kỳ 30. Cách xem về tài mệnh

• Kỳ 31. Cách xem về tai họa lao ngục

• Kỳ 32. Ứng dụng hư thật can chi

• Kỳ 33. Chú trọng bát tự tiên thiên

• Kỳ 34. Mệnh Tích Thuyền Vương

• Kỳ 35. Vài ví dụ thực tế

• Kỳ 36. Bát tự dụng thần cùng mã xổ số

• Kỳ 37. Mệnh học lục đại yếu huyền

• Kỳ 38. Ba cách chế kỵ thần

• Kỳ 39. Ký sự mệnh lý

• Kỳ 40. Đoán hôn nhân tốt xấu như thế nào

• Kỳ 41. Bán lộc đào hoa (lộc bị hợp trói thì đào hoa)

• Kỳ 42. Quan tài môn

• Kỳ 43. Hoạn thê tư phu

• Kỳ 44. Hôn nhân mấy lần?

• Kỳ 45. Từ bát tự con cái xem cha mẹ

• Kỳ 46. “Thế, ứng” trong bát tự

• Kỳ 47. Chu Nguyên Chương

• Kỳ 48. Tầm quan trọng của thiên địa hợp

• Kỳ 49. Khứ ấn đắc quyền

• Kỳ 50. Xem “mất việc” cùng “nghỉ việc” trong mệnh lý như thế nào?

Kỳ 1. Bí truyền sanh hài tử

Càn tạo.

Mậu tuất kỷ mùi ất tị đinh hợi

Đại vận: Nhâm tuất. Lưu niên: Mậu thìn.

Năm này không thể sanh con do hư thai, đồng thời năm này cũng lại mang thai. Đinh hỏa (thực thần) là con gái, lại lâm cung tử tức. Năm đinh mão mang thai, sao con gái là đinh hỏa phùng hợp, thê tinh tuất thổ phùng hợp, chứng tỏ vợ mang thai, nhưng đinh hỏa hợp nhâm thủy khá yếu, đến năm mậu thìn mậu khắc nhâm, nhâm không thể hợp đinh, nên hư thai. Mà năm mậu thìn lại mang thai, nguyên nhân do thìn tuất xung, thê tinh tuất là mộ khố của đinh hỏa, phùng lưu niên khai mộ khố là mang thai.

Bản mệnh mậu tuất ở trên tại năm mậu thìn phá tài rất rõ ràng, nguyên nhân là hỉ thần của bát tự là thủy mộc, thổ là kỵ thần, lưu niên đại vận gặp thổ vượng, nhất định phá tài.

Người này gặp kiện tụng, nguyên nhân là 1 thìn xung 2 tuất, tuất là kỵ thần bên trong lại tàng thất sát chủ kiện tụng. Do thất sát không thấu lộ khắc thân, cho nên không phải là kiện tụng hình sự, mà đều là tranh chấp kiện tụng dân sự. Bởi do tuất là mộ khố là ẩn tàng, đến năm thìn dẫn động, không còn ẩn tàng nữa. Kiện tụng không liên quan đến anh ta mà là tài xế. Ấn là xe cộ, khắc ấn là tài xế. Đại vận nhâm tuất, chi tuất là tài xế. Đầu tiên lưu niên cùng đại vận phát sinh tác dụng, sau đó lại tác dụng đến bát tự. Cho nên người gây ra kiện tụng là tài xế. Ấn tinh nhập mộ biểu hiện giam xe.

Càn tạo

Ất dậu canh thìn đinh mùi quý mão

Mùi là nguyên thần của tài lâm thê vị, có thể xem là vợ, trong mùi tàng ất mộc có thể xem là vợ mang thai nhi, phùng không vong, ta đoán là: “Ngươi có 1 đứa con chưa sanh đã chết trong bụng mẹ”, quả đúng vậy.

Kỳ 2. Luận về địa chi lục xung

Địa chi lục xung hết sức phức tạp, xung trong bát tự, đại vận cùng bát tự xung, xung thái tuế đều không giống nhau. Cụ thể có 7 loại xung: Xung hung, xung vượng, xung động, xung khai, xung xuất, xung khử, xung phá.

Xung hung là gì?

Kỵ thần trong mệnh cục xung đại vận hoặc kỵ thần tại đại vận thông căn đắc vượng xung mệnh. Tuế vận xung hung thì sẽ phát sinh hung sự.

Như ví dụ trong Tích thiên tủy:

Bính dần giáp ngọ bính ngọ quý tị

Mệnh này tòng cường, mộc hỏa là dụng thần, đến vận kỷ hợi là kỵ thần quý thủy thông căn, phá gia nghiệp mất mạng. Nguyên văn giảng kích vượng liệt hỏa là không chính xác, nguyên nhân hỏa là hỉ thần, xung vượng hỉ thần là rất tốt, vậy sao mất mạng? Nguyên nhân chính là trong bát tự kỵ thần thủy xuất hiện tại đại vận xung mệnh cục nên hung.

Lại như Nhạc Phi:

Quý mùi ất mão giáp tý kỷ tị

Đại vận: Giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi

Đến vận tân hợi, năm tân dậu bị hại. Trước nay có nhiều giải thích nhưng đều không đúng (kể cả ta). Thầy Vương Hồ Ứng nhận định mệnh này tòng cường, lấy mộc hỏa là dụng thần, ta hỏi tòng cường cách đến năm tân dậu xung mão mộc hỉ thần thì càng tốt, cớ sao đại hung? Sau này nghiên cứu mới biết mệnh này nguyên nhân đại vận gặp tân (quan) là kỵ thần không được chế hóa, đến vận kỵ thần sợ nhất kỵ thần đắc căn, nên năm tân dậu là lúc đại hung, tức hung thần xuất hiện tại lưu niên. Nếu ông ta không gặp vận tân hợi mà gặp vận nhâm tý, phùng lưu niên tân dậu thì gọi là xung vượng, rất tốt.

Xung vượng là gì?

Thái tuế xung thần cực vượng trong bát tự, như vượng hỏa xung nhược thủy, kích động vượng thần. Xung vượng hỉ thần thì tốt, xung vượng kỵ thần thì hung. Đại vận xung thần cực vượng trong bát tự không phải là xung vượng, tốt hay xấu cần xem tình huống: Hung thần trong bát tự không bị chế hóa, lại đắc căn tại đại vận thì hung; hung thần trong bát tự bị chế hóa, hung thần xuất hiện tại đại vận, là lúc hung thần bị khử mất nên cát.

Ví dụ về xung vượng thần. Càn tạo

Đinh mùi bính ngọ mậu ngọ đinh tị

Bát tự tòng cường, hỉ gặp mộc hỏa thổ, không nên gặp kim thủy. Bát tự không có kỵ thần kim thủy, mệnh khá thuần. Đến vận quý mão, năm ất hợi_bính tý, gọi là xung vượng thần hỏa (là dụng thần), nên cát lành không hung. Tuy nói quý thủy là kỵ thần, nhưng phùng mậu hợp mất quý, không thể hung hiểm. Mệnh này cha mẹ song toàn, gia đình hoàn mỹ. Cho nên nói tỉ kiếp trùng trùng khắc cha, thật sai lầm vậy!

Xung động là gì?

Thái tuế xung vượng thần trong bát tự là động, xung vượng thần tại đại vận là động. Đại vận chỉ trạng thái tĩnh, một chữ bị xung mà phát động, ảnh hưởng đến mệnh cục hoặc phát sinh chuyện.

Xung khai là gì?

Chỉ có 2 trường hợp: Hợp phùng thái tuế xung là xung khai; mộ khố trong bát tự bị thái tuế xung là xung khai. Như sao phối ngẫu hoặc cung phối ngẫu phùng hợp, thường khi xung giải hợp là năm kết hôn. Dụng thần tàng trong mộ khố, thường khi bị xung là năm bắt đầu chuyển hướng.

Ví dụ. Càn tạo

Quý mão bính thìn kỷ sửu ất sửu

Đến vận quý sửu, lưu niên tân mùi; năm này bắt đầu buôn bán kiếm tiền, trước kia vẫn là kẻ nghèo hèn. Đến năm bính tý hợp mộ, ngưng buôn bán kinh doanh.

Xung xuất là gì?

Chỉ có 2 loại:

1. Lưu niên xung chi năm, xung chi giờ gọi là xung xuất, thông thưởng biểu hiện đi xa. Nguyên nhân năm là tổ tiên, biểu hiện rời xa tổ tiên. Giờ là môn hộ (gia đình), chứng tỏ xuất ngoại. Đương nhiên đây chỉ là 1 thông tin đi xa, không phải tất cả mọi người đều như vậy.

2. Dụng thần hoặc kỵ thần nhập mộ, phùng lưu niên xung dụng thần hoặc kỵ thần thì gọi là xung khai, thần bị xung khai sẽ ảnh hưởng đến mệnh cục hoặc phát sinh chuyện liên quan đến thần đó.

Ví dụ:

Bính tuất ất mùi tân sửu đinh dậu

Mệnh này năm 19 tuổi năm giáp thìn, vận đinh dậu đi xa làm việc, nguyên nhân thìn xung chi năm tuất, chủ ly hương, thìn dậu hợp chủ có việc làm.

Ví dụ:

Đinh mùi nhâm tý đinh tị tân hợi

Đến vận canh tuất, dụng thần tị hỏa nhập mộ tuất; năm quý hợi xung xuất tị hỏa, thi đậu cao trung, mà năm nhâm tuất thi rớt.

Xung khử là gì?

Bình thường thái tuế xung suy thần trong bát tự gọi là xung khử, xung khử chỉ là thần này rời khỏi mệnh chủ, mà không chết đi. Như vợ chồng ly dị, anh em bỏ nhà đi, cha mẹ ly dị.

Xung phá là gì?

Thái tuế xung thần cực suy trong bát tự gọi là xung phá, bị xung phá thì thần đó không còn sanh cơ, hoặc không có nguyên thần hoặc nguyên thần bị phá tan, hoặc phùng đại vận mà bát tự khắc hại, hoặc cô nhược không chỗ dựa. Thần nào bị xung phá thì thần đó gặp đại hung, có thể mất mạng.

Ví dụ. Khôn tạo

Ất tị bính tuất bính thân bính thân

Đến vận canh dần, phụ tinh thân kim bị xung phá, chủ mất mạng, nguyên nhân thân kim không có nguyên thần (táo thổ tuất không sanh kim) toàn cục khắc thân kim, phùng xung nhất định bị phá. Mùa xuân năm kỷ mão cha bị ung thư.

Tổng quát mà nói, trong mệnh phùng xung chỉ có 2 trường hợp hung là:

1. Xung hung.

2. Xung phá.

Những loại xung còn lại chỉ ứng nghiệm sự việc xảy ra, không hung.

Kỳ 3. Lục hợp tại bát tự

Địa chi lục hợp là loại hợp nhiều nhất trong bát tự, là hiện tượng kết hôn. Dụng pháp về lục hợp chủ yếu là hợp lưu và hợp trói, đặc biệt đối với hung thì có hợp khứ.

Trong mệnh ứng kỳ kết hôn là lúc có lục hợp, tức xu hướng hợp lưu, tức tại đại vận có phối ngẫu tinh vượng hoặc phùng xung-hình, phùng thái tuế hợp là năm sẽ kết hôn; hoặc phối ngẫu cung hợp lưu niên cũng biểu hiện kết hôn. Đặc biệt tình huống thái tuế hợp phối ngẫu tinh trong mệnh, đều là xu hướng hợp lưu.

Nguyên lý cơ bản của hợp trói (bị buộc chặt không còn tác dụng) là: hợp trói hỉ thần thì hung, hợp trói kỵ thần thì cát. Đồng thời cần phối hợp xem khách chủ của bát tự. Tức khách hợp trói kỵ thần thì cát; chủ hợp trói kỵ thần thì hung; khách hợp trói hỉ thần không cát, chủ hợp trói hỉ thần thì cát. Đây là nguyên tắc căn bản.

Ví dụ. Càn tạo

Đinh mùi nhâm tý đinh tị tân hợi

Bát tự lấy mộc hỏa làm dụng thần, mệnh này đến vận kỷ dậu, năm đinh sửu phát tài. Ngược lại tại năm mậu dần, kỷ mão phá tài, có người gặp tình huống này giải thích không thông sẽ tin rằng mệnh này tòng tài, thực tế không phải vậy!

Năm đinh sửu: kỵ thần sửu, hỉ thần đinh, đinh nhược sửu vượng, sửu khởi tác dụng mạnh, vốn tị dậu sửu tam hợp kim cục, là kỵ thần hợp thành kỵ thần cục đại hung. Tuy nhiên phùng tý sửu hợp, lục hợp có thể hóa giải tam hợp, bởi vì lục hợp là kết thân (kết hôn), tam hợp là kết đảng, theo lẽ thường tình, một người đi xa trở về sẽ gặp thân nhân gia đình trước, mà sẽ không gặp tổ chức hội đảng trước. Tý sửu hợp, tý là khách, là kỵ thần, 2 kỵ thần tương hợp là kỵ thần hợp trói, không khắc hại dụng thần, cho nên đại cát.

Năm mậu dần, vốn dần là hỉ thần sanh hỏa, phùng dần hợi tương hợp, hỉ thần bị hợp trói, cho nên không cát.

Năm kỷ mão vì sao không cát, hãy tự xem xét.

Mệnh này tại năm canh ngọ là năm phân công tốt nghiệp, nguyên nhân ngọ là hỉ thần, ngọ mùi hợp trói, hỉ thần hợp khách (mùi là khách) nên không tốt.

Năm đinh mùi tỉ kiên là đồng bối, đương nhiên đinh mùi trong bát tự là hỉ dụng thần, nên chị anh ta thăng quan đối với bản thân anh ta cũng là chuyện tốt.

Ví dụ. Càn tạo

Giáp dần quý dậu đinh sửu canh tý

Mệnh này tòng tài cách, thủy là kỵ thần, thổ kim là dụng thần. Đến vận bính tý, năm đinh sửu, sửu là hỉ thần, vốn đại cát, nhưng phùng tý sửu hợp trói. Năm này kiếm được rất nhiều tiền từ cổ phần góp vốn. Nhưng nguyên do bạn bè không đủ tiền nên không thể trả đúng hạn, chỉ được một ít tiền. Sở dĩ còn có thể được tiền, nguyên nhân trong mệnh có sửu là dụng thần, tại lưu niên lại xuất hiện nên xảy ra.

Hợp hung là một loại khác. Như trong mệnh cục thiên tài (đại biểu cha) quá nhược, lại đến đại vận nào đó mà thiên tài lâm tử địa, lại gặp lưu niên hợp thì có thể là năm cha mất.

Ví dụ. Càn tạo

Mậu tý tân dậu nhâm tuất nhâm tý

Đại vận: Nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý

Mệnh này tân dậu chánh ấn là mẹ, tuất thổ không sanh kim lại toàn cục tiết khí kim, chỉ mậu thổ có thể sanh kim, đến đại vận giáp tý, giáp khắc mất mậu thổ, tân kim lâm tử địa, mẹ mất tại vận này. Xảy ra vào năm nào? Năm bính thìn hợp tân dậu (mẫu tinh) là hợp khứ, mất vào năm này.

Kỳ 4. Lấy lộc là tài

Lộc trong mệnh lý có nghĩa chính là địa vị. Theo nghĩa từ thì lộc là bổng lộc, ăn uống, hưởng thụ, có thể giải thích là tài phú. Trong “quan lộc cách” lấy lộc là quan, đó là lộc đã thành cách, lộc chưa thành cách ý nghĩa chủ yếu là tài phú.

Như bát tự: Tân hợi tân sửu canh thân giáp thân

Có thực thần phá hủy quan lộc cách. Nên xem lộc là tài. Đến vận kỷ hợi, năm bính tý phá tài. Nguyên nhân do tiết lộc thần.

Lại ví dụ. Đinh mùi bính ngọ canh thân đinh sửu

Mệnh này bát tự không có tài, nhưng là người rất tài giỏi, làm nghề lái xe kiếm tiền, thân kim là chuyên chở là xe. Vận quý mão, năm mậu dần, tài sanh sát xung khứ thân kim (lộc), lái xe đụng chết người phải bồi thường đến 6 vạn. Hác tiên sinh đoán: “Năm nay ngươi không phải bồi thường tức có người nữ bồi thường giúp, người nữ đó là vợ ngươi”. Đương nhiên vợ người này rất giàu, cuối cùng không có chuyện gì. Sanh cho anh ra 2 đứa con vào năm dần. Năm giáp tuất vợ con mất. Sửu chính là kim khố có thể dưỡng kim, phùng xung không phá, thê cung gặp hung.

Ví dụ. Khôn tạo

Đinh mùi kỷ dậu tân sửu tân mão

Mệnh này rất nhiều người lấy tài làm dụng thần, mão mộc cực suy, không có nguyên thần sanh trợ, về lý không thể làm dụng thần. Lấy lộc làm dụng thần, tài sát là kỵ thần. Vận quý sửu, năm canh thìn, cùng với người khác hợp tác đầu tư sản xuất dụng cụ chữa bệnh, kiếm rất nhiều tiền. Sửu thổ sanh kim, thìn thổ sanh kim, canh kim cũng không phải là kỵ thần lắm, là hợp tác với nhiều người đa phần về tiền bạc mà thôi.

Lộc thần sợ nhất gặp kiếp tài.

Ví dụ. Khôn tạo

Mậu ngọ bính thìn kỷ mùi kỷ tị

Kỷ lộc tại ngọ, không tại mùi, ngọ lộc kề sát kiếp tài, cũng biết sản nghiệp tổ tiên chỉ phân cho anh em, cô ta thì không được. Nguyên nhân ngọ mùi hợp, có thể chồng cô ta được cha mẹ cho tài sản. Mệnh này nếu trụ giờ là đinh hoặc ngọ hỏa thì rất quý. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tỉ kiên kỷ thổ. Vận giáp dần, giáp hợp kỷ tỉ kiên không cát. Dần mộc sanh hỏa thì cát. Năm canh thìn, thìn là kiếp tài nên hung, tự hình thìn thìn khai thủy khố, bị kiếp tài phá tài, nhưng canh giáp tương xung giải giáp kỷ hợp, cuối cùng được phá án thu hồi một phần tài sản.

Lại ví dụ. Càn tạo

Quý mão mậu ngọ kỷ dậu giáp tuất

Đại vận: Đinh tị/ bính thìn/ ất mão

Mệnh này khó xem nhất, đến đại vận ất mão anh ta bắt đầu phát tài, đến nay thu hơn mấy trăm vạn. Có người giải thích quý thủy tài tinh là dụng thần, bị mậu hợp, đến vận mộc khử đi mậu thổ cứu tài. Tài cực suy bị hợp mất, làm sao có thể cứu nổi? Sau này có người cho rằng tòng cường cách, nhưng tòng cường thì hỉ ấn, khi còn bé vận đinh tị cả nhà đều cơm áo không đủ. Ta cho rằng mệnh này thuộc lộc cách. Thực thần dậu là bệnh thần, nên khử đi. Kiếp tài là kỵ thần, cho nên anh ta từng bị người anh họ lừa gạt 2 lần. Năm canh thìn anh ta cho vay 30 vạn, bảo đảm sẽ không thu hồi được. Anh ta đổi tên công ty, tuyên bố đóng cửa công ty trước kia, nhưng có thể không thu hồi được khoản tiền.

Kỳ 5. Thương quan khứ quan cách

Ví dụ. Đại tham quan Hòa Thân.

Canh ngọ ất dậu canh tý nhâm ngọ

Đại vận: bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý/ kỷ sửu/ canh dần

Mệnh này thương quan kiến quan, tài tinh cực nhược lại bị hợp, vì sao lại làm quan chức cực cao, lại tham đắc tài nhiều nhất? Mệnh này kim thủy thương quan, chứng tỏ thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, có quan tinh, tài tinh hỗn cục là bệnh thần, phùng thương quan khứ quan, tỉ kiếp khử tài. Gọi là khử kỵ thần thì đắc kỵ thần, là hỉ, cho nên có thể được làm quan lại đắc tài. Đến vận hợi tý sửu phương bắc thủy địa, thương quan khử quan, thăng làm trung đường. Đến vận canh dần, kỵ thần ngọ hỏa phùng trường sanh, kỵ thần tài lâm vượng. Mùa xuân năm kỷ mùi bị xử tử.

Kết cấu mệnh cục loại này nếu không thấy tài thì sẽ là quan thanh liêm, nếu không thấy quan tinh, sẽ có tài khí mà không làm quan, nếu tài thấu rõ ràng không hợp, lòng tham không đáy mà lại phung phí vô độ, nếu quan tinh cùng thương quan không kề sát, thì chức quan sẽ không lớn.

Ví dụ. Càn tạo

Ất tị canh thìn tân mão nhâm thìn

Đại vận: kỷ mão/ mậu dần/ đinh sửu/ bính tý/ ất hợi

Mệnh này trong “Bặc văn mệnh học”, nguyên văn nói lấy thủy làm dụng thần, không nói vì sao? Thật ra mệnh này tỉ kiên nhược, nhâm thủy không phải là bát tự tú khí, không thành cách thương quan tiết tú, thành cách thương quan khứ quan. Đương nhiên mệnh này kết cấu thương quan cùng quan không kề sát, cho nên quan chức không lớn. Đến đại vận bính tý, quan tinh hư nhược thấu lộ cùng thương quan gặp nhau, thương quan khử quan mà làm quan. Liền thăng chức quan. Có thể đoán nhâm ngọ lại thăng 1 bậc, năm nhâm ngọ thương quan kiến quan thiên khắc địa xung, theo lý luận của Thiệu Vỹ Hoa ắt đại hung, nhưng Hác tiên sinh đoán năm nhâm ngọ sẽ thăng chức. Đến vận ất hợi, năm đinh hợi thăng chức đứng đầu 1 sở. Bước đầu tiên anh ta thăng chức phó là vào năm ất hợi. Không hiểu mệnh lý, nói xằng bậy không biết sẽ hại bao nhiêu người.

Lại ví dụ. Càn tạo

Giáp ngọ nhâm thân canh tý mậu dần

Đại vận: quý dậu/ giáp tuất/ ất hợi/ bính tý/ đinh sửu

Ta đoán mệnh này năm quý hợi thăng chức; năm nhâm thân, quý dậu thăng chức, kết quả chính xác! Đây là mệnh cục trưởng cục công thương, nghe nói là đại tham quan. Năm mậu dần, vợ bị nhọt ở não phải giải phẫu, đến năm kỷ mão bản thân anh ta bị liệt phải điều trị ở bệnh viện. Nguyên nhân rất đơn giản là, tham đắc tài quá nhiều. Mệnh này vào vận mậu dần sẽ bị xét xử, hoặc mắc bệnh mà chết.

Kỳ 6. Luận về “chủ, khách” trong bát tự.

Chủ khách là điểm quan trọng nhất trong mệnh lý học.

– Đầu tiên, lấy nhật can là chủ, can chi khác là khách. Lại lấy trụ ngày là chủ, các trụ khác là khách. Lại lấy ngày giờ là chủ, năm tháng là khách. Kề sát nhật chủ là chủ, cách xa nhật chủ là khách. Lại lấy mệnh cục là chủ, lưu niên đại vận là khách. Cuối cùng đại vận là chủ, thái tuế là khách.

– Kế đến, xem lục thần. Lộc ấn tỉ kiên là chủ, các thần khác là khách; thực thần, tài tinh là chủ, sát nhận kiếp tài là khách.

– Cuối cùng dụng thần hỉ thần là chủ; kỵ thần cừu thần là khách.

Như vậy, cần phải biến thông quan hệ phức tạp chủ khách, không thể cứng nhắc. Tầng lớp chủ khách là có tính tương đối. Đối với cuộc sống chúng ta, ta là chủ, thân nhân của ta là khách. Cha mẹ ta đối với ta là người khác. Lại theo quan hệ thân tộc, thì quan hệ càng gần ta là chủ, quan hệ càng xa ta là khách. Như vậy trong bát tự, có thể phân biệt phát sinh sự kiện cát hoặc hung đối với bản thân, hay đối với thân nhân. Đồng thời cũng có thể phân biệt tính chất cát hung, mức độ nghiêm trọng ra sao. Vì sao thọ tinh (sao biểu thị thọ, yểu) là nhật chủ, lộc, ấn, thực thần cùng tài tinh, bởi vì chúng là “chủ”. Chỉ có “khách” tác dụng cùng ảnh hưởng đến “chủ”, mà không có chiều ngược lại

Ví dụ. Càn tạo

Giáp thìn kỷ tị mậu dần canh thân

Đến vận quý dậu, năm đinh sửu sẽ có chuyện gì?

Một người trả lời ngay năm này ấn tinh tị hỏa bị hợp, mẹ qua đời. Người khác nói bản thân mắc bệnh về mắt hoặc tim có vấn đề. Thực tế người thứ nhất sai lầm, người thứ hai tương đối chính xác, năm này người này bị mù mắt. Nguyên nhân là tị hỏa là lộc của nhật chủ, nguyên thần dần mộc bị khắc, dần mộc tại trụ ngày, lộc cùng trụ ngày đều là chủ, cho nên là việc xảy ra chính bản thân mình. Nếu dần mộc tại chi năm, có thể đoán là mẹ bị mất mạng.

– Cuối cùng, thái tuế từ bên ngoài đến là khách, tác dụng bát tự đại vận “Thái tuế” hoặc “Chinh thái tuế” thiếu chính xác. Nhưng thái tuế phản khách làm chủ (tức can, chi thái tuế kiến lộc), tức có thể xác định 1 loại ứng kỳ của bát tự, tức năm này chủ yếu phát sinh sự việc cát hoặc hung.

Ví dụ. Khôn tạo

Đinh dậu giáp thìn mậu ngọ giáp tý

Đại vận: Ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân

Bát tự thân nhược dụng hỏa, tý ngọ xung  hỏa bị thương khắc. Phu cung bị xung, hôn nhân ban đầu không thuận lợi. Đến vận mậu thân, thân tý thìn hợp vượng thủy cục xung ngọ, có thể đoán vận này ly hôn. Thời điểm ly hôn có thể xảy ra vào năm tý hoặc năm thìn. Bình thường không xảy ra vào năm thân, nguyên nhân thân không hiện trong bát tự mệnh cục. Xem kỹ phu tinh, năm bính tý cùng giáp không phát sinh tác dụng nặng, mà năm canh thìn, canh giáp tương xung, canh lại chính là kỵ thần; thân kim tại thái tuế thấu can (tức canh tàng trong thân thấu can tại năm canh thìn), đây là thái tuế phản khách làm chủ. Canh khử đi giáp mộc, nên năm này ly hôn.

Ví dụ. Càn tạo

Canh tý canh thìn canh ngọ ất dậu

Mệnh này tỉ kiên trùng trùng, thiên tài là cha, nhưng mệnh cục không có thiên tài nên không khắc cha. Đến vận giáp thân, thiên tài hư nhược thấu xuất gặp khắc, có thể đoán cha mất. Năm mậu dần thái tuế thông lộc, phản khách làm chủ, bị thân kim bị xung phá, năm này cha mất. Giả sử không gặp vận giáp thân, đổi lại là vận mậu thân hoặc canh thân, thì năm mậu dần không dám đoán là cha mất, nguyên nhân thái tuế là khách, không có giáp xuất hiện, không đủ điều kiện phản khách làm chủ.

Kỳ 7. Mệnh lý chân giả

Thông thường người học mệnh lý hơn 10 năm, thậm chí vài chục năm, nhưng có thể càng học càng đoán hồ hồ. Nguyên nhân căn bản là người học không nhìn thấy được mệnh lý chân giả. Nguyên nhân nhiều thầy giảng không đồng nhất, chẳng biết ai đúng ai sai.

Ví dụ. Càn tạo, tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

Bính tuất bính thân ất sửu mậu dần

Đại vận: Đinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão

Vận tân sửu, năm nhâm thân đắc cử tổng thống, năm bính tý lại tái đắc cử. Bát tự này dụng thần là gì?

Nếu nói dụng thần là bính hỏa, tại sao tại đại vận kim thủy vượng lại cát? Nếu nói dụng thần là kim thủy, bát tự không có thủy, làm sao dụng thủy; dụng kim cũng không trọn vẹn. Trên thực tế, mệnh này dụng thần chính là bính hỏa, thành thương quan khứ quan cách, nên đến vận quan có thể làm quan, đây là đại vận ứng kỳ. Ta ví dụ cho dễ hiểu, chỉ khi có tội phạm xuất hiện thì cảnh sát mới có ích lợi vì bắt tội phạm. Nếu không có tội phạm, thì cảnh sát thành vô dụng dư thừa. Tại vận nhâm dần không thấy quan sát, thương quan thành vô dụng, nên không làm quan nữa.

1. Bình thường người dụng thần là thương quan thì lật đổ người khác để mình nắm quyền.

2. Thương quan thấu can thì tính cách cũng rất đường hoàng. Thương quan cũng biểu tượng cho trưng cầu dân ý cùng tự do, nếu thương quan thấu rõ ràng chế quan cách là được dân bầu lên làm lãnh đạo nhân dân.

Rất nhiều sách viết, phùng thiên khắc địa xung, tuế vận cũng thiên khắc địa xung, chinh thái tuế, thương quan kiến quan, tam hình đều là năm hung họa. Chỗ này là những người không hiểu mệnh lý dụng tâm hù dọa người. Đa số không nghiệm. Mệnh lý căn bản là ngũ hành sanh khắc cùng hình xung hóa hợp, mà không phân biệt thần sát. Cho nên ta chủ trương đệ tử cần chăm chỉ nghiên cứu đọc Tích thiên tủy, tận lực nghiên cứu tư liệu mệnh học.

Kỳ 8. Dụng pháp về tương hại trong bát tự

Nhớ kỹ Hác tiên sanh giảng cho ta, trong bát tự: Hại có khi còn nguy hiểm hơn xung. Tý mùi tương hại, mão thìn tương hại, dần tị tương hại, sửu ngọ tương hại, thân hợi tương hại, dậu tuất tương hại. Nếu vừa tương khắc lại tương hại thì nguy hiểm nhất.

Ví dụ. Càn tạo

Canh tý canh thìn canh thìn mậu dần

Đến vận quý mùi, năm đinh mão, mão hại thìn (ấn tinh), mẹ mất. Vì sao phát sinh tại vận quý mùi, do tý mùi tương hại, hại nên mẹ gặp sự cố. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là vận “Hoạn mẫu” (vận mẹ bị tai họa).

Lại ví dụ. Càn tạo

Nhâm dần mậu thân ất dậu mậu dần

Đại vận: kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi

Xem hôn nhân của mệnh này, mậu thổ thê tinh tại can tháng lại đến vận tuất thổ tài vận, nên luận kết hôn sớm. Thực tế người này ở vận tuất vẫn không tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn. Nguyên nhân là dậu tuất tương hại, cho nên thê cung bị hại. Năm mậu thìn, thìn tuất tương xung, thìn dậu hợp giải dậu tuất tương hại, gặp được đối tượng. Đến vận tân hợi, năm kỷ tị kết hôn.

Ta có đồng nghiệp cha cô ta đột nhiên qua đời, trước đây thầy Vương Hổ Ứng đã nhắc nhở cô ta phải chú ý đến bệnh tim của cha vào sau lập thu, Không ngoài tiên liệu, sau lập thu cha cô ta bị bệnh tim không biết mà mất, bát tự như sau, Khôn tạo:

Mậu thân tân dậu đinh mùi quý mão

Đại vận: Canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị

Đến vận mậu ngọ, năm canh thìn, tháng thân, ngày dậu, cha qua đời.

Một người cho rằng: Mệnh này dậu kim tài là cha, vận mậu ngọ hỏa khắc kim, cha bị khắc nên mất mạng. Lập tức có người đưa ra ý kiến trái ngược, nói là bát tự tài rất vượng, vận mậu ngọ hỏa sanh mậu thổ, lại sanh kim, kim khá vượng, năm canh thìn lại trợ kim, cha quá vượng mà mất mạng. Ta nói: Thời niên thiếu cô ta gặp vận canh thân, canh kim vượng, vì sao cha chưa chết vẫn còn sống? tất cả lý giải đều không chính xác. Chỉ có tìm được chánh lý, mới có thể giải thích xác đáng.

Ta nói: Quan sát tại trụ năm trụ tháng, tài tinh tại trụ giờ hư thấu cùng tài tinh tại trụ năm trụ tháng, quan sát tại trụ giờ hư thấu đều là kết cấu bát tự trung niên sẽ bị tang cha (tức trong khoảng từ 30-40 tuổi). Mệnh này, tài là cha là theo cách xem thông thường, do thấu sát cho nên lấy sát làm cha, sát tọa ấn, ấn tinh mão mộc cũng là cha không phải mẹ, “quý mão” một trụ coi như là cha. Nguyên nhân sát tại trụ giờ, cho nên sẽ không có tang cha sớm. Vận mậu ngọ hợp mất quý thủy không thể sanh mão mộc, mão mộc phùng ngọ là lâm tử địa, cho nên vận này cha mất. Năm canh thìn tương hại mão mộc, tháng thân mộc lâm tuyệt địa, phùng ngày dậu xung phá mà mất mạng. Có thể thấy được tương hại đáng sợ đến mức nào.

Kỳ 9. “Có” cùng “không có” trong bát tự

Ta cho rằng học mệnh lý quan trọng nhất là nhận thức đúng về mệnh lý. Từ kỳ thứ 1 đến thứ 8 cũng không có dạy nhiều về dụng pháp, mà là dạy về mệnh lý cùng lý luận nhận thức. Kỳ này cũng như vậy. Ta trước tiên học mệnh thì có 1 loại sai lầm về nhận thức, hay bát tự khuyết kim thì cho rằng phải bổ kim, bát tự nhiều kim thì phải tiết kim hoặc khắc kim. Tất cả đều là nhận thức sai lầm. Đọc “Tích Thiên Tủy” cùng “Mệnh lý chỉ yếu” đều có thể hiểu được mệnh lý chánh lý.

Ví dụ. Càn tạo

Nhâm tý quý mão nhâm tý bính ngọ

Đại vận: giáp thìn/ ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi

Hác tiên sinh từng hỏi ta bát tự người này làm gì? Ta không trả lời được. Thực tế người này là 1 tên ăn mày. Đến vận bính ngọ đang hành nghề ăn xin. Bát tự có tài đến tài vận là lúc nghèo nhất. Nếu như bát tự này thay đổi trụ giờ, can chi không thấy tài tinh, dám chắc không phải là tên ăn mày. Mệnh này thân cực vượng, lệnh tháng mão mộc bị hình, bị hại không thể tiết thủy sanh hỏa, tài tinh là kỵ thần, thấy tài là hại, huống hồ tài tại môn hộ (trụ giờ là môn hộ), môn hộ chỉ thấy tài, nhất định là tên ăn mày.

Quý mão đinh tị đinh tị nhâm dần

Bát tự này tòng cường, sẽ không là tên ăn mày, mà sanh vào giờ thân dậu thì nhất định là tên ăn mày.

Cho nên, xem bát tự có một nguyên tắc, trong bát tự cái gì là kỵ thần hoặc bệnh thần, thần này vượng trong bát tự hoặc vượng xuất hiện tại đại vận, tức thần này đại biểu sẽ gặp việc không tốt. Nếu thần này tại bát tự, đại vận nhược hoặc bị khử mất, biểu thị sẽ đắc thần này, là thần này bị hao tổn mà có thu hoạch lớn. Nếu bệnh thần cùng kỵ thần tại bát tự đại vận không xuất hiện, có thể nói thần này đại biểu sự vật không cần theo đuổi mà tự nhiên sẵn có. Còn có đạo lý trái ngược: Nếu trong bát tự hỉ thần cùng dụng thần bị hư hoại hoặc phùng đại vận bị hư hoại, tức thần này đại biểu gặp sự việc hung. Nếu như thần đó đại biểu chồng hoặc vợ, không bị hư hoại, tức có thể chồng hoặc vợ vô sự mà luận cát. (chú thích cho rõ: Ông Nghiệp viết chỗ này hơi khó hiểu. Tôi viết lại cho rõ để mọi ngừoi dễ hiểu là: Ví dụ nếu trong mệnh tài quan là kỵ thần thì đến vận kỵ thần vượng ắt hung. Nhưng nếu kỵ thần tài quan trong mệnh bị chế, thì đến vận gặp kỵ thần lại cát, đắc tài, đắc quan).

Ví dụ. Khôn tạo

Giáp thân bính tý ất sửu kỷ mão

Đại vận: Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ

Mệnh này lấy thương quan bính làm dụng thần, kim thủy là kỵ thần. Chồng là kim. Phu cung sửu cũng là kỵ thần, chồng đối với cô ta không tốt. Đến vận canh ngọ, thương quan lâm vượng mà quan tinh hư thấu, thương quan cùng quan tương hội mà khắc, năm canh thìn phu tinh thái tuế xuất hiện là ứng kỳ. Chồng mắc bệnh tim qua đời. Có người nói kỵ thần kim bị khử đi là cát, vì sao hung? Thực tế cát hung chỉ là tương đối. Vận nhâm thân, chồng đánh cô ta rất nặng. Đến vận tân mùi, cô ta có ý định buôn bán kiếm tiền, chồng không hỗ trợ mà còn gây trở ngại việc buôn bán của cô ta. Vận canh ngọ chồng qua đời khiến nàng không có liên lụy, cuộc sống rất tốt.

Đồng thời ta phản đối lấy dụng thần làm tuyệt đối hóa. Bát tự cũng giống lục hào, xem về chồng thì lấy quan quỷ là dụng thần, quan quỷ bị khắc thì chồng mất mạng, lại chủ hung. Dụng thần chỉ quản hành vận tốt xấu, việc sống chết đã có cách xem khác. Hác tiên sinh xem mệnh cho tới bây giờ không nói đến dụng thần, có đạo lý khác.

(còn tiếp)

(Tác giả: Đoàn Kiến Nghiệp, biên dịch Phieudu)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mệnh lý trân bảo giảng nghĩa

Đoàn Kiến Nghiệp

Mục lục

• Kỳ 1. Bí truyền sanh hài tử

• Kỳ 2. Luận về địa chi lục xung

• Kỳ 3. Lục hợp tại bát tự

• Kỳ 4. Lấy lộc là tài

• Kỳ 5. Thương quan khứ quan cách

• Kỳ 6. Luận về “chủ, khách” trong bát tự

• Kỳ 7. Mệnh lý chân giả

• Kỳ 8. Dụng pháp về tương hại trong bát tự

• Kỳ 9. “Có” cùng “không có” trong bát tự

• Kỳ 10. Tam hình trong bát tự

• Kỳ 11. Luận về thập can hỉ kỵ

• Kỳ 12. Những nhầm lẫn trong tài liệu mệnh học

• Kỳ 13. Điều hậu chánh giải

• Kỳ 14. Ý hướng của thập thần

• Kỳ 15. Thương quan làm tài

• Kỳ 16. Ứng dụng phục ngâm

• Kỳ 17. Hiểu rõ về bịp bợm lừa đảo

• Kỳ 18. Dự đoán mệnh trong thực tiễn_phần 1

• Kỳ 19. Dự đoán mệnh trong thực tiễn_phần 2.

• Kỳ 20. Cách xem về tính dục

• Kỳ 21. Tường giải quan hệ bát tự, đại vận cùng lưu niên

• Kỳ 22. Phân biệt bát tự tòng cách như thế nào?

• Kỳ 23. Địa chi phá dụng pháp

• Kỳ 24. Tỉ kiếp khứ tài cách

• Kỳ 25. Dụng pháp đặc biệt cho “Tuất”

• Kỳ 26. Ý hướng can chi

• Kỳ 27. Cách xem mệnh làm quan.

• Kỳ 28. Giải thích mệnh cục Lương Khải Siêu

• Kỳ 29. Thập thần đa ý hướng

• Kỳ 30. Cách xem về tài mệnh

• Kỳ 31. Cách xem về tai họa lao ngục

• Kỳ 32. Ứng dụng hư thật can chi

• Kỳ 33. Chú trọng bát tự tiên thiên

• Kỳ 34. Mệnh Tích Thuyền Vương

• Kỳ 35. Vài ví dụ thực tế

• Kỳ 36. Bát tự dụng thần cùng mã xổ số

• Kỳ 37. Mệnh học lục đại yếu huyền

• Kỳ 38. Ba cách chế kỵ thần

• Kỳ 39. Ký sự mệnh lý

• Kỳ 40. Đoán hôn nhân tốt xấu như thế nào

• Kỳ 41. Bán lộc đào hoa (lộc bị hợp trói thì đào hoa)

• Kỳ 42. Quan tài môn

• Kỳ 43. Hoạn thê tư phu

• Kỳ 44. Hôn nhân mấy lần?

• Kỳ 45. Từ bát tự con cái xem cha mẹ

• Kỳ 46. “Thế, ứng” trong bát tự

• Kỳ 47. Chu Nguyên Chương

• Kỳ 48. Tầm quan trọng của thiên địa hợp

• Kỳ 49. Khứ ấn đắc quyền

• Kỳ 50. Xem “mất việc” cùng “nghỉ việc” trong mệnh lý như thế nào?

Kỳ 1. Bí truyền sanh hài tử

Càn tạo.

Mậu tuất kỷ mùi ất tị đinh hợi

Đại vận: Nhâm tuất. Lưu niên: Mậu thìn.

Năm này không thể sanh con do hư thai, đồng thời năm này cũng lại mang thai. Đinh hỏa (thực thần) là con gái, lại lâm cung tử tức. Năm đinh mão mang thai, sao con gái là đinh hỏa phùng hợp, thê tinh tuất thổ phùng hợp, chứng tỏ vợ mang thai, nhưng đinh hỏa hợp nhâm thủy khá yếu, đến năm mậu thìn mậu khắc nhâm, nhâm không thể hợp đinh, nên hư thai. Mà năm mậu thìn lại mang thai, nguyên nhân do thìn tuất xung, thê tinh tuất là mộ khố của đinh hỏa, phùng lưu niên khai mộ khố là mang thai.

Bản mệnh mậu tuất ở trên tại năm mậu thìn phá tài rất rõ ràng, nguyên nhân là hỉ thần của bát tự là thủy mộc, thổ là kỵ thần, lưu niên đại vận gặp thổ vượng, nhất định phá tài.

Người này gặp kiện tụng, nguyên nhân là 1 thìn xung 2 tuất, tuất là kỵ thần bên trong lại tàng thất sát chủ kiện tụng. Do thất sát không thấu lộ khắc thân, cho nên không phải là kiện tụng hình sự, mà đều là tranh chấp kiện tụng dân sự. Bởi do tuất là mộ khố là ẩn tàng, đến năm thìn dẫn động, không còn ẩn tàng nữa. Kiện tụng không liên quan đến anh ta mà là tài xế. Ấn là xe cộ, khắc ấn là tài xế. Đại vận nhâm tuất, chi tuất là tài xế. Đầu tiên lưu niên cùng đại vận phát sinh tác dụng, sau đó lại tác dụng đến bát tự. Cho nên người gây ra kiện tụng là tài xế. Ấn tinh nhập mộ biểu hiện giam xe.

Càn tạo

Ất dậu canh thìn đinh mùi quý mão

Mùi là nguyên thần của tài lâm thê vị, có thể xem là vợ, trong mùi tàng ất mộc có thể xem là vợ mang thai nhi, phùng không vong, ta đoán là: “Ngươi có 1 đứa con chưa sanh đã chết trong bụng mẹ”, quả đúng vậy.

Kỳ 2. Luận về địa chi lục xung

Địa chi lục xung hết sức phức tạp, xung trong bát tự, đại vận cùng bát tự xung, xung thái tuế đều không giống nhau. Cụ thể có 7 loại xung: Xung hung, xung vượng, xung động, xung khai, xung xuất, xung khử, xung phá.

Xung hung là gì?

Kỵ thần trong mệnh cục xung đại vận hoặc kỵ thần tại đại vận thông căn đắc vượng xung mệnh. Tuế vận xung hung thì sẽ phát sinh hung sự.

Như ví dụ trong Tích thiên tủy:

Bính dần giáp ngọ bính ngọ quý tị

Mệnh này tòng cường, mộc hỏa là dụng thần, đến vận kỷ hợi là kỵ thần quý thủy thông căn, phá gia nghiệp mất mạng. Nguyên văn giảng kích vượng liệt hỏa là không chính xác, nguyên nhân hỏa là hỉ thần, xung vượng hỉ thần là rất tốt, vậy sao mất mạng? Nguyên nhân chính là trong bát tự kỵ thần thủy xuất hiện tại đại vận xung mệnh cục nên hung.

Lại như Nhạc Phi:

Quý mùi ất mão giáp tý kỷ tị

Đại vận: Giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi

Đến vận tân hợi, năm tân dậu bị hại. Trước nay có nhiều giải thích nhưng đều không đúng (kể cả ta). Thầy Vương Hồ Ứng nhận định mệnh này tòng cường, lấy mộc hỏa là dụng thần, ta hỏi tòng cường cách đến năm tân dậu xung mão mộc hỉ thần thì càng tốt, cớ sao đại hung? Sau này nghiên cứu mới biết mệnh này nguyên nhân đại vận gặp tân (quan) là kỵ thần không được chế hóa, đến vận kỵ thần sợ nhất kỵ thần đắc căn, nên năm tân dậu là lúc đại hung, tức hung thần xuất hiện tại lưu niên. Nếu ông ta không gặp vận tân hợi mà gặp vận nhâm tý, phùng lưu niên tân dậu thì gọi là xung vượng, rất tốt.

Xung vượng là gì?

Thái tuế xung thần cực vượng trong bát tự, như vượng hỏa xung nhược thủy, kích động vượng thần. Xung vượng hỉ thần thì tốt, xung vượng kỵ thần thì hung. Đại vận xung thần cực vượng trong bát tự không phải là xung vượng, tốt hay xấu cần xem tình huống: Hung thần trong bát tự không bị chế hóa, lại đắc căn tại đại vận thì hung; hung thần trong bát tự bị chế hóa, hung thần xuất hiện tại đại vận, là lúc hung thần bị khử mất nên cát.

Ví dụ về xung vượng thần. Càn tạo

Đinh mùi bính ngọ mậu ngọ đinh tị

Bát tự tòng cường, hỉ gặp mộc hỏa thổ, không nên gặp kim thủy. Bát tự không có kỵ thần kim thủy, mệnh khá thuần. Đến vận quý mão, năm ất hợi_bính tý, gọi là xung vượng thần hỏa (là dụng thần), nên cát lành không hung. Tuy nói quý thủy là kỵ thần, nhưng phùng mậu hợp mất quý, không thể hung hiểm. Mệnh này cha mẹ song toàn, gia đình hoàn mỹ. Cho nên nói tỉ kiếp trùng trùng khắc cha, thật sai lầm vậy!

Xung động là gì?

Thái tuế xung vượng thần trong bát tự là động, xung vượng thần tại đại vận là động. Đại vận chỉ trạng thái tĩnh, một chữ bị xung mà phát động, ảnh hưởng đến mệnh cục hoặc phát sinh chuyện.

Xung khai là gì?

Chỉ có 2 trường hợp: Hợp phùng thái tuế xung là xung khai; mộ khố trong bát tự bị thái tuế xung là xung khai. Như sao phối ngẫu hoặc cung phối ngẫu phùng hợp, thường khi xung giải hợp là năm kết hôn. Dụng thần tàng trong mộ khố, thường khi bị xung là năm bắt đầu chuyển hướng.

Ví dụ. Càn tạo

Quý mão bính thìn kỷ sửu ất sửu

Đến vận quý sửu, lưu niên tân mùi; năm này bắt đầu buôn bán kiếm tiền, trước kia vẫn là kẻ nghèo hèn. Đến năm bính tý hợp mộ, ngưng buôn bán kinh doanh.

Xung xuất là gì?

Chỉ có 2 loại:

1. Lưu niên xung chi năm, xung chi giờ gọi là xung xuất, thông thưởng biểu hiện đi xa. Nguyên nhân năm là tổ tiên, biểu hiện rời xa tổ tiên. Giờ là môn hộ (gia đình), chứng tỏ xuất ngoại. Đương nhiên đây chỉ là 1 thông tin đi xa, không phải tất cả mọi người đều như vậy.

2. Dụng thần hoặc kỵ thần nhập mộ, phùng lưu niên xung dụng thần hoặc kỵ thần thì gọi là xung khai, thần bị xung khai sẽ ảnh hưởng đến mệnh cục hoặc phát sinh chuyện liên quan đến thần đó.

Ví dụ:

Bính tuất ất mùi tân sửu đinh dậu

Mệnh này năm 19 tuổi năm giáp thìn, vận đinh dậu đi xa làm việc, nguyên nhân thìn xung chi năm tuất, chủ ly hương, thìn dậu hợp chủ có việc làm.

Ví dụ:

Đinh mùi nhâm tý đinh tị tân hợi

Đến vận canh tuất, dụng thần tị hỏa nhập mộ tuất; năm quý hợi xung xuất tị hỏa, thi đậu cao trung, mà năm nhâm tuất thi rớt.

Xung khử là gì?

Bình thường thái tuế xung suy thần trong bát tự gọi là xung khử, xung khử chỉ là thần này rời khỏi mệnh chủ, mà không chết đi. Như vợ chồng ly dị, anh em bỏ nhà đi, cha mẹ ly dị.

Xung phá là gì?

Thái tuế xung thần cực suy trong bát tự gọi là xung phá, bị xung phá thì thần đó không còn sanh cơ, hoặc không có nguyên thần hoặc nguyên thần bị phá tan, hoặc phùng đại vận mà bát tự khắc hại, hoặc cô nhược không chỗ dựa. Thần nào bị xung phá thì thần đó gặp đại hung, có thể mất mạng.

Ví dụ. Khôn tạo

Ất tị bính tuất bính thân bính thân

Đến vận canh dần, phụ tinh thân kim bị xung phá, chủ mất mạng, nguyên nhân thân kim không có nguyên thần (táo thổ tuất không sanh kim) toàn cục khắc thân kim, phùng xung nhất định bị phá. Mùa xuân năm kỷ mão cha bị ung thư.

Tổng quát mà nói, trong mệnh phùng xung chỉ có 2 trường hợp hung là:

1. Xung hung.

2. Xung phá.

Những loại xung còn lại chỉ ứng nghiệm sự việc xảy ra, không hung.

Kỳ 3. Lục hợp tại bát tự

Địa chi lục hợp là loại hợp nhiều nhất trong bát tự, là hiện tượng kết hôn. Dụng pháp về lục hợp chủ yếu là hợp lưu và hợp trói, đặc biệt đối với hung thì có hợp khứ.

Trong mệnh ứng kỳ kết hôn là lúc có lục hợp, tức xu hướng hợp lưu, tức tại đại vận có phối ngẫu tinh vượng hoặc phùng xung-hình, phùng thái tuế hợp là năm sẽ kết hôn; hoặc phối ngẫu cung hợp lưu niên cũng biểu hiện kết hôn. Đặc biệt tình huống thái tuế hợp phối ngẫu tinh trong mệnh, đều là xu hướng hợp lưu.

Nguyên lý cơ bản của hợp trói (bị buộc chặt không còn tác dụng) là: hợp trói hỉ thần thì hung, hợp trói kỵ thần thì cát. Đồng thời cần phối hợp xem khách chủ của bát tự. Tức khách hợp trói kỵ thần thì cát; chủ hợp trói kỵ thần thì hung; khách hợp trói hỉ thần không cát, chủ hợp trói hỉ thần thì cát. Đây là nguyên tắc căn bản.

Ví dụ. Càn tạo

Đinh mùi nhâm tý đinh tị tân hợi

Bát tự lấy mộc hỏa làm dụng thần, mệnh này đến vận kỷ dậu, năm đinh sửu phát tài. Ngược lại tại năm mậu dần, kỷ mão phá tài, có người gặp tình huống này giải thích không thông sẽ tin rằng mệnh này tòng tài, thực tế không phải vậy!

Năm đinh sửu: kỵ thần sửu, hỉ thần đinh, đinh nhược sửu vượng, sửu khởi tác dụng mạnh, vốn tị dậu sửu tam hợp kim cục, là kỵ thần hợp thành kỵ thần cục đại hung. Tuy nhiên phùng tý sửu hợp, lục hợp có thể hóa giải tam hợp, bởi vì lục hợp là kết thân (kết hôn), tam hợp là kết đảng, theo lẽ thường tình, một người đi xa trở về sẽ gặp thân nhân gia đình trước, mà sẽ không gặp tổ chức hội đảng trước. Tý sửu hợp, tý là khách, là kỵ thần, 2 kỵ thần tương hợp là kỵ thần hợp trói, không khắc hại dụng thần, cho nên đại cát.

Năm mậu dần, vốn dần là hỉ thần sanh hỏa, phùng dần hợi tương hợp, hỉ thần bị hợp trói, cho nên không cát.

Năm kỷ mão vì sao không cát, hãy tự xem xét.

Mệnh này tại năm canh ngọ là năm phân công tốt nghiệp, nguyên nhân ngọ là hỉ thần, ngọ mùi hợp trói, hỉ thần hợp khách (mùi là khách) nên không tốt.

Năm đinh mùi tỉ kiên là đồng bối, đương nhiên đinh mùi trong bát tự là hỉ dụng thần, nên chị anh ta thăng quan đối với bản thân anh ta cũng là chuyện tốt.

Ví dụ. Càn tạo

Giáp dần quý dậu đinh sửu canh tý

Mệnh này tòng tài cách, thủy là kỵ thần, thổ kim là dụng thần. Đến vận bính tý, năm đinh sửu, sửu là hỉ thần, vốn đại cát, nhưng phùng tý sửu hợp trói. Năm này kiếm được rất nhiều tiền từ cổ phần góp vốn. Nhưng nguyên do bạn bè không đủ tiền nên không thể trả đúng hạn, chỉ được một ít tiền. Sở dĩ còn có thể được tiền, nguyên nhân trong mệnh có sửu là dụng thần, tại lưu niên lại xuất hiện nên xảy ra.

Hợp hung là một loại khác. Như trong mệnh cục thiên tài (đại biểu cha) quá nhược, lại đến đại vận nào đó mà thiên tài lâm tử địa, lại gặp lưu niên hợp thì có thể là năm cha mất.

Ví dụ. Càn tạo

Mậu tý tân dậu nhâm tuất nhâm tý

Đại vận: Nhâm tuất/ quý hợi/ giáp tý

Mệnh này tân dậu chánh ấn là mẹ, tuất thổ không sanh kim lại toàn cục tiết khí kim, chỉ mậu thổ có thể sanh kim, đến đại vận giáp tý, giáp khắc mất mậu thổ, tân kim lâm tử địa, mẹ mất tại vận này. Xảy ra vào năm nào? Năm bính thìn hợp tân dậu (mẫu tinh) là hợp khứ, mất vào năm này.

Kỳ 4. Lấy lộc là tài

Lộc trong mệnh lý có nghĩa chính là địa vị. Theo nghĩa từ thì lộc là bổng lộc, ăn uống, hưởng thụ, có thể giải thích là tài phú. Trong “quan lộc cách” lấy lộc là quan, đó là lộc đã thành cách, lộc chưa thành cách ý nghĩa chủ yếu là tài phú.

Như bát tự: Tân hợi tân sửu canh thân giáp thân

Có thực thần phá hủy quan lộc cách. Nên xem lộc là tài. Đến vận kỷ hợi, năm bính tý phá tài. Nguyên nhân do tiết lộc thần.

Lại ví dụ. Đinh mùi bính ngọ canh thân đinh sửu

Mệnh này bát tự không có tài, nhưng là người rất tài giỏi, làm nghề lái xe kiếm tiền, thân kim là chuyên chở là xe. Vận quý mão, năm mậu dần, tài sanh sát xung khứ thân kim (lộc), lái xe đụng chết người phải bồi thường đến 6 vạn. Hác tiên sinh đoán: “Năm nay ngươi không phải bồi thường tức có người nữ bồi thường giúp, người nữ đó là vợ ngươi”. Đương nhiên vợ người này rất giàu, cuối cùng không có chuyện gì. Sanh cho anh ra 2 đứa con vào năm dần. Năm giáp tuất vợ con mất. Sửu chính là kim khố có thể dưỡng kim, phùng xung không phá, thê cung gặp hung.

Ví dụ. Khôn tạo

Đinh mùi kỷ dậu tân sửu tân mão

Mệnh này rất nhiều người lấy tài làm dụng thần, mão mộc cực suy, không có nguyên thần sanh trợ, về lý không thể làm dụng thần. Lấy lộc làm dụng thần, tài sát là kỵ thần. Vận quý sửu, năm canh thìn, cùng với người khác hợp tác đầu tư sản xuất dụng cụ chữa bệnh, kiếm rất nhiều tiền. Sửu thổ sanh kim, thìn thổ sanh kim, canh kim cũng không phải là kỵ thần lắm, là hợp tác với nhiều người đa phần về tiền bạc mà thôi.

Lộc thần sợ nhất gặp kiếp tài.

Ví dụ. Khôn tạo

Mậu ngọ bính thìn kỷ mùi kỷ tị

Kỷ lộc tại ngọ, không tại mùi, ngọ lộc kề sát kiếp tài, cũng biết sản nghiệp tổ tiên chỉ phân cho anh em, cô ta thì không được. Nguyên nhân ngọ mùi hợp, có thể chồng cô ta được cha mẹ cho tài sản. Mệnh này nếu trụ giờ là đinh hoặc ngọ hỏa thì rất quý. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tỉ kiên kỷ thổ. Vận giáp dần, giáp hợp kỷ tỉ kiên không cát. Dần mộc sanh hỏa thì cát. Năm canh thìn, thìn là kiếp tài nên hung, tự hình thìn thìn khai thủy khố, bị kiếp tài phá tài, nhưng canh giáp tương xung giải giáp kỷ hợp, cuối cùng được phá án thu hồi một phần tài sản.

Lại ví dụ. Càn tạo

Quý mão mậu ngọ kỷ dậu giáp tuất

Đại vận: Đinh tị/ bính thìn/ ất mão

Mệnh này khó xem nhất, đến đại vận ất mão anh ta bắt đầu phát tài, đến nay thu hơn mấy trăm vạn. Có người giải thích quý thủy tài tinh là dụng thần, bị mậu hợp, đến vận mộc khử đi mậu thổ cứu tài. Tài cực suy bị hợp mất, làm sao có thể cứu nổi? Sau này có người cho rằng tòng cường cách, nhưng tòng cường thì hỉ ấn, khi còn bé vận đinh tị cả nhà đều cơm áo không đủ. Ta cho rằng mệnh này thuộc lộc cách. Thực thần dậu là bệnh thần, nên khử đi. Kiếp tài là kỵ thần, cho nên anh ta từng bị người anh họ lừa gạt 2 lần. Năm canh thìn anh ta cho vay 30 vạn, bảo đảm sẽ không thu hồi được. Anh ta đổi tên công ty, tuyên bố đóng cửa công ty trước kia, nhưng có thể không thu hồi được khoản tiền.

Kỳ 5. Thương quan khứ quan cách

Ví dụ. Đại tham quan Hòa Thân.

Canh ngọ ất dậu canh tý nhâm ngọ

Đại vận: bính tuất/ đinh hợi/ mậu tý/ kỷ sửu/ canh dần

Mệnh này thương quan kiến quan, tài tinh cực nhược lại bị hợp, vì sao lại làm quan chức cực cao, lại tham đắc tài nhiều nhất? Mệnh này kim thủy thương quan, chứng tỏ thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, có quan tinh, tài tinh hỗn cục là bệnh thần, phùng thương quan khứ quan, tỉ kiếp khử tài. Gọi là khử kỵ thần thì đắc kỵ thần, là hỉ, cho nên có thể được làm quan lại đắc tài. Đến vận hợi tý sửu phương bắc thủy địa, thương quan khử quan, thăng làm trung đường. Đến vận canh dần, kỵ thần ngọ hỏa phùng trường sanh, kỵ thần tài lâm vượng. Mùa xuân năm kỷ mùi bị xử tử.

Kết cấu mệnh cục loại này nếu không thấy tài thì sẽ là quan thanh liêm, nếu không thấy quan tinh, sẽ có tài khí mà không làm quan, nếu tài thấu rõ ràng không hợp, lòng tham không đáy mà lại phung phí vô độ, nếu quan tinh cùng thương quan không kề sát, thì chức quan sẽ không lớn.

Ví dụ. Càn tạo

Ất tị canh thìn tân mão nhâm thìn

Đại vận: kỷ mão/ mậu dần/ đinh sửu/ bính tý/ ất hợi

Mệnh này trong “Bặc văn mệnh học”, nguyên văn nói lấy thủy làm dụng thần, không nói vì sao? Thật ra mệnh này tỉ kiên nhược, nhâm thủy không phải là bát tự tú khí, không thành cách thương quan tiết tú, thành cách thương quan khứ quan. Đương nhiên mệnh này kết cấu thương quan cùng quan không kề sát, cho nên quan chức không lớn. Đến đại vận bính tý, quan tinh hư nhược thấu lộ cùng thương quan gặp nhau, thương quan khử quan mà làm quan. Liền thăng chức quan. Có thể đoán nhâm ngọ lại thăng 1 bậc, năm nhâm ngọ thương quan kiến quan thiên khắc địa xung, theo lý luận của Thiệu Vỹ Hoa ắt đại hung, nhưng Hác tiên sinh đoán năm nhâm ngọ sẽ thăng chức. Đến vận ất hợi, năm đinh hợi thăng chức đứng đầu 1 sở. Bước đầu tiên anh ta thăng chức phó là vào năm ất hợi. Không hiểu mệnh lý, nói xằng bậy không biết sẽ hại bao nhiêu người.

Lại ví dụ. Càn tạo

Giáp ngọ nhâm thân canh tý mậu dần

Đại vận: quý dậu/ giáp tuất/ ất hợi/ bính tý/ đinh sửu

Ta đoán mệnh này năm quý hợi thăng chức; năm nhâm thân, quý dậu thăng chức, kết quả chính xác! Đây là mệnh cục trưởng cục công thương, nghe nói là đại tham quan. Năm mậu dần, vợ bị nhọt ở não phải giải phẫu, đến năm kỷ mão bản thân anh ta bị liệt phải điều trị ở bệnh viện. Nguyên nhân rất đơn giản là, tham đắc tài quá nhiều. Mệnh này vào vận mậu dần sẽ bị xét xử, hoặc mắc bệnh mà chết.

Kỳ 6. Luận về “chủ, khách” trong bát tự.

Chủ khách là điểm quan trọng nhất trong mệnh lý học.

– Đầu tiên, lấy nhật can là chủ, can chi khác là khách. Lại lấy trụ ngày là chủ, các trụ khác là khách. Lại lấy ngày giờ là chủ, năm tháng là khách. Kề sát nhật chủ là chủ, cách xa nhật chủ là khách. Lại lấy mệnh cục là chủ, lưu niên đại vận là khách. Cuối cùng đại vận là chủ, thái tuế là khách.

– Kế đến, xem lục thần. Lộc ấn tỉ kiên là chủ, các thần khác là khách; thực thần, tài tinh là chủ, sát nhận kiếp tài là khách.

– Cuối cùng dụng thần hỉ thần là chủ; kỵ thần cừu thần là khách.

Như vậy, cần phải biến thông quan hệ phức tạp chủ khách, không thể cứng nhắc. Tầng lớp chủ khách là có tính tương đối. Đối với cuộc sống chúng ta, ta là chủ, thân nhân của ta là khách. Cha mẹ ta đối với ta là người khác. Lại theo quan hệ thân tộc, thì quan hệ càng gần ta là chủ, quan hệ càng xa ta là khách. Như vậy trong bát tự, có thể phân biệt phát sinh sự kiện cát hoặc hung đối với bản thân, hay đối với thân nhân. Đồng thời cũng có thể phân biệt tính chất cát hung, mức độ nghiêm trọng ra sao. Vì sao thọ tinh (sao biểu thị thọ, yểu) là nhật chủ, lộc, ấn, thực thần cùng tài tinh, bởi vì chúng là “chủ”. Chỉ có “khách” tác dụng cùng ảnh hưởng đến “chủ”, mà không có chiều ngược lại

Ví dụ. Càn tạo

Giáp thìn kỷ tị mậu dần canh thân

Đến vận quý dậu, năm đinh sửu sẽ có chuyện gì?

Một người trả lời ngay năm này ấn tinh tị hỏa bị hợp, mẹ qua đời. Người khác nói bản thân mắc bệnh về mắt hoặc tim có vấn đề. Thực tế người thứ nhất sai lầm, người thứ hai tương đối chính xác, năm này người này bị mù mắt. Nguyên nhân là tị hỏa là lộc của nhật chủ, nguyên thần dần mộc bị khắc, dần mộc tại trụ ngày, lộc cùng trụ ngày đều là chủ, cho nên là việc xảy ra chính bản thân mình. Nếu dần mộc tại chi năm, có thể đoán là mẹ bị mất mạng.

– Cuối cùng, thái tuế từ bên ngoài đến là khách, tác dụng bát tự đại vận “Thái tuế” hoặc “Chinh thái tuế” thiếu chính xác. Nhưng thái tuế phản khách làm chủ (tức can, chi thái tuế kiến lộc), tức có thể xác định 1 loại ứng kỳ của bát tự, tức năm này chủ yếu phát sinh sự việc cát hoặc hung.

Ví dụ. Khôn tạo

Đinh dậu giáp thìn mậu ngọ giáp tý

Đại vận: Ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi/ mậu thân

Bát tự thân nhược dụng hỏa, tý ngọ xung  hỏa bị thương khắc. Phu cung bị xung, hôn nhân ban đầu không thuận lợi. Đến vận mậu thân, thân tý thìn hợp vượng thủy cục xung ngọ, có thể đoán vận này ly hôn. Thời điểm ly hôn có thể xảy ra vào năm tý hoặc năm thìn. Bình thường không xảy ra vào năm thân, nguyên nhân thân không hiện trong bát tự mệnh cục. Xem kỹ phu tinh, năm bính tý cùng giáp không phát sinh tác dụng nặng, mà năm canh thìn, canh giáp tương xung, canh lại chính là kỵ thần; thân kim tại thái tuế thấu can (tức canh tàng trong thân thấu can tại năm canh thìn), đây là thái tuế phản khách làm chủ. Canh khử đi giáp mộc, nên năm này ly hôn.

Ví dụ. Càn tạo

Canh tý canh thìn canh ngọ ất dậu

Mệnh này tỉ kiên trùng trùng, thiên tài là cha, nhưng mệnh cục không có thiên tài nên không khắc cha. Đến vận giáp thân, thiên tài hư nhược thấu xuất gặp khắc, có thể đoán cha mất. Năm mậu dần thái tuế thông lộc, phản khách làm chủ, bị thân kim bị xung phá, năm này cha mất. Giả sử không gặp vận giáp thân, đổi lại là vận mậu thân hoặc canh thân, thì năm mậu dần không dám đoán là cha mất, nguyên nhân thái tuế là khách, không có giáp xuất hiện, không đủ điều kiện phản khách làm chủ.

Kỳ 7. Mệnh lý chân giả

Thông thường người học mệnh lý hơn 10 năm, thậm chí vài chục năm, nhưng có thể càng học càng đoán hồ hồ. Nguyên nhân căn bản là người học không nhìn thấy được mệnh lý chân giả. Nguyên nhân nhiều thầy giảng không đồng nhất, chẳng biết ai đúng ai sai.

Ví dụ. Càn tạo, tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

Bính tuất bính thân ất sửu mậu dần

Đại vận: Đinh dậu/ mậu tuất/ kỷ hợi/ canh tý/ tân sửu/ nhâm dần/ quý mão

Vận tân sửu, năm nhâm thân đắc cử tổng thống, năm bính tý lại tái đắc cử. Bát tự này dụng thần là gì?

Nếu nói dụng thần là bính hỏa, tại sao tại đại vận kim thủy vượng lại cát? Nếu nói dụng thần là kim thủy, bát tự không có thủy, làm sao dụng thủy; dụng kim cũng không trọn vẹn. Trên thực tế, mệnh này dụng thần chính là bính hỏa, thành thương quan khứ quan cách, nên đến vận quan có thể làm quan, đây là đại vận ứng kỳ. Ta ví dụ cho dễ hiểu, chỉ khi có tội phạm xuất hiện thì cảnh sát mới có ích lợi vì bắt tội phạm. Nếu không có tội phạm, thì cảnh sát thành vô dụng dư thừa. Tại vận nhâm dần không thấy quan sát, thương quan thành vô dụng, nên không làm quan nữa.

1. Bình thường người dụng thần là thương quan thì lật đổ người khác để mình nắm quyền.

2. Thương quan thấu can thì tính cách cũng rất đường hoàng. Thương quan cũng biểu tượng cho trưng cầu dân ý cùng tự do, nếu thương quan thấu rõ ràng chế quan cách là được dân bầu lên làm lãnh đạo nhân dân.

Rất nhiều sách viết, phùng thiên khắc địa xung, tuế vận cũng thiên khắc địa xung, chinh thái tuế, thương quan kiến quan, tam hình đều là năm hung họa. Chỗ này là những người không hiểu mệnh lý dụng tâm hù dọa người. Đa số không nghiệm. Mệnh lý căn bản là ngũ hành sanh khắc cùng hình xung hóa hợp, mà không phân biệt thần sát. Cho nên ta chủ trương đệ tử cần chăm chỉ nghiên cứu đọc Tích thiên tủy, tận lực nghiên cứu tư liệu mệnh học.

Kỳ 8. Dụng pháp về tương hại trong bát tự

Nhớ kỹ Hác tiên sanh giảng cho ta, trong bát tự: Hại có khi còn nguy hiểm hơn xung. Tý mùi tương hại, mão thìn tương hại, dần tị tương hại, sửu ngọ tương hại, thân hợi tương hại, dậu tuất tương hại. Nếu vừa tương khắc lại tương hại thì nguy hiểm nhất.

Ví dụ. Càn tạo

Canh tý canh thìn canh thìn mậu dần

Đến vận quý mùi, năm đinh mão, mão hại thìn (ấn tinh), mẹ mất. Vì sao phát sinh tại vận quý mùi, do tý mùi tương hại, hại nên mẹ gặp sự cố. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là vận “Hoạn mẫu” (vận mẹ bị tai họa).

Lại ví dụ. Càn tạo

Nhâm dần mậu thân ất dậu mậu dần

Đại vận: kỷ dậu/ canh tuất/ tân hợi

Xem hôn nhân của mệnh này, mậu thổ thê tinh tại can tháng lại đến vận tuất thổ tài vận, nên luận kết hôn sớm. Thực tế người này ở vận tuất vẫn không tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn. Nguyên nhân là dậu tuất tương hại, cho nên thê cung bị hại. Năm mậu thìn, thìn tuất tương xung, thìn dậu hợp giải dậu tuất tương hại, gặp được đối tượng. Đến vận tân hợi, năm kỷ tị kết hôn.

Ta có đồng nghiệp cha cô ta đột nhiên qua đời, trước đây thầy Vương Hổ Ứng đã nhắc nhở cô ta phải chú ý đến bệnh tim của cha vào sau lập thu, Không ngoài tiên liệu, sau lập thu cha cô ta bị bệnh tim không biết mà mất, bát tự như sau, Khôn tạo:

Mậu thân tân dậu đinh mùi quý mão

Đại vận: Canh thân/ kỷ mùi/ mậu ngọ/ đinh tị

Đến vận mậu ngọ, năm canh thìn, tháng thân, ngày dậu, cha qua đời.

Một người cho rằng: Mệnh này dậu kim tài là cha, vận mậu ngọ hỏa khắc kim, cha bị khắc nên mất mạng. Lập tức có người đưa ra ý kiến trái ngược, nói là bát tự tài rất vượng, vận mậu ngọ hỏa sanh mậu thổ, lại sanh kim, kim khá vượng, năm canh thìn lại trợ kim, cha quá vượng mà mất mạng. Ta nói: Thời niên thiếu cô ta gặp vận canh thân, canh kim vượng, vì sao cha chưa chết vẫn còn sống? tất cả lý giải đều không chính xác. Chỉ có tìm được chánh lý, mới có thể giải thích xác đáng.

Ta nói: Quan sát tại trụ năm trụ tháng, tài tinh tại trụ giờ hư thấu cùng tài tinh tại trụ năm trụ tháng, quan sát tại trụ giờ hư thấu đều là kết cấu bát tự trung niên sẽ bị tang cha (tức trong khoảng từ 30-40 tuổi). Mệnh này, tài là cha là theo cách xem thông thường, do thấu sát cho nên lấy sát làm cha, sát tọa ấn, ấn tinh mão mộc cũng là cha không phải mẹ, “quý mão” một trụ coi như là cha. Nguyên nhân sát tại trụ giờ, cho nên sẽ không có tang cha sớm. Vận mậu ngọ hợp mất quý thủy không thể sanh mão mộc, mão mộc phùng ngọ là lâm tử địa, cho nên vận này cha mất. Năm canh thìn tương hại mão mộc, tháng thân mộc lâm tuyệt địa, phùng ngày dậu xung phá mà mất mạng. Có thể thấy được tương hại đáng sợ đến mức nào.

Kỳ 9. “Có” cùng “không có” trong bát tự

Ta cho rằng học mệnh lý quan trọng nhất là nhận thức đúng về mệnh lý. Từ kỳ thứ 1 đến thứ 8 cũng không có dạy nhiều về dụng pháp, mà là dạy về mệnh lý cùng lý luận nhận thức. Kỳ này cũng như vậy. Ta trước tiên học mệnh thì có 1 loại sai lầm về nhận thức, hay bát tự khuyết kim thì cho rằng phải bổ kim, bát tự nhiều kim thì phải tiết kim hoặc khắc kim. Tất cả đều là nhận thức sai lầm. Đọc “Tích Thiên Tủy” cùng “Mệnh lý chỉ yếu” đều có thể hiểu được mệnh lý chánh lý.

Ví dụ. Càn tạo

Nhâm tý quý mão nhâm tý bính ngọ

Đại vận: giáp thìn/ ất tị/ bính ngọ/ đinh mùi

Hác tiên sinh từng hỏi ta bát tự người này làm gì? Ta không trả lời được. Thực tế người này là 1 tên ăn mày. Đến vận bính ngọ đang hành nghề ăn xin. Bát tự có tài đến tài vận là lúc nghèo nhất. Nếu như bát tự này thay đổi trụ giờ, can chi không thấy tài tinh, dám chắc không phải là tên ăn mày. Mệnh này thân cực vượng, lệnh tháng mão mộc bị hình, bị hại không thể tiết thủy sanh hỏa, tài tinh là kỵ thần, thấy tài là hại, huống hồ tài tại môn hộ (trụ giờ là môn hộ), môn hộ chỉ thấy tài, nhất định là tên ăn mày.

Quý mão đinh tị đinh tị nhâm dần

Bát tự này tòng cường, sẽ không là tên ăn mày, mà sanh vào giờ thân dậu thì nhất định là tên ăn mày.

Cho nên, xem bát tự có một nguyên tắc, trong bát tự cái gì là kỵ thần hoặc bệnh thần, thần này vượng trong bát tự hoặc vượng xuất hiện tại đại vận, tức thần này đại biểu sẽ gặp việc không tốt. Nếu thần này tại bát tự, đại vận nhược hoặc bị khử mất, biểu thị sẽ đắc thần này, là thần này bị hao tổn mà có thu hoạch lớn. Nếu bệnh thần cùng kỵ thần tại bát tự đại vận không xuất hiện, có thể nói thần này đại biểu sự vật không cần theo đuổi mà tự nhiên sẵn có. Còn có đạo lý trái ngược: Nếu trong bát tự hỉ thần cùng dụng thần bị hư hoại hoặc phùng đại vận bị hư hoại, tức thần này đại biểu gặp sự việc hung. Nếu như thần đó đại biểu chồng hoặc vợ, không bị hư hoại, tức có thể chồng hoặc vợ vô sự mà luận cát. (chú thích cho rõ: Ông Nghiệp viết chỗ này hơi khó hiểu. Tôi viết lại cho rõ để mọi ngừoi dễ hiểu là: Ví dụ nếu trong mệnh tài quan là kỵ thần thì đến vận kỵ thần vượng ắt hung. Nhưng nếu kỵ thần tài quan trong mệnh bị chế, thì đến vận gặp kỵ thần lại cát, đắc tài, đắc quan).

Ví dụ. Khôn tạo

Giáp thân bính tý ất sửu kỷ mão

Đại vận: Ất hợi/ giáp tuất/ quý dậu/ nhâm thân/ tân mùi/ canh ngọ

Mệnh này lấy thương quan bính làm dụng thần, kim thủy là kỵ thần. Chồng là kim. Phu cung sửu cũng là kỵ thần, chồng đối với cô ta không tốt. Đến vận canh ngọ, thương quan lâm vượng mà quan tinh hư thấu, thương quan cùng quan tương hội mà khắc, năm canh thìn phu tinh thái tuế xuất hiện là ứng kỳ. Chồng mắc bệnh tim qua đời. Có người nói kỵ thần kim bị khử đi là cát, vì sao hung? Thực tế cát hung chỉ là tương đối. Vận nhâm thân, chồng đánh cô ta rất nặng. Đến vận tân mùi, cô ta có ý định buôn bán kiếm tiền, chồng không hỗ trợ mà còn gây trở ngại việc buôn bán của cô ta. Vận canh ngọ chồng qua đời khiến nàng không có liên lụy, cuộc sống rất tốt.

Đồng thời ta phản đối lấy dụng thần làm tuyệt đối hóa. Bát tự cũng giống lục hào, xem về chồng thì lấy quan quỷ là dụng thần, quan quỷ bị khắc thì chồng mất mạng, lại chủ hung. Dụng thần chỉ quản hành vận tốt xấu, việc sống chết đã có cách xem khác. Hác tiên sinh xem mệnh cho tới bây giờ không nói đến dụng thần, có đạo lý khác.

(còn tiếp)

(Tác giả: Đoàn Kiến Nghiệp, biên dịch Phieudu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button