Tử vi

Mệnh tọa Khố xung điền

【飞星漫谈 二十二】「飞星格局」库忌冲库 冲破财库之门 财源滚滚而来二十二【命坐库冲田】流年过此年后大发

忌冲为凶,例如忌冲子田线更是灾害连连。可是,飞星中却有一个持别的格局,令到忌冲反而成为暴发的契机。

辰戌丑未四宫为「四库之地」。如果行限至四库之地,大限田宅宫宫干又化忌入本命

Bạn đang xem: Mệnh tọa Khố xung điền

之子女宫冲本命之田宅宫,流年经过这个被冲之宫后便会大发。

以下命例公历 1986 年 2 月 3 日 10 时 30 分生,男命。42-51 岁大限田宅宫入未宫四

库之地,宫干癸化本命子女宫贪狼忌冲对宫田宅。所以过了忌冲之宫,也就是亥宫, 2031 年 46 岁后就会大发。

[Phi tinh mạn đàm 22] -“Phi tinh cách cục” – Khố kị xung khố, xung phá cửa kho tiền, tài nguyên cuồn cuộn mà đến

22. [Mệnh tọa Khố xung điền] – Lưu niên đến đây, năm sau đại phát

Kỵ xung là hung, ví dụ như kỵ xung tuyến Tử Điền càng là tai hoạ liên tục. Thế nhưng, trong phi tinh đã có một cách cục đặc biệt, khiến kỵ xung ngược trở lại mà trở thành thời cơ bạo phát.

Bốn cung: Thìn Tuất Sửu Mùi là “Tứ khố chi địa”. Nếu như hành hạn đến nơi Tứ Khố, can cung Điền trạch đại vận lại phi hóa kỵ nhập bản mệnh cung Tử nữ xung bản mệnh cung Điền trạch, lưu niên trải qua cung bị xung này sau liền sẽ đại phát.

Ví dụ: Nam mệnh, sinh 10h30 ngày 3/2/1986 Dương lịch. Đại vận 42- 51 tuổi, cung Điền trạch đại vận nhập cung Mùi – Tứ Khố vị, can cung Quý hóa bản mệnh cung Tử nữ Tham Lang kị xung đối cung Điền trạch. Cho nên, qua cung bị kỵ xung cũng chính là Hợi cung, sau năm 2031, 46 tuổi sẽ đại phát.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mệnh tọa Khố xung điền

【飞星漫谈 二十二】「飞星格局」库忌冲库 冲破财库之门 财源滚滚而来二十二【命坐库冲田】流年过此年后大发

忌冲为凶,例如忌冲子田线更是灾害连连。可是,飞星中却有一个持别的格局,令到忌冲反而成为暴发的契机。

辰戌丑未四宫为「四库之地」。如果行限至四库之地,大限田宅宫宫干又化忌入本命

之子女宫冲本命之田宅宫,流年经过这个被冲之宫后便会大发。

以下命例公历 1986 年 2 月 3 日 10 时 30 分生,男命。42-51 岁大限田宅宫入未宫四

库之地,宫干癸化本命子女宫贪狼忌冲对宫田宅。所以过了忌冲之宫,也就是亥宫, 2031 年 46 岁后就会大发。

[Phi tinh mạn đàm 22] -“Phi tinh cách cục” – Khố kị xung khố, xung phá cửa kho tiền, tài nguyên cuồn cuộn mà đến

22. [Mệnh tọa Khố xung điền] – Lưu niên đến đây, năm sau đại phát

Kỵ xung là hung, ví dụ như kỵ xung tuyến Tử Điền càng là tai hoạ liên tục. Thế nhưng, trong phi tinh đã có một cách cục đặc biệt, khiến kỵ xung ngược trở lại mà trở thành thời cơ bạo phát.

Bốn cung: Thìn Tuất Sửu Mùi là “Tứ khố chi địa”. Nếu như hành hạn đến nơi Tứ Khố, can cung Điền trạch đại vận lại phi hóa kỵ nhập bản mệnh cung Tử nữ xung bản mệnh cung Điền trạch, lưu niên trải qua cung bị xung này sau liền sẽ đại phát.

Ví dụ: Nam mệnh, sinh 10h30 ngày 3/2/1986 Dương lịch. Đại vận 42- 51 tuổi, cung Điền trạch đại vận nhập cung Mùi – Tứ Khố vị, can cung Quý hóa bản mệnh cung Tử nữ Tham Lang kị xung đối cung Điền trạch. Cho nên, qua cung bị kỵ xung cũng chính là Hợi cung, sau năm 2031, 46 tuổi sẽ đại phát.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button