Tử vi

Mở Đầu

Tử Vi Đại Toàn do AnKhoa biên soạn. Tài liệu được biên soạn cùng với sự trợ giúp về dịch thuật của thành viên KiBa (lyso.vn) và cuốn Đẩu số cung vị của Trần Bỉnh Húc do PhucLoc đưa lên tuvilyso.org. Trong tài liệu có sử dụng phần dịch về cung quan lộc của thành viên VDTT. Tài liệu được public tại trang web Lý số doanh nhân.

Mục Lục

I. Chính Tinh

Bạn đang xem: Mở Đầu

 1. Tử Vi
 2. Thiên Cơ
 3. Thái Dương
 4. Vũ Khúc
 5. Thiên Đồng
 6. Liêm Trinh
 7. Thiên Phủ
 8. Thái Âm
 9. Tham Lang
 10. Cự Môn
 11. Thiên Tướng
 12. Thiên Lương
 13. Thất Sát
 14. Phá Quân
 15. Vô Chính Diệu

II. Phụ Tinh

 1. Hóa Lộc
 2. Hóa Quyền
 3. Hóa Khoa
 4. Hóa Kỵ
 5. Văn Xương – Văn Khúc
 6. Thiên Khôi – Thiên Việt
 7. Tả Phụ – Hữu Bật
 8. Kình Dương – Đà La
 9. Hỏa Tinh – Linh Tinh
 10. Địa Không – Địa Kiếp
 11. Lộc Tồn
 12. Thiên Mã
 13. Thiên Hình
 14. Thiên Diêu

III. Cung Vị

 1. Cung Thiên Di
 2. Cung Phụ Mẫu
 3. Cung Huynh Đệ
 4. Cung Phúc Đức
 5. Cung Phu Thê
 6. Cung Điền Trạch
 7. Cung Tử Tức
 8. Cung Quan Lộc
 9. Cung Tài Bạch
 10. Cung Nô Bộc
 11. Cung Tật Ách

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mở Đầu

Tử Vi Đại Toàn do AnKhoa biên soạn. Tài liệu được biên soạn cùng với sự trợ giúp về dịch thuật của thành viên KiBa (lyso.vn) và cuốn Đẩu số cung vị của Trần Bỉnh Húc do PhucLoc đưa lên tuvilyso.org. Trong tài liệu có sử dụng phần dịch về cung quan lộc của thành viên VDTT. Tài liệu được public tại trang web Lý số doanh nhân.

Mục Lục

I. Chính Tinh

 1. Tử Vi
 2. Thiên Cơ
 3. Thái Dương
 4. Vũ Khúc
 5. Thiên Đồng
 6. Liêm Trinh
 7. Thiên Phủ
 8. Thái Âm
 9. Tham Lang
 10. Cự Môn
 11. Thiên Tướng
 12. Thiên Lương
 13. Thất Sát
 14. Phá Quân
 15. Vô Chính Diệu

II. Phụ Tinh

 1. Hóa Lộc
 2. Hóa Quyền
 3. Hóa Khoa
 4. Hóa Kỵ
 5. Văn Xương – Văn Khúc
 6. Thiên Khôi – Thiên Việt
 7. Tả Phụ – Hữu Bật
 8. Kình Dương – Đà La
 9. Hỏa Tinh – Linh Tinh
 10. Địa Không – Địa Kiếp
 11. Lộc Tồn
 12. Thiên Mã
 13. Thiên Hình
 14. Thiên Diêu

III. Cung Vị

 1. Cung Thiên Di
 2. Cung Phụ Mẫu
 3. Cung Huynh Đệ
 4. Cung Phúc Đức
 5. Cung Phu Thê
 6. Cung Điền Trạch
 7. Cung Tử Tức
 8. Cung Quan Lộc
 9. Cung Tài Bạch
 10. Cung Nô Bộc
 11. Cung Tật Ách

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button