Tử vi

Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên

Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên (và tiểu hạn), trong các tình huống thông thường sẽ như sau:

– Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận cát, lưu niên cát, là năm đại cát.

– Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận cát, lưu niên hung, là năm vận trung bình.

Bạn đang xem: Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên

– Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận hung, lưu niên cát, là năm tiểu cát.

– Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận hung, lưu niên hung, là năm hung.

– Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận cát, lưu niên cát, là năm cát.

– Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận cát, lưu niên hung, là năm tiểu hung.

– Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận hung, lưu niên cát, là năm vận trung bình.

– Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận hung, lưu niên hung, là năm đại hung.

Trong một số tình huống đặc thù, đại vận cát, lưu niên hung là năm hung, thậm chí đại hung; đại vận hung, lưu niên cát là năm cát, thậm chí đại cát; người nghiên cứu mệnh lý không thể không biết đó có thể là do phúc ấm của tổ tiên, hành vi tích ác hay làm nhiều việc thiện của mệnh chủ, ảnh hưởng của phong thủy, hoặc do hoàn cảnh thời cuộc thay đổi dẫn đến.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên

Mối quan hệ cát hung giữa mệnh bàn nguyên cục, đại vận, lưu niên (và tiểu hạn), trong các tình huống thông thường sẽ như sau:

– Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận cát, lưu niên cát, là năm đại cát.

– Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận cát, lưu niên hung, là năm vận trung bình.

– Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận hung, lưu niên cát, là năm tiểu cát.

– Mệnh bàn nguyên cục cát, đại vận hung, lưu niên hung, là năm hung.

– Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận cát, lưu niên cát, là năm cát.

– Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận cát, lưu niên hung, là năm tiểu hung.

– Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận hung, lưu niên cát, là năm vận trung bình.

– Mệnh bàn nguyên cục hung, đại vận hung, lưu niên hung, là năm đại hung.

Trong một số tình huống đặc thù, đại vận cát, lưu niên hung là năm hung, thậm chí đại hung; đại vận hung, lưu niên cát là năm cát, thậm chí đại cát; người nghiên cứu mệnh lý không thể không biết đó có thể là do phúc ấm của tổ tiên, hành vi tích ác hay làm nhiều việc thiện của mệnh chủ, ảnh hưởng của phong thủy, hoặc do hoàn cảnh thời cuộc thay đổi dẫn đến.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button