Tử vi

Một cách Vũ Phá tuổi Giáp Tuất

Một cách Vũ Phá tuổi Giáp Tuất

Tuổi Giáp Tuất thuộc ngũ hành Hỏa. Bố cục tuổi này gồm Thiên Can là Giáp và Địa chi Tuất. Xét Thiên can có bộ Lộc Tướng Ấn tại tam hợp Dần Ngọ Tuất, đối cung là bộ Thanh Phi Phục. Ta có Kình Đại cư tại Hợi Mão Mùi và Đà Tiểu tại Tị Dậu Sửu. Mệnh an tại cung Tị có Tiểu Hao tại bản cung, gặp cách Đà Hao mang tính phòng thủ. Bố cục Chính Tinh thuộc tinh hệ Tử Tham cư Dậu với Mệnh cung là Vũ Phá ngộ Khoa Quyền Tiểu Hồng tại bản cung. Cách này thuộc Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham có tính mâu thuẫn ngay trong lý tưởng, tính cách. Mệnh Vũ Phá cư Tị cuộc đời gắn liền với sự phá bỏ, cắt đứt, bố cục này luôn quan trọng việc tư tưởng, hành vi của sao Tử Vi. Do Tử Tham gặp cả Triệt Tuần tại chính cung thường cổ nhân luận cuộc đời như cõi mộng. Cái mong muốn khó được rõ ràng, cuộc đời sự định hướng kế hoạch trước mắt khó có thể có con đường thật sự. Vũ Phá tại Mệnh có Khoa Quyền Hồng Loan, có sao Tiểu Hao tức thuộc thành phần địa vị cao hơn trong xã hội, ở đây nhấn mạnh ở tư tưởng lớn hơn bình thường, dễ dẫn tới các thành tựu hay tai họa ở mức khác thường. Khi mà cách Vũ Phá rất tầm thường lại chứa đựng ý nghĩa xấu, khó khăn ngay trong bố cục, nay lại có được bộ Khoa Quyền thủ mệnh do tuổi Giáp mang lại, mang lại sự may mắn cho mệnh khi chính tinh chứa nhiều mâu thuẫn. Khoa Quyền chính là danh tiếng, danh dự và quyền hành, chủ sự hiểu biết và uy tín của bản thân. Vũ Phá có Khoa Quyền dù lạc nhàn vẫn được hiển danh.

Hóa khí là kết quả của Chính Tinh khi bị biến hóa bới tác động là Thiên Can, khi tuổi Giáp bộ từ hóa an theo Liêm Phá Vũ Dương. Phá Quân có khuynh hướng đứng đầu, lấy được quyền tức sự tín nhiệm, uy tín có trọng lượng nhờ sự thay đổi, phá bỏ tư duy cũ, đổi mới trước thời cơ tốt thành công mà mang lại tin tưởng, phục tùng của kẻ khác.Vũ Khúc chủ đa năng, giỏi việc tìm ra các phương án hay. Vũ Phá nhấn mạnh ở tính cương quyết, cô độc và mạnh bạo. Trường hợp này có Đà Hao nên tính chất thay đổi thiên về giỏi cơ mưu, có tính kiên nhẫn tốt, đa nghi. Vũ Phá cư Tị cuộc đời biến động thăng trầm, luôn phải gặp khó khăn, trắc trở và tìm ra hướng giảo quyết hay phá bỏ do Vũ hóa thành Khoa có tài giải quyết, ở đây Khoa Quyền là lối đi tới thành công qua sự trải gian khổ, là lối thoát khi gặp khó khăn. Tuy nhiên lại có Tử Tham ngộ Nhị Không ở tam hợp mang ý nghĩa xấu cho toàn bộ tổ hợp. Bộ sao này có tính thay đổi lớn tuy nhiên nguồn gốc của sự thay đổinày do khó khăn làm động lực thay đổi, lòng ham muốn và lý tưởng nhiều lúc không ủng hô, ta không thể làm chủ được suy nghĩ và quyết định cuộc đời, làm việc theo tham vọng, ham muốn.

Bạn đang xem: Một cách Vũ Phá tuổi Giáp Tuất

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một cách Vũ Phá tuổi Giáp Tuất

Một cách Vũ Phá tuổi Giáp Tuất

Tuổi Giáp Tuất thuộc ngũ hành Hỏa. Bố cục tuổi này gồm Thiên Can là Giáp và Địa chi Tuất. Xét Thiên can có bộ Lộc Tướng Ấn tại tam hợp Dần Ngọ Tuất, đối cung là bộ Thanh Phi Phục. Ta có Kình Đại cư tại Hợi Mão Mùi và Đà Tiểu tại Tị Dậu Sửu. Mệnh an tại cung Tị có Tiểu Hao tại bản cung, gặp cách Đà Hao mang tính phòng thủ. Bố cục Chính Tinh thuộc tinh hệ Tử Tham cư Dậu với Mệnh cung là Vũ Phá ngộ Khoa Quyền Tiểu Hồng tại bản cung. Cách này thuộc Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham có tính mâu thuẫn ngay trong lý tưởng, tính cách. Mệnh Vũ Phá cư Tị cuộc đời gắn liền với sự phá bỏ, cắt đứt, bố cục này luôn quan trọng việc tư tưởng, hành vi của sao Tử Vi. Do Tử Tham gặp cả Triệt Tuần tại chính cung thường cổ nhân luận cuộc đời như cõi mộng. Cái mong muốn khó được rõ ràng, cuộc đời sự định hướng kế hoạch trước mắt khó có thể có con đường thật sự. Vũ Phá tại Mệnh có Khoa Quyền Hồng Loan, có sao Tiểu Hao tức thuộc thành phần địa vị cao hơn trong xã hội, ở đây nhấn mạnh ở tư tưởng lớn hơn bình thường, dễ dẫn tới các thành tựu hay tai họa ở mức khác thường. Khi mà cách Vũ Phá rất tầm thường lại chứa đựng ý nghĩa xấu, khó khăn ngay trong bố cục, nay lại có được bộ Khoa Quyền thủ mệnh do tuổi Giáp mang lại, mang lại sự may mắn cho mệnh khi chính tinh chứa nhiều mâu thuẫn. Khoa Quyền chính là danh tiếng, danh dự và quyền hành, chủ sự hiểu biết và uy tín của bản thân. Vũ Phá có Khoa Quyền dù lạc nhàn vẫn được hiển danh.

Hóa khí là kết quả của Chính Tinh khi bị biến hóa bới tác động là Thiên Can, khi tuổi Giáp bộ từ hóa an theo Liêm Phá Vũ Dương. Phá Quân có khuynh hướng đứng đầu, lấy được quyền tức sự tín nhiệm, uy tín có trọng lượng nhờ sự thay đổi, phá bỏ tư duy cũ, đổi mới trước thời cơ tốt thành công mà mang lại tin tưởng, phục tùng của kẻ khác.Vũ Khúc chủ đa năng, giỏi việc tìm ra các phương án hay. Vũ Phá nhấn mạnh ở tính cương quyết, cô độc và mạnh bạo. Trường hợp này có Đà Hao nên tính chất thay đổi thiên về giỏi cơ mưu, có tính kiên nhẫn tốt, đa nghi. Vũ Phá cư Tị cuộc đời biến động thăng trầm, luôn phải gặp khó khăn, trắc trở và tìm ra hướng giảo quyết hay phá bỏ do Vũ hóa thành Khoa có tài giải quyết, ở đây Khoa Quyền là lối đi tới thành công qua sự trải gian khổ, là lối thoát khi gặp khó khăn. Tuy nhiên lại có Tử Tham ngộ Nhị Không ở tam hợp mang ý nghĩa xấu cho toàn bộ tổ hợp. Bộ sao này có tính thay đổi lớn tuy nhiên nguồn gốc của sự thay đổinày do khó khăn làm động lực thay đổi, lòng ham muốn và lý tưởng nhiều lúc không ủng hô, ta không thể làm chủ được suy nghĩ và quyết định cuộc đời, làm việc theo tham vọng, ham muốn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button