Tử vi

Một lá số Hạn xấu khiến bị bệnh nan y

Một lá số Hạn xấu khiến bị bệnh nan y

Một lá số người viết luận giải. Càn tạo Mệnh vô chính diệu cư tại cung Dậu thuộc vị trí của Mộ và có Triệt tại bản cung. Thuộc cách Phủ Tướng đơn thủ với sao Thiên Phủ tại Sửu, Thiên Tướng cư Tị và đối cung là Tử Tham cư Mão có Đại Hao. Bản cung có Triệt ngộ Tiểu Hao, Lưỡng Thai, Long Trì, Phá Toái, Mộ. Cung Thiên Tướng ngộ Trường Sinh có Tuế Đà Phượng, Bát Tọa, Phong Cáo. Cung Thiên Phủ có Quang Quý Hổ Tấu Linh Khốc Vượng. Xét tổ hợp Phủ Tướng ngộ Sinh Vượng có Đà Hao ngộ Tuế Hổ Phù gia Phượng Khốc, Cáo Phụ, Thai Tọa, Quang Quý. Đặc biệt tại cung Thiên Phủ có Hổ Khốc ngộ Linh. Thân cư Thiên Di có Tử Tham cư Mão, bản cung có Tiểu Quyền, tam hợp Liêm Sát cư Sửu có Liêm Sát ngộ Xương Khúc Kỵ Hình Kình Tang, ở cung Phúc có Vũ Phá ngộ Tuần, Hóa Lộc, Mã Hư Phá. Tổ hợp Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm có cách Kình Hao, Địa Chi có Tang Hư Khách, giao hội Quyền Lộc Xương Khúc Kỵ Hình. Đặc biệt có cách Liêm Sát cư Sửu ngộ Xương Khúc Kỵ Hình Kình Tang tại bản cung. Trường hợp này có bản Mệnh thuộc ngũ hành Mộc. Chịu ảnh hưởng lớn của cách xung chiếu do Tham Lang hành Mộc. Quan trọng cách Vô Chính Diệu không có Chính Tinh tọa thủ chịu tác động mạnh của tam hợp chiếu và đối cung. Ở đây là nội Phủ Tướng đơn thủ và ngoại là Tử Tham cư Mão. Xét riêng cung Mệnh và tổ hợp Mệnh Tài Quan không quá xấu, việc quan trọng là cung an Thân bị vây chiếu bởi cách cục xấu. Đáo hạn xấu vào bộ Liêm Sát ngay bản cung có Xương Khúc Kỵ Hình Kình Tang như đã nêu ở trên mà mắc bệnh nan y. Cung an Thân tại bản cung khá tốt nhưng xét chung tới tổ hợp đây là cách Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm, đặc biệt hình thành bộ Thất Sát ngộ Tang Hư Khách có Kỵ Hình Xương Khúc là cách xấu, vì tại bản cung nên bị chính cách của bộ ” Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như vòng Nhan Uyên”. Các sao có đặc tính Sát như Lục Sát Tinh, Sát Phá đều không luận là tốt. Vì vậy, cổ nhân lấy Xương Khúc chủ học thức, nghệ thuật làm tốt đẹp vì tránh được Không Kiếp. Tử Vi giải thích rất đơn giản việc những người làm việc liên quan đến Sát như đồ tể, giang hồ, thường được gọi là chịu quả báo nhưng thực ra chỉ là do bản tính ban đầu tại Mệnh gặp cách Sát nhưng cách cục không cao để hóa Sát vi Quyền lấy lòng nhân để thành công mà làm các nghề như đồ tể, ngư phủ. Vì vậy Sát Phá Tham gọi là hung tinh và không có nhóm sao tình cảm gia hội nên xấu hơn Tử Vũ Liêm được Phủ Tướng. Thực chất kẻ lấy việc làm phúc đức cũng là muốn triệt đi khí Sát mà cầu được bình yên chứ chẳng phải cao siêu như linh ứng hay gì cả. Tướng tùy tâm sinh, tức mọi thứ do suy nghĩ chiêu nạp về.

Cái đáng nói ở cung Hạn này là bản cung xấu do hình thành bộ Liêm Sát ngộ Kỵ Hình Kình, đối cung có Linh Hổ Khốc. Nếu Kỵ Hình ở tam hợp là thứ cách, hay hạn đi tới bộ Vũ Phá cư Hợi , khi đó có Liêm Sát ngộ Kỵ Hình Kình ở cung tam hợp luận khác không nguy hiểm như cách này mặc dù Vũ Phá ngộ Tuần. Vì vậy người viết trong các bài luôn nhấn mạnh việc bản cung và tam hợp các trường hợp giao hội và ngộ tức đồng cung hoàn toàn khác nhau. Các câu phú đa phần không sai nhưng do lý lẽ diễn đạt không hợp lý của người sau mà gây ra sai lầm. Tuy nhiên chưa phải đến đây là kết thúc, cần xem Tiểu Hạn để đánh giá lại tình hình. Họa đã tới ở năm Tị, kế đến năm nay về cách Vũ Phá có Tuần. Năm Đinh Dậu có Lưu Kình gặp Kình tại Mùi, bộ Tang Hư Khách ngộ Lưu Tang Hư Khách lại gặp cả bộ Diêu Đà Kỵ tam ám khiến Quyền Lộc mất sức cát hóa Sát tinh. Ở cung Mùi vẫn có cách Thất Sát ngộ Kỵ Hình nay lại thêm các sao Lưu xấu về cung Đại Hạn cũng như Tiểu Hạn vì vậy nên trở thành xấu. Ở đây Mệnh tốt đẹp, cung an Thân hơi xấu nhưng Đại Tiểu hạn năm nay rất xấu vì cùng một tổ hợp ở cung Hợi Mão Mùi vì vậy họa đến khó tránh mới bước qua năm chưa được bao lâu bị bệnh. Có cách giải họa nhưng bản tính liệu có thay đổi hay như câu phú ” Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Cuộc đời thực chất vẫn còn một phần công bằng. Khi mà kẻ may mắn hay phúc hậu vẫn là kẻ có lòng thương, từ thiện như Thiên Lương và Thiên Đồng. Nhiều khi xem Tử Vi lâu mà một người không tin vào cái gọi là nhân quả như người viết cũng có phần dao động. Cái Hạn chính là Lưu Mệnh và Thân.

Bạn đang xem: Một lá số Hạn xấu khiến bị bệnh nan y

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một lá số Hạn xấu khiến bị bệnh nan y

Một lá số Hạn xấu khiến bị bệnh nan y

Một lá số người viết luận giải. Càn tạo Mệnh vô chính diệu cư tại cung Dậu thuộc vị trí của Mộ và có Triệt tại bản cung. Thuộc cách Phủ Tướng đơn thủ với sao Thiên Phủ tại Sửu, Thiên Tướng cư Tị và đối cung là Tử Tham cư Mão có Đại Hao. Bản cung có Triệt ngộ Tiểu Hao, Lưỡng Thai, Long Trì, Phá Toái, Mộ. Cung Thiên Tướng ngộ Trường Sinh có Tuế Đà Phượng, Bát Tọa, Phong Cáo. Cung Thiên Phủ có Quang Quý Hổ Tấu Linh Khốc Vượng. Xét tổ hợp Phủ Tướng ngộ Sinh Vượng có Đà Hao ngộ Tuế Hổ Phù gia Phượng Khốc, Cáo Phụ, Thai Tọa, Quang Quý. Đặc biệt tại cung Thiên Phủ có Hổ Khốc ngộ Linh. Thân cư Thiên Di có Tử Tham cư Mão, bản cung có Tiểu Quyền, tam hợp Liêm Sát cư Sửu có Liêm Sát ngộ Xương Khúc Kỵ Hình Kình Tang, ở cung Phúc có Vũ Phá ngộ Tuần, Hóa Lộc, Mã Hư Phá. Tổ hợp Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm có cách Kình Hao, Địa Chi có Tang Hư Khách, giao hội Quyền Lộc Xương Khúc Kỵ Hình. Đặc biệt có cách Liêm Sát cư Sửu ngộ Xương Khúc Kỵ Hình Kình Tang tại bản cung. Trường hợp này có bản Mệnh thuộc ngũ hành Mộc. Chịu ảnh hưởng lớn của cách xung chiếu do Tham Lang hành Mộc. Quan trọng cách Vô Chính Diệu không có Chính Tinh tọa thủ chịu tác động mạnh của tam hợp chiếu và đối cung. Ở đây là nội Phủ Tướng đơn thủ và ngoại là Tử Tham cư Mão. Xét riêng cung Mệnh và tổ hợp Mệnh Tài Quan không quá xấu, việc quan trọng là cung an Thân bị vây chiếu bởi cách cục xấu. Đáo hạn xấu vào bộ Liêm Sát ngay bản cung có Xương Khúc Kỵ Hình Kình Tang như đã nêu ở trên mà mắc bệnh nan y. Cung an Thân tại bản cung khá tốt nhưng xét chung tới tổ hợp đây là cách Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm, đặc biệt hình thành bộ Thất Sát ngộ Tang Hư Khách có Kỵ Hình Xương Khúc là cách xấu, vì tại bản cung nên bị chính cách của bộ ” Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như vòng Nhan Uyên”. Các sao có đặc tính Sát như Lục Sát Tinh, Sát Phá đều không luận là tốt. Vì vậy, cổ nhân lấy Xương Khúc chủ học thức, nghệ thuật làm tốt đẹp vì tránh được Không Kiếp. Tử Vi giải thích rất đơn giản việc những người làm việc liên quan đến Sát như đồ tể, giang hồ, thường được gọi là chịu quả báo nhưng thực ra chỉ là do bản tính ban đầu tại Mệnh gặp cách Sát nhưng cách cục không cao để hóa Sát vi Quyền lấy lòng nhân để thành công mà làm các nghề như đồ tể, ngư phủ. Vì vậy Sát Phá Tham gọi là hung tinh và không có nhóm sao tình cảm gia hội nên xấu hơn Tử Vũ Liêm được Phủ Tướng. Thực chất kẻ lấy việc làm phúc đức cũng là muốn triệt đi khí Sát mà cầu được bình yên chứ chẳng phải cao siêu như linh ứng hay gì cả. Tướng tùy tâm sinh, tức mọi thứ do suy nghĩ chiêu nạp về.

Cái đáng nói ở cung Hạn này là bản cung xấu do hình thành bộ Liêm Sát ngộ Kỵ Hình Kình, đối cung có Linh Hổ Khốc. Nếu Kỵ Hình ở tam hợp là thứ cách, hay hạn đi tới bộ Vũ Phá cư Hợi , khi đó có Liêm Sát ngộ Kỵ Hình Kình ở cung tam hợp luận khác không nguy hiểm như cách này mặc dù Vũ Phá ngộ Tuần. Vì vậy người viết trong các bài luôn nhấn mạnh việc bản cung và tam hợp các trường hợp giao hội và ngộ tức đồng cung hoàn toàn khác nhau. Các câu phú đa phần không sai nhưng do lý lẽ diễn đạt không hợp lý của người sau mà gây ra sai lầm. Tuy nhiên chưa phải đến đây là kết thúc, cần xem Tiểu Hạn để đánh giá lại tình hình. Họa đã tới ở năm Tị, kế đến năm nay về cách Vũ Phá có Tuần. Năm Đinh Dậu có Lưu Kình gặp Kình tại Mùi, bộ Tang Hư Khách ngộ Lưu Tang Hư Khách lại gặp cả bộ Diêu Đà Kỵ tam ám khiến Quyền Lộc mất sức cát hóa Sát tinh. Ở cung Mùi vẫn có cách Thất Sát ngộ Kỵ Hình nay lại thêm các sao Lưu xấu về cung Đại Hạn cũng như Tiểu Hạn vì vậy nên trở thành xấu. Ở đây Mệnh tốt đẹp, cung an Thân hơi xấu nhưng Đại Tiểu hạn năm nay rất xấu vì cùng một tổ hợp ở cung Hợi Mão Mùi vì vậy họa đến khó tránh mới bước qua năm chưa được bao lâu bị bệnh. Có cách giải họa nhưng bản tính liệu có thay đổi hay như câu phú ” Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Cuộc đời thực chất vẫn còn một phần công bằng. Khi mà kẻ may mắn hay phúc hậu vẫn là kẻ có lòng thương, từ thiện như Thiên Lương và Thiên Đồng. Nhiều khi xem Tử Vi lâu mà một người không tin vào cái gọi là nhân quả như người viết cũng có phần dao động. Cái Hạn chính là Lưu Mệnh và Thân.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button