Tử vi

Một số bố cục của tuổi Ât

Một số bố cục của tuổi Ất

Tuổi Ất thuộc Thiên Can âm, đi với các địa chi Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu. Tuổi Ất thuộc Âm Mộc. Tứ hóa theo thứ tự Lộc Quyền Khoa Kỵ là Cơ Lương Vi Nguyệt. Bộ Khôi Việt với Thiên Khôi an tại Tý, sao Thiên Việt an tại Thân. Triệt an tại hai cung Ngọ Mùi. Với Lộc Tồn an tại Mão tức bộ Lộc Tồn Tướng Ấn an tại Hợi Mão Mùi. Bộ Thanh Phi Phục an tại Tị Dậu Sửu. Nhìn chung nếu Mệnh tạo an tại hai tam hợp Tị Dậu Sửu và Dần Mão Mùi ắt được một trong hai bộ Tuế Hổ Phù và Tang Hư Khách. Lại có thể được bộ Lộc Tồn Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. Với địa chi của năm là Hợi Mão Mùi có cung Mệnh an tại đây được hai vòng Thái Tuế có Phượng Khốc và vòng Lộc Tồn rất đẹp cho đa phần các Chính Tinh. Nếu an tại Tị Dậu Sửu cư Mệnh được bộ Thanh Phi Phục và Tang Hư khách chủ hung họa. Ở vị trí có Thanh Long đỡ xấu hơn, ở đây còn có sao Thiên Mã tại cung Tị không mấy hay. Ở cung độ Thân Tí Thìn lập Mệnh được bộ Khôi Việt, thuộc nhóm của Đào Hồng Cô Quả. Cách này thiên về hành vi, hành động thực tế có nguyên nhân kết quả của bộ Cô Quả không như cách của Tuế Hư và Phượng Khốc chủ tính thái độ, suy tưởng. Với bộ Đào Hồng Cô Quả không nên gặp Sát Phá thuộc cách gieo nhân nào gặt quả ấy, chủ sát khí vượng nên tổn hại tới chính bản thân. Ngược lại nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương ưa gặp bộ Đào Hồng Cô Quả vì thực hiện hành vi tốt đẹp, hưởng thụ, làm việc thiện là cách khá tốt. Ở đây xét bàng tinh hình thành bộ Hồng Khôi Việt chủ tăng giá trị sức to lớn bộc phát cho cách cục. Lưu ý có bộ Kình Đà ở Thìn Dần. Mệnh nắm các sao chủ to lớn khiến việc phát phúc hay họa trở nên nghiêm trọng hay hoạch phát lớn hơn rất nhiều cách cục bình thường. Nếu Mệnh ở cung Thân Tý Thìn được cách Kình Hồng Khôi Việt nếu có Đại Hao và cao hơn là thêm Tuần chủ rất to lớn, nếu tốt hoạch phát như lôi. Ở bên cung độ Hợi Mão Mùi có tính chất to lớn khi gặp Quốc Ấn và Thái Tuế cũng chủ tăng tính quan trọng. Sao Thái Tuế chủ quan trọng cho nhóm địa chi thứ nhất. Sao Hồng Loan chủ quan trọng cho nhóm địa chi thứ hai. Hai sao này không bao giờ giao hội với nhau. Nếu bên này có Quốc Ấn chủ tầm quan trọng thì bên kia lệch pha có Kình Dương và Đại Hao chủ như tính chất . Ngoài ra còn cần chú ý tới Võng Trường Sinh, các sao khác như Hóa Khoa, Tuần. Đây là sự tăng tính quan trọng cho tính chất chung, còn như Hóa Quyền ngộ Linh Kỵ thuộc cách tăng tính cô khắc cho Quyền chủ với yếu tố Quyền Hành.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Một số bố cục của tuổi Ât

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số bố cục của tuổi Ât

Một số bố cục của tuổi Ất

Tuổi Ất thuộc Thiên Can âm, đi với các địa chi Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu. Tuổi Ất thuộc Âm Mộc. Tứ hóa theo thứ tự Lộc Quyền Khoa Kỵ là Cơ Lương Vi Nguyệt. Bộ Khôi Việt với Thiên Khôi an tại Tý, sao Thiên Việt an tại Thân. Triệt an tại hai cung Ngọ Mùi. Với Lộc Tồn an tại Mão tức bộ Lộc Tồn Tướng Ấn an tại Hợi Mão Mùi. Bộ Thanh Phi Phục an tại Tị Dậu Sửu. Nhìn chung nếu Mệnh tạo an tại hai tam hợp Tị Dậu Sửu và Dần Mão Mùi ắt được một trong hai bộ Tuế Hổ Phù và Tang Hư Khách. Lại có thể được bộ Lộc Tồn Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. Với địa chi của năm là Hợi Mão Mùi có cung Mệnh an tại đây được hai vòng Thái Tuế có Phượng Khốc và vòng Lộc Tồn rất đẹp cho đa phần các Chính Tinh. Nếu an tại Tị Dậu Sửu cư Mệnh được bộ Thanh Phi Phục và Tang Hư khách chủ hung họa. Ở vị trí có Thanh Long đỡ xấu hơn, ở đây còn có sao Thiên Mã tại cung Tị không mấy hay. Ở cung độ Thân Tí Thìn lập Mệnh được bộ Khôi Việt, thuộc nhóm của Đào Hồng Cô Quả. Cách này thiên về hành vi, hành động thực tế có nguyên nhân kết quả của bộ Cô Quả không như cách của Tuế Hư và Phượng Khốc chủ tính thái độ, suy tưởng. Với bộ Đào Hồng Cô Quả không nên gặp Sát Phá thuộc cách gieo nhân nào gặt quả ấy, chủ sát khí vượng nên tổn hại tới chính bản thân. Ngược lại nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương ưa gặp bộ Đào Hồng Cô Quả vì thực hiện hành vi tốt đẹp, hưởng thụ, làm việc thiện là cách khá tốt. Ở đây xét bàng tinh hình thành bộ Hồng Khôi Việt chủ tăng giá trị sức to lớn bộc phát cho cách cục. Lưu ý có bộ Kình Đà ở Thìn Dần. Mệnh nắm các sao chủ to lớn khiến việc phát phúc hay họa trở nên nghiêm trọng hay hoạch phát lớn hơn rất nhiều cách cục bình thường. Nếu Mệnh ở cung Thân Tý Thìn được cách Kình Hồng Khôi Việt nếu có Đại Hao và cao hơn là thêm Tuần chủ rất to lớn, nếu tốt hoạch phát như lôi. Ở bên cung độ Hợi Mão Mùi có tính chất to lớn khi gặp Quốc Ấn và Thái Tuế cũng chủ tăng tính quan trọng. Sao Thái Tuế chủ quan trọng cho nhóm địa chi thứ nhất. Sao Hồng Loan chủ quan trọng cho nhóm địa chi thứ hai. Hai sao này không bao giờ giao hội với nhau. Nếu bên này có Quốc Ấn chủ tầm quan trọng thì bên kia lệch pha có Kình Dương và Đại Hao chủ như tính chất . Ngoài ra còn cần chú ý tới Võng Trường Sinh, các sao khác như Hóa Khoa, Tuần. Đây là sự tăng tính quan trọng cho tính chất chung, còn như Hóa Quyền ngộ Linh Kỵ thuộc cách tăng tính cô khắc cho Quyền chủ với yếu tố Quyền Hành.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button