Tử vi

Môt số bố cục tuổi Canh

Một số bố cục tuổi Canh

Tuổi Canh thuộc Thiên Can dương, luôn đi với các địa chi Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất. Ở tuổi này bộ Khôi Việt cư tại cung Mùi Sửu, thuộc cách tọa quý hướng quý.

“Tọa Quý Hướng Quý chẳng phùng Không xứ nhất thời thành danh”.

Bạn đang xem: Môt số bố cục tuổi Canh

Cách này có một sao tọa thủ, một sao xung chiếu. Lưu ý việc có Khôi thủ Việt chiếu và ngược lại ở cung Mệnh khác nhau hoàn toàn. Tính chất của từng sao đã đề cập trong các bài viết riêng về bộ Khôi Việt. Nhìn chung, vị trí xung chiếu cho biết việc bên ngoài nhìn về cung Mệnh hay cung Mệnh đi ra ngoài xã hội và sự tác động lẫn nhau. Với cách này Khôi Việt được luận là hay. Tuổi Canh có Lộc Tồn cư tại cung Thân, tức bộ Lộc Ấn Bệnh tại tam hợp Thân Tí Thìn. Bộ Thanh Phi Phục an tại cung Dần Ngọ Tuất. Do Thiên Can dương nên các bộ sao Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách hay Phượng Khốc an tại các cung này. Trường hợp tốt đẹp có thể được cả vòng Lộc Tồn và vòng Thái Tuế và Phượng Khốc hình thành cách Lộc Ấn Tuế Phượng rất tốt đẹp. Ngược lại là cách Phi Liêm ngộ Tang Hư Khách kém hay chỉ thích hợp với một số sao. Lưu ý bộ Phượng Khốc tại đây mang tính oan khiên, cũng gia tăng tính táo bạo khốc liệt của võ cách nếu có, khi tốt đẹp cũng như bộ Quyền Khốc minh danh quán thế. Tuổi Canh có Triệt an tại cung Ngọ, Mùi. Có tứ hóa theo thứ tự là Nhật Vũ Âm Đồng. vì vậy không thể hình thành bộ tam hóa, nếu may mắn chỉ có được nhị hóa và một sao ám hợp. Nếu được bộ Âm Dương Lương tức Thái Dương ngộ Âm Lương được cách Khoa Lộc. Đặc biệt tuổi Canh có cách Nhật Nguyệt Sửu cung.

” Nhật Nguyệt Khoa Lộc Sửu cung đinh thị công danh”.

Cách này hàm ý dành cho bộ Nhật Nguyệt của tuổi Canh. Do hình thành bộ Nhật Nguyệt Khoa Lộc ngộ Khôi Việt tức được cách Tọa Quý Hướng Quý. Nhị hợp cung Tí có bộ Vũ Phủ thuộc tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh, cách Vũ Khúc hóa thành Quyền, được thứ cách của bộ Tam Hóa. Ở đây Vũ Phủ giáp rất đắc lực do được cách Vũ Phủ Lộc Ấn ngộ Quyền. Vì vậy cách Nhật Nguyệt cư Sửu của tuổi Canh rất hay. Tại vị trí cung Mùi không được như vậy. Thái Dương tại đây lạc hãm, chủ không thể công khai, tiến lên như ở Sửu, kế đến bộ Vũ Phủ ở thế nhị hợp xấu do không có Lộc Tồn, lại gặp Triệt tại bản cung và ngay tại cung Mùi có bộ Âm Dương và Thiên Khôi khá tốt gặp Triệt trở thành mất hay. Nhìn chung Triệt ngăn cản cách nhị hợp Âm Dương và Vũ Phủ. May còn cách Phủ Thanh vẫn cứu nguy về tài cách cho Thiên Phủ, tai họa có không lớn. Ở tuổi Canh có bộ Kình Đà rất đặc biệt, chủ yếu là Kình Dương cư Dậu với cách ” Kình Dương đối thủ ở Dậu cung, tuế diệt Dương Đà canh mệnh hung”.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Môt số bố cục tuổi Canh

Một số bố cục tuổi Canh

Tuổi Canh thuộc Thiên Can dương, luôn đi với các địa chi Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất. Ở tuổi này bộ Khôi Việt cư tại cung Mùi Sửu, thuộc cách tọa quý hướng quý.

“Tọa Quý Hướng Quý chẳng phùng Không xứ nhất thời thành danh”.

Cách này có một sao tọa thủ, một sao xung chiếu. Lưu ý việc có Khôi thủ Việt chiếu và ngược lại ở cung Mệnh khác nhau hoàn toàn. Tính chất của từng sao đã đề cập trong các bài viết riêng về bộ Khôi Việt. Nhìn chung, vị trí xung chiếu cho biết việc bên ngoài nhìn về cung Mệnh hay cung Mệnh đi ra ngoài xã hội và sự tác động lẫn nhau. Với cách này Khôi Việt được luận là hay. Tuổi Canh có Lộc Tồn cư tại cung Thân, tức bộ Lộc Ấn Bệnh tại tam hợp Thân Tí Thìn. Bộ Thanh Phi Phục an tại cung Dần Ngọ Tuất. Do Thiên Can dương nên các bộ sao Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách hay Phượng Khốc an tại các cung này. Trường hợp tốt đẹp có thể được cả vòng Lộc Tồn và vòng Thái Tuế và Phượng Khốc hình thành cách Lộc Ấn Tuế Phượng rất tốt đẹp. Ngược lại là cách Phi Liêm ngộ Tang Hư Khách kém hay chỉ thích hợp với một số sao. Lưu ý bộ Phượng Khốc tại đây mang tính oan khiên, cũng gia tăng tính táo bạo khốc liệt của võ cách nếu có, khi tốt đẹp cũng như bộ Quyền Khốc minh danh quán thế. Tuổi Canh có Triệt an tại cung Ngọ, Mùi. Có tứ hóa theo thứ tự là Nhật Vũ Âm Đồng. vì vậy không thể hình thành bộ tam hóa, nếu may mắn chỉ có được nhị hóa và một sao ám hợp. Nếu được bộ Âm Dương Lương tức Thái Dương ngộ Âm Lương được cách Khoa Lộc. Đặc biệt tuổi Canh có cách Nhật Nguyệt Sửu cung.

” Nhật Nguyệt Khoa Lộc Sửu cung đinh thị công danh”.

Cách này hàm ý dành cho bộ Nhật Nguyệt của tuổi Canh. Do hình thành bộ Nhật Nguyệt Khoa Lộc ngộ Khôi Việt tức được cách Tọa Quý Hướng Quý. Nhị hợp cung Tí có bộ Vũ Phủ thuộc tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh, cách Vũ Khúc hóa thành Quyền, được thứ cách của bộ Tam Hóa. Ở đây Vũ Phủ giáp rất đắc lực do được cách Vũ Phủ Lộc Ấn ngộ Quyền. Vì vậy cách Nhật Nguyệt cư Sửu của tuổi Canh rất hay. Tại vị trí cung Mùi không được như vậy. Thái Dương tại đây lạc hãm, chủ không thể công khai, tiến lên như ở Sửu, kế đến bộ Vũ Phủ ở thế nhị hợp xấu do không có Lộc Tồn, lại gặp Triệt tại bản cung và ngay tại cung Mùi có bộ Âm Dương và Thiên Khôi khá tốt gặp Triệt trở thành mất hay. Nhìn chung Triệt ngăn cản cách nhị hợp Âm Dương và Vũ Phủ. May còn cách Phủ Thanh vẫn cứu nguy về tài cách cho Thiên Phủ, tai họa có không lớn. Ở tuổi Canh có bộ Kình Đà rất đặc biệt, chủ yếu là Kình Dương cư Dậu với cách ” Kình Dương đối thủ ở Dậu cung, tuế diệt Dương Đà canh mệnh hung”.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button