Tử vi

Một số cách cục của Thiên Mã (phần 2)

Một số cách cục của Thiên Mã (phần 2)

Thiên Mã luôn an cố định theo Địa Chi tức năm sinh. Vì vậy do sự giao hội của các sao an theo Thiên Can và Địa Chi mà mỗi năm tức một Can Chi chứa đựng một Thiên Mã được định sẵn các tính chất của tuổi ấy, có nhiều cách cục giá trị với sao này. Với Địa Chi thuộc Thân Tí Thìn tức luôn gặp Thiên Can dương thì sao Thiên Mã an tại cung Dần. Với tuổi Giáp Thân thì sao Lộc Tồn cố định tại vị trí này, Thiên Hư cũng cư tại đây, đặc biệt có sao Phượng Các đồng cung hình thành bộ Lộc Mã Hư Phượng, đây là cách cục khá hay và giá trị của Thiên Mã khi có Phượng Các và Lộc Tồn đồng cung. Ở đây có sự sao Thiên Hư có ý nghĩa hư hỏng, thất bại và Mã Lộc Phượng thay đổi biến thành sự thành công nhờ tính động của Mã Phượng. Thiên Hư tại đây trở thành sự khéo léo, là cái giả nhưng có ý nghĩa tốt như việc giả không biết để nhận được thêm nhiều kiến thức từ người khác, giả nghèo khổ hay gọi là khiêm tốn. Thiên Mã tại vị trí cung Dần là cách Lộc Mã Giao Trì có Phượng Khốc mang ý nghĩa hay cho tuổi Giáp Thân. Ở tuổi Giáp nếu Mệnh an tại đây có các cách cục Chính Tinh đa phần hay vì cung độ Dần nơi khởi nguyên của Mệnh Thân của lá số, tại đây có thể có cách cách hay như Đồng Lương, Tử Phủ, Vũ Tướng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, Cơ Âm, Cự Nhật là các cách ban đầu có ý nghĩa hay khi an tại đây. Với tuổi Giáp Thìn cũng có một cách cục rất hay là bộ sao Mã Khốc Khách tại cung Dần. Bộ sao này có tính võ cách chủ sự gan dạ, bạo phát được người khác ngưỡng mộ của mệnh. Thiên Khốc kiên cường ý nghĩa sự ngẩng mặt, mang tính tàn khốc khiến cách cục trở nên linh hoạt, táo bạo. Mã Khốc Khách đồng cung là chính cách của cách cục này, mang đầy đủ tính chất khác với trường hợp thứ cách có một sao ở vị trí tam hợp chiếu ý nghĩa có phần khác. Ở đây cũng có thêm Lộc Tồn khiến cách cục trở nên tốt đẹp hơn hình thành bộ Lộc Tướng Ấn ngộ Mã Khốc Khách thủ Mệnh nếu gia cát là cách cục thượng cách. Với tuổi Giáp Tuất ở cung Thân cũng có bộ Mã Khốc Khách nhưng đi với cách Thanh Phi Phục, đặc biệt có Phi Liêm đồng cung không mấy hay, tuy nhiên hàm chứa ý nghĩa phi thường nếu gia cát là cách mệnh chủ làm việc nhanh chóng, nhạy bén cũng là cách cục hay, tuy nhiên kém hơn so với việc tại Dần của tuổi Giáp Thìn có cách Lộc Mã Giao Trì. Với cung độ Tị Dậu Sửu luôn gặp cách Thiên Mã cư Hợi cho các Thiên Can âm, ở đây không tồn tại Phượng Các nên Thiên Mã ở đây hiếm khi được luận là hay và trở nên khó đắc cách. Ở một số câu phú nói về Mã cư Hợi tuyệt xứ muốn nhắc tới cách này phần lớn do Mã không có Phượng Khốc để có sự táo bạo, cương quyết vượt qua khó khăn do cách Tang Hư Khách gây ra. Tuổi này nếu sinh tại tháng Thìn tức tháng ba luôn gặp cách Mã Hình cư Hợi là cách Phù Thi Mã không hay, mang ý nghĩa của sự bế tắc, hình thương tới chân tay, cần có Hóa Quyền để hóa giải khiến cách cục biến về quyền cách, với tuổi Đinh gặp cách Việt Hình Mã xấu tối kỵ gia hội Linh Kiếp dễ gặp cách yểu tử khi mệnh an tại đây. Với tuổi Ất có Lộc Tồn cư Mão cứu nguy cho cách này vì được bộ Hình Ấn, luận tốt vì cách Hình Ấn rất hay, cũng hình thành cách Lộc Mã giao trì khiến Thiên Mã trở nên hữu dụng tuy vẫn gặp khó khăn trắc trở nhưng có thể vượt qua.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Một số cách cục của Thiên Mã (phần 2)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số cách cục của Thiên Mã (phần 2)

Một số cách cục của Thiên Mã (phần 2)

Thiên Mã luôn an cố định theo Địa Chi tức năm sinh. Vì vậy do sự giao hội của các sao an theo Thiên Can và Địa Chi mà mỗi năm tức một Can Chi chứa đựng một Thiên Mã được định sẵn các tính chất của tuổi ấy, có nhiều cách cục giá trị với sao này. Với Địa Chi thuộc Thân Tí Thìn tức luôn gặp Thiên Can dương thì sao Thiên Mã an tại cung Dần. Với tuổi Giáp Thân thì sao Lộc Tồn cố định tại vị trí này, Thiên Hư cũng cư tại đây, đặc biệt có sao Phượng Các đồng cung hình thành bộ Lộc Mã Hư Phượng, đây là cách cục khá hay và giá trị của Thiên Mã khi có Phượng Các và Lộc Tồn đồng cung. Ở đây có sự sao Thiên Hư có ý nghĩa hư hỏng, thất bại và Mã Lộc Phượng thay đổi biến thành sự thành công nhờ tính động của Mã Phượng. Thiên Hư tại đây trở thành sự khéo léo, là cái giả nhưng có ý nghĩa tốt như việc giả không biết để nhận được thêm nhiều kiến thức từ người khác, giả nghèo khổ hay gọi là khiêm tốn. Thiên Mã tại vị trí cung Dần là cách Lộc Mã Giao Trì có Phượng Khốc mang ý nghĩa hay cho tuổi Giáp Thân. Ở tuổi Giáp nếu Mệnh an tại đây có các cách cục Chính Tinh đa phần hay vì cung độ Dần nơi khởi nguyên của Mệnh Thân của lá số, tại đây có thể có cách cách hay như Đồng Lương, Tử Phủ, Vũ Tướng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, Cơ Âm, Cự Nhật là các cách ban đầu có ý nghĩa hay khi an tại đây. Với tuổi Giáp Thìn cũng có một cách cục rất hay là bộ sao Mã Khốc Khách tại cung Dần. Bộ sao này có tính võ cách chủ sự gan dạ, bạo phát được người khác ngưỡng mộ của mệnh. Thiên Khốc kiên cường ý nghĩa sự ngẩng mặt, mang tính tàn khốc khiến cách cục trở nên linh hoạt, táo bạo. Mã Khốc Khách đồng cung là chính cách của cách cục này, mang đầy đủ tính chất khác với trường hợp thứ cách có một sao ở vị trí tam hợp chiếu ý nghĩa có phần khác. Ở đây cũng có thêm Lộc Tồn khiến cách cục trở nên tốt đẹp hơn hình thành bộ Lộc Tướng Ấn ngộ Mã Khốc Khách thủ Mệnh nếu gia cát là cách cục thượng cách. Với tuổi Giáp Tuất ở cung Thân cũng có bộ Mã Khốc Khách nhưng đi với cách Thanh Phi Phục, đặc biệt có Phi Liêm đồng cung không mấy hay, tuy nhiên hàm chứa ý nghĩa phi thường nếu gia cát là cách mệnh chủ làm việc nhanh chóng, nhạy bén cũng là cách cục hay, tuy nhiên kém hơn so với việc tại Dần của tuổi Giáp Thìn có cách Lộc Mã Giao Trì. Với cung độ Tị Dậu Sửu luôn gặp cách Thiên Mã cư Hợi cho các Thiên Can âm, ở đây không tồn tại Phượng Các nên Thiên Mã ở đây hiếm khi được luận là hay và trở nên khó đắc cách. Ở một số câu phú nói về Mã cư Hợi tuyệt xứ muốn nhắc tới cách này phần lớn do Mã không có Phượng Khốc để có sự táo bạo, cương quyết vượt qua khó khăn do cách Tang Hư Khách gây ra. Tuổi này nếu sinh tại tháng Thìn tức tháng ba luôn gặp cách Mã Hình cư Hợi là cách Phù Thi Mã không hay, mang ý nghĩa của sự bế tắc, hình thương tới chân tay, cần có Hóa Quyền để hóa giải khiến cách cục biến về quyền cách, với tuổi Đinh gặp cách Việt Hình Mã xấu tối kỵ gia hội Linh Kiếp dễ gặp cách yểu tử khi mệnh an tại đây. Với tuổi Ất có Lộc Tồn cư Mão cứu nguy cho cách này vì được bộ Hình Ấn, luận tốt vì cách Hình Ấn rất hay, cũng hình thành cách Lộc Mã giao trì khiến Thiên Mã trở nên hữu dụng tuy vẫn gặp khó khăn trắc trở nhưng có thể vượt qua.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button