Tử vi

Một số cách cục cung an Thân (phần 2)

Một số cách cục cung an Thân (phần 2)

Cung an Thân đi với các chính tinh hay trong trường hợp vô chính diệu đều có ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Ngay trong một bộ sao như Phủ Tướng hay Cơ Đông cung an Thân tại vị trí của Thiên Phủ có tính bảo vệ, cẩn trọng che chở cho thân thể. Nếu cung an Thân tại vị trí của Thiên Tướng thì thường thân thể có được sự yêu quý, tương trợ của người khác. Với sao Tử Vi cư tại cung an Thân là tốt đẹp nhất vì ảnh hưởng tới tư tưởng tăng giá trị của cung an Thân. Sao Tử Vi tùy từng trường độc tọa có tính chất đầy đủ hay giao hội với các sao khác như cách Tử Phủ, Tử Sát, Tử Phá, Tử Tham mang ý nghĩa khác hoàn toàn với trường hợp độc tọa. Cách cục Tử Vi cư tại cung an Thân cho thấy sự trách nhiệm với bản thân khi hợp cách, đặc biệt tăng đặc tính tăng giá trị cho cung này. Với Tử Vi cư Tí Ngọ tọa thủ tại cung an Thân rất hợp cách trong trường hợp sao Tử Vi không gặp các cách tối kỵ như ngộ Không Vong, Không Kiếp, Kỵ Hình. Sao Tử Vi là ngôi sao chủ hành vi, ở tại cung an Thân tăng cường tính chất động của cách cục này. Mệnh là tư tưỏng, suy nghĩ ở đây nếu gặp Tử Vi mang lý tưởng trách nhiệm, suy nghĩ hoàn thành lý tưởng của bản thân. Với Tử Vi cư tại cung an Thân thì sự suy nghĩ thành hành động, trách nhiệm thật sự không cần thiết như trong suy nghĩ mà phải thực hiện bằng hành vi, hành động cụ thể, vì vậy cung an Thân rất cần thiết có được sao Tử Vi ở vị trí độc tọa. Ở trường hợp Tử Vi giao hội với nhóm Phủ Tướng hình thành cách Tử Phủ và Tử Tướng là các cách cục khá hay. Bộ Tử Tướng cư tại cung an Thân là cách được bảo vệ bởi người khác. Với trường hợp cách Tử Phủ là cách cục rất đẹp vì Tử Vi chủ hành động khi cư tại cung an Thân, Thiên Phủ là cách sử dụng lời nói hình thành cách lời nói đi đổi với việc làm. Trường hợp sao Tử Vi giao hội với nhóm Sát Phá Tham thường mang các ý nghĩa không hay đặc biệt khi cư tại cung an Thân. Đặc biệt với cách Tử Sát khi nhập Thân thường mang đến tai họa yểu tử vì sao đóng tại bản cung an Thân là Tử Vi và Thất Sát, đặc biệt sao Thất Sát cư Thân thường cách chung thị yểu do tính Sát của sao này. Cách Tử Tham chủ sự ham muốn, nếu cư cung an Thân trường hợp này xấu khác với cách Tử Vi độc tọa. Tử Tham cư cung an Thân có mang nặng yếu tố không hay do chính sự ham muốn về vật dục ở bên ngoài khác ở tring suy nghĩ. Cách Tử Phá là cách không nên tại cung an Thân vì mang tính sát lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Một số cách cục cung an Thân (phần 2)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số cách cục cung an Thân (phần 2)

Một số cách cục cung an Thân (phần 2)

Cung an Thân đi với các chính tinh hay trong trường hợp vô chính diệu đều có ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Ngay trong một bộ sao như Phủ Tướng hay Cơ Đông cung an Thân tại vị trí của Thiên Phủ có tính bảo vệ, cẩn trọng che chở cho thân thể. Nếu cung an Thân tại vị trí của Thiên Tướng thì thường thân thể có được sự yêu quý, tương trợ của người khác. Với sao Tử Vi cư tại cung an Thân là tốt đẹp nhất vì ảnh hưởng tới tư tưởng tăng giá trị của cung an Thân. Sao Tử Vi tùy từng trường độc tọa có tính chất đầy đủ hay giao hội với các sao khác như cách Tử Phủ, Tử Sát, Tử Phá, Tử Tham mang ý nghĩa khác hoàn toàn với trường hợp độc tọa. Cách cục Tử Vi cư tại cung an Thân cho thấy sự trách nhiệm với bản thân khi hợp cách, đặc biệt tăng đặc tính tăng giá trị cho cung này. Với Tử Vi cư Tí Ngọ tọa thủ tại cung an Thân rất hợp cách trong trường hợp sao Tử Vi không gặp các cách tối kỵ như ngộ Không Vong, Không Kiếp, Kỵ Hình. Sao Tử Vi là ngôi sao chủ hành vi, ở tại cung an Thân tăng cường tính chất động của cách cục này. Mệnh là tư tưỏng, suy nghĩ ở đây nếu gặp Tử Vi mang lý tưởng trách nhiệm, suy nghĩ hoàn thành lý tưởng của bản thân. Với Tử Vi cư tại cung an Thân thì sự suy nghĩ thành hành động, trách nhiệm thật sự không cần thiết như trong suy nghĩ mà phải thực hiện bằng hành vi, hành động cụ thể, vì vậy cung an Thân rất cần thiết có được sao Tử Vi ở vị trí độc tọa. Ở trường hợp Tử Vi giao hội với nhóm Phủ Tướng hình thành cách Tử Phủ và Tử Tướng là các cách cục khá hay. Bộ Tử Tướng cư tại cung an Thân là cách được bảo vệ bởi người khác. Với trường hợp cách Tử Phủ là cách cục rất đẹp vì Tử Vi chủ hành động khi cư tại cung an Thân, Thiên Phủ là cách sử dụng lời nói hình thành cách lời nói đi đổi với việc làm. Trường hợp sao Tử Vi giao hội với nhóm Sát Phá Tham thường mang các ý nghĩa không hay đặc biệt khi cư tại cung an Thân. Đặc biệt với cách Tử Sát khi nhập Thân thường mang đến tai họa yểu tử vì sao đóng tại bản cung an Thân là Tử Vi và Thất Sát, đặc biệt sao Thất Sát cư Thân thường cách chung thị yểu do tính Sát của sao này. Cách Tử Tham chủ sự ham muốn, nếu cư cung an Thân trường hợp này xấu khác với cách Tử Vi độc tọa. Tử Tham cư cung an Thân có mang nặng yếu tố không hay do chính sự ham muốn về vật dục ở bên ngoài khác ở tring suy nghĩ. Cách Tử Phá là cách không nên tại cung an Thân vì mang tính sát lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button