Tử vi

Một số cách cục cung Quan Lộc

Một số cách cục cung Quan Lộc

Cung Quan Lộc là cường cung trong tam hợp Mệnh Tài Quan, thể hiện cái hoàn cảnh của bản cung Mệnh tức tính cách, suy nghĩ của mỗi con người thể hiện ra trở thành danh vọng, sự nghiệp, công việc tức Quan Lộc và tiền bạc, lợi ích, tài sản ứng với cung Tài Bạch. Điều khác biệt giữa bản cung và tam hợp là bản cung có thể biến đổi tính chất trở thành riêng ra các cung tam hợp tuy nhiên không có trường hợp ngược lại. Vì vậy bản cung Mệnh quan trọng hơn Tài Quan khi xét riêng và xét chung khi toàn bộ tổ hợp Mệnh Tài Quan vì con người cũng lựa chọn nhiều tính cách sau mỗi khoảng thời gian. Khi cung Quan Lộc hình thành các cách cục mang tính chất mạnh thì tác động lớn theo chiều hướng tôt xấu tới cung Mệnh. Xét về bố cục các Chính Tinh khi tọa thù tại bản cung Quan Lộc gắn với việc luận đoán các tính chất của xung này qua cách cục của Chính Tinh phối hợp với Bàng Tinh tại bản cung. Mệnh tạo khi vận hành hạn có thể gặp cung Quan Lộc hoặc cung Tài Bạch. Nếu đi qua cung Quan Lộc tính chất của bản cung này thể hiện rõ rệt ngay tại hạn. Tử Vi cư Quan Lộc là cách tư tưởng, trách nhiệm gắn liền với công việc, xây dựng công danh sự nghiệp theo hướng đi, lối đi đặc biệt hay khi cách Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng. Sao Tử Vi có khuynh hướng đứng đầu trong giải quyết công việc, gánh lấy trách nhiệm nên thường được đứng đầu giao trọng trách nếu hợp cách. Cung Quan Lộc cho thấy một thứ gắn bó suốt cuộc đời với tư tưởng của mệnh tạo mỗi người chính là công việc từ công việc hàng ngày cho tới hàng tháng, hàng năm với số thời gian liên tục rất lớn.

Sao Tử Vi cư Quan Lộc được đánh giá là hay vì phù hợp với tính chất của ngôi sao này. Liêm Trinh cư Quan Lộc nổi bật ở tính chất liêm khiết, chính trực trong công việc hoặc trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Liêm Trinh là ngôi sao của đạo đức, của sự soi sét, quản lí nên cần thiết ở cung Quan Lộc. Trong công việc, tính cách của Liêm Trinh thể hiện ra khiến bên ngoài cảm thấy rõ ràng không thể hiện tính ẩn như các Chính Tinh khác, điều này cần thiết trong công việc tuy nhiên cũng có khuyết điểm vì có những bí mật cần thiết phải giữ lại và linh hoạt trong cách liêm khiết cho phù hợp. Vì vậy Liêm Trinh dễ thể hiện tính chất của Tù Tinh. Liêm Trinh cũng có ý nghĩa chủ thanh danh của con người. Sao Liêm Trinh tốt rất hợp khi cư tại cung Quan Lộc. Sao Vũ Khúc cư tại cung Quan Lộc mang ý nghĩa ban đầu không hay khi Vũ Khúc chủ sự ngắn gọn, có tính chất thiên về võ cách khi cư Quan Lộc có tính chất thiên về võ nghiệp. Tất nhiên cần phải phối hợp với Mệnh và các bàng tinh gia hội. Vũ Khúc thích hợp cư Tài Bạch hơn việc cư Quan Lộc. Vũ Khúc gắn với xây dựng công danh khá khó khăn, cần thiết hình thành cách Lưỡng Khúc và Tam Hóa để thành công trong sự nghiệp và tạo được thành tích cao, có phương pháp làm việc tốt. Quan Lộc cung gặp Sát Tinh không luận xấu như khi tọa thủ tại Mệnh vì có tính chất hoạch phát và gây tai họa trong công việc. Có người vì công việc mà phải vong mạng, có người lại được tiền bạc, danh vọng nhờ cung này. Quan Lộc tác động lại cung Mệnh khiến cung Mệnh trở nên xấu đi hay tốt đẹp hơn.

Bạn đang xem: Một số cách cục cung Quan Lộc

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số cách cục cung Quan Lộc

Một số cách cục cung Quan Lộc

Cung Quan Lộc là cường cung trong tam hợp Mệnh Tài Quan, thể hiện cái hoàn cảnh của bản cung Mệnh tức tính cách, suy nghĩ của mỗi con người thể hiện ra trở thành danh vọng, sự nghiệp, công việc tức Quan Lộc và tiền bạc, lợi ích, tài sản ứng với cung Tài Bạch. Điều khác biệt giữa bản cung và tam hợp là bản cung có thể biến đổi tính chất trở thành riêng ra các cung tam hợp tuy nhiên không có trường hợp ngược lại. Vì vậy bản cung Mệnh quan trọng hơn Tài Quan khi xét riêng và xét chung khi toàn bộ tổ hợp Mệnh Tài Quan vì con người cũng lựa chọn nhiều tính cách sau mỗi khoảng thời gian. Khi cung Quan Lộc hình thành các cách cục mang tính chất mạnh thì tác động lớn theo chiều hướng tôt xấu tới cung Mệnh. Xét về bố cục các Chính Tinh khi tọa thù tại bản cung Quan Lộc gắn với việc luận đoán các tính chất của xung này qua cách cục của Chính Tinh phối hợp với Bàng Tinh tại bản cung. Mệnh tạo khi vận hành hạn có thể gặp cung Quan Lộc hoặc cung Tài Bạch. Nếu đi qua cung Quan Lộc tính chất của bản cung này thể hiện rõ rệt ngay tại hạn. Tử Vi cư Quan Lộc là cách tư tưởng, trách nhiệm gắn liền với công việc, xây dựng công danh sự nghiệp theo hướng đi, lối đi đặc biệt hay khi cách Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng. Sao Tử Vi có khuynh hướng đứng đầu trong giải quyết công việc, gánh lấy trách nhiệm nên thường được đứng đầu giao trọng trách nếu hợp cách. Cung Quan Lộc cho thấy một thứ gắn bó suốt cuộc đời với tư tưởng của mệnh tạo mỗi người chính là công việc từ công việc hàng ngày cho tới hàng tháng, hàng năm với số thời gian liên tục rất lớn.

Sao Tử Vi cư Quan Lộc được đánh giá là hay vì phù hợp với tính chất của ngôi sao này. Liêm Trinh cư Quan Lộc nổi bật ở tính chất liêm khiết, chính trực trong công việc hoặc trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Liêm Trinh là ngôi sao của đạo đức, của sự soi sét, quản lí nên cần thiết ở cung Quan Lộc. Trong công việc, tính cách của Liêm Trinh thể hiện ra khiến bên ngoài cảm thấy rõ ràng không thể hiện tính ẩn như các Chính Tinh khác, điều này cần thiết trong công việc tuy nhiên cũng có khuyết điểm vì có những bí mật cần thiết phải giữ lại và linh hoạt trong cách liêm khiết cho phù hợp. Vì vậy Liêm Trinh dễ thể hiện tính chất của Tù Tinh. Liêm Trinh cũng có ý nghĩa chủ thanh danh của con người. Sao Liêm Trinh tốt rất hợp khi cư tại cung Quan Lộc. Sao Vũ Khúc cư tại cung Quan Lộc mang ý nghĩa ban đầu không hay khi Vũ Khúc chủ sự ngắn gọn, có tính chất thiên về võ cách khi cư Quan Lộc có tính chất thiên về võ nghiệp. Tất nhiên cần phải phối hợp với Mệnh và các bàng tinh gia hội. Vũ Khúc thích hợp cư Tài Bạch hơn việc cư Quan Lộc. Vũ Khúc gắn với xây dựng công danh khá khó khăn, cần thiết hình thành cách Lưỡng Khúc và Tam Hóa để thành công trong sự nghiệp và tạo được thành tích cao, có phương pháp làm việc tốt. Quan Lộc cung gặp Sát Tinh không luận xấu như khi tọa thủ tại Mệnh vì có tính chất hoạch phát và gây tai họa trong công việc. Có người vì công việc mà phải vong mạng, có người lại được tiền bạc, danh vọng nhờ cung này. Quan Lộc tác động lại cung Mệnh khiến cung Mệnh trở nên xấu đi hay tốt đẹp hơn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button