Tử vi

Một số cách cục xấu của sao Linh Tinh

Một số cách cục xấu của sao Linh Tinh

Sao Linh Tinh thủ mệnh có tính chất nhanh nhạy, cũng là cách tập trung thực hiện một công việc. Khi Linh Tinh hợp cách chính là sự tài giỏi và lạnh lùng khác với các sao chủ tài năng khác nhờ sự nỗ lực hay có tính công khai khi thành công. Linh Tinh là ngôi sao dẫn tới thành công khó gặp nhưng cũng có mặt xấu ở tính chất tai họa do sự vô cảm không chú ý đến những tác động xung quanh. Sao Linh Tinh thể hiện tính âm hàn, chủ mang sát khí lạnh lẽo nên thường được gọi là ngôi sao chủ yểu có mặt trong các hạn xấu quyết định. Khi gia Sát Kỵ tính tác họa của sao này rất lớn vì khí Sát của dương hỏa hay âm hỏa đã có tính gây họa lớn. Khí Sát của Linh Tinh thiên về tính hàn lạnh như ta thường gặp trong thức tế ở các cách sát nhân có tính máu lạnh hay thường nhắc tới sự lạnh lùng, vô cảm. Linh Tinh khi xấu có tính chất hoàn toàn như ngoài thực tế xã hội xung quanh. Tử Vi được nghiệm lí dựa trên thực tại bên ngoài. Về mức độ nguy hiểm sao Linh Tinh có tính tác họa lớn hơn Hỏa Tinh khi cấu tạo thành cách cục đầy đủ. Linh Tinh dám làm việc khó, mang tính cương quyết, ương ngạnh. Có những cách cục sao này gây ra tai họa lớn, nhưng ngoài cuộc sống đầy đủ các tính cách, tư tưởng ứng với cách cục tròn Tử Vi, với mỗi người khác nhau phân biệt nhìn chung có đặc điềm thường gặp sao này ở dưới dạng ngoài lạnh trong nóng tốt đẹp hơn với tính chất ban đầu trong trường hợp cách cục không bị phá hoại nặng nề hoặc do đi với các Chính Tinh ý nghĩa hay dụng được Linh Tinh. Sao Linh Tinh chủ sát, sao này cũng là cách chủ bị xui khiến tạo tai họa khi nhận ra quá muộn, vì vậy sao Linh Tinh có tính chất gây bất ngờ.

Như có những kẻ bên ngoài tỏ ra sự vô tâm, tính tình gàn dở, mang sát khí nặng thường hay dọa nạt kẻ khác, nhưng thực chất bên trong tâm hôn lương thiện, ta thường nghe với cách “Khẩu xà tâm phật tính Trương Phi”. Linh Tinh đặc biệt khi giao hội với các bàng tinh khác theo chiều hướng tốt xấu khiến việc luận đoán thêm đa dạng. Tuy nhiên thường luận đoán ở các mặt tai họa nếu gặp trường hợp xấu nếu có. Linh Tinh có một số tính chất liên quan tới trực giác của chính bản thân, hay còn gọi là linh tính. Khi thủ tại Mệnh khác ở vị trí tam hợp ở các mặt liên quan tới cách cục. Khi tọa thủ tại cung Mệnh có tính chất đầy đủ phân chia làm hai trường hợp ban đêm và ban ngày xét theo vị trí đắc ý của Linh Tinh. Sao Linh Tinh thường ưa tự gây dựng Với Linh Tinh khi tối đặc biệt thêm Sát Kỵ tính chất theo chiều hướng cực đoan, đi với các sao như Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp khó có thể có tính chất vẹn toàn, ngược lại tạo tác tai họa rất lớn. Các cách như Kình Linh, Linh Đà, Linh Kiếp, Không Linh mang các ý nghĩa khác nhau, lớn hơn là các cách Linh Hình Kiếp, Linh Xương Đà Vũ, Linh Xương La Vũ, Kình Linh Kỵ đều mang ý nghĩa thái quá của sao này tạo ra tai họa lớn. Linh Tinh đặc biệt ở các cung mang ý nghĩa không tốt đẹp cần thiết tránh các cách cục xấu của sao này gây ra bởi Sát Tinh phối hợp tác họa gây tai họa khó thoát. Linh Xương Đà Vũ là cách cục do bất mãn mà hình thành cách này. Linh Xương Đà Vũ thủ mệnh là sự phối hợp đầy đủ giữa các cách Sát và qua nhìn đầy đủ phân biệt các tính chất tách riêng và phối hợp cho thấy rõ tính chất của chính sao Linh Tinh trong cách cục nổi tiếng này.

Bạn đang xem: Một số cách cục xấu của sao Linh Tinh

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số cách cục xấu của sao Linh Tinh

Một số cách cục xấu của sao Linh Tinh

Sao Linh Tinh thủ mệnh có tính chất nhanh nhạy, cũng là cách tập trung thực hiện một công việc. Khi Linh Tinh hợp cách chính là sự tài giỏi và lạnh lùng khác với các sao chủ tài năng khác nhờ sự nỗ lực hay có tính công khai khi thành công. Linh Tinh là ngôi sao dẫn tới thành công khó gặp nhưng cũng có mặt xấu ở tính chất tai họa do sự vô cảm không chú ý đến những tác động xung quanh. Sao Linh Tinh thể hiện tính âm hàn, chủ mang sát khí lạnh lẽo nên thường được gọi là ngôi sao chủ yểu có mặt trong các hạn xấu quyết định. Khi gia Sát Kỵ tính tác họa của sao này rất lớn vì khí Sát của dương hỏa hay âm hỏa đã có tính gây họa lớn. Khí Sát của Linh Tinh thiên về tính hàn lạnh như ta thường gặp trong thức tế ở các cách sát nhân có tính máu lạnh hay thường nhắc tới sự lạnh lùng, vô cảm. Linh Tinh khi xấu có tính chất hoàn toàn như ngoài thực tế xã hội xung quanh. Tử Vi được nghiệm lí dựa trên thực tại bên ngoài. Về mức độ nguy hiểm sao Linh Tinh có tính tác họa lớn hơn Hỏa Tinh khi cấu tạo thành cách cục đầy đủ. Linh Tinh dám làm việc khó, mang tính cương quyết, ương ngạnh. Có những cách cục sao này gây ra tai họa lớn, nhưng ngoài cuộc sống đầy đủ các tính cách, tư tưởng ứng với cách cục tròn Tử Vi, với mỗi người khác nhau phân biệt nhìn chung có đặc điềm thường gặp sao này ở dưới dạng ngoài lạnh trong nóng tốt đẹp hơn với tính chất ban đầu trong trường hợp cách cục không bị phá hoại nặng nề hoặc do đi với các Chính Tinh ý nghĩa hay dụng được Linh Tinh. Sao Linh Tinh chủ sát, sao này cũng là cách chủ bị xui khiến tạo tai họa khi nhận ra quá muộn, vì vậy sao Linh Tinh có tính chất gây bất ngờ.

Như có những kẻ bên ngoài tỏ ra sự vô tâm, tính tình gàn dở, mang sát khí nặng thường hay dọa nạt kẻ khác, nhưng thực chất bên trong tâm hôn lương thiện, ta thường nghe với cách “Khẩu xà tâm phật tính Trương Phi”. Linh Tinh đặc biệt khi giao hội với các bàng tinh khác theo chiều hướng tốt xấu khiến việc luận đoán thêm đa dạng. Tuy nhiên thường luận đoán ở các mặt tai họa nếu gặp trường hợp xấu nếu có. Linh Tinh có một số tính chất liên quan tới trực giác của chính bản thân, hay còn gọi là linh tính. Khi thủ tại Mệnh khác ở vị trí tam hợp ở các mặt liên quan tới cách cục. Khi tọa thủ tại cung Mệnh có tính chất đầy đủ phân chia làm hai trường hợp ban đêm và ban ngày xét theo vị trí đắc ý của Linh Tinh. Sao Linh Tinh thường ưa tự gây dựng Với Linh Tinh khi tối đặc biệt thêm Sát Kỵ tính chất theo chiều hướng cực đoan, đi với các sao như Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp khó có thể có tính chất vẹn toàn, ngược lại tạo tác tai họa rất lớn. Các cách như Kình Linh, Linh Đà, Linh Kiếp, Không Linh mang các ý nghĩa khác nhau, lớn hơn là các cách Linh Hình Kiếp, Linh Xương Đà Vũ, Linh Xương La Vũ, Kình Linh Kỵ đều mang ý nghĩa thái quá của sao này tạo ra tai họa lớn. Linh Tinh đặc biệt ở các cung mang ý nghĩa không tốt đẹp cần thiết tránh các cách cục xấu của sao này gây ra bởi Sát Tinh phối hợp tác họa gây tai họa khó thoát. Linh Xương Đà Vũ là cách cục do bất mãn mà hình thành cách này. Linh Xương Đà Vũ thủ mệnh là sự phối hợp đầy đủ giữa các cách Sát và qua nhìn đầy đủ phân biệt các tính chất tách riêng và phối hợp cho thấy rõ tính chất của chính sao Linh Tinh trong cách cục nổi tiếng này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button