Tử vi

Một số câu phú cung Phúc Đức p2

Một số câu phú cung Phúc Đức p2

Cung Phúc Đức được tiền nhân coi trọng chỉ sau Mệnh, Thân, Hạn. Số lượng câu phú hay kiến thức cách cục bàn đến cung này chiếm phần lớn của Tử Vi. Cung Phúc Đức như đã viết ở bài trước hoàn toàn không chỉ là họ hàng, tổ tiên mà là một phần của bản thân. Mười hai cung số của Tử Vi không chỉ cung Mệnh là quan trọng. Lá số Tử Vi là phần số tròn từ số phận không phải là cung Mệnh quyết định. Như Mệnh rất tốt, đại hạn thứ hai rất xấu khiến yểu tử thì luận đây là số mệnh xấu. Vì vậy bỏ tư tưởng cung Mệnh là quan trọng nhất việc tìm hiểu tử vi sẽ dễ dàng hơn. Chỉ coi cung Mệnh có phần quan trọng hơn các cung khác, quan trọng là toàn bộ lá số là tổng thể cuộc đời. Xem Thọ Yểu thì xét tất cả đại hạn có cân đối, xem Giàu Nghèo phải luận tới thời thế của đại hạn. Nhiều kẻ trẻ giàu già nghèo, hoặc đang giàu có bỗng nhiên chết thì mất hết không còn tài sản nào để cân đo nữa. Cung Phúc Đức có giá trị vì diễn tả việc Phúc và việc Đức của bản thân đương số. Cung Phúc Đức rất quan trọng vòng Trường Sinh.

” Phúc cư Địa Võng, hạnh phùng Phụ Bật Hồng Quyền Tử Phủ Mộ tinh vi tối hảo, âm công hoạch phát kiến công lập nghiệp dị thành, khủng kiến Cự Đồng Kiếp Tuyệt Xương Linh mộ phần đa phát tật nguyền bần cách”.

Bạn đang xem: Một số câu phú cung Phúc Đức p2

Cung Phúc Đức cư tại cung Tuất, ngộ Tả Hữu Hồng Quyền có Tử Phủ ở cung Dần tức cung Phúc Đức có Vũ Khúc cư Tuất nhập Mộ là cách tối hảo chủ phần âm kết phát hoạch phát lập được đại nghiệp. Nếu ở cung Tuất lại có Cự Môn và Tuyệt tại bản cung, đối cung là Thiên Đồng, tam hợp có Kiếp Sát ngộ Xương Linh thuộc cách tật nguyền. Cách này tương tự cách Cự Sát Đà Linh. Ở đây Đà La bằng La Võng.

” Cấn địa Phúc cư tối hỉ Tam Kỳ đế cách, Phượng Long Phụ Bật thị phát võ công hầu tước, mạc phùng Triệt Kỵ Mã Hình Xương Khúc hiển thân ngoại xứ ưu hiềm đinh tử”. Cung Phúc cư tại Cấn tức cung Dần có Tử Phủ ngộ Khoa Quyền Lộc gia Phượng Long Phụ Bật thuộc võ cách, nếu gặp Triệt Kỵ Mã Hình Xương Khúc thì thành công nơi xa, tuy nhiên hiếm con.

Cách này chỉ có tại tuổi Nhâm khi có Tả Phụ Hóa Khoa, Tử Vi hóa Quyền, Lộc Tồn ở cung Hợi nhị hợp. Đây là thứ cách của Khoa Quyền Lộc. Có thêm Phượng Long tức bộ Phượng Khốc. Để có cả bộ Long Phượng thì Can Chi năm sinh là Nhâm Thìn. Ở đây Thiên Mã luôn cư tại Dần. Vì vậy hình thành bộ Mã Khốc Khách có Đà Hao. Bản chất do hình thành bộ Quyền Khốc Mã tại bản cung Dần nên luận theo Võ Cách. Nếu không luận theo văn cách vì Tử Phủ Dần Thân thuộc cách phát công danh theo đường văn. Nhiều sách không nghiên cứu kỹ cho rằng Tử Phủ là võ cách, hoặc cho rằng có Phụ Bật chủ phát võ nếu chỉ chú ý đến bề ngoài của cách cục có Tam Hóa gia Long Phượng Tả Hữu. Việc các sao tại bản cung mang tính chất bản thể cho cung Mệnh, vì các sao thường đi theo bộ nên cần xét ở trường hợp chung tức toàn bộ tổ hợp và riêng tức lấy bản cung làm chủ, các cung khác bổ sung. Nếu gặp Kỵ Triệt Mã Hình Xương Khúc. Ở đây bàn về hai vế của một cách cục. Cũng với tuổi Nhâm Thân hình thành bộ Triệt Mã ở bản cung Dần, có Hóa Kỵ tại Vũ Khúc cư Tuất là cách Kỵ Triệt Mã. Ở đây bàn đến việc thay đổi bộ Tả Hữu về Thiên Hình. Hai bộ sao này nghịch pha với nhau như việc Địa Chi của Thiên Can dương và Thiên Can âm. Vì vậy nếu không được Tả Hữu tức cách Tả Hữu Khoa mà thay thế bằng Thiên Hình. Ở đây có cả Xương Khúc mà ở tam hợp Dần Ngọ Tuất, vì vậy Thiên Hình ở tại cung nhị hợp hoặc lục hội. Do có bộ Xương Khúc nên sinh tháng Âm, vì vậy chỉ ở tháng 9 mới đủ bộ Xương Khúc, Thiên Hình cư ở cung Tị. Khi đó Tả Hữu an tại Thìn Tuất tức không có Hóa Khoa. Vế sau chủ việc hiếm con do cung Tử Tức gặp cách Khôi Hình Phi ở tam hợp chủ hiếm muộn. Vì vậy cần thiết nhìn câu phú cần chú ý tiền nhân để lại trong trường hợp chi tiết để nhìn rõ bố cục của tổ hợp bàng tinh và chính tinh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số câu phú cung Phúc Đức p2

Một số câu phú cung Phúc Đức p2

Cung Phúc Đức được tiền nhân coi trọng chỉ sau Mệnh, Thân, Hạn. Số lượng câu phú hay kiến thức cách cục bàn đến cung này chiếm phần lớn của Tử Vi. Cung Phúc Đức như đã viết ở bài trước hoàn toàn không chỉ là họ hàng, tổ tiên mà là một phần của bản thân. Mười hai cung số của Tử Vi không chỉ cung Mệnh là quan trọng. Lá số Tử Vi là phần số tròn từ số phận không phải là cung Mệnh quyết định. Như Mệnh rất tốt, đại hạn thứ hai rất xấu khiến yểu tử thì luận đây là số mệnh xấu. Vì vậy bỏ tư tưởng cung Mệnh là quan trọng nhất việc tìm hiểu tử vi sẽ dễ dàng hơn. Chỉ coi cung Mệnh có phần quan trọng hơn các cung khác, quan trọng là toàn bộ lá số là tổng thể cuộc đời. Xem Thọ Yểu thì xét tất cả đại hạn có cân đối, xem Giàu Nghèo phải luận tới thời thế của đại hạn. Nhiều kẻ trẻ giàu già nghèo, hoặc đang giàu có bỗng nhiên chết thì mất hết không còn tài sản nào để cân đo nữa. Cung Phúc Đức có giá trị vì diễn tả việc Phúc và việc Đức của bản thân đương số. Cung Phúc Đức rất quan trọng vòng Trường Sinh.

” Phúc cư Địa Võng, hạnh phùng Phụ Bật Hồng Quyền Tử Phủ Mộ tinh vi tối hảo, âm công hoạch phát kiến công lập nghiệp dị thành, khủng kiến Cự Đồng Kiếp Tuyệt Xương Linh mộ phần đa phát tật nguyền bần cách”.

Cung Phúc Đức cư tại cung Tuất, ngộ Tả Hữu Hồng Quyền có Tử Phủ ở cung Dần tức cung Phúc Đức có Vũ Khúc cư Tuất nhập Mộ là cách tối hảo chủ phần âm kết phát hoạch phát lập được đại nghiệp. Nếu ở cung Tuất lại có Cự Môn và Tuyệt tại bản cung, đối cung là Thiên Đồng, tam hợp có Kiếp Sát ngộ Xương Linh thuộc cách tật nguyền. Cách này tương tự cách Cự Sát Đà Linh. Ở đây Đà La bằng La Võng.

” Cấn địa Phúc cư tối hỉ Tam Kỳ đế cách, Phượng Long Phụ Bật thị phát võ công hầu tước, mạc phùng Triệt Kỵ Mã Hình Xương Khúc hiển thân ngoại xứ ưu hiềm đinh tử”. Cung Phúc cư tại Cấn tức cung Dần có Tử Phủ ngộ Khoa Quyền Lộc gia Phượng Long Phụ Bật thuộc võ cách, nếu gặp Triệt Kỵ Mã Hình Xương Khúc thì thành công nơi xa, tuy nhiên hiếm con.

Cách này chỉ có tại tuổi Nhâm khi có Tả Phụ Hóa Khoa, Tử Vi hóa Quyền, Lộc Tồn ở cung Hợi nhị hợp. Đây là thứ cách của Khoa Quyền Lộc. Có thêm Phượng Long tức bộ Phượng Khốc. Để có cả bộ Long Phượng thì Can Chi năm sinh là Nhâm Thìn. Ở đây Thiên Mã luôn cư tại Dần. Vì vậy hình thành bộ Mã Khốc Khách có Đà Hao. Bản chất do hình thành bộ Quyền Khốc Mã tại bản cung Dần nên luận theo Võ Cách. Nếu không luận theo văn cách vì Tử Phủ Dần Thân thuộc cách phát công danh theo đường văn. Nhiều sách không nghiên cứu kỹ cho rằng Tử Phủ là võ cách, hoặc cho rằng có Phụ Bật chủ phát võ nếu chỉ chú ý đến bề ngoài của cách cục có Tam Hóa gia Long Phượng Tả Hữu. Việc các sao tại bản cung mang tính chất bản thể cho cung Mệnh, vì các sao thường đi theo bộ nên cần xét ở trường hợp chung tức toàn bộ tổ hợp và riêng tức lấy bản cung làm chủ, các cung khác bổ sung. Nếu gặp Kỵ Triệt Mã Hình Xương Khúc. Ở đây bàn về hai vế của một cách cục. Cũng với tuổi Nhâm Thân hình thành bộ Triệt Mã ở bản cung Dần, có Hóa Kỵ tại Vũ Khúc cư Tuất là cách Kỵ Triệt Mã. Ở đây bàn đến việc thay đổi bộ Tả Hữu về Thiên Hình. Hai bộ sao này nghịch pha với nhau như việc Địa Chi của Thiên Can dương và Thiên Can âm. Vì vậy nếu không được Tả Hữu tức cách Tả Hữu Khoa mà thay thế bằng Thiên Hình. Ở đây có cả Xương Khúc mà ở tam hợp Dần Ngọ Tuất, vì vậy Thiên Hình ở tại cung nhị hợp hoặc lục hội. Do có bộ Xương Khúc nên sinh tháng Âm, vì vậy chỉ ở tháng 9 mới đủ bộ Xương Khúc, Thiên Hình cư ở cung Tị. Khi đó Tả Hữu an tại Thìn Tuất tức không có Hóa Khoa. Vế sau chủ việc hiếm con do cung Tử Tức gặp cách Khôi Hình Phi ở tam hợp chủ hiếm muộn. Vì vậy cần thiết nhìn câu phú cần chú ý tiền nhân để lại trong trường hợp chi tiết để nhìn rõ bố cục của tổ hợp bàng tinh và chính tinh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button