Tử vi

Một số câu phú hay về bộ Âm Dương

Một số câu phú về bộ Âm Dương

Bộ Âm Dương thuộc cách Âm Lương gia Thái Dương. Sao Thái Dương có thể giao hội với Âm Lương Cự. Trong khi Cự Môn đi với Cơ Đồng Dương. Chia nhỏ ra ta được cách Cơ Đồng, Âm Lương, Cự Nhật. Bộ Âm Dương được luận đoán nhiều trong Tử Vi. Ta có câu phú sau: “PHÚC CƯ MÙI ĐỊA ÂM DƯƠNG HỖN HỢP KHÔNG TINH NHƯỢC NHÂN SINH TỰ THƯ THỜI KIÊM HỘI VĂN TINH QUYỀN LỘC ĐA PHÁT BẢNG KHOA, NHƯỢC HỘI KÌNH ĐÀ, HÌNH ẤN, HIỂN ĐẠT VÕ CÔNG; HỒNG KIẾP LAI SÂM TUẾ THỌ NAN”.

Ở đây luận ở cung Phúc Đức nhưng xét riêng tổ hợp cho ra tính chất của cách này như đóng tại cung Mệnh. Ở cung Mùi bộ Âm Dương đồng cung, tuy nhiên được luận hỗn hợp mang ý nghĩa không tốt đẹp. Âm Dương cư Mùi ngộ Không Tinh tức Tuần, Triêt, Thiên Không như việc bản thân ở rõ ban ngày trời đang sáng. Thái Dương ở cung Mùi thường luận ở vị trí tối ngộ Không Tinh trở nên tốt đẹp trở lại. Nếu được Văn Tinh tức Xương Khúc trong trường hợp này ngộ Quyền Lộc thường phát ở khoa bảng. Nếu gặp Kình Đà, Hình, Ấn theo nghiệp võ tốt đẹp. Nhược như gặp Hồng Kiếp thì khó được thọ. Ở trường hợp nhất đề cập tới cách phát văn. Khi đó cần giao hội với Xương Khúc đắc lực cho Âm Dương thêm Quyền Lộc khả năng phát về khoa bảng, danh vọng. Trường hợp thứ hai thuộc võ cách, gặp Kình Đà hoặc Hình Ấn. Nếu gặp Kình Đà chỉ tại tuổi Quý với Kình Dương cư Sửu và Đà La cư Hợi. Cách này có Thái Âm hóa Khoa. Đặc biệt có Thiên Khôi cư Mão thành cách Kình Khôi Khoa chủ tranh đoạt danh tiếng khá hay. Với cách gặp Hình Ấn có thể tuổi Nhâm hoặc tuổi Ất. Với tuổi Nhâm được Hóa Lộc, Thiên Việt hình thành bộ Song Lộc Việt Hình Ấn. Với tuổi Ất có Thiên Lương hóa Quyền Hình Ấn. Ba cách trên đều thích hợp võ nghiệp. Nhược gặp bộ Hồng Kiếp, tức cách tai hạn lớn gặp nguy hiểm.

Bạn đang xem: Một số câu phú hay về bộ Âm Dương

“DƯƠNG ÂM THÌN TUẤT NHẬT NGUYỆT BÍCH CUNG NHƯỢC VÔ MINH KHÔNG DIỆU TU CẦN, SONG ĐẮC GIAO HUY, NHI PHÙNG XƯƠNG, TUẾ, LỘC, QUYỀN, THAI, CÁO, TẢ, HỮU, NHẤT CỬ THÀNH DANH, CHÚNG NHÂN TÔN PHỤC”.

Bộ Âm Dương tại Tuất Thìn tức phản bối cần thiết được Không Diệu tức Triệt, Tuần, Thiên Không. Nếu thêm Xương Tuế Lộc Quyền Thai Cáo Tả Hữu tức thành công toại mãn, được chúng dân tôn phục. Ờ đây không gặp trường hợp có Thiên Không vì có sao Văn Xương tại cường cung. Cách cục này hay do bàng tinh tốt đẹp, Âm Dương phản bối lạc hãm có được Không Tinh trợ giúp. Vì vậy, bộ Nhật Nguyệt hãm cần thiết gặp Không Tinh.

“NHẬT TẠI TỴ CUNG NHẬT MỸ HUY THIÊN, KIÊM LAI LỘC MÃ TRÀNG TỒN PHỤ BẬT THẾ SỰ THANH BÌNH VI ĐẠI PHÚ NHƯỢC KIÊM TƯỚNG ẤN BINH HÌNH VÔ LAI TUẦN TRIỆT LỌAN THẾ CÔNG THÀNH”.

Thái Dương cư cung Tị thuộc cách Nhật Mỹ Huy Thiên, sáng đẹp ở trời gặp Song Lộc Mã Phụ Bật là cách đại phú khi thời bình. Nếu gặp Binh Hình Tướng Ấn không có Tuần Triệt thời loạn công thành mà tạo nên thành tựu hiển hách. Cách Không Tinh chỉ tốt cho bộ Âm Dương lạc hãm, gặp Âm Dương miếu là cách xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số câu phú hay về bộ Âm Dương

Một số câu phú về bộ Âm Dương

Bộ Âm Dương thuộc cách Âm Lương gia Thái Dương. Sao Thái Dương có thể giao hội với Âm Lương Cự. Trong khi Cự Môn đi với Cơ Đồng Dương. Chia nhỏ ra ta được cách Cơ Đồng, Âm Lương, Cự Nhật. Bộ Âm Dương được luận đoán nhiều trong Tử Vi. Ta có câu phú sau: “PHÚC CƯ MÙI ĐỊA ÂM DƯƠNG HỖN HỢP KHÔNG TINH NHƯỢC NHÂN SINH TỰ THƯ THỜI KIÊM HỘI VĂN TINH QUYỀN LỘC ĐA PHÁT BẢNG KHOA, NHƯỢC HỘI KÌNH ĐÀ, HÌNH ẤN, HIỂN ĐẠT VÕ CÔNG; HỒNG KIẾP LAI SÂM TUẾ THỌ NAN”.

Ở đây luận ở cung Phúc Đức nhưng xét riêng tổ hợp cho ra tính chất của cách này như đóng tại cung Mệnh. Ở cung Mùi bộ Âm Dương đồng cung, tuy nhiên được luận hỗn hợp mang ý nghĩa không tốt đẹp. Âm Dương cư Mùi ngộ Không Tinh tức Tuần, Triêt, Thiên Không như việc bản thân ở rõ ban ngày trời đang sáng. Thái Dương ở cung Mùi thường luận ở vị trí tối ngộ Không Tinh trở nên tốt đẹp trở lại. Nếu được Văn Tinh tức Xương Khúc trong trường hợp này ngộ Quyền Lộc thường phát ở khoa bảng. Nếu gặp Kình Đà, Hình, Ấn theo nghiệp võ tốt đẹp. Nhược như gặp Hồng Kiếp thì khó được thọ. Ở trường hợp nhất đề cập tới cách phát văn. Khi đó cần giao hội với Xương Khúc đắc lực cho Âm Dương thêm Quyền Lộc khả năng phát về khoa bảng, danh vọng. Trường hợp thứ hai thuộc võ cách, gặp Kình Đà hoặc Hình Ấn. Nếu gặp Kình Đà chỉ tại tuổi Quý với Kình Dương cư Sửu và Đà La cư Hợi. Cách này có Thái Âm hóa Khoa. Đặc biệt có Thiên Khôi cư Mão thành cách Kình Khôi Khoa chủ tranh đoạt danh tiếng khá hay. Với cách gặp Hình Ấn có thể tuổi Nhâm hoặc tuổi Ất. Với tuổi Nhâm được Hóa Lộc, Thiên Việt hình thành bộ Song Lộc Việt Hình Ấn. Với tuổi Ất có Thiên Lương hóa Quyền Hình Ấn. Ba cách trên đều thích hợp võ nghiệp. Nhược gặp bộ Hồng Kiếp, tức cách tai hạn lớn gặp nguy hiểm.

“DƯƠNG ÂM THÌN TUẤT NHẬT NGUYỆT BÍCH CUNG NHƯỢC VÔ MINH KHÔNG DIỆU TU CẦN, SONG ĐẮC GIAO HUY, NHI PHÙNG XƯƠNG, TUẾ, LỘC, QUYỀN, THAI, CÁO, TẢ, HỮU, NHẤT CỬ THÀNH DANH, CHÚNG NHÂN TÔN PHỤC”.

Bộ Âm Dương tại Tuất Thìn tức phản bối cần thiết được Không Diệu tức Triệt, Tuần, Thiên Không. Nếu thêm Xương Tuế Lộc Quyền Thai Cáo Tả Hữu tức thành công toại mãn, được chúng dân tôn phục. Ờ đây không gặp trường hợp có Thiên Không vì có sao Văn Xương tại cường cung. Cách cục này hay do bàng tinh tốt đẹp, Âm Dương phản bối lạc hãm có được Không Tinh trợ giúp. Vì vậy, bộ Nhật Nguyệt hãm cần thiết gặp Không Tinh.

“NHẬT TẠI TỴ CUNG NHẬT MỸ HUY THIÊN, KIÊM LAI LỘC MÃ TRÀNG TỒN PHỤ BẬT THẾ SỰ THANH BÌNH VI ĐẠI PHÚ NHƯỢC KIÊM TƯỚNG ẤN BINH HÌNH VÔ LAI TUẦN TRIỆT LỌAN THẾ CÔNG THÀNH”.

Thái Dương cư cung Tị thuộc cách Nhật Mỹ Huy Thiên, sáng đẹp ở trời gặp Song Lộc Mã Phụ Bật là cách đại phú khi thời bình. Nếu gặp Binh Hình Tướng Ấn không có Tuần Triệt thời loạn công thành mà tạo nên thành tựu hiển hách. Cách Không Tinh chỉ tốt cho bộ Âm Dương lạc hãm, gặp Âm Dương miếu là cách xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button