Tử vi

Một số kinh nghiệm luận hạn

Lê Quang Lăng

Một số kinh nghiệm luận hạn:

1/ Trẻ em phải xét giờ tháng ngày năm xem có sinh phạm giờ xấu hay không. Phạm giờ xấu ắt sẽ khó nuôi. Ví dụ như Kim Xà Thiết Toả, giờ Thiên Điểu Quan Sát… mệnh-thân-phúc-tật mà nhiều sát bại tinh e sẽ khó nuôi. Mệnh trẻ nhị hợp với cung Tật cũng là điều đáng quan tâm. Nhất là khi Tật có Hình Kỵ Xương Khúc Hỷ Hồng Thai tinh. Mệnh lục hại với Tật cần phối Triệt Tuần Không Vong. 

Bạn đang xem: Một số kinh nghiệm luận hạn

2/ Với người lớn cần xét lục sát bại tinh đóng đâu. Nhất Mệnh-nhị Thân,Tam Phúc,tứ Tật. Mệnh hảo thân tốt ắt thọ trường,không lo đại nạn. Mệnh dính lục sát vận đến sát tinh cũng nguy hiểm. Ngũ hành mệnh,ngũ hành tam hợp vận và ngũ hành tam hợp mệnh tài quan cần phối chiếu quan sát kỹ. Hạn đi đến những nơi đất xấu cũng cần đề phòng rủi ro. Tử Vi chia bộ hạn ra làm vài trăm loại. Mỗi loại một mối hiểm nguy. Hạn đến Thương Sứ Hình Hổ thì hết thọ dương thế. Hạn đến Tang Hổ Âm Dương Kỵ kiết mã đà ắt tang cha mẹ….! Hạn đến cung nào,Tuế động đâu ắt sinh chuyện nơi đó. Hạn động do Tuế,hạn tĩnh do Tang. Mã thì dịch và dính tay chân,kỵ mệnh di vào trục ấy ắt bị oan khiên,tang lưu ắt kiện tụng lao lý, âm dương đau yếu,Cơ tinh quặt què, Tham hạn do súc vật gây nên, Sát hạn vong thương, Phá hạn hao tài, Liêm hạn khốn tắc bí cùng, Phủ hạn lao đao, Cự hạn tán tài tiếng tai, Linh Hoả trùng phùng lao đao cùng cực, Đồng hạn ắt chạy khắp nơi, Hồng Hỷ Loan Long ắt có tin mừng con cái, Tứ đức nhập hạn ắt có bầu sinh con….

Đại vận mà tốt ắt ít hoạ tang thương

Đại vận mà xấu hung hoạ nhiều thêm

Chia cắt phần ba đại vận,lấy ngũ hành làm tiên chỉ. Vạn sự bổ mệnh,mệnh gốc làm chính ắt tìm ra nguyên sự sâu xa. 

Âm dương tại mệnh cần vận xương khúc

Cơ Lương tại mệnh cần Khoa Quyền ứng cứu

Tham Liêm Sát Phá cần linh hoả

Cơ Cự Đồng cần quang quý

Tử Tướng vào vận cần lộc mã

Mệnh cư mộ vị cần hoá kỵ phản vi

Mệnh nơi Tứ chính cần hồng hỷ vẫy vùng

Thiên Đồng tối vi cần tứ đức tả hữu sinh lai

Cự Môn tối cần Hoá Lộc Vũ Sát vào hạn-tối kỵ thái tuế động cung

Thái Dương tối cần ấn cáo

Thái Âm tối cần nguyệt đức

Thiên Tướng tối cần Mã Khoa Văn Phượng

“Hạn đến Hình Kỵ lo âu

Gặp nơi Thương Sứ bắc cầu sang âm

Tướng quân ngộ triệt ở gần

Hạn vào đến đó, đầu trần lìa đôi”

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số kinh nghiệm luận hạn

Lê Quang Lăng

Một số kinh nghiệm luận hạn:

1/ Trẻ em phải xét giờ tháng ngày năm xem có sinh phạm giờ xấu hay không. Phạm giờ xấu ắt sẽ khó nuôi. Ví dụ như Kim Xà Thiết Toả, giờ Thiên Điểu Quan Sát… mệnh-thân-phúc-tật mà nhiều sát bại tinh e sẽ khó nuôi. Mệnh trẻ nhị hợp với cung Tật cũng là điều đáng quan tâm. Nhất là khi Tật có Hình Kỵ Xương Khúc Hỷ Hồng Thai tinh. Mệnh lục hại với Tật cần phối Triệt Tuần Không Vong. 

2/ Với người lớn cần xét lục sát bại tinh đóng đâu. Nhất Mệnh-nhị Thân,Tam Phúc,tứ Tật. Mệnh hảo thân tốt ắt thọ trường,không lo đại nạn. Mệnh dính lục sát vận đến sát tinh cũng nguy hiểm. Ngũ hành mệnh,ngũ hành tam hợp vận và ngũ hành tam hợp mệnh tài quan cần phối chiếu quan sát kỹ. Hạn đi đến những nơi đất xấu cũng cần đề phòng rủi ro. Tử Vi chia bộ hạn ra làm vài trăm loại. Mỗi loại một mối hiểm nguy. Hạn đến Thương Sứ Hình Hổ thì hết thọ dương thế. Hạn đến Tang Hổ Âm Dương Kỵ kiết mã đà ắt tang cha mẹ….! Hạn đến cung nào,Tuế động đâu ắt sinh chuyện nơi đó. Hạn động do Tuế,hạn tĩnh do Tang. Mã thì dịch và dính tay chân,kỵ mệnh di vào trục ấy ắt bị oan khiên,tang lưu ắt kiện tụng lao lý, âm dương đau yếu,Cơ tinh quặt què, Tham hạn do súc vật gây nên, Sát hạn vong thương, Phá hạn hao tài, Liêm hạn khốn tắc bí cùng, Phủ hạn lao đao, Cự hạn tán tài tiếng tai, Linh Hoả trùng phùng lao đao cùng cực, Đồng hạn ắt chạy khắp nơi, Hồng Hỷ Loan Long ắt có tin mừng con cái, Tứ đức nhập hạn ắt có bầu sinh con….

Đại vận mà tốt ắt ít hoạ tang thương

Đại vận mà xấu hung hoạ nhiều thêm

Chia cắt phần ba đại vận,lấy ngũ hành làm tiên chỉ. Vạn sự bổ mệnh,mệnh gốc làm chính ắt tìm ra nguyên sự sâu xa. 

Âm dương tại mệnh cần vận xương khúc

Cơ Lương tại mệnh cần Khoa Quyền ứng cứu

Tham Liêm Sát Phá cần linh hoả

Cơ Cự Đồng cần quang quý

Tử Tướng vào vận cần lộc mã

Mệnh cư mộ vị cần hoá kỵ phản vi

Mệnh nơi Tứ chính cần hồng hỷ vẫy vùng

Thiên Đồng tối vi cần tứ đức tả hữu sinh lai

Cự Môn tối cần Hoá Lộc Vũ Sát vào hạn-tối kỵ thái tuế động cung

Thái Dương tối cần ấn cáo

Thái Âm tối cần nguyệt đức

Thiên Tướng tối cần Mã Khoa Văn Phượng

“Hạn đến Hình Kỵ lo âu

Gặp nơi Thương Sứ bắc cầu sang âm

Tướng quân ngộ triệt ở gần

Hạn vào đến đó, đầu trần lìa đôi”

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button