Tử vi

Một số nhận định về Tử vi

Sao trong Đẩu Số, mỗi Sao đều thuộc về một vấn đề nào đó – gọi là “sở thuộc”, như Phá Quân là Hao tinh, sở thuộc về tử tức con cái, Thiên Cơ là Hỷ tinh, sở thuộc về Huynh đệ anh em, Thái Dương chủ về quan chức, nam thì coi Sao này là Cha, nhưng nữ lại coi Sao này là Chồng, Thái Âm là Tài tinh, nam thì coi Sao này là Mẹ là Vợ. Do đó, không kể đương số là sang hay hèn, nếu Thiên Cơ đơn thủ tại Mệnh, phần nhiều là anh em ít. Thái Dương đơn thủ thì khắc Cha, nếu nữ mệnh phần nhiều dễ gần với nam sắc. Thái Âm đơn thủ thì phần nhiều khắc Mẹ, thường hay xa Mẹ, khắc Vợ hay thường xa Vợ. Đó là vì tính cướp đoạt sở thuộc của Sao ở bản thân.

Khảo sát kỹ về Mệnh người ta, lại thấy có rất nhiều người có ác tinh, hoặc chủ tinh lạc hãm, mà hành hạn lại gặp nhiều cát tinh hội hợp, thì phần nhiều lại có thành tựu độc đáo và nổi bật.

Trái lại, nếu cung Thân và cung Mệnh được cát tinh miếu vượng, chắc chắn là xuất thân phú quý (xuất Thân xuất Thế), mà hành hạn bỗng nhiên gặp ắc tinh xung hợp, nên bỗng nhiên gặp thất bại, hoặc tai ách, còn nhiều trường hợp nữa mà trường hợp nào cũng đúng.

Bạn đang xem: Một số nhận định về Tử vi

Nếu đoán sai trong những trường hợp này, tất cả là do chỉ luận về cung Mệnh, mà không biết bàn về Vận. Nhất là khi gặp phải thời kỳ xã hội rối ren, rất nhiều người Nhật Nguyệt vượng địa, nhưng vẫn trắc trở bất lợi, mà người có cách “Nhật Nguyệt phản bối” tuy có gian lao vất vả, nhưng sẽ đạt thành tựu to lớn khác thường, điều này là do thời loạn và thời trị khác nhau, mà việc luận Mệnh cũng khác nhau.

Đời người, khi ta bắt đầu có thành tựu, thì đồng nghĩa khi ta đã ở vào tuổi xế chiều. Cuộc đời vốn là một cuộc chiến đấu, đời người đáng quý là ở chỗ giành được chiến thắng và vinh quang trong trận chiến đấu ấy. Sau khi trải qua phấn đấu gian khổ, hương vị của chiến thắng mới thật là ngọt ngào.

Thọ hay yểu, cũng phải nắm chắc ngày hôm nay, kiểm điểm lại ngày hôm qua (tiên thiên) và kỳ vọng ở ngày mai (hậu thiên). Như vậy, mỗi ngày sẽ sản sinh ra nguồn hy vọng mới, những cơ hội mới, những sáng tạo mới, góp phần cho cuộc đời thêm phong phú, có mục đích chính đáng khiến cho ta cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng, sau khi đã đổ mồ hôi phấn đấu. Gieo hạt, vun xới để rồi sẽ có được thu hoạch.

(Chép lại từ facebook Diệp Khai Nguyên)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một số nhận định về Tử vi

Sao trong Đẩu Số, mỗi Sao đều thuộc về một vấn đề nào đó – gọi là “sở thuộc”, như Phá Quân là Hao tinh, sở thuộc về tử tức con cái, Thiên Cơ là Hỷ tinh, sở thuộc về Huynh đệ anh em, Thái Dương chủ về quan chức, nam thì coi Sao này là Cha, nhưng nữ lại coi Sao này là Chồng, Thái Âm là Tài tinh, nam thì coi Sao này là Mẹ là Vợ. Do đó, không kể đương số là sang hay hèn, nếu Thiên Cơ đơn thủ tại Mệnh, phần nhiều là anh em ít. Thái Dương đơn thủ thì khắc Cha, nếu nữ mệnh phần nhiều dễ gần với nam sắc. Thái Âm đơn thủ thì phần nhiều khắc Mẹ, thường hay xa Mẹ, khắc Vợ hay thường xa Vợ. Đó là vì tính cướp đoạt sở thuộc của Sao ở bản thân.

Khảo sát kỹ về Mệnh người ta, lại thấy có rất nhiều người có ác tinh, hoặc chủ tinh lạc hãm, mà hành hạn lại gặp nhiều cát tinh hội hợp, thì phần nhiều lại có thành tựu độc đáo và nổi bật.

Trái lại, nếu cung Thân và cung Mệnh được cát tinh miếu vượng, chắc chắn là xuất thân phú quý (xuất Thân xuất Thế), mà hành hạn bỗng nhiên gặp ắc tinh xung hợp, nên bỗng nhiên gặp thất bại, hoặc tai ách, còn nhiều trường hợp nữa mà trường hợp nào cũng đúng.

Nếu đoán sai trong những trường hợp này, tất cả là do chỉ luận về cung Mệnh, mà không biết bàn về Vận. Nhất là khi gặp phải thời kỳ xã hội rối ren, rất nhiều người Nhật Nguyệt vượng địa, nhưng vẫn trắc trở bất lợi, mà người có cách “Nhật Nguyệt phản bối” tuy có gian lao vất vả, nhưng sẽ đạt thành tựu to lớn khác thường, điều này là do thời loạn và thời trị khác nhau, mà việc luận Mệnh cũng khác nhau.

Đời người, khi ta bắt đầu có thành tựu, thì đồng nghĩa khi ta đã ở vào tuổi xế chiều. Cuộc đời vốn là một cuộc chiến đấu, đời người đáng quý là ở chỗ giành được chiến thắng và vinh quang trong trận chiến đấu ấy. Sau khi trải qua phấn đấu gian khổ, hương vị của chiến thắng mới thật là ngọt ngào.

Thọ hay yểu, cũng phải nắm chắc ngày hôm nay, kiểm điểm lại ngày hôm qua (tiên thiên) và kỳ vọng ở ngày mai (hậu thiên). Như vậy, mỗi ngày sẽ sản sinh ra nguồn hy vọng mới, những cơ hội mới, những sáng tạo mới, góp phần cho cuộc đời thêm phong phú, có mục đích chính đáng khiến cho ta cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng, sau khi đã đổ mồ hôi phấn đấu. Gieo hạt, vun xới để rồi sẽ có được thu hoạch.

(Chép lại từ facebook Diệp Khai Nguyên)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button