Tử vi

MỘT SỐ SAO ẨN CHỨA NĂNG LƯỢNG TÂM LINH LÀ NHỮNG SAO NÀO ???

 Thiên Hình: Nhân quả Thiên phú (tài năng nhân quả), có thể hiểu và cảm ứng một số chuyện nhân quả trên đời….

Hoa Cái: Có tài giáo dục và triết học suy nghĩ

Ở cung Tật ách: (Tài năng sau khi bồi dưỡng – hậu thiên trí huệ)

Bạn đang xem: MỘT SỐ SAO ẨN CHỨA NĂNG LƯỢNG TÂM LINH LÀ NHỮNG SAO NÀO ???

Thiên Cơ: Minh trí, thông minh, khả năng thích ứng mạnh, dũng cảm cương nghị

Tham Lang: Cải cách, To gan, dũng cảm, quả đoán, công chính

Hàm trì (đào hoa): Tài hoa, có khả năng tưởng tượng mạnh

Thiên Vu: linh hoạt nhạy bén, có khả năng biến hoán mạnh

Thiên Tài: Không cần thầy mà tự thông hiểu (trí huệ tiềm năng)

Thai Phụ (đài phụ): Khả năng tài cán lãnh đạo

Phượng các: Có thể phát triển ở phương diện văn học

Ở cung Phúc đức: (Tài hoa có sẵn, kiếp này nhất định có)

Thiên quan: Kiếp này làm việc giống như việc kiếp trước làm, không thể né được, mệnh đã vậy, phản ánh nhân quả báo ứng

Hữu bật: Có người giúp đỡ làm việc mình muốn làm, cơ trí, cảnh giác, nhạy bén

Tam Thai: có khả năng thông hiểu và nắm bắt những sự kiện mới nhanh lẹ, vận khí, tài phúc và sức khỏe

Âm sát: Có linh khí, trực giác linh mẫn, rất nhạy cảm, có linh cảm

Phong cáo: Sinh ra đã có sứ mệnh cuộc đời và ý thức xã hội, công chính công nghĩa

Lộc tồn: Bỏ tiền bạc, của cải ra nhất định có hồi báo, 1 sự chúc phúc chân chính

Thiên nguyệt: Có sức sáng tạo, tính cách ôn hòa

Ân Quang: Đa tài đa nghệ, nhân từ

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm MỘT SỐ SAO ẨN CHỨA NĂNG LƯỢNG TÂM LINH LÀ NHỮNG SAO NÀO ???

 Thiên Hình: Nhân quả Thiên phú (tài năng nhân quả), có thể hiểu và cảm ứng một số chuyện nhân quả trên đời….

Hoa Cái: Có tài giáo dục và triết học suy nghĩ

Ở cung Tật ách: (Tài năng sau khi bồi dưỡng – hậu thiên trí huệ)

Thiên Cơ: Minh trí, thông minh, khả năng thích ứng mạnh, dũng cảm cương nghị

Tham Lang: Cải cách, To gan, dũng cảm, quả đoán, công chính

Hàm trì (đào hoa): Tài hoa, có khả năng tưởng tượng mạnh

Thiên Vu: linh hoạt nhạy bén, có khả năng biến hoán mạnh

Thiên Tài: Không cần thầy mà tự thông hiểu (trí huệ tiềm năng)

Thai Phụ (đài phụ): Khả năng tài cán lãnh đạo

Phượng các: Có thể phát triển ở phương diện văn học

Ở cung Phúc đức: (Tài hoa có sẵn, kiếp này nhất định có)

Thiên quan: Kiếp này làm việc giống như việc kiếp trước làm, không thể né được, mệnh đã vậy, phản ánh nhân quả báo ứng

Hữu bật: Có người giúp đỡ làm việc mình muốn làm, cơ trí, cảnh giác, nhạy bén

Tam Thai: có khả năng thông hiểu và nắm bắt những sự kiện mới nhanh lẹ, vận khí, tài phúc và sức khỏe

Âm sát: Có linh khí, trực giác linh mẫn, rất nhạy cảm, có linh cảm

Phong cáo: Sinh ra đã có sứ mệnh cuộc đời và ý thức xã hội, công chính công nghĩa

Lộc tồn: Bỏ tiền bạc, của cải ra nhất định có hồi báo, 1 sự chúc phúc chân chính

Thiên nguyệt: Có sức sáng tạo, tính cách ôn hòa

Ân Quang: Đa tài đa nghệ, nhân từ

(Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button