Tử vi

Một yếu quyết quan trọng khi xem Tử vi

Cung Mệnh là gốc, có thể biết được cuộc sống vật chất đầy đủ hay thiếu thốn, giàu sang hay nghèo hèn.

Xem cung Thân để biết cuộc đời sau đó vinh hay nhục.

Trước hết xem cung Phúc đức để biết phúc ấm đang có (về tinh thần).

Bạn đang xem: Một yếu quyết quan trọng khi xem Tử vi

Sau đó xem cung Thiên Di để biết được động tĩnh trong ngoài.

Hai cung Quan lộc và cung Tài bạch củng cố thêm tính cát hung.

Cung và sao tương sinh, là nền tảng công danh thành đạt

Cung và sao đều vượng, nhị khí hùng mạnh là gốc của sự giàu có

Cung và sao tương khắc, vất vả bận rộn lại thị phi .

Sao mạnh, cung yếu hai tay trắng làm nên sự nghiệp

Cung mạnh, sao yếu tranh cãi thị phi tốt xấu lẫn lộn

Xét tứ chính thấy cát tinh thì định là quý,

Tam phương mà sát tinh vây chiếu thì kém đẹp;

Cung đối chiếu cho biết hung, biết cát,

Cung hợp chiếu cho biết tiện hay vinh.

(Chép từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Một yếu quyết quan trọng khi xem Tử vi

Cung Mệnh là gốc, có thể biết được cuộc sống vật chất đầy đủ hay thiếu thốn, giàu sang hay nghèo hèn.

Xem cung Thân để biết cuộc đời sau đó vinh hay nhục.

Trước hết xem cung Phúc đức để biết phúc ấm đang có (về tinh thần).

Sau đó xem cung Thiên Di để biết được động tĩnh trong ngoài.

Hai cung Quan lộc và cung Tài bạch củng cố thêm tính cát hung.

Cung và sao tương sinh, là nền tảng công danh thành đạt

Cung và sao đều vượng, nhị khí hùng mạnh là gốc của sự giàu có

Cung và sao tương khắc, vất vả bận rộn lại thị phi .

Sao mạnh, cung yếu hai tay trắng làm nên sự nghiệp

Cung mạnh, sao yếu tranh cãi thị phi tốt xấu lẫn lộn

Xét tứ chính thấy cát tinh thì định là quý,

Tam phương mà sát tinh vây chiếu thì kém đẹp;

Cung đối chiếu cho biết hung, biết cát,

Cung hợp chiếu cho biết tiện hay vinh.

(Chép từ Fanpage Tử Vi Bắc Phái)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button