Tử vi

Mức chế hóa trợ cách với tổ hợp Sát lược giản

Phân loại việc chế hóa các bố cục sát đa phần gắn với thực bên ngoài. Sát tinh được chế hóa hữu dụng, tuy không có tính ổn định lớn như bố cục của các sao được luận Cát Tinh nhưng mệnh tạo thành công theo hướng vượt qua gian khổ mà thành tựu, các phẩm chất tốt đẹp như quyết đoán, khả năng bám trụ với quyết tâm, suy xét nắm thời cơ đều có sự tác động của Sát Tinh. Ở đây luận bố cục Sát gọi chung cho Lục Sát Tinh gồm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp và các Chính Tinh như Thất Sát, Phá Quân, Vũ Khúc, Cự Môn. Về hóa khí là Hóa Kỵ và bàng tinh là Thiên Hình, Kiếp Sát. Tử Vi đặc biệt theo Đông A gắn liền với thực tế, lấy việc thành tựu tức mệnh quý do chế sát hay mệnh nghèo, yểu bị sát tác họa để luận. Với mệnh tạo chứa bố cục tổ hợp Sát Tinh tùy mức độ gia hội để luận. Trường hợp giao hội và tạo thành cách cục lớn khó chế hóa nhưng khả năng thành tựu lớn, tức mức hoạch phát lớn hơn trường hợp còn lại. Trong thực tế việc mệnh tạo chịu tác động của Sát Tinh gồm hai trường hợp chủ động và bị động. Với mệnh tạo trường hợp chủ động nếu gặp bố cục Sát thì luận phần mức độ chế hóa cũng như trên. Mệnh có khí hình bên ngoài, ở đây luận khí hình tổng quan thấp thì đây thuộc kẻ ưa lấy của người khác làm của mình, do bất kiến trợ cách hoặc theo chiều hướng văn cách nên Sát Tinh tác họa ở tính cách ưa làm việc bất lương vì lợi ích.

Thường gặp việc ăn cướp giữa đường hay trộm cắp gây thương tích để chịu vi phạm pháp luật. Với trường hợp này không có một phần dụng Sát, chịu tác họa của Sát Tinh hay luận tỏng sát. Mệnh tạo khó thành tựu được sự nghiệp lớn do nhìn thấy lợi trước mắt không suy nghĩ bỏ quên cái lợi lâu dài, trường hợp tạo hành vi bất lương thuộc bố cục này vì không suy nghĩ tới hậu quả sau mà chỉ lợi trước mắt. Biết trước tai họa vẫn làm, vận cung trọng điểm sát tinh trùng phùng kích phát khiến đương số thực hiện các hành vi phóng hỏa, giết người, gây thương tích, hoặc một số trường hợp gây họa về dục tính do bố cục chứa Đào Hồng Không Kiếp, các trường hợp phạm tội ở trên báo chí về những việc này thuộc trường hợp trên. Do mệnh tạo khí hình ban đầu và tác động của hoàn cảnh tới kết hợp với tính chất của Mệnh gây ra. Cũng trường hợp này, mệnh tạo cuộc sống không có lý tưởng, hướng xây dựng hay cống hiến, nhìn lợi ích trước mắt không nhìn hậu quả, chế hóa dạng này rất khó khăn vì bố cục Sát Kỵ Hình trùng trùng, có thể khiến mệnh tạo từ cách cục chủ động trở thành nạn nhân của Sát. Như việc một kẻ giết người thì bản thân bị tử hình,… Một biến cách chế hóa một phần Sát của bố cục này là việc mệnh tạo có bố cục mệnh cách cao hơn trường hợp trên, đương số có khả năng đứng đầu, tạo lập thành ổ nhóm, tổ chức với tư tưởng, khuynh hướng riêng thì mệnh cách đã có cách cục chế hóa Sát tuy không hoàn toàn nhưng đa phần ở dạng này biết suy tính thiệt hơn, văn cách giao hội trợ lực.

Tuy nhiên bố cục này vẫn có nguy hiểm lớn do Sát khi gặp vận xấu. Xét về trường hợp bố cục Sát biến đổi theo chiều hướng văn cách. Ở đây theo chiều hướng văn cách bao gồm giao hội các văn tinh và việc chế hóa theo khuynh hướng tình cảm, nghĩa lý tương trợ để luận. Mệnh cách hướng Sát ở vị trí chủ động khi bố cục Văn Cách ở mức thượng cách, với đa phần Sát Tinh được chế, như việc Không Kiếp được Phá, Cự hay Tả Hữu Quyền Lộc, hoặc như bố cục Kỵ Hình được Xương Khúc, Tam Hóa, Thanh Long thuộc cách cục này. Ở đây mệnh tạo có bản tính và phẩm chất tốt của Sát như việc quyết đoán, kiên trì, chờ đợi thời cơ. Do sát được chế nên cái dễ nhìn thấy là mệnh tạo có phần cư xử văn hóa, dễ thân cận nhưng quyền lực lớn. Ta hay gặp ở những người kinh doanh thành đạt, những chính trị gia quyền lực lớn, những người có uy tín ảnh hưởng về một số lĩnh vực. Ở đây do được văn cách trợ lực, như việc có Xương Khúc chủ hiểu biết, chữ đạo đức, tình cảm trái với Sát. Sát Tinh được chế hóa thành khó khăn và quyết tâm. Một chữ Sát nhưng biến hóa vô cùng khi ứng hợp bên ngoài, với các bố cục đều do Khí và Hình dẫn dắt để phát khởi ngoài thực tại.

Bạn đang xem: Mức chế hóa trợ cách với tổ hợp Sát lược giản

Ngay ở bố cục hóa Sát thành Quyền này chia làm nhiều khuynh hướng biến đổi tùy thuộc vào khả năng dụng của bố cục Mệnh. Như trường hợp người đứng đầu tổ chức đứng lên đấu tranh cho quyền lợi có cách cục trong tử vi và ý nghĩa Sát cách khác hoàn toàn với việc, một mệnh tạo quyết tâm chịu gian khổ phấn đấu để giành được địa vị sinh sát cao trong xã hội. Như đã luận ở nhiều bài viết về sính chất của Kình Dương chính là sự cạnh tranh, tranh giành, cướp bóc, tiến công, chống trả, gây dừng tùy từng bố cục để luận tính chất của Sát Tinh này. Khi được chế hóa thì Kình có thể tốt đẹp như giành lại công bằng cho kẻ yếu, tấn công tiêu diệt kẻ gây nguy hại, xây dựng công danh, chủ động trước khó khăn,… Bố cục biến hóa rất lớn do khí hình và bản thân tổ hợp cách cục. Khí hình phần nhiều là sự tác động của xã hội quanh nhận biết đương số hướng tới. Như cổ nhân hay luận ” Vào thời bình thì chúng một lũ ô hợp, khi chiến loạn hết thảy đều lập công lưu danh hậu thế”. Khí hình của vận nước tác động tới cách cục Sát được luận và nghiệm lý quan trọng của Tử Vi Đông A, cũng thường hay nghe ” Thời thế tạo anh hùng” là bố cục của dụng chế hóa Sát khi ứng khí hình vượng.

Người viết luận mệnh ứng cách cục bần tiện như phú giải thí nhiều trường hợp Lộc Tồn ngộ Không Kiếp Kỵ hình thành cách cục phá tài nếu theo tài cách, là bố cục mang họa vô đơn chí, dễ vong mạng hay bệnh nan y khi vận xấu, trùng phùng đại tiểu vận. Tuy nhiên đương số chế hóa bố cục này theo hướng nghiên cứu khoa học, phát minh sáng tác nên ứng hợp có được danh lợi và tiền bạc khá đầy đủ. Tuy vẫn mạng vong khi vận tổ hợp Sát then chốt nhưng hoàn toàn khác với lá số tử vi luận nếu không nhìn khí hình. Trường hợp mệnh tốt nhưng thực tế tầm thường cũng không hiếm gặp. Ở bố cục chế hóa Sát chủ động cách phân biệt ở mức độ của Văn Cách trợ lực hay theo khuynh hướng Võ Cách. Với trường hợp chế hóa theo hướng chịu Sát tác động luận phân các mức độ trợ cách và khí hình như trên để luận rõ. Về việc khí hình thường lấy cung trọng điểm của bố cục Sát nhìn quá khứ thì được khí hình ban đầu, tuy khác với thực tế do lá số tử vi luôn chuyển động nhưng có giá trị để xét nguyên cục của bản mệnh. Một câu bé có trí tuệ rất cao là Jacob Barnett mắc bệnh tự kỷ, cũng nhiều người vĩ nhân mắc bệnh này. Ở đây là sự chế hóa của Sát mà do từ khí hình tác động mạnh. Do tác động của hoàn cảnh nơi giáo dục mà từ nhỏ được tiếp xúc với khoa học và giáo dục hướng tới khoa học, có khuynh hướng ưa thích thiên văn và vật lý. Nếu trong trường hợp mệnh tạo sinh ra tại khu vực dân trí thấp, thiếu lương thực, đói khổ hay ở vị trí khác như nước ta thì không thể chế hóa được bố cục này mà đương số phát triển theo chiều hướng khác. Cũng như việc kẻ chỉ giỏi văn làm việc đấu đá chân tay là bất hợp. Tử vi luận cũng như vậy.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mức chế hóa trợ cách với tổ hợp Sát lược giản

Phân loại việc chế hóa các bố cục sát đa phần gắn với thực bên ngoài. Sát tinh được chế hóa hữu dụng, tuy không có tính ổn định lớn như bố cục của các sao được luận Cát Tinh nhưng mệnh tạo thành công theo hướng vượt qua gian khổ mà thành tựu, các phẩm chất tốt đẹp như quyết đoán, khả năng bám trụ với quyết tâm, suy xét nắm thời cơ đều có sự tác động của Sát Tinh. Ở đây luận bố cục Sát gọi chung cho Lục Sát Tinh gồm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp và các Chính Tinh như Thất Sát, Phá Quân, Vũ Khúc, Cự Môn. Về hóa khí là Hóa Kỵ và bàng tinh là Thiên Hình, Kiếp Sát. Tử Vi đặc biệt theo Đông A gắn liền với thực tế, lấy việc thành tựu tức mệnh quý do chế sát hay mệnh nghèo, yểu bị sát tác họa để luận. Với mệnh tạo chứa bố cục tổ hợp Sát Tinh tùy mức độ gia hội để luận. Trường hợp giao hội và tạo thành cách cục lớn khó chế hóa nhưng khả năng thành tựu lớn, tức mức hoạch phát lớn hơn trường hợp còn lại. Trong thực tế việc mệnh tạo chịu tác động của Sát Tinh gồm hai trường hợp chủ động và bị động. Với mệnh tạo trường hợp chủ động nếu gặp bố cục Sát thì luận phần mức độ chế hóa cũng như trên. Mệnh có khí hình bên ngoài, ở đây luận khí hình tổng quan thấp thì đây thuộc kẻ ưa lấy của người khác làm của mình, do bất kiến trợ cách hoặc theo chiều hướng văn cách nên Sát Tinh tác họa ở tính cách ưa làm việc bất lương vì lợi ích.

Thường gặp việc ăn cướp giữa đường hay trộm cắp gây thương tích để chịu vi phạm pháp luật. Với trường hợp này không có một phần dụng Sát, chịu tác họa của Sát Tinh hay luận tỏng sát. Mệnh tạo khó thành tựu được sự nghiệp lớn do nhìn thấy lợi trước mắt không suy nghĩ bỏ quên cái lợi lâu dài, trường hợp tạo hành vi bất lương thuộc bố cục này vì không suy nghĩ tới hậu quả sau mà chỉ lợi trước mắt. Biết trước tai họa vẫn làm, vận cung trọng điểm sát tinh trùng phùng kích phát khiến đương số thực hiện các hành vi phóng hỏa, giết người, gây thương tích, hoặc một số trường hợp gây họa về dục tính do bố cục chứa Đào Hồng Không Kiếp, các trường hợp phạm tội ở trên báo chí về những việc này thuộc trường hợp trên. Do mệnh tạo khí hình ban đầu và tác động của hoàn cảnh tới kết hợp với tính chất của Mệnh gây ra. Cũng trường hợp này, mệnh tạo cuộc sống không có lý tưởng, hướng xây dựng hay cống hiến, nhìn lợi ích trước mắt không nhìn hậu quả, chế hóa dạng này rất khó khăn vì bố cục Sát Kỵ Hình trùng trùng, có thể khiến mệnh tạo từ cách cục chủ động trở thành nạn nhân của Sát. Như việc một kẻ giết người thì bản thân bị tử hình,… Một biến cách chế hóa một phần Sát của bố cục này là việc mệnh tạo có bố cục mệnh cách cao hơn trường hợp trên, đương số có khả năng đứng đầu, tạo lập thành ổ nhóm, tổ chức với tư tưởng, khuynh hướng riêng thì mệnh cách đã có cách cục chế hóa Sát tuy không hoàn toàn nhưng đa phần ở dạng này biết suy tính thiệt hơn, văn cách giao hội trợ lực.

Tuy nhiên bố cục này vẫn có nguy hiểm lớn do Sát khi gặp vận xấu. Xét về trường hợp bố cục Sát biến đổi theo chiều hướng văn cách. Ở đây theo chiều hướng văn cách bao gồm giao hội các văn tinh và việc chế hóa theo khuynh hướng tình cảm, nghĩa lý tương trợ để luận. Mệnh cách hướng Sát ở vị trí chủ động khi bố cục Văn Cách ở mức thượng cách, với đa phần Sát Tinh được chế, như việc Không Kiếp được Phá, Cự hay Tả Hữu Quyền Lộc, hoặc như bố cục Kỵ Hình được Xương Khúc, Tam Hóa, Thanh Long thuộc cách cục này. Ở đây mệnh tạo có bản tính và phẩm chất tốt của Sát như việc quyết đoán, kiên trì, chờ đợi thời cơ. Do sát được chế nên cái dễ nhìn thấy là mệnh tạo có phần cư xử văn hóa, dễ thân cận nhưng quyền lực lớn. Ta hay gặp ở những người kinh doanh thành đạt, những chính trị gia quyền lực lớn, những người có uy tín ảnh hưởng về một số lĩnh vực. Ở đây do được văn cách trợ lực, như việc có Xương Khúc chủ hiểu biết, chữ đạo đức, tình cảm trái với Sát. Sát Tinh được chế hóa thành khó khăn và quyết tâm. Một chữ Sát nhưng biến hóa vô cùng khi ứng hợp bên ngoài, với các bố cục đều do Khí và Hình dẫn dắt để phát khởi ngoài thực tại.

Ngay ở bố cục hóa Sát thành Quyền này chia làm nhiều khuynh hướng biến đổi tùy thuộc vào khả năng dụng của bố cục Mệnh. Như trường hợp người đứng đầu tổ chức đứng lên đấu tranh cho quyền lợi có cách cục trong tử vi và ý nghĩa Sát cách khác hoàn toàn với việc, một mệnh tạo quyết tâm chịu gian khổ phấn đấu để giành được địa vị sinh sát cao trong xã hội. Như đã luận ở nhiều bài viết về sính chất của Kình Dương chính là sự cạnh tranh, tranh giành, cướp bóc, tiến công, chống trả, gây dừng tùy từng bố cục để luận tính chất của Sát Tinh này. Khi được chế hóa thì Kình có thể tốt đẹp như giành lại công bằng cho kẻ yếu, tấn công tiêu diệt kẻ gây nguy hại, xây dựng công danh, chủ động trước khó khăn,… Bố cục biến hóa rất lớn do khí hình và bản thân tổ hợp cách cục. Khí hình phần nhiều là sự tác động của xã hội quanh nhận biết đương số hướng tới. Như cổ nhân hay luận ” Vào thời bình thì chúng một lũ ô hợp, khi chiến loạn hết thảy đều lập công lưu danh hậu thế”. Khí hình của vận nước tác động tới cách cục Sát được luận và nghiệm lý quan trọng của Tử Vi Đông A, cũng thường hay nghe ” Thời thế tạo anh hùng” là bố cục của dụng chế hóa Sát khi ứng khí hình vượng.

Người viết luận mệnh ứng cách cục bần tiện như phú giải thí nhiều trường hợp Lộc Tồn ngộ Không Kiếp Kỵ hình thành cách cục phá tài nếu theo tài cách, là bố cục mang họa vô đơn chí, dễ vong mạng hay bệnh nan y khi vận xấu, trùng phùng đại tiểu vận. Tuy nhiên đương số chế hóa bố cục này theo hướng nghiên cứu khoa học, phát minh sáng tác nên ứng hợp có được danh lợi và tiền bạc khá đầy đủ. Tuy vẫn mạng vong khi vận tổ hợp Sát then chốt nhưng hoàn toàn khác với lá số tử vi luận nếu không nhìn khí hình. Trường hợp mệnh tốt nhưng thực tế tầm thường cũng không hiếm gặp. Ở bố cục chế hóa Sát chủ động cách phân biệt ở mức độ của Văn Cách trợ lực hay theo khuynh hướng Võ Cách. Với trường hợp chế hóa theo hướng chịu Sát tác động luận phân các mức độ trợ cách và khí hình như trên để luận rõ. Về việc khí hình thường lấy cung trọng điểm của bố cục Sát nhìn quá khứ thì được khí hình ban đầu, tuy khác với thực tế do lá số tử vi luôn chuyển động nhưng có giá trị để xét nguyên cục của bản mệnh. Một câu bé có trí tuệ rất cao là Jacob Barnett mắc bệnh tự kỷ, cũng nhiều người vĩ nhân mắc bệnh này. Ở đây là sự chế hóa của Sát mà do từ khí hình tác động mạnh. Do tác động của hoàn cảnh nơi giáo dục mà từ nhỏ được tiếp xúc với khoa học và giáo dục hướng tới khoa học, có khuynh hướng ưa thích thiên văn và vật lý. Nếu trong trường hợp mệnh tạo sinh ra tại khu vực dân trí thấp, thiếu lương thực, đói khổ hay ở vị trí khác như nước ta thì không thể chế hóa được bố cục này mà đương số phát triển theo chiều hướng khác. Cũng như việc kẻ chỉ giỏi văn làm việc đấu đá chân tay là bất hợp. Tử vi luận cũng như vậy.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button