Tử vi

Mục Lục cuốn Tử Vi Đẩu Số Tinh Hoa Tập Thành

Tự Thuật 11

Chương 10: Vận thế hậu thiên – niên hạn phân tích suy đoán 18

Tiết 01: Quan hệ giữa mệnh cục, đại nạn, tiểu hạn, lưu niên 19

Tiết 02: Đại nạn Thiên can cầu pháp 26

Tiết 03: Phương pháp cơ bản thôi diễn phân tích Đại nạn 28

Tiết 04: Lưu niên 38

Tiết 05: Lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu thời 46

Tiết 06: Tuế hạn kinh nghiệm phán đoán suy luận 49

Tiết 07: Chư tinh trị lưu niên vận khí suy đoán 64

Tiết 08: Thái tuế, tiểu hạn lạc thập nhị cung tiên đoán 117

Tiết 09: Tứ hóa quan hệ khái luận 129

Tiết 10: Lưu tinh 131

Tiết 11: Hạn trẻ nhỏ 140

Chương 11: Mệnh lệ suy diễn 141

Chương 12: Dự đoán tai ách 182

Tiết 01: Tai ách dự đoán triết lý 182

Tiết 02: Bình thường tai nạn tổn thương 189

Tiết 03: Đánh nhau giết người họa hại 192

Tiết 04: Tai nạn xe cộ 199

Tiết 05: Rơi ngã tai hoạ 205

Tiết 06: Tai nạn sông nước 206

Tiết 07: Động vật tổn thương 207

Tiết 8: Sấm sét kích thương 207

Tiết 09: Trong dược vật độc tai hoạ 207

Tiết 10: Tự sát 208

Tiết 11: Hút thuốc phiện 208

Tiết 12: Hoả hoạn họa hại 209

Tiết 13: Hình tụng cùng lao ngục tai ương 211

Tiết 14: Mất trộm phá tài 218

Chương 13: Giới thiệu ứng dụng quái vị trong bát quái. 221

Chương 14: Tường giải về phương pháp luận đoán của Tứ Hóa 235

Tiết 01: Cơ sở của Hà Lạc 235

Tiết 02: Sự biến hóa thái cực của cung vị 237

Tiết 03: Phương pháp luận đoán Hà Lạc 242

Tiết 04: Sáu (đường) tuyến mệnh bàn 243

Tiết 05: Tứ Hóa tường giải 245

– Nội dung và lý lẽ của Tứ Hóa 245

– Tứ hóa phi tinh 251

– Các loại của Tứ Hóa 251

– Tự Hóa của Tứ Hóa 253

– Hóa Nhập và Hóa Xuất của Tứ Hóa 256

– Kị nhập và Kị xuất của Tứ Hóa 257

– Quan hệ của Tứ Hóa 259

Tiết 06: Biểu tượng của Tứ Hóa can năm sinh nhập các cung 268

Tiết 07: Biểu tượng của Tứ Hóa 12 can cung nhập các cung 279

– Can cung Mệnh nhập các cung 283

– Can cung Huynh Đệ nhập các cung 301

– Can cung Tử Tức nhập các cung 312

– Can cung Tài Bạch nhập các cung 322

– Can cung Thiên Di nhập các cung 330

– Can cung Nô Bộc nhập các cung 337

– Can cung Quan Lộc nhập các cung 344

– Can cung Điền Trạch nhập các cung 353

– Can cung Phúc Đức nhập các cung 354

– Can cung Phụ Mẫu nhập các cung 355

Tiết 08: Mối quan hệ giữa Mệnh Cục và hạn năm Tứ Hóa 364

Tiết 09: Phương pháp cơ bản luận đoán Tứ hóa Hà Lạc 369

– Phép luận đoán phân tích Khí Số Vị 369

– Phép luận đoán sự ảnh hưởng lẫn nhau của ba cấp Thượng Trung Hạ 377

– Phép phân tích, luận đoán tung hoành 386

Tiết 10: Phân loại dự đoán phép tứ hóa 389

– Khán nhân sự, địa vị cùng vận số 390

– Khán sự nghiệp 391

– Khán tài vận 403

– Khán quan hệ đối tác 434

– Khán pháp làm ăn bên ngoài 436

– Khán vay tiền, cho vay 437

– Đòi tiền 438

– Tiền về 438

– Thua lỗ 439

– Cùng khảo thí trí thông minh 439

– Khán hôn nhân 441

– Khán lục thân 458

– Khán bệnh tật 460

– Sống và chết 463

– Suy đoán bản thân có được cấp trên lựa chọn? 465

– Tình trạng đơn vị hoặc công ty 466

– Khán lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời khi phát sinh sự tình 467

Chương 15: Đẩu số dự đoán bách sự 472

Tiết 01: Khái lược 472

Tiết 02: Tóm tắt về phương pháp dự đoán 474

Tiết 03: Phân loại hoạt dụng của dự đoán theo đẩu số 486

– Trắc lai ý 486

– Dự đoán phong thủy 489

– Dự đoán tình yêu hôn nhân 491

– Dự báo thất vật 495

– Đoán người đi đường 497

– Dự đoán kỳ vay cổ phiếu 499

– Dự đoán vận khí sắp tới của cá nhân 503

– Dự đoán công việc sự nghiệp 506

– Xem tài vận 508

– Dự đoán lục thân 512

– Dự đoán tật ách 516

– Dự đoán sự tình, tin tức thật hay giả 518

– Dự đoán mang bầu 519

– Dự đoán sổ xố 521

– Dự đoán vận thế quốc gia hay khu vực 522

– Dự đoán xuất hành 527

– Dự đoán hình sự 529

– Dự đoán thi cử 531

– Đoán vật 533

– Đoán khi nào thượng cấp đến kiểm tra 533

– Xem kết bạn 533

– Xem tình hình xuất khẩu 535

– Dự đoán vay tiền, đòi nợ 536

– Dự đoán tuyển cử, thi đua, bình xét 538

– Dự đoán ứng kỳ 539

Tiết 04: Phương pháp luận đoán nhanh 540

Tiết 05: Giới thiệu vắn tắt dùng tử vi đẩu số chọn ngày lành tháng tốt 546

Chương 16 : Xu cát tị hung 557

Phụ lục 01: Bảng nội dung cơ bản đấu sổ tinh tình 571

Phụ lục 02: Liễu Phàm Tứ Huấn 613

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Mục Lục cuốn Tử Vi Đẩu Số Tinh Hoa Tập Thành

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mục Lục cuốn Tử Vi Đẩu Số Tinh Hoa Tập Thành

Tự Thuật 11

Chương 10: Vận thế hậu thiên – niên hạn phân tích suy đoán 18

Tiết 01: Quan hệ giữa mệnh cục, đại nạn, tiểu hạn, lưu niên 19

Tiết 02: Đại nạn Thiên can cầu pháp 26

Tiết 03: Phương pháp cơ bản thôi diễn phân tích Đại nạn 28

Tiết 04: Lưu niên 38

Tiết 05: Lưu Nguyệt, lưu Nhật, lưu thời 46

Tiết 06: Tuế hạn kinh nghiệm phán đoán suy luận 49

Tiết 07: Chư tinh trị lưu niên vận khí suy đoán 64

Tiết 08: Thái tuế, tiểu hạn lạc thập nhị cung tiên đoán 117

Tiết 09: Tứ hóa quan hệ khái luận 129

Tiết 10: Lưu tinh 131

Tiết 11: Hạn trẻ nhỏ 140

Chương 11: Mệnh lệ suy diễn 141

Chương 12: Dự đoán tai ách 182

Tiết 01: Tai ách dự đoán triết lý 182

Tiết 02: Bình thường tai nạn tổn thương 189

Tiết 03: Đánh nhau giết người họa hại 192

Tiết 04: Tai nạn xe cộ 199

Tiết 05: Rơi ngã tai hoạ 205

Tiết 06: Tai nạn sông nước 206

Tiết 07: Động vật tổn thương 207

Tiết 8: Sấm sét kích thương 207

Tiết 09: Trong dược vật độc tai hoạ 207

Tiết 10: Tự sát 208

Tiết 11: Hút thuốc phiện 208

Tiết 12: Hoả hoạn họa hại 209

Tiết 13: Hình tụng cùng lao ngục tai ương 211

Tiết 14: Mất trộm phá tài 218

Chương 13: Giới thiệu ứng dụng quái vị trong bát quái. 221

Chương 14: Tường giải về phương pháp luận đoán của Tứ Hóa 235

Tiết 01: Cơ sở của Hà Lạc 235

Tiết 02: Sự biến hóa thái cực của cung vị 237

Tiết 03: Phương pháp luận đoán Hà Lạc 242

Tiết 04: Sáu (đường) tuyến mệnh bàn 243

Tiết 05: Tứ Hóa tường giải 245

– Nội dung và lý lẽ của Tứ Hóa 245

– Tứ hóa phi tinh 251

– Các loại của Tứ Hóa 251

– Tự Hóa của Tứ Hóa 253

– Hóa Nhập và Hóa Xuất của Tứ Hóa 256

– Kị nhập và Kị xuất của Tứ Hóa 257

– Quan hệ của Tứ Hóa 259

Tiết 06: Biểu tượng của Tứ Hóa can năm sinh nhập các cung 268

Tiết 07: Biểu tượng của Tứ Hóa 12 can cung nhập các cung 279

– Can cung Mệnh nhập các cung 283

– Can cung Huynh Đệ nhập các cung 301

– Can cung Tử Tức nhập các cung 312

– Can cung Tài Bạch nhập các cung 322

– Can cung Thiên Di nhập các cung 330

– Can cung Nô Bộc nhập các cung 337

– Can cung Quan Lộc nhập các cung 344

– Can cung Điền Trạch nhập các cung 353

– Can cung Phúc Đức nhập các cung 354

– Can cung Phụ Mẫu nhập các cung 355

Tiết 08: Mối quan hệ giữa Mệnh Cục và hạn năm Tứ Hóa 364

Tiết 09: Phương pháp cơ bản luận đoán Tứ hóa Hà Lạc 369

– Phép luận đoán phân tích Khí Số Vị 369

– Phép luận đoán sự ảnh hưởng lẫn nhau của ba cấp Thượng Trung Hạ 377

– Phép phân tích, luận đoán tung hoành 386

Tiết 10: Phân loại dự đoán phép tứ hóa 389

– Khán nhân sự, địa vị cùng vận số 390

– Khán sự nghiệp 391

– Khán tài vận 403

– Khán quan hệ đối tác 434

– Khán pháp làm ăn bên ngoài 436

– Khán vay tiền, cho vay 437

– Đòi tiền 438

– Tiền về 438

– Thua lỗ 439

– Cùng khảo thí trí thông minh 439

– Khán hôn nhân 441

– Khán lục thân 458

– Khán bệnh tật 460

– Sống và chết 463

– Suy đoán bản thân có được cấp trên lựa chọn? 465

– Tình trạng đơn vị hoặc công ty 466

– Khán lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời khi phát sinh sự tình 467

Chương 15: Đẩu số dự đoán bách sự 472

Tiết 01: Khái lược 472

Tiết 02: Tóm tắt về phương pháp dự đoán 474

Tiết 03: Phân loại hoạt dụng của dự đoán theo đẩu số 486

– Trắc lai ý 486

– Dự đoán phong thủy 489

– Dự đoán tình yêu hôn nhân 491

– Dự báo thất vật 495

– Đoán người đi đường 497

– Dự đoán kỳ vay cổ phiếu 499

– Dự đoán vận khí sắp tới của cá nhân 503

– Dự đoán công việc sự nghiệp 506

– Xem tài vận 508

– Dự đoán lục thân 512

– Dự đoán tật ách 516

– Dự đoán sự tình, tin tức thật hay giả 518

– Dự đoán mang bầu 519

– Dự đoán sổ xố 521

– Dự đoán vận thế quốc gia hay khu vực 522

– Dự đoán xuất hành 527

– Dự đoán hình sự 529

– Dự đoán thi cử 531

– Đoán vật 533

– Đoán khi nào thượng cấp đến kiểm tra 533

– Xem kết bạn 533

– Xem tình hình xuất khẩu 535

– Dự đoán vay tiền, đòi nợ 536

– Dự đoán tuyển cử, thi đua, bình xét 538

– Dự đoán ứng kỳ 539

Tiết 04: Phương pháp luận đoán nhanh 540

Tiết 05: Giới thiệu vắn tắt dùng tử vi đẩu số chọn ngày lành tháng tốt 546

Chương 16 : Xu cát tị hung 557

Phụ lục 01: Bảng nội dung cơ bản đấu sổ tinh tình 571

Phụ lục 02: Liễu Phàm Tứ Huấn 613

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button