Tử vi

Mười sao Hóa Quyền

Trong Tử Vi Đẩu Số, Hóa Quyền ngũ hành thuộc dương Mộc, ở phương nam, thuộc cung Ly, tượng ý là mùa hạ, lúc vạn vật sinh trưởng thịnh vượng, cho nên nay người ta luận là thuộc bính Hỏa. Là thần nắm quyền sinh sát. Ý nghĩa gốc là quyền lực, quyền uy, quyền lợi, tài cán, thành tựu, ảnh hưởng quan quý quyền thế, tăng mạnh năng lực cạnh tranh; ý nghĩa mở rộng là tinh thần mưu đồ, tranh thủ, ra sức thực hiện, phấn đấu, tranh chấp, cạnh tranh, quản chế, kiểm soát, chiếm hữu, biến động thay đổi, độc đoán, hoang phí, hao tổn tinh thần, tính toán so đo, hấp tấp, nóng vội, bệnh cấp tính, bị tổn thương do nhân tố bên ngoài, dễ bị tình trạng “cây to phải hứng gió lớn”.

Ưa thấy Hóa Khoa đồng cung hay hội chiếu, Hóa Lộc là kế đó. Điều này bắt nguồn từ xã hội cổ đại, thưởng tuyển chọn quan lại từ khoa cử, vì vậy thích Quyền Khoa đồng cung hay hội chiếu. Không thích Hóa Quyền của nguyên cục trùng điệp với Hóa Quyền của đại vận hoặc của lưu niên, ắt sẽ dẫn tới đè ép, áp chế, vì cây to ắt phải hứng gió lớn. Hóa Quyền mà không gặp Hóa Khoa hoặc Hóa Lộc, gọi là “cô độc, trơ trọi”; nếu cung Mệnh của nguyên cục thuộc cách cục này, là biểu thị cả đởi người này thưởng bị bài xích, loại trừ; nếu lại gặp thêm sát tinh thì càng dễ dẫn tới tình trạng bị rắc rối phiền phức. Hóa Quyền cũng sợ thấy Hóa Kị, vì ở vị trí cao mà thế nguy nên thưởng bị đả kích một cách không cần thiết, khó mà đi lên. Hóa Quyền thích có Tam Thai, Bát Tọa đồng cung hoặc ở đối cung, chủ về địa vị thăng tiến.

Hóa Quyền đặc biệt không thích cách cục tinh hệ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Không thích gặp Linh Tinh, Hỏa Tinh, Thiên Mã, chủ về đối với lục thân bất lợi.

Bạn đang xem: Mười sao Hóa Quyền

Không thích thấy Đà La, chủ về ngoan cố, gàn dở, dã man, tàn bạo; đặc biệt đa số người có chỉ tay đưởng tâm đạo và trí đạo nhập thành một, có tính cách quá khích, cực đoan, chủ quan, và chấp ngã cực nặng.

Hóa Quyền không thích gặp Kinh Dương, Đà La, dễ dẫn tới đấu đá tranh giành, những người thích gây chuyện thị phi phần nhiều thuộc cách cục này.

Không thích Thiên Đồng Hóa Quyền, Tử Vi Hóa Quyền, ắt cuộc đởi sẽ có chỗ khiếm khuyết đáng tiếc.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mười sao Hóa Quyền

Trong Tử Vi Đẩu Số, Hóa Quyền ngũ hành thuộc dương Mộc, ở phương nam, thuộc cung Ly, tượng ý là mùa hạ, lúc vạn vật sinh trưởng thịnh vượng, cho nên nay người ta luận là thuộc bính Hỏa. Là thần nắm quyền sinh sát. Ý nghĩa gốc là quyền lực, quyền uy, quyền lợi, tài cán, thành tựu, ảnh hưởng quan quý quyền thế, tăng mạnh năng lực cạnh tranh; ý nghĩa mở rộng là tinh thần mưu đồ, tranh thủ, ra sức thực hiện, phấn đấu, tranh chấp, cạnh tranh, quản chế, kiểm soát, chiếm hữu, biến động thay đổi, độc đoán, hoang phí, hao tổn tinh thần, tính toán so đo, hấp tấp, nóng vội, bệnh cấp tính, bị tổn thương do nhân tố bên ngoài, dễ bị tình trạng “cây to phải hứng gió lớn”.

Ưa thấy Hóa Khoa đồng cung hay hội chiếu, Hóa Lộc là kế đó. Điều này bắt nguồn từ xã hội cổ đại, thưởng tuyển chọn quan lại từ khoa cử, vì vậy thích Quyền Khoa đồng cung hay hội chiếu. Không thích Hóa Quyền của nguyên cục trùng điệp với Hóa Quyền của đại vận hoặc của lưu niên, ắt sẽ dẫn tới đè ép, áp chế, vì cây to ắt phải hứng gió lớn. Hóa Quyền mà không gặp Hóa Khoa hoặc Hóa Lộc, gọi là “cô độc, trơ trọi”; nếu cung Mệnh của nguyên cục thuộc cách cục này, là biểu thị cả đởi người này thưởng bị bài xích, loại trừ; nếu lại gặp thêm sát tinh thì càng dễ dẫn tới tình trạng bị rắc rối phiền phức. Hóa Quyền cũng sợ thấy Hóa Kị, vì ở vị trí cao mà thế nguy nên thưởng bị đả kích một cách không cần thiết, khó mà đi lên. Hóa Quyền thích có Tam Thai, Bát Tọa đồng cung hoặc ở đối cung, chủ về địa vị thăng tiến.

Hóa Quyền đặc biệt không thích cách cục tinh hệ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Không thích gặp Linh Tinh, Hỏa Tinh, Thiên Mã, chủ về đối với lục thân bất lợi.

Không thích thấy Đà La, chủ về ngoan cố, gàn dở, dã man, tàn bạo; đặc biệt đa số người có chỉ tay đưởng tâm đạo và trí đạo nhập thành một, có tính cách quá khích, cực đoan, chủ quan, và chấp ngã cực nặng.

Hóa Quyền không thích gặp Kinh Dương, Đà La, dễ dẫn tới đấu đá tranh giành, những người thích gây chuyện thị phi phần nhiều thuộc cách cục này.

Không thích Thiên Đồng Hóa Quyền, Tử Vi Hóa Quyền, ắt cuộc đởi sẽ có chỗ khiếm khuyết đáng tiếc.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button