Tử vi

Nghiên cứu cách cục, giải thích hệ sao để suy đoán 12 cung

Phần trên giới thiệu và trình bày sơ lược về 51 cách cục Đẩu số. Mục đích chủ yếu là làm sáng tỏ điểm quan trọng của “hệ sao”. Vương Đình Chi một lần nữa nhấn mạnh: Học Tử vi đẩu số nhất định không được tách rời các sao, cho dù đã nắm được tính chất của 155 sao nhưng khi ứng dụng thực tế sẽ khó tránh chỗ mơ hồ, khó hiểu.

Trong thời kỳ đầu của “Thập bát phi tinh”, việc suy đoán lộc mệnh rất võ đoán, căn cứ sao nhập các cung để đoán cát hung. Sau đó mới chú ý đến Tam phương Tứ chính, phát triển thành khái niệm hệ sao. Tử vi đẩu số từ khi mới hình thành đã chú ý đến tổ hợp hệ sao. Có rất nhiều cách cục được phát triển thành từ tính chất của hệ sao. Ví dụ như “Tham Vũ đồng hành”, “Thất sát triều đẩu”, “Tam hợp Hỏa Tham” … Đó chính là tính chất cơ bản của tổ hợp hệ sao.

Nhưng người đời sau có những khuynh hướng phát triển không tốt. Đó là quá coi trọng cách cục này mà coi nhẹ cách cục khác (hệ sao). Vì vậy cuối thời Minh mới có nhiều “ngụy cách” được thành lập, trộn lẫn vào trong những cách cục hệ sao có ý nghĩa, biến thành “vàng thau lẫn lộn”.

Bạn đang xem: Nghiên cứu cách cục, giải thích hệ sao để suy đoán 12 cung

Phần trên luận bàn chi tiết về những cách cục này. Căn cứ vào giá trị đối với xã hội hiện đại lần lượt làm sáng tỏ để loại bỏ đi những “ngụy cách” giúp độc giả biết được giá trị chân thực của cách cục, tiếp đó không dẫn đến nhìn mặt chữ mà đoán nghĩa khi suy đoán chỉ câu nệ vào tên gọi. Đồng thời còn có thể hiểu được đặc tính của hệ sao mà không câu nệ vào cách cục.

Nhiều sách Tử vi được bày bán trên thị trường thường có khuyết điểm là thiếu tính thực tế, phô trương tâng bốc, dẫn đến thần hóa Đẩu số. Trên thực tế, muốn học Đẩu số không khó, chỉ cần nhận thức được một số kết cấu hệ sao là có thể suy đoán chuẩn xác. Về phương diện này, cuốn sách này tuy không quá coi trọng và cùng có nhiều chỗ không bàn luận đến nhưng có thể nói đã cung cấp một số tư liệu thực tế.

Khó khăn khi mới học là những quyển sách Tử vi thông thường phần lớn giải thích nhiều về tính chất của các sao tọa ở cung Mệnh và cung Thân mà không đề cập đến các cung khác. Đối với tính chất cát hung của các cung Tử nữ, Phu thê, Tài bạch, Quan lộc chỉ luận rất sơ lược. Vì vậy dẫn đến còn hoài nghi trong suy đoán. Bàn về tính chất hệ sao chỉ xem thích hợp ở cung Mệnh, nhưng trên thực tế tính chất này đều có thể dùng trong 12 cung.

Ví dụ như Tử vi, Tham lang tọa ở cung Dậu. Nếu như cung Dậu là cung Mệnh, lưu ý có hội hợp với lục cát Lộc Mã hay không. Nếu như có hội hợp chủ về phong lưu nho nhã. Nếu như không thì chủ về mệnh dâm tà. Nếu như cung Dậu là cung Phụ mẫu, cha có thể nhiều thê thiếp. Nếu như cung Dậu là cung Huynh đệ, chủ về anh cả hoặc chị cả lo liệu việc nhà, hôn nhân của anh chị em không như ý. Nếu như cung Dậu là cung Tử nữ, gặp cát tinh chủ về con cái có tiền đồ, gặp hung tinh chủ về có sự khác biệt lớn giữa hai thế hệ.

Phàm những tình huống này đều xuất phát từ tính chất cơ bản của hệ sao Tử vi, Tham lang. Do đó, hiểu được một cung có thể hiểu được các cung còn lại.

Nhưng phải chú ý, Tử vi, Tham lang ắt hội hợp với Vũ khúc, Phá quân và Liêm trinh, Thất sát. Cho nên, phàm cung độ mà Tử vi, Tham lang tọa thủ phần lớn chủ về biến động. Nếu là cung Tài bạch và cung Quan lộc có thể suy đoán thêm từ tính chất biến động. Đây chính là con đưòng tắt lấy “hệ sao” để suy đoán Đẩu số.

(Phân tích bản mệnh – Bát hỷ lầu sao bản cổ quyết và cách cục đẩu số – Vương Đình Chi)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nghiên cứu cách cục, giải thích hệ sao để suy đoán 12 cung

Phần trên giới thiệu và trình bày sơ lược về 51 cách cục Đẩu số. Mục đích chủ yếu là làm sáng tỏ điểm quan trọng của “hệ sao”. Vương Đình Chi một lần nữa nhấn mạnh: Học Tử vi đẩu số nhất định không được tách rời các sao, cho dù đã nắm được tính chất của 155 sao nhưng khi ứng dụng thực tế sẽ khó tránh chỗ mơ hồ, khó hiểu.

Trong thời kỳ đầu của “Thập bát phi tinh”, việc suy đoán lộc mệnh rất võ đoán, căn cứ sao nhập các cung để đoán cát hung. Sau đó mới chú ý đến Tam phương Tứ chính, phát triển thành khái niệm hệ sao. Tử vi đẩu số từ khi mới hình thành đã chú ý đến tổ hợp hệ sao. Có rất nhiều cách cục được phát triển thành từ tính chất của hệ sao. Ví dụ như “Tham Vũ đồng hành”, “Thất sát triều đẩu”, “Tam hợp Hỏa Tham” … Đó chính là tính chất cơ bản của tổ hợp hệ sao.

Nhưng người đời sau có những khuynh hướng phát triển không tốt. Đó là quá coi trọng cách cục này mà coi nhẹ cách cục khác (hệ sao). Vì vậy cuối thời Minh mới có nhiều “ngụy cách” được thành lập, trộn lẫn vào trong những cách cục hệ sao có ý nghĩa, biến thành “vàng thau lẫn lộn”.

Phần trên luận bàn chi tiết về những cách cục này. Căn cứ vào giá trị đối với xã hội hiện đại lần lượt làm sáng tỏ để loại bỏ đi những “ngụy cách” giúp độc giả biết được giá trị chân thực của cách cục, tiếp đó không dẫn đến nhìn mặt chữ mà đoán nghĩa khi suy đoán chỉ câu nệ vào tên gọi. Đồng thời còn có thể hiểu được đặc tính của hệ sao mà không câu nệ vào cách cục.

Nhiều sách Tử vi được bày bán trên thị trường thường có khuyết điểm là thiếu tính thực tế, phô trương tâng bốc, dẫn đến thần hóa Đẩu số. Trên thực tế, muốn học Đẩu số không khó, chỉ cần nhận thức được một số kết cấu hệ sao là có thể suy đoán chuẩn xác. Về phương diện này, cuốn sách này tuy không quá coi trọng và cùng có nhiều chỗ không bàn luận đến nhưng có thể nói đã cung cấp một số tư liệu thực tế.

Khó khăn khi mới học là những quyển sách Tử vi thông thường phần lớn giải thích nhiều về tính chất của các sao tọa ở cung Mệnh và cung Thân mà không đề cập đến các cung khác. Đối với tính chất cát hung của các cung Tử nữ, Phu thê, Tài bạch, Quan lộc chỉ luận rất sơ lược. Vì vậy dẫn đến còn hoài nghi trong suy đoán. Bàn về tính chất hệ sao chỉ xem thích hợp ở cung Mệnh, nhưng trên thực tế tính chất này đều có thể dùng trong 12 cung.

Ví dụ như Tử vi, Tham lang tọa ở cung Dậu. Nếu như cung Dậu là cung Mệnh, lưu ý có hội hợp với lục cát Lộc Mã hay không. Nếu như có hội hợp chủ về phong lưu nho nhã. Nếu như không thì chủ về mệnh dâm tà. Nếu như cung Dậu là cung Phụ mẫu, cha có thể nhiều thê thiếp. Nếu như cung Dậu là cung Huynh đệ, chủ về anh cả hoặc chị cả lo liệu việc nhà, hôn nhân của anh chị em không như ý. Nếu như cung Dậu là cung Tử nữ, gặp cát tinh chủ về con cái có tiền đồ, gặp hung tinh chủ về có sự khác biệt lớn giữa hai thế hệ.

Phàm những tình huống này đều xuất phát từ tính chất cơ bản của hệ sao Tử vi, Tham lang. Do đó, hiểu được một cung có thể hiểu được các cung còn lại.

Nhưng phải chú ý, Tử vi, Tham lang ắt hội hợp với Vũ khúc, Phá quân và Liêm trinh, Thất sát. Cho nên, phàm cung độ mà Tử vi, Tham lang tọa thủ phần lớn chủ về biến động. Nếu là cung Tài bạch và cung Quan lộc có thể suy đoán thêm từ tính chất biến động. Đây chính là con đưòng tắt lấy “hệ sao” để suy đoán Đẩu số.

(Phân tích bản mệnh – Bát hỷ lầu sao bản cổ quyết và cách cục đẩu số – Vương Đình Chi)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button