Tử vi

Nghiệp chính trị và kinh thương

Nghiệp chính trị và kinh thương

Khi mới sinh ra đa phần con người đều có những tiềm năng để phát triển rất lớn. Thuở ấu nhi chưa biết nhiều vấn đề và định hướng công việc nên phụ mẫu và môi trường lúc nhỏ đóng vai trò khá lớn cho hình thành cá tính sau này. Vai trò chủ yếu của cá tính là việc bản tính sinh ra khi Tứ Trụ gồm Giờ, Ngày, Tháng, Năm thực chất là ngũ hành mà khí của cơ thể hấp thụ bên ngoài mà tạo nên sự thiên về tính cách do cách hành tạo ra. Như việc Tứ Trụ toàn Dương Hỏa và Mộc tức bẩm sinh tính cách nhiệt huyết, nóng nảy. Các tính cách của ta có thể phân vào ngũ hành do cả phối hợp lẫn nhau được. Khi ta chết đi thì Phong đại ngừng, bằng không vẫn không thể gọi là khí tuyệt. Ngày nay sử dụng bằng cách gọi là não ngừng hoạt động cũng đúng vì sự vận chuyển của Thủy cũng do Phong đại tác động mà ra. Phân nhỏ là ngũ hành có hành Mộc chủ sự sống, phân lớn thì có tứ đại là Phong Thủy Hỏa Thổ. Lá số Tử Vi cho biết khuynh hướng của khí ngũ hành khi tác động vào tâm trí biến thành ý nghĩa các cách cục. Sự nghiệp mỗi người hiện do đều muốn khẳng định bản thân và phát triển lên ước muốn gánh vác vai trò quan trọng trong xã hội hoặc ước muốn có được tài sản, tiền bạc là giá trị vật chất. Vì vậy xung quanh cung Mệnh nhất thiết phải có cung Quan Lộc và Tài Bạch là thứ cần thiết nhất. Và một trường hợp đơn giản để luận đoán là khi cung độ Quan Lộc hay Tài Bạch gặp cách cục lớn tác động mạnh tới suy nghĩ, tư tưởng thì sự nghiệp sẽ theo hướng đó. Không kể là cách cục trọng điểm gây ra bởi Sát Tinh hay Cát Tinh. Ba cung này tam hợp vừa có tính độc lập vừa phụ thuộc lẫn nhau vì ba mặt này không thể tách rời khỏi con người bình thường được sinh ta. Khi Mệnh ta có Tham Lang thì cung Quan Lộc luôn là Thất Sát và sao Phá Quân cư tại cung Tài Bạch. Khi tách riêng để luận Tài Quan ta vẫn có nét tổng quan. Khi luận chung tổ hợp Sát Phá Tham nhìn từ cung Mệnh, tính cách do toàn bộ tổ hợp này phối hợp gây ra kết quả, có cả cung nhị hợp và xung chiếu cũng có tác động tới tính cách của Mệnh.

Nếu mệnh tạo do yếu tố hoàn cảnh sống tác động theo hướng chúng trị thì cung Quan Lộc đưa ra cái nhìn riêng biệt và luận đoán mệnh tạo đưa ra cái nhìn tổng quan với sự nghiệp. Vì vậy cung Mệnh là quan trọng và khi luận xác bản cung khác cần phối hợp với tính chất tại cung Mệnh tức cá tính của bản thân ta. Khi nhìn tổng thể cả cuộc đời nhìn vào mười hai cung và vận hạn thêm cả Mệnh Thân khiến quá nhiều thứ cần phải chú ý. Nếu gói gọn chỉ cần nhìn Mệnh, Thân, Hạn cho ta cái nhìn rộng và khái quát hơn. Trong Tử Vi đã phân chia các Chính Tinh và Bàng Tinh với ý nghĩa riêng biệt và cũng có phân chia Cát Tinh và Sát Tinh. Sự nghiệp đi theo Chính Trị khi toàn bộ cách cục đi theo con đường xây dựng và gánh vác trách nhiệm. Không phải chỉ sao Tử Vi mới có ý nghĩa này như người viết thường đưa ra tính chất về sao Tử Vi mà toàn bộ các Chính Tinh khác khi phối hợp cách cục với Bàng Tinh cũng có thể mang ý nghĩa này. Tuy nhiên với tính chất ban đầu của Tử Vi mang ý nghĩa là trách nhiệm xây dựng xã hội nên được gọi là sao đứng đầu khi luận về cách cục Chính Trị, được gọi là Đế Tinh. Cũng như đứng đầu về tài bạch là sao Vũ Khúc là sao chủ lợi ích tài sản. Sự nghiệp kinh thương liên quan nhiều tới việc năng động tìm ra giải pháp, không khô khan, cứng nhắc như cách cục kia mà có sự giải trí, năng động và thay đổi liên tục tìm ra giải pháp chính là đặc tính của Vũ Khúc.

Bạn đang xem: Nghiệp chính trị và kinh thương

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nghiệp chính trị và kinh thương

Nghiệp chính trị và kinh thương

Khi mới sinh ra đa phần con người đều có những tiềm năng để phát triển rất lớn. Thuở ấu nhi chưa biết nhiều vấn đề và định hướng công việc nên phụ mẫu và môi trường lúc nhỏ đóng vai trò khá lớn cho hình thành cá tính sau này. Vai trò chủ yếu của cá tính là việc bản tính sinh ra khi Tứ Trụ gồm Giờ, Ngày, Tháng, Năm thực chất là ngũ hành mà khí của cơ thể hấp thụ bên ngoài mà tạo nên sự thiên về tính cách do cách hành tạo ra. Như việc Tứ Trụ toàn Dương Hỏa và Mộc tức bẩm sinh tính cách nhiệt huyết, nóng nảy. Các tính cách của ta có thể phân vào ngũ hành do cả phối hợp lẫn nhau được. Khi ta chết đi thì Phong đại ngừng, bằng không vẫn không thể gọi là khí tuyệt. Ngày nay sử dụng bằng cách gọi là não ngừng hoạt động cũng đúng vì sự vận chuyển của Thủy cũng do Phong đại tác động mà ra. Phân nhỏ là ngũ hành có hành Mộc chủ sự sống, phân lớn thì có tứ đại là Phong Thủy Hỏa Thổ. Lá số Tử Vi cho biết khuynh hướng của khí ngũ hành khi tác động vào tâm trí biến thành ý nghĩa các cách cục. Sự nghiệp mỗi người hiện do đều muốn khẳng định bản thân và phát triển lên ước muốn gánh vác vai trò quan trọng trong xã hội hoặc ước muốn có được tài sản, tiền bạc là giá trị vật chất. Vì vậy xung quanh cung Mệnh nhất thiết phải có cung Quan Lộc và Tài Bạch là thứ cần thiết nhất. Và một trường hợp đơn giản để luận đoán là khi cung độ Quan Lộc hay Tài Bạch gặp cách cục lớn tác động mạnh tới suy nghĩ, tư tưởng thì sự nghiệp sẽ theo hướng đó. Không kể là cách cục trọng điểm gây ra bởi Sát Tinh hay Cát Tinh. Ba cung này tam hợp vừa có tính độc lập vừa phụ thuộc lẫn nhau vì ba mặt này không thể tách rời khỏi con người bình thường được sinh ta. Khi Mệnh ta có Tham Lang thì cung Quan Lộc luôn là Thất Sát và sao Phá Quân cư tại cung Tài Bạch. Khi tách riêng để luận Tài Quan ta vẫn có nét tổng quan. Khi luận chung tổ hợp Sát Phá Tham nhìn từ cung Mệnh, tính cách do toàn bộ tổ hợp này phối hợp gây ra kết quả, có cả cung nhị hợp và xung chiếu cũng có tác động tới tính cách của Mệnh.

Nếu mệnh tạo do yếu tố hoàn cảnh sống tác động theo hướng chúng trị thì cung Quan Lộc đưa ra cái nhìn riêng biệt và luận đoán mệnh tạo đưa ra cái nhìn tổng quan với sự nghiệp. Vì vậy cung Mệnh là quan trọng và khi luận xác bản cung khác cần phối hợp với tính chất tại cung Mệnh tức cá tính của bản thân ta. Khi nhìn tổng thể cả cuộc đời nhìn vào mười hai cung và vận hạn thêm cả Mệnh Thân khiến quá nhiều thứ cần phải chú ý. Nếu gói gọn chỉ cần nhìn Mệnh, Thân, Hạn cho ta cái nhìn rộng và khái quát hơn. Trong Tử Vi đã phân chia các Chính Tinh và Bàng Tinh với ý nghĩa riêng biệt và cũng có phân chia Cát Tinh và Sát Tinh. Sự nghiệp đi theo Chính Trị khi toàn bộ cách cục đi theo con đường xây dựng và gánh vác trách nhiệm. Không phải chỉ sao Tử Vi mới có ý nghĩa này như người viết thường đưa ra tính chất về sao Tử Vi mà toàn bộ các Chính Tinh khác khi phối hợp cách cục với Bàng Tinh cũng có thể mang ý nghĩa này. Tuy nhiên với tính chất ban đầu của Tử Vi mang ý nghĩa là trách nhiệm xây dựng xã hội nên được gọi là sao đứng đầu khi luận về cách cục Chính Trị, được gọi là Đế Tinh. Cũng như đứng đầu về tài bạch là sao Vũ Khúc là sao chủ lợi ích tài sản. Sự nghiệp kinh thương liên quan nhiều tới việc năng động tìm ra giải pháp, không khô khan, cứng nhắc như cách cục kia mà có sự giải trí, năng động và thay đổi liên tục tìm ra giải pháp chính là đặc tính của Vũ Khúc.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button