Tử vi

Ngũ hành của Mệnh tới chính tinh

Ngũ hành của Mệnh tới chính tinh

Ngũ hành nạp âm của Mệnh có giá trị lớn và căn bản tới việc xem một lá số. Trong Lục thập Hoa Giáp chia rõ các hành của năm sinh. Qua đó việc xem xét sự sinh khắc, tác động của ngũ hành bản Mệnh tới tam hợp cường cung của ta là Mệnh, Tài, Quan là cần thiết. Các Chính Tinh thuộc các nhóm sao như Sát Phá Tham, Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật đều có các ngũ hành đặc trưng. Đơn giản đây chỉ là phần tính cách ban đầu được biểu hiện qua Ngũ Hành gôm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ với các tính cách khác nhau. Như ngũ hành bản Mệnh thuộc Lô Trung Hỏa. Đây là nơi sâu tận cùng của tâm trí, chi phối bởi năm mà ta sinh ra, có tác động nhỏ nhưng lớn, vì đây mà bắt đầu nảy sinh các tính cách, tuy vậy nhưng khi phát triển lên, nếu các tính cách thuộc Hỏa không rõ ràng sẽ dụng các tính cách khác gần với bản tính. Cũng như Hỏa khi biến hóa không còn bản chất sẽ chuyển hóa thành Thổ. Nạp Âm Mệnh cần để xem xét Mệnh hợp với tính cách của từng sao nào trong Tử Vi. Tất nhiên, các tính cách đều có thể thay đổi khi bản thân ta lớn lên, tiếp thụ khí từ xã hội và môi trường. Như một kẻ có tính Hỏa cương ưa thích chính trực, sáng suốt nhưng khi gặp một biến cố đau buồn và trải qua tôi luyện trở nên cứng rắn thì Kim nắm quyền. Bản chất con người luôn có cả Ngũ Hành trong Mệnh. Xem nạp âm tức dụng sâu thẳm của cá tính hành nổi bật hơn, không phải chỉ có hành này mà không có hành kia trong tâm tính.

Xét về Nạp Âm Mệnh là Lộ Trung Hỏa như trên, nếu Mệnh có sao Liêm Trinh thủ Mệnh tức tính cách phụ thuộc vào cát hung khi giao hội của sao này lớn, mặc dù vẫn phải chịu tác động của các Chính Tinh ở tam hợp hay đồng cung với Liêm Trinh tại Mệnh như cách Liêm Sát cư Sửu. Điều này cho ta kết quả khi Liêm Trinh và Thất Sát đi với Lộc Tồn đồng cung. Khi đó Liêm Trinh ngộ Lộc Tồn là cách tốt đẹp, Thất Sát ngộ Lộc Tồn xấu hơn. Khi đó luận đoán trên lý thuyết cung Mệnh và độ số ảnh hưởng bởi cái tốt đẹp của Liêm Trinh hơn Thất Sát. Cũng như vậy khi kiến Sát Tinh. Thường thì thực tế cho ra kết quả sai biệt không nhiều, tuy nhiên nếu môi trường và sự tác động của cha mẹ hay huynh đệ quá lớn tới Mệnh sẽ khiến sự sai lệch tăng hơn, đặc biệt là khí xuất phát từ dòng tộc. Vì vậy, bên cạnh Mệnh ta phải đi qua là Phụ Mẫu hoặc Huynh Đệ. Nhìn chung, Mệnh và Tài Quan là một tam hợp quy về một hành đại diện. Như Mệnh cư tại Mão thì Tài Bạch tại Hợi và Quan Lộc tại Mùi quy về hành Mộc. Chính Tinh nằm trong các cung cũng liên kết với nhau như vậy. Khi gia bàng tinh vào cung nào, Chính Tinh tại bản cung bị tác động ảnh hưởng tới toàn cục do liên kết tam hợp. Ngũ hành nạp âm chỉ nên dùng để xem cung Mệnh, nếu không có sao hợp xem tại cung Tài và Quan, nếu không có đồng ngũ hành thì chỉ cần xem toàn bộ cách cục rồi đối chiếu với bản thân quá khứ sẽ thấy ngũ hành nổi trội, việc này cũng không cần thiết nhiều vì Tử Vi đã chuyển dòng khí mang ngũ hành thành các sao mang đầy đủ tính chất, nếu xem sâu mới cần đến nếu không chẳng khác gì Tử Binh lại lạc vào mê trận như một số kẻ luận Mệnh mà cần thiết ngũ hành của bản cung, lấy áp đặt với ngũ hành sao, rồi với nạp âm mệnh lý luận gót chân vừa giày gây khó khăn cho việc soi xét đúng sai.

Bạn đang xem: Ngũ hành của Mệnh tới chính tinh

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ngũ hành của Mệnh tới chính tinh

Ngũ hành của Mệnh tới chính tinh

Ngũ hành nạp âm của Mệnh có giá trị lớn và căn bản tới việc xem một lá số. Trong Lục thập Hoa Giáp chia rõ các hành của năm sinh. Qua đó việc xem xét sự sinh khắc, tác động của ngũ hành bản Mệnh tới tam hợp cường cung của ta là Mệnh, Tài, Quan là cần thiết. Các Chính Tinh thuộc các nhóm sao như Sát Phá Tham, Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật đều có các ngũ hành đặc trưng. Đơn giản đây chỉ là phần tính cách ban đầu được biểu hiện qua Ngũ Hành gôm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ với các tính cách khác nhau. Như ngũ hành bản Mệnh thuộc Lô Trung Hỏa. Đây là nơi sâu tận cùng của tâm trí, chi phối bởi năm mà ta sinh ra, có tác động nhỏ nhưng lớn, vì đây mà bắt đầu nảy sinh các tính cách, tuy vậy nhưng khi phát triển lên, nếu các tính cách thuộc Hỏa không rõ ràng sẽ dụng các tính cách khác gần với bản tính. Cũng như Hỏa khi biến hóa không còn bản chất sẽ chuyển hóa thành Thổ. Nạp Âm Mệnh cần để xem xét Mệnh hợp với tính cách của từng sao nào trong Tử Vi. Tất nhiên, các tính cách đều có thể thay đổi khi bản thân ta lớn lên, tiếp thụ khí từ xã hội và môi trường. Như một kẻ có tính Hỏa cương ưa thích chính trực, sáng suốt nhưng khi gặp một biến cố đau buồn và trải qua tôi luyện trở nên cứng rắn thì Kim nắm quyền. Bản chất con người luôn có cả Ngũ Hành trong Mệnh. Xem nạp âm tức dụng sâu thẳm của cá tính hành nổi bật hơn, không phải chỉ có hành này mà không có hành kia trong tâm tính.

Xét về Nạp Âm Mệnh là Lộ Trung Hỏa như trên, nếu Mệnh có sao Liêm Trinh thủ Mệnh tức tính cách phụ thuộc vào cát hung khi giao hội của sao này lớn, mặc dù vẫn phải chịu tác động của các Chính Tinh ở tam hợp hay đồng cung với Liêm Trinh tại Mệnh như cách Liêm Sát cư Sửu. Điều này cho ta kết quả khi Liêm Trinh và Thất Sát đi với Lộc Tồn đồng cung. Khi đó Liêm Trinh ngộ Lộc Tồn là cách tốt đẹp, Thất Sát ngộ Lộc Tồn xấu hơn. Khi đó luận đoán trên lý thuyết cung Mệnh và độ số ảnh hưởng bởi cái tốt đẹp của Liêm Trinh hơn Thất Sát. Cũng như vậy khi kiến Sát Tinh. Thường thì thực tế cho ra kết quả sai biệt không nhiều, tuy nhiên nếu môi trường và sự tác động của cha mẹ hay huynh đệ quá lớn tới Mệnh sẽ khiến sự sai lệch tăng hơn, đặc biệt là khí xuất phát từ dòng tộc. Vì vậy, bên cạnh Mệnh ta phải đi qua là Phụ Mẫu hoặc Huynh Đệ. Nhìn chung, Mệnh và Tài Quan là một tam hợp quy về một hành đại diện. Như Mệnh cư tại Mão thì Tài Bạch tại Hợi và Quan Lộc tại Mùi quy về hành Mộc. Chính Tinh nằm trong các cung cũng liên kết với nhau như vậy. Khi gia bàng tinh vào cung nào, Chính Tinh tại bản cung bị tác động ảnh hưởng tới toàn cục do liên kết tam hợp. Ngũ hành nạp âm chỉ nên dùng để xem cung Mệnh, nếu không có sao hợp xem tại cung Tài và Quan, nếu không có đồng ngũ hành thì chỉ cần xem toàn bộ cách cục rồi đối chiếu với bản thân quá khứ sẽ thấy ngũ hành nổi trội, việc này cũng không cần thiết nhiều vì Tử Vi đã chuyển dòng khí mang ngũ hành thành các sao mang đầy đủ tính chất, nếu xem sâu mới cần đến nếu không chẳng khác gì Tử Binh lại lạc vào mê trận như một số kẻ luận Mệnh mà cần thiết ngũ hành của bản cung, lấy áp đặt với ngũ hành sao, rồi với nạp âm mệnh lý luận gót chân vừa giày gây khó khăn cho việc soi xét đúng sai.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button