Tử vi

Ngũ hổ độn năm lên nguyệt bí quyết

Ngũ hổ độn năm lên nguyệt bí quyết:

 
Giáp mình chi niên bính chỉ thủ, ất canh tới tuổi mậu vi thủ lĩnh, bính tân đầu năm tìm canh lên,

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ngũ hổ độn năm lên nguyệt bí quyết

Ngũ hổ độn năm lên nguyệt bí quyết:

 
Giáp mình chi niên bính chỉ thủ, ất canh tới tuổi mậu vi thủ lĩnh, bính tân đầu năm tìm canh lên,

Đinh nhâm nhâm vị trí thuận hành lưu, nhược ngôn mậu quý phương nào phát, giáp dần phía trên tốt theo đuổi.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button