Tử vi

Người đàn ông nào dễ trốn tránh trách nhiệm trong tình yêu?

Làm sai không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là làm sai mà không dám đối diện. Trong 14 sao chủ tinh của Tử vi, ai sẽ thuộc nhóm người này?

1. Sao Thiên cơ

Sao Thiên cơ suy nghĩ tinh tế, có thể được coi là người đàn ông biết quan tâm và giỏi đoán ý người khác, nhưng tính cách của họ lại có chút ngang ngạnh, không thích nhận lỗi lầm, nếu một việc nào đó mà bạn và anh ta đang cùng nhau giải quyết lại phát sinh vấn đề, thì anh ta dễ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu bạn.

Bạn đang xem: Người đàn ông nào dễ trốn tránh trách nhiệm trong tình yêu?

2. Sao Cự môn

Là người cố chấp và bảo thủ, nếu phạm phải lỗi lầm thì Cự môn cũng ít khi chủ động thừa nhận, tìm lý do là một việc làm dễ dàng đối với họ.

3. Sao Thái dương

Sao Thái dương vì quá trọng sĩ diện, nhất là trước mặt người yêu, nên sẽ cực lực bảo vệ sự tôn nghiêm của mình, cho dù phạm lỗi cũng phải tìm ra một đống lý do để rửa sạch tội danh cho mình.

4. Sao Phá quân

Người có sao Phá quân ở mệnh tuy thiện ác phân minh, nhưng khi chuyện xảy ra với mình thì họ lại không tỏ ra công bằng như thế, cho dù bị bắt phải thừa nhận lỗi sai, họ cũng sẽ làm ra vẻ chính nghĩa, chứng minh đây là hạnh động sáng suốt.

(200 câu hỏi về Tử vi đẩu số – Minh Đường biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Người đàn ông nào dễ trốn tránh trách nhiệm trong tình yêu?

Làm sai không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là làm sai mà không dám đối diện. Trong 14 sao chủ tinh của Tử vi, ai sẽ thuộc nhóm người này?

1. Sao Thiên cơ

Sao Thiên cơ suy nghĩ tinh tế, có thể được coi là người đàn ông biết quan tâm và giỏi đoán ý người khác, nhưng tính cách của họ lại có chút ngang ngạnh, không thích nhận lỗi lầm, nếu một việc nào đó mà bạn và anh ta đang cùng nhau giải quyết lại phát sinh vấn đề, thì anh ta dễ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu bạn.

2. Sao Cự môn

Là người cố chấp và bảo thủ, nếu phạm phải lỗi lầm thì Cự môn cũng ít khi chủ động thừa nhận, tìm lý do là một việc làm dễ dàng đối với họ.

3. Sao Thái dương

Sao Thái dương vì quá trọng sĩ diện, nhất là trước mặt người yêu, nên sẽ cực lực bảo vệ sự tôn nghiêm của mình, cho dù phạm lỗi cũng phải tìm ra một đống lý do để rửa sạch tội danh cho mình.

4. Sao Phá quân

Người có sao Phá quân ở mệnh tuy thiện ác phân minh, nhưng khi chuyện xảy ra với mình thì họ lại không tỏ ra công bằng như thế, cho dù bị bắt phải thừa nhận lỗi sai, họ cũng sẽ làm ra vẻ chính nghĩa, chứng minh đây là hạnh động sáng suốt.

(200 câu hỏi về Tử vi đẩu số – Minh Đường biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button